Hulpvragen en voortgang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpvragen en voortgang"

Transcriptie

1 Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting ziet er als volgt uit: Bestaande maatjes Nieuw opgeleide maatjes Gestopte maatjes Aantal maatjes per einde jaar In 2011 zijn een bestuurslid en de coördinator opgeleid tot maatje, zij zijn uiteindelijk niet ingezet als maatje waardoor er in 2011 twee maatjes gestopt zijn, in 2014 is er een maatje ingezet ter administratieve ondersteuning van de coördinator en sub-coördinatoren. De overige redenen voor het stoppen van de maatjes zijn: verhuizing (1), ziekte (2), verandering werksituatie (4) en op eigen verzoek (3). In het voorjaar van 2014 hebben we een groep van dertien vrijwilligers opgeleid en zijn deze gecertificeerd. Uitreiking van de certificaten aan derde groep opgeleide maatjes, april 2014

2 De nieuw opgeleide maatjes van begin 2014 zijn in de loop van 2014 ingezet met ondersteuning van een reeds bestaand maatje of de sub-coördinator. Als bestuur proberen we de maatjes zoveel mogelijk te motiveren door frequent contact met de coördinator en onderling contact door maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten willen we de maatjes ook zoveel mogelijk in contact brengen met bestaande instanties. Zo hebben er intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden bij onder andere gerechtsdeurwaarder Flanderijn Verdult in Bergen op Zoom. Ook hebben diverse (gemeentelijke) instanties zich gepresenteerd bij andere intervisiebijeenkomsten (SDW, Vraagwijzer, MEE, afdeling schuldhulpverlening). In 2015 willen we wederom deze bijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten zullen met een frequentie van ongeveer zes weken plaatsvinden, waarbij de vrijwilligers de kans krijgen om onderling opgedane ervaringen, moeilijkheden en kennis met elkaar te delen. Daarnaast willen wij professionele sprekers uitnodigen om de kennis van de vrijwilligers op peil te houden. Hierbij zullen diverse onderwerpen aan bod komen (belastingen, wijzigingen in wetgeving, bijstand, gespreksvaardigheden etc.). Gegevens over hulpvragen en voortgang Stichting SchuldHulpMaatje BoZ werkt nauw samen met de Gemeente Bergen op Zoom. Met de gemeentelijke Schuldhulpverlening (SHV) is er een samenwerkingsconvenant afgesloten, waarbij Stichting SchuldHulpMaatje BoZ en SHV samen aanvullend en versterkend werken. Mensen die niet meer terecht of nog niet terecht kunnen in de reguliere hulpverlening kunnen worden opgevangen en begeleid door Stichting SchuldHulpMaatje BoZ. De samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is verder geïntensiveerd, tevens is Stichting SchuldHulpMaatje BoZ beschikbaar voor hulpaanvragen uit de gemeentes Steenbergen en Woensdrecht. Vanaf februari 2012 tot en met december 2014 zijn er 181 hulpvragen ontvangen, in 2014 zijn er 107 aanvragen binnengekomen, waarvan er 84 in behandeling zijn genomen. De 23 niet in behandeling genomen aanvragen hebben voornamelijk betrekking op een gebrek aan motivatie of geen respons. Bij de 84 in behandeling genomen hulpaanvragen heeft er een kennismakingsgesprek met de (sub- )coördinator, het maatje en de cliënt plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is het plan van aanpak opgesteld. Gemiddeld gaat het maatje één dagdeel per week langs bij de cliënt, dit contact is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek en de benodigdheden. Gedurende de hulpverlening door het maatje rapporteert deze aan de (sub-)coördinator door middel van het opstellen van verslagen die worden opgenomen in een dossier. Het verloop van de aanvragen is als volgt weer te geven: Lopende aanvragen begin van het jaar Ontvangen aanvragen Afgerond Lopende aanvragen per einde jaar

3 De ontvangen aanvragen zijn als volgt ontvangen in 2014: Sociale dienst 37 / Landelijke websites ( / 23 Traverse 9 Wijkzorg / Traverse 4 UWV 1 Anders 10 Totaal aantal aanvragen 84 De totale aanvragen zijn als volgt in te delen naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat: Leeftijd hulpvrager < > 65 Burgerlijke Staat Geslacht Gehuwd/ Samenwonend Gescheiden Ongehuwd/ Niet samenwonend Weduw(e)naar Man Vrouw Onbekend

4 De soort hulpvraag is als volgt weer te geven (waarbij de belangrijkste soort hulpvraag is geselecteerd per aanvraag): De oorzaak van de hulpaanvragen kunnen het gevolg zijn van diverse oorzaken. De (combinaties van) oorzaken die wij bij de hulpaanvragen zien zijn onder andere de volgende: - Einde relatie/ echtscheiding - Werkloosheid - Belastingen - WSNP - Psychisch In december 2011 is er een landelijk onderzoek verricht naar de opbrengsten die voortvloeien uit een schuldhulpmaatje-project, hierbij kan gedacht worden aan baten door een verhoogd rendement van de gemeentelijke schuldhulpverlening, het voorkomen van kosten door interventies, het uitvoeren van substitutieactiviteiten voor de gemeentelijke schuldhulp-verlening en het verlenen van preventie en nazorg 1. Preventie In het najaar van 2014 zijn we met twee nieuwe initiatieven beginnen om ons meer op de preventieve zijde van de schuldenbestrijding te richten. Het betreft een inloopspreekuur en een budgetcursus. Deze beide initiatieven willen we na de beginperiode grondig evalueren, waarna vervolgens de beslissing genomen zal worden of we in 2015 hiermee verder gaan. Vooralsnog verwachten we dat het inloopspreekuur en de cursus een vervolg zullen krijgen in Inloopspreekuur In het najaar van 2014 zijn wij gestart met een laagdrempelig inloopspreekuur in Bergen op Zoom. De doelstelling van dit inloopspreekuur is het zoveel mogelijk voorkomen van grotere schuldenproblematiek. De spreekuren vinden plaats in het Doe-Centrum aan het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom. Het spreekuur wordt door minimaal twee SchuldHulpMaatjes bezet. Tijdens het spreekuur kan begeleiding en advies gegeven worden bij financiële vragen. Op deze manier wordt de beschikbare menskracht binnen SchuldHulpMaatje efficiënt ingezet. Na een aantal maanden zal het 1 Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening, Regioplan beleidsonderzoek, Amsterdam, december Zie ook Schuldhulpverlening loont!, Regioplan Beleidsonderzoek en Hogeschool Utrecht, Amsterdam, januari 2011.

5 spreekuur grondig worden geëvalueerd en bij succes willen we tevens uitbreiden binnen Bergen op Zoom en naar Steenbergen. Wij verwachten dat het spreekuur ook in 2015 gehouden zal worden. Het inloopspreekuur wordt op diverse manieren onder de aandacht gebracht, zo zijn er flyers neergelegd op diverse plaatsen in Bergen op Zoom en daarnaast wordt er regelmatig een artikel geplaatst in de Bode. Budgetcursus Via Traverse is recent een verzoek binnengekomen om mee te helpen met het opstarten van een budgetcursus in Bergen op Zoom om eveneens actief te zijn aan de preventieve zijde van de schuldenbestrijding. De planning was dat de cursus een eerste keer aan het eind van 2014 zou worden gegeven, maar door gebrek aan belangstelling is dit doorgeschoven naar Namens SchuldHulpMaatje BoZ zullen een aantal maatjes een bijdrage leveren door samen met medewerkers van Traverse leiding te geven aan de cursus. Toekomstige verwachtingen Naar verwachting zullen de hulpaanvragen in de nabije toekomst toenemen door onder andere: - Terugtrekkende overheid, zowel landelijk als lokaal; - Extra bezuinigingen; - Blijvende economische crisis, kans op verlies van werk, stijgende prijzen, dalende inkomsten, onder andere pensioenen; - Persoonlijke omstandigheden, toename echtscheidingen, ziektes. Als gevolg hiervan is het van belang om maatjes op te (kunnen) blijven leiden. Aangezien de maatjes deze rol als vrijwilliger vervullen kan er ook makkelijk verloop ontstaan indien de tijd van het maatje beperkt is. Als bestuur onderkennen wij dit risico en wij proberen derhalve ook om een regelmatig contact te hebben met de maatjes via de coördinator en door het bezoeken van de maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Daarnaast verwachten we op korte termijn de samenwerking met de gemeente Steenbergen te kunnen formaliseren.

Beleidsplan. Inleiding. Situatie in Bergen op Zoom

Beleidsplan. Inleiding. Situatie in Bergen op Zoom Beleidsplan Inleiding Als gevolg van de economische crisis hebben steeds meer burgers te maken gekregen met een inkomensterugval. Ook de vraag naar schuldhulpverlening neemt toe. Armoede komt steeds meer

Nadere informatie

Armoedesignalement 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Plan Bureau, 6 december

Armoedesignalement 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Plan Bureau, 6 december Beleidsplan Aanleiding Als gevolg van de aanhoudende economische crisis krijgen steeds meer burgers te maken met inkomensterugval. Ook de vraag naar schuldhulpverlening neemt toe. Het gaat dan zowel om

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2018

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2018 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel 3. Financiële ondersteuning 4. Vrijwilligers 5. Hulpvragers 6. Beperkingen 7. Financieel jaarverslag 2018 SchuldHulpMaatje-Culemborg

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel Project SchuldHulpMaatje LCR Congres Samenhang en Samenspel Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgederen Overbesteding Hebzucht PrakHsche

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer Jaarverslag 2014 Zoetermeer 0 1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2014 1.1 Voorwoord 2014 is het eerste jaar dat SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) een volledig kalenderjaar actief is. Op

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen 1 2 Agenda Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen Deze presentatie kan worden gedownload op www.isfdelft/nl op de pagina downloads

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2017 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Maart 2018 Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje geeft hulp bij schulden. Dit initiatief van de landelijke kerken in Nederland is een antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2017

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2017 6 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel 3. Financiële ondersteuning 4. Vrijwilligers 5. Hulpvragers 6. Beperkingen 7. Financieel jaarverslag 2017 SchuldHulpMaatje-Culemborg

Nadere informatie

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS GEVOLGEN SCHAALVERGROTING VOOR HET INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS DELFT UITWERKING ADVIEZEN COMMISSIE TOEKOMST INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS INHOUD PRESENTATIE 1. SPREEKUUR NOODFONDS

Nadere informatie

socio I force* 0 ' kis. ^k^n J f REGI0PLAN LEGER DES HEILS E M M EN 7.1 Projectbeschrijving Doel

socio I force* 0 ' kis. ^k^n J f REGI0PLAN LEGER DES HEILS E M M EN 7.1 Projectbeschrijving Doel socio I force* 0 ' kis. ^k^n J f REGI0PLAN LEGER DES HEILS E M M EN 7.1 Projectbeschrijving 7.1.1 Doel Het doel van het Leger des Heils-project in Emmen is om financiële problematiek te signaleren, orde

Nadere informatie

Beleidsplan SHME

Beleidsplan SHME Inleiding In het voorjaar van 2011 is door 11 Ermelose kerk(geloofs)genootschappen het diaconaal samenwerkingsverband Diaconaal Platform Ermelo opgericht. Vanuit dit platform is op 28 juni 2013 de Stichting

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje

Project SchuldHulpMaatje Project SchuldHulpMaatje Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgetteren Overbesteding Hebzucht 1 op de 4 gezinnen heeft betalingsproblemen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden

Jaarverslag Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden Jaarverslag 2017 Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden In dit verslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de organisatie van Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden, gevolgd door het overzicht

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O.

STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O. STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O. Aan: Ter kennisname aan: College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam Gemeenteraad van Zaanstad Onderwerp: Schuldhulpmaatje

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

P a g i n a 1 Stichting Samenredzaamheid te Ridderkerk Beleidsplan

P a g i n a 1 Stichting Samenredzaamheid te Ridderkerk Beleidsplan P a g i n a 1 P a g i n a 2 Stichting Samenredzaamheid te Ridderkerk Beleidsplan Periode 1.1.2018 tot en met 31.12.2019 1. Algemeen De Stichting Samenredzaamheid bij Schulden, hierna te noemen de Stichting,

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten.

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten. ACTIVITEITENVERSLAG 2017 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. 030-6382526 (tijdens spreekuren direct bereikbaar, daarbuiten via voice-mail) Internet: www.infospreekuurhouten.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten.

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten. ACTIVITEITENVERSLAG 2018 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. 030-6382526 (tijdens spreekuren direct bereikbaar, daarbuiten via voice-mail) Internet: www.infospreekuurhouten.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

We hebben een aansprakelijkheidsverzekering geregeld via de Landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje. Fijn dat dit nu ook geregeld is.

We hebben een aansprakelijkheidsverzekering geregeld via de Landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje. Fijn dat dit nu ook geregeld is. Jaarverslag Schuldhulpmaatje West-Friesland 2015 In het afgelopen jaar zijn weer vele dingen gebeurd. Met name positieve ontwikkelingen met betrekking tot de verdere opbouw van onze organisatie. Bestuurswijzigingen

Nadere informatie

Diaconaal Platform Ede / stichting DPE- Projectbeschrijving en beleidsplan

Diaconaal Platform Ede / stichting DPE- Projectbeschrijving en beleidsplan Diaconaal Platform Ede. Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden van de

Nadere informatie

Soest FINANCIELE VERANTWOORDING 2014

Soest FINANCIELE VERANTWOORDING 2014 FINANCIELE VERANTWOORDING 2014 Geachte lezer, Hierbij presenteren wij de financiele verantwoording over 2014 van het project SchuldHulpMaatje. PAGINA Het verslag is als volgt opgebouwd: Balans 2 Staat

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan 21-04-2017 Grip op de Knip Heerde Beleidsplan 2017-2019 Bestuur STICHTING GRIP OP DE KNIP HEERDE 1. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stichting Grip Op De Knip Heerde... 4 2.1 Ontstaan... 4 2.2 Doel en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst)

Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst) Bronckhorst Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst) Het bestuur Het bestuur heeft in 2014 5 maal vergaderd waarbij behoud, verbreding en verdieping van

Nadere informatie

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard. Beleidsplan 2019

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard. Beleidsplan 2019 Stichting Budgethulp Krimpenerwaard Beleidsplan 2019 mei 2018 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond stichting 3 1.1 Probleemstelling 3 1.2 Initiatief 3 1.3 Oprichting van de stichting 3 1.4 Doel 3 2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2018 Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug 1. BESTUURSVERSLAG 2018 3 1.1. ALGEMEEN 3 KERNACTIVITEITEN 3 JURIDISCHE STRUCTUUR 3 ORGANISATORISCHE STRUCTUUR 3 1.2. COÖRDINATOREN EN MAATJES

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2018-2020 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 1 april 2018 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Gemeente Oss Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Robert Peters Neeltje van Haandel 3 december 2017 Duurzame Financiële Dienstverlening voor de inwoners van Oss 1. Aanleiding: de kosten en kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Jaarverslag 2013 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Zutphen, 18 februari 2014 1. Inhoudsopgave.2. 2. Voorwoord.3. 3. Ontstaansgeschiedenis 4.5. 4. De uitvoering..5.6.

Nadere informatie

Businessplan. Project SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude)

Businessplan. Project SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude) Businessplan 2016 Project SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude) 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 1.1 Armoede in Zoeterwoude 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting SchuldHulpMaatje Culemborg

Beleidsplan 2015-2017 Stichting SchuldHulpMaatje Culemborg [definitieve versie 4 februari 2015] Beleidsplan 2015-2017 Stichting SchuldHulpMaatje Culemborg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Stichting SchuldHulpMaatje Culemborg 3 1.1. Achtergrond 3 1.2. Doel 3 1.3. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vianen Helpt Bij Schulden. h/o SchuldHulpMaatje Vianen

Jaarverslag Stichting Vianen Helpt Bij Schulden. h/o SchuldHulpMaatje Vianen Jaarverslag 2016 Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o SchuldHulpMaatje Vianen Website Bankrekening www.shmvianen.nl NL44RABO0186764324 1 Jaarverslag 2016 Van de Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o

Nadere informatie

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking Samen aan tafel 20-11-2014 Humanitas in het kort Humanitas Weert e.o. - Een nadere kennismaking 2 Thema s van Humanitas - 1 2013: 29.584 deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard. Beleidsplan

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard. Beleidsplan Stichting Budgethulp Krimpenerwaard Beleidsplan 2016-2018 mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 blz. 1. Stichting Budgethulp Krimpenerwaard 4 1.1. Achtergrond 4 1.2. Doel 4 1.3. Organisatie 4 1.4. Bestuur

Nadere informatie

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond 14-6-2016 Stichting Maatjes voor Schuldhulp Plan van aanpak 2016-2018 p/a: Elbestraat 16, 1966 XJ Heemskerk, tel. 06-10789771 Email: shmijmond@gmail.com ; Bank NL76INGB 0006 7731 32 2 I Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Grip op de Knip Heerde

Jaarverslag 2016 Stichting Grip op de Knip Heerde Jaarverslag 2016 Stichting Grip op de Knip Heerde Voorwoord Op 25 februari 2016 werden op het notariskantoor Feijen & De Vries handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte en de inschrijving bij de Kamer

Nadere informatie

Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas)

Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas) Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas) 18 september 2018 INHOUD PRESENTATIE Wie zijn wij? Wat doen we? Onze aanpak en procedures Samenwerkingspartners Contactgegevens 2 GEZAMELIJKE WAARDEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2017 Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2017... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Coördinatoren en maatjes... 4 1.3. Relaties en financiën... 5 2. Toekomstige

Nadere informatie

IJmond JAARVERSLAG 2015

IJmond JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 April 2016 1. Inleiding In oktober 2015 luidt de nationale ombudsman de noodklok. Hij maakt zich zorgen over onder meer het beperkte aanbod van schuldhulp en over de financiële expertise

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Jaarverslag 2016 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg Jaarverslag 2016 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Voorwoord 2 2 Verantwoording 2.1 Algemeen 4 2.2 Hulpvragen 5 2.3 Maatjes

Nadere informatie

Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn

Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn Jaarverslag 2017 Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn 1 Voorwoord Over de bomen en het bos.. Het jaar 2017 staat te boek als het jaar van de langste kabinetsformatie. Na lang wikken en wegen hebben vier

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Jaarverslag 2015 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Al jaren is er een stijging van het aantal mensen met schuldproblemen. Ondertussen hebben meer dan 1 miljoen

Nadere informatie

Welkom bij. Van Thuisadministratie naar SchuldenVrijMaatje

Welkom bij. Van Thuisadministratie naar SchuldenVrijMaatje Welkom bij Van Thuisadministratie naar SchuldenVrijMaatje Wie zijn wij Wie ben ik Wie zijn jullie Casus Deze Familie Simpson Alle papieren in diverse laadjes Geen idee hoeveel ze maandelijks tekort komen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier. Zuidhorn

Beleidsplan. Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier. Zuidhorn Beleidsplan Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier Zuidhorn 2017 2019 1 INHOUD Inleiding. Pagina 3 Doelstelling van de stichting. SchuldHulpMaatje. Wat doet een SchuldHulpMaatje. Pagina 4 Doelgroep,

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG Datum : 2 juni 2017 Auteur : Heleen de Boer Inhoud INTRODUCTIE... 2 SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Aanleiding en doel... 4 1.2 De vragenlijst...

Nadere informatie

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Nazorghandleiding VoorleesExpress Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Colofon Titel Nazorghandleiding VoorleesExpress Ondertitel Nazorghandleiding voor het bieden van nazorg op maat bij de VoorleesExpress

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: IBANnummer: Bankrekening: NL44RABO

Kamer van Koophandel: IBANnummer: Bankrekening: NL44RABO 1 Jaarcijfers 2016 Van Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o Schuldhulpmaatje Vianen p/a J.A.T. van Oort (penningmeester) Dominicushof 79 4133 AM Vianen Tel. 06-51422544 Email: coordinatorjohan@shmvianen.nl

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest. pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7

Inhoud. Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest. pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7 def versie Inhoud Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7 Colofon Samenstelling Tanja Minks, coördinator Adriaan Vonk, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Voorwoord 2 2 Verantwoording 2.1 Algemeen 4 2.1 Hulpvragen 5 2.2 Maatjes

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Schuldhulpmaatje Drechtsteden

Schuldhulpmaatje Drechtsteden Schuldhulpmaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Voor u ligt het verslag over het jaar 2013 van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden. Over de

Nadere informatie

Kliënten Platform Minima

Kliënten Platform Minima 2. Kliënten Platform Minima Jaarverslag 2015. Voorwoord: Jaarverslag 2009 *Voorwoord Jaarverslag 2009 *Voorwoord *Bestuurssamenstelling g *Doelstelling *Voorwoord *Bestuurssamenstelling g *Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Geldzorg

Beleidsplan Stichting Geldzorg Beleidsplan Stichting Geldzorg 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn e.o. opgericht op 1 augustus 2011 2. Organisatie 3. Proces van hulpverlening: het Veldwerk 4. Onze plek

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting SchuldHulp West Betuwe. West Betuwe (Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal) Beleidsplan

Stichting SchuldHulp West Betuwe. West Betuwe (Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal) Beleidsplan Stichting SchuldHulp West Betuwe West Betuwe (Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal) Beleidsplan 2019-2022 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Stichting SchuldHulpMaatje West Betuwe 4 1.1. Achtergrond 4 1.2. Doel

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Regeling oktober 2014 Vrijwillige Diaconale hulpdienst Hervormde Gemeente Uddel

Regeling oktober 2014 Vrijwillige Diaconale hulpdienst Hervormde Gemeente Uddel Regeling oktober 2014 Vrijwillige Diaconale hulpdienst Hervormde Gemeente Uddel Inleiding De Diaconie van de Hervormde gemeente te Uddel wil met de instelling van een Diaconale hulpdienst tegemoet komen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2017 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie Amersfoort Een alleenstaande man uit Amersfoort van rond de 30 jaar wil graag een schuldhulpmaatje. Wat is zijn situatie? Ik heb schulden. Het lukte me tot nu wel om de vaste lasten op tijd te betalen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Beschermingsbewind Mentorschap. Algemene en persoonlijke gegevens. Gegevens rechthebbende

Aanmeldingsformulier. Beschermingsbewind Mentorschap. Algemene en persoonlijke gegevens. Gegevens rechthebbende Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Inkomensbeheer Schuldenbewind Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens rechthebbende (Meisjes-) Man Vrouw BSN Burgelijke

Nadere informatie

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2016... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Start van SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug... 4 1.3. Resultaten... 4 1.4.

Nadere informatie

Aantallen per plaats 2018

Aantallen per plaats 2018 Uitgesplitste aantallen hulpvragen BOOT 18 Aantallen per plaats Aantal van plaats 12 28 16 12 6 13 7 16 12 14 2 22 24 68 2 23 13 3 16 3 22 7 17 2 26 18 13 9 18 3 17 22 6 48 19 141 147 2 49 Den Ham Vriezenveen

Nadere informatie

Jaarverslag beleidsverslag 2018 Inleiding Hulpvragers Preventie/de-escalatie Maatjes

Jaarverslag beleidsverslag 2018 Inleiding Hulpvragers Preventie/de-escalatie Maatjes Jaarverslag 2018 1 beleidsverslag 2018 Inleiding Schulden en de daarmee samenhangende problemen behoren tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze maatschappij. Terwijl voor een deel van

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen Jaarverslag 2016 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen Een op de drie huishoudens puzzelt elke maand hoe ze de rekeningen moeten betalen INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord............................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2018 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg

Jaarverslag 2018 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg Jaarverslag 2018 Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Voorwoord 3 2 Verantwoording 2.1 Hulpvragen 4 2.2 Verdeling naar gemeenten 5/6 3 Financieel verslag 3.1 Balans per

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant. Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Moerdijk. Roosendaal: 2 september 2016 Onderwerp: uitnodiging vakbondscafé

Lokaal FNV West Brabant. Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Moerdijk. Roosendaal: 2 september 2016 Onderwerp: uitnodiging vakbondscafé Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222 4707 AT Roosendaal 0165-520030 Telefonisch bereikbaar tijdens spreekuren Maandag middag van 14.00 tot 16.00 uur Maandag, dinsdag en donderdagavond

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Drechtsteden

Jaarverslag 2015 Drechtsteden Jaarverslag 2015 Drechtsteden In dit verslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de organisatie van Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden, gevolgd door het overzicht van de financiën. Activiteiten

Nadere informatie

Aanvulling rapport vroegsignalering

Aanvulling rapport vroegsignalering Aanvulling rapport vroegsignalering 1. Inleiding In 2014 heeft SchuldHulpMaatje vijf preventieprojecten op verschillende locaties uitgevoerd die zijn beschreven in het rapport Schuldpreventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP Vakmensen CNV Geldzorg Geldzorgen los je samen op Financiële zorgen van werknemers hebben een grote impact op de werkvloer. Denk aan verlies van concentratie, irritaties, ziekteverzuim

Nadere informatie

Hoe maak je het makkelijk voor mensen om weer financieel zelfredzaam (er) te leven na een periode van schulden?

Hoe maak je het makkelijk voor mensen om weer financieel zelfredzaam (er) te leven na een periode van schulden? Workshop congres donderdag 8 november 2018 ONDERSTEUNING Hoe maak je het makkelijk voor mensen om weer financieel zelfredzaam (er) te leven na een periode van schulden? Nikki Doorn, gemeente Amsterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018. www.geldzorgalphen.nl

BELEIDSPLAN 2015-2018. www.geldzorgalphen.nl 1 BELEIDSPLAN 2015-2018. www.geldzorgalphen.nl 2 Inhoud bladzijde Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Externe analyse 5 2.1 Enkele trends en ontwikkelingen 5 2.2 Nieuw & Anders 7 2.3 Kansen en bedreigingen 8

Nadere informatie