HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014"

Transcriptie

1 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus MD Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) website:

2

3 HANDBOEK SCHERMER REVISIE FEBRUARI 2012 Voorwoord bij de versie van augustus 2013mei 2014 Er is een wijziging aangebracht in de selectiecriteria voor deelname aan internationale jeugdtiteltoernooien. Doel hiervan is enerzijds om een natuurlijke verbinding te leggen tussen deelname aan JEK en JWK en talenten meer te binden aan een opleidingsprogramma. Anderzijds wordt hiermee beoogd de kosten voor deelnemers te beperken indien ervoor wordt gekozen dit programma (met een beperkt aantal kwalificatiewedstrijden) te volgen. Deze aanpassing is een vervolg op de aanpassingen van augustus Etienne Van Cann, 2014 Delft, augustus 2013mei

4 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE- of EFC-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden, EFC-cadettenwedstrijden en het EFC-U23-circuit De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Doping Individuele begeleiding Procedure Scheidsrechters 27 9 Draaiboek titeltoernooien 28

5 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 33 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Beloningsysteem Wie komen in aanmerking? Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Formatted... [1] Formatted... [2] Formatted... [3] Formatted... [4] Formatted... [5] Formatted... [6] Formatted... [7] Formatted... [8] Formatted... [9] Formatted... [10] Formatted... [11] Formatted... [12] Formatted... [13] Formatted... [14] Formatted... [15] Formatted... [16] Formatted... [17] Formatted... [18] Formatted... [19] Formatted... [20] Formatted... [21] Formatted... [22] Formatted... [23] Formatted... [24] Formatted... [25] Formatted... [26] Formatted... [27] Formatted... [28] Formatted... [29] Formatted... [30] Formatted... [31] Formatted... [32] Formatted... [33] Formatted... [34] Formatted... [35]

6 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Doping Individuele begeleiding Categorieën A-, B- en HP-status: Criteria en meetmomenten Procedure Scheidsrechters 30 9 Draaiboek titeltoernooien Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 36 Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted:

7 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Inleiding 1.1 Status Het Handboek Schermer heeft de status van een reglement van de KNAS (art. 25 lid 4 van de Statuten). Op grond van art 25 lid 7 treedt het Handboek Schermer na besluit van het bondsbestuur in werking zodra het aan alle verenigingen bekend is gemaakt. Het Handboek is op de ALV van 2005 vastgesteld. Naast het Handboek-Schermer zijn het Algemeen Reglement, de Statuten en het Tuchtreglement van de KNAS alsmede het FIE-reglement van toepassing op schermers, officials, wedstrijdleidingen, coaches, begeleiders en andere betrokkenen. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de KNAS worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek-Schermer, de reglementen van de KNAS en het wedstrijdreglement van de KNAS. Organisatoren van wedstrijden in Nederland kunnen via de wedstrijdaankondiging en -uitnodiging afwijkende en aanvullende regels stellen, bv ten aanzien de kleding, de wedstrijdformule, etc. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de FIE worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek- Schermer, de reglementen van de FIE en het wedstrijdreglement van de FIE. 1.2 Definities De termen die in het Handboek Schermer worden gebruikt hebben de volgende betekenis: Topsportbeleidsplan Het vigerende Topsportbeleidsplan (thans is dat het Topsportbeleidsplan ). Kernploeg Groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) Groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Bestuurslid Topsport Lid van het bondsbestuur van de KNAS, belast met alle zaken aangaande topsport.

8 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Technisch Directeur KNAS-functionaris belast met de aansturing van de bondscoaches, supervisie over de kernploegen en JO, hun wedstrijd- en trainingsprogramma s en resultaten en de topsportbudgetbewaking. Indien geen Technisch Directeur is aangesteld, neemt het bestuurslid Topsport zijn taken waar. Bondscoach Door de KNAS aangewezen coach die de sporttechnische verantwoordelijkheid draagt over het wedstrijd- en trainingsprogramma van één of meer kernploegen en JO-categorieën. Wapencoördinator KNAS-functionaris belast met de leiding over één kernploeg of JO-categorie. Indien geen wapencoördinator is aangesteld, neemt de bondscoach zijn taken waar. Functionaris KNAS-internationaal KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien, Grand- Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrijven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten behoeve van KNAS-ranglijsten. Functionaris KNAS-wedstrijden KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het opstellen en publiceren van de Nederlandse wedstrijdkalender. Functionaris KNAS-ranglijsten KNAS-functionaris belast met het bijhouden en publiceren van de Nederlandse ranglijst. KNAS-scheidsrechterszaken Commissie van de KNAS belast met alle zaken betreffende scheidsrechtersaangelegenheden waarbij de KNAS is betrokken. WB-circuit Wedstrijden door de FIE aangewezen als meetellend voor de wereldranglijst, met uitzondering van de Wereldkampioenschappen (WK) en de Olympische Spelen (OS). Tot het wereldbekercircuit behoren: - wereldbekerwedstrijden (gewone wereldbekerwedstrijden, kandidaat-wereldbekerwedstrijden, Grand-Prix-wedstrijden); - satellietwedstrijden. Als in het Handboek Schermer wordt gesproken over WB-wedstrijd, dat wordt daarmee elke wedstrijd uit het wereldbekercircuit bedoeld met uitzondering van satelliettoernooien.

9 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS WB-circuit-equipe Met ingang van het seizoen is er een apart WB-circuit voor equipes. Ten aanzien van WB-wedstrijden voor equipes gelden overwegend dezelfde regels en procedures als voor individuele WB-wedstrijden, tenzij anders vermeld. EFC Cadettencircuit Met ingang van seizoen is er een apart Europees circuit voor cadetten. De regels voor aanmelding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelfde als voor de WB-wedstrijden. EFC U 23 C ircuit Met ingang van het seizoen van is er apart een circuit voor onder 23 scher mers.d e regels voor aan melding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelf de als voor WB-wedstrijden Titeltoernooien Europese kampioenschappen (EK), Europese junioren kampioenschappen (JEK), Europese cadetten kampioenschappen (ECK), wereldkampioenschappen (WK) en wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten (JWK/CWK), EK Veteranen, EK U23, WK Veteranen I SR voorheen Tuchtcommissie/Commissie van Beroep De KNAS participeert in het Instituut SportRechtspraak (ISR). Dit instituut behandelt voor de KNAS alle tuchtrechtelijke zaken, en vervangt daarmee de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Voor de werking van het ISR zij verwezen naar de website Afkortingen KNAS Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond FIE UEE EFC EK JEK WK JWK Fédération Internationale d'escrime Union Européenne d Escrime European Fencing Federation Europese Kampioenschappen Europese Kampioenschappen voor Junioren Wereldkampioenschappen Jeugd-Wereldkampioenschappen CWK Wereldkampioenschappen voor Cadetten OS Olympische Spelen WYG World Youth Games ISR JO KP Instituut SportRechtspraak Jong Orange Kernploeg

10 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Nationaliteit De regels en procedures in dit Handboek Schermer hebben over het algemeen betrekking op alle leden van de schermbond, ongeacht het land waarvoor ze uitkomen (nationaliteit). Het moge duidelijk zijn dat om te kunnen toetreden tot een kernploeg of JO, om uitgezonden te worden naar WK, EK of WJK en om in aanmerking te komen voor het beloningsstelsel de Nederlandse nationaliteit vereist is. Wereldranglijst Tegenwoordig staan er veel schermers met 0 punten op de wereldranglijst. Dit komt omdat geautomatiseerd de gehele deelnemerslijst van toernooien aan de wereldranglijst kunnen worden toegevoegd. Deze schermers tellen niet mee als we het hebben over de wereldranglijst. Dus ten behoeve van de bepaling van het percentage van een wedstrijd voor de Nederlandse Ranglijst gaan we uit van de wereldranglijst van schermers met minimaal 1 punt (zie hoofdstuk 2 en bijlage 1). Ten behoeve van de kwalificatie op eigen kosten betekent elders op de wereldranglijst elders op de wereldranglijst en met minimaal 1 punt (zie paragraaf 3.6).

11 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Puntensysteem en ranglijsten 2.1 Wedstri jden en punten Het puntensysteem is een rekenmodel dat het mogelijk maakt prestaties te waarderen op grond van de zwaarte van de betrokken wedstrijden. De zwaarte wordt uitgedrukt in percentages. Om de percentages te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van de formules in Bijlage 1 Formules puntensysteem. Om het aantal behaalde punten vast te stellen wordt het aantal punten dat behoort bij een bepaalde plaatsing vermenigvuldigd met het percentage. De punten die bij een bepaalde plaatsing horen staan in Tabel 2.1Tabel 2.1. Tabel 2.1 Punten behorend bij plaatsing Plaats Punten en verder 200 Daarbij gelden de volgende regels: of of of of } bij poulesysteem: 7-12: 700 punten worden behaald door schermers die: - twee rondes, waarin schermers afvallen, overleven, - ten minste één eliminatieronde (al dan niet geschermd) overleven, indien er in die eliminatieronde en een eventuele voorronde tenminste 33% van de schermers is afgevallen, - in het geval van een wedstrijd volgens het poule-systeem, de derde ronde halen, tenzij de tweede ronde de finale is, - in het geval van een wedstrijd volgens poule-unique, bij de beste 67% ( 2 / 3 e ) eindigen; - op het NK de eliminatie halen (compleet of incompleet tableau); dit geldt niet voor NKs waarvoor het deelnemersveld ingeperkt is. punten kunnen alleen behaald worden op: - GP-, WB- en Satelliet-wedstrijden;

12 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI open buitenlandse wedstrijden waarvan tijdig bij KNAS-Ranglijsten uitslagen worden ingeleverd (zie verder paragraaf 2.2); - Nederlandse wedstrijden wanneer die zijn aangemeld bij KNAS-wedstrijden EN waarvoor alle Nederlandse verenigingen zijn uitgenodigd EN waarvoor geen deelnamerestrictie geldt; voor een jeugdschermer, die punten haalt op een wedstrijd van 33% of meer in een hogere leeftijdscategorie dan zijn eigen categorie, wordt het behaalde aantal punten met 1,1 vermenigvuldigd voor zijn eigen ranglijst; voor NK's geldt een vastgesteld percentage van 40%. Dit geldt niet voor NK s waarvoor een deelnemersinperking geldt (dus waarvoor geen punten te verdienen zijn); punten behaald op WB-wedstrijden worden met een factor 2 vermenigvuldigd; punten behaald op wedstrijden met een percentage van respectievelijk 50% of meer (senioren en junioren) en 30% (met uitzondering van het NK) of meer (cadetten) worden met een factor 2 vermenigvuldigd. voor wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt dat de behaalde punten automatisch met een factor 2 worden vermenigvuldigd (ingang seizoen 2011/2012) 2.2 Resultaten buitenlandse wedstrijden Het doorgeven van de behaalde resultaten aan KNAS-ranglijsten dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Dit geldt niet voor wereldbekerwedstrijden. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken schermers en hun begeleiders ervoor te zorgen dat de resultaten worden doorgegeven. Indien er bij een wedstrijd een officiële bondsbegeleider aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid bij hem. Een schermer kan bij KNAS-ranglijsten een beargumenteerd verzoek doen om verlenging van de inlevertermijn. Bij het doorgeven van de wedstrijdresultaten gaat de voorkeur uit naar een complete einduitslag en een lijst van deelnemers, alfabetisch per land. Omdat dat niet altijd haalbaar is, kan in voorkomende gevallen volstaan worden met: - een complete deelnemerslijst (schermers die daadwerkelijk hebben deelgenomen, dus niet een lijst van aanmeldingen of inschrijvingen) en - de ranking voor zover bekend en - een aanduiding van de wedstrijdformule. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. Hangende de uitspraak van het ISR wordt de betreffende schermer uit de ranglijst geschrapt.

13 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Resultaten Nederlandse wedstrijden Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de wedstrijd dat de resultaten worden doorgegeven. Dit dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. 2.4 De ranglijst en het gebruik ervan Om het niveau van een schermer vast te stellen worden de vijf hoogste op de ranglijst voorkomende resultaten van de schermer bij elkaar opgeteld. De ranglijst is een doorlopende ranglijst, waarbij geldt: - de punten behaald op een bepaalde wedstrijd worden 13 maanden na de datum van die wedstrijd afgevoerd; - bij een wedstrijd met twee edities binnen 13 maanden, vervallen automatisch de behaalde punten bij de eerdere editie op het moment dat de tweede editie wordt gehouden, ongeacht of de schermer heeft meegedaan aan de tweede editie; - is van een WB-wedstrijd een tweede editie voorzien, maar valt die niet binnen de termijn van 13 maanden, terwijl de datum voor de volgende editie wel al bekend is, en valt die binnen 18 maanden na de eerdere editie, dan blijven de behaalde punten maximaal 18 maanden staan; - wordt in een land meer dan één WB-wedstrijd gehouden op hetzelfde wapen (dat wil zeggen één per jaar, maar om het jaar op een andere plek, onder een andere naam en op een andere datum), dan worden deze wedstrijden gezien als verschillende edities van dezelfde wedstrijd; - de punten behaald op een NK blijven staan tot het volgend NK, ongeacht de lengte van de tussenliggende periode. De ranglijst wordt gebruikt bij het vaststellen van de kwalificatie ten behoeve van de NK s, bij het vaststellen van eventuele vrijstellingen bij voorrondes van NK s en voor het bepalen of een schermer voldoet aan de deelnamelimiet voor het WB-circuit en titeltoernooien. Wedstrijdorganisaties gebruiken de ranglijst meestal ten behoeve van de indeling van de eerste ronde van hun toernooi. De ranglijst wordt in principe maandelijks geactualiseerd: rond de 1 e. De ranglijst van de eerste van de maand wordt rondgestuurd aan abonnementhouders en functionarissen. De ranglijsten worden gepubliceerd op de KNAS website. De ranglijst kent twee totaal-kolommen. De eerste totaal-kolom is de optelling van de vijf beste resultaten. De tweede bevat het aantal punten behaald op wedstrijden die meetellen voor de limiet voor het eerstkomende titeltoernooi. Hieraan kunnen alleen resultaten bijdragen die gehaald zijn na de uiterste limiet-datum voor de vorige editie van het titeltoernooi. De tweede totaal-kolom is indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor alle limieten geldt als meetpunt de laatst bekende ranglijst op het moment van sluiting van de inschrijftermijn die de KNAS hanteert.

14 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Organisatie 3.1 Marginale Toetsing De bondscoach is sturend in het samenstellen van selecties. Dit geldt voor de selectie van schermers die worden uitgenodigd deel te nemen aan een kernploeg of JO. Het geldt niet voor de selecties die worden uitgezonden naar wereldbekertoernooien en titeltoernooien; daarvoor geldt het principe dat de best presterende als eerste gaat. Indien er plaatsen over zijn en de bondscoach een equipe wenst te completeren, wordt zijn selectie marginaal getoetst. Het selectiebeleid van de bondscoach voor kernploegen en voor JO wordt marginaal getoetst door het Bestuurslid Topsport en de Technisch Directeur. Marginale toetsing betekent dat beoordeeld wordt of de bondscoach in redelijkheid en billijkheid tot de selectie is gekomen. Dit is van belang, omdat in tegenstelling tot de oude kwalificatiestructuur niet louter wordt geselecteerd op basis van behaalde punten en positie op de Nederlandse ranglijst. Er blijft weliswaar een minimale eis zoals die tot en met 2004 ook gold, maar er wordt vooral ook gekeken of de sporter past in het profiel van de Topsportloopbaan, zoals dat in het Topsportbeleidsplan is beschreven. Concreet: doet de sporter er genoeg aan, heeft de sporter talent, heeft de sporter perspectief, participeert de sporter in het wedstrijd- en trainingsprogramma? 3.2 Kernploegen en Jong Oranje Binnen de KNAS worden kernploegen (KP) en Jong Oranje (JO) onderscheiden. Een kernploeg is een groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) is een groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Elke KP en JO staat onder leiding van een wapencoördinator. De wapencoördinator kan de bondscoach zelf zijn of het kan een door hem aangewezen andere persoon zijn. De wapencoördinator kan een sporttechnische taak hebben, maar dat hoeft niet. De personele invulling wordt gemaakt in samenspraak tussen bondscoaches, Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Een actueel overzicht van de personele invulling is te vinden op de website van de KNAS: De samenstelling van de KP en JO en de begeleiding kan in de loop van het jaar veranderen. Er wordt naar gestreefd op de website altijd een actueel overzicht van de samenstelling van KP en JO te melden. Voor het lidmaatschap van een KP en JO worden schermers door de bondscoach uitgenodigd. De bondscoach laat zich in zijn selectiebeleid leiden door onder andere: - de nationale ranglijst;

15 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS de wereldranglijst; - de resultaten van individuele schermers; - het topsportperspectief (topsportloopbaan) van de schermer. Het lidmaatschap van JO betekent dat de schermer circa 15 uur per week met topsport bezig is. Voor het lidmaatschap van een kernploeg geldt een tijdbesteding van minimaal 20 uur. Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn in ieder geval: - de schermer moet zich committeren aan het wedstrijd- en trainingsprogramma van de kernploegen resp. JO; - de schermer moet voldoende fit zijn. De omvang en de samenstelling van een kernploeg en Jong Oranje kan gedurende het jaar veranderen. Indien de bondscoach daartoe aanleiding ziet kan een KP of JO uitgebreid of ingekrompen worden. Het selectiebeleid van de bondscoach wordt getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Tussen elk der leden van KP resp. JO en de bond wordt een Topsportovereenkomst opgesteld, waarin onder andere afspraken over het te volgen wedstrijd- en trainingsprogramma, gedrag, aan- en afwezigheid bij trainingen, enzovoorts wordt geregeld. Het ondertekenen van de overeenkomst is voorwaarde voor opname in KP resp. JO en voor uitzending naar wedstrijden. Schermers die deelnemen aan een titeltoernooi tekenen een Topsportovereenkomst voor de duur van het desbetreffende toernooi. Een schermer kan te allen tijde besluiten uit een KP resp. JO te treden. De bondscoach kan in overleg met de Technisch Directeur besluiten een schermer uit de KP resp. JO te zetten. Een dergelijk besluit wordt, met redenen omkleed, met de schermer besproken. De KNAS spant zich in de financiële en infrastructurele randvoorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van het wedstrijd- en trainingsprogramma (Zie verder hoofdstuk 55.). 3.3 Selecties voor wereldbekertoernooien De selectie voor een wereldbekerwedstrijd kan nooit groter zijn dan zes schermers (WB voor senioren) resp. vier schermers (WB voor junioren). De selectie betreft de bij KNAS- Internationaal aangemelde schermers die aan de limiet voor de desbetreffende categorie wereldbekerwedstrijden hebben voldaan. Inschrijving gebeurt op basis van de datum van aanmelding, de positie op de ranglijst en het toegelaten quotum. Zie verder Selecties voor titeltoernooien De volgorde op de ranglijst op de kwalificatiedatum of limietdatum bepaalt welke schermers worden uitgezonden naar internationale titeltoernooien tenzij de bondscoach anders beslist voor internationale jeugdtiteltoernooien. Alle uitzendingen zijn op eigen kosten behalve voor die programma s waarvoor externe financiering bestaat. De KNAS faciliteert voor alle internationale titeltoernooien het begeleidingsteam. Voor het EK en WK voor veteranen geldt geen KNAS-financiering. Kwalificatietraject 1 Bondscoach heeft beperkt aantal kwalificatiewedstrijden aangewezen.

16 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum in de kwalificatiewedstrijden de limiet hebben gehaald voor het titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en voor JWK en EK ongeveer vier tot acht weken, jaarlijks te bepalen. 1.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 2 Bondscoach heeft geen specifieke kwalificatiewedstrijden aangewezen. 2.1 Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum de limiet hebben gehaald voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. 2.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 3 er is geen Bondscoach voor de selectie. 3.1 De schermers kwalificeren zich die op de ranglijst ten minste voldoen aan de limiet voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. Het selectiebeleid (zie 1.2 en 2.2) van de Bondscoach wordt marginaal getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Voor uitzending naar OS,en WYG gelden normen die buiten de zeggenschap van de KNAS vallen. Zodra de KNAS nadere informatie krijgt, zal deze worden gepubliceerd op de website. Voor uitzending naar de Universiade zullen in samenwerking met het NOC*NSF en Studenten Sport Nederland Topsport tijdig kwalificatiecriteria worden gepubliceerd. De bondscoach of de Technisch Directeur bepaalt of, en zo ja in welke samenstelling, er wordt deelgenomen aan de landenwedstrijd (equipes). Wie niet beschikbaar is voor het equipe, zal niet voor het titeltoernooi worden ingeschreven. Cadetten die zich plaatsen voor het JWK mogen ook deelnemen aan het juniorentoernooi, mits ze door de BC worden voorgedragen op sporttechnische gronden en er geen geplaatste junioren voor die plekken zijn. 3.5 Limieten Onverlet het selectiebeleid van de betreffende bondscoach gelden de volgende basislimieten: - Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor senioren geldt een limiet van 1000 punten voor alle wapens.. Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor junioren geldt een limiet van 800 punten. De limieten gelden ook voor deelname aan WBequipewedstrijden. - Voor deelname aan satelliet-wereldbekerwedstrijden geldt een limiet van 500 punten, behalve de satelliet-wereldbekerwedstrijden in Nederland, waarvoor geen limiet geldt. - voor deelname aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 500 punten - voor deelname door pupillen aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 700 pupillenpunten. Dit gaat in per het seizoen 2012/2013.

17 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Voor eerstejaarse junioren en eerstejaarssenioren gelden de volgende uitzonderingen: 1e jaars Junioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor junioren: 1000 punten op cadettenranglijst vorig seizoen en 50% juniorewereldbekerlimiet (400 punten) 1e jaars Senioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor senioren: 1200 punten op juniorenranglijst vorig seizoen en 50% senioren wereldbekerlimiet (500 punten) Indien er hierdoor meer schermers mee zouden kunnen doen dan mogelijk is geldt de volgorde op de ranglijst van de betreffende wedstrijdcategorie. Voor deelname aan hogere leeftijdscategorieën geldt het volgende: Indien er plaatsen open zijn bij een wereldbekertoernooi kunnen er extra schermers meedoen als zij aan de volgende criteria voldoen. Cadetten die willen deelnamen aan een wereldbekerjuniorentoernooi: 1000 punten op cadettenranglijst en 50% juniorenwereldbekerlimiet = 400 punten Junioren die willen deelnemen aan een wereldbekerseniorentoernooi: 1200 punten op juniorenranglijst en 50% seniorenwereldlimiet = 500 punten Er zijn enkele uitzonderingen: zie paragraaf 3.7. Naast deze uitzonderingen geldt het volgende: indien een schermer door langdurig verblijf in het buitenland niet de hierboven genoemde limieten heeft kunnen halen, maar meent wel aan het vereiste niveau te voldoen, kan hij een gemotiveerd verzoek bij het bestuur indienen om dispensatie aan te vragen van de limiet. In dit verzoek zal de schermer duidelijk moeten aantonen dat hij of zij het niveau overeenkomend met de limiet aankan. Het bestuur besluit binnen 2 weken over het ingediende verzoek. In het besluit geeft het bestuur aan voor welke periode de dispensatie geldt. - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor alle categorieën behalve veteranen geldt de volgende limiet: 2500 punten - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor veteranen geldt de volgende limiet: 1000 punten De limietdatum voor titeltoernooien is telkens vier weken voor de eerste dag van het toernooi. Uitzonderingen zijn mogelijk; deze worden tijdig gepubliceerd. Indien nodig wordt een extra ranglijst gemaakt, waarin de resultaten van de laatste toernooien zijn verwerkt. Deze ranglijst heeft alleen geldigheid ten behoeve van het titeltoernooi waarvoor zij is gemaakt. Een bondscoach kan ter completering van het equipe (voor WK) of voor de selectie voor JEK schermers selecteren ook indien deze zich niet indien er nog plaatsen over zijn, nadat de overigen zich volgens de limiet hebben gekwalificeerd (zie 3.4).

18 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Voor deelname aan titeltoernooien geldt dat de geselecteerde deelnemers de kosten voor reis, voeding en accommodatie zelf betalen, tenzij hun programma s extern worden gefinancierd. Dit geldt zowel voor individuele wedstrijden als voor equipewedstrijden. De kosten van het begeleidingsteam worden door de deelnemers en de gesubsidieerde programma s gedragen. Per toernooi wordt door de Technisch Directeur in overleg met de bondscoach besloten of een equipe wordt uitgezonden. Schermers die op eigen kosten wensen deel te nemen aan een van deze titeltoernooien dienen zich uit eigen beweging te melden. In principe worden door de KNAS geen eigen-kostendeelnemers geworven. In verband met de organisatie en de tijdslimiet voor de vooraanmelding is een zo vroeg mogelijke melding gewenst. Deelnemers die op eigen kosten wensen mee te gaan, dienen zich uiterlijk 3 maanden voor de eerste dag van het toernooi met een schriftelijke intentieverklaring te melden bij de Technisch Directeur. Het insturen van een intentieverklaring is niet vrijblijvend. Dat betekent dat eventuele kosten die gemaakt worden, zullen worden doorberekend aan betrokkenen (zie kader). De eigenkostendeelnemer maakt deel uit van een Nederlandse selectie en draagt ook een nationaal tenue. Iedere eigenkostendeelnemer is op exact dezelfde manier lid van de ploeg als ieder ander, met alle bijbehorende rechten en plichten. Net als bij bondskostendeelnemers bij de overige titeltoernooien kunnen er bij eigenkostendeelnemers omstandigheden zijn die nopen tot aanvullende of alternatieve afspraken, bijvoorbeeld ten aanzien van het reismoment. Het begeleidingsteam is hierin uiteindelijk beslissingbevoegd. Een equipe kan ook op eigen kosten deelnemen aan het betreffende equipetoernooi wanneer er ten minste drie schermers op datzelfde wapen deelnemen aan het bijbehorende individuele toernooi. De (extra) kosten die moeten worden gemaakt ten behoeve van zo n equipe, komen voor rekening van de schermers. Intentieverklaring Iedereen die denkt op eigen kosten te zullen gaan deelnemen aan een inernationaal titeltoernooi dient dat drie maanden voor aanvang van het toernooi te melden aan de Technisch Directeur. Dat betekent dat je je moet melden in de volgende gevallen: - je hebt drie maanden voor het toernooi wel de limiet gehaald, en weet niet of de bondscoach je zal selecteren, maar je wilt sowieso naar het toernooi; - je hebt drie maanden voor het toernooi de limiet nog niet gehaald, maar als je de limiet zal halen, wil je mee. Deze regel is ingesteld omdat we als Bond over het algemeen twee en een halve maand voor aanvang van het toernooi een nominale opgave van het aantal deelnemers moeten doen. Daarnaast moeten we van alles gaan regelen, zoals hotel, visa en vervoer. Vaak zet de organisatie een deadline op deze zaken die twee maanden voor het toernooi is. Het geven van een intentieverklaring is niet vrijblijvend, maar het verplicht je nog tot weinig; je intentie moet wel serieus zijn. Daarnaast houden wij de Nederlandse ranglijst nauwlettend in de gaten, om te zien of iemand een limiet haalt. Geef je in dit stadium aan dat je meegaat, dan betekent dat, dat bij een eventuele terugtrekking de dan gemaakte kosten voor jouw rekening zijn.

19 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Belangrijkste is het je te realiseren dat iemand die zich niet drie maanden van tevoren heeft gemeld, geen enkele aanspraak kan maken op deelname. 3.7 Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Voor gewone WB-wedstrijden geldt een door de FIE vastgesteld deelnamequotum (12 per land). Indien het deelnamequotum dat toelaat, worden alle aangemelde schermers die aan de deelname limiet voldoen, ingeschreven. Zoniet, wordt geselecteerd op basis van de ranglijst: de hoogst genoteerde schermers gaan eerst. Minimaal aantal punten om aan WB-wedstrijden te mogen deelnemen is het aantal punten dat vermeld is in de paragraaf limieten. Op het minimale aantal punten om mee te mogen doen aan WB-wedstrijden gelden de volgende uitzonderingen: - Bij WB-wedstrijden die zijn gekoppeld aan een Europa Cup, mogen de leden van het deelnemend equipe (inclusief de reserve) ook aan de WB-wedstrijd deelnemen, ook wanneer zij niet de vereiste punten hebben; - voor cadetten geldt: als een cadet 1200 cadettenpunten heeft mag hij aan een junioren- WB-wedstrijd deelnemen, ook als hij niet voldoende juniorenpunten heeft; voor junioren geldt: als een junior 1200 juniorenpunten heeft mag hij aan een senioren-wbwedstrijd en aan een satelliet-wedstrijd deelnemen, ook als hij niet voldoende seniorenpunten heeft.in geval er bij KNAS-internationaal meer inschrijvingen binnen zijn gekomen dan het quotum toelaat, worden de plaatsen toegewezen op basis van de ranglijst die geldt op het moment dat de inschrijving bij KNAS-internationaal sluit. De verenigingen van de afgevallen schermers worden hiervan zo snel mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gebracht. De afgevallen schermers komen op een wachtlijst in volgorde van de ranglijst. Zodra er alsnog iemand afvalt wordt de vrijgekomen plaats toegewezen aan de bovenste van de wachtlijst. Wordt de schermer niet binnen een redelijk termijn bereikt, dan wordt de volgende op de lijst benaderd. 3.8 Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Wordt er naar een WB-equipes geen equipe van bondswege uitgezonden, dan kan een equipe mits de leden van dat equipe voldoen aan de deelnamelimiet op eigen kosten deelnemen. Dit kan uitsluitend na overleg met de Technisch Directeur die het equipe aanmeldt bij KNASinternationaal. De equipiers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de betreffende inschrijftermijnen. Voor zover van toepassing, gelden voor deze inschrijving verder alle regels, procedures en termijnen die ook voor individuele inschrijvingen gelden. Bij te laat of niet afmelden van een equipe volgt een waarschuwing. Wordt voor de tweede keer binnen een seizoen niet of te laat afgemeld, dan wordt het equipe gedurende de rest van het seizoen niet meer ingeschreven. 3.9 Internationale FIE- of EFC-licentie Om deel te mogen nemen aan, EFC-cadettenwedstrijden, WB-wedstrijden, Satellietwedstrijden, J(WK), (J)EK, WK of EK voor veteranen of OS (individueel of equipe), moet de schermer over een internationale EFC- of FIE-licentie beschikken. De KNAS verzorgt de aanvraag van licenties bij de EFC en de FIE en verrekent die met de deelnemende schermer.

20 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 De benodigde licenties worden automatisch door de KNAS aangevraagd zodra een schermer door KNAS-internationaal wordt aangemeld voor een wedstrijd waarvoor een licentie verplicht is. Op en kunnen Bonden, wedstrijdorganisaties en individuele leden zien of een schermer over een licentie beschikt. Er worden door de FIE geen papieren licenties verstrekt, ze worden alleen nog digitaal ter beschikking gesteld (=> licences => recherche). Ook de EFC-licentie is een digitale versie. Het is een misverstand levend gehouden in met name Frankrijk en Duitsland dat voor andere dan de hierboven genoemde toernooien ook een FIE-licentie vereist is. Op de lidmaatschapskaart van de KNAS staat duidelijk vermeld dat de houder lid is van de KNAS, die op haar beurt is aangesloten bij de FIE. Wedstrijdorganisatoren van wereldbekerwedstrijden en satellietwedstrijden kunnen van de FIE een boete van 1500 CHF of 1000 euro opgelegd kunnen krijgen voor het toelaten van schermers zonder licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte Het bondsbestuur kan een schermer die wegens blessure of ziekte onder een deelnamelimiet is gezakt, dispensatie verlenen van deelnamelimieten voor wereldbekertoernooien en/of titeltoernooien. De procedure voor het verkrijgen van een dergelijke dispensatie kent de volgende stappen en criteria: a. De schermer dient ten minste 6 weken voor het toernooi waarvoor dispensatie wordt verlangd een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij het bondsbestuur. In de aanvraag wordt in ieder geval aangegeven: (1) aard en duur van de ziekte of blessure; (2) waarom deelname aan het betreffende toernooi van belang is; (3) hoe deelname aan het betreffende toernooi past in de langere termijn. De schermer doet de aanvraag vergezellen van een brief van de behandelend arts, waarin is aangegeven dat de betreffende schermer wegens blessure of ziekte niet heeft kunnen deelnemen aan wedstrijden. b. Het bondsbestuur kan om het oordeel van een onafhankelijk arts vragen om zich er van te vergewissen dat deelname medisch verantwoord is. c. Om voor dispensatie in aanmerking te komen moet in ieder geval aan de volgende criteria worden voldaan: (1) de blessure of ziekte moet langdurig zijn. Wordt slechts één of enkele wedstrijden gemist, waardoor de limiet wordt verspeeld, dan ligt dispensatie niet voor de hand; (2) de schermer voldeed voor de periode van blessure of ziekte aan de limiet en stond toen op een dusdanige plaats op de Nederlandse ranglijst dat uitzending (al dan niet op bondskosten) op dat moment reëel zou zijn geweest. d. Een schermer die dispensatie heeft gekregen kan alleen daadwerkelijke aan de beoogde wedstrijd deelnemen als het deelnamequotum dat toelaat. In de praktijk hebben dus schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en andere schermers die de eigen-kostenlimiet hebben behaald voorrang. Geheel tegen de goede zeden in dient men in bovenstaande tekst zwangerschap als ziekte of blessure te beschouwen.

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Geheel herziene uitgave september 2009

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Geheel herziene uitgave september 2009 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Geheel herziene uitgave september 2009 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus 10101 5240

Nadere informatie

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van februari 2012

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van februari 2012 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van februari 2012 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus 600 2700MD Zoetermeer

Nadere informatie

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van februari september 2016

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van februari september 2016 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van februari september 2016 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus 600

Nadere informatie

Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014

Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014 Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de N ationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en een

Nadere informatie

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden BondsVademecum Hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Datum: 31 augustus 2016 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Pag. 2/8 - - 31 augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Indeling

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Topsportprotocol voor Kernploegleden

Topsportprotocol voor Kernploegleden Topsportprotocol voor Kernploegleden Topsportprotocol 2016/2017 (rev. 11 augustus 2016) Pagina 1 van 5 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Lidmaatschap kernploeg 1. Het lidmaatschap van één van de kernploegen

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18)

Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18) Kwalificatietraject JBN Cadetten (-18) Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka s geboren in 1999, 2000 en 2001. De genoemde meetmomenten zijn onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen,

Nadere informatie

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Instromen... 2 2.1. Oranje Selectie... 2 2.2. Jong Oranje Selectie... 2 2.3. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton 2016-2017 1. Algemeen De Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton (NJRB) bevat de richtlijnen volgens welke de sterktebepaling plaatsvindt

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure KNSB voor de Olympische Spelen in PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon JUNIOREN EK Junioren Eilat (Israel) 17-22 april : Maximaal volgens quota van ETU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria

Nadere informatie

NATIONAAL KLASSEMENT EN CIRCUIT

NATIONAAL KLASSEMENT EN CIRCUIT KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN NATIONAAL KLASSEMENT EN CIRCUIT Reglement voor het seizoen 2014-2015 Federaal Sportcomité Inhoudstafel NATIONAAL KLASSEMENT EN NATIONAAL CIRCUIT...3 1.

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Trainingsprestaties en verwachtbare wedstrijdresultaten zijn niet geldig.

Trainingsprestaties en verwachtbare wedstrijdresultaten zijn niet geldig. Paramaribo, 13 december 2016 Algemeen De aanwijzing van selecties voor verschillende internationale kampioenschappen wordt voorgesteld door de Technische Commissie en door het Bondsbestuur goedgekeurd.

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2016/2017

KNSB Cup seizoen 2016/2017 KNSB Cup seizoen 2016/2017 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 In dit document staan de tussen NOC*NSF en de Atletiekunie overeengekomen prestatienormen voor het verkrijgen van een NOC*NSF status

Nadere informatie

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2017 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf de maand

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling ISSF-disciplines

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2017/2018

KNSB Cup seizoen 2017/2018 KNSB Cup seizoen 2017/2018 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Reglement voor het seizoen 2014-2015 Federaal Sportcomité KWALIFICATIEKLASSEMENT

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2016-2017 VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN JULI 2016 Inhoud 1. Selectiecommissie kunstrijden... 1 1.1 Samenstelling... 1 1.2

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie 3-4 maart 2018 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte - Junioren Young Riders U25 - Zware Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling Evenementen Tel: 0577

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie 25 februari 2017 26 februari 2017 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte Tour - Junioren Young Riders U25 - Zware Tour Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015 Kwalificatiedocument Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015 Versie: 5.0 Datum: 3 maart 2015 Inhoudsopgave TERMINOLOGIE... 3 DOEL KWALIFICATIE... 5 DE WEDSTRIJD... 5 DE BEREKENING... 5 PERCENTAGE...

Nadere informatie

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden 6-11-2015 INHOUD 1. Definitie. 2. Algemene regels voor uitzending. 3.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement Ranking-, Selectieen Uitzendreglement 2007-2008 Ranking-, Selectie- en Uitzendreglement 2007-2008 1 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Bladzijde 1. Rankingreglement 3 2. Selectiereglement 7 3. Uitzendreglement

Nadere informatie

Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010

Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010 Handleiding Nationale Selecties NOWB 2010 Inleiding Voor je vind je de Handleiding Nationale Selecties van de Nederlandse Olympische Worstelbond (NOWB). Hierin staat alles wat je moet weten als lid van

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Kwalificatietraject cadetten (-18)

Kwalificatietraject cadetten (-18) Kwalificatietraject cadetten (-18) Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka s geboren in 2000, 2001 en 2002. De genoemde meetmomenten zijn onder voorbehoud van, eventuele organisatorische wijzigingen.

Nadere informatie

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Aan: Basisschool of voortgezet onderwijs T.a.v. de directie, leraar/lerares lichamelijke opvoeding Per email Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon

KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon JUNIOREN NK JUNIOREN ROTTERDAM 15 JULI Aantal volgens quota van de NTB = 20 en verdeeld

Nadere informatie

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement

BondsVademecum Hoofdstuk Topsportreglement BondsVademecum Hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement Datum: 26 augustus 2015 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.04 - Topsportreglement 2/10 26 augustus 2015 Inhoudsopgave Definities... 5 Artikel 1 - Inleiding...

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES K N I N K L I J K E N E D E L A N D S E S C H I E T S P T A S S C I A T I E KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK F EK IN MLAIC DISCIPLINES Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK en EK in MLAIC disciplines

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016 Kwalificatiedocument Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016 Inhoudsopgave Terminologie... 3 Doel kwalificatie... 4 De Wedstrijd... 4 De Berekening... 4 Percentage... 4 Ranking... 5 Niveau %-Regel...

Nadere informatie

INSCHRIJFPROCEDURE NK S 2017

INSCHRIJFPROCEDURE NK S 2017 INSCHRIJFPROCEDURE NK S 2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Algemene voorwaarden voor deelname aan NK s 3 3. NK Olympische Afstand en NK Sprint Triathlon 4 3.1 Individuele atleten 4 3.2 Eredivisie-atleten 5

Nadere informatie

LJO, 10 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen

LJO, 10 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen LJO, 10 juli 2017 Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 2017-2018 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Uitgangspunten... 3 3. Definities... 4 4. Dispensatiebeleid... 5 4.1 Algemeen... 5 4.2 Wedstrijden: mogelijkheden

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Versie 20 januari KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 Algemeen Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet

Nadere informatie

Convocatie. Zaterdag 24 mei Floret: Pupillen, Kuikens; Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens Sabel: Junioren, Cadetten

Convocatie. Zaterdag 24 mei Floret: Pupillen, Kuikens; Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens Sabel: Junioren, Cadetten Beste schermers en schermsters, Convocatie Namens de Stichting Korenbloemtoernooi Wageningen en de direct betrokken verenigingen De Schermutselaers en La Prime, nodigen we jullie van harte uit voor het

Nadere informatie

Scheidsrechter reglement SR005

Scheidsrechter reglement SR005 Scheidsrechter reglement SR005 AMERICAN FOOTBALL BOND NEDERLAND 11-2-2017 Deze versie van de Scheidsrechter reglement vervangt alle voorgaande versies. 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Scheidsrechters en AFBN

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 Algemeen Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet of nog

Nadere informatie

31 mei Dispensatiereglement Jeugd Seizoen

31 mei Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 31 mei 2015 Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 2015-2016 DISPENSATIEREGLEMENT JEUGD SEIZOEN 2015-2016 1 Algemeen Het Dispensatiereglement Jeugd seizoen 2015-2016 is van toepassing met ingang van seizoen

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Convocatie. Zaterdag 30 mei Floret: Pupillen, Kuikens; Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens Sabel: Junioren, Cadetten

Convocatie. Zaterdag 30 mei Floret: Pupillen, Kuikens; Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens Sabel: Junioren, Cadetten Beste schermers en schermsters, Convocatie Namens de Stichting Korenbloemtoernooi Wageningen en de direct betrokken verenigingen De Schermutselaers en La Prime, nodigen we jullie van harte uit voor het

Nadere informatie

Algemeen reglement 2012

Algemeen reglement 2012 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen 026-3528510 Fax 026-3528522 Internet www.knmv.nl E-mail: info@knmv.nl Algemeen reglement 2012 Dit reglement is april 2012 volledig herzien.

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2016 NK Kwalificatie 2016 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale NK Kwalificatie

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, FX & 49er EN NACRA 15 PER NAJAAR 2017 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB?

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Vlaamse Schermbond vzw Fédération Flamande d Escrime Flemish Fencing Federation Flämische Verband der Fechtvereine HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Seizoen 2013-2014: algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1.1 Evaluatie van werking en resultaten en doelstellingen

Bijlage 1.1 Evaluatie van werking en resultaten en doelstellingen en doelstellingen 2013-2016 1. Evaluatie werking en resultaten 2009-2012 FO3.1: Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden Strategische doelstelling FO3.1.1 Tegen het einde van de Olympiade

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 2.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 2.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan Nationaal

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013

Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013 Categorie junioren Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013 Inleiding De Europese kampioenschappen junioren vinden plaats in Jerusalem, in Israël, van 28/02/2014 tot 2/03/2014.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1. SOORTEN WEDSTRIJDEN art. 1.1.a Interne titelwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING 2015 / 2016 Reglement voor selectie & uitzending 2015-1- Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond en

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

7 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen

7 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 7 juli 2016 Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 2016-2017 DISPENSATIEREGLEMENT JEUGD SEIZOEN 2016-2017 1 Algemeen Het Dispensatiereglement Jeugd seizoen 2016-2017 is van toepassing met ingang van seizoen

Nadere informatie