UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART ALGEMEEN PREMIEBETALING EN KOOPSOM De klant kan kiezen voor betaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premietabel gaat uit van maandpremies. Wil een klant per jaar betalen, dan geldt de herleidingsfactor van 0,088 (dus maandpremie gedeeld door 0,088 = jaarpremie). Een kwartaalpremie wordt berekend door de jaarpremie x 0,258 te nemen. En de halfjaarpremie wordt berekend door de jaarpremie te vermenigvuldigen met 0,51. De maximale leeftijd bij aanvang van de premiebetaling is 65 jaar en bij einde van de premiebetaling 75 jaar. De maximale premieduur is veertig jaar. Bij koopsom geldt een maximale leeftijd van tachtig jaar. Minimum koopsom is e 500. WINSTDELING De verzekering heeft recht op winstdeling. Winst ontstaat als het rendement op vastrentende waarden meer bedraagt dan 3,75%. Het bedrag aan winstdeling wordt - na aftrek van kosten - gebruikt om het verzekerd bedrag te verhogen. Ook wanneer de premiebetalingsduur is verstreken, gaat de winstdeling door. OVERLIJDEN EERSTE VERZEKERDE De Uitvaartverzekering kan op één of twee levens worden afgesloten. Bij een verzekering op twee levens wordt, na overlijden van één van de twee verzekerden, de verzekering premievrij voortgezet ten behoeve van de overblijvende verzekerde. PRODUCTVORMEN UITVAARTZORG Met de module Uitvaartzorg verzekert een klant zich tegen de kosten van een crematie of begrafenis. De hoogte van het te verzekeren bedrag is afhankelijk van de persoonlijke keuze van een klant en regionale prijzen. Het verzekerd bedrag wordt bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde. Het minimum verzekerd bedrag is e 500. VOORZORG Naast de kosten voor een crematie of begrafenis kan een klant, bij de bepaling van het verzekerd bedrag, ook rekening houden met kosten die kunnen ontstaan als de verzekerde terminaal ziek is. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundige hulp. Deze kosten worden Voorzorg genoemd. Een terminaalverklaring van de arts is noodzakelijk om het verzekerd bedrag uit te laten keren voor de overlijdensdatum. Als hiervan geen gebruik is gemaakt, wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. Premie- of koopsomberekening vindt plaats door verhoging van het verzekerd bedrag voor Uitvaartzorg. Minimum verzekerd bedrag is e NAZORG Naast de kosten voor een crematie of begrafenis kan een klant, bij de bepaling van het verzekerd bedrag, ook rekening houden met de kosten van advies en ondersteuning bij de afhandeling van financiële zaken of voor emotionele zorg. Deze kosten worden Nazorg genoemd. Het verzekerd bedrag wordt tegelijk met de uitkering bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde. Premie- of koopsomberekening vindt plaats door verhoging van het verzekerd bedrag voor Uitvaartzorg. Minimum verzekerd bedrag is e Het totale maximale verzekerd bedrag is e AANVULLENDE DEKKINGEN KINDERVERZEKERING De aanvullende premie voor kinderen bedraagt e 2,45 per maand voor een verzekerd bedrag van e (e als het kind jonger is dan drie maanden) en na een zwangerschap van minimaal 19 weken, ongeacht het aantal kinderen. Kinderen zijn verzekerd tot 18 jaar. VERZORGERSDEKKING Geeft vrijstelling van premiebetaling bij overlijden van de verzorger. Dit is niet van toepassing bij een koopsom. De premieopslag (exclusief de arbeidsongeschiktheidspremie) is 0,1% per premieduur. Om een voorbeeld te geven: bij keuze van vijftien jaar premiebetaling geldt een premieopslag voor de verzorgersdekking van 1,5%, voor 25 jaar geldt een opslag van 2,5% en voor veertig jaar geldt 4%. ARBEIDSONGESCHIKTHEID Het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA). Dit is niet van toepassing bij een koopsom. Het percentage waarmee de premie wordt verhoogd, is afhankelijk van de eindleeftijd van premiebetaling. EINDLEEFTIJD PREMIEBETALING PVA-OPSLAG Tot en met 50 4% 51 tot en met 55 6% 56 tot en met 60 8% 61 tot en met 62 9% 63 tot en met 65 10% 66 tot en met 70 12% 71 tot en met 75 14%

2 BIJ OVERLIJDEN - KOOPSOM n Koopsom per e verzekerd kapitaal. n Maximale leeftijd koopsom is tachtig jaar. n Na berekening van het koopsombedrag wordt er afgerond volgens de standaardrekenregels op hele euro s. 0 e 235,42 1 e 235,42 2 e 235,42 3 e 235,42 4 e 238,52 5 e 241,73 6 e 245,02 7 e 248,42 8 e 251,92 9 e 255,53 10 e 259,24 11 e 263,07 12 e 267,01 13 e 271,07 14 e 275,25 15 e 279,56 16 e 284,01 17 e 288,57 18 e 293,19 19 e 297,90 20 e 302,69 21 e 307,59 22 e 312,61 23 e 317,74 24 e 323,01 25 e 328,42 26 e 333,98 27 e 339,70 28 e 345,58 29 e 351,63 30 e 357,86 31 e 364,27 32 e 370,86 33 e 377,65 34 e 384,62 35 e 391,77 36 e 399,11 37 e 406,64 38 e 414,36 39 e 422,27 40 e 430,38 41 e 438,68 42 e 447,19 43 e 455,89 44 e 464,79 45 e 473,89 46 e 483,19 47 e 492,68 48 e 502,37 49 e 512,25 50 e 522,32 51 e 532,57 52 e 543,00 53 e 553,61 54 e 564,38 55 e 575,31 56 e 586,38 57 e 597,60 58 e 608,94 59 e 620,39 60 e 631,95 61 e 643,58 62 e 655,29 63 e 667,05 64 e 678,83 65 e 690,63 66 e 702,41 67 e 714,15 68 e 725,83 69 e 737,42 70 e 748,89 71 e 760,20 72 e 771,34 73 e 782,25 74 e 792,90 75 e 803,26 76 e 813,27 77 e 823,14 78 e 832,91 79 e 842,55 80 e 852,04 VOORBEELD Een klant van 40 jaar wenst een verzekerd bedrag van e (5 * e 430,38 = e 2.151,90). Hij betaalt dan e aan koopsom.

3 LEEFTIJD e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 1 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 2 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 3 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 4 e 2,39 e 2,20 e 2,05 e 1,92 e 1,81 e 1,71 e 1,62 e 1,55 e 1,48 e 1,42 e 1,37 e 1,32 e 1,28 e 1,24 e 1,21 e 1,17 5 e 2,42 e 2,23 e 2,08 e 1,94 e 1,83 e 1,73 e 1,65 e 1,57 e 1,50 e 1,44 e 1,39 e 1,34 e 1,30 e 1,26 e 1,22 e 1,19 6 e 2,46 e 2,26 e 2,10 e 1,97 e 1,86 e 1,76 e 1,67 e 1,59 e 1,52 e 1,46 e 1,41 e 1,36 e 1,32 e 1,28 e 1,24 e 1,21 7 e 2,49 e 2,30 e 2,13 e 2,00 e 1,88 e 1,78 e 1,69 e 1,61 e 1,55 e 1,48 e 1,43 e 1,38 e 1,33 e 1,29 e 1,26 e 1,22 8 e 2,52 e 2,33 e 2,16 e 2,03 e 1,91 e 1,81 e 1,72 e 1,64 e 1,57 e 1,51 e 1,45 e 1,40 e 1,35 e 1,31 e 1,28 e 1,24 9 e 2,56 e 2,36 e 2,20 e 2,05 e 1,94 e 1,83 e 1,74 e 1,66 e 1,59 e 1,53 e 1,47 e 1,42 e 1,37 e 1,33 e 1,29 e 1,26 10 e 2,60 e 2,40 e 2,23 e 2,09 e 1,96 e 1,86 e 1,77 e 1,69 e 1,61 e 1,55 e 1,49 e 1,44 e 1,39 e 1,35 e 1,31 e 1,28 11 e 2,64 e 2,43 e 2,26 e 2,12 e 1,99 e 1,89 e 1,79 e 1,71 e 1,64 e 1,57 e 1,52 e 1,46 e 1,42 e 1,37 e 1,33 e 1,30 12 e 2,68 e 2,47 e 2,30 e 2,15 e 2,02 e 1,91 e 1,82 e 1,74 e 1,66 e 1,60 e 1,54 e 1,48 e 1,44 e 1,39 e 1,35 e 1,32 13 e 2,72 e 2,51 e 2,33 e 2,18 e 2,05 e 1,94 e 1,85 e 1,76 e 1,69 e 1,62 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,41 e 1,37 e 1,34 14 e 2,76 e 2,54 e 2,37 e 2,22 e 2,09 e 1,97 e 1,88 e 1,79 e 1,72 e 1,65 e 1,59 e 1,53 e 1,48 e 1,44 e 1,40 e 1,36 15 e 2,80 e 2,59 e 2,40 e 2,25 e 2,12 e 2,01 e 1,91 e 1,82 e 1,74 e 1,67 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,42 e 1,38 16 e 2,85 e 2,63 e 2,44 e 2,29 e 2,15 e 2,04 e 1,94 e 1,85 e 1,77 e 1,70 e 1,64 e 1,58 e 1,53 e 1,48 e 1,44 e 1,40 17 e 2,90 e 2,67 e 2,48 e 2,32 e 2,19 e 2,07 e 1,97 e 1,88 e 1,80 e 1,73 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,42 18 e 2,94 e 2,71 e 2,52 e 2,36 e 2,22 e 2,11 e 2,00 e 1,91 e 1,83 e 1,76 e 1,69 e 1,63 e 1,58 e 1,53 e 1,49 e 1,45 19 e 2,99 e 2,76 e 2,56 e 2,40 e 2,26 e 2,14 e 2,03 e 1,94 e 1,86 e 1,79 e 1,72 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,47 20 e 3,04 e 2,80 e 2,61 e 2,44 e 2,30 e 2,18 e 2,07 e 1,97 e 1,89 e 1,82 e 1,75 e 1,69 e 1,63 e 1,58 e 1,54 e 1,50 21 e 3,09 e 2,85 e 2,65 e 2,48 e 2,34 e 2,21 e 2,10 e 2,01 e 1,92 e 1,85 e 1,78 e 1,72 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,52 22 e 3,14 e 2,90 e 2,69 e 2,52 e 2,37 e 2,25 e 2,14 e 2,04 e 1,95 e 1,88 e 1,81 e 1,74 e 1,69 e 1,64 e 1,59 e 1,55 23 e 3,19 e 2,94 e 2,74 e 2,56 e 2,41 e 2,28 e 2,17 e 2,07 e 1,99 e 1,91 e 1,84 e 1,77 e 1,72 e 1,66 e 1,62 e 1,57 24 e 3,25 e 2,99 e 2,78 e 2,61 e 2,45 e 2,32 e 2,21 e 2,11 e 2,02 e 1,94 e 1,87 e 1,80 e 1,75 e 1,69 e 1,64 e 1,60 25 e 3,30 e 3,04 e 2,83 e 2,65 e 2,50 e 2,36 e 2,25 e 2,14 e 2,05 e 1,97 e 1,90 e 1,83 e 1,77 e 1,72 e 1,67 e 1,63 26 e 3,36 e 3,09 e 2,88 e 2,69 e 2,54 e 2,40 e 2,28 e 2,18 e 2,09 e 2,01 e 1,93 e 1,87 e 1,81 e 1,75 e 1,70 e 1,66 27 e 3,41 e 3,15 e 2,93 e 2,74 e 2,58 e 2,44 e 2,32 e 2,22 e 2,12 e 2,04 e 1,97 e 1,90 e 1,84 e 1,78 e 1,73 e 1,69 28 e 3,47 e 3,20 e 2,98 e 2,79 e 2,63 e 2,49 e 2,36 e 2,26 e 2,16 e 2,08 e 2,00 e 1,93 e 1,87 e 1,81 e 1,76 e 1,72 29 e 3,53 e 3,26 e 3,03 e 2,84 e 2,67 e 2,53 e 2,41 e 2,30 e 2,20 e 2,11 e 2,04 e 1,97 e 1,90 e 1,85 e 1,79 e 1,75 30 e 3,60 e 3,32 e 3,09 e 2,89 e 2,72 e 2,58 e 2,45 e 2,34 e 2,24 e 2,15 e 2,07 e 2,00 e 1,94 e 1,88 e 1,83 e 1,78 31 e 3,66 e 3,38 e 3,14 e 2,94 e 2,77 e 2,62 e 2,49 e 2,38 e 2,28 e 2,19 e 2,11 e 2,04 e 1,97 e 1,92 e 1,86 e 1,81 32 e 3,73 e 3,44 e 3,20 e 3,00 e 2,82 e 2,67 e 2,54 e 2,43 e 2,32 e 2,23 e 2,15 e 2,08 e 2,01 e 1,95 e 1,90 e 1,85 33 e 3,80 e 3,50 e 3,26 e 3,05 e 2,87 e 2,72 e 2,59 e 2,47 e 2,37 e 2,28 e 2,19 e 2,12 e 2,05 e 1,99 e 1,93 e 1,88

4 LEEFTIJD e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 1 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 2 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 3 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 4 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,04 e 1,02 e 1,00 e 0,99 e 0,97 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 e 0,90 e 0,89 5 e 1,16 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,00 e 0,98 e 0,97 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 e 0,90 6 e 1,17 e 1,15 e 1,12 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 1,00 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 7 e 1,19 e 1,16 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 e 0,92 8 e 1,21 e 1,18 e 1,15 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 9 e 1,23 e 1,20 e 1,17 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 10 e 1,24 e 1,21 e 1,19 e 1,16 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,97 11 e 1,26 e 1,23 e 1,20 e 1,18 e 1,15 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 12 e 1,28 e 1,25 e 1,22 e 1,20 e 1,17 e 1,15 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 1,00 13 e 1,30 e 1,27 e 1,24 e 1,21 e 1,19 e 1,17 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,03 e 1,01 14 e 1,32 e 1,29 e 1,26 e 1,23 e 1,21 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,06 e 1,04 e 1,03 15 e 1,34 e 1,31 e 1,28 e 1,25 e 1,23 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,06 e 1,05 16 e 1,37 e 1,33 e 1,30 e 1,27 e 1,25 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,11 e 1,09 e 1,08 e 1,06 17 e 1,39 e 1,36 e 1,32 e 1,30 e 1,27 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,08 18 e 1,41 e 1,38 e 1,35 e 1,32 e 1,29 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,13 e 1,11 e 1,10 19 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,34 e 1,31 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,15 e 1,13 e 1,12 20 e 1,46 e 1,42 e 1,39 e 1,36 e 1,33 e 1,31 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,17 e 1,15 e 1,14 21 e 1,48 e 1,45 e 1,41 e 1,38 e 1,36 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,19 e 1,17 e 1,16 22 e 1,51 e 1,47 e 1,44 e 1,41 e 1,38 e 1,35 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,21 e 1,19 e 1,18 23 e 1,53 e 1,50 e 1,46 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,25 e 1,23 e 1,21 e 1,20 24 e 1,56 e 1,52 e 1,49 e 1,45 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,29 e 1,27 e 1,25 e 1,23 e 1,22 25 e 1,59 e 1,55 e 1,51 e 1,48 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,29 e 1,27 e 1,26 e 1,24 26 e 1,61 e 1,58 e 1,54 e 1,51 e 1,48 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,30 e 1,28 e 1,27 27 e 1,64 e 1,60 e 1,57 e 1,53 e 1,50 e 1,47 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,38 e 1,36 e 1,34 e 1,32 e 1,31 e 1,29 28 e 1,67 e 1,63 e 1,60 e 1,56 e 1,53 e 1,50 e 1,47 e 1,45 e 1,43 e 1,40 e 1,38 e 1,36 e 1,35 e 1,33 e 1,32 29 e 1,70 e 1,66 e 1,63 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,50 e 1,48 e 1,45 e 1,43 e 1,41 e 1,39 e 1,37 e 1,36 e 1,34 30 e 1,73 e 1,69 e 1,66 e 1,62 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,51 e 1,48 e 1,46 e 1,44 e 1,42 e 1,40 e 1,39 e 1,37 31 e 1,77 e 1,73 e 1,69 e 1,65 e 1,62 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,51 e 1,49 e 1,47 e 1,45 e 1,43 e 1,41 e 1,40 32 e 1,80 e 1,76 e 1,72 e 1,68 e 1,65 e 1,62 e 1,59 e 1,57 e 1,54 e 1,52 e 1,50 e 1,48 e 1,46 e 1,44 e 1,43 33 e 1,84 e 1,79 e 1,75 e 1,72 e 1,69 e 1,65 e 1,63 e 1,60 e 1,57 e 1,55 e 1,53 e 1,51 e 1,49 e 1,48 e 1,46

5 LEEFTIJD e 3,87 e 3,57 e 3,32 e 3,11 e 2,93 e 2,77 e 2,64 e 2,52 e 2,41 e 2,32 e 2,24 e 2,16 e 2,09 e 2,03 e 1,97 e 1,92 35 e 3,94 e 3,64 e 3,38 e 3,17 e 2,99 e 2,83 e 2,69 e 2,57 e 2,46 e 2,37 e 2,28 e 2,20 e 2,13 e 2,07 e 2,01 e 1,96 36 e 4,02 e 3,71 e 3,45 e 3,23 e 3,04 e 2,88 e 2,74 e 2,62 e 2,51 e 2,41 e 2,32 e 2,25 e 2,18 e 2,11 e 2,05 e 2,00 37 e 4,10 e 3,78 e 3,52 e 3,29 e 3,10 e 2,94 e 2,80 e 2,67 e 2,56 e 2,46 e 2,37 e 2,29 e 2,22 e 2,15 e 2,10 e 2,04 38 e 4,18 e 3,85 e 3,58 e 3,36 e 3,16 e 3,00 e 2,85 e 2,72 e 2,61 e 2,51 e 2,42 e 2,34 e 2,27 e 2,20 e 2,14 e 2,08 39 e 4,26 e 3,93 e 3,65 e 3,42 e 3,23 e 3,06 e 2,91 e 2,78 e 2,66 e 2,56 e 2,47 e 2,39 e 2,31 e 2,25 e 2,19 e 2,13 40 e 4,34 e 4,01 e 3,73 e 3,49 e 3,29 e 3,12 e 2,97 e 2,84 e 2,72 e 2,61 e 2,52 e 2,44 e 2,36 e 2,29 e 2,23 e 2,18 41 e 4,43 e 4,09 e 3,80 e 3,56 e 3,36 e 3,18 e 3,03 e 2,90 e 2,78 e 2,67 e 2,57 e 2,49 e 2,41 e 2,34 e 2,28 e 2,22 42 e 4,52 e 4,17 e 3,88 e 3,64 e 3,43 e 3,25 e 3,09 e 2,96 e 2,83 e 2,73 e 2,63 e 2,54 e 2,47 e 2,40 e 2,33 e 2,28 43 e 4,61 e 4,25 e 3,96 e 3,71 e 3,50 e 3,32 e 3,16 e 3,02 e 2,90 e 2,79 e 2,69 e 2,60 e 2,52 e 2,45 e 2,39 e 2,33 44 e 4,70 e 4,34 e 4,04 e 3,79 e 3,57 e 3,39 e 3,23 e 3,08 e 2,96 e 2,85 e 2,75 e 2,66 e 2,58 e 2,51 e 2,44 e 2,38 45 e 4,80 e 4,43 e 4,13 e 3,87 e 3,65 e 3,46 e 3,30 e 3,15 e 3,02 e 2,91 e 2,81 e 2,72 e 2,64 e 2,57 e 2,50 e 2,44 46 e 4,90 e 4,52 e 4,21 e 3,95 e 3,73 e 3,53 e 3,37 e 3,22 e 3,09 e 2,98 e 2,88 e 2,78 e 2,70 e 2,63 e 2,56 e 2,50 47 e 5,00 e 4,62 e 4,30 e 4,04 e 3,81 e 3,61 e 3,44 e 3,29 e 3,16 e 3,05 e 2,94 e 2,85 e 2,77 e 2,69 e 2,63 e 2,57 48 e 5,11 e 4,72 e 4,40 e 4,12 e 3,89 e 3,69 e 3,52 e 3,37 e 3,24 e 3,12 e 3,01 e 2,92 e 2,84 e 2,76 e 2,69 e 2,63 49 e 5,21 e 4,82 e 4,49 e 4,21 e 3,98 e 3,78 e 3,60 e 3,45 e 3,31 e 3,19 e 3,09 e 2,99 e 2,91 e 2,83 e 2,77 e 2,71 50 e 5,33 e 4,92 e 4,59 e 4,31 e 4,07 e 3,86 e 3,68 e 3,53 e 3,39 e 3,27 e 3,16 e 3,07 e 2,98 e 2,91 e 2,84 51 e 5,44 e 5,03 e 4,69 e 4,41 e 4,16 e 3,95 e 3,77 e 3,61 e 3,48 e 3,35 e 3,25 e 3,15 e 3,06 e 2,99 52 e 5,56 e 5,14 e 4,80 e 4,51 e 4,26 e 4,05 e 3,86 e 3,70 e 3,56 e 3,44 e 3,33 e 3,23 e 3,15 53 e 5,68 e 5,26 e 4,91 e 4,61 e 4,36 e 4,14 e 3,96 e 3,80 e 3,65 e 3,53 e 3,42 e 3,32 54 e 5,81 e 5,38 e 5,02 e 4,72 e 4,46 e 4,25 e 4,06 e 3,89 e 3,75 e 3,62 e 3,51 55 e 5,94 e 5,50 e 5,14 e 4,83 e 4,57 e 4,35 e 4,16 e 4,00 e 3,85 e 3,73 56 e 6,07 e 5,63 e 5,26 e 4,95 e 4,69 e 4,46 e 4,27 e 4,10 e 3,96 57 e 6,21 e 5,76 e 5,38 e 5,07 e 4,81 e 4,58 e 4,39 e 4,22 58 e 6,36 e 5,90 e 5,52 e 5,20 e 4,93 e 4,70 e 4,51 59 e 6,50 e 6,04 e 5,65 e 5,33 e 5,06 e 4,83 60 e 6,66 e 6,19 e 5,80 e 5,47 e 5,20 61 e 6,82 e 6,34 e 5,95 e 5,62 62 e 6,99 e 6,51 e 6,11 63 e 7,17 e 6,68 64 e 7,35

6 LEEFTIJD e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,75 e 1,72 e 1,69 e 1,66 e 1,63 e 1,61 e 1,58 e 1,56 e 1,54 e 1,53 e 1,51 e 1,49 35 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,76 e 1,72 e 1,69 e 1,67 e 1,64 e 1,62 e 1,60 e 1,58 e 1,56 e 1,54 36 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,76 e 1,73 e 1,70 e 1,68 e 1,66 e 1,64 e 1,62 e 1,60 37 e 1,99 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,80 e 1,77 e 1,74 e 1,72 e 1,69 e 1,67 e 1,65 38 e 2,03 e 1,99 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,84 e 1,81 e 1,78 e 1,76 e 1,74 e 1,71 39 e 2,08 e 2,03 e 1,99 e 1,95 e 1,92 e 1,88 e 1,85 e 1,83 e 1,80 e 1,78 40 e 2,13 e 2,08 e 2,04 e 2,00 e 1,96 e 1,93 e 1,90 e 1,87 e 1,85 41 e 2,17 e 2,13 e 2,08 e 2,04 e 2,01 e 1,97 e 1,94 e 1,92 42 e 2,22 e 2,18 e 2,13 e 2,09 e 2,06 e 2,02 e 1,99 43 e 2,28 e 2,23 e 2,18 e 2,14 e 2,11 e 2,08 44 e 2,33 e 2,28 e 2,24 e 2,20 e 2,16 45 e 2,39 e 2,34 e 2,30 e 2,26 46 e 2,45 e 2,40 e 2,36 47 e 2,51 e 2,46 48 e 2,58 MEER WETEN? GA NAAR REAAL.NL/PARTNERS

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld AEGON UitvaartZorg Uw uitvaart compleet geregeld De zekerheid dat alles goed geregeld is Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Voor een uitvaart moet

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartZorg Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Premietabel Collectiviteit : Kinderopvang Collectiviteitsnummer: 6435 Betaaltermijn: Maand Jaartal: 2014

Premietabel Collectiviteit : Kinderopvang Collectiviteitsnummer: 6435 Betaaltermijn: Maand Jaartal: 2014 Betaaltermijn: Maand Premies Basisdekking Avéro Achmea Inclusief 10% Korting Vrijwillig eigen risico per verzekerde per jaar Per verzekerde 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Maandpremie Basisverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn Uitvaartverzekering tegen koopsom Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn De Uitvaartverzekering van REAAL. Dé oplossing wanneer

Nadere informatie

Geen geldzorgen nalaten

Geen geldzorgen nalaten AEGON UitvaartkostenPlan Geen geldzorgen nalaten Zeker weten: straks is er geld voor de uitvaart Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Een uitvaart

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartkostenPlan Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

Tarieven uitvaartverzekeringen 2013

Tarieven uitvaartverzekeringen 2013 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013 DECEMBER 2012 Voorwoord Voor u ligt het boekje 'Tarieven uitvaartverzekeringen 2013' van Monuta. Vanaf 21 december 2012 bestaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis

Nadere informatie

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken Omschrijving Code Polisvoorwaarden Wat is de officiële maatschappijcode voor de Polisvoorwaarden? Bijzonderheden Zijn er bijzonderheden? Verzekeraar Wie is de verzekeraar?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Woonlastenverzekering

Woonlastenverzekering Woonlastenverzekering Lekker wonen is een groot goed, of u nu huurt of koopt. Daarbij spelen de maandelijkse woonlasten natuurlijk ook een belangrijke rol. U wilt de maandelijkse woonlasten tenslotte kunnen

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

B E G R A F E N I S V E R Z E K E R I N G

B E G R A F E N I S V E R Z E K E R I N G verdriet zorg liefde samen familie vertrouwen B E G R A F E N I S V E R Z E K E R I N G delen zorgen Een begrafenisverzekering met zekerheid Overlijden. Eigenlijk staat niemand er graag bij stil, maar

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever

Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werkgever Offerte Loyalis Top nabestaanden lijfrente-werkgever Offerte voor Werkgever binnen de sector primair onderwijs Loyalis Leven N.V. Top nabestaanden

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Levensverzekering Omdat uw gezin uw dierbaarste bezit is

Levensverzekering Omdat uw gezin uw dierbaarste bezit is Levensverzekering Omdat uw gezin uw dierbaarste bezit is 1 Het is niet prettig om na te denken wat er met de financiële situatie van uw gezin gebeurt als u er niet meer bent. Maar u wilt wél een financieel

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Nabestaanden. Begrafenisverzekering

Nabestaanden. Begrafenisverzekering Nabestaanden Begrafenisverzekering Een begrafenisverzekering met zekerheid Overlijden. Eigenlijk staat niemand er graag bij stil, maar de gevolgen ervan kunnen zeer ingrijpend zijn. Als een ouder of partner

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Informatie Verzekeringspakket Cliënt

Informatie Verzekeringspakket Cliënt Informatie Verzekeringspakket Cliënt 1. Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2. Collectieve Inboedelverzekering 3. Uitvaartverzekering 4. Rechtsbijstandverzekering 5. Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

fbto uitvaartverzekering

fbto uitvaartverzekering fbto uitvaartverzekering Bepaal zelf hoelang u wilt betalen Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 78 Ik kan zelf een uitvaartverzekering afsluiten. De kosten van uw afscheid goed verzekerd We weten allemaal

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers De Goudse De Goudse is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1924, met een jaaromzet van circa een miljard euro en zo n 900 medewerkers.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie

ICK Beschikbare Premieregeling

ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling Uitleg over een nieuwe de regeling van bedrijfstakpensioenfonds ICK 30 mei 2013 Diede Panneman Rutger van Asselt ' Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Het Zekerheidsplan. Goed voorbereid de toekomst in

Het Zekerheidsplan. Goed voorbereid de toekomst in Het Zekerheidsplan Goed voorbereid de toekomst in ERGO is specialist in levensverzekeringen. De ERGO Verzekeringsgroep is de op één na grootste levensverzekeringsmaatschappij in Duitsland. Meer dan 40

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. kosten noch zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven. Dat is de specialiteit van DELA. We

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2010 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Uitvaartverzekering

Wijzigingsformulier Uitvaartverzekering Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn Postbus 101 7300 AC Apeldoorn averoachmea.nl Wijzigingsformulier Uitvaartverzekering Polisnummer: Naam 1 e verzekeringnemer: Wijzigingsdatum: De wijzigingsdatum

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

S T U D I E V E R Z E K E R I N G

S T U D I E V E R Z E K E R I N G delen glimlach vrijheid kennis genieten vertrouwen S T U D I E V E R Z E K E R I N G Kapitaal opbouwen voor de studie van uw (klein)kind delen toekomst Laat uw kind studeren U gunt uw kind het allerbeste.

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2011 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

Leef nu... Regel het nu.

Leef nu... Regel het nu. Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G Leef nu... Regel het nu. BR-1018-JUL07.indd 1 25-07-2007 13:19:19 Leef nu... O N B E Z O R G D G E N I E T E N Een verkoelend drankje op een zonnig terras,

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008)

DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008) DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008) TAF introduceert de verbeterde TAF Maandlastbeschermer en het verbeterde TAF Zelfstandigenplan. Om u een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven van alle wijzigingen

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-1501 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. 1.2 Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie