Eindwerkidee Master Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindwerkidee Master Energie"

Transcriptie

1 Nr: 1 ELECTRICAL INTERCONNECTION OF MECHANICALLY STACKED MULTIJUNCTION SOLAR CELLS IN CONCENTRATING PHOTOVOLTAICS SYSTEMS Contactpersoon: High-efficiency multijunction solar cells have in the last decade become the preferred solution for satellite power generation, due to their unrivaled power conversion efficiency. In such a multijunction cell a number of different solar cells are stacked on top of each other, such that each cell efficiently converts part of the incident spectrum into electrical power. A spin-off of this technology into terrestrial applications is currently ongoing, by integration of these multijunction cells into concentrator (CPV) systems that take full advantage of these cells high efficiencies. While current state-of-the-art is a monolithically stacked triple-junction cell, with inherent series-connection of the different cells in the stack, further improvements of the stack s conversion efficiency can be obtained by moving to a mechanically stacked architecture, where all cells are individually manufactured and glued together. This offers the possibility to extract the electrical power of each (sub)cell individually, and take full advantage of the current generated by every individual cell. This leaves however to some extent the question open on the optimal interconnection between these subcells. Different solutions, offering a minimization of resistive and DC/AC losses e.g. by optimizing the voltage or current matching of the different subcells and eventually a combination with high-efficiency invertors, are to be compared. The student will collaborate closely with the high flux devices team within IMEC s solar cell technology group, gaining insight into the field of high-efficiency multijunction solar cells and concentrator photovoltaics.

2 I1 I2 Rload Rload I3 Rload 400x10 12 Intensity InGaP 500 GaAs Ge Wavelength Figure: illustration of working principle of mechanically stacked multijunction solar cell

3 Nr: 2 OPTIMALE CONTROLE BIJ HYBRIDE VOERTUIGEN Contactpersoon: Eric Van den Bulck, Bart Saerens De milieuproblematiek, strenger wordende emissienormen en stijgende olieprijzen zetten de autoconstructeurs aan om voertuigen te produceren die steeds minder brandstof verbruiken. Heel wat nieuwe systemen en technologieën zijn geïntroduceerd in voertuigen. Men zegt wel vaker dat de controle van die systemen verscheidene jaren achterstaat op de technologie van de systemen zelf. Dit heeft als gevolg dat het potentieel van deze nieuwigheden niet volledig benut wordt. Een schoolvoorbeeld hiervan zijn hybride aandrijvingen. Hoewel er al verscheidene hybride voertuigen rondrijden (in België vooral de Toyota Prius) staat de controle van de vermogenstromen nog niet echt op punt. De meest gebruikte methodes zijn gebaseerd op de menselijke intuïtie en definiëren verschillende toestanden waarin het voertuig kan zijn. Analoog zijn er fuzzy regelaars. Meer en meer gaat men naar optimale modelgebaseerde regeling omdat het impliciet gebruiken van systeemkennis veel meer potentieel heeft. Voor deze optimale regeling wordt vooral gebruik gemaakt van dynamisch programmeren. Deze eenvoudige methode is echter niet goed real-time toepasbaar. Beter geschikte methodes voor optimale controle, zoals de directe methodes, worden zelden toegepast. Bovendien kan men zich de vraag stellen wat optimaal nu precies is. Naast verbruik en emissies is het wenselijk om ook rekening te houden met rijcomfort en rijplezier. Hoe houdt men hier best rekening mee? Zijn hier verschillen tussen klassieke voertuigen en hybride voertuigen? Referenties [1] L V Pérez, G R Bossio, D Moitre and G O García. Optimization of power management in an hybrid electric vehicle using dynamic programming. Mathematics and Computers in Simulation 73 (2006)

4 [2] C-C Lin, H Peng, J W Grizzle, J Liu and M Busdiecker. Control System Development for an Advanced-Technology Medium-Duty Hybrid Electric Truck. SAE technical paper [3] A Rajagopalan, G Washington, G Rizzoni and Y Guezennec. Development of Fuzzy Logic and Neural Network Control and Advanced Emissions Modeling for Parallel Hybrid Vehicles. National Renewable Energy Laboratory Subcontractor Report NREL/SR , December 2003 [4] T Binder, L Blank, H G Bock, R Bulirsch, W Dahmen, M Diehl, T Kronseder, W Marquardt, J P Schlöder and O v Stryk. Introduction to Model Based Optimization of Chemical Processes on Moving Horizons. In Online Optimization of Large Scale Systems: State of the Art p , Springer, 2001

5 Eindwerk Master Energie Nr. 3 VORMING VAN AGGLOMERATEN TIJDENS DE LAGE TEMPERATUUR PYROLYSE VAN CHROOM KOPER ARSEEN GEIMPREGNEERD AFVALHOUT Contactpersoon: Lieve Helsen, Frederic Cuypers De duurzame verwerking van chroom koper arseen (CCA) geïmpregneerd afvalhout is tot op de dag van vandaag nog steeds een uitdaging binnen de afvalverwerkende industrie. Het Chartherm proces (www.thermya.be), dat raakpunten heeft met pyrolyse, verkoling en distillatie, biedt perspectieven, maar moet nog verder geoptimaliseerd worden. De agglomeratie van houtmineralen en zware metalen speelt een cruciale rol in het voorkomen van emissies van zware metalen tijdens het proces en vormt de basis voor de scheiding van het vaste residu in zware metalen en mineralen enerzijds en koolstof anderzijds. Dit agglomeratieproces is echter nog steeds niet volledig doorgrond. Vertrekkende van een grondige analyse van bestaande kennis aangaande het gedrag van mineralen tijdens de verbranding en/of pyrolyse van andere brandstoffen (zoals steenkool) worden mogelijke mechanismen verantwoordelijk voor het agglomeratieproces afgeleid. Via elektronenmicroscopie (visualisatie van de structuur en samenstelling op microniveau) zal getracht worden een dieper inzicht te verkrijgen in de agglomeratiemechanismen die optreden tijdens het Chartherm proces bij verschillende werkingsvoorwaarden. Deze thesis, geschikt voor één student, omvat dus zowel een theoretisch als een experimenteel luik en kan eventueel resulteren in een publicatie. Referenties 1) Helsen L., Hacala A., Formation of metal agglomerates during carbonisation of chromated copper arsenate (CCA) treated wood waste: a comparison between a lab scale and an industrial plant, Journal of Hazardous Materials, 137 (3), 2006, ) Lind T., Valmari T., Kauppinen E., Nilsson K., Sfiris G., Maenhout W., Ash formation mechanisms during combustion of wood in circulating fluidized beds, Proceedings of the Combustion Institute, Volume 28, 2000, ) Kutchko B.G., Kim A.G., Fly ash characterization by SEM-EDS, Fuel, 85, 2006,

6 Eindwerk Master Energie Nr: 4 PARAMETERIDENTIFICATIE VAN EEN RC MODEL VOOR BETONKERNACTIVERING OP BASIS VAN METINGEN Contactpersoon: Lieve Helsen, Tine Baelmans, Maarten Sourbron Steeds meer gebouwen worden uitgerust met betonkernactivering (BKA), een klimatisatietechniek waarbij de leidingen voor verwarming en koeling voorzien worden in de betonnen draagstructuur van het gebouw, bijna altijd in de vloeren. De temperatuur voor verwarming kan heel laag blijven (< 28 C) en voor koeling heel hoog (>17 C), wat resulteert in heel hoge opwekkings- en verdeelrendementen van de installatie. Een belangrijk nadeel is de extreem trage werking, met tijdsconstanten die tot 4 keer groter zijn dan typische verstoorders van het thermisch comfort, zoals zoninstraling of bezetting. Accurate modellen zijn dan ook uitermate belangrijk om modelgebaseerde regelstrategieën te ontwikkelen. Modellen voor volle bekistingsvloeren bestaan en zijn gevalideerd, maar in België wordt meestal gewerkt met prefab welfsels. Hierin zijn luchtholtes voorzien, waardoor de aannames van de bestaande modellen niet meer gelden. In een lopend eindwerk ( ) worden de eerste stappen naar modelvorming en modelvalidatie gezet, onder andere door metingen op kleine schaal. Het doel van dit eindwerk is om met metingen en gepaste berekeningsmethoden het RC-model voor geactiveerd welfsels op punt te stellen en de waarden ervan te identificeren. De metingen zullen gebeuren in een geconditioneerde meetkamer van 4x4x3m en met een geactiveerd welfsel zoals het ook in de praktijk gebruikt wordt. Referenties 1. Gwerder, M., B. Lehmann, et al. (2007). "Control of thermally-activated building systems (TABS)." Applied Energy xxx (article in press)(xxx): xxx. 2. Weber, T., G. Johannesson, et al. (2005). "Validation of a FEM-program (frequencydomain) and a simplified RC-model (time-domain) for thermally activated building component systems (TABS) using measurement data." Energy and Buildings 37:

7 Nr: 5 EXERGETISCHE ANALYSE VAN HET CHARTHERM PROCES Contactpersoon: Lieve Helsen, Joan Govaerts Het Chartherm proces werd door het bedrijf Thermya (Bordeaux, Frankrijk) ontwikkeld voor de thermische verwerking van afvalhout, in het bijzonder CCA (chroom-koper-arseen) geïmpregneerd afvalhout. Het volledige systeem bestaat uit een houtverkleiner, een verkolingsreactor, een gaswassing, een gasbrander, een naverbrandingskamer, een compressor, een afvoersysteem voor de houtskool en een mechanische scheiding van de houtskool. Het afvalhout wordt in de vorm van spaanders in de reactor gebracht in tegenstroom regime: warme gassen worden onderaan toegevoegd terwijl het hout bovenaan in de reactor wordt toegevoegd en het verkoolde product onderaan regelmatig wordt verwijderd. Het doel van dit proces is alle metalen in het vaste verkoolde product te verzamelen en ze niet vrij te stellen via de gassen. Daarom worden relatief lage temperaturen ( C) en verhoogde drukken toegepast. Het Chartherm proces produceert twee brandstoffen: brandbare pyrolysedampen en koolstofpoeder. De geproduceerde pyrolysedampen worden verbrand in de gasbrander om het systeem van warmte te voorzien zodat het proces zelf in haar energiebehoefte kan voorzien. In dit eindwerk wordt een exergiebalans van het globale proces opgesteld. Exergie wordt een steeds belangrijker hulpmiddel bij het ontwerp en de analyse van thermische systemen. Niet alleen is de hoeveelheid energie belangrijk maar ook de kwaliteit van de energiestromen. Deze informatie laat toe te identificeren welke componenten het minst efficiënt werken. Voorstellen kunnen geformuleerd worden om het globale rendement van het Chartherm proces te verhogen.

8 Referenties 1. Ptasinski, K.J., Prins, M.J., and Pierik, A Exergetic evaluation of biomass gasification. Energy, 32: Taniguchi, H., Mouri, K., Nakahara, T., and Arai, N Energy analysis on combustion and energy conversion processes. Energy, 30:

9 Eindwerk Master Energie Nr: 6 VERWERKING VAN HOUTAFVAL: GRONDIGE ANALYSE VAN HET SPANNINGSVELD TUSSEN ENERGIE- EN MATERIAALRECUPERATIE Contactpersoon: Lieve Helsen, Frederic Cuypers, Joan Govaerts Houtafval is vandaag een gegeerd product, voor energierecuperatie en voor materiaalrecuperatie. Voor de spaanderplaatproductie was houtafval een goedkope grondstof. De quota opgelegd voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en de daaraan gekoppelde introductie van groenestroomcertificaten doen echter de vraag naar bio-brandstoffen (waaronder houtafval) stijgen. Dit spanningsveld tussen energie- en materiaalrecuperatie resulteert in een stijgende prijs voor houtafval. De doelstelling van dit eindwerk is een energetische, ecologische en economische analyse van beide verwerkingsroutes voor houtafval (rekening houdend met de 3 klassen houtafval in Vlaanderen). Hierbij beperken energie- en materiaalrecuperatie zich niet tot respectievelijk bijstook in steenkoolcentrales en spaanderplaatproductie. Ook andere verwerkingsmethoden worden mee opgenomen in de analyse. Als uitgangspunt kan de MIRA-T studie rond energiehoudend afval (2008, draftversie klaar) genomen worden. Deze studie is echter maar een eerste stap met veel ruwe aannames en statische analyses. Referenties 1) Dornburg V., Faaij A.P.C., Meuleman B., Optimising waste treatment systems Part A; Methodology and technological data for optimising energy production and economic performance, Resources, Conservation and Recycling, 49, 2006, ) Bjorklund A.E., Finnveden G., Life cycle assessment of a national policy proposal The case of a Swedish waste incineration tax, Waste Management, 27, 2007,

10 Eindwerk Master Energie Nr: 7 ONTWIKKELING VAN EEN EENVOUDIG LUCHTGROEP-MODEL Contactpersoon: Lieve Helsen, Clara Verhelst In het voorjaar van 2008 zal in het Wetenschapspark (Heverlee) gestart worden met de bouw van twee energiezuinige kantoorgebouwen. De plannen voorzien een combinatie van vooruitstrevende technieken voor verwarming, koeling en ventilatie. Als backup wordt een klassiek verwarmingssysteem op aardgas voorzien en luchtgroepen voor airconditioning. Dit project, dat uniek is voor Vlaanderen, zal als demonstratieproject worden opgevolgd en geëvalueerd. Om deze combinatie van technologieën optimaal te regelen, is een intelligente regeling nodig. Een van de mogelijkheden is modelgebaseerde predictieve controle (MPC), een methode die aan de hand van een model expliciet het thermodynamisch gedrag van de verschillende componenten in rekening brengt. De doelstelling van deze thesis is de ontwikkeling van een eenvoudig model voor de luchtgroep, een cruciaal element in dit systeem, zodat deze component geïntegreerd kan worden in het systeemmodel van de MPC-regelaar. In een luchtgroep treden niet-lineaire processen (ontvochtigen, bevochtigen ) op. Hiervoor bestaan reeds gedetailleerde fysische modellen. Linearisatie van deze modellen laat een eenvoudigere implementatie in de regelaar toe. Men kan dan gebruik maken van lineaire MPC (modelgebaseerde predictieve controle), bijvoorbeeld in Matlab. Indien linearisatie tot te grote fouten leidt, dient niet-lineaire MPC worden toegepast waarvoor krachtigere software, zoals MUSCODII, nodig is. Het eindwerk moet uitwijzen of linearisatie van de fysische modellen al dan niet mogelijk is. De integratie van het model in een regelstrategie vormt het sluitstuk van dit eindwerk. Referenties 1. Findeisen, R. and F. Allgöwer (2002). An introduction to nonlinear model predictive control. 21st Benelux Meeting on Systems and Control. Veldhoven. 2. Ghiaus, C., A. Chicinas, et al. (2007). "Grey-box identification of air-handling unit elements." Control Engineering Practice 15(4):

11 Eindwerk Master Energie Nr: 8 HET GEBOUW KULEUVEN-MECHANICA ONDER DE LOEP Contactpersoon: Lieve Helsen, Maarten Sourbron Het gebouwenbestand van K.U.Leuven behoort niet tot de meest energiezuinige, wat duidelijk blijkt uit de jaarlijkse elektriciteits- en stookoliefactuur. De doelstelling van deze thesis is een energie-audit uitvoeren van de installatie van het gebouw van het departement werktuigkunde. Wat is de performantie van de gebruikte installatie? Hoe verlopen de energiestromen? Na het eerste luik van het eindwerk, het in kaart brengen van de huidige situatie, volgt in een tweede luik het uitwerken van een investeringsplan. Welke maatregelen dienen genomen te worden (isolatie, nieuwe beglazing, WKK, thermostatische kranen, regeling, )? Wat is het effect van die maatregelen en de terugverdientijd? Een dergelijke grondige analyse kan waardevolle informatie leveren aan de beslissende instanties om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dit eindwerk kan eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met een student bouwkunde of architectuur, die de gebouwfysische aspecten voor zijn/haar rekening neemt. Referenties 1) Poel, B., G. van Cruchten, et al. (2007). "Energy performance assessment of existing dwellings." Energy and Buildings 39(4): ) Alexandre, J. L., I. Knight, et al. (April 2006). About the audit of air conditioning systems: Customer advising with the help of case studies and benchmarks, modelling and simulation. Intelligent Energy Europe Building Performance Congress. Frankfurt.

12 Eindwerk Master Energie Nr: 9 ENERGIETECHNIEKEN VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING: TOEPASSING OP MESO-NIVEAU Contactpersoon: Lieve Helsen (+ copromotor uit BWK), Clara Verhelst Op dit ogenblik wordt heel wat aandacht besteed aan duurzame energietechnieken voor gebouwen. Meestal behandelt men de energieproblematiek van duurzaam bouwen daarbij op de niveaus van het gebouw en zijn samenstellende componenten (micro-niveau). Zeker in Vlaanderen is er nog niet veel aandacht voor alternatieve energietechnieken op hogere schaalniveaus: grote complexen, wijken, stadsdistricten. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn stadsverwarming, warmtekrachtkoppeling of warmte-koude-opslag in de bodem. Deze technieken onderscheiden zich op hun beurt van interventies op macro-niveau (bv. de aanleg van windmolenparken). Bedoeling van deze thesis is een state-of-the-art op te stellen over dit domein op meso-niveau, dus tussen het micro- en macroniveau. Dit houdt ondermeer een literatuurstudie in, en een bevraging van diverse actoren. Deze actoren zijn bijvoorbeeld studiebureaus, onderzoeksinstituten zoals het WTCB of het VITO, investeerders en overheden. Daarbij wordt een overzicht opgesteld van de diverse technieken m.i.v een evaluatie van hun ecologisch, technisch, economisch en maatschappelijk potentieel. De focus komt daarbij te liggen op toepassing in Vlaanderen, rekening houdend met al dan niet specifieke randvoorwaarden. Dit eindwerk kan uitgevoerd worden in samenwerking met een student uit de richting ASRO (Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke ordening). Referenties 1) Ecoheatcool Work package 4, Possibilities with more district heating in Europe, Final Report, A Euroheat & Power Initiative, Supported by Intelligent Energy Europe, ) Cummunity Energy Programma, Community heating for planners and developers A guide to delivering sustainable communities using combined heat and power and renewables, December ) Nagota T., Shimoda Y., Mizuno M., Verification of the energy saving effect of the district heating and cooling system Simulation of an electric-driven heat pump system, Energy and Buildings, 40, 2008,

13 Eindwerk Master Energie Nr: 10 ONTWIKKELING VAN EEN MODELGEBASEERDE PREDICTIEVE REGELAAR (MPC) VOOR DE COMBINATIE VAN VLOERVERWARMING EN SANITAIR WARM WATER (SWW) PRODUCTIE Contactpersoon: Lieve Helsen, Clara Verhelst Dit eindwerk heeft als doelstelling een optimale regeling uit te werken voor een gecombineerd warmtepompsysteem (vloerverwarming en productie sanitair warm water, buffervat). Dit gecombineerde systeem wordt vandaag toegepast in lage-energiewoningen. De kleine warmtevraag voor verwarming, gecombineerd met de exergetisch efficiënte omzetting van omgevingswarmte tot op hogere temperatuur, resulteert in een laag energieverbruik voor verwarming. Uit recente praktijkstudies blijkt echter dat de performantie van de productie van sanitair warm water nauwelijks beter is dan dat van een elektrische verwarming. De redenen hiervoor zijn: grote mantelverliezen, groot aandeel van elektrische weerstand, hoge temperatuur waarop het SWW moet beschikbaar zijn. In dit eindwerk wordt getracht de combinatie van woningverwarming en SWW productie op een efficiëntere wijze te voorzien. In een eerste stap wordt de performantie van het huidige gecombineerde systeem geoptimaliseerd door het ontwikkelen van een modelgebaseerde predictieve regeling (MPC). Deze regelaar zal op basis van een voorspelling van de warmtevraag en kennis van de systeemdynamica een optimaal werkingsprofiel voorstellen. In een tweede fase wordt gekeken naar de combinatie van een warmtepomp met zonneboilers. Ook hiervoor wordt een optimale regelstrategie ontwikkeld. Dit eindwerk bouwt verder op een eindwerk waarin een MPC-regeling werd ontwikkeld voor een warmtepomp gekoppeld aan vloerverwarming. Referenties 1) Kummert, M. (2001). Contribution to the application of modern control techniques to solar buildings. Simulation-based approach and experimental validation. Ingénieur Civil mécanicien - électricien. Liège, Fondation Université Luxembourgeoise. Docteur en Sciences de l'environnement: ) Biaou, A. L. and M. A. Bernier "Achieving total domestic hot water production with renewable energy." Building and Environment In Press, Corrected Proof.

14 Eindwerk Master Energie Nr: 11 PASSIEFHUIS ONDER DE LOEP Contactpersoon: Lieve Helsen, Clara Verhelst Passiefwoningen zijn woningen die nauwelijks een verwarmingssysteem nodig hebben, dankzij doorgedreven isolatie, luchtdichtheid en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Omwille van de toenemende brandstofprijzen, de zorg om de klimaatopwarming en de vraag naar thermisch comfort, groeit de interesse in passiefhuizen in Vlaanderen. Om het thermisch comfort en de energetische prestaties van deze passiefhuizen te kunnen evalueren, zijn goede meetdata van bewoonde passiefhuizen belangrijk. Het Passief Huis Platform biedt de mogelijkheid om een bewoond passiefhuis (gelegen in Kalken) te bemeten. Deze woning is uitgerust met een compacte lucht/water warmtepomp die naast sanitair warm water eveneens de naverwarming van de ventilatielucht verzorgt. Het doel van dit eindwerk is om de installaties in de woning op te volgen, de meetdata te verwerken en te analyseren. Zo dient de seizoensprestatie van de warmtepomp bepaald te worden. Daarnaast kan in het kader van dit eindwerk gezocht worden naar alternatieven om het systeem verder te verbeteren. Een interessant luik is tevens de vergelijking van de resultaten voor het passiefhuis met deze van een lage-energiewoning, opgemeten tijdens de winter Referenties 1) Audenaert, A., S. H. De Cleyn, et al. (2008). "Economic analysis of passive houses and low-energy houses compared with standard houses." Energy Policy 36(1): ) Wemhoener, C., T. Afjei, et al. "IEA HPP Annex 28 - standardised testing and seasonal performance calculation for multifunctional heat pump systems." Applied Thermal Engineering In Press, Corrected Proof.

15 Eindwerk Master Energie Nr: 12 DE ENERGIEPRESTATIE VAN HET WETENSCHAPSPARKKANTOOR: KAN HET NOG BETER? Contactpersoon: Lieve Helsen, Maarten Sourbron, Clara Verhelst In het voorjaar van 2008 zal in het Wetenschapspark (Heverlee) gestart worden met de bouw van twee energiezuinige kantoorgebouwen. De plannen voorzien een combinatie van vooruitstrevende technieken voor verwarming, koeling en ventilatie. Er is met name gekozen voor grondgekoppelde warmtepompen met seizoenopslag van warmte en koude en passieve koeling via betonkernactivering. Als backup wordt een klassiek verwarmings- en klimatisatiesysteem voorzien. Dit project, dat uniek is voor Vlaanderen, zal als demonstratieproject worden opgevolgd en geëvalueerd. Deze thesis heeft als doelstelling de toegepaste technieken te evalueren. Hiertoe wordt het gebouw met installaties eerst in TRNSYS gemodelleerd. Vervolgens wordt op basis van modelsimulaties een analyse uitgevoerd. Wat is het aandeel van elke component? Is passieve koeling voldoende of is de backup met klassieke airconditioning nodig? Kan de installatie scherper gedimensioneerd worden? Is de regeling in orde? Hierbij kunnen voorstellen ter verbetering opduiken. Het huidige systeem kan vergeleken worden met andere scenario s (enkel klassieke systemen, andere geavanceerde technologieën ) op energetisch en economisch vlak. Dit eindwerk geeft een aanzet tot een vervolgstudie waarin het ontwikkelde model en de systeemanalyse gevalideerd worden aan de hand van experimentele data. Referenties 1) Curtis, R., J. Lund, et al. Ground Source Heat Pumps - Geothermal Energy for Anyone, Anywhere: Current Worldwide Activity. Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, April ) Lehmann, B., V. Dorer, et al. (2007). "Application range of thermally activated building systems tabs." Energy and Buildings 39(5):

16 Nr: 13 INTEGRALE OPTIMALISATIE VAN DE KOELING VAN EEN DATA- CENTER Contactpersoon: Prof. M. Baelmans, T. Stevens De toenemende nood aan rekencapaciteit in combinatie met de verhoging van de vermogendichtheid van de huidige elektronicacomponenten leidt ertoe dat datacenters steeds grotere problemen ondervinden met hun koeling. Zeker in de zomer, wanneer de omgevingstemperatuur hoog kan oplopen, blijken de huidige koelsystemen niet altijd voldoende performant. Bovendien worden oplossingen vooral gezocht in koelsystemen met hoog elektrisch verbruik (vb. airconditioning), wat energetisch niet verantwoord is en een hoge kost met zich meebrengt. Door verbeterde kennis over de heersende warmteoverdrachtsfenomenen in datacenters en daardoor efficiënter gebruik van de beschikbare koelmethodes zou het totale koelvermogen (en dus kost) gereduceerd kunnen worden. In dit eindwerk dienen verschillende koeltechnieken met elkaar vergeleken te worden op basis van een theoretische studie op componentniveau en systeemniveau, dit zowel energetisch als exergetisch. Op componentniveau wordt hierbij o.a. gekeken naar de mogelijkheden van luchtgekoelde en watergekoelde heat sinks, evenals naar luchtkoeling met ventilatie of natuurlijke convectie. Het relatieve belang van de verschillende warmteoverdrachtsfenomenen (convectie, geleiding en straling) wordt hierbij op systeemniveau onderzocht. Het einddoel van het eindwerk is om tot een volledige optimalisatie te komen van een geintegreerd koelsysteem voor gebruik in een specifiek datacenter die het totale benodigde koelvermogen minimaliseert met de bedoeling om tot een zo efficiënt mogelijk energieverbruik te komen. Het beschouwde datacenter is de hogevermogencluster op LUDIT. Dit datacenter heeft momenteel een hoge kost aan hun huidige actieve koelsystemen en heeft daarnaast reeds uitvalproblemen gehad omwille van oververhitting tijdens de zomermaanden. Aantal studenten: 1 of 2 studenten

17 Referenties Punch J. Point-of-Source Thermal Management, Proceedings of 6 th Int. Conference EuroSimE 2005, pp , Patel C. D., Bash C.E., Sharma, R., Beitelmal, A. and Malone, C.G. Smart Chip, Sytem and Data Center Enabled by Advanced Flexible Cooling Resources, Proceedings of 21 st IEEE SEMI-THERM Symposium, Shah, A., Carey, V., Bash C and Patel, C. Impact of Chip Power Dissipation on Thermodynamic Performance, Proceedings of 21 st IEEE SEMI-THERM Symposium, Bar-Cohen, A. Design and optimization of air-cooled heat sinks for sustainable development, IEEE Transactions on components and packaging technologies, Vol. 25, pp , 2002.

18 Nr: 14 EFFICIËNTERE KOELING MET BEHULP VAN 2-FASE STROMING IN MICROKANALEN Contactpersoon: T. Baelmans, T. Saenen In recente jaren is de snelheid en complexiteit van micro-elektronica sterk toegenomen. Deze trend wordt vooral ingezet door een toenemende miniaturisatie van de microelektronische onderdelen. De thermische huishouding van hedendaagse micro-elektronica wordt echter steeds moeilijker. De limieten van de huidige koeltechnieken zullen binnen enkele jaren worden bereikt. Eén van de nieuwe technologiën die een oplossing kunnen bieden is koeling door middel van microkanalen met behulp van een 1-fasige koelvloeistof. Een verdere verbetering van deze technologie is mogelijk door gebruik te maken van een faseovergang bij het koelen. Dit zou een verbetering met een factor kunnen opleveren ten opzichte van 1- fasige koeling. Een gevolg hiervan is dat bij eenzelfde koelvermogen een lager koelingsdebiet nodig, waardoor het energieverbruik van de koelinstallatie lager wordt. Anderzijds hebben 2- fasige stromingen inherent een grotere drukval dan 1-fasige stromingen bij eenzelfde debiet. Ook is een koelkring voor 2-fasige stroming complexer dan een 1-fasige koelkring. Een laatste punt is dat 2-fasige stroming in microkanalen onderhevig is aan instabiliteiten. Het is daarom niet uitgewezen of 2-fasige koeling efficiënter is als 1- fasige koeling. Binnen dit eindwerk zullen een 1-fasige en 2-fasige koelkring met microkanalen theoretisch worden onderzocht aan de hand van recente correlaties uit de litteratuur. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het energieverbruik van beide. Het uitvoeren van experimenteel onderzoek om de theoretische conclusies te onderbouwen is mogelijk. Aantal studenten: 1 of 2 studenten

19 Referenties C.B. Sobhan, S.V. Garimella, A comparative analysis of studies on heat transfer and fluid flow in microchannels, Microscale Thermophys. Eng., Vol. 5, pp , G.L. Morini, Single-phase convective heat transfer in microchannels: a review of experimental results, International Journal of Thermal Sciences., Vol. 43, pp , G. Hetsroni, A. Mosyak, E. Pogrebnyak, L.P. Yarin, Fluid flow in micro-channels, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 48, pp , G. Hetsroni, A. Mosyak, E. Pogrebnyak, L.P. Yarin, Heat transfer in micro-channels: Comparison of experiments with theory and numerical results, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 48, pp , J.R. Thome, State-of-the-art overview of boiling and two-phase flows in microchannels, Heat Transfer Engineering, Vol.27, pp. 4-19, Qu and Mudawar, Flow boiling heat transfer in two-phase micro-channel heat sinks-i. Experimental investigation and assessment of correlation methods, Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 46, pp , Revellin and Thome, Adiabatic two-phase pressure drops in microchannels, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 31, pp , 2007.

20 Nr: 15 NUMERIEKE OPTIMALISATIE VAN EEN GEAVANCEERDE MICROKANAAL KOELER VOOR VOLGENDE GENERATIE MICROPROCESSOREN. Contactpersoon: Prof. M. Baelmans, F. Rogiers De almaar toenemende vermogendichtheid van microelektronica-componenten stelt steeds hogere eisen aan het koelsysteem om de chiptemperatuur binnen specificatie te houden. Een hoge chiptemperatuur heeft immers een verlaagde bedrijfszekerheid tot gevolg omwille van bv. reductie van kloksnelheid/bandbreedte, uitschakelen van het apparaat of zelfs het stuk gaan van de microchip. Om aan deze problemen tegemoet te komen wordt geïntegreerde vloeistofkoeling vooropgesteld in plaats van de alom gekende luchtgekoelde heat sinks. Bij geïntegreerde koeling wordt de heat sink sterk verkleind (tot typisch 0.5mm hoog en een oppervlak van enkele cm 2 ), tegen de achterkant van de chip gebond, en wordt het geheel vervolgens in één enkele behuizing geplaatst en van hydraulische aansluitingen voorzien. De meest eenvoudige koeler die zo kan worden gemaakt is de microchannel heat sink en bestaat uit een rij van parallelle kanalen met breede van grootteorde 100 μm en een hoogte van ongeveer 400 μm [1]. Op basis van het koelmiddel en het beschikbare pompvermogen kunnen de dimensies optimaal worden gekozen [2]. Dit soort koelers heeft echter een groot nadeel. Doordat de kanalen een constante breedte hebben is het temperatuursverschil met het doorstromend koelfluïdum constant langsheen het kanaal. Dit zorgt ervoor dat de chip dezelfde relatieve temperatuurstijging (typisch 50 C) ondergaat dan de koelvloeistof met als gevolg hoge thermische spanningen die aanleiding kunnen geven tot vroegtijdig falen van de chip. Om dit te vermijden stelt Bau [3] een concept met varierende kanaalbreedte voor. In dit eindwerk zal het variabele kanaalbreedte concept meer gedetailleerd worden onderzocht. De studenten ontwikkelen hiertoe een numeriek model voor de berekening van stromings- en temperatuursveld in de verbeterde geometrie met behulp van CFD. Aan dit model wordt vervolgens optimalisatie-software gekoppeld om de kanaalbreedte-verdeling optimaal te kiezen zodat de temperatuursgradienten minimaal blijven zonder een gevoelige verhoging van de thermische weerstand. Dit eindwerk is uitermate geschikt

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen

Nadere informatie

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Thomas Roelens Promotoren: prof. dr. ir. Chris Develder, prof. dr. ir. Filip De Turck Begeleiders: ir. Kevin Mets, ir. Tom Verschueren Masterproef

Nadere informatie

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Vermijden overbelasting door gebruik van PowerMatcher met minimalisatie comfortverlies voor bewoners tijdens kortdurende

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Kick off meeting 28 May 2015 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Programmaboekje met overzichten van de gehonoreerde projecten with summaries of all projects

Nadere informatie

Titels masterproeven Academiejaar: 2010 2011

Titels masterproeven Academiejaar: 2010 2011 Titels masterproeven Academiejaar: 00 0 De gebruikte afkortingen in de eerste kolom zijn de initialen van de docent die de titels van de eindwerken aanbracht. In de laatste kolom staat het aantal studenten

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

Hoe datacenters efficiënter koelen?

Hoe datacenters efficiënter koelen? Hoe datacenters efficiënter koelen? Tom Valcke Promotor: prof. dr. ir. Michel De Paepe Begeleider: Bernd Ameel Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen:

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep voor Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Laboratorium voor Vervoertechniek Directeur: Prof. Dr. Ir. R. SIERENS Onderzoek naar strategieën om de NO x

Nadere informatie

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan Woord vooraf Om onze studie als master Energie, afstudeerrichting Automatisering af te ronden werd deze masterproef uitgevoerd. De masterproef bevat een literatuurstudie over demand side management systemen,

Nadere informatie

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011 Projecten intelligente netten onder EOS 2005-2011 Projecten betreffen intelligente netten en energietoepassingen in combinatie met intelligente netten. Tekst is afkomstig van projectcatalogus EOS met als

Nadere informatie

MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties

MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties H.E. Elzenga, J.A. Montfoort, J.P.M. Ros Contact: Johanna Montfoort Nationale Milieubeleidsevaluatie

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s)

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamisch snelheidsadvies op VRI s RA-MOW-2009-010 J. De Mol, W. Vandenberghe,

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Brandbrief 2013. Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding. mei 2013 Technologiestichting STW

Brandbrief 2013. Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding. mei 2013 Technologiestichting STW Brandbrief 2013 Nr 20 Schone en Zuinige Verbranding mei 2013 Technologiestichting STW Colofon Brandbrief De brandbrief, met een oplage van 450 exemplaren, is een uitgave van het Platform van het STWtechnologieprogramma

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Ozonschade aan vegetatie: Literatuurstudie en studie naar de haalbaarheid van een indicator op basis van de ozonflux en naar de implicaties voor de gebiedsdekkende berekening via een luchtkwaliteitsmodel

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 06:46:51 Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract:

Nadere informatie

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Pieter Poppe Promotoren: prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Masterproef

Nadere informatie

Warmtepomp Platform Vlaanderen

Warmtepomp Platform Vlaanderen Warmtepomp Platform Vlaanderen OPROEP 2007 COLLECTIEF ONDERZOEK WP-DIRECT : WarmtePompen in Duurzame, Innoverende en Realistische EnergieConcepTen Van SPF naar APF alle types WP SPF-berekening Low-cost-meetprocedure

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt IDEA Consult in samenwerking met ECORYS Nederland Valentijn Bilsen Stephanie Devisscher Debbie Sanders Katrien Van Dingenen Koen Rademaekers (ECORYS

Nadere informatie

Summary Introduction Models and Modelling

Summary Introduction Models and Modelling Summary 1 Summary Introduction Electricity plays an important and ever growing role in modern society. During the last decades the contribution of electricity use in production and consumption of goods

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

ibuild IWCS Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS

ibuild IWCS Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS ibuild Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS Auteur: R.C.P. Vreenegoor Afstudeercommissie: prof. dr. ir. J.L.M. Hensen prof.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) www.researchportal.be - 17 Sep 2015 16:30:56 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten

Nadere informatie

jaarverslag 2010 textiel overschrijdt grenzen

jaarverslag 2010 textiel overschrijdt grenzen jaarverslag 2010 textiel overschrijdt grenzen Colofon Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en wordt in elektronische vorm op de website van Centexbel gepubliceerd: www.centexbel.be

Nadere informatie

Energie uit zout en zoet water met osmose

Energie uit zout en zoet water met osmose Energie uit zout en zoet water met osmose Een visualisatie bij de Afsluitdijk 17 oktober 2007 Dr. E.C. Molenbroek - Ecofys Netherlands B.V. In opdracht van het Energie-Nul programma van Rijkswaterstaat

Nadere informatie