Dienstenwijzer & Tarieven Financiële diensten en Mediation & Scheiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer & Tarieven Financiële diensten en Mediation & Scheiding"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer & Tarieven Financiële diensten en Mediation & Scheiding Financialis T Vogelenzangweg PT Ulft KVK Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Registratie AFM 3. Wat kunt u van ons verwachten? 4. Contactmogelijkheden 5. Advieswijze complexe producten 6. Wijze van beloning financiële diensten 7. Tussentijdse beëindiging werkzaamheden 8. Klachtafhandeling & aansluiting Kifid 9. Beeindiging samenwerking 10. Zorgplicht en nazorg 11. BIJLAGE : onze tarieven Verklaring verstrekking en toelichting Middels ondertekening van dit document verklaart u dat dit document aan u is verstrekt en dat de adviseur de inhoud met u heeft doorgenomen. Hiermee geeft u op geen enkele wijze opdracht voor een adviestraject of enige andere werkzaamheden. Plaats. Datum.. Handtekening Naam Client. Handtekening Naam Partner.

2 1. Wie zijn wij? Financialis wordt gevoerd door Monique Soeter, hypotheekadviseur en financieel allrounder sinds 1992 door jarenlange ervaring bij banken, intermediairs, makelaars en als zelfstandig ondernemer. Financialis hecht veel waarde aan een goede en onafhankelijke voorlichting. Sinds 2012 is onze financiële dienstverlening uitgebreid met (echt)scheidingsbemiddeling. Hiermee bent u in staat alle zaken met betrekking tot een scheiding te regelen onder één dak. Wij zijn in het bezit van alle benodigde WFT vakdiploma s en jaarlijks worden alle trainingen gevolgd voor het behoud van deze diploma s en alle vakkennis. Door onze vakkennis, integriteit en jarenlange ervaring bent u verzekerd van een kwalitatief advies. Ons financiële advies leidt veelal tot bemiddeling naar een provisieloze productoplossing, dit hoeft echter niet. U bent vrij met ons advies uw product te sluiten waar u wenst. Op deze wijze kunnen wij borg staan voor een werkelijk persoonlijk en onafhankelijk advies. Onze werkwijze is in eerste instantie adviesgericht. Graag informeren wij u via deze dienstenwijzer over onze dienstverlening en de daarbij behorende tarieven (zie bijlage). 2. Registratie AFM De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor heeft een vergunning onder nummer voor de volgende vakgebieden: Hypothecair krediet Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Elektronisch geld Betaalrekeningen Levensverzekeringen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 3. Wat kunt u van ons verwachten? Financialis is uw adviseur en coach op financieel gebied en op gebied van mediation bij scheiding. Wij werken bij beide trajecten volgens een vast stappenplan. Op financieel gebied brengen wij eerst uw huidige situatie, voorzieningen en risico s in beeld. Samen met u kijken wij dan welke risico s u eigenlijk loopt, welke wensen u heeft en voor welke zaken nog voorzieningen getroffen zouden moeten worden. Vervolgens informeren wij u over de financierings en verzekeringsoplossingen en adviseren wij u over de mogelijkheden die u de beste prijs-kwaliteit verhouding bieden.

3 Desgewenst bemiddelen wij voor u bij het afsluiten van deze voorzieningen bij de interessante instellingen. Wij kunnen voor bijna alle aanbieders vrij (zonder contractuele verplichting) en grotendeels provisieloos bemiddelen. Tevens bewaken wij voor u de termijn waarbinnen een en ander geregeld moet zijn. Wij zijn uw vraagbaak, belangenbehartiger en persoonlijk betrokken adviseur. Voor professioneel beheer van uw verzekeringen en een voorspoedig afwikkeling van uw eventuele schade werken wij samen met Berkelstaete Assuradeuren te Lochem. Zij zorgen ervoor dat uw verzoek, wijziging of schade correct en snel wordt afgehandeld. Op gebied van mediation en scheiding inventariseren wij uitgebreid en daarna gaan wij met u samen in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Wanneer alle partijen het met elkaar eens zijn worden er contracten opgemaakt als een convenant en/of een ouderschapsplan en waarin alle zaken worden vastgelegd. Wanneer dit traject is afgerond zorgt Financialis er voor de alle stukken bij de juiste partijen terecht komen en dat de scheiding, indien van toepassing, wordt ingeschreven bij de gemeente. 4. Contactmogelijkheden Wij hechten veel waarde aan een goede bereikbaarheid voor onze relaties. Onze contactgegevens treft u bovenstaand. Ons kantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Laat u gerust een bericht of terugbelverzoek voor ons achter wanneer wij niet in staat zijn de telefoon op te nemen. U kunt ons natuurlijk ook altijd een mail sturen. Wij reageren in principe altijd dezelfde dag. 5. Advieswijze complexe producten Hieronder vindt u ons advies in fasen uiteengezet zodat u een helder beeld heeft hoe en wanneer wij wat voor u doen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn ontvangen wij altijd graag vooruitlopend op een eerste kennismakingsgesprek een ingevuld Klantprofiel inclusief een Inventarisatieformulier. Wanneer wij inzage hebben in uw situatie zijn wij in staat inzicht voor u te creëren. Hieronder vindt u ons stappenplan.

4 Stappenplan bij financieel traject Wij werken volgens ons heldere Stappenplan het gehele (hypotheek)dossier door. U weet dus precies waar u aan toe bent. 1 Kennismaken 2 Inventariseren kennismaking uitleg over onze werkwijze wat kan je van ons verwachten wat verwachten we van jou doornemen Dienstenwijzer & DVD inventarisatieformulier bespreken klantprofiel doornemen persoonlijke wensen bespreken inzicht in gewenste voorzieningen beknopte berekening maken bepalen vervolgtraject 3 Analyseren 4 Adviseren uitwerken eerste invulling selecteren aanbieders berekenen productinvullingen toetsing aan gedragscode opstellen financieel plan uitwerken definitief advies uitvoerig bespreken advies check advies met wensen eventueel bijstellen advies bespreken producteninvullingen adviessamenvatting maken keuze om te bemiddelen 5 Bemiddelen 6 Nazorg selecteren van diverse aanbieders op basis van voorwaarden, kosten, rentepercentage, acceptatie, etc. aanvragen offerte / product afhandelen gehele aanvraag controle van gehele dossier administratieve afhandeling doorvoeren kleine wijzigingen actieve begeleiding tot passeren 7 Beheer (naar keuze) Voor een professioneel en structureel beheer van uw financiële zaken maakt u een keuze uit onze Financiële Service Abonnementen.

5 6. Wijze van beloning Wij streven naar een beloning op basis van declaratie aangezien wij deze manier van belonen uitermate transparant en eerlijk vinden. U betaalt ons om UW belangen te behartigen zonder dat wij aan het resultaat van dat advies inkomen genereren. U betaalt hiervoor een standaardtarief of een tarief per uur. Onze tarieven vindt u in de bijlage. U betaalt dus geen afsluitkosten meer en wij ontvangen geen provisie meer van de verzekeraar of bank. Daarnaast zullen provisieloze producten leiden tot een lager maandbedrag in rente of premie voor u. Veelal valt onze werkwijze voordelig uit voor u. Wanneer een product niet netto kan worden aangeboden en wij hieruit alsnog verdiensten ontvangen worden deze uiteraard verrekend met uw factuur. Voordat wij starten met een adviestraject geven wij u een indicatie van zowel de inhoud van dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Indien hierop een afwijking ontstaat tijdens het traject informeren wij u tijdig. In de bijlage vindt u een overzicht van de vaste prijzen per dienstverlening, op uurbasis en de gemiddeld aantal uren waarmee wordt gerekend. 7. Tussentijdse beëindiging werkzaamheden Er kunnen, om welke reden dan ook, situaties ontstaat waardoor u besluit niet langer van onze dienstverlening gebruik te maken. Is dit het geval is ons kantoor gerechtigd u een factuur te sturen op basis van de werkelijk gemaakte uren. 8. Klachtenafhandeling & aansluiting Kifid Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Meer informatie kunt u op verzoek ontvangen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waarbij ons kantoor aangesloten is. Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, of Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Voor aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de beoefening van ons beroep is ons kantoor verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance International BV met polisnummer Voor u een extra garantie!

6 9. Beëindiging samenwerking Financialis vindt een goede relatie met haar klanten belangrijk en wij zullen er alles aan doen om uw financiële wensen te vullen en zorg te dragen voor goed beheer en een uitgebreid financieel pakket. Toch kan het zijn dat u op een bepaald moment niet langer uw services bij ons wenst af te nemen. In dat geval kunt u zonder inachtneming van een opzegtermijn uw lopende producten in beheer onderbrengen bij een andere tussenpersoon. De producten zelf zijn aan een opzegtermijn gebonden die u vindt in de voorwaarden van de geldverstrekker of verzekeraar. 10. Zorgplicht en nazorg De zorg die wij in acht nemen heeft alleen betrekking op de werkzaamheden die worden genoemd in de voor akkoord ondertekend opdrachtbevestiging. Nadrukkelijk willen wij u er op wijzen dat wij alleen (na)zorg verlenen als dit specifiek met u is overeengekomen op basis van een schriftelijke opdracht. Indien hier geen sprake van is kunt u geen beroep doen op (na)zorg tijdens de looptijd van een door ons geadviseerd en/of afgesloten financieel product. Zodra er zich in uw situatie wijzigen voordoen die betrekking kunnen hebben op een door ons uitgebracht advies dient u dit op zo kort mogelijke termijn te melden, waarna wij eventuele wijzigingen kunnen verwerken en desgewenst opnieuw beoordelen. Voor het beoordelen en eventueel uitbrengen van een aangepast /nieuw advies zal een nieuwe opdrachtbevestiging worden opgemaakt met daarin wederom een beloningsafspraak. Voor meer informatie over beheer en nazorg verwijzen wij u graag naar onze serviceabonnementen.

7 Bijlage Onze tarieven Wij werken op declaratiebasis. Dat betekent dat wij onze kosten in rekening brengen middels een afgesproken standaard tarief of een tarief per uur. U betaalt dus geen aanvullende afsluitkosten en wij ontvangen geen provisie meer. Het maakt ons dus feitelijk niet meer uit waar en of u een product wenst onder te brengen. Zo kunnen wij dus echt onafhankelijk en objectief adviseren en bemiddelen. Onze tarieven: Beloning op uurtarief Adviseur Administratie 100,-- ( excl. Btw) 60,-- ( excl. Btw) Gemiddeld/indicatie aantal uren per product: Adviestraject hypotheek uur Adviestraject vermogensopbouw uur Adviestraject Financiële planning uur Begeleiding bij echtscheiding uur Overige adviestrajecten indicatie in overleg Beloning op basis van een standaardtarief Hypotheken All-in tarieven inventarisatie, advies & bemiddeling incl. overlijdensrisicoverzekering Hypotheek starter 1.995,-- Hypotheek doorstromer 2.495,-- Hypotheekomzetting/verhoging (bestaande relatie) 1.250,--

8 Losse modules Kennismaking, eerste inventarisatie en beknopte berekening Vrijblijvend Volledige inventarisatie & analyse hypotheek starter 350,-- Volledige inventarisatie & analyse hypotheek doorstromer 850,-- Advies incl. rapport 850,-- Bemiddeling geldlening 850,-- - Module overlijdensrisico 275,-- - Module woonlastenbescherming 275,-- - Module vermogensopbouw 550,-- - Overige services in overleg Voor zelfstandigen en ondernemers geldt een toeslag van 500,-- per dossier. Per dossier kan aanvullend een toeslag in rekening worden gebracht in verband met extra werkzaamheden. Bijvoorbeeld met een afwijkend onderpand, een aanvraag starterslening SVN, hypotheken hoger dan ,--, BKR problemen, inlossen kredieten, inkomen uit PGB etc. Vanzelfsprekend overleggen wij dit vooraf met u. Alle tarieven zijn exclusief kosten die de geldverstrekker/leverancier rekent en eventueel verschuldigde BTW of Assurantiebelasting. BTW is veelal niet verschuldigd (wanneer Financialis ook voor bemiddeling zorg draagt). Indien u een hypotheekofferte door Financialis laat aanvragen bij een geldverstrekker en u hierna alsnog besluit om de zaak te annuleren dan bent u een bedrag verschuldigd van 1.250,-- excl. btw. Voor het actief beheer van uw hypotheekdossier brengen wij middels ons serviceabonnement 10,-- per maand in rekening. U kunt ook afzien van actief beheer van uw hypotheekdossier door Financialis. U krijgt dan het dossier zelf onder uw beheer en op uw verzoek zullen wij tegen uurtarief of een vast tarief werkzaamheden voor u uitvoeren.

9 Vermogensopbouw (sparen, oudedagsvoorzieningen) Kennismaking, eerste inventarisatie en beknopte berekening Vrijblijvend Volledige inventarisatie & analyse (indien gesloten als los product) 500,-- Advies incl. rapport (indien gesloten als los product) 500,-- Bemiddeling/afwikkeling per product 275,-- (meerdere 50 % korting) Overlijdensrisicoverzekeringen Kennismaking, eerste inventarisatie en beknopte berekening Vrijblijvend Volledige inventarisatie & analyse (indien gesloten als los product) 275,-- Advies incl. rapport (indien gesloten als los product) 275,-- Bemiddeling/afwikkeling per product 275,-- (meerdere 50% korting) Woonlastenverzekeringen / AOV Kennismaking, eerste inventarisatie en beknopte berekening Vrijblijvend Volledige inventarisatie & analyse (indien gesloten als los product) 275,-- Advies incl. rapport (indien gesloten als los product) 275,-- Bemiddeling/afwikkeling per product 275,-- (meerdere 50% korting) Uitvaartverzekeringen Kennismaking, eerste inventarisatie en beknopte berekening Vrijblijvend Volledige inventarisatie & analyse (indien gesloten als los product) 275,-- Advies incl. rapport (indien gesloten als los product) 275,-- Bemiddeling/afwikkeling per product 275,-- (meerdere 50% korting)

10 Echtscheidingsbemiddeling Kennismaking, eerste inventarisatie en bespreking mogelijke Vrijblijvend vervolgtraject Verzorging volledige echtscheiding incl. financieel plan 1.995,-- t.b.v. de verdeling (excl. griffiekosten rechtbank) Opslag alimentatieberekeningen en ouderschapsplan 500,-- Financiële scheiding combi met echtscheidingsbemiddeling, 30% korting Verdeling, afwikkeling, overname woning NHG traject, op tarieven ontslag hoofdelijkheid, etc. hieronder Financiële scheiding bij beëindiging samenleving/echtscheiding Kennismaking, eerste inventarisatie en bespreking mogelijke Vrijblijvend vervolgtraject Haalbaarheidsanalyse overname woning inclusief 850,-- advies & NHG toetsing (Uitbreiding hierop met een financieel plan / opzet ten 500,-- behoeve van de gehele financiële verdeling) Verzoek ontslag hoofdelijkheid geldverstrekker 850,-- (excl. evt. kosten aanvraag bij geldverstrekker/nhg) Begeleiding NHG traject bij verkoop met onderwaarde woning 595,-- Afwikkeling overige zaken in overleg De tarieven voor echtscheidingsbemiddeling zijn inclusief btw. Op de tarieven voor financiële echtscheiding zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de eerder genoemde financiële adviezen. Wanneer de advisering leidt tot bemiddeling van een financieel product is deze vrijgesteld van btw. In alle andere gevallen dient er nog btw over het tarief te worden berekend. Beloning op basis van ons Financieel Service Abonnement Voor beheer en blijvende ondersteuning van uw financiële zaken. Op basis van deze abonnementen heeft u recht op uiteenlopende diensten en advies. Voor deze service betaalt u maandelijks een vaste bijdrage, afhankelijk van de af te nemen diensten. Zie hiervoor onze website

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM Dienstenwijzer Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder andere de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Nieuwe Tielseweg 69a 4001 JT TIEL Telefoon: (0344) 652024 info@zondagadvies.nl www.zondagadvies.nl AFM geregistreerd onder nummer

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument 2012

Dienstverleningsdocument 2012 Dienstverleningsdocument 2012 Wie zijn wij Sanders Hypotheken B.V., handelend onder de namen Sanders Hypotheken, Zorgeloosch en andershypotheken.nl is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. Hierin staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer

Wegwijzer. Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur. Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer Blad 1: ondertekend mede te nemen door adviseur Wegwijzer Dit document is een samenvoeging van het dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer - VERSIE 5.1.1 DD 31 JANUARI 2011 - Handtekening adviseur:

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie