UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART ALGEMEEN PREMIEBETALING EN KOOPSOM De klant kan kiezen voor betaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premietabel gaat uit van maandpremies. Wil een klant per jaar betalen, dan geldt de herleidingsfactor van 0,088 (dus maandpremie gedeeld door 0,088 = jaarpremie). Een kwartaalpremie wordt berekend door de jaarpremie x 0,258 te nemen. En de halfjaarpremie wordt berekend door de jaarpremie te vermenigvuldigen met 0,51. De maximale leeftijd bij aanvang van de premiebetaling is 65 jaar en bij einde van de premiebetaling 75 jaar. De maximale premieduur is veertig jaar. Bij koopsom geldt een maximale leeftijd van tachtig jaar. Minimum koopsom is e 500. WINSTDELING De verzekering heeft recht op winstdeling. Winst ontstaat als het rendement op vastrentende waarden meer bedraagt dan 3,75%. Het bedrag aan winstdeling wordt - na aftrek van kosten - gebruikt om het verzekerd bedrag te verhogen. Ook wanneer de premiebetalingsduur is verstreken, gaat de winstdeling door. OVERLIJDEN EERSTE VERZEKERDE De Uitvaartverzekering kan op één of twee levens worden afgesloten. Bij een verzekering op twee levens wordt, na overlijden van één van de twee verzekerden, de verzekering premievrij voortgezet ten behoeve van de overblijvende verzekerde. PRODUCTVORMEN UITVAARTZORG Met de module Uitvaartzorg verzekert een klant zich tegen de kosten van een crematie of begrafenis. De hoogte van het te verzekeren bedrag is afhankelijk van de persoonlijke keuze van een klant en regionale prijzen. Het verzekerd bedrag wordt bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde. Het minimum verzekerd bedrag is e 500. VOORZORG Naast de kosten voor een crematie of begrafenis kan een klant, bij de bepaling van het verzekerd bedrag, ook rekening houden met kosten die kunnen ontstaan als de verzekerde terminaal ziek is. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundige hulp. Deze kosten worden Voorzorg genoemd. Een terminaalverklaring van de arts is noodzakelijk om het verzekerd bedrag uit te laten keren voor de overlijdensdatum. Als hiervan geen gebruik is gemaakt, wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. Premie- of koopsomberekening vindt plaats door verhoging van het verzekerd bedrag voor Uitvaartzorg. Minimum verzekerd bedrag is e NAZORG Naast de kosten voor een crematie of begrafenis kan een klant, bij de bepaling van het verzekerd bedrag, ook rekening houden met de kosten van advies en ondersteuning bij de afhandeling van financiële zaken of voor emotionele zorg. Deze kosten worden Nazorg genoemd. Het verzekerd bedrag wordt tegelijk met de uitkering bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde. Premie- of koopsomberekening vindt plaats door verhoging van het verzekerd bedrag voor Uitvaartzorg. Minimum verzekerd bedrag is e Het totale maximale verzekerd bedrag is e AANVULLENDE DEKKINGEN KINDERVERZEKERING De aanvullende premie voor kinderen bedraagt e 2,45 per maand voor een verzekerd bedrag van e (e als het kind jonger is dan drie maanden) en na een zwangerschap van minimaal 19 weken, ongeacht het aantal kinderen. Kinderen zijn verzekerd tot 18 jaar. VERZORGERSDEKKING Geeft vrijstelling van premiebetaling bij overlijden van de verzorger. Dit is niet van toepassing bij een koopsom. De premieopslag (exclusief de arbeidsongeschiktheidspremie) is 0,1% per premieduur. Om een voorbeeld te geven: bij keuze van vijftien jaar premiebetaling geldt een premieopslag voor de verzorgersdekking van 1,5%, voor 25 jaar geldt een opslag van 2,5% en voor veertig jaar geldt 4%. ARBEIDSONGESCHIKTHEID Het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA). Dit is niet van toepassing bij een koopsom. Het percentage waarmee de premie wordt verhoogd, is afhankelijk van de eindleeftijd van premiebetaling. EINDLEEFTIJD PREMIEBETALING PVA-OPSLAG Tot en met 50 4% 51 tot en met 55 6% 56 tot en met 60 8% 61 tot en met 62 9% 63 tot en met 65 10% 66 tot en met 70 12% 71 tot en met 75 14%

2 BIJ OVERLIJDEN - KOOPSOM n Koopsom per e verzekerd kapitaal. n Maximale leeftijd koopsom is tachtig jaar. n Na berekening van het koopsombedrag wordt er afgerond volgens de standaardrekenregels op hele euro s. 0 e 235,42 1 e 235,42 2 e 235,42 3 e 235,42 4 e 238,52 5 e 241,73 6 e 245,02 7 e 248,42 8 e 251,92 9 e 255,53 10 e 259,24 11 e 263,07 12 e 267,01 13 e 271,07 14 e 275,25 15 e 279,56 16 e 284,01 17 e 288,57 18 e 293,19 19 e 297,90 20 e 302,69 21 e 307,59 22 e 312,61 23 e 317,74 24 e 323,01 25 e 328,42 26 e 333,98 27 e 339,70 28 e 345,58 29 e 351,63 30 e 357,86 31 e 364,27 32 e 370,86 33 e 377,65 34 e 384,62 35 e 391,77 36 e 399,11 37 e 406,64 38 e 414,36 39 e 422,27 40 e 430,38 41 e 438,68 42 e 447,19 43 e 455,89 44 e 464,79 45 e 473,89 46 e 483,19 47 e 492,68 48 e 502,37 49 e 512,25 50 e 522,32 51 e 532,57 52 e 543,00 53 e 553,61 54 e 564,38 55 e 575,31 56 e 586,38 57 e 597,60 58 e 608,94 59 e 620,39 60 e 631,95 61 e 643,58 62 e 655,29 63 e 667,05 64 e 678,83 65 e 690,63 66 e 702,41 67 e 714,15 68 e 725,83 69 e 737,42 70 e 748,89 71 e 760,20 72 e 771,34 73 e 782,25 74 e 792,90 75 e 803,26 76 e 813,27 77 e 823,14 78 e 832,91 79 e 842,55 80 e 852,04 VOORBEELD Een klant van 40 jaar wenst een verzekerd bedrag van e (5 * e 430,38 = e 2.151,90). Hij betaalt dan e aan koopsom.

3 LEEFTIJD e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 1 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 2 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 3 e 2,36 e 2,18 e 2,02 e 1,89 e 1,78 e 1,69 e 1,60 e 1,53 e 1,46 e 1,41 e 1,35 e 1,31 e 1,26 e 1,23 e 1,19 e 1,16 4 e 2,39 e 2,20 e 2,05 e 1,92 e 1,81 e 1,71 e 1,62 e 1,55 e 1,48 e 1,42 e 1,37 e 1,32 e 1,28 e 1,24 e 1,21 e 1,17 5 e 2,42 e 2,23 e 2,08 e 1,94 e 1,83 e 1,73 e 1,65 e 1,57 e 1,50 e 1,44 e 1,39 e 1,34 e 1,30 e 1,26 e 1,22 e 1,19 6 e 2,46 e 2,26 e 2,10 e 1,97 e 1,86 e 1,76 e 1,67 e 1,59 e 1,52 e 1,46 e 1,41 e 1,36 e 1,32 e 1,28 e 1,24 e 1,21 7 e 2,49 e 2,30 e 2,13 e 2,00 e 1,88 e 1,78 e 1,69 e 1,61 e 1,55 e 1,48 e 1,43 e 1,38 e 1,33 e 1,29 e 1,26 e 1,22 8 e 2,52 e 2,33 e 2,16 e 2,03 e 1,91 e 1,81 e 1,72 e 1,64 e 1,57 e 1,51 e 1,45 e 1,40 e 1,35 e 1,31 e 1,28 e 1,24 9 e 2,56 e 2,36 e 2,20 e 2,05 e 1,94 e 1,83 e 1,74 e 1,66 e 1,59 e 1,53 e 1,47 e 1,42 e 1,37 e 1,33 e 1,29 e 1,26 10 e 2,60 e 2,40 e 2,23 e 2,09 e 1,96 e 1,86 e 1,77 e 1,69 e 1,61 e 1,55 e 1,49 e 1,44 e 1,39 e 1,35 e 1,31 e 1,28 11 e 2,64 e 2,43 e 2,26 e 2,12 e 1,99 e 1,89 e 1,79 e 1,71 e 1,64 e 1,57 e 1,52 e 1,46 e 1,42 e 1,37 e 1,33 e 1,30 12 e 2,68 e 2,47 e 2,30 e 2,15 e 2,02 e 1,91 e 1,82 e 1,74 e 1,66 e 1,60 e 1,54 e 1,48 e 1,44 e 1,39 e 1,35 e 1,32 13 e 2,72 e 2,51 e 2,33 e 2,18 e 2,05 e 1,94 e 1,85 e 1,76 e 1,69 e 1,62 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,41 e 1,37 e 1,34 14 e 2,76 e 2,54 e 2,37 e 2,22 e 2,09 e 1,97 e 1,88 e 1,79 e 1,72 e 1,65 e 1,59 e 1,53 e 1,48 e 1,44 e 1,40 e 1,36 15 e 2,80 e 2,59 e 2,40 e 2,25 e 2,12 e 2,01 e 1,91 e 1,82 e 1,74 e 1,67 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,42 e 1,38 16 e 2,85 e 2,63 e 2,44 e 2,29 e 2,15 e 2,04 e 1,94 e 1,85 e 1,77 e 1,70 e 1,64 e 1,58 e 1,53 e 1,48 e 1,44 e 1,40 17 e 2,90 e 2,67 e 2,48 e 2,32 e 2,19 e 2,07 e 1,97 e 1,88 e 1,80 e 1,73 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,46 e 1,42 18 e 2,94 e 2,71 e 2,52 e 2,36 e 2,22 e 2,11 e 2,00 e 1,91 e 1,83 e 1,76 e 1,69 e 1,63 e 1,58 e 1,53 e 1,49 e 1,45 19 e 2,99 e 2,76 e 2,56 e 2,40 e 2,26 e 2,14 e 2,03 e 1,94 e 1,86 e 1,79 e 1,72 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,51 e 1,47 20 e 3,04 e 2,80 e 2,61 e 2,44 e 2,30 e 2,18 e 2,07 e 1,97 e 1,89 e 1,82 e 1,75 e 1,69 e 1,63 e 1,58 e 1,54 e 1,50 21 e 3,09 e 2,85 e 2,65 e 2,48 e 2,34 e 2,21 e 2,10 e 2,01 e 1,92 e 1,85 e 1,78 e 1,72 e 1,66 e 1,61 e 1,56 e 1,52 22 e 3,14 e 2,90 e 2,69 e 2,52 e 2,37 e 2,25 e 2,14 e 2,04 e 1,95 e 1,88 e 1,81 e 1,74 e 1,69 e 1,64 e 1,59 e 1,55 23 e 3,19 e 2,94 e 2,74 e 2,56 e 2,41 e 2,28 e 2,17 e 2,07 e 1,99 e 1,91 e 1,84 e 1,77 e 1,72 e 1,66 e 1,62 e 1,57 24 e 3,25 e 2,99 e 2,78 e 2,61 e 2,45 e 2,32 e 2,21 e 2,11 e 2,02 e 1,94 e 1,87 e 1,80 e 1,75 e 1,69 e 1,64 e 1,60 25 e 3,30 e 3,04 e 2,83 e 2,65 e 2,50 e 2,36 e 2,25 e 2,14 e 2,05 e 1,97 e 1,90 e 1,83 e 1,77 e 1,72 e 1,67 e 1,63 26 e 3,36 e 3,09 e 2,88 e 2,69 e 2,54 e 2,40 e 2,28 e 2,18 e 2,09 e 2,01 e 1,93 e 1,87 e 1,81 e 1,75 e 1,70 e 1,66 27 e 3,41 e 3,15 e 2,93 e 2,74 e 2,58 e 2,44 e 2,32 e 2,22 e 2,12 e 2,04 e 1,97 e 1,90 e 1,84 e 1,78 e 1,73 e 1,69 28 e 3,47 e 3,20 e 2,98 e 2,79 e 2,63 e 2,49 e 2,36 e 2,26 e 2,16 e 2,08 e 2,00 e 1,93 e 1,87 e 1,81 e 1,76 e 1,72 29 e 3,53 e 3,26 e 3,03 e 2,84 e 2,67 e 2,53 e 2,41 e 2,30 e 2,20 e 2,11 e 2,04 e 1,97 e 1,90 e 1,85 e 1,79 e 1,75 30 e 3,60 e 3,32 e 3,09 e 2,89 e 2,72 e 2,58 e 2,45 e 2,34 e 2,24 e 2,15 e 2,07 e 2,00 e 1,94 e 1,88 e 1,83 e 1,78 31 e 3,66 e 3,38 e 3,14 e 2,94 e 2,77 e 2,62 e 2,49 e 2,38 e 2,28 e 2,19 e 2,11 e 2,04 e 1,97 e 1,92 e 1,86 e 1,81 32 e 3,73 e 3,44 e 3,20 e 3,00 e 2,82 e 2,67 e 2,54 e 2,43 e 2,32 e 2,23 e 2,15 e 2,08 e 2,01 e 1,95 e 1,90 e 1,85 33 e 3,80 e 3,50 e 3,26 e 3,05 e 2,87 e 2,72 e 2,59 e 2,47 e 2,37 e 2,28 e 2,19 e 2,12 e 2,05 e 1,99 e 1,93 e 1,88

4 LEEFTIJD e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 1 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 2 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 3 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,97 e 0,96 e 0,94 e 0,93 e 0,91 e 0,90 e 0,89 e 0,87 4 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,04 e 1,02 e 1,00 e 0,99 e 0,97 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 e 0,90 e 0,89 5 e 1,16 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,00 e 0,98 e 0,97 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 e 0,90 6 e 1,17 e 1,15 e 1,12 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 1,00 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 e 0,92 e 0,91 7 e 1,19 e 1,16 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,03 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 e 0,92 8 e 1,21 e 1,18 e 1,15 e 1,13 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 e 0,94 9 e 1,23 e 1,20 e 1,17 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,08 e 1,06 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,96 e 0,95 10 e 1,24 e 1,21 e 1,19 e 1,16 e 1,14 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 e 0,97 11 e 1,26 e 1,23 e 1,20 e 1,18 e 1,15 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 0,99 e 0,98 12 e 1,28 e 1,25 e 1,22 e 1,20 e 1,17 e 1,15 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,02 e 1,01 e 1,00 13 e 1,30 e 1,27 e 1,24 e 1,21 e 1,19 e 1,17 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,05 e 1,04 e 1,03 e 1,01 14 e 1,32 e 1,29 e 1,26 e 1,23 e 1,21 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,06 e 1,04 e 1,03 15 e 1,34 e 1,31 e 1,28 e 1,25 e 1,23 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,10 e 1,09 e 1,07 e 1,06 e 1,05 16 e 1,37 e 1,33 e 1,30 e 1,27 e 1,25 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,12 e 1,11 e 1,09 e 1,08 e 1,06 17 e 1,39 e 1,36 e 1,32 e 1,30 e 1,27 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,13 e 1,11 e 1,09 e 1,08 18 e 1,41 e 1,38 e 1,35 e 1,32 e 1,29 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,14 e 1,13 e 1,11 e 1,10 19 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,34 e 1,31 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,16 e 1,15 e 1,13 e 1,12 20 e 1,46 e 1,42 e 1,39 e 1,36 e 1,33 e 1,31 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,18 e 1,17 e 1,15 e 1,14 21 e 1,48 e 1,45 e 1,41 e 1,38 e 1,36 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,20 e 1,19 e 1,17 e 1,16 22 e 1,51 e 1,47 e 1,44 e 1,41 e 1,38 e 1,35 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,24 e 1,22 e 1,21 e 1,19 e 1,18 23 e 1,53 e 1,50 e 1,46 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,30 e 1,28 e 1,26 e 1,25 e 1,23 e 1,21 e 1,20 24 e 1,56 e 1,52 e 1,49 e 1,45 e 1,43 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,29 e 1,27 e 1,25 e 1,23 e 1,22 25 e 1,59 e 1,55 e 1,51 e 1,48 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,29 e 1,27 e 1,26 e 1,24 26 e 1,61 e 1,58 e 1,54 e 1,51 e 1,48 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,37 e 1,35 e 1,33 e 1,31 e 1,30 e 1,28 e 1,27 27 e 1,64 e 1,60 e 1,57 e 1,53 e 1,50 e 1,47 e 1,45 e 1,42 e 1,40 e 1,38 e 1,36 e 1,34 e 1,32 e 1,31 e 1,29 28 e 1,67 e 1,63 e 1,60 e 1,56 e 1,53 e 1,50 e 1,47 e 1,45 e 1,43 e 1,40 e 1,38 e 1,36 e 1,35 e 1,33 e 1,32 29 e 1,70 e 1,66 e 1,63 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,50 e 1,48 e 1,45 e 1,43 e 1,41 e 1,39 e 1,37 e 1,36 e 1,34 30 e 1,73 e 1,69 e 1,66 e 1,62 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,51 e 1,48 e 1,46 e 1,44 e 1,42 e 1,40 e 1,39 e 1,37 31 e 1,77 e 1,73 e 1,69 e 1,65 e 1,62 e 1,59 e 1,56 e 1,53 e 1,51 e 1,49 e 1,47 e 1,45 e 1,43 e 1,41 e 1,40 32 e 1,80 e 1,76 e 1,72 e 1,68 e 1,65 e 1,62 e 1,59 e 1,57 e 1,54 e 1,52 e 1,50 e 1,48 e 1,46 e 1,44 e 1,43 33 e 1,84 e 1,79 e 1,75 e 1,72 e 1,69 e 1,65 e 1,63 e 1,60 e 1,57 e 1,55 e 1,53 e 1,51 e 1,49 e 1,48 e 1,46

5 LEEFTIJD e 3,87 e 3,57 e 3,32 e 3,11 e 2,93 e 2,77 e 2,64 e 2,52 e 2,41 e 2,32 e 2,24 e 2,16 e 2,09 e 2,03 e 1,97 e 1,92 35 e 3,94 e 3,64 e 3,38 e 3,17 e 2,99 e 2,83 e 2,69 e 2,57 e 2,46 e 2,37 e 2,28 e 2,20 e 2,13 e 2,07 e 2,01 e 1,96 36 e 4,02 e 3,71 e 3,45 e 3,23 e 3,04 e 2,88 e 2,74 e 2,62 e 2,51 e 2,41 e 2,32 e 2,25 e 2,18 e 2,11 e 2,05 e 2,00 37 e 4,10 e 3,78 e 3,52 e 3,29 e 3,10 e 2,94 e 2,80 e 2,67 e 2,56 e 2,46 e 2,37 e 2,29 e 2,22 e 2,15 e 2,10 e 2,04 38 e 4,18 e 3,85 e 3,58 e 3,36 e 3,16 e 3,00 e 2,85 e 2,72 e 2,61 e 2,51 e 2,42 e 2,34 e 2,27 e 2,20 e 2,14 e 2,08 39 e 4,26 e 3,93 e 3,65 e 3,42 e 3,23 e 3,06 e 2,91 e 2,78 e 2,66 e 2,56 e 2,47 e 2,39 e 2,31 e 2,25 e 2,19 e 2,13 40 e 4,34 e 4,01 e 3,73 e 3,49 e 3,29 e 3,12 e 2,97 e 2,84 e 2,72 e 2,61 e 2,52 e 2,44 e 2,36 e 2,29 e 2,23 e 2,18 41 e 4,43 e 4,09 e 3,80 e 3,56 e 3,36 e 3,18 e 3,03 e 2,90 e 2,78 e 2,67 e 2,57 e 2,49 e 2,41 e 2,34 e 2,28 e 2,22 42 e 4,52 e 4,17 e 3,88 e 3,64 e 3,43 e 3,25 e 3,09 e 2,96 e 2,83 e 2,73 e 2,63 e 2,54 e 2,47 e 2,40 e 2,33 e 2,28 43 e 4,61 e 4,25 e 3,96 e 3,71 e 3,50 e 3,32 e 3,16 e 3,02 e 2,90 e 2,79 e 2,69 e 2,60 e 2,52 e 2,45 e 2,39 e 2,33 44 e 4,70 e 4,34 e 4,04 e 3,79 e 3,57 e 3,39 e 3,23 e 3,08 e 2,96 e 2,85 e 2,75 e 2,66 e 2,58 e 2,51 e 2,44 e 2,38 45 e 4,80 e 4,43 e 4,13 e 3,87 e 3,65 e 3,46 e 3,30 e 3,15 e 3,02 e 2,91 e 2,81 e 2,72 e 2,64 e 2,57 e 2,50 e 2,44 46 e 4,90 e 4,52 e 4,21 e 3,95 e 3,73 e 3,53 e 3,37 e 3,22 e 3,09 e 2,98 e 2,88 e 2,78 e 2,70 e 2,63 e 2,56 e 2,50 47 e 5,00 e 4,62 e 4,30 e 4,04 e 3,81 e 3,61 e 3,44 e 3,29 e 3,16 e 3,05 e 2,94 e 2,85 e 2,77 e 2,69 e 2,63 e 2,57 48 e 5,11 e 4,72 e 4,40 e 4,12 e 3,89 e 3,69 e 3,52 e 3,37 e 3,24 e 3,12 e 3,01 e 2,92 e 2,84 e 2,76 e 2,69 e 2,63 49 e 5,21 e 4,82 e 4,49 e 4,21 e 3,98 e 3,78 e 3,60 e 3,45 e 3,31 e 3,19 e 3,09 e 2,99 e 2,91 e 2,83 e 2,77 e 2,71 50 e 5,33 e 4,92 e 4,59 e 4,31 e 4,07 e 3,86 e 3,68 e 3,53 e 3,39 e 3,27 e 3,16 e 3,07 e 2,98 e 2,91 e 2,84 51 e 5,44 e 5,03 e 4,69 e 4,41 e 4,16 e 3,95 e 3,77 e 3,61 e 3,48 e 3,35 e 3,25 e 3,15 e 3,06 e 2,99 52 e 5,56 e 5,14 e 4,80 e 4,51 e 4,26 e 4,05 e 3,86 e 3,70 e 3,56 e 3,44 e 3,33 e 3,23 e 3,15 53 e 5,68 e 5,26 e 4,91 e 4,61 e 4,36 e 4,14 e 3,96 e 3,80 e 3,65 e 3,53 e 3,42 e 3,32 54 e 5,81 e 5,38 e 5,02 e 4,72 e 4,46 e 4,25 e 4,06 e 3,89 e 3,75 e 3,62 e 3,51 55 e 5,94 e 5,50 e 5,14 e 4,83 e 4,57 e 4,35 e 4,16 e 4,00 e 3,85 e 3,73 56 e 6,07 e 5,63 e 5,26 e 4,95 e 4,69 e 4,46 e 4,27 e 4,10 e 3,96 57 e 6,21 e 5,76 e 5,38 e 5,07 e 4,81 e 4,58 e 4,39 e 4,22 58 e 6,36 e 5,90 e 5,52 e 5,20 e 4,93 e 4,70 e 4,51 59 e 6,50 e 6,04 e 5,65 e 5,33 e 5,06 e 4,83 60 e 6,66 e 6,19 e 5,80 e 5,47 e 5,20 61 e 6,82 e 6,34 e 5,95 e 5,62 62 e 6,99 e 6,51 e 6,11 63 e 7,17 e 6,68 64 e 7,35

6 LEEFTIJD e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,75 e 1,72 e 1,69 e 1,66 e 1,63 e 1,61 e 1,58 e 1,56 e 1,54 e 1,53 e 1,51 e 1,49 35 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,76 e 1,72 e 1,69 e 1,67 e 1,64 e 1,62 e 1,60 e 1,58 e 1,56 e 1,54 36 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,79 e 1,76 e 1,73 e 1,70 e 1,68 e 1,66 e 1,64 e 1,62 e 1,60 37 e 1,99 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,83 e 1,80 e 1,77 e 1,74 e 1,72 e 1,69 e 1,67 e 1,65 38 e 2,03 e 1,99 e 1,95 e 1,91 e 1,87 e 1,84 e 1,81 e 1,78 e 1,76 e 1,74 e 1,71 39 e 2,08 e 2,03 e 1,99 e 1,95 e 1,92 e 1,88 e 1,85 e 1,83 e 1,80 e 1,78 40 e 2,13 e 2,08 e 2,04 e 2,00 e 1,96 e 1,93 e 1,90 e 1,87 e 1,85 41 e 2,17 e 2,13 e 2,08 e 2,04 e 2,01 e 1,97 e 1,94 e 1,92 42 e 2,22 e 2,18 e 2,13 e 2,09 e 2,06 e 2,02 e 1,99 43 e 2,28 e 2,23 e 2,18 e 2,14 e 2,11 e 2,08 44 e 2,33 e 2,28 e 2,24 e 2,20 e 2,16 45 e 2,39 e 2,34 e 2,30 e 2,26 46 e 2,45 e 2,40 e 2,36 47 e 2,51 e 2,46 48 e 2,58 MEER WETEN? GA NAAR REAAL.NL/PARTNERS

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartZorg Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn Uitvaartverzekering tegen koopsom Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn De Uitvaartverzekering van REAAL. Dé oplossing wanneer

Nadere informatie

Geen geldzorgen nalaten

Geen geldzorgen nalaten AEGON UitvaartkostenPlan Geen geldzorgen nalaten Zeker weten: straks is er geld voor de uitvaart Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Een uitvaart

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

fbto uitvaartverzekering

fbto uitvaartverzekering fbto uitvaartverzekering Bepaal zelf hoelang u wilt betalen Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 78 Ik kan zelf een uitvaartverzekering afsluiten. De kosten van uw afscheid goed verzekerd We weten allemaal

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie