Voorzieningen gebouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen gebouwen"

Transcriptie

1 Voorzieningen gebouwen De laatste jaren is de spreiding van studenten over de gehele TU campus steeds meer toegenomen. Studenten volgen vaak (verplichte) vakken in andere onderwijsgebouwen op de TU campus dan die van de eigen faculteit. Door centrale inroostering van collegezalen en tentamenzalen, is het erg nuttig om een overzicht te hebben van de voorzieningen in de verschillende gebouwen. In dit hoofdstuk worden de aanwezige en ontbrekende voorzieningen in alle TU Delft onderwijsgebouwen op een rijtje gezet, alsmede de toegankelijkheid van deze gebouwen. De resultaten van deze gebouwenscan zullen met name een bijdrage leveren aan de informatieoverdracht met betrekking tot dit soort zaken. Verstrekken van eenduidige informatie over toegankelijkheid van gebouwen en aanwezige voorzieningen kan bij (toekomstige) studenten veel ongemak en teleurstelling voorkomen. Informatie over de (rolstoel)toegankelijkheid van TU-gebouwen is tevens te vinden op de website Overigens wordt met nadruk gesteld, dat deze gebouwenscan een momentopname is. De laatste aanpassing van deze gegevens heeft voor de meeste gebouwen plaatsgevonden in juni of juli Enkele gebouwenbeheerders hebben inmiddels aangegeven (soms zelfs juist naar aanleiding van deze scan) dat er plannen zijn voor bepaalde aanpassingen. Het is dus mogelijk dat op het moment van lezen bepaalde knelpunten inmiddels zijn opgeheven of er anderszins verbeteringen zijn aangebracht. WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

2 Algemeen voor alle gebouwen Een aantal zaken met betrekking tot toegankelijkheid voor gehandicapten en speciale voorzieningen gelden voor bijna alle gebouwen. Dit geldt zowel voor genomen maatregelen alsook het gebrek aan bepaalde voorzieningen. Deze zaken worden in deze paragraaf behandeld. Mocht een bepaald gebouw hiervan afwijken, dan zal dit in de navolgende paragrafen specifiek vermeld worden. Toegankelijkheid De meeste gebouwen op het universiteitsterrein zijn, in meer of mindere mate, toegankelijk voor studenten met een functiebeperking. In sommige gevallen kan dit niet helemaal zelfstandig en is men aangewezen op hulp van derden. Bij enkele oude gebouwen gelden meer beperkingen, maar deze zullen in de komende jaren allemaal afgestoten worden. Ook binnenin de gebouwen zijn de meeste afdelingen en voorzieningen meestal toegankelijk, echter, met name voor rolstoelgebruikers zijn vaak omwegen noodzakelijk via niet altijd direct voor de hand liggende routes. Enkele afdelingen en voorzieningen zijn niet of slechts met hulp toegankelijk en veel balies zijn te hoog. Vaak is het voor een rolstoeler nodig vooraf melding te maken van zijn/haar komst. Veel concrete toegankelijkheidsproblemen kunnen door flexibiliteit in inroostering en het kunnen variëren in onderwijslocaties deels worden opgelost. Ook het toewijzen van een studentenbuddy aan een gehandicapte student kan een oplossing bieden. Voorzieningen Een ringleiding voor slechthorenden is bijna nergens aanwezig, reguliere versterkingsapparatuur zoals microfoons zijn wel aanwezig in de meeste grotere collegezalen. Opnameapparatuur kan, indien nodig, meestal geregeld worden. Er zijn nagenoeg geen voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zo is er bijvoorbeeld geen brailleregel in de bibliotheek, is er op geen enkele faculteit speciale vergrotingssoftware aanwezig, zijn er geen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en hebben de meeste trappen geen contrasterende rand aan de onderste en bovenste treden. Aan de kant van preventie valt te melden dat in principe op alle computers anti-rsi-software geïnstalleerd is. Verder hebben veel faculteiten aangepast meubilair in bijvoorbeeld computerzalen. Het rookverbod in alle gebouwen wordt als zeer positief ervaren. Overigens staan de alle faculteiten welwillend tegenover het nemen van aanvullende maatregelen als een gehandicapte student zich aanmeldt, ook al is de ervaring niet altijd aanwezig. Wel dient de student zich tijdig te melden. Vluchtroutes De voorzieningen op dit vlak voldoen niet voor studenten met een functiebeperking. Dit geldt voor alle gebouwen, inclusief de nieuwe (m.u.v. CiTG, door de aanwezigheid van een trappenloopband voor rolstoelgebruikers). Spreiding over de campus Het volgen van onderwijs in verschillende onderwijsgebouwen doet een sterk beroep op de mobiliteit van studenten. Bestrating rondom gebouwen en op parkeerterreinen is vaak onregelmatig, met kuilen en verzakkingen, stoepranden en niveauverschillen. Omwegen zijn voor rolstoelers vaak noodzakelijk, wat erg veel tijdverlies oplevert. De afstand van de haltes van het openbaar vervoer tot ingang van de onderwijsgebouwen voldoet wel bij alle gebouwen. Automaten De standaard koffie-, frisdrank- en snoepautomaten zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen met visuele beperkingen: de bediening zit veel te hoog en bevat weinig contrast. In meerdere onderwijsgebouwen zijn de automaten op een verhoging geplaatst, hetgeen de WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

3 bediening nog lastiger maakt: personen kleiner dan 1,60m hebben al moeite met het aflezen van het display en het bereiken van de chippas-opening. Ook kopieerapparaten leveren problemen op omdat de invoerapparaten van de kopieerkaarten erg hoog zitten. Regels bij renovatie en nieuwbouw In de handleiding van TU Vastgoed, welke wordt gebruikt bij nieuwbouw- en grote renovatieprojecten, is het Handboek voor Toegankelijkheid verbindend verklaard voor alle betrokken architecten en andere adviseurs. Ook bij de aanpassing van bijvoorbeeld ingangen in het kader van onderhoud worden zoveel mogelijk de richtlijnen uit het Handboek voor Toegankelijkheid gevolgd. Ook in het programma van eisen voor de herinrichting van de Mekelweg zijn diverse eisen opgenomen m.b.t. Uitleg symbolen In de volgende paragrafen wordt per onderdeel met onderstaande symbolen aangegeven in hoeverre het voor mensen met een functiebeperking te gebruiken is: Locatie van de normale parkeerplaatsen Locatie van en aantal speciale gehandicaptenparkeerplaatsen Route parkeerplaats naar ingang: route van gewone parkeerplaatsen naar de dichtstbijzijnde ingang (dus niet vanaf de gehandicaptenparkeerplaats) Toegankelijkheid van de voor- of hoofdingang Toegankelijkheid van de andere ingangen, eventueel van speciale, voor gehandicapten geschikt gemaakte ingangen of bijzonderheden bij de gebouwtoegang voor gehandicapten Doorgankelijkheid horizontaal: tussendeuren / drempels / niveauverschillen binnen één etage Doorgankelijkheid verticaal (liften): alle verdiepingen bereikbaar per lift / tussenverdiepingen Locatie van en aantal gehandicaptentoiletten Toegankelijkheid portiersbalie of receptie Voor minimaal 90% zelfstandig te gebruiken / te vinden / (met hoogstens korte omweg) toegankelijk voor gehandicapte Met hulp te gebruiken / met hulp of via lange omweg toegankelijk voor gehandicapte Niet te gebruiken / niet toegankelijk voor gehandicapte WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

4 Bouwkunde (BK) Adres: Berlageweg 1 Gebouwnummer: 24 Tel. portier: Gesproken met: Functie: dhr. Riemslag Baas Hoofd huishoudelijke dienst Algemene opmerking Bouwkunde is een zeer grote faculteit, waar vaak en veel gasten komen. Voor congressen en vergaderingen worden hoofdzakelijk de begane grond en eerste etage gebruikt. Delft School of Design maakt gebruik van de achtste en negende etage. De eigen studenten komen in het gebouw tot en met de elfde etage. Er zijn één rolstoelgebonden medewerker en één studente in een rolstoel bekend. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Parkeerterrein aan achterzijde gebouw (bereikbaar via Van den Broekweg) Bereikbaar via Van den Broekweg Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks, bij achteringang Van den Broekweg Route van parkeerplaats naar nabije ingang Hoofdingang Berlageweg Ingang vanaf parkeerterrein (zij-ingang) Achteringang Van den Broekweg Onregelmatige bestrating met kuilen en niveauverschillen; loopbrug naar ingang (met verwijzing voor gehandicapten naar hoofdingang) Trappen en steile hellingbaan, Tweetal elektrische schuifdeuren (dit wordt verbouwd tot een rolstoel-geschikt tourniquet) Draaideur Tweetal elektrische schuifdeuren (sluiswerking); deze ingang sluit 18u WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

5 Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Portiersbalie / receptie Centrale route goed doorgankelijk: deuren openen automatisch bij naderen Daarbuiten: zware dichte klapdeuren Liften naar alle verdiepingen m.u.v. kelder Twee goederenliften (zware deur) naar de kelder Ondiepe keukenlift naar het restaurant (ongeschikt voor elektrische rolstoel) Twee stuks in een gebouw van 15 etages, één op begane grond, één op eerste etage Er is geen balie, maar een kantoortje met gewone deur Onderwijsruimtes Collegezaal Zaal A (grootste collegezaal), begane grond aflopend naar kelderniveau: plaats voor rolstoeler langs bordes Zaal B + C, oplopende zalen, zij-ingang zalen niet toegankelijk voor rolstoeler, vooraan wel. Plaats voor rolstoeler voor de voorste rij. Instructiezalen Los meubilair, plaats voor rolstoeler eenvoudig te creëren In zijvleugels van hoofdgang: toegang via enkele zware branddeuren Computerzalen Eerste etage, centraal in het gebouw Klapdeuren en lage drempels bij ingang Helpdeskbalie is hoog (omrijden is mogelijk) Ook computerwerkplekken in de kelder, deze zijn slechts via omweg te bereiken voor rolstoeler Practicumzalen Begane grond, drempelloos bereikbaar (maquettebouw) Verschillende ingangen: één via zware deur, twee via automatische deuren Faculteitsbibliotheek Begane grond, drempelloos bereikbaar Hoge balie Via tweetal zware branddeuren Studieruimtes Bij de bibliotheek op begane grond en eerste etage Ruimtes op eerste etage slechts toegankelijk via trappen Overige ruimtes/ diensten OSA/ Dictaten-, boekenverkoop Begane grond, drempelloos bereikbaar, deels verlaagde balie FM-servicepunt Begane grond, drempelloos bereikbaar, hoge balie Bouwshop Bij achteringang Drempelloos bereikbaar, lage balie Repro-afdeling Eerste etage, drempelloos bereikbaar Brede paden maar niet alle machines zijn goed bereikbaar voor een rolstoeler Restaurant Begane grond, drie treden lager dan de gang Bereikbaar via ondiepe keukenlift (niet groot genoeg voor elektrische rolstoel) Studievereniging Eerste etage, drempelloos bereikbaar, deur altijd open Veel losliggende obstakels in de gang Borrelruimte In de kelder, bereikbaar via trap of centrale goederenlift WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

6 Voorzieningen Aparte studieruimte Er zijn stiltekamers en -werkplekken rond de bibliotheek op begane grond en eerste etage Ruimtes op eerste etage slechts toegankelijk via trappen Kluisjes In de kelder, op begane grond en bij de bibliotheek Rustruimte EHBO-kamer op eerste etage, reserveren via FMservicepunt Microfoon / versterking In alle ruimtes voor >32 personen aanwezig Opnameapparatuur Niet aanwezig Speciale software / aangepaste monitor Geen ervaring mee Scanner / vergrotingsfaciliteiten Bij de Repro-afdeling en de balie bij de computerzalen Aangepast meubilair Er wordt veel in computermeubilair geïnvesteerd: Tafels in computerzalen zijn op standaardhoogtes ingesteld In workshopruimtes en afstudeerruimtes volledig instelbare bureaustoelen en computertafels In computerzalen beuken bureaustoelen, instelbaar (geschikt voor max. 2h werken) Eigen laptop op netwerk Wireless network in hele gebouw Knelpunten Berlageweg 1 - BK Zware klapdeuren naar diverse drukbezochte ruimtes: faculteitsbibliotheek en instructiezalen Personenliften komen niet in de kelder: diverse ruimtes daar slechts via goederenlift en omweg bereikbaar voor rolstoelers Kantine niet bereikbaar voor elektrische rolstoel Bij hoofdingang is niet aangegeven waar parkeergelegenheid is, onduidelijk is waar zich de gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden Sterke punten Berlageweg 1 - BK Centrale route op begane grond van voor naar achteren in gebouw, automatisch openende deuren Automatisch openende deuren naar practicumruimte Elektrische schuifdeuren bij hoofd- en achteringang Alle tussendeuren op verdiepingen staan standaard open WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

7 Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) Adres: Stevinweg 1 Gebouwnummer: 23 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Paul Uiterdijk en C. van Egmond Huisvestingsmanager Algemene opmerkingen Op dit moment is er een grote verbouwing gaande in het gebouw: Technische Aardwetenschappen (TA) komt erbij en krijgt eigen vleugel. Hierdoor waren ten tijde van de scan een aantal plaatsen niet of minder goed toegankelijk. In het gebouw komen vaak studenten van andere faculteiten i.v.m. tentamens en andere bezoekers, i.v.m. symposia. Op de faculteit is ruim ervaring met gehandicapten en er is een soepel beleid ten aanzien van aanpassingen. Voor twee gehandicapte studenten zijn speciale voorzieningen getroffen en er zijn vijf mindervalide medewerkers in het gebouw. In het gebouw is ook een trappenloopband aanwezig waarmee rolstoelen in geval van nood via de trap geëvacueerd kunnen worden Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan voorzijde gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang C (Stevinweg) Ingang E Vier stuks, waarvan drie gereserveerd Naast/ nabij de hoofdingang (Stevinweg) Onregelmatige bestrating, stoepranden en kuilen Route via helling of trap Tweetal zeer zware deuren; zonder hulp niet toegankelijk voor rolstoeler (portier bellen) Elektronische schuifdeuren (bij café), deze ingang sluit 18u Andere ingangen Andere ingangen vergelijkbaar met hoofdingang WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

8 Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Centrale gang op eerste etage: goed doorgankelijk; Uiteinden gebouw en laboratoria op tussenetages Tussenetages bereikbaar via één traplift in het midden van het gebouw (eerste etage boven ingang C): route naar uiteinden gebouw via gebouw Stevin II en III. Gewone etages goed per lift bereikbaar Gehandicaptentoilet Meerdere, goed bewegwijzerd Portiersbalie / receptie Lage balie Onderwijsruimtes Collegezaal Drempelloos bereikbaar Oplopende collegezalen met boven- en benedeningangen Collegezaal E is voor rolstoelers alleen van beneden uit bereikbaar Benedeningang collegezalen F en G voor rolstoelers bereikbaar via route Stevin II In alle collegezalen is in de eerste rij ruimte gecreëerd voor een rolstoel door een aantal stoelen uit de vaste opstelling te halen. Practicumruimtes Alle laboratoria zijn bereikbaar (soms via een omweg, maar er wordt altijd snel en adequaat naar oplossingen gezocht) Verplaatsingsroute binnen de laboratoria bevat obstakels en de vrije doorgang is op enkele plaatsen zeer minimaal Enkele delen binnen gebouw Stevin III zijn verhoogd, deze zijn niet zelfstandig bereikbaar voor een rolstoeler Instructiezalen / Studieruimtes Drempelloos bereikbaar Los meubilair Zalen zijn alleen toegankelijk met sleutel (via de portier) Er is tekort aan projectruimtes / studieruimtes in het gebouw Computerzalen Centraal gelegen, drempelloos bereikbaar Brede paden Faculteitsbibliotheek Lage balie Achteringang heeft erg zware deuren, vooringang heeft lichtere deuren In de bibliotheek is een tussenverdieping gebouwd die slechts bereikbaar is via een open trap WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

9 Overige ruimtes/ diensten OSA Tweede verdieping, drempelloos bereikbaar Hoge balie Dictatenverkoop / Reproafdeling Begane grond, drempelloos bereikbaar Hoge balie Facilitair meldpunt Centraal gelegen op eerste verdieping, drempelloos toegankelijk Halfhoge balie met verlaagd gedeelte Restaurant Drempelloos toegankelijk Klapdeuren bij ingang zijn meestal gesloten Brede paden Studievereniging Centraal gelegen, drempelloos toegankelijk Lage balie Borrelruimte Bereikbaar via ingang E (tot 18u) Als er een borrel is, wordt de doorgang naar de rest van het gebouw om 18u afgesloten en blijft ingang E open Extra brede ingang mogelijk Voorzieningen Aparte studieruimte Niet aanwezig; als dit voor een student met een functiebeperking noodzakelijk is, wordt het via FM geregeld (dit is eerder voorgekomen) Kluisjes Op begane grond, goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken. In overleg met FM kunnen andere oplossingen worden gerealiseerd Microfoon / versterking In grotere collegezalen / instructiezalen standaard aanwezig, geïntegreerd in de ruimte In kleinere instructiezalen is het niet aanwezig, maar kan dit geregeld worden via het meldpunt FM Opnameapparatuur In zaal A is dit mogelijk In andere zalen indien nodig via FM te regelen Speciale software/ aangepaste monitor Niet aanwezig. Indien nodig via FM te regelen Scanner/ vergrotingsfaciliteiten Niet aanwezig. Indien nodig via FM te regelen Aangepast meubilair Elke drie jaar worden alle stoelen in de computerzalen vervangen De tafels in de computerzalen zijn op drie hoogtes ingesteld Aanpassingen in practicumruimtes Op individuele aanvraag mogelijk Verantwoordelijkheid ligt bij het labhoofd / bij de secties Eigen laptop op netwerk Er komt steeds meer wireless network Knelpunten Stevinweg 1 CiTG De hoofdingang is niet zonder hulp toegankelijk voor mensen met een motorische beperking De doorgankelijkheid van het pand voor een rolstoeler verloopt vaak via (lange) omwegen en is vrij complex (je moet de route kennen) Grote afstanden binnen het gebouw De klapdeuren in de gangen zijn vrij zwaar en staan niet standaard open Er zijn onvoldoende practicumruimtes / studieruimtes waar rustig gewerkt kan worden Het buitenterrein is slecht begaanbaar door onregelmatige bestrating, kuilen en stoepranden Op de lift bij ingang E staat geen waarschuwing dat deze na 18h niet meer werkt WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

10 Sterke punten Stevinweg 1 CiTG Er is soepel beleid t.a.v. voorzieningen en aanpassingen voor individuele studenten / medewerkers; er is veel ervaring met, en veel aandacht voor deze problematiek Ondanks de vreemde indeling en de oude staat van het gebouw zijn vrijwel alle ruimtes bereikbaar Alle collegezalen hebben rolstoelplaatsen geïntegreerd in de eerste rij Bijna alle diensten hebben verlaagde balies Elektrisch openende deuren bij ingang E en op de doorgaande gang op de tussen verdieping Oude liften waarbij de deuren met de hand geopend moeten worden zijn adequaat aangepast Ook in het vluchtplan is volledig rekening gehouden met gehandicapten: als bekend is bij de portier dat er een gehandicapte aanwezig is, is er een adequate oplossing bij ontruiming WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

11 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) Adres: Mekelweg 4 Gebouwnummer: 36 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Jan van der Pol Gebouw- en ruimtebeheerder Algemene opmerkingen De faculteit EWI heeft in totaal drie onderwijsgebouwen; het hoofdgebouw is geïnspecteerd, alsmede de practicumzalen op Julianalaan 134 (toe- en doorgankelijkheid van dit gebouw komen aan bod bij inspectie van het betreffende gebouw). In het EWI-hoofdgebouw komen voornamelijk EWI-studenten, maar in de nabije toekomst zullen er steeds meer studenten van ander faculteiten komen. Er is voor zover bekend één gehandicapte medewerker, en één zeer slechtziende student. Over een jaar worden de practicumzalen van de Julianalaan 134 en van het gebouw aan de Kluyverweg verplaatst naar de Drebbelweg 5. Het practicumgebouw aan de Kluyverweg is naar eigen zeggen goed toegankelijk (elektrisch openende deuren); ook de practicumzalen in dat gebouw zijn goed toegankelijk Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Achterzijde gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks aan achterzijde gebouw Route van parkeerplaats naar ingang Gelijkvloers Ingang voorzijde Toegang d.m.v. tweetal elektrische schuifdeuren Ingang achterzijde Alle ingangen zijn voorzien van elektrische schuifdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Portiersbalie/ receptie Meeste tussendeuren staan standaard open, m.u.v. deuren in de centrale hal en branddeuren bij collegezalen Alle etages per lift bereikbaar Twee op begane grond (in gebouw van 21 etages) Hele hoge balie Omrijden naar deuropening aan zijkant portiersloge mogelijk WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

12 Onderwijsruimtes Collegezaal Duidelijke bewegwijzering incl. omweg via liften voor rolstoelers Bewegwijzering ontbreekt als je uit de lift stapt op de eerste etage (wordt aan gewerkt) Omweg voor rolstoelers gaat deels door rookruimte en bevat enkele (lichte) klapdeuren Drempelloos bereikbaar via begane grond of eerste etage Oplopende collegezalen Geen speciale plaats voor rolstoeler (plaats voor voorste rij of achter achterste rij) Instructiezalen Zie collegezalen Computerzalen In gebouw Julianalaan 134 Oplopende zalen, drempel bij de ingang Faculteitsbibliotheek Toegang via zware klapdeuren Lage balie Drempelloze toegang en brede paden Studieruimtes In centrale hal (onrustige omgeving) In faculteitsbibliotheek (rustig) Er wordt gewerkt aan meer studieplaatsen (vergaderruimte wordt omgebouwd tot studiezaal) op verzoek van de FSR Overige ruimtes/ diensten OSA Drempelloos bereikbaar eerste etage Hoge balie Dictatenverkoop In centrale hal drempelloos bereikbaar Hoge balie Repro-afdeling Hoge balie Restaurant Open ruimte met brede paden Drempelloos toegankelijk In de kantine zijn werkplekken voor studenten, met wireless network Alle zitplaatsen zijn gelijkvloers bereikbaar Studievereniging Beide (ETV en CH) in centrale hal drempelloos bereikbaar Beide hoge balie Borrelruimte Alleen toegankelijk via smalle trappen Voorzieningen Aparte studieruimte Niet aanwezig Kluisjes Niet aanwezig Rustruimte Aanwezig (inclusief bed) Sleutel via conciërge Ringleiding In zaal A Microfoon / versterking In alle grotere zalen standaard aanwezig (>35 pers) Mobiele versterking mogelijk te leen via conciërge Opnameapparatuur Niet aanwezig Speciale software/ aangepaste monitor Geen ervaring mee Aanvraag bij dienst Onderwijszaken (vervolgens via A&I of FM) Scanner/ vergrotingsfaciliteiten Op de kopieermachines Aangepast meubilair Niet, in bibliotheek houten stoelen en tafels op vaste hoogte ingesteld In computerzalen op Julianalaan 134 oude bureaustoelen (in hoogte instelbaar) en vaste tafels Eigen laptop op netwerk Wireless network bij studieplekken in het hele gebouw WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

13 Knelpunten Mekelweg 4 - EWI Borrelruimte E-café alleen via smalle trappen bereikbaar Omweg rolstoeler naar collegezaal via dichte deuren en rookruimte Dichte deuren in drukke verplaatsingsroute centrale hal Hoge balies bij portier en bureau Onderwijszaken Geen goed instelbaar meubilair in computerzalen Sterke punten Mekelweg 4 - EWI Alle ingangen hebben automatisch openende deuren Aanwezigheid rustkamer mét bed In nabije toekomst één loket voor studenten om alles te regelen: dienst Onderwijszaken WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

14 Industrieel Ontwerpen (IO) Adres: Landbergstraat 15 Gebouwnummer: 32 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Loek Rijkelijkhuizen Gebouwbeheerder Algemene opmerkingen Nieuw gebouw. Het gebouw is zo ingericht dat alle studentenactiviteiten op de begane grond en de eerste verdieping plaatshebben. In het gebouw komen naast IO-studenten ook studenten van de Hogeschool Rijswijk en er worden regelmatig lezingen en symposia georganiseerd. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan de Landbergstraat, naast het gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Twee stuks, 50m van de ingang Route van parkeerplaats naar ingang Gelijkvloers, gelijkmatige bestrating Hoofdingang Elektronische schuifdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Brede gangen Meeste tussendeuren staan standaard open Alle etages zijn per lift bereikbaar Na 18h alleen gebruik van lift met campuskaart (vooraf voorziening aanvragen) Drie stuks: één op begane grond, één op eerste etage en één bij de ontwerpstudio s Portiersbalie / receptie Gedeeltelijk verlaagde balie WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

15 Onderwijsruimtes Collegezaal Goed bereikbaar, via begane grond en eerste etage Plaats voor rolstoeler gecreëerd achterin de zaal (met stoel ernaast) Instructiezalen Goed bereikbaar Zaal R bereikbaar via trap met trapliftvoorziening Los meubilair Computerzalen Goed bereikbaar, op begane grond en 1 e etage Practicumruimte PMB goed bereikbaar Faculteitsbibliotheek Goed bereikbaar, eerste etage Deur staat standaard open Lage balie Studieruimtes Ontwerpstudio s goed bereikbaar Er wordt veel in groepjes in de kantine gewerkt, maar hier is het erg onrustig Overige ruimtes/ diensten OSA Goed bereikbaar Hoge balie Repro-afdeling / Goed bereikbaar, begane grond Dictatenverkoop Lage balie Smalle paden in Repro-winkel, niet alle delen zijn hierdoor toegankelijk Restaurant Kantine zelf goed toegankelijk (breed pad) Alle zitplaatsen gelijkvloers te bereiken, vaak smalle doorgang Studievereniging / Kantoor studievereniging goed bereikbaar Boekenverkoop Hoge balie bij boekverkoop Borrelruimte Borrelruimte bereikbaar via aantal zware deuren met deurdrangers of via kantoor studievereniging (met lichtere deuren) of rechtstreeks via zware deur naar buiten WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

16 Voorzieningen Aparte studieruimte Geen prikkelarme (studie)ruimte beschikbaar Afstudeerders krijgen wel een eigen / gedeelde werkplek Kluisjes Op verschillende plaatsen in het gebouw, steeds goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken. Microfoon/ versterking Aanwezig in alle instructiezalen, behalve zaal V Opnameapparatuur Hier is veel ervaring mee, maar apparatuur wordt extern ingehuurd (via MMS) Speciale software / aangepaste monitor Niet aanwezig, indien nodig regelen via I&A Scanner / vergrotingsfaciliteiten Scanner aanwezig bij de Repro, in een van de computerzalen en op de kopieermachines Aangepast meubilair Op alle computerwerkplekken staan volledig instelbare bureaustoelen Bij bepaalde vakken (computerschetsen o.a.) wordt gewerkt met muispennen In veel computerzalen staan extra grote monitors De tafels staan allemaal op gelijke hoogte ingesteld (er is een proef geweest met instelbare tafelbladen, dit bleek niet gedaan te worden) Aanpassingen in practicumruimtes Iedere student die wil werken in de PMB krijgt verplichte instructies voor alle machines. Op individuele aanvraag zijn speciale voorzieningen mogelijk, via FM Eigen laptop op netwerk In de bibliotheek en in de ontwerpruimtes is dit mogelijk Er is met WBMT een pilot gaande omtrent werken met laptops op het interne netwerk. Draadloos netwerk op de hele eerste verdieping Knelpunten Landbergstraat 15 - IO Hoge balies bij OSA en boekenverkoop Geen rustige werkplekken Lift 2 uitgang begane grond via PMB werkt alleen als de PMB geopend is. Hier is geen melding van te zien in de lift Sterke punten Landbergstraat 15 - IO Automatische deuren en gelijkvloers bij de hoofdingang Vrijwel overal is drempelloos te komen Alle tussendeuren zijn voorzien van kleefmagneten Lage balie bij Repro en deels verlaagde balie bij portiers Bureaustoelen; ervaring met werken met muispennen; grotere monitoren in computerzalen WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

17 Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek (WbMT) Adres: Mekelweg 2 Gebouwnummer: 34 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Loek Rijkelijkhuizen Gebouwbeheerder Algemene opmerkingen Dit gebouw is onlangs totaal gerenoveerd, waarbij het een stuk rolstoelvriendelijker is geworden. In het gebouw komen voornamelijk WbMT-en IO-studenten. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan voorzijde op de Mekelweg of aan achterzijde Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang Achteringang Nieuwe plaatsen aan achterzijde van gebouw. Bewegwijzering wordt binnenkort aangepast. Gelijkvloers Hellingbaan en draaideur Elektrische zijdeur: aanbellen of opent met campuskaart (vooraf voorziening aanvragen) Trap met steile hellingbaan voor goederen, daarachter zware klapdeuren Doorgankelijkheid algemeen Doorgankelijk horizontaal Doorgankelijkheid verticaal (liften) Gehandicaptentoilet Brede gangen Meeste tussendeuren staan standaard open Alle etages per lift bereikbaar Bij alle halve trappen zijn trapliften; wel sleutel benodigd (te krijgen via Facility Management / portier) Twee stuks: één in onderwijsgedeelte en één in collegezalengang Portiersbalie / receptie Vrij hoge balie WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

18 Onderwijsruimtes Collegezalen Begane grond, nabij hoofdingang Lage drempels bij de ingang Plaats voor rolstoeler voor de voorste rij Instructiezalen Lage drempels bij de ingang Computerzalen Computerwerkplekken op de gangen zijn goed bereikbaar Computerzalen L en K eerste etage bereikbaar via trappen of goederenlift en lift Computerzaal P bereikbaar via trap of goederenlift Studieruimtes Studiewerkplekken in de gangen en bij de hoofdingang Bespreekkamers 1 t/m 8 op begane grond bereikbaar via een trapje of traplift. Met de traplift moet soms ver omgereden worden. Kip-op-stok -gedeelte alleen met trappen bereikbaar Practicumruimtes / laboratoria Via traplift / goederenlift / plateaulift zijn alle ruimtes bereikbaar Faculteitsbibliotheek Begane grond, goed bereikbaar Lage balie Overige ruimtes / diensten OSA Tweede etage, drempelloos bereikbaar maar wel zware toegangsdeuren Hoge balie Dictaatverkoop (bij IO) Begane grond drempelloos bereikbaar Lage balie Route complex, zie beschrijving bij kantine Kantine Er is geen eigen kantine; studenten en medewerkers kunnen gebruik maken van de kantine bij IO De doorgang naar IO verloopt via de begane grond langs een trap met traplift of via de eerste etage langs diverse zware deuren. Vervolgens ofwel met de trap omlaag of met de lift via een behoorlijke omweg Repro-afdeling Niet aanwezig Studievereniging / Drempelloos bereikbaar, deur staat altijd open boekenverkoop Vrij hoge balie Bar/ borrelruimte Is tevens ruimte voor lezingen, vergaderruimte en feesten In de oude fietsenkelder: hoofdtoegang via trap Omweg mogelijk via faculteitsgebouw zelf maar alleen met hulp van een Lagerhuys-beheerder omdat op de route een nooddeur moet geopend: komst vooraf aanmelden is voor rolstoeler noodzakelijk Omwegroute alleen mogelijk op openingstijden faculteitsgebouw (tot 22u s avonds) WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

19 Voorzieningen Aparte studieruimte Bespreekkamers 1 t/m 8 kunnen gereseerd worden via reserveringsbord Kluisjes Op verschillende plekken kluisjes aanwezig, goed bereikbaar Rustruimte EHBO-kamer is als zodanig te gebruiken Microfoon / versterking Aanwezig in collegezalen A t/m D. In de kleinere zalen E en F niet. Opnameapparatuur (collegezaal) Hier is veel ervaring mee, maar apparatuur wordt extern ingehuurd (via MMS) Speciale software/ aangepaste monitor Niet aanwezig, indien nodig regelen via I&A Aangepast meubilair In de computerzalen staan volledig instelbare bureaustoelen Bij de computerwerkplekken op de gangen staan houten stoelen De tafels staan allemaal op gelijke hoogte ingesteld Scanner / vergrotingsfaciliteiten Op de kopieermachines zit een scanfaciliteit Eigen laptop op netwerk Er is met IO een pilot gaande omtrent werken met laptops op het interne netwerk. Knelpunten Mekelweg 2 3mE Lagerhuys (ruimte voor borrels, lezingen, vergaderruimte en feesten) voor rolstoelers slechts toegankelijk met hulp van een beheerder (vooraf aanmelden is dus noodzakelijk) en NIET toegankelijk na sluitingstijd faculteitsgebouw (22u). Gehandicaptenparkeerplaatsen meestal niet bereikbaar door plaatsing paaltjes Voor automatisch openende zijdeur bij hoofdingang heb je een pasje nodig: vooraf aanvragen Voor de trapliften is een sleutel nodig: vooraf vragen bij portier/ FM Geen goede stoelen bij de computerwerkplekken op de gang en in de bespreekkamers De route naar de kantine in IO is voor een rolstoeler complex en erg ver om (Lage) drempels bij ingang collegezalen Hoge balies bij portier, studievereniging en OSA Sterke punten Mekelweg 2 3mE Bij alle hoogteverschillen zijn voorzieningen aangebracht, zoals trapliften, goederenliften Alle tussendeuren zijn voorzien van kleefmagneten Er zijn studieruimtes/bespreekkamers die gereserveerd kunnen worden WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

20 Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) Adres: Kluyverweg 1 Gebouwnummer: 62 Tel. portier: Gesproken met: Functie: Arie Molenbroek en A. MacGillavry Hoofd Facility Management en AMA Algemene opmerking De faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek heeft in totaal vier onderwijsgebouwen: het hoofdgebouw en de practicum-vliegtuighal zijn geïnspecteerd. In het hoofdgebouw komen naast studenten LR ook veel andere MSc-studenten. Andere gebouwen: Kluyverweg 2 Laboratorium voor hogesnelheidsaerodynamica Het gebouw zelf is nie toegankelijk voor gehandicapten; in het gebouw worden wel eerstejaars proeven gegeven. Eenmaal binnen is alles op de begane grond wel toegankelijk. De lectureroom is echter op de eerste verdieping en niet bereikbaar. Leeghwaterstraat 42: Laboratorium voor lagesnelheidsaerodynamica Het gebouw is slecht toegankelijk; via een achteringang en een lift is het wel mogelijk binnen te komen, maar vervolgens kan slechts in de helft van het gebouw gekomen worden. In het gebouw worden eerstejaars proeven gegeven. Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Aan de zijkant en achterzijde van het gebouw Gehandicaptenparkeerplaatsen Route van parkeerplaats naar ingang Hoofdingang Aan de voorzijde Drie stuks, waarvan twee gereserveerd Gelijkvloers, maar onregelmatige bestrating Bij ingang verlaagde stoep/ flauwe hellingbaan Elektrische schuifdeuren WGB/AHO-scan TU Delft 29 augustus

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Basisinformatie Gegevens gebouw 1. Naam van de organisatie/bedrijf : apotheek Pieters Stein 2. Bezoekadres Haalbrugskensweg.1 3. Postcode bezoekadres

Nadere informatie

Invoerformulier invullen

Invoerformulier invullen Invoerformulier invullen Hoe voer ik de gegevens in op de website www.toegankelijk- Groningen.nl Inloggen op website PCG Ga naar www.toegankelijk- Groningen.nl Voer je login in Voer je wachtwoord in Let

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs QUICK SCAN gebouwen in het hoger onderwijs september 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.2. Doelstellingen 1 1.3. Probleemstellingen 1 1.4. Onderzoeksopzet en -methode 2 2. ONDERZOEKSMETHODE 3 3. RESULTATEN

Nadere informatie

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt 8. Checklist? Volg onderstaande link. ja nee nvt BIJLAGE Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de omgeving) 1 Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke gidslijn of een geleidelijn

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Datum 15-09-2014 1. Voorlopig Ontwerp Renovatie UB Hoe wordt de Universiteitsbibliotheek ingedeeld?

Datum 15-09-2014 1. Voorlopig Ontwerp Renovatie UB Hoe wordt de Universiteitsbibliotheek ingedeeld? Datum 15-09-2014 1 Voorlopig Ontwerp Renovatie UB Hoe wordt de Universiteitsbibliotheek ingedeeld? Datum 15-09-2014 2 Inhoud van dit document Achtergrond Daarom renoveren! Verdergaan op Masterplan Planning

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Gemeente Stein Bezoekadres: Stadhouders laan 200 Postcode bezoekadres: 6171KP Vestigingsplaats:

Nadere informatie

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen April 2014 1 Voor u ligt de evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen. Aanleiding: De aanleiding

Nadere informatie

ITS beoordelingsrapport

ITS beoordelingsrapport ITS beoordelingsrapport Groenhovenbad Tobbepad 4 2803 WH Gouda Keuringsdatum: 9 juli 2013 / 26 november 2013 Projectnr: PBTaudit: 12PBT001 PBTconsult toegankelijkheidsadviseurs Bezoekadres: Churchilllaan

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 Iedereen is welkom Colofon Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 tekstadvies: Van Tilburg Tekst, Advies en Training, Amersfoort Auteur Job Haug

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

(resultaten enquête, integraal overgenomen inclusief spelfouten) Uitbreiding computers

(resultaten enquête, integraal overgenomen inclusief spelfouten) Uitbreiding computers (resultaten enquête, integraal overgenomen inclusief spelfouten) Uitbreiding computers - Meer pc s - Groter en meer, het is nu al vrij druk - Stations met 2 beeldschermen - Is nodig! Er is nu al te weinig

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012 praktijkvoorbeelden Provinciaal Archeologisch Museum ENAME Het museum, dat zijn deuren opende in september 1998, toont het dagelijks leven van de Enaamse gemeenschap,

Nadere informatie

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2014 Contact: 030-2390100 of rv@uvh.nl Welkom bij de UvH! Sinds enige tijd is het voor iedereen mogelijk om bij de UvH

Nadere informatie

Handleiding voor surveillanten. Samenvatting en gedragscode voor inzet surveillanten bij TU Delft

Handleiding voor surveillanten. Samenvatting en gedragscode voor inzet surveillanten bij TU Delft Handleiding voor surveillanten Samenvatting en gedragscode voor inzet surveillanten bij TU Delft FlexDelft 2014 Voorwoord Hierbij ontvangt u het handleiding voor tentamensurveillanten bij Technische Universiteit

Nadere informatie

FMVG Nieuws & informatie

FMVG Nieuws & informatie FMVG Nieuws & informatie Februari 2010 Twee vliegen in één klap FM verandert met de tijd mee Een stuk fraaier en eenduidiger TBM zit te krap Twee vliegen in één klap Inhoud FM verandert met de tijd mee

Nadere informatie

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom! Suggesties om de toegankelijkheid van Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER Colofon Iedereen is welkom! Auteur Datum Job Haug CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Masterplan Renovatie UB Hoe zien de renovatieplannen voor de Universiteitsbibliotheek eruit? Datum 28-01-2014 1

Masterplan Renovatie UB Hoe zien de renovatieplannen voor de Universiteitsbibliotheek eruit? Datum 28-01-2014 1 Masterplan Renovatie UB Hoe zien de renovatieplannen voor de Universiteitsbibliotheek eruit? Datum 28-01-2014 1 Datum 28-01-2014 2 Inhoud Daarom renoveren! Achtergrond Het Masterplan Renovatie UB Voorbeeldsituaties

Nadere informatie

Rapportage Januari 2012

Rapportage Januari 2012 Rapportage Januari 2012 Studenten Helpdesk Faculteit CiTG k. 1.79 015-2784002 Studhelpdesk-citg@tudelft.nl www.studenthelpdesk.citg.tudelft.nl Introductie Bij dezen de eerste rapportage van het nieuwe

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

STICHTING 't WEB. Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet. Haarlem, 24 december 2012

STICHTING 't WEB. Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet. Haarlem, 24 december 2012 Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet STICHTING 't WEB Haarlem, 24 december 2012 Betreft: BTB-Beoordeling Definitief Ontwerp gemeentehuis Bloemendaal, versie

Nadere informatie

Rapportage DECEMBER 2011

Rapportage DECEMBER 2011 Rapportage DECEMBER 2011 Studenten Helpdesk Faculteit CiTG k. 1.79 015-2784002 Studhelpdesk-citg@tudelft.nl www.studenthelpdesk.citg.tudelft.nl 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec

Nadere informatie

Vergaderruimtes LSNed

Vergaderruimtes LSNed Vergaderruimtes LSNed Leidingenstraat Nederland, oftewel LSNed is gevestigd in Roosendaal. Roosendaal ligt tussen Rotterdam en Antwerpen in en is hierdoor voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar. Het kantoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid Inhoud Hoofdstuk 1: Woonvoorzieningen algemeen... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens... 2 1.3. Ziektebeelden en woonvoorzieningen... 3 Veel voorkomende ziektebeelden...

Nadere informatie

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Op een goed bereikbare en mooi in het zicht liggende locatie staat deze luxe praktijken kantoorruimte met twee etages. De inrichting is makkelijk te

Nadere informatie

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Receptie balie in ontmoetingsgebied Atrium met bibliotheek Nieuw huis voor gerenommeerd advocaten- en notariskantoor Het gebouw stamt uit 1950 en heeft een vloeroppervlak

Nadere informatie

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Fysieke toegankelijkheid Gebruik in ieder geval onderstaande aandachtspunten: 1. Afstapjes en trappen dienen goed afgeschermd

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

DE ROZENHOF Werken op de mooiste locatie in Rotterdam

DE ROZENHOF Werken op de mooiste locatie in Rotterdam DE ROZENHOF Werken op de mooiste locatie in Rotterdam KANTOORRUIMTES De Rozenhof heeft vier sfeervolle kantoorruimtes, Kantoor Boterbloem, Klaproos, Rietkraag en Veldbloem. De kantoorruimtes bevinden

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / augustus 2014 Respons Respons 62% 38% 62% ingevuld niet ingevuld Bent u als bezoeker

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel. Prof.dr. Henk Voogd

Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel. Prof.dr. Henk Voogd Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel Prof.dr. Henk Voogd URSI-FRW Postbus 800 Urban and Regional Studies Institute 9700 AV Groningen Research Report 309 December 2005 Gemeentelijk

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING LUXE KANTOORUNITS OP TOPLOCATIE TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven www.igluu.nl info@igluu.nl +31 (0)85 773 7703 Foto: Marcel Briaire Nieuwe

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier en toelichting www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC AMSTERDAM Een postzegel is niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende:

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende: Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (BS van 8 juni 1977) genomen in uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Artikel 1.

Nadere informatie

Algemene veiligheid. Marc Fluttert. Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen

Algemene veiligheid. Marc Fluttert. Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Algemene veiligheid Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 Inleiding

Nadere informatie

STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL. Complete toetsinglijst camping

STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL. Complete toetsinglijst camping STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL Complete toetsinglijst camping gegevens camping: Naam camping: Plaats: WESTERBERGEN ECHTEN (DRENTHE) Adres: OSHAARSEWEG 24 postcode: 7932 PX Telefoon: 0528-251224 Emailadres:

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Auteur Els Smith Onderwerp Toegankelijkheid gemeente Geertruidenberg Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Door Visio Zicht op Toegankelijkheid: Els Smith In opdracht van en

Nadere informatie

Keyserswey 46 - Noordwijk

Keyserswey 46 - Noordwijk Van der Meer Makelaars en Taxateurs www.vandermeermakelaars.nl info@vandermeermakelaars.nl Omschrijving Het betreft hier een grote bedrijfsruimte van circa 750 m2 VVO begane grond en ca. 410 m2 VVO op

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

voor een toegankelijke Amersfoortse horeca

voor een toegankelijke Amersfoortse horeca 10 tips voor een toegankelijke Amersfoortse horeca Iedereen welkom! Een extra lampje? De website drempelvrij? Uw menu in braille? In deze waaier leest u tips om uw zaak beter toegankelijk te maken. En

Nadere informatie

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013 1 Platform Gehandicapten en Ouderen Amsterdam Zuidoost 06-486 15 393, Caroll Sastro, voorzitter 06-28745779, Ronald Blonk, K.i.t. kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen www.pgno-zo.eu pgnozo@gmail.com

Nadere informatie

FACILITEITEN & VASTGOED. Informatie voor gasten van de logeerkamers

FACILITEITEN & VASTGOED. Informatie voor gasten van de logeerkamers FACILITEITEN & VASTGOED Informatie voor gasten van de logeerkamers Informatie voor gasten van de logeerkamers Als een naast familielid van u is opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis, kan het zijn dat

Nadere informatie

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad 23 oktober 2009: Bezoek Nationaal Park Drents-Friese Wold Het familiepad bij het bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold te Terwisscha (Appelscha) 1. Introductie Op de grens van Zuidwest Drenthe

Nadere informatie

TA Nieuws. Aanmelden kan tot 7 november via de volgende link: Feestelijke uitreiking P in 1.

TA Nieuws. Aanmelden kan tot 7 november via de volgende link: Feestelijke uitreiking P in 1. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken Inhoud 1 Feestelijke uitreiking P in 1 op 13 novemer a.s. 1 Fulbright Center beurzen 2011-2012 2 Studie en stage buitenland voorlichtingsdagen

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

Zaalverhuur Campus Den Haag

Zaalverhuur Campus Den Haag Campus Den Haag 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2 Campus Den Haag Campus Den Haag is in 1999 als nevenvestiging van de Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente Den Haag

Nadere informatie

sportdomein zorgdomein wijkdomein

sportdomein zorgdomein wijkdomein magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving sportdomein zorgdomein wijkdomein Thema: Innovatief exploiteren en financieren Expertmeeting: Hét IKC bestaat niet Het praktijklokaal als theater

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie

VERSLAG TOETSING STEMBUREAUS OP TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID

VERSLAG TOETSING STEMBUREAUS OP TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID Platform Gehandicaptenbeleid Landgraaf VERSLAG TOETSING STEMBUREAUS OP TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID 4 juni Platform Gehandicaptenbeleid Landgraaf 2009 In samenwerking met de Gemeente Landgraaf/Wethouder

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars

Nadere informatie

Verhuurbrochure Burg. Falkenaweg 54 te Heerenveen Huurprijs (excl. BTW) 85,- per vierkante meter per jaar

Verhuurbrochure Burg. Falkenaweg 54 te Heerenveen Huurprijs (excl. BTW) 85,- per vierkante meter per jaar Verhuurbrochure Burg. Falkenaweg 54 te Heerenveen Huurprijs (excl. BTW) 85,- per vierkante meter per jaar terpstramakelaardij.nl Burg. Falkenaweg 54 te Heerenveen De voormalige Technische School aan de

Nadere informatie

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl)

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl) Adviesrapport Uitkomsten van de schouw Turbo-Rotonde Soestdijkerstraatweg Oostereind (De kruising Surinamelaan/Soestdijkerstraatweg/Nieuwe ingang ziekenhuis is nog niet klaar) 11 juni 2013 Opgesteld door:

Nadere informatie

Windesheim zet kennis in werking. Dé locatie voor uw evenement

Windesheim zet kennis in werking. Dé locatie voor uw evenement Windesheim zet kennis in werking Dé locatie voor uw evenement Van harte welkom op Windesheim, dé locatie voor uw evenement 3 Bent u op zoek naar een prettige ruimte voor een groot of klein gezelschap?

Nadere informatie

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen Wenkenblad Kampeerterreinen met een overzicht van Kampeerterreinen Speciale dank aan Diny Visser, Ineke Korver (MIMAX Woerden) en Alex Schreijer Heeft u opmerkingen, aanbevelingen of suggesties waarmee

Nadere informatie

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert Huisreglement Stichting serviceflat Huize de Wijert Vastgesteld maart 2010 Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1.1 : Serviceloket 2 : Directie 3 : Keuken 4 : Huishouding 5 : Avond en nachtdienst

Nadere informatie

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Colofon Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030) 262

Nadere informatie

Inhoudsopgave. VSSD-SRF Leeghwaterstraat 42 2628 CA Delft tel 015-278.2050 giro 3640480 www. vssd.nl email srf@vssd.nl

Inhoudsopgave. VSSD-SRF Leeghwaterstraat 42 2628 CA Delft tel 015-278.2050 giro 3640480 www. vssd.nl email srf@vssd.nl Inhoudsopgave Voorwoord Overzicht participerende studieverenigingen Overzicht SRF-subsidies van de afgelopen jaren Toewijzing SRF-budgetten in 2010 Rekening over baten en lasten over 2009 Balans over 2009

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Reglement Juridische Bibliotheek

Reglement Juridische Bibliotheek Reglement Juridische Bibliotheek Lenen Om materiaal te lenen dient u in het bezit te zijn van een geldige bibliotheekpas van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Alle geleende werken dienen

Nadere informatie

Van PC-LAB naar PC-landschap

Van PC-LAB naar PC-landschap Van PC-LAB naar PC-landschap 3-4-2001 1 Van PC-LAB naar PC-landschap Vanaf 1 september 2001 zal de nieuwe opleiding Psychologie, onder de vlag van de Faculteit Sociale Wetenschappen, van start gaan. Deze

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER Je gaat studeren en je gaat op zoek naar een goede studentenwoning. Je wil graag een kamer huren samen met een collega-student. Wat moet je doen? 1. Maak de oefeningen op blad 2 en blad 3. 2. Controleer

Nadere informatie

Kwaliteit combineren met betaalbaar design

Kwaliteit combineren met betaalbaar design De Aesy Liften filosofie? Kwaliteit combineren met betaalbaar design Personenliften Goederenliften Plateauliften Traplift zonder dakopbouw zonder machinekamer zonder liftput inclusief schacht Passie voor

Nadere informatie

RISICO S EN PROCEDURES

RISICO S EN PROCEDURES RISICO S EN PROCEDURES Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2015

Tarievenoverzicht 2015 overzicht 2015 - Verhuur - Diensten en faciliteiten NB. Alle vermelde prijzen van huur kantoorruimte, werk- / klusruimten en opslagruimte, evenals de servicekosten en de flexwerkplekken zijn geldig tot

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel Object Een representatief bedrijfsobject bestaande uit ca. 4.936 m² opslagruimte met ca. 2.268 m² kantoorruimte,

Nadere informatie

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur!

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur! Het nieuwe ondernemen Expo Business Parc Te huur! Expo Business Parc Het nieuwe ondernemen Technologie stelt mensen vandaag de dag in staat hun werk altijd en overal te doen. Ongehinderd door files en

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Advies 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Inleiding De familie Honig bewoont een leuke stadswoning in het hart van Coevorden. De woning is

Nadere informatie

Zicht op Toegankelijkheid. Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen

Zicht op Toegankelijkheid. Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen Zicht op Toegankelijkheid Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende

Nadere informatie

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS zuidgevel GEO-INSTITUUT, HEVERLEE nieuwbouw laboratoriagebouw voor het Geo-instituut programma: laboratoria, didactische lokalen, leslokalen, werkruimtes, vergaderzalen, kantoren, sociale en logistieke

Nadere informatie

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Kortrijk, 1 juli 2015 Sport opent voor personen met een beperking heel wat deuren en geeft hen de mogelijkheid grenzen te verleggen.

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sociale diensten

Toegankelijkheid van. sociale diensten Toegankelijkheid van sociale diensten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de

Nadere informatie

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad 1 Infoblad 1 2 Inleiding Via deze informatiefolder willen we u kennis laten maken met dorpspunt t Blickvelt in Woensdrecht. Het dorpspunt is de ideale plek om af te huren voor diverse gelegenheden. Naast

Nadere informatie

Bloemendaal, goed op weg naar toegankelijkheid. Een onderzoek in opdracht van de gemeente Bloemendaal

Bloemendaal, goed op weg naar toegankelijkheid. Een onderzoek in opdracht van de gemeente Bloemendaal Bloemendaal, goed op weg naar toegankelijkheid Een onderzoek in opdracht van de gemeente Bloemendaal INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Algemene aandachtspunten met betrekking tot Bereikbaarheid, 5 Toegankelijkheid

Nadere informatie

Eclisse in de zorg. een zorg minder!

Eclisse in de zorg. een zorg minder! Eclisse in de zorg een zorg minder! Eclisse oplossingen: geen belemmeringen voor een funtionele en comfortabele kamer HOIST De relatie tussen architectuur en woonwensen heeft de architecten en producenten

Nadere informatie