Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4"

Transcriptie

1 edctoeel Beste lezes, ls dt leest s het ewe j lwee geboke. Bekot zl wee ee zeljke goep (bo)fmce stdete met ee mstepogmm v stt g. et gootste deel v de stdete zl doostome de gebkeljke mstes mce e "Bo-hmcetcl Sceces". Sommge lteteve msteopledge wode doo de fcltete ede, Goge e techt gepomoot e zlle dom bj de meeste stdete beked zj. och zj e og geoeg dee msteopledge wv veel stdete het best et v wete. ok s het bj weg stdete beked wt het bod s voo (bo)fmce-geelteede mstes dee stede d de hdge std v stdee. Dt ws voo os, de olcommsse, mee d voldoede ledg om ee ol hmcetc t te bege ove de veschllede mstes. wodt d ook dk gelegd op wt voo veschllede chtge be de msteopledg wode gegeve, w de mste wodt gegeve wodt e of e og vllede toeltgsese odg zj om toegelte ke wode. Net ls bj de ol v oktobe,,,ls k lte goot be ", hope wj hemee v dest te zj voo het mke v ee goede keze voo de toekomst. N mj zcht s dt ee zee teesst odewep voo lle stdete (bo)fmce, het bjzode voo de stdete de op kote temj de bchelofse hebbe fgeod of zlle fode. Veel leespleze, k Schoemke h.t. vooztte de ommsse te edcte v de ol hmcetc 6- hodsopgve edctoeel 3 K.N..S.V. 4 hmce Scm 4,,esclps 5 ts hmcetcom 5 ged s 6 V Stdet xchge ogm -8 h.v.d. yge 1 ommsse bj de K.N..S.V? 11 Stge kjk 1 ve voostelle...sk 13 tevew: Stdete obekede mste mgppe 16 stes 18-3 Sdok 4 Volgede kee de ol 5 deswjzge 6 olofo 6 3

2 4 K.N..S.V. Wde lede de K.N..S.V., et ewe j s geboke e k hoop d ook dt edeee ee leke vkte e ee og mooee jwsselg heeft gehd. p het momet v schjve hebbe we et het.s. lstm chte de g. Dvoo zt k og heleml de Stekls sfee. et het best hebbe we Stekls geved e we kege v de lstmcogescommsse de chocolde lettes K.N..S.V.. et.s. lstm wed goots geved, vele mooe feestjes, spotctvtete zols ptbll e skë, e ls fslte wed e ee glde e gl gehode. et 4 pesoe zte we de -kek te ete e het gl wed met 5 m geved. Wj ls best hebbe v deze week geote. ogmls wl k lle.s. lede felctee met het 15 jg best v de veegg. de belgjk ews s dt je je k schjve voo het S-coges pl. Doe dt d ook sel! Wt hoe moo k het zj: dcht bj hs e toch tetol g! k hoop jlle d ook lleml te otmoete bj het S coges.et them v dt mme: stes. e teesst them. e bet g stdee e je dcht k g het odezoek of de potheek, zode te bedeke dt je met deze stde og mee k! jdes je stde kom je e chte dt je st deze beoepe og llele dee kte op k g. k be d ook beewd of de olcommsse llee de obekede mstes zl belchte of ook og het wekgebed v deze mstes. et ljkt mj ede gevl et zo' teesst mme ls twee ol teg, de ove de veschllede beoepe gg. ssche kom je deze edte ee mste tege de jj og et kede m wel eg teesst vdt. egkomed op deze md, wl k jlle lle todge voo de j V, deze zl op j gehode wode techt. et vedeljke goet, ët v de ee h.t. vooztte hmce Scm Wde lede de K.N..S.V., et ewe j s mddels lwee begoe e dt beteket dt vele ode os lwee goede vooemes hebbe gemkt. e ew j beteket voo veel mese ee ew beg met ewe kse. et s goed om jljks ees stl te st met hoe het met je gt e te bedeke hoe je je leve k betee. De meeste mese hebbe het vooeme te stoppe met oke, f te vlle, gezode te ete e mee te spote. Veel stdete zlle st deze vooemes toch ook pobee om ees echt te g stdee e tetmes te g hle. els hode et veel mese het vol de goede vooemes t te voee. gelkkg s het dt j des...(hopeljk). p dt momet kjk k og eve teg op het fgelope j. et ws ee topj voo hmce Scm. s ee stt gemkt met het lmldmtschp, e zj og oot zoveel eestejs geweest e het 5e stm s op gootste wjze geved. V 11 decembe tot 1 decembe s Goge éé goot gekkehs geweest. De feeste we geweldg, het symposm teesst e lles s optml velope. k be zee beewd wt het volgede j os begt.et them voo deze ol s "bekede mstes". De meeste stdete zlle de bchelo fmce of (bo)fmcetsche weteschppe vede g met de bjbehoede mstes. och s e veel mee mogeljk e s het goed om ee bede kjk te hebbe op wt e mogeljk s met je bchelodplom. k be zee beewd wt de olcommsse lleml voo os petto heeft. Voo wl k veel pleze wese met het leze v dt mme e hoop k bekot te moge speke op ee ctvtet v de K.N..S.V. of het oge Noode. et vedeljke goet, lexde mlto h.t. peses

3 5,,esclps" Wde lede de K.N..S.V., zj stes w megee gee weet v heeft, m soweso s het best v het feomee ste et ets w k ovoowdeljk blj mee be. et s eg goed dt e ee weeldwjd geccepteede ttel te behle s Nedeld, m e s zt wel ee egteve kt de ttel ste. ste s ee wood wt bj mj ee bttee bjsmk heeft. De Nedeldse vetlg v ste s tljk meeste, e dt s o et bepld ee ttel de k gg mj zo wlle bde. De ttel meeste de echte s toch wel ee v de mst gewdeede ttels de op de Nedeldse vestete te behle s. et kddede gevoel wt meg schole opoept echte te g stdee zog voo ee zodg ggtsche stotvloed echtestdete dt ee bl de chtg et ets exclsefs mee bj zch heeft. xclsvtet s ets w wj ede veel wde hechte. e stde w de cème de l cème v de stdete bj teecht komt, stt op ee geheel de ve d ee stde w ee tevodg tl stdete zch de gjze mss megt. et exclsvtet be k wee gekome bj het odewep v deze, ogetwjfeld wee pchtge, ol 'bekede stes'. et doe v ee obekede ste zo ook tot het otstjge v de gjze mss ke ede. Bs etsch h.t. peses esclp est mj llee og m veel pleze te wese bj het leze v deze ol! Nmes het 11ste best de edsche hmcetsche Stdete-Veeegg "esclps" 'BBs', ts hmcetcom Gechte lede de K.N..S.V., e schjve ed decembe. et ws ee mlde dg het Stchtse toe odegetekede de pe klom om dt voowood voo te schjve. De odge ctvtete zj wee de eve gepsseed e og tlloze lgge voo de techtse fmcete het veschet. e moo momet om de bls op te mke. Dom de commsse lle mte om dt odewep voo t de doeke te doe. Wellcht wode he wel stdekezes heze. Beg decembe heeft de St ee bezoekje gebcht de..-boel om de commsses te vooze v mddels ee flmpje lte wete dt de es dt j Dbl e Belfst zl g. Veetg stdete zlle de Nedeldse sle voo ee weekje chte zch lte. opede op éé v de vele mooe..-ctvtete het Stchtse te moge begoete, teke k, met vedeljke goet, spe Bogts h.t. peses de..s.v. "ts hmcetcom" et them v dt mme s "obekede mstes". et s lek om het them v het bld te betekke ee voowood, m dt zl deze kee et het gevl zj. ls k ets ove obekede mstes zo schjve, d zode ze mmes et obeked m beked zj. ee kle pesetje. ok heeft op ee specl feest de othllg v de bestemmg e het pogmm v de bteldexcse pltsgevode. ee gezellg dkke Dock 154 heeft de commsse

4 6 ged s K.N..S.V. 18 j tetole vod (techt) j lgemee Vegdeg de K.N..S.V. (techt) 1 feb SK lezg (techt) 16 feb tet oselg vet (Goge) feb tet oselg vet (techt) 1 mt Nedeldse dste potheke (N)-dg (techt) 4 mt Voojsdg (tte) 31 mt e coges (geeeskde e fmce stdete) (techt) hmce Scm 3 j lgemee ede Vegdeg 1 feb SK lezg (techt) 5 feb S vegdeg 6 feb S boel 5 mt S vegdeg 6 mt S boel 15 mt el fe Gme 1 mt Voojdg K.N..S.V. mt V &8 mt Bet-bedjvedge esclps 16 j DDB j lfjljkse V de..s.v. "esclps" 8 feb Des vestet ede feb DDB feb èe vod 1 mt ddgsymposm mt eüste DDB met Kddt Best othllg 6 mt Btegewoe V de..s.v. "esclps" ts hmcetcom 1 j Newjsde & feest j dedg 5 feb.. boel 14 feb V 1 feb lmkothllg e feest 5 mt.. boel met KB othllg 1 mt feest pl.. boel 16- pl Bteldexcse

5 V Wde lede de K.N..S.V., Bj deze hebbe wj de ee e het we geoege t te moge odge voo de V de K.N..S.V. Deze lgemee Vegdeg zl pltsvde op ztedg j om 1: de Boothzl, edelbegl 3, te techt. eves wlle we v hte todge om deel te eme het sltede de, welke plts zl vde estt ot te techt. De koste voo dt de zj 1,5. kt zch opgeve voo het de doo voo mdg 16 j ee mltje te ste Geleve he de volgede gegeves te vemelde: m, e-mldes e fdelg. De ged voo de lgemee Vegdeg e de otle v de lgemee Vegdeg gehode op 4 septembe 6 te tte lgge te zge bj w fdelgsbest. N leveg v w tektje bj de pegmeeste zlle de eskoste volledg wode vegoed. Voo vedee vge kt cotct opeme met ee v de bestslede v de K.N..S.V.. opeljk ke we lle begoete op ztedg de e. et vedeljke goet, et best de K.N..S.V. 6- Stdet xchge ogm Sommge momete je leve ljke op het eeste gezcht weljks vemeldeswdg, m bljke lte ee eome mpct te hebbe. Zo ook de dlege mddg beg 6, toe k lgs de K.N..S.V. lep voo wt et te zke doede zke, e teloops de toemlge bteldcommsss Bt voeg, of S (Stdet xchge ogm) v de S mssche ets leks ws. j voeg me w k d wel teesse hd. "h, doe m ets zë, Sgpoe of zo," twoodde k. Vjf mde lte: p ee wt klle zodg jl vetekt vlcht K 83 v mstedm Sgpoe. wlf lte ld k op wt wellcht het lleschooste vlegveld te weeld s (de meeste vlegvelde zj l edeljk schoo, m dt sloeg lles), de schooste std op de: welcome Sgpoe. D st je d, 1. klomete v hs, e je ket emd. Gelkkg voo mj e mj esgeote (ee stdete t Zwtseld e ee stdet t oemeë) wede we sel opgevge doo de lokle fmcedelegte. Ze bchte os met het goede opeb vevoe os gstgez. Sgpoe s ee ld w 4 mljoe mese woe ee gebed te gootte v mstedm. Zodoede woot 8% v de bevolkg flts, zo ook wj, op de tede vedepg, ee pptemetje v ee hees gstgez. N ee dgje bjkome v de jetlg (lees: de std vekee) bego de stge. We we llede gesttoeed lexd osptl, ee voomlg Bts legezekehs. de ve weke dt we e wekte, lepe we mee op vjf fdelge w fmce wed bedeve. Zo dde we mee bj koop, w k bjvoobeeld ee ode moest mke voo zo' 1,5 mljoe geeesmddele voo ee bevelggsopete.

6 8 Dst hd je het mgzj, w de bestellge bekwme, wede opgeslge, e vede gedstbeed doo het zekehs. dehlve week wekte k de tptet hmcy, ee soot polklsche potheek, w de geeesmddele wode klgemkt voo t het zekehs otslge mese. D vst zt de etl hmcy, ee ksg tsse ee potheek, dogst e zelfzogwkel, w k klte dves gf ove de koop v hese kde, wdelstokke, kffelbee, pjstlles e specle voedg voo dbete. De ltste fdelg ws ptet hmcy. ebj lep k mee met de zekehspotheke e gge we lgs de bedde v de ptët. lexd osptl lgt ee wt mee bt, w veel mmgte e odee woe, de gebekkg of gee gels speke. Zodoede stod k vk het bed e spk de potheke het hees of les met de ptëte. Gelkkg we e ook vele de wél gels spke. Nst het zekehs (ze ook zg k ook veel v het ld. Sgpoe s ee pchtg ld e ve weke s voldoede om het goed te lee kee. We bezochte de beoemde deet, het gote cetm met de otelbe shoppg mlls, topsche esots. Dst volgde k ook colleges de vestet, tokke we e veel op t met mese v ove de hele weeld, e bezochte we lesë met het gstgez. éé md k je ogeloofljk veel lee, ze, meemke. k d je d ook echt om ees deel te eme S. et ws voo mj ee geweldge evg, w k ook ee hele ol ove vol hd ke schjve. e bet gee toest, stdet, of wekeme: e bet odedeel v de lokle bevolkg. Z j! Gwylm sses

7

8 1 h.v.d. yge Wde lede de K.N..S.V., et s lwee bj ee j gelede dt os mooe dspt eked wed tjdes de j V v de K.N..S.V.. Zes ethosste lede begoe dt vot e bchte veel tjd sme doo om elk og bete te lee kee. mddels s os clbje mede tgebed met de fsse ewelge t de de veschllede stede: eee Bkke (ede), s Beeths (techt) e t Kot (Goge). jdes het K.N..S.V.-gl hebbe wj ze vewelkomd os dspt e d hebbe we tljk ee (of meedee, sommge ode os ets te veel) glsje(s) ose op gedoke. Nst dt we elk ze tjdes de ltjd gezellge K.N..S.V.-ctvtete, dee we mddels mdeljks sme om elk v de meest ctele oddels op de hoogte te hode m voomeljk ook om lekke ee vodje te elxe. fgelope oktobe hebbe we ee spe moo dsptweeked gehd wop hels et lle lede wezg kode zj vebd met bestsctvtete e stges. Dt mocht de pet echte et dkke; wj dmes vemke os ltjd wel. ls 'specl gest' hdde we mmes efe (lees: jeeve) tgeodgd (os ege et ekede dsptld) e zj heeft sme met ppelsp voo ee tl beheljk hlsche tfeele gezogd. Nst de gezellge, temle vode/chte de os og lg zlle hege, we e ook de zee otspe momete, wt ls vowe ets heel eg goed ke (de me vekekele zch l om de volgede opmekg) s het ks doe. We hebbe gesleted doo het pttoeske lbg e hebbe geote v oze (ege!!!) s, het zwembd, gezchtsmsketjes e stpels DVD's met de welbekede medesees. e pm fsltg ds v de dkke peode de we lleml chte de g hdde. Bekot g we wee op zoek de ewe spt-lede, ds lle ethosste K.N..S.V.stetjes opgelet!ok s te tjde v dt schjve oze lleeeste jljkse ctvtet voo lle lede de K.N..S.V. bj. We vehege os e op bj tes Bsto te g ete (lees: obepekt schze e dke) w we de mdeljkse -boel zlle bezoeke. We hope e vetowe eop, dt het ee geslgde vod zl zj! e zlle we tjdes de j V og wel op tegkome.d zo k wlle fslte met edeee lsog lle goeds te wese voo het ewe j met heel veel oze! Nmes hvd yge, eke de Seepot Doms h.t. secetesse de hvd yge

9 11 ommsse bj de K.N..S.V.? jkt het je lek om dt bld te levee mee d stdete? jkt het je lek om lezge te ogsee of ee beoepedg te ogsee? f wl je betokke zj bj het ogse v ee WN de tetole ommsse? wl je de gezellghed v ee commsse et msse? G d e too je teesse doo het fomle te vlle! (of too teesse bj je fdelg) Wj zj og op zoek : Beoepedg ommsse '-'8 6 pesoe v ts hmcetcom ol hmcetc '-'8 6 pesoe v hmce Scm teet ommsse tetole ommsse hmce Scm,,,esclps" e ts hmcetcom-lede SK hmce Scm,,,esclps" e ts hmcetcom-lede Spotcommsse '-'8 Vjf pesoe,,esclps''

10 1 Stge kjk Stge à Stsbog jdes mj mddelbe schooltjd ws e m éé mogeljke vktebestemmg bj os ths: kjk. Dt levede vele geme momete op, met moezme s/gelse coveste bj zosodegg, lge befwsselge e ee gestg goeede 'got' woodescht. N mj edexme besloot k lle esple og eve te lte voo wt ze we e eest wt zelfstdghed op te doe ede. De stde Bo-mcetsche Weteschppe bevel goed. het cclm ws plts gemkt voo totl de stges: de mde bchelostge, ege mde hoofdvkstge (bede veplcht de vestet ede) e zes mde stge keze. Net ls veel v mj stdegeote gg k op zoek ee stgeplek het bteld voo mj ltste stge. Wom kjk? Vwege geme voegee evge, de tl de k og steeds geweldg vd, e ook ee beetje omdt het lekke dchtbj s. vkeljk zocht k cotct met het beoemde sttt ste js, m d keeg k eest twee mde gee ekel twood, e toe ee ml dt e hels gee plek ws voo mj. Gelkkg hd de pofesso v de goep w k mj hoofdvkstge deed ekele cotcte, e v hem kwm k Stsbog teecht. Net bj het sttt ste, m bj het GB, vebode de vesté os ste. Beg septembe 5 velde k ds Klkspweg 1 (zjstt v de hchll-l) voo 1, e d Bllo (st de ot Wsto hchll). Dt gg gepd met ege stess, geze k de dg voo vetek og et heleml zeke wst dt k dedd ko tekke mj stdo Stsbog, m tedeljk velep lles goed. (e tp voo edeee met tetole vehsple: lt lles m v tevoe op ppe zette, zelfs ls de vehde zegt dt e bsolt gee hst bj s...) k ws me l ee p dge te gst geweest op het lb, ds k wst l dt e gee eom goot cltveschl ws met Nedeld. et schjt et lle se "lbo's" zo te zj, m bj os zegt edeee 't' (of Bgtte) tege de pofesso, e wode stdete et behdeld ls voetvege of ppetteeslve. De hele dg s speke e hoe ws wel vemoeed het beg, odks de cssse de k volgde het j voo mj vetek. thskomst otspe tv kjke ws e ook et echt bj: of S het s s het beg veel ege d ee lstetoets... j stge velep soepel: de begeledg ws goed, het wek (meestl) teesst e fwsseled, e dt mj s et pefect ws vod edeee oml. Dt k moete deed om s te speke wed eg op pjs gesteld. et weke met poefdee vod k soms wel shockeed, m de begeledes begepe dt e odestede w odg. ls k zelf deeë of tteve doeg wede deze ovewegg geome. k ws vj om mj ege tjd te dele, e e ws gee vste 9-tot-5 metltet. we egelmtg pesettes e sems om het wek v dee lede v de goep e dee lboto te lee kee. jdes mj ege mde stge heb k op de momete mj wek gepeseteed de dee goepslede. jdes het schjve v mj veslg het ed v mj stge wed k pesooljk begeled doo Bgtte, de pofesso. De esltte de k heb behld tjdes mj stge wode op dt momet vewekt ee pblcte wv k co-te wodt. e md of twee voo het ed v mj stge stelde Bgtte mj ee pomotepoject voo. ok vod ze voo mj ee bes voo de j. (Dt s het gootste veschl tsse pomovee Nedeld of kjk: kjk be je stdet met ee bes, e Nedeld wod je betld doo de vestet. ls je gg jk wlt wode tjdes je -schp k je ook bete Nedeld bljve...) k moest e wel eve ove deke of k deze stp wlde mke, e Bgtte gf mj de tjd om stg te beslsse. p het momet dt k dt schjf heb k mj eeste poeve ls 'thésde' l chte de g... Kotom, k bljf og ee p j. de tjd g k ook ee p mde otél het kde v ee smewekg met stzeec. j g we met de hele goep ee coges Bo. e veschl met de Nedeldse 's, ede gevl zols k ze ke t ede, s ook dt we Stsbog veplcht odewjs moete volge, tewjl je ede odewjs moet geve. De cole Doctole ogseet odewjsmodles specl voo thésds ove weteschppeljke odewepe, m ook ls oette op de bedsmkt. k vd kjk ee geweldg ld, e hoewel k mj fmle e Nedeldse vede best wt dchtebj zo wlle hebbe, heb k zeke gee spjt v mj keze. voo edeee de mssche ee stge het bteld wl g doe: doe het vool, ls je tegkomt zl je begjpe wom! l Bld

11 ve voostelle...sk Wde lede de KNSV, e ew j beteket teves ewe gezchte e zo ook de deljke Stde Kommsse (SK). De SK bestt t stdete t Goge, ede e techt. De commsse hodt zch ode dee bezg met de het ogsee v de welbekede SK-lezge. e wode odewepe belcht de het eglee cclm mde bod kome. Vede zj we w betokke bj de opledge de de stede. opeljk ke we hedoo de stdete de toekomst v dest zj doo de hemee vekege zchte. N jlle wete wt we doe, wlle we os ook gg eve voostelle! p de foto v lks echts; est ob, ommsss Bteld v het best, de decte lk v het best de commsse e ddoo v oschtbe wde. Dst s, oze vooztte met zchte G, zogt ltjd voo ee heldee ged, stt deze testedeljke commsse e hodt het ovezcht. ok eemt ze zttg de v techt. Vede md e. Zj hebbe beweze eëel sel ee lezg elk te ke de e ook og ees voo ee ceteve poste te zoge. s teves pegmeeste v de commsse. het mdde stt elee, de otwepste v het l legedsche SK-logo e eg ethosst e vetwoodeljk. D o, de totse dgste v het sht met het eedegeoemde SK-logo. Ze heeft veel evg veschllede opledgsoge v Goge. ee echts heo, de secets v dt stel e odgedede v deze commsse. j zogt ltjd voo ovezchteljke otle. ls ltste, test echts, Stef. Nst vdelvechte v de KNSV, s hj ook eg betokke bj de opledg e mkt deel t v het ceteve be v de commsse. et vedeljke goet, De deljke Stde Kommsse 13

12 14 tevew: Stdete met obekede mstes ve voostelle: Nm: ste: fstdeechtg: yl v p hemcl geeg hmcetcl odct geeg (echsche mce) 1. Wom be je deze mste g doe? De keze s voo mj op "mce" gevlle vwege de kvlkke tsse schekde e bologe, wt ee potheke de hele dg doet wst k toe og et echt. Gedede mj eeste j kte k steeds mee te geïteesseed de otwkkelg v geeesmddele. et wed mj ook ddeljk dt de otwkkelg v geeesmddele best ve v de potheke fstt. Dst be k v meg dt de opebe potheke mee geeesmddelvekope s d dt hj echt met zj vk bezg s. emee doel k d met me op hetgee wt de stde leestof wodt behdeld, wt mj dee d oot mee wodt toegepst. ls gevolg hev be k om me hee g kjke wt de fmce lleml te bede heeft, zekehspotheke e odezoek leke me og steeds teesst. D heb k de voos e teges v de veschllede chtge tege elk fgewoge. W het meest teesste wek te vde s, welke vkke het lekst zj, hoe de toekomst de fmcetsche weeld et zet e wt k met de est v mj leve wlde doe doe. j twoode op de vge zj og steeds hetzelfde. dezoek de dste ljkt me og steeds het lekst om te doe. echsche vkke wbj de tweteschppe ls schekde, tkde e wskde de pktjk wode gebcht vd k het meest teesst. Dst be k v meg dt toedegsvome steeds belgjke wode. kome steeds mee "moeljke geeesmddele", zols ewtte, stek lpofele of dezs gewkkelde stoffe voo toedeg op de mkt. et s belgjk dt het voo de ptët lleml zo mkkeljk mogeljk bljft om deze mddele te gebke, dt s bjvoobeeld v belg bj thepetow. ovte toedegsvome s mj meg de sletel tot deze pocesse. l deze edee hebbe e egeljk toe geled dt k gekoze heb voo "echsche mce".. oe zet het pogmm v deze mste e t? De mste bestt t veel gemeeschppeljk vkke t de mste "Schekdge echologe" (hemcl geeg) de zoge voo ee goede sltg op de kes v pocestechologe. Dst s het veplcht twee odezoeke t te voee de sme ee j beslg eme. dee vkke volg je bj de vkgoep "echsche mce" (mcetsche echologe e Bofmce) e de hebbe voomeljk te mke met gevodede fomlege, toedegsvome e G. 3. Wt vdt je v deze mste? et s ee fwsselede e bede mste, je bet zowel beed ls speclstsch opgeled. kele je gelede keeg je voo het fode v deze stde ook de ttel gee (). Dt s echte veded Sc m geeft wel wt voo techsche bss je gedede de mste vekjgt.. 4. We e og ext ggsese st ee bchelo fmce? e moet de bchelo techsche fmce hebbe ged. Dt s ogevee geljk de eeste twee j v de bchelo "mce" met het dede j ee vebedg de je hoofdzkeljk bj "echsche Schekde" doet. 5. welke fcltet wodt deze mste gegeve? de fcltet Wskde e Ntweteschppe v de jksvestet Goge.

13 ve kot voostelle: Nm: eke etk ste: edsch mcetsche Weteschppe fstdeechtg: -vt 1. Wom be je deze mste g doe? be k begoe met de opledg mce de G met ls doel om opeb potheke te wode. l het eeste j kwm e chte dt potheke toch et het beoep v mj dome ws. dks het fet dt k veschedee dge hd meegelope veschllede potheke. p teet hd k ee dee teesste stde gevode e de oveschjvg e het schkelpogmm we bj od toe de stdedvse ze dt "Socle mce" mssche wel wt voo mj ws. ls gevolg hev heb k toe ee fspk gemkt met pof. d...w. de og-v de Beg e ws he zee ethosst ove "Socle mce". Dst wlde k egeljk heleml et weg bj fmce, lt st weg t Goge! tedeljk heb k beslote om doo te g, m d met de bcheloopledg mcetsche Weteschppe. De bchelofse heb k met veel stdepleze de j sccesvol fgeod. De mste "edsche mcetsche Weteschppe" ws heop het meest logsche vevolg. Be deze mste best veschllede fstdeechtge. k vd odezoek doe zee teesst, m toch wlde k gg mee d llee odezoek. Bovede stt het odezoek bj de fdelg "Socle mce, mco-epdemologe & mcothepe" (S) dcht bj de mtschppj e leek het mj zee zvol om ook ege kes te hebbe v bedjfs- e bestskde. Dt heeft mj doe beslte om de zogemde -vt te g doe, de chtg bedjf e beled.. oe zet het pogmm v deze mste e t? De -vt v "edsche mcetsche Weteschppe" s ee tweejge mste. Noml gespoke doe je je eeste j v deze mste ee odezoek (8 weke), e volg je het colloqm, het vkcosel e ege kezevkke. Vevolges heb je de -vt het tweede j, dt stdej wodt bètstdete gegeve e. de pktjk beteket dt hoofdzkeljk stdete v (medsche)bologe e ekele dee stdete wode fmcete. Gestt wodt met twee 'selcssse' bedjfs- e bestskde welke elk zeve weke de. deze veete weke wek je, st het volge v colleges, pojectgoepe ee dves voo ee bedjf de eeste zeve weke e ee dves voo ee beledsogste de tweede zeve weke. Vevolges g je gedede 4 weke stge lope bj ee bedjf of ee beledsogste. jdes deze stge wek je zelfstdg ee pobleem- of vgstellg wove je de ogste het ede v je stge dves geeft. et odewep v de stge det zowel bètweteschppeljke ls bedjfs- e beledsspecte te bevtte. Zelf heb k het pogmm omgegood e heb k eest het -vt j ged e k be bezg met mj odezoek. De ede dt k hevoo heb gekoze s omdt k dt j hoop te bege ee pomotetject. Doo mj odezoek het ede v mj stde te ple k k dt msteodezoek lte slte op het odewep v mj pomote. pcpe s het et mogeljk om de twee msteje om te de, m de stf v de -vt besloot dt k voldoede odezoeksevg hd e bovede ee goede gmette voo dt fwjkede stdepd. 3. Wt vdt je v deze mste? chtef geze dek k dt k bsolt de goede keze heb gemkt om deze mste te g volge. k vd het eg lek e leezm, je blkveld wodt vemd doodt je he ook odewjs kjgt bedjfs- e bestskde. Bovede ws de stgepeode echt ee test wdoo k otdekte dt k het weke het bedjfsleve eg lek vd. e leet e des te deke e bovede hoe je moet ple e ogsee. Dst wodt ee flke doss zelfstdghed vewcht. jdes mj stge heb k behooljk veel cotct gehd met extee expets de veel wste v mj odewep, dt ws zee teesst e zee leezm. 4. Wt voo chtg wl je op deze mste? Zols, hebove l kot geoemd hoop k dt stdej te ke bege met ee pomotetject bj de fdelg S. delte hoop k tjdes dt tject fmco-epdemologe e fmcoecoome te ke combee. 5. We e og ext ggsese st ee bchelo fmce? Nee, wel heb je odezoeksevg odg voodt je de stge mg bege. 6. welke fcltet wodt deze mste gegeve? de fcltet "Wskde e Ntweteschppe" v de G. De colleges e degeljke de eeste 14 weke v het -vtj wode gegeve bj bologe, ds e e de toekomst wschjljk op Zeke. 15

14 16 mgppe Voo de eeste kee De me g de potheek voo ee pkje codooms. e m v 6 j, ee m v 3 j e ee kpje v 15 j. De odste komt de potheek be, e vgt de pothekesvow ee pkje codooms. De vow vgt welke mt het moet zj, wop de ode m twood: "k weet het et!". De pothekesvow vgt de ode m om zj 'spel' ees op de toobk te legge, wop ze eove wjft e oept : "os, ee lge gg".ze geeft de ode m zj codooms e deze vetekt. etzelfde seo met de tweede, de m v 3. De pothekesvow oept : "os, ee ext-lge". Ze geeft hem de codooms e hj vetekt. D komt de joge kp, deze legt zj 'spel' op de toobk,wop de pothekesvow wjft e oept : "os, doekje!!". Vegssgkje e p wl ee kd kjge m het wl m et lkke. Ze g vele doktes m emd k he helpe. D hoe ze dt e ee heel goede dokte mek s, ds ze g mek. es bj de dokte zegt de dokte: "dess d do t!" e beetje beschmd bege ze het te doe. N ee tjdje zegt de dokte: "'ve fod t." j schjft ets op ee ppetje e het p vetekt teg Belge. Ze g dect ee potheke e zegge: "Wj hebbe ttheoteol odg." De potheke zegt: "Dt bestt et. g k het ppetje ees ze?" De potheke begt te lche e zegt: " stt: ty the othe hole." Schoomoede Wlte s het spgzt. j stpt ee potheek be,legt ee psfotootje op de toobk e vgt om secm. "Dt k et,"zegt de potheke. " moet eest ee ecept bj hsts hle. e psfoto v w schoomoede s et voldoede." odooms e m gt ee potheek be, koopt ee doos codooms, loopt bte e begt d hystesch te lche. De potheke dekt bj zj ege dt dt ogl s. De volgede dg komt de m opew de potheek be, koopt opew ee doos codooms, gt bte e begt wee t volle bost te lche. De potheke wodt lstg e zegt tege zj ssstet: "Wt s e vedoe zo gppg ee doos codooms?" j gt vede tege zj ssstet: "ls de keel moge tegkomt d moet je hem volge, k moet wete w hj toe gt." De volgede dg komt de lche teg be. j koopt wee zj doos codooms, begt l be de potheek te lche e vetekt met zjkelzog de ssstet. e lte komt de pothekes-ssstet teg. De potheke vgt hem: " w gt hj toe?" De ssstet: "N w hs." Vg komt ee m de potheek be e vgt om ee doosje vgplle.vgt de potheke: "ebt ee ecept v de hsts?" "Nee", zegt de m, "m k k wel ee foto v mj vow lte ze".

15

16 18 SS e bchelo (bo-)fmce op zk, e d... zj mee mstes mogeljk d je dekt! Wst je bjvoobeeld dt je met ee bchelo (bo-)fmce ook mstes k volge de sms vestet ottedm e Vje vestet mstedm? Bovede s de mste (bo-)fmce gest et je ege opte, je k bjvoobeeld ook ee bedjfskdg geoëteede mste volge of toxcoloog wode. Voodt je ee keze mkt... lees eest dt tkel! mce Dt s mssche wel de meest bekede mste de je k volge met ee bchelodplom fmce op zk. De mste dt de j e wodt zowel de vestet techt ls de jksvestet Goge gegeve. De mste bestt t vkke de je voobeede op het beoep v potheke, zj g d ook ove beedge, medctebeled, doege e medctebegeledg, bedjfsvoeg e wet- e egelgevg. Dst wodt e bj bede vestete veel dcht besteed commcteve vdghede. ok loop je deze mste stge zowel de opebe potheek ls de zekehs-potheek e doe je ee hlf j lg ee odezoek. e bjzode odedeel v deze mste s de potheekgme, hebj wodt ee potheek gesmleed met fcteve ptëte e fcteve sttes. Be de mste s e ook de mogeljkhed om je mee te poflee chtg ptëte of geeesmddele doo mddel v het keze v ee pofel.[1][] N het fode v deze mste s het mogeljk om ode dee ls opeb potheke, dstepotheke, zekehspotheke, beleds- of voolchtgsfcto-s bj de ovehed, egstte offce geeesmddele bj ee Nedeldse of opese toetsgstotet doo te stome. et ovegote deel v de fgestdeede met ee mste fmce wodt echte opeb potheke.[1][] Dg ovto Deze mste wodt ook wel "mcetsche Weteschppe" geoemd e dt twee j. De mste wodt gegeve techt. De mste s volledg gecht op geeesmddeleodezoek, je k met deze mste d ook gee potheke wode. De mste bestt ode dee t twee gote odezoekspojecte, het bezoeke v mml vjf sympos, het schjve v ee mstescpte e het volge v vkke om de vdghede de odg zj voo de odezoekspojecte te vedepe.[3] N het fode v deze mste s het mogeljk om ls o de gg te g e pobee te pomovee. ok s het mogeljk om bj odezoekssttte e dste de slg te g e bj te dge geeesmddeleodezoek e ovte.[3] edsch mcetsche Weteschppe Deze mste dt ook twee j e wodt gegeve Goge. Be deze mste s het mogeljk om t twee chtge te keze. De eeste chtg s de chtg "dezoek" welke vegeljkb s met de mste "Dg ovto" techt. De tweede chtg cht zch mee op de bedjfs- e beledsmtge kt v de fmce e wodt "Bedjf & Beled" geoemd. e wodt ook ee odezoekspoject ged e de medsche fmcetsche kes vedept. Dst wode e vkke gevolgd met betekkg tot de bedjfs- e beledsmtge specte e g je op stge.[4] De beoepe de ke wode tgeoefed het fode v deze mstes zj voo de odezoekschtg vegeljkb met de v "Dg ovto" e het fode v "Bedjf & Beled" moet ze mee wode

17 gezocht de bedjfsmtge kt v de dste, geze je zowel kes v de odezoeksmtge ls bedjfsmtge kt hebt, k je deze gebede combee.[4] Behvol d ogtve Neosceces De mste dt twee j e wodt gegeve Goge. De mste bestt t de chtge meljk "eseljk e Deljk Gedg", "omptegemodelleede ogte" e "olecle e Klsche Neoweteschppe". Deze tjecte zj pcpe op zchzelf std met ekele ovelppede vkke, sympos, thembespekge e ltetbespekge. Belgjke odedele v deze mste geldede voo lle chtge zj de twee gote odezoekspojecte e ee mstescpte, de est v het odewjs s toegesptst op deze odezoeke. s et zols bj de mstes Dg ovto e edsch mcetsche Weteschppe gote vjhed het keze v het te volge tject. [5] Neosceces d ogto Deze mste dt ook twee j, de mste wodt gegeve techt e komt stek oveee met de mste "Behvol d ogtve Neosceces". et ege veschl s egeljk dt e techt de mogeljkhed s om te keze voo de twee chtge "ogtve Neosceces" e "xpemetl d lcl Neoscece". [6] edsche Bologe Voo deze tweejge mste de je ls (bo-)fmcet vllede ese te voldoe. Deze mste wodt zowel gegeve Goge ls ede. ok deze mste s stek gecht op odezoek. De mste bestt t mml éé odezoek met ee eveteel tweede goot odezoek of stge. Dst wode e kezevkke gevolgd e det e ee scpte te wode gescheve. et te volge pogmm s voo ee goot deel zelf te beple oveleg met je begelede. De odezoeke de wode tgevoed deze mste zj ode dee gecht op fwee e ostekge, tmoe, stmceltspltte e eologsche doege. [][3] Bologe m de mste bologe te ke volge de je ls (bo-)fmcet wel ee flk tl vllede ese te voldoe voodt je mg bege. De msteopledg wodt zowel Goge, techt ls ede gegeve. et s ede bjvoobeeld mogeljk om je deze mste te speclseechtg "ml Bology", "Bodvesty me d Spce", "Bology d dcto", "olecl d elll Bology", "Ntl odcts", "Sstblty d Bodvesty", "Bology d Scece-Bsed Bsess", "Bology d ommcto" e "Bology d dcto". de dee stede s het ook mogeljk om be de mste veschllede fstdeechtge te keze, deze zj gotedeels vegeljkb met degee de ede wode gebode. ok deze tweejge mste s odezoek belgjk, dst wode ook vkke gegeve de geelteed zj de gekoze chtg be de mste e det e ee scpte gescheve te wode. [8][9][1] olecl edce Deze mste wodt de sms vestet ottedm gegeve smewekg met de dbod vestet Njmege. Deze mste loopt geljk met het medsche cclm e heeft ee ls doel zee gemotveede e getleteede stdete op te lede tot odezoekes e deze tedeljk te lte pomovee. m toegelte te wode tot deze mste de je vllede ese te voldoe. De mste bestt t kezevkke e sems, ee odezoekspoject e ee mstescpte. et doel v deze mste s d ook om zee goede odezoekes f te levee. [11] Bo-hmcetcl Sceces Deze mste wodt de vestet ede gegeve e dt twee j. Deze mste s de "tdtoele" opvolge op de bchelo bofmce, m fmcestdete t techt e Goge zj ook v hte welkom. Deze mste s ook odezoeksgecht, het odewjs s dst ook eg flexbel. et s mogeljk om voo ee goot deel zelf te keze welke odedele gevolgd wode. 19

18 Vste tems zj ee odezoekspoject, pktsch wek e ee mstescpte. Be deze mste s het mogeljke om je te speclsee vele chtge, wode "edcl hemsty", "lytcl Bo-Sceces", "hmcology", "Dg Delvey echology d Bophmcetcs", "oxcology", "Bo-hmcetcl Sceces d Scece Bsed Bsess", "Bo-hmcetcl Sceces d ommcto" e "Bo-hmcetcl Sceces d dcto". [1] Stdete de fstdee deze mste ke et de slg ls potheke, m wode odezoeke of pomovee. dezoekes fkomstg v deze mste zj vk teg te vde de dste e bj odezoekssttte. [1] hmcetcl Sceces Deze mste wodt gegeve de Vje vestet te mstedm e dt twee j. Deze mste cht zch op ee mltdscple bedeg v geeesmddele. Be de mste wode ode dee chemsche, toxcologsche, bologsche, compteweteschptechsche e fmcologsche specte v geeesmddele behdeld. De opbow v de mste s vegeljkb met de dee odezoeksmstes. et s mogeljk om be deze mste te speclsee "olecl hmcology", "olecl oxcology", "Dg Desg d Sythess", "ompttol edcl oxcology d hemsty", "Bomolecl Dg lyss" e "Bochemsty". N het fode v deze mste kome de meeste stdete de fmcetsche dste of zekhslboto teecht. et s tljk ook mogeljk om bjvoobeeld de slg te g bj odezoekssttte. [13] fe Sceces d echology de mste fe Sceces d echology s de dcht gecht op de pocesse de pltsvde de cel. De mste wodt gegeve de vestet ede smewekg met de echsche vestet Delft. Be deze mste s e keze t vjf speclstechtge "ell ctoy", "ell Dgostcs", "ctol Geomcs", "vg tte" e fe Scece d echology d Scece- Bsed Bsess. m deze mste te ke volge det e wel te wode vold vllede ese. et odewjspogmm v deze mste bestt voomeljk t het vedepe v de kes op het gebed v het desbeteffede speclstepogmm met tljk ee goot odezoekspoject. Stdete wode opgeled tot odezoeke op het doo h gekoze gebed. [14] Scece d odct gemet De mste Scece d odct gemet s gecht op het legge v ee bg tsse weteschp e zkeljke pocesse. et doel s de stdete op te lede zodt zj et llee sccesvol zj het odezoek m dt ook ke vetle ee sccesvol podct. Be deze mste de llee techt gegeve wodt kome zowel odezoeksvdghede ls ecoomsche specte de ode. De mste dt twee j wv ee goot deel besteed wodt ee odezoekspoject e/of stge. Stdete vde het fode v deze mste vk h plek ls cosltt of mge bedjve of o-poft ogstes. [15]

19 Bomolecl Sceces Deze tweejge mste wodt techt gegeve. De mste s ode dee opgebowd t twee gote odezoekspojecte, msteclsses, sems e ee mstescpte. ok deze mste s odezoeksgecht. De mste cht zch op het begp op molecl ve v cellle pocesse. De dcht gt d vool t molecle hekeg, eglte, sgltsdcte, membbogeese, chemsche bedeg v de bologe e geomcs/poteomcs. Stdete de deze mste fode vde be ls odezoeke botechbedjve, fmcetsche dste e vestete. [16] oxcology d vometl elth ok deze tweejge mste wodt techt gegeve. De mste beed de stdete voo op pomovee, be ls scobeoodel, toxcoloog of epdemoloog bj bjvoobeeld de fmcetsche dste of de specte voo de gezodhedszog. De mste bestt ode dee t sems, twee odezoekspojecte e ee mstescpte. De mste cht zch op het schtte e beoodele v sco's met betekkg tot dee, mese e mle v chemsche e/of bologsche fctoe. [1] mmty d fecto De mste cht zch op bjvoobeeld mmthepe bj kke, thofysologe v fectezekte, molecle epdemologe v fectes, vlete fctoe e esstete. ok deze mste dt twee j e wodt gegegeve de vestet techt. De mste s opgebowd ls lle dee odezoeksmstes, met twee odezoekspojecte, ee mstescpte e sems. Stdete de deze mste fode kome teecht ls odezoeke veschllede fctes bj veschllede bedjve. [18] Bology of Dsese deze mste wodt doo de stdet de elte tsse doege e h mechsme odezocht. Be deze mste s het mogeljk om de chtge te keze, "esech", "ommcto d dcto", "eople d Socety". fhgede v de gekoze chtg s het mogeljk ee b te vde ls bjvoobeeld odezoeke, weteschppeljk jolst e odewjs of ee b het bedjfsleve, ovehed of bj ee o-poft ogste. ok deze mste dt twee j e wodt gegegeve techt. [19] Bovetey Sceces deze techtse mste wodt de stdet opgeled het odezoek gecht op deljk welzj e vetee poblemtek. Deze mste komt q opbow ook oveee met de dee mstes de gecht zj op odezoek. Be moete wode gezocht de chtg v odezoeke op vete gebed bj de dste, ovehed of o-poft ogstes. [] Scece ommcto Deze techtse mste ledt je op tot emd de voolchtg geeft ove weteschppeljke odewepe teelopede doelgoepe, bj teelopede sttes, v ptëteveegge, vestete, mse, deete, de ovehed, med e bedjve. et stdetject dt twee j e bestt ode dee t het schjve v ppes, het geve v pesettes e het lope v ee stge. [1] Scece eche dcto N het fode v deze mste vekjg je ee eestegds lesbevoegdhed, zodt je les k geve bjvoobeeld zowel de ode- ls de bovebow v het vootgezet odewjs of ls weteschpsjolst de slg k. De twee-jge mste s zowel te volge s techt, Goge ls ede. ede wodt deze mste "Bomedcl Sceces dcto" e "Bo-hmcetcl Sceces dcto" geoemd. Goge "dcte e ommcte de Wskde e de Ntweteschppe". De opledg bestt ode dee t het schjve v ppes, het geve v pesettes e het lope v ee stge. [1][][8] Scece d ovto gemet Deze tweejge techtse mste bestt t de de chtge "egy d tels", "oblty d fstcte" e "edcl Botechology". De mste s gecht op techologsche ovte e op 1

20 welk gebed hgt f v de gekoze speclste. Stdete de fstdee ke bjvoobeeld de slg veschllede fctes het bedjfsleve e ovehed. [3] S (Selectve techt edcl ste)/zg (Zj stoom Geeeskde) S techt e ZG Goge lede je ve j op tot bssts. evoo det wel ee pt toeltgsexme e tkegespek te wode ged. Vzelfspeked bestt de opledg t ee gepst geeeskde pogmm. N het behle v de mste s e de mogeljkhed om te speclsee of bjvoobeeld het odezoek te g. [4][9] Bomedcl mge Sceces Deze tweejge techtse mste beslt het gebed v de medsche beeldvomg e dgostek de hd hev. ok deze mste s odezoeksgeoëteed. N het fode v deze mste s het mogeljk om de slg te g het bedjfsleve of bj odezoekssttte. ok s het mogeljk om te pomovee. [5] hemcl geeg Voo (bo-)fmcestdete s het ook mogeljk om deze tweejge mste te volge de jksvestet Goge. Be deze mste s het voo (bo-)fmce stdete llee mogeljk om de chtg hmcetcl odct geeg ( echsche mce ) te keze. Deze chtg ledt stdete op tot podcttechsche speclste de fmcetsche dste. Dst s e tljk ltjd og de mogeljkhed om te keze voo de mogeljkhed om te pomovee. De mste komt q opbow stek oveee met de ovege odezoeksmstes. Voobeelde v veplchte vkke de gevolgd wode zj: odct geeg, olyme d ollod hemsty, tcle echology d omlto, odellg hemcl geeg e Bology d Bochemsty. [] ce Geomcs d Developmetl Bology Deze mste dt ook twee j e wodt techt gegeve. De mste cht op het geoom e de ewtte e s odezoeksgeoëteed. de mste wodt de dk gelegd op embyole goe, stmcelle, sgltsdcte, eglte v gee, evolte e de otwkkelge he elte tot gezodhed e doege e d met me tot kke. et deze mste op zk moet je deke be bj odezoekssttte, botechologe, fmcetsche dste, ovehed e het odewjs.[6] pdemology Bj de mste pdemologe wodt zols de m l zegt epdemologsche specte odezocht. et dee woode de vedelg v gezodhed e mobdtet e h detemte ee poplte. De mste s dt twee j, wodt gegeve techt e Goge e s odezoeksgeoëteed. et s mogeljk om be de mste techt te keze voo de chtge "lcl pdemology","vetey pdemology", "pdemology of fectos Dseses", "hmcoepdemology" e "vometl d ccptol pdemology". De be het fode v deze mste be moete ode dee wode gezocht bj de ovehed, fmcetsche dste e gezodhedogstes. [] Goge wodt de mste "lcl d sychosocl pdemology"geoemd, vede komt de mste gote lje oveee met de vt techt. [3] edcl d hmcetcl Dg ovto Deze tweejge mste wodt Goge gegeve, voo deze mste wode llee de beste stdete geselecteed. Deze mste ledt je op zowel fdmeteel ls klsch odezoek. De mste bestt hoofdlje t dezelfde odedele ls dee odezoeksmstes. et doel s het oplede v odezoekes e pomoved.[31] Dt we lle mste de wj kode vde de met ee bchelo (bo-)fmce e evetele vllede ese gevolgd kode wode. ocht je o mee fomte wlle ove ee beplde mste, kjk hevoo op de webstes v de desbeteffede vestete: sms vestet ottedm

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar!

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar! Voowood Beste oudes, leden en sympthisnten We beginnen gg met u het llebeste te wensen voo 2016. Het wodt ongetwijfeld een topj! Nu de kestvkntie gedn is begint ook de scouts opnieuw. Elke tk begint uited

Nadere informatie

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg 36-4332 BG - Middelbug - 0118-612868 Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Marit Besseling Portfolio. Marit Besseling

Marit Besseling Portfolio. Marit Besseling Mt Bessel Potfolo Mt Bessel Mt Bessel Potfolo C h Ove Ch Chese festvls Hoko zj ee betoveede e fsceede beleves. De beljkste tdtoele feeste v Hoko zj kleujk e umoe. Duzede mese doe mee de festvtete. Vuuwek,

Nadere informatie

Exclusief bij Driessen Op alle nieuwe Toyota s. 5 jaar gratis garantie* + levenslange mobiliteitsservice

Exclusief bij Driessen Op alle nieuwe Toyota s. 5 jaar gratis garantie* + levenslange mobiliteitsservice Wzge Ws Bj Desse Weke Toyo V 5 me e me 29 j 2 zj he de Wzge Ws Weke bj Desse Toyo! Adehve md pofee v de goose voodee, de bese bedge e de hoogse des. Lees es ove e ces deze k e d ze j gg éé v oze de shoooms.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t" w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling W W W. l fral.l. l.l.fral.l a l.l.fra.fral.l P r a p h l.l.fra, fral.l. l.l.fral.l, a l.l.fra l,fra.l a p h l.l.ïfra, fral.l. l.!.fral.l a l...fra!.fra.l a p h l.l.fra fral.l. l.l.fral.l. ï a l.l.fra l.fral.l

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Suffix Trees en Substrings. Over het kweken van bomen en het sprokkelen van takken.

Suffix Trees en Substrings. Over het kweken van bomen en het sprokkelen van takken. HET BOUWEN Suffix Tees en Sustings. 1 Suffix Tees en Sustings. Setion Pge Inleiing................................................. 1 1 Het ouwen.............................................. 2 1 Bomen

Nadere informatie

Samenvatting - Wiskunde I

Samenvatting - Wiskunde I Smevtt - Wsue I Clculus Erly Trsceetls Jmes Stewrt 6th eto Sles v A. Al-Dhhr Appe A Getlle, Vermele, Oeljhee e Absolute Wre N = {0,,,, } Ntuurlje etlle Z = {,-,-,-,0,,,, } Gehele etlle Q = { } Rtole etlle

Nadere informatie

Walter Gillijnsschool

Walter Gillijnsschool Schoolgids 2014 2015 Wlter Gillijsschool voor jeploderwijs Rietbergstrt 2 7201 GJ Zutphe Tijdelijk dres: (tot ogeveer medio mei 2015) Vispoortplei 16 7201 ET Zutphe Telefoo: 0575-516310 E-mil: ifo@wgs.skbg.l

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen Oot moet het toch echt et meer seller kue, zou je zegge. Door techsche verbeterge (overdekte bae, euwe schaatspakke, klapschaatse, ezovoort) worde steeds sellere tjde gerealseerd. Maar zelfs als deze vloede

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

De standaardafwijking

De standaardafwijking Statstek voor het secudar oderwjs De stadaardafwjkg De stadaardafwjkg Prof dr Herma Callaert Ihoudstafel Motvate Ee groter kader: leare modelle Dre dmeses, twee verklarede veraderljke Twee dmeses, éé verklarede

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie de pktijk: tellen ISO Het Reltionele Dte Model Pof. d. Pul De een dte ett uit een ntl tellen elke tel heeft een nm en een ntl ttiuten elk ttiuut heeft een nm en een dt type een tel-intntie heeft een ntl

Nadere informatie

In dit nummer: T+huis. Creatieve Broedplaats. Welkomstpakket. Actieve Vrouwen. Buurtblad. Nieuw - kinderredactie. Kruidenbuurt. Nummer 2 - April 2015

In dit nummer: T+huis. Creatieve Broedplaats. Welkomstpakket. Actieve Vrouwen. Buurtblad. Nieuw - kinderredactie. Kruidenbuurt. Nummer 2 - April 2015 I dit ummer: T+huis Cretieve Broedplts Welkomstpkket Actieve Vrouwe Nieuw - kiderredctie Buurtbld Nummer 2 - April 2015 Kruidebuurt Ihoud Voorwoord Activiteiteoverzicht 3 Wijkdg 4 Ee ieuwe lete e ee ieuw

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Oktoer 2015 Commuict iliotheek Hilversum Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op.

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op. 1 L Dz fkot kom outbsch t: LA = lksf RA = chtsf RD = chtoo Tp! Hb smtpho? Nt tu, op tls stt ook wbs. Not ht wbs kut thus of op school wbst pl. Bst fts, Voo lt puzzltocht oo ht o Vl. D o 20 km l tocht ot

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10 exta of hemshe themodynama en hemsh evenwht VWO, shekunde 2, Huenkamp, v1b EXR SOF IJ PULSR-CHEMIE, VWO, HOOFDSUK 10 Enege en enege-effeten hebben te maken met het ontaan en de lggng van het evenwht bj

Nadere informatie

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112,

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112, Q 5 No 58 s1t1:s L UE T REPUBLEK SURNME v111 G me Y 7 houdcc aderé de k11st be3shg 19; (G;B:1911111, gédbrdc fbkét GB196 84, zoas aatstcjk gewjzgd bj SB3,3) 1>E1>1>EsmENT VN mc REPUBLEEKSURNME, Vé1 w >

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/2011 19301685 / NL SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap...

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

WERKCOLLEGE 3. Rollende cilinder (tentamenopgave 27-11-2000) 1.H Satelliet met vliegwiel

WERKCOLLEGE 3. Rollende cilinder (tentamenopgave 27-11-2000) 1.H Satelliet met vliegwiel Utwekge Wekllege WRKCOLLG Rllede lde (tetaepgae 7--) e lde et bestaal e butestaal lt et ee state selhed e ee hztaal ppelak. De ttale assa a de lde s. a) Laat ze dat het taaghedset a de lde geljk s aa:

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman gekme: 2 MAART 21 Afdelig Kie i U i U ur i mi mi mi mi mi i M 21.168 2//21 de tile mbudsm Gehte rd e llege v burgemeester e wethuders, Vrig jr shef ik u dt vr de meeste burgers gemeete 'het geziht v de

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS

SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS R.K. bassschoo De V Hetstaat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-ma: nfo@devvoke.n Webste: www.devvoke.n Dependance De V Reestaat 47 5408 XA Voke Kndcentum Kdon

Nadere informatie

deel 14/15 99,95 49,95 2,95 25,00 5,95 gratis 14,95 7,50 50% zi e luxe Crown pakketten 100 schots OP=OP van voor van voor korting 20 mm is T O P OP=OP

deel 14/15 99,95 49,95 2,95 25,00 5,95 gratis 14,95 7,50 50% zi e luxe Crown pakketten 100 schots OP=OP van voor van voor korting 20 mm is T O P OP=OP V Uv ouo R W E R K d 14/15 86. 670 Spigwid 4 x 25 100 schots c k pb go. x7 zi 40. 1932 Dikk Bth Box 20 mm Gvid fmiipkkt icusif dubb viighidsot 1 tt b s i c p k k 3 zi p g. 2 9 1 1 gtis it p i js / k w

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Oktoer 2015 Commuict Cluster Kop v Overijss Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

17/09/2011. Van waar komt tuin? Uw tuin in de 21 ste Eeuw in Vlaanderen. In de 20 ste Eeuw. 19 de 20 ste Eeuw. Alles komt terug

17/09/2011. Van waar komt tuin? Uw tuin in de 21 ste Eeuw in Vlaanderen. In de 20 ste Eeuw. 19 de 20 ste Eeuw. Alles komt terug www.vlt.b Uw t 21 t Ew Vl Bo voo méé bovtt Méé mt m V w komt t? T = omh tk go Omhg w hotkt Gfbkg Wchm Bhot Vol Mcj Nthot B omhg Got Ft - b K Cl Mcl Comtch 19 20 t Ew Effchg=hg, hgg, hotkt Z v, vl blom

Nadere informatie

Schoolwerkplan schooljaar 2012 2013

Schoolwerkplan schooljaar 2012 2013 Schoolwekpln choolj 2012 2013 N chool De Bege Ade Heidenkipedyk 28 Pocode 8724 HW Telefoon 0514 521466 E-il bege@nijeg.nl Webie www.nijeg.nl dieceu D.Wee Du velling: Dieceu: MR: Schoolwekpln De Bege choolj

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR 4. HOOFDSUK 4 SAIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSROOOOR 4.1 Ondezoeksmethode Een conventionele gelijkstoommchine kn zowel weken in geneto- ls motomode. In de meeste gevllen kn men op utomtische wijze oveschkelen

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

De maat nemen. Jaarverslag 2008. W e lat en u graag ons werk en de medewerkers zien! A M E R S F O O R T & O M S T R E K E N

De maat nemen. Jaarverslag 2008. W e lat en u graag ons werk en de medewerkers zien! A M E R S F O O R T & O M S T R E K E N D mt m Jvslg 2008 Wj zj bkb v mdg tot mt vjdg v 8.00 tot 17.30 uu. Voo m fomt mldg kut u cotct opm mt ht Vg- Amldput, tlfoo (033) 460 35 05. RIAGG Amsfoot & Omstk Postbus 513 3800 AM Amsfoot www.ggmsfoot.l

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Duurzaam ombuigen binnen het waterschap

Duurzaam ombuigen binnen het waterschap Bj.102354 : : ; l 60273117-11878 Ê ERNST &YONG Qaltln Evethng We Do Dzaam ombgen bnnen het wateschap Een vekennng van bezngngsmogeljkheden voo Wateschap Roe en Ovemaas = ERNST &YONG * e : : : : : [ : Ï:

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele maak ka op 250 hopp budet t f r He p p o h ked e e w 9 / 9 1 a zaterd a 20/9 & zod e b k e d oe b ot t kor de vele het Grootte Wkeldorp va Vlaadere t r ko e bo HAENTJENS Kled, Lere & Oderoed Dame e Here

Nadere informatie

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^ ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. ra. ro ro. LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M 4- + - 4-. ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

de arend, sterk op alle vlakken De Arend Collectie

de arend, sterk op alle vlakken De Arend Collectie de end, stek op lle vlkken De Aend Collectie De Aend voowood Voowood De end is gespeciliseed in de ontwikkeling, vekoop en instlltie vn lle sooten psols. De Aend stt voo psols in het midden- en hogee segment.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Waar klasse en comfort elkaar ontmoeten. Solero. Collectie 2015. www.parasols.nl

Waar klasse en comfort elkaar ontmoeten. Solero. Collectie 2015. www.parasols.nl W klsse en comfot elk ontmoeten. Soleo Collectie 2015 www.psols.nl Soleo voowood Voowood De nm vn onze website www.psols.nl zegt eigenlijk l genoeg. We zijn gespeciliseed in de ontwikkeling, vekoop en

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken Oktoer 2015 Commuict Cluster Drethe Stdsiliotheke Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl k j l Vro Paasactv gn Ds n r Mag sch rn Paas pñata Parlmor rn ttn Dsgn rn Ern schldrn s ts wat jaarljks trugkomt. Daar vogn w nu ht vrsrn van rn mt foam kl bj. En gwldg cratv actvtt waar j all kantn m

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Oktoer 2015 Commuict iliotheke Noord Fryslâ Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins.

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins. s g D s d s 3 1 0 2 lgd p s y b x b Tds Ppul lcs v bby s pus zj Jk d h Nv Ld Ps, Mk d Rdd Dc McSuffs. Lg Dupl Jk 10514 Jk s pschp Bucky Spls Dc McSuffs H ducv splgd v VTch bljf gd sc, m d cvfl hf d spcls

Nadere informatie

YIDDLBA4R ~J1 LGR ~~O\DRVVIJS ~

YIDDLBA4R ~J1 LGR ~~O\DRVVIJS ~ ~LGEMEEN ~~RSLc \ DF! STT ~Jll {SJ( \l llft S SN HET YDDLB4R ~J LGR ~~O\DRVVJS ~ VOOR EUROPENEN EN MET DEZEN GELJKGESTELDEN NEDERLNDSH-NDE OVER 89 Smegesteld ut de verslge v hot ollege v urtore v hot Gymsum

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis Rotterdm / www.dfrchitecten.nl Brochure Wt-je-Wil huis HET WAT-JE-WIL WOONHUIS Wt-je-Wil is een flexiel ontwerp voor een vrijstnd woonhuis, wrij een modern woonprogrmm gecomineerd wordt met het uiterlijk

Nadere informatie

BEREXDBECHT. Mo zult ge uwe vmden met gemak. VERFOEI niet kent, alle aie U thuis Iets opdringen. waren we te Wingene alwaar we den

BEREXDBECHT. Mo zult ge uwe vmden met gemak. VERFOEI niet kent, alle aie U thuis Iets opdringen. waren we te Wingene alwaar we den sik. BEREXDBECHT. Hie kege de iichte 5 ofhkelijke de stt, wt g-ezie. de vele wedstijde voo de ees c'eze Ktegoie, lg iet weiig te oee Is. De uitstg ws : 1. ANDERHEYDBN (Nedeld), i u 51 i ; 2. G. Metes ;,

Nadere informatie

10 Zonnestelsel en heelal

10 Zonnestelsel en heelal 10 Zonnestelsel en heell Cikeln en gvittiekht vwo Uitwekingen sisoek 10.1 INRODUCIE 1 [W] Bewegingen in het zonnestelsel 2 [W] Kht en eweging 3 [W] Aei en enegie 4 [W] Expeiment: Bohten nemen 5 [W] Computesimultie:

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer,

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer, eerste keismki met Doordcht bouwe echte lezer, Om u ee eerste idruk te eve v mij werkzmhede ls bouwkudi er, teker e dviseur heb ik dit korte portfolio emkt. buro visie. Ee bouwwerk moet zich vorme v bieuit.

Nadere informatie