Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!"

Transcriptie

1 Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie! Op onze vakanties zijn verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing, die u hieronder overzichtelijk gerangschikt vindt. Op het moment dat u bij ons boekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Hoe te boeken en met hoeveel mensen Reis- en annuleringsverzekering Reisvoorwaarden Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een scooter en het besturen van een rally auto Voorwaarden voor bij het skiën Klachten Opbouw van de prijzen Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen Disclaimer/ privacy Foto door Pekka Hokkanen Hoe te boeken - top In samenwerking met u als aanmelder/ hoofdboeker stellen wij in overleg uw reis op maat samen. U stuurt ons uw wensen, wij stellen hier een voorbeeldprogramma van op dat wij naar u toesturen. Na uw goedkeuring maken wij vervolgens een offerte. Deze ontvangen wij graag van u getekend retour, waarna wij uw reis definitief bevestigen. Uw plaats is dan gegarandeerd. Onze specialiteit is het samenstellen van een unieke reiservaring. FINholidays boekt in principe geen vliegtuig, veerboot of andere middelen van vervoer om naar Finland toe te gaan. Pagina 1

2 Klanten die alleen willen reizen, of juist met een groot gezelschap, die minder goed ter been zijn, kinderen, in principe is iedereen welkom en proberen wij voor iedereen een reis op maat en naar wens te maken. U (= de aanmelder/ hoofdboeker, op wiens naam de bestelling is gedaan) kunt bij ons een reis op maat boeken door gebruik te maken van de site daar uw keuze te maken en vervolgens ons uw wensen te mailen via FINholidays [at] glebbeek.nl. Als u besluit te bestellen, ontvangt u een bevestiging in uw mailbox, die tevens dient als eerste indicatie van de door u verschuldigde reissom. U dient de volledige reissom conform de reisvoorwaarden te voldoen. U doet uw boeking bij onze Finse reispartners, FINholidays treedt op als reisagent en handelt de bestelling namens hen administratief af. Wij adviseren u om zelf uw vliegreis te boeken, aangezien in de praktijk blijkt dat dit goedkoper is. Finnair is voor deze reis in principe de aangewezen maatschappij, aangezien men via een overstap in Helsinki naar een regionaal vliegveld in de regio vliegt. In principe wordt gevlogen vanaf Schiphol of Zaventem. Andere mogelijkheden zijn Blue1 (overstap) of Transavia (eenmaal per week, rechtstreeks naar Rovaniemi). Vanuit Duitsland is Air Berlin een aantrekkelijk alternatief. Bij boeking wordt nagegaan of er voldoende plaats is in Finland. Indien dit niet het geval is, wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. In voorgaande gevallen kunt u besluiten uw reis aan te passen. U begrijpt dat, hoe vroeger u boekt, des te groter de kans dat u niet wordt geconfronteerd met wijzigingen en eventuele meerkosten. Zie verder Reisvoorwaarden. Bij de pakketten wordt altijd uitgegaan van gezelschappen van minimaal 2 mensen. Als u als single van onze diensten gebruik wilt maken, zullen wij eerst overleggen met de betrokken partners alvorens wij uw boeking kunnen aannemen. Kinderen zijn welkom. Wij wijzen u er op dat bepaalde activiteiten ongeschikt zijn voor hen (zie ook aansprakelijkheid). Reis- en annuleringsverzekering - top Het hebben van een geldige annulerings- en reisverzekering ten tijde van de reis is gezien de aard van onze reizen verplicht. Het is mogelijk om deze af te sluiten bij De Europeesche. Reisverzekeraars verplichten hun klanten om bij een wintersportreis speciale, aanvullende, verzekeringen af te sluiten. Heeft u en een of meerdere personen uit uw reisgezelschap geen annulerings- en reisverzekering, dan betekent dit dat als zich voorvallen voordoen, hoe vervelend dan ook, er géén beroep kan worden gedaan op welke verzekering dan ook. Bij annulering is er geen enkel recht om de aan FINholidays reeds betaalde vergoedingen terug te vragen, sterker nog, het is bepaald niet uit te sluiten dat u verplicht bent alsnog aan FINholidays de gehele reissom te voldoen. Mocht uzelf of iemand uit uw reisgezelschap onverwachts iets overkomen, dan kunt u geen enkel beroep doen op FINholidays, betreffende, maar niet beperkt tot, medische kosten en voorkomende transportkosten. Daarom benadrukken wij nogmaals uw plicht om over een annulerings-/ reisverzekering te beschikken als u een reispakket afneemt en dit tevens goed na te gaan bij de personen uit uw reisgezelschap. Wij wijzen u er op dat wij uw bestelling mogen weigeren indien blijkt dat geen annulerings- en reisverzekering zijn afgesloten. Reisvoorwaarden - top Aanmelding en betaling Pagina 2

3 Aanmelding en betaling U kunt bij ons een aanvraag indienen voor een reis op maat naar aanleiding van de informatie zoals deze wordt vermeld op onze site. Wij zullen u vervolgens laten weten of wij u verder al dan niet van dienst kunnen zijn. Is dit wel het geval, dan maken wij voor u een offerte die wordt samengesteld op basis van de wensen die u ons heeft laten weten. U doet bij ons een definitieve boeking op het moment dat u de offerte van FINholidays ondertekent en retour stuurt per post. Ons adres wordt op de offerte vermeld. Voor een correcte verwerking van uw boeking vragen wij altijd om persoonsgegevens van u en uw eventuele reisgeno(o)t(en). Deze worden slechts gebruikt voor verwerking in onze administratie en die van de bij de reis op maat betrokken reispartners. Wij wijzen u er op dat u als hoofdboeker ervoor verantwoordelijk bent dat u de gegevens betreffende uw reisgezelschap correct invult. Voor eventuele fouten bent u aansprakelijk. Na de definitieve boeking ontvangt u een factuur met daarop vermeld de gehele reissom die u ons verschuldigd bent. Alle vermelde bedragen dienen uiterlijk 56 dagen voor uw vertrek te zijn binnengekomen onze rekeningnummer, dat op de factuur staat vermeld, alsmede het bevestigingsnummer. Boekingen die binnen 28 dagen voor het vertrek worden gedaan, worden alleen in behandeling genomen als u telefonisch of per internet het bedrag overmaakt aan FINholidays onder vermelding van de hiervoor genoemde kenmerken. Bij niet tijdige betaling (van het volledige verschuldigde bedrag of een ontbrekend deel van het verschuldigde bedrag) ontvangt u een schriftelijke herinnering van ons en heeft u alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd op de dag van verzuim. In dit geval wordt reeds betaald geld niet teruggestort en zullen u de verschuldigde annuleringskosten in rekening worden gebracht. Relevante toeslagen, zoals veiligheidstoeslagen en dergelijke, zijn inbegrepen in de prijzen zoals wij die aan u hebben overhandigd. Eventuele stijgingen van deze toeslagen (prijsstijgingen) worden door FINholidays direct aan u doorberekend. Annuleren Annulering van de reis dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren bij ons. De poststempeldatum van de annuleringsbrief geldt als annuleringsdatum. Bij annulering brengen wij u de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: E 50,- per persoon, tot een maximum van 25% van de reissom Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 30ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, vermeerderd met 30% van de reissom Bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot op de dag van vertrek of later: de volle reissom FINholidays behoudt zich namens de partners het recht voor het programma te wijzigen, onderbreken of te annuleren in het geval van mechanische pech, weersomstandigheden, ziekte, natuurinvloeden, grensproblemen, stakingen of welke overmachtsituatie dan ook. Bij annulering door een van de betrokken partners om een van bovenstaande redenen wordt in overleg uw reis naar een andere datum verschoven of krijgt u het betaalde bedrag terug. Pagina 3

4 Aansprakelijkheid Elke deelnemer dient zelf na te gaan of deze voldoende ervaring en conditie heeft voor de deelname aan het gekozen programma en de gekozen programmaonderdelen. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste conditie en ervaring en de juiste keuze van het programma(onderdeel). Mocht tijdens het programma blijken dat de deelnemer hieraan niet voldoet of een normale en goede voortgang van het programma belemmert door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, wangedrag en/ of slecht materiaal, dan kan de leiding de deelnemer verdere deelname aan het programma weigeren. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Tevens wijzen wij u er nadrukkelijk op dat bepaalde activiteiten die worden georganiseerd, niet geschikt zijn voor kinderen. Indien blijkt dat u een te jong kind heeft opgegeven voor een bepaalde activiteit, dan wordt deelname ter plaatse ontzegd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Als voorbeelden kunnen gelden sneeuwscooter rijden en rally-activiteiten. Onze partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in vlieg-, bus-, of taxidiensten of de gevolgen van stakingen, problemen in informatiesystemen van onze dienstverlener(s), handelingen en/of nalatigheden van betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie, of voor andere onregelmatigheden die door oorzaken buiten onze wil plaatsvinden. Aansprakelijkheid voor vervoer door de lucht is vastgelegd in de Conventie van Warschau. Voor schade of letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaarden onze partners geen aansprakelijkheid. Daarvoor dient de deelnemer een reis- en ongevallenverzekering of andere noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Immers: onze partners zijn niet aansprakelijk voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een reis en/of annuleringskostenverzekering, danwel een ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). Indien de deelnemer schade toebrengt aan eigendommen van derden, hetzij andere deelnemers aan de reis, hetzij de organisator van een activiteit of de eigenaar van een accommodatie, is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk. Voor zover een van de betrokken partners zelf toerekenbaar tekort schiet en de deelnemer daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de betreffende partner beperkt tot maximaal eenmaal de gefactureerde reissom. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten. Onze partners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. Onze partners zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Wij wijzen u tevens op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek Boek 7 aangaande de Reisovereenkomst (artikelen ) Reserveringskosten Per boeking brengt FINholidays geen reserveringskosten bij u in rekening. Pagina 4

5 Wijzigingen Wilt u na uw boeking wijzigingen in uw programma en/ of reisschema aanbrengen, dan brengt FINholidays, naast het verschil in de reissom, E 30,- bij u in rekening. In het geval van een wijziging waardoor uw reissom lager uitvalt, vindt géén restitutie plaats. Gewenste wijzigingen die zijn aangevraagd binnen 28 dagen voor vertrek, kunnen tot hogere kosten leiden. Noodgevallen Wij wijzen er op dat elke deelnemer er zelf voor verantwoordelijk is dat familieleden, vrienden of andere dierbaren over de juiste contactgegevens in Finland beschikken. Deze stellen wij u als hoofdboeker ter beschikking als u de reis heeft geboekt en de reissom heeft voldaan; u draagt er zorg voor dat de andere deelnemers uit uw reisgezelschap beschikking krijgen over deze gegevens. Voor noodgevallen in Finland kan de deelnemer een beroep doen op het nummer 112. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat de hulpdiensten ter plaatse snel op de hoogte kunnen worden gesteld van diens lichamelijke conditie en andere relevante informatie. Tevens raden wij elke deelnemer dringend aan in de portemonnee of een andere plek contactgegevens van diens dierbaren in Nederland of elders bij zich te dragen, opdat in voorkomende gevallen door de Finse hulpdiensten snel contact kan worden gezocht. Een voorbeeld is het gebruik van de code ICE in de mobiele telefoon. Reisbescheiden Circa één week voor de vertrekdatum ontvangt u de reisbescheiden. U bent als hoofdboeker verantwoordelijk voor de verspreiding en/of het beheer van de reisbescheiden en informatie voor de overige deelnemers van de betreffende boeking. Alle deelnemers dienen zelf zorg te dragen dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten zoals, maar niet beperkt tot, geldig paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren etc. Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een sneeuwscooter en het besturen van een auto - top Voor de huur van een auto dient de deelnemer te beschikken over minimaal rijbewijs B. Dit wordt bij het ophalen van de huurauto ter plekke geverifieerd. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen huurauto meenemen. De deelnemer krijgt geen restitutie van het betaalde bedrag. Het is mogelijk om het eigen risico te verkleinen door het afkopen van het eigen risico. Dit verschilt per reis, FINholidays zal in de relevante gevallen altijd hierover informatie verstrekken. Huurauto's worden met volle tank aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Bij inlevering van de auto dient de tank ook weer gevuld te zijn. Het aantal kilometers dat de deelnemer mag rijden is onbeperkt. Let u op dat de omstandigheden op de Finse wegen anders zijn dan in Nederland! Zie ook deze pagina Om zelf een sneeuwscooter te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over een rijbewijs. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen sneeuwscooter besturen. De deelnemer kan het hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. Pagina 5

6 worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier bij een van de sneeuwscooters die worden bestuurd door personen die wel beschikken over een rijbewijs. Er kunnen nooit meer passagiers dan bestuurders zijn. Om zelf een rally auto te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over de vaardigheid met een auto te rijden. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te kunnen rijden: de deelnemer mag geen rally auto besturen. De deelnemer kan het eventueel specifiek hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier in een rally auto die wordt bestuurd door een van de medewerkers van de organisatie die de activiteit ter plaatse regelt. Voor het besturen van welk voortuig dan ook geldt: 0% alcohol! Voorwaarden voor bij het skiën - top Voor het skiën op de vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het is verplicht om kinderen onder de 7 jaar een helm te laten dragen. Tevens dient een kind van deze leeftijd altijd onder begeleiding te staan van een volwassene. Voor oudere kinderen en volwassenen wordt het dragen van een helm met klem aanbevolen. Het is mogelijk ter plaatse een helm te huren, hiervoor kan de vergoeding ter plaatse worden voldaan. Ook kan gebruik worden gemaakt van een skibril. Deze ook ter plaatse worden gehuurd, hiervoor dient de vergoeding ter plaatse te worden voldaan. Elke deelnemer dient zelf te zorgen voor kleding die geschikt is om mee te skiën. Let u op de noodzakelijke verzekeringen. Klachten - top Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) te worden gemeld (bij voorkeur per mail of telefoon) bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de betreffende partner. Getracht zal worden deze klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de deelnemer dit ter plaatse mede te delen en de betreffende partner daarvan telefonisch of per mail van op de hoogte te stellen. Uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland kan de deelnemer de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij de betreffende partner. Klachten/ berichten die niet binnen de gestelde termijnen zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. De betreffende partner zal binnen 30 dagen na het indienen van de klacht reageren. Opbouw van onze prijzen - top Op onze site staat slechts een "vanaf"-prijs weergegeven; deze bestaat uit; deze bestaat uit een verblijf van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in Pagina 6

7 van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in het maken van een reis op maat, en dit doen wij exclusief op aanvraag. In samenwerking met u stellen wij programma samen en na uw akkoord sturen wij u ter goedkeuring een offerte. Deze stuurt u vervolgens getekend retour. De op de site weergegeven prijzen bestaan uit de volgende onderdelen (tenzij anders wordt aangegeven): Vervoer vliegveld - accommodatie v.v. Accommodatie Vervoer van en naar de activiteit Eventueel maaltijd (dit staat in deze gevallen beschreven bij de activiteit zelf) Aangegeven activiteiten Inclusief toeslagen In principe is bij alle prijzen inbegrepen benodigd materiaal (zoals bij skiën (ook de skipas), langlaufen en sneeuwschoenlopen), tenzij anders wordt aangegeven. Ook toeslagen zijn inbegrepen. Alle prijzen zijn afgestemd op een totaal reisgezelschap van minimaal 2 personen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door tikfouten en dergelijke prijzen incorrect kunnen zijn weergegeven. Indien wij dit constateren en u heeft geboekt voor de incorrecte prijs, dan stellen wij u hiervan per ommegaande op de hoogte. Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen - top Wij doen er natuurlijk alles voor om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. Daarvoor hebben wij gegevens van u nodig, als u boekt. Deze hebben betrekking op: gegevens over u zoals deze in uw paspoort staan eventuele dieetvoorschriften, zoals glutenvrij, vegetarisch, suikervrij schoenmaten in het geval u bij ons wilt sneeuwschoen lopen de hiervoor vermelde gegevens van de deelnemers uit uw reisgezelschap Deze gegevens worden slechts gebruikt voor het goed kunnen uitvoeren van uw reis op maat. Deze gegevens zullen dan ook worden gedeeld met de betrokken partners. Wij zullen u pas vragen om deze gegevens nadat u een definitieve boeking bij ons hebt gedaan. Op die tijden dat u geen activiteiten boekt, dient u voor uw eigen tijdsinvulling en uw eigen maaltijd te zorgen. Dit betekent ook dat dit voor eigen rekening is en niet onder verantwoordelijkheid valt van onze partners. Indien u kinderen in uw gezelschap heeft, dient u zelf zorg te dragen voor benodigdheden, zoals een kinderwagen, kinderstoel voor in de auto en dergelijke. Kinderstoelen voor aan tafel zijn ter plekke op aanvraag verkrijgbaar. Disclaimer/ privacy - top Wij doen onze best alle weergegeven informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven. Toch kunnen er door omstandigheden onnauwkeurigheden sluipen in de inhoud van deze site. Wij benadrukken dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, Pagina 7

8 dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, inclusief weergegeven prijzen (zie ook Opbouw van onze prijzen). Via onze site wordt geen informatie verzameld die betrekking heeft op u als individu en als zodanig op u kan worden teruggetraceerd. Tevens maken wij geen gebruik van cookies. Wel bieden wij u de mogelijkheid u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele gang van zaken met betrekking tot FINholidays. De door u aan ons afgestane gegevens zullen alleen worden gebruikt voor promotie van producten die gerelateerd zijn aan FINholidays en Finlandsite. Het gegevensbeheer gebeurt onder verantwoordelijkheid van Glebbeek-Internet. Alle op deze pagina vermelde voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. Bij regelmatig bezoek aan onze site adviseren wij u de voorwaarden altijd goed na te lezen. Indien u gebruik maakt van onze site, of een reis via onze site boekt, verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden zoals deze op deze pagina worden weergegeven, zoals ze gelden voor de gehele site en onze dienstverlening aan u. Pagina 8

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden España Exclusiva Boekingsvoorwaarden Deze boekingsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en zijn laatstelijk herzien in september 2010. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS SauerlandTips is een dienstverlener op het gebied van reizen/hotels/arrangementen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De meeste reizen worden uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India.

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Definities In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding :

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Anadoluline is een dienstverlener op het gebied van reizen. Door middel van deze site informeert en adviseert Anadoluline over reizen en worden on-line

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke.

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke. Specialist ALGEM MENE REISVOORWAARDEN Boeking Betaling Reissom Reisovereenkomst Reisduur- & wijzigingen Annuleringsvoorwaarden Reisbescheiden Verzekeringen Vaccinaties Aansprakelijkheid Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel De Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden van Footprint Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer: 50214942 Artikel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik

Nadere informatie

Samen Reizen Alle reizen vertrekken vanuit de Kempen. De reizigers Rolstoel/ rollator Begeleiding Accommodatie

Samen Reizen Alle reizen vertrekken vanuit de Kempen. De reizigers Rolstoel/ rollator Begeleiding Accommodatie Organiseert begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking die net niet zelf kunnen gaan. Al onze voorwaarden staan op internet www.samenreizen.com of vraag ze op bij samenreizen@hotmail.com

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Artikel 1: algemene bepalingen. Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: 023-3030180 http://www.eurotravelsports.nl/

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force

AFRIKA-SAFARIS.NL. Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika. Reisvoorwaarden Tusk Force Exclusieve safari's naar de mooiste natuur in Afrika Reisvoorwaarden Tusk Force REISVOORWAARDEN ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen welke

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 GEORGANISEERDE GROEPSREIZEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Accommodatieverschaffer: de organisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Relactive Reizen KvK: 57360138

Relactive Reizen KvK: 57360138 Algemene reisvoorwaarden Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op offertes, reizen en producten van Relactive Reizen. Artikel 1 Definities In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk Wetboek. Contractant:

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen tussen Great Visits to Britain, hierna: GVtB, en de opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2 Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Logiesverstrekker; de eigenaar of beheerder van een bedrijf die,

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 1: TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST REISVOORWAARDEN Een boeking is een overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours S.A., een legale reisagent geregistreerd in Costa Rica bij het Registro Nacional (Costa Ricaans Nationaal Register)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel REISVOORWAARDEN VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Nadere informatie

Indien groepsleden die zich bij Wens Chalets b.v. al hebben aangemeld, willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden.

Indien groepsleden die zich bij Wens Chalets b.v. al hebben aangemeld, willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VoetbalOnTour

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR 1. Definities Country Camper Verhuur: ingeschreven onder KVK nummer 51738651 Verhuurder: Eigenaar van de camper die door Country Camper Verhuur wordt aangeboden. 2. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ONDERDEEL1. ALGEMENE VOORWAARDEN REIZEN Algemene Voorwaarden Algemene bepalingen MotoX Travel organiseert groepsreizen voor particuliere motorrijders. MotoX Travel is onderdeel van MotoX gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Marathon Madness Broadway Aktie

Marathon Madness Broadway Aktie Boekingsformulier ING New York City Marathon 2013 Let op! Alle velden van het formulier dienen ingevuld te worden. Tevens is het vereist een kopie van het paspoort van alle reizigers toe te voegen bij

Nadere informatie

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte...

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte... HUURVOORWAARDEN 5 STERRENVILLA INHOUDSOPGAVE 1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2.1 Gehuurde... 2 2.2 Verhuurder... 2 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2 3.1 Offerte... 2 3.2 Boeking... 2

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen. De Fietstoerist REISVOORWAARDEN Artikel 1 Inleidende Bepaling. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Outdooraktiviteiten. GroeneHartslag

Algemene voorwaarden. Outdooraktiviteiten. GroeneHartslag Algemene voorwaarden Outdooraktiviteiten GroeneHartslag ALGEMENE VOORWAARDEN GroeneHartslag gevestigd te Reeuwijk, nader te noemen GroeneHartslag 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 VOORWAARDEN LIJNDIENSTEN ARTIKEL 3 AANVULLENDE VOORWAARDEN VAKANTIEVEILINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden door de reiziger. De dag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oktoberfestreizen.nl, Amsterdam, November 2014

Algemene voorwaarden Oktoberfestreizen.nl, Amsterdam, November 2014 Algemene voorwaarden Oktoberfestreizen.nl, Amsterdam, November 2014 1) Boeking en betaling 2) Vervoer 2a) Vervoer per Oktoberfestreizen.nl Oktoberfestbus 2b) Vervoer per Oktoberfesttrein 2c) Vervoer per

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Algemene voorwaarden Yoga-Vakantie.com 1. 0 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Yoga-vakantie.com (YV) : de organisatie, Yogavakantie (KvK), gevestigd te Rotterdam, Passerelstraat 38 b.

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

Mount Everest basecamp trekking 2012 boekingsformulier

Mount Everest basecamp trekking 2012 boekingsformulier Mount Everest basecamp trekking 2012 boekingsformulier Naam van de reis: Mount Everest basecamp trekking 2012 Data: 5 oktober 2012 27 oktober 2012 Kosten: 2295 euro Voornaam en achternaam deelnemer Adres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Organisator / Coincide: de gebruiker van deze voorwaarden, Coincide BV, kantoorhoudende te Argonautenstraat 29, 1076

Nadere informatie

Amedida. Travel ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL. Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Amedida. Travel ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL. Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Amedida, gevestigd te Rijswijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage)

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Algemene voorwaarden Artikel 1 Identiteit van de ondernemer Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Bezoekadres: Edisonweg 53h, 4382 NV, Vlissingen E-mail adres: info@zeelandmassage.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties Algemene voorwaarden verhuur accommodaties 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud

Algemene voorwaarden. Inhoud Algemene voorwaarden Inhoud 1. Toepasselijkheid... 2 2. Boeking... 2 3. Annuleringen en annuleringskosten... 2 3.1 Groepsannulering... 2 3.2 Individuele annuleringen... 2 4. Groepsomvang en capaciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Unico Travel

Algemene Voorwaarden Unico Travel Algemene Voorwaarden Unico Travel Artikel 1 : Inleidende bepalingen Artikel 2 : Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 3 : Betaling Artikel 4 : Reissom Artikel 5 : Reisdocumenten en reisbescheiden Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Design Studio By Joël

ALGEMENE VOORWAARDEN Design Studio By Joël ALGEMENE VOORWAARDEN Design Studio By Joël Opdrachtnemer: Design Studio By Joël, bij KVK vermeld als By Joël. Ontwerper Joel Bouwmeester, hierna aangeduid met: By Joël. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke

Nadere informatie

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus Reisvoorwaarden Reisvoorwaarden ArizonaPlus Artikel 1: Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: ArizonaPlus b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN 1. Definities: ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN Versie: 1 december 2015 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie