Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO"

Transcriptie

1 Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO 1

2 Aannamebeleid De Rietput is een reguliere openbare basisschool voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur en afkomst. Leerlingen met een handicap zijn bij ons ook meer dan welkom voor zover het in ons vermogen ligt om ze goed te begeleiden en de ontwikkelingskansen van de leerling positief zijn. We gebruiken op school een protocol wat betreft de aanname van leerlingen met een handicap. Abonnementen Via school kan een aantal abonnementen worden afgesloten. Onder andere voor melk etc. Deze kunt u zelf regelen via Ook kan een abonnement voor diverse bladen via school afgesloten worden. Bij vragen kunt u contact op nemen met de directie. Adreswijzigingen Op school houden wij uiteraard een leerling-administratie bij. Om deze gegevens zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u dringend om adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers et cetera direct door te geven. Het liefst via mailadres Allergieën en medicijngebruik Er zijn leerlingen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen, voeding of bijvoorbeeld wespensteken. We gaan er van uit dat u de school hier over inlicht. U krijgt dan een formulier wat ingevuld moet worden. Bij medicijngebruik gaan we er van uit dat u de groepsleerkracht instrueert over het gebruik. Avondvierdaagse Ieder jaar wordt er in juni de avondvierdaagse georganiseerd. Deze wordt in principe in Leerdam gelopen. De groepen 1 t/m 4 lopen de eerste 3 afstanden echter vanuit Heukelum. Dat scheelt erg veel in vervoer en organisatie. Beginnende geletterdheid In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan 'beginnende geletterdheid'. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Het doel is niet kleuters al te leren schrijven en lezen. Wel worden de kleuters op een speelse manier voorbereid op het taal- en leesonderwijs in groep 3. Er wordt veel voorgelezen en gewerkt in de taal-leeshoek. Er worden spelletjes met letters en woorden gedaan, de juf schrijft woorden of zinnen bij tekeningen van de kinderen, er wordt gerijmd. De kinderen worden spelenderwijs bewust gemaakt van klanken en letters. Als uw kind ( vaak in groep 2!!) al belangstelling toont voor het schrijven van letters vragen we u wel erop te letten dat het de goede letters gebruikt. Als ze blokletters leren schrijven kan dit nadelig zijn voor de schrijfontwikkeling bij de echte schrijfletters. Stimuleer dan dat ze schrijven met de volgende letters: a b- c- d- e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Besmettelijke ziekte Af en toe doen zich besmettelijke kinderziektes voor( mazelen, kinkhoest, waterpokken en dergelijke). De school wil graag zo snel mogelijk ingelicht worden als dit voorkomt, zodat zo nodig gepaste maatregelen( in overleg met een huisarts/ggd) kunnen worden genomen. Buitenschoolse activiteiten. Wanneer we spreken over de school als leef- en werkgemeenschap, dan vormen activiteiten (feesten en vieringen) binnen, maar ook buiten de school een belangrijk aspect. Een feest, een activiteit, het 2

3 samen iets beleven, is onmisbaar voor een harmonische ontwikkeling van iedere leerling. Een viering heeft alles te maken met de sfeer op school, de teamgeest onder de onderwijsgevenden, het zich thuis voelen van de leerlingen binnen, maar ook buiten de schoolmuren. Bij buitenschoolse activiteiten kun je denken aan avondvierdaagse, schoolvoetbal, etc. Buitenschoolse opvang De Rietput heeft contact met 3 organisaties voor buitenschoolse opvang; in Heukelum, Leerdam en Vuren. Op school kunt u informatie krijgen over deze 3 voorzieningen. De voorzieningen zijn verder niet aan school verbonden. U legt als ouder/verzorger ook zelf de contacten en regelt zelf de inschrijving. Calamiteiten De school heeft een ontruimingsplan en organiseert minimaal één keer per jaar een ontruimingoefening. Een aantal leerkrachten heeft een BHV-diploma en volgt jaarlijks een herhalingscursus. Cartridges en batterijen Op school kunt u in de verzameldozen lege cartridges en batterijen kwijt. Met de cartridges verdienen we geld en met de lege batterijen verdienen we punten om speelgoed mee te kopen. Commissies Op school zijn diverse commissies actief. Zij ondersteunen de school op diverse gebieden. We kennen de Medezeggenschapsraad, die mede het beleid bepaald van de school. De ouderraad, die de school heel veel praktisch ondersteunt. De activiteitencommissie organiseert een aantal activiteiten, zoals de kinderbingo en de kerstmarkt. Het LuizenOpsporingsTeam wordt gevormd door de luizenouders. De TSO-ouders organiseren het overblijven. De fotografie-commissie maakt bij elke activiteit foto s. En de sportdagouders organiseren de sportdagen. Computers De leerlingen werken vanaf groep 1 met computers. In de kleutergroepen doen de kinderen educatieve spelletjes. Verkennend ontdekken staat hierbij centraal. In de overige groepen komt de nadruk meer te liggen op oefenen en het verwerken van informatie. De school beschikt over een netwerk en er zijn per groep 4 computers beschikbaar. Er is een internetprotocol met duidelijke regels voor het veilig gebruik van internet. Dieet Als er getrakteerd wordt, proberen wij zo goed mogelijk te letten op eventuele diëten van leerlingen. Wij vragen u er voor te zorgen dat de leerkracht de juiste informatie heeft. Dus bij allergieën moet u dat doorgeven aan de leerkracht. Dieren in school Tegenwoordig zijn leerlingen wat sneller allergisch voor bijvoorbeeld dieren. Daarom willen we, zowel voor dier als leerling, geen dieren in school. We hebben begrip voor het feit dat leerlingen hun nieuwe huisdier even willen laten zien. Bespreek dit echter van te voren even met de groepsleerkracht. Eerste hulp bij ongelukken Mocht er op school een ongeluk(je) gebeuren dan handelen we als volgt: -Is het niet ernstig, dan behandelt één van de leerkrachten de leerling. -Is het ernstiger, dan worden de ouders gebeld. Zijn deze onbereikbaar dan gaat een teamlid met het kind naar de dokter of EHBO-afdeling van het ziekenhuis. De ouders worden dan zo snel mogelijk ingelicht. Op de Rietput is een aantal leerkrachten in het bezit van een BHV-diploma 3

4 (Bedrijfshulpverlening). Ze zijn getraind in het omgaan met noodsituaties (EHBO en noodsituaties zoals brand). Elk jaar is er een herhaling van deze cursus. Jaarlijks wordt er ook met de leerlingen een verplichte ontruiming geoefend, zodat zij weten wat er in een noodsituatie van hen verwacht wordt. Fietsen naar en op school Alleen als u het noodzakelijk acht, mag uw kind met de fiets naar school komen. De ruimte in de fietsenstalling is echter beperkt, zodat de fietsen van kinderen die te ver van school wonen en die hun fiets dus echt dagelijks nodig hebben, soms buiten de stalling blijven staan. Wilt u hiermee alstublieft rekening houden? Tenslotte wijzen wij u erop, dat de school niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan de fietsen of zoekraken van de sleuteltjes! Ook zetten wij geen fietsen binnen die 's middags vergeten worden. Er mag niet gefietst en gestept worden op het schoolplein! Gevonden voorwerpen Elk schooljaar blijven tal van spullen achter op school, zoals kledingstukken, broodtrommels, bekers, tassen met inhoud, schaatsen. Wij raden u aan om spullen te merken. De doos met gevonden voorwerpen gaat regelmatig de klassen rond en alles wat dan nog achterblijft wordt weggegooid. Het krat met spullen staat in de grote hal. Gesprek aanvragen met een leerkracht Het team van de Rietput vindt goede contacten met de ouders van groot belang. Ouders kunnen voor schooltijd even kort overleggen met de leerkrachten, maar als er meer tijd voor nodig is of als de leerkracht geen tijd heeft, kan er een afspraak gemaakt worden om na schooltijd verder te praten. Gezonde voeding In de pauze wordt gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Uiteraard proberen we op school gezond gedrag en gezonde voeding te stimuleren. Daarom bestaat op school de "vrijdagfruitdag". Op deze dag nemen alle kinderen als tussendoortje een stuk fruit mee om in de pauze op te eten. Wat we zeker niet willen op school is priklimonade en snoep tijdens de pauze. Zorgt u er ook even voor dat duidelijk is van wie welk pakje is, door er een naam op te schrijven. Overigens is het, om de afvalberg kleiner te maken, ook handig om i.p.v. pakjes een beker met drinken mee te geven. 3 Gymnastiek De groepen 1 en 2 hebben elke dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke maandag en donderdag gymnastiek in de gymzaal of buiten. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht; gymschoenen zijn voor alle kinderen verplicht. Bij de kleuters het liefst met klittenband. Honden In verband met de veiligheid en hygiëne voor de kinderen willen wij u vragen ervoor te zorgen dat uw hond niet in school of op het schoolplein komt. Hoofdluis Heeft een leerling op school hoofdluis, dan zal zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om besmetting van anderen te voorkomen. We werken daarvoor met een protocol. Op school is een groepje ouders (de "luizenmoeders") actief bezig met het luizenprobleem. Ze controleren de kinderen na elke vakantie ( LUIZEN PLUIZEN ), controleren na een melding van besmetting en geven informatie. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat ouders samenwerken met de "luizenmoeders om het luizenprobleem zo veel mogelijk in de hand te houden. De contactpersoon voor problemen op dit gebied is Sandra van der Meijden. U kunt haar via school bereiken. We 4

5 verwachten van u als u thuis een luizenprobleem constateert dat u contact op neemt met school zodat wij actie kunnen ondernemen. Samen kunnen luizenepidemieën tegengegaan worden. Verder willen we benadrukken dat er zeker niet geheimzinnig over gedaan moet worden en dat iedereen er mee te maken kan krijgen Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het toezicht is geregeld in de Wet op onderwijstoezicht (WOT, 2002). Scholen die goed presteren verdienen minder toezicht. Als er problemen zijn wordt het toezicht verscherpt. Algemene informatie kunt u krijgen via of telefonisch via Verder is er veel informatie te verkrijgen(ook schoolspecifiek) via Kerstdiner Elk jaar organiseren we samen met de ouders het traditionele kerstdiner. De leerlingen komen s avonds in mooie kleding naar school en genieten van een, door de ouders gemaakt, diner en hebben een mooie avond samen. Kleding Op school gebeurt heel veel. Het is dus aan te raden om uw kind makkelijke en niet kwetsbare of dure kleding aan te trekken. Hierdoor wordt, zeker in de onderbouw, toiletbezoek en omkleden bij gym eenvoudiger. In de onderbouw worden voor knutselwerkjes schorten gebruikt, maar dit kan toch niet helemaal voorkomen dat er af en toe verf of lijm op de kleding komt. Houdt u dus rekening met de wasbaarheid van de kleding. Wij vragen u dringend om kaplaarzen en andere veel op elkaar lijkende kleding van een naam voorzien. Rubberlaarzen worden in de school niet gedragen. Deze worden onder de kapstok gezet. Geeft U Uw kind ander schoeisel mee voor in het gebouw? Om verwisseling te voorkomen graag de naam van Uw kind in de laarzen schrijven. Leerplicht/extra verlof/vakanties Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig; dit houdt in dat leerlingen naar school moeten. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek. Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u ruim van tevoren een formulier komen halen bij de directeur of downloaden van de website en dat ingevuld weer afgeven. Op de website kunt u hier ook meer over lezen. Medische gegevens Een aantal leerlingen gebruikt medicijnen of heeft een dusdanige heftige allergie dat het belangrijk is dat we op school hier mee bekend zijn, bijvoorbeeld i.v.m. medicijngebruik, allergische reacties etc. In deze gevallen kunt u bij de directie een formulier ophalen en invullen. Hierop staan alle noodzakelijke gegevens die we op school nodig hebben om eventueel te handelen. Lestijd Een school is wettelijk gebonden aan een minimum aantal uren dat een leerling moet volgen gedurende de basisschoolperiode. Dit is 7280 uur (onderbouw min en bovenbouw min uur). In de groepen 1 t/m 4 draaien, we wekelijks 23 uur. Met 40 schoolweken betekent dat we ruim boven de minimale norm zitten. We mogen als school een aantal studiedagen plannen gedurende het schooljaar. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar te horen. Logopedie en schoolarts Op school worden we ondersteund door de GGD op het gebied van logopedie en op het gebied van 5

6 gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dit moment vindt onder invloed van bezuinigingen een re-organisatie plaats. Dit betekent dat de logopediste nog maar 1x per 4 weken op school is en vooral adviezen geeft. Behandelingen moeten anders worden vormgegeven. Maandkalender Aan het begin van iedere maand komt de maandkalender uit met daarin de activiteiten van die maand. Deze is te vinden op onze website en wordt u per mail toegestuurd. Mobiele telefoons Helaas constateren wij dat mobiele nummers erg snel wijzigen. Dit kan vervelende gevolgen hebben als wij u daardoor niet kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Dus geef a.u.b. wijzigingen direct door aan de leerkracht en directie (het liefst per mail Wij gaan ervan uit dat de basisschoolkinderen geen mobiele telefoons nodig hebben. Dus zonder geldige reden zijn mobiele telefoons verboden. Uitzonderingen moeten altijd besproken worden met de leerkracht. Vanzelfsprekend geldt dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging of vermissing. Nablijven Het kan voorkomen dat uw kind wat werk moet af- of overmaken. Het kan ook zijn dat een leerkracht nog wat extra aandacht wil geven aan één of meerdere leerlingen. Kinderen kunnen ook wat later thuiskomen, omdat zij "weekbeurt" hebben (bijvoorbeeld klassendienst) In alle gevallen vragen wij de kinderen dit aan u door te geven of wij nemen zelf contact met u. Nationaal ontbijt De laatste jaren hebben we altijd deelgenomen aan het nationaal ontbijt. De organisatie wil op deze manier het belang van een goed ontbijt benadrukken. De leerlingen eten samen op school. Nieuwsbrief Gemiddeld één keer in de vier weken verschijnt er een nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden van school. De nieuwsbrief wordt u per mail toegestuurd. Heeft u geen mailadres, geef dit dan even door en dan proberen we u een papieren exemplaar te geven. Er verschijnen ook nieuwsbrieven van de ouderraad en nieuwsbrieven zorg. Ook deze worden verstuurd via de mail. Ouderbijdrage In principe worden de kosten van onderwijs gedragen door de overheid. Voor extra activiteiten en voorzieningen wordt een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering in het najaar vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond legt de ouderraad verantwoording af over de uitgaven en inkomsten. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een nota van de penningmeester. O2A5 De Rietput is onderdeel van een groot bestuur van 26 openbare scholen in 8 gemeenten in deze regio. De scholen liggen in een driehoeksregio van Lingewaal tot Vianen tot Nieuw Lekkerland. Samen met de directeurbestuurder, het managementteam en het stafbureau behartigen we de belangen van het openbaar onderwijs, maken gebruik van elkaars expertise en bouwen we financiële zekerheden in. O2A5 heeft ruim 350 leerkrachten en 3500 leerlingen. De gemeentes behouden op afstand een toezichthoudende rol. Ook controleert de gemeente de jaarrekening van de stichting. Ouderparticipatie De Rietput vindt het van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Waar mogelijk betrekken wij ouders bij activiteiten in en buiten de school. Soms worden ouders gevraagd door leerkrachten, andere keren verschijnt er en oproep in een nieuwsbrief. 6

7 Te denken valt aan: vervoer van kinderen, lezen in de klas, hulp bij feesten, avondvierdaagse, schoolreisje, schoolkamp, ouderraad, medezeggenschapsraad etc. Overblijven De school is wettelijk verplicht om de mogelijkheid te bieden om over te blijven. Op de Rietput wordt de TSO ( tussenschoolse opvang) geregeld door een groep ouders en er wordt op de Rietput zeker ook gebruik van gemaakt. Het is vooral bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders werken of te ver van school wonen. Meldt u het even bij de groepsleerkracht als uw zoon/dochter moet overblijven. In groep 2 schrijven de leerlingen hun eigen naam op het bord. Er wordt gewerkt met een knipkaart. Deze is op naam en hoort bij uw kind. Bij iedere overblijfbeurt wordt er één knip afgetekend. Voor meer info verwijzen we u naar de website (www.obsderietput.nl) of naar één van de overblijfouders. Paasontbijt Ieder jaar organiseren we het paasontbijt. De ouderraad bereidt voor groep 1 t/m 4 een heerlijk ontbijtje. En afwisselend per jaar bereidt de ouderraad dat ook voor groep 5 t/m 8 of de leerlingen bereiden voor elkaar een ontbijtje. Parkeren bij school Een aantal leerlingen wordt door hun ouders met de auto naar school gebracht. We verzoeken u zeer dringend om de auto op het Leijenburgplein te parkeren en niet op het Voorste Gewind. Daar levert het gevaarlijke situaties op voor het andere verkeer en kinderen die oversteken naar de speeltuin. Op het Leijenburgplein is meer dan genoeg ruimte! Pauze In de ochtendpauze kunnen de leerlingen iets eten en drinken. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zoon of dochter melk, een melkproduct of vruchtensap mee te geven. Hierbij mag een tussendoortje gegeten worden zoals een liga, fruit, wat groente of een boterham. Wij adviseren ouders zoveel mogelijk gezonde hapjes mee te geven. Wij rekenen er op dat u als ouder steeds een verstandige keuze maakt voor uw kind. Procedure schoolgids De schoolgids behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Deze heeft ingestemd met de tekst van deze gids. Mogelijke wijzigingen zullen in een nieuwsbrief worden vermeld. De gids wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers bij inschrijving en jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Rapporten en rapportbesprekingen De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 2 keer per jaar (januari en mei) een rapport en de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De allerjongste leerlingen krijgen in januari nog geen rapport, maar worden wel uitgenodigd voor een gesprek. De leerlingen van de groep 3 t/m 8 krijgen drie rapporten. (najaar, voorjaar en eind van schooljaar) De ouders worden allemaal uitgenodigd voor het eerste en tweede rapport. Hebben ouders behoefte aan meer informatie, kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkrachten. Rolschaatsen, skateboards e.d. Het is toegestaan om op rolschaatsen naar school te komen. Ze moeten echter bij de voordeur uitgetrokken worden. Om naar gymles te gaan moeten wel schoenen worden meegenomen. In de pauzes mag niet gerolschaatst worden. Hetzelfde geldt voor skateboards e.d. Schoolfotograaf Eenmaal per jaar worden er op school door een professionele fotograaf schoolfoto's gemaakt( klassenfoto en portretten). Enkele weken na de opnames krijgen de kinderen de foto's mee en kunt u 7

8 zelf beslissen of u ze wilt kopen, er is geen koopverplichting! De datum van de opnamen wordt ruim van te voren vermeld. Schoolkrant; de Klasseklets De schoolkrant, die gemiddeld drie keer per schooljaar verschijnt, wordt gevuld met werk van en voor de leerlingen, informatie voor leerlingen en hun ouders, verslagen van gebeurtenissen en andere door de redactie van belang geachte onderwerpen. Schoolmelk Zie abonnementen Schoolreizen Elk jaar organiseren we voor alle groepen een schoolreis of schoolkamp. We gaan op schoolkamp in het begin van het schooljaar, omdat het dan de groepsvorming met een nieuwe leerkracht bevordert. De schoolreis vindt plaats aan het eind van het schoolreis. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op schoolreis en de groepen 7 en 8 gaan 3 dagen op schoolkamp Schooltijden groep 1 t/m 4 Ma, di en do uur uur Woe en vr uur groep 5 t/m 8: Ma, di, do en vr uur uur Woe uur De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen door de ouders in de klas worden gebracht. In verband met de zelfstandigheid van de leerlingen is het verstandig om vanaf groep 3 uw kind zelf zoveel mogelijk naar binnen te laten gaan. De leerlingen van de andere groepen mogen voor schooltijd buiten op het schoolplein en mogen ook vanaf 8.35 uur en uur naar binnen. In de pauze gaan de kinderen van groep 1 en 2 niet naar buiten; de overige groepen hebben dan speelkwartier. Wilt u de kinderen niet te vroeg naar school brengen of laten gaan? Liefst niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de schooltijden. Speelgoed Leerlingen vinden het erg leuk om speelgoed mee naar school te nemen. We willen dit echter zeker niet stimuleren. De mogelijkheid dat er wat sneuvelt is op school natuurlijk veel groter. Ook is het niet leuk voor andere kinderen die wellicht niet vaak nieuw speelgoed krijgen. De afspraak is dat de kinderen alleen op maandag speelgoed mee naar school mogen nemen. Sponsoring Er vindt op onze school slechts sponsoring plaats indien dit op geen enkele wijze invloed heeft op inhoud en vorm van het onderwijsproces, zoals dat onder verantwoordelijkheid van de directie/bestuur plaatsvindt. Ook het koopgedrag van leerlingen, ouders of personeel dient hierdoor niet te worden bepaald. Er wordt geen medewerking verleend om via de leerlingen zakelijke activiteiten of producten onder de aandacht van ouders/leerlingen te brengen. We houden ons wat dit betreft aan het convenant wat opgesteld is vanuit het ministerie. 8

9 Sportdag Ieder jaar vindt voor groep 1/2 en 3/4/5 een gezamenlijke sportdag plaats met CBS "De Wegwijzer". Deze sportdag wordt georganiseerd door de speciaal ingestelde "sportdagcommissie", bestaande uit ouders van "de Rietput"en "de Wegwijzer". Groep 7/8 heeft jaarlijks een sportdag op Lingewaals niveau in één van de dorpen. Spreektijd Als u een van de leerkrachten wilt spreken, dan in ieder geval niet onder schooltijd. Dus even voor of na schooltijd en indien mogelijk even een berichtje vooraf, dan kunnen wij er rekening mee houden. Stagiaires Op de Rietput vinden veel stagiaires een leerplek. In de onderbouw zijn dit vaak stagiaires SPW (sociaal pedagogisch werk). Deze studenten worden opgeleid tot klassenassistent of onderwijsassistent. Deze stagiaires zijn vaak een langere periode in een schooljaar een aantal dagen per week in de groep en ondersteunen de leerkracht vooral op praktisch gebied, zoals helpen bij een klein groepje, kopiëren en voorbereiden van lessen. Taken op school De belangrijkste taak van de leerkrachten op school is natuurlijk het lesgeven. Daarnaast moet er nog veel georganiseerd en geregeld worden. Dit zijn vaak organisatorische zaken, zoals sportdag, avondvierdaagse etc. Verder heeft juf Yvonne de taak van Intern Begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg op school. Juf Corina is verantwoordelijk voor de ICT, juf Nia en juf Els zijn schoolcontactpersoon. Tijdschriften/abonnementen/typecursussen In de loop van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over jeugdbladen, leesboeken et cetera. Wij geven u deze informatie door en u bent geheel vrij hiervan gebruik te maken. Wij zijn verder niet verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond abonnementen. Trakteren/snoepen/jarig zijn Niets spannender en leuker dan jarig zijn. Op school wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken. Ten eerste is er bij de kleuters de speciale verjaardagsstoel waarop de jarige die dag zit. Verder krijgt de jarige een mooie muts, de eerste keus bij het keuzebord en dan ook nog een verjaardagslied en trakteren. De jarige trakteert de klas en in groep 1 t/m 4 mogen ze met 2 vriendjes of vriendinnetjes bij de andere meesters en juffen langs met de traktatie en verjaardagskaart. Natuurlijk hopen we wel dat u probeert een wat zo gezond mogelijke traktaties te maken, alhoewel we begrijpen dat dat soms best moeilijk is.(leuke traktaties op Vermoeidheid Voor uw kind is het naar de basisschool gaan vaak een hele overgang; een overgang die voor sommige kinderen heel soepel gaat, maar er zijn ook kinderen die er meer moeite mee hebben. Ze reageren dan wat humeurig, huilerig en zijn na een lange dag op school erg moe. We vinden het voor deze jonge kleuters dan ook niet erg, als u ze de eerste tijd af en toe eens een middag thuis houdt om eens lekker bij te komen of te slapen. Niet alle kinderen zullen dit nodig hebben, maar enkele hebben hier gewoon nog wel eens behoefte aan. Meld dit aan en/of bespreek dit wel even met de groepsleerkracht. Vervoer in auto s Wij hanteren de nieuwe regelgeving die de wet voorschrijft. In de praktijk betekent dat wij ouders vragen om stoelverhogers te gebruiken of mee te geven aan hun kind. De wet schrijft het volgende voor: 9

10 Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoel of stoelverhoger moeten gebruiken. Deze moeten goedgekeurd zijn (te zien aan keuringslabel of sticker). Als op de achterbank al 2 autostoelen in gebruik zijn, dan is er vaak geen plaats voor een derde. In zo n geval mag een kind op de open plek met gordel vervoerd worden. Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand (en dat geldt vaak voor schoolvervoer) mogen kinderen (maar niet de eigen kinderen!) volstaan met een gordel. Vervoer uit Spijk De leerlingen uit Spijk worden nu nog door de gemeente met een busje naar school en weer naar huis gebracht. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van ouders. Vertrek 's morgens om vijf voor half negen vanaf de locatie "het dorpshuis". Terug 's middags om ongeveer uur ('s woensdags & vrijdags om ongeveer uur, groep 1 t/m 4 en en uur, groep 5 t/m 8). Verzekeringen Door O2A5 zijn voor al haar scholen verzekeringen afgesloten voor iedereen die voor of met de school bezig is in opdracht van de school. De scholen beschikken over: Een reisverzekering >De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages. Een ongevallenverzekering > De verzekering is van kracht tijdens het verblijf in de schoolgebouwen en bijbehorende terreinen; ook tijdens verblijf in andere gebouwen en terreinen wanneer daar onder toezicht van de school activiteiten georganiseerd worden, inclusief het komen en gaan bij lessen, stages en activiteiten. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. Collectief zijn verder de volgende verzekeringen afgesloten: Een algemene aansprakelijkheidsverzekering > Dit is een verzekering voor zaakschade en personenschade. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. Ongevallen inzittendenverzekering > Speciaal bedoeld voor leerkrachten en ouders die tijdens schoolevenementen meerdere leerlingen vervoeren. Aanvullende inventarisverzekering > Deze verzekering is bedoeld voor het verzekeren van materialen die door de scholen zelf zijn gekocht buiten de eerste inrichting (die door de gemeenten is verzekerd). Het betreft hier computers, lesmaterialen etc. die vaak gekocht zijn met hulp van ouderraden, soms door het inzetten van acties ten behoeve van de school (fancy fair, sponsorloop etc.). Website De Rietput heeft een eigen website. Op deze site is allerlei informatie te vinden over de school en zijn diverse formulieren te downloaden. Natuurlijk proberen we hem zo up-to-date mogelijk te houden. Daarnaast is er via de site door te linken naar Hierop staan alle foto s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten op school. Naast de site proberen we ook zoveel mogelijk post digitaal aan de ouders te versturen. Daarom hebben we graag uw adres is ons bestand. Wegbrengen en ophalen Ouders/verzorgers brengen, zeker bij de kleuters, hun kind in de groep. De deur gaat open om en uur De leerlingen hangen hun jas op en zoeken dan 10

11 hun stoel op. Wilt u niet op de stoel van een ander leerlingen of de tafels gaan zitten. Daarna neemt u afscheid en blijft uw zoon/dochter uiteraard op de stoel zitten. Om start de les. Zorgt u er ook voor dat u dan naar buiten gaat. We zien wel eens dat een broertje of zusje dat nog niet op school zit even met wat speelgoed in de hal speelt. Op zich geen probleem, maar blijf als de deur van de klas dicht gaat niet meer hangen en zorg even dat het speelgoed opgeruimd is als u weggaat. Het is uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne niet toegestaan om honden mee naar binnen te nemen. En houdt u tenslotte bij het gebruik van een buggy, kinderwagen e.d. rekening met opstoppingen in de hal en eventuele vieze wielen. In het kader van de ontwikkeling van de zelfstandigheid is het raadzaam dat oudere leerlingen alleen naar binnen komen. En dat kinderen gestimuleerd worden om zelf hun jas op te hangen, spullen zelf te dragen etc. Om 12.00, en uur kunt u buiten het hek wachten op de leerlingen. In groep 1,2 en 3 worden ze nog naar het hek gebracht. Mocht de leerkracht zien dat er niemand is, dan laten we het betreffende kind even binnen wachten en gaan eventueel contact zoeken met de ouders/verzorgers. U wordt vriendelijk verzocht om buiten te wachten en niet binnen; dit vanwege de onrust in de hal. Zelfstandigheid De ontwikkeling van zelfstandigheid is van groot belang en wordt dan ook erg gestimuleerd op school. Dat begint al bij het opruimen van gebruikt materiaal, zelf ophangen van jassen, zelf jassen aandoen, zelf het keuzebord gebruiken, etc. Bij de kleuters heeft iedere leerling een eigen ladekastje ( een eigen postvakje) waarin tekeningen, briefjes etc. bewaard worden totdat het tijd is om naar huis te gaan. We vragen ook of u de zelfstandigheid van uw kind wil stimuleren, thuis maar ook op school. Op school kan dat door het zelf laten dragen van hun tas, zelf de jas uit- en aandoen en ophangen, zelf hun beker en eten wegzetten etc. Autonomie van uw kind is erg belangrijk en vergroot het zelfvertrouwen, de leerbaarheid en het zelfbeeld. Ziek melden Graag horen wij vóór schooltijd even van u, wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten, verzoeken wij u de leerkracht hiervan in kennis te stellen. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of dringend naar een dokter moeten. Als een kind op school ziek wordt, proberen wij de ouders of verzorgers van de leerlingen te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. Wij vragen u dan de leerling op school te komen ophalen. Wij laten leerlingen niet zelf naar huis gaan; als we geen gehoor krijgen blijft de leerlingen gewoon op school. Het is dus van belang, dat u ook een eventueel opvangadres voor uw kind opgeeft. Zindelijkheid Als uw kind naar school gaat als het 4 jaar is, is het erg prettig als hij/zij zindelijk is en vrij zelfstandig gebruik kan maken van de WC. Het is natuurlijk niet handig als een leerkracht een leerling op de WC moet gaan helpen terwijl ze ook aandacht moet hebben voor een grote groep. Problemen met zindelijkheid door medische problemen zijn natuurlijk altijd bespreekbaar op school. Uiteraard gebeuren er echt nog wel ongelukjes op school. Geen probleem, want daar hebben we altijd reservekleding voor en u krijgt de vuile kleiding netjes mee in een plastic tasje. Voor echt grotere ongelukjes hebben we zelfs een douche op school. 11

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS O.B.S. De Pijlstaart Beste ouders, verzorgers, In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Het. Onderbouw. infoboekje

Het. Onderbouw. infoboekje Het Onderbouw infoboekje Voorburg, Geachte ouders/verzorgers, Wij heten u en uw kind heel hartelijk welkom op onze school. Dit informatieboekje is bestemd voor ouders met een kind in de onderbouw. Naast

Nadere informatie

Protocol continurooster

Protocol continurooster Protocol continurooster Obs Mathenesse Augustus 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 4. Uitwerking continurooster... 4 4.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken... 4 4.2 De lunch... 4 4.2.1 Afspraken voor

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Kerckebosch Graaf Lodewijklaan 6 3708 DM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Prak sche punten Aanmelding en toela ng Als kinderen de lee ijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze we elijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplich g. Aanmelding

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

17 augustus week 34 schooljaar 2015-2016. Mededelingen:

17 augustus week 34 schooljaar 2015-2016. Mededelingen: 17 augustus week 34 schooljaar 2015-2016 Agenda Di. 1 sept Di. 8 sept Schoolfotograaf. Gr. 3 en gr.4 Frans Hals museum. 18.45 uur informatieavond gr.gr. groen, blauw, 7 en 8. 20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 ABBS De Reinbôge Kûbaard Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 Inhoudsopgave 1. Voor het eerst naar De Reinbôge 4 2. Hoe ziet een schooldag eruit? 5 3. Wat leert mijn kind op De Reinbôge?

Nadere informatie

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel.

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel. Beste ouders/verzorgers, Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school! Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met basisschool De Gantel. In dit boekje kunt u allerlei informatie lezen over het

Nadere informatie

Informatie voor de groepen 1 en 2

Informatie voor de groepen 1 en 2 Informatie voor de groepen 1 en 2 Welkom op de Maximaschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne tijd te geven. In het begin is het voor de kinderen erg wennen. Het gaat anders dan op

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Kleuter informatieboekje 2015-2016

Kleuter informatieboekje 2015-2016 Kleuter informatieboekje 2015-2016 De St. Leonardusschool is onderdeel van stichting Kleuterboekje Welkom op de St. Leonardusschool. Voor u ligt het kleuterboekje met daarin informatie over allerlei activiteiten,

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Praktische schoolzaken (bijlage van de schoolgids 2012-2013) St. Jan Baptist

Praktische schoolzaken (bijlage van de schoolgids 2012-2013) St. Jan Baptist Praktische schoolzaken (bijlage van de schoolgids 2012-2013) St. Jan Baptist Inhoudsopgave Bijlage van de schoolgids: Praktische zaken 8.1 Samenstelling van het schoolteam 3 8.2 Vervanging van leerkrachten

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid VOOR OUDERS 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz.

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz. Inhoudsopgave Welkom op Basisschool Op Dreef blz. 2 De eerste paar keer op school blz. 3 De kleutergroep blz. 5 Basisontwikkeling blz. 6 Hoe ziet een schooldag er uit? blz. 8 Buitenschoolse Opvang blz.

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Onderbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.montessori-rhenen.nl 1 Wetenswaardigheden voor de onderbouw 2015/2016

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 20 nr. 10-26 augustus 2014 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Groepsgrootte 2014 / 2015 Bij de start van het nieuwe schooljaar is het

Nadere informatie

WELKOM OP DE FLIEREFLUITER

WELKOM OP DE FLIEREFLUITER WELKOM OP DE FLIEREFLUITER Logo school? 1 Geachte ouder/verzorger, Vandaag is de eerste dag dat u en uw kind(eren) bij ons op de Flierefluiter zijn. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom en spreken

Nadere informatie

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken.

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken. Huishoudelijk reglement Jorisschool. 01. Speelplaats. Om ervoor te zorgen dat er op de speelplaats volop gespeeld kan worden, hebben we de volgende maatregelen getroffen: - Er zijn verschillende speel

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Wij vragen vriendelijk doch dringend niet voor de ramen te gaan zwaaien, daar dit storend is voor de kring.

Wij vragen vriendelijk doch dringend niet voor de ramen te gaan zwaaien, daar dit storend is voor de kring. Welkom op De Beiaard. Het is zo ver. Uw kind gaat nu echt naar school! We hopen dat u en uw kind een fijne tijd hebben op De Beiaard. Om de start zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij voor u

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Beste ouders en/of verzorgers, Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, breekt er zowel voor uw kind als ook voor u een nieuwe periode aan. Vaak zijn kinderen

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders Inhoudsopgave Inleiding Waarom een continurooster Het rooster Tussen Schoolse Opvang (TSO) Organisatie van de lunch Buiten spelen Pleinwacht en pleinregels Buiten

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Notulen vergadering ouderraad, 1 oktober 2014 Aanwezigen: Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Namens de MR sloot Hadeline het eerste half

Nadere informatie

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn.

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Gedragsprotocol Basisschool De Vink april 2013 Inhoudsopgave Inleiding waarom een gedragsprotocol 3 Hoofdstuk 1 wij gedragen

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 PCBS De Rank J. van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg 0181-214972 www.pcbsderank.nl info@pcbsderank.vcodekring.nl Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 De nieuwsbrief wordt voortaan digitaal

Nadere informatie

Welkom. onderbouw. in de. Informatieboekje

Welkom. onderbouw. in de. Informatieboekje Welkom in de onderbouw Informatieboekje Als uw kind voor het eerst naar school gaat, zijn er veel nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Het met elkaar omgaan in een groep vraagt om onderlinge afspraken

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 Nieuwsbrief 4 juni 2015

Nieuwsbrief 18 Nieuwsbrief 4 juni 2015 Nieuwsbrief 18 Nieuwsbrief 4 juni 2015 Vanuit de directie Uitwisseling Voor de groepen 7 zit de uitwisseling met de school uit Oostkamp er weer op. De kinderen hebben hele fijne en leerzame dagen gehad.

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

OUDERFORMULIEREN 2015-2016. Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet

OUDERFORMULIEREN 2015-2016. Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet OUDERFORMULIEREN 2015-2016 Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet Geachte ouders/verzorgers, Een belangrijk uitgangspunt op Jenaplanschool de Kleine Planeet is om een leef- en werkgemeenschap te willen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Welkom op basisschool Het Hof!

Welkom op basisschool Het Hof! Welkom op basisschool Het Hof! Voor u ligt het informatieboekje van openbare basisschool Het Hof. Een school die zich op vele manieren onderscheidt en u als ouder zo volledig mogelijk wil informeren over

Nadere informatie

Onderbouw. Montini Onderbouwgids 2008-2009

Onderbouw. Montini Onderbouwgids 2008-2009 Wegwijs in de Onderbouw Montini Onderbouwgids 2008-2009 Inhoudsopgave: pagina Stamgroepen... 2 Een schooldag... 2 Welkom: nieuwe kinderen op het podium.... 2 Een schooldag met extra informatie:... 3 De

Nadere informatie

Groepsindeling 2014-2015

Groepsindeling 2014-2015 NUMMER 1 AUGSTUS 2014 1 Verkorte inhoudsopgave: Groepsindeling 2014-2015..1 Groepsindeling 2014-2015 Continurooster........2 Vervoer naar school.2 Website....3 Bewegingsonderwijs...3 Dokter/tandarts....4

Nadere informatie

Hoe weet ik zeker dat jullie het geld hiervoor besteden en niet voor iets anders?

Hoe weet ik zeker dat jullie het geld hiervoor besteden en niet voor iets anders? Ouderbijdrage en TSO / VEEL GESTELDE VRAGEN Wat is de ouderbijdrage? Wat zijn de voordelen van het continurooster? Wie vangt mijn kind op tussen de middag? Bij wie kan ik terecht met vragen? Hoeveel moet

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda deze week

Beste ouders, Agenda deze week Nieuwsbrief 3 maandag 31 augustus vrijdag 4 september Beste ouders, Dan zit de tweede week er al weer op en zijn we al helemaal gewend. Mooi om te zien dat alle kinderen al helemaal vertrouwd zijn met

Nadere informatie

Informatiebrief Uilenburcht schooljaar 2015 2016

Informatiebrief Uilenburcht schooljaar 2015 2016 Informatiebrief Uilenburcht schooljaar 2015 2016 Hierbij de informatiebrief met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Juf Avelieke werkt op maandag en dinsdag, juf Rachel op woensdag,

Nadere informatie