RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend."

Transcriptie

1 DE BOEKING Je kunt de reis van jouw keuze bij Mambo boeken via NMLK treedt op als reisagent van Cirkel/Mambo B.V. handelend onder de naam Mambo. Mambo gaat op eigen naam een overeenkomst met jou aan. Bij het boeken van je reis kun je gebruik maken van je inloggevens van NMLK. Je ontvangt van NMLK een bevestiging, Nadat je de aanbetaling a 150 aan NMLK hebt voldaan ontvang je van Mambo per de boekingsbevestiging/factuur binnen enkele werkdagen. CORRESPONDENTIE Boek je je reis via het internet, dan krijg je niets meer per post thuis gestuurd. De boekingsbevestiging, factuur en reisbescheiden worden digitaal klaargezet op je persoonlijke weblog danwel per verzonden. RESERVERINGSKOSTEN De reserveringskosten bedragen 15 per boeking. Voor een telefonische boeking wordt 25 berekend. CALAMITEITENFONDS De bijdrage voor alle reizen buiten Nederland is 2,50 per boeking (met een maximum van 9 personen per boeking). Meer informatie over het calamiteitenfonds vind je in de reisvoorwaarden. PREFERENTIES EN ESSENTIES Speciale wensen (zgn. preferenties), zoals voorkeur etage en ligging kamer, moeten direct bij boeking worden doorgegeven. Mambo geeft de preferenties door aan de accommodatieverschaffer maar kan voor de uitvoering niet garant staan. Is een speciale voorkeur zo belangrijk dat het al of niet boeken er van afhangt, dan is er sprake van een essentie. Nadere informatie hierover vind je in de ANVR-reisvoorwaarden. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen, die niet door Mambo schriftelijk op de boekingsbevestiging zijn bevestigd, zijn ongeldig. REISBESCHEIDEN Per Indien de volledige betaling bij ons binnen is, ontvang je ca. 1 week voor vertrek de reisbescheiden. In de reisbescheiden vind je o.a. een reiswijzer met bestemmingsinformatie, eventuele vervoerstickets en een vertrekbrief met de laatste opstapinformatie. REISDOCUMENTEN Als deelnemer dien je in het bezit te zijn van alle benodigde geldige (reis)documenten zoals een paspoort, visum, inentingsbewijzen en medische verklaringen voor bijv. duiken. Indien de reis vanwege het niet hebben van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. VISA Bij de reisinformatie staat beschreven of je een visum nodig hebt. De meest up-to-date informatie over visa vind je op de website van de V&V Visumdienst: We willen je erop wijzen dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig paspoort én indien nodig, een geldig visum. VACCINATIES Voor veel van onze bestemmingen zijn vaccinaties nodig en in een aantal landen is ook malaria profylaxe aan te raden. In onze uitgebreide reisinformatie vind je daarover meer. Deze uitgebreide reisinformatie is te downloaden via Informeer jezelf goed voor je een reis boekt, boek op tijd en bereid je goed voor. Neem voor advies omtrent vaccinaties ALTIJD contact op met je huisarts of de GGD. Voor de laatste algemene informatie kun je ook de vaccinatielijn bellen: Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar of vaccinaties en eventuele malariapillen vergoed worden. VERZEKERINGEN

2 Wij raden je aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een reisverzekering is belangrijk om financiële risico s bij ziekte, ongeval, diefstal, verlies van jouw bagage of een ziekenhuisbezoek uit te sluiten. Ga dus nooit onverzekerd op reis. Mambo werkt samen met de toonaangevende verzekeringsmaatschappij Europeesche Verzekeringen. Indien je elders een (doorlopende) reisverzekering hebt afgesloten, dien je alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons door te geven. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op WEL/NIET INBEGREPEN IN DE REISSOM Op internet staat beschreven wat wel en wat niet is inbegrepen in de reissom. Bij de meeste bestemmingen is het mogelijk vooraf extra activiteiten bij te boeken. Je kunt deze activiteiten ook ter plaatse boeken. Doorgang vindt alleen plaats bij voldoende deelname. Bij bepaalde activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Houdt er daarom rekening mee dat een bepaalde activiteit volgeboekt kan zijn. De prijzen van de activiteiten ter plaatse kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen in deze brochure. Hou in ieder geval rekening met extra kosten die je ter plaatse maakt. Algemene reisvoorwaarden ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND VAN REISONDERNEMINGEN (ANVR) Mambo is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van de ANVR- Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden vind je op de site van Mambo en op de site van de ANVR. Wij verwachten dat je kennisneemt van deze voorwaarden waarin onze wederzijdse rechten en plichten staan..voor meer informatie verwijzen wij je uitdrukkelijk naar de ANVR brochure of naar de website Lidnummer : Meer info : Stichting Garantiefonds Reisgelden Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door Mambo aangeboden reizen op onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Lidnummer : 3499 Meer info : STICHTING CALAMITEITENFONDS REIZEN Mambo is aangesloten bij de Stichting CalamiteitenfondsReizen. Alle op deze website en op de website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. De verplichte bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt 2,50 per boeking. Dit geldt niet voor reizen binnen Nederland. Meer info :

3 DUURZAAM TOERISME Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn in ANVRverband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. ECPAT Wij steunen actief het ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij willen je vragen met ons alert te zijn op het misbruik van kinderen. ANVR TOURINGCAR CLASSIFICATIE De ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class en Royal Class. De touringcars hebben voor allebei de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, een koelkast, een koffiezetapparaat, twee passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, een stereo geluidsinstallatie en airconditioning. MEER BOEKERS Indien je een reis voor uzelf boekt en ook andere deelnemers, is de boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. UITSLUITING DEELNAME Mambo behoudt zich het recht om klanten die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikel 15 van de ANVR Reisvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent Mambo ondermeer het gedrag; indien het gedrag van een klant hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Dat wil zeggen gedurende de reis of het vervoer van en naar de bestemming. Wanneer blijkt dat de reiziger door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren, blijkt te zijn achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de reiziger onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. DE BETALING Aanbetaling In jouw boekingsbevestiging staat een aanbetalingsbedrag vermeldt. De aanbetaling is 150, te voldoen aan NMLK, Je boeking is pas definitief nadat je deze aanbetaling voldaan hebt. Nadat je de aanbetaling aan NMLK voldaan hebt krijg je van Mambo per bericht over je reis, waarbij mogelijk om extra gegevens gevraagd wordt om de reis volledig voor je te kunnen reserveren. Tevens heb je de mogelijkheid een reisverzekering af te sluiten. Na volledige reservering ontvang je een boekingsbevestiging. Restant reissom Deze boekingsbevestiging is tevens de factuur voor restbetaling. De boekingskosten, 2,50 voor het Calamiteitenfonds en voor zover van toepassing de premie voor de annulerings- en/of de reisverzekering inclusief de poliskosten zullen op deze factuur vermeld staan. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek in ons bezit zijn. Bij boeking binnen zes weken voor aanvang van de reis, dien je na ontvangst van de boekingsbevestiging/ factuur de totale reissom per direct te voldoen. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte reis te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

4 REISDUREN Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld. WIJZIGING REISSOM Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op (brandsrof)prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het drukken van de brochure. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Mambo het recht om tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen. Als de volledige reissom volledig is voldaan, mag vanaf zes weken vóór vertrek de verhoging niet meer worden doorbelast. Er geldt dan een prijsgarantie. Alle gepubliceerde reizen p[ deze website zijn gecalculeerd op de wisselkoersen zoals bij ons bekend in juni REISBESCHEIDEN De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 1 week voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van de geboekte reis) naar u verstuurd, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden, bijvoorbeeld wanneer vliegtickets nog niet in ons bezit zijn. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER Je hebt het recht om na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen door te geven (bijboeken van personen, excursies e.d.) tot drie weken voor de datum van vertrek. Mambo zal, voor zover mogelijk proberen deze wijzigingen door te voeren. Hiervoor wordt een bedrag van 35 (eventueel vermeerderd met kosten van de leverende organisatie) in rekening gebracht. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel- )annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij het alsnog afsluiten van een reisverzekering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een reeds afgesloten verzekering laten vervallen is helaas niet mogelijk. Vul daarom jouw aanmeldingsformulier zo zorgvuldig mogelijk in. IN DE PLAATSSTELLING* Als u, om welke reden dan ook, niet kunt deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Mambo bekend gemaakt (artikel 8 van de ANVR Reisvoorwaarden). Aan deze zogenaamde in de plaatsstelling zijn in ieder geval de eerdergenoemde wijzigingskosten (à 35,-) verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat je zelf de aanmelding dient te regelen van degene die jouw plaats inneemt. * Indien eventuele trein- of vliegtickets al zijn geprint, is in de plaatsstelling helaas niet meer mogelijk. ANNULERING DOOR MAMBO Bij alle in dit programma opgenomen reizen staat een minimum en maximum aantal deelnemers. Indien jouw reis niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behouden wij ons het recht een reis te annuleren. Je ontvangt hiervan uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de reis (schriftelijk) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs) condities. Wanneer Mambo moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de door uzelf gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) bij Mambo te declareren. Het kan voorkomen dat een groep in de weken voor vertrek kleiner wordt door late annuleringen. Wij annuleren jouw vakantie dan niet meer. Gelukkig komt dit zelden voor, maar wij vragen jouw begrip voor een eventuele kleinere groepssamenstelling. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

5 Indien je door omstandigheden de reis moet annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Hieronder vind je de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop je annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend): Tot de 42ste dag : de aanbetaling Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag:35 % van de reissom Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40 % van de reissom Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag 50 % van de reissom Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75 % van de reissom Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90 % van de reissom Op de vertrekdag of later: de volle reissom: Naast het bovenstaande percentage van de reissom zullen eerder berekende reserveringen eventuele wijzigingskosten gefactureerd blijven. Uitzondering op het hierboven genoemde zijn de bij Mambo geboekte vliegtickets. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%. Indien je een reden hebt die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annuleringsverzekering hebt afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking. * annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. N.b.: Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als je vandaag hebt geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden, conform de ANVR-voorwaarden (artikel 9). EERDER HEEN- OF TERUGVLIEGEN Voor de verre reizen is het soms mogelijk om op andere data te vliegen dan in de brochure vermeld staat. Als je dit wenst kunnen we dit voor je regelen. Hiervoor wordt 45,- aan jou in rekening gebracht. PROGRAMMA WIJZIGINGEN In overmachtsituaties veroorzaakt door bijvoorbeeld wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech en weersomstandigheden kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis zelfs komen te vervallen Van wijzigingen voor de datum van vertrek word je direct op de hoogte gesteld. Wanneer door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden, wordt hierover met de groep overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute, (activiteiten) programma, dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer. ONTEVREDEN OF KLACHTEN De reisbegeleiding en uitvoerders ter plaatse zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je tijdens de reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan direct bij de Mambo reisbegeleider of de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse. Zij zullen dan proberen het probleem te verhelpen. Mocht de reisleiding geen oplossing voor je hebben of wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Indien het contact met ons hoofdkantoor niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, ben je verplicht ter plaatse een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier ontvang je ter plaatse van de begeleiding (alleen wanneer aan de vorige stappen is voldaan). In Nederland kun je het formulier (met motivatie) binnen één maand na thuiskomst ter behandeling aan ons voorleggen. Als jouw klacht niet via bovenstaande procedure bij ons binnenkomt, dus zonder officieel klachtenformulier, kan de klacht door ons niet in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen één maand na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) schriftelijk bij ons indienen. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de ANVR reisvoorwaarden. Wij zullen er alles aan doen om jouw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van jouw vakantie

6 en niet na terugkeer in Nederland. Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen. AANSPRAKELIJKHEID Mambo is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de aard van de reis. Mambo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis, anders dan bepaald in de ANVR Reisvoorwaarden. Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar Mambo mee samenwerkt. Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Mambo is gedurende jouw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen te allen tijde door desbetreffend persoon moeten worden vergoed. ANDERE CULTUREN FLEXIBELE INSTELLING Zodra je de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zul je merken dat de zaken vaak anders gaan dan we gewend zijn: andere eetgewoontes, verschillende soorten van begroetingen, grote gastvrijheid of misschien wel een voorzichtige gereserveerdheid. Interesseer je in de andere culturen en gewoontes, sta er voor open en pas je aan. De reisomstandigheden kunnen van een andere standaard zijn dan de door ons zo normaal geachte westerse maatstaven. Tropische landen brengen tropische weersomstandigheden met zich mee. Strakblauwe luchten kunnen snel afgewisseld worden met hevige regenbuien en andersom. De regentijd wil niet meteen zeggen dat het dagenlang afgebroken regent, en een bui kan voor de hoognodige afkoeling zorgen na een verzengende hitte. Weersomstandigheden kunnen vaak een directe invloed hebben op de lokale infrastructuur. Bijvoorbeeld wegen die blank komen te slaan, pech onderweg of dienstregelingen die gewijzigd worden kunnen ons beletten de vooropgezette reisroute uit te voeren. Mambo kan om deze redenen geen enkel dag tot dagprogramma garanderen. Doet zich een situatie voor waarbij niet aan de verwachtingen voldaan kan worden, wees dan flexibel en maak er het beste van. Ook dit hoort bij een avontuurlijke of actieve vakantie. RISICO S BIJ ACTIVITEITEN EN/OF BERGSPORT Mambo besteedt bij de organisatie van het reisaanbod veel aandacht aan de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. In de wandel- en bergsport en tijdens activiteiten bestaat er een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, lawines, steenslag, hoogteziekte, bevriezing etc.). Ondanks het preventieve en kundig handelen van begeleiders, instructeurs en UAIGM berggidsen kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De risico s dient de deelnemer zelf te dragen. Ook ervaren en/ of gediplomeerde begeleiders, berggidsen of sportinstructeurs zijn niet onfeilbaar. Er kunnen zich situaties voordoen in de bergen tijdens sporten die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts de taak van de organisatie en begeleiding risico tot een minimum te beperken. Een begeleider of instructeur behoudt zich het recht voor om te besluiten een activiteit te staken of af te wijken van het vooropgezette reisplan of route. In berggebieden, canyons e.a. kunnen kleine voorvallen ernstige gevolgen hebben vanwege de afstand en bereikbaarheid voor hulpdiensten, transport e.a. Deelnemers dienen dan ook ten alle tijden alert te zijn op de veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Mambo zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking en verstrekken van deelnemerslijsten aan derden.

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Simbo is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR-nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN

ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Vinea is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Effeweg.nl

Reisvoorwaarden Effeweg.nl Reisvoorwaarden Effeweg.nl ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE REISVOORWAARDEN Exploring Africa Travels en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers.

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers. SNP & Yomads boekingsvoorwaarden & spelregels Versie juni-2015 Beste reiziger, U staat op het punt één van onze reizen te boeken of heeft wellicht net uw boeking aan ons doorgegeven. Wij danken u voor

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES

ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES ARTIKEL 1 BEDRIJFSGEGEVENS - Statutaire naam van de onderneming; Reisorganisatie Malta Advies - Vestigingsadres; Windesheimstraat 7

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Het deelnemen aan de rondreizen en diensten van het reisbureau Thajsko Travel Thajsko Travel Co.Ltd. (Hierna te noemen het reisbureau of de reisorganisatie)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MTB Xperience

Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden van MTB Xperience Gevestigd en kantoorhoudende CM te Paterswolde Hierna te noemen: MTB Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Labyrinth!

Hartelijk welkom bij Labyrinth! Hartelijk welkom bij Labyrinth! Labyrinth actieve vakanties voor 1-oudergezinnen is onderdeel van Labyrinth Outdoor & Travel. De 1-oudervakanties van Labyrinth zijn ongekend populair. En terecht, want

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden Kuoni hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis: Georganiseerde reis: een door ons in het

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE RESERVERING Als u vóór het invullen van het aanvraagformulier nadere informatie over de accommodatie van uw keuze wilt hebben, bel of mail ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Balci Reizen

Algemene voorwaarden Balci Reizen Algemene voorwaarden Balci Reizen Onze organisatie is lid van IATA (nr 57-212363) en erkend agent van Turkish Airlines. BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN Balci Reizen kan een reservering voor u maken.wij

Nadere informatie

Inschrijfformulier "Cursus BEHANDELPLANNING" - Curacao

Inschrijfformulier Cursus BEHANDELPLANNING - Curacao Inschrijfformulier "Cursus BEHANDELPLANNING" - Curacao Ik schrijf in voor de "Cursus BEHANDELPLANNING" op Gegevens deelnemer: Curacao van 23-31 december 2013. (Achter- en voornaam en voorletters invullen

Nadere informatie

Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee strand en te gekke feesten bij Beaches The Best Party Holidays.

Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee strand en te gekke feesten bij Beaches The Best Party Holidays. Het is weer zomer! Er staat je een te gekke vakantie te wachten vol zon, zee strand en te gekke feesten bij Beaches The Best Party Holidays. Bijgaand vind je de benodigde informatie om er een top vakantie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht

Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden Nederland: 30221083 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

De zomer staat weer voor de deur! Het begint weer te kriebelen, het is onvermijdelijk, je kunt er niet onderuit...

De zomer staat weer voor de deur! Het begint weer te kriebelen, het is onvermijdelijk, je kunt er niet onderuit... Welkom bij Labyrinth! De zomer staat weer voor de deur! Het begint weer te kriebelen, het is onvermijdelijk, je kunt er niet onderuit... Je wilt naar buiten,er even helemaal tussenuit! Laat je dagelijks

Nadere informatie

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis.

U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging of annulering van uw reis. ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN 1. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN a) Wijzigingen en annuleringen - door u U dient ons via e-mail naar klantenservice.nederland@ebookers.com op de hoogte te brengen van de wijziging

Nadere informatie

Boekingsformulier Sunita Reizen

Boekingsformulier Sunita Reizen Boekingsformulier Sunita Reizen Persoonsgegevens reiziger 1 reiziger 2 Achternaam (zoals in paspoort). m/v.... m/v Voornamen (zoals in paspoort).... Roepnaam / Geboortedatum /. / Adres... Postcode / woonplaats

Nadere informatie