HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014"

Transcriptie

1 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus MD Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) website:

2

3 HANDBOEK SCHERMER REVISIE FEBRUARI 2012 Voorwoord bij de versie van augustus 2013mei 2014 Er is een wijziging aangebracht in de selectiecriteria voor deelname aan internationale jeugdtiteltoernooien. Doel hiervan is enerzijds om een natuurlijke verbinding te leggen tussen deelname aan JEK en JWK en talenten meer te binden aan een opleidingsprogramma. Anderzijds wordt hiermee beoogd de kosten voor deelnemers te beperken indien ervoor wordt gekozen dit programma (met een beperkt aantal kwalificatiewedstrijden) te volgen. Deze aanpassing is een vervolg op de aanpassingen van augustus Etienne Van Cann, 2014 Delft, augustus 2013mei

4 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE- of EFC-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden, EFC-cadettenwedstrijden en het EFC-U23-circuit De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Doping Individuele begeleiding Procedure Scheidsrechters 27 9 Draaiboek titeltoernooien 28

5 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 33 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Beloningsysteem Wie komen in aanmerking? Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Formatted... [1] Formatted... [2] Formatted... [3] Formatted... [4] Formatted... [5] Formatted... [6] Formatted... [7] Formatted... [8] Formatted... [9] Formatted... [10] Formatted... [11] Formatted... [12] Formatted... [13] Formatted... [14] Formatted... [15] Formatted... [16] Formatted... [17] Formatted... [18] Formatted... [19] Formatted... [20] Formatted... [21] Formatted... [22] Formatted... [23] Formatted... [24] Formatted... [25] Formatted... [26] Formatted... [27] Formatted... [28] Formatted... [29] Formatted... [30] Formatted... [31] Formatted... [32] Formatted... [33] Formatted... [34] Formatted... [35]

6 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Doping Individuele begeleiding Categorieën A-, B- en HP-status: Criteria en meetmomenten Procedure Scheidsrechters 30 9 Draaiboek titeltoernooien Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 36 Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted:

7 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Inleiding 1.1 Status Het Handboek Schermer heeft de status van een reglement van de KNAS (art. 25 lid 4 van de Statuten). Op grond van art 25 lid 7 treedt het Handboek Schermer na besluit van het bondsbestuur in werking zodra het aan alle verenigingen bekend is gemaakt. Het Handboek is op de ALV van 2005 vastgesteld. Naast het Handboek-Schermer zijn het Algemeen Reglement, de Statuten en het Tuchtreglement van de KNAS alsmede het FIE-reglement van toepassing op schermers, officials, wedstrijdleidingen, coaches, begeleiders en andere betrokkenen. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de KNAS worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek-Schermer, de reglementen van de KNAS en het wedstrijdreglement van de KNAS. Organisatoren van wedstrijden in Nederland kunnen via de wedstrijdaankondiging en -uitnodiging afwijkende en aanvullende regels stellen, bv ten aanzien de kleding, de wedstrijdformule, etc. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de FIE worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek- Schermer, de reglementen van de FIE en het wedstrijdreglement van de FIE. 1.2 Definities De termen die in het Handboek Schermer worden gebruikt hebben de volgende betekenis: Topsportbeleidsplan Het vigerende Topsportbeleidsplan (thans is dat het Topsportbeleidsplan ). Kernploeg Groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) Groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Bestuurslid Topsport Lid van het bondsbestuur van de KNAS, belast met alle zaken aangaande topsport.

8 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Technisch Directeur KNAS-functionaris belast met de aansturing van de bondscoaches, supervisie over de kernploegen en JO, hun wedstrijd- en trainingsprogramma s en resultaten en de topsportbudgetbewaking. Indien geen Technisch Directeur is aangesteld, neemt het bestuurslid Topsport zijn taken waar. Bondscoach Door de KNAS aangewezen coach die de sporttechnische verantwoordelijkheid draagt over het wedstrijd- en trainingsprogramma van één of meer kernploegen en JO-categorieën. Wapencoördinator KNAS-functionaris belast met de leiding over één kernploeg of JO-categorie. Indien geen wapencoördinator is aangesteld, neemt de bondscoach zijn taken waar. Functionaris KNAS-internationaal KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien, Grand- Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrijven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten behoeve van KNAS-ranglijsten. Functionaris KNAS-wedstrijden KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het opstellen en publiceren van de Nederlandse wedstrijdkalender. Functionaris KNAS-ranglijsten KNAS-functionaris belast met het bijhouden en publiceren van de Nederlandse ranglijst. KNAS-scheidsrechterszaken Commissie van de KNAS belast met alle zaken betreffende scheidsrechtersaangelegenheden waarbij de KNAS is betrokken. WB-circuit Wedstrijden door de FIE aangewezen als meetellend voor de wereldranglijst, met uitzondering van de Wereldkampioenschappen (WK) en de Olympische Spelen (OS). Tot het wereldbekercircuit behoren: - wereldbekerwedstrijden (gewone wereldbekerwedstrijden, kandidaat-wereldbekerwedstrijden, Grand-Prix-wedstrijden); - satellietwedstrijden. Als in het Handboek Schermer wordt gesproken over WB-wedstrijd, dat wordt daarmee elke wedstrijd uit het wereldbekercircuit bedoeld met uitzondering van satelliettoernooien.

9 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS WB-circuit-equipe Met ingang van het seizoen is er een apart WB-circuit voor equipes. Ten aanzien van WB-wedstrijden voor equipes gelden overwegend dezelfde regels en procedures als voor individuele WB-wedstrijden, tenzij anders vermeld. EFC Cadettencircuit Met ingang van seizoen is er een apart Europees circuit voor cadetten. De regels voor aanmelding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelfde als voor de WB-wedstrijden. EFC U 23 C ircuit Met ingang van het seizoen van is er apart een circuit voor onder 23 scher mers.d e regels voor aan melding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelf de als voor WB-wedstrijden Titeltoernooien Europese kampioenschappen (EK), Europese junioren kampioenschappen (JEK), Europese cadetten kampioenschappen (ECK), wereldkampioenschappen (WK) en wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten (JWK/CWK), EK Veteranen, EK U23, WK Veteranen I SR voorheen Tuchtcommissie/Commissie van Beroep De KNAS participeert in het Instituut SportRechtspraak (ISR). Dit instituut behandelt voor de KNAS alle tuchtrechtelijke zaken, en vervangt daarmee de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Voor de werking van het ISR zij verwezen naar de website Afkortingen KNAS Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond FIE UEE EFC EK JEK WK JWK Fédération Internationale d'escrime Union Européenne d Escrime European Fencing Federation Europese Kampioenschappen Europese Kampioenschappen voor Junioren Wereldkampioenschappen Jeugd-Wereldkampioenschappen CWK Wereldkampioenschappen voor Cadetten OS Olympische Spelen WYG World Youth Games ISR JO KP Instituut SportRechtspraak Jong Orange Kernploeg

10 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Nationaliteit De regels en procedures in dit Handboek Schermer hebben over het algemeen betrekking op alle leden van de schermbond, ongeacht het land waarvoor ze uitkomen (nationaliteit). Het moge duidelijk zijn dat om te kunnen toetreden tot een kernploeg of JO, om uitgezonden te worden naar WK, EK of WJK en om in aanmerking te komen voor het beloningsstelsel de Nederlandse nationaliteit vereist is. Wereldranglijst Tegenwoordig staan er veel schermers met 0 punten op de wereldranglijst. Dit komt omdat geautomatiseerd de gehele deelnemerslijst van toernooien aan de wereldranglijst kunnen worden toegevoegd. Deze schermers tellen niet mee als we het hebben over de wereldranglijst. Dus ten behoeve van de bepaling van het percentage van een wedstrijd voor de Nederlandse Ranglijst gaan we uit van de wereldranglijst van schermers met minimaal 1 punt (zie hoofdstuk 2 en bijlage 1). Ten behoeve van de kwalificatie op eigen kosten betekent elders op de wereldranglijst elders op de wereldranglijst en met minimaal 1 punt (zie paragraaf 3.6).

11 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Puntensysteem en ranglijsten 2.1 Wedstri jden en punten Het puntensysteem is een rekenmodel dat het mogelijk maakt prestaties te waarderen op grond van de zwaarte van de betrokken wedstrijden. De zwaarte wordt uitgedrukt in percentages. Om de percentages te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van de formules in Bijlage 1 Formules puntensysteem. Om het aantal behaalde punten vast te stellen wordt het aantal punten dat behoort bij een bepaalde plaatsing vermenigvuldigd met het percentage. De punten die bij een bepaalde plaatsing horen staan in Tabel 2.1Tabel 2.1. Tabel 2.1 Punten behorend bij plaatsing Plaats Punten en verder 200 Daarbij gelden de volgende regels: of of of of } bij poulesysteem: 7-12: 700 punten worden behaald door schermers die: - twee rondes, waarin schermers afvallen, overleven, - ten minste één eliminatieronde (al dan niet geschermd) overleven, indien er in die eliminatieronde en een eventuele voorronde tenminste 33% van de schermers is afgevallen, - in het geval van een wedstrijd volgens het poule-systeem, de derde ronde halen, tenzij de tweede ronde de finale is, - in het geval van een wedstrijd volgens poule-unique, bij de beste 67% ( 2 / 3 e ) eindigen; - op het NK de eliminatie halen (compleet of incompleet tableau); dit geldt niet voor NKs waarvoor het deelnemersveld ingeperkt is. punten kunnen alleen behaald worden op: - GP-, WB- en Satelliet-wedstrijden;

12 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI open buitenlandse wedstrijden waarvan tijdig bij KNAS-Ranglijsten uitslagen worden ingeleverd (zie verder paragraaf 2.2); - Nederlandse wedstrijden wanneer die zijn aangemeld bij KNAS-wedstrijden EN waarvoor alle Nederlandse verenigingen zijn uitgenodigd EN waarvoor geen deelnamerestrictie geldt; voor een jeugdschermer, die punten haalt op een wedstrijd van 33% of meer in een hogere leeftijdscategorie dan zijn eigen categorie, wordt het behaalde aantal punten met 1,1 vermenigvuldigd voor zijn eigen ranglijst; voor NK's geldt een vastgesteld percentage van 40%. Dit geldt niet voor NK s waarvoor een deelnemersinperking geldt (dus waarvoor geen punten te verdienen zijn); punten behaald op WB-wedstrijden worden met een factor 2 vermenigvuldigd; punten behaald op wedstrijden met een percentage van respectievelijk 50% of meer (senioren en junioren) en 30% (met uitzondering van het NK) of meer (cadetten) worden met een factor 2 vermenigvuldigd. voor wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt dat de behaalde punten automatisch met een factor 2 worden vermenigvuldigd (ingang seizoen 2011/2012) 2.2 Resultaten buitenlandse wedstrijden Het doorgeven van de behaalde resultaten aan KNAS-ranglijsten dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Dit geldt niet voor wereldbekerwedstrijden. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken schermers en hun begeleiders ervoor te zorgen dat de resultaten worden doorgegeven. Indien er bij een wedstrijd een officiële bondsbegeleider aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid bij hem. Een schermer kan bij KNAS-ranglijsten een beargumenteerd verzoek doen om verlenging van de inlevertermijn. Bij het doorgeven van de wedstrijdresultaten gaat de voorkeur uit naar een complete einduitslag en een lijst van deelnemers, alfabetisch per land. Omdat dat niet altijd haalbaar is, kan in voorkomende gevallen volstaan worden met: - een complete deelnemerslijst (schermers die daadwerkelijk hebben deelgenomen, dus niet een lijst van aanmeldingen of inschrijvingen) en - de ranking voor zover bekend en - een aanduiding van de wedstrijdformule. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. Hangende de uitspraak van het ISR wordt de betreffende schermer uit de ranglijst geschrapt.

13 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Resultaten Nederlandse wedstrijden Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de wedstrijd dat de resultaten worden doorgegeven. Dit dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. 2.4 De ranglijst en het gebruik ervan Om het niveau van een schermer vast te stellen worden de vijf hoogste op de ranglijst voorkomende resultaten van de schermer bij elkaar opgeteld. De ranglijst is een doorlopende ranglijst, waarbij geldt: - de punten behaald op een bepaalde wedstrijd worden 13 maanden na de datum van die wedstrijd afgevoerd; - bij een wedstrijd met twee edities binnen 13 maanden, vervallen automatisch de behaalde punten bij de eerdere editie op het moment dat de tweede editie wordt gehouden, ongeacht of de schermer heeft meegedaan aan de tweede editie; - is van een WB-wedstrijd een tweede editie voorzien, maar valt die niet binnen de termijn van 13 maanden, terwijl de datum voor de volgende editie wel al bekend is, en valt die binnen 18 maanden na de eerdere editie, dan blijven de behaalde punten maximaal 18 maanden staan; - wordt in een land meer dan één WB-wedstrijd gehouden op hetzelfde wapen (dat wil zeggen één per jaar, maar om het jaar op een andere plek, onder een andere naam en op een andere datum), dan worden deze wedstrijden gezien als verschillende edities van dezelfde wedstrijd; - de punten behaald op een NK blijven staan tot het volgend NK, ongeacht de lengte van de tussenliggende periode. De ranglijst wordt gebruikt bij het vaststellen van de kwalificatie ten behoeve van de NK s, bij het vaststellen van eventuele vrijstellingen bij voorrondes van NK s en voor het bepalen of een schermer voldoet aan de deelnamelimiet voor het WB-circuit en titeltoernooien. Wedstrijdorganisaties gebruiken de ranglijst meestal ten behoeve van de indeling van de eerste ronde van hun toernooi. De ranglijst wordt in principe maandelijks geactualiseerd: rond de 1 e. De ranglijst van de eerste van de maand wordt rondgestuurd aan abonnementhouders en functionarissen. De ranglijsten worden gepubliceerd op de KNAS website. De ranglijst kent twee totaal-kolommen. De eerste totaal-kolom is de optelling van de vijf beste resultaten. De tweede bevat het aantal punten behaald op wedstrijden die meetellen voor de limiet voor het eerstkomende titeltoernooi. Hieraan kunnen alleen resultaten bijdragen die gehaald zijn na de uiterste limiet-datum voor de vorige editie van het titeltoernooi. De tweede totaal-kolom is indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor alle limieten geldt als meetpunt de laatst bekende ranglijst op het moment van sluiting van de inschrijftermijn die de KNAS hanteert.

14 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Organisatie 3.1 Marginale Toetsing De bondscoach is sturend in het samenstellen van selecties. Dit geldt voor de selectie van schermers die worden uitgenodigd deel te nemen aan een kernploeg of JO. Het geldt niet voor de selecties die worden uitgezonden naar wereldbekertoernooien en titeltoernooien; daarvoor geldt het principe dat de best presterende als eerste gaat. Indien er plaatsen over zijn en de bondscoach een equipe wenst te completeren, wordt zijn selectie marginaal getoetst. Het selectiebeleid van de bondscoach voor kernploegen en voor JO wordt marginaal getoetst door het Bestuurslid Topsport en de Technisch Directeur. Marginale toetsing betekent dat beoordeeld wordt of de bondscoach in redelijkheid en billijkheid tot de selectie is gekomen. Dit is van belang, omdat in tegenstelling tot de oude kwalificatiestructuur niet louter wordt geselecteerd op basis van behaalde punten en positie op de Nederlandse ranglijst. Er blijft weliswaar een minimale eis zoals die tot en met 2004 ook gold, maar er wordt vooral ook gekeken of de sporter past in het profiel van de Topsportloopbaan, zoals dat in het Topsportbeleidsplan is beschreven. Concreet: doet de sporter er genoeg aan, heeft de sporter talent, heeft de sporter perspectief, participeert de sporter in het wedstrijd- en trainingsprogramma? 3.2 Kernploegen en Jong Oranje Binnen de KNAS worden kernploegen (KP) en Jong Oranje (JO) onderscheiden. Een kernploeg is een groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) is een groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Elke KP en JO staat onder leiding van een wapencoördinator. De wapencoördinator kan de bondscoach zelf zijn of het kan een door hem aangewezen andere persoon zijn. De wapencoördinator kan een sporttechnische taak hebben, maar dat hoeft niet. De personele invulling wordt gemaakt in samenspraak tussen bondscoaches, Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Een actueel overzicht van de personele invulling is te vinden op de website van de KNAS: De samenstelling van de KP en JO en de begeleiding kan in de loop van het jaar veranderen. Er wordt naar gestreefd op de website altijd een actueel overzicht van de samenstelling van KP en JO te melden. Voor het lidmaatschap van een KP en JO worden schermers door de bondscoach uitgenodigd. De bondscoach laat zich in zijn selectiebeleid leiden door onder andere: - de nationale ranglijst;

15 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS de wereldranglijst; - de resultaten van individuele schermers; - het topsportperspectief (topsportloopbaan) van de schermer. Het lidmaatschap van JO betekent dat de schermer circa 15 uur per week met topsport bezig is. Voor het lidmaatschap van een kernploeg geldt een tijdbesteding van minimaal 20 uur. Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn in ieder geval: - de schermer moet zich committeren aan het wedstrijd- en trainingsprogramma van de kernploegen resp. JO; - de schermer moet voldoende fit zijn. De omvang en de samenstelling van een kernploeg en Jong Oranje kan gedurende het jaar veranderen. Indien de bondscoach daartoe aanleiding ziet kan een KP of JO uitgebreid of ingekrompen worden. Het selectiebeleid van de bondscoach wordt getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Tussen elk der leden van KP resp. JO en de bond wordt een Topsportovereenkomst opgesteld, waarin onder andere afspraken over het te volgen wedstrijd- en trainingsprogramma, gedrag, aan- en afwezigheid bij trainingen, enzovoorts wordt geregeld. Het ondertekenen van de overeenkomst is voorwaarde voor opname in KP resp. JO en voor uitzending naar wedstrijden. Schermers die deelnemen aan een titeltoernooi tekenen een Topsportovereenkomst voor de duur van het desbetreffende toernooi. Een schermer kan te allen tijde besluiten uit een KP resp. JO te treden. De bondscoach kan in overleg met de Technisch Directeur besluiten een schermer uit de KP resp. JO te zetten. Een dergelijk besluit wordt, met redenen omkleed, met de schermer besproken. De KNAS spant zich in de financiële en infrastructurele randvoorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van het wedstrijd- en trainingsprogramma (Zie verder hoofdstuk 55.). 3.3 Selecties voor wereldbekertoernooien De selectie voor een wereldbekerwedstrijd kan nooit groter zijn dan zes schermers (WB voor senioren) resp. vier schermers (WB voor junioren). De selectie betreft de bij KNAS- Internationaal aangemelde schermers die aan de limiet voor de desbetreffende categorie wereldbekerwedstrijden hebben voldaan. Inschrijving gebeurt op basis van de datum van aanmelding, de positie op de ranglijst en het toegelaten quotum. Zie verder Selecties voor titeltoernooien De volgorde op de ranglijst op de kwalificatiedatum of limietdatum bepaalt welke schermers worden uitgezonden naar internationale titeltoernooien tenzij de bondscoach anders beslist voor internationale jeugdtiteltoernooien. Alle uitzendingen zijn op eigen kosten behalve voor die programma s waarvoor externe financiering bestaat. De KNAS faciliteert voor alle internationale titeltoernooien het begeleidingsteam. Voor het EK en WK voor veteranen geldt geen KNAS-financiering. Kwalificatietraject 1 Bondscoach heeft beperkt aantal kwalificatiewedstrijden aangewezen.

16 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum in de kwalificatiewedstrijden de limiet hebben gehaald voor het titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en voor JWK en EK ongeveer vier tot acht weken, jaarlijks te bepalen. 1.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 2 Bondscoach heeft geen specifieke kwalificatiewedstrijden aangewezen. 2.1 Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum de limiet hebben gehaald voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. 2.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 3 er is geen Bondscoach voor de selectie. 3.1 De schermers kwalificeren zich die op de ranglijst ten minste voldoen aan de limiet voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. Het selectiebeleid (zie 1.2 en 2.2) van de Bondscoach wordt marginaal getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Voor uitzending naar OS,en WYG gelden normen die buiten de zeggenschap van de KNAS vallen. Zodra de KNAS nadere informatie krijgt, zal deze worden gepubliceerd op de website. Voor uitzending naar de Universiade zullen in samenwerking met het NOC*NSF en Studenten Sport Nederland Topsport tijdig kwalificatiecriteria worden gepubliceerd. De bondscoach of de Technisch Directeur bepaalt of, en zo ja in welke samenstelling, er wordt deelgenomen aan de landenwedstrijd (equipes). Wie niet beschikbaar is voor het equipe, zal niet voor het titeltoernooi worden ingeschreven. Cadetten die zich plaatsen voor het JWK mogen ook deelnemen aan het juniorentoernooi, mits ze door de BC worden voorgedragen op sporttechnische gronden en er geen geplaatste junioren voor die plekken zijn. 3.5 Limieten Onverlet het selectiebeleid van de betreffende bondscoach gelden de volgende basislimieten: - Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor senioren geldt een limiet van 1000 punten voor alle wapens.. Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor junioren geldt een limiet van 800 punten. De limieten gelden ook voor deelname aan WBequipewedstrijden. - Voor deelname aan satelliet-wereldbekerwedstrijden geldt een limiet van 500 punten, behalve de satelliet-wereldbekerwedstrijden in Nederland, waarvoor geen limiet geldt. - voor deelname aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 500 punten - voor deelname door pupillen aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 700 pupillenpunten. Dit gaat in per het seizoen 2012/2013.

17 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Voor eerstejaarse junioren en eerstejaarssenioren gelden de volgende uitzonderingen: 1e jaars Junioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor junioren: 1000 punten op cadettenranglijst vorig seizoen en 50% juniorewereldbekerlimiet (400 punten) 1e jaars Senioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor senioren: 1200 punten op juniorenranglijst vorig seizoen en 50% senioren wereldbekerlimiet (500 punten) Indien er hierdoor meer schermers mee zouden kunnen doen dan mogelijk is geldt de volgorde op de ranglijst van de betreffende wedstrijdcategorie. Voor deelname aan hogere leeftijdscategorieën geldt het volgende: Indien er plaatsen open zijn bij een wereldbekertoernooi kunnen er extra schermers meedoen als zij aan de volgende criteria voldoen. Cadetten die willen deelnamen aan een wereldbekerjuniorentoernooi: 1000 punten op cadettenranglijst en 50% juniorenwereldbekerlimiet = 400 punten Junioren die willen deelnemen aan een wereldbekerseniorentoernooi: 1200 punten op juniorenranglijst en 50% seniorenwereldlimiet = 500 punten Er zijn enkele uitzonderingen: zie paragraaf 3.7. Naast deze uitzonderingen geldt het volgende: indien een schermer door langdurig verblijf in het buitenland niet de hierboven genoemde limieten heeft kunnen halen, maar meent wel aan het vereiste niveau te voldoen, kan hij een gemotiveerd verzoek bij het bestuur indienen om dispensatie aan te vragen van de limiet. In dit verzoek zal de schermer duidelijk moeten aantonen dat hij of zij het niveau overeenkomend met de limiet aankan. Het bestuur besluit binnen 2 weken over het ingediende verzoek. In het besluit geeft het bestuur aan voor welke periode de dispensatie geldt. - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor alle categorieën behalve veteranen geldt de volgende limiet: 2500 punten - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor veteranen geldt de volgende limiet: 1000 punten De limietdatum voor titeltoernooien is telkens vier weken voor de eerste dag van het toernooi. Uitzonderingen zijn mogelijk; deze worden tijdig gepubliceerd. Indien nodig wordt een extra ranglijst gemaakt, waarin de resultaten van de laatste toernooien zijn verwerkt. Deze ranglijst heeft alleen geldigheid ten behoeve van het titeltoernooi waarvoor zij is gemaakt. Een bondscoach kan ter completering van het equipe (voor WK) of voor de selectie voor JEK schermers selecteren ook indien deze zich niet indien er nog plaatsen over zijn, nadat de overigen zich volgens de limiet hebben gekwalificeerd (zie 3.4).

18 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Voor deelname aan titeltoernooien geldt dat de geselecteerde deelnemers de kosten voor reis, voeding en accommodatie zelf betalen, tenzij hun programma s extern worden gefinancierd. Dit geldt zowel voor individuele wedstrijden als voor equipewedstrijden. De kosten van het begeleidingsteam worden door de deelnemers en de gesubsidieerde programma s gedragen. Per toernooi wordt door de Technisch Directeur in overleg met de bondscoach besloten of een equipe wordt uitgezonden. Schermers die op eigen kosten wensen deel te nemen aan een van deze titeltoernooien dienen zich uit eigen beweging te melden. In principe worden door de KNAS geen eigen-kostendeelnemers geworven. In verband met de organisatie en de tijdslimiet voor de vooraanmelding is een zo vroeg mogelijke melding gewenst. Deelnemers die op eigen kosten wensen mee te gaan, dienen zich uiterlijk 3 maanden voor de eerste dag van het toernooi met een schriftelijke intentieverklaring te melden bij de Technisch Directeur. Het insturen van een intentieverklaring is niet vrijblijvend. Dat betekent dat eventuele kosten die gemaakt worden, zullen worden doorberekend aan betrokkenen (zie kader). De eigenkostendeelnemer maakt deel uit van een Nederlandse selectie en draagt ook een nationaal tenue. Iedere eigenkostendeelnemer is op exact dezelfde manier lid van de ploeg als ieder ander, met alle bijbehorende rechten en plichten. Net als bij bondskostendeelnemers bij de overige titeltoernooien kunnen er bij eigenkostendeelnemers omstandigheden zijn die nopen tot aanvullende of alternatieve afspraken, bijvoorbeeld ten aanzien van het reismoment. Het begeleidingsteam is hierin uiteindelijk beslissingbevoegd. Een equipe kan ook op eigen kosten deelnemen aan het betreffende equipetoernooi wanneer er ten minste drie schermers op datzelfde wapen deelnemen aan het bijbehorende individuele toernooi. De (extra) kosten die moeten worden gemaakt ten behoeve van zo n equipe, komen voor rekening van de schermers. Intentieverklaring Iedereen die denkt op eigen kosten te zullen gaan deelnemen aan een inernationaal titeltoernooi dient dat drie maanden voor aanvang van het toernooi te melden aan de Technisch Directeur. Dat betekent dat je je moet melden in de volgende gevallen: - je hebt drie maanden voor het toernooi wel de limiet gehaald, en weet niet of de bondscoach je zal selecteren, maar je wilt sowieso naar het toernooi; - je hebt drie maanden voor het toernooi de limiet nog niet gehaald, maar als je de limiet zal halen, wil je mee. Deze regel is ingesteld omdat we als Bond over het algemeen twee en een halve maand voor aanvang van het toernooi een nominale opgave van het aantal deelnemers moeten doen. Daarnaast moeten we van alles gaan regelen, zoals hotel, visa en vervoer. Vaak zet de organisatie een deadline op deze zaken die twee maanden voor het toernooi is. Het geven van een intentieverklaring is niet vrijblijvend, maar het verplicht je nog tot weinig; je intentie moet wel serieus zijn. Daarnaast houden wij de Nederlandse ranglijst nauwlettend in de gaten, om te zien of iemand een limiet haalt. Geef je in dit stadium aan dat je meegaat, dan betekent dat, dat bij een eventuele terugtrekking de dan gemaakte kosten voor jouw rekening zijn.

19 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Belangrijkste is het je te realiseren dat iemand die zich niet drie maanden van tevoren heeft gemeld, geen enkele aanspraak kan maken op deelname. 3.7 Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Voor gewone WB-wedstrijden geldt een door de FIE vastgesteld deelnamequotum (12 per land). Indien het deelnamequotum dat toelaat, worden alle aangemelde schermers die aan de deelname limiet voldoen, ingeschreven. Zoniet, wordt geselecteerd op basis van de ranglijst: de hoogst genoteerde schermers gaan eerst. Minimaal aantal punten om aan WB-wedstrijden te mogen deelnemen is het aantal punten dat vermeld is in de paragraaf limieten. Op het minimale aantal punten om mee te mogen doen aan WB-wedstrijden gelden de volgende uitzonderingen: - Bij WB-wedstrijden die zijn gekoppeld aan een Europa Cup, mogen de leden van het deelnemend equipe (inclusief de reserve) ook aan de WB-wedstrijd deelnemen, ook wanneer zij niet de vereiste punten hebben; - voor cadetten geldt: als een cadet 1200 cadettenpunten heeft mag hij aan een junioren- WB-wedstrijd deelnemen, ook als hij niet voldoende juniorenpunten heeft; voor junioren geldt: als een junior 1200 juniorenpunten heeft mag hij aan een senioren-wbwedstrijd en aan een satelliet-wedstrijd deelnemen, ook als hij niet voldoende seniorenpunten heeft.in geval er bij KNAS-internationaal meer inschrijvingen binnen zijn gekomen dan het quotum toelaat, worden de plaatsen toegewezen op basis van de ranglijst die geldt op het moment dat de inschrijving bij KNAS-internationaal sluit. De verenigingen van de afgevallen schermers worden hiervan zo snel mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gebracht. De afgevallen schermers komen op een wachtlijst in volgorde van de ranglijst. Zodra er alsnog iemand afvalt wordt de vrijgekomen plaats toegewezen aan de bovenste van de wachtlijst. Wordt de schermer niet binnen een redelijk termijn bereikt, dan wordt de volgende op de lijst benaderd. 3.8 Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Wordt er naar een WB-equipes geen equipe van bondswege uitgezonden, dan kan een equipe mits de leden van dat equipe voldoen aan de deelnamelimiet op eigen kosten deelnemen. Dit kan uitsluitend na overleg met de Technisch Directeur die het equipe aanmeldt bij KNASinternationaal. De equipiers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de betreffende inschrijftermijnen. Voor zover van toepassing, gelden voor deze inschrijving verder alle regels, procedures en termijnen die ook voor individuele inschrijvingen gelden. Bij te laat of niet afmelden van een equipe volgt een waarschuwing. Wordt voor de tweede keer binnen een seizoen niet of te laat afgemeld, dan wordt het equipe gedurende de rest van het seizoen niet meer ingeschreven. 3.9 Internationale FIE- of EFC-licentie Om deel te mogen nemen aan, EFC-cadettenwedstrijden, WB-wedstrijden, Satellietwedstrijden, J(WK), (J)EK, WK of EK voor veteranen of OS (individueel of equipe), moet de schermer over een internationale EFC- of FIE-licentie beschikken. De KNAS verzorgt de aanvraag van licenties bij de EFC en de FIE en verrekent die met de deelnemende schermer.

20 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 De benodigde licenties worden automatisch door de KNAS aangevraagd zodra een schermer door KNAS-internationaal wordt aangemeld voor een wedstrijd waarvoor een licentie verplicht is. Op en kunnen Bonden, wedstrijdorganisaties en individuele leden zien of een schermer over een licentie beschikt. Er worden door de FIE geen papieren licenties verstrekt, ze worden alleen nog digitaal ter beschikking gesteld (=> licences => recherche). Ook de EFC-licentie is een digitale versie. Het is een misverstand levend gehouden in met name Frankrijk en Duitsland dat voor andere dan de hierboven genoemde toernooien ook een FIE-licentie vereist is. Op de lidmaatschapskaart van de KNAS staat duidelijk vermeld dat de houder lid is van de KNAS, die op haar beurt is aangesloten bij de FIE. Wedstrijdorganisatoren van wereldbekerwedstrijden en satellietwedstrijden kunnen van de FIE een boete van 1500 CHF of 1000 euro opgelegd kunnen krijgen voor het toelaten van schermers zonder licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte Het bondsbestuur kan een schermer die wegens blessure of ziekte onder een deelnamelimiet is gezakt, dispensatie verlenen van deelnamelimieten voor wereldbekertoernooien en/of titeltoernooien. De procedure voor het verkrijgen van een dergelijke dispensatie kent de volgende stappen en criteria: a. De schermer dient ten minste 6 weken voor het toernooi waarvoor dispensatie wordt verlangd een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij het bondsbestuur. In de aanvraag wordt in ieder geval aangegeven: (1) aard en duur van de ziekte of blessure; (2) waarom deelname aan het betreffende toernooi van belang is; (3) hoe deelname aan het betreffende toernooi past in de langere termijn. De schermer doet de aanvraag vergezellen van een brief van de behandelend arts, waarin is aangegeven dat de betreffende schermer wegens blessure of ziekte niet heeft kunnen deelnemen aan wedstrijden. b. Het bondsbestuur kan om het oordeel van een onafhankelijk arts vragen om zich er van te vergewissen dat deelname medisch verantwoord is. c. Om voor dispensatie in aanmerking te komen moet in ieder geval aan de volgende criteria worden voldaan: (1) de blessure of ziekte moet langdurig zijn. Wordt slechts één of enkele wedstrijden gemist, waardoor de limiet wordt verspeeld, dan ligt dispensatie niet voor de hand; (2) de schermer voldeed voor de periode van blessure of ziekte aan de limiet en stond toen op een dusdanige plaats op de Nederlandse ranglijst dat uitzending (al dan niet op bondskosten) op dat moment reëel zou zijn geweest. d. Een schermer die dispensatie heeft gekregen kan alleen daadwerkelijke aan de beoogde wedstrijd deelnemen als het deelnamequotum dat toelaat. In de praktijk hebben dus schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en andere schermers die de eigen-kostenlimiet hebben behaald voorrang. Geheel tegen de goede zeden in dient men in bovenstaande tekst zwangerschap als ziekte of blessure te beschouwen.

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18)

Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18) Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18) Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka s geboren in 1999, 2000 en 2001. De genoemde meetmomenten zijn onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Reglement voor het seizoen 2014-2015 Federaal Sportcomité KWALIFICATIEKLASSEMENT

Nadere informatie

Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010

Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010 Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010 Inleiding Voor je vind je de Handleiding Nationale Selecties van de Nederlandse Olympische Worstelbond (NOWB). Hierin staat alles wat je moet weten als lid van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Aan: Basisschool of voortgezet onderwijs T.a.v. de directie, leraar/lerares lichamelijke opvoeding Per email Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nadere informatie

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB?

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Vlaamse Schermbond vzw Fédération Flamande d Escrime Flemish Fencing Federation Flämische Verband der Fechtvereine HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Seizoen 2013-2014: algemeen

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING 2015 / 2016 Reglement voor selectie & uitzending 2015-1- Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond en

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1. SOORTEN WEDSTRIJDEN art. 1.1.a Interne titelwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING TOPSPORTREGELING Het aantal studenten dat naast de ambitie om een opleiding te voltooien, een ambitie heeft om op hoog niveau activiteiten op sportgebied te ontwikkelen is de laatste jaren verhoogd. Om

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Vrijdag Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 400m vrije slag jongens jeugd/heren senioren + S4 - S14 2. 400m vrije slag meisjes

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Competitiebepalingen KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN 1. De KNHS-BMC Centaur Cup heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast

Nadere informatie

Sponsoringreglement 13 juni 2011 18 december 2012 update 13 april 2013 Fred Kollen

Sponsoringreglement 13 juni 2011 18 december 2012 update 13 april 2013 Fred Kollen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 SPONSORINGREGLEMENT KNKF INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Reglement

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

Uitnodiging voor wedstrijden

Uitnodiging voor wedstrijden BOETEREGLEMENT KONINKLIJKE AMSTERDAMSCHE ZWEMCLUB 1870 Versie 2014.1 Uitnodiging voor wedstrijden In het algemeen ontvang je ruim voor een wedstrijd de uitnodiging met alle gegevens. Deze uitnodiging wordt

Nadere informatie

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Futurumshop.nl Nederlands Studenten Kampioenschap Baanatletiek Versie 5 Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het NSK Baan 2014

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden Definitieve versie 1 oktober 2015 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

TOPSPORTREGLEMENT. Vastgesteld 24 mei 2014. Werkgroep Topsport

TOPSPORTREGLEMENT. Vastgesteld 24 mei 2014. Werkgroep Topsport TOPSPORTREGLEMENT Vastgesteld 24 mei 2014 Werkgroep Topsport Inhoudsopgave Pagina Voorblad Inhoudsopgave 2 I. Werkgroep Topsport Artikel 1 Taakstelling 3 Artikel 2 Positie 3 Artikel 3 Doelstelling 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

Lockerreglement 3.0. Uitgangspunten

Lockerreglement 3.0. Uitgangspunten Lockerreglement 3.0 Situatie 2015 Er zijn 250 lockers in de nieuwe accommodatie en de lockers staan nu jaar rond op het strand. De leden die nu een locker hebben willen duidelijk weten wanneer ze voldoende

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving

TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving Dit document is opgesteld om een aantal afspraken rondom de definitieve inschrijving voor Team Holland 2012 vast te leggen. Ambitie De uitgesproken

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht 01. Inleiding Om te komen tot nog meer eenheid en duidelijkheid omtrent een aantal zaken voor Kumite scheidsrechters en Kata Judges is er een nieuw protocol / werkafspraken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2) ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, coachtrajecten, yogalessen en vakanties verzorgd door het MindfulCentrum. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 In samenwerking met TRB-RES zullen de Nederlandse Kampioenschappen op de korte baan in De Drieburcht in Tilburg worden georganiseerd.

Nadere informatie

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF Overeenkomst Vlaamse Judofederatie vzw

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Dit reglement heeft betrekking op de door de KNAF erkende racescholen, de door hen georganiseerde cursussen en de door de scholen georganiseerde, en door de

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE TRIATHLON BOND

ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE TRIATHLON BOND ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE TRIATHLON BOND INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Lidmaatschap Artikel 2: Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4: Algemene verplichtingen

Nadere informatie

PARASPORTGOUDA. Een samenwerkingsverband tussen schermvereniging De Vrijbuiters, schermvereniging Pallas, en SPORT.GOUDA. nodigt u uit voor het

PARASPORTGOUDA. Een samenwerkingsverband tussen schermvereniging De Vrijbuiters, schermvereniging Pallas, en SPORT.GOUDA. nodigt u uit voor het PARASPORTGOUDA Een samenwerkingsverband tussen schermvereniging De Vrijbuiters, schermvereniging Pallas, en SPORT.GOUDA nodigt u uit voor het Internationaal Rolstoelschermtoernooi Datum: zaterdag 11 oktober

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics Wedstrijdreglement B4B Best 4 Basics Danswedstrijden 2009-2010 Pagina 1 / 6 1. Definities 1.1 Basic Wedstrijd = Danswedstrijd over 1 basisdans uit één dansdiscipline. 1.2 Basisdans = dans waarop pasbegrenzing

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Reglement NOOC C4+ Competitie

Reglement NOOC C4+ Competitie Reglement NOOC C4+ Competitie 24-10-2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1. WEDSTRIJDDAGEN... 3 ARTIKEL 2. WEDSTRIJDLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2. DEELNAME... 4 ARTIKEL 3. DE PLOEG... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

CONTRIBUTIE 2014-2015

CONTRIBUTIE 2014-2015 CONTRIBUTIE 2014-2015 Lidmaatschap Het lidmaatschap van MHCZ staat open vanaf de leeftijd van 5 jaar. Men is lid van MHCZ voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

II. ORGANISATIEREGELS

II. ORGANISATIEREGELS FIE Reglement II. ORGANISATIEREGELS versie december 2014 FIE Vlaamse Radicale Gefragmenteerde vertaling versie januari 2015 Xavier Foulon 2 Voorwoord van de vertaler De bundel Organisatieregels is een

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Amsterdam Swim Cup 2009

Amsterdam Swim Cup 2009 Amsterdam Swim Cup 2009 16, 17, 18 en 19 april Sloterparkbad Ondersteund door Topsport Amsterdam en vele zwempartners, organiseert het Nationaal Zweminstituut Amsterdam van 16 t/m 19 april 2009 de zesde

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie