Hibin Branchedag: 2020: de Voorbeschouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hibin Branchedag: 2020: de Voorbeschouwing"

Transcriptie

1 Jaargang 12, mei 2012, nr. 2 Hibin Branchedag: 2020: de Voorbeschouwing 11/14 Programmablad Hibin Branchedag Het complete programma voor de Hibin Branchedag op 12 juni in Utrecht 16/17 Prof. dr. Paul Matthyssens Je wilt geen eenheidsworst propageren 18/19 Walther Ploos van Amstel maakt vanuit allerlei maatschappelijke ontwikkelingen de doorvertaling naar de logistiek in 2020

2 Advertentie Met IsoBouw kunt u altijd ja verkopen. IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk. Door steeds goed naar u en uw afnemers te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte, innovatieve oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en winstgevender kunt werken. Zo zorgen onze duurzame isolatieconcepten ervoor dat u kunt uitblinken in de markt. Onze uiterst betrouwbare leveringen en kwalitatief hoogstaande producten zorgen ervoor dat wij een klanttevredenheid van 99,9% scoren. Zoals uw klanten van u verwachten. Daarbij zijn het de details die een wereld van verschil maken. Meer weten over onze innovaties? Kijk op onze website of maak een afspraak: x297.indd :22:32

3 2020: de Voorbeschouwing Economische crisis. Bouwcrisis. Woningmarktcrisis. Double dip. Je kunt nauwelijks economisch nieuws opslaan of je komt deze termen tegen. Zeker in relatie tot de bouw in Nederland. Het wordt tijd dat we die terminologie achter ons laten. Niet om zo onze kop in het zand te steken, maar om te benadrukken dat er wat anders aan de hand is. Tijdens de Hibin Branchedag hoort u er alles over. Inhoud We leven in een nieuwe werkelijkheid. In 2009 hadden we een crisis die onverwacht snel toesloeg. Zelfs in de laatcyclische bouw kregen we onvoldoende tijd om te anticiperen en waren de gevolgen groot. Het was logisch dat velen in die tijd hebben gedacht dat het vooral een kwestie van volhouden zou zijn. De crisis overleven en opkrabbelen zodra de situatie weer zou zijn als voor de crisis. Wie die gedachtegang anno 2012 nog volgt, miskent de realiteit. Het is nu tijd voor ingrijpende aanpassingen en vernieuwingen. De nieuwe werkelijkheid staat voor initiatief, innovatie en creativiteit. En die nieuwe werkelijkheid is uitgangspunt voor de Hibin Branchedag van dit jaar. We kijken met Paul Matthyssens en Walther Ploos van Amstel vanuit verschillende invalshoeken naar 2020 en naar wat de bouwmaterialengroothandel nu al kan doen om op de nieuwe werkelijkheid in te spelen. Hoe anticiperen we op marktveranderingen? Wat betekent dit voor ons verdienmodel? En waarom ligt er juist nu een uitgelezen kans om de logistieke rol van de groothandel te versterken? Intussen zetten we bij Hibin alle zeilen bij om leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Tijdens de Hibin Branchedag introduceren we het Hercules Taskforce-programma en een nieuw initiatief om Hibin-leden te helpen meer financiële armslag te ontwikkelen (Euroflex) én daarnaast, `last but not least, de Hibin Datapool voor uniforme artikelcodering. Op 12 juni praten we u in een middag bij, zodat u de volgende dag met een goed gevoel en een hoofd vol ideeën weer verder kunt in uw eigen bedrijf. Dit alles onder leiding van spelbepaler Tom van t Hek, die ons leerzame en vaak humorvolle anekdotes uit de sport als spiegel zal voorhouden en ons als insider zal bijpraten over het EK. Honderdjarige weet van aanpakken 5 Nederland bouwt een vraagreservoir voor woningen op 8 Programmablad Branchedag 11 Je wilt geen eenheidworst propageren 16 De autoluwe stad komt eraan 18 Gert Smit Voorzitter Koninklijk Hibin 3

4 Afscheid van Marion Van Arnhem naar Almere Het Hibin-bureau verhuist in de laatste week van juni van Arnhem naar Almere. In het gebouw van VVNH aan het Westeinde in Almere-Buiten heeft Hibin straks de beschikking over een aantal vaste werkkamers, enkele flexplekken en gezamenlijke vergaderkamers. In verband met de verhuizing is Hibin in de week van 25 tot en met 29 juni beperkt bereikbaar. waarde. Marion was als secretarieel medewerker al sinds de verhuizing van Driebergen naar Arnhem in 2000 het hart van de bureauorganisatie. Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking, aldus Marion. Ik neem met pijn in mijn hart afscheid. Dit laatste geldt natuurlijk evenzeer voor al haar Hibin-collega s. Steun en toeverlaat Marion Steenbakkers verhuist niet mee naar Almere. Voor haar is de reistijd van Arnhem naar Almere een te grote opgave. Voor Koninklijke Hibin betekent dit het afscheid van een vaste De nieuwe adresgegevens zijn: Koninklijke Hibin; Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten Postbus 1634, 1300 BP Almere tel.: , fax: Advertentie 4

5 Honderdjarige weet van aanpakken Er komt een boek over de geschiedenis. Als je honderd jaar bestaat, is zo n terugblik zeker op zijn plaats. Maar bij Van Wijngaarden + Co kijken ze toch vooral naar de dag van morgen. Een tegeltableau in de bestuurskamer van Koninklijke Hibin herinnert nog aan het voorzitterschap van de heer Van Wijngaarden. Van 1917 tot en met 1946 hanteerde hij de voorzittershamer. Een echte verenigingsman, die ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Hibin in 1955 schreef: Heb liefde voor uw organisatie, spreek goed over haar, verdedig en versterk haar. Sta niet toe te kijken, maar steek de handen uit de mouwen, draag uw steentje bij, - bouw mee! Van Wijngaarden + Co dateert officieel uit De gelijknamige bouwmaterialengroothandel waaruit de groothandel in bouwspecialiteiten als zelfstandig bedrijf voortkwam, moet al in 1838 zijn opgericht. Het vele archiefmateriaal geeft niet in alles uitsluitsel. Vast staat wel dat het moederbedrijf ook al een rol speelde in de oprichting van Hibin in Ad Vermeeren en Robertjan Pijpers, zelf van kindsbeen af met het bedrijf aan de Rotterdamse Sluisjesdijk vertrouwd, zijn trots op de geschiedenis. Maar verder kijken de huidige directeuren vooral naar de toekomst. Het eeuwfeest was de aanleiding voor een grondige verbouwing van het pand aan de Sluisjesdijk, waarbij meteen ruimte wordt gemaakt voor een showroom voor bouwspecialiteiten. Het begin van de tweede eeuw Van Wijngaarden + Co is het moment om terug te keren naar het breedpakketbedrijf dat het ooit was. De afgelopen decennia was de balans meer doorgeslagen naar specialisatie in afbouwproducten voor wanden en plafonds, maar de huidige markt vraagt om een brede focus. Ad en Robertjan willen met hun eigen medewerkers de regio Groot-Rotterdam blijven bedienen, en vertrouwen op de uitstraling van hun hoge niveau van dienstverlening. We hebben vaak al een lange relatie met klanten. Opgebouwd met service en een stapje ex- tra doen. De gunfactor die daarmee samenhangt, is er nog steeds, maar we moeten er wel steeds meer voor doen. Het bedrijf heeft twee oorlogen en de crisisjaren overleefd. De huidige crisis raakt het bedrijf, maar de tijdige stap naar verbreding heeft ertoe geleid dat teruggang in het ene segment grotendeels kon worden opgevangen door groei in het andere. De opening van de nieuwe showroom, tegelijk met de jubileumreceptie eind juni, markeert de nieuwe aanpak. Zoals in alle bouwmaterialengroothandels in Nederland, wordt het hard werken aan de Sluisjesdijk. Maar dat was de vorige eeuw niet anders. 5

6 Advertentie Voortschrijdend inzicht. Al 56 jaar. Kij k voor meer info, tips over al onze afbouwproducten op We blijven verbeteren. OMNICBE0367_adv HIBinfo.indd :52

7 Hibin-leden in de schijnwerpers Jan Jaap van der Neut Eric Budé In besturen, commissies en werkgroepen leveren heel veel mensen belangeloos een bijdrage aan hun brancheorganisatie en hun sector. Koninklijke Hibin telt meer dan zeventig bestuurs- en commissieleden. In elke editie van Hibinfo zetten we er twee in de schijnwerpers. Ditmaal Eric Budé, directeur Imabo Budé, en Jan Jaap van der Neut, eigenaar Intermat Mijdrecht BV. Op welke manier bent u binnen Koninklijke Hibin actief, en sinds wanneer? Eric Budé: Ik ben sinds 1983 actief betrokken bij Hibin, zowel landelijk als regionaal. Als jonge snuiter was ik al veelvuldig betrokken bij de afdeling Zuid-Limburg, zoals het toen heette. Twee jaar geleden ben ik gevraagd voorzitter te zijn voor de afdeling Limburg. Jan Jaap van der Neut: Ik ben sinds 2008 actief bij de Commissie Consumenten Zaken. Wat is voor u de reden geweest om op deze manier in Hibin-verband actief te zijn? Eric Budé: Ik doe dit graag omdat ik mensen met elkaar in contact wil brengen en houden. Samen delen is beter dan alleen op de wereld. Daarnaast zet ik me in als innovatief en inspirerend leider op het gebied van duurzaamheid en neem ik mijn verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jan Jaap van der Neut: Mijn voormalige partner bij Intermat was lid van deze commissie en heeft bij zijn pensioen gevraagd of ik het wilde overnemen. Graag wilde ik met onze kennis van consumenten een bijdrage leveren aan Hibin en ontwikkelingen van Hibin richting consumenten op de voet volgen. Heeft u in uw huidige functie baat bij de Hibin-activiteiten, en zo ja, hoe uit zich dat? Eric Budé: De laatste jaren blijkt dat onze Hibin-organisatie meer en meer is gaan luisteren naar de leden en ook invulling geeft op allerlei gebieden. Via Hibinfo en de website Hibin.nl bieden deze aanknopingspunten zich aan. Het is fijn te weten dat betrokken mensen iedere dag bezig zijn met ons vakgebied. Je moet er alleen wel voor openstaan en gebruik van maken. Jan Jaap van der Neut: Als directeur/eigenaar ben ik in de gelegenheid om bij de commissie collega s te ontmoet bij wie ik kennis kan opdoen over hoe de consument zich ontwikkelt vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast kan ik initiatieven ontwikkelen die ons als Hibin-lid beter op de kaart kunnen zetten ten opzichte van niet-hibin-leden. 7

8 EIB-directeur Taco van Hoek: Nederland bouwt een vraagreservoir voor woningen op Wat zijn tot 2020 de contouren voor de bouw in Nederland? Welke marktontwikkelingen zijn van belang en welke (politieke) ontwikkelingen moeten we met argusogen volgen? Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), over bouwprognoses, doorgeslagen AFM-regels, hypotheekrenteaftrek en de noodzaak van een doordacht kantorenbeleid. houdt de groei van de vraag naar nieuwbouwwoningen aan. We zullen vooral daar moeten bouwen waar mensen willen wonen. Er zal sprake zijn van meer concurrentie; een gezonde ontwikkeling, die leidt tot een beter en efficiënter aanbod. Nog geen serieus herstel in de woningnieuwbouw in 2013, maar daaronder ligt wel een stevige vraag naar woningen. Volgens Taco van Hoek bouwen we minder dan de trendmatige huishoudensgroei, waardoor herstel vanaf 2014 krachtig op gang kan komen als gevolg van een inhaalslag. Ook de markt voor woningherstel en -verbouw zal op korte termijn geen grote opleving laten zien. Op de kantorenmarkt blijft het kommer en kwel, terwijl herstel van de overige utiliteitsbouw sterk samenhangt met de aan de economische ontwikkeling gekoppelde investeringsbereidheid van overheid en bedrijven. Taco van Hoek: We houden er rekening mee dat in de woningbouw de vraagzijde zich vanaf eind 2012 beter gaat ontwikkelen. Voor de daadwerkelijke productie, die vertraagd volgt, merken we daar dan nog weinig van. De productie krimpt in 2012 opnieuw met vijf procent en voor 2013 zien we nog geen serieus herstel. De onderliggende vraag op de woningmarkt is echter goed. We hebben geen leegstand. Dat betekent dat de teruggang in het aanbod de markt geleidelijk zal verkrappen. Maar om de woningmarkt eerder vlot te trekken, moet er een oplossing komen voor de starters. Het zijn met name de regels voor hypotheekverstrekking, en de wijze waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarmee is omgegaan, die ervoor zorgen dat voor jonge goed opgeleide starters de leencapaciteit drastisch is ingeperkt. Het is jammer dat dat zo gelopen is, maar als nieuwe verslechteringen uitblijven, dan komt de vraag na verloop van tijd weer op gang. Daar is geen twijfel over. En als dat gebeurt, kan het ook hard gaan. Tot vlak voor de crisis hebben we meer dan de trendmatige vraag van circa woningen per jaar gebouwd. Daar zat dus nog wat reserve. Dit jaar gaan we voor het eerst echt in de min ten opzichte van het langjarig trendgemiddelde. In 2013 gebeurt dat weer. Dat betekent dat we bij een gedeeltelijke compensatie in de jaren daarna terug zullen gaan naar iets boven de woningen op jaarbasis. Dat effect is tijdelijk, waarna de woningbehoefte in samenhang met demografische ontwikkelingen vervolgens heel geleidelijk zal dalen. Je moet dan denken aan een orde van grootte van minder woningen in 2020 ten opzichte van Daarbij nemen de verschillen per regio toe. Naast bevolkingskrimp zie je in bepaalde delen van Nederland nu ook krimp van het aantal huishoudens. In die regio s neemt de woningbehoefte af. In andere regio s Renovatie en onderhoud In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn nieuwbouw en renovatie en onderhoud maar in beperkte mate alternatieven voor elkaar. Uit de cijfers blijkt niet dat als de nieuwbouw afneemt, de behoefte aan renovatie en onderhoud groeit. Woningherstel en -verbouw zijn minder cyclisch dan de nieuwbouw, maar beide volgen de ontwikkeling van het algemeen economisch klimaat. Dit geldt zelfs voor het onderhoud, maar hier is de ontwikkeling veel gelijkmatiger. Hypotheekrenteaftrek De vooruitzichten van het EIB zijn onder andere gebaseerd op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) en de bestaande wet- en regelgeving. Veranderingen daarin kunnen van grote invloed zijn op de bouw. Taco van Hoek waarschuwt in het bijzonder voor rigoureuze ingrepen in de hypotheekrenteaftrek. Ingrijpende hervormingen zullen, ook als de uitvoering over vele jaren wordt gespreid, grote negatieve effecten hebben op de woningbouw, schreef hij al in Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid, dat het EIB in februari publiceerde. Taco van Hoek licht toe: Er wordt te gemakkelijk gedacht over het in stapjes afschaffen. Als je met zekerheid weet dat de nettowoonlasten ieder jaar zullen stijgen, dan ga je daar rekening mee houden bij de 8

9 aanschafbeslissing en bij investeringen in de bestaande woningen. Dit raakt vooral de kwaliteit van de woningbouwproductie. Burgers willen de woonlasten weer temperen en doen dat door verbeterstappen uit te stellen en te kiezen voor minder kwaliteitsstijging. Het is deze groei die echter heel belangrijk is voor de investeringen, en uitstel van verbeterstappen zet de doorstroming op slot. Het gaat dus niet primair om fasering, maar om de omvang van de uiteindelijke ingreep. In dit licht is de annuïtaire hypotheekvariant nog wel te overzien. Dit geldt nog meer als je alleen beperkingen oplegt aan de hoogste inkomens, dan zijn de effecten voor de woningvraag gering. Maar dan liefst wel in combinatie met beperking van de overdrachtsbelasting, zodat een en ander nog redelijk in balans blijft. Het belangrijkste is dat de aftrekbaarheid in de annuïtaire variant ook voor toekomstige kopers beschikbaar blijft. Als de renteaftrek in stapjes wordt afgebouwd richting 30%, dan zitten toekomstige kopers in een veel slechtere positie dan mensen die nu kopen. Dat zal van grote invloed zijn op de prijsvorming. Utiliteitsbouw In de kantorenmarkt hebben we weleens vaker grote leegstand gekend, waarna de toenemende vraag ons kwam redden. Dat is niet meer aan de orde. De werkgelegenheidsgroei is vanuit de demografische ontwikkeling laag en de arbeidsparticipatie groeit nog maar beperkt. De markt zal het probleem deels zelf oplossen, maar het is wel belangrijk dat er een goed kantorenbeleid komt. We hebben een categorie kantoren waarvan de waarde nul is. Die moet je slopen. Een beleid waarbij je dat afdwingt of stimuleert, kan hier vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn. Een tweede categorie betreft verouderde kantoren op een goede locatie. Daar zou een regiefunctie van de overheid op z n plaats kunnen zijn om vanuit gezamenlijk belang herstructurering te begeleiden. Ten derde hebben we de goede locaties, waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk moeten blijven. We moeten die niet ontmoedigen omdat elders kantoren leeg staan, en niet te beducht zijn voor concurrerende nieuwbouw. Daarmee ontstaat marktwerking die de sanering van oude kantoren versnelt. Kansen liggen er volgens Van Hoek in de markt voor kantoorherstel en -verbouw. Het oude niveau van utiliteitsnieuwbouw komt niet meer terug, maar men kan zich op het gebied van herstel en verbouw op lange termijn gunstig onderscheiden. EIB-rapporten kunt u bestellen via 9

10 Top 10 pijnpunten bij websites van bouwmaterialenhandel Het is alweer een tijdje geleden, maar tijdens de Hibin Branchedag 2011 viel het mij op dat de meeste aanwezigen wel een website hebben of ooit weleens online iets gekocht hebben, maar actief beheren, zelf bloggen of op een forum publiceren, doen er maar weinig, constateerde directeur van Vicus ebusiness Solutions bv Luuk Roovers. Hij was copresentator tijdens de Hibin Branchedag vorig najaar in Driebergen. Nieuwsgierig naar de websites van deze ondernemers, deed zijn bedrijf onderzoek, dat resulteerde in onderstaande top 10 van pijnpunten. 1. Op veel websites van handelaren van bouwmateriaal moet je wel erg graag iets willen bestellen als klant. Het is dan totaal onduidelijk wat de klant moet doen als hij wil kopen of informatie wil aanvragen. 2. In de zomervakantie was de vakantiesluiting in de bouw wel heel zichtbaar. Wat doet het handelsbedrijf buiten vakantie houden? En wanneer kan ik mijn opdracht weer kwijt bij het bedrijf? 3. We kwamen weinig nieuwe media tegen op websites van de bouwmaterialenhandelaren 4. De profilering is erg slecht; het is vaak onduidelijk wat het handelsbedrijf precies doet en wat de doelgroep is (wat kan ik hier kopen eigenlijk, ook als consument? Of alleen als ik een bedrijf heb?). 5. Er is weinig enkele ondersteuning in het koopproces. De paar winkels die we belden, hadden blijkbaar geen tijd om de GSM-telefoon op te nemen. Eentje verzocht ons later terug te bellen, omdat hij op een ladder stond. 6. Veel websites van bouwmaterialenhandelaren zijn absoluut niet gebruikersvriendelijk. Buiten technische fouten, waardoor bijvoorbeeld teksten niet te lezen zijn, zijn vooral ook de navigatie en beeldmateriaal niet in orde. 7. De meeste websites bij de materialenhandel zijn slecht vindbaar in zoekmachines (met name door verkeerd gekozen technologie en uitvoering). 8. Een echte dooddoener voor de vindbaarheid is om alleen een brochure te presenteren als pdf, of met bladerbare systemen in flash gebouwde brochures. 9. Er zijn zelfs bedrijven die echt alle mogelijke moeite doen om klanten niet te laten bestellen. Soms is de shop wel drie kliks voordat de shop opent. Dan moet de klant nog inloggen en starten. 10. Een site maakt het wel heel bont. Bij elke klik opent zich een nieuw browservenster. Vicus helpt Hibin-leden desgevraagd verder met hun e-commerce. Op de Hibin-webshop vindt u het aanbod van Vicus (http://www.hibin.nl/webshop.php). 10

11 Hibin Branchedag : De Voorbeschouwing Hoe ziet de bouwwereld er in 2020 uit? Hoe kom je tot een ander verdienmodel richting 2020? Hoe krijgt de groothandel een centrale rol in de bouwlogistiek? Introductie Hibin Datapool, Hibin Euroflex en nieuwe ronde Hercules Extra netwerktijd Een inspirerende dag met een oranje sausje. U keert huiswaarts met een goed gevoel en een hoofd vol ideeën. 11

12 HIBIN BRANCHEDAG AANMELDEN Dinsdag 12 juni uur Stadion Nieuw Galgenwaard Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht U meldt zich aan door bijgaand formulier in te vullen en op te sturen of door het aanmeldingsformulier op digitaal in te vullen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Voor leden, buitengewone leden en relaties van Koninklijke Hibin en genodigden is deelname aan de Hibin Branchedag gratis. Ten aanzien van bedrijven/ personen die zich aanmelden en desondanks niet komen opdagen, houdt Koninklijke Hibin zich het recht voor een no-showvergoeding in rekening te brengen van 150 euro. De deelnamekosten voor nietleden/genodigden bedragen 495 euro. De 100 eerste bij Hibin aangesloten bedrijven (leden) die zich aanmelden voor de Hibin Branchedag 2012, ontvangen gratis het Bouwkennis Marketing Magazine t.w.v. 99 euro. Tom van t Hek Als dagvoorzitter leidt Tom van t Hek de Hibin Branchedag op 12 juni in goede banen. De voormalige hockeycoach, radio-/tv-presentator en gastspreker was in 2010 al dagvoorzitter tijdens de zeer succesvolle Hibin Branchedag over duurzaamheid. Dit jaar is de rol van Van t Hek groter. Met een persoonlijke noot en een inkijkje in zijn rol van presentator bij wedstrijden van het EK-voetbal brengt hij afwisseling en afleiding in het programma. Van t Hek maakte na zijn periode als actief hockeyer furore als coach van het nationale dameshockeyteam. Onder zijn hoede wonnen de dames de Europese titel, de Champions Trophy en een zilveren medaille bij het wereldkampioenschap (1996) en een bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen van Walther Ploos van Amstel Dr. Walther Ploos van Amstel is docent logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij volgt de bouwmaterialengroothandel al jaren op de voet en is betrokken bij een aantal innovatieprojecten op het gebied van logistiek. Hij houdt een veelbesproken blog bij over logistiek en is altijd bereid de boel eens flink op te schudden. Tijdens de Hibin Branchedag doet hij dat onder andere door een aantal nieuwe en komende ontwikkelingen te schetsen die van grote invloed zullen zijn op de logistieke functie van de bouwmaterialengroothandel.

13 PROGRAMMA uur Ontvangst met koffie (NB er is geen lunch) uur De zaal aan het woord uur Start programma uur Tom van t Hek - Oranje tussendoortje Voorwoord voorzitter - Film over Nederland in uur Pauze - Introductie Hercules-programma - Introductie Hibin Euroflex uur De zaal aan het woord - Introductie Hibin Datapool uur Walther Ploos van Amstel: Logistieke kansen en keuzes tussen 2012 en uur Tom van t Hek in gesprek met ketenspelers over Hibin Datapool uur De zaal aan het woord uur Tom van t Hek - Oranje tussendoortje uur Afsluiting uur Paul Matthyssens: Verdienmodellen in uur Borrel/netwerk Paul Matthyssens Paul Matthyssens is professor strategisch management aan de Universiteit Antwerpen en de Antwerp Management School. Daarnaast is hij als professor for global marketing and industrial market strategy in executive programs verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen en de Stockholm School of Economics en heeft hij tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Van 1994 tot 2008 was professor Matthyssens ook verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij staat bekend om zijn humoristische manier van presenteren, waarbij hij niet zelden zijn publiek uitdaagt en altijd tot nadenken stemt. Hij is een graag geziene gast voor lezingen op andere universiteiten, onder andere in Nederland, Italië, Slowakije, Hongarije en de Verenigde Staten. Tijdens de Hibin Branchedag van 2002 verzorgde hij een zeer memorabel optreden. Het universitair onderzoek van Paul Matthyssens richt zich op de strategische relatie tussen kopers en verkopers, waardecreatie strategieën, marktstrategie en innovatie. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij adviseur van onder andere VIB, UNETO - VNI en de Staalfederatie Nederland.

14 Stadion Nieuw Galgenwaard Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht Telefoon Routebeschrijving Een uitgebreide routebeschrijving, inclusief informatie over openbaar vervoer, kunt u downloaden van de Hibinwebsite, Koninklijke Hibin Meander 601, 6825 ME Arnhem Postbus 2161, 6802 CD Arnhem tel. : fax : Nieuw adres Koninklijke Hibin per 25 juni 2012: Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten Postbus 1634, 1300 BP Almere tel: fax:

15 Elke klus een meesterwerk eurocol lijmen, voegen, egaliseren Voor het maken van een meesterwerk zijn naast talent, kennis en een creatieve geest ook perfecte materialen en een professionele uitvoering van groot belang. Forbo Eurocol heeft de juiste producten en geeft graag de adviezen die nodig zijn om, met elkaar, uw klus tot een meesterwerk te maken. Bel ons, wij staan voor u klaar en tonen u graag ons talent. Forbo Eurocol BV Industrieweg 1-2, Postbus 130, 1520 AC Wormerveer T +31 (0) , F +31 (0) , E eurocol the strong connection

16 Prof. dr. Paul Matthyssens Je wilt geen eenheidsworst propageren Er zijn vele studies en briefings die ons zeggen hoe de wereld er straks zal uitzien. Dat werkt uiteraard inspirerend. De studies willen managers wakker schudden en uit hun nostalgische dromen halen. Maar toch dragen die goede bedoelingen ook een gevaar in zich. Je krijgt soms de indruk dat er maar een beste weg is, de enige uitweg, maar dat is natuurlijk niet zo. Paul Matthyssens, professor aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de universiteit Antwerpen, heeft een gloedvol betoog in petto voor Hibin-leden. Zoals hij ook al een keer eerder tijdens de Hibin Branchedag in 2002 bewees, is hij in staat ondernemers in klare taal een spiegel voor te houden en bewust te maken van hun eigen rol in de toekomst van hun bedrijf. In elke situatie heb je keuzes. Die keuzes zijn er ook in de voorbereiding op Ik noem dat vrijheidsgraden. Tijdens de Hibin Branchedag wil ik een aantal van die keuzes voorleggen. Met het benoemen van de vrijheidsgraden wil ik Hibin-leden helpen een consistente keuze te maken. Ik laat zien dat het maken van keuzes nodig is als je wat wilt verdienen. Er is in de huidige markt veel prijsdruk, en die gaat niet vanzelf weg. Dat wordt alleen maar erger. Klanten gaan meer shoppen, gewapend met hun digitale en mobiele hulpmiddeltjes, de concurrentie neemt toe, en misschien komen er ook nog wel nieuwe aanbieders vanuit het buitenland bij. Geen scenario waarin je kunt blijven doen wat je altijd al deed. Berusting is Paul Matthyssens vreemd. Evenals klagen over crisis of invloeden van buitenaf. Zijn uitgangspunt is dat je altijd keuzes kunt maken, en dat er altijd mogelijkheden zijn om je te onderscheiden, en zo blijkt de praktijk een nieuwe bron van energie voor ondernemers te vormen. Lijdzaam wachten op terugkeer naar oude tijden verandert bij ondernemers al snel in energiek aanpakken. De verwachting is dan ook dat bezoekers hun eerste werkdag na de Hibin Branchedag met nieuw elan beginnen. Paul Matthyssens bouwt zijn betoog op vanuit de vraag: Als dit de ontwikkelingen zijn, wat zijn dan je opties? Doel is dat iedereen op basis van eigen kracht, ideeën en markt de voor hem best passende optie kiest. Zo is er voor iedereen een eigen oplossing. Ik wil geen eenheidsworst propageren. 16

17 Ik wil het vooral praktisch houden. Ik ga uit van toekomstverkenningen uit de branche, waaronder het rapport Bouwen in 2020 van Bouwend Nederland. Als je weet waar je klant heen gaat, kun je daarop anticiperen. Voor ondernemers bied ik met deze aanpak een helder en duidelijk referentiekader. Daarnaast stip ik maatschappelijke trends aan die van invloed zijn op de wensen van eindgebruikers, bedrijfsprocessen en samenwerking in de keten. Neem bijvoorbeeld de toenemende toepassing van domotica, energiemanagement en energieneutraal bouwen. Als je mee wilt in die ontwikkelingen, is samenwerking met leden van UNETO-VNI een vereiste. En wat betekent het voor de bouwmaterialengroothandel als kinderen langer thuis blijven wonen? Worden Nederlandse gezinswoningen Hotel Mama, zoals in Italië, en zo ja, welke keuzes moet je maken om daarop in te kunnen spelen? Tipje van de sluier In het half uurtje dat ik tot mijn beschikking heb, kan ik een aantal vrijheidsgraden behandelen. Genoeg om ondernemers weer eens grondig over essentiële vragen te laten nadenken. Bijvoorbeeld over de vraag of je op weg naar 2020 zelfstandig wilt blijven of dat je denkt dat je de uitdagingen beter in een of ander samenwerkingsverband kunt pareren. En hoe ga je dan zitten in zo n samenwerkingsverband: voer je de regie of niet? Is het een gesloten club of een open netwerk? Een andere basisvraag is of je je als groothandel primair wilt blijven richten op het verkopen van producten, of dat je mee wilt gaan in het bouwproces van de klant, en hoe diep dan. Het dilemma van de groothandel bestaat onder andere uit de vraag of en in hoeverre je wilt opschuiven in de lijn van product bouwdeel gebouw concept, of je daarbinnen voor een breed of een specialistisch assortiment kiest en of je dat lokaal of nationaal wilt doen. Wie meer wil weten, moet op 12 juni maar komen luisteren. Ik verheug me er al op. 17

18 Kansen voor de groothandel De autoluwe stad komt eraan! In de omgeving van het Amsterdamse Centraal Station komt 90% van de persoonsvervoerbewegingen voor rekening van voetgangers. Terwijl er circa mensen in en uit het station lopen, biedt de Prins Hendrikkade ruimte aan maximaal mensen die per auto reizen. Als je die cijfers ziet, weet je dat de autoluwe stad niet ver weg is. Neem daarbij dat de detailhandelsomzetten in een autoluwe stad met twee tot drie procent kunnen stijgen en dat de waarde van vastgoed met zes tot negen procent kan toenemen. Dan weet je dat je de binnenstedelijke logistiek anders moet gaan aanpakken. Walther Ploos van Amstel, docent logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, schetst tijdens de Hibin Branchedag de ontwikkelingen op het gebied van logistiek. Vanuit allerlei maatschappelijke ontwikkelingen maakt hij de doorvertaling naar de logistiek in 2020 en de directe gevolgen daarvan voor de bouwmaterialengroothandel. Daarmee biedt hij ondernemers de kans om tijdig te anticiperen op veranderingen. De belangrijkste opgaven zijn de coördinatie van bulkstromen en het creëren van hubs, overslagstations waar materialen van verschillende leveranciers samenkomen en als gecombineerde lading verder de stad in worden gebracht. Bulkstromen zullen blijvend rechtstreeks naar de bouwplaats gaan. Maar dat moet mijns inziens gebeuren onder een white label. Met andere woorden, de logistieke oplossing is belangrijker dan de eigen identiteit. Ten aanzien van de hubs is er een belangrijke rol weggelegd voor de groothandel. Die beschikt immers al over de benodigde terreinen. Tijdens de Hibin Branchedag wil ik een eerste opzet presenteren van een Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarop je kunt zien waar potentiële hubs zich bevinden. Die gegevens kunnen we later verrijken met detailinformatie, bijvoorbeeld over ligging aan water of spoor. Ik hoop de aanwezigen op 12 juni allereerst bewust te maken van de ontwikkelingen die eraan komen en de kansen die dat biedt. Naast de kansen die er zijn om de regie op de binnenstedelijke bouwstromen te pakken, is er nu ook de kans om een stap te maken in het beschikbaar maken van open data. De overheid gaat straks open data eisen over bijvoorbeeld gewicht en aard van de lading. Uiteindelijk zullen we naar een systeem gaan waarbij voorschriften en gegevens over lading gecombineerd worden. De chauffeur krijgt dan automatisch een signaal als hij met te zware lading in een gebied komt waar dat niet mag. Het komt eraan en het is aan de ondernemers daar tijdig op te anticiperen. Het derde, en wellicht meest lastige onderwerp, is hoe je de voordelen van slimmere logistiek onderling gaat verdelen. Als je niet oppast, krijg je opportunistisch gedrag, waarmee een enkeling het voordeel voor iedereen in gevaar brengt. Er zijn diverse modellen waarin de synergievoordelen goed en gecontroleerd verdeeld kunnen worden zonder dat je het 18

19 prijsmechanisme uitschakelt. Tijdens de Branchedag wil ik daar wat meer over vertellen. Wie wordt koploper? Er zijn diverse mogelijkheden voor bouwmaterialengroothandels om te participeren in logistieke projecten. Zo kunnen ondernemers die verder vooruit willen kijken, ervaring en kennis opdoen die helpen hun concurrentiepositie te versterken. Tijdens de Hibin Branchedag zet ik de verschillende mogelijkheden op een rijtje en zal ik ook aangeven waar en hoe men zich kan aanmelden. Duurzaam samenwerken in de groothandel Via het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) participeert Koninklijke Hibin in het Branche Innovatie Contract (BIC), dat werd afgesloten met TNO. In het BIC zoeken de sector en TNO nu naar mogelijkheden om duurzame logistiek en onderlinge logistieke samenwerking te bevorderen. Dat begint met slimmer plannen en samenwerken. Namens TNO is Walther Ploos van Amstel bij dit initiatief betrokken. De oprichting van regionale distributiecentra (hubs) is onderdeel van het onderzoek. 19

20 Aftrap nieuwe Hibin-initiatieven Voorzitter Gert Smit doet tijdens de Hibin Branchedag de aftrap voor een drietal nieuwe Hibin-initiatieven. De Hercules Taskforce gaat opnieuw het land in om leden te ondersteunen. Verder wordt de Hibin Datapool geïntroduceerd en krijgen leden een toelichting op een samenwerking met Atradius, IFN Finance en Deutsche Bank: Hibin Euroflex, een op de branche afgestemd pakket financiële diensten dat ondernemers meer financiële flexibiliteit kan bieden. Hercules Taskforce II Koninklijke Hibin zet opnieuw de Hercules Taskforce in om leden te ondersteunen. Tijdens de Hibin Branchedag maakt u kennis met de nieuwe teams en kunt u zich inschrijven voor gratis ondersteuning. De Hercules Taskforce biedt kennis en expertise van professionals op het gebied van ontslag en reorganisatie, vergrijzing en vergroening, verzuim en re-integratie, risico s en verzekeringen. De Hibin Taskforce bestaat uit professionals op het gebied van p&o, organisatieopbouw, verzuim/re-integratie en opleiding. Deze adviseurs bezoeken bedrijven, inventariseren de vragen/problemen van de ondernemer en komen met concrete adviezen. De nadruk ligt op het omgaan met de gevolgen van de economische crisis en vooral het omgaan met het nieuwe speelveld dat na de crisis ontstaat. Aanmelden voor de Hibin Taskforce II kan vanaf 12 juni 2012 tijdens de Hibin Branchedag en daarna via De eerste vijftig aanvragen komen in aanmerking voor een bedrijfsbezoek in de loop van Naar aanleiding van uw aanvraag hoort u meteen wat uw volgnummer is en wanneer u aan de beurt bent. Hercules staat voor kracht. In 2009 introduceerde Koninklijke Hibin het Herculesconcept om ondernemers te helpen de crisis door te komen. Hercules II is een vervolg met vergelijkbare aanpak, maar inhoudelijk meer gericht op de nieuwe werkelijkheid. Hibin Euroflex In samenwerking met Atradius, IFN Finance en Deutsche Bank biedt Koninklijke Hibin een op de branche afgestemd pakket financiële diensten aan: Hibin Euroflex. De verschillende partners hebben enorm veel tijd en aandacht geïnvesteerd in een branchespecifiek aanbod. Koninklijke Hibin 20

NIEUW Cursus Hoe verkoop je logistiek? Colofon. Dynamische kalender. Cursuskalender. Kijk voor meer informatie op: www.hibinopleidingen.

NIEUW Cursus Hoe verkoop je logistiek? Colofon. Dynamische kalender. Cursuskalender. Kijk voor meer informatie op: www.hibinopleidingen. Dynamische kalender 2012 9 oktober Vergadering Commissie Vakopleiding 10 oktober Conferentie lean bouwen 2.0 11 oktober Vergadering Hibin-bestuur 15 oktober Vergadering Adviesraad 24 oktober Werkgroep

Nadere informatie

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV Jaargang 7, September 2007 nr. 4 In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk Veel animo vakopleidingen Hibin Borg op TV Rob Floris Langdurige stages effectief en zinvol Jubilarissen Arbeidsmarkt centraal

Nadere informatie

Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen.

Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen. Jaargang 8, november 2008, nr. 5 Thema: Veiligheid Hibin Personeel & Zorg krijgt vorm Meer aandacht voor hout Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen.

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Congres Maatschappelijk Ondernemen

Congres Maatschappelijk Ondernemen 2 Congres Maatschappelijk Ondernemen Op donderdagmiddag 19 juni vond in de Rotterdam Science Tower het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats. Hier kwamen deelnemers afkomstig uit vrijwilligersorganisaties,

Nadere informatie

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld BIJVGZ sociaal jaarverslag Coöperatie VGZ 2012 VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld HOE TROTS BEN JIJ? Verhalen over plezier in het werk JAAROVERZICHT Hoogtepunten van 2012 voor

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

Amersfoort en omstreken

Amersfoort en omstreken ichterbij Amersfoort en omstreken Resto VanHarte Samen eten verbindt Leer internetbankieren: Senioren in de schoolbanken Te koop: Huizensite promoot wonen in Amersfoort Pieter Hertzinger: 'Ouderen langer

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie