RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend."

Transcriptie

1 DE BOEKING Je kunt de reis van jouw keuze bij Mambo boeken via NMLK treedt op als reisagent van Cirkel/Mambo B.V. handelend onder de naam Mambo. Mambo gaat op eigen naam een overeenkomst met jou aan. Bij het boeken van je reis kun je gebruik maken van je inloggevens van NMLK. Je ontvangt van NMLK een bevestiging, Nadat je de aanbetaling a 150 aan NMLK hebt voldaan ontvang je van Mambo per de boekingsbevestiging/factuur binnen enkele werkdagen. CORRESPONDENTIE Boek je je reis via het internet, dan krijg je niets meer per post thuis gestuurd. De boekingsbevestiging, factuur en reisbescheiden worden digitaal klaargezet op je persoonlijke weblog danwel per verzonden. RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend. CALAMITEITENFONDS De bijdrage voor alle reizen buiten Nederland is 2,50 per boeking (met een maximum van 9 personen per boeking). Meer informatie over het calamiteitenfonds vind je in de reisvoorwaarden. PREFERENTIES EN ESSENTIES Speciale wensen (zgn. preferenties), zoals voorkeur etage en ligging kamer, moeten direct bij boeking worden doorgegeven. Mambo geeft de preferenties door aan de accommodatieverschaffer maar kan voor de uitvoering niet garant staan. Is een speciale voorkeur zo belangrijk dat het al of niet boeken er van afhangt, dan is er sprake van een essentie. Nadere informatie hierover vind je in de ANVR-reisvoorwaarden. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen, die niet door Mambo schriftelijk op de boekingsbevestiging zijn bevestigd, zijn ongeldig. REISBESCHEIDEN Per Indien de volledige betaling bij ons binnen is, ontvang je ca. 1 week voor vertrek de reisbescheiden. In de reisbescheiden vind je o.a. een reiswijzer met bestemmingsinformatie, eventuele vervoerstickets en een vertrekbrief met de laatste opstapinformatie. REISDOCUMENTEN Als deelnemer dien je in het bezit te zijn van alle benodigde geldige (reis)documenten zoals een paspoort, visum, inentingsbewijzen en medische verklaringen voor bijv. duiken. Indien de reis vanwege het niet hebben van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. VISA Bij de reisinformatie staat beschreven of je een visum nodig hebt. De meest up-to-date informatie over visa vind je op de website van de V&V Visumdienst: We willen je erop wijzen dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig paspoort én indien nodig, een geldig visum. VACCINATIES Voor veel van onze bestemmingen zijn vaccinaties nodig en in een aantal landen is ook malaria profylaxe aan te raden. In onze uitgebreide reisinformatie vind je daarover meer. Deze uitgebreide reisinformatie is te downloaden via Informeer jezelf goed voor je een reis boekt, boek op tijd en bereid je goed voor. Neem voor advies omtrent vaccinaties ALTIJD contact op met je huisarts of de GGD. Voor de laatste algemene informatie kun je ook de vaccinatielijn bellen: Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar of vaccinaties en eventuele malariapillen vergoed worden. VERZEKERINGEN

2 Wij raden je aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een reisverzekering is belangrijk om financiële risico s bij ziekte, ongeval, diefstal, verlies van jouw bagage of een ziekenhuisbezoek uit te sluiten. Ga dus nooit onverzekerd op reis. Mambo werkt samen met de toonaangevende verzekeringsmaatschappij Europeesche Verzekeringen. Indien je elders een (doorlopende) reisverzekering hebt afgesloten, dien je alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons door te geven. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op WEL/NIET INBEGREPEN IN DE REISSOM Op internet staat beschreven wat wel en wat niet is inbegrepen in de reissom. Bij de meeste bestemmingen is het mogelijk vooraf extra activiteiten bij te boeken. Je kunt deze activiteiten ook ter plaatse boeken. Doorgang vindt alleen plaats bij voldoende deelname. Bij bepaalde activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Houdt er daarom rekening mee dat een bepaalde activiteit volgeboekt kan zijn. De prijzen van de activiteiten ter plaatse kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen in deze brochure. Hou in ieder geval rekening met extra kosten die je ter plaatse maakt. Algemene reisvoorwaarden ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND VAN REISONDERNEMINGEN (ANVR) Mambo is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van de ANVR- Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden vind je op de site van Mambo en op de site van de ANVR. Wij verwachten dat je kennisneemt van deze voorwaarden waarin onze wederzijdse rechten en plichten staan..voor meer informatie verwijzen wij je uitdrukkelijk naar de ANVR brochure of naar de website Lidnummer : Meer info : Stichting Garantiefonds Reisgelden Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door Mambo aangeboden reizen op onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Lidnummer : 3499 Meer info : STICHTING CALAMITEITENFONDS REIZEN Mambo is aangesloten bij de Stichting CalamiteitenfondsReizen. Alle op deze website en op de website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. De verplichte bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt 2,50 per boeking. Dit geldt niet voor reizen binnen Nederland. Meer info :

3 DUURZAAM TOERISME Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn in ANVRverband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. ECPAT Wij steunen actief het ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij willen je vragen met ons alert te zijn op het misbruik van kinderen. ANVR TOURINGCAR CLASSIFICATIE De ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class en Royal Class. De touringcars hebben voor allebei de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, een koelkast, een koffiezetapparaat, twee passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, een stereo geluidsinstallatie en airconditioning. MEER BOEKERS Indien je een reis voor uzelf boekt en ook andere deelnemers, is de boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. UITSLUITING DEELNAME Mambo behoudt zich het recht om klanten die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikel 15 van de ANVR Reisvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent Mambo ondermeer het gedrag; indien het gedrag van een klant hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Dat wil zeggen gedurende de reis of het vervoer van en naar de bestemming. Wanneer blijkt dat de reiziger door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren, blijkt te zijn achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de reiziger onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. DE BETALING Aanbetaling In jouw boekingsbevestiging staat een aanbetalingsbedrag vermeldt. De aanbetaling is 150, te voldoen aan NMLK, Je boeking is pas definitief nadat je deze aanbetaling voldaan hebt. Nadat je de aanbetaling aan NMLK voldaan hebt krijg je van Mambo per bericht over je reis, waarbij mogelijk om extra gegevens gevraagd wordt om de reis volledig voor je te kunnen reserveren. Tevens heb je de mogelijkheid een reisverzekering af te sluiten. Na volledige reservering ontvang je een boekingsbevestiging. Restant reissom Deze boekingsbevestiging is tevens de factuur voor restbetaling. De boekingskosten, 2,50 voor het Calamiteitenfonds en voor zover van toepassing de premie voor de annulerings- en/of de reisverzekering inclusief de poliskosten zullen op deze factuur vermeld staan. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek in ons bezit zijn. Bij boeking binnen zes weken voor aanvang van de reis, dien je na ontvangst van de boekingsbevestiging/ factuur de totale reissom per direct te voldoen. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte reis te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

4 REISDUREN Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld. WIJZIGING REISSOM Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op (brandsrof)prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het drukken van de brochure. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Mambo het recht om tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen. Als de volledige reissom volledig is voldaan, mag vanaf zes weken vóór vertrek de verhoging niet meer worden doorbelast. Er geldt dan een prijsgarantie. Alle gepubliceerde reizen p[ deze website zijn gecalculeerd op de wisselkoersen zoals bij ons bekend in juni REISBESCHEIDEN De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 1 week voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van de geboekte reis) naar u verstuurd, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden, bijvoorbeeld wanneer vliegtickets nog niet in ons bezit zijn. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER Je hebt het recht om na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen door te geven (bijboeken van personen, excursies e.d.) tot drie weken voor de datum van vertrek. Mambo zal, voor zover mogelijk proberen deze wijzigingen door te voeren. Hiervoor wordt een bedrag van 35 (eventueel vermeerderd met kosten van de leverende organisatie) in rekening gebracht. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel- )annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij het alsnog afsluiten van een reisverzekering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een reeds afgesloten verzekering laten vervallen is helaas niet mogelijk. Vul daarom jouw aanmeldingsformulier zo zorgvuldig mogelijk in. IN DE PLAATSSTELLING* Als u, om welke reden dan ook, niet kunt deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Mambo bekend gemaakt (artikel 8 van de ANVR Reisvoorwaarden). Aan deze zogenaamde in de plaatsstelling zijn in ieder geval de eerdergenoemde wijzigingskosten (à 35,-) verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat je zelf de aanmelding dient te regelen van degene die jouw plaats inneemt. * Indien eventuele trein- of vliegtickets al zijn geprint, is in de plaatsstelling helaas niet meer mogelijk. ANNULERING DOOR MAMBO Bij alle in dit programma opgenomen reizen staat een minimum en maximum aantal deelnemers. Indien jouw reis niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behouden wij ons het recht een reis te annuleren. Je ontvangt hiervan uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de reis (schriftelijk) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs) condities. Wanneer Mambo moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de door uzelf gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) bij Mambo te declareren. Het kan voorkomen dat een groep in de weken voor vertrek kleiner wordt door late annuleringen. Wij annuleren jouw vakantie dan niet meer. Gelukkig komt dit zelden voor, maar wij vragen jouw begrip voor een eventuele kleinere groepssamenstelling. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

5 Indien je door omstandigheden de reis moet annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Hieronder vind je de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop je annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend): Tot de 42ste dag : de aanbetaling Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag:35 % van de reissom Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40 % van de reissom Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag 50 % van de reissom Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75 % van de reissom Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90 % van de reissom Op de vertrekdag of later: de volle reissom: Naast het bovenstaande percentage van de reissom zullen eerder berekende reserveringen eventuele wijzigingskosten gefactureerd blijven. Uitzondering op het hierboven genoemde zijn de bij Mambo geboekte vliegtickets. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%. Indien je een reden hebt die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annuleringsverzekering hebt afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking. * annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. N.b.: Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als je vandaag hebt geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden, conform de ANVR-voorwaarden (artikel 9). EERDER HEEN- OF TERUGVLIEGEN Voor de verre reizen is het soms mogelijk om op andere data te vliegen dan in de brochure vermeld staat. Als je dit wenst kunnen we dit voor je regelen. Hiervoor wordt 45,- aan jou in rekening gebracht. PROGRAMMA WIJZIGINGEN In overmachtsituaties veroorzaakt door bijvoorbeeld wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech en weersomstandigheden kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis zelfs komen te vervallen Van wijzigingen voor de datum van vertrek word je direct op de hoogte gesteld. Wanneer door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden, wordt hierover met de groep overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute, (activiteiten) programma, dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer. ONTEVREDEN OF KLACHTEN De reisbegeleiding en uitvoerders ter plaatse zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je tijdens de reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan direct bij de Mambo reisbegeleider of de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse. Zij zullen dan proberen het probleem te verhelpen. Mocht de reisleiding geen oplossing voor je hebben of wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Indien het contact met ons hoofdkantoor niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, ben je verplicht ter plaatse een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier ontvang je ter plaatse van de begeleiding (alleen wanneer aan de vorige stappen is voldaan). In Nederland kun je het formulier (met motivatie) binnen één maand na thuiskomst ter behandeling aan ons voorleggen. Als jouw klacht niet via bovenstaande procedure bij ons binnenkomt, dus zonder officieel klachtenformulier, kan de klacht door ons niet in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen één maand na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) schriftelijk bij ons indienen. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de ANVR reisvoorwaarden. Wij zullen er alles aan doen om jouw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van jouw vakantie

6 en niet na terugkeer in Nederland. Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen. AANSPRAKELIJKHEID Mambo is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de aard van de reis. Mambo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis, anders dan bepaald in de ANVR Reisvoorwaarden. Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar Mambo mee samenwerkt. Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Mambo is gedurende jouw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen te allen tijde door desbetreffend persoon moeten worden vergoed. ANDERE CULTUREN FLEXIBELE INSTELLING Zodra je de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zul je merken dat de zaken vaak anders gaan dan we gewend zijn: andere eetgewoontes, verschillende soorten van begroetingen, grote gastvrijheid of misschien wel een voorzichtige gereserveerdheid. Interesseer je in de andere culturen en gewoontes, sta er voor open en pas je aan. De reisomstandigheden kunnen van een andere standaard zijn dan de door ons zo normaal geachte westerse maatstaven. Tropische landen brengen tropische weersomstandigheden met zich mee. Strakblauwe luchten kunnen snel afgewisseld worden met hevige regenbuien en andersom. De regentijd wil niet meteen zeggen dat het dagenlang afgebroken regent, en een bui kan voor de hoognodige afkoeling zorgen na een verzengende hitte. Weersomstandigheden kunnen vaak een directe invloed hebben op de lokale infrastructuur. Bijvoorbeeld wegen die blank komen te slaan, pech onderweg of dienstregelingen die gewijzigd worden kunnen ons beletten de vooropgezette reisroute uit te voeren. Mambo kan om deze redenen geen enkel dag tot dagprogramma garanderen. Doet zich een situatie voor waarbij niet aan de verwachtingen voldaan kan worden, wees dan flexibel en maak er het beste van. Ook dit hoort bij een avontuurlijke of actieve vakantie. RISICO S BIJ ACTIVITEITEN EN/OF BERGSPORT Mambo besteedt bij de organisatie van het reisaanbod veel aandacht aan de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. In de wandel- en bergsport en tijdens activiteiten bestaat er een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, lawines, steenslag, hoogteziekte, bevriezing etc.). Ondanks het preventieve en kundig handelen van begeleiders, instructeurs en UAIGM berggidsen kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De risico s dient de deelnemer zelf te dragen. Ook ervaren en/ of gediplomeerde begeleiders, berggidsen of sportinstructeurs zijn niet onfeilbaar. Er kunnen zich situaties voordoen in de bergen tijdens sporten die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts de taak van de organisatie en begeleiding risico tot een minimum te beperken. Een begeleider of instructeur behoudt zich het recht voor om te besluiten een activiteit te staken of af te wijken van het vooropgezette reisplan of route. In berggebieden, canyons e.a. kunnen kleine voorvallen ernstige gevolgen hebben vanwege de afstand en bereikbaarheid voor hulpdiensten, transport e.a. Deelnemers dienen dan ook ten alle tijden alert te zijn op de veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Mambo zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking en verstrekken van deelnemerslijsten aan derden.

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISEDIRECT

ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISEDIRECT ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISEDIRECT Hieronder staan onze algemene voorwaarden van CRUISEDIRECT, zoals deze op alle reizen van toepassing zijn. De meest actuele voorwaarden vindt u op onze website www.cruisedirect.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN

ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN ALGEMENE BOARD ACADEMY REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Jobe Summercamps is een onderdeel van Board Academy VOF gevestigd te Dordrecht. www.board-academy.nl www.jobesummercamps.nl Locatie: Rijksstraatweg

Nadere informatie

Algemene reisinformatie Gebo GrandPrix Reizen

Algemene reisinformatie Gebo GrandPrix Reizen Algemene reisinformatie Gebo GrandPrix Reizen Den Hulst 134 7711 GT Nieuwleusen Postbus 23 7710 AA Nieuwleusen Tel. 0529 46 96 60 Fax. 0529 48 43 61 info@gebo.nl www.gebo.nl TV-Oost teletekst 889 Rabobank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. Artikel 1. Reserveren Alle reissommen zijn per persoon. Elke (hoofd)deelnemer - de organisator van de reservering - ontvangt van ons een reisbevestiging

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel REISVOORWAARDEN VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Effeweg.nl

Reisvoorwaarden Effeweg.nl Reisvoorwaarden Effeweg.nl ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Simbo is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR-nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS SauerlandTips is een dienstverlener op het gebied van reizen/hotels/arrangementen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De meeste reizen worden uitgevoerd

Nadere informatie

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting.

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting. Algemene Voorwaarden Vrijblijvend aanbod Het aanbod van HunTravel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat de reiziger wenst te reserveren,

Nadere informatie

Marathon Madness Broadway Aktie

Marathon Madness Broadway Aktie Boekingsformulier ING New York City Marathon 2013 Let op! Alle velden van het formulier dienen ingevuld te worden. Tevens is het vereist een kopie van het paspoort van alle reizigers toe te voegen bij

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

Reis- en Boekingsvoorwaarden

Reis- en Boekingsvoorwaarden Reis- en Boekingsvoorwaarden Sea More Travel vindt het belangrijk dat je tevreden bent over jouw reis. Wij zijn van mening dat duidelijke en overzichtelijke reis- en boekingsvoorwaarden hier aan kunnen

Nadere informatie

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika Reisvoorwaarden Tusk Force REISVOORWAARDEN ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen welke

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke.

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke. Specialist ALGEM MENE REISVOORWAARDEN Boeking Betaling Reissom Reisovereenkomst Reisduur- & wijzigingen Annuleringsvoorwaarden Reisbescheiden Verzekeringen Vaccinaties Aansprakelijkheid Verplichtingen

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Puur Azië

Algemene voorwaarden Puur Azië Algemene voorwaarden Puur Azië Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Puur Azië: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Puur Azië zich

Nadere informatie

ALGEMENE FREESTYLE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE FREESTYLE REISVOORWAARDEN ALGEMENE FREESTYLE REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie FreeStyle is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR-nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T Reisvoorwaarden AIE Op de reizen van de Asociación Iberoamericana (in het vervolg kortweg AIE genoemd) zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het boekingsproces,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling:

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling: A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015 Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden wordt onder reiziger verstaan: de wederpartij van reisorganisator Ihlosi Travel; diegene te wiens behoeve de

Nadere informatie

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt. Motorvakantiemarokko Algemene Voorwaarden Datum opmaak: juni 2017 Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Motorvakantiemarokko van een compleet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 GEORGANISEERDE GROEPSREIZEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Accommodatieverschaffer: de organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India.

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Definities In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt:

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN Inleiding De ANVR reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Yaxa Reizen; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Yaxa Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt

Nadere informatie

Vinea is een merknaam van Vinea Vakanties B.V. gevestigd te Amsterdam. ANVR nummer SGR 3708.

Vinea is een merknaam van Vinea Vakanties B.V. gevestigd te Amsterdam. ANVR nummer SGR 3708. ALGEMENE REISVOORWAARDEN VINEA Bedrijfsinformatie Vinea is een merknaam van Vinea Vakanties B.V. gevestigd te Amsterdam. ANVR nummer 05443. SGR 3708. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

BERLIJN maandag 18 april heen, donderdag 21 april terug

BERLIJN maandag 18 april heen, donderdag 21 april terug BERLIJN maandag 18 april heen, donderdag 21 april terug Deze excursie naar Berlijn is een aanvulling op het college over Berlijn dat Paul Kurstjens geeft in het kader van de HOVO cursus over de Europese

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

Indien u uw boeking definitief wilt maken dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit doet u middels het boekingsformulier.

Indien u uw boeking definitief wilt maken dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit doet u middels het boekingsformulier. Boekingsvoorwaarden Vliegreis De reis is gebaseerd op een vlucht heen naar Mumbai en terug vanaf Trivandrum. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de begin- en vanaf de eindbestemming.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius.

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 Het programma van de reis is samengesteld door V.O.F. Livius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel De Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden van Footprint Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer: 50214942 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten aangeboden door Historizon vof. De voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 Personal Touch Travel verklaart de ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met aanvulling van toepassing geldend voor boekingen gemaakt

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Relactive Reizen KvK: 57360138

Relactive Reizen KvK: 57360138 Algemene reisvoorwaarden Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op offertes, reizen en producten van Relactive Reizen. Artikel 1 Definities In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN

REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De reisorganisator: Kaukasus Plus Reizen b. De reisovereenkomst: de

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl

Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl Avontuurlijke reizen in Afrika In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan

Nadere informatie

Reiziger, ook wel aanmelder, danwel hoofdboeker: Degene via wie het geschreven contact verloopt, tevens geadresseerde van de factuur.

Reiziger, ook wel aanmelder, danwel hoofdboeker: Degene via wie het geschreven contact verloopt, tevens geadresseerde van de factuur. 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trekker Reizen

Algemene voorwaarden Trekker Reizen Algemene voorwaarden Trekker Reizen 1. Inschrijving De inschrijving geschiedt bij toezending van het ingevulde boekingsformulier. Alleen mensen die op hetzelfde adres wonen kunnen gebruik maken van 1 formulier.

Nadere informatie

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden door de reiziger. De dag

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV ARTIKEL 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL Reisvoorwaarden Simi Reizen BV Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden cruiseshopping.nl Aanbiedingen/Specials/Kortingen: Aansprakelijkheid bij boeking: Afwijkende reisduur: Autohuur: Betalen:

Algemene Voorwaarden cruiseshopping.nl Aanbiedingen/Specials/Kortingen: Aansprakelijkheid bij boeking: Afwijkende reisduur: Autohuur: Betalen: Algemene Voorwaarden cruiseshopping.nl cruiseshopping.nl is een handelsnaam van Traveljet Vakanties BV. cruiseshopping.nl bemiddelt in cruisevakanties op basis van aanbiedingen die de rederijen via cruiseshopping.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buro Scanbrit

Algemene Voorwaarden Buro Scanbrit Algemene Voorwaarden Buro Scanbrit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen. Op de boekingen voor particuliere vakantiehuizen van Novasol zijn tevens de huurvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOREIZEN NIEUW ZEELAND INHOUD: INLEIDING Artikel 1 Begrippen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V.

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V. REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze reis- en boekingsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. My Thai Experience: de besloten vennootschap

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V.

Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V. Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V. Reisvoorwaarden Hieronder vindt u de voorwaarden van Net Travel Associates B.V. handelend onder de naam Las Vegas Travel Guide, America Travel Guide, Canada

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus Reisvoorwaarden Reisvoorwaarden ArizonaPlus Artikel 1: Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: ArizonaPlus b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee, strand en te gekke feesten bij BEACHES, specialist in camping holidays voor jongeren.

Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee, strand en te gekke feesten bij BEACHES, specialist in camping holidays voor jongeren. Welkom bij BEACHES! Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee, strand en te gekke feesten bij BEACHES, specialist in camping holidays voor jongeren. Bijgaand vind je de benodigde informatie

Nadere informatie

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Tour de Vacance. Gewijzigde voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. LPB; LPB Vakantiehuizen BV (handelend onder de

Nadere informatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie [Voorwaarden] Neemt vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten. [Reserveren]

Nadere informatie

Voor de verkoop van (pakket)eizen via deze website gelden bovendien een aantal aanvullende voorwaarden.

Voor de verkoop van (pakket)eizen via deze website gelden bovendien een aantal aanvullende voorwaarden. Datum: 22 mei 2007 Algemene voorwaarden Neckermann is een handels- en merknaam voor (pakket)reizen die wordt geëxploiteerd door Thomas Cook Nederland B.V. en is aangesloten bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren,

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTEMIS BODY & MIND

Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTEMIS BODY & MIND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTEMIS BODY & MIND 1. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER: Artemis Body & Mind: de reisorganisatie Artemis Body & Mind, gevestigd te IJsselstein, Industrieweg 20. Deelnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

Tel:040-211-38-39 Fax: 040 211 42 29 info@travelhome.nl www.travelhome.nl www.camper.nl. Travelhome Algemene voorwaarden

Tel:040-211-38-39 Fax: 040 211 42 29 info@travelhome.nl www.travelhome.nl www.camper.nl. Travelhome Algemene voorwaarden Tel:040-211-38-39 Fax: 040 211 42 29 info@travelhome.nl www.travelhome.nl www.camper.nl Travelhome Algemene voorwaarden 1. ANVR Travelhome is aangesloten bij het ANVR (ANVR-Consumentenvoorwaarden deel

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie