Hollandse Waterlinie Fortenkaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollandse Waterlinie Fortenkaart"

Transcriptie

1 Hollandse Waterlinie Fortenkaart 1.0 Inleiding 1.1 Hollandse Waterlinie De Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie met een lengte van 85 kilometer die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Hollandse Waterlinie bestaat uit 60 forten en sluizen, 2 kastelen, 5 vestingsteden en vele batterijen. Er zijn 550 groepsschuilplaatsen en kazematten. De Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van UNESCO werelderfgoed met als doel dat de linie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam onderdeel wordt van het UNESCO werelderfgoed. In de Hollandse Waterlinie beheren en exploiteren ondernemers een prachtig palet waardevol erfgoed: natuur, cultuur, historie en beleving. Een bonte schakering van bedrijvigheid. Van forten tot boerderijen, van cultuurpodia tot bed & breakfasts. De Hollandse Waterlinie loopt door 4 provincies en verschillende gemeenten. 1.2 De opdracht Praedium heeft van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie de opdracht gekregen om te onderzoeken welke verdienmogelijkheden er zijn in het gebied van de Hollandse Waterlinie omdat er alternatieve inkomstenbronnen gezocht worden voor het beheren van een aantal objecten en hun directe omgeving op (middel)lange termijn. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar kleinschalige seizoenshoreca in of in de nabijheid van batterijopstelplaatsen, met de bedoeling succesvolle concepten breder in de linie uit te kunnen rollen. Er is ook een pilot op beperkte schaal uitgevoerd om te bekijken of exploitatie van een ijscokar in de nabijheid van de batterijopstelplaats aan de Meerdijk rendabel kan zijn. In de loop van het project is duidelijk geworden dat het moeilijk is om op kleinere schaal te zorgen voor voldoende rendabele exploitatiemogelijkheden en is besloten om breder te inventariseren welke verdienmogelijkheden er in het gebied zijn. 1.3 Verdienmogelijkheden Er zijn 2 brainstormsessies georganiseerd voor de stakeholders in het gebied om creatief na te denken over de verdienmogelijkheden die er in het gebied zijn. De brainstormsessies zijn georganiseerd vlak voor en vlak na de zomervakantie, op 15 juli en 3 september. Er zijn uitnodigingen verstuurd aan Fort eigenaren, culturele instellingen, ondernemers, gemeentes, terrein beherende organisaties, recreatieschap en stichting Linie Breed Ondernemen. De uitnodigingen zijn ook nagebeld. Desondanks was de opkomst beperkt. Er zijn verspreid over de 2 sessies 15 deelnemers geweest en de groep ondernemers was in het geheel niet vertegenwoordigd. Desondanks hebben de brainstormsessies een aantal leuke ideeën opgeleverd. Er zijn in totaal bijna 100 ideeën gegenereerd. Er zijn 6 ideeën en een idee van de locale stadswerkplaats Culemborg die tijdens de brainstormsessies van de deelnemers het predicaat goud, zilver of brons hebben gekregen. Het gaat daarbij om de volgende ideeën: Stamplaats Fort Everdingen, een broedplaats voor zorg, educatie en ambachtelijke werkzaamheden

2 Verbeteren van routes door de linie, met gevarieerde vervoersmiddelen om locaties en evenementen met elkaar te verbinden. Onderdeel hiervan een verbinding over het water met een aantal op- en afstapplaatsen. De exploitatiemogelijkheden van Forten beter benutten door een alternatieve huisvesting te ontwikkelen voor de vleermuizen. Dit idee wordt in een pilot al getoetst en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De Hollandse Waterlinie in het buitenland beter op de kaart zetten, met behulp van o.a. het UNESCO werelderfgoed label. Hollandse Waterlinie moet dezelfde aantrekkingskracht krijgen als het rijksmuseum en de molens van Kinderdijk, zodat het aantal bezoekers substantieel gaat toenemen. Het aanstellen van een gouverneur voor de Hollandse Waterlinie, die mandaat heeft van alle bestuurlijke organen in het gebied, zodat meer slagkracht ontstaat in de ontwikkeling en profilering van de Hollandse Waterlinie. Leerwerkbedrijf Hollandse Waterlinie. In combinatie met ROC Rivor wordt het gebied van Hollandse Waterlinie ingezet voor leerwerktrajecten op het gebied van onderhoud, beheer, marketing, evenementen, e.d. Hierdoor wordt voor het gebied aan kosten bespaard zonder dat het ambitieniveau naar beneden bijgesteld moet worden. Dit initiatief wordt mede door Fort Asperen en ROC Rivor al vormgegeven. Hollandse Waterlinie Forten kaart a la museumjaarkaart. Genereert veel voordelen voor bezoekers/recreanten en zorgt voor meer bezoekers en omzet bij de ondernemers in het gebied. Van deze 7 ideeën is besloten om het concept Fortenkaart verder uit te werken om de haalbaarheid er van te onderzoeken. Een aantal van de andere genoemde ideeën worden al uitgevoerd en hoeven daarom binnen deze opdracht niet verder uitgewerkt te worden. En van een aantal andere ideeën is in de brainstormfase onvoldoende duidelijk geworden welke verdienmogelijkheden er door ontstaan. Wellicht dat een aantal van de ideeën in de toekomst nog verder uitgewerkt kunnen worden en dat hier ook verdienmogelijkheden mee kunnen ontstaan. 1.4 Het concept Fortenkaart Het oorspronkelijke idee van de fortenkaart is het genereren van een platform voor het hele gebied waar zowel ondernemers, culturele instellingen, recreanten en vrijwilligers bij aangesloten zijn en gratis toegang hebben tot alle locaties en activiteiten/evenementen in het gebied van de Hollandse Waterlinie. Daarnaast zou het een betaalmiddel moeten zijn om locale producten mee te kunnen kopen en vrijwilligers te belonen voor hun inspanningen door punten uit te keren op hun kaart die vervolgens ook weer in het gehele gebied verzilverd kunnen worden. Het platform biedt ook overzicht in de veelheid aan locaties, activiteiten en evenementen die er nu al zijn. Overigens biedt de website van Linie Breed Ondernemen dit overzicht ook, maar daar zijn niet alle deelnemers mee bekend. Door de platformfunctie en het gerichte aanbod wat aan bezoekers/recreanten gedaan kan worden is een toename te verwachten van het aantal bezoekers en een toename van de omzet. De kaart moet dan wel voldoende geld genereren om dit te kunnen bekostigen en daarnaast een afdracht te doen die ten goede komt aan het gebied Hollandse Waterlinie.

3 2.0 De Hollandse Waterlinie Fortenkaart 2.1 Functies van de Fortenkaart Om het idee van de Fortenkaart concreet uit te werken is het belangrijk om een aantal functies van de kaart te definiëren: Een basisfunctie van de kaart is de kaart als donateurskaart voor de Hollandse Waterlinie De Fortenkaart biedt toegang tot alle elementen van de Hollandse Waterlinie, dus de forten zelf, maar ook de kastelen en musea die gelinkt zijn met de Waterlinie. De Fortenkaart biedt toegang tot alle activiteiten en evenementen die in het gebied worden georganiseerd, die een relatie hebben met de Hollandse Waterlinie. De kaart kan als betaalmiddel dienen voor bezoekers/recreanten: consumpties, locale producten of overtocht met het liniepontje kunnen met de kaart worden betaald. Eventueel kan een deel van de omzet die via de kaart gegenereerd wordt ten goede komen aan het gebied. De kaart als beloningssysteem voor vrijwilligers: De vele vrijwilligers in het gebied kunnen gewaardeerd worden met saldo op de kaart, uit te geven in het hele gebied. De kaart genereert data van bezoekers/recreanten zodat op basis van specifieke individuele wensen een aanbod op maat voor de bezoeker/recreant samengesteld kan worden, zowel in locaties, activiteiten, evenementen als producten. 2.2 Voordelen voor de bezoeker/recreant Toegevoegde waarde De bezoeker/recreant wil graag veel toegevoegde waarde krijgen met de Fortenkaart doordat locaties, activiteiten en evenementen gratis toegankelijk zijn. Als de bezoeker/recreant te weinig toegevoegde waarde ervaart dan is de kans groot dat de kaart in het jaar erop niet geprolongeerd wordt. Goede doel Tegelijkertijd zal de natuur- en erfgoed minnende bezoeker de Hollandse Waterlinie een warm hart toedragen en mag een deel van de opbrengst ook ten goede komen aan het gebied, zonder dat daar direct een prestatie tegenover staat. Gemak Mensen hebben een hekel aan gedoe en willen graag met een kaart alles kunnen doen. Liever nog willen ze geen wirwar aan pasjes en kaarten in hun portefeuille en zou hedendaagse techniek in de vorm van een Fortenapp uitkomst kunnen bieden, een digitale kaart dus. Persoonlijke profielen De kaart moet de mogelijkheid bieden aan gebruikers om een gedetailleerd profiel te maken, zodat gebruikers gericht informatie aangeboden krijgen die bij hen past. Voor de bezoekers/ recreanten is het grote voordeel dat het enorme aanbod gefilterd wordt en de informatiestroom beperkt blijft. Alleen de relevante informatie voor de bezoeker/recreant blijft over. Uiteraard moet de kaart mogelijkheden bieden voor gebruikers die dit niet willen om dat deel van de kaart uit te schakelen. Transparant De kaart moet duidelijk zijn in het aanbod. Er moeten geen verrassingen zijn, what you see is what you get. Het is dus noodzakelijk om een breed draagvlak in het gebied te hebben. Het moet ook duidelijk zijn welke locaties op welke momenten toegankelijk zijn.

4 2.3 Voordelen voor de culturele instellingen en ondernemers Genereren bezoekers De belangrijkste reden voor partijen om mee te doen met een dergelijk initiatief is dat zij ervan uit gaan dat het aantal bezoekers substantieel toeneemt. De vergoeding per bezoeker is lager dan bij losse kaartverkoop, maar daar staat tegenover dat de totale omzet vanuit toegangsgelden zou moeten toenemen. Uit economisch onderzoek van de museumkaart blijkt dat kaarthouders 3 x vaker een museum bezoeken. Normaalgesproken zouden de musea 15 miljoen euro aan inkomsten hebben gegenereerd met de losse kaartverkoop. Dankzij de museumkaart zijn de inkomsten op entreegelden toegenomen tot 29 miljoen euro, bijna 2 keer zo veel. Kaarthouders komen dus 3 keer en betalen voor 2 keer. Additionele omzet Daarnaast genereert de kaart aanvullende omzet in horeca of shop. Het idee achter de kaart is dat bezoekers/recreanten vaker terugkomen en dan ook vaker geld uitgeven in de horeca en in de shop om bijvoorbeeld locale producten aan te schaffen. Een groot psychologisch voordeel daarbij is dat het geld voor de aanschaf van de kaart al veel eerder is uitgegeven, en dus zijn mensen bereid om meer uit te geven aan horeca of producten. Uit economisch onderzoek van de museumkaart blijkt dat de musea 13 miljoen euro aan additionele inkomsten hebben gegenereerd dankzij de museumkaart. Dit is per museum. De verschillen per museum zijn groot. Uit onderzoek van het spoorwegmuseum blijkt bijvoorbeeld dat er veel extra inkomsten gegenereerd kunnen worden met evenementen. Persoonlijke acties Doordat de kaart klantendata genereert ontstaan er mogelijkheden om op gepaste wijze specifieke individuele aanbiedingen te doen aan kaarthouders, waardoor aanvullende bezoeken en additionele omzet gegenereerd worden. Musea gegeven vaak korting op online kaartverkoop, omdat het verzamelen van specifieke klantendata steeds belangrijker wordt. Marketingplatform De kaart moet een platform bieden om gerichte marketinginspanningen te leveren. Met een gezamenlijk marketingbudget is meer exposure te bereiken dan met losse individuele acties. 2.4 De eigenaar van de Fortenkaart Om het idee van de fortenkaart goed te laten slagen is het erg belangrijk dat er een eigenaar is die het idee van de Fortenkaart omarmt en in de markt gaat zetten. Zonder eigenaar geen Fortenkaart. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bestaande organisaties adopteren het idee Het idee zou opgepakt kunnen worden door een bestaande partij, die nu ook al sterk geworteld is in het gebied. Te denken valt aan Stichting Linie Breed Ondernemen, RBT Rivierenland of het Waterlinie museum, als centrale schakel in het gebied. Nieuw coöperatief samenwerkingsverband De Fortenkaart is een uitstekende aanleiding om een coöperatief samenwerkingsverband op te richten waarbij de Fortenkaart helpt om ook de onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen in het gebied en de saamhorigheid in het gebied te versterken. Een particulier initiatief Het is ook mogelijk dat een particuliere onafhankelijke organisatie het idee adopteert en in de markt zet. Dat kan alleen als het idee levensvatbaar is en op langere termijn kan bestaan zonder aanvullende overheidssubsidies.

5 3.0 Soortgelijke initiatieven 3.1 Museumkaart De Museumkaart bestaat al sinds 1981 en heeft bijna 1 miljoen kaarthouders. De kaarthouders hebben gezamenlijk 6,4 miljoen museumbezoeken afgelegd in 2013, gemiddeld dus ongeveer 6,5 keer per kaarthouder. Het aantal bezoeken van kaarthouders is in 2013 gestegen met 28%. Het aantal kaarthouders is gestegen met 18%. Er zijn bijna 400 musea aangesloten bij Museumjaarkaart. De aangesloten musea moeten aan een aantal toelatingscriteria voldoen. De museumkaart kost 49,95 en de gemiddelde uitkering voor een museum is 60% van de gemiddelde toegangsprijs van de losse kaartverkoop. De musea krijgen aan het begin van het jaar een uitkering van 50% van de gemiddelde toegangsprijs vermenigvuldigd met het aantal te verwachte bezoeken van museumkaarthouders. Aan het einde van het jaar wordt de definitieve uitkering berekend en aangevuld. De totale uitgaven bedragen ruim 43 miljoen. Daarvan wordt ruim 37 miljoen uitgekeerd aan de musea. 43 miljoen wordt uitgegeven aan de promotie van musea en 3 miljoen is nodig om de organisatie te bekostigen. Museumkaart gaat er van uit dat bezoekers 2-3 maal hetzelfde museum bezoeken en dus uiteindelijk meer inkomsten genereren voor het museum. Daarnaast zijn er additionele omzetten mogelijk in museum horeca en museum winkel. De museumkaart maakt beperkt gebruik van klantendata. Alleen op hoofdlijnen worden 3 bezoekersprofielen toegepast: Jongeren, gezinnen met kinderen en actieve senioren. Deelnemende musea kunnen een aantal kaartgegevens wel gebruiken om bezoekersaantallen te optimaliseren. Het is als gebied niet mogelijk om aansluiting te zoeken bij de Museumkaart. Wel is het mogelijk om museumkaart toe te passen naast andere kaartsystemen. De museumkaart is geheel zelfstandig en ontvangt geen subsidies. 3.2 We are Public kaart De We are Public kaart is de afgelopen 2 jaar ontwikkeld en net voor afgelopen zomer gelanceerd in Amsterdam. De kaart heeft in 3 maanden tijd bijna 3000 leden gekregen en is daarmee in potentie succesvol. De kaart richt zich op podiumkunst in de hoofdstad, zoals muziek, theater en dans voorstellingen. Zo n 15 voorstellingen zijn per maand met de kaart gratis te bezoeken, nog zo n 15 voorstellingen kunnen met korting worden bezocht. Leden betalen 15,00 per maand en van dat geld wordt 50% gereserveerd om de podia uit te keren en de andere 50% wordt uitgegeven aan organisatie kosten, waarbij aangetekend moet worden dat een groot deel van deze 50% gereserveerd wordt voor het recenseren van de aangeboden programma s. De visie van We are Public is namelijk dat het voor bezoekers lastig is een goede keuze te maken uit het enorme aanbod. Dus de organisatoren selecteren voorstellingen die passen bij de doelgroep van We are Public en vervolgens worden er ook adviezen gegeven aan leden welke voorstellingen wel en niet te bezoeken. Dit betekent dat het regelmatig voorkomt dat voorstellingen die normaalgesproken bezoekers zouden mogen verwelkomen dankzij een positieve recensie van We are Public het 2-3 voudige aan bezoekers krijgen aangeboden. Dit zijn bezoekers die anders nooit naar de voorstelling zouden zijn komen kijken en doordat deze bezoekers komen maken ze kennis met een nieuwe voorstelling en vaak ook met een culturele instelling. Voor de culturele instellingen is dat ook een belangrijke motivatie om mee te doen, het biedt hen mogelijkheden het bestaande publiek uit te breiden en andere bezoekers te trekken. Daarnaast leveren de extra bezoekers in de horeca ook aantrekkelijke aanvullende omzet op. De podia krijgen ook ongeveer 60% van de losse kaartverkoop per bezoeker uitgekeerd, maar dit percentage fluctueert per maand omdat het aanbod per maand ook verschilt. De kaart wordt breed gedragen door de culturele instellingen in Amsterdam, 40 van hen zijn er bij de kaart aangesloten. De ontwikkeling van de kaart heeft meer dan euro gekost.

6 3.3 Loyaliteitspas Piggy Een geheel nieuw concept in een ander segment, maar zeker ook de moeite van het bekijken waard is de loyaliteitspas van Piggy. De kaart is ontstaan als spaarkaart voor winkeliers. Voor winkeliers zijn spaarsystemen erg belangrijk omdat klanten vaker terugkomen naar dezelfde winkelier als er een spaarsysteem achter zit. Denk aan Airmiles en de spaarpunten van Douwe Egberts. Veel klanten vinden het echter vervelend om met allerlei verschillende kaarten en spaarsystemen mee te doen. Piggy is daar op ingesprongen door een kaart te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk winkels zijn aangesloten, zodat klanten met 1 spaarkaart op veel plekken terecht kunnen. De kaart heeft een ontwikkelingstijd gehad van 2 jaar en is begin 2014 gelanceerd. Op dit moment zijn bijna 200 winkeliers aangesloten en dat aantal groeit met ongeveer 10 winkels per week. Omdat het gebruiksgemak voorop staat is er naast de fysieke kaart ook een app ontwikkeld waarmee klanten kunnen sparen. De kaart genereert klantendata waardoor winkeliers ook goed in staat zijn specifieke aanbiedingen te maken voor specifieke klanten. De kaart is eenvoudig van opzet, de klant spaart per winkelier apart. Dus de kaart maakt onderscheid in spaarpunten van de bakker, de slager, de groenteboer, etcetera. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van een gezamenlijk spaarsysteem, zodat de punten gespaard bij de bakker ook bij de slager uitgegeven kunnen worden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd om meer klanten-data te kunnen genereren. Het ontwikkelen van de kaart heeft meer dan gekost. 3.4 Ckaart Houders van de Ckaart krijgen kortingen op kunst en cultuur. Doel van de Ckaart is om het voor meer mensen mogelijk te maken om te genieten van kunst en cultuur. De kortingen die men geniet bij gebruik van de Ckaart zijn vaak net die extra zetjes die nodig zijn om een keer extra naar een film, een toneelstuk of muziekuitvoering te gaan of om een kunstmuseum of een kunstbeurs te bezoeken. De Ckaart is een initiatief van het Nationaal Cultuurplatform. Het Nationaal Cultuurplatform werkt voor de Ckaart samen met meerdere organisaties die activiteiten ontplooien op diverse culturele vlakken. De Ckaart is op 3 maart 2014 geïntroduceerd. De Ckaart wordt in 2014 volgens verwachting uitgegeven aan circa kunst- en cultuurliefhebbers. Zij zullen naar verwachting van meer dan aanbiedingen met kortingen gebruik maken. In 2015 wordt een groei verwacht naar circa Ckaarthouders. De Ckaart kost 14,90 per jaar. 3.5 Donateurskaarten De Hollandse Waterlinie Fortenkaart heeft in de basis ook veel weg van een donateurskaart zoals Natuurmonumenten en de 12 provinciale landschappen die uitgeven. Met deze kaarten wordt de natuur ondersteund en zijn er vaak nog andere voordelen voor de leden/donateurs: Welkomstpakket met gids van de landschappelijke gebieden en Magazine (4 x p.j.) Gratis of met korting deelnemen aan excursies en thema bijeenkomsten Korting op producten en bijvoorbeeld zorgverzekering Natuurmonumenten heeft een ledenbestand wat gestabiliseerd is rond de Een lidmaatschap van Natuurmonumenten kost 25,00 per jaar. De provinciale landschappen hebben gezamenlijk zo n leden. Het lidmaatschap varieert tussen de 15,00 en 25,00 per jaar. De meeste landschappen hebben geen opengestelde locaties voor bezoekers. Geldersch Landschap en Kasteelen is daarop een uitzondering. De leden hiervan mogen ook alle 7 kastelen bezoeken op vertoon van hun kaart. In het gebied van de linie variëren de kosten van een lidmaatschap tussen de 20,00 en 25,00. (Landschap Noord Holland leden, 25,00 per jaar, Utrechts Landschap leden, 24,00 per jaar, Zuid-Hollands Landschap leden, 20,00 per jaar).

7 4.0 Verdienpotentieel Fortenkaart 4.1 Potentie van de kaart 4,4 % van de Nederlanders is lid van Natuurmonumenten en 1,8% van de Nederlanders is lid van een provinciaal landschap. Dit varieert. In Noord Holland is 1,7% van de inwoners lid van Landschap Noord Holland, in Utrecht is 1,8% van de inwoners lid van Utrechts Landschap, 1,4% van de inwoners van Zuid Holland is lid van het Zuid Hollands Landschap en 2,0% van de Gelderlanders is lid van Geldersch Landschap en Kasteelen. In de gemeentes van het gebied van de Hollandse Waterlinie wonen ruim 1 miljoen mensen (Utrecht stad meegerekend). De potentiële aantrekkingskracht van de Waterlinie bestrijkt een groter gebied, dus in de directe omgeving van de Hollandse Waterlinie wonen ruim 2 miljoen mensen (Amsterdam meegerekend). Uitgaande van een bereik van 2 miljoen potentiële kaarthouders en een daadwerkelijke aankoop van 1,8% van de potentiële kaarthouders kan er op termijn een Hollandse Waterlinie community ontstaan van Fortenkaart houders. Het zal enige tijd duren om de kaart in de markt te zetten, dus een realistisch scenario is kaarthouders in 2015, oplopend naar kaarthouders in Daarnaast is de markt van buitenlandse toeristen interessant, zeker als de Hollandse waterlinie wordt toegevoegd als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam op de erfgoedlijst van UNESCO. Ter vergelijking: de molens van Kinderdijk trekken jaarlijks zo n toeristen. Toeristen die meerdere elementen van de linie willen bezoeken zijn dan al snel voordeliger uit met de Fortenkaart. 4.2 Inkomsten Voor de prijsstelling van de kaart is een bedrag van 20,00 tot 25,00 per jaar gerechtvaardigd als dit wordt vergeleken met de prijsstelling van soortgelijke kaarten. In tegenstelling tot de meeste provinciale landschappen zijn er ook locaties te bezoeken met de kaart, dus is een prijsstelling aan de bovenkant van deze range te rechtvaardigen. Voor een eerste indruk voor de haalbaarheid van de kaart gaan wij uit van een prijsstelling van 23,95 per kaart. Uitgaande van kaarthouders en een prijs van 23,95 is de totale opbrengst van de kaart Indien in een later stadium een betaalmiddel aan de kaart toegevoegd gaat worden, dan ontstaat er de mogelijkheid om een deel van de bestedingen ten goede te laten komen aan het gebied. Bijvoorbeeld 10%. Om de haalbaarheid te onderzoeken laten we dit vooralsnog achterwege. Naast de reguliere kaart kunnen er natuurlijk aanvullende kaarten ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld een kaart specifiek voor kinderen, een kaart gericht op toeristen en/of een cadeaukaart. Deze additionele kaarten zijn hier nog even buiten beschouwing gelaten.

8 4.3 Ontwikkelkosten De ontwikkelkosten van een kaart zijn moeilijk in te schatten en hangen sterk af van de functionaliteiten die een dergelijke kaart moet krijgen. Deskundigen denken dat een eerste investering van tot euro nodig is om de kaart met basis functionaliteiten te ontwikkelen zonder betaalfunctie. Als de betaalfunctie later toegevoegd wordt op de kaart dan zal dit een substantiële additionele investering vergen, omdat de kaart met het toevoegen van deze functie ook veel beter bestand moet zijn tegen fraude. Wij gaan uit van een initiële investering van en vervolgens een jaarlijkse investering van om de kaart verder door te ontwikkelen. 4.4 Verdelen van inkomsten Stel dat de inkomsten van de kaart als volgt worden verdeelt: 50% komt ten goede aan alle deelnemende instellingen (locaties, activiteiten, evenementen) De inkomsten worden verdeeld op soortgelijke wijze als bij de museumkaart wordt gedaan. 0-25% (oplopend van 0% in 2015 naar 25% in 2020) wordt gedoneerd aan (beheer)projecten in het gebied 50-25% (aflopend van 50% in 2015 naar 25% in 2020) wordt besteed aan de organisatiekosten: o Marketing van de kaart o Ledenadministratie o Ontwikkelen van kaart en app o Website met locaties, activiteiten en evenementen. In de beginfase is er een relatief groot deel van het budget nodig voor organisatiekosten en blijft er relatief weinig geld over om te doneren aan (beheer)projecten in het gebied. Indien de kaart succesvol is kan na verloop van tijd het budget voor organisatie naar beneden bijgesteld worden en blijft er meer over voor de linie. Jaar % Instellingen 50% % % % % % Donaties 0% 0 5% % % % % Organisatie 50% % % % % % In totaal wordt er dus bij het ontwikkelen van de Hollandse Waterlinie Fortenkaart tot en met 2020 ruim 1.6 miljoen euro uitgekeerd aan de deelnemende locaties, evenementen en activiteiten. Daarnaast wordt er in deze periode zo n euro gedoneerd aan (beheer)projecten in de linie. Er is een gecumuleerd budget tot 2020 beschikbaar van euro ten behoeve van de organisatie. De inkomsten die gedoneerd kunnen worden om (beheer)projecten uit te kunnen voeren hebben nog wel een extra handicap. De objecten zijn verdeeld over een groot gebied en er zijn verschillende instanties met het beheer belast. Het zou wenselijk zijn een centraal orgaan te creëren om van daaruit de (beheer)projecten te coördineren en dan kan er ook een meerjaren beheerplanning worden gemaakt. Het geld dat dan vanuit de Fortenkaart ten goede komt aan het gebied kan dan makkelijker en beter worden verdeeld.

9 5.0 Ontwikkelscenario s 5.1 Donateurspas met klantenprofiel Om de Hollandse Waterlinie Fortenkaart van de grond te krijgen is het belangrijk dat de opzet voldoende kritische massa heeft om het rendabel te maken maar tegelijkertijd moet het bestuurlijk gezien overzichtelijk blijven. Anders blijft het bij mooie plannen. Daarnaast moeten de basisfunctionaliteiten aanwezig zijn op de kaart, zodat in ieder geval een koppeling gemaakt kan worden met locaties, activiteiten, evenementen en bezoekersprofielen. Het slim gebruik maken van klantendata is een van de belangrijkste dragers van de kaart, dus dit moet bij aanvang al meteen goed in de kaart geïntegreerd zijn. Belangrijk discussiepunt is wel of de kaart een ongecensureerd platform biedt aan alle locaties, activiteiten en evenementen in het gebied met kwaliteitscriteria aan de voorkant (zoals bij Museumkaart) of dat er actief gerecenseerd wordt op locaties, activiteiten en evenementen in het gebied om onafhankelijk bezoekers te adviseren in het bezoek van hun keuze (zoals bij We are Public). In het laatste geval is het nodig ook om veel meer inhoudelijk geïnformeerd te zijn over het aanbod in de Hollandse waterlinie en daar actief over te publiceren. 5.2 Uitbreiden naar andere nationale gebieden en/of sectoren In de gesprekken met diverse betrokkenen is al naar voren gekomen dat de vraag voor een soort uitgebreide donateurspas bij meer organisaties leeft. Zo heeft Geldersch Landschap en Kasteelen aangegeven dat zij graag een dergelijke kaart zouden willen ontwikkelen, maar dat zij de business case die hier achter zit niet sluitend kunnen krijgen met het beschikbare gebied en de huidige leden. Ook een aantal Nationale Parken, zoals Loonse en Drunense duinen en De Biesbosch hebben ideeën om een dergelijke kaart te ontwikkelen. Het zou wellicht een optie kunnen zijn om de kaart gezamenlijk white label te ontwikkelen zodat de achterliggende techniek voor de verschillende gebieden beschikbaar komt en dat aan de voorkant de kaart de look & feel krijgt van het betreffende gebied. Dus een kaart met een locale/regionale uitstraling die landelijk zou kunnen worden toegepast. Naast de samenwerking met natuurorganisaties is het ook denkbaar dat er een samenwerking ontstaat met andere militaire musea (waarvan er zo n 20-tal in Nederland te vinden zijn), zoals het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Oorlogsmuseum in Overloon, Kamp Westerbork, het Verzetsmuseum in Amsterdam en het Anne Frank huis. Een logische combinatie kan ook gevormd worden met alle culturele erfgoedlocaties in Nederland. De Fortenpas wordt dan een erfgoedpas die toegang geeft tot cultureel erfgoed. 5.3 Uitbreiden met betaalmiddel Indien de kaart voldoende gebruikers kent in combinatie met andere gebieden dan is het ook makkelijker om voldoende budget te genereren om de kaart verder door te ontwikkelen. Gesprekken met mensen die een dergelijke kaart hebben ontwikkeld geven aan dat een betaalfunctie een behoorlijke mate van aanvullende investering vergt, omdat er dan veel onderzoek moet worden gedaan naar fraudepreventie. Wellicht valt het in de praktijk mee, want ook die systematiek moeten ergens in de markt reeds beschikbaar zijn, maar toch is het makkelijker haalbaar als meerdere gebieden dezelfde wens hebben zodat deze ontwikkeling vanuit breder perspectief gefinancierd kunnen worden. 5.4 Uitbreiden internationaal Op middellange termijn is het wellicht interessant om ook met internationale linies een samenwerkingsverband aan te gaan en gezamenlijk een internationale kaart te ontwikkelen. Volgens ingewijden zou hiervoor ook internationale subsidie beschikbaar kunnen zijn.

10 6.0 Next steps 6.1 Interviews Als deze haalbaarheidsstudie voldoende aanleiding geeft om de Hollandse Waterlinie Fortenkaart verder te gaan ontwikkelen dan is het belangrijk om nog met een aantal partijen verdere gesprekken te voeren: Met potentiële eigenaren van de kaart, zodat de kaart geadopteerd wordt en stevig in de markt gezet kan worden Met alle Forten eigenaren en andere culturele instellingen, om te inventariseren of er voldoende draagvlak is voor de kaart Met ondernemers uit het gebied, om te inventariseren welke samenwerking er mogelijk is en met welk aanbod de kaart aangevuld kan worden om hem aantrekkelijker te maken Met provinciale landschappen en nationale parken, om de mogelijkheden voor samenwerking bij de ontwikkeling van de kaart te onderzoeken. Met een aantal militaire musea om te onderzoeken of het wenselijk is de kaart breder in de markt te zetten. Met erfgoedorganisaties om samenwerking te onderzoeken. Met ontwikkelaars van soortgelijke kaarten, om beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke ontwikkelkosten Met Federatie cultuurerfgoed (Ben de Vries) om te inventariseren in welke mate internationale samenwerking en subsidie mogelijk is Met experts voor het genereren van toegevoegde waarde uit klantendata om aantoonbaar te maken dat hiermee een omzettoename gerealiseerd kan worden Met een crowdfunding specialist. De kaart leent zich er ook prima voor om met behulp van crowdfunding ontwikkeld te worden. De gevers kunnen als tegenprestatie een Hollandse Waterlinie Fortenkaart krijgen en wellicht kan er een soort VIP programma worden gemaakt voor de founders. Een crowdfunding actie helpt niet alleen ontwikkelgeld op te halen maar bouwt meteen aan de Hollandse Waterlinie community, een groep die de eerste kritische massa vormt van kaarthouders. 6.2 Marktonderzoek Het is erg belangrijk om goed te kunnen bepalen welk potentieel bereik een Hollandse Waterlinie kaart heeft. Er is een kritische massa nodig om de kaart te kunnen exploiteren, dus er moet van te voren een bepaalde mate van zekerheid bestaan dat het aantal kaarthouders realistisch is. Hiervoor zou marktonderzoek uitgevoerd kunnen worden. In dat onderzoek kan ook een relatie gelegd worden met de prijsstelling van de kaart. Als de kaart goedkoper wordt levert dat meer kaarthouders op. Het onderzoek moet uitsluitsel geven over de optimale prijsstelling, waarbij er voldoende kaarthouders zijn en de kaart voldoende opbrengsten genereert. 6.3 Aansluiten bij natuurorganisaties Indien de samenwerking met Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Nationale parken of andere grotere partij wordt gezocht dan kan wellicht sneller en makkelijker een kritisch aantal kaarthouders worden bereikt. De start van de kaart komt in een stroomversnelling als duidelijk is dat een deel van de kaarten op voorhand al verkocht zijn. Zoals bijvoorbeeld destijds het geval was met de museumkaart: deze was gekoppeld aan een NS voordeelabonnement en een Rabobankpas en daardoor veelvuldig al in bezit van museumbezoekers.

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN 1. De school voert de basislessen van Energieke Scholen uit. 2. Formuleer, op basis van de uitkomsten van de scan en de wensen van de school, de crowdfundvraag

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden

Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden Project Publieksbinding Museumvakdagen 27 mei 2015 Agenda 1. Aanleiding en doelstellingen van project Publieksbinding

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

De Haar: Vallen en opstaan Op weg naar een stabiele toekomst. skbl Muiderslot 14 maart 2016 Anetta de Jong

De Haar: Vallen en opstaan Op weg naar een stabiele toekomst. skbl Muiderslot 14 maart 2016 Anetta de Jong De Haar: Vallen en opstaan Op weg naar een stabiele toekomst skbl Muiderslot 14 maart 2016 Anetta de Jong Bezit en behoud anno 2016 Het kasteel waar hebben we het over De uitgangspositie rond 1995 De onderneming

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club. Waarde[re]creatie. www.socialboatclub.nl

Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club. Waarde[re]creatie. www.socialboatclub.nl Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club Waarde[re]creatie www.socialboatclub.nl SOCIAL BOAT CLUB Middels deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijkheden van het

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Beoordeling van het vrijetijds- aanbod in Zuid- Limburg en de regio door de geënquêteerden Er is van alles te doen in de regio. Volgens

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

VOORBEELD PERSBERICHT

VOORBEELD PERSBERICHT VOORBEELD PERSBERICHT Mogelijke koppen: [titel optie 1] [titel optie 2] [titel optie 3] [titel optie 4] [naam sportvereniging] maakt haar dromen waar met crowdfunding. Een [project: bijvoorbeeld: nieuw

Nadere informatie

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek van MIJN verleden naar mijn TOEKOMST Alarmerend signaal uit marktconsultatie MKB/REVA van

Nadere informatie

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Paul Postma Paul Postma Marketing Consultancy www.ppmc.nl A.L.V. V.O.B. OBA Amsterdam 11 december 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom de Nationale Bibliotheekpas

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen. Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw

Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen. Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw Onderzoek: opdracht Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen enaanscherpenals basis voorfondsenwerving Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Stichting Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen Stichting Liniebreed Ondernemen Missie SLO Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, wil de Stichting Liniebreed Ondernemen ervoor zorgen

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Maasfietsroute

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Maasfietsroute Samenvatting Haalbaarheidsstudie Véloroute de la Meuse Idea Consult InovaMedia 3Hoog Design B.V. Datum: november 2013 Op weg naar een : fietsen van bron tot monding De Maas is één van de grote rivieren

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Martine Smit en Martijn Blom CE Delft, 20 maart 2013 Presentatie Deel 1: Algemeen Economische betekenis van natuur & recreatie Waardering ecosysteembaten

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Help, een wooncoöperatie!

Help, een wooncoöperatie! Help, een wooncoöperatie! Naar een nieuw segment op de woningmarkt Tineke Lupi, (Platform31) Hanno van Megchelen (Coöperatie Roggeveenstraat) Richelle Krens (Haag Wonen) en Ludolf de Boer (Gemeente Den

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Studiereis conservancies VS September 2013

Studiereis conservancies VS September 2013 Studiereis conservancies VS September 2013 Agenda voor vandaag Belangrijkste bevindingen en conclusies studiereis conservancies VS Voorgestelde vervolgstappen 2 Van Agenda 16 t/m voor 20 vandaag sept.

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan

Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan Online crowdsourcing platform Jan en Alleman voor het Groene Woud 8 februari 2013 Hoofdlijnen idee Het opzetten van een crowdfunding platform voor

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad.

Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad. Vragen en antwoorden Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad. De aanvraagtermijn is minimaal 12 weken voordat de activiteit start. Maar sommige activiteiten vergen

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015!

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! 12 april 2011 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nadere informatie