HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014"

Transcriptie

1 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus MD Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) website:

2

3 HANDBOEK SCHERMER REVISIE FEBRUARI 2012 Voorwoord bij de versie van augustus 2013mei 2014 Er is een wijziging aangebracht in de selectiecriteria voor deelname aan internationale jeugdtiteltoernooien. Doel hiervan is enerzijds om een natuurlijke verbinding te leggen tussen deelname aan JEK en JWK en talenten meer te binden aan een opleidingsprogramma. Anderzijds wordt hiermee beoogd de kosten voor deelnemers te beperken indien ervoor wordt gekozen dit programma (met een beperkt aantal kwalificatiewedstrijden) te volgen. Deze aanpassing is een vervolg op de aanpassingen van augustus Etienne Van Cann, 2014 Delft, augustus 2013mei

4 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE- of EFC-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden, EFC-cadettenwedstrijden en het EFC-U23-circuit De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Doping Individuele begeleiding Procedure Scheidsrechters 27 9 Draaiboek titeltoernooien 28

5 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 33 1 Inleiding Status Definities Puntensysteem en ranglijsten Wedstrijden en punten Resultaten buitenlandse wedstrijden Resultaten Nederlandse wedstrijden De ranglijst en het gebruik ervan Organisatie Marginale Toetsing Kernploegen en Jong Oranje Selecties voor wereldbekertoernooien Selecties voor titeltoernooien Limieten Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel Op eigen kosten deelnemen aan een WB-equipe Internationale FIE-licentie Uitzonderingsbepalingen blessure / ziekte tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden Deelname aan wedstrijden Inschrijven voor gewone buitenlandse wedstrijden Aanmelden voor WB-wedstrijden De regels en sancties Deelname EC voor landskampioenen Reisverzekering Financiering Financiering Kernploegen, JO en uitzending WK, EK en JWK Geldstromen Declareren Beloningsysteem Wie komen in aanmerking? Declareren Medische begeleiding en Doping Medische begeleiding Formatted... [1] Formatted... [2] Formatted... [3] Formatted... [4] Formatted... [5] Formatted... [6] Formatted... [7] Formatted... [8] Formatted... [9] Formatted... [10] Formatted... [11] Formatted... [12] Formatted... [13] Formatted... [14] Formatted... [15] Formatted... [16] Formatted... [17] Formatted... [18] Formatted... [19] Formatted... [20] Formatted... [21] Formatted... [22] Formatted... [23] Formatted... [24] Formatted... [25] Formatted... [26] Formatted... [27] Formatted... [28] Formatted... [29] Formatted... [30] Formatted... [31] Formatted... [32] Formatted... [33] Formatted... [34] Formatted... [35]

6 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Doping Individuele begeleiding Categorieën A-, B- en HP-status: Criteria en meetmomenten Procedure Scheidsrechters 30 9 Draaiboek titeltoernooien Samenstelling van de delegatie Verantwoordelijkheden Taken Bijlage 1 Formules puntensysteem Bijlage 2 Functionarissen (per ) 36 Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted: Formatted:

7 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Inleiding 1.1 Status Het Handboek Schermer heeft de status van een reglement van de KNAS (art. 25 lid 4 van de Statuten). Op grond van art 25 lid 7 treedt het Handboek Schermer na besluit van het bondsbestuur in werking zodra het aan alle verenigingen bekend is gemaakt. Het Handboek is op de ALV van 2005 vastgesteld. Naast het Handboek-Schermer zijn het Algemeen Reglement, de Statuten en het Tuchtreglement van de KNAS alsmede het FIE-reglement van toepassing op schermers, officials, wedstrijdleidingen, coaches, begeleiders en andere betrokkenen. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de KNAS worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek-Schermer, de reglementen van de KNAS en het wedstrijdreglement van de KNAS. Organisatoren van wedstrijden in Nederland kunnen via de wedstrijdaankondiging en -uitnodiging afwijkende en aanvullende regels stellen, bv ten aanzien de kleding, de wedstrijdformule, etc. Wedstrijden die in Nederland onder de auspiciën van de FIE worden georganiseerd, worden gehouden conform de regels in het Handboek- Schermer, de reglementen van de FIE en het wedstrijdreglement van de FIE. 1.2 Definities De termen die in het Handboek Schermer worden gebruikt hebben de volgende betekenis: Topsportbeleidsplan Het vigerende Topsportbeleidsplan (thans is dat het Topsportbeleidsplan ). Kernploeg Groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) Groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Bestuurslid Topsport Lid van het bondsbestuur van de KNAS, belast met alle zaken aangaande topsport.

8 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Technisch Directeur KNAS-functionaris belast met de aansturing van de bondscoaches, supervisie over de kernploegen en JO, hun wedstrijd- en trainingsprogramma s en resultaten en de topsportbudgetbewaking. Indien geen Technisch Directeur is aangesteld, neemt het bestuurslid Topsport zijn taken waar. Bondscoach Door de KNAS aangewezen coach die de sporttechnische verantwoordelijkheid draagt over het wedstrijd- en trainingsprogramma van één of meer kernploegen en JO-categorieën. Wapencoördinator KNAS-functionaris belast met de leiding over één kernploeg of JO-categorie. Indien geen wapencoördinator is aangesteld, neemt de bondscoach zijn taken waar. Functionaris KNAS-internationaal KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien, Grand- Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrijven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten behoeve van KNAS-ranglijsten. Functionaris KNAS-wedstrijden KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het opstellen en publiceren van de Nederlandse wedstrijdkalender. Functionaris KNAS-ranglijsten KNAS-functionaris belast met het bijhouden en publiceren van de Nederlandse ranglijst. KNAS-scheidsrechterszaken Commissie van de KNAS belast met alle zaken betreffende scheidsrechtersaangelegenheden waarbij de KNAS is betrokken. WB-circuit Wedstrijden door de FIE aangewezen als meetellend voor de wereldranglijst, met uitzondering van de Wereldkampioenschappen (WK) en de Olympische Spelen (OS). Tot het wereldbekercircuit behoren: - wereldbekerwedstrijden (gewone wereldbekerwedstrijden, kandidaat-wereldbekerwedstrijden, Grand-Prix-wedstrijden); - satellietwedstrijden. Als in het Handboek Schermer wordt gesproken over WB-wedstrijd, dat wordt daarmee elke wedstrijd uit het wereldbekercircuit bedoeld met uitzondering van satelliettoernooien.

9 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS WB-circuit-equipe Met ingang van het seizoen is er een apart WB-circuit voor equipes. Ten aanzien van WB-wedstrijden voor equipes gelden overwegend dezelfde regels en procedures als voor individuele WB-wedstrijden, tenzij anders vermeld. EFC Cadettencircuit Met ingang van seizoen is er een apart Europees circuit voor cadetten. De regels voor aanmelding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelfde als voor de WB-wedstrijden. EFC U 23 C ircuit Met ingang van het seizoen van is er apart een circuit voor onder 23 scher mers.d e regels voor aan melding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelf de als voor WB-wedstrijden Titeltoernooien Europese kampioenschappen (EK), Europese junioren kampioenschappen (JEK), Europese cadetten kampioenschappen (ECK), wereldkampioenschappen (WK) en wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten (JWK/CWK), EK Veteranen, EK U23, WK Veteranen I SR voorheen Tuchtcommissie/Commissie van Beroep De KNAS participeert in het Instituut SportRechtspraak (ISR). Dit instituut behandelt voor de KNAS alle tuchtrechtelijke zaken, en vervangt daarmee de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Voor de werking van het ISR zij verwezen naar de website Afkortingen KNAS Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond FIE UEE EFC EK JEK WK JWK Fédération Internationale d'escrime Union Européenne d Escrime European Fencing Federation Europese Kampioenschappen Europese Kampioenschappen voor Junioren Wereldkampioenschappen Jeugd-Wereldkampioenschappen CWK Wereldkampioenschappen voor Cadetten OS Olympische Spelen WYG World Youth Games ISR JO KP Instituut SportRechtspraak Jong Orange Kernploeg

10 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI 2014 Nationaliteit De regels en procedures in dit Handboek Schermer hebben over het algemeen betrekking op alle leden van de schermbond, ongeacht het land waarvoor ze uitkomen (nationaliteit). Het moge duidelijk zijn dat om te kunnen toetreden tot een kernploeg of JO, om uitgezonden te worden naar WK, EK of WJK en om in aanmerking te komen voor het beloningsstelsel de Nederlandse nationaliteit vereist is. Wereldranglijst Tegenwoordig staan er veel schermers met 0 punten op de wereldranglijst. Dit komt omdat geautomatiseerd de gehele deelnemerslijst van toernooien aan de wereldranglijst kunnen worden toegevoegd. Deze schermers tellen niet mee als we het hebben over de wereldranglijst. Dus ten behoeve van de bepaling van het percentage van een wedstrijd voor de Nederlandse Ranglijst gaan we uit van de wereldranglijst van schermers met minimaal 1 punt (zie hoofdstuk 2 en bijlage 1). Ten behoeve van de kwalificatie op eigen kosten betekent elders op de wereldranglijst elders op de wereldranglijst en met minimaal 1 punt (zie paragraaf 3.6).

11 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Puntensysteem en ranglijsten 2.1 Wedstri jden en punten Het puntensysteem is een rekenmodel dat het mogelijk maakt prestaties te waarderen op grond van de zwaarte van de betrokken wedstrijden. De zwaarte wordt uitgedrukt in percentages. Om de percentages te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van de formules in Bijlage 1 Formules puntensysteem. Om het aantal behaalde punten vast te stellen wordt het aantal punten dat behoort bij een bepaalde plaatsing vermenigvuldigd met het percentage. De punten die bij een bepaalde plaatsing horen staan in Tabel 2.1Tabel 2.1. Tabel 2.1 Punten behorend bij plaatsing Plaats Punten en verder 200 Daarbij gelden de volgende regels: of of of of } bij poulesysteem: 7-12: 700 punten worden behaald door schermers die: - twee rondes, waarin schermers afvallen, overleven, - ten minste één eliminatieronde (al dan niet geschermd) overleven, indien er in die eliminatieronde en een eventuele voorronde tenminste 33% van de schermers is afgevallen, - in het geval van een wedstrijd volgens het poule-systeem, de derde ronde halen, tenzij de tweede ronde de finale is, - in het geval van een wedstrijd volgens poule-unique, bij de beste 67% ( 2 / 3 e ) eindigen; - op het NK de eliminatie halen (compleet of incompleet tableau); dit geldt niet voor NKs waarvoor het deelnemersveld ingeperkt is. punten kunnen alleen behaald worden op: - GP-, WB- en Satelliet-wedstrijden;

12 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI open buitenlandse wedstrijden waarvan tijdig bij KNAS-Ranglijsten uitslagen worden ingeleverd (zie verder paragraaf 2.2); - Nederlandse wedstrijden wanneer die zijn aangemeld bij KNAS-wedstrijden EN waarvoor alle Nederlandse verenigingen zijn uitgenodigd EN waarvoor geen deelnamerestrictie geldt; voor een jeugdschermer, die punten haalt op een wedstrijd van 33% of meer in een hogere leeftijdscategorie dan zijn eigen categorie, wordt het behaalde aantal punten met 1,1 vermenigvuldigd voor zijn eigen ranglijst; voor NK's geldt een vastgesteld percentage van 40%. Dit geldt niet voor NK s waarvoor een deelnemersinperking geldt (dus waarvoor geen punten te verdienen zijn); punten behaald op WB-wedstrijden worden met een factor 2 vermenigvuldigd; punten behaald op wedstrijden met een percentage van respectievelijk 50% of meer (senioren en junioren) en 30% (met uitzondering van het NK) of meer (cadetten) worden met een factor 2 vermenigvuldigd. voor wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt dat de behaalde punten automatisch met een factor 2 worden vermenigvuldigd (ingang seizoen 2011/2012) 2.2 Resultaten buitenlandse wedstrijden Het doorgeven van de behaalde resultaten aan KNAS-ranglijsten dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Dit geldt niet voor wereldbekerwedstrijden. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken schermers en hun begeleiders ervoor te zorgen dat de resultaten worden doorgegeven. Indien er bij een wedstrijd een officiële bondsbegeleider aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid bij hem. Een schermer kan bij KNAS-ranglijsten een beargumenteerd verzoek doen om verlenging van de inlevertermijn. Bij het doorgeven van de wedstrijdresultaten gaat de voorkeur uit naar een complete einduitslag en een lijst van deelnemers, alfabetisch per land. Omdat dat niet altijd haalbaar is, kan in voorkomende gevallen volstaan worden met: - een complete deelnemerslijst (schermers die daadwerkelijk hebben deelgenomen, dus niet een lijst van aanmeldingen of inschrijvingen) en - de ranking voor zover bekend en - een aanduiding van de wedstrijdformule. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. Hangende de uitspraak van het ISR wordt de betreffende schermer uit de ranglijst geschrapt.

13 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Resultaten Nederlandse wedstrijden Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de wedstrijd dat de resultaten worden doorgegeven. Dit dient zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd. Resultaten die buiten deze termijn worden doorgegeven worden niet verwerkt in de ranglijst. Aan nog niet doorgegeven resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het inleveren van onjuiste opgave wordt de zaak onmiddellijk bij het ISR aanhangig gemaakt. 2.4 De ranglijst en het gebruik ervan Om het niveau van een schermer vast te stellen worden de vijf hoogste op de ranglijst voorkomende resultaten van de schermer bij elkaar opgeteld. De ranglijst is een doorlopende ranglijst, waarbij geldt: - de punten behaald op een bepaalde wedstrijd worden 13 maanden na de datum van die wedstrijd afgevoerd; - bij een wedstrijd met twee edities binnen 13 maanden, vervallen automatisch de behaalde punten bij de eerdere editie op het moment dat de tweede editie wordt gehouden, ongeacht of de schermer heeft meegedaan aan de tweede editie; - is van een WB-wedstrijd een tweede editie voorzien, maar valt die niet binnen de termijn van 13 maanden, terwijl de datum voor de volgende editie wel al bekend is, en valt die binnen 18 maanden na de eerdere editie, dan blijven de behaalde punten maximaal 18 maanden staan; - wordt in een land meer dan één WB-wedstrijd gehouden op hetzelfde wapen (dat wil zeggen één per jaar, maar om het jaar op een andere plek, onder een andere naam en op een andere datum), dan worden deze wedstrijden gezien als verschillende edities van dezelfde wedstrijd; - de punten behaald op een NK blijven staan tot het volgend NK, ongeacht de lengte van de tussenliggende periode. De ranglijst wordt gebruikt bij het vaststellen van de kwalificatie ten behoeve van de NK s, bij het vaststellen van eventuele vrijstellingen bij voorrondes van NK s en voor het bepalen of een schermer voldoet aan de deelnamelimiet voor het WB-circuit en titeltoernooien. Wedstrijdorganisaties gebruiken de ranglijst meestal ten behoeve van de indeling van de eerste ronde van hun toernooi. De ranglijst wordt in principe maandelijks geactualiseerd: rond de 1 e. De ranglijst van de eerste van de maand wordt rondgestuurd aan abonnementhouders en functionarissen. De ranglijsten worden gepubliceerd op de KNAS website. De ranglijst kent twee totaal-kolommen. De eerste totaal-kolom is de optelling van de vijf beste resultaten. De tweede bevat het aantal punten behaald op wedstrijden die meetellen voor de limiet voor het eerstkomende titeltoernooi. Hieraan kunnen alleen resultaten bijdragen die gehaald zijn na de uiterste limiet-datum voor de vorige editie van het titeltoernooi. De tweede totaal-kolom is indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor alle limieten geldt als meetpunt de laatst bekende ranglijst op het moment van sluiting van de inschrijftermijn die de KNAS hanteert.

14 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Organisatie 3.1 Marginale Toetsing De bondscoach is sturend in het samenstellen van selecties. Dit geldt voor de selectie van schermers die worden uitgenodigd deel te nemen aan een kernploeg of JO. Het geldt niet voor de selecties die worden uitgezonden naar wereldbekertoernooien en titeltoernooien; daarvoor geldt het principe dat de best presterende als eerste gaat. Indien er plaatsen over zijn en de bondscoach een equipe wenst te completeren, wordt zijn selectie marginaal getoetst. Het selectiebeleid van de bondscoach voor kernploegen en voor JO wordt marginaal getoetst door het Bestuurslid Topsport en de Technisch Directeur. Marginale toetsing betekent dat beoordeeld wordt of de bondscoach in redelijkheid en billijkheid tot de selectie is gekomen. Dit is van belang, omdat in tegenstelling tot de oude kwalificatiestructuur niet louter wordt geselecteerd op basis van behaalde punten en positie op de Nederlandse ranglijst. Er blijft weliswaar een minimale eis zoals die tot en met 2004 ook gold, maar er wordt vooral ook gekeken of de sporter past in het profiel van de Topsportloopbaan, zoals dat in het Topsportbeleidsplan is beschreven. Concreet: doet de sporter er genoeg aan, heeft de sporter talent, heeft de sporter perspectief, participeert de sporter in het wedstrijd- en trainingsprogramma? 3.2 Kernploegen en Jong Oranje Binnen de KNAS worden kernploegen (KP) en Jong Oranje (JO) onderscheiden. Een kernploeg is een groep bestaande uit schermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het senioren wedstrijd- en trainingsprogramma volgen. Een actueel overzicht van kernploegen en hun samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Jong Oranje (JO) is een groep bestaande uit jeugdschermers die door de bondscoach zijn geselecteerd en die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgen. Leden van Jong Oranje kunnen cadet of junior zijn. In voorkomende gevallen kan een pupil geselecteerd worden. Een actueel overzicht van Jong Oranje en de samenstelling is te vinden op de website van de KNAS: Elke KP en JO staat onder leiding van een wapencoördinator. De wapencoördinator kan de bondscoach zelf zijn of het kan een door hem aangewezen andere persoon zijn. De wapencoördinator kan een sporttechnische taak hebben, maar dat hoeft niet. De personele invulling wordt gemaakt in samenspraak tussen bondscoaches, Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Een actueel overzicht van de personele invulling is te vinden op de website van de KNAS: De samenstelling van de KP en JO en de begeleiding kan in de loop van het jaar veranderen. Er wordt naar gestreefd op de website altijd een actueel overzicht van de samenstelling van KP en JO te melden. Voor het lidmaatschap van een KP en JO worden schermers door de bondscoach uitgenodigd. De bondscoach laat zich in zijn selectiebeleid leiden door onder andere: - de nationale ranglijst;

15 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS de wereldranglijst; - de resultaten van individuele schermers; - het topsportperspectief (topsportloopbaan) van de schermer. Het lidmaatschap van JO betekent dat de schermer circa 15 uur per week met topsport bezig is. Voor het lidmaatschap van een kernploeg geldt een tijdbesteding van minimaal 20 uur. Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn in ieder geval: - de schermer moet zich committeren aan het wedstrijd- en trainingsprogramma van de kernploegen resp. JO; - de schermer moet voldoende fit zijn. De omvang en de samenstelling van een kernploeg en Jong Oranje kan gedurende het jaar veranderen. Indien de bondscoach daartoe aanleiding ziet kan een KP of JO uitgebreid of ingekrompen worden. Het selectiebeleid van de bondscoach wordt getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Tussen elk der leden van KP resp. JO en de bond wordt een Topsportovereenkomst opgesteld, waarin onder andere afspraken over het te volgen wedstrijd- en trainingsprogramma, gedrag, aan- en afwezigheid bij trainingen, enzovoorts wordt geregeld. Het ondertekenen van de overeenkomst is voorwaarde voor opname in KP resp. JO en voor uitzending naar wedstrijden. Schermers die deelnemen aan een titeltoernooi tekenen een Topsportovereenkomst voor de duur van het desbetreffende toernooi. Een schermer kan te allen tijde besluiten uit een KP resp. JO te treden. De bondscoach kan in overleg met de Technisch Directeur besluiten een schermer uit de KP resp. JO te zetten. Een dergelijk besluit wordt, met redenen omkleed, met de schermer besproken. De KNAS spant zich in de financiële en infrastructurele randvoorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van het wedstrijd- en trainingsprogramma (Zie verder hoofdstuk 55.). 3.3 Selecties voor wereldbekertoernooien De selectie voor een wereldbekerwedstrijd kan nooit groter zijn dan zes schermers (WB voor senioren) resp. vier schermers (WB voor junioren). De selectie betreft de bij KNAS- Internationaal aangemelde schermers die aan de limiet voor de desbetreffende categorie wereldbekerwedstrijden hebben voldaan. Inschrijving gebeurt op basis van de datum van aanmelding, de positie op de ranglijst en het toegelaten quotum. Zie verder Selecties voor titeltoernooien De volgorde op de ranglijst op de kwalificatiedatum of limietdatum bepaalt welke schermers worden uitgezonden naar internationale titeltoernooien tenzij de bondscoach anders beslist voor internationale jeugdtiteltoernooien. Alle uitzendingen zijn op eigen kosten behalve voor die programma s waarvoor externe financiering bestaat. De KNAS faciliteert voor alle internationale titeltoernooien het begeleidingsteam. Voor het EK en WK voor veteranen geldt geen KNAS-financiering. Kwalificatietraject 1 Bondscoach heeft beperkt aantal kwalificatiewedstrijden aangewezen.

16 HANDBOEK SCHERMER - REVISIE AUGUSTUS 2013MEI Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum in de kwalificatiewedstrijden de limiet hebben gehaald voor het titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en voor JWK en EK ongeveer vier tot acht weken, jaarlijks te bepalen. 1.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 2 Bondscoach heeft geen specifieke kwalificatiewedstrijden aangewezen. 2.1 Als eersten kwalificeren zich de schermers die op de aangewezen datum de limiet hebben gehaald voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. 2.2 Als er dan nog plaatsen over zijn, kwalificeren zich de schermers die door de Bondscoach worden aangewezen om een equipe te completeren. Kwalificatietraject 3 er is geen Bondscoach voor de selectie. 3.1 De schermers kwalificeren zich die op de ranglijst ten minste voldoen aan de limiet voor het desbetreffende titeltoernooi. De limietdatum voor de WK is ongeveer acht weken en ongeveer vier tot acht weken voor JWK en EK, jaarlijks te bepalen. Het selectiebeleid (zie 1.2 en 2.2) van de Bondscoach wordt marginaal getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport. Voor uitzending naar OS,en WYG gelden normen die buiten de zeggenschap van de KNAS vallen. Zodra de KNAS nadere informatie krijgt, zal deze worden gepubliceerd op de website. Voor uitzending naar de Universiade zullen in samenwerking met het NOC*NSF en Studenten Sport Nederland Topsport tijdig kwalificatiecriteria worden gepubliceerd. De bondscoach of de Technisch Directeur bepaalt of, en zo ja in welke samenstelling, er wordt deelgenomen aan de landenwedstrijd (equipes). Wie niet beschikbaar is voor het equipe, zal niet voor het titeltoernooi worden ingeschreven. Cadetten die zich plaatsen voor het JWK mogen ook deelnemen aan het juniorentoernooi, mits ze door de BC worden voorgedragen op sporttechnische gronden en er geen geplaatste junioren voor die plekken zijn. 3.5 Limieten Onverlet het selectiebeleid van de betreffende bondscoach gelden de volgende basislimieten: - Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor senioren geldt een limiet van 1000 punten voor alle wapens.. Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor junioren geldt een limiet van 800 punten. De limieten gelden ook voor deelname aan WBequipewedstrijden. - Voor deelname aan satelliet-wereldbekerwedstrijden geldt een limiet van 500 punten, behalve de satelliet-wereldbekerwedstrijden in Nederland, waarvoor geen limiet geldt. - voor deelname aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 500 punten - voor deelname door pupillen aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 700 pupillenpunten. Dit gaat in per het seizoen 2012/2013.

17 HANDBOEK SCHERMER REVISIE AUGUSTUS Voor eerstejaarse junioren en eerstejaarssenioren gelden de volgende uitzonderingen: 1e jaars Junioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor junioren: 1000 punten op cadettenranglijst vorig seizoen en 50% juniorewereldbekerlimiet (400 punten) 1e jaars Senioren die willen deelnemen aan een wereldbeker voor senioren: 1200 punten op juniorenranglijst vorig seizoen en 50% senioren wereldbekerlimiet (500 punten) Indien er hierdoor meer schermers mee zouden kunnen doen dan mogelijk is geldt de volgorde op de ranglijst van de betreffende wedstrijdcategorie. Voor deelname aan hogere leeftijdscategorieën geldt het volgende: Indien er plaatsen open zijn bij een wereldbekertoernooi kunnen er extra schermers meedoen als zij aan de volgende criteria voldoen. Cadetten die willen deelnamen aan een wereldbekerjuniorentoernooi: 1000 punten op cadettenranglijst en 50% juniorenwereldbekerlimiet = 400 punten Junioren die willen deelnemen aan een wereldbekerseniorentoernooi: 1200 punten op juniorenranglijst en 50% seniorenwereldlimiet = 500 punten Er zijn enkele uitzonderingen: zie paragraaf 3.7. Naast deze uitzonderingen geldt het volgende: indien een schermer door langdurig verblijf in het buitenland niet de hierboven genoemde limieten heeft kunnen halen, maar meent wel aan het vereiste niveau te voldoen, kan hij een gemotiveerd verzoek bij het bestuur indienen om dispensatie aan te vragen van de limiet. In dit verzoek zal de schermer duidelijk moeten aantonen dat hij of zij het niveau overeenkomend met de limiet aankan. Het bestuur besluit binnen 2 weken over het ingediende verzoek. In het besluit geeft het bestuur aan voor welke periode de dispensatie geldt. - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor alle categorieën behalve veteranen geldt de volgende limiet: 2500 punten - Voor deelname aan internationale titeltoernooien voor veteranen geldt de volgende limiet: 1000 punten De limietdatum voor titeltoernooien is telkens vier weken voor de eerste dag van het toernooi. Uitzonderingen zijn mogelijk; deze worden tijdig gepubliceerd. Indien nodig wordt een extra ranglijst gemaakt, waarin de resultaten van de laatste toernooien zijn verwerkt. Deze ranglijst heeft alleen geldigheid ten behoeve van het titeltoernooi waarvoor zij is gemaakt. Een bondscoach kan ter completering van het equipe (voor WK) of voor de selectie voor JEK schermers selecteren ook indien deze zich niet indien er nog plaatsen over zijn, nadat de overigen zich volgens de limiet hebben gekwalificeerd (zie 3.4).

HET BESTUUR EN DE TRAINER-COACH

HET BESTUUR EN DE TRAINER-COACH HET BESTUUR EN DE TRAINER-COACH Colofon Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Redactie: Wyke Ruedisulj, Mark van Berkum, Marjan Heinen, La Gro Advocaten - Alphen a/d Rijn Eindredactie:

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie ! " #$% &! " #$% ' $!$!!!!$!( )!!!!! * $!!!!! +!,! -./01!! /, 2!! 34 5-./0 0 ' $-%!-% * ) 6 6 & -% )!!! 7!!

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT TITEL I : ALGEMEE ORGAISATIE VA DE WIELERSPORT (Versie: 12/03/14) Hoofdstuk I : LICETIES 1 Licenties Definitie 1.1.001 De licentie is een identiteitskaart die bevestigt dat zijn houder zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie