Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4"

Transcriptie

1 edctoeel Beste lezes, ls dt leest s het ewe j lwee geboke. Bekot zl wee ee zeljke goep (bo)fmce stdete met ee mstepogmm v stt g. et gootste deel v de stdete zl doostome de gebkeljke mstes mce e "Bo-hmcetcl Sceces". Sommge lteteve msteopledge wode doo de fcltete ede, Goge e techt gepomoot e zlle dom bj de meeste stdete beked zj. och zj e og geoeg dee msteopledge wv veel stdete het best et v wete. ok s het bj weg stdete beked wt het bod s voo (bo)fmce-geelteede mstes dee stede d de hdge std v stdee. Dt ws voo os, de olcommsse, mee d voldoede ledg om ee ol hmcetc t te bege ove de veschllede mstes. wodt d ook dk gelegd op wt voo veschllede chtge be de msteopledg wode gegeve, w de mste wodt gegeve wodt e of e og vllede toeltgsese odg zj om toegelte ke wode. Net ls bj de ol v oktobe,,,ls k lte goot be ", hope wj hemee v dest te zj voo het mke v ee goede keze voo de toekomst. N mj zcht s dt ee zee teesst odewep voo lle stdete (bo)fmce, het bjzode voo de stdete de op kote temj de bchelofse hebbe fgeod of zlle fode. Veel leespleze, k Schoemke h.t. vooztte de ommsse te edcte v de ol hmcetc 6- hodsopgve edctoeel 3 K.N..S.V. 4 hmce Scm 4,,esclps 5 ts hmcetcom 5 ged s 6 V Stdet xchge ogm -8 h.v.d. yge 1 ommsse bj de K.N..S.V? 11 Stge kjk 1 ve voostelle...sk 13 tevew: Stdete obekede mste mgppe 16 stes 18-3 Sdok 4 Volgede kee de ol 5 deswjzge 6 olofo 6 3

2 4 K.N..S.V. Wde lede de K.N..S.V., et ewe j s geboke e k hoop d ook dt edeee ee leke vkte e ee og mooee jwsselg heeft gehd. p het momet v schjve hebbe we et het.s. lstm chte de g. Dvoo zt k og heleml de Stekls sfee. et het best hebbe we Stekls geved e we kege v de lstmcogescommsse de chocolde lettes K.N..S.V.. et.s. lstm wed goots geved, vele mooe feestjes, spotctvtete zols ptbll e skë, e ls fslte wed e ee glde e gl gehode. et 4 pesoe zte we de -kek te ete e het gl wed met 5 m geved. Wj ls best hebbe v deze week geote. ogmls wl k lle.s. lede felctee met het 15 jg best v de veegg. de belgjk ews s dt je je k schjve voo het S-coges pl. Doe dt d ook sel! Wt hoe moo k het zj: dcht bj hs e toch tetol g! k hoop jlle d ook lleml te otmoete bj het S coges.et them v dt mme: stes. e teesst them. e bet g stdee e je dcht k g het odezoek of de potheek, zode te bedeke dt je met deze stde og mee k! jdes je stde kom je e chte dt je st deze beoepe og llele dee kte op k g. k be d ook beewd of de olcommsse llee de obekede mstes zl belchte of ook og het wekgebed v deze mstes. et ljkt mj ede gevl et zo' teesst mme ls twee ol teg, de ove de veschllede beoepe gg. ssche kom je deze edte ee mste tege de jj og et kede m wel eg teesst vdt. egkomed op deze md, wl k jlle lle todge voo de j V, deze zl op j gehode wode techt. et vedeljke goet, ët v de ee h.t. vooztte hmce Scm Wde lede de K.N..S.V., et ewe j s mddels lwee begoe e dt beteket dt vele ode os lwee goede vooemes hebbe gemkt. e ew j beteket voo veel mese ee ew beg met ewe kse. et s goed om jljks ees stl te st met hoe het met je gt e te bedeke hoe je je leve k betee. De meeste mese hebbe het vooeme te stoppe met oke, f te vlle, gezode te ete e mee te spote. Veel stdete zlle st deze vooemes toch ook pobee om ees echt te g stdee e tetmes te g hle. els hode et veel mese het vol de goede vooemes t te voee. gelkkg s het dt j des...(hopeljk). p dt momet kjk k og eve teg op het fgelope j. et ws ee topj voo hmce Scm. s ee stt gemkt met het lmldmtschp, e zj og oot zoveel eestejs geweest e het 5e stm s op gootste wjze geved. V 11 decembe tot 1 decembe s Goge éé goot gekkehs geweest. De feeste we geweldg, het symposm teesst e lles s optml velope. k be zee beewd wt het volgede j os begt.et them voo deze ol s "bekede mstes". De meeste stdete zlle de bchelo fmce of (bo)fmcetsche weteschppe vede g met de bjbehoede mstes. och s e veel mee mogeljk e s het goed om ee bede kjk te hebbe op wt e mogeljk s met je bchelodplom. k be zee beewd wt de olcommsse lleml voo os petto heeft. Voo wl k veel pleze wese met het leze v dt mme e hoop k bekot te moge speke op ee ctvtet v de K.N..S.V. of het oge Noode. et vedeljke goet, lexde mlto h.t. peses

3 5,,esclps" Wde lede de K.N..S.V., zj stes w megee gee weet v heeft, m soweso s het best v het feomee ste et ets w k ovoowdeljk blj mee be. et s eg goed dt e ee weeldwjd geccepteede ttel te behle s Nedeld, m e s zt wel ee egteve kt de ttel ste. ste s ee wood wt bj mj ee bttee bjsmk heeft. De Nedeldse vetlg v ste s tljk meeste, e dt s o et bepld ee ttel de k gg mj zo wlle bde. De ttel meeste de echte s toch wel ee v de mst gewdeede ttels de op de Nedeldse vestete te behle s. et kddede gevoel wt meg schole opoept echte te g stdee zog voo ee zodg ggtsche stotvloed echtestdete dt ee bl de chtg et ets exclsefs mee bj zch heeft. xclsvtet s ets w wj ede veel wde hechte. e stde w de cème de l cème v de stdete bj teecht komt, stt op ee geheel de ve d ee stde w ee tevodg tl stdete zch de gjze mss megt. et exclsvtet be k wee gekome bj het odewep v deze, ogetwjfeld wee pchtge, ol 'bekede stes'. et doe v ee obekede ste zo ook tot het otstjge v de gjze mss ke ede. Bs etsch h.t. peses esclp est mj llee og m veel pleze te wese bj het leze v deze ol! Nmes het 11ste best de edsche hmcetsche Stdete-Veeegg "esclps" 'BBs', ts hmcetcom Gechte lede de K.N..S.V., e schjve ed decembe. et ws ee mlde dg het Stchtse toe odegetekede de pe klom om dt voowood voo te schjve. De odge ctvtete zj wee de eve gepsseed e og tlloze lgge voo de techtse fmcete het veschet. e moo momet om de bls op te mke. Dom de commsse lle mte om dt odewep voo t de doeke te doe. Wellcht wode he wel stdekezes heze. Beg decembe heeft de St ee bezoekje gebcht de..-boel om de commsses te vooze v mddels ee flmpje lte wete dt de es dt j Dbl e Belfst zl g. Veetg stdete zlle de Nedeldse sle voo ee weekje chte zch lte. opede op éé v de vele mooe..-ctvtete het Stchtse te moge begoete, teke k, met vedeljke goet, spe Bogts h.t. peses de..s.v. "ts hmcetcom" et them v dt mme s "obekede mstes". et s lek om het them v het bld te betekke ee voowood, m dt zl deze kee et het gevl zj. ls k ets ove obekede mstes zo schjve, d zode ze mmes et obeked m beked zj. ee kle pesetje. ok heeft op ee specl feest de othllg v de bestemmg e het pogmm v de bteldexcse pltsgevode. ee gezellg dkke Dock 154 heeft de commsse

4 6 ged s K.N..S.V. 18 j tetole vod (techt) j lgemee Vegdeg de K.N..S.V. (techt) 1 feb SK lezg (techt) 16 feb tet oselg vet (Goge) feb tet oselg vet (techt) 1 mt Nedeldse dste potheke (N)-dg (techt) 4 mt Voojsdg (tte) 31 mt e coges (geeeskde e fmce stdete) (techt) hmce Scm 3 j lgemee ede Vegdeg 1 feb SK lezg (techt) 5 feb S vegdeg 6 feb S boel 5 mt S vegdeg 6 mt S boel 15 mt el fe Gme 1 mt Voojdg K.N..S.V. mt V &8 mt Bet-bedjvedge esclps 16 j DDB j lfjljkse V de..s.v. "esclps" 8 feb Des vestet ede feb DDB feb èe vod 1 mt ddgsymposm mt eüste DDB met Kddt Best othllg 6 mt Btegewoe V de..s.v. "esclps" ts hmcetcom 1 j Newjsde & feest j dedg 5 feb.. boel 14 feb V 1 feb lmkothllg e feest 5 mt.. boel met KB othllg 1 mt feest pl.. boel 16- pl Bteldexcse

5 V Wde lede de K.N..S.V., Bj deze hebbe wj de ee e het we geoege t te moge odge voo de V de K.N..S.V. Deze lgemee Vegdeg zl pltsvde op ztedg j om 1: de Boothzl, edelbegl 3, te techt. eves wlle we v hte todge om deel te eme het sltede de, welke plts zl vde estt ot te techt. De koste voo dt de zj 1,5. kt zch opgeve voo het de doo voo mdg 16 j ee mltje te ste Geleve he de volgede gegeves te vemelde: m, e-mldes e fdelg. De ged voo de lgemee Vegdeg e de otle v de lgemee Vegdeg gehode op 4 septembe 6 te tte lgge te zge bj w fdelgsbest. N leveg v w tektje bj de pegmeeste zlle de eskoste volledg wode vegoed. Voo vedee vge kt cotct opeme met ee v de bestslede v de K.N..S.V.. opeljk ke we lle begoete op ztedg de e. et vedeljke goet, et best de K.N..S.V. 6- Stdet xchge ogm Sommge momete je leve ljke op het eeste gezcht weljks vemeldeswdg, m bljke lte ee eome mpct te hebbe. Zo ook de dlege mddg beg 6, toe k lgs de K.N..S.V. lep voo wt et te zke doede zke, e teloops de toemlge bteldcommsss Bt voeg, of S (Stdet xchge ogm) v de S mssche ets leks ws. j voeg me w k d wel teesse hd. "h, doe m ets zë, Sgpoe of zo," twoodde k. Vjf mde lte: p ee wt klle zodg jl vetekt vlcht K 83 v mstedm Sgpoe. wlf lte ld k op wt wellcht het lleschooste vlegveld te weeld s (de meeste vlegvelde zj l edeljk schoo, m dt sloeg lles), de schooste std op de: welcome Sgpoe. D st je d, 1. klomete v hs, e je ket emd. Gelkkg voo mj e mj esgeote (ee stdete t Zwtseld e ee stdet t oemeë) wede we sel opgevge doo de lokle fmcedelegte. Ze bchte os met het goede opeb vevoe os gstgez. Sgpoe s ee ld w 4 mljoe mese woe ee gebed te gootte v mstedm. Zodoede woot 8% v de bevolkg flts, zo ook wj, op de tede vedepg, ee pptemetje v ee hees gstgez. N ee dgje bjkome v de jetlg (lees: de std vekee) bego de stge. We we llede gesttoeed lexd osptl, ee voomlg Bts legezekehs. de ve weke dt we e wekte, lepe we mee op vjf fdelge w fmce wed bedeve. Zo dde we mee bj koop, w k bjvoobeeld ee ode moest mke voo zo' 1,5 mljoe geeesmddele voo ee bevelggsopete.

6 8 Dst hd je het mgzj, w de bestellge bekwme, wede opgeslge, e vede gedstbeed doo het zekehs. dehlve week wekte k de tptet hmcy, ee soot polklsche potheek, w de geeesmddele wode klgemkt voo t het zekehs otslge mese. D vst zt de etl hmcy, ee ksg tsse ee potheek, dogst e zelfzogwkel, w k klte dves gf ove de koop v hese kde, wdelstokke, kffelbee, pjstlles e specle voedg voo dbete. De ltste fdelg ws ptet hmcy. ebj lep k mee met de zekehspotheke e gge we lgs de bedde v de ptët. lexd osptl lgt ee wt mee bt, w veel mmgte e odee woe, de gebekkg of gee gels speke. Zodoede stod k vk het bed e spk de potheke het hees of les met de ptëte. Gelkkg we e ook vele de wél gels spke. Nst het zekehs (ze ook zg k ook veel v het ld. Sgpoe s ee pchtg ld e ve weke s voldoede om het goed te lee kee. We bezochte de beoemde deet, het gote cetm met de otelbe shoppg mlls, topsche esots. Dst volgde k ook colleges de vestet, tokke we e veel op t met mese v ove de hele weeld, e bezochte we lesë met het gstgez. éé md k je ogeloofljk veel lee, ze, meemke. k d je d ook echt om ees deel te eme S. et ws voo mj ee geweldge evg, w k ook ee hele ol ove vol hd ke schjve. e bet gee toest, stdet, of wekeme: e bet odedeel v de lokle bevolkg. Z j! Gwylm sses

7

8 1 h.v.d. yge Wde lede de K.N..S.V., et s lwee bj ee j gelede dt os mooe dspt eked wed tjdes de j V v de K.N..S.V.. Zes ethosste lede begoe dt vot e bchte veel tjd sme doo om elk og bete te lee kee. mddels s os clbje mede tgebed met de fsse ewelge t de de veschllede stede: eee Bkke (ede), s Beeths (techt) e t Kot (Goge). jdes het K.N..S.V.-gl hebbe wj ze vewelkomd os dspt e d hebbe we tljk ee (of meedee, sommge ode os ets te veel) glsje(s) ose op gedoke. Nst dt we elk ze tjdes de ltjd gezellge K.N..S.V.-ctvtete, dee we mddels mdeljks sme om elk v de meest ctele oddels op de hoogte te hode m voomeljk ook om lekke ee vodje te elxe. fgelope oktobe hebbe we ee spe moo dsptweeked gehd wop hels et lle lede wezg kode zj vebd met bestsctvtete e stges. Dt mocht de pet echte et dkke; wj dmes vemke os ltjd wel. ls 'specl gest' hdde we mmes efe (lees: jeeve) tgeodgd (os ege et ekede dsptld) e zj heeft sme met ppelsp voo ee tl beheljk hlsche tfeele gezogd. Nst de gezellge, temle vode/chte de os og lg zlle hege, we e ook de zee otspe momete, wt ls vowe ets heel eg goed ke (de me vekekele zch l om de volgede opmekg) s het ks doe. We hebbe gesleted doo het pttoeske lbg e hebbe geote v oze (ege!!!) s, het zwembd, gezchtsmsketjes e stpels DVD's met de welbekede medesees. e pm fsltg ds v de dkke peode de we lleml chte de g hdde. Bekot g we wee op zoek de ewe spt-lede, ds lle ethosste K.N..S.V.stetjes opgelet!ok s te tjde v dt schjve oze lleeeste jljkse ctvtet voo lle lede de K.N..S.V. bj. We vehege os e op bj tes Bsto te g ete (lees: obepekt schze e dke) w we de mdeljkse -boel zlle bezoeke. We hope e vetowe eop, dt het ee geslgde vod zl zj! e zlle we tjdes de j V og wel op tegkome.d zo k wlle fslte met edeee lsog lle goeds te wese voo het ewe j met heel veel oze! Nmes hvd yge, eke de Seepot Doms h.t. secetesse de hvd yge

9 11 ommsse bj de K.N..S.V.? jkt het je lek om dt bld te levee mee d stdete? jkt het je lek om lezge te ogsee of ee beoepedg te ogsee? f wl je betokke zj bj het ogse v ee WN de tetole ommsse? wl je de gezellghed v ee commsse et msse? G d e too je teesse doo het fomle te vlle! (of too teesse bj je fdelg) Wj zj og op zoek : Beoepedg ommsse '-'8 6 pesoe v ts hmcetcom ol hmcetc '-'8 6 pesoe v hmce Scm teet ommsse tetole ommsse hmce Scm,,,esclps" e ts hmcetcom-lede SK hmce Scm,,,esclps" e ts hmcetcom-lede Spotcommsse '-'8 Vjf pesoe,,esclps''

10 1 Stge kjk Stge à Stsbog jdes mj mddelbe schooltjd ws e m éé mogeljke vktebestemmg bj os ths: kjk. Dt levede vele geme momete op, met moezme s/gelse coveste bj zosodegg, lge befwsselge e ee gestg goeede 'got' woodescht. N mj edexme besloot k lle esple og eve te lte voo wt ze we e eest wt zelfstdghed op te doe ede. De stde Bo-mcetsche Weteschppe bevel goed. het cclm ws plts gemkt voo totl de stges: de mde bchelostge, ege mde hoofdvkstge (bede veplcht de vestet ede) e zes mde stge keze. Net ls veel v mj stdegeote gg k op zoek ee stgeplek het bteld voo mj ltste stge. Wom kjk? Vwege geme voegee evge, de tl de k og steeds geweldg vd, e ook ee beetje omdt het lekke dchtbj s. vkeljk zocht k cotct met het beoemde sttt ste js, m d keeg k eest twee mde gee ekel twood, e toe ee ml dt e hels gee plek ws voo mj. Gelkkg hd de pofesso v de goep w k mj hoofdvkstge deed ekele cotcte, e v hem kwm k Stsbog teecht. Net bj het sttt ste, m bj het GB, vebode de vesté os ste. Beg septembe 5 velde k ds Klkspweg 1 (zjstt v de hchll-l) voo 1, e d Bllo (st de ot Wsto hchll). Dt gg gepd met ege stess, geze k de dg voo vetek og et heleml zeke wst dt k dedd ko tekke mj stdo Stsbog, m tedeljk velep lles goed. (e tp voo edeee met tetole vehsple: lt lles m v tevoe op ppe zette, zelfs ls de vehde zegt dt e bsolt gee hst bj s...) k ws me l ee p dge te gst geweest op het lb, ds k wst l dt e gee eom goot cltveschl ws met Nedeld. et schjt et lle se "lbo's" zo te zj, m bj os zegt edeee 't' (of Bgtte) tege de pofesso, e wode stdete et behdeld ls voetvege of ppetteeslve. De hele dg s speke e hoe ws wel vemoeed het beg, odks de cssse de k volgde het j voo mj vetek. thskomst otspe tv kjke ws e ook et echt bj: of S het s s het beg veel ege d ee lstetoets... j stge velep soepel: de begeledg ws goed, het wek (meestl) teesst e fwsseled, e dt mj s et pefect ws vod edeee oml. Dt k moete deed om s te speke wed eg op pjs gesteld. et weke met poefdee vod k soms wel shockeed, m de begeledes begepe dt e odestede w odg. ls k zelf deeë of tteve doeg wede deze ovewegg geome. k ws vj om mj ege tjd te dele, e e ws gee vste 9-tot-5 metltet. we egelmtg pesettes e sems om het wek v dee lede v de goep e dee lboto te lee kee. jdes mj ege mde stge heb k op de momete mj wek gepeseteed de dee goepslede. jdes het schjve v mj veslg het ed v mj stge wed k pesooljk begeled doo Bgtte, de pofesso. De esltte de k heb behld tjdes mj stge wode op dt momet vewekt ee pblcte wv k co-te wodt. e md of twee voo het ed v mj stge stelde Bgtte mj ee pomotepoject voo. ok vod ze voo mj ee bes voo de j. (Dt s het gootste veschl tsse pomovee Nedeld of kjk: kjk be je stdet met ee bes, e Nedeld wod je betld doo de vestet. ls je gg jk wlt wode tjdes je -schp k je ook bete Nedeld bljve...) k moest e wel eve ove deke of k deze stp wlde mke, e Bgtte gf mj de tjd om stg te beslsse. p het momet dt k dt schjf heb k mj eeste poeve ls 'thésde' l chte de g... Kotom, k bljf og ee p j. de tjd g k ook ee p mde otél het kde v ee smewekg met stzeec. j g we met de hele goep ee coges Bo. e veschl met de Nedeldse 's, ede gevl zols k ze ke t ede, s ook dt we Stsbog veplcht odewjs moete volge, tewjl je ede odewjs moet geve. De cole Doctole ogseet odewjsmodles specl voo thésds ove weteschppeljke odewepe, m ook ls oette op de bedsmkt. k vd kjk ee geweldg ld, e hoewel k mj fmle e Nedeldse vede best wt dchtebj zo wlle hebbe, heb k zeke gee spjt v mj keze. voo edeee de mssche ee stge het bteld wl g doe: doe het vool, ls je tegkomt zl je begjpe wom! l Bld

11 ve voostelle...sk Wde lede de KNSV, e ew j beteket teves ewe gezchte e zo ook de deljke Stde Kommsse (SK). De SK bestt t stdete t Goge, ede e techt. De commsse hodt zch ode dee bezg met de het ogsee v de welbekede SK-lezge. e wode odewepe belcht de het eglee cclm mde bod kome. Vede zj we w betokke bj de opledge de de stede. opeljk ke we hedoo de stdete de toekomst v dest zj doo de hemee vekege zchte. N jlle wete wt we doe, wlle we os ook gg eve voostelle! p de foto v lks echts; est ob, ommsss Bteld v het best, de decte lk v het best de commsse e ddoo v oschtbe wde. Dst s, oze vooztte met zchte G, zogt ltjd voo ee heldee ged, stt deze testedeljke commsse e hodt het ovezcht. ok eemt ze zttg de v techt. Vede md e. Zj hebbe beweze eëel sel ee lezg elk te ke de e ook og ees voo ee ceteve poste te zoge. s teves pegmeeste v de commsse. het mdde stt elee, de otwepste v het l legedsche SK-logo e eg ethosst e vetwoodeljk. D o, de totse dgste v het sht met het eedegeoemde SK-logo. Ze heeft veel evg veschllede opledgsoge v Goge. ee echts heo, de secets v dt stel e odgedede v deze commsse. j zogt ltjd voo ovezchteljke otle. ls ltste, test echts, Stef. Nst vdelvechte v de KNSV, s hj ook eg betokke bj de opledg e mkt deel t v het ceteve be v de commsse. et vedeljke goet, De deljke Stde Kommsse 13

12 14 tevew: Stdete met obekede mstes ve voostelle: Nm: ste: fstdeechtg: yl v p hemcl geeg hmcetcl odct geeg (echsche mce) 1. Wom be je deze mste g doe? De keze s voo mj op "mce" gevlle vwege de kvlkke tsse schekde e bologe, wt ee potheke de hele dg doet wst k toe og et echt. Gedede mj eeste j kte k steeds mee te geïteesseed de otwkkelg v geeesmddele. et wed mj ook ddeljk dt de otwkkelg v geeesmddele best ve v de potheke fstt. Dst be k v meg dt de opebe potheke mee geeesmddelvekope s d dt hj echt met zj vk bezg s. emee doel k d met me op hetgee wt de stde leestof wodt behdeld, wt mj dee d oot mee wodt toegepst. ls gevolg hev be k om me hee g kjke wt de fmce lleml te bede heeft, zekehspotheke e odezoek leke me og steeds teesst. D heb k de voos e teges v de veschllede chtge tege elk fgewoge. W het meest teesste wek te vde s, welke vkke het lekst zj, hoe de toekomst de fmcetsche weeld et zet e wt k met de est v mj leve wlde doe doe. j twoode op de vge zj og steeds hetzelfde. dezoek de dste ljkt me og steeds het lekst om te doe. echsche vkke wbj de tweteschppe ls schekde, tkde e wskde de pktjk wode gebcht vd k het meest teesst. Dst be k v meg dt toedegsvome steeds belgjke wode. kome steeds mee "moeljke geeesmddele", zols ewtte, stek lpofele of dezs gewkkelde stoffe voo toedeg op de mkt. et s belgjk dt het voo de ptët lleml zo mkkeljk mogeljk bljft om deze mddele te gebke, dt s bjvoobeeld v belg bj thepetow. ovte toedegsvome s mj meg de sletel tot deze pocesse. l deze edee hebbe e egeljk toe geled dt k gekoze heb voo "echsche mce".. oe zet het pogmm v deze mste e t? De mste bestt t veel gemeeschppeljk vkke t de mste "Schekdge echologe" (hemcl geeg) de zoge voo ee goede sltg op de kes v pocestechologe. Dst s het veplcht twee odezoeke t te voee de sme ee j beslg eme. dee vkke volg je bj de vkgoep "echsche mce" (mcetsche echologe e Bofmce) e de hebbe voomeljk te mke met gevodede fomlege, toedegsvome e G. 3. Wt vdt je v deze mste? et s ee fwsselede e bede mste, je bet zowel beed ls speclstsch opgeled. kele je gelede keeg je voo het fode v deze stde ook de ttel gee (). Dt s echte veded Sc m geeft wel wt voo techsche bss je gedede de mste vekjgt.. 4. We e og ext ggsese st ee bchelo fmce? e moet de bchelo techsche fmce hebbe ged. Dt s ogevee geljk de eeste twee j v de bchelo "mce" met het dede j ee vebedg de je hoofdzkeljk bj "echsche Schekde" doet. 5. welke fcltet wodt deze mste gegeve? de fcltet Wskde e Ntweteschppe v de jksvestet Goge.

13 ve kot voostelle: Nm: eke etk ste: edsch mcetsche Weteschppe fstdeechtg: -vt 1. Wom be je deze mste g doe? be k begoe met de opledg mce de G met ls doel om opeb potheke te wode. l het eeste j kwm e chte dt potheke toch et het beoep v mj dome ws. dks het fet dt k veschedee dge hd meegelope veschllede potheke. p teet hd k ee dee teesste stde gevode e de oveschjvg e het schkelpogmm we bj od toe de stdedvse ze dt "Socle mce" mssche wel wt voo mj ws. ls gevolg hev heb k toe ee fspk gemkt met pof. d...w. de og-v de Beg e ws he zee ethosst ove "Socle mce". Dst wlde k egeljk heleml et weg bj fmce, lt st weg t Goge! tedeljk heb k beslote om doo te g, m d met de bcheloopledg mcetsche Weteschppe. De bchelofse heb k met veel stdepleze de j sccesvol fgeod. De mste "edsche mcetsche Weteschppe" ws heop het meest logsche vevolg. Be deze mste best veschllede fstdeechtge. k vd odezoek doe zee teesst, m toch wlde k gg mee d llee odezoek. Bovede stt het odezoek bj de fdelg "Socle mce, mco-epdemologe & mcothepe" (S) dcht bj de mtschppj e leek het mj zee zvol om ook ege kes te hebbe v bedjfs- e bestskde. Dt heeft mj doe beslte om de zogemde -vt te g doe, de chtg bedjf e beled.. oe zet het pogmm v deze mste e t? De -vt v "edsche mcetsche Weteschppe" s ee tweejge mste. Noml gespoke doe je je eeste j v deze mste ee odezoek (8 weke), e volg je het colloqm, het vkcosel e ege kezevkke. Vevolges heb je de -vt het tweede j, dt stdej wodt bètstdete gegeve e. de pktjk beteket dt hoofdzkeljk stdete v (medsche)bologe e ekele dee stdete wode fmcete. Gestt wodt met twee 'selcssse' bedjfs- e bestskde welke elk zeve weke de. deze veete weke wek je, st het volge v colleges, pojectgoepe ee dves voo ee bedjf de eeste zeve weke e ee dves voo ee beledsogste de tweede zeve weke. Vevolges g je gedede 4 weke stge lope bj ee bedjf of ee beledsogste. jdes deze stge wek je zelfstdg ee pobleem- of vgstellg wove je de ogste het ede v je stge dves geeft. et odewep v de stge det zowel bètweteschppeljke ls bedjfs- e beledsspecte te bevtte. Zelf heb k het pogmm omgegood e heb k eest het -vt j ged e k be bezg met mj odezoek. De ede dt k hevoo heb gekoze s omdt k dt j hoop te bege ee pomotetject. Doo mj odezoek het ede v mj stde te ple k k dt msteodezoek lte slte op het odewep v mj pomote. pcpe s het et mogeljk om de twee msteje om te de, m de stf v de -vt besloot dt k voldoede odezoeksevg hd e bovede ee goede gmette voo dt fwjkede stdepd. 3. Wt vdt je v deze mste? chtef geze dek k dt k bsolt de goede keze heb gemkt om deze mste te g volge. k vd het eg lek e leezm, je blkveld wodt vemd doodt je he ook odewjs kjgt bedjfs- e bestskde. Bovede ws de stgepeode echt ee test wdoo k otdekte dt k het weke het bedjfsleve eg lek vd. e leet e des te deke e bovede hoe je moet ple e ogsee. Dst wodt ee flke doss zelfstdghed vewcht. jdes mj stge heb k behooljk veel cotct gehd met extee expets de veel wste v mj odewep, dt ws zee teesst e zee leezm. 4. Wt voo chtg wl je op deze mste? Zols, hebove l kot geoemd hoop k dt stdej te ke bege met ee pomotetject bj de fdelg S. delte hoop k tjdes dt tject fmco-epdemologe e fmcoecoome te ke combee. 5. We e og ext ggsese st ee bchelo fmce? Nee, wel heb je odezoeksevg odg voodt je de stge mg bege. 6. welke fcltet wodt deze mste gegeve? de fcltet "Wskde e Ntweteschppe" v de G. De colleges e degeljke de eeste 14 weke v het -vtj wode gegeve bj bologe, ds e e de toekomst wschjljk op Zeke. 15

14 16 mgppe Voo de eeste kee De me g de potheek voo ee pkje codooms. e m v 6 j, ee m v 3 j e ee kpje v 15 j. De odste komt de potheek be, e vgt de pothekesvow ee pkje codooms. De vow vgt welke mt het moet zj, wop de ode m twood: "k weet het et!". De pothekesvow vgt de ode m om zj 'spel' ees op de toobk te legge, wop ze eove wjft e oept : "os, ee lge gg".ze geeft de ode m zj codooms e deze vetekt. etzelfde seo met de tweede, de m v 3. De pothekesvow oept : "os, ee ext-lge". Ze geeft hem de codooms e hj vetekt. D komt de joge kp, deze legt zj 'spel' op de toobk,wop de pothekesvow wjft e oept : "os, doekje!!". Vegssgkje e p wl ee kd kjge m het wl m et lkke. Ze g vele doktes m emd k he helpe. D hoe ze dt e ee heel goede dokte mek s, ds ze g mek. es bj de dokte zegt de dokte: "dess d do t!" e beetje beschmd bege ze het te doe. N ee tjdje zegt de dokte: "'ve fod t." j schjft ets op ee ppetje e het p vetekt teg Belge. Ze g dect ee potheke e zegge: "Wj hebbe ttheoteol odg." De potheke zegt: "Dt bestt et. g k het ppetje ees ze?" De potheke begt te lche e zegt: " stt: ty the othe hole." Schoomoede Wlte s het spgzt. j stpt ee potheek be,legt ee psfotootje op de toobk e vgt om secm. "Dt k et,"zegt de potheke. " moet eest ee ecept bj hsts hle. e psfoto v w schoomoede s et voldoede." odooms e m gt ee potheek be, koopt ee doos codooms, loopt bte e begt d hystesch te lche. De potheke dekt bj zj ege dt dt ogl s. De volgede dg komt de m opew de potheek be, koopt opew ee doos codooms, gt bte e begt wee t volle bost te lche. De potheke wodt lstg e zegt tege zj ssstet: "Wt s e vedoe zo gppg ee doos codooms?" j gt vede tege zj ssstet: "ls de keel moge tegkomt d moet je hem volge, k moet wete w hj toe gt." De volgede dg komt de lche teg be. j koopt wee zj doos codooms, begt l be de potheek te lche e vetekt met zjkelzog de ssstet. e lte komt de pothekes-ssstet teg. De potheke vgt hem: " w gt hj toe?" De ssstet: "N w hs." Vg komt ee m de potheek be e vgt om ee doosje vgplle.vgt de potheke: "ebt ee ecept v de hsts?" "Nee", zegt de m, "m k k wel ee foto v mj vow lte ze".

15

16 18 SS e bchelo (bo-)fmce op zk, e d... zj mee mstes mogeljk d je dekt! Wst je bjvoobeeld dt je met ee bchelo (bo-)fmce ook mstes k volge de sms vestet ottedm e Vje vestet mstedm? Bovede s de mste (bo-)fmce gest et je ege opte, je k bjvoobeeld ook ee bedjfskdg geoëteede mste volge of toxcoloog wode. Voodt je ee keze mkt... lees eest dt tkel! mce Dt s mssche wel de meest bekede mste de je k volge met ee bchelodplom fmce op zk. De mste dt de j e wodt zowel de vestet techt ls de jksvestet Goge gegeve. De mste bestt t vkke de je voobeede op het beoep v potheke, zj g d ook ove beedge, medctebeled, doege e medctebegeledg, bedjfsvoeg e wet- e egelgevg. Dst wodt e bj bede vestete veel dcht besteed commcteve vdghede. ok loop je deze mste stge zowel de opebe potheek ls de zekehs-potheek e doe je ee hlf j lg ee odezoek. e bjzode odedeel v deze mste s de potheekgme, hebj wodt ee potheek gesmleed met fcteve ptëte e fcteve sttes. Be de mste s e ook de mogeljkhed om je mee te poflee chtg ptëte of geeesmddele doo mddel v het keze v ee pofel.[1][] N het fode v deze mste s het mogeljk om ode dee ls opeb potheke, dstepotheke, zekehspotheke, beleds- of voolchtgsfcto-s bj de ovehed, egstte offce geeesmddele bj ee Nedeldse of opese toetsgstotet doo te stome. et ovegote deel v de fgestdeede met ee mste fmce wodt echte opeb potheke.[1][] Dg ovto Deze mste wodt ook wel "mcetsche Weteschppe" geoemd e dt twee j. De mste wodt gegeve techt. De mste s volledg gecht op geeesmddeleodezoek, je k met deze mste d ook gee potheke wode. De mste bestt ode dee t twee gote odezoekspojecte, het bezoeke v mml vjf sympos, het schjve v ee mstescpte e het volge v vkke om de vdghede de odg zj voo de odezoekspojecte te vedepe.[3] N het fode v deze mste s het mogeljk om ls o de gg te g e pobee te pomovee. ok s het mogeljk om bj odezoekssttte e dste de slg te g e bj te dge geeesmddeleodezoek e ovte.[3] edsch mcetsche Weteschppe Deze mste dt ook twee j e wodt gegeve Goge. Be deze mste s het mogeljk om t twee chtge te keze. De eeste chtg s de chtg "dezoek" welke vegeljkb s met de mste "Dg ovto" techt. De tweede chtg cht zch mee op de bedjfs- e beledsmtge kt v de fmce e wodt "Bedjf & Beled" geoemd. e wodt ook ee odezoekspoject ged e de medsche fmcetsche kes vedept. Dst wode e vkke gevolgd met betekkg tot de bedjfs- e beledsmtge specte e g je op stge.[4] De beoepe de ke wode tgeoefed het fode v deze mstes zj voo de odezoekschtg vegeljkb met de v "Dg ovto" e het fode v "Bedjf & Beled" moet ze mee wode

17 gezocht de bedjfsmtge kt v de dste, geze je zowel kes v de odezoeksmtge ls bedjfsmtge kt hebt, k je deze gebede combee.[4] Behvol d ogtve Neosceces De mste dt twee j e wodt gegeve Goge. De mste bestt t de chtge meljk "eseljk e Deljk Gedg", "omptegemodelleede ogte" e "olecle e Klsche Neoweteschppe". Deze tjecte zj pcpe op zchzelf std met ekele ovelppede vkke, sympos, thembespekge e ltetbespekge. Belgjke odedele v deze mste geldede voo lle chtge zj de twee gote odezoekspojecte e ee mstescpte, de est v het odewjs s toegesptst op deze odezoeke. s et zols bj de mstes Dg ovto e edsch mcetsche Weteschppe gote vjhed het keze v het te volge tject. [5] Neosceces d ogto Deze mste dt ook twee j, de mste wodt gegeve techt e komt stek oveee met de mste "Behvol d ogtve Neosceces". et ege veschl s egeljk dt e techt de mogeljkhed s om te keze voo de twee chtge "ogtve Neosceces" e "xpemetl d lcl Neoscece". [6] edsche Bologe Voo deze tweejge mste de je ls (bo-)fmcet vllede ese te voldoe. Deze mste wodt zowel gegeve Goge ls ede. ok deze mste s stek gecht op odezoek. De mste bestt t mml éé odezoek met ee eveteel tweede goot odezoek of stge. Dst wode e kezevkke gevolgd e det e ee scpte te wode gescheve. et te volge pogmm s voo ee goot deel zelf te beple oveleg met je begelede. De odezoeke de wode tgevoed deze mste zj ode dee gecht op fwee e ostekge, tmoe, stmceltspltte e eologsche doege. [][3] Bologe m de mste bologe te ke volge de je ls (bo-)fmcet wel ee flk tl vllede ese te voldoe voodt je mg bege. De msteopledg wodt zowel Goge, techt ls ede gegeve. et s ede bjvoobeeld mogeljk om je deze mste te speclseechtg "ml Bology", "Bodvesty me d Spce", "Bology d dcto", "olecl d elll Bology", "Ntl odcts", "Sstblty d Bodvesty", "Bology d Scece-Bsed Bsess", "Bology d ommcto" e "Bology d dcto". de dee stede s het ook mogeljk om be de mste veschllede fstdeechtge te keze, deze zj gotedeels vegeljkb met degee de ede wode gebode. ok deze tweejge mste s odezoek belgjk, dst wode ook vkke gegeve de geelteed zj de gekoze chtg be de mste e det e ee scpte gescheve te wode. [8][9][1] olecl edce Deze mste wodt de sms vestet ottedm gegeve smewekg met de dbod vestet Njmege. Deze mste loopt geljk met het medsche cclm e heeft ee ls doel zee gemotveede e getleteede stdete op te lede tot odezoekes e deze tedeljk te lte pomovee. m toegelte te wode tot deze mste de je vllede ese te voldoe. De mste bestt t kezevkke e sems, ee odezoekspoject e ee mstescpte. et doel v deze mste s d ook om zee goede odezoekes f te levee. [11] Bo-hmcetcl Sceces Deze mste wodt de vestet ede gegeve e dt twee j. Deze mste s de "tdtoele" opvolge op de bchelo bofmce, m fmcestdete t techt e Goge zj ook v hte welkom. Deze mste s ook odezoeksgecht, het odewjs s dst ook eg flexbel. et s mogeljk om voo ee goot deel zelf te keze welke odedele gevolgd wode. 19

18 Vste tems zj ee odezoekspoject, pktsch wek e ee mstescpte. Be deze mste s het mogeljke om je te speclsee vele chtge, wode "edcl hemsty", "lytcl Bo-Sceces", "hmcology", "Dg Delvey echology d Bophmcetcs", "oxcology", "Bo-hmcetcl Sceces d Scece Bsed Bsess", "Bo-hmcetcl Sceces d ommcto" e "Bo-hmcetcl Sceces d dcto". [1] Stdete de fstdee deze mste ke et de slg ls potheke, m wode odezoeke of pomovee. dezoekes fkomstg v deze mste zj vk teg te vde de dste e bj odezoekssttte. [1] hmcetcl Sceces Deze mste wodt gegeve de Vje vestet te mstedm e dt twee j. Deze mste cht zch op ee mltdscple bedeg v geeesmddele. Be de mste wode ode dee chemsche, toxcologsche, bologsche, compteweteschptechsche e fmcologsche specte v geeesmddele behdeld. De opbow v de mste s vegeljkb met de dee odezoeksmstes. et s mogeljk om be deze mste te speclsee "olecl hmcology", "olecl oxcology", "Dg Desg d Sythess", "ompttol edcl oxcology d hemsty", "Bomolecl Dg lyss" e "Bochemsty". N het fode v deze mste kome de meeste stdete de fmcetsche dste of zekhslboto teecht. et s tljk ook mogeljk om bjvoobeeld de slg te g bj odezoekssttte. [13] fe Sceces d echology de mste fe Sceces d echology s de dcht gecht op de pocesse de pltsvde de cel. De mste wodt gegeve de vestet ede smewekg met de echsche vestet Delft. Be deze mste s e keze t vjf speclstechtge "ell ctoy", "ell Dgostcs", "ctol Geomcs", "vg tte" e fe Scece d echology d Scece- Bsed Bsess. m deze mste te ke volge det e wel te wode vold vllede ese. et odewjspogmm v deze mste bestt voomeljk t het vedepe v de kes op het gebed v het desbeteffede speclstepogmm met tljk ee goot odezoekspoject. Stdete wode opgeled tot odezoeke op het doo h gekoze gebed. [14] Scece d odct gemet De mste Scece d odct gemet s gecht op het legge v ee bg tsse weteschp e zkeljke pocesse. et doel s de stdete op te lede zodt zj et llee sccesvol zj het odezoek m dt ook ke vetle ee sccesvol podct. Be deze mste de llee techt gegeve wodt kome zowel odezoeksvdghede ls ecoomsche specte de ode. De mste dt twee j wv ee goot deel besteed wodt ee odezoekspoject e/of stge. Stdete vde het fode v deze mste vk h plek ls cosltt of mge bedjve of o-poft ogstes. [15]

19 Bomolecl Sceces Deze tweejge mste wodt techt gegeve. De mste s ode dee opgebowd t twee gote odezoekspojecte, msteclsses, sems e ee mstescpte. ok deze mste s odezoeksgecht. De mste cht zch op het begp op molecl ve v cellle pocesse. De dcht gt d vool t molecle hekeg, eglte, sgltsdcte, membbogeese, chemsche bedeg v de bologe e geomcs/poteomcs. Stdete de deze mste fode vde be ls odezoeke botechbedjve, fmcetsche dste e vestete. [16] oxcology d vometl elth ok deze tweejge mste wodt techt gegeve. De mste beed de stdete voo op pomovee, be ls scobeoodel, toxcoloog of epdemoloog bj bjvoobeeld de fmcetsche dste of de specte voo de gezodhedszog. De mste bestt ode dee t sems, twee odezoekspojecte e ee mstescpte. De mste cht zch op het schtte e beoodele v sco's met betekkg tot dee, mese e mle v chemsche e/of bologsche fctoe. [1] mmty d fecto De mste cht zch op bjvoobeeld mmthepe bj kke, thofysologe v fectezekte, molecle epdemologe v fectes, vlete fctoe e esstete. ok deze mste dt twee j e wodt gegegeve de vestet techt. De mste s opgebowd ls lle dee odezoeksmstes, met twee odezoekspojecte, ee mstescpte e sems. Stdete de deze mste fode kome teecht ls odezoeke veschllede fctes bj veschllede bedjve. [18] Bology of Dsese deze mste wodt doo de stdet de elte tsse doege e h mechsme odezocht. Be deze mste s het mogeljk om de chtge te keze, "esech", "ommcto d dcto", "eople d Socety". fhgede v de gekoze chtg s het mogeljk ee b te vde ls bjvoobeeld odezoeke, weteschppeljk jolst e odewjs of ee b het bedjfsleve, ovehed of bj ee o-poft ogste. ok deze mste dt twee j e wodt gegegeve techt. [19] Bovetey Sceces deze techtse mste wodt de stdet opgeled het odezoek gecht op deljk welzj e vetee poblemtek. Deze mste komt q opbow ook oveee met de dee mstes de gecht zj op odezoek. Be moete wode gezocht de chtg v odezoeke op vete gebed bj de dste, ovehed of o-poft ogstes. [] Scece ommcto Deze techtse mste ledt je op tot emd de voolchtg geeft ove weteschppeljke odewepe teelopede doelgoepe, bj teelopede sttes, v ptëteveegge, vestete, mse, deete, de ovehed, med e bedjve. et stdetject dt twee j e bestt ode dee t het schjve v ppes, het geve v pesettes e het lope v ee stge. [1] Scece eche dcto N het fode v deze mste vekjg je ee eestegds lesbevoegdhed, zodt je les k geve bjvoobeeld zowel de ode- ls de bovebow v het vootgezet odewjs of ls weteschpsjolst de slg k. De twee-jge mste s zowel te volge s techt, Goge ls ede. ede wodt deze mste "Bomedcl Sceces dcto" e "Bo-hmcetcl Sceces dcto" geoemd. Goge "dcte e ommcte de Wskde e de Ntweteschppe". De opledg bestt ode dee t het schjve v ppes, het geve v pesettes e het lope v ee stge. [1][][8] Scece d ovto gemet Deze tweejge techtse mste bestt t de de chtge "egy d tels", "oblty d fstcte" e "edcl Botechology". De mste s gecht op techologsche ovte e op 1

20 welk gebed hgt f v de gekoze speclste. Stdete de fstdee ke bjvoobeeld de slg veschllede fctes het bedjfsleve e ovehed. [3] S (Selectve techt edcl ste)/zg (Zj stoom Geeeskde) S techt e ZG Goge lede je ve j op tot bssts. evoo det wel ee pt toeltgsexme e tkegespek te wode ged. Vzelfspeked bestt de opledg t ee gepst geeeskde pogmm. N het behle v de mste s e de mogeljkhed om te speclsee of bjvoobeeld het odezoek te g. [4][9] Bomedcl mge Sceces Deze tweejge techtse mste beslt het gebed v de medsche beeldvomg e dgostek de hd hev. ok deze mste s odezoeksgeoëteed. N het fode v deze mste s het mogeljk om de slg te g het bedjfsleve of bj odezoekssttte. ok s het mogeljk om te pomovee. [5] hemcl geeg Voo (bo-)fmcestdete s het ook mogeljk om deze tweejge mste te volge de jksvestet Goge. Be deze mste s het voo (bo-)fmce stdete llee mogeljk om de chtg hmcetcl odct geeg ( echsche mce ) te keze. Deze chtg ledt stdete op tot podcttechsche speclste de fmcetsche dste. Dst s e tljk ltjd og de mogeljkhed om te keze voo de mogeljkhed om te pomovee. De mste komt q opbow stek oveee met de ovege odezoeksmstes. Voobeelde v veplchte vkke de gevolgd wode zj: odct geeg, olyme d ollod hemsty, tcle echology d omlto, odellg hemcl geeg e Bology d Bochemsty. [] ce Geomcs d Developmetl Bology Deze mste dt ook twee j e wodt techt gegeve. De mste cht op het geoom e de ewtte e s odezoeksgeoëteed. de mste wodt de dk gelegd op embyole goe, stmcelle, sgltsdcte, eglte v gee, evolte e de otwkkelge he elte tot gezodhed e doege e d met me tot kke. et deze mste op zk moet je deke be bj odezoekssttte, botechologe, fmcetsche dste, ovehed e het odewjs.[6] pdemology Bj de mste pdemologe wodt zols de m l zegt epdemologsche specte odezocht. et dee woode de vedelg v gezodhed e mobdtet e h detemte ee poplte. De mste s dt twee j, wodt gegeve techt e Goge e s odezoeksgeoëteed. et s mogeljk om be de mste techt te keze voo de chtge "lcl pdemology","vetey pdemology", "pdemology of fectos Dseses", "hmcoepdemology" e "vometl d ccptol pdemology". De be het fode v deze mste be moete ode dee wode gezocht bj de ovehed, fmcetsche dste e gezodhedogstes. [] Goge wodt de mste "lcl d sychosocl pdemology"geoemd, vede komt de mste gote lje oveee met de vt techt. [3] edcl d hmcetcl Dg ovto Deze tweejge mste wodt Goge gegeve, voo deze mste wode llee de beste stdete geselecteed. Deze mste ledt je op zowel fdmeteel ls klsch odezoek. De mste bestt hoofdlje t dezelfde odedele ls dee odezoeksmstes. et doel s het oplede v odezoekes e pomoved.[31] Dt we lle mste de wj kode vde de met ee bchelo (bo-)fmce e evetele vllede ese gevolgd kode wode. ocht je o mee fomte wlle ove ee beplde mste, kjk hevoo op de webstes v de desbeteffede vestete: sms vestet ottedm

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg 36-4332 BG - Middelbug - 0118-612868 Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet

Nadere informatie

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL FORTUNAKRANT vembe 214 www.ftusittd.l @FtuSittd Ftu Sittd bestt 6 j FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL D: Guus Queise Het is 6 j gelede dt i Nedeld de eeste betld vetbl gistie wed pgeicht.

Nadere informatie

Exclusief bij Driessen Op alle nieuwe Toyota s. 5 jaar gratis garantie* + levenslange mobiliteitsservice

Exclusief bij Driessen Op alle nieuwe Toyota s. 5 jaar gratis garantie* + levenslange mobiliteitsservice Wzge Ws Bj Desse Weke Toyo V 5 me e me 29 j 2 zj he de Wzge Ws Weke bj Desse Toyo! Adehve md pofee v de goose voodee, de bese bedge e de hoogse des. Lees es ove e ces deze k e d ze j gg éé v oze de shoooms.

Nadere informatie

Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002

Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002 Otmale betug mult-echelo vooade teatuuvelag M.R.K. Me Maat Otmale betug mult-echelovooade teatuuodezoe teatuuvelag behoede b ee doctoaalodacht b B-IM het ade va de tude Toegeate Wude leetoel Dcete Wude

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT NIEUW BW 1987/4

KWARTAALBERICHT NIEUW BW 1987/4 Wannee de veoozake vezeked s tegen wettelke aan- theoetsche achtegond van het veschnsel goepsaanspakelkhed doet zeh b de goepsaanspakelkhed het spakelkhed Andezds wodt een aantal concete pobleem voo -

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september 2005 29848 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^ ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. ra. ro ro. LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M 4- + - 4-. ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J

Nadere informatie

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz ABONNEMENTSPRIJS AANKONDIQINGEN OORAF BETAALBAAR Akodgg RcUmc omss z Voo Tmsch F 3 Voo Bt F 3 BO Voo mts Yhoogtg v vzdmgskostc Btgwo c vogs ovkomt A schj Tg dg mt 31 Dcmb M

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN'

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN' w su?.. W,. S-.. he > (Çehuwû M5glK3«2 Aprl 3 - ruwrg Gbrel Delllë, Nrdsrl 2, MALDEGEM GEBOORTE - rèe, d.v. Adré Là Mre Flcker, Eelvel GerêJrd z-v. Ahur De Kse Rz De Wggel, eke Wllly z.v. Hecr Bre Êrdul

Nadere informatie

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness.

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness. ZONDAG 2 JANUAR 94 40 CENTEMEN ABONNEMENTSPRJS i Voor België ( jr) 20 frnk Buitlnd,,, 5 (rnk Vereif d StUn, 2 dollr AANKONDGNGEN s (per regel) Gewone Notrieele fr 00 Klee nkondigg» 25 Voor groo herhl nkondigg

Nadere informatie

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging.

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging. Te " : Te Bj leder ; Op Verschjnt Maandag, Wosdag Vrjdag UTGAVE DER UltgeversMaaty C MSSET" (NV) OOETNCHEM Tel Red Adm 34 (3 lun) Gro No 6945 DE GRAAFSCHAPBODE Abonnemtsprjs t Per dre maand f 45 UtsltO

Nadere informatie

Influence monitoring on reliability of predictions of settlements; Application isotache model

Influence monitoring on reliability of predictions of settlements; Application isotache model Tle: Influene monong on elbly of edons of selemens; Alon sohe model Inloed monong o beouwbhed zengsognoses; Toessng sohen model eo n Duh Auho: D. P. Hölshe Insue: GeoDelf Febu 2003 Numbe of ges : 2 Keywods

Nadere informatie

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de 94 DRE EVEEBTGSTE AARGANG M 33 De Goo Eemder NEUWS EK ADVERTENTEBLAD Aboempr (Voor verum 40 c fr p po 00 e por dre mod: (Bu verum 60 ( Bud f 25 Pr dor (V BB rege 60 C me bewüum AdvoroP: >?? er 65 C Eke

Nadere informatie

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E D iuws pil 2015 www.dosldwijk.l www.fcbook.com/dldwijk www.twitt.com/dldwijk bstuu@dosldwijk.l I W D J Volg os u ook op Istgm: @dosldwijk Lt D klok is w uu voouit gg d lt is bgo dus kom m op mt dt lkk

Nadere informatie

jaa Remmicom bestaat 25 jaar! Programma Programma Efficiënter werken door digitalisering

jaa Remmicom bestaat 25 jaar! Programma Programma Efficiënter werken door digitalisering 13.30u 14.00u 14.30u 15.30u 24/06/13 12:16 16.30u Onvns Welkomswood Pllelle infosessies (elke sessie duu 25 min nwezi kunn zich dus voo wee sessies inschijv) Buezk Finnciën Ruimelijke Odin & Leefmili Secei

Nadere informatie

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij ko issie patroale verzeke bijtreedt voor verzekerig i LAAR D IE LEVERDE AAN ische oeilijkheid zij o et stik. DE DUIT gasse gevul b-.i e groot«thas, zij ook, soige huer wer rigskasse. H ij wil priaire ver

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland Numme 1 febui 2011 Ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie, Redciee: Mi Weei 8, 3065 GA Roedm, Teefoo: 010-2207747 Iee: wwwbpie Me ek voo ee hee, choo e veii Pie De vijwiievod die de SPB oieede op 9 decembe

Nadere informatie

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten "nlwl 9Ü5 *éhss mm ZONDAG 81 MAART 10S4. VMFDK BLADZJDE TWEEDE DEEL- UT RUSELEDE., Reeds hebben or verscheden;? lezers van 't Getrouwo Maldoghum mj gevraagd: wanneer zet gt] uwe vertellng van grootmoeder

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling.

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling. Zond g oobhoudn. Afgbld uto kn fwjkn vn stnddspcfcts. 3; CO2 g/km: vn 98-244 Edt Zutphn nts AUTO SHOW- mt b jn LICHT 1500 AU T E BED RIJFS O S n WAGE NS www. lnf nk.nl 11 Vschjnt 11x p j 5 jgng dt 25 novmb

Nadere informatie

Homoet nu digitaal terug te zoeken

Homoet nu digitaal terug te zoeken Oplge: 5.500 exemplren 6e jrgng nr. 29 16 juli 2014 Bedrijventerre H2O opgewrdeerd het huis-n-huis nieuwsbld voor de Gemeente Httem HATTEM Het bedrijventerre H2O is opgewrdeerd. Hd het voorheen een lokle

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest. _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie