JMBC Newsletter. Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012.1. JMBC Newsletter. Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU"

Transcriptie

1 JMBC Newsletter Research School for Fluid Mechanics TUD, TUE, UT, RUG, UL, WUR, UU Newsletter indd 1 2/23/ :22:18 AM

2 Newsletter indd 2 2/23/ :22:18 AM

3 CONTENTS Newsflash 4 News from the JM Burgerscentrum 5 Challenge to the small-scale 3D flow field measurement nearby moving contact lines Calendar 15 JMBC PhD courses 19 Lorentz workshop : Physics of mixing 20 Lorentz workshop : Multi-scale fluid dynamics with the Lattice Boltzmann method 21 OSPT courses ERCOFTAC meetings Von Karman Institute courses Vacancies 22 TUD TUE Industries & Institutes Announcements 8 Combustion expert de Goey becomes Simon Stevin Meester Hanjalic receives Royal Decoration Deen receives ERC Starting Grant Van der Hagen new Dean Applied Sciences 10 EuroMech Col.: Mixing and dispersion 12 Burgersdag Open up to OpenFOAM! New professor : Wim Uijttewaal TUD 14 Trouw interview with toprower Greidanus Who and where 23 Participating groups and projectleaders 26 JMBC Board of Directors Management Team Industrial Board PhD students Representatives 27 PhD students Contact Group JM Burgerscentrum The Netherlands Burgers Program for Fluid Dynamics (USA) Forms 29 Form : New JMBC member 31 Form : JMBC PhD courses JMBC Newsletter Newsletter indd 3 2/23/ :22:18 AM

4 NEWSFLASH In Memoriam professor CJ Hoogendoorn ( ) Op 17 januari 2012 overleed Prof. ir Charles J. Hoogendoorn, emeritus hoogleraar warmtetransport bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. Hij was initiatiefnemer en eerste wetenschappelijk directeur van de nationale onderzoekschool voor stromingsleer, het J.M. Burgerscentrum. Wij verloren een vooraanstaand wetenschapper, een gedreven docent, een voortreffelijke bestuurder, een inspirerend leider, een wijze mentor en een warm mens. Charles Hoogendoorn werd geboren op 24 mei 1930 te Den Haag. In 1953 studeerde hij af als natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Delft bij de beroemde vloeistofmechanicus Prof. J.O. Hinze. Na zijn militaire dienstplicht als docent bij het Koninklijk Instituut voor de Marine trad hij in 1955 in dienst als onderzoeker bij de Koninklijke/Shell. In Delft, Amsterdam en Houston deed hij onderzoek naar meerfasenstroming in pijpleidingen, gepakte bedden en mengers. Dit leidde tot publicaties die behoren tot de citatie-klassiekers in dit vakgebied. JMBC Newsletter Newsletter indd 4 2/23/ :22:19 AM

5 NEWSFLASH continued Per 1 juni 1970 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de afdeling Technische Natuurkunde van de TH Delft. Zijn leeropdracht betrof het vakgebied warmtetransport. In de jaren hadden achtereenvolgens Prof. H. Kramers en Prof. W.J. Beek het nieuwe vakgebied Fysische Transportverschijnselen vormgegeven. Het belang van dit vakgebied voor de Nederlandse procesindustrie was in die jaren zo toegenomen, dat de TH besloot om Prof. Beek en de al eerder met emeritaat gegane hoogleraar warmteleer Prof. Schenk te laten opvolgen door twee nieuwe hoogleraren. Prof. John Smith richtte zich vanaf 1970 op stoftransport, Charles Hoogendoorn hield zich bezig met warmtetransport door geleiding, straling en convectie. In deze vroege dagen van het computertijdperk was het de visie van Hoogendoorn dat numerieke simulaties - gebaseerd op de Gebhart absorptiefactorenmethode voor warmtestraling, de eindige volumemethode van Patankar voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen en de turbulentiemodellen uit de school van Spalding - tot belangrijke doorbraken zouden gaan leiden in ons begrip van warmtetransport en de technische beheersing daarvan. Daarnaast pionierde hij met experimenteel onderzoek gebruikmakend van laser- en holografische technieken, zoals Laser Doppler Anemometrie, holografische interferometrie en Schlieren visualisatie. Hij verwierf internationale faam met zijn onderzoek naar natuurlijke convectie, turbulente verbranding en thermische isolatiematerialen. Zijn onderzoek was sterk toepassingsgedreven, met applicaties in zonne-energie, energietechnologie, glastechnologie en bouwfysica. Deze thema s hadden een grote aantrekkingskracht op studenten en promovendi. Hoogendoorn leverde in zijn loopbaan meer dan 200 ingenieurs af en trad 34 maal op als promotor. Zes van zijn studenten/promovendi werden hoogleraar. Een bijzonder intensieve samenwerking werd opgebouwd met de toenmalige hoofdafdeling warmte en materialen van de Technisch Physische Dienst van TNO. Vele jaren lang werd deze groep voornamelijk gevoed met kennis en mensen uit de groep van Hoogendoorn. Ook de thermische groepen van het Philips Natlab en Hoogovens Research bestonden jarenlang voor een groot deel uit alumni van Hoogendoorn. Passend in de toenmalige praktijk aan de TU Delft vond publicatie van onderzoeksresultaten in de eerste jaren voornamelijk plaats middels dissertaties en artikelen in conferentiebundels. Hoogendoorn herkende echter al vroeg het snel toenemend belang van publicaties in internationale tijdschriften. Vanaf het midden van de jaren 80 zette hij zijn promovendi succesvol aan tot het schrijven van zulke publicaties. Het was daarom niet vreemd dat men Hoogendoorn vroeg om de eerste voorzitter te worden van de BTA commissie die het publicatiegedrag van de TUD moest beoordelen en bevorderen. JMBC Newsletter Newsletter indd 5 2/23/ :22:19 AM

6 NEWSFLASH continued Het in een vroeg stadium herkennen van ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek en de organisatie van de wetenschapsbeoefening was misschien wel één van de sterkste en meest in het oog springende kwaliteiten van Hoogendoorn. Als geen ander wist hij te anticiperen op zulke ontwikkelingen, en hun implicaties voor het vakgebied en de koers van de vakgroep. Zo was hij er ook vroeg bij toen eind jaren 80 de nationale onderzoeksscholen hun intrede deden. Voortbouwend op het succes van de door hem opgezette contactgroep stromingsleer Delft, werd hij de initiator en wetenschappelijk directeur van één van de eerste, en tot op heden misschien wel één van de meest succesvolle, onderzoeksscholen, het J.M. Burgerscentrum voor Stromingsleer. Onder zijn leiding groeide het Burgerscentrum uit tot een samenwerkingsverband tussen een dertigtal onderzoeksgroepen met een totaal van circa 250 promovendi. Samen met Prof. Leen van Wijngaarden was hij instrumenteel bij de totstandkoming van de FOM werkgemeenschap voor Stroming en Warmte. Prof. Hoogendoorn vervulde nog vele andere bestuurlijke functies, binnen de TU Delft, binnen en buiten Nederland. Zo was hij decaan van de afdeling Technische Natuurkunde, lid van het college van beroep voor de examens van de TUD, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad en lid van het bestuur van Technisch Physische Dienst/TNO-TUD, lid van de Programma Adviesraad van de Hoofdgroep Industrie TNO, lid van de Wetenschappelijke Commissie van het NLR, voorzitter van de begeleidingscommissie zonne-energie van het ministerie voor EZ, voorzitter van de commissie werkgelegenheid en lid van verdienste van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, mede-oprichter en president van het Europees netwerk voor thermisch onderzoek Eurotherm, Lid van de Managing Board van ERCOFTAC, lid van de Assembly of International Heat Transfer Conferences, lid van het Scientific Council en voorzitter van de Executive Committee van het International Centre for Heat and Mass Transfer en lid van het CBNRS Comité Scientifique du Centre de Thermique de l INSA. Als bestuurder was hij pragmatisch, recht door zee, efficiënt en soms ook keihard. Zijn energie stopte hij slechts in kansrijke activiteiten. Hij zorgde er altijd voor dat hij aanzienlijk beter geïnformeerd was dan anderen, zodat hij hen op basis van goed onderbouwde argumenten van zijn standpunt kon overtuigen. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse wetenschap en technologie werd hij in 1994 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zelf vond hij die onderscheiding een beetje overdreven, maar het vervulde hem ook met trots. Op 1 juni 1995, 25 jaar na aanvang van zijn hoogleraarschap, ging Prof. Hoogendoorn officieel met emeritaat. Hij bleef echter nog t ot eind 1997 aan als onbezoldigd hoogleraar en als wetenschappelijk directeur van het Burgerscentrum. Zijn daadwerkelijke afscheid van de academische wereld werd groots gevierd op 13 januari 1998 tijdens de Burgersdag, waarop de door Hoogendoorn samengebrachte stromingsleergemeenschap van Nederland jaarlijks de geboortedag viert van de grote Delftse vloeistofmechanicus Jan Burgers. JMBC Newsletter Newsletter indd 6 2/23/ :22:19 AM

7 NEWSFLASH continued Professor Hoogendoorn was een hoogleraar van de oude stempel: hij hield de hiërarchische afstand tussen hemzelf en zijn medewerkers en studenten bewust groot en genoot bij hen, misschien ook wel daarom, een zeer groot respect. Tegelijkertijd was hij persoonlijk zeer betrokken bij het wel en wee van al zijn mensen, en voelde hij zich daar ook in hoge mate verantwoordelijk voor. Hij was een warm en betrokken mens, zeer bescheiden en in wezen zelfs wat onzeker en verlegen. Als persoon stond hij niet graag in de belangstelling, maar in het belang van zijn mensen, zijn groep en zijn vakgebied trad hij met verve naar voren. Velen van zijn oud-medewerkers en -studenten hebben persoonlijke herinneringen aan momenten in hun leven en loopbaan waarop Prof. Hoogendoorn precies dát deed of zei wat nodig was om hen vooruit te helpen. Professor Hoogendoorn was weduwnaar van Louise Elisabeth Galjart, vader van twee dochters en grootvader van 5 kleinkinderen. Prof.dr.ir. Chris Kleijn Sectieleider sectie Transportverschijnselen Faculteit TNW JMBC Newsletter Newsletter indd 7 2/23/ :22:19 AM

8 NEWSFLASH continued News from the JM Burgerscentrum It was with great sadness that I heard about the passing away of professor Charles J. Hoogendoorn on January 17, He contributed much to the strongly increased attention in The Netherlands during the last decades for research on fluid mechanics and heat transfer. He was one of the founders of the JM Burgerscentrum and the first scientific director of the research school. As a professor he guided many MSc students and PhD students to a successful completion of their study. Personally I met Charles Hoogendoorn for the first time long ago, when at Koninklijke/Shell Laboratory Amsterdam I was transferred to his department. He asked me to study atmospheric dispersion problems and as a start to investigate the dispersion of a stack plume in the atmosphere. I had a great time and appreciated much his leadership. Many years later I met him again because of our activities for the JMBC. The organizational structure of our research school was introduced by him. He was an excellent manager and inspiring leader. In meetings he was very able to convince others of his point of view. I remember Charles Hoogendoorn as a great man, whose work over the years has been of importance for the JM. Burgerscentrum. In 2011 Marc Geers, the scientific directors of EM (the national research school for solid mechanics), and I have jointly submitted a graduate program proposal to NWO. An earlier attempt in 2010 failed, but this time our proposal was accepted. NWO awarded 800 keuro for the development of the program and for the sponsoring of a number of PhD projects. A Graduate Program Supervisory Board was appointed to organize the excellence MSc track Fluid and Solid Mechanics. In September 2012 this track will be started with a number of selected students that follow the special MSc program belonging to the track. A special feature of the program is the considerable freedom of the students in carrying out their study. At the end of their MSc study they write their own PhD project proposal. A jury will select the best ones, for which sponsoring is available. All groups from the JMBC and EM can propose students to participate in this program. A call and flyer about this program is available and can be send to you at your request. The Burgersdag 2012 was held at the Eindhoven University of Technology. There was a large number (270) of participants. In his opening speech professor Wim van Saarloos (director of FOM) emphasized the special relation between FOM and the JMBC. The Burgers Lecture was held by professor Gray Worster from Cambridge University. It was very interesting. The largest part of the day was again devoted to 12 minute presentations by PhD students during two parallel sessions. At the end of the Burgersdag the Leen van Wijngaarden Prize was presented for the first time to dr.ir. Gerrit Elsinga from the Laboratory for Aero- & Hydrodynamics (Delft University of Technology). In the future this prize will be awarded every four years to a staff member (younger than forty years) of one of the JMBC groups for his important and unique research contribution to fluid mechanics. JMBC Newsletter Newsletter indd 8 2/23/ :22:19 AM

9 NEWSFLASH continued The JMBC needs to be re-accredited again in 2013 by the Royal Netherlands Academy of Sciences. To that purpose the application report needs to be submitted before 31 December In the judgment of the research output the existing evaluation reports of the individual JMBC groups will play an important role. According to the recent guidelines of the Academy particular attention will be given to the educational activities of the JMBC (and its individual groups). In this respect the JMBC course program is of significance. Another point of interest is the contact between the JMBC and industries and technological institutes. Much attention will be given this year to the writing of the application report and related activities in order to achieve again re-accreditation by the Royal Netherlands Academy of Sciences. G Ooms, Scientific director of the JMBC Lohse wins the Batchelor Prize 2012 The G K Batchelor Prize for 2012 is awarded to Professor Detlef Lohse, Chair of Physics of Fluids, at the Department of Applied Physics, University of Twente, Enschede, The Netherlands. The prize was awarded after an international panel of experts considered some 150 nominations from researchers worldwide. This prestigious prize, sponsored by the Journal of Fluid Mechanics, is awarded every 4 years at the International Congress of Theoretical and Applied Mechanics to recognise the achievements of an active scientist who has made significant research contributions to fluid mechanics over the previous decade. Professor Lohse receives the prize for his outstanding research on a wide range of fundamental fluid mechanics, including bubble sonoluminescence, turbulent convection, multiphase flow and microfluid dynamics, and for technological applications. Using innovative laboratory experiments, coupled with theoretical and numerical calculations, Professor Lohse has made significant advances that have provided new understanding of the underlying physics of these many different flows. Source text and photo : JMBC Newsletter Newsletter indd 9 2/23/ :22:19 AM

10 NEWSFLASH continued He has served on various national (The Netherlands) and international boards and panels as well as taking up the post of Editor and board member on numerous publications including: Journal of Fluid Mechanics, Physical Review E, Physica D, Journal of Turbulence, and European Physical Journal B. Commenting on his win Professor Lohse said: I feel extremely honoured with the prize. I view it not only as great recognition of my own achievements, but also of my whole Physics of Fluids group at the University of Twente. The prize means a lot to me as it comes from the fluid dynamics community, i.e., the experts in the field. Professor Detlef Lohse will be giving his prize lecture during the International Congress of Theoretical and Applied Mechanics in Beijing. For further updates please visit Journal of Fluid Mechanics News. Hanjalic awarded as Lead Scientist of the Russian Federation Professor Kemo Hanjalic was awarded a 3.6 M Lead Scientist Grant of the Russian Federation. Prof. Kemo Hanjalic, emeritus professor in the Multi-scale Physics Department of the Faculty of Applied Sciences of TU Delft, was recently awarded a grant of 150 million roubles (about 3.6 M ) from the Russian government. He is one the 40 scientists to win this award in a competition to which 517 applications were submitted, distributed over all fields of science and originating from 176 institutions from all over the world. About half of the winners are of Russian origin, but working abroad. Others winners come from the USA, France, Germany, UK, and the Netherlands. Two of the award winners are Nobel Prize laureates. The Lead Scientist programme was launched in April 2010 by the decree 220 Measures to Attract Leading Scientists to Russian Educational Institutions signed by Russian Premier Vladimir Putin. The programme is aimed at boosting Russian science and to stimulate research, especially at Russian Universities. The goal is to modernize the research facilities and infrastructure, recruit new researchers, improve the quality and focus of research and enhance the international visibility of the Russian science and universities. The grants are intended for the establishment of a research team at a university in Russia, in parallel with the award winners research activities in his/her home country. Hanjalic will lead the Laboratory for simulation of energy processes at the Novosibirsk State University, in close collaboration with the Institute of Thermal Physics of the Russian Academy of Sciences. The focus will be on computer simulations and laser diagnostics of processes in energy conversion, aimed at exploring novel as well as improving efficiency of the conventional technologies. JMBC Newsletter Newsletter indd 10 2/23/ :22:20 AM

11 NEWSFLASH continued Winner of the Leen van Wijngaarden Prize 2012 : 3D insights into turbulence Gerrit E. Elsinga, TUD Turbulence, particularly at the small scales, is associated with dissipative and swirling motions, which both involve velocity gradients rather than the velocity itself. Consequently, there has been a long-standing interest in fully three-dimensional velocity measurement techniques, as it allows determining all nine components of the velocity gradient tensor. Recently we introduced tomographic PIV [1] as a promising new method for measuring the instantaneous three-dimensional velocity field. In this approach the tracer particles are illuminated within a flow volume, and the light scattered by these particles is recorded from several viewing directions simultaneously, typically using 4-6 digital cameras. From the recordings the particle distribution is reconstructed as a 3D light intensity distribution discretized onto voxel elements, i.e. the volumetric equivalent to pixels. This reconstruction problem is solved iteratively using a tomographic algorithm. The particle displacement, hence flow velocity, is then obtained by a cross-correlation analysis of the two reconstructed volumes corresponding to subsequent particle illuminations. Figure 1 Vortical structures in a boundary layer disturbed by a zigzag trip The tomographic-piv approach is applicable to a broad range of flow cases, in which the characteristic fluid velocity may range from only a few mm per second in a water tank [2] all the way up to 510 m/s in a supersonic wind tunnel [3]. Furthermore, measurements can be performed in millimeter sized volumes when employing a microscope objective with four ports for imaging [4], but meter sized volumes can be accessed also, which has been demonstrated in a large-scale convection cell [5]. Complex internal flows, such as occurring in human artery bifurcations, can be measured when matching the refractive index of the fluid and the model [6]. Additionally, extensions to time-resolved three-dimensional measurements have been achieved in both air and water by employing high-speed lasers and imaging systems [7]. JMBC Newsletter Newsletter indd 11 2/23/ :22:20 AM

12 NEWSFLASH continued The variety of applications clearly demonstrates the versatility of tomographic-piv, which makes that it is quickly gaining importance. So far, the resulting velocity volumes have mainly been used to provide quantitative visualizations of the coherent structures occurring in the various turbulent flows (figure 1). These studies help understanding the spatial organization of the turbulent motions at different scales. In that context, it is interesting to note that the statistical properties of the small scales appear to be universal when evaluated in a local eigenframe based on the velocity gradient tensor. The (qualitative) universality applies also to the extended local flow pattern, as we have recently demonstrated [8]. The average flow in such an eigenframe reveals a shear layer containing aligned vortical structures (figure 2), which is a flow pattern that is frequently observed in the instantaneous turbulent flow fields as well. Three-dimensional velocity data is now becoming generally available from experiments, and at the same time also from DNS at some reasonable Reynolds numbers. This development is very exiting, as it provides unique new opportunities to elucidate the nature of turbulence. Figure 2 Streamlines showing the average flow pattern associated to the eigenframe of the local strain rate tensor. It consists of a shear layer containing two aligned vortical structures. The same pattern is observed universally across homogenous isotropic and wall-bounded turbulence. [1] Elsinga GE, Scarano F, Wieneke B, Van Oudheusden BW (2006) Tomographic particle image velocimetry. Exp Fluids 41: [2] Worth NA, Nickels TB (2011) Time-resolved volumetric measurement of fine-scale coherent structures in turbulence. Phys Rev E 84, [3] Elsinga GE, Adrian RJ, Van Oudheusden BW, Scarano F (2010) Three-dimensional vortex organization in a high Reynolds number supersonic turbulent boundary layer. J Fluid Mech 644, [4] Kim H, Grosse S, Elsinga GE, Westerweel J (2011) Full 3D-3C velocity measurement inside a liquid immersion droplet. Exp Fluids 51, [5] Kühn M, Ehrenfried K, Bosbach J, Wagner C (2011) Large-scale tomographic particle image velocimetry using helium-filled soap bubbles. Exp Fluids 50, [6] Buchmann NA, Atkinson C, Jeremy MC, Soria J (2011) Tomographic particle image velocimetry investigation of the flow in a modeled human carotid artery bifurcation. Exp Fluids 50, [7] Schröder A, Geisler R, Staack K, Elsinga GE, Scarano F, Wieneke B, Henning A, Poelma C, Westerweel J (2011) Eulerian and Lagrangian views of a turbulent boundary layer flow using time-resolved tomographic PIV. Exp Fluids 50, [8] Elsinga GE, Marusic I (2010) Universal aspects of small-scale motions in turbulence. J Fluid Mech 662, JMBC Newsletter Newsletter indd 12 2/23/ :22:20 AM

13 NEWSFLASH continued Heat transfer to supercritical fluid flows The section Physics of Nuclear Reactors of the Delft University of Technology (JMBC project leader: Dr. M. Rohde) investigates the so-called supercritical-water reactor (SCWR), a novel nuclear reactor design. As its name implies, this design uses water that reaches supercritical conditions (reactor vessel pressure 25 MPa, core exit temperature 500 oc). Due to the high temperatures, a high thermal efficiency (45%) can be attained. A thorough understanding of heat transfer mechanisms from the nuclear fuel assemblies to the supercritical water is of paramount importance. These mechanisms show a rather unusual behavior, because the water properties drastically change for the temperature range in question. The well-established, subcritical correlations and models therefore fail to predict parameters such as the local heat transfer coefficient and the thermal development length, a common parameter for designing heat transfer equipment that denotes the region with highest heat transfer coefficient. For his graduation, master student Jurriaan Peeters investigated the thermal development length analytically and numerically for laminar upward supercritical fluid flows in an annulus, which is a typical geometry used in heat transfer equipment. His analytical research shows that the thermal development length is not only a function of the Peclet number (as is well known from literature), but also of other dimensionless groups that represent characteristic changes in the fluid properties. Furthermore, his work helps to understand the effect that the changing properties have of the heat transfer coefficient. Combining this knowledge with CFD results from over forty simulations (OpenFOAM) for both supercritical CO2 (9.52 MPa) and water (25 MPa), he was finally able to make relationships for both fluids, that predict the thermal development length. These relationships show that the thermal development length decreases with a higher wall heat flux and a smaller Peclet number (see figure 1). However, the effect of the inlet temperature has yet to be included, which will be investigated in the future. Jurriaan Peeters, who got a 9 for his Figure 1 Thermal development length plotted against nondimensional ratio of wall heat flux and inlet Peclet number. ISTP-22 symposium in 2011 and on the JMBC graduation thesis, presented his work on the Burgersdag in His work will be submitted to a scientific journal. Jurriaan Peeters JMBC Newsletter Newsletter indd 13 2/23/ :22:26 AM

14 ANNOUNCEMENTS Next meeting of the contactgroup Multiphase Flow On Tuesday 22nd May 2012 the Contactgroup Multiphase Flow will organize a day with presentations on the special theme of Multiphase Flow with Heat and Mass Transfer at Interfaces. Venue will be the Multiphase Reactors Group at Eindhoven University of Technology. There will be speakers from industries, research institutes, and universities, and there will be a lab visit at the end of the day. You can register for the meeting through the following website: Flow.htm Please contact the organizers if you have any questions or remarks. Ruud Henkes, Niels Deen, Vici award for Leiden researcher Martin van Hecke Four Leiden researchers have received Vici awards from the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research). Each researcher s application has been honoured with a subsidy of 1.5 million. Extreme verschijnselen in zachte materialen Foam and sand are soft materials that are capable of completely losing their mechanical strength. This project will unpack the extreme properties that these materials can manifest, such as shock waves, non-linearity and fracture. This will lead to a new understanding of their mechanical properties. JMBC Newsletter Newsletter indd 14 2/23/ :22:26 AM

15 CALENDAR PhD students have to participate in at least three JMBC courses, preferably during their first two years. Information about the contents of the courses can be found in the Course Programme of the JM Burgerscentrum, available as downloadable PDF file on or as hardcopy by sending an to the secretariat: Overview of the courses for the academic year April 2012 Computational Multiphase Flow April 2012 Computational multiphase flow - TUD Prof.dr.ir. RAWM Henkes Overview of fundamentals, industrial applications, and simulation packages Coordinator: Ruud Henkes Target audience: PhD students of the JMBC, fluid flow engineers in industry and research institutes, and others interested in the topic Lecturers: various, incl. Harry Hoeijmakers, Hans Kuipers, Rob Mudde, Luis Portela, Kees Vuik, Ruud Henkes Course summary Multiphase flow denotes the combined transport of gas, liquid, and particles. The aim of this 3-day course is to give a broad overview of the possibilities and limitations of physical-numerical modelling and prediction of Multiphase Flows. This includes (1) fundamentals of physical models and their numerical representation and solvers, (2) application of Computational Fluid Dynamics to a wide range of environmental and industrial processes driven by multiphase flow, (3) assessment of a number of CFD packages widely used to solve industrial problems. At the end of the course the participants will have a good awareness of the types of computational methods, with their specific accuracy, that can be used for multiphase flows occurring in industry. This will help them to build realistic expectations for their own specific practical problems, which might be even more complex than the examples treated in the course. Participants will also be able to acknowledge gaps in our current knowledge, which may help them to define new future research directions. For more information contact RAWM Henkes JMBC Newsletter Newsletter indd 15 2/23/ :22:26 AM

16 WHO & WHERE Participating groups and projectleaders TUD Mechanical Engineering and Marine Technology Mechanical Engineering - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. J Westerweel Prof.dr. JCR Hunt Prof.dr.ir. G Ooms Prof.dr.ir. B Eckhardt Prof.dr.ir. BJ Boersma Marine Technology - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. RHM Huijsmans Prof.dr.ir. TJC van Terwisga Prof.dr.ir. C van Rhee Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Applied Mathematical Analysis - Mekelweg CD Delft Prof.dr.ir. C Vuik Prof.dr.ir. P Wesseling Prof.dr.ir. AW Heemink Applied Science Multi-Scale Physics - Prins Bernhardlaan BW Delft Prof.dr.ir. HEA van den Akker Prof.dr.ir. S Sundaresan Prof.dr. AP Siebesma Prof.dr. HJJ Jonker Prof.dr.ir. CR Kleijn Prof.dr. RF Mudde Prof.dr.ir. RAWM Henkes Prof.dr. DJEM Roekaerts Physics of Nuclear Reactors - Mekelweg JB Delft Prof.dr.ir. THJJ van der Hagen DelftChemTech - Julianalaan BL Delft Prof.dr.ir. M-O Coppens Aerospace Engineering Kluyverweg GB Delft Prof.dr.ir. H Bijl Prof.dr.ir. F Scarano Prof.dr.ir. PG Bakker Civil Engineering and Geosciences Stevinweg CN Delft Prof.dr.ir. GS Stelling Prof.dr.ir. WSJ Uijttewaal JMBC Newsletter Newsletter indd 16 2/23/ :22:26 AM

Solar Challenge Solar Team Eindhoven wins World Solar Challenge

Solar Challenge Solar Team Eindhoven wins World Solar Challenge Magazine of e.t.s.v. Thor and the department of Electrical Engineering at Eindhoven University of Technology 24 December 2013 Solar Challenge Solar Team Eindhoven wins World Solar Challenge Internships

Nadere informatie

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN PROPOSAL FOR A NATIONAL (DUTCH) INNOVATIVE RESEARCH PROGRAMME (IOP) ON SELF HEALING MATERIALS SAMENVATTING Samenvatting

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

SBO project IWT 050154. Eerste jaarlijks rapport

SBO project IWT 050154. Eerste jaarlijks rapport Faculteit Toegepaste Wetenschappen Departement Burgerlijke Bouwkunde Laboratorium Bouwfysica Kasteelpark Arenberg 40, 3001 Heverlee Universiteit Gent Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Nadere informatie

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment ABS-RI AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL RESEARCH INSTITUTE RESAM RESEARCH INSTITUTE

Nadere informatie

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor)

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor) ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000 BOARD BNVKI: Joost Kok (chair) Rineke Verbrugge (member) Wiebe van der Hoek (member) Yao-Hua Tan (member) Eric Postma (member) Luc DeHaspe (member) Walter

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015 Januari 2015 January 2015 Voorwoord Foreword Grote rekencapaciteit is één van de pijlers waarop de vierde industriële revolutie wordt gebouwd. Om haar welvaart te behouden moet Vlaanderen hier volop op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU-Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Mieke Hubert Luuk Rietveld Bouke Kooreman Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31152783347 m.a.j.hubert@tudelft.nl

Nadere informatie

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety 80 BCN - School for Behavioral and Cognitive Neurosciences december 2010 I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety Newsletter My name is Janet Veldstra. I studied

Nadere informatie

De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet

De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet 75 BCN - Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences j u n e 2 0 0 9 Newsletter De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet De Jonge Akademie (The Young Academy, DJA) was formed in

Nadere informatie

Brandbrief 2013. Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding. mei 2013 Technologiestichting STW

Brandbrief 2013. Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding. mei 2013 Technologiestichting STW Brandbrief 2013 Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding mei 2013 Technologiestichting STW Colofon Brandbrief De brandbrief, met een oplage van 450 exemplaren, is een uitgave van het Platform van het STWtechnologieprogramma

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

Electrical Engineering students build their own KITT

Electrical Engineering students build their own KITT Jaargang 8, nr. 2, september 2012 As a PhD, you ve got to LOVE your job Elina Iervolino wrote her thesis during maternity leave Johan Pouwelse s team creates upcoming Internet standard Peer-to-peer streaming

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen TNO-rapport 0100282818 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen Industry De Rondom 1 5612 AP Eindhoven Postbus 6235 5600 HE Eindhoven www.tno.nl

Nadere informatie

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek Duurzame logistiek Startbijeenkomst Duurzame Logistiek 21 januari 2015 Seats 2 Meet, Utrecht Voorwoord Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) werken NWO, TNO en Dinalog

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

INSide Information. Background noise in human echolocation. Study trip 2014 Singapore and Malaysia. A study on turbulent impinging jets

INSide Information. Background noise in human echolocation. Study trip 2014 Singapore and Malaysia. A study on turbulent impinging jets Academic year 2013-2014 #2 l June INSide Information MOLLIER l UNIT BPS l STUDENTS l ACTIVITIES l MEMBERS Background noise in human echolocation Graduation project Claire Laudij Study trip 2014 Singapore

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons. TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting

Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons. TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting Jaargang 7, nr. 2, augustus 2011 Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting Het is tijd voor een radicale cultuurverandering

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

EDITORIAL. Editor-in-Chief

EDITORIAL. Editor-in-Chief VOORBLAD EDITORIAL Editor-in-Chief BNVKI Newsletter 54 TABLE OF CONTENTS (Editor-in-Chief)... Table of Contents... BNVKI-Board News (Joost Kok)... TinTin (Loes Braun)... (Jaap van den Herik)... Using Language

Nadere informatie

> An interview with Martha Merrow, Professor of Molecular and Genetic Chronobiology at the University of Groningen and leader

> An interview with Martha Merrow, Professor of Molecular and Genetic Chronobiology at the University of Groningen and leader Newsletter 83 September 2011 IN THIS ISSUE Head Office Matters 3 Interview with Knight 4 BCN Newsletter Master Column 7 Interview with David Vállez about Mendeley 8 Alumnus column 10 How to become a famous

Nadere informatie

cooperation between universities and pharmaceutical industry

cooperation between universities and pharmaceutical industry cooperation between universities and pharmaceutical industry Proceedings of a symposium organised by the Academy Committee for Chemistry and the Council for Medical Sciences of the Royal Netherlands Academy

Nadere informatie