Financieel halfjaarrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel halfjaarrapport"

Transcriptie

1 Financieel halfjaarrapport 30 juni 2011

2 HIGHLIGHTS VAN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2011 AANHOUDENDE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN EN STIJGENDE OMZET BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS In 2010 kende BSB een stijging van zijn omzet met 26%. Deze trend zet zich door in de eerste helft van 2011, in vergelijking met het eerste halfjaar van In het eerste halfjaar hebben wij overeenkomsten gesloten met twee belangrijke klanten in Frankrijk en in Cyprus voor de verkoop van Solife, onze beheersoplossing voor levensverzekeringen en met twee klanten in Frankrijk en in Monaco, voor de verkoop van Soliam, onze oplossing voor het beheer van financiële beleggingen. De activiteit "dienstverlening" behaalt eveneens mooie resultaten. Rekening houdend met onze prospectenlijst verwachten wij nog meer nieuwe bedrijven te kunnen overtuigen tijdens de tweede helft van het jaar. De markt is veelbelovend en het orderboek is goed gevuld. Op basis van de informatie waarover BSB vandaag beschikt, meent het management dat de stijging van de opbrengsten zich in het tweede halfjaar zal doorzetten met een gezonde rentabiliteit. In de loop van het eerste halfjaar van 2011 hebben wij ongeveer honderd medewerkers aangeworven, waardoor ons personeelsbestand is geëvolueerd van 309 tot 403 medewerkers. Dit is een aanzienlijke toename en betekent een grote financiële inspanning. De aanwervingen vonden plaats in alle sectoren: in de software factory, om de ontwikkelingscapaciteit voor onze softwareoplossingen te vergroten, en bij de implementatieteams (onze "integrators"), zodat we meer installaties van onze oplossingen kunnen verzekeren en nog meer dienstverlening op maat kunnen leveren. De aanwervings- en opleidingskosten die met deze aangroei van het personeelsbestand gepaard gingen, bedragen ongeveer 2 miljoen EUR en werden geboekt in het betreffende halfjaar. Ook al zorgt deze personeelstoename voor een daling van de rentabiliteit van BSB op korte termijn, toch zijn wij ervan overtuigd dat deze versterking in het kader van de verdere expansie van onze business noodzakelijk is en in de toekomst een extra meerwaarde zal betekenen. BSB heeft ook zijn commerciële teams versterkt. De onderneming beschikt nu over een commerciële directie op groepsniveau en over rechtstreekse vertegenwoordigingen in het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Duitsland en Nederland. De pre-sales teams werden eveneens uitgebreid om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan onze nieuwe verkopers. Deze versterking is geleidelijk aan gebeurd vanaf maart 2011 en de extra capaciteit wordt vooral ingezet op de verkoop van licenties in de bovengenoemde markten. Wij verwachten de eerste resultaten hiervan te zullen zien begin Het eerste halfjaar werd ook gekenmerkt door de oprichting van onze dochteronderneming in Zwitserland met commerciële kantoren in Zurich en in Genève. Tevens heeft BSB Solfia opgericht, een Luxemburgse dochteronderneming, belast met het aanbieden van onze softwareoplossingen en aanverwante diensten in een SaaS model (Software as a Service). Op dit ogenblik heeft Solfia een PSF aanvraag ingediend bij de Luxemburgse overheid en verwacht op korte termijn goedkeuring. Uit de eerste maanden van prospectie blijkt dat Solfia aan een reële behoefte op de markt beantwoordt, en in het bijzonder aan de behoeften van de IFA s (Independent Financial Advisors). Nu moeten we natuurlijk deze verwachtingen nog omzetten in contracten. Al deze initiatieven dragen bij of zullen bijdragen tot onze strategische doelstelling nl. een positie in de top 5 van softwareleveranciers in de sectoren asset management, vermogensbeheer en levensverzekeringen en daarnaast rendabel blijven op het vlak van onze dienstverlening. De belangrijkste uitdaging van het management ligt in het beheren van deze exponentiële groei met het behoud van een goede rentabiliteit. Elke unitverantwoordelijke zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de vlotte integratie van deze nieuwe medewerkers en van de ruim 50 andere die we nog zullen aanwerven in het tweede halfjaar. Jean Martin Afgevaardigd Bestuurder Michel Isaac Voorzitter van de Raad van Bestuur BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

3 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS 1 BSB heeft zijn activiteiten verder ontwikkeld op het vlak van de licentieverkoop en op het vlak van het onderhoud en de dienstverlening. Dit resulteerde in een omzetstijging van 26%. De ontwikkeling van de EBIT volgt deze stijging niet, wat vooral te verklaren is door de kosten die gemaakt zijn om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Juni 2010 Var % Omzet % Bedrijfscashflow (EBITDA) % Bedrijfswinst (EBIT) % Geconsolideerde winst vóór afschrijving van goodwill en % na belastingen Nettoresultaat % Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen % Financiële schulden (LT & KT) % Eigen vermogen % Evolutie van de omzet en EBITDA per 30 juni (in miljoen EUR) 14,4 11,8 10,5 18, ,5 1,7 1,6 0, Omzet EBITDA 1 De rekeningen zijn opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen 2 Nettoresultaat + afschrijving op positieve consolidatieverschillen BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

4 OPBRENGSTEN De omzet van 18,1 miljoen EUR per 30 juni 2011 tegenover 14,4 miljoen EUR per 30 juni 2010 betekent voor BSB een stijging van 26%. De opbrengsten van BSB voor het eerste halfjaar zijn als volgt : De opbrengsten uit de verkoop van software en aanverwante activiteiten bedragen 11,4 miljoen EUR. Deze opbrengsten kenden een stijging van 58% ten opzichte van juni 2010 en vertegenwoordigen 63% van de totale opbrengsten (50% over 2010). Deze opbrengsten worden als volgt verdeeld: o 5 miljoen EUR voor de verkoop van licenties en de add-ons in verband met de software, dit betekent een stijging van 40% in vergelijking met juni 2010; o 1 miljoen EUR voor de opbrengsten uit onderhoud, dit betekent een stijging van 21% in o vergelijking met juni 2010; 5,4 miljoen EUR voor opbrengsten uit diensten op het vlak van de integratie van software van BSB. Dit vertegenwoordigt een stijging van 86% ten opzichte van juni De opbrengsten uit dienstverlening op maat of in verband met software van derden bedragen 6,7 miljoen EUR. De daling van 7% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2010 wordt verklaard door de werken uitgevoerd door onderaannemers. KASPOSITIE De evolutie van de netto kaspositie weerspiegelt vooral het niveau van de investeringen, de stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal en de betaling van het dividend. PERSONEEL In het eerste halfjaar van 2011 kende het aantal medewerkers een enorme groei. De aanwervingen moeten de nodige versterking bieden voor de ontwikkelingscentra, en meer bepaald voor het ontwikkelingscentrum in Ierland. Van 261 medewerkers op 30 juni 2010 is het personeelsbestand geëvolueerd naar 309 personen op 31 december 2010 en naar 403 medewerkers op 30 juni Deze personeelstoename vertegenwoordigt een groei van meer dan 54% op één jaar tijd. En we groeien nog steeds aangezien het personeelsbestand van BSB eind augustus 2011 reeds 410 medewerkers telde en er tegen het einde van 2011 nog 50 aanwervingen gepland zijn. POSITIONERING VAN HET PRODUCTAANBOD VAN BSB BSB is ervan overtuigd dat Solife één van de beste producten op de Europese markt is voor het automatiseren van individuele levensverzekeringen, spaarformules als risicoverzekeringen. Deze status wordt erkend door de grote internationale marktanalisten, wat de perceptie van Solife op de markt nog versterkt. Met het contract dat we in Cyprus hebben getekend, breiden wij Solife uit naar de groeps- en hospitalisatieverzekeringen. Wij merken inderdaad dat in West-Europa de individuele verzekeringen en de groepsverzekeringen twee redelijk gescheiden werelden zijn, terwijl deze twee domeinen in Oost-Europa en in het Middellandse Zeegebied nauw met elkaar verweven zijn. Door Solife uit te breiden met de nodige functies voor groepsverzekeringen, verdubbelen wij de afzetmogelijkheden voor Solife in de komende 18 maanden. Deze functies zullen ons toelaten om de verzekeringssector een zeer kwaliteitsvolle oplossing voor het beheer van groepsverzekeringen aan te bieden, die zowel efficiënt als flexibel in het gebruik is wat voor dit soort activiteit zeer belangrijk is. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

5 Op technologisch vlak evolueren onze producten Soliam en Solife snel naar een verhoogde capaciteit voor het verwerken van steeds grotere volumes van contracten en transacties. Deze inspanning bereidt ons voor op een evolutie naar steeds grotere accounts, en is nu reeds voelbaar. Historisch gezien is Soliam ontwikkeld voor middelgrote entiteiten, zowel op het vlak van vermogensbeheer als asset management. Sinds eind 2010 zien wij mooie opportuniteiten bij de grote ondernemingen en zullen tevens Soliam snel positioneren in dit belangrijke marktsegment. Tegelijkertijd hebben we Soliam met succes als platform geïmplementeerd binnen organisaties met meerdere dochtermaatschappijen beheert in éénzelfde softwareomgeving. Dit concept maakt het mogelijk bepaalde kosten te delen en de gegevens volledig vertrouwelijk te behandelen. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

6 1. VERKLARING VAN HET MANAGEMENT Jean Martin, afgevaardigd bestuurder, en Miguel Danckers, CFO, verklaren, voor zover hun bekend is, dat de hierna vermelde financiële staten, die opgesteld zijn volgens de Belgische boekhoudnormen, een getrouwe weergave zijn van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van BSB International en van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. 2. EXTERNE CONTROLE De hierna voorgestelde halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten werden niet gecontroleerd door de bedrijfscommissaris, de firma ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren bcvba. 3. COMMENTAREN BIJ DE HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOORAFGAAND De consolidatieperimeter per 30 juni 2011 is als volgt geëvolueerd ten opzichte van 30 juni : De Ierse dochtermaatschappij heeft haar activiteit pas in de loop van het tweede halfjaar van 2010 opgestart. Solfia en BSB Zwitserland zijn opgericht in het eerste halfjaar van In het eerste halfjaar van 2011 zijn er aandelen buiten de groep overgedragen aan de ondernemingen van de groep, wat het aandeel van derden in het resultaat en het eigen kapitaal van BSB tot bijna nihil herleidt. 3 Het Ierse bijkantoor heeft zijn activiteiten stopgezet op 31 december 2010, zonder impact op de consolidatieperimeter. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

7 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Juni 2010 Var % BEDRIJFSOPBRENGSTEN % Omzet % Geproduceerde vaste activa % Andere bedrijfsopbrengsten % BEDRIJFSKOSTEN (-) % Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen % Diensten en diverse goederen % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa % Waardeverminderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) Voorzieningen voor risico s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) Overige bedrijfskosten % BEDRIJFSWINST (+) / VERLIES (-) % FINANCIËLE OPBRENGSTEN % Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa 1 1 0% Andere financiële opbrengsten % FINANCIËLE KOSTEN (-) % Kosten van schulden % Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ,5% Andere financiële kosten % WINST (+)/VERLIES (-)VÓÓR BELASTINGEN % UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UITZONDERLIJKE KOSTEN WINST (+)/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTINGEN Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en belastinglatenties (+) % Belastingen (-) % Regularisatie van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen 0 0 0% Overboekingen en onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 1 1 0% GECONSOLIDEERDE WINST (+)/GECONSOLIDEERDE VERLIES (-) % Aandeel van derden % Aandeel van de groep % Netto resultaat in euro per aandeel 0,15 0,15 0% BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

8 Omzet en resultaten De omzet op 30 juni 2011 bedraagt 18,1 miljoen EUR; dat is een stijging van 26% ten opzichte van 30 juni De stijging heeft betrekking op de software activiteite aangezien de dienstverleningsactiviteiten stabiel zijn gebleven. De omzet die op de Belgische en Luxemburgse markten is gerealiseerd, blijft belangrijk en situeert zich rond 57% van het totale zakencijfer. In Frankrijk breiden de activiteiten zich verder uit. De omzet is er met 13% gestegen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 en bedraagt 5,9 miljoen EUR per 30 juni 2011, wat overeenstemt met ongeveer 33% van de totale omzet. De omzet die op de overige markten is gerealiseerd, stijgt van 727 K EUR op 30 juni 2010 naar K EUR op 30 juni 2011, wat een toename van 128% betekent. Het aandeel van deze markten in de globale omzet stijgt zo van 5 naar 9%. De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt K EUR op 30 juni 2011, ten opzichte van K EUR op 30 juni Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 841 K EUR, tegenover K EUR per 30 juni Geproduceerde vaste activa onderzoek en ontwikkeling In de loop van het eerste halfjaar heeft BSB verder geïnvesteerd in de ontwikkeling en de voortdurende verbetering van zijn softwarepakketten. Deze investeringen, die meerdere miljoenen euro opbrengen per jaar, versterken het vermogen van de onderneming. In overeenstemming met de waarderingsregels werd een deel van deze ontwikkelingskosten per 30 juni 2011 geactiveerd, voor een bedrag van 432 K EUR voor wat Soliam en Solife betreft. Solfia heeft eveneens 18 K EUR geactiveerd in het kader van de SaaS-activiteit. Bovendien werd 126 K EUR aan oprichtingskosten geactiveerd ter gelegenheid van de oprichting van Solfia en BSB Zwitserland. Overige bedrijfsopbrengsten De "overige bedrijfsopbrengsten" bestaan voornamelijk uit: 1 Bedrijfssubsidies (816 K EUR): deze omvatten hoofdzakelijk de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling die toegekend worden door het Waalse Gewest en door de Staat Luxemburg, en de subsidies voor vorming en opleiding; 2 Recuperatie van kosten, waaronder de toegekende voordelen in natura van de bedrijfswagens voor het personeel, de vrijstelling in België van bedrijfsvoorheffing voor het personeel tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling, en de recuperatie in het Groothertogdom Luxemburg van bedragen voor afwezigheden wegens ziekte (in totaal 602 K EUR). 3 Doorrekenen van huur: 149 K EUR. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Het gaat hier om onderaannemers en andere kosten die worden doorgerekend aan de klanten. De daling van deze post heeft te maken met de voltooiing van een belangrijk Frans project. Diverse goederen en diensten De toename van de kosten voor diverse goederen en diensten wordt verklaard door meerdere factoren: de stijging van het personeelsaantal (leasing van voertuigen, brandstof, opleiding, kantoorruimte ) en de kosten voor rekrutering; de oprichting van nieuwe dochtermaatschappijen (nieuwe kantoren, honoraria, reizen, ). Bezoldigingen De aangroei van het personeelsbestand brengt een stijging van de loonkosten met 32% met zich mee in vergelijking met 30 juni BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

9 Afschrijvingen De stijging van de afschrijvingskosten in vergelijking met 30 juni 2010 heeft voornamelijk betrekking op de stijging van de afschrijvingen van materiële vaste activa. Deze stijging heeft te maken met de investeringen die we gerealiseerd hebben in 2010 en begin 2011, en vooral met de kosten voor eigen informaticamateriaal en de uitrusting van de nieuwe dochterondernemingen. De afschrijvingen worden als volgt verdeeld: materiële vaste activa: 263 K EUR; immateriële vaste activa voor softwareontwikkeling: 421 K EUR; immateriële vaste activa voor interne informatica: 50 K EUR. kosten voor beursnotering: 49 K EUR; oprichtingskosten: 3 K EUR. Belastingen op het resultaat Dit betreft de fiscale provisie op het resultaat van BSB België en van BSB Frankrijk. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

10 DE BALANS BSB beschikt over een sterke balansstructuur, zowel qua solvabiliteit als qua liquiditeitsratio. De totale graad van financiële onafhankelijkheid 4 bedraagt 48% per 30 juni 2011, wat stabiel blijft ten opzichte van 31 december De liquiditeitsratio 5 bedraagt 1,95 per 30 juni 2011, zoals op 31 december GECONSOLIDEERDE ACTIVA - Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % VASTE ACTIVA % Oprichtingskosten % Immateriële vaste activa % Consolidatieverschil % Materiële vaste activa % Financiële vaste activa % VLOTTENDE ACTIVA % Vorderingen op ten hoogste één jaar % Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen % Overlopende posten % TOTAAL VAN DE ACTIVA % Vaste activa De stijging met 513 K EUR in vergelijking met 31 december 2010 kan verklaard worden door: de verwerving van materiële en immateriële vaste activa (voornamelijk gekoppeld aan de vernieuwing en de uitbreiding van het informaticapark, de oprichting van nieuwe dochtermaatschappijen en de aanschaf van de EVA-software ter aanvulling van het Soliamaanbod) voor K EUR; het activeren van de kosten voor softwareontwikkeling, voor 450 K EUR (zie hierboven: "geproduceerde vaste activa"); de kosten voor afschrijving van materiële en immateriële vaste activa (786 K EUR) en de afschrijving van de goodwill (185 K EUR). Vorderingen op ten hoogste één jaar De handelsvorderingen maken het grootste deel uit van het saldo van de vorderingen op ten hoogste één jaar ( K EUR). De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit te ontvangen subsidies. De stijging van deze post is gekoppeld aan de stijging van de omzet. Thesauriebeleggingen en beschikbare middelen De evolutie van de positie van de beschikbare waarden weerspiegelt vooral het niveau van de investeringen, de stijging van de handelsvorderingen en de betaling van het dividend. Overlopende posten De overlopende posten bestaan uit uitgestelde kosten en verworven opbrengsten. 4 Globale financiële-onafhankelijkheidsgraad = eigen vermogen / balanstotaal 5 Liquiditeit in de brede zin van het woord = vlottende activa / schulden op minder dan één jaar BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

11 GECONSOLIDEERDE PASSIVA - Niet-gecontroleerde cijfers In K EUR Juni 2011 Dec 2010 Var % EIGEN VERMOGEN % Kapitaal % Uitgiftepremies 0 0 0% Geconsolideerde reserves % Omrekeningsverschil % Kapitaalsubsidies % BELANG VAN DERDEN 0 8 0% VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN % SCHULDEN % Schulden op meer dan één jaar % Schulden op ten hoogste één jaar % Schulden op ten hoogste één jaar die vervallen in de loop van het jaar % Financiële schulden % Handelsschulden % Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen % Belastingschulden, schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale schulden % Andere schulden % Overlopende rekeningen % TOTAAL VAN DE PASSIVA % Eigen vermogen In vergelijking met 31 december 2010 komt de wijziging in het geconsolideerde eigen vermogen (322 K EUR) grotendeels overeen met het nettoresultaat van de groep per 30 juni 2011, met toevoeging van het conversieverschil op het Zwitserse filiaal. Schulden op meer dan één jaar De stijging van deze post heeft vooral te maken met de financiering van materiële investeringen. Schulden op ten hoogste één jaar De schulden op ten hoogste één jaar bestaan voornamelijk uit handelsschulden en uit belastingschulden, schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale schulden. De stijging van de handelsschulden houdt verband met de evolutie van de business, terwijl de daling van de andere schulden te verklaren is door de uitkering van een dividend. Overlopende posten De overlopende posten bestaan in hoofdzaak uit: uitgestelde opbrengsten in verband met onderhoudsactiviteiten en de projecten in uitvoering; bedrag verkregen ter compensatie van het overnemen van een leasingcontract. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

12 GEBEURTENISSEN NA 30 JUNI 2011 Er hebben zich geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan na de halfjaarafsluiting. BSB FINANCIEEL HALFJAARRAPPORT 1 E HALFJAAR VAN

Financieel halfjaarrapport

Financieel halfjaarrapport Financieel halfjaarrapport 30 juni 2010 1. HIGHLIGHTS VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2010 DUIDELIJKE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN EN BEDRIJFSRESULTATEN INLEIDING Eind 2007 nam de groep BSB een strategie aan

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Versie 2016 Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie