JMBC Newsletter. Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012.1. JMBC Newsletter. Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU"

Transcriptie

1 JMBC Newsletter Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU Newsletter indd 1 2/23/ :22:18 AM

2 Newsletter indd 2 2/23/ :22:18 AM

3 CONTENTS Newsflash 4 News from the JM Burgerscentrum 5 Challenge to the small-scale 3D flow field measurement nearby moving contact lines Calendar 15 JMBC PhD courses 19 Lorentz workshop : Physics of mixing 20 Lorentz workshop : Multi-scale fluid dynamics with the Lattice Boltzmann method 21 OSPT courses ERCOFTAC meetings Von Karman Institute courses Vacancies 22 TUD TUE Industries & Institutes Announcements 8 Combustion expert de Goey becomes Simon Stevin Meester Hanjalic receives Royal Decoration Deen receives ERC Starting Grant Van der Hagen new Dean Applied Sciences 10 EuroMech Col.: Mixing and dispersion 12 Burgersdag Open up to OpenFOAM! New professor : Wim Uijttewaal TUD 14 Trouw interview with toprower Greidanus Who and where 23 Participating groups and projectleaders 26 JMBC Board of Directors Management Team Industrial Board PhD students Representatives 27 PhD students Contact Group JM Burgerscentrum The Netherlands Burgers Program for Fluid Dynamics (USA) Forms 29 Form : New JMBC member 31 Form : JMBC PhD courses JMBC Newsletter Newsletter indd 3 2/23/ :22:18 AM

4 NEWSFLASH In Memoriam professor CJ Hoogendoorn ( ) Op 17 januari 2012 overleed Prof. ir Charles J. Hoogendoorn, emeritus hoogleraar warmtetransport bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. Hij was initiatiefnemer en eerste wetenschappelijk directeur van de nationale onderzoekschool voor stromingsleer, het J.M. Burgerscentrum. Wij verloren een vooraanstaand wetenschapper, een gedreven docent, een voortreffelijke bestuurder, een inspirerend leider, een wijze mentor en een warm mens. Charles Hoogendoorn werd geboren op 24 mei 1930 te Den Haag. In 1953 studeerde hij af als natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Delft bij de beroemde vloeistofmechanicus Prof. J.O. Hinze. Na zijn militaire dienstplicht als docent bij het Koninklijk Instituut voor de Marine trad hij in 1955 in dienst als onderzoeker bij de Koninklijke/Shell. In Delft, Amsterdam en Houston deed hij onderzoek naar meerfasenstroming in pijpleidingen, gepakte bedden en mengers. Dit leidde tot publicaties die behoren tot de citatie-klassiekers in dit vakgebied. JMBC Newsletter Newsletter indd 4 2/23/ :22:19 AM

5 NEWSFLASH continued Per 1 juni 1970 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de afdeling Technische Natuurkunde van de TH Delft. Zijn leeropdracht betrof het vakgebied warmtetransport. In de jaren hadden achtereenvolgens Prof. H. Kramers en Prof. W.J. Beek het nieuwe vakgebied Fysische Transportverschijnselen vormgegeven. Het belang van dit vakgebied voor de Nederlandse procesindustrie was in die jaren zo toegenomen, dat de TH besloot om Prof. Beek en de al eerder met emeritaat gegane hoogleraar warmteleer Prof. Schenk te laten opvolgen door twee nieuwe hoogleraren. Prof. John Smith richtte zich vanaf 1970 op stoftransport, Charles Hoogendoorn hield zich bezig met warmtetransport door geleiding, straling en convectie. In deze vroege dagen van het computertijdperk was het de visie van Hoogendoorn dat numerieke simulaties - gebaseerd op de Gebhart absorptiefactorenmethode voor warmtestraling, de eindige volumemethode van Patankar voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen en de turbulentiemodellen uit de school van Spalding - tot belangrijke doorbraken zouden gaan leiden in ons begrip van warmtetransport en de technische beheersing daarvan. Daarnaast pionierde hij met experimenteel onderzoek gebruikmakend van laser- en holografische technieken, zoals Laser Doppler Anemometrie, holografische interferometrie en Schlieren visualisatie. Hij verwierf internationale faam met zijn onderzoek naar natuurlijke convectie, turbulente verbranding en thermische isolatiematerialen. Zijn onderzoek was sterk toepassingsgedreven, met applicaties in zonne-energie, energietechnologie, glastechnologie en bouwfysica. Deze thema s hadden een grote aantrekkingskracht op studenten en promovendi. Hoogendoorn leverde in zijn loopbaan meer dan 200 ingenieurs af en trad 34 maal op als promotor. Zes van zijn studenten/promovendi werden hoogleraar. Een bijzonder intensieve samenwerking werd opgebouwd met de toenmalige hoofdafdeling warmte en materialen van de Technisch Physische Dienst van TNO. Vele jaren lang werd deze groep voornamelijk gevoed met kennis en mensen uit de groep van Hoogendoorn. Ook de thermische groepen van het Philips Natlab en Hoogovens Research bestonden jarenlang voor een groot deel uit alumni van Hoogendoorn. Passend in de toenmalige praktijk aan de TU Delft vond publicatie van onderzoeksresultaten in de eerste jaren voornamelijk plaats middels dissertaties en artikelen in conferentiebundels. Hoogendoorn herkende echter al vroeg het snel toenemend belang van publicaties in internationale tijdschriften. Vanaf het midden van de jaren 80 zette hij zijn promovendi succesvol aan tot het schrijven van zulke publicaties. Het was daarom niet vreemd dat men Hoogendoorn vroeg om de eerste voorzitter te worden van de BTA commissie die het publicatiegedrag van de TUD moest beoordelen en bevorderen. JMBC Newsletter Newsletter indd 5 2/23/ :22:19 AM

6 NEWSFLASH continued Het in een vroeg stadium herkennen van ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek en de organisatie van de wetenschapsbeoefening was misschien wel één van de sterkste en meest in het oog springende kwaliteiten van Hoogendoorn. Als geen ander wist hij te anticiperen op zulke ontwikkelingen, en hun implicaties voor het vakgebied en de koers van de vakgroep. Zo was hij er ook vroeg bij toen eind jaren 80 de nationale onderzoeksscholen hun intrede deden. Voortbouwend op het succes van de door hem opgezette contactgroep stromingsleer Delft, werd hij de initiator en wetenschappelijk directeur van één van de eerste, en tot op heden misschien wel één van de meest succesvolle, onderzoeksscholen, het J.M. Burgerscentrum voor Stromingsleer. Onder zijn leiding groeide het Burgerscentrum uit tot een samenwerkingsverband tussen een dertigtal onderzoeksgroepen met een totaal van circa 250 promovendi. Samen met Prof. Leen van Wijngaarden was hij instrumenteel bij de totstandkoming van de FOM werkgemeenschap voor Stroming en Warmte. Prof. Hoogendoorn vervulde nog vele andere bestuurlijke functies, binnen de TU Delft, binnen en buiten Nederland. Zo was hij decaan van de afdeling Technische Natuurkunde, lid van het college van beroep voor de examens van de TUD, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad en lid van het bestuur van Technisch Physische Dienst/TNO-TUD, lid van de Programma Adviesraad van de Hoofdgroep Industrie TNO, lid van de Wetenschappelijke Commissie van het NLR, voorzitter van de begeleidingscommissie zonne-energie van het ministerie voor EZ, voorzitter van de commissie werkgelegenheid en lid van verdienste van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, mede-oprichter en president van het Europees netwerk voor thermisch onderzoek Eurotherm, Lid van de Managing Board van ERCOFTAC, lid van de Assembly of International Heat Transfer Conferences, lid van het Scientific Council en voorzitter van de Executive Committee van het International Centre for Heat and Mass Transfer en lid van het CBNRS Comité Scientifique du Centre de Thermique de l INSA. Als bestuurder was hij pragmatisch, recht door zee, efficiënt en soms ook keihard. Zijn energie stopte hij slechts in kansrijke activiteiten. Hij zorgde er altijd voor dat hij aanzienlijk beter geïnformeerd was dan anderen, zodat hij hen op basis van goed onderbouwde argumenten van zijn standpunt kon overtuigen. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse wetenschap en technologie werd hij in 1994 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zelf vond hij die onderscheiding een beetje overdreven, maar het vervulde hem ook met trots. Op 1 juni 1995, 25 jaar na aanvang van zijn hoogleraarschap, ging Prof. Hoogendoorn officieel met emeritaat. Hij bleef echter nog t ot eind 1997 aan als onbezoldigd hoogleraar en als wetenschappelijk directeur van het Burgerscentrum. Zijn daadwerkelijke afscheid van de academische wereld werd groots gevierd op 13 januari 1998 tijdens de Burgersdag, waarop de door Hoogendoorn samengebrachte stromingsleergemeenschap van Nederland jaarlijks de geboortedag viert van de grote Delftse vloeistofmechanicus Jan Burgers. JMBC Newsletter Newsletter indd 6 2/23/ :22:19 AM

7 NEWSFLASH continued Professor Hoogendoorn was een hoogleraar van de oude stempel: hij hield de hiërarchische afstand tussen hemzelf en zijn medewerkers en studenten bewust groot en genoot bij hen, misschien ook wel daarom, een zeer groot respect. Tegelijkertijd was hij persoonlijk zeer betrokken bij het wel en wee van al zijn mensen, en voelde hij zich daar ook in hoge mate verantwoordelijk voor. Hij was een warm en betrokken mens, zeer bescheiden en in wezen zelfs wat onzeker en verlegen. Als persoon stond hij niet graag in de belangstelling, maar in het belang van zijn mensen, zijn groep en zijn vakgebied trad hij met verve naar voren. Velen van zijn oud-medewerkers en -studenten hebben persoonlijke herinneringen aan momenten in hun leven en loopbaan waarop Prof. Hoogendoorn precies dát deed of zei wat nodig was om hen vooruit te helpen. Professor Hoogendoorn was weduwnaar van Louise Elisabeth Galjart, vader van twee dochters en grootvader van 5 kleinkinderen. Prof.dr.ir. Chris Kleijn Sectieleider sectie Transportverschijnselen Faculteit TNW JMBC Newsletter Newsletter indd 7 2/23/ :22:19 AM

8 NEWSFLASH continued News from the JM Burgerscentrum It was with great sadness that I heard about the passing away of professor Charles J. Hoogendoorn on January 17, He contributed much to the strongly increased attention in The Netherlands during the last decades for research on fluid mechanics and heat transfer. He was one of the founders of the JM Burgerscentrum and the first scientific director of the research school. As a professor he guided many MSc students and PhD students to a successful completion of their study. Personally I met Charles Hoogendoorn for the first time long ago, when at Koninklijke/Shell Laboratory Amsterdam I was transferred to his department. He asked me to study atmospheric dispersion problems and as a start to investigate the dispersion of a stack plume in the atmosphere. I had a great time and appreciated much his leadership. Many years later I met him again because of our activities for the JMBC. The organizational structure of our research school was introduced by him. He was an excellent manager and inspiring leader. In meetings he was very able to convince others of his point of view. I remember Charles Hoogendoorn as a great man, whose work over the years has been of importance for the JM. Burgerscentrum. In 2011 Marc Geers, the scientific directors of EM (the national research school for solid mechanics), and I have jointly submitted a graduate program proposal to NWO. An earlier attempt in 2010 failed, but this time our proposal was accepted. NWO awarded 800 keuro for the development of the program and for the sponsoring of a number of PhD projects. A Graduate Program Supervisory Board was appointed to organize the excellence MSc track Fluid and Solid Mechanics. In September 2012 this track will be started with a number of selected students that follow the special MSc program belonging to the track. A special feature of the program is the considerable freedom of the students in carrying out their study. At the end of their MSc study they write their own PhD project proposal. A jury will select the best ones, for which sponsoring is available. All groups from the JMBC and EM can propose students to participate in this program. A call and flyer about this program is available and can be send to you at your request. The Burgersdag 2012 was held at the Eindhoven University of Technology. There was a large number (270) of participants. In his opening speech professor Wim van Saarloos (director of FOM) emphasized the special relation between FOM and the JMBC. The Burgers Lecture was held by professor Gray Worster from Cambridge University. It was very interesting. The largest part of the day was again devoted to 12 minute presentations by PhD students during two parallel sessions. At the end of the Burgersdag the Leen van Wijngaarden Prize was presented for the first time to dr.ir. Gerrit Elsinga from the Laboratory for Aero- & Hydrodynamics (Delft University of Technology). In the future this prize will be awarded every four years to a staff member (younger than forty years) of one of the JMBC groups for his important and unique research contribution to fluid mechanics. JMBC Newsletter Newsletter indd 8 2/23/ :22:19 AM

9 NEWSFLASH continued The JMBC needs to be re-accredited again in 2013 by the Royal Netherlands Academy of Sciences. To that purpose the application report needs to be submitted before 31 December In the judgment of the research output the existing evaluation reports of the individual JMBC groups will play an important role. According to the recent guidelines of the Academy particular attention will be given to the educational activities of the JMBC (and its individual groups). In this respect the JMBC course program is of significance. Another point of interest is the contact between the JMBC and industries and technological institutes. Much attention will be given this year to the writing of the application report and related activities in order to achieve again re-accreditation by the Royal Netherlands Academy of Sciences. G Ooms, Scientific director of the JMBC Lohse wins the Batchelor Prize 2012 The G K Batchelor Prize for 2012 is awarded to Professor Detlef Lohse, Chair of Physics of Fluids, at the Department of Applied Physics, University of Twente, Enschede, The Netherlands. The prize was awarded after an international panel of experts considered some 150 nominations from researchers worldwide. This prestigious prize, sponsored by the Journal of Fluid Mechanics, is awarded every 4 years at the International Congress of Theoretical and Applied Mechanics to recognise the achievements of an active scientist who has made significant research contributions to fluid mechanics over the previous decade. Professor Lohse receives the prize for his outstanding research on a wide range of fundamental fluid mechanics, including bubble sonoluminescence, turbulent convection, multiphase flow and microfluid dynamics, and for technological applications. Using innovative laboratory experiments, coupled with theoretical and numerical calculations, Professor Lohse has made significant advances that have provided new understanding of the underlying physics of these many different flows. Source text and photo : JMBC Newsletter Newsletter indd 9 2/23/ :22:19 AM

10 NEWSFLASH continued He has served on various national (The Netherlands) and international boards and panels as well as taking up the post of Editor and board member on numerous publications including: Journal of Fluid Mechanics, Physical Review E, Physica D, Journal of Turbulence, and European Physical Journal B. Commenting on his win Professor Lohse said: I feel extremely honoured with the prize. I view it not only as great recognition of my own achievements, but also of my whole Physics of Fluids group at the University of Twente. The prize means a lot to me as it comes from the fluid dynamics community, i.e., the experts in the field. Professor Detlef Lohse will be giving his prize lecture during the International Congress of Theoretical and Applied Mechanics in Beijing. For further updates please visit Journal of Fluid Mechanics News. Hanjalic awarded as Lead Scientist of the Russian Federation Professor Kemo Hanjalic was awarded a 3.6 M Lead Scientist Grant of the Russian Federation. Prof. Kemo Hanjalic, emeritus professor in the Multi-scale Physics Department of the Faculty of Applied Sciences of TU Delft, was recently awarded a grant of 150 million roubles (about 3.6 M ) from the Russian government. He is one the 40 scientists to win this award in a competition to which 517 applications were submitted, distributed over all fields of science and originating from 176 institutions from all over the world. About half of the winners are of Russian origin, but working abroad. Others winners come from the USA, France, Germany, UK, and the Netherlands. Two of the award winners are Nobel Prize laureates. The Lead Scientist programme was launched in April 2010 by the decree 220 Measures to Attract Leading Scientists to Russian Educational Institutions signed by Russian Premier Vladimir Putin. The programme is aimed at boosting Russian science and to stimulate research, especially at Russian Universities. The goal is to modernize the research facilities and infrastructure, recruit new researchers, improve the quality and focus of research and enhance the international visibility of the Russian science and universities. The grants are intended for the establishment of a research team at a university in Russia, in parallel with the award winners research activities in his/her home country. Hanjalic will lead the Laboratory for simulation of energy processes at the Novosibirsk State University, in close collaboration with the Institute of Thermal Physics of the Russian Academy of Sciences. The focus will be on computer simulations and laser diagnostics of processes in energy conversion, aimed at exploring novel as well as improving efficiency of the conventional technologies. JMBC Newsletter Newsletter indd 10 2/23/ :22:20 AM

11 NEWSFLASH continued Winner of the Leen van Wijngaarden Prize 2012 : 3D insights into turbulence Gerrit E. Elsinga, TUD Turbulence, particularly at the small scales, is associated with dissipative and swirling motions, which both involve velocity gradients rather than the velocity itself. Consequently, there has been a long-standing interest in fully three-dimensional velocity measurement techniques, as it allows determining all nine components of the velocity gradient tensor. Recently we introduced tomographic PIV [1] as a promising new method for measuring the instantaneous three-dimensional velocity field. In this approach the tracer particles are illuminated within a flow volume, and the light scattered by these particles is recorded from several viewing directions simultaneously, typically using 4-6 digital cameras. From the recordings the particle distribution is reconstructed as a 3D light intensity distribution discretized onto voxel elements, i.e. the volumetric equivalent to pixels. This reconstruction problem is solved iteratively using a tomographic algorithm. The particle displacement, hence flow velocity, is then obtained by a cross-correlation analysis of the two reconstructed volumes corresponding to subsequent particle illuminations. Figure 1 Vortical structures in a boundary layer disturbed by a zigzag trip The tomographic-piv approach is applicable to a broad range of flow cases, in which the characteristic fluid velocity may range from only a few mm per second in a water tank [2] all the way up to 510 m/s in a supersonic wind tunnel [3]. Furthermore, measurements can be performed in millimeter sized volumes when employing a microscope objective with four ports for imaging [4], but meter sized volumes can be accessed also, which has been demonstrated in a large-scale convection cell [5]. Complex internal flows, such as occurring in human artery bifurcations, can be measured when matching the refractive index of the fluid and the model [6]. Additionally, extensions to time-resolved three-dimensional measurements have been achieved in both air and water by employing high-speed lasers and imaging systems [7]. JMBC Newsletter Newsletter indd 11 2/23/ :22:20 AM

12 NEWSFLASH continued The variety of applications clearly demonstrates the versatility of tomographic-piv, which makes that it is quickly gaining importance. So far, the resulting velocity volumes have mainly been used to provide quantitative visualizations of the coherent structures occurring in the various turbulent flows (figure 1). These studies help understanding the spatial organization of the turbulent motions at different scales. In that context, it is interesting to note that the statistical properties of the small scales appear to be universal when evaluated in a local eigenframe based on the velocity gradient tensor. The (qualitative) universality applies also to the extended local flow pattern, as we have recently demonstrated [8]. The average flow in such an eigenframe reveals a shear layer containing aligned vortical structures (figure 2), which is a flow pattern that is frequently observed in the instantaneous turbulent flow fields as well. Three-dimensional velocity data is now becoming generally available from experiments, and at the same time also from DNS at some reasonable Reynolds numbers. This development is very exiting, as it provides unique new opportunities to elucidate the nature of turbulence. Figure 2 Streamlines showing the average flow pattern associated to the eigenframe of the local strain rate tensor. It consists of a shear layer containing two aligned vortical structures. The same pattern is observed universally across homogenous isotropic and wall-bounded turbulence. [1] Elsinga GE, Scarano F, Wieneke B, Van Oudheusden BW (2006) Tomographic particle image velocimetry. Exp Fluids 41: [2] Worth NA, Nickels TB (2011) Time-resolved volumetric measurement of fine-scale coherent structures in turbulence. Phys Rev E 84, [3] Elsinga GE, Adrian RJ, Van Oudheusden BW, Scarano F (2010) Three-dimensional vortex organization in a high Reynolds number supersonic turbulent boundary layer. J Fluid Mech 644, [4] Kim H, Grosse S, Elsinga GE, Westerweel J (2011) Full 3D-3C velocity measurement inside a liquid immersion droplet. Exp Fluids 51, [5] Kühn M, Ehrenfried K, Bosbach J, Wagner C (2011) Large-scale tomographic particle image velocimetry using helium-filled soap bubbles. Exp Fluids 50, [6] Buchmann NA, Atkinson C, Jeremy MC, Soria J (2011) Tomographic particle image velocimetry investigation of the flow in a modeled human carotid artery bifurcation. Exp Fluids 50, [7] Schröder A, Geisler R, Staack K, Elsinga GE, Scarano F, Wieneke B, Henning A, Poelma C, Westerweel J (2011) Eulerian and Lagrangian views of a turbulent boundary layer flow using time-resolved tomographic PIV. Exp Fluids 50, [8] Elsinga GE, Marusic I (2010) Universal aspects of small-scale motions in turbulence. J Fluid Mech 662, JMBC Newsletter Newsletter indd 12 2/23/ :22:20 AM

13 NEWSFLASH continued Heat transfer to supercritical fluid flows The section Physics of Nuclear Reactors of the Delft University of Technology (JMBC project leader: Dr. M. Rohde) investigates the so-called supercritical-water reactor (SCWR), a novel nuclear reactor design. As its name implies, this design uses water that reaches supercritical conditions (reactor vessel pressure 25 MPa, core exit temperature 500 oc). Due to the high temperatures, a high thermal efficiency (45%) can be attained. A thorough understanding of heat transfer mechanisms from the nuclear fuel assemblies to the supercritical water is of paramount importance. These mechanisms show a rather unusual behavior, because the water properties drastically change for the temperature range in question. The well-established, subcritical correlations and models therefore fail to predict parameters such as the local heat transfer coefficient and the thermal development length, a common parameter for designing heat transfer equipment that denotes the region with highest heat transfer coefficient. For his graduation, master student Jurriaan Peeters investigated the thermal development length analytically and numerically for laminar upward supercritical fluid flows in an annulus, which is a typical geometry used in heat transfer equipment. His analytical research shows that the thermal development length is not only a function of the Peclet number (as is well known from literature), but also of other dimensionless groups that represent characteristic changes in the fluid properties. Furthermore, his work helps to understand the effect that the changing properties have of the heat transfer coefficient. Combining this knowledge with CFD results from over forty simulations (OpenFOAM) for both supercritical CO2 (9.52 MPa) and water (25 MPa), he was finally able to make relationships for both fluids, that predict the thermal development length. These relationships show that the thermal development length decreases with a higher wall heat flux and a smaller Peclet number (see figure 1). However, the effect of the inlet temperature has yet to be included, which will be investigated in the future. Jurriaan Peeters, who got a 9 for his Figure 1 Thermal development length plotted against nondimensional ratio of wall heat flux and inlet Peclet number. ISTP-22 symposium in 2011 and on the JMBC graduation thesis, presented his work on the Burgersdag in His work will be submitted to a scientific journal. Jurriaan Peeters JMBC Newsletter Newsletter indd 13 2/23/ :22:26 AM

14 ANNOUNCEMENTS Next meeting of the contactgroup Multiphase Flow On Tuesday 22nd May 2012 the Contactgroup Multiphase Flow will organize a day with presentations on the special theme of Multiphase Flow with Heat and Mass Transfer at Interfaces. Venue will be the Multiphase Reactors Group at Eindhoven University of Technology. There will be speakers from industries, research institutes, and universities, and there will be a lab visit at the end of the day. You can register for the meeting through the following website: Flow.htm Please contact the organizers if you have any questions or remarks. Ruud Henkes, Niels Deen, Vici award for Leiden researcher Martin van Hecke Four Leiden researchers have received Vici awards from the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research). Each researcher s application has been honoured with a subsidy of 1.5 million. Extreme verschijnselen in zachte materialen Foam and sand are soft materials that are capable of completely losing their mechanical strength. This project will unpack the extreme properties that these materials can manifest, such as shock waves, non-linearity and fracture. This will lead to a new understanding of their mechanical properties. JMBC Newsletter Newsletter indd 14 2/23/ :22:26 AM

15 CALENDAR PhD students have to participate in at least three JMBC courses, preferably during their first two years. Information about the contents of the courses can be found in the Course Programme of the JM Burgerscentrum, available as downloadable PDF file on or as hardcopy by sending an to the secretariat: Overview of the courses for the academic year April 2012 Computational Multiphase Flow April 2012 Computational multiphase flow - TUD Prof.dr.ir. RAWM Henkes Overview of fundamentals, industrial applications, and simulation packages Coordinator: Ruud Henkes Target audience: PhD students of the JMBC, fluid flow engineers in industry and research institutes, and others interested in the topic Lecturers: various, incl. Harry Hoeijmakers, Hans Kuipers, Rob Mudde, Luis Portela, Kees Vuik, Ruud Henkes Course summary Multiphase flow denotes the combined transport of gas, liquid, and particles. The aim of this 3-day course is to give a broad overview of the possibilities and limitations of physical-numerical modelling and prediction of Multiphase Flows. This includes (1) fundamentals of physical models and their numerical representation and solvers, (2) application of Computational Fluid Dynamics to a wide range of environmental and industrial processes driven by multiphase flow, (3) assessment of a number of CFD packages widely used to solve industrial problems. At the end of the course the participants will have a good awareness of the types of computational methods, with their specific accuracy, that can be used for multiphase flows occurring in industry. This will help them to build realistic expectations for their own specific practical problems, which might be even more complex than the examples treated in the course. Participants will also be able to acknowledge gaps in our current knowledge, which may help them to define new future research directions. For more information contact RAWM Henkes JMBC Newsletter Newsletter indd 15 2/23/ :22:26 AM

16 WHO & WHERE Participating groups and projectleaders TUD Mechanical Engineering and Marine Technology Mechanical Engineering - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. J Westerweel Prof.dr. JCR Hunt Prof.dr.ir. G Ooms Prof.dr.ir. B Eckhardt Prof.dr.ir. BJ Boersma Marine Technology - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. RHM Huijsmans Prof.dr.ir. TJC van Terwisga Prof.dr.ir. C van Rhee Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Applied Mathematical Analysis - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. C Vuik Prof.dr.ir. P Wesseling Prof.dr.ir. AW Heemink Applied Science Multi-Scale Physics - Prins Bernhardlaan BW Delft Prof.dr.ir. HEA van den Akker Prof.dr.ir. S Sundaresan Prof.dr. AP Siebesma Prof.dr. HJJ Jonker Prof.dr.ir. CR Kleijn Prof.dr. RF Mudde Prof.dr.ir. RAWM Henkes Prof.dr. DJEM Roekaerts Physics of Nuclear Reactors - Mekelweg JB Delft Prof.dr.ir. THJJ van der Hagen DelftChemTech - Julianalaan BL Delft Prof.dr.ir. M-O Coppens Aerospace Engineering Kluyverweg GB Delft Prof.dr.ir. H Bijl Prof.dr.ir. F Scarano Prof.dr.ir. PG Bakker Civil Engineering and Geosciences Stevinweg CN Delft Prof.dr.ir. GS Stelling Prof.dr.ir. WSJ Uijttewaal JMBC Newsletter Newsletter indd 16 2/23/ :22:26 AM

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

FOM OUTPUTGEGEVENS 2010 FOM-programma nr. 112 'Droplets in turbulent flow'

FOM OUTPUTGEGEVENS 2010 FOM-programma nr. 112 'Droplets in turbulent flow' FOM - 11.0507 OUTPUTGEGEVENS 2010 FOM-programma nr. 112 'Droplets in turbulent flow' mei 2011 Inhoudsopgave van FOM-programma 'Droplets in turbulent flow' (nr. 112) blz. Voortgangsverslag van de programmaleider

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Event sheet: Workshop M4E

Event sheet: Workshop M4E FOODINOFRA, partner van het Nieuw Industrieel Beleid Event sheet: Workshop M4E Facts and figures Title Organizers Date Location Participants Workshop - Emulsifying with magnetism (M4E): Innovation in food

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g. Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g. Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim Chair for Polymer Engineering UASc Windesheim Windesheim Lectoraten Research groups that are the UoASciences equivalent of the Scientific Universities Chairs About 30 Chairs (lectoraten) in the field of

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC

Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC Toon Verhoeven DIFFER is part of Toon Verhoeven ILO voor ITER en ESS ILO voor ITER voor DIFFER, Eindhoven Dutch Institute for Fundamental Energy Research ILO voor ESS

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen * FOR THE ENGLISH VERSION SEE BELOW * 1. Log in op ProgRESS WWW (https://progresswww.nl/rug/) en meld je aan voor de Afstudeerprocedure MA PW & OWK

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie