Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!"

Transcriptie

1 Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie! Op onze vakanties zijn verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing, die u hieronder overzichtelijk gerangschikt vindt. Op het moment dat u bij ons boekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Hoe te boeken en met hoeveel mensen Reis- en annuleringsverzekering Reisvoorwaarden Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een scooter en het besturen van een rally auto Voorwaarden voor bij het skiën Klachten Opbouw van de prijzen Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen Disclaimer/ privacy Foto door Pekka Hokkanen Hoe te boeken - top In samenwerking met u als aanmelder/ hoofdboeker stellen wij in overleg uw reis op maat samen. U stuurt ons uw wensen, wij stellen hier een voorbeeldprogramma van op dat wij naar u toesturen. Na uw goedkeuring maken wij vervolgens een offerte. Deze ontvangen wij graag van u getekend retour, waarna wij uw reis definitief bevestigen. Uw plaats is dan gegarandeerd. Onze specialiteit is het samenstellen van een unieke reiservaring. FINholidays boekt in principe geen vliegtuig, veerboot of andere middelen van vervoer om naar Finland toe te gaan. Pagina 1

2 Klanten die alleen willen reizen, of juist met een groot gezelschap, die minder goed ter been zijn, kinderen, in principe is iedereen welkom en proberen wij voor iedereen een reis op maat en naar wens te maken. U (= de aanmelder/ hoofdboeker, op wiens naam de bestelling is gedaan) kunt bij ons een reis op maat boeken door gebruik te maken van de site daar uw keuze te maken en vervolgens ons uw wensen te mailen via FINholidays [at] glebbeek.nl. Als u besluit te bestellen, ontvangt u een bevestiging in uw mailbox, die tevens dient als eerste indicatie van de door u verschuldigde reissom. U dient de volledige reissom conform de reisvoorwaarden te voldoen. U doet uw boeking bij onze Finse reispartners, FINholidays treedt op als reisagent en handelt de bestelling namens hen administratief af. Wij adviseren u om zelf uw vliegreis te boeken, aangezien in de praktijk blijkt dat dit goedkoper is. Finnair is voor deze reis in principe de aangewezen maatschappij, aangezien men via een overstap in Helsinki naar een regionaal vliegveld in de regio vliegt. In principe wordt gevlogen vanaf Schiphol of Zaventem. Andere mogelijkheden zijn Blue1 (overstap) of Transavia (eenmaal per week, rechtstreeks naar Rovaniemi). Vanuit Duitsland is Air Berlin een aantrekkelijk alternatief. Bij boeking wordt nagegaan of er voldoende plaats is in Finland. Indien dit niet het geval is, wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. In voorgaande gevallen kunt u besluiten uw reis aan te passen. U begrijpt dat, hoe vroeger u boekt, des te groter de kans dat u niet wordt geconfronteerd met wijzigingen en eventuele meerkosten. Zie verder Reisvoorwaarden. Bij de pakketten wordt altijd uitgegaan van gezelschappen van minimaal 2 mensen. Als u als single van onze diensten gebruik wilt maken, zullen wij eerst overleggen met de betrokken partners alvorens wij uw boeking kunnen aannemen. Kinderen zijn welkom. Wij wijzen u er op dat bepaalde activiteiten ongeschikt zijn voor hen (zie ook aansprakelijkheid). Reis- en annuleringsverzekering - top Het hebben van een geldige annulerings- en reisverzekering ten tijde van de reis is gezien de aard van onze reizen verplicht. Het is mogelijk om deze af te sluiten bij De Europeesche. Reisverzekeraars verplichten hun klanten om bij een wintersportreis speciale, aanvullende, verzekeringen af te sluiten. Heeft u en een of meerdere personen uit uw reisgezelschap geen annulerings- en reisverzekering, dan betekent dit dat als zich voorvallen voordoen, hoe vervelend dan ook, er géén beroep kan worden gedaan op welke verzekering dan ook. Bij annulering is er geen enkel recht om de aan FINholidays reeds betaalde vergoedingen terug te vragen, sterker nog, het is bepaald niet uit te sluiten dat u verplicht bent alsnog aan FINholidays de gehele reissom te voldoen. Mocht uzelf of iemand uit uw reisgezelschap onverwachts iets overkomen, dan kunt u geen enkel beroep doen op FINholidays, betreffende, maar niet beperkt tot, medische kosten en voorkomende transportkosten. Daarom benadrukken wij nogmaals uw plicht om over een annulerings-/ reisverzekering te beschikken als u een reispakket afneemt en dit tevens goed na te gaan bij de personen uit uw reisgezelschap. Wij wijzen u er op dat wij uw bestelling mogen weigeren indien blijkt dat geen annulerings- en reisverzekering zijn afgesloten. Reisvoorwaarden - top Aanmelding en betaling Pagina 2

3 Aanmelding en betaling U kunt bij ons een aanvraag indienen voor een reis op maat naar aanleiding van de informatie zoals deze wordt vermeld op onze site. Wij zullen u vervolgens laten weten of wij u verder al dan niet van dienst kunnen zijn. Is dit wel het geval, dan maken wij voor u een offerte die wordt samengesteld op basis van de wensen die u ons heeft laten weten. U doet bij ons een definitieve boeking op het moment dat u de offerte van FINholidays ondertekent en retour stuurt per post. Ons adres wordt op de offerte vermeld. Voor een correcte verwerking van uw boeking vragen wij altijd om persoonsgegevens van u en uw eventuele reisgeno(o)t(en). Deze worden slechts gebruikt voor verwerking in onze administratie en die van de bij de reis op maat betrokken reispartners. Wij wijzen u er op dat u als hoofdboeker ervoor verantwoordelijk bent dat u de gegevens betreffende uw reisgezelschap correct invult. Voor eventuele fouten bent u aansprakelijk. Na de definitieve boeking ontvangt u een factuur met daarop vermeld de gehele reissom die u ons verschuldigd bent. Alle vermelde bedragen dienen uiterlijk 56 dagen voor uw vertrek te zijn binnengekomen onze rekeningnummer, dat op de factuur staat vermeld, alsmede het bevestigingsnummer. Boekingen die binnen 28 dagen voor het vertrek worden gedaan, worden alleen in behandeling genomen als u telefonisch of per internet het bedrag overmaakt aan FINholidays onder vermelding van de hiervoor genoemde kenmerken. Bij niet tijdige betaling (van het volledige verschuldigde bedrag of een ontbrekend deel van het verschuldigde bedrag) ontvangt u een schriftelijke herinnering van ons en heeft u alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd op de dag van verzuim. In dit geval wordt reeds betaald geld niet teruggestort en zullen u de verschuldigde annuleringskosten in rekening worden gebracht. Relevante toeslagen, zoals veiligheidstoeslagen en dergelijke, zijn inbegrepen in de prijzen zoals wij die aan u hebben overhandigd. Eventuele stijgingen van deze toeslagen (prijsstijgingen) worden door FINholidays direct aan u doorberekend. Annuleren Annulering van de reis dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren bij ons. De poststempeldatum van de annuleringsbrief geldt als annuleringsdatum. Bij annulering brengen wij u de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: E 50,- per persoon, tot een maximum van 25% van de reissom Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 30ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, vermeerderd met 30% van de reissom Bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot op de dag van vertrek of later: de volle reissom FINholidays behoudt zich namens de partners het recht voor het programma te wijzigen, onderbreken of te annuleren in het geval van mechanische pech, weersomstandigheden, ziekte, natuurinvloeden, grensproblemen, stakingen of welke overmachtsituatie dan ook. Bij annulering door een van de betrokken partners om een van bovenstaande redenen wordt in overleg uw reis naar een andere datum verschoven of krijgt u het betaalde bedrag terug. Pagina 3

4 Aansprakelijkheid Elke deelnemer dient zelf na te gaan of deze voldoende ervaring en conditie heeft voor de deelname aan het gekozen programma en de gekozen programmaonderdelen. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste conditie en ervaring en de juiste keuze van het programma(onderdeel). Mocht tijdens het programma blijken dat de deelnemer hieraan niet voldoet of een normale en goede voortgang van het programma belemmert door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, wangedrag en/ of slecht materiaal, dan kan de leiding de deelnemer verdere deelname aan het programma weigeren. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Tevens wijzen wij u er nadrukkelijk op dat bepaalde activiteiten die worden georganiseerd, niet geschikt zijn voor kinderen. Indien blijkt dat u een te jong kind heeft opgegeven voor een bepaalde activiteit, dan wordt deelname ter plaatse ontzegd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Als voorbeelden kunnen gelden sneeuwscooter rijden en rally-activiteiten. Onze partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in vlieg-, bus-, of taxidiensten of de gevolgen van stakingen, problemen in informatiesystemen van onze dienstverlener(s), handelingen en/of nalatigheden van betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie, of voor andere onregelmatigheden die door oorzaken buiten onze wil plaatsvinden. Aansprakelijkheid voor vervoer door de lucht is vastgelegd in de Conventie van Warschau. Voor schade of letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaarden onze partners geen aansprakelijkheid. Daarvoor dient de deelnemer een reis- en ongevallenverzekering of andere noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Immers: onze partners zijn niet aansprakelijk voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een reis en/of annuleringskostenverzekering, danwel een ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). Indien de deelnemer schade toebrengt aan eigendommen van derden, hetzij andere deelnemers aan de reis, hetzij de organisator van een activiteit of de eigenaar van een accommodatie, is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk. Voor zover een van de betrokken partners zelf toerekenbaar tekort schiet en de deelnemer daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de betreffende partner beperkt tot maximaal eenmaal de gefactureerde reissom. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten. Onze partners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. Onze partners zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Wij wijzen u tevens op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek Boek 7 aangaande de Reisovereenkomst (artikelen ) Reserveringskosten Per boeking brengt FINholidays geen reserveringskosten bij u in rekening. Pagina 4

5 Wijzigingen Wilt u na uw boeking wijzigingen in uw programma en/ of reisschema aanbrengen, dan brengt FINholidays, naast het verschil in de reissom, E 30,- bij u in rekening. In het geval van een wijziging waardoor uw reissom lager uitvalt, vindt géén restitutie plaats. Gewenste wijzigingen die zijn aangevraagd binnen 28 dagen voor vertrek, kunnen tot hogere kosten leiden. Noodgevallen Wij wijzen er op dat elke deelnemer er zelf voor verantwoordelijk is dat familieleden, vrienden of andere dierbaren over de juiste contactgegevens in Finland beschikken. Deze stellen wij u als hoofdboeker ter beschikking als u de reis heeft geboekt en de reissom heeft voldaan; u draagt er zorg voor dat de andere deelnemers uit uw reisgezelschap beschikking krijgen over deze gegevens. Voor noodgevallen in Finland kan de deelnemer een beroep doen op het nummer 112. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat de hulpdiensten ter plaatse snel op de hoogte kunnen worden gesteld van diens lichamelijke conditie en andere relevante informatie. Tevens raden wij elke deelnemer dringend aan in de portemonnee of een andere plek contactgegevens van diens dierbaren in Nederland of elders bij zich te dragen, opdat in voorkomende gevallen door de Finse hulpdiensten snel contact kan worden gezocht. Een voorbeeld is het gebruik van de code ICE in de mobiele telefoon. Reisbescheiden Circa één week voor de vertrekdatum ontvangt u de reisbescheiden. U bent als hoofdboeker verantwoordelijk voor de verspreiding en/of het beheer van de reisbescheiden en informatie voor de overige deelnemers van de betreffende boeking. Alle deelnemers dienen zelf zorg te dragen dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten zoals, maar niet beperkt tot, geldig paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren etc. Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een sneeuwscooter en het besturen van een auto - top Voor de huur van een auto dient de deelnemer te beschikken over minimaal rijbewijs B. Dit wordt bij het ophalen van de huurauto ter plekke geverifieerd. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen huurauto meenemen. De deelnemer krijgt geen restitutie van het betaalde bedrag. Het is mogelijk om het eigen risico te verkleinen door het afkopen van het eigen risico. Dit verschilt per reis, FINholidays zal in de relevante gevallen altijd hierover informatie verstrekken. Huurauto's worden met volle tank aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Bij inlevering van de auto dient de tank ook weer gevuld te zijn. Het aantal kilometers dat de deelnemer mag rijden is onbeperkt. Let u op dat de omstandigheden op de Finse wegen anders zijn dan in Nederland! Zie ook deze pagina Om zelf een sneeuwscooter te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over een rijbewijs. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen sneeuwscooter besturen. De deelnemer kan het hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. Pagina 5

6 worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier bij een van de sneeuwscooters die worden bestuurd door personen die wel beschikken over een rijbewijs. Er kunnen nooit meer passagiers dan bestuurders zijn. Om zelf een rally auto te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over de vaardigheid met een auto te rijden. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te kunnen rijden: de deelnemer mag geen rally auto besturen. De deelnemer kan het eventueel specifiek hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier in een rally auto die wordt bestuurd door een van de medewerkers van de organisatie die de activiteit ter plaatse regelt. Voor het besturen van welk voortuig dan ook geldt: 0% alcohol! Voorwaarden voor bij het skiën - top Voor het skiën op de vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het is verplicht om kinderen onder de 7 jaar een helm te laten dragen. Tevens dient een kind van deze leeftijd altijd onder begeleiding te staan van een volwassene. Voor oudere kinderen en volwassenen wordt het dragen van een helm met klem aanbevolen. Het is mogelijk ter plaatse een helm te huren, hiervoor kan de vergoeding ter plaatse worden voldaan. Ook kan gebruik worden gemaakt van een skibril. Deze ook ter plaatse worden gehuurd, hiervoor dient de vergoeding ter plaatse te worden voldaan. Elke deelnemer dient zelf te zorgen voor kleding die geschikt is om mee te skiën. Let u op de noodzakelijke verzekeringen. Klachten - top Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) te worden gemeld (bij voorkeur per mail of telefoon) bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de betreffende partner. Getracht zal worden deze klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de deelnemer dit ter plaatse mede te delen en de betreffende partner daarvan telefonisch of per mail van op de hoogte te stellen. Uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland kan de deelnemer de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij de betreffende partner. Klachten/ berichten die niet binnen de gestelde termijnen zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. De betreffende partner zal binnen 30 dagen na het indienen van de klacht reageren. Opbouw van onze prijzen - top Op onze site staat slechts een "vanaf"-prijs weergegeven; deze bestaat uit; deze bestaat uit een verblijf van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in Pagina 6

7 van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in het maken van een reis op maat, en dit doen wij exclusief op aanvraag. In samenwerking met u stellen wij programma samen en na uw akkoord sturen wij u ter goedkeuring een offerte. Deze stuurt u vervolgens getekend retour. De op de site weergegeven prijzen bestaan uit de volgende onderdelen (tenzij anders wordt aangegeven): Vervoer vliegveld - accommodatie v.v. Accommodatie Vervoer van en naar de activiteit Eventueel maaltijd (dit staat in deze gevallen beschreven bij de activiteit zelf) Aangegeven activiteiten Inclusief toeslagen In principe is bij alle prijzen inbegrepen benodigd materiaal (zoals bij skiën (ook de skipas), langlaufen en sneeuwschoenlopen), tenzij anders wordt aangegeven. Ook toeslagen zijn inbegrepen. Alle prijzen zijn afgestemd op een totaal reisgezelschap van minimaal 2 personen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door tikfouten en dergelijke prijzen incorrect kunnen zijn weergegeven. Indien wij dit constateren en u heeft geboekt voor de incorrecte prijs, dan stellen wij u hiervan per ommegaande op de hoogte. Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen - top Wij doen er natuurlijk alles voor om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. Daarvoor hebben wij gegevens van u nodig, als u boekt. Deze hebben betrekking op: gegevens over u zoals deze in uw paspoort staan eventuele dieetvoorschriften, zoals glutenvrij, vegetarisch, suikervrij schoenmaten in het geval u bij ons wilt sneeuwschoen lopen de hiervoor vermelde gegevens van de deelnemers uit uw reisgezelschap Deze gegevens worden slechts gebruikt voor het goed kunnen uitvoeren van uw reis op maat. Deze gegevens zullen dan ook worden gedeeld met de betrokken partners. Wij zullen u pas vragen om deze gegevens nadat u een definitieve boeking bij ons hebt gedaan. Op die tijden dat u geen activiteiten boekt, dient u voor uw eigen tijdsinvulling en uw eigen maaltijd te zorgen. Dit betekent ook dat dit voor eigen rekening is en niet onder verantwoordelijkheid valt van onze partners. Indien u kinderen in uw gezelschap heeft, dient u zelf zorg te dragen voor benodigdheden, zoals een kinderwagen, kinderstoel voor in de auto en dergelijke. Kinderstoelen voor aan tafel zijn ter plekke op aanvraag verkrijgbaar. Disclaimer/ privacy - top Wij doen onze best alle weergegeven informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven. Toch kunnen er door omstandigheden onnauwkeurigheden sluipen in de inhoud van deze site. Wij benadrukken dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, Pagina 7

8 dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, inclusief weergegeven prijzen (zie ook Opbouw van onze prijzen). Via onze site wordt geen informatie verzameld die betrekking heeft op u als individu en als zodanig op u kan worden teruggetraceerd. Tevens maken wij geen gebruik van cookies. Wel bieden wij u de mogelijkheid u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele gang van zaken met betrekking tot FINholidays. De door u aan ons afgestane gegevens zullen alleen worden gebruikt voor promotie van producten die gerelateerd zijn aan FINholidays en Finlandsite. Het gegevensbeheer gebeurt onder verantwoordelijkheid van Glebbeek-Internet. Alle op deze pagina vermelde voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. Bij regelmatig bezoek aan onze site adviseren wij u de voorwaarden altijd goed na te lezen. Indien u gebruik maakt van onze site, of een reis via onze site boekt, verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden zoals deze op deze pagina worden weergegeven, zoals ze gelden voor de gehele site en onze dienstverlening aan u. Pagina 8

Algemene voorwaarden Balci Reizen

Algemene voorwaarden Balci Reizen Algemene voorwaarden Balci Reizen Onze organisatie is lid van IATA (nr 57-212363) en erkend agent van Turkish Airlines. BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN Balci Reizen kan een reservering voor u maken.wij

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf.

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. BudgetAir.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de

Nadere informatie

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN

ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN ALGEMENE SIMBO REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Simbo is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR-nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN

ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN ALGEMENE VINEA REISVOORWAARDEN Bedrijfsinformatie Vinea is een merknaam van Simbo Vakanties B.V. gevestigd te Arnhem. ANVR nummer 02251. SGR 2978. ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES

ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES ALGEMENE REIS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN REISORGANISATIE MALTA ADVIES ARTIKEL 1 BEDRIJFSGEGEVENS - Statutaire naam van de onderneming; Reisorganisatie Malta Advies - Vestigingsadres; Windesheimstraat 7

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MTB Xperience

Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden MTB Xperience Algemene voorwaarden van MTB Xperience Gevestigd en kantoorhoudende CM te Paterswolde Hierna te noemen: MTB Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE REISVOORWAARDEN Exploring Africa Travels en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht

Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht Algemene voorwaarden van: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women Maliestraat 12 3581 SL Utrecht Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden Nederland: 30221083 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden Het deelnemen aan de rondreizen en diensten van het reisbureau Thajsko Travel Thajsko Travel Co.Ltd. (Hierna te noemen het reisbureau of de reisorganisatie)

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Effeweg.nl

Reisvoorwaarden Effeweg.nl Reisvoorwaarden Effeweg.nl ANVR Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden Kuoni hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis: Georganiseerde reis: een door ons in het

Nadere informatie

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lifetime Xperience

Algemene voorwaarden Lifetime Xperience Algemene voorwaarden Lifetime Xperience ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. b) Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers.

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers. SNP & Yomads boekingsvoorwaarden & spelregels Versie juni-2015 Beste reiziger, U staat op het punt één van onze reizen te boeken of heeft wellicht net uw boeking aan ons doorgegeven. Wij danken u voor

Nadere informatie

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak.

1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak. Reis-en Reserveringsvoorwaarden Chalet Beyond 1. Chalet Beyond Chalet Beyond, gevestigd te (3812 HM) Amersfoort aan de Merwedestraat 18, is een eenmanszaak. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldig

Bijzondere voorwaarden geldig Bijzondere voorwaarden geldig Alle producten en diensten die via ons beschikbaar zijn Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij SRG Finland OY (Supersaver, me, Supersaver.nl) aangeschafte producten

Nadere informatie