Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO"

Transcriptie

1 Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO 1

2 Aannamebeleid De Rietput is een reguliere openbare basisschool voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur en afkomst. Leerlingen met een handicap zijn bij ons ook meer dan welkom voor zover het in ons vermogen ligt om ze goed te begeleiden en de ontwikkelingskansen van de leerling positief zijn. We gebruiken op school een protocol wat betreft de aanname van leerlingen met een handicap. Abonnementen Via school kan een aantal abonnementen worden afgesloten. Onder andere voor melk etc. Deze kunt u zelf regelen via Ook kan een abonnement voor diverse bladen via school afgesloten worden. Bij vragen kunt u contact op nemen met de directie. Adreswijzigingen Op school houden wij uiteraard een leerling-administratie bij. Om deze gegevens zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u dringend om adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers et cetera direct door te geven. Het liefst via mailadres Allergieën en medicijngebruik Er zijn leerlingen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen, voeding of bijvoorbeeld wespensteken. We gaan er van uit dat u de school hier over inlicht. U krijgt dan een formulier wat ingevuld moet worden. Bij medicijngebruik gaan we er van uit dat u de groepsleerkracht instrueert over het gebruik. Avondvierdaagse Ieder jaar wordt er in juni de avondvierdaagse georganiseerd. Deze wordt in principe in Leerdam gelopen. De groepen 1 t/m 4 lopen de eerste 3 afstanden echter vanuit Heukelum. Dat scheelt erg veel in vervoer en organisatie. Beginnende geletterdheid In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan 'beginnende geletterdheid'. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Het doel is niet kleuters al te leren schrijven en lezen. Wel worden de kleuters op een speelse manier voorbereid op het taal- en leesonderwijs in groep 3. Er wordt veel voorgelezen en gewerkt in de taal-leeshoek. Er worden spelletjes met letters en woorden gedaan, de juf schrijft woorden of zinnen bij tekeningen van de kinderen, er wordt gerijmd. De kinderen worden spelenderwijs bewust gemaakt van klanken en letters. Als uw kind ( vaak in groep 2!!) al belangstelling toont voor het schrijven van letters vragen we u wel erop te letten dat het de goede letters gebruikt. Als ze blokletters leren schrijven kan dit nadelig zijn voor de schrijfontwikkeling bij de echte schrijfletters. Stimuleer dan dat ze schrijven met de volgende letters: a b- c- d- e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Besmettelijke ziekte Af en toe doen zich besmettelijke kinderziektes voor( mazelen, kinkhoest, waterpokken en dergelijke). De school wil graag zo snel mogelijk ingelicht worden als dit voorkomt, zodat zo nodig gepaste maatregelen( in overleg met een huisarts/ggd) kunnen worden genomen. Buitenschoolse activiteiten. Wanneer we spreken over de school als leef- en werkgemeenschap, dan vormen activiteiten (feesten en vieringen) binnen, maar ook buiten de school een belangrijk aspect. Een feest, een activiteit, het 2

3 samen iets beleven, is onmisbaar voor een harmonische ontwikkeling van iedere leerling. Een viering heeft alles te maken met de sfeer op school, de teamgeest onder de onderwijsgevenden, het zich thuis voelen van de leerlingen binnen, maar ook buiten de schoolmuren. Bij buitenschoolse activiteiten kun je denken aan avondvierdaagse, schoolvoetbal, etc. Buitenschoolse opvang De Rietput heeft contact met 3 organisaties voor buitenschoolse opvang; in Heukelum, Leerdam en Vuren. Op school kunt u informatie krijgen over deze 3 voorzieningen. De voorzieningen zijn verder niet aan school verbonden. U legt als ouder/verzorger ook zelf de contacten en regelt zelf de inschrijving. Calamiteiten De school heeft een ontruimingsplan en organiseert minimaal één keer per jaar een ontruimingoefening. Een aantal leerkrachten heeft een BHV-diploma en volgt jaarlijks een herhalingscursus. Cartridges en batterijen Op school kunt u in de verzameldozen lege cartridges en batterijen kwijt. Met de cartridges verdienen we geld en met de lege batterijen verdienen we punten om speelgoed mee te kopen. Commissies Op school zijn diverse commissies actief. Zij ondersteunen de school op diverse gebieden. We kennen de Medezeggenschapsraad, die mede het beleid bepaald van de school. De ouderraad, die de school heel veel praktisch ondersteunt. De activiteitencommissie organiseert een aantal activiteiten, zoals de kinderbingo en de kerstmarkt. Het LuizenOpsporingsTeam wordt gevormd door de luizenouders. De TSO-ouders organiseren het overblijven. De fotografie-commissie maakt bij elke activiteit foto s. En de sportdagouders organiseren de sportdagen. Computers De leerlingen werken vanaf groep 1 met computers. In de kleutergroepen doen de kinderen educatieve spelletjes. Verkennend ontdekken staat hierbij centraal. In de overige groepen komt de nadruk meer te liggen op oefenen en het verwerken van informatie. De school beschikt over een netwerk en er zijn per groep 4 computers beschikbaar. Er is een internetprotocol met duidelijke regels voor het veilig gebruik van internet. Dieet Als er getrakteerd wordt, proberen wij zo goed mogelijk te letten op eventuele diëten van leerlingen. Wij vragen u er voor te zorgen dat de leerkracht de juiste informatie heeft. Dus bij allergieën moet u dat doorgeven aan de leerkracht. Dieren in school Tegenwoordig zijn leerlingen wat sneller allergisch voor bijvoorbeeld dieren. Daarom willen we, zowel voor dier als leerling, geen dieren in school. We hebben begrip voor het feit dat leerlingen hun nieuwe huisdier even willen laten zien. Bespreek dit echter van te voren even met de groepsleerkracht. Eerste hulp bij ongelukken Mocht er op school een ongeluk(je) gebeuren dan handelen we als volgt: -Is het niet ernstig, dan behandelt één van de leerkrachten de leerling. -Is het ernstiger, dan worden de ouders gebeld. Zijn deze onbereikbaar dan gaat een teamlid met het kind naar de dokter of EHBO-afdeling van het ziekenhuis. De ouders worden dan zo snel mogelijk ingelicht. Op de Rietput is een aantal leerkrachten in het bezit van een BHV-diploma 3

4 (Bedrijfshulpverlening). Ze zijn getraind in het omgaan met noodsituaties (EHBO en noodsituaties zoals brand). Elk jaar is er een herhaling van deze cursus. Jaarlijks wordt er ook met de leerlingen een verplichte ontruiming geoefend, zodat zij weten wat er in een noodsituatie van hen verwacht wordt. Fietsen naar en op school Alleen als u het noodzakelijk acht, mag uw kind met de fiets naar school komen. De ruimte in de fietsenstalling is echter beperkt, zodat de fietsen van kinderen die te ver van school wonen en die hun fiets dus echt dagelijks nodig hebben, soms buiten de stalling blijven staan. Wilt u hiermee alstublieft rekening houden? Tenslotte wijzen wij u erop, dat de school niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan de fietsen of zoekraken van de sleuteltjes! Ook zetten wij geen fietsen binnen die 's middags vergeten worden. Er mag niet gefietst en gestept worden op het schoolplein! Gevonden voorwerpen Elk schooljaar blijven tal van spullen achter op school, zoals kledingstukken, broodtrommels, bekers, tassen met inhoud, schaatsen. Wij raden u aan om spullen te merken. De doos met gevonden voorwerpen gaat regelmatig de klassen rond en alles wat dan nog achterblijft wordt weggegooid. Het krat met spullen staat in de grote hal. Gesprek aanvragen met een leerkracht Het team van de Rietput vindt goede contacten met de ouders van groot belang. Ouders kunnen voor schooltijd even kort overleggen met de leerkrachten, maar als er meer tijd voor nodig is of als de leerkracht geen tijd heeft, kan er een afspraak gemaakt worden om na schooltijd verder te praten. Gezonde voeding In de pauze wordt gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Uiteraard proberen we op school gezond gedrag en gezonde voeding te stimuleren. Daarom bestaat op school de "vrijdagfruitdag". Op deze dag nemen alle kinderen als tussendoortje een stuk fruit mee om in de pauze op te eten. Wat we zeker niet willen op school is priklimonade en snoep tijdens de pauze. Zorgt u er ook even voor dat duidelijk is van wie welk pakje is, door er een naam op te schrijven. Overigens is het, om de afvalberg kleiner te maken, ook handig om i.p.v. pakjes een beker met drinken mee te geven. 3 Gymnastiek De groepen 1 en 2 hebben elke dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke maandag en donderdag gymnastiek in de gymzaal of buiten. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht; gymschoenen zijn voor alle kinderen verplicht. Bij de kleuters het liefst met klittenband. Honden In verband met de veiligheid en hygiëne voor de kinderen willen wij u vragen ervoor te zorgen dat uw hond niet in school of op het schoolplein komt. Hoofdluis Heeft een leerling op school hoofdluis, dan zal zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om besmetting van anderen te voorkomen. We werken daarvoor met een protocol. Op school is een groepje ouders (de "luizenmoeders") actief bezig met het luizenprobleem. Ze controleren de kinderen na elke vakantie ( LUIZEN PLUIZEN ), controleren na een melding van besmetting en geven informatie. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat ouders samenwerken met de "luizenmoeders om het luizenprobleem zo veel mogelijk in de hand te houden. De contactpersoon voor problemen op dit gebied is Sandra van der Meijden. U kunt haar via school bereiken. We 4

5 verwachten van u als u thuis een luizenprobleem constateert dat u contact op neemt met school zodat wij actie kunnen ondernemen. Samen kunnen luizenepidemieën tegengegaan worden. Verder willen we benadrukken dat er zeker niet geheimzinnig over gedaan moet worden en dat iedereen er mee te maken kan krijgen Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het toezicht is geregeld in de Wet op onderwijstoezicht (WOT, 2002). Scholen die goed presteren verdienen minder toezicht. Als er problemen zijn wordt het toezicht verscherpt. Algemene informatie kunt u krijgen via of telefonisch via Verder is er veel informatie te verkrijgen(ook schoolspecifiek) via Kerstdiner Elk jaar organiseren we samen met de ouders het traditionele kerstdiner. De leerlingen komen s avonds in mooie kleding naar school en genieten van een, door de ouders gemaakt, diner en hebben een mooie avond samen. Kleding Op school gebeurt heel veel. Het is dus aan te raden om uw kind makkelijke en niet kwetsbare of dure kleding aan te trekken. Hierdoor wordt, zeker in de onderbouw, toiletbezoek en omkleden bij gym eenvoudiger. In de onderbouw worden voor knutselwerkjes schorten gebruikt, maar dit kan toch niet helemaal voorkomen dat er af en toe verf of lijm op de kleding komt. Houdt u dus rekening met de wasbaarheid van de kleding. Wij vragen u dringend om kaplaarzen en andere veel op elkaar lijkende kleding van een naam voorzien. Rubberlaarzen worden in de school niet gedragen. Deze worden onder de kapstok gezet. Geeft U Uw kind ander schoeisel mee voor in het gebouw? Om verwisseling te voorkomen graag de naam van Uw kind in de laarzen schrijven. Leerplicht/extra verlof/vakanties Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig; dit houdt in dat leerlingen naar school moeten. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek. Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u ruim van tevoren een formulier komen halen bij de directeur of downloaden van de website en dat ingevuld weer afgeven. Op de website kunt u hier ook meer over lezen. Medische gegevens Een aantal leerlingen gebruikt medicijnen of heeft een dusdanige heftige allergie dat het belangrijk is dat we op school hier mee bekend zijn, bijvoorbeeld i.v.m. medicijngebruik, allergische reacties etc. In deze gevallen kunt u bij de directie een formulier ophalen en invullen. Hierop staan alle noodzakelijke gegevens die we op school nodig hebben om eventueel te handelen. Lestijd Een school is wettelijk gebonden aan een minimum aantal uren dat een leerling moet volgen gedurende de basisschoolperiode. Dit is 7280 uur (onderbouw min en bovenbouw min uur). In de groepen 1 t/m 4 draaien, we wekelijks 23 uur. Met 40 schoolweken betekent dat we ruim boven de minimale norm zitten. We mogen als school een aantal studiedagen plannen gedurende het schooljaar. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar te horen. Logopedie en schoolarts Op school worden we ondersteund door de GGD op het gebied van logopedie en op het gebied van 5

6 gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dit moment vindt onder invloed van bezuinigingen een re-organisatie plaats. Dit betekent dat de logopediste nog maar 1x per 4 weken op school is en vooral adviezen geeft. Behandelingen moeten anders worden vormgegeven. Maandkalender Aan het begin van iedere maand komt de maandkalender uit met daarin de activiteiten van die maand. Deze is te vinden op onze website en wordt u per mail toegestuurd. Mobiele telefoons Helaas constateren wij dat mobiele nummers erg snel wijzigen. Dit kan vervelende gevolgen hebben als wij u daardoor niet kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Dus geef a.u.b. wijzigingen direct door aan de leerkracht en directie (het liefst per mail Wij gaan ervan uit dat de basisschoolkinderen geen mobiele telefoons nodig hebben. Dus zonder geldige reden zijn mobiele telefoons verboden. Uitzonderingen moeten altijd besproken worden met de leerkracht. Vanzelfsprekend geldt dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging of vermissing. Nablijven Het kan voorkomen dat uw kind wat werk moet af- of overmaken. Het kan ook zijn dat een leerkracht nog wat extra aandacht wil geven aan één of meerdere leerlingen. Kinderen kunnen ook wat later thuiskomen, omdat zij "weekbeurt" hebben (bijvoorbeeld klassendienst) In alle gevallen vragen wij de kinderen dit aan u door te geven of wij nemen zelf contact met u. Nationaal ontbijt De laatste jaren hebben we altijd deelgenomen aan het nationaal ontbijt. De organisatie wil op deze manier het belang van een goed ontbijt benadrukken. De leerlingen eten samen op school. Nieuwsbrief Gemiddeld één keer in de vier weken verschijnt er een nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden van school. De nieuwsbrief wordt u per mail toegestuurd. Heeft u geen mailadres, geef dit dan even door en dan proberen we u een papieren exemplaar te geven. Er verschijnen ook nieuwsbrieven van de ouderraad en nieuwsbrieven zorg. Ook deze worden verstuurd via de mail. Ouderbijdrage In principe worden de kosten van onderwijs gedragen door de overheid. Voor extra activiteiten en voorzieningen wordt een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering in het najaar vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond legt de ouderraad verantwoording af over de uitgaven en inkomsten. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een nota van de penningmeester. O2A5 De Rietput is onderdeel van een groot bestuur van 26 openbare scholen in 8 gemeenten in deze regio. De scholen liggen in een driehoeksregio van Lingewaal tot Vianen tot Nieuw Lekkerland. Samen met de directeurbestuurder, het managementteam en het stafbureau behartigen we de belangen van het openbaar onderwijs, maken gebruik van elkaars expertise en bouwen we financiële zekerheden in. O2A5 heeft ruim 350 leerkrachten en 3500 leerlingen. De gemeentes behouden op afstand een toezichthoudende rol. Ook controleert de gemeente de jaarrekening van de stichting. Ouderparticipatie De Rietput vindt het van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Waar mogelijk betrekken wij ouders bij activiteiten in en buiten de school. Soms worden ouders gevraagd door leerkrachten, andere keren verschijnt er en oproep in een nieuwsbrief. 6

7 Te denken valt aan: vervoer van kinderen, lezen in de klas, hulp bij feesten, avondvierdaagse, schoolreisje, schoolkamp, ouderraad, medezeggenschapsraad etc. Overblijven De school is wettelijk verplicht om de mogelijkheid te bieden om over te blijven. Op de Rietput wordt de TSO ( tussenschoolse opvang) geregeld door een groep ouders en er wordt op de Rietput zeker ook gebruik van gemaakt. Het is vooral bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders werken of te ver van school wonen. Meldt u het even bij de groepsleerkracht als uw zoon/dochter moet overblijven. In groep 2 schrijven de leerlingen hun eigen naam op het bord. Er wordt gewerkt met een knipkaart. Deze is op naam en hoort bij uw kind. Bij iedere overblijfbeurt wordt er één knip afgetekend. Voor meer info verwijzen we u naar de website (www.obsderietput.nl) of naar één van de overblijfouders. Paasontbijt Ieder jaar organiseren we het paasontbijt. De ouderraad bereidt voor groep 1 t/m 4 een heerlijk ontbijtje. En afwisselend per jaar bereidt de ouderraad dat ook voor groep 5 t/m 8 of de leerlingen bereiden voor elkaar een ontbijtje. Parkeren bij school Een aantal leerlingen wordt door hun ouders met de auto naar school gebracht. We verzoeken u zeer dringend om de auto op het Leijenburgplein te parkeren en niet op het Voorste Gewind. Daar levert het gevaarlijke situaties op voor het andere verkeer en kinderen die oversteken naar de speeltuin. Op het Leijenburgplein is meer dan genoeg ruimte! Pauze In de ochtendpauze kunnen de leerlingen iets eten en drinken. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zoon of dochter melk, een melkproduct of vruchtensap mee te geven. Hierbij mag een tussendoortje gegeten worden zoals een liga, fruit, wat groente of een boterham. Wij adviseren ouders zoveel mogelijk gezonde hapjes mee te geven. Wij rekenen er op dat u als ouder steeds een verstandige keuze maakt voor uw kind. Procedure schoolgids De schoolgids behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Deze heeft ingestemd met de tekst van deze gids. Mogelijke wijzigingen zullen in een nieuwsbrief worden vermeld. De gids wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers bij inschrijving en jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Rapporten en rapportbesprekingen De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 2 keer per jaar (januari en mei) een rapport en de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De allerjongste leerlingen krijgen in januari nog geen rapport, maar worden wel uitgenodigd voor een gesprek. De leerlingen van de groep 3 t/m 8 krijgen drie rapporten. (najaar, voorjaar en eind van schooljaar) De ouders worden allemaal uitgenodigd voor het eerste en tweede rapport. Hebben ouders behoefte aan meer informatie, kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkrachten. Rolschaatsen, skateboards e.d. Het is toegestaan om op rolschaatsen naar school te komen. Ze moeten echter bij de voordeur uitgetrokken worden. Om naar gymles te gaan moeten wel schoenen worden meegenomen. In de pauzes mag niet gerolschaatst worden. Hetzelfde geldt voor skateboards e.d. Schoolfotograaf Eenmaal per jaar worden er op school door een professionele fotograaf schoolfoto's gemaakt( klassenfoto en portretten). Enkele weken na de opnames krijgen de kinderen de foto's mee en kunt u 7

8 zelf beslissen of u ze wilt kopen, er is geen koopverplichting! De datum van de opnamen wordt ruim van te voren vermeld. Schoolkrant; de Klasseklets De schoolkrant, die gemiddeld drie keer per schooljaar verschijnt, wordt gevuld met werk van en voor de leerlingen, informatie voor leerlingen en hun ouders, verslagen van gebeurtenissen en andere door de redactie van belang geachte onderwerpen. Schoolmelk Zie abonnementen Schoolreizen Elk jaar organiseren we voor alle groepen een schoolreis of schoolkamp. We gaan op schoolkamp in het begin van het schooljaar, omdat het dan de groepsvorming met een nieuwe leerkracht bevordert. De schoolreis vindt plaats aan het eind van het schoolreis. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op schoolreis en de groepen 7 en 8 gaan 3 dagen op schoolkamp Schooltijden groep 1 t/m 4 Ma, di en do uur uur Woe en vr uur groep 5 t/m 8: Ma, di, do en vr uur uur Woe uur De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen door de ouders in de klas worden gebracht. In verband met de zelfstandigheid van de leerlingen is het verstandig om vanaf groep 3 uw kind zelf zoveel mogelijk naar binnen te laten gaan. De leerlingen van de andere groepen mogen voor schooltijd buiten op het schoolplein en mogen ook vanaf 8.35 uur en uur naar binnen. In de pauze gaan de kinderen van groep 1 en 2 niet naar buiten; de overige groepen hebben dan speelkwartier. Wilt u de kinderen niet te vroeg naar school brengen of laten gaan? Liefst niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de schooltijden. Speelgoed Leerlingen vinden het erg leuk om speelgoed mee naar school te nemen. We willen dit echter zeker niet stimuleren. De mogelijkheid dat er wat sneuvelt is op school natuurlijk veel groter. Ook is het niet leuk voor andere kinderen die wellicht niet vaak nieuw speelgoed krijgen. De afspraak is dat de kinderen alleen op maandag speelgoed mee naar school mogen nemen. Sponsoring Er vindt op onze school slechts sponsoring plaats indien dit op geen enkele wijze invloed heeft op inhoud en vorm van het onderwijsproces, zoals dat onder verantwoordelijkheid van de directie/bestuur plaatsvindt. Ook het koopgedrag van leerlingen, ouders of personeel dient hierdoor niet te worden bepaald. Er wordt geen medewerking verleend om via de leerlingen zakelijke activiteiten of producten onder de aandacht van ouders/leerlingen te brengen. We houden ons wat dit betreft aan het convenant wat opgesteld is vanuit het ministerie. 8

9 Sportdag Ieder jaar vindt voor groep 1/2 en 3/4/5 een gezamenlijke sportdag plaats met CBS "De Wegwijzer". Deze sportdag wordt georganiseerd door de speciaal ingestelde "sportdagcommissie", bestaande uit ouders van "de Rietput"en "de Wegwijzer". Groep 7/8 heeft jaarlijks een sportdag op Lingewaals niveau in één van de dorpen. Spreektijd Als u een van de leerkrachten wilt spreken, dan in ieder geval niet onder schooltijd. Dus even voor of na schooltijd en indien mogelijk even een berichtje vooraf, dan kunnen wij er rekening mee houden. Stagiaires Op de Rietput vinden veel stagiaires een leerplek. In de onderbouw zijn dit vaak stagiaires SPW (sociaal pedagogisch werk). Deze studenten worden opgeleid tot klassenassistent of onderwijsassistent. Deze stagiaires zijn vaak een langere periode in een schooljaar een aantal dagen per week in de groep en ondersteunen de leerkracht vooral op praktisch gebied, zoals helpen bij een klein groepje, kopiëren en voorbereiden van lessen. Taken op school De belangrijkste taak van de leerkrachten op school is natuurlijk het lesgeven. Daarnaast moet er nog veel georganiseerd en geregeld worden. Dit zijn vaak organisatorische zaken, zoals sportdag, avondvierdaagse etc. Verder heeft juf Yvonne de taak van Intern Begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg op school. Juf Corina is verantwoordelijk voor de ICT, juf Nia en juf Els zijn schoolcontactpersoon. Tijdschriften/abonnementen/typecursussen In de loop van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over jeugdbladen, leesboeken et cetera. Wij geven u deze informatie door en u bent geheel vrij hiervan gebruik te maken. Wij zijn verder niet verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond abonnementen. Trakteren/snoepen/jarig zijn Niets spannender en leuker dan jarig zijn. Op school wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken. Ten eerste is er bij de kleuters de speciale verjaardagsstoel waarop de jarige die dag zit. Verder krijgt de jarige een mooie muts, de eerste keus bij het keuzebord en dan ook nog een verjaardagslied en trakteren. De jarige trakteert de klas en in groep 1 t/m 4 mogen ze met 2 vriendjes of vriendinnetjes bij de andere meesters en juffen langs met de traktatie en verjaardagskaart. Natuurlijk hopen we wel dat u probeert een wat zo gezond mogelijke traktaties te maken, alhoewel we begrijpen dat dat soms best moeilijk is.(leuke traktaties op Vermoeidheid Voor uw kind is het naar de basisschool gaan vaak een hele overgang; een overgang die voor sommige kinderen heel soepel gaat, maar er zijn ook kinderen die er meer moeite mee hebben. Ze reageren dan wat humeurig, huilerig en zijn na een lange dag op school erg moe. We vinden het voor deze jonge kleuters dan ook niet erg, als u ze de eerste tijd af en toe eens een middag thuis houdt om eens lekker bij te komen of te slapen. Niet alle kinderen zullen dit nodig hebben, maar enkele hebben hier gewoon nog wel eens behoefte aan. Meld dit aan en/of bespreek dit wel even met de groepsleerkracht. Vervoer in auto s Wij hanteren de nieuwe regelgeving die de wet voorschrijft. In de praktijk betekent dat wij ouders vragen om stoelverhogers te gebruiken of mee te geven aan hun kind. De wet schrijft het volgende voor: 9

10 Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoel of stoelverhoger moeten gebruiken. Deze moeten goedgekeurd zijn (te zien aan keuringslabel of sticker). Als op de achterbank al 2 autostoelen in gebruik zijn, dan is er vaak geen plaats voor een derde. In zo n geval mag een kind op de open plek met gordel vervoerd worden. Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand (en dat geldt vaak voor schoolvervoer) mogen kinderen (maar niet de eigen kinderen!) volstaan met een gordel. Vervoer uit Spijk De leerlingen uit Spijk worden nu nog door de gemeente met een busje naar school en weer naar huis gebracht. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van ouders. Vertrek 's morgens om vijf voor half negen vanaf de locatie "het dorpshuis". Terug 's middags om ongeveer uur ('s woensdags & vrijdags om ongeveer uur, groep 1 t/m 4 en en uur, groep 5 t/m 8). Verzekeringen Door O2A5 zijn voor al haar scholen verzekeringen afgesloten voor iedereen die voor of met de school bezig is in opdracht van de school. De scholen beschikken over: Een reisverzekering >De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages. Een ongevallenverzekering > De verzekering is van kracht tijdens het verblijf in de schoolgebouwen en bijbehorende terreinen; ook tijdens verblijf in andere gebouwen en terreinen wanneer daar onder toezicht van de school activiteiten georganiseerd worden, inclusief het komen en gaan bij lessen, stages en activiteiten. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. Collectief zijn verder de volgende verzekeringen afgesloten: Een algemene aansprakelijkheidsverzekering > Dit is een verzekering voor zaakschade en personenschade. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. Ongevallen inzittendenverzekering > Speciaal bedoeld voor leerkrachten en ouders die tijdens schoolevenementen meerdere leerlingen vervoeren. Aanvullende inventarisverzekering > Deze verzekering is bedoeld voor het verzekeren van materialen die door de scholen zelf zijn gekocht buiten de eerste inrichting (die door de gemeenten is verzekerd). Het betreft hier computers, lesmaterialen etc. die vaak gekocht zijn met hulp van ouderraden, soms door het inzetten van acties ten behoeve van de school (fancy fair, sponsorloop etc.). Website De Rietput heeft een eigen website. Op deze site is allerlei informatie te vinden over de school en zijn diverse formulieren te downloaden. Natuurlijk proberen we hem zo up-to-date mogelijk te houden. Daarnaast is er via de site door te linken naar Hierop staan alle foto s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten op school. Naast de site proberen we ook zoveel mogelijk post digitaal aan de ouders te versturen. Daarom hebben we graag uw adres is ons bestand. Wegbrengen en ophalen Ouders/verzorgers brengen, zeker bij de kleuters, hun kind in de groep. De deur gaat open om en uur De leerlingen hangen hun jas op en zoeken dan 10

11 hun stoel op. Wilt u niet op de stoel van een ander leerlingen of de tafels gaan zitten. Daarna neemt u afscheid en blijft uw zoon/dochter uiteraard op de stoel zitten. Om start de les. Zorgt u er ook voor dat u dan naar buiten gaat. We zien wel eens dat een broertje of zusje dat nog niet op school zit even met wat speelgoed in de hal speelt. Op zich geen probleem, maar blijf als de deur van de klas dicht gaat niet meer hangen en zorg even dat het speelgoed opgeruimd is als u weggaat. Het is uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne niet toegestaan om honden mee naar binnen te nemen. En houdt u tenslotte bij het gebruik van een buggy, kinderwagen e.d. rekening met opstoppingen in de hal en eventuele vieze wielen. In het kader van de ontwikkeling van de zelfstandigheid is het raadzaam dat oudere leerlingen alleen naar binnen komen. En dat kinderen gestimuleerd worden om zelf hun jas op te hangen, spullen zelf te dragen etc. Om 12.00, en uur kunt u buiten het hek wachten op de leerlingen. In groep 1,2 en 3 worden ze nog naar het hek gebracht. Mocht de leerkracht zien dat er niemand is, dan laten we het betreffende kind even binnen wachten en gaan eventueel contact zoeken met de ouders/verzorgers. U wordt vriendelijk verzocht om buiten te wachten en niet binnen; dit vanwege de onrust in de hal. Zelfstandigheid De ontwikkeling van zelfstandigheid is van groot belang en wordt dan ook erg gestimuleerd op school. Dat begint al bij het opruimen van gebruikt materiaal, zelf ophangen van jassen, zelf jassen aandoen, zelf het keuzebord gebruiken, etc. Bij de kleuters heeft iedere leerling een eigen ladekastje ( een eigen postvakje) waarin tekeningen, briefjes etc. bewaard worden totdat het tijd is om naar huis te gaan. We vragen ook of u de zelfstandigheid van uw kind wil stimuleren, thuis maar ook op school. Op school kan dat door het zelf laten dragen van hun tas, zelf de jas uit- en aandoen en ophangen, zelf hun beker en eten wegzetten etc. Autonomie van uw kind is erg belangrijk en vergroot het zelfvertrouwen, de leerbaarheid en het zelfbeeld. Ziek melden Graag horen wij vóór schooltijd even van u, wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten, verzoeken wij u de leerkracht hiervan in kennis te stellen. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of dringend naar een dokter moeten. Als een kind op school ziek wordt, proberen wij de ouders of verzorgers van de leerlingen te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. Wij vragen u dan de leerling op school te komen ophalen. Wij laten leerlingen niet zelf naar huis gaan; als we geen gehoor krijgen blijft de leerlingen gewoon op school. Het is dus van belang, dat u ook een eventueel opvangadres voor uw kind opgeeft. Zindelijkheid Als uw kind naar school gaat als het 4 jaar is, is het erg prettig als hij/zij zindelijk is en vrij zelfstandig gebruik kan maken van de WC. Het is natuurlijk niet handig als een leerkracht een leerling op de WC moet gaan helpen terwijl ze ook aandacht moet hebben voor een grote groep. Problemen met zindelijkheid door medische problemen zijn natuurlijk altijd bespreekbaar op school. Uiteraard gebeuren er echt nog wel ongelukjes op school. Geen probleem, want daar hebben we altijd reservekleding voor en u krijgt de vuile kleiding netjes mee in een plastic tasje. Voor echt grotere ongelukjes hebben we zelfs een douche op school. 11

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij,

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Schoolinformatie ABC 2014-2015

Schoolinformatie ABC 2014-2015 Schoolinformatie ABC Onderdeel van de kindcentrumgids 2014-2015 Juli 2014 Beste ouder(s), Dit boekje is aanvullende school informatie op de kindcentrumgids. Het is bedoeld als naslagwerk en kan per schooljaar

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Telefoon : 0229-591408 E-mail : info@kraaienboom.nl Website : www.kraaienboom.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk Tel: 013-5230270 E-mail: obs.de.kikkenduut@opmaat-scholen.nl Homepage: www.kikkenduut.nl Facebook: www.facebook.com/kikkenduut

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie