Informatie gids Financiële Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie gids Financiële Dienstverlening"

Transcriptie

1 Schuurman Financieel Advies Informatie gids Financiële Dienstverlening Waarom Schuurman Financieel Advies Emiel Schuurman 2015 Neptunus VH Ulft

2 Welkom bij Schuurman Financieel Advies Veel van mijn klanten willen graag rust in de financiële huishouding, Het moet eenvoudiger en overzichtelijker is een vaak gehoorde uitspraak. Inhoud van de informatie gids. Wat doen wij voor u Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Registratie AFM Klachten behandeling (KIFID) Kamer van Koophandel De uitvoering Uw en mijn gesprekspartners Onze vergoeding Beloning varianten Onze kwaliteit Vroegtijdige Beëindiging van de werkzaamheden Financieringsvoorbehoud hypotheek en overige verplichtingen Fout of vertraging veroorzaakt door de bank, geldverstrekker of verzekeraar Annuleringskosten van de geldverstrekker of verzekeraar Goed laten voorlichten Aankoop bemiddeling particuliere woning Onze tarieven Financieel Service Abonnement

3 Wat doen wij voor u? Geachte heer/mevrouw, In deze informatiegids informeren wij u over onze werkwijze. Financieel advies betekent meer dan het afsluiten van een product, de bespreking van uw wensen zijn net zo belangrijk. Doel is dat we er zeker van zijn dat de oplossing (lees: het product) die u afneemt via ons of een andere instelling aansluit bij uw werkelijke wensen. Om dit te bereiken hebben we een vijfstappenplan ontwikkeld. Wie zijn wij Schuurman Financieel Advies Neptunus VH Ulft Telefoon: Mobiel: Fax nummer: Website Wij geven financieel advies op het gebied van hypotheek, pensioen, vermogensopbouw, inkomensrisico s, Risicoplanning, Budgettering, uitvaart en zorg. 2. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken krijgt. Waarna wij een oplossing zoeken voor het risico. 3. Voor blijvende ondersteuning en advies hebben wij een Financieel Service Abonnement. Zie hiervoor de website 4. Wij bemiddelen in schadeverzekeringen maar ook in levens-, zorg-, arbeidsongeschiktheid-, en uitvaartverzekeringen. Voor meer info 5. Ook kunt u terecht voor begeleiding bij aankoop van u woning. Onze bereikbaarheid Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Bovenstaand treft u onze contact gegevens. Wij zijn op werkdagen geopend van 8.30 uur tot uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Op het moment dat de adviseur afwezig is kunt u ook contact opnemen met Berkelstaete in Lochem. Deze zijn bereikbaar bij ziekte en vakantie of drukte van de adviseur. Berkelstaete Bezoekadres: Postadres: Larenseweg 50 Postbus 16 Lochem 7240 AA Lochem Telefoon nummer: Fax nummer: Registratie AFM De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u toch een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer daar is: Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: KvK te centraal Nederland.

4 De uitvoering. Wat mag u van ons verwachten? Het gehele advies- en bemiddelingstraject omvat vijf stappen. 1. Oriëntatie. Tijdens deze stap bespreken wij globaal wat wij voor u kunnen betekenen. 2. Inventarisatie. Wij nemen met u, en uw eventuele partner, uw financiële wensen en eisen door. 3. Rapportage & Bespreking. In deze fase maken wij voor u een persoonlijk profiel. In dit profiel komt naar voren welke oplossing voor u het meest optimaal is. 4. Bemiddeling. Wij zullen uw persoonlijk financieel/schade profiel naast de beschikbare tarieven en acceptatievoorwaarden leggen en de beste optie voor u offreren. 5. Blijvende ondersteuning. In de loop van uw leven kunnen er veranderingen optreden in uw financiële situatie. Wij zullen u hierbij blijven ondersteunen. Uw en mijn gesprekspartners. Wie komt u tegen tijdens het advies- en bemiddelingstraject? Uw eerste aanspreekpersoon is onze financieel adviseur. Onze financieel adviseur zorgt voor een op maat gesneden advies nadat de oriëntatie- en inventarisatieperiode fase zijn afgerond. Ook worden de werkzaamheden in de bemiddelingsfase uitgevoerd door onze adviseur. Na het afsluiten van het financiële product komt u in de fase van de nazorg. Voor de nazorg hebben wij twee verschillende manieren van werken en het leveren van dienstverlening. De eerste is de financieel dienstverlening van de nazorg op basis van een Financieel Service Abonnement. Wij noemen dit de afdeling Schuurman Financieel Beheer. Voor informatie hierover zie Financieel Service abonnement in deze informatie gids. Of u kunt kiezen voor Schuurman Financieel Direkt waar u meer zelf aan de knoppen zit en de financieel adviseur op afroep ter beschikking heeft. Voor registratie, incasso, mutaties en schadeafhandeling van de financiële producten maken wij gebruik van een backoffice. Daarom is ons kantoor aangesloten bij Berkelstaete in Lochem. Dit is een organisatie die de deskundigheid en mankracht in huis heeft om ons te ondersteunen. Daarnaast zullen de medewerkers van Berkelstaete u, namens onze financieel adviseur, bijstaan met vragen tijdens ziekte, vakantie en drukte van de financieel adviseur. Mochten er tijdens dit traject nog aanvullende advies- of bemiddelingsvragen ontstaan, zal de adviseur de afwikkeling van deze vragen voor zijn/haar rekening nemen.

5 Onze vergoeding. Op welke kosten moet u rekenen? U betaalt ons kantoor op basis van de werkzaamheden die worden verricht. De werkzaamheden kunnen afwijken van het gemiddelde adviestraject. De complexiteit van uw financiële behoefte kan een kostenvariatie met zich meebrengen waardoor de adviesverkoopprijs naar beneden of naar boven dient te worden aangepast. Uw adviseur zal dit in de inventarisatiefase met u doornemen en de uiteindelijke kosten aan u bevestigen. Dit betreffen de kosten voor de oriëntatie, inventarisatie-, advies- en bemiddelingsfase. Voor de administratieve afhandeling en het aanvragen van de financiële producten die onze adviseur voor u heeft bemiddeld, kan Berkelstaete uit Lochem worden ingeschakeld. Voor de uitvoer van deze werkzaamheden betaalt de adviseur provisie of kosten. U ontvangt hiervoor dus geen factuur. Deze kosten zijn in de adviesverkoopprijs, provisie of abonnementsprijs inbegrepen. Hoe zit het met onze kosten? Beloning uit uurtarief (fee) De beloning op basis van uurtarief bedraagt maximaal 125,- per uur. Om u een indicatie te geven van onze werkzaamheden voor de dienstverlening inzake de door ons gevoerde producten volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde uurtarief en het aantal uren bij de diverse adviezen en bemiddeling. Bemiddeling aantal uren - hypotheek adviestraject ongeveer 18 uur - levensverzekering adviestraject 8 uur - lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 9 uur - Andere diensten zijn maatwerk opdrachten en worden u van te voren in beeld gebracht. Beloning op basis van een vaste prijs (fixed-fee) Voor diverse werkzaamheden die standaard hetzelfde zijn hanteren wij vaste tarieven. Hiervoor hebben wij de tarievenlijst in de bijlage. Beloning op basis van een Financieel Service Abonnement voor de nazorg. Voor dit service abonnement betaalt u maandelijks een vaste bijdrage, deze bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen diensten. Op basis van deze service abonnementen heeft u recht op uiteenlopende diensten en advies. Raadpleeg onze website voor uw mogelijkheden van het Financieel Service Abonnement. Onze kwaliteit Ons bedrijf is aangesloten bij: Stichting Erkend Hypotheekadviseur (www.seh.nl) Stichting Erkend Hypothecair Planners (www.hypothecairplanner.nl) Erkend aankoop bemiddelaar particuliere woningen. DSI registratie Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een organisatie die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Wij zijn in het bezit van alle relevante diploma's en certificaten. Door permanente educatie via Hoffelijk Financieel 2.0 bekwamen wij ons in ons vak. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Vroegtijdige beëindiging van de werkzaamheden Er kunnen, onverhoopt, situaties ontstaan waardoor u besluit niet langer van onze dienstverlening gebruik te maken. Is dit het geval voordat het advies en bemiddelingstraject is afgerond, is ons kantoor gerechtigd u een factuur te sturen op basis van de werkelijk gemaakte uren. Wij berekenen hiervoor een uur tarief. In geval dat de adviesfase is afgerond en de bemiddeling niet binnen drie maanden tot stand komt, zullen wij u een nota sturen op basis van de werkelijk gemaakte uren, op dezelfde wijze als bij een tussentijdse beëindiging van de opdracht.

6 Bijzonderheden voor Hypotheek Advies Financieringsvoorbehoud hypotheek en overige verplichtingen Bij het afsluiten van de koopovereenkomst voor een woning wordt normaal gesproken een ontbindende voorwaarde opgenomen met betrekking tot de benodigde financiering. Binnen een bepaalde periode moet dan duidelijk zijn of er wel of geen financiering kan worden verkregen. De adviseur spant zich er toe in om voor de datum van verstrijken van de ontbindende voorwaarden, duidelijkheid te hebben of uw financieringsaanvraag kan worden gerealiseerd. Onze adviseur kan echter nooit garanderen dat dit binnen de betreffende termijn lukt, omdat dit mede afhankelijk is van de snelheid van de betreffende financiële instelling waar de aanvraag wordt gedaan. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de consequenties die dit met zich meebrengen. U kunt er zeker van zijn dat de adviseur, in samenwerking met Berkelstaete, alles in het werk zal stellen om een sluitende financiering voor het verlopen van de ontbindende voorwaarde te realiseren. Fouten of vertraging veroorzaakt door de Bank, Geldverstrekker of Verzekeraar Het kan voorkomen dat de maatschappij waarbij wij voor u de bemiddeling hebben aangevraagd fouten of vertraging veroorzaakt. Hierdoor moet de adviseur meer uren maken om dit recht te trekken. Mocht dit meer dan vijf uur extra werkzaamheden bedragen dan kan de adviseur u hiervoor extra belasten. Dit klinkt vreemd omdat een ander de fout maakt. Maar er mag vanaf 2013 geen geldstroom meer zijn tussen de adviseur en de aanbieder van de bemiddeling. U kunt deze extra kosten dan zelf bij de aanbieder weer verhalen. Annuleringskosten van de geldverstrekker of verzekeraar Wanneer u een getekende offerte annuleert kan het zijn dat de maatschappij u annuleringskosten in rekening brengt. Dit komt vooral voor bij hypotheekoffertes. Het kan zelfs zo zijn dat u de bescheiden die in de offerte staan genoemd hebt aangeleverd voor de hypotheek en dat zij aanvullende formulieren verlangen. Het is dan niet zo dat u kunt zeggen ik kan hier niet aan voldoen en ik annuleer de offerte. Zij brengen dan toch de annuleringskosten in rekening. Goed laten voorlichten Het is belangrijk om u goed te verdiepen in de bemiddeling die u doet. Prijs/kwaliteit is van invloed voor een beslissing. Een lage prijs brengt vaak extra opties (voorwaarden), uitsluitingen of beperkte dekkingsvoorwaarden met zich mee. Het klantbeeld/profiel dat u gaat invullen is dan ook zeer belangrijk voor de adviseur. Bij twijfel de adviseur raadplegen voor meer informatie. Financieel Adviseur Emiel Schuurman is aangesloten bij de Erkend Hypothecair planners. Deze planners nemen de woning als basis voor de financiële planning. De woning geeft u veiligheid en is een vertrouwde omgeving voor uw gezin. Het staat ook voor deskundigheid van de Financieel Adviseur.

7 Aankoop bemiddeling particuliere woning Schuurman Financieel Advies heeft een Erkend Aankoop Bemiddelaar voor de particuliere woning. Hij begeleidt u bij de aankoop van de woning. Wat mag u van hem verwachten: Bezichtig van de woning Het beoordelen van de aankoopwaarde van de woning Het verstrekken van adviezen om tot aankoop van de woning te komen Het desgewenst voeren van de onderhandelingen met verkoper(s) of diens vertegenwoordigers Controle van de in het kader van de aankoop relevante conceptovereenkomsten Begeleiding bij de afwikkeling van de aankoop waaronder begrepen: - Beoordeling van de koopovereenkomst - Aanvraag woonvergunning Wij adviseren u te allen tijde een bouwkundige keuring te laten verrichten en hiertoe een bouwkundige in te schakelen. Onze tarieven Informatie over onze tarieven U betaalt voor onze dienstverlening via de premie (provisie), of door middel van declaratie (feefixed-fee) of via een abonnement. Een combinatie is ook mogelijk. De dienstverlening van Schuurman Financieel Advies bestaat uit Oriënteren, Inventariseren, Rapportage&bespreking, Bemiddeling en blijvende ondersteuning. Met behulp van onderstaande tarieven geven wij u inzicht in de kosten voor onze dienstverlening. Schuurman Financieel Advies werkt met de volgende tarieven: - Schade producten gerelateerd tarief (provisie) - Abonnementstarieven voor blijvende ondersteuning - Uurtarief (fee) - Standaardtarief (fixed-fee) Product gerelateerde tarieven U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en bemiddeling (regie), via de premie (ingebouwd) bij een schadeverzekering. Schuurman Financieel Advies ontvangt van de verzekeraar een deel van de premie als product gerelateerd tarief. Schuurman Financieel Advies heeft de mogelijkheid om deze producten provisievrij aan te bieden; hiervoor verwijzen wij u naar ons abonnementen overzicht. Abonnementstarieven Voor onze abonnementstarieven en mogelijkheden verwijzen wij u naar het overzicht abonnementen overzicht op onze website rubriek Downloads. Hierin staan de verschillende abonnementsvormen incl. kosten overzichtelijk opgesteld. Uurtarief (fee) Onze uurtarieven zijn als volgt: - Financieel advies uren 125,- - Administratie uren 70,- - Fiscale uren 125,- - Reis uren 50,- Voorafgaand aan het adviestraject en / of dienst spreken wij het te hanteren tarief per product of dienst af en geven wij een indicatie van het aantal uren dat wij in rekening zullen brengen. Onze tarieven! Versie 4.1 Jan 2015

8 Standaardtarieven (fixed-fee) U betaalt voor eenmalig advies en Bemiddeling een vast bedrag: Particulier, ZZPer nieuwe klant: Deel gebied Advies Bemiddeling Totaal Hypotheekvraag voor: Starter 1.250, ,00 De doorstromer 1.250, ,00 De overstuiter 1.250, ,00 Hypotheek via de aanbieder 1.000, ,00 Het verhogen bestaande lening 1.250, ,00 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 1.250, ,00 Hypotheek aanpassen bij aanbieder 750,00 750,00 Bijsluiten risicoverzekering 200,00 200,00 Bijsluiten woonlastenverzekering 200,00 200,00 Bijsluiten uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Aankoop bemiddeling Part. Woning 950,00 950,00 Vermogen opbouwen voor: Aanvullend Pensioen 750,00 750,00 Particulier, ZZP, ondernemer in privé 750,00 750,00 Daaruit voortvloeiende bemiddeling: Lijfrente opbouwrekening 200,00 200,00 Lijfrente uitkerende rekening 200,00 200,00 Lijfrente uitkerende verzekering 200,00 200,00 Nabestaande risico verzekering 200,00 200,00 Uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Spaarrekening box drie 200,00 200,00 Beleggersrekening box drie 200,00 200,00 Risico s afdekken voor: Arbeidsongeschiktheid ondernemer 750,00 200,00 950,00 Nabestaandepensioen 750,00 200,00 950,00 Bijsluiten uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Aanvullende diensten Second opinion 250,00 Financieel Budget overzicht 250,00 Aangifte inkomstenbelasting 100,00 Instaleren Huishoudboekje Smart FMS 150,00 Actie starterspakket ,00 Aankoop bemiddeling woning Bouwkundig rapport Hypotheek advies & bemiddeling Bemiddeling energie/tv-internet/telefoon Bemiddeling pakket schadeverzekeringen WoonhuisGarantie verzekering Dit zijn standaard tarieven die ook met elkaar te combineren zijn daarnaast hanteren wij verschillende kortingen zie verderop. Wanneer u voor de hypotheek een advies heeft gekregen dan kunt u deze ook voor bv pensioen gebruiken. Onze tarieven! Versie 4.1 Jan 2015

9 Standaardtarieven (fixed-fee) U betaalt voor eenmalig verkorte advies vraag en Bemiddeling een vast bedrag: Particulier, ZZPer bestaande klant: Deel gebied Advies Bemiddeling Totaal Hypotheekvraag voor De doorstromer 750, , ,00 De overstuiter 750, , ,00 Het verhogen van de lening 750,00 750, ,00 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 750,00 750, ,00 Bijsluiten risicoverzekering 200,00 200,00 Bijsluiten woonlastenverzekering 200,00 200,00 Bijsluiten uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Aankoop bemiddeling Part. Woning 950,00 950,00 Vermogen opbouwen voor: Aanvullend Pensioen 500,00 500,00 Particulier, ZZP, ondernemer in privé 500,00 500,00 Daaruit voortvloeiende bemiddeling: Lijfrente opbouwrekening 200,00 200,00 Lijfrente uitkerende rekening 200,00 200,00 Lijfrente uitkerende verzekering 200,00 200,00 Nabestaande risico verzekering 200,00 200,00 Uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Spaarrekening box drie 200,00 200,00 Beleggersrekening box drie 200,00 200,00 Risico s afdekken voor: Arbeidsongeschiktheid ondernemer 250,00 200,00 450,00 Nabestaandepensioen 250,00 200,00 450,00 Bijsluiten uitvaart rekening/verzekering 200,00 200,00 Aanvullende diensten Second opinion 250,00 Financieel Budget overzicht 250,00 Aangifte inkomstenbelasting 100,00 Instaleren Huishoudboekje Smart FMS 150,00 Erkend aankoop bemiddelaar Aankoop bemiddeling woning 950,00 Bouwkundig rapport 387,20 Bemiddeling energie/tv-internet/telefoon 100,00 WoonhuisGarantie verzekering 288,00 Dit zijn standaard tarieven die ook met elkaar te combineren zijn daarnaast hanteren wij verschillende kortingen zie verderop. Wanneer u voor de hypotheek een advies heeft gekregen dan kunt u deze ook voor bv pensioen gebruiken. Onze tarieven! Versie 4.1 Jan 2015

10 Duidelijk over kosten De kosten voor het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening. In dit gesprek kunnen we kennismaken met elkaar en ervaren of er wel de bekende klik is; mocht dit het geval zijn dan bespreken we af wat Schuurman Financieel Advies voor u kan / gaat doen en welke vergoedingen hier tegenover zullen staan. Bovengenoemde indicatie tarieven geven een goed beeld van de kosten, in ruim 80% van de gevallen worden deze tarieven gehanteerd. Mocht er voor u een ander tarief gelden, bijvoorbeeld omdat u een specifieke vraag of situatie heeft, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Dienstverlening op maat Wanneer u kennis of ervaring heeft over bepaalde advies gedeelten dan kunt u deze adviezen achterwege laten en krijgt u korting op de advieskosten. We noemen dit ook wel het verkorte advies traject, De ervaring en kennis over een bepaald onderdeel zal dan gezamenlijk besproken worden. Doe Het zelf korting op advies & Bemiddeling Wanneer u de documenten die nodig zijn voor het advies en bemiddeling traject aanlevert volgens de aangeven manier via mail of uploaden via de website dan worden de gewerkte uren voor de adviseur minder en krijgt u korting op de advieskosten. Korting voor het aanbrengen van alle schadeverzekeringen Mocht u alle schadeverzekeringen bij u thuis in beheer willen geven bij Schuurman Financieel Advies dan krijgt u als nieuwe klant korting op de advieskosten. U ziet dat wanneer u als klant tijd, kennis en ervaring in u financiële huishouding steekt dit zorgt voor lage advieskosten en een hoger rendement van de financiële adviezen die u krijgt omdat u daar zelf aan meegewerkt heeft. Naast de besparing heeft u ook meer inzicht in u eigen financiële huishouding wat in de toekomst meer rust geeft. Daarnaast kunt u altijd de Financieel Adviseur van Schuurman Financieel Advies inschakelen wanneer u dat nodig acht. Onze tarieven! versie 4.1 Jan 2015

11 Financieel Service Abonnement Wat is een Financieel Service Abonnement? Via het Financieel Service Abonnement maken wij afspraken over de financiële dienstverlening die hoort bij bepaalde onderdelen zoals Hypotheek, Pensioen, Schadeverzekeringen, Fiscale werkzaamheden, Vermogensproducten, Uitvaart, Inkomensvoorzieningen en Risicoverzekeringen. Dit wordt ook wel de nazorg genoemd. Per onderdeel of module hebben wij een toelichting gemaakt welke werkzaamheden er precies onder vallen. Zie hiervoor de website. Waarom een Financieel Service Abonnement? Het is meestal zo dat, wanneer je een verzekering afsluit, je extra geld betaald in de vorm van provisie als kosten voor de Financieel Adviseur. Tegenwoordig zijn er ook Financieel Adviseurs die zonder provisie werken. Je betaalt dus eigenlijk zo n 20/25% minder voor je verzekeringen en in plaats daarvan betaal je een vast bedrag (abonnement) voor de verdienste van de Financieel Adviseur. Dit is eigenlijk altijd goedkoper en het is een vast bedrag. Daarnaast als de adviseur kiest voor provisie, kiest hij dan voor de verzekering en maatschappij die het best bij de klant past of gewoon voor die met de meeste provisie? Een klant moet hier niet over hoeven te twijfelen. Hij moet er zeker van zijn dat de adviseur primair zijn belangen dient en niet die van de verzekeringsmaatschappij. Bij een vast bedrag aan beloning in de vorm van een abonnement per maand is deze financieel adviseur niet meer afhankelijk van een percentage van de premie of van de verzekeringsmaatschappij of de hoeveelheid aan polissen. Voor wie is het Financieel Service Abonnement? Het Financieel Service Abonnement is bedoeld voor particulieren en ZZPers die de werkzaamheden voor de financiële dienstverlening willen uitbesteden aan een financieel adviseur. Zij kunnen per onderdeel aangeven welke module met werkzaamheden zij willen laten verzorgen. Ook is er voor de particulier een module fiscaal, voor hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, voorlopige teruggave en de toeslagen. En voor de ZZPer een boekhoudmodule, hierin worden de werkzaamheden voor de financiële administratie afgesproken het boeken van de facturen het maken van de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting plus de evt. BTW opgave. De ZZPer kan zelf kiezen wat hij zelf wil doen en wat hij wil laten doen. De hoogte van het maandbedrag is afhankelijk van de werkzaamheden die de boekhouder moet verrichten. Schuurman Financieel Advies besteed de werkzaamheden van de boekhoudmodule uit aan verschillende boekhouders in de regio waar wij een afspraak mee hebben gemaakt.

12 Module Particulier ZZPer Mijn Account 2,50 2,50 Hypotheek module 10,00 10,00 Pensioen module 10,00 10,00 Woon module 12,50 12,50 Vervoer module 8,50 10,00 Bedrijfsschade module 4,50 7,50* Inkomensrisico module 25,00 Budget Planning 5,00 Fiscale module 10,00 Boekhoudmodule 1 75,00 Boekhoudmodule 2 100,00 Boekhoudmodule 3 125,00 Boekhoudmodule 4 150,00 * inclusief bedrijfsgebouw Op de website staan de toelichtingen. Hierin staat wat u kunt verwachten aan dienstverlening en wat niet.

DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie 2012.1)

DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie 2012.1) DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie 2012.1) DienstVerleningsDocument In dit document informeren wij u over onze werkwijze. Financieel advies is meer dan het afsluiten

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 - WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM Dienstenwijzer Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder andere de

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dit document wordt u aangeboden Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523

Nadere informatie

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Nieuwe Tielseweg 69a 4001 JT TIEL Telefoon: (0344) 652024 info@zondagadvies.nl www.zondagadvies.nl AFM geregistreerd onder nummer

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Brochure Particuliere Dienstverlening

Brochure Particuliere Dienstverlening Brochure Particuliere Dienstverlening Waarom Levers Ter Braak? Wij zijn Levers Ter Braak. Wij zijn ontstaan uit de samenvoeging van drie gerenommeerde intermediairs. Met een persoonlijke benadering brengen

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument THG Financieringen

Dienstverleningsdocument THG Financieringen Dienstverleningsdocument THG Financieringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze Dienstenwijzer stellen

Nadere informatie

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Advieswijzer. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Advieswijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie