Twee verpakkingsdruksystemen LPF 12. Innovatietrends gaan door 16. Lancering MultiColor Process Printing MCPP 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twee verpakkingsdruksystemen LPF 12. Innovatietrends gaan door 16. Lancering MultiColor Process Printing MCPP 20"

Transcriptie

1 EFTA[ HET VAKBLAD VOOR DE FLEXOGRAFISCHE INDUSTRIE JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] Twee verpakkingsdruksystemen bij Clondalkin- LPF 12 Innovatietrends gaan door 16 Lancering MultiColor Process Printing MCPP 20 Zeskleurenflexodruk direct op CPP-substraat ElektronenStraaldroging in flexodruk 23 Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

2 F&K 20SIX CS WE WOULD NEVER CLAIM TO BUILD THE BEST PRESS IN THE WORLD...because we trust in your judgement. To come and see the F&K 20SIX in action contact us at EFTA News Flash Interview met Flexo & Gravure Global EFTA Benelux voorzitter Roel Seele en zijn Italiaanse collega voorzitter Sante Conselvan (ATIF) werden in juni geïnterviewd door Sebastian Reisig van het blad Flexo & Gravure Global (blz. 62, ) met betrekking tot het gezamenlijke initiatief om een Europese Flexo organisatie op te richten. Maar ook een kritische kanttekeningen bij dit initiatief van industrieveteraan Tony White (zie Flexo & Gravure Global blz. 63, ) is de moeite van het lezen waard. EFTA Seminar 2014 Op donderdag 9 oktober 2014 zal het jaarlijkse EFTA Seminar plaatsvinden op de High Tech Campus Eindhoven (NL). De High Tech Campus in Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 125 bedrijven en instituten en zo n onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. Een perfecte locatie dus voor een technologisch georiënteerde vereniging als EFTA Benelux, en ook nog eens centraal gelegen om aan te reizen vanuit de gehele Benelux. Get connected! Website EFTA heeft sinds eind 2013 een nieuwe website. U kunt ook inloggen op het member only gedeelte. U zult de komende tijd op dit afgesloten ledengedeelte van de website steeds meer informatie aantreffen. Social media U kunt lid worden van de EFTA Benelux LinkedIn groep en zo gemakkelijk contact leggen met uw collega s binnen de flexografische industrie in de Benelux. Ook kunt u EFTA Benelux volgen op Twitter en zo de laatste trends volgen op het gebied van flexo. Online Forum Wist u dat er een online flexo forum bestaat? U kunt op het online flexo forum FlexoExchange vragen stellen en beantwoorden op tal van flexo gerelateerde topics. Of zoals FlexoExchange het zelf noemt: "Talk shop" with your fellow flexographer. FlexoGlobal FlexoGlobal is een online platform, waarbij met name de blogs zeer interessant zijn. Bezoek de EFTA Benelux website om de verschillende social media te bezoeken. EFTA Beurs Agenda Empack (Brussel), 24 en 25 september 2014 Macropak (Utrecht), 30 september t/m 3 oktober 2014 FTA s 2014 Fall Conference (Minneapolis), 20 t/m 22 oktober 2014 FlexoTech 2014 International Print & Innovations Awards (Londen), 23 oktober 2014 Emballage (Parijs), 17 t/m 20 november 2014 Packaging Innovations (Zaandam), 26 t/m 27 november 2014 DFTA Advanced Flexo Course (Stuttgart), 1 t/m 5 december 2014 ATF Congres 2014 (Biarritz), 18 december 2014 FTA Europe De oprichting van een Europese Flexo organisatie is weer een stap dichterbij. Voor EFTA-Benelux als kleine organisatie is het van groot belang dat er op Europees niveau samengewerkt wordt. EFTA Benelux organiseerde op 25 juni 2014 een bijeenkomst voor haar Europese flexo zusterverenigingen in Brussel. Nationale flexografische verenigingen uit Italië, Frankrijk, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux kwamen bijeen in Brussel om de oprichting van een Europese koepel voor de flexografische industrie te bespreken. Voorlopig is gekozen voor de werktitel FTA Europe. Onder leiding van een externe moderator, Jules Lejeune van Lejeune Association Management, werden de voornaamste gezamenlijke uitdagingen geïdentificeerd. De conclusie was dat met name op het gebied van educatie en standaardisatie & harmonisatie de nationale verenigingen te maken hebben met dezelfde uitdagingen en behoeften van hun leden. Deze twee onderwerpen zullen binnen FTA Europe gezamenlijk worden opgepakt. Ook zullen toeleveranciers actief betrokken worden bij FTA Europe. Zij zijn van groot belang en beschikken over de noodzakelijke knowhow en middelen om de industrie vooruit te helpen. Samenwerking tussen leveranciers van drukmachines, inkten, software, etc. enerzijds en flexodrukkers anderzijds is essentieel om op te kunnen komen voor de belangen van de flexografische industrie. De nationale organisaties spelen een belangrijke rol om de bestaande netwerken en beschikbare kennis aan elkaar te koppelen en informatie te delen met hun achterban. Na de zomer moet de nieuwe organisatie verder uitgewerkt zijn en tevens duidelijk zijn welke organisaties zich zullen aansluiten. Voor het bestuur van EFTA Benelux is het evident dat wij aansluiting moeten zoeken. Brancheorganisaties volgen namelijk de markt, en die krijgt een steeds duidelijker Europees en zelfs globaal karakter. Aan de andere kant is het opleiden van mensen juist iets lokaals en vaak ook aan de eigen taal gebonden. Zo vullen nationale en internationale organisaties elkaar op perfecte wijze aan. Roel Seele Voorzitter EFTA-Benelux Ps. Deze column is een samenvatting van de tweede EFTA Blog. Deze kunt u nalezen op de EFTA-Benelux website. [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 3

3 European FTA Meeting in Brussel 25 juni 2014 Doelen op scherp 19 november 2013 viel het startschot in Bologna om als Europese flexoverpakkingdrukkers meer vuist te maken in Europa; parallel aan andere industrieën. In Brussel was 25 juni j.l. de vervolgbijeenkomst onder voorzitterschap van EFTA-Benelux. Bologna-Brussel Vooral West-Europese flexodrukassociaties verenigden zich 2013 onder voorzitterschap van Assografici in Bologna-Italië achter het voornemen om opkomende vraagstukken in gezamenlijkheid aan te pakken. De flexodrukorganisaties uit Benelux, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden wensten onderzoek naar samenballing onder één paraplu. Eendracht maakt macht ; en die is nodig. In Bologna 2013 kwam het tot een schets van voornaamste behoeften in de brede flexodrukindustrie. In Brussel 2014 werden vervolgstappen gezet. Onder voorzitterschap van EFTA Benelux probeerde men in Brussel te komen tot verdere actieafspraken. Bestaande grafische brancheorganisaties verenigd in Intergraf-Brussel oriënteren zich minder op het vaktechnisch ontwikkelen van de flexodrukindustrie en vertolken nauwelijks de stem van de flexoverpakkingdrukkers in Europese dossiers over voedselveiligheid, CO 2 -neutrale verpakkingen, gevolgen van digitalisering in de verpakkingsdrukbranche en zo meer. Parapluorganisatie In de persconferentie, volgend op de Brusselse vergadering met zes landelijke flexodruk-organisaties, refereerde secretaris Krabbendam aan de big step die de verga dering had genomen: de oprichting van één Europese parapluorganisatie voor de gehele Europese flexodrukindustrie. Hierin zijn begrepen volgens voorzitter Seele de breed- en smalbaan verpakkingflexodrukkers, golf- en massiefkartondrukkers en alle bedrijven met overlappende flexodruksystemen voor verpakkingsdecoraties en overige decoratievormen. Speerpunten De pijlen op de boog van deze verenigde Europese flexodrukorganisatie richten zich vooral op beroepstrainingen voor nieuwe generaties vakmensen. Die zijn dringend Bijeenkomst Brussel, met de klok mee: staand: Jules Lejeune, moderator van de bijeenkomst / David Pittman, PackPrint magazine / Rogier Krabbendam, secretaris EFTA-Benelux / Debbie Waldron-Hoines, director EFIA / Sante Conselvan, president ATIF / Johan Kranenbroek penningmeester EFTA-Benelux / Wim Buyle, bestuurslid EFTA-Benelux / Roel Seele, voorzitter EFTA-Benelux / Tatiana Riou, project manager Pack en Seine mede namens Proflexo en ATF / Krzysztof Januszewski, Director PLFTA / Leonardo Gobbi, VP Marketing & Sales Uteco / Ronny Eriksson, boardmember SweFlex / Pascal Thomas, Business Development Manager EMEA, Esko nodig nu vaktechnologie in flexodruk zulke grote sprongen voorwaarts maakt en steeds hogere eisen stelt aan de flexodruk gerelateerde beroepen in drukvormvervaardiging, drukken, converting, materialenkennis en bedrijfsveiligheid. Die beroepen moeten ook internationaal uitwisselbaar gaan worden. Dat betekent uniformering van vakopleidingen en vaktechnische trainingen. De trefzekerheid in het flexodrukken moet omhoog en daar moeten mensen scherper voor worden getraind, zo vertolkten verschillende deelnemerreacties. Eén stem Naast de vaktechnische pijlen op de boog, streven deelnemers aan dit verenigde flexodruk-initiatief naar het spreken met één stem vanuit één platform. Dat is nodig op Europees niveau, voor intercontinentale uitwisselingen en dito afstemming. Immers, klanten/afnemers en inkopers van grote merken bij Benelux en andere Europese flexodrukindustrieën stellen zich ook steeds intercontinentaler op. We moeten als Europese flexodrukindustrie toch een goed gefundeerd overleg kunnen voeren met universiteiten en bijvoorbeeld onze Chinese collega s! zo verduidelijkte ATIF. De vergaderdeelnemers vertolkten verder hoe belangrijk het is geworden om op EU-niveau met één spreekbuis present te zijn bij wetgevende EU-organen en EU-instituties die de intercontinentale handelspolitiek monitoren. Onderzoek Voorzitter Seele legde uit hoe men scherp zicht wil krijgen op de invulling van gemeenschappelijke doelen. In ieder deelnemend land zal de staande flexodrukorganisatie haar leden bevragen/inventariseren welke toekomstige doelen zij zien ter versteviging van branchecontinuïteit en versterking van het marktaandeel in de verpakkkingenmarkt. In dit orgaan volgt daaruit een samengestelde doelenlijst, waarmee we zoveel mogelijk Europees aan de slag gaan. Onderling Deelnemers aan de Brusselse bijeenkomst bevestigden dat het paraplu-besluit verdere structurering van onderlinge uitwisselingen in een cruciale fase brengt. Dat zal strategische waarde krijgen. Immers, zonder uitwisseling tussen landen hebben materiaal- en systeemleveranciers vrij spel. Een onderling goed geïnformeerde branche staat sterker om haar toekomstige doelen na te streven. Na melding van de afspraak om in november 2014 tijdens Emballage in Parijs bijeen te komen eindigde de persconferentie met een dankwoord aan de sponsors: Esko, Sun Chemical en Uteco. Auteur Jan Vroegop easyfair s Empack print4packaging / labeltech Hybride focus Empack s beursaankondiging beloofde vijf focusgebieden: ecopack, print4packaging, labeltech, Foodplein plus de Caps & Closures Lane. Toch had de beurs geen herkenbare focuspaviljoens en bleef vooral een hybride handelsbeurs met interessante seminars en topics. Bij print4packaging en labeltech zochten we naar gerelateerde stands. Qua flexorotatiedruk werd dat een klein rondje langs zelf exposerende breedbaan flexodrukkers: Flexpak Transparant, Hapece Flexible Packaging, LPF Flexible Packaging, Oerlemans Packaging, Semoulin Packaging en Verpakkings Industrie Veenendaal. Zelf exposerende label- en (vouw)karton-verpakkingsdrukkerijen waren talrijker: acht smalbaan (flexo)labeldrukkers en zestien (vooral plano offset)karton/kartonnagedrukkers plus agenten. Iedereen met accenten op commerciële productpresentaties. Buurland België was begrijpelijk goed vertegenwoordigd (1). Er valt nog wat te halen in Nederland zegt men daar. Verder uitten technologie, innovatie en toekomstvisie/strategie zich in verschillende presentaties. print4packaging s digitale golfkartondruk Wie op Empack/labelTech een mini-labelexpo verwachtte, zocht vergeefs naar die productietechniek. Dus op zoek naar de parels voor smalbaan-, breedbaan- en planogolfkarton-flexodrukkers. Die waren er zeker! Empack heeft altijd veel golfkartonverwerkers als exposant; ook Melissa van Gelderen, general manager van Xanté in Duiven lanceerde op Empack de 106,7cm brede de Excelagraphix 4200; een shortrun plano singlepass inkjetprinter voor plano golfkartondozen(2). Dus voor flexodrukkers in de golfkartonindustrie, die opboksen tegen lager wordende oplages, of in no-time proefoplages of bijdrukoplages golfkartondozen moeten leveren in fullcolourprint. Printtransportsnelheid is 1.830cm/min op 1600x800dpi-resolutie of 915cm/min op de hoogste resolutie 1600x1600dpi. Het grote aantal droplets per inch (dpi) heeft deze 1 Belgische label- en verpakkingsdrukker St Luc. 2 Xanté Excelagraphix 4200 zonder wasbordeffect. techniek al de bijnaam Waterval-inkjet gegeven. Op max 106,7cm breedte print deze vijfkleuren-printmachine (cmykk) tot een substraat/voorwerpdikte van 15.9cm dikte (!) vlakliggende of gevouwen golfkar 4 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 5

4 Probeert u ook steeds alle balletjes in de lucht te houden? Apex biedt u de oplossing in de vorm van inkt-dosering! Onze klanten hebben de volgende voordelen gemeld: G Maximale drukkwaliteit Vereenvoudigde standaardisatie Hogere consistentie Meer winstgevendheid Diamant ton dozen. Visueel maakt de machine een vierkleurenprint op golfkarton zonder was bordstrepen! (3) Het 2e zwart voorkomt dat zwarte vlakken/grote teksten te grijs/te slap overkomen bij een maximale output à 1.172m2/u. Softwarematig heeft deze prin ter z n eigen aansturing en functioneert stand-alone op iedere plek. En daar is ie ook voor gemaakt. Xanté verkoopt de Excelagraphix 4200 à Inktkosten 1m2 bij 100% dekking zijn circa 2,50. Printen van stuksoplagen dozen wordt hier mee concurrerend tegenover een zeefdruk machine of vlakbed UV-inkjetprinter. Kan het kwalitatief matchen met de drukkwaliteit van plano flexopersen zoals Bobst, DCM en Göpfert? Voor beide technieken geldt dat druk/printkwaliteit sterk afhangt van de substraatsoort. Op dezelfde papiersoort zul len druk en printkwaliteit van watergedragen flexodrukinkt en watergedragen inkjetinkt in elkaars buurt liggen. De Excelagraphix print rasterloos en realiseert zeer fijne details ook op minder goed papier; beter dan flexodruk. Maar solvent- en UV-flexodruk op flexibele kunststof drukken als het moet op diep druk gelijkende drukkwaliteit. Kunststof sub straten kunnen niet door de Excelagraphix geprint worden. Niet vanwege het ontbreken transportsysteem en niet vanwege het type watergedragen inkt. Alleen absorberend papier en karton gaan goed. Zelfklevende cliché tapes 3M Cushion Mount Plus tapes, in iedere door u gewenste maatvoering UltracellEXT Ultracell GTT Wat kunnen we vandaag voor u graveren? Met GTT kiest u voor voorspelbare drukkwaliteit van scherpere en zuivere teksten, negatieven, barcodes en rasterpunten. U herhaalt uw drukwerk met dezelfde hoge kwaliteit door minimale aanpassingen. Ervaart u zelf welke voordelen GTT u kan bieden, herhaalbare printorders keer op keer. De E-serie van 3M heeft een micro struktuur schutlaag, waardoor luchtinsluiting bij cliché montage is uitgesloten. Fotopolymeer verwijdert gemakkelijk en schoon. labeltech: zijn we er al met digitale label- en verpakkingsdruk? Sean Smyth (4) van gelijknamig bedrijf en auteur van de Pira-studie Future of digital Packaging to 2018, doorliep deze vraag met parallellen aan het artikel in EFTA! Smyth stelt dat in 2018 vergeleken met 2013 de waarde van inkjet en electrografi sche etikettenproductie (Xeikon en HP) ongeveer zullen verdubbelen in West-Europa tot 6,5% van het totaal. Qua techniek vormt flexodruk nu 42%, offset 12%, inkjet en electrografisch 30% van het totaal aantal labels in heel Europa, inclusief Turkije. Vergelijkingen die erop duiden dat digitaal druk voor labels & packaging in waarde nog niet veel voorstelt, maar in aantal wel. Een teken dat stuksprijzen van digitaaldruk (erg) laag zijn of dat er met digitaaldruk weinig omzet wordt gehaald? Smyth prognosticeert dat in 2018 van de ruim 4 miljard- digitale verpakking- en etikettendruk in West-Europa circa 56% electrografisch 44% inkjet wordt geprint. Van diezelfde 4 miljard- zal circa 87% labels zijn en 13% verpakkingen. Het stijgende digitale aandeel ontstaat doordat het analoge verkrijgbaarheidsmodel van eti ketten en verpakkingen (door langere lead time en hogere drukvormkosten) onder druk staat. Dat slokt te veel tijd, geld en inschiet op, terwijl de markt meer verkoop tegen beter prijzen stimuleert. Ook kent digitaal druk veel meer beveiligingsmogelijkheden en het is (ooit) dé technologie om consumen ten persoonlijker te benaderen. Bekende printvoorbeelden zijn de campagnes Jouw Heineken (5) en Share a Coke. Vervolgens doorliep Smyth voor z n toehoorders beschik bare en nieuw aangekondigde digitale print technieken; plano en roll2roll, soms tot een meter printbreedte. Veel innovaties adresse ren de offsetmarkt en borduren verder op drupa Maar er zijn ook flexo-bedrei gende digitale ontwikkelingen waar hier en daar al tips van de sluier worden opgelicht. Prognose is dat voor de labels-, flexibele verpakkingen- en karton-flexodrukindustrie digitale alternatieven te zien zullen zijn op de eerstkomende grote beurzen zoals GraphExpo Chicago ( ), LabelExpo-Europe in Brussel ( en drupa Düsseldorf ( ). Anders gezegd: we zijn er nog lang niet met digitale verpakkingsdruk. Het digitale alternatief voor flexodruk komt er aan. Let op Landa (6) en Durst. 4 Sean Smyth. 6 Landa s printconcept wordt bij eenzijdige druk dubbelbreed. labeltech en recycling releaseliner labeltech highlighte het release-liner vraag stuk in de zelfklevende smalbaan etikettenin dustrie. Daar zijn initiatieven gaande om van de siliconengecoate liner af te komen. Die siliconen hebben een vervuilende werking op het papierrecyclingproces. Ook etikettenver werkers verzuchten dat afval te willen vermij den. Technische initiatieven behelzen de ver mijding van release-liner. Dat levert obstruc ties voor etiket-uitstansing in vrije vormen en vraagt ook aanpassing van etikettendispen sers. Het andere initiatief loopt via selectieve recycling: release-linerafval concentreren en in aangepast recycleproces verwerken, bij voorbeeld door het UPM/Raflatac RafCycleprogramma. Hiervoor zijn een groeiend aantal Het maakt niet uit of u nu kiest voor de GTT doseertechnologie, onze hoogwaardige Ultracell rasterwalsen, de nieuwe Flexo plaat & montage sleeves of onze reinigings- en onderhoudsproducten; als u kiest voor Apex kiest u altijd voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige producten en een perfecte klantenservice. THE FUTURE OF FLEXO ACCURATE, DURABLE & NEW CONVENTIONAL ANILOX. UNCONVENTIONAL QUALITY. UNIVERSAL, UNIVERS UUNIVER N V R SSAL, AL, ENVIRONMENTALLY V RONMENTALLYY & OPERATOR OPERATO P R A O R FFR FRIEN FRIEND FRIE FRI FRIENDLY ND The Measure of Quality. FLEXO, CORRUGATED & OFFSET: Edwin Spijkers TEL +31 (0) LABEL & ETIKETTEN: Jaco Pijper TEL +31 (0) APEX EUROPE T 31 (0) E W apex-groupofcompanies.com TAPIR B.V. Roald Amundsenstraat AP Emmen Postbus CG Emmen Tel Fax Excelagraphix samples. 5 Gepersonaliseerde Heineken flesjes. [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 7

5 Montagemachines Viscositeitsapparatuur Reinigingsmachines Doseerinrichtingsystemen Fotopolymeer Proces Apparatuur Kwaliteit in Flexibele Verpakkingen Euroflex uit Zwolle is al jarenlang volledig gespecialiseerd in de productie van bedrukte flexibele verpakkingsmaterialen voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij beschikken over een ruime keuze aan basismaterialen, zowel in monofilms, meerlaagse folie, aluminium als papier. Euroflex is gecertificeerd volgens BRC-IoP, HACCP en ISO9001. Hiermee garanderen wij dat uw verpakkingen uiterst hygiënisch, voedselveilig en betrouwbaar worden gemaakt. Maakt u eens geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag bij het vinden van een efficiënte oplossing voor uw verpakkingsprobleem. UK Benelux Germany U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a. Portieverpakkingen Lidding- en dieptrekfilm Flowpack verpakkingen Snoep, koek- en chocolade- verpakkingen Automatenfolie Barrièrefilm Broodzakken 7 Marc Macaré, Finat. 8 Prof. Michael Braungart. oplossingen beschikbaar in de markt. Ook branchevereniging FINAT zet zich ervoor in. Op de Empack beurs presenteerde Finat s Mark Macaré (7) daarom Releaseliner recycling: initiatives from the industry. Volgens Macaré kijken Europolitici hiernaar met een holistische benadering, vastgelegd in het Waste Framework Directive, waarin vermijding/voorkoming de optimale en storten de allerslechtste oplossing is voor dat linerafval. Logistieke obstructies beperken nu release linerrecycling tot slechts 5%. Om over die hobbel heen te komen is kritische massa nodig. FINAT is daarom initiatiefnemer van het FINAT Recycling Team waarin men alle partijen wil verenigen om tot structurele concentratie van de linerafval en het transport naar gecertificeerde recycleplants in Europa te komen. Aanmelden bij Mark Macaré van FINAT ecopack s cradle2cradle Met spreker Michael Braungart (8) trok Empack s ecopack een volle bak toehoorders uit de verpakkingswereld. Het milieubewustzijn is daar hoog, mede onder druk van merkeigenaren en social media. Prof. dr. Michael Braungart is wetenschappelijk directeur van EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg dat hij in 1987 oprichtte (EPEA = Environmental Protection Encouragement Agency). Braungart ontwikkelde tools om eco effectieve producten en zakelijke systemen te creëren; nu bekend als cradle 2cradle design dat vijf aspecten examineert. Te weten: materiaal & gezondheid: of producten zijn gemaakt met materialen die veilig en gezond zijn voor mens en milieu / materiaalhergebruik: of producten zo worden ontworpen dat alle ingrediënten veilig kunnen worden hergebruikt door de natuur of de door industrie / hernieuwbare energie en CO2 management: of producten worden geassembleerd en geproduceerd met hernieuwbare, niet vervuilende energie / water stewardship: of producten worden gemaakt op een manier die watervoorzieningen beschermen en verrijken / sociale rechtvaardigheid: of producten worden gemaakt op een manier die sociale en ecologische rechtvaardigheid nastreeft. Er zijn certificatieniveaus: basic, zilver, goud en platina. Europese beoordelaar is prof. Braungart. Die begon zijn presentatie met het vele dat mis is of gaat in ons leefmilieu. Zoals de plastic soup in oceanen met als hoofdbestanddeel verpakkingen. In een top lid en beker voor noodles zitten volgens Braungart 600 verschillende chemicaliën. In de groene inkt op Beck s bierblikjes zit koper en gehalogeneerde koolwaterstoffen (die carcinogeen kunnen zijn). Antimonium lekt vanuit plastic drinkflessen, nog versterk door stimulerend citroenzuur. Op deze en nog veel meer negatieve voorbeelden volgden de positieve, zoals Marabu s cradle2cradle drukinkt voor glas / VanHoutum s SatinoBlack cradle2cradle toiletpapier / Puma s BringMeBack schoenverpakking van biodegradeerbaar materiaal / cradle2cradle kantoorstoelen van Ahrend en anderen / dito matrassen van Auping / papier van Steinbeis / Ardagh stalen verpakkingen / de Rondeeleierdoosjes van het Barnevelds bedrijf PaperFoam. Ter afsluiting van Braungart s presentatie ontving de directie van drukkerij Dekkers Van Gerwen uit Den Bosch/Dordrecht het zilveren cradle2cradle certificaat voor zijn Infinite Paper Products. Beursvaria verpakkingsdruk Smurfit Kappa Vandra uit Oosterhout NBr toonde via modellen wat met flexodruk bereikbaar is bij verschillende golfkartonliners (9). In de bovenste rij van b golf dozen valt op dat de kleurkracht hoger en het wasbord effect sterker wordt naarmate de linerkwaliteit qua bedrukbaarheid stijgt (v.l.n.r. witte testliner / bruin kraft / kemilite liner). In de onderste rij met halftoonbeeld valt op tussen de afdrukken uiterst links en rechts (witte kraft / kemilite liner, beiden op e golf) hoe mooi de flexodruk openblijft op kemilite liner en dichtloopt op witte kraft. Het model middenonder op kemilite b golf toont een versterkt wasbord effect door de grovere golf van dat karton. Een duidelijk palet waarmee je klantenkeuzes ondersteunt. LPF uit Grootegast exposeerde eigen hersluitbare stand up pouches met Eurosleuf; netjes in diepdruk uitgevoerd. De Zeeuwse groothandel Weststrate toonde in een in mooie fullcolour flexogedrukte collectie verpakkingen; door henzelf bedacht en uitgevoerd door speciaalbedrijven (10). Vooral de stoere halve meter hoge zelfstaande mosselzakverpakking maakte indruk. Al met al een zeer verdienstelijke beurs voor EFTA leden, zij het met lastig herkenbare focusgebieden. Mogelijk krijgen focusgebieden print en labels bij de volgende versie meer impact. In 2015 zal Empack 's Hertogenbosch gelijktijdig plaatsvinden met Label&Print, the future of packaging printing, labelling & converting zo luidt de aankondiging. Auteur: Jan Vroegop 9 Kwaliteitsvoorbeelden Smurfit Kappa Vandra. 10 Weststrate s fc-flexogedrukte verpakkingen. Nipkowstraat RJ Zwolle Postbus AP Zwolle T F [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 9

6 AV Flexologic s Open Huis in verdrievoudigd bedrijfspand Ambities vergroot Het huis van je buren komt maar één keer te koop is een gezegde met waarheid voor AV Flexologic. Een vergelijkbaar buurpand kwam te koop en werd toegevoegd aan het eigen pand; dé gelegenheid om met een OpenHuis te vieren! Dit viel samen met het aantreden van Martijn Otten als de nieuwe directeur AV Flexologic. Maar er gebeurde meer die dag! Het bedrijf Leapfrog ging ook die dag van start onder hetzelfde dak; een losstaande activiteit die niet uitwisselbaar is met AV Flexologic s toelevering aan de wereldwijde flexodrukindustrie. Het OpenHuis showde een breed apparatengamma, vol hightechmiddelen, gericht op hedendaagse en toekomstgerichte flexoprepress-efficiency. En dàt op elke machinebreedte in rotatieflexodruk voor flexibele verpakkingen en planoflexodruk voor golf- en massiefkartonverpakkingen. Die dag werd het moment waarop algemeen directeur Piet Otten (58) het directeurschap over AV Flexologic Alphen aan den Rijn in handen legde van zoon Martijn (30). Niet voor niets noemt de onderneming zich een familiebedrijf. Dus een dag waarop de nieuwe generatie aantreedt. Een dag waarop relaties, klanten, medewerkers, oudmedewerkers en hun familie kennis konden maken met de nieuwe directeur AV Flexologic: Martijn Otten, sinds 2009 afgestudeerd ingenieur TU Delft als Master of Science, Offshore Engineering. Al bijna vijf jaar draait hij mee in AV Flexologic s R&D en projectmanagement. Piet Otten treedt verder op als algemeen directeur overkoepelende bedrijven van de organisatie, met vestigingen in Alphen aan den Rijn/ Nederland en Cluj-Napoca/Roemenië. Hij stuurt tevens het internationale dealernetwerk aan. AV Flexologic s verkoopverantwoordelijken en servicecontacten voor de Benelux blijven als voordien. Speeches & mooi cadeau In zijn openingsspeech voor de ruim honderd gasten bedankte Piet Otten allen die de realisering van het verdrievoudigde bedrijfsgebouw (1.400m2 naar 4.700m2) in zo n korte tijd mogelijk hadden gemaakt. Stukvoor-stuk harde werkers, tot diep in de nacht voor de openingsdag! Dat moest ook wel, want twee bedrijfsgebouwen èn tussenliggende ruimte werden omgetoverd tot één overdekt bedrijfsgebouw met moderne faciliteiten, tot-en-met een instructielokaal. Tussen aankoop, verbouwing en ingebruikname zaten maar twee maanden! Zijn speech was doortrokken van dankbaarheid jegens hen. Hij benoemde ook zijn respect en hoge verwachting van de jongeren in het bedrijf. In zijn reactie hierop dankte Martijn namens het hele personeel zijn vader voor diens doordachte voortvarendheid sinds de overname in 2003 van het toen al veertig jaar bestaande bedrijf. Na die overname zette AV Flexologic zijn succesvolle robotiseringsprogramma in voor de industriële flexodrukvormmontage. Er was ook een cadeau voor hem, namens het gehele personeel als blijk van dank voor Piet s tomeloze inzet voor de snelle groei van het bedrijf; nu bekroond met de opening van het vernieuwde bedrijfspand. Uit handen van Martijn Otten ontving hij een wel heel erg bij dit evenement passende sculptuur (1), getiteld Kurs Heimathafen ; een kunstwerk van Hansgerd Honnen. Een roestbruin staalkleurige scheepssculptuur zet zich vanaf de sokkel schuin omhoog; op naar de toekomst, met volle kracht vooruit en verhoogde ambities! Heel symbolisch voor het bedrijf. 2 Dubbelzijdigkleefband dispensing-robot voor drukvormsleeves. dag 2013 al schematisch gepresenteerde dubbelzijdigkleefband dispensing-robot voor drukvormsleeves, pronkte nu in werkelijkheid op AV Flexologic s constructievloer (2). Deze plakrobot voor flexosleeves en -cilinders is in een tijd met dalende ordergrootte op z n plaats om het remmende handwerk van sleeve- en cilindervoorbereiding te elimineren. Achter de tafel met plakunit bevinden zich de nog maagdelijke sleeves in een revolverhouder, klaar om stuk-voor stuk volautomatisch te worden voorzien van dubbelzijdig kleefband. Een SAMM 1500 (semiautomatische montagemachine) demonstreerde hoe z n software de pas- of montagekruizen uit de drukbeeld-pdf overneemt in de cameradisplays. Een operator brengt de paskruizen in de flexodrukvorm onder de camera s. Vervolgens stuurt het systeem de tafel met drukplaat in register, gereed voor opplakken (3). Volautomatisch zet een aandrukrol het begin van de drukvorm vast op een van kleefband voorziene sleeve. Tenslotte roteren aandrukrol en sleeve tot de flexodrukvorm vast op de sleeve gedrukt zit. Ook weer een echt efficiencywinst-instrument in drukvormvoorbereiding van het flexodrukproces. Verschillende Nederlandse flexoverpakkingdrukkers maken al gebruik van SAMM van dit onmisbare efficiencyinstrument voor flexodrukvormmontage; bijvoorbeeld BPI-Hardenberg en anderen. AV Flexologic s OpenHuis zou niet compleet geweest zijn zonder diens paradepaard in flexodrukvorm-montagerobotisering: de FAMM-montagerobot (Full Automatic Mounting Machine). Ook die stond opgesteld in demonstratiemodus (4). Er zijn wereldwijd al veertig van deze volautomaten in gebruik bij klanten; de meesten in Amerika. Maar hier in Europa bijvoorbeeld staan twee FAMM s bij Elopak-Terneuzen en een bij VIP in Veenendaal. De flexodrukplaten worden redelijk willekeurig op de invoerband gelegd. Vervolgens zoeken twee camera s de paskruizen op en het montageproces op de sleeve verloopt voor alle stukken volautomatisch. Het onderscheidende in vergelijking met de al genoemde SAMM is dat de FAMM onbemand kan functioneren tussen twee sleevewisselingen in. De invoerband kan namelijk volgelegd worden met alle drukvormstukken om te monteren op een sleeve. Na start werkt de FAMM dat zonder enige operatorhulp af. FlatFAMM 3200 Veel bekijks was er voor de FlatFAMM 3200 die in première ging tijdens het OpenHuis. Heel imponerend; alleen al vanwege de buitenmaten van circa vijf bij zeven meter (5). De FlatFAMM is ontwikkeld voor geautomatiseerde montage van flexodrukvormen op vlakke Mylarvellen. Die gemonteerde flexodrukvormen worden toegepast in planoflexopersen voor bedrukkingen van golfkarton en massiefkarton zoals van Bobst, DCM en Göpfert. Een schuin oplopende invoerblad voert de montagestukken tot ongeveer acht centimeter over de bladrand. Twee camera s zoeken de montagekruizen in de flexoplaat op en dirigeren die in de juiste positie. Dat gaat via standcorrectie van het inlegblad waar de flexoplaat op ligt. Vervolgens zet een aandrukrol de voorkant van de flexoplaat in een voorgeprogrammeerde positie vast op het zelfklevende Mylarvel. Dat montageproces loopt onbemand door tot alle stukken op het Mylarvel gemonteerd zijn. Dankzij het verruimde bedrijfspand kunnen dergelijke machines nu in efficiënte seriebouw worden geproduceerd. Dit OpenHuis in Alphen aan den Rijn onderstreept dat de wereldwijde flexodrukindustrie blij mag zijn met AV Flexologic s pioniersrol voor een concurrerende verpakkingsflexodruk. Auteur Jan Vroegop 1 Kurs Heimathafen OpenHuis De OpenHuis-bezoekers konden zich overtuigen van AV Flexologic s vooruitstrevendheid in unieke flexodrukvorm-montagerobotisering. Er gingen die dag ook systemen in première. De tijdens EFTA s studie 3 Semiautomatische drukplaatmontagemachine voor sleeves. 4 Volautomatische drukplaat-montagemachine voor sleeves. 5 Volautomatisch drukplaatmontage voor vlakke vormen. 10 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 11

7 Verpakkingsdiepdruk en -flexodruk onder één dak in Grootegast Twee verpakkingsdruk- systemen bij Clondalkin-LPF Wanneer diepdruk inzetten voor verpakkingsdruk? Het 107-jarige LPF deed dat in 1921 al, naast flexodruk. Wie kan beter vertellen hoe uniek beide processen zijn voor verpakkingsdrukwerk? Clondalkin-LPF natuurlijk! We bezochten ze in Grootegast, Groningen. Intro LPF Clondalkin-LPF in Grootegast noemen we verder in het artikel kortheidshalve LPF; een bedrijf dat trouw is gebleven aan zijn roots, maar met een logische assortimentsverbreding. LPF is een echte verpakkingenconverter met eigen drukkerij in dienst van het eigen productengamma. De historische productmodellen spreken voor zichzelf: mooie kraftachtige zakverpakkingen voor koffie, thee, biscuitwaren en zo meer voor landelijke producenten; allen gedrukt in diepdruk (1). Namen van vergankelijke merken bewijzen dat LPF heel vroeg bijna honderd jaar geleden al startte met diepdruk. Het toenmalige artwork vereiste die druktechniek. Die historische verpakkingen tonen ook de worsteling met het geringe barrièrevermogen van papier. Maar je ziet de inhaalslagen in flexorotatiedruk en kunststof-verpakkingssubstraten op de bedrijfsvloer bij LPF; echte professionals met een spannend machinepark en een opvallend dominante lamineerafdeling met Nordmeccanica s 140cm brede lamineerstraten (2) en drie aangrenzende uithardingscabines voor verblijf van 3-7 dagen in één van de drie temperatuurzones: 21 o C, 25 o C of 35 o C; afhankelijk van lijmlagen en lijm composities. Reden van deze forse lamineercapaciteit wordt snel verduidelijkt door onze gastgevers: de salesmanagers Ron Harland en Martina Fidder, die ons bij de hand nemen door alle in s en out s van LPF. High Barrier Lidding (HBL) vereist diepdruk LPF heeft jarenlang een stevige portfolio opgebouwd in topseals voor trayverpakkingen zoals gebruikt in dieptrek-traysealstraten van bijvoorbeeld GEA, Multivac en anderen. Het is LPF s kernproduct. Voor ons HBL-product (3) misschien meer bekend als topseal heb je persé diepdruk en lamineercapaciteit nodig stelt Fidder. En die proceskeuze staat eigenlijk los van kosten en drukkwaliteit. Lamineren is nodig om de HBL-topseals op vereist barrièreniveau te brengen plus te voorzien van een PE-sealfilm; dus lijmen we meerdere laminaatlayers op de drukzijde van het hoofdsubstraat. Diepdruk is vereist voor exacte druklengtehandhaving. Op vacuüm-voedselverpakkingsstraten van GEA-, Multivac- en anderen hebben de groepen dieptrektrays een vaste doortreksteek of pitch bij het stapsgewijs doorlopen in de verpakkingsstraat. Daarom moet de steeklengte van de bedrukking op het topsealdekvel exact corresponderen met de steeklengte van Flexo- of diepdruk LPF weet als geen ander hoe het gaat bij vrije drukproceskeuze door klanten, wanneer bij hen de steeklengte geen kwestie is, omdat hun verpakkingsproces steeklengtefluctuaties toestaat, of omdat er eigenlijk geen steeklengte is. Bijvoorbeeld als kop en staart van het drukdessin permanent in elkaar overlopen. LPF beschikt over beide druktechnieken: een 120cm brede negenkleuren Cerutti diepdrukpers (4) en twee zeskleuren flexodrukpersen LEMO Meisterflex, 120cm breed (5). We hebben wel vuistregels, maar er komt meer bij kijken zegt Fidder. Diepdrukklanten stappen niet gemakkelijk af van de fullcolour beeldkwaliteit die ze nu hebben. Ook al erkennen ze de kwaliteitspotentie van HD-flexo. Bij dessinverandering is er vandaag-de-dag meer kans voor HD-flexo. Is het opgebouwde meerkleurenbeeld kritisch qua contrast en detailweergave, dan houdt men lang vast aan diepdruk. Verpakkingen die van scratchon nieuw opgebouwd worden gaan gemakkelijker naar HD-flexo. Zeker als er geen diepde groep trays die eronder doorgetrokken wordt. Lenteverschillen zijn niet meer te compenseren, zoals dat wel kan bij verticale-vormvul-sluitmachines. In flexodruk is die vaste steeklengte niet te zo goed te handhaven in de bedrukking. Misschien wel binnen een oplage, maar een vooraf exact gedefinieerde druklengte afleveren lukt in flexodruk niet zo goed omdat bij drukspanningveranderingen meteen de druklengte varieert. Immers, bij drukspanningverandering verandert de diameter van de drukvorm, en daarmee gelijkertijd de druklengte. Ook is het vervaardigingsproces van flexodrukvormen veel gevoeliger voor druklengtevariaties. Met losse flexoplaten uiteraard meer dan bij flexosleeves. Diepdruk werkt op dat punt veel exacter. Diepdrukbeeldcilindervervaardiging is in staat om een vooraf exact gedefinieerde-, niet indrukbare diameter met exacte steeklengte te leveren; stabiel voor de hele fullcolouroplage. Het flexodrukproces op Ci-persen werkt ook met hogere droogtemperaturen dan in diepdruktorenbouw. Dat kan wel eens 50 o C-100 o C hoger zijn dan in diepdruk! Ook al drukken we High Barrier Lidding op CPP (cast polypropyleen, een geheugenvrije film), in flexodruk is de kans op steeklengtebeïnvloeding door de hogere droogtemperatuur beduidend meer. In 4 Negenkleuren Cerutti diepdrukpers. 5 Zeskleuren Ci-flexopers LEMO Meisterflex. 6 LPF s gevarieerde puntzakken in flexo en diepdruk (de onderste vanwege de fijne motiefjes). de diepdruk handhaven onze drukkers sowieso onderlinge druklengtes van kleuren. Dat is vereist voor een perfect kleurregister op de eerste drukkleur. Diepdruk is dus een druklengteprecisie-gestuurd drukproces. Diepdruk is geen keuzekwestie voor HBL-topseal bedrukking; het is een must! Maar op onze stand-up pouchlijn en lijnen met inlijn stansen en sealen hebben ook graag exacte handhaving van steeklengtes, al geven sommige convertingregistersystemen wel wat steekcorrectiemogelijkheden. drukhistorie voor die verpakking bestaat. Oplagehoogte en kansen op repeatopdrachten beïnvloeden dat verder. Kosten kunnen door allerlei parameters de doorslag gaan geven. Voor onze markt hanteren we de vuistregel dat drukvormkosten voor HD-flexo 30% hoger liggen dan conventionele flexo en dat HD-flexo 25% goedkoper is dan diepdruk. Drukperstarieven spelen ook een flinke rol bij oplagehoogte en aantal kleuren. Zo worden gesprekken over kwaliteitsonderwerpen steeds vaker bezien door een kostenbril, zolang er geen diepdruk-must is vanwege vereiste steeklengte-precisie. Zoals bij onze puntzakken (6). Typerend voor dit grote verpakkingsconverting- en drukkerijbedrijf is de drukvormvoorbereiding. Alle cilinders, sleeves en flexoplaten worden horizontaal opgeslagen; wanden vol. Voor beide flexopersen heeft LPF circa dertig rapport- of steeklengtes beschikbaar. De prepressopdrachten en -drukvormen voor LPF s flexodruk verzorgt Volkers-Nijkerk; gespecialiseerd in HD-flexo. Diepdrukcilindervervaardiging met exacte diameters, dat is altijd maatwerk. Beck GmbH in Kippenheim, Zuid- Duitsland verzorgt ze voor LPF. Maar LPF is zelf de doorslaggevende gesprekspartner bij alle PPMeetings voor nieuwe verpakkingen, om mee te beslissen over de opzet en de belangrijkste (prepress)parameters. Kleurenthema Het gevoel dat tussen negenkleuren diepdruk en zeskleuren flexodruk een kwalitatieve spanningsboog zit, klopt, maar blijkt bij LPF mee te vallen. Veel van onze opdrachten voor verpakkingen zijn dus al diepdruk- of flexo-voorbestemd en klanten werken met beschikbare kleuren. Wij concurreren veel meer op converting in eindproducten en nauwelijks op druktechniek. Het komt natuurlijk voor dat ontwerpbureaus een vrije hand krijgen voor het verpakkingsdesign en wij pas later meepraten als er al een Epsonproef op tafel ligt. Zoals in dit voorbeeld (7); een ontwerp opgezet in zeven kleuren plus wit. LPF haalt dan toch de order in huis omdat we twee rode kleuren en een zwart plus donkerblauw in de prepress wisten te combineren tot één rode en één zwarte kleur. En je ziet dat het goed realiseerbare oplossing geworden is om op onze zeskleuren-flexopers te drukken in vijf kleuren plus wit. Voor die situaties besluiten opdrachtgevers vaak tot persafstemming van de eerste druk. Omdat je niet blind kunt varen op een Epsonproef?, vragen we. Dat valt wel mee zegt Fidder. De Epsonvoorspelbaarheid voor diepdruk is 99%. Voor flexodruk ligt dat op 90%-95%. Maar opdrachtgevers willen bij nieuwe designs nog wel eens ingrijpen op de pers. Als LPF bieden we die service om de klant het juiste tevredenheidsgevoel te geven. Producten & productie LPF brengt ook een unieke productenserie van doystyleverpakkingen op de markt, vooral met diepdruk decoratie (8). In de productie zien we een lange state-of-the-art standup pouchlijn (9). Aan alle kanten gebeurt er wat. De invoerzijde voert van-de-rol bodemmateriaal in. Zijdelings worden banen met 1 Oorsprong van LPF: papieren koffie- en theeverpakkingen. 2 Laminators als bij LPF / foto: Nordmeccanica. 3 Kernproduct LPF: High Barrier Lidding. 7 Proefvergelijking 8-kleuren (onder) en 6-kleuren (boven) voor flexodruk. 8 Stand-up pouch en doystyle verpakkingen LPF. 9 Stand-up pouchlijn bij LPF. 12 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 13

8 (th)ink lean! Uw advertentie had op deze plaats kunnen staan. Adverteren in hét vakblad voor de flexografische industrie geeft u een breed bereik, is helemaal niet duur, en maakt onderdeel uit van een breder advertentiepakket. GSE Dispensing s gravimetric ink dispensers help packaging printers to implement lean manufacturing principles that also make sound financial sense. Lean ink management saves up to 30 percent of your costs Over 900 packaging printers have invested in a GSE dispenser for water-based, solvent-based or UV-curable inks. It has helped them save up to 30 percent of their costs, by: Reducing ink usage: dispense exactly what is needed, instead of ordering excess amounts of readymixed ink from the supplier just in case. Reusing inks: easily locate and retrieve press return-inks from stock. Recycling inks: effortlessly add return-inks to new recipes. With this precision technology at your fingertips, a GSE dispenser will give you the framework to professionalise your ink room and improve your bottom line. To find out more, visit our website at A Think Lean.indd :53 Het advertentiepakket: Uw advertentie in ons verenigingsblad EFTA! Uw advertentie in onze digitale E nieuwsbrief Uw banner op de website van EFTA Benelux De kosten: 400,00 (excl. BTW) 1/4 pagina 650,00 (excl. BTW) 1/2 pagina 850,00 (excl. BTW) 1 pagina Voor meer informatie neemt u contact op met het EFTA Benelux secretariaat. PrintPer4 mance Partners Printers PP4 Technisch consult voor de organisatie Advies voor proces & kwaliteitverbetering PP4 Ondersteunt praktische uitvoering Implementatie van verbeterprocessen PP4 Leidt medewerkers van elk niveau op Training voor management, kantoor, productie 10 Geavanceerde afvullijn doystyle soepverpakkingen. wandpanelen ingevoerd en ook een eventuele zipperband. In een aantal volgstations wordt het lassen en stansen uitgevoerd. Er is keuze tussen een elliptische of een K bodem en zijkanten al dan niet voorzien van inscheurkeepjes voor gemakkelijke opening door de consument later. Het formaatbereik gaat van 10 60cm hoog en 43 60cm breed. Mogelijke en verrassende substraatcombinaties voor deze pouchlijn worden door LPF in diepdruk gedrukt en gelamineerd tot combinaties zoals: PET // PE of CPP PET // ALU // PE of CPP PET // ALU // OPA // PE of CPP PET (met barrière) // OPA // PE of CPP PAP // ALU // PE of CPP PAP // ALU // PET // PE of CPP. Opvallend hierin is de toepassingsmogelijkheid van papier, dat klanten soms voor hun productuitstraling wensen. Afvullen van pouchverpakkingen kan zowel in geautomatiseerde afvulmachines (10) als handmatig of op een manier daartussenin. Dat geeft doystyleverpakkingen een unieke marktpositie. Immers, zowel steriele en lange houdbaarheid biedende voedselverpakkingen, als stand up pouch met eenvoudiger houdbaarheidseisen voor de inhoud, passen binnen de bandbreedtepotentie van LPF s state ofthe art stand up pouchmachine. LPF s Form&Seal convertingafdeling (11) verwerkt zowel LPF s diepdruk als flexodruksubstraten op een keur van tailormade convertinglijnen. We zien daar een batterij vouwtrechters bedrukte kunststofbanen dubbelvouwen; een eerste convertingstap voor tweewandige verpakkingen. Die stap wordt opgevolgd door vijf puntzak lasstraten en drie zijlas zakkenmachines. Puntzak 11 Form & seal convertingafdeling LPF. lasstraten lassen en stansen in twee stappen de puntzakken die tegengesteld aan elkaar op het substraat staan (á la 6). De stans knipt de zakken los van elkaar op een teflon onderband. Er zijn ook steeds meer afwijkende vormen, zoals tasvormige druivenzakken (12) die we in productie zien. De ovale vormen laten een restafval achter dat door de machine van band gehaald wordt. De leuke Smurfzak (13) is een andere variant in zeskleuren flexodruk, direct op CPP substraat. Een opvallende 140cm brede CO 2 lasergraveermachine (14) roept vragen op qua toepassingen. Dat gaat van scheurtot doorlaatbaarheidperforaties, tamperproof preparaties, echtheidskenmerken en meer. Eigenlijk alles wat niet met rechte snij/rilbalken of wielen door de drukpersen of lamineermachines aan te brengen is op het substraat, respectievelijk de verpakking, voordat deze gevuld en gesloten wordt. Die laserinbranding gebeurt altijd in register met de bedrukking; dus op de gewenste steekafstand en tot instelbare diepte. Het maakt niet uit aan welke kant van de baan, legt Fidder uit. Aan de hand van voorbeelden blijkt dat toch heel vaak voor te komen in verpakkingen; meestal niet goed zichtbaar met het blote oog. Een door LPF geproduceerde medicijnverpakking in AluPE (15) heeft een paar van die behandelingen ondergaan. Dit om openscheuren te bevorderen en echtheidsherkenning mee te geven. Zowel diepdruk als flexodruk hebben hun bewezen bestaansrecht binnen LPF. 12 Zakkenvorm en stanslijn. Gaandeweg heeft zich voor beide technieken een bepalende orderportfolio gevormd, met strategische scharnierpunten zoals de lamineerafdeling en de Form&Sealconvertingafdeling. - auteur Jan Vroegop PP4 Coacht de technische medewerker Begeleiding bij verbeterprocessen PP4 Printing specialists Karel van Pinxten Populierenlaan XB Veenendaal Tailormade vormvariant op puntzakverpakking. 14 CO 2 lasergraveermachine LPF. Boven de rol zit de laser. 15 Medicijnverpakking LPF. 14 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 15

9 Verpakkingsevenementen flexodruk en converting voorjaar 2014 Innovatietrends gaan door Voor flexodruk wordt de innovatiecadans tussen twee drupa s zichtbaar tijdens Interpack Düsseldorf 8-14 mei en OpenHuis-evenementen. Hier volgt een greep uit onze regio op het gebied van breedbaan- en smalbaanflexodruk. Interpack machines Eenduidig toonde Interpack dat digitaaldruk doorzet in smalbaan-, breedbaanflexorotatie en in plano massief/ golfkartonflexodruk. Hewlett Packard demonstreerde zijn logistiek gerobotiseerde vlakbed UV-inkjetprinter HP Scitex Corrugated UV-Press (1), uitgerust met automatische inleg èn uitleg voor een extreem grote substraatrange: max 160x320cm boarddiktes van 0.1 tot 25mm (!). De machine is bedoeld voor het fullcolour bedrukken/printen van dozen, bordplaten en displays. Dat werd in Düsseldorf gedemonstreerd op dikke honingraatkartons en C-golfkarton met witte topliner. Het systeem print krasvaste fullcolour in een zeskleurenset, eventueel met wit en/of lak. Maximale output is 600 m2/u of 120 fullsize kartonplaten. Het break-evenpoint tussen dit printsystem en z n alternatieven (flexodruk of zeefdruk) ligt ergens tussen 250 en 750 drukvellen. Het prijskaartje van de HP Scitex ligt tussen een en twee miljoen Euro; afhankelijk van de uitvoering. In ieder geval aanzienlijk duurder dan Xanté s printer uit het Empack-artikel in dit nummer, maar hij kan ook meer. De HP Scitex is aanzienlijk industriëler gepositioneerd; de kwaliteit is mooier en het systeem is veel robuuster. De persenfabrikanten Bobst, Comexi en W&H toonden geen drukpersen op Interpack. Comexi deed een reeks aankondigingen over zijn Nexus L20000 en Nexus Futura (2) lamineermachines. De L20000 is nieuw ontwikkeld voor inline/offline-lamineren achter een 76cm brede HP Indigo vouwkartonprinter. De 133cm brede Nexus Futura zou nu uitgerust kunnen worden met Proslit Cingular laser voor luchtdoorlatende en/of scheurperforaties, codering en meer. Verder ook met Cingular Holografie om bijvoorbeeld echtheidskenmerken op verpakkingssubstraten 1 HP Scitex Corrugated Press. Alufoil, PET, BOPP, PE, papier en aluminium te pregen. Alles exact in register en zelfs met registerende mat/gladeffecten. Windmöller & Hölscher exposeerde zijn Topas SL; een convertingmachine (3) voor zware (5-50 kg) kunststof zakken in formaten van 2 Comexi NEXUS-futura cm breedte en 60-95cm lengte. Maximale output zakken p/u. Interpack materialen Selo Food Processing and Packaging Systems-Oldenzaal, presenteerde in Düsseldorf een verpakkingsinnovatie 3 W&H TOPAS SL zakkenconverter. van Japanse oorsprong: de SnackPack (4); een patent van Pattruss (www.pattruss.com). Simpel gezegd zijn de onderste en bovenste zaksluiting 90 o tenopzichte van elkaar gedraaid waardoor een piramide ontstaat. Maar nu komt het: de duidelijk herkenbare 4 SnackPack van Selo. bovenkant wordt door de consument in tweeën getrokken zodat er een bakje ontstaat, waaruit de inhoud genuttigd wordt. Het patent zit m in het prepareren van de deelnaad in de kunststof. In gesloten toestand heeft de SnackPackverpakking voldoende barrière voor pin 5 Aliplast gerecyclede PE da s, chips en ook in de magnetron te verwarmen maaltijden. Bekijk de SnackPack op YouTube: be/rpslreevhvw. Selo-Oldenzaal importeert het materiaal en bijbehorende vulapparatuur uit Japan. Mogelijk is dat een uitdaging aan Nederlandse verpakkingsdrukkers om over een licentie na te denken. Aliplast SpA Eco-Techno Plastic, Treviso-Italië, stelde in zijn beursdisplay dat voor het produceren van 1kg virgin-pe 3,09kg CO2 het luchtruim in gaat en voor 1kg van Aliplast s gerecyclede PE is dat maar 1,79kg CO2; ruim éénderde minder! (5) Dus als het verpakkingstechnisch mogelijk is heeft inzetten van gerecyclede PE een behoorlijk positief milieueffect. De Toppan-Chromos stand was gewijd aan zijn goed bedrukbare transparante GL-film met excellente barrière-eigen schappen en microwave-geschiktheid 16 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 17

10 (6). Toppan-Chromos zegt hiermee nummer één in de wereldmarkt te zijn, toegepast voor producten. 6 Toppan Chromos GL-barrièrefilm. 7 Hinterkopf D240 voor 360 o UV-print op flesjes, blikjes en tubes à p/u. 8 Colordyne CDT 1600-PC met LasX V400 laserstans. Innovationparc packaging Interpack s Innovationparc Packaging SAVE FOOD, ter grootte van een half voetbalveld, focuste op bestrijding van voedselbederf/verlies via verpakkingsinnovatie. Overheids- en particuliere instituten presenteerden via studies en pilootprojecten het nut van hun activiteiten; zoals Duitslands Nationale Politikstrategie Bioökonomie. Zowel in het Innovationparc als in de beurshallen voor materialen streden paper/karton- en kunststofleveranciers om behoud van hun marktaandeel. De grote papier/kartonfabrikanten Sappi, Stora Enso, UPM en hun distributeurs lanceerden composteerbare laminaatkartons en meerlaagskartons met barrières tegen migratie van recyclereststoffen. Uit alles blijft de indruk bestaan dat papier en vouwkarton zich vooral manifesteren in luxe omverpakkingen en medicijnverpakkingen, maar dat kunststof procentueel terrein blijf winnen in de totale verpakkingsmarkt, dankzij betere barrière-eigenschappen voor voedselverpakkingen. Etikettentrends Klassieke druktechnologie voor etiketten krijgt meer concurrentie dan ooit van rechtstreekse digiprintsystemen op flesjes, blikjes, voorgevormde thermoformen spuitgiet-kuipjes. Interpack- Düsseldorf, Metpack-Essen en InPrint- Hannover lanceerden en/of demonstreerden dat voorjaar De beurzen toonden digitale 360 o -printsystemen van Debuit, Hinterkopf (7), INX Evolve, Polytype, TILL GmbH en Xeikon, met een outputbandbreedte van circa 100 tot stuks/u en een circa prijsbandbreedte van tot drie miljoen Euro per machine. Bij Anheuser- Busch/InBev, Coca-Cola en Heineken- Zoeterwoude worden al 360 o UV-printsystemen van TILL GmbH getest met een digitaal/variabel beeld à bierflesjes p/u. 15 mei 2014 demonstreerde Label Industry & Services in IJsselstein een heel nieuw concept digitale etikettenrotatiepers van Colordyne; de 1600-PC met gekoppelde LasX-V400 laserstansmachine. Dit zogenoemde singlepass inkjetprintsysteem produceert maar liefst 68m/min fullcolour geprinte/ gestanste etiketten roll2roll, op max 22cm breed zelfklevend papier (8). Deze combinatie produceert volledig variabel; dus niet gebonden aan enige rapport- of pitchlengte! Desgewenst 9 MPS demo EB RietStack IRS440. kan de 1600-PC een extra spotkleur printen. Prijs per complete print- en stanslijn $ ex works. Rond diezelfde tijd hield smalbaan flexopersenbouwer MPS in Didam open huis om een EB370 zevenkleuren UV-flexorotatiepers te demonsteren (9). MPS positioneert deze 37cm brede EB370 als The most cost-effective MPS press ever built! Anders gezegd: het is één van de meest betaalbare smalbaan UV-flexopersen in z n soort. Door reengineering en behoud van meest effectieve automatisering moet dit de prijsbreker gaan worden in de etikettenmarkt, om ook bij kleine oplagen concurrerend te blijven tegenover digitaaldruk. Een goed voorbereide orderwisseling is een kwestie van minuten geworden. Het verkorte baantraject bespaart aanloopmeters inschiet. De EB 370 werkt desgewenst met drukvormsleeves in rapportlengtes RietStack-Amsterdam liet op Xeikon s OpenHuis (20-22 mei in Lier-België) zien dat inmould-etiketten nu ook door smalbaan-flexorotatiedrukkers goed te maken zijn. Kunststof inmould-etiketten worden zonder releaseliner gedrukt en gestanst. Voor het toepassingsdoel zijn ze vaak met diepe inkepingen klaverbladvormig gestanst. Het dunne, gladde en vaak statische materiaal maakt ze bijna niet stapelbaar. Daar hebben veel machinebouwers (met zeldzame uitzondering) hun tanden al 11 Xeikon Thermoflex 30. op stukgebeten. Inmould-etiketten worden daarom vaak op vellen (offset) gedrukt, in stapeltjes gesneden en via een stanskanon gestanst; een traag verlopend proces. RietStack-Amsterdam werkt al circa twintig jaar aan de oplossing van dat probleem. Die oplossing demonstreerde RietStack nu bij Xeikon. En dat verliep vlekkeloos! Een 44cm brede RietStack IRS440 verwerkte een 70µm CPP-kunststofbaan fullcolouretiketten met drie ongelijkvormige etiketten (zowel vorm als breedte/hoogte) naast elkaar (10). In de machine-uitleg vormden zich keurige stapeltjes zonder tussenkomst van bediening. Outputsnelheid is 20-60m/min en in staffelstroom 100m/min. De RietStack wordt geleverd in 38cm, 44cm of 55cm doorvoerbreedte. De complete machine bestaat afrolsysteem voor bedrukte substraatrollen, een stansunit met magnetische stanscilinder, een stripping-opwikkelaar, een stapeluitleg, een doorvoersysteem, aandrijving en besturing. Een uitvoering zoals de demomachine kost Etikettendrukker al in Reusel heeft al twee RietStacks in gebruik genomen (www.rietstack.nl met demofilmpjes). In datzelfde OpenHuis stelde Xeikon zijn ThermoflexX-30 voor; de Ctpoplossing voor smalbaanflexodrukkers en andere flexodrukkers. Film/plaatdikterange beloopt 0.76 tot 3.94 mm met een max flexoplaatformaat 63.5x76.2cm. De kleinste ThermoflexX-18 heeft een max flexoplaatformaat 45x50.8cm. Alle ThermoflexX-belichters leveren 2540dpi resolutie. Optioneel kan worden opgeschaald tot 5080dpi. De afgebeelde ThermoflexX heeft de optionele hybride belichtingstrommel (vacuüm + magnetisch) voor alle soorten films en polymere flexoplaten en drukplaten met een staalbasis. Op die belichtingstrommel kunnen altijd registerstiften volgens klantenspecificatie worden ingebracht. Uit efficiencyoverwegingen heeft Xeikon geen UV-lichtbron geïntegreerd. 18 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 19

11 TeamPlay-dag bij Apex-Hapert Lancering MultiColor Process Printing MCPP Het kwartet Apex, Athena Graphics, MPS en Zeller+Gmelin (Z+G) knoopte de gezamenlijke TeamPlay-dag vast aan het lancering van MultiColor Process Printing. Dit met support van PrintPer4mance en Mars-Veghel s Jan Duffhues. TeamPlay evenement Het kostte even om te ontdekken waar TeamPlay voor staat. Is het een handelsgroep, productiewijze of handelsmerk? Niets van dat alles. TeamPlay is een gelegenheidsevenement voor aan aangeklede MCPP-lancering. Genoemd TeamPlaykwartet met supporters grepen die dag aan om ieders eigen verhaal voor flexodrukkers en stakeholders te vertellen. Zo n zestig bezoekers uit de wereld van flexodruk, smalbaandruk, inkopers en gebruikers van verpakkingsdrukwerk werden door de TeamPlay-ers state-of-the-art geïnformeerd over markttrends, drukvormvoorbereiding, randvoorwaarden productie en voordelen van TeamPlay bij verpakkingsdrukwerk; door ieders eigen bril bezien (1). De dag begon met een rondje door 1 Veel toehoorders op de TeamPlay-dag. 2 Marc Mulder - Zeller+Gmelin. Apex interessante productie van aniloxwalsen. Zie hiervoor een eerder artikel in EFTA! nr.4, december TeamPlaypartner MPS-Didam bespraken we al in EFTA! nr.3, september We concentreren ons daarom op technologische feiten die Z+G en Athena presenteerden voor flexodrukkers. Kleurruimte- en kleurkrachtbehoefte MCPP is een drukinktenconcept en moet gezien worden vanuit het steeds weer terugkerende behoefte om verpakkingsdrukwerk in een zo groot mogelijke kleurruimte te realiseren, met zo weinig mogelijk wisselende kleurinkten. Een contradictie die in de praktijk voor verpakkingen leidt tot een minimum inktkleurenset van 3 Volledige PMS-mengserie à 23 inktkleuren zeven drukkleuren; cmyk + oranje + violet + groen. De vraag of verpakkingsdrukwerk in een standaard vierkleurenset te drukken is zoals tijdschriften en krantendruk dagelijks realiseren krijgt in de praktijk het antwoord van ronduit nee! Voor de illustraties op verpakkingen zou het nog denkbaar zijn, maar voor goed herkenbare merksoort-kleuren accepteren de brandowners geen kleuropbouw vanuit rasters. Namelijk, al zou de rasterkleurtint acceptabel zijn, dan is de kleurintensiteit zichtbaar slapper dan een sologedrukte merk/ drukkleur die uit pigmenten is opgebouwd. Die solokleur is krachtiger en veel meer verzadigd! (een onderscheidende eigenschap in het winkelschap). Ook is het risico van kleurschommelingen bij in rastersamengestelde fondkleuren groter dan bij 4 PMS-kleuropbouw groen 369c: met 6 pigmenten. 5 Z+G's mengset van negen monopigmentkleuren. 6 Groen 369c monogepigmenteerd opgebouwd uit 3 pigmenten. solo-drukkleuren. Jan Duffhues van Mars onderschreef dat duidelijk op de TeamPlay-dag. Teksten op verpakkingen gedrukt in rastersamengestelde kleuren, neigen bij de minst geringe pasverschillen naar onscherpte. Vanuit al die argumenten is voor verpakkingsdrukwerk de handelswijze geboren om de merkbepalende kleuren in solo-inktkleuren te drukken en illustraties op verpakkingen in cmyk. Afwijkingen daargelaten. Soms verrijkt men de kleurkracht van de illustraties met één of meer van de omgevende merkkleuren op de verpakking. Inktmengset uit monopigmenten Zeller+Gmelin s Marc Mulder (2) ondersteunde het MCPP met zijn presentatie over Z+G s innovatie monogepigmenteerde inktkleurenmengset. Mulder stelde dat het bekende Pantone Matching System (PMS) zich in de Solid Formula Guide Plus Series baseert op totaal 17 PMSbasisinktkleuren, plus mengzwart en transparantwit. Samen met de vier cmykbasiskleuren hanteren verpakkingsdrukkerijen dus totaal 23 verschillende basiskleuren (3). Mulder liet zien dat PMSkleuren weer uit meerdere pigmenten zijn opgebouwd. Daardoor is bijvoorbeeld groen PMS 369c opgebouwd uit zes pigmenten (4). Maar de kleur is toch goed; wat is er dan mis mee? is een begrijpelijke reactie. Om hiervan consequenties te kunnen inschatten moet men weten dat om een kleur te verkrijgen, pigmentpoeders nooit vooraf gemengd worden, maar per pigmentsoort in een pastahalffabrikaat (pigmentpasta) worden gevat. Organieke PMS-kleuren zijn meestal (zoals ook in het voorbeeld) opgebouwd uit meerdere pigmentpasta s met hun bindmiddelen. Samengevat betekent het dat uit hoemeer pigmenten een drukkleur is opgebouwd, des te groter het benodigde bindmiddelaandeel in de inkt wordt. Dat verklaart de gevolgen die Mulder noemde: een grotere dan strikt nodige pigmentenmix leidt tot verlies aan kleurkracht en afbreuk in trefzekerheid om de juiste PMS-kleur te mengen. Dat hogere bindmiddelaandeel zorgt dat met een hoger inktvolume en dikkere inktlaag gedrukt moet worden om de juiste kleur te bereiken. En dàt vraagt weer meer drogingsenergie. Metamerie-effecten vergroten ook door meer pigmenten (direct en gereflecteerd omgevingslicht beïnvloeden de kleurervaring van het drukbeeld omdat pigmenttypes op iedere lichtinval verschillend reageren). Dus voor een trefzeker inktgedrag op de pers en voor een trefzekere kleurrealisering moet een inktkleur uit zo weinig mogelijk verschillende pigmenten zijn samengesteld. Z+G bouwde daarom aan een nieuwe mengserie waarvan alle kleuren uit monopigment bestaan. Na bij elkaar zoeken van nagenoeg overeenkomstige druk- en veredelingseigenschappen van die monopigment inkten, bleef er een optimale mengserie over van negen drukkleuren plus mengzwart en transparantwit (5). Uit deze negen monodrukkleuren kunnen eveneens de cmyk-kleuren en MCCP-oranje, MCCPviolet, en MCCPgroen worden samengesteld. De 23 meervoudig gepigmenteerde basisinkten die drukkerijen nu in huis hebben kunnen dankzij dit monogepigmenteerd inktsysteem gehalveerd worden naar elf basisinktkleuren. Voorbeeld: een uit die monopigmentserie gemengd groen PMS 369c bevat slechts drie pigmenten (6) in plaats van zes, als in eerderge 20 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 21

12 ElektronenStraaldroging in flexodruk Waarom niet/wel? 8 Opaltone offsetdrukvel met soortencombinatie. noemd voorbeeld dat uit de PMS-mengserie werd samengesteld. Het innovatieve monopigmentinktsysteem is eerste instantie geschikt voor UV-flexodruk. Geschiktheid voor solvent- of watergedragen flexodruk is een nog niet ingevulde stap. HP Indigo is de trigger voor vaste zevenkleurenset Zoals Esko s Dan Pulling tijdens een vorige Apex-dag ( ) al hintte dat in verpakkingsdrukwerk HP Indigo s zevenkleurenset langzamerhand tot een standaard voor digitaal verpakkingsdrukwerk uitgroeit, zo hintte Hans Poortinga van Athena Graphics (7) daar nu ook op. Immers, in toenemende mate worden prepressdrukvormen (met beelden fonds en teksten) gesepareerd voor HP Indigo s zevenkleurensysteem (cmyk+oranje+violet+ groen, waarbij soms een kleur is vervangen door dekwit). Drukwerkbestellers accepteren kennelijk dat merkkleuren soms uit rasters worden samengesteld en teksten (ook kleine) in meerkleurenrasters worden gedrukt op HP Indigodrukwerk voor verpakkingen en etiketten. Volgens Poortinga heeft dat met twee dingen te maken: het kleurregister èn de kleurstabiliteit van HP Indigo-persen zijn vreselijk goed. Ook vereenvoudigt eenzelfde kleurenset in flexodruk het switchen tussen HP Indigo en flexodruk bij oplageverandering. Als HP Indigo s zevenkleurenprincipe een feit is, waarom zou je voor flexorotatiedruk dan niet voortborduren op datzelfde zevenkleurenprincipe? Tja, dan moet je druksysteem net zo stabiel drukken als een digitale HP Indigo-pers. Woorden schoten Apex- en MPS-moderators te kort om te bevestigen dat hun inktsystemen en smalbaanpersen daartoe in staat zijn. De 7 Hans Poortinga, Athena Graphics. 10 Rode lijn geeft lagere puntverbreding van PU-beklede tegendrukcilinder. efficiencyvoordelen van een vast zevenkleurensysteem zijn evident: minder drukplaten nodig, minder inrichten en een kleinere inktkeuken. De kracht van zo n vast zevenkleurensysteem zit vooral in de combinatieindelingen die mogelijk worden. Eerdere Europese zevenkleurensystemen zoals edermcs, Equinox, FMsix, Hexachrome, HKS en Opaltone scoorden vooral in offset (8). TeamPlay-partners toonden MCPPzevenkleuren UV-flexodrukvoorbeelden op LabelExpo, september Die MCPPvoorbeelden werden gedrukt met Z+G monopigmentinkten van Athena-drukvormen op MPS flexopers. Meestal functioneerden die eerdere zevenkleurensystemen binnen gelimiteerde gebieden van verpakkingsseries. Hoe verdienstelijk ook, het leidde nergens tot een standaard. Het begin van zo n systeem is vaak te klein om grensoverschrijdend te groeien. Maar de druk van de wereldwijd groeiende installed base van à digitale HP Indigo persen nu tot +70cm baanbreedte creëert ook een meer vanzelfsprekende zevenkleurenprepress en bijbehorende voorspelbaarheid in proofing. Het zevenkleurensysteem ís er gewoon! MCPP s levensvatbaarheid MCPP s levensvatbaarheid zal niet afhangen van inktfabrikant Z+G of Athena Graphics prepressbedrijf. Het zal afhangen van het vertrouwen dat merkeigenaren/drukwerkinkopers in het systeem gaan krijgen. Drukkers willen wel; immers, het verhoogt hun productie-efficiency. Prepressbedrijven, zoals Athena Graphics en anderen die zijn uitgerust met Esko s Kaleidoscoop/ Automation Engine workflow kunnen er de juiste drukbestanden en/of digitale druk 9 MCPP etikettencombinatierun. 11 HP Indigo vormen voor leveren. Qua drukpersen zal het afhangen van de repeteerbare nauwkeurigheid van het kleurregister en de intoombaarheid van de puntverbreding op zowel smalbaan als breedbaanflexopersen. Breedbaan flexopersen zijn iets in het voordeel omdat het substraat continue gedragen wordt door de centrale tegendrukcilinder en daarbij maar korte afstanden tussen de kleuren moet overbruggen. Dat is erg gunstig voor een nauwkeurige registerhandhaving. Qua handhaving van de kleinst mogelijke puntverbreding zijn MPS smalbaanpersen weer in het voordeel. In afwijking van het gangbare hebben MPS UV-flexopersen polyurethaan-beklede tegendrukcilinders en gebruikt men flexodrukplaten met een zo hard mogelijke shoregraad. Het afgebeelde diagram (10) laat zien dat de puntverbreding daardoor halveert! Qua drukinkten zal het voor UV-flexodruk niet aan Z+G liggen; die zijn er klaar voor. Voor breedbaan en dus voor solvent en watergebaseerde drukinkten moeten Z+G of andere inktfabrikanten nog met een mengserie op de markt komen op basis van de besproken monopigmentering. Onder druk van eerdergenoemde wereldwijde installed base van HP Indigo digitale drukpersen zouden de weerstanden wel eens eerder dan gedacht kunnen wegvallen. Zeker nu een 73,6cm brede HP Indigo (11) bredere- en grotere dessins en dus ook grotere verpakkingen kan drukken. En straks kan Landa s nanoprint-inkjeter tot een meter breed en volledig eindloos fullcolour op transparant substraat bedrukken. De verwachte lagere stukskosten van digitaaldruk zouden wel een kunnen helpen bij het vervallen van mogelijke weerstanden tegen MCPP. Sinds Comexi s en Uteco s demonstraties 2012/2013 met ElektronenStraaldroging op Ci-flexopersen, plus de referentie daaraan tijdens EFTA s studiedag bij BASF in Nijehaske, is het rond dit onderwerp niet meer stil in de flexodrukindustrie. Tijd voor evaluatie. Euforie..... ElektronenStraaldroging (afgekort ES) verschijnt nu circa vijfentwintig jaar op grafisch agenda s. Dat liep toen en nu parallel aan milieudiscussies, omdat ES een verdampingvrije droogtechniek is zonder vluchtige organische stoffen. Met de komst van effectieve naverbranders luwden de aantijgingen aan het adres van solvent-flexodruk. Echter, de nooit ophoudende jacht op efficiency, topkwaliteit en beter milieueffect, heeft juist ElektronenStraaldroging een boost bezorgd. Dit na de vrees die een paar jaar geleden is ontstaan vanwege een paar recalls, veroorzaakt door UV-inkten op verpakkingen. Hier en daar is UV-druk toen in de ban gedaan. Maar nu Comexi en Uteco recent demonstraties gaven met inzet van ESI s cm brede elektronenstraaldroger Flexobeam (1), verlevendigt dat het effectplaatje van ES, z n inktsamenstelling en voedselveilige droging. Na Uteco s demonstratie met de nieuwe elektronenstraal drogende inkt GelFlex-EB van Technosolutions uit Alphaville Industrial-Barueri, Brazilië, neigt het naar euforie over dit ES drogingssysteem voor Ci- flexopersen. Overwegingen..... Kritische overwegingen voor toekomstgeoriënteerde verpakkingflexodrukkers, die in ES een mogelijk aantrekkelijke- en misschien wel voordelige droogtechniek zien, zetten we in dit artikel op een rijtje. Overschakeling in één big bang van solventflexodruk naar ES-flexodruk zou zelfvernietiging zijn. De switch- en aanlooprisico s zijn niet gemakkelijk te overzien. Beschikbaarheid van goed presterende ES-inkten en ES-systemen beperken zich nog tot een grafische niche-aangelegenheid; dus een kleine markt. Onderken ook de dan optredende kwaliteitsverschillen tussen bestaand-, repeat- en nieuw werk. Dat vraagt ingrijpende herprofilering van het hele prepress-traject. Daar zitten kostenrisico s aan vast vanwege compensaties en remakes voor ontevreden klanten. Voorzichtig aan met ES beginnen op één 1 ESI Flexobeam ES-droger van de persen? Stel je voor, op die ene pers moet dan bovenop een ES-droger worden geïnstalleerd. Dat wordt een flinke verbouwing op die pers en moet de bestaande droogtunnel deels of geheel wijken voor de ES-droger (2). Een terugweg is dan nagenoeg uitgesloten. Even proberen is ondenkbaar. Ook zouden er dan twee processen in huis komen; ogenschijnlijk gelijk, maar verschillend geprofileerd in prepress. Het drukken met andere inkten vraagt hoogstwaarschijnlijk aanpassing van aniloxwalsen. Dus twee productiestromen met hinder voor switchmogelijkheden tussen per 2 Diagram toont ES-droger (rode pijl) sen. Dat is vragen om productie-inefficiency. ES heeft in principe geen naverbrander of andere luchtzuiveringsinstallatie nodig. In drukkerijen waar de naverbrander vanuit andere oorzaken ter discussie staat, komen voorgaande overwegingen over ESen ook UV-droging, begrijpelijkerwijs ter sprake. ES-droging in flexodruk heeft voor ondernemers hoofdzakelijk de volgende afwegingsrisico s: wat is het rendement ervan binnen welke termijn, het aanlooprisico en gaat de potentiële drukkwaliteit wel een voorsprong bieden? Er drukken 22 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 23

13 3 Vereenvoudiging droging door flexobeam. 4 Besparingen door EB clear topcoat in plaats van lamineren. 5 OTR/barrière laminaat en ES-gedroogde lijm. wereldwijd immers maar een dozijn Ci-flexopersen met het ES-systeem. Anders gezegd: waarom zou je het overwegen? Biedt het wel een voorsprong? Wat kost het de onderneming om ES-pionier te worden en wat levert dat op? En vraagt de markt daar wel om? Claims..... ES-droging op flexorotatiepersen claimt nogal wat. Kijk eens naar de vereenvoudiging van apparatuur op de drukpers in afgebeeld schema (3). Dat is aansprekend eenvoudig; weg met alle drogers per kleur en maar één droger nodig, omdat verpakkingssubstraten doorgaans eenzijdig bedrukt worden. Dus één ES-droger nodig die bovendien geen warmte uitstraalt. Dat kan omdat de meeste ES-inkten nat-in-nat te drukken zijn. Het bedrukte substraat wordt daarna in de ES-droger maar circa 12 o C warmer. In principe is ook geen naverbrander nodig (met voorbehoud voor GelFlex-EB inkt). Je zou denken dat de zogenoemde wet-trapping voor reversedprint wel voor een omgekeerde kleurvolgorde ingesteld moet worden. Niet nodig zegt een kenner. ES-inkten zijn zogezegd kleurenblind ; kleurvolgorde zou niet uitmaken. Verderop in dit artikel blijkt wel dat de viscositeit wel degelijk per kleur geprepareerd moet zijn. Ook zou er sprake zijn van energie- en materiaalbesparing, omdat lamineren met transparante OPP kan vervallen. Een heldere ES-topcoating neemt de functie van het laminaat over. Dit volgens stellingname van RadTech-Europe; het brancheinstituut voor stralingsdroogtechniek (4). Ergens noemt RadTech dat een gebruiker ooit 80% energiereductie realiseerde. Energiereductie is een stelling die met meer bewijskracht onderbouwd moet worden. Mogelijk aanvullend hierop is Sayaka Uchida s studie aan de San José State University: Utility & Advantages of Electron Beam Curing in Flexible Packaging. Uchida stelt dat bij ES: Adhesive Enhancement (barrier): Instead of these common methods, an electron beam-cured laminating adhesive can create a great oxygen barrier innovatively However, not only was the adhesion increased but also the gas barrier property of the metallized OPP structure improved. The unmetallized OPP also increased its barrier property Wat de invloed is van ES-gedroogde lijm ziet u in het grafiekje (5). Zowel onderzoeker Mikhail Laksin en collega s van Sun Chemical, maar ook Steven Zijlstra van BASF-Nijehaske, stellen dat watergebaseerde ES-inkten in staat zijn om een hogere kleurkracht te leveren: Zijlstra: ES-flexodruk geeft vanwege het hoge drogestof-gehalte een uitmuntende kleurkracht. Ook Flint onderschreef dat. Sun stelt dat ES-inkten in vergelijking met water- en solventgebaseerde flexoinkt een ongeveer éénderde hogere rasterlineatuur op de rasterwalsen nodig hebben, waardoor éénderde minder inktopdracht nodig is voor eenzelfde einddensiteit op het substraat. De GelFlex-EB inkt claimt zelfs 60% minder kleurinktgebruik en 65% minder witte inkt dan conventionele flexoinkten. Dat moet volgens dezelfde bron 80% minder drogingsenergiegebruik vragen voor GelFlex-EB. ES-inkten hebben géén fotoinitiatoren nodig (!), zoals dat wel het geval is bij UV-inkten. ES-inkten zijn fotoreactief en zijn onmiddellijk droog en hard; binnen een onderdeel van een seconde. En dat zonder naharding, zoals bij UV-inkten. Daarom migreren ze niet. De inkten zijn ook geurvrij. Door snellere droging kan een ES-flexopers ongeveer % sneller produceren dan met UV-inkten en UV-coatings, los van inline bewerking van de drukbaan. Consequenties ES-droging ES-droging heeft een hekel aan zuurstof. Daarom verlangt de in- en uitlaatspleet van de ES-droger een afscherming tegen binnendringende zuurstof. Dat wordt opgebouwd met een overdruk aan stikstof en een stikstofluchtgordijn om binnenslepen van zuurstof tegen te gaan. Dat verlangt het in huis hebben van een voorraad hogedrukcilinders (6) met stikstofvulling. Dat stikstof-gasverbruik kan op een 100cm brede flexopers die 300m/ min PE of PP bedrukt circa 10 /u gaan bedragen Er wordt gewaarschuwd dat bij ES elektronenstaling de structuur van organisch materiaal kan veranderen, waardoor de oorspronkelijke kwaliteitsspecificatie niet meer geldt. Daarom verpakkingssubstraten met organische materiaalbestanddelen vooraf testen op geschiktheid voor ES-bedrukking. ES is een drogingsproces waarbij röntgenstraling vrijkomt binnen het droogcompartiment. Daar zit een loden mantel omheen voor veilige afscherming. Dat maakt de droger tonnenzwaar! (7) Elke mogelijke uittreding van stralen bij de in- en uitvoerspleet moet worden afgeschermd. Normaliter is dat voorzien in de drogerconstructie en letten veiligheidsautoriteiten daar bij goedkeuring van de installatie op (9). 7 ES-droger met duidelijk zichtbare loodmantel van de vuurkamer en de stikstof toevoer er naartoe. 6 Stikstof-hogedrukcilinders, aangesloten op de ES-droger. Kosten ES-droging De kosteninformatie over ES loopt qua verbruikskosten een beetje parallel aan UV-drogingskosten. De inktkosten zijn twee tot drie keer hoger dan conventionele inkten en verder kunnen er verbruikskosten ontstaan voor vervanging van rubberdelen 8 Gel grondstof Gelflex-EB. 9 ES-drogerprincipe: Het elektronenkanon vuurt elektronen in de rode lood-ommanteld vacuümkamer op passerend substraat. Ze worden in de loden ruglaag weer geabsorbeerd. die kunnen gaan opzwellen door ES-inkten. Bijvoorbeeld rollen, rakels, slangen en rubber sleeves en/of rubber drukvormen. Doorslaggevend is de ES-droger zelf die meerdere honderdduizenden Euo s kost plus integratie en inbedrijfstelling. De kosteninformatie van zo n geïntegreerd totaal gaat van US$ tot US$ Voor 24 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 25

14 een ES-droger wordt een gebruiksduur van circa 20 jaar afgegeven. Een bestaande Ci-solventflexopers ombouwen naar ES lijkt al-met-al geen zinvolle route. Dat wordt anders ingeval ES meteen geïntegreerd wordt op een nieuwe flexopers. De gasgestookte hetelucht-sectiedrogers en droogtunnel verdwijnen en er is geen naverbrander-consequentie. Wordt dit weggestreept tegen de ES-apparatuurkosten, kan er wel een aantrekkelijke nieuwprijs ontstaan voor een nieuwe ES/Ci-flexopers. Niet voor niets demonstreren Comexi en Uteco ES op hun nieuwe Ci-flexopersen. Anders gezegd: het rendement van ES berekent een bedrijf het beste vanuit het all-in exploitatieperspectief van een nieuwe Ci-flexopers, inclusief meerekenen van alle bijkomende kosten op realistische basis; dus ook de aanloopkosten, aanpassingen en runabilitykosten. De doorlopende inktkosten liggen voor ES-flexodruk bijvoorbeeld twee à drie keer hoger dan gewoonlijk. Maar door verdwijnende fotoinitiatoren zouden ES-inkten substantieel goedkoper kunnen zijn. Echter toegenomen voedselveiligheidseisen maken dat onzeker. ES-drukinkten Bij ES-inkten moet informatie over de GelFlex-EB van Technosolutions los gezien worden van de overige informatie over ES-inkten. Dat laatste eerst: ES-drukinkten vormen een snel reagerend chemisch systeem, opgebouwd uit onverzadigde prepolymeren of oligomeren en monomeren. Die bepalen de viscositeit en de vernettings - dichtheid, zónder dure fotoinitiatoren. Vervangen van monomeren door water levert een elegante manier om de viscositeit te verlagen. Dit biedt tot de mogelijkheid om water als bevloeier te gebruiken in de ES-inktformulering. Met die viscositeitbeïnvloeding wordt ook de zogenoemde wettrapping van de inkt ingesteld voor de gewenste kleurvolgorde bij de nat-in-nat-druk van ES. ES-flexogedrukte verpakkingen vallen op door de hoge glans en chemiebestendigheid van de inkt. Dat zal weinig opvallen bij reverseprint maar des te meer bij buitenopdruk. ES-inkten zijn hoger viskeus dan gangbare flexoinkten met een range van Cps. Die hogere viscositeit bevordert een lagere puntverbreding en mogelijk fijnere rasters, tot 70-lijns p/cm. In 2006 kwam Sun al op de markt met WetFlex ES-flexoinkten voor nat-in-natdruk Ci-persen. Dus nog ruim vóór de euforie rondom watergedragen ES-inkten en gel-gebaseerde GelFlex-EB inkt. WetFlex wordt geroemd voor de extreem lage puntverbreding. Iets dergelijks wordt over GelFlex-EB inkt gezegd, met maximaal 20-25% in de middentinten waar conventionele flexodruk nog 30-40% puntverbreding geeft. GelFlex-EB vindt zichzelf vergelijkbaar met offset. Een onjuiste stelling, want offset zit veel lager in puntverbreding: rond 15% in de middentinten. De pers waarop de GelFlex-EB inkt moet draaien vraagt een inktpompsysteem dat een inktviscositeit van Cps moet kunnen doorpompen en de inkttemperatuur binnen o C houdt. Andere ES-inkten kunnen rubber delen in de pers doen opzwellen! Dus vervangen. GelFlex-EB inkt (8) heeft een solventaandeel van 15-20%. Dat is nodig voor een goede setting en handhaving van puntscherpte in het (semi) nat-in-nat drukproces. Ter verklaring: GelFlex-EB inkten zijn gebaseerd op de zogenoemde Hansen Solubilty Parameters. Het gebruik van de gel is een alternatieve manier om een goede kleurtrapping in te stellen, om niet-droge inktlagen op elkaar te drukken/ te stapelen. Solvent is nodig om de gel vloeibaar te maken en te vermengen in de inktcompositie. Door snelle verdamping van het weliswaar weinige solvent verstijft de gel als de inkt gedrukt wordt in een laagdikte van circa 30 micron. De volgende natte inktkleur kan zich er dan probleemloos bovenop (vast) zetten. Door dat lage solventaandeel in de inkt claimt de fabrikant vermoedelijk terecht dat op een continu producerende Ci-flexopers jaarlijks meer dan honderd ton oplosmiddel bespaard wordt. Wat prima is voor het milieu! Die gelbasis in de inkt vraagt wel een constante temperatuur van 35 o C. Voor dat doel werd bij Uteco s demonstratie de inkt rondgepompt door een Thermilox - unit. Of het resterende kleine solventaandeel in de inkt een naverbrander overbodig kan maken, hangt af van de bedrijfssituatie en al dan niet meerder aanwezige persen; dus ook van de lokale vergunning. Deze inktfabrikant zegt dat GelFlex-EB zogezegd FDA-compliant is. Eerder genoemde inktreductie voor ES-inkt wordt ook door GelFlex-EB s fabrikant van Technosolutions bevestigd. De demonstratie op Uteco s Crystal New Series november 2013 werd uitgevoerd op een snelheid van 500m/min. Werking ES-droging Een ES-drogerprincipe werkt voor flexorotatiedruk volgen afgebeeld schema (9): de natbedrukte baan wordt via een transportrol in de droger geleid en daarna er weer uit. De inmiddels droge afdruk mag dan tegen de rol lopen. In de continue gepompte hoogvacuümkamer creëert een verhitte kathodedraad elektronen, die in het hoogvacuüm tegen de positieve anode worden versneld. Die anode is een dun metaalblad (en tevens afsluiter voor de vacuümkamer), waar de versnelde elektronen doorheen kunnen. Het spanningsverschil tussen kathode en anode à circa kv, levert elektronen de capaciteit en snelheid om door het anodescherm te dringen in de inktlaag van de passerende afdruk. Als versnelde elektronen de inktlaag binnendringen, verliezen ze snelheid en brengen ze hun energie over op het omgevingsmateriaal. Die overgedragen energie prikkelt moleculen en vormt een wolk van secundaire elektronen en vrije radicalen. Die vrije radicalen geven een chemische kettingreactie in de vorm van onmiddellijke polymerisatie (10) van de ES-drukinkt. Energierijke elektronen geven een zogenoemde remstraling (röntgenstraling) af als ze een materie raken. Vandaar de loodafscherming. Daarbuiten is er geen straling. Noch de ES-droger, noch de met energierijke elektronen bestraalde materialen/substraten worden radioactief, aldus Urs V.Läuppi van ESI Energy Sciences Inc., en voorzitter van RadTech s EB-Working Group. Ooit was de stralingsconsequentie een discussiethema voor ES-gedrukte voedselverpakkingen. Immers, als voedsel doorstraald is moet het al op de verpakking staan. Sinds genoemde uitspraken door branchebetrokkenen als Läuppi zijn gedaan, is het thema van tafel. Voor alle zekerheid kan men natuurlijk controlemetingen doen. 10 Onmiddellijke droogreactie inkt na elektroneninslag. Wil men meer weten over ElektronenStraaldroging en ES-inkten, kijk dan op onderstaande websites. Benelux flexodrukkers hebben het voordeel dat ESI Europe s verkoop en service dichtbij in Amersfoort zetelt. Het bijwonen van RadTech Europe s Conference and Exhibition op oktober 2015 in Praag is ook een optie. ESI / Energy Sciences Europe Auteur Jan Vroegop FLEXO INTERNATIONAL Advanced Flexo Course DFTA DFTA organiseert een Engelstalige flexo cursus van 1 t/m 5 december 2014 in het DFTA Technologiecentrum in Stuttgart. No Fluff, Just Facts! FTA najaarscongres 2014 FTA organiseert van 20 t/m 22 oktober 2014 in Minneapolis haar najaarscongres, waarbij de belangrijkste innovaties op flexografisch gebied centraal staan en hun impact. Leiden deze innovaties echt tot grotere proces controle, kortere insteltijden, reductie van afval, ultra korte runs, toename van productiviteit, reductie van de carbon footprint en aanpasbare workflows? Agenda Studiedag EFTA/GOC, 3 september 2014 EFTA Seminar 2014, 9 oktober 2014 Studiedag EFTA/GOC, 29 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering, 4 november 2014 Wat heeft u aan EFTA-Benelux? EFTA-Benelux is dé branchevereniging voor de flexografische industrie in de Benelux. Dankzij EFTA-Benelux kunt u beschikken over de juiste informatie en laatste ontwikkelingen binnen en rondom de branche. EFTA-Benelux verzorgt diverse vakgerichte opleidingen en boeiende seminars. Door EFTA-Benelux heeft u toegang tot een ijzersterk netwerk van flexodrukkers en leveranciers. EFTA-Benelux staat voor: samen sterk voor flexo state-of-the-art vaktechniek alle schakels in flexo onderling platform voor kennisoverdracht investeren in mensen koplopers in de branche EFTA-Benelux spreekt en behartigt de belangen van en namens de gehele flexografische industrie, zowel op nationaal als Europees niveau. U ontvangt als lid ledenkorting op EFTA Seminars en Studiedagen. Contact EFTA-Benelux Postbus CH Den Haag Nederland T: +31 (0) E: Bezoek ook onze website COLOFON Redactie: Jan Wüstenhoff, Rudico Jan Vroegop, B+O Print & Packaging Rogier Krabbendam, EFTA-Benelux EFTA-Benelux, Postbus 85612, NL-2508 CH Den Haag telefoon: telefax: Het laatste nieuws vindt u altijd op de EFTA Website: Lay-out en Drukwerk: De Swart BV EFTA 26 [ EFTA! JAARGANG 19 NUMMER 2 JULI 2014 ] 27 [ EFTA! JAARGANG 16 NUMMER 1 MEI 2011 ] Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

15 EXTRUSION DRUCK VERARBEITUNG Ze zijn altijd lekker en je krijgt er nooit genoeg van. Ze zijn een pittige redding voor flauwe TV avondjes en... ze ruïneren krakend de meest romantische liefdesscènes. Waarmee zou U de verpakking voor zoiets krokants bedrukken, anders dan met de beste flexodrukmachine ter wereld? Als 's werelds grootste aanbieder van CI Flexodrukmachines combineren wij innovatieve techniek met specificaties op maat, gefocust op de praktijk van alledag waar efficiënte productie telt. De meer dan 200 MIRAFLEXmachines die inmiddels hun weg gevonden hebben naar verpakkingsdrukkerijen over de hele wereld, zijn een bewijs voor de hoge kwaliteit van onze MIRAFLEX-serie en voor het vertrouwen dat onze klanten in deze machine stellen. We rekenen U graag voor, hoe ook U met de MIRAFLEX meer pit in Uw drukproductie kunt brengen. WINDMÖLLER & HÖLSCHER BENELUX B.V. Willem de Zwijgerlaan 350 A/ RD Amsterdam Niederlande Telefon:

Meten = efficiency weten! 4

Meten = efficiency weten! 4 EFTA[ HET VAKBLAD VOOR DE FLEXOGRAFISCHE INDUSTRIE JAARGANG 19 NUMMER 1 APRIL 2014 ] Meten = efficiency weten! 4 smartgps en RFID leiden effectiviteit 10 Duurzaamheid is een reis 14 Alles over drukinkten

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux EFTA Flexo vertrouwt op eigen kracht tijdens Drupa 2012 4 EFTA-Benelux Najaarseminar 2012 10 COLUMN: Sustainable Flexo 11 Studiedag EFTA/GOC 23 mei 2012: Drukvoorbereiding, van origineel tot drukoplage

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux EFTA Duurzaam Ondernemen - Najaarsseminar EFTA-Benelux groot succes! 4 EFTA/Artevelde Studiedag - Alles over drukinkten 17 oktober 2012 7 Column: Duurzaamheidskring flexo 11 Studiedag EFTA/GOC op 21 november:

Nadere informatie

Rapida 106 met HRUV voor drukkerij Paesen (B) Holbox neemt eerste KBA Rapida 164 met dubbel lak in Europa in gebruik

Rapida 106 met HRUV voor drukkerij Paesen (B) Holbox neemt eerste KBA Rapida 164 met dubbel lak in Europa in gebruik 06/2014 Participatie in Pro6 Repro De Telegraaf zet Day rubberdoek in Agfa Azura TU chemievrije plaat Pearltec lak in de spotlights Rapida 106 met HRUV voor drukkerij Paesen Inhoud ALGEMEEN 004 016 039

Nadere informatie

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN maandblad 59e jaargang mei 2014 5 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN ROBOTLASSEN

Nadere informatie

Uit de praktijk. Supplies

Uit de praktijk. Supplies 05/2013 Opbouw twee KBA persen bij De Vries Vouwkartonnage Agfa introduceert :Energy Xtra plaat en nieuwe clean out units Rodi Rotatiedruk gebruikt remote soft proofing software Roularta (B) maakt printversie

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

GLOW 2013 Urban Playground. Starten in crisistijd. Epson SureColor SC-F6000. Tweemaandelijks tijdschrift December 2013 - Jaargang 14 - Nummer 6

GLOW 2013 Urban Playground. Starten in crisistijd. Epson SureColor SC-F6000. Tweemaandelijks tijdschrift December 2013 - Jaargang 14 - Nummer 6 www.signpro.nl - www.signpro.be Voor professionals, door professionals 2013 6 Tweemaandelijks tijdschrift December 2013 - Jaargang 14 - Nummer 6 GLOW 2013 Urban Playground Starten in crisistijd Epson SureColor

Nadere informatie

Omsnoeringskwesties PET-band pakt steeds meer terrein

Omsnoeringskwesties PET-band pakt steeds meer terrein Het grootste verpakkingsvakblad voor de industrie jaargang 05 mei 2011 Omsnoeringskwesties PET-band pakt steeds meer terrein Betrouwbaar wikkelen Krachten sparen met tilhulpen Linx Jubileum Actie RUIL

Nadere informatie

Raamverhalen Succesvol debuut CarSignPro Event Vooruitblik FESPA MÜNCHEN

Raamverhalen Succesvol debuut CarSignPro Event Vooruitblik FESPA MÜNCHEN 2014 Jaargang 15 Voor professionals, door professionals Raamverhalen Succesvol debuut CarSignPro Event Vooruitblik FESPA MÜNCHEN Probo verhoogt opnieuw de kwaliteit Wat betekent deze QUALITYBOOST voor

Nadere informatie

NEWS ANTILOPE HAS GOOD. Antilope News nr. 1 2015. Investering ANTILOPE PRINTING OPENT WEBWINKEL

NEWS ANTILOPE HAS GOOD. Antilope News nr. 1 2015. Investering ANTILOPE PRINTING OPENT WEBWINKEL ANTILOPE HAS GOOD NEWS Antilope News nr. 1 2015 Investering ANTILOPE PRINTING OPENT WEBWINKEL Certificaat ANTILOPE KARTONNAGE GAAT VOOR BRC-IOP CERTIFICATIE Evenement VOLGEND EVENEMENT: DIXIE DANSERCOER

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

Agro & Food. Van potrozen tot Starbucks Koppel hightech met agrotech Robots pakken zestigduizend repen per uur

Agro & Food. Van potrozen tot Starbucks Koppel hightech met agrotech Robots pakken zestigduizend repen per uur 1 15 februari - 15 maart 2013 Eerste verkoop Solmates UT-spin-off moet wereld tonen dat zijn depositieproces stabiel is VAF Instruments Schepen varen zuiniger met Dordtse opto-elektronische sensoriek Agro

Nadere informatie

ROTOdate. bruisen! Een vijfde kleur laat je drukwerk

ROTOdate. bruisen! Een vijfde kleur laat je drukwerk Nr. 14-11/2008 ROTOdate VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ROTO SMEETS Persoonlijke informatie, recht naar het hart Papier duurder en schaarser Positieve signalen op Drupa 2008 Carbon Footprint volgens Roto

Nadere informatie

. 011. De opkomst van hybride oplossingen. Drukkerijen veranderen van stijl. Print & Sign installeren zich

. 011. De opkomst van hybride oplossingen. Drukkerijen veranderen van stijl. Print & Sign installeren zich Het relatiemagazine van Plantin & Tetterode. 011 De opkomst van hybride oplossingen Drukkerijen veranderen van stijl Print & Sign installeren zich De typografische collecties van de universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Metallurgische Industrie

Metallurgische Industrie VNMI MAGAZINE JUNI 2013 13 1 Metallurgische Industrie Conjunctuuronderzoek: flexibilisering arbeid noodzaak > 4 Schöne Edelmetaal freewheelt door cyclische markt > 6 Guy Thiran: ETS heeft en houdt toekomst

Nadere informatie

2point. the. Wij snappen als klein land dat we ons moeten onderscheiden van de rest om succesvol te zijn

2point. the. Wij snappen als klein land dat we ons moeten onderscheiden van de rest om succesvol te zijn Focus Momentum in het oosten Technologie Infratects: marktleider met groeiambities Report TelecityGroup datacenters belangrijk onderdeel van de digitale economie In gesprek met Gouden handjes en knappe

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Oppervlaktetechniek MICHAËL VAN STRAALEN: TEKORTEN TERUGDRINGEN KWALITEIT SPAANPROCES VERBETEREN SLIM ONTWERPEN MET ALUMINIUM

Grenzen verleggen. Oppervlaktetechniek MICHAËL VAN STRAALEN: TEKORTEN TERUGDRINGEN KWALITEIT SPAANPROCES VERBETEREN SLIM ONTWERPEN MET ALUMINIUM maandblad 58e jaargang juni 2013 6 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL MICHAËL VAN STRAALEN: TEKORTEN TERUGDRINGEN KWALITEIT SPAANPROCES VERBETEREN SLIM ONTWERPEN MET ALUMINIUM

Nadere informatie

tbp weer de beurs op inhoud zomersluiting

tbp weer de beurs op inhoud zomersluiting uitgave 33 mei 2012 column wat zijn en wat doen social media? Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepas singen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen en te netwerken

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

HollandWerkt. 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten. 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf...

HollandWerkt. 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten. 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf... Het relatiemagazine van hollandridderkerk 2012 #2 06 De geheimen van SecuredDocuments 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf... HollandWerkt Print

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid, Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM 2013-06-06 Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 435 F (015) 2 690 190 communicatie@nen.nl

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013 -printing en credit management Vertrekkend NVI-voorzitter Jet Creemers: De WIK is en blijft fout

Nadere informatie

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar NR. 5 2010 WESTERKWARTIER Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging Marum Drenth Lines verhuist naar Marum Gemeente Marum ziet grote uitdaging in uitbreiding centrum Parkmanagement gemeente

Nadere informatie

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes JAARGANG 10 - AUGUSTUS 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT MEER AANDACHT VOOR SAMENWERKEN co-creatie 25 To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Open for business. Inclusief beursspecial Vision, Robotics & Mechatronics. Een oranje Hannover Messe. Volop groeikansen in Europa

VISION & ROBOTICS. Open for business. Inclusief beursspecial Vision, Robotics & Mechatronics. Een oranje Hannover Messe. Volop groeikansen in Europa VISION JAARGANG 6 NUMMER 3 JUNI 2014 Open for business & ROBOTICS Inclusief beursspecial Vision, Robotics & Mechatronics Een oranje Hannover Messe Volop groeikansen in Europa 3D-stereovisiondebat Bezoek

Nadere informatie

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT maandblad 58e jaargang april 2013 4 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN Thema: export Kansen voor

Nadere informatie