Financieel halfjaarrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel halfjaarrapport"

Transcriptie

1 Financieel halfjaarrapport 30 juni 2011

2 HIGHLIGHTS VAN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2011 AANHOUDENDE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN EN STIJGENDE OMZET BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS In 2010 kende BSB een stijging van zijn omzet met 26%. Deze trend zet zich door in de eerste helft van 2011, in vergelijking met het eerste halfjaar van In het eerste halfjaar hebben wij overeenkomsten gesloten met twee belangrijke klanten in Frankrijk en in Cyprus voor de verkoop van Solife, onze beheersoplossing voor levensverzekeringen en met twee klanten in Frankrijk en in Monaco, voor de verkoop van Soliam, onze oplossing voor het beheer van financiële beleggingen. De activiteit "dienstverlening" behaalt eveneens mooie resultaten. Rekening houdend met onze prospectenlijst verwachten wij nog meer nieuwe bedrijven te kunnen overtuigen tijdens de tweede helft van het jaar. De markt is veelbelovend en het orderboek is goed gevuld. Op basis van de informatie waarover BSB vandaag beschikt, meent het management dat de stijging van de opbrengsten zich in het tweede halfjaar zal doorzetten met een gezonde rentabiliteit. In de loop van het eerste halfjaar van 2011 hebben wij ongeveer honderd medewerkers aangeworven, waardoor ons personeelsbestand is geëvolueerd van 309 tot 403 medewerkers. Dit is een aanzienlijke toename en betekent een grote financiële inspanning. De aanwervingen vonden plaats in alle sectoren: in de software factory, om de ontwikkelingscapaciteit voor onze softwareoplossingen te vergroten, en bij de implementatieteams (onze "integrators"), zodat we meer installaties van onze oplossingen kunnen verzekeren en nog meer dienstverlening op maat kunnen leveren. De aanwervings- en opleidingskosten die met deze aangroei van het personeelsbestand gepaard gingen, bedragen ongeveer 2 miljoen EUR en werden geboekt in het betreffende halfjaar. Ook al zorgt deze personeelstoename voor een daling van de rentabiliteit van BSB op korte termijn, toch zijn wij ervan overtuigd dat deze versterking in het kader van de verdere expansie van onze business noodzakelijk is en in de toekomst een extra meerwaarde zal betekenen. BSB heeft ook zijn commerciële teams versterkt. De onderneming beschikt nu over een commerciële directie op groepsniveau en over rechtstreekse vertegenwoordigingen in het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Duitsland en Nederland. De pre-sales teams werden eveneens uitgebreid om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan onze nieuwe verkopers. Deze versterking is geleidelijk aan gebeurd vanaf maart 2011 en de extra capaciteit wordt vooral ingezet op de verkoop van licenties in de bovengenoemde markten. Wij verwachten de eerste resultaten hiervan te zullen zien begin Het eerste halfjaar werd ook gekenmerkt door de oprichting van onze dochteronderneming in Zwitserland met commerciële kantoren in Zurich en in Genève. Tevens heeft BSB Solfia opgericht, een Luxemburgse dochteronderneming, belast met het aanbieden van onze softwareoplossingen en aanverwante diensten in een SaaS model (Software as a Service). Op dit ogenblik heeft Solfia een PSF aanvraag ingediend bij de Luxemburgse overheid en verwacht op korte termijn goedkeuring. Uit de eerste maanden van prospectie blijkt dat Solfia aan een reële behoefte op de markt beantwoordt, en in het bijzonder aan de behoeften van de IFA s (Independent Financial Advisors). Nu moeten we natuurlijk deze verwachtingen nog omzetten in contracten. Al deze initiatieven dragen bij of zullen bijdragen tot onze strategische doelstelling nl. een positie in de top 5 van softwareleveranciers in de sectoren asset management, vermogensbeheer en levensverzekeringen en daarnaast rendabel blijven op het vlak van onze dienstverlening. De belangrijkste uitdaging van het management ligt in het beheren van deze exponentiële groei met het behoud van een goede rentabiliteit. Elke unitverantwoordelijke zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de vlotte integratie van deze nieuwe medewerkers en van de ruim 50 andere die we nog zullen aanwerven in het tweede halfjaar. Jean Martin Afgevaardigd Bestuurder Michel Isaac Voorzitter van de Raad van Bestuur BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

3 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS 1 BSB heeft zijn activiteiten verder ontwikkeld op het vlak van de licentieverkoop en op het vlak van het onderhoud en de dienstverlening. Dit resulteerde in een omzetstijging van 26%. De ontwikkeling van de EBIT volgt deze stijging niet, wat vooral te verklaren is door de kosten die gemaakt zijn om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Juni 2010 Var % Omzet % Bedrijfscashflow (EBITDA) % Bedrijfswinst (EBIT) % Geconsolideerde winst vóór afschrijving van goodwill en % na belastingen Nettoresultaat % Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen % Financiële schulden (LT & KT) % Eigen vermogen % Evolutie van de omzet en EBITDA per 30 juni (in miljoen EUR) 14,4 11,8 10,5 18, ,5 1,7 1,6 0, Omzet EBITDA 1 De rekeningen zijn opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen 2 Nettoresultaat + afschrijving op positieve consolidatieverschillen BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

4 OPBRENGSTEN De omzet van 18,1 miljoen EUR per 30 juni 2011 tegenover 14,4 miljoen EUR per 30 juni 2010 betekent voor BSB een stijging van 26%. De opbrengsten van BSB voor het eerste halfjaar zijn als volgt : De opbrengsten uit de verkoop van software en aanverwante activiteiten bedragen 11,4 miljoen EUR. Deze opbrengsten kenden een stijging van 58% ten opzichte van juni 2010 en vertegenwoordigen 63% van de totale opbrengsten (50% over 2010). Deze opbrengsten worden als volgt verdeeld: o 5 miljoen EUR voor de verkoop van licenties en de add-ons in verband met de software, dit betekent een stijging van 40% in vergelijking met juni 2010; o 1 miljoen EUR voor de opbrengsten uit onderhoud, dit betekent een stijging van 21% in o vergelijking met juni 2010; 5,4 miljoen EUR voor opbrengsten uit diensten op het vlak van de integratie van software van BSB. Dit vertegenwoordigt een stijging van 86% ten opzichte van juni De opbrengsten uit dienstverlening op maat of in verband met software van derden bedragen 6,7 miljoen EUR. De daling van 7% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2010 wordt verklaard door de werken uitgevoerd door onderaannemers. KASPOSITIE De evolutie van de netto kaspositie weerspiegelt vooral het niveau van de investeringen, de stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal en de betaling van het dividend. PERSONEEL In het eerste halfjaar van 2011 kende het aantal medewerkers een enorme groei. De aanwervingen moeten de nodige versterking bieden voor de ontwikkelingscentra, en meer bepaald voor het ontwikkelingscentrum in Ierland. Van 261 medewerkers op 30 juni 2010 is het personeelsbestand geëvolueerd naar 309 personen op 31 december 2010 en naar 403 medewerkers op 30 juni Deze personeelstoename vertegenwoordigt een groei van meer dan 54% op één jaar tijd. En we groeien nog steeds aangezien het personeelsbestand van BSB eind augustus 2011 reeds 410 medewerkers telde en er tegen het einde van 2011 nog 50 aanwervingen gepland zijn. POSITIONERING VAN HET PRODUCTAANBOD VAN BSB BSB is ervan overtuigd dat Solife één van de beste producten op de Europese markt is voor het automatiseren van individuele levensverzekeringen, spaarformules als risicoverzekeringen. Deze status wordt erkend door de grote internationale marktanalisten, wat de perceptie van Solife op de markt nog versterkt. Met het contract dat we in Cyprus hebben getekend, breiden wij Solife uit naar de groeps- en hospitalisatieverzekeringen. Wij merken inderdaad dat in West-Europa de individuele verzekeringen en de groepsverzekeringen twee redelijk gescheiden werelden zijn, terwijl deze twee domeinen in Oost-Europa en in het Middellandse Zeegebied nauw met elkaar verweven zijn. Door Solife uit te breiden met de nodige functies voor groepsverzekeringen, verdubbelen wij de afzetmogelijkheden voor Solife in de komende 18 maanden. Deze functies zullen ons toelaten om de verzekeringssector een zeer kwaliteitsvolle oplossing voor het beheer van groepsverzekeringen aan te bieden, die zowel efficiënt als flexibel in het gebruik is wat voor dit soort activiteit zeer belangrijk is. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

5 Op technologisch vlak evolueren onze producten Soliam en Solife snel naar een verhoogde capaciteit voor het verwerken van steeds grotere volumes van contracten en transacties. Deze inspanning bereidt ons voor op een evolutie naar steeds grotere accounts, en is nu reeds voelbaar. Historisch gezien is Soliam ontwikkeld voor middelgrote entiteiten, zowel op het vlak van vermogensbeheer als asset management. Sinds eind 2010 zien wij mooie opportuniteiten bij de grote ondernemingen en zullen tevens Soliam snel positioneren in dit belangrijke marktsegment. Tegelijkertijd hebben we Soliam met succes als platform geïmplementeerd binnen organisaties met meerdere dochtermaatschappijen beheert in éénzelfde softwareomgeving. Dit concept maakt het mogelijk bepaalde kosten te delen en de gegevens volledig vertrouwelijk te behandelen. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

6 1. VERKLARING VAN HET MANAGEMENT Jean Martin, afgevaardigd bestuurder, en Miguel Danckers, CFO, verklaren, voor zover hun bekend is, dat de hierna vermelde financiële staten, die opgesteld zijn volgens de Belgische boekhoudnormen, een getrouwe weergave zijn van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van BSB International en van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. 2. EXTERNE CONTROLE De hierna voorgestelde halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten werden niet gecontroleerd door de bedrijfscommissaris, de firma ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren bcvba. 3. COMMENTAREN BIJ DE HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOORAFGAAND De consolidatieperimeter per 30 juni 2011 is als volgt geëvolueerd ten opzichte van 30 juni : De Ierse dochtermaatschappij heeft haar activiteit pas in de loop van het tweede halfjaar van 2010 opgestart. Solfia en BSB Zwitserland zijn opgericht in het eerste halfjaar van In het eerste halfjaar van 2011 zijn er aandelen buiten de groep overgedragen aan de ondernemingen van de groep, wat het aandeel van derden in het resultaat en het eigen kapitaal van BSB tot bijna nihil herleidt. 3 Het Ierse bijkantoor heeft zijn activiteiten stopgezet op 31 december 2010, zonder impact op de consolidatieperimeter. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

7 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Juni 2010 Var % BEDRIJFSOPBRENGSTEN % Omzet % Geproduceerde vaste activa % Andere bedrijfsopbrengsten % BEDRIJFSKOSTEN (-) % Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen % Diensten en diverse goederen % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa % Waardeverminderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) Voorzieningen voor risico s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) Overige bedrijfskosten % BEDRIJFSWINST (+) / VERLIES (-) % FINANCIËLE OPBRENGSTEN % Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa 1 1 0% Andere financiële opbrengsten % FINANCIËLE KOSTEN (-) % Kosten van schulden % Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ,5% Andere financiële kosten % WINST (+)/VERLIES (-)VÓÓR BELASTINGEN % UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UITZONDERLIJKE KOSTEN WINST (+)/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTINGEN Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en belastinglatenties (+) % Belastingen (-) % Regularisatie van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen 0 0 0% Overboekingen en onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 1 1 0% GECONSOLIDEERDE WINST (+)/GECONSOLIDEERDE VERLIES (-) % Aandeel van derden % Aandeel van de groep % Netto resultaat in euro per aandeel 0,15 0,15 0% BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

8 Omzet en resultaten De omzet op 30 juni 2011 bedraagt 18,1 miljoen EUR; dat is een stijging van 26% ten opzichte van 30 juni De stijging heeft betrekking op de software activiteite aangezien de dienstverleningsactiviteiten stabiel zijn gebleven. De omzet die op de Belgische en Luxemburgse markten is gerealiseerd, blijft belangrijk en situeert zich rond 57% van het totale zakencijfer. In Frankrijk breiden de activiteiten zich verder uit. De omzet is er met 13% gestegen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 en bedraagt 5,9 miljoen EUR per 30 juni 2011, wat overeenstemt met ongeveer 33% van de totale omzet. De omzet die op de overige markten is gerealiseerd, stijgt van 727 K EUR op 30 juni 2010 naar K EUR op 30 juni 2011, wat een toename van 128% betekent. Het aandeel van deze markten in de globale omzet stijgt zo van 5 naar 9%. De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt K EUR op 30 juni 2011, ten opzichte van K EUR op 30 juni Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 841 K EUR, tegenover K EUR per 30 juni Geproduceerde vaste activa onderzoek en ontwikkeling In de loop van het eerste halfjaar heeft BSB verder geïnvesteerd in de ontwikkeling en de voortdurende verbetering van zijn softwarepakketten. Deze investeringen, die meerdere miljoenen euro opbrengen per jaar, versterken het vermogen van de onderneming. In overeenstemming met de waarderingsregels werd een deel van deze ontwikkelingskosten per 30 juni 2011 geactiveerd, voor een bedrag van 432 K EUR voor wat Soliam en Solife betreft. Solfia heeft eveneens 18 K EUR geactiveerd in het kader van de SaaS-activiteit. Bovendien werd 126 K EUR aan oprichtingskosten geactiveerd ter gelegenheid van de oprichting van Solfia en BSB Zwitserland. Overige bedrijfsopbrengsten De "overige bedrijfsopbrengsten" bestaan voornamelijk uit: 1 Bedrijfssubsidies (816 K EUR): deze omvatten hoofdzakelijk de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling die toegekend worden door het Waalse Gewest en door de Staat Luxemburg, en de subsidies voor vorming en opleiding; 2 Recuperatie van kosten, waaronder de toegekende voordelen in natura van de bedrijfswagens voor het personeel, de vrijstelling in België van bedrijfsvoorheffing voor het personeel tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling, en de recuperatie in het Groothertogdom Luxemburg van bedragen voor afwezigheden wegens ziekte (in totaal 602 K EUR). 3 Doorrekenen van huur: 149 K EUR. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Het gaat hier om onderaannemers en andere kosten die worden doorgerekend aan de klanten. De daling van deze post heeft te maken met de voltooiing van een belangrijk Frans project. Diverse goederen en diensten De toename van de kosten voor diverse goederen en diensten wordt verklaard door meerdere factoren: de stijging van het personeelsaantal (leasing van voertuigen, brandstof, opleiding, kantoorruimte ) en de kosten voor rekrutering; de oprichting van nieuwe dochtermaatschappijen (nieuwe kantoren, honoraria, reizen, ). Bezoldigingen De aangroei van het personeelsbestand brengt een stijging van de loonkosten met 32% met zich mee in vergelijking met 30 juni BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

9 Afschrijvingen De stijging van de afschrijvingskosten in vergelijking met 30 juni 2010 heeft voornamelijk betrekking op de stijging van de afschrijvingen van materiële vaste activa. Deze stijging heeft te maken met de investeringen die we gerealiseerd hebben in 2010 en begin 2011, en vooral met de kosten voor eigen informaticamateriaal en de uitrusting van de nieuwe dochterondernemingen. De afschrijvingen worden als volgt verdeeld: materiële vaste activa: 263 K EUR; immateriële vaste activa voor softwareontwikkeling: 421 K EUR; immateriële vaste activa voor interne informatica: 50 K EUR. kosten voor beursnotering: 49 K EUR; oprichtingskosten: 3 K EUR. Belastingen op het resultaat Dit betreft de fiscale provisie op het resultaat van BSB België en van BSB Frankrijk. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

10 DE BALANS BSB beschikt over een sterke balansstructuur, zowel qua solvabiliteit als qua liquiditeitsratio. De totale graad van financiële onafhankelijkheid 4 bedraagt 48% per 30 juni 2011, wat stabiel blijft ten opzichte van 31 december De liquiditeitsratio 5 bedraagt 1,95 per 30 juni 2011, zoals op 31 december GECONSOLIDEERDE ACTIVA - Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % VASTE ACTIVA % Oprichtingskosten % Immateriële vaste activa % Consolidatieverschil % Materiële vaste activa % Financiële vaste activa % VLOTTENDE ACTIVA % Vorderingen op ten hoogste één jaar % Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen % Overlopende posten % TOTAAL VAN DE ACTIVA % Vaste activa De stijging met 513 K EUR in vergelijking met 31 december 2010 kan verklaard worden door: de verwerving van materiële en immateriële vaste activa (voornamelijk gekoppeld aan de vernieuwing en de uitbreiding van het informaticapark, de oprichting van nieuwe dochtermaatschappijen en de aanschaf van de EVA-software ter aanvulling van het Soliamaanbod) voor K EUR; het activeren van de kosten voor softwareontwikkeling, voor 450 K EUR (zie hierboven: "geproduceerde vaste activa"); de kosten voor afschrijving van materiële en immateriële vaste activa (786 K EUR) en de afschrijving van de goodwill (185 K EUR). Vorderingen op ten hoogste één jaar De handelsvorderingen maken het grootste deel uit van het saldo van de vorderingen op ten hoogste één jaar ( K EUR). De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit te ontvangen subsidies. De stijging van deze post is gekoppeld aan de stijging van de omzet. Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen De evolutie van de positie van de beschikbare waarden weerspiegelt vooral het niveau van de investeringen, de stijging van de handelsvorderingen en de betaling van het dividend. Overlopende posten De overlopende posten bestaan uit uitgestelde kosten en verworven opbrengsten. 4 Globale financiële-onafhankelijkheidsgraad = eigen vermogen / balanstotaal 5 Liquiditeit in de brede zin van het woord = vlottende activa / schulden op minder dan één jaar BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

11 GECONSOLIDEERDE PASSIVA - Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % EIGEN VERMOGEN % Kapitaal % Uitgiftepremies 0 0 0% Geconsolideerde reserves % Omrekeningsverschil % Kapitaalsubsidies % BELANG VAN DERDEN 0 8 0% VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN % SCHULDEN % Schulden op meer dan één jaar % Schulden op ten hoogste één jaar % Schulden op ten hoogste één jaar die vervallen in de loop van het jaar % Financiële schulden % Handelsschulden % Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen % Belastingschulden, schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale schulden % Andere schulden % Overlopende rekeningen % TOTAAL VAN DE PASSIVA % Eigen vermogen In vergelijking met 31 december 2010 komt de wijziging in het geconsolideerde eigen vermogen (322 K EUR) grotendeels overeen met het nettoresultaat van de groep per 30 juni 2011, met toevoeging van het conversieverschil op het Zwitserse filiaal. Schulden op meer dan één jaar De stijging van deze post heeft vooral te maken met de financiering van materiële investeringen. Schulden op ten hoogste één jaar De schulden op ten hoogste één jaar bestaan voornamelijk uit handelsschulden en uit belastingschulden, schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale schulden. De stijging van de handelsschulden houdt verband met de evolutie van de business, terwijl de daling van de andere schulden te verklaren is door de uitkering van een dividend. Overlopende posten De overlopende posten bestaan in hoofdzaak uit: uitgestelde opbrengsten in verband met onderhoudsactiviteiten en de projecten in uitvoering; bedrag verkregen ter compensatie van het overnemen van een leasingcontract. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

12 GEBEURTENISSEN NA 30 JUNI 2011 Er hebben zich geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan na de halfjaarafsluiting. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Operationele resultaten bevestigen aanhoudende krachtige groei

Operationele resultaten bevestigen aanhoudende krachtige groei PERSBERICHT Operationele resultaten bevestigen aanhoudende krachtige groei Brussel, 14 maart 2001 Interbrew, The World's Local Brewer, maakte vandaag uitstekende operationele resultaten voor het jaar 2000

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Deel 1. Voorwoord Voorzitter / 7. Wie is U&I Learning / 8. Visie en missie van U&I Learning / 8. Het U&I Learning team / 9

Deel 1. Voorwoord Voorzitter / 7. Wie is U&I Learning / 8. Visie en missie van U&I Learning / 8. Het U&I Learning team / 9 1 Jaarverslag 2014 Inhoud 2 Deel 1 Voorwoord Voorzitter / 7 Wie is U&I Learning / 8 Visie en missie van U&I Learning / 8 Het U&I Learning team / 9 Markante commerciële gebeurtenissen / 11 De diensten en

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Real Software gepositioneerd voor de toekomst

Real Software gepositioneerd voor de toekomst PERSBERICHT: RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2004 Real Software gepositioneerd voor de toekomst Strategie: geen verandering van de oplossingsgerichte aanpak - combinatie van producten en diensten - voor nichesectoren

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Emakina Group : omzet groeit met 3% in 2013

Emakina Group : omzet groeit met 3% in 2013 Gereglementeerde informatie (persbericht) vertaling van officiële Franstalige versie Emakina Group : omzet groeit met 3% in 2013 BRUSSEL, 14 MAART 2014 (EMBARGO 17u30 CET) Emakina Group (Alternext Brussel:

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be BDO Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0)9 232 43 40 www.bdo.be Axxes Business Park Guldensporenpark 100 - btok K B-9820 Meretbeke ZENITEL NV Verslag van de commissaris aan dê algemene vergadering van

Nadere informatie

HALFJAAR VERSLAG 2010

HALFJAAR VERSLAG 2010 HALFJAAR VERSLAG 2010 HALFJAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, Europees marktleider in hoogwaardige technische beschermkledij, nichespecialist

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BRACHT DECKERS en MACKELBERT Naamloze vennootschap Adres: Entrepotkaai Nr: 5 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR) -

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten jaarverslag 2012 ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten maatschappelijke verantwoordelijkheid bpost in het kort flap Boodschap

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Het resultaat van ons succes

Het resultaat van ons succes Het resultaat van ons succes financieel rapport financier verslag 2012 I nhoud Financieel verslag 2012 INHOUD KERNCIJFERS 2 BALANS 4 RESULTATENREKENING 5 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 6 VERSLAG

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Gids van de aandeelhouder

Gids van de aandeelhouder Jaarverslag 2002 Gids van de aandeelhouder Maatschappelijke aandelen Distrigas De maatschappelijke aandelen van Distrigas staan genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Agenda van de aandeelhouders

Nadere informatie