Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie!"

Transcriptie

1 Welkom bij FINholidays - voor een onvergetelijke vakantie! Op onze vakanties zijn verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing, die u hieronder overzichtelijk gerangschikt vindt. Op het moment dat u bij ons boekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Hoe te boeken en met hoeveel mensen Reis- en annuleringsverzekering Reisvoorwaarden Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een scooter en het besturen van een rally auto Voorwaarden voor bij het skiën Klachten Opbouw van de prijzen Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen Disclaimer/ privacy Foto door Pekka Hokkanen Hoe te boeken - top In samenwerking met u als aanmelder/ hoofdboeker stellen wij in overleg uw reis op maat samen. U stuurt ons uw wensen, wij stellen hier een voorbeeldprogramma van op dat wij naar u toesturen. Na uw goedkeuring maken wij vervolgens een offerte. Deze ontvangen wij graag van u getekend retour, waarna wij uw reis definitief bevestigen. Uw plaats is dan gegarandeerd. Onze specialiteit is het samenstellen van een unieke reiservaring. FINholidays boekt in principe geen vliegtuig, veerboot of andere middelen van vervoer om naar Finland toe te gaan. Pagina 1

2 Klanten die alleen willen reizen, of juist met een groot gezelschap, die minder goed ter been zijn, kinderen, in principe is iedereen welkom en proberen wij voor iedereen een reis op maat en naar wens te maken. U (= de aanmelder/ hoofdboeker, op wiens naam de bestelling is gedaan) kunt bij ons een reis op maat boeken door gebruik te maken van de site daar uw keuze te maken en vervolgens ons uw wensen te mailen via FINholidays [at] glebbeek.nl. Als u besluit te bestellen, ontvangt u een bevestiging in uw mailbox, die tevens dient als eerste indicatie van de door u verschuldigde reissom. U dient de volledige reissom conform de reisvoorwaarden te voldoen. U doet uw boeking bij onze Finse reispartners, FINholidays treedt op als reisagent en handelt de bestelling namens hen administratief af. Wij adviseren u om zelf uw vliegreis te boeken, aangezien in de praktijk blijkt dat dit goedkoper is. Finnair is voor deze reis in principe de aangewezen maatschappij, aangezien men via een overstap in Helsinki naar een regionaal vliegveld in de regio vliegt. In principe wordt gevlogen vanaf Schiphol of Zaventem. Andere mogelijkheden zijn Blue1 (overstap) of Transavia (eenmaal per week, rechtstreeks naar Rovaniemi). Vanuit Duitsland is Air Berlin een aantrekkelijk alternatief. Bij boeking wordt nagegaan of er voldoende plaats is in Finland. Indien dit niet het geval is, wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. In voorgaande gevallen kunt u besluiten uw reis aan te passen. U begrijpt dat, hoe vroeger u boekt, des te groter de kans dat u niet wordt geconfronteerd met wijzigingen en eventuele meerkosten. Zie verder Reisvoorwaarden. Bij de pakketten wordt altijd uitgegaan van gezelschappen van minimaal 2 mensen. Als u als single van onze diensten gebruik wilt maken, zullen wij eerst overleggen met de betrokken partners alvorens wij uw boeking kunnen aannemen. Kinderen zijn welkom. Wij wijzen u er op dat bepaalde activiteiten ongeschikt zijn voor hen (zie ook aansprakelijkheid). Reis- en annuleringsverzekering - top Het hebben van een geldige annulerings- en reisverzekering ten tijde van de reis is gezien de aard van onze reizen verplicht. Het is mogelijk om deze af te sluiten bij De Europeesche. Reisverzekeraars verplichten hun klanten om bij een wintersportreis speciale, aanvullende, verzekeringen af te sluiten. Heeft u en een of meerdere personen uit uw reisgezelschap geen annulerings- en reisverzekering, dan betekent dit dat als zich voorvallen voordoen, hoe vervelend dan ook, er géén beroep kan worden gedaan op welke verzekering dan ook. Bij annulering is er geen enkel recht om de aan FINholidays reeds betaalde vergoedingen terug te vragen, sterker nog, het is bepaald niet uit te sluiten dat u verplicht bent alsnog aan FINholidays de gehele reissom te voldoen. Mocht uzelf of iemand uit uw reisgezelschap onverwachts iets overkomen, dan kunt u geen enkel beroep doen op FINholidays, betreffende, maar niet beperkt tot, medische kosten en voorkomende transportkosten. Daarom benadrukken wij nogmaals uw plicht om over een annulerings-/ reisverzekering te beschikken als u een reispakket afneemt en dit tevens goed na te gaan bij de personen uit uw reisgezelschap. Wij wijzen u er op dat wij uw bestelling mogen weigeren indien blijkt dat geen annulerings- en reisverzekering zijn afgesloten. Reisvoorwaarden - top Aanmelding en betaling Pagina 2

3 Aanmelding en betaling U kunt bij ons een aanvraag indienen voor een reis op maat naar aanleiding van de informatie zoals deze wordt vermeld op onze site. Wij zullen u vervolgens laten weten of wij u verder al dan niet van dienst kunnen zijn. Is dit wel het geval, dan maken wij voor u een offerte die wordt samengesteld op basis van de wensen die u ons heeft laten weten. U doet bij ons een definitieve boeking op het moment dat u de offerte van FINholidays ondertekent en retour stuurt per post. Ons adres wordt op de offerte vermeld. Voor een correcte verwerking van uw boeking vragen wij altijd om persoonsgegevens van u en uw eventuele reisgeno(o)t(en). Deze worden slechts gebruikt voor verwerking in onze administratie en die van de bij de reis op maat betrokken reispartners. Wij wijzen u er op dat u als hoofdboeker ervoor verantwoordelijk bent dat u de gegevens betreffende uw reisgezelschap correct invult. Voor eventuele fouten bent u aansprakelijk. Na de definitieve boeking ontvangt u een factuur met daarop vermeld de gehele reissom die u ons verschuldigd bent. Alle vermelde bedragen dienen uiterlijk 56 dagen voor uw vertrek te zijn binnengekomen onze rekeningnummer, dat op de factuur staat vermeld, alsmede het bevestigingsnummer. Boekingen die binnen 28 dagen voor het vertrek worden gedaan, worden alleen in behandeling genomen als u telefonisch of per internet het bedrag overmaakt aan FINholidays onder vermelding van de hiervoor genoemde kenmerken. Bij niet tijdige betaling (van het volledige verschuldigde bedrag of een ontbrekend deel van het verschuldigde bedrag) ontvangt u een schriftelijke herinnering van ons en heeft u alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd op de dag van verzuim. In dit geval wordt reeds betaald geld niet teruggestort en zullen u de verschuldigde annuleringskosten in rekening worden gebracht. Relevante toeslagen, zoals veiligheidstoeslagen en dergelijke, zijn inbegrepen in de prijzen zoals wij die aan u hebben overhandigd. Eventuele stijgingen van deze toeslagen (prijsstijgingen) worden door FINholidays direct aan u doorberekend. Annuleren Annulering van de reis dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren bij ons. De poststempeldatum van de annuleringsbrief geldt als annuleringsdatum. Bij annulering brengen wij u de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: E 50,- per persoon, tot een maximum van 25% van de reissom Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 30ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, vermeerderd met 30% van de reissom Bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot op de dag van vertrek of later: de volle reissom FINholidays behoudt zich namens de partners het recht voor het programma te wijzigen, onderbreken of te annuleren in het geval van mechanische pech, weersomstandigheden, ziekte, natuurinvloeden, grensproblemen, stakingen of welke overmachtsituatie dan ook. Bij annulering door een van de betrokken partners om een van bovenstaande redenen wordt in overleg uw reis naar een andere datum verschoven of krijgt u het betaalde bedrag terug. Pagina 3

4 Aansprakelijkheid Elke deelnemer dient zelf na te gaan of deze voldoende ervaring en conditie heeft voor de deelname aan het gekozen programma en de gekozen programmaonderdelen. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste conditie en ervaring en de juiste keuze van het programma(onderdeel). Mocht tijdens het programma blijken dat de deelnemer hieraan niet voldoet of een normale en goede voortgang van het programma belemmert door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, wangedrag en/ of slecht materiaal, dan kan de leiding de deelnemer verdere deelname aan het programma weigeren. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Tevens wijzen wij u er nadrukkelijk op dat bepaalde activiteiten die worden georganiseerd, niet geschikt zijn voor kinderen. Indien blijkt dat u een te jong kind heeft opgegeven voor een bepaalde activiteit, dan wordt deelname ter plaatse ontzegd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom. Als voorbeelden kunnen gelden sneeuwscooter rijden en rally-activiteiten. Onze partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in vlieg-, bus-, of taxidiensten of de gevolgen van stakingen, problemen in informatiesystemen van onze dienstverlener(s), handelingen en/of nalatigheden van betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie, of voor andere onregelmatigheden die door oorzaken buiten onze wil plaatsvinden. Aansprakelijkheid voor vervoer door de lucht is vastgelegd in de Conventie van Warschau. Voor schade of letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaarden onze partners geen aansprakelijkheid. Daarvoor dient de deelnemer een reis- en ongevallenverzekering of andere noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Immers: onze partners zijn niet aansprakelijk voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een reis en/of annuleringskostenverzekering, danwel een ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). Indien de deelnemer schade toebrengt aan eigendommen van derden, hetzij andere deelnemers aan de reis, hetzij de organisator van een activiteit of de eigenaar van een accommodatie, is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk. Voor zover een van de betrokken partners zelf toerekenbaar tekort schiet en de deelnemer daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de betreffende partner beperkt tot maximaal eenmaal de gefactureerde reissom. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten. Onze partners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. Onze partners zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Wij wijzen u tevens op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek Boek 7 aangaande de Reisovereenkomst (artikelen ) Reserveringskosten Per boeking brengt FINholidays geen reserveringskosten bij u in rekening. Pagina 4

5 Wijzigingen Wilt u na uw boeking wijzigingen in uw programma en/ of reisschema aanbrengen, dan brengt FINholidays, naast het verschil in de reissom, E 30,- bij u in rekening. In het geval van een wijziging waardoor uw reissom lager uitvalt, vindt géén restitutie plaats. Gewenste wijzigingen die zijn aangevraagd binnen 28 dagen voor vertrek, kunnen tot hogere kosten leiden. Noodgevallen Wij wijzen er op dat elke deelnemer er zelf voor verantwoordelijk is dat familieleden, vrienden of andere dierbaren over de juiste contactgegevens in Finland beschikken. Deze stellen wij u als hoofdboeker ter beschikking als u de reis heeft geboekt en de reissom heeft voldaan; u draagt er zorg voor dat de andere deelnemers uit uw reisgezelschap beschikking krijgen over deze gegevens. Voor noodgevallen in Finland kan de deelnemer een beroep doen op het nummer 112. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat de hulpdiensten ter plaatse snel op de hoogte kunnen worden gesteld van diens lichamelijke conditie en andere relevante informatie. Tevens raden wij elke deelnemer dringend aan in de portemonnee of een andere plek contactgegevens van diens dierbaren in Nederland of elders bij zich te dragen, opdat in voorkomende gevallen door de Finse hulpdiensten snel contact kan worden gezocht. Een voorbeeld is het gebruik van de code ICE in de mobiele telefoon. Reisbescheiden Circa één week voor de vertrekdatum ontvangt u de reisbescheiden. U bent als hoofdboeker verantwoordelijk voor de verspreiding en/of het beheer van de reisbescheiden en informatie voor de overige deelnemers van de betreffende boeking. Alle deelnemers dienen zelf zorg te dragen dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten zoals, maar niet beperkt tot, geldig paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren etc. Voorwaarden voor de huur van een auto, het besturen van een sneeuwscooter en het besturen van een auto - top Voor de huur van een auto dient de deelnemer te beschikken over minimaal rijbewijs B. Dit wordt bij het ophalen van de huurauto ter plekke geverifieerd. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen huurauto meenemen. De deelnemer krijgt geen restitutie van het betaalde bedrag. Het is mogelijk om het eigen risico te verkleinen door het afkopen van het eigen risico. Dit verschilt per reis, FINholidays zal in de relevante gevallen altijd hierover informatie verstrekken. Huurauto's worden met volle tank aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Bij inlevering van de auto dient de tank ook weer gevuld te zijn. Het aantal kilometers dat de deelnemer mag rijden is onbeperkt. Let u op dat de omstandigheden op de Finse wegen anders zijn dan in Nederland! Zie ook deze pagina Om zelf een sneeuwscooter te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over een rijbewijs. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te beschikken over een rijbewijs, of het document niet bij zich te dragen: de deelnemer mag geen sneeuwscooter besturen. De deelnemer kan het hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. Pagina 5

6 worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier bij een van de sneeuwscooters die worden bestuurd door personen die wel beschikken over een rijbewijs. Er kunnen nooit meer passagiers dan bestuurders zijn. Om zelf een rally auto te mogen besturen, dient de deelnemer te beschikken over de vaardigheid met een auto te rijden. Dit wordt gecontroleerd bij de start van de activiteit. Blijkt de deelnemer bij de controle niet te kunnen rijden: de deelnemer mag geen rally auto besturen. De deelnemer kan het eventueel specifiek hiervoor betaalde geld niet terugvorderen bij FINholidays. Het eigen risico kan veelal worden afgekocht,. FINholidays zal in de relevante gevallen hierover informatie verstrekken. De deelnemer mag altijd meerijden als passagier in een rally auto die wordt bestuurd door een van de medewerkers van de organisatie die de activiteit ter plaatse regelt. Voor het besturen van welk voortuig dan ook geldt: 0% alcohol! Voorwaarden voor bij het skiën - top Voor het skiën op de vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het is verplicht om kinderen onder de 7 jaar een helm te laten dragen. Tevens dient een kind van deze leeftijd altijd onder begeleiding te staan van een volwassene. Voor oudere kinderen en volwassenen wordt het dragen van een helm met klem aanbevolen. Het is mogelijk ter plaatse een helm te huren, hiervoor kan de vergoeding ter plaatse worden voldaan. Ook kan gebruik worden gemaakt van een skibril. Deze ook ter plaatse worden gehuurd, hiervoor dient de vergoeding ter plaatse te worden voldaan. Elke deelnemer dient zelf te zorgen voor kleding die geschikt is om mee te skiën. Let u op de noodzakelijke verzekeringen. Klachten - top Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) te worden gemeld (bij voorkeur per mail of telefoon) bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de betreffende partner. Getracht zal worden deze klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de deelnemer dit ter plaatse mede te delen en de betreffende partner daarvan telefonisch of per mail van op de hoogte te stellen. Uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland kan de deelnemer de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij de betreffende partner. Klachten/ berichten die niet binnen de gestelde termijnen zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. De betreffende partner zal binnen 30 dagen na het indienen van de klacht reageren. Opbouw van onze prijzen - top Op onze site staat slechts een "vanaf"-prijs weergegeven; deze bestaat uit; deze bestaat uit een verblijf van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in Pagina 6

7 van 6 nachten in motel, 2 activiteiten, exclusief vervoer. De reden is eenvoudig: wij zijn gespecialiseerd in het maken van een reis op maat, en dit doen wij exclusief op aanvraag. In samenwerking met u stellen wij programma samen en na uw akkoord sturen wij u ter goedkeuring een offerte. Deze stuurt u vervolgens getekend retour. De op de site weergegeven prijzen bestaan uit de volgende onderdelen (tenzij anders wordt aangegeven): Vervoer vliegveld - accommodatie v.v. Accommodatie Vervoer van en naar de activiteit Eventueel maaltijd (dit staat in deze gevallen beschreven bij de activiteit zelf) Aangegeven activiteiten Inclusief toeslagen In principe is bij alle prijzen inbegrepen benodigd materiaal (zoals bij skiën (ook de skipas), langlaufen en sneeuwschoenlopen), tenzij anders wordt aangegeven. Ook toeslagen zijn inbegrepen. Alle prijzen zijn afgestemd op een totaal reisgezelschap van minimaal 2 personen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door tikfouten en dergelijke prijzen incorrect kunnen zijn weergegeven. Indien wij dit constateren en u heeft geboekt voor de incorrecte prijs, dan stellen wij u hiervan per ommegaande op de hoogte. Wat wij voor u regelen en wat wij van u vragen - top Wij doen er natuurlijk alles voor om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. Daarvoor hebben wij gegevens van u nodig, als u boekt. Deze hebben betrekking op: gegevens over u zoals deze in uw paspoort staan eventuele dieetvoorschriften, zoals glutenvrij, vegetarisch, suikervrij schoenmaten in het geval u bij ons wilt sneeuwschoen lopen de hiervoor vermelde gegevens van de deelnemers uit uw reisgezelschap Deze gegevens worden slechts gebruikt voor het goed kunnen uitvoeren van uw reis op maat. Deze gegevens zullen dan ook worden gedeeld met de betrokken partners. Wij zullen u pas vragen om deze gegevens nadat u een definitieve boeking bij ons hebt gedaan. Op die tijden dat u geen activiteiten boekt, dient u voor uw eigen tijdsinvulling en uw eigen maaltijd te zorgen. Dit betekent ook dat dit voor eigen rekening is en niet onder verantwoordelijkheid valt van onze partners. Indien u kinderen in uw gezelschap heeft, dient u zelf zorg te dragen voor benodigdheden, zoals een kinderwagen, kinderstoel voor in de auto en dergelijke. Kinderstoelen voor aan tafel zijn ter plekke op aanvraag verkrijgbaar. Disclaimer/ privacy - top Wij doen onze best alle weergegeven informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven. Toch kunnen er door omstandigheden onnauwkeurigheden sluipen in de inhoud van deze site. Wij benadrukken dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, Pagina 7

8 dat dit geen opzet is en dat u als zodanig geen beroep kunt doen op de foutief weergegeven informatie, inclusief weergegeven prijzen (zie ook Opbouw van onze prijzen). Via onze site wordt geen informatie verzameld die betrekking heeft op u als individu en als zodanig op u kan worden teruggetraceerd. Tevens maken wij geen gebruik van cookies. Wel bieden wij u de mogelijkheid u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele gang van zaken met betrekking tot FINholidays. De door u aan ons afgestane gegevens zullen alleen worden gebruikt voor promotie van producten die gerelateerd zijn aan FINholidays en Finlandsite. Het gegevensbeheer gebeurt onder verantwoordelijkheid van Glebbeek-Internet. Alle op deze pagina vermelde voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. Bij regelmatig bezoek aan onze site adviseren wij u de voorwaarden altijd goed na te lezen. Indien u gebruik maakt van onze site, of een reis via onze site boekt, verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden zoals deze op deze pagina worden weergegeven, zoals ze gelden voor de gehele site en onze dienstverlening aan u. Pagina 8

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN Inleiding De ANVR reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014

Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014 Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014 Deze Boekingsvoorwaarden zijn conform hetgeen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER tot stand is gekomen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

Indien u uw boeking definitief wilt maken dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit doet u middels het boekingsformulier.

Indien u uw boeking definitief wilt maken dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit doet u middels het boekingsformulier. Boekingsvoorwaarden Vliegreis De reis is gebaseerd op een vlucht heen naar Mumbai en terug vanaf Trivandrum. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de begin- en vanaf de eindbestemming.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt. Motorvakantiemarokko Algemene Voorwaarden Datum opmaak: juni 2017 Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Motorvakantiemarokko van een compleet

Nadere informatie

Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Algemene voorwaarden World of Bavaria Travel World of Bavaria Travel is lid van de R+V Allgemeine Versicherung AG en hanteert de volgende boekingsvoorwaarden. Boekingsvoorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden España Exclusiva Boekingsvoorwaarden Deze boekingsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en zijn laatstelijk herzien in september 2010. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Esthebeauty BV, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS SauerlandTips is een dienstverlener op het gebied van reizen/hotels/arrangementen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De meeste reizen worden uitgevoerd

Nadere informatie

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T Reisvoorwaarden AIE Op de reizen van de Asociación Iberoamericana (in het vervolg kortweg AIE genoemd) zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het boekingsproces,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Tour de Vacance. Gewijzigde voorwaarden

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Goedkoopbusjehuren.com worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 Personal Touch Travel verklaart de ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met aanvulling van toepassing geldend voor boekingen gemaakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. Artikel 1. Reserveren Alle reissommen zijn per persoon. Elke (hoofd)deelnemer - de organisator van de reservering - ontvangt van ons een reisbevestiging

Nadere informatie

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke.

ALGEM. Golfreizen. Golfreizen.n. calamiteiten Voor vragen. 1. Boeking. reis en afstemming aangebode. en gaat u. Persoonlijke. Specialist ALGEM MENE REISVOORWAARDEN Boeking Betaling Reissom Reisovereenkomst Reisduur- & wijzigingen Annuleringsvoorwaarden Reisbescheiden Verzekeringen Vaccinaties Aansprakelijkheid Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel De Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden van Footprint Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer: 50214942 Artikel

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India.

Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Algemene Voorwaarden Live Mindfully Roots of Mindfulness Reis & Retraite in India. Definities In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt:

Nadere informatie

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting.

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting. Algemene Voorwaarden Vrijblijvend aanbod Het aanbod van HunTravel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat de reiziger wenst te reserveren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN EN REIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN EN REIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN EN REIZEN 0 In de algemene voorwaarden Evenementen en reizen geven wij u informatie over de wijze waarop Camper Club Nederland haar dienstverlening op het gebied van Evenementen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN SURFAWHILE

BOEKINGSVOORWAARDEN SURFAWHILE BOEKINGSVOORWAARDEN SURFAWHILE INLEIDING SurfaWhile is als reisagent een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. SurfaWhile verleent deze diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding :

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Anadoluline is een dienstverlener op het gebied van reizen. Door middel van deze site informeert en adviseert Anadoluline over reizen en worden on-line

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

AUTO AVONTUUR. Algemene Voorwaarden. Datum opmaak: december 2012

AUTO AVONTUUR. Algemene Voorwaarden. Datum opmaak: december 2012 AUTO AVONTUUR Algemene Voorwaarden Datum opmaak: december 2012 Johan van Hasseltweg 112-1022 WZ Amsterdam Telefoon: 020-7735780 - Fax: 020-3312429 E-mail: info@motortrails.nl KvK Amsterdam: 34.17.30.10

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie

Studiereis: Rome 11 t/m 15 november

Studiereis: Rome 11 t/m 15 november Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Rome alsmede actieve

Nadere informatie

Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl

Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl Algemene huur Voorwaarden van Kamperen met de auto.nl adres: De Muninksplaat 6 B 8754HG Makkum FRL Telefoonnummer: 06 81195047 Email adres : info@kamperenmetdeauto.nl KvK Leeuwarden nummer: 52938018 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN

ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN Deze ANVR- Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, zijn herzien in september 2011

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf,

Nadere informatie

Studiereis: Noord Cyprus 13 t/m 17 april 2016

Studiereis: Noord Cyprus 13 t/m 17 april 2016 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Noord Cyprus alsmede

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ga het Doen

Algemene voorwaarden Ga het Doen Algemene voorwaarden Ga het Doen INSCHRIJVEN VIA INTERNET Als je je aanmeldt voor een training bij GA HET DOEN, ontvang je daarvan een bevestiging per e- mail. Daarin staan de details van je aanmelding

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling:

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015. Inleidende bepaling: A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 2014-2015 Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden wordt onder reiziger verstaan: de wederpartij van reisorganisator Ihlosi Travel; diegene te wiens behoeve de

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Artikel 1: algemene bepalingen. Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: 023-3030180 http://www.eurotravelsports.nl/

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl

Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl Algemene reisvoorwaarden IbexAdventures.nl Avontuurlijke reizen in Afrika In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan

Nadere informatie

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping,

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping, Algemene voorwaarden voor het boeken van een huurtent of reserveren van de Chambre d hôte 1. Hoe boekt u? U kunt telefonisch of via de mail reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig: naam en adres

Nadere informatie

ANVR-Boekingsvoorwaarden 2011

ANVR-Boekingsvoorwaarden 2011 ANVR-Boekingsvoorwaarden 2011 Deze ANVR Boekingsvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Reis- en Boekingsvoorwaarden

Reis- en Boekingsvoorwaarden Reis- en Boekingsvoorwaarden Sea More Travel vindt het belangrijk dat je tevreden bent over jouw reis. Wij zijn van mening dat duidelijke en overzichtelijke reis- en boekingsvoorwaarden hier aan kunnen

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trekker Reizen

Algemene voorwaarden Trekker Reizen Algemene voorwaarden Trekker Reizen 1. Inschrijving De inschrijving geschiedt bij toezending van het ingevulde boekingsformulier. Alleen mensen die op hetzelfde adres wonen kunnen gebruik maken van 1 formulier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de

Nadere informatie

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending.

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Barça voetbalreizen. De gegevens van Barça voetbalreizen zijn: Barça voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, zijn

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie