Voorzieningen gebouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen gebouwen"

Transcriptie

1 Voorzieningen gebouwen De laatste jaren is de spreiding van studenten over de gehele TU campus steeds meer toegenomen. Studenten volgen vaak (verplichte) vakken in andere onderwijsgebouwen op de TU campus dan die van de eigen faculteit. Door centrale inroostering van collegezalen en tentamenzalen, is het erg nuttig om een overzicht te hebben van de voorzieningen in de verschillende gebouwen. In dit hoofdstuk worden de aanwezige en ontbrekende voorzieningen in alle TU Delft onderwijsgebouwen op een rijtje gezet, alsmede de toegankelijkheid van deze gebouwen. De resultaten van deze gebouwenscan zullen met name een bijdrage leveren aan de informatieoverdracht met betrekking tot dit soort zaken. Verstrekken van eenduidige informatie over toegankelijkheid van gebouwen en aanwezige voorzieningen kan bij (toekomstige) studenten veel ongemak en teleurstelling voorkomen. Informatie over de (rolstoel)toegankelijkheid van TU-gebouwen is tevens te vinden op de website Overigens wordt met nadruk gesteld, dat deze gebouwenscan een momentopname is. De laatste aanpassing van deze gegevens heeft voor de meeste gebouwen plaatsgevonden in juni of juli Enkele gebouwenbeheerders hebben inmiddels aangegeven (soms zelfs juist naar aanleiding van deze scan) dat er plannen zijn voor bepaalde aanpassingen. Het is dus mogelijk dat op het moment van lezen bepaalde knelpunten inmiddels zijn opgeheven of er anderszins verbeteringen zijn aangebracht. WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

2 Algemeen voor alle gebouwen Een aantal zaken met betrekking tot toegankelijkheid voor gehandicapten en speciale voorzieningen gelden voor bijna alle gebouwen. Dit geldt zowel voor genomen maatregelen alsook het gebrek aan bepaalde voorzieningen. Deze zaken worden in deze paragraaf behandeld. Mocht een bepaald gebouw hiervan afwijken, dan zal dit in de navolgende paragrafen specifiek vermeld worden. Toegankelijkheid De meeste gebouwen op het universiteitsterrein zijn, in meer of mindere mate, toegankelijk voor studenten met een functiebeperking. In sommige gevallen kan dit niet helemaal zelfstandig en is men aangewezen op hulp van derden. Bij enkele oude gebouwen gelden meer beperkingen, maar deze zullen in de komende jaren allemaal afgestoten worden. Ook binnenin de gebouwen zijn de meeste afdelingen en voorzieningen meestal toegankelijk, echter, met name voor rolstoelgebruikers zijn vaak omwegen noodzakelijk via niet altijd direct voor de hand liggende routes. Enkele afdelingen en voorzieningen zijn niet of slechts met hulp toegankelijk en veel balies zijn te hoog. Vaak is het voor een rolstoeler nodig vooraf melding te maken van zijn/haar komst. Veel concrete toegankelijkheidsproblemen kunnen door flexibiliteit in inroostering en het kunnen variëren in onderwijslocaties deels worden opgelost. Ook het toewijzen van een studentenbuddy aan een gehandicapte student kan een oplossing bieden. Voorzieningen Een ringleiding voor slechthorenden is bijna nergens aanwezig, reguliere versterkingsapparatuur zoals microfoons zijn wel aanwezig in de meeste grotere collegezalen. Opnameapparatuur kan, indien nodig, meestal geregeld worden. Er zijn nagenoeg geen voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zo is er bijvoorbeeld geen brailleregel in de bibliotheek, is er op geen enkele faculteit speciale vergrotingssoftware aanwezig, zijn er geen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en hebben de meeste trappen geen contrasterende rand aan de onderste en bovenste treden. Aan de kant van preventie valt te melden dat in principe op alle computers anti-rsi-software geïnstalleerd is. Verder hebben veel faculteiten aangepast meubilair in bijvoorbeeld computerzalen. Het rookverbod in alle gebouwen wordt als zeer positief ervaren. Overigens staan de alle faculteiten welwillend tegenover het nemen van aanvullende maatregelen als een gehandicapte student zich aanmeldt, ook al is de ervaring niet altijd aanwezig. Wel dient de student zich tijdig te melden. Vluchtroutes De voorzieningen op dit vlak voldoen niet voor studenten met een functiebeperking. Dit geldt voor alle gebouwen, inclusief de nieuwe (m.u.v. CiTG, door de aanwezigheid van een trappenloopband voor rolstoelgebruikers). Spreiding over de campus Het volgen van onderwijs in verschillende onderwijsgebouwen doet een sterk beroep op de mobiliteit van studenten. Bestrating rondom gebouwen en op parkeerterreinen is vaak onregelmatig, met kuilen en verzakkingen, stoepranden en niveauverschillen. Omwegen zijn voor rolstoelers vaak noodzakelijk, wat erg veel tijdverlies oplevert. De afstand van de haltes van het openbaar vervoer tot ingang van de onderwijsgebouwen voldoet wel bij alle gebouwen. Automaten De standaard koffie-, frisdrank- en snoepautomaten zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen met visuele beperkingen: de bediening zit veel te hoog en bevat weinig contrast. In meerdere onderwijsgebouwen zijn de automaten op een verhoging geplaatst, hetgeen de WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

3 bediening nog lastiger maakt: personen kleiner dan 1,60m hebben al moeite met het aflezen van het display en het bereiken van de chippas-opening. Ook kopieerapparaten leveren problemen op omdat de invoerapparaten van de kopieerkaarten erg hoog zitten. Regels bij renovatie en nieuwbouw In de handleiding van TU Vastgoed, welke wordt gebruikt bij nieuwbouw- en grote renovatieprojecten, is het Handboek voor Toegankelijkheid verbindend verklaard voor alle betrokken architecten en andere adviseurs. Ook bij de aanpassing van bijvoorbeeld ingangen in het kader van onderhoud worden zoveel mogelijk de richtlijnen uit het Handboek voor Toegankelijkheid gevolgd. Ook in het programma van eisen voor de herinrichting van de Mekelweg zijn diverse eisen opgenomen m.b.t. Uitleg symbolen In de volgende paragrafen wordt per onderdeel met onderstaande symbolen aangegeven in hoeverre het voor mensen met een functiebeperking te gebruiken is: Locatie van de normale parkeerplaatsen Locatie van en aantal speciale gehandicaptenparkeerplaatsen Route parkeerplaats naar ingang: route van gewone parkeerplaatsen naar de dichtstbijzijnde ingang (dus niet vanaf de gehandicaptenparkeerplaats) Toegankelijkheid van de voor- of hoofdingang Toegankelijkheid van de andere ingangen, eventueel van speciale, voor gehandicapten geschikt gemaakte ingangen of bijzonderheden bij de gebouwtoegang voor gehandicapten Doorgankelijkheid horizontaal: tussendeuren / drempels / niveauverschillen binnen één etage Doorgankelijkheid verticaal (liften): alle verdiepingen bereikbaar per lift / tussenverdiepingen Locatie van en aantal gehandicaptentoiletten Toegankelijkheid portiersbalie of receptie Voor minimaal 90% zelfstandig te gebruiken / te vinden / (met hoogstens korte omweg) toegankelijk voor gehandicapte Met hulp te gebruiken / met hulp of via lange omweg toegankelijk voor gehandicapte Niet te gebruiken / niet toegankelijk voor gehandicapte WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

4 Bouwkunde (BK) Adres: Berlageweg 1 Gebouwnummer: 24 Tel. portier: Gesproken met: Functie: dhr. Riemslag Baas Hoofd huishoudelijke dienst Algemene opmerking Bouwkunde is een zeer grote faculteit, waar vaak en veel gasten komen. Voor congressen en vergaderingen worden hoofdzakelijk de begane grond en eerste etage gebruikt. Delft School of Design maakt gebruik van de achtste en negende etage. De eigen studenten komen in het gebouw tot en met de elfde etage. Er zijn één rolstoelgebonden medewerker en één studente in een rolstoel bekend. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Parkeerterrein aan achterzijde gebouw (bereikbaar via Van den Broekweg) Bereikbaar via Van den Broekweg Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks, bij achteringang Van den Broekweg Route van parkeerplaats naar nabije ingang Hoofdingang Berlageweg Ingang vanaf parkeerterrein (zij-ingang) Achteringang Van den Broekweg Onregelmatige bestrating met kuilen en niveauverschillen; loopbrug naar ingang (met verwijzing voor gehandicapten naar hoofdingang) Trappen en steile hellingbaan, Tweetal elektrische schuifdeuren (dit wordt verbouwd tot een rolstoel-geschikt tourniquet) Draaideur Tweetal elektrische schuifdeuren (sluiswerking); deze ingang sluit 18u WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

5 Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Portiersbalie / receptie Centrale route goed doorgankelijk: deuren openen automatisch bij naderen Daarbuiten: zware dichte klapdeuren Liften naar alle verdiepingen m.u.v. kelder Twee goederenliften (zware deur) naar de kelder Ondiepe keukenlift naar het restaurant (ongeschikt voor elektrische rolstoel) Twee stuks in een gebouw van 15 etages, één op begane grond, één op eerste etage Er is geen balie, maar een kantoortje met gewone deur Onderwijsruimtes Collegezaal Zaal A (grootste collegezaal), begane grond aflopend naar kelderniveau: plaats voor rolstoeler langs bordes Zaal B + C, oplopende zalen, zij-ingang zalen niet toegankelijk voor rolstoeler, vooraan wel. Plaats voor rolstoeler voor de voorste rij. Instructiezalen Los meubilair, plaats voor rolstoeler eenvoudig te creëren In zijvleugels van hoofdgang: toegang via enkele zware branddeuren Computerzalen Eerste etage, centraal in het gebouw Klapdeuren en lage drempels bij ingang Helpdeskbalie is hoog (omrijden is mogelijk) Ook computerwerkplekken in de kelder, deze zijn slechts via omweg te bereiken voor rolstoeler Practicumzalen Begane grond, drempelloos bereikbaar (maquettebouw) Verschillende ingangen: één via zware deur, twee via automatische deuren Faculteitsbibliotheek Begane grond, drempelloos bereikbaar Hoge balie Via tweetal zware branddeuren Studieruimtes Bij de bibliotheek op begane grond en eerste etage Ruimtes op eerste etage slechts toegankelijk via trappen Overige ruimtes/ diensten OSA/ Dictaten-, boekenverkoop Begane grond, drempelloos bereikbaar, deels verlaagde balie FM-servicepunt Begane grond, drempelloos bereikbaar, hoge balie Bouwshop Bij achteringang Drempelloos bereikbaar, lage balie Repro-afdeling Eerste etage, drempelloos bereikbaar Brede paden maar niet alle machines zijn goed bereikbaar voor een rolstoeler Restaurant Begane grond, drie treden lager dan de gang Bereikbaar via ondiepe keukenlift (niet groot genoeg voor elektrische rolstoel) Studievereniging Eerste etage, drempelloos bereikbaar, deur altijd open Veel losliggende obstakels in de gang Borrelruimte In de kelder, bereikbaar via trap of centrale goederenlift WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

6 Voorzieningen Aparte studieruimte Er zijn stiltekamers en -werkplekken rond de bibliotheek op begane grond en eerste etage Ruimtes op eerste etage slechts toegankelijk via trappen Kluisjes In de kelder, op begane grond en bij de bibliotheek Rustruimte EHBO-kamer op eerste etage, reserveren via FMservicepunt Microfoon / versterking In alle ruimtes voor >32 personen aanwezig Opnameapparatuur Niet aanwezig Speciale software / aangepaste monitor Geen ervaring mee Scanner / vergrotingsfaciliteiten Bij de Repro-afdeling en de balie bij de computerzalen Aangepast meubilair Er wordt veel in computermeubilair geïnvesteerd: Tafels in computerzalen zijn op standaardhoogtes ingesteld In workshopruimtes en afstudeerruimtes volledig instelbare bureaustoelen en computertafels In computerzalen beuken bureaustoelen, instelbaar (geschikt voor max. 2h werken) Eigen laptop op netwerk Wireless network in hele gebouw Knelpunten Berlageweg 1 - BK Zware klapdeuren naar diverse drukbezochte ruimtes: faculteitsbibliotheek en instructiezalen Personenliften komen niet in de kelder: diverse ruimtes daar slechts via goederenlift en omweg bereikbaar voor rolstoelers Kantine niet bereikbaar voor elektrische rolstoel Bij hoofdingang is niet aangegeven waar parkeergelegenheid is, onduidelijk is waar zich de gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden Sterke punten Berlageweg 1 - BK Centrale route op begane grond van voor naar achteren in gebouw, automatisch openende deuren Automatisch openende deuren naar practicumruimte Elektrische schuifdeuren bij hoofd- en achteringang Alle tussendeuren op verdiepingen staan standaard open WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

7 Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) Adres: Stevinweg 1 Gebouwnummer: 23 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Paul Uiterdijk en C. van Egmond Huisvestingsmanager Algemene opmerkingen Op dit moment is er een grote verbouwing gaande in het gebouw: Technische Aardwetenschappen (TA) komt erbij en krijgt eigen vleugel. Hierdoor waren ten tijde van de scan een aantal plaatsen niet of minder goed toegankelijk. In het gebouw komen vaak studenten van andere faculteiten i.v.m. tentamens en andere bezoekers, i.v.m. symposia. Op de faculteit is ruim ervaring met gehandicapten en er is een soepel beleid ten aanzien van aanpassingen. Voor twee gehandicapte studenten zijn speciale voorzieningen getroffen en er zijn vijf mindervalide medewerkers in het gebouw. In het gebouw is ook een trappenloopband aanwezig waarmee rolstoelen in geval van nood via de trap geëvacueerd kunnen worden Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan voorzijde gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang C (Stevinweg) Ingang E Vier stuks, waarvan drie gereserveerd Naast/ nabij de hoofdingang (Stevinweg) Onregelmatige bestrating, stoepranden en kuilen Route via helling of trap Tweetal zeer zware deuren; zonder hulp niet toegankelijk voor rolstoeler (portier bellen) Elektronische schuifdeuren (bij café), deze ingang sluit 18u Andere ingangen Andere ingangen vergelijkbaar met hoofdingang WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

8 Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Centrale gang op eerste etage: goed doorgankelijk; Uiteinden gebouw en laboratoria op tussenetages Tussenetages bereikbaar via één traplift in het midden van het gebouw (eerste etage boven ingang C): route naar uiteinden gebouw via gebouw Stevin II en III. Gewone etages goed per lift bereikbaar Gehandicaptentoilet Meerdere, goed bewegwijzerd Portiersbalie / receptie Lage balie Onderwijsruimtes Collegezaal Drempelloos bereikbaar Oplopende collegezalen met boven- en benedeningangen Collegezaal E is voor rolstoelers alleen van beneden uit bereikbaar Benedeningang collegezalen F en G voor rolstoelers bereikbaar via route Stevin II In alle collegezalen is in de eerste rij ruimte gecreëerd voor een rolstoel door een aantal stoelen uit de vaste opstelling te halen. Practicumruimtes Alle laboratoria zijn bereikbaar (soms via een omweg, maar er wordt altijd snel en adequaat naar oplossingen gezocht) Verplaatsingsroute binnen de laboratoria bevat obstakels en de vrije doorgang is op enkele plaatsen zeer minimaal Enkele delen binnen gebouw Stevin III zijn verhoogd, deze zijn niet zelfstandig bereikbaar voor een rolstoeler Instructiezalen / Studieruimtes Drempelloos bereikbaar Los meubilair Zalen zijn alleen toegankelijk met sleutel (via de portier) Er is tekort aan projectruimtes / studieruimtes in het gebouw Computerzalen Centraal gelegen, drempelloos bereikbaar Brede paden Faculteitsbibliotheek Lage balie Achteringang heeft erg zware deuren, vooringang heeft lichtere deuren In de bibliotheek is een tussenverdieping gebouwd die slechts bereikbaar is via een open trap WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

9 Overige ruimtes/ diensten OSA Tweede verdieping, drempelloos bereikbaar Hoge balie Dictatenverkoop / Reproafdeling Begane grond, drempelloos bereikbaar Hoge balie Facilitair meldpunt Centraal gelegen op eerste verdieping, drempelloos toegankelijk Halfhoge balie met verlaagd gedeelte Restaurant Drempelloos toegankelijk Klapdeuren bij ingang zijn meestal gesloten Brede paden Studievereniging Centraal gelegen, drempelloos toegankelijk Lage balie Borrelruimte Bereikbaar via ingang E (tot 18u) Als er een borrel is, wordt de doorgang naar de rest van het gebouw om 18u afgesloten en blijft ingang E open Extra brede ingang mogelijk Voorzieningen Aparte studieruimte Niet aanwezig; als dit voor een student met een functiebeperking noodzakelijk is, wordt het via FM geregeld (dit is eerder voorgekomen) Kluisjes Op begane grond, goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken. In overleg met FM kunnen andere oplossingen worden gerealiseerd Microfoon / versterking In grotere collegezalen / instructiezalen standaard aanwezig, geïntegreerd in de ruimte In kleinere instructiezalen is het niet aanwezig, maar kan dit geregeld worden via het meldpunt FM Opnameapparatuur In zaal A is dit mogelijk In andere zalen indien nodig via FM te regelen Speciale software/ aangepaste monitor Niet aanwezig. Indien nodig via FM te regelen Scanner/ vergrotingsfaciliteiten Niet aanwezig. Indien nodig via FM te regelen Aangepast meubilair Elke drie jaar worden alle stoelen in de computerzalen vervangen De tafels in de computerzalen zijn op drie hoogtes ingesteld Aanpassingen in practicumruimtes Op individuele aanvraag mogelijk Verantwoordelijkheid ligt bij het labhoofd / bij de secties Eigen laptop op netwerk Er komt steeds meer wireless network Knelpunten Stevinweg 1 CiTG De hoofdingang is niet zonder hulp toegankelijk voor mensen met een motorische beperking De doorgankelijkheid van het pand voor een rolstoeler verloopt vaak via (lange) omwegen en is vrij complex (je moet de route kennen) Grote afstanden binnen het gebouw De klapdeuren in de gangen zijn vrij zwaar en staan niet standaard open Er zijn onvoldoende practicumruimtes / studieruimtes waar rustig gewerkt kan worden Het buitenterrein is slecht begaanbaar door onregelmatige bestrating, kuilen en stoepranden Op de lift bij ingang E staat geen waarschuwing dat deze na 18h niet meer werkt WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

10 Sterke punten Stevinweg 1 CiTG Er is soepel beleid t.a.v. voorzieningen en aanpassingen voor individuele studenten / medewerkers; er is veel ervaring met, en veel aandacht voor deze problematiek Ondanks de vreemde indeling en de oude staat van het gebouw zijn vrijwel alle ruimtes bereikbaar Alle collegezalen hebben rolstoelplaatsen geïntegreerd in de eerste rij Bijna alle diensten hebben verlaagde balies Elektrisch openende deuren bij ingang E en op de doorgaande gang op de tussen verdieping Oude liften waarbij de deuren met de hand geopend moeten worden zijn adequaat aangepast Ook in het vluchtplan is volledig rekening gehouden met gehandicapten: als bekend is bij de portier dat er een gehandicapte aanwezig is, is er een adequate oplossing bij ontruiming WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

11 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) Adres: Mekelweg 4 Gebouwnummer: 36 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Jan van der Pol Gebouw- en ruimtebeheerder Algemene opmerkingen De faculteit EWI heeft in totaal drie onderwijsgebouwen; het hoofdgebouw is geïnspecteerd, alsmede de practicumzalen op Julianalaan 134 (toe- en doorgankelijkheid van dit gebouw komen aan bod bij inspectie van het betreffende gebouw). In het EWI-hoofdgebouw komen voornamelijk EWI-studenten, maar in de nabije toekomst zullen er steeds meer studenten van ander faculteiten komen. Er is voor zover bekend één gehandicapte medewerker, en één zeer slechtziende student. Over een jaar worden de practicumzalen van de Julianalaan 134 en van het gebouw aan de Kluyverweg verplaatst naar de Drebbelweg 5. Het practicumgebouw aan de Kluyverweg is naar eigen zeggen goed toegankelijk (elektrisch openende deuren); ook de practicumzalen in dat gebouw zijn goed toegankelijk Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Achterzijde gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks aan achterzijde gebouw Route van parkeerplaats naar ingang Gelijkvloers Ingang voorzijde Toegang d.m.v. tweetal elektrische schuifdeuren Ingang achterzijde Alle ingangen zijn voorzien van elektrische schuifdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Portiersbalie/ receptie Meeste tussendeuren staan standaard open, m.u.v. deuren in de centrale hal en branddeuren bij collegezalen Alle etages per lift bereikbaar Twee op begane grond (in gebouw van 21 etages) Hele hoge balie Omrijden naar deuropening aan zijkant portiersloge mogelijk WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

12 Onderwijsruimtes Collegezaal Duidelijke bewegwijzering incl. omweg via liften voor rolstoelers Bewegwijzering ontbreekt als je uit de lift stapt op de eerste etage (wordt aan gewerkt) Omweg voor rolstoelers gaat deels door rookruimte en bevat enkele (lichte) klapdeuren Drempelloos bereikbaar via begane grond of eerste etage Oplopende collegezalen Geen speciale plaats voor rolstoeler (plaats voor voorste rij of achter achterste rij) Instructiezalen Zie collegezalen Computerzalen In gebouw Julianalaan 134 Oplopende zalen, drempel bij de ingang Faculteitsbibliotheek Toegang via zware klapdeuren Lage balie Drempelloze toegang en brede paden Studieruimtes In centrale hal (onrustige omgeving) In faculteitsbibliotheek (rustig) Er wordt gewerkt aan meer studieplaatsen (vergaderruimte wordt omgebouwd tot studiezaal) op verzoek van de FSR Overige ruimtes/ diensten OSA Drempelloos bereikbaar eerste etage Hoge balie Dictatenverkoop In centrale hal drempelloos bereikbaar Hoge balie Repro-afdeling Hoge balie Restaurant Open ruimte met brede paden Drempelloos toegankelijk In de kantine zijn werkplekken voor studenten, met wireless network Alle zitplaatsen zijn gelijkvloers bereikbaar Studievereniging Beide (ETV en CH) in centrale hal drempelloos bereikbaar Beide hoge balie Borrelruimte Alleen toegankelijk via smalle trappen Voorzieningen Aparte studieruimte Niet aanwezig Kluisjes Niet aanwezig Rustruimte Aanwezig (inclusief bed) Sleutel via conciërge Ringleiding In zaal A Microfoon / versterking In alle grotere zalen standaard aanwezig (>35 pers) Mobiele versterking mogelijk te leen via conciërge Opnameapparatuur Niet aanwezig Speciale software/ aangepaste monitor Geen ervaring mee Aanvraag bij dienst Onderwijszaken (vervolgens via A&I of FM) Scanner/ vergrotingsfaciliteiten Op de kopieermachines Aangepast meubilair Niet, in bibliotheek houten stoelen en tafels op vaste hoogte ingesteld In computerzalen op Julianalaan 134 oude bureaustoelen (in hoogte instelbaar) en vaste tafels Eigen laptop op netwerk Wireless network bij studieplekken in het hele gebouw WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

13 Knelpunten Mekelweg 4 - EWI Borrelruimte E-café alleen via smalle trappen bereikbaar Omweg rolstoeler naar collegezaal via dichte deuren en rookruimte Dichte deuren in drukke verplaatsingsroute centrale hal Hoge balies bij portier en bureau Onderwijszaken Geen goed instelbaar meubilair in computerzalen Sterke punten Mekelweg 4 - EWI Alle ingangen hebben automatisch openende deuren Aanwezigheid rustkamer mét bed In nabije toekomst één loket voor studenten om alles te regelen: dienst Onderwijszaken WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

14 Industrieel Ontwerpen (IO) Adres: Landbergstraat 15 Gebouwnummer: 32 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Loek Rijkelijkhuizen Gebouwbeheerder Algemene opmerkingen Nieuw gebouw. Het gebouw is zo ingericht dat alle studentenactiviteiten op de begane grond en de eerste verdieping plaatshebben. In het gebouw komen naast IO-studenten ook studenten van de Hogeschool Rijswijk en er worden regelmatig lezingen en symposia georganiseerd. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan de Landbergstraat, naast het gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks, 50m van de ingang Route van parkeerplaats naar ingang Gelijkvloers, gelijkmatige bestrating Hoofdingang Elektronische schuifdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Brede gangen Meeste tussendeuren staan standaard open Alle etages zijn per lift bereikbaar Na 18h alleen gebruik van lift met campuskaart (vooraf voorziening aanvragen) Drie stuks: één op begane grond, één op eerste etage en één bij de ontwerpstudio s Portiersbalie / receptie Gedeeltelijk verlaagde balie WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

15 Onderwijsruimtes Collegezaal Goed bereikbaar, via begane grond en eerste etage Plaats voor rolstoeler gecreëerd achterin de zaal (met stoel ernaast) Instructiezalen Goed bereikbaar Zaal R bereikbaar via trap met trapliftvoorziening Los meubilair Computerzalen Goed bereikbaar, op begane grond en 1 e etage Practicumruimte PMB goed bereikbaar Faculteitsbibliotheek Goed bereikbaar, eerste etage Deur staat standaard open Lage balie Studieruimtes Ontwerpstudio s goed bereikbaar Er wordt veel in groepjes in de kantine gewerkt, maar hier is het erg onrustig Overige ruimtes/ diensten OSA Goed bereikbaar Hoge balie Repro-afdeling / Goed bereikbaar, begane grond Dictatenverkoop Lage balie Smalle paden in Repro-winkel, niet alle delen zijn hierdoor toegankelijk Restaurant Kantine zelf goed toegankelijk (breed pad) Alle zitplaatsen gelijkvloers te bereiken, vaak smalle doorgang Studievereniging / Kantoor studievereniging goed bereikbaar Boekenverkoop Hoge balie bij boekverkoop Borrelruimte Borrelruimte bereikbaar via aantal zware deuren met deurdrangers of via kantoor studievereniging (met lichtere deuren) of rechtstreeks via zware deur naar buiten WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

16 Voorzieningen Aparte studieruimte Geen prikkelarme (studie)ruimte beschikbaar Afstudeerders krijgen wel een eigen / gedeelde werkplek Kluisjes Op verschillende plaatsen in het gebouw, steeds goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken. Microfoon/ versterking Aanwezig in alle instructiezalen, behalve zaal V Opnameapparatuur Hier is veel ervaring mee, maar apparatuur wordt extern ingehuurd (via MMS) Speciale software / aangepaste monitor Niet aanwezig, indien nodig regelen via I&A Scanner / vergrotingsfaciliteiten Scanner aanwezig bij de Repro, in een van de computerzalen en op de kopieermachines Aangepast meubilair Op alle computerwerkplekken staan volledig instelbare bureaustoelen Bij bepaalde vakken (computerschetsen o.a.) wordt gewerkt met muispennen In veel computerzalen staan extra grote monitors De tafels staan allemaal op gelijke hoogte ingesteld (er is een proef geweest met instelbare tafelbladen, dit bleek niet gedaan te worden) Aanpassingen in practicumruimtes Iedere student die wil werken in de PMB krijgt verplichte instructies voor alle machines. Op individuele aanvraag zijn speciale voorzieningen mogelijk, via FM Eigen laptop op netwerk In de bibliotheek en in de ontwerpruimtes is dit mogelijk Er is met WBMT een pilot gaande omtrent werken met laptops op het interne netwerk. Draadloos netwerk op de hele eerste verdieping Knelpunten Landbergstraat 15 - IO Hoge balies bij OSA en boekenverkoop Geen rustige werkplekken Lift 2 uitgang begane grond via PMB werkt alleen als de PMB geopend is. Hier is geen melding van te zien in de lift Sterke punten Landbergstraat 15 - IO Automatische deuren en gelijkvloers bij de hoofdingang Vrijwel overal is drempelloos te komen Alle tussendeuren zijn voorzien van kleefmagneten Lage balie bij Repro en deels verlaagde balie bij portiers Bureaustoelen; ervaring met werken met muispennen; grotere monitoren in computerzalen WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

17 Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek (WbMT) Adres: Mekelweg 2 Gebouwnummer: 34 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Loek Rijkelijkhuizen Gebouwbeheerder Algemene opmerkingen Dit gebouw is onlangs totaal gerenoveerd, waarbij het een stuk rolstoelvriendelijker is geworden. In het gebouw komen voornamelijk WbMT-en IO-studenten. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan voorzijde op de Mekelweg of aan achterzijde Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang Achteringang Nieuwe plaatsen aan achterzijde van gebouw. Bewegwijzering wordt binnenkort aangepast. Gelijkvloers Hellingbaan en draaideur Elektrische zijdeur: aanbellen of opent met campuskaart (vooraf voorziening aanvragen) Trap met steile hellingbaan voor goederen, daarachter zware klapdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Brede gangen Meeste tussendeuren staan standaard open Alle etages per lift bereikbaar Bij alle halve trappen zijn trapliften; wel sleutel benodigd (te krijgen via Facility Management / portier) Twee stuks: één in onderwijsgedeelte en één in collegezalengang Portiersbalie / receptie Vrij hoge balie WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

18 Onderwijsruimtes Collegezalen Begane grond, nabij hoofdingang Lage drempels bij de ingang Plaats voor rolstoeler voor de voorste rij Instructiezalen Lage drempels bij de ingang Computerzalen Computerwerkplekken op de gangen zijn goed bereikbaar Computerzalen L en K eerste etage bereikbaar via trappen of goederenlift en lift Computerzaal P bereikbaar via trap of goederenlift Studieruimtes Studiewerkplekken in de gangen en bij de hoofdingang Bespreekkamers 1 t/m 8 op begane grond bereikbaar via een trapje of traplift. Met de traplift moet soms ver omgereden worden. Kip-op-stok -gedeelte alleen met trappen bereikbaar Practicumruimtes / laboratoria Via traplift / goederenlift / plateaulift zijn alle ruimtes bereikbaar Faculteitsbibliotheek Begane grond, goed bereikbaar Lage balie Overige ruimtes / diensten OSA Tweede etage, drempelloos bereikbaar maar wel zware toegangsdeuren Hoge balie Dictaatverkoop (bij IO) Begane grond drempelloos bereikbaar Lage balie Route complex, zie beschrijving bij kantine Kantine Er is geen eigen kantine; studenten en medewerkers kunnen gebruik maken van de kantine bij IO De doorgang naar IO verloopt via de begane grond langs een trap met traplift of via de eerste etage langs diverse zware deuren. Vervolgens ofwel met de trap omlaag of met de lift via een behoorlijke omweg Repro-afdeling Niet aanwezig Studievereniging / Drempelloos bereikbaar, deur staat altijd open boekenverkoop Vrij hoge balie Bar/ borrelruimte Is tevens ruimte voor lezingen, vergaderruimte en feesten In de oude fietsenkelder: hoofdtoegang via trap Omweg mogelijk via faculteitsgebouw zelf maar alleen met hulp van een Lagerhuys-beheerder omdat op de route een nooddeur moet geopend: komst vooraf aanmelden is voor rolstoeler noodzakelijk Omwegroute alleen mogelijk op openingstijden faculteitsgebouw (tot 22u s avonds) WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

19 Voorzieningen Aparte studieruimte Bespreekkamers 1 t/m 8 kunnen gereseerd worden via reserveringsbord Kluisjes Op verschillende plekken kluisjes aanwezig, goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken Microfoon / versterking Aanwezig in collegezalen A t/m D. In de kleinere zalen E en F niet. Opnameapparatuur (collegezaal) Hier is veel ervaring mee, maar apparatuur wordt extern ingehuurd (via MMS) Speciale software/ aangepaste monitor Niet aanwezig, indien nodig regelen via I&A Aangepast meubilair In de computerzalen staan volledig instelbare bureaustoelen Bij de computerwerkplekken op de gangen staan houten stoelen De tafels staan allemaal op gelijke hoogte ingesteld Scanner / vergrotingsfaciliteiten Op de kopieermachines zit een scanfaciliteit Eigen laptop op netwerk Er is met IO een pilot gaande omtrent werken met laptops op het interne netwerk. Knelpunten Mekelweg 2 3mE Lagerhuys (ruimte voor borrels, lezingen, vergaderruimte en feesten) voor rolstoelers slechts toegankelijk met hulp van een beheerder (vooraf aanmelden is dus noodzakelijk) en NIET toegankelijk na sluitingstijd faculteitsgebouw (22u). Gehandicaptenparkeerplaatsen meestal niet bereikbaar door plaatsing paaltjes Voor automatisch openende zijdeur bij hoofdingang heb je een pasje nodig: vooraf aanvragen Voor de trapliften is een sleutel nodig: vooraf vragen bij portier/ FM Geen goede stoelen bij de computerwerkplekken op de gang en in de bespreekkamers De route naar de kantine in IO is voor een rolstoeler complex en erg ver om (Lage) drempels bij ingang collegezalen Hoge balies bij portier, studievereniging en OSA Sterke punten Mekelweg 2 3mE Bij alle hoogteverschillen zijn voorzieningen aangebracht, zoals trapliften, goederenliften Alle tussendeuren zijn voorzien van kleefmagneten Er zijn studieruimtes/bespreekkamers die gereserveerd kunnen worden WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

20 Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) Adres: Kluyverweg 1 Gebouwnummer: 62 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Arie Molenbroek en A. MacGillavry Hoofd Facility Management en AMA Algemene opmerking De faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek heeft in totaal vier onderwijsgebouwen: het hoofdgebouw en de practicum-vliegtuighal zijn geïnspecteerd. In het hoofdgebouw komen naast studenten LR ook veel andere MSc-studenten. Andere gebouwen: Kluyverweg 2 Laboratorium voor hogesnelheidsaerodynamica Het gebouw zelf is nie toegankelijk voor gehandicapten; in het gebouw worden wel eerstejaars proeven gegeven. Eenmaal binnen is alles op de begane grond wel toegankelijk. De lectureroom is echter op de eerste verdieping en niet bereikbaar. Leeghwaterstraat 42: Laboratorium voor lagesnelheidsaerodynamica Het gebouw is slecht toegankelijk; via een achteringang en een lift is het wel mogelijk binnen te komen, maar vervolgens kan slechts in de helft van het gebouw gekomen worden. In het gebouw worden eerstejaars proeven gegeven. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan de zijkant en achterzijde van het gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang Aan de voorzijde Drie stuks, waarvan twee gereserveerd Gelijkvloers, maar onregelmatige bestrating Bij ingang verlaagde stoep/ flauwe hellingbaan Elektrische schuifdeuren WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

Dorpshuis zonder drempels

Dorpshuis zonder drempels Dorpshuis zonder drempels Inleiding Het dorpshuis is er voor alle inwoners. Iedereen, met of zonder beperking moet er gebruik van kunnen maken. Een goede toegankelijkheid van het dorpshuis is dan van groot

Nadere informatie

Handboek Servicepunt

Handboek Servicepunt Inhouds opgave Servicepunt blz. 4 Algemene informatie blz. 4 Overzicht coördinatoren Servicepunten blz. 6 Call process(infra) blz. 7 OCC blz. 10 ICT blz. 11 Blackboard blz. 11 Business Objects blz. 11

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Molengraaffsingel 12-14. Versie 2.2

Huishoudelijk reglement Molengraaffsingel 12-14. Versie 2.2 Huishoudelijk reglement Molengraaffsingel 12-14 Versie 2.2 DOCUMENTBEHEER Wijzigingen Datum Versie 01082010 1 augustus 2010 Versie 2.0 01 maart 2011 Versie 2.1 01 september 2011 Versie 2.2 01 maart 2013

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Versie 001_270813 Voorwoord De Wegwijzer 2013-2014 voor studenten geeft informatie over: ROC van Amsterdam MBO College

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker GEBRUIKERSINVLOED ENERGIEVERBRUIK KANTOORGEBOUWEN Hoe energie te besparen op kantoor? Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door Fien

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Programma van Eisen t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Opdrachtgever: Delta Forte Projectnummer: 2007108 Versie: P06 Datum: 31 maart 2008 Inhoud PROGRAMMA VAN EISEN... 1 BREDE HOED PRAKTIJK TE DIEMEN...

Nadere informatie

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid Zorginstellingen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker 1 Colofon 2011 Vilans Met speciale dank aan: Sytske Keizer, staffunctionaris facilitair bedrijf van OsiraGroep Amsterdam Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9

Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9 Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9 3. Samenwerking 13 3.1 Gemeente Schiedam 13 3.2 Woonplus 13

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Kansen voor t Gorechthuis

Kansen voor t Gorechthuis 2010 Kansen voor t Gorechthuis t Gorechthuis op eigen benen Patrick Benink Edwin Dekker Emily de Jager Roxanne Schoo Frank Westerman 1 Concept Onderzoeksrapport t Gorechthuis Opdrachtgever: College van

Nadere informatie

12.1 Algemeen gebruik

12.1 Algemeen gebruik Visie en ontwerp 61 Op basis van voorgaande analyse zal nu voor de Grote Kerk een toekomstrichting worden uitgezet. Deze toekomstrichting zal zoveel mogelijk recht doen aan de uitgangspunten en gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:

Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen: Bijlage 2 Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen Onderwerpen: Airconditioning 2 Antislipvloer 3 Badlift 4 Berging (tbv scootmobiel) 5 Bezoekbaar maken

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels ICT en Onderwijs Digitaal onderwijs zonder drempels Digitaal onderwijs zonder drempels Redactie: Herman van Lieshout Jan Steyaert Met bijdragen van: Norbert Broenink Valérie Frijmersum Klaas Gorter Angélique

Nadere informatie

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014 11 MAART 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad... 3 2. Onderwerpen schade beperkende maatregelen

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie