Zeeuwse r.r Bibl iotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeeuwse r.r Bibl iotheek"

Transcriptie

1 H "rffi *w '{,ertag Ín ${ W $e /eeuwse -Íw Ë trffi ïtr Zeeuwse r.r Bibl iotheek dc Bn,ri,rr,,','k\/ un«, r Ft-+^ + "h, f È-r Y.í \-'+-:-* ''='l qyl, Rr x La,u*spÀcH

2 Zeeuws'e en verhalen Overzicht van de uitteenbare Zeeuwse streektiteratuur aanwezig in de Zeeuwse Bibtiotheek, bevattende, diatectboeken, gedichten,, luisterboeken, speetfitms, stripverhalen, toneelstukken en votksverhalen. Middetburg, 1986, 1't" druk, Suzanne Schiettekatte 1989 ; 2d' uitgebeide druk, Suzanne Schiettekatte d" uitgebreide druk, Suzanne Schiettekatte 1994,4e uitgebreide druk, Suzanne Schiettekatte ', oktober, 5d" uitgebreide en herziene druk, Mqrjan Daamen, augustus, 6d" uitgebreide en herziene druk, Lineke Broos 201í, oktobeí,7d" uitgebreide en herziene druk, Johan Francke 2014, september, 8't" uitgebreide druk, Johan Francke Verhalen en over eigen streek.

3 Inleiding lnhoud Romans Niet- Nedertandstatige Duits Engets Frans Diatecten Gedichten Jeugdliteratuur Engets Luisterboeken Diatect Jeugdtiteratuur Speelfitms Stripboeken Toneetstukken Volks ï Ë It Eén van de speerpunten van de Zeeuwse Bibtiotheek is het verzamelen en beheren van informatie over Zeeland én deze toegankelijk maken. Zo ook voor Zeeuwse streek, famitie, literaire, dialectboeken, speetfitms, stripboeken, jeugdboeken, toneetstukken, gedichten en volks. Met de uitgave van dit beknopte overzichtswerkje dat weer tot oktober 2014 is bijgewerkt hoopt de Zeeuw(e Bibtiotheek veel liefhebbers van de Zeeuwse streektiteratuur tegemoet,te komen. Deze catatogus bevat atte in de Zeeuwse Bibtiotheken uitteenbare werken van deze onderdeten van de cotlectie. Omdat het uitleenbeteid niet meer beperkt is tot de eigen bibtiotheek en nu ook boeken uit andere Zeeuwse bibtiotheken kunnen worden gereserveerd is in deze uitgave de uitzoek niet al[een beperkt tot de open opstelling, maar zijn ook de uitleenbare magazijnexemptaren opgenomen. Voor een compteet overzicht adviseren wij u een kijkje te nemen in onze online catalogus, via Natuurtijk kunt u voor meer informatie altijd terecht bij één van onze batiemedewerkers. Anderzijds is voor een beperking van de inhoud gekozen omdat in vorige uitgaves één en hetzetfde boek nog onder meerdere rubrieken kon worden gevonden (bijvoorbeeld én diatectboeken). ln deze uitgave zijn boeken nog stechts op één plaats in dit nastagwerkje te vinden. ln deze bibtiografie is een vereenvoudigde weergave van de titetgegevens opgenomen. Op de eerste (in gevat van meer(dere) auteurs ook daaropvotgende) reget(s) treft u de auteur van het werk. ln het gevat er geen auteur is werd op deze ptaats de uitgever vermetd. De tweede rege[ bevat de titel van het boek. Met deze gegevens kunt u een boek attijd terugvinden in onze catatogus. Achter de titet staat gescheiden door ' / ' hetjaar van uitgave, hetgeen voor de lezer handig kan zijn om te weten naar gelang de voorkeur voor bijvoorbeeld stij[, onderwerpsbehandeting of authenticiteit. De derde regel bevat -indien bekend- een korte samenvatting van de inhoud van het boek of een toetichting daarop. De laatste regel bevat de trefwoofden waaronder een boek is gecatatogiseerd. lndien u in de catatogus van de Zeeuwse bibtiotheek gebruik maakt van deze woorden door in de zoekbatk'zoeken op Zeetandtrefwoord' aan te vinken vindt u atle boeken die hetzetfde onderwerp of thema hebben. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'Jacoba van Beieren 'vindt u a[[e Zeeuwse over Jacoba van Beieren. Zoek u op 'waterdunen jeugdliteratuur' dan vindt u bijvoorbeetd het boek'waterdunen'van Rob Ruggenberg, zonder dat u 'veryuiting' van andere boektitets over het onderwerp waterdunen in de resultatentijst meekrijgt. 'Me wense julder veé leeshen6t'

4 Zeeuws Paviljoen Zeeuwse Bibtiotheek Kousteensedijk JE Middetburg www. zeeuwsebi btiotheek. n nt Openingstijden Zeeuwse Bibtiotheek: di t/m vr uur za uur (juni-augustus) uur (september-mei) za Romans Abeleven, Wim ïumutt in Veere ca 1955 Veere; Abeteven - Labberton, Wit Zeetand vocht door Geschiedenis ; Zeetand; Adriaansen, Martien Zeeland gooit zijn grenzen dicht. Hitarisch beschreven avontuur over fictieve politieke ontwikketingen die zich in Zeeland afspeten, deels ontleend aan de werketijkheid. Potitiek; Zeetand; verhalen Amicis, de, Edmondo Velde, van der, Pau[ Radstaak, Louis Het ZeetandgevoeI 1993 Bettettrie; Zeeland Batkenende, W.P. Judith van mij ca Zuid-Beveland; Batkenende, W.P. Groot gewin 1978 Zeeland; Balkenende, W.P. Ontworstetd leven 1977 Goes (Zuid-Bevetand); Baremen, Wout (samenst. ) Dorst, van, Kees (samenst.) Verspritte, Edwin (tek. ) Theophite, ofwel het verhaal van de vergeten Ramone Fictief verhaal over een in Zeeuws- Vtaanderen woonachtige en overgebleven broer van één van de ooit legendarische punk-rockers van de Ramones uit New York. Ramones; Zeeuws-Vtaanderen; verhalen Barth, Attie Kort, Albert Bevetandse vertetlingen Noord- Bevetand; Zuid -Bevetand ; geschiedenis; Basenau-Goemans, N. L. S. Rutgers van der Loeff-Basenau, A. Het oude huis en wij 1961 Goes (Zuid-Bevetand); Beek, van der, lna Door het water Tijdens de watersnoodramp, worden -twee jongetjes in het huis van de Zeeuwse Kees en Etsa geboren: piete6 zoon van Etsa, en Simon, zoon van een onbekende vrouw, die later in de nacht verdrinkt. "Door het water,, votgt het leven van beide jongens. pieter groeit op in Roodkerke en Simon komt bij een oom en tante in Rotterdam in huis. Twee heel verschittende levens naast etkaar: Pieter wordt boerenknecht en heeft daarnaast weinig ambities; Simon wordt predikant. Watersnoodramp (1 953); ; Zeeland

5 Berg, van den, Greetje Lente in het nieuwe [and Begin '44 wordt een dee[ van de Zeeuwse bevotking geëvacueerd omdat de Duitsers dreigen gedeeltes van Zeeland onder water te zetten. Een jonge vrouw trekt samen met haar broer naar de Noordoostpotder. Het is hard werken voor de Zeeuwen in het nieuwe land; het vraagt een groot aanpassingsvermogen. Geschiedenis ; Schouwen-Duivetand ; Berkhof, Aster Het spook van Monniksveer 1987 Zeeuwsch-Vtaanderen ; B[ankaart, A.P. Vogelenzang Zuid-Bevetand ; verhalen Boersma, Marette Sti[ water cop. Ats een duikster en marien biotoge een onverktaarbare ziekte krijgt en er bovendien veel dode bruinvissen op het Zeeuwse strand aanspoeten, gaat ze op onderzoek uit. Oosterschetde; thri Iters Boon, J. Cornetisse, A. Verhaaltjes uit heden en verteden Watcheren; Born-Vtaanderen, van den, A. Moeders erfenis 1990 Een orthodox christetijk gezin heeft vee[ probtemen met hun ontkerketijkende omgeving. Vervolg op "Tocht van vertrouwen". Zeetand; Bos, Chris Het zetfreinigend vermogen 1993 Zeetand; Bosboom-Toussaint, A. L. G. Jong, de, Jan Het huis Honsetaarsdijk in 1638 ; Het kastee[ Westhoven in Zeetand ca 1885 Kastelen; Oostkapette (Walcheren); Boyle, T. Coraghessan Commandeur, Sjaak Duyvels end 1990 Tegen de achtergrond van het Hudson da[ in de staat New York wordt het leven van drie met elkaar verbonden famities geschilderd in drie verschitlende perioden. Emigratie; Zeetand; Brakman, Witlem Een vreemde stam heeft mij geroofd 1992 Burteske parafrase van de Oudgriekse sage van de zoektocht van Jason naar het Gutden Vties. Zeetand; Brakman, Wittem Zeetand bestaat niet 1981 Zeetand; Bree, de, L.W. Jacob Moens 1962 Zeeland; Bree, de, L.W. Papieren zotder ca 1968 / Middetburg (Walcheren'); Bree, de, L.W. Steen in de vijver ca Middetburg (Watcheren); Bree, de, L.W. Pteidooi voor Potderman 1959 Polderman, Adriaan Sint Laurens (Watcheren); Bree, de, L.W. Vechten tegen de Bierkaai 1956 Middetburg (Watcheren); Broedeq Dirk L. Laurien 1944 Wa[cheren; Broeke-Bruins, ten, lne Harten in de branding 1984 Middetburg (Watcheren); verhalen Broeke-Bruins, ten, lne Een nest tussen de sterren 1978 Een meisje worstelt met de keuze tussen haar degelijke vertoofde en een man met een bewogen, duister verteden. Walcheren; Broersen, Jac. Het dorp en de zee ca Walcheren; Bronke, Simon Stuiterbal De vrouwetijke hoofdpersoon die haar geheime minaar vertoren heeft, komt na diens dood attertei types tegen die met hem te maken hebben. Vtissingen (Walcheren); Brosens, John Duijkers dossiers Een potitie-inspecteur onderzoekt twee boutevardmoorden in Vtissingen, waaryan hij vermoedt dat ze iets met elkaar te maken hebben. Vtissingen (Watcheren); thritters Brussetmans, Herman Rome in Zeetand Uitgave ter getegenheid van getijknamige tentoonstetting in het Zeeuws-Museum Zeetand; geschiedenis; Romeinse Oudheid; Bruijn, Albert de Davied Kteuter Davied komt een poolse soldaat tegen na het bombardement op Breskens van 1í september í944. Breskens (Zeeuws-Vtaanderen ); ; Wereldoortog ll; geschiedenis Bruyne, de, Aarnout De veerman van Sint-Amands 1996 Schetde (rivier);

6 Budding, D.J. lk zai wederbrengen 2000 De Zeeuwse watersnoodramp in 1953 werkt lang door in het getoofsteven van een predikant die zwatkt tussen vrijzinnigheid en de rechte [eer. Watersnoodramp (1 953); Zeetand; Budding, Dirk Jan lk zal raad geven 2003 Een dominee probeert het geestetijk leven in een Zeeuwse gemeente nieuwe invutling te geven. Zeetand; verhalen Bunnik, van, Piet Chauffeur Maas in het vuur 1941 Geschieden is ; Zeetand ; Burghout, Adri Op leven en dood Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog doet de hoofdpersoon in een Engetse pub een ontdekking die het verdere leven stempeten za[. Geschiedenis ; Zeeland; Buysse, Emile Miele keert terug ca.1937 Zeeuwsch -Vtaanderen ; Campert, Jan Wier 1949 Westkapette (Watcheren); Campert, Jan Kerend getij 1974 Watcheren; Cornetisse, L. Mientje. Het [evensverhaal van een boerenmeisje Boerenteven ; Watcheren ; Corveleijn, Eduard Vete ambachten, maar nauwetijks ongetukken Corveleijn, Eduard; verhalen Creemers, Raphait S. Rammetend van de huidhonger Crispijn, Margreet Crispijn, Reina Pretude in springtij Ats hij op weg is naar een vriend in Zeetand, krijgt Otivier op 31 januari 1953 in Tholen vanwege het stormachtige weer onderdak bij een boer en zijn dochter. De watersnood eist zoals atom bekend zijn zware tot, hijzetf raakt gewond. Maar eenmaal herstetd kan hij zich niet losmaken van Laurien, het meisje met wie hij dagen op de zolder op hutp moest wachten. Pas na jaren ontmoet hij haar weer. Ook anderen leren elkaar tijdens deze bijzondere periode kennen. En ook bij hen komt uiteindetijk van het een het ander. Zeeland; watersnoodramp (1 953); Dam, Wittem van Keuteten is fijn 2014 Columns van Wttem van Dam Zeeland; ; Columns Dendermonde, Max Mondriaan, de man die dd charteston danste 1994 Zeetand; ; Mondriaan, Fiet Depape, Erina Maria Brock, de, Herman Mijn eerste leven 1979 Depape, Erina Maria; West Zeeuwsch-Vlaanderen ; Depape, Erina Maria Brock, de, Herman Spieker, de laatste marskramer í 981 Vooren, A. van Zeeuwsch-Vtaanderen ; verhalen Dierx-Harms, Janneke Op de ponteneur ca Zeeuwsch-Vtaanderen ; verhalen Doesburg, A.S. Het monster van Zeetand Verhaal over een denkbeetdig monster dat zich schuil houdt in het water van het Kanaal door Watcheren en het voorzien heeft op mooie Jonge vrouwen. KanaaI door Watcheren; thritters Doesetaar, van, Chie[ De spion van Piron Een protestantse geboren en getogen Axelaar, die naar Middetburg gevtucht is, neemt dienst in het Staatse leger en krijgt een bijzondere opdracht in verband met plannen voor de verovering van Axe[. Geschiedenis'l ; Axet (Zeeuwsch-Vtaanderen ); Geschiedenis I ; Terneuzen (Zeeuwsch-Vtaanderen ); verhalen Dootaard, den, A. Angremond, d', Kees Biezeveld, N. Het verjaagde water 2001 Waterstaatswerken ; Watcheren ; Dreux, Dick U bent lastig, Dokter! 1974 Middetburg (Watcheren); Driet, van, Lo De kwestie Jobse 2003 Zeetand; Jobse, Jan Driet, van, Lo Op de Rote. De West-Zeeuws-Vlaamse fietstochten van Nout Eikenhout Fictief verhaal over de fietstochten van een West-Zeeuws-Vtaming. West-Zeeuws-Vtaanderen ; fietsen ; verhalen Dufraing, Dirk Rock'n'ro[[ 1989 Een jonge schrijver wordt uit zijn zetfgekozen isolement gehaatd door

7 een retatie met een buurvrouw, een Ierares. Betlettrie; Zeeland Kampertand (Noord- Bevetand ) ; Eekhout, J.H. De gouden dochter: roman van de Zeeuws-Vtaamse grens ca.1966 Zeeuwsch-Vlaanderen ; Eekhout, Jan H. De boer zonder God Zeeuwsch-Vtaanderen ; Eekhout, Jan H. De ondergang van de Waerdijcke 1956 Waerdijcke, Hector Zeeuwsch-Vlaanderen ; Eekhout, Jan H. Warden, een koning 1937 Bettettrie; West Zeeuwsch-Vtaanderen Eggebeen, A.G. Lange Hans ca.1970 Middetburg (Watcheren); Eggermont, J.L. ln 't Verghulde Hoefeyzer 1972 Zeeuwsch-Vlaanderen; Eggermont, J.L. De Zwarte van de Boshoek 1973 Zeeuwsch-Vtaanderen ; Eggermont, J.L. Utte, den boer: roman uit Zeeuws- Vtaanderen 1939 Zeeuwsch-Vtaanderen ; Eggermont, J.L. Wannies Verstegge: roman van 'nen butteneer ca.'t950 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; Eggermont, J.L. Genade voor een simpele ziel 1970 Oost Zeeuwsch-Vtaanderen; Elsacker-Ufkes, van, Joke Het patet van hun leven 1996 Brouwershaven (Schouwen-Duivetand); Ende, van den, M.C. Meintje Meliefste: Zeeuwsche dorpsgeschiedenis ca.l910 Zeetand; Evertse, Joop > zie: Quinten de Zeeuw Faro, l. De Rokkenjagers 1963 Zeeland; Faro, lsaac Jotijt, Suze Hugten, van, Peter,, 1989 Brieven van een amateur-geneatoog aan Marie Zeeuwsch -Vlaanderen ; verhalen Faro, lsaac De knagende worm 1964 Nachtegaet, Jacobus Watcheren; Feen, van der, A.H. Herfstteugen 1927 Middetburg (Watcheren); Feen, van dbr, A. Een gunst en andere 1923 Zeetand; verhalen Saaftinge, A. van Ferdinandusse, Rinus let at.] Minor (voorwoord) Raats, M.C.S. (red.) Zeeuws ticht 1992 Zeetand; ; gedichten 1971 Wemetdinge (Zuid-Bevetand); Ftipse, H. P-Pythagoras Zeeland; Geerts, Jan Water Watersnoodramp (1953); Zeeland; Franken, Louis Het Detta dossier Dettawerken; Gideon, Ernst Homerus, zanger der Ketten 1973 Schouwen-Duivetand ; Gitjam, Maz Zoeklicht Zeetand; Gitst, van, W.J. Luctor et lnferno Een hedendaags jacht op weg van Cotijnsptaat naar Curagao komt onderweg in de Afrikaanse slavenhandel van de 18d" eeuw terecht. Slavenhandët; Zeetand; Eggermont, J.L. Hotland, ons vaderland 1945 G eschi eden is ; Zeeuwsch -Vtaanderen; Faro, l. Heksen huilen niet, of de oranje pyjama 1961 Veere (Watcheren); Ferdinandusse, Rinus [et at.] Licht Zeeuws 1996 Zeetand; Ferdinandusse, Rinus De btoedkoralen van de bastaard Goeman, Atbert Een bord snert en andere vertetsets uut 't Zeeuwse 1999 Yerseke (Zuid-Beveland ) ; (diatect)

8 Graaff, de, Barend De btikken dominee 1970 Thoten (eitand); Graaff, de, Barend De man uit de boerenhemel 1957 Boerderijen; ïhoten (eitand); Graaff, de, Barend Gebrandmerkt 1944 Brouwershaven (Schouwen - Duivetand); Gracq, Jutien Middagrust in Hotlands Vtaanderen Vertaatd uit het Frans door Martin de Haan, oorspronketijke uitgave uit Zeeuws-Vlaanderen ; Greup-Rotdanus, S.C. Levensgevaartij ke mannen 1965 Geschieden is ; Zeetand ; Greup-Roldanus, S. De humeuren in de straat der weduwen 1972 Geschiedenis ; Middetburg (Watcheren); Grosfeld, Josè Zeeuwse 1987 Zeetand; Haaij, Sjaak Ktip, Bob Landinwaarts Jacht; Zeeland; Hack, Fiona A. (samenstetting) Zeetand. Verhalenbundel van Zeeuwse bodem, dt.1 en 2 Zeetand; Halberg, Ruud Vtaggenstokken van de abdij Hartstocht, ontrouw, schutd, schaamte en geloof in de Zeeuwse badplaats Domburg tijdens de eerste hetft van de jaren tachtig uit de vorige eeuw. Domburg (Walcheren); Hart, 't, Kees Ter navotging Een jonge wetenschapper zorgt door de onorthodoxe aanpak van zijn onderzoek naar btinde ptekken in het leven van Betje Wotff en Aagje Deken voor ophef in het academische weretdje. Wotff, Betje; verhalen Deken, Aagje; verhalen Hart, 't, Maarten Feest I 988 Een familie uit Maassluis reist voor een bruiloft naar Schouwen-Duivetand Schouwen-Duivetand; Hartman, Vicky Meijer, Joke De dode van Domburg Als een oudere Engetsman, die na de oorlog in Nedertand is gebteven, dood op het strand van Watcheren wordt gevonden, btijft een vrouwetijke rechercheur getoven in een misdrijf. Criminatiteit; Domburg (Watcheren); Hartman, Vicky i Meijer, Joke MoordfestivaI Het jaartijks fitmfestival Fitm by the sea is het decor van een nieuwe detective met rechercheur Laurien Minnaar in de hoofdrot. Jasper Bloemen, een controversiee[ jurytid, wordt vermoord gevonden in een strandhuisje vtak bij het centrum van Vtissingen. De zoon van rechercheur Minnaa6 Warre, lid van de jongvotwassenen jury wordt gegijzetd. Op zoek naar de toedracht wordt door veten onder wie de superieuren van Minnaar gedacht aan moslimfundamentatisten vanwege het thema van een genomineerde fitm, maar Minnaar twijfett en votgt een ander spoor. Vlissingen (Watcheren); Middetburg (Walcheren); verhalen Hartog, de, Jan De kteine ark Spannend jongensverhaat, over twee lndische pteegkinderen van een Zeeuwse dominee, die de ramp met een aanta[ dieren, overteven in een kleine woonboot. Ze worden opgepikt door Urker vissers, en komen [ater terecht op een hospitaatschip (gebaseerd op De Hartogs eigen ervaringen hiermee in het rampjaar). De roman toont de wanhoop, het woeste water en de drijvende tijken. De auteur heeft ook oog voor de chaos rond de hutpvertening en het transport van doodskisten, maar andere zaken btijven ongenoemd. Oorspronketijke uitgave Zeeland; Watersnoodramp (1 953); verhaien Haspels, G.F. Zee en heide 1902 Schouwen-Duivetand ; Hazeu, Wim Duitse honden bijten 1972 Domburg (Watcheren); Heijnsdijk, Denice Heijnsdijk, Jan Knielen in de ktei Daan een gereformeerde Zeeuws- Vlaming, ontworstett zich na de dood van zijn moeder aan het retigieuze en sociale mitieu van zijn jeugd. Met grote spanningen als gevotg. Na een wetenschappetijke studie, een loopbaan aan een universiteit, een huwetijk en een scheiding bezoekt hij na dertig jaar voor het eerst het graf van zijn moeder. Daar wordt hij geconfronteerd met zijn zoon, geboren uit een kortstondige tiefdesretatie in Íjn jeugd. De geschiedenis van Daan is een metafoor voor de massate geloofsafvat, zoals die na de jaren zestig van de 20't" eeuw plaatsvond. Zeeuws-Vlaanderen ; Heijnsdijk, Jan Potderkolder

9 Vertett het verhaal van een politiekjournatist uit Den Haag die teruggaat naar zijn Zeeuwse potder-roots. De wereld daar is veranderd, hij vindt zijn verteden niet terug, maar belandt in een misdrijf dat zijn [even votledig ontwricht. Het wat gekun' stetde verhaal kabbett lang voort en krijgt pas tegen het eind van het boek een uitnodigend ptot. Zeetand; journatisten; potitiek; Heg, van de, Lisette Mara Het is Om haar zwangerschap te verbergen wordt Maria (16)door haar stiefvader, een streng gereformeerde dominee, verbannen naar haar tante op het platteland. Daar wacht ze op haar ongewenste kind, liefdevol verzorgd door haar tante, met ats enig contact met de buitenweretd Ryer, de vriendetijke jonge dominee van het dorp. Langzamerhand wordt duidetijk dat Maria misbruikt is door haar stiefvader en dat de baby van hem is. Toch [eert ze van het kind te houden en is wanhopig ats deze na de geboorte wordt weggegeven. Door de waarheid te vertetlen vatt er een [ast van haar af en krijgt ze hutp van Ryer en haar tante bij het terugvinden van baby Mara. Dan vindt ze ook de moed om haar ouders met hun schutd te confronteren en haar stiefvader te weerstaan. Gereformeerde gezindten; Vtissingen (Watcheren); Zeetand; Hendrikse, Wim Vooren, van, Marie-Christine Wie een kuit graaft voor een begrafenisondernemer Zeeuws-Vtaanderen ; Hermans, Wittem Frederik Hermans, W.F. Au pair Zeetand; Hoedekenskerke, van, Joris Kodde, A.J. Loo, van, Gerard C. De "vijand" heet Hotland 1992 Zeetand Zeetand; Hoedekenskerke, van, Joris Loo, van, Gerard C. Atle treinen rijden naar Zeetand Zeeland; Hofman, W. Lezing met [ichtbeetden Hofwijk, J.W. De grauwe wacht 1948 Schetde (rivier); verhalen Hofwijk, J.W. Ossenisse, bij de konijnen af! De auteur, geboren en getogen op Ossenisse, tekent de kteine getsoteerde dorpsgemeenschap uit zijn herinneringen. Het kerkbezoek, de kermis, de koningsschieting, de processies etc. Ossenisse (Zeeuws-Vtaanderen ) ; Holdsworth, Etisabeth Scheffer, Wybrand (vertating) Zij die na ons komen: memoires Jutiana, kind uit een aan de Oranjes verwant adettijk geslacht, brengt haar moeitijke jeugd door in Middetburg. Kenmerkend zijn onder meer acute reuma, verzetsstrijd, de impact van een gebroken joodse moeder, die ats potitiek (!) gevangene Dachau overteefde en de Watersnoodramp van Herinneringen aan deze tijd zijn in deze gefictionaliseerde memoires verweven met gebeurtenissen in Austratië, waarheen Juliana en haar ouders in 1959 emigreerden. Vertaling van: 'Those who come after' Zeetand; Middetburg; geschiedenis 20't" eeuw; Hoogerwerf-Hotteman, R. Nimmer schaamrood 1995 Door de zorg van een jonge vrouw voor haar verweesde broers lijkt haar droom om onderwijzeres te worden niet in vervulting te gaan. Yerseke (Zuid-Bevetand); Hoogerwerf -Hotteman, R. Weggedrevenen 1996 De lotgevatlen van twee famities op Schouwen-Duiveland in de Tweede Weretdoorlog. Geschieden is ; Schouwen' Duivetand; Hoogerwerf - Hotteman, R. Het hoge huis van Sion. De watersnoodramp van 1953 op Schouwen- Duivetand Huib Polderman is samen met zijn vader mossetschipper. Ats het springvtoed wordt en het ontzettend stormt, dreigen de dijken het te begeven. Huib gaat samen met een aantal mannen de dijken verzwaren, maar tevergeefs. De dijken breken en hete dorpen worden weggevaagd. Huib vaart mee met de reddingsptoeg, maar maakt zich hevige zorgen over zijn moeder, zijnzus Heleen, en Jane, zijn vriendin. Zouden zij de ramp overteefd hebben? Schouwen-Duivetand ; Watersnoodramp (1953); verhalen Hoogzand, David Een tange lucifer Goeree-Overftakkee; Hotz, F.B. Duistere jaren, en andere Walcheren; Huizinga, L. Loete 1951 Zeetand; Huizinga, Leonhard Adriaan en Olivier 1963 Watcheren; Huizinga, Leonhard Adriaan contia Otivier 1964 Zeeland; Huizinga, Leonhard Adriaan met Otivier natuurtijk 1977 Zeetand;

10 Huizinga, Leonhard Adriaan, Otivier en Tarzan 1978 Zeetand; Huizinga, Leonhard Adriaan en Otivier met Oerkoendoe 1979 Zeetand; Jager, de, J.L. Het Laioscomptex 1978 Domburg (Watcheren); James, S.H.J. "Het Rozenhof": roman uit het boerenteven 1928 Zeetand; Jong, de, Oek Opwaaiende zomerj urken 1979 Zeetand; Jong, de, Oek De stok Verschenen in de Slibreekats nr Sas van Goes (Zuid-Bevetand); Jong, de Oek Pier en oceaan 2013 Autobiografisch getinte kroniek van de votwassenwording van een man uit een protestants-christetijk milieu in de jaren vijftig en zestig, zich afspetende in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse ptattetand. Goes; Vtissingen; Domburg; Sas van Goes; Jonge, de, Jan Tussen de Hoge Hitteweg en de Lage Maireweg Bundeting van waargebeurde uit de praktijk van een fysiotherapeut op Schouwen-Duiveland Schouwen-Duivetand ; fysiotherapie; verhalen Joustra, Sjouke Vertrouw nooit een zeetoods en andere 1991 Loodswezen ; Westerschetde Joy, Barbara Schaduwvrouw ïwee stetten zijn bevriend, maar danb ontstaat een intense buitenechtetijke relatie tussen twee van hen, zich afspetend in Vtissingen en aan de Watcherse kust Watcheren; Vlissingen; Kesteren, Henny van Haar laatste meesterwerk. Roman over Chartey Toorop Ats schitderes Chartey Toorop haar laatste zetfportret schildert overdenkt ze haar liefde voor de kunst, voor een man en voor het Zeeuwse dorp Westkapette Westkapelte (Watcheren ); verhalen; ; Toorop, Charley Kieffer, Phitippe De groene baret 1969 Geschiedeni s ; Vtissingen (Watcheren); Kingmans, H. De boer van "Levensstrijd" 1936 Speelt zich af op Schouwen. Schouwen- Duivetand ; Kingmans, H. Boer zonder land : ca Land van Cadzand (West Zeeuwsch- Vtaanderen); Kingmans, H. Hondema-State ca Zeetand; Kingmans, H. De boerderij aan de val ca Zeeland; Kisting, Corine Verhuyck, PauI Het [eugenverhaai Lucas gaat terug naar zijn geboortedorp in Zeeuws-Vtaanderen om een erfenis af te handeten en omdat zijn oude leraar hem om hutp heeft gevraagd. De leraar heeft een artiket - geschreven waarin het verhaa[ 'Van den vos Reynaerde' erg lettertijk wordt genomen. Vee[ mensen nemen dit serieus op, de grondprijs vtiegt omhoog en attertei getukszoekers zoeken naar een schat waarbij zetfs moord niet geschuwd wordt. Onder de grond btijkt een gangenstelse[ te bestaan waardoor zelfs de schrijver van het artikel gaat twijfeten. Deze historische thrilter is spannend en getuigt van een gedegen vooronderzoek door de schrijvers. Graauw (Zeeuws-Vtaanderen ); geschiedenis; verhalen Klerk, de, Jopie Kterk, de, Emity (itt. en eindred.) Het verdwenen dagboek, een Zeeuws mysterie Historisch spoolorerhaa[ waarin Sandra tijdens een vakantie in Middetburg samen met Erwin het mysterie van een oud dagboek ontrafelt. Zeetand; spoken; verhalen Knape, Jan Kneuterboertjes ca Goeree-Overf [akkee; Koch, Herman Geachte heer M De mysterieuze verdwijning van een geschiedenisteraar tijkt veertig jaa later alsnog te worden opgelost; speett deets in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen ; ; Koeck, Pau[ Waterproef 1992 ln de Schetde-detta vormt zich rond een profetische figuur een kteine commune. Zeetand; Koning, Hans Zeetand, or, Elective concurrences 2001 Geschieden is ; Zeeland;

11 Koster, Simon Jong, de, Alex Lemaire, Cor Helst, van der, Martin Lentetied [Video] ca.1991 De pas vertoofden Charlotte van Buren (Ank van der Moer) en BobbY Bevering (Dick Swidde) gaan in het voorjaar op vakantie naar Zeetand. Chartotte wordt vertiefd op de dorpsmecanicien (Jan Teutings) en Bobby voelt veel voor diens vriendin Marietje (Joke Busch). De tente speett de hoofdrol en gaat ook weer voorbij. Met beetden van Middetburg en het vtiegvetd van Haamstede Recreatie; Haamstede (Schouwen- Duivetand); overige video's Recreatie; Middetbu rg (Watcheren ) ; overige video's Recreatie; Middetburg (Watcheren ) ; verhalen; Haamstede (Schouwen- Duivetand); Kosters, Henk Zeeuwse kerst 1988 Zeetand; verhalen Kronenvetd, Ernst Bange nachten ca.1960 Watersnoodramp (1 953); Zeeland; Kuijt, Gert H. De schaduw van drie sterren 1994 Een onderwijzer aan een school voor reformatorisch onderwijs votgt zij n roeping ten koste van het materilte en geestetijke wetzijn van zijn gezin Krabbendijke (Zuid-Bevetand); verhalen; Kuijt, Gert H. Kuipers, Jan J.B. Moord aan boord van de PSD Veerdiensten; Westerschetde; thritters Kuipers, Jan J.B. ln de schaduw van Michiel. Een Zeeuwse thritter met Siebe Edens Edens wordt ingezet om de vroegere spits van de Sint Jacobstoren te verwerven voor een obscuur genootschap bekommerde vaderlanders van uiterst rechtse snit. Vtissingen (Watcheren); Zeetand; verhalen; Ruyter; Michiet Adriaensz. de Kuipers, Jan J.B. Kteine Leviathan Johannes Kamerink vestigt zich in het midden van de 18du eeuw ats arts in het fictieve Zeeuwse stadje Breeuwershaven. A[ snel krijet hij toegang tot de etite door zijn veronderstetde buitenlandse betrekkingen en zijn vermaarde klisteerspuit, die hij gekregen zou hebben van Frederik ll van Pruisen. Na zijn huwetijk ontpopt hij zich ats visionair Prediker en koopman en met zijn Pseudowetenschappetijke en hattucinerende betogen weet hij de etite van het stadje tegen zich in het harnas te jagen. Wanneer bij een patiënte een jongetje, Leviathan, misvormd en dood geboren wordt, keert het tij. Hij wordt beschutdigd van vatsheid in geschrifte en optichterij. Het ver' haat is gebaseerd op Abraham Magaris, een optichter uit de 18d" eeuw. Brouwershaven (Schouwen-Duivetand); geschiedenis; 1 8d" eeuw; ; Magaris, Abraham (Kamerting, Johan Cato) Kuipers, Jan J.B. De put De Groningse privé detective Siebe Edens onderzoekt de moord op een Zeeuwse uitgever Zeeland; moorden; verfalen 201Z Kunst, Marco De genietmachine Verhaten over een Zeeuwse jeugd Zeeland; Kuyt, Renè Alarm voor de 830 Het [even van een brandweerman Brandweer; Vtissingen (Watcheren ) ; Lambregtse, Cornelius Vreemdetingen en bijwoners 1998 Een Zeeuwse jongeman uit een streng gereformeerd mitieu stuit op grote problemen ats hij verkering krijgt met een katholiek meisje. Geschiedeni s ; Watcheren ; Lambregtse, Cornetius Het scharlaken koord 1975 Rittand-Bath (Zuid-Bevetand) ; Lambregtse, Cornelius ln Zijn arm de [ammeren 1971 Walcheren; Landshoff, Ludwig En het leven gaat verder 1954 Watcheren; Langevelde, van, Piet Kind achter de Hont 1987 Langevetde, Piet van Zeeuwsch-Vtaanderen ; Launspach, Rick Julia, die op een dorp op Schouwen- Duivetand woont is in 1953 kort voor de ramp bevatlen; Íj is een ongehuwde moeder. Ze krijgt de verontwaardiging over zich heen van haar famitie en van (afschrikwekkend geschitderde) Zeeuwen in haar omgeving. Tijdens de ramp verliest Jutia haar kind uit het oog. Er is vervotgens een uitputtende zoektocht naar de baby. Tegetijk wordt een visionaire ingenieur van Rijkswaterstaat beschreven en ook een dienstptichtige mititair die Jutia redt en bijstaat in haar zoektocht. Een wat erbij gesteept verhaal uit de Tweede Weretdoortog vormt zijn ondertiggende drijfveer. De rot van het toeval in dit boek is groot. Zeetand; watersnoodramp (1 953); Laurier, Josien Een hemets meisje 1993 Een meisje uit een zeer streng protestants mitieu vindt een enkel moment van bevrijding in het zingen bij een gospetgroep. Goeree-Overftakkee; 18

12 Lawman, Anthony Vesting in de duinen. Liefde, haat en verraad in de strijd om Watcheren, 1944 í 981 Tegen de achtergrond van de oortogsgebeurtenissen op Watcheren in í944 speett zich de liefdesgeschiedenis af tussen de leidster van het verzet en een Duitse kapitein. Vertating van 'Fortress ofthe dunes.' Geschiedenis ; Watcheren; Linde, van de, Franqois De zaak van de gammete watertoren De Zeeuwse detective Skip Harte zoekt aan de zelfkantvan de Terneuzense stadssamenleving een dubbete moordzaak uit.terneuzen (Zeeuwsch -Vtaanderen ) ; Linde, van de, Franqois Riooldromen Etf verhalen (die ten delen in Zeetand speten) waarin mensen aandoentijke dieren zijn die de grootste moeite hebben hun [even richting te geven. Zeetand; verhalen Linde, van der, Leen Armoede voor de tijd van je leven! Sociale geschiedenis; Ouddorp (Goeree-Overf [akkee); Linde,... van der (famitie); Linden, van der, Hans Schrijver Literaire thrilter en debuutroman waarin Arend Witteveen in Domburg een tuinhuis van een vi[[a huurt om een roman te schrijven. De retatie met de vittabewoners wordt hechter en fictie en werketijkheid raken, met verregaande gevotgen, in etkaar verstrikt. Domburg (Walcheren); verhalen Loeckx, Pauta Een grote btauwe cirkel 1994 Een uit Nederland afkomstige zakenman in Catiforniï wordt getroffen door de ziekte van Parkinson. Zeeuwsch-Vtaanderen ; Loo, de, Tessa Meander 1986 Zeeuwsch-Vlaanderen ; Looise, Evert Jan De ijskoude aristocraat Journatist komt misstanden op het spoor in een aristocratisch rustoord Loon, van, Hendrik Wittem Pioniers der vrijheid 1947 Loon, Hendrik Wittem van Veere (Watcheren); Lugt, van der, Arie God schudde de wateren; Herwonnen tand Watersnoodramp (1 953); Zeeland; Luijks, W.S.E. Oude en anekdotes uit Nieuw-Vossemeer en omgeving Oud-Vossemeer (Thoten); Nieuw- Vossemeer (Thoten); verhalen Lievense-Nauts, Lutgarde (samenstetting) Schoenmaker, Maurits (samenstetting) Zoutetande verhaatt het verteden 2oo9 Zoutetande (Watcheren); verhalen; geschiedenis; 20't" eeuw Maas, Joannes Zwindingen in de Boschkens en aan Zee 2013 Wederwaardigheden van de achttienjarige hoofdpersoon, die na zijn HBS-examen de tijd overbrugt tussen schoot, dienstpticht en verdere studie. Speett in de Zwinstreek in de jaren '60. Zwi nstreek; West-Zeeuws-Vtaanderen ; Maas, Johan C. Zott'n Arjaan 1948 Zaamslag (Zeeuwsch-Vtaanderen ) ; Maaskant, Barend De koperen hetm 1997 Ouddorp (Goeree-Overftakkee) ; Maaskant, Steef Sven de ziener 1978 Zeetand; Matjers, Margreet Februari Sophie ontvtucht haar dominante familie in Groningen om in Middetburg pianotes te gaan geven. Ze raakt nauw betrokken bij de famitie Labruyere en gaat warme gevoetens koesteren voor zoon Giet die als fotograaf gevaartijke oortogsgebieden afreist. Echter zowet een schoonzus ats een getrouwde vriendin van de familie, proberen een romance te verhinderen. lntussen bereidt Sophie een talentvotte leerling voor op een concours in Zierikzee op 31 januari 1953 waar ze stachtoffer worden van de watersnoodramp. Vrouwenleven; Middetburg (Watcheren); verhalen Matjers, Margreet Huis van metk en honing Begin jaren zestig van de 20ste eeuw probeert een 17-jarig zwanger meisje, dat vanwege de schande bij haar oudtante in Zeetand woont, een nieuw leven op te bouwen ondank de tegenwerking van haar stiefvader: Watcheren; Maljers, Margreet Het zit in de famitie 2013 Een 14-jarig meisje van Watcheren begint in 1974 een zoektocht naar haar biotogische vader die niet van haar bestaai af weet. Vervotg op Huis van melk en honing. Walcheren; Manen-Pieters, van, Jos Een mens die aan jouw kant staat 1986 Watcheren;

13 Maryson, W.J. De torens van Romander Ats het rijk van Romander wordt bedreigd door een dodetijke kleur- [oze magie, is het alteen Lethe Welmszoon die redding kan brengen, terwijt hij echter ats onmagiïr ats enige niet over magisch tatent beschikt. Noord- Beveland ; Meeberg, van de, Wijnand C. De enge[ op mijn schouder. Toon en Corrie Nipius, het leven van een bakkersechtpaar Bakkerijen ; Middetharnis (Goeree-Overf [akkee) ; Meersch, van der, M. Sandfort, J.A. Pieck, A. Er voert geen weg buitenom Veere (Watcheren); Melle, van, Johannes Wijngaard, van den, Cock Het stadje op 't groene eitand Deels autobiografische verhalen over de jeugd van de schrijver rond 1900, geschreven in Zuid-Afrika waarheen hij in í913 emigreerde. Goes (Zuid-Bevetand); verhalen Mens, Jan Elisabeth 1953 Biografie van E. Wotff-Bekker. Zeetand; Wotff, Betje Mevahor Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse, naareen oud dagboek (3 dtn.) ca.1979 Simon Gieke is als 'ketter van Scherpenisse' een gevreesde jager en drinkebroer. Hij komt in contact met een rondreizende Calvinistische predikant; na [ange zietestrijd votgt een bekering. ln de strijd tegen de Spaanse sotdaten staat hij zijn mannetje, zeker ats een aantal Zeeuwse steden met hutp van de Geuzen de zijde van de Prins (van Oranje) kiest. Bekend thema van jeugdboeken, zeker in protestantschristetijke kring (Te Merwe, Van der Hutst). Dit boek is echter een extreem voorbeetd van bevindetijke godsdienst, van antipapisme en vooral van een onvoorstelbaar gedateerd woordgebruik. 3 dtn. Gieke, Simon; Scherpenisse (Thoten); Middetburg, Bart De Godmother Criminatiteit; Zeeuwsch-Vlaanderen; Min Modaal, Jan Schinket, Jac. Oost-Souburg en omstreken 1995 Schinkel, Jac. Geschiedenis ; Oost-Souburg (Watcheren); Minderhoud- Btom, Cocky Het meisje met de roze fiets 1992 Zeetand # Mitchetl, David De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet Vertating van: 'the thousand autumns of Jacob de Zoet. Desima voor de kust van Nagasaki, is een handetspost van de VOC en tange tijd Japans enige venster op de rest vah de wereld. Hier arriveerl in 1799 Jacob de Zoet ats accountant, want er is sprake van corruptie onder de handelaren en het personeel van de VOC. Terwijt hij zijn werk doet en kennismaakt met de ingewikketde procedures in het handeten met de Japanners, leert hij een beetje Japans en wordt vertiefd op een Japanse vroedvrouw die met hutp van een Nederlandse geleerde de medische kennis in Japan wil vergroten. (Domburg) Watcheren; ; VOC; Japan; geschiedenis; 18de eeuw Moer, van der, J.R. Jongen en ouden 1909 Zeeland; Moerdij k, Marie-Cèci te Onder de [inden 1987 Schets van het leven in haar Zeeuwse geboortedorp door de Nedertandse zangeres. Moerdij k, Marie-CÈcite Zuiddorpe (Zeeuwsch-Vtaanderen ); Mortier, Erwin Leinbach, S.J. Groeten uit Nieuwvtiet 2003 Nieuwvtiet (Zeeuwsch-Vtaanderen ) ; verhalen Muynck, de, Marrie Feen-de Muynck, van der, Marrie Vrij gesproken 1989 Zeeland; verhalen Nijsse, Marinus Mensen van het oude land 1978 Roman, zich afspetend in Zeetand. Zeeland; Nescio De uitvreter De eerste pubticatie, in het tijdschrift De Gids, dateert van Het verhaal is dus bijna 100 jaar oud, maar het had gisteren geschreven kunnen íjn. Hoofdpersoon is Japi, de uitvreter. Hij teert op de zakken van zijn ouders en van een ctubje vrienden - Bavink, de kunstschitde6 Hoye6 Koekebakker - met hooggestemde ideaten, maar ats die een voor een positie in de burgermaatschappij krijgen, zit er voor hem niks anders op dan het kantoorbaantje te accepteren dat zijn vader voor hem geregeld heeft. De aftoop is bekend: 'Op een zomermorgen om half vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Waalbrug gestapt.' Het verhaat speett zich gedeettetijk af in Veere. Veere (Walcheren); verhalen; adolescentie i Nescio De uitvreter; ïtaantjes; Dichtertje; Mene tekel Verhaten die op ironische en navrante wijze het conftict burger-dichter en het schipbreuk tijden van jeugd-

14 ideaten op een materiatistische maatschappij weergeven. Speett voor een betangrijk deel in Veere. Veere (Watcheren); ; adolescentie Nieuwenhuize, Hubrecht Hutp in benauwdheden. Een waargebeurde geschiedenis uit de bange oorlogsjaren 1940/45 Een jongeman uit Yerseke wordt tijdens de Tweede Wereldoortog tewerkgestetd in Duisburg. ln het laatste oorlogsjaar komt de fabriek in de fronttijn te tiggen en wordt de hoofdpersoon op transport gezet. ln een matige stijt wordt in archaiiche taat (Tale Kanaàns) verhaald over niet at te spectaculaire gebeurtenissen. Het is meer een uitgewerkt dagboek. Af en toe wat geforceerd, worden regetmatig paraltetten getrokken met de uittocht van het joodse volk. Yerseke (Zuid-Bevetand ); Weretdoortog ll; geschiedenis; Noret, K. Bestevaer 1979 Michiet de Ruyters loopbaan van bootsjongen tot bevethebber bracht hem de hoogste roem, maar uiteindetijk ook zijn dood. Ruyter, Michiet Adriaensz. de; Noret, K. S.O.S.-omnibus ca Zeetand; Watersnoodramp (1 953); Zeeland; Noyon, Tarquinius Ligfietservaringen vanaf de eerste onzekere meters Fietstochten; Zeetand; verhalen NÈ, Y. Kuipers, J.J.B. Raats, M.C.S. Veeke, van der, A.J. Laagtandse Zeetand; Ooms, J.W. Sturm, H. Pronk, Kees Water over Hottand 1977 Bettettrie; Zeetand Watersnoodramp (1 953); Zeetand; Oosten, van, G.D. Machtett van Yerseke 1975 Yerseke, Machtelt van Yerseke (Zuid-Bevetand ) ; Oostertoo, Jan H. De toekomst ligt weer open 1978 Speett zich af in Tholen. Thoten (stad); Oosterloo, Jan H. Zon aan de overkant 1969 Schouwen-Duivetand; Oppen, van, L.P. "Ats een goet instrument" 1993 Heusden, Peter van Geschiedenis ; Zeeuwsch- Vtaanderen; verhalen Otter, den, Kees Ysbrand Jacobsz. I 980 Geschiedenis ; Walcheren; Geschiedenis ; Watcheren; Paccoud-Rorive, Corri'e Autobiografie van Grizzly 2013 Autobiografisch verhaat van een Zeeuws-Vtaming (vertotkt door een teddybeer), die in een samengestetd gezin opgroeit, van reizen, eten en drinken houdt en zich ondanks zijn moeitijke voeten gemakketijk in atte mitieus beweegt. Zeeland; teddyberen; Peper, Rascha Oesters 1991 Een vroegere verhouding met een veel oudeie man drukt een zwaar stempel op het teven van een vrouw Zuid-Bevetand; Peskens, R.J. De Vtissingse van R.J. Peskens 1995 Vtissingen (Watcheren); verhalen Peskens, R.J. Twee vorstinnen en een vorst 1975 Zeeland; Oorschot, Geert Adriaan van = R.J. Peskens Peskens, R.J. Oorschot, van, G.A. De man met de urn 1981 Vlissingen (Watcheren); Peskens, R.J. Mijn tante Coteta 1976 De liefdesrelatie tussen de 16-jarige ik-figuur en zijn vier jaar oudere tante loopt stuk op het ogenblik dat de moeder van de jongeman en de tante nader tot etkaar komen. Vtissingen (Watcheren); Peskens, R.J. Mijn moeder was eigentijk een Italiaanse 1977 Vtissingen (Watcheren); Peters, Karin Wat btijft, is herinnering 1991 De verhuizing naar een dorp op Walcheren en de Tweede Weretdoortog drijven een gezin uiteen. Geschiedeni s ; Watcheren ; Peters, Karin Pieterse-Kodde, C.J. Hun tweede keus 1992 Zeetand; Peters, Karin Ats het riet in de wind 1993 De komst van een pteegdochter brengt groté veranderingen mee voor een tot dan door de vader overheerst boerengezin in Zeeuws- Vtaanderen. Zeeuwsch-Vtaanderen;

15 Peters, Karin Gisteren is geweest 2000 Als een meisje door haar vader wordt gedwongen te trouwen met haar buurjongen, komt ze in veaet. Zeetand; Peters, Karin Zuster Jetty 2001 De tiefde en zorg van drie jonge verpteegsters gaan niet atteen uit naar de patiënten in het ziekenhuis.speett zich gedeettetijk af op Schouwen-Duivetand Schouwen-Duiveland; Peters, Karin Zuster Jetty zorgt eryoor 2001 Bundeting van vier familie over een verpleegster en haar doktersgezin. Speett zich gedeettetijk af op Schouwen-Duivetand Schouwen-Duivetand; Peters, Karin Zuster Jetty Omnibus 2001 Romantritogie over een gevoetige verpteegster die doktersvrouw wordt. Speelt zich gedeettetijk af op Schouwen-Duivetand. Bevat: Zuster Jetty, Zuster Jetty ats doktersvrouw en Een onvervutde wens Schouwen -Duivetand ; ziekenhuizen; ; Peters, Karin De stitte om Leandra Paut Storms draagt een oortogsverteden met zich mee omdat zijn vader NSB-er was. Leandra Rosenthal is eveneens getekend door de oorlog; ze moet als joods kind onderduiken. Haar ouders komen niet meer terug van hun deportatie en van haar broer is niets meer vernomen. Ze vindt een tweede thuis bij haar onderduikfamitie op de boerderij in Zeetand maar door de gebeurtenissen die ze in de oortog meemaakte, is haar spraakvermogen verdwenen. ln 1955 komen de twee verhaattijnen samen ats door speurwerk van Paul Storms de doodgewaande broer van Leandra wordt gevonden. Maar zowel zijn komst als die van Paul brengt onrust op de boerderij. Zeetand; boerenteven; oortogservaringen ; Petersma, Errit Het rijk alteen Watcheren; Poldermans, D.A. Ze wist nie wa ze dee 1990 Zeetand; verhalen (diatect) Poldermans, D.A. As twee onden vechte Zeetand; (diatect) Potdermans, D.A. Tomkins, D. De Schouwsche smokketaar Geschiedenis ; Schouwen- Duiveland; Smokketen ; Schouwen- Duiveland ; jeugdliteratuur Potdermans, D.A. Langs dieken en wegen 1934 Zuid-Bevetand; (diatect) Potders, Loek Ats een god in Zeetand / Verhaten van binnentandse schrijvers over Zeetand. Zeetand; verhalen Polfliet, PauI Honderd procent [DVD-video] Drie tieners bestuiten tijdens een avondje kaarten in hun stamkroeg om een practica[ joke uit te haten met de [okate dorpsgek Henk. Na enkele dagen krijgen ze te horen dat Henk nog steeds vermist is. Nu ze erachter zijn gekomen dat hun practical joke misschien iets anders heeft uitgepakt dan verwacht, bestuiten ze om naar hem op zoek te gaan waar ze hem het laatst hebben achtergelaten. Dit klinkt atteen makketijker dan dat het is, als ze ook nog eens te maken krijgen met twee bemoeizuchtige vriendinnen is het einde hetemaat zoek. Een nietsvermoedende practical joke krijgt een catastrofaal einde. Ritthem (Watcheren); overige dvd Pove[, Wim Het fette teven van Jacoba van Beieren 1991 Biografische roman over Jacoba van Beieren, gravin van Ho[tand, Zeeland en Henegouwen ( ). Jacoba van Beieren (gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland); Pronk, C.L. De getdschieter ca. l 958 Yerseke (Zuid-Bevetand); Pronk, Kees Het onweer 1960 Yerseke (Zuid-Beveland); Pronk, Kees Het zwaar getij 1956 Yerseke (Zuid-Beveland); Pronk, Kees De zoon en zijn moeder 1957 Yerseke (Zuid-Beveland); Pronk, Kees Huis van atle winden 1954 Zuid-Bevetand; Pronk, Kees De bestemming 1959 Yerseke (Zuid-Bevetand); Pronk, Kees Goud uit het water 1982 Yerseke (Zuid-Bevetand); Pronk, Kees De geur van de herfst 1986 : Zeetand; Pronk, Kees Oesters 1977 Oestervisserij ; Yerseke (Zuid- Bevetand);

16 Ransome, Arthur We didn't mean to go to sea I 983 Verhaal over een tocht met een ktein scheepje van Engeland naar Watcheren door een aantal jongens. Scheepvaart; Watcheren; Reepe, van de, Cornètie De middag van de paarse nevel 2001 Beschrijving van de strijd in West Zeeuwsch-Vtaanderen tussen 6 en 29 okt tussen de Duitsers en de gealtieerden, waarbij steden en dorpen vrijwel met de grond getijk gemaakt werden. Geschiedenis ; Zuidzande (Zeeuwsch-Vtaanderen) ; Reepe, van de, Cornètie Je kent me echt niet, hè? Een verzameling cotumnachtige over in hoofdzaak Zeeuwse onderwerpen en gebeurtenissen tussen oktober 2001 en september. Zeetand; Reepe, van de, Cornèlie Alweer Kerstmis Reepe, CornÈtie van de Reepe, van de, Cornètie ln de schemer van het avondtand De moeder van de schrijfster is een geïmancipeerde vouw, met [ater de paniek rond een dreigende dementie en haar tragische dood in een verzorgingshuis. Reest, van, Rudotf Die van verre staan 1941 Zuid-Bevetand; Reest, van, Rudotf De dagen onzer jaren Watersnoodramp (1 953); Zeetand; Reest, van, Rudotf Door water en vuur 1979 Het leven van een fruitkweker en zijn gezin op Zuid-Beveland gedurende de Tweede Weretdoortog. Geschiedenis ; Zuid-Beveland; Reiss, Johanna Die fatate nacht 1987 Watersnoodramp (1 953); Schouwen- Duivetand; Rensink-Ongenae, Angèle Taxi op het platteland Zeeuws-Vlaanderen ; Taxichauf - feurs; Reve, Gerard De vierde man Vlissingen (Watcheren); Rijsingen, van, Jan Café Watraven. Kronieken van een dorpscafé Wanneer een a[leenstaande man die terugkeert naar zijn geboortedorp daar het dorpscafé heropent ontdekt hij wat voor drama zich daar afgespeeld heeft. Zuid-Bevetand; café's; Rijsse[, van, Jan Mensen in nood 1959 Watersnoodramp (1 953 )7 Zeetand; i Risseeuw, P.J. Dupont, W. lk worste[ en ontkom 1951 Broere, Bastiaan Emigratie; Zuid-Bevetand; Risseeuw, P.J. Risseeuw omnibus 1982 Emigratie; Zuid-Bevetand; Ritter Jr., P.H. Karakters 1923 Middetburg (Watcheren); Ritter, P.H. Pieck, Anton Sentimentete aardrij kskunde Zeetand; Ritter, P.H. Het wetkom schandaal 1954 Middetburg (Watcheren); Ritter, P.H. Geudens, Atb. Zeeuwsche mijmeringen 1919 Zeetand; Robbertz, Dignate De grote wende 1963 Historische roman. Geschiedenis ; Watcheren; Robbertz, Dignate Geertrui, de heks van Veere 1951 Veere (Watcheren); Robbertz, Dignate Govert 1952 Walcheren; Robbertz, Dignate Het harde gestacht 't953 Reimerswaat (verdwenen ) (Zuid-Bevetand); Robbertz, Dignate Hoboken, van, J. Jikkemien 1941 Watcheren; Robbertz, Dignate Noordwester ca.1940 Arnemuiden (Watcheren); Robbertz, Dignate Votk van bazatt Beltettrie; Westkapette (Watcheren ) Rozemond, José Heleen & Roos Twee verhalen: een man gaat op zoek naar zijn ex-vrouw totdat hij haar stoffetijk overschot vindt; een

17 geadopteerde vrouw gaat op zoek naar haar biotogische moeder. Walcheren; Rozemond, José Een ziel aan flarden gescheurd 2410 ïhritter die zich afspeett in het kustgebied van Vrouwenpotder. Vrouwenpotder (Watcheren ) ; Ryssen, Marcel Roover, de, Kris Reynaert de Vos 1999 Land van Hutst (Oost Zeeuwsch- Vtaanderen); Schagen, van, J.C. Heyse, Jan Zeeuwse reflexen Watcheren; Schagen, van, J.C. Vetdboeketje Domburg 1982 Domburg (Walcheren); verhalen Schagen, van, J.C. Ftarden van den wind: omzwervingen in de bektemming 1946 Zeeland; Schagen, van, J.C. Heyse, Jan Zeeuwse reflexen &, comptexen 1982 Schagen, Johan Christiaan Jacob van; Walcheren; verhalen Schipper, de, Pau[ Orisant 2000 Geschiedenis ; Orizand (verdwenen); Schipper, de, Paul De Sterke van Saeftinghe Het boek is in drie deten opgezet: 'Grensgevatlen','Het spoor van Ran' en 'De ktokkentuider', waarin de auteur de famitie De Maayer haar verhaal laat vertetten bij monde van drie generaties in de vorm van Staf de Sterke (stroper, baggeraar en stamvader), diens zoon Ran (smokketaar en baggeraar) en schoonzoon Richard Bteijenberg (baggeraar en later natuurgids). Objectiviteit ten aanzien van de hoofdpersonen ontbreekt hetaas bij de schrijver, hetgeen eertijkheid van de famitie er bij de kritische lezer niet sympathieker op maakt. Door de vlotte en boeiende schrijfstijt en het persoontijke etement in deze natuurhistorische studie [eest deze ats een roman. Verdronken Land van Saaftinge (Oost-Zeeuws-Vtaanderen ) ; Schippers, WiItem Beter dan goud Herziene versie met informatie over de auteur. De Zeeuwse zeeman Tom Merkets zoekt rond 1850 met zijn lerse vriend Jim Corner in Catifornië naar goud tijdens de beruchte 'Goldrush.'Tom is van ptan om van het gevonden goud een eigen schip te kopen, waarna hij wit trouwen met Koosje, die in Zeeland op hem wacht. Aanvankelijk weet Tom in de harde weretd van de goudzoekers zijn geloof te bewaren. Ook biedt hij weerstand aan het vrouwetijk schoon dat zijn pad kruist. Maar ats Jim er met Toms goud vandoor gaat, zint Tom op vyraak. Dat komt hem duur te staqn, maar het is ook het begin van eén bekering: niet meer in het goud, maar in God vindt hij zijn rijkdom. En Koosje is het daar helemaal mee eens. Migratie: Schouwen-Duivetand; verhalen; 19d" eeuw; geschiedenis; Gotdrush Schippers, Wittem Een zeemansvrouw Oorspronketijke uitgave Verhaat over Johanna Ruling, die ats jonge vrouw trouwt met de zeeman Hendrik Brouwer en na diens vermeende dood hertrouwt met haar buurman Sjoerd Wiebema. Na jaren duikt de dood gewaande Hendrik weer op. Na een ontroerende confrontatie met Sjoerd vertrekt Hendrik om nooit meer terug te keren. Johanna vatt ftauw als ze Hendrik ontmoet, maar denkt later dat ze een verschijning - heeft gezien. Sjoerd laat haar in die waan tot een brief metding maakt van Hendriks dood. Nu kan Sjoerd de ware toedracht onthulten. Vlissingen (Watcheren); zeetieden; geschiedenis; ; 19d" eeuw Schippers, Wittem De jongens van de Roerdomp Oorspronketijke uitgave I 940. De twee zoons van een beurtschipper smeden ieder op hun eigen manier toekomstplannen. Dit gaat niet zonder spanningen. De jongste gaat naar de marine, de oudste vrijt om een Antwerps bloemenmeisje. Angst voor getoofsafvat, godsvertrouwen en een sterk standsbewustzijn spelen een betangrijke rot. Botsende karakters van de mannen, de vrouw van de schipper en [ater ook de vriendin van de oudste zoon vertegenwoordigen de dragende, sterke en zachte krachten op de achtergrond. Scheepvaart; Brouwershaven (Schouwen-Duivetand ) ; geschiedenis; 19d" eeuw; Schreutetkamp, Ton Twintig passen heen, twintig passen terug Geschiedenis ; Zeetand ; Schuitwerve, DaniÏt Jac. Verhaten rond de Lange Jan Middetburg (Watcheren); Schuurman Hess, Jan Mozaiek 1999 Kats (Noord-Bevetand); Seijp, van de, Roos U kent mij zeker wet! ; verhalen Sinctair, de, F. Mijn tante uit Aardenburg 1931 Aardenburg (Zeeuwsch -Vlaanderen ) ;

18 Sinctair, de, F. De "krach" van Renswoud 1919 Zeetand; Sinclair, de, F. De griffier van Peewijk 1910 Aardenburg (Zeeuwsch-Vtaanderen ) ; Sinke, Johan "Dolend in de tijd." Verhaten, verzen, foto's Middetburg (Watcheren ) ; Slager, Kees De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 Geschiedenis; Zeetand; verhalen Stager, Kees Mijn Zeetand Atfabetisch gerangschikt beticht Slager veetal korte teksten met honderd uiteenlopende onderwerpen uit verteden en heden van de provincie. Of het nu gaat om de rol van Atva, of over de echte babbetaars, kwatlen, het margarinehoertje, de Oosterschelde, de Zeeuwse Universiteit of het Zeeuws Licht, over elk onderwerp heeft Stager wel een meer of minder gezouten mening waarbij de nuance niet altijd aanwezig is. Zeeland; Smit van Es, lda Sarneet, Harotd Smit, Luuc Teruggevonden scherven Over de groei en ontwikketing van de Joodse Gemeente Zeetand van de afgetopen tien jaar is een boekje vervaardigd. Het boekje bevat bijzondere, wondertijke en waargebeurde over de afgetopen tien jaar Synagogen; Middetburg (Watcheren); verhalen Smutders, Petra Devitta 1997 Zeetand; Sponsetee, George M.P. Szikra, Zsuzsa Frida 1992 Zeeuwsch-Vtaanderen ; Sponsetee, George M.P. Het Nonnenmoer 1994 Land van Hulst (Oost Zeeuwsch- Vtaanderen); Sponsetee, George M.P. Szikra, Zsuzsa Katrien 1997 Zeeuwsch-Vtaanderen ; Sponsetee, George M.P. Vergouwen, Mariteen Legende van 't Verdronken Land van Saeftinghe 1998 Sagen en tegenden; Verdronken land van Saaftinge (Oost Zeeuwsch -Vtaanderen) ; jeugdliteratuur Sponselee, George M.P. Steijns, Ed Tussen Kuitaart en Kampen en andere uit het Land van Hutst Land van Hutst (Oost Zeeuwsch- Vtaanderen);, Sponsetee, George M.P. Wittemsen, Rinus Vo[ van Zeeuwsch-Vlaanderen ; (diatect) Sponselee, Theo De zegewagen Tijdens een lange autorit overdenkt Thijs Verschuren zijn jeugd in Zeeuws-Vtaanderen en de spirituete rol die een mysterieuze figuur op cruciale momenten gespeeld heeft. Homoseksuatiteit; Zeeuwsch -Vtaanderen; Spruit, Rinus Zwieg stitte Kroniek van een famitie van Zeeuwse rietdekkers vanaf de jaren dertig van de 20'te eeuw. De auteur schitdert in kleine stukjes een treffend en bewogen beeld van opa, opoe, broers, vader en moeder. De vertetler is de vade6 de zoon noteert. Er is bovendien een soort dagboek dat de vader bij zijn 65ste begint te schrijven, soms heel beknopt, met summiere aanduidingen, maar later wat uitvoeriger. Het werk ats rietdekker beheerst het hele leven, generaties lang. Lang en hard werken bij merendeels hardvochtige boeren met als dagetijks spookbeetd oud en arm te moeten steryen. het [ot btijkt vaak voor deze zwoegende mensen meedogentoos, de barre weersomstandigheden, een ongeluk dat levenslange wroeging veroorzaakt, het sterven, het klagen van een zieke moeder. Een fraai boek vo[ uiterst precieze beschrijvingen bijvoorbeetd van het stachten van een varken, de dood van enkele familieteden en vooral van de vader. Het leven is hard en dat btijkt uit de geringe communicatie, de obsessie voor het rietdekkersvak, voor [ang werken. Over de meeste dingen is het: 'zwieg stitle.' Zeeland; rietdekkers; verhalen Spruit, Rinus De rietdekken Een famtiegeschiedenis Voor info zie: Rinus Spruit, Zwieg stitte () Zeetand; rietdekkers; s pruit, Rinus Een dag om aan de batk te spijkeren 2013 De grootse ambities van een Zeeuvlce boerenzoon worden ernstig belemmerd door zijn verlegenheid. Zeetand; Steketee, Johanna De weduwe 1918 ïerneuzen (Zeeuwsch-Vlaanderen ) ; Steketee- Hoogvtiet, H. C. Zon en vtagen 1949 Zuid-Beveland;

19 Stofkoper, L.A. Op en om de Noordzee-boutevard 1959 Vtissingen (Watcheren); Stoutjesdijk, Ko J. Een leven lang 2000 Zeetand; verhalen Stoutjesdijk, Ko J. Straaten, van, Peter Grote jongens huilen niet 1994 De [iefdesperiketen van een jongen. Vtissingen (Watcheren); Straatsma, A.K. De gantetboer ca. í950 Elkerzee (Schouwen - Duivetand) ; Stroman, B. Vrouwe-polder Vrouwenpolder (Walcheren ) ; Stronkhorst, L.H. Looy, van, R. De btauwe vaan 1949 Schouwen-Duiveland; Sturm, Atma Een jongensleven Een leraar en een leerting die een liefdesretatie beleven, sterven kort na elkaar beide aan een vreemdsoortige aidsbesmetting. Zeeuws-Vtaanderen; aids; homoseksualiteit; verhalen Sturm, Hendrik Kuiper, Anneties De prijs der vrijheid 1948 Geschiedeni s ; Serooskerke (Watcheren); Zoutetande; Middetburg; Sturm, Hendrik Wat voorbij gegaan is (8 ) 1975 Acht, eerder verschenen in verschiltende tijdschriften, met ats centraa[ thema het leven op Watcheren in de eerste hetft van de twintigste eeuw. Watcheren; Sturm, Hendrik Het wrede grauwe water 1974 Zeetand; verhalen Sturm, Hendrik Toch komt het voorjaar (11 ) 1976 Watcheren; Sturm, Hendrik En weer kwam het water 1976 Geschiedeni s ; Walcheren ; ; Watersnoodramp (1 953); verhalen Subtiem Zeeland, verhalen &, essays Speciale uitgave van Zeeuws ïijdschrift 57 Vz (). Zeetand; Tertouw, Jan Tertouw, Sanne De blauwe tweeting Manon, de vriendin van Job Reders, is Franqaise van geboorte. Haar Franse jeugdvriend Alain benadert haar met een probleem: zijn vader is met een kostbare diamant naar een diamantair in Amsterdqm gereisd, maar hij heeft een ongeluk gekregen en de diamant is zoek. Dé diamantair overtijdt ook onverwacht. Verder zijn er op twee verschiltende plaatsen in Nedertand gruwetijke, schijnbaar rituete moorden gepteegd. Job en zijn dochter Leonie Reders duiken in de zaak, die veel ingewikketder is dan aanvanketijk tijkt. Het onderzoek voert hen naar een kasteel in de Vendée, waar de diamant oorspronketijk vandaan kwam. Schouwen- Duiveland ; verhalen ; diamant Tetteroo, Jan De lieveting van de zee Potitieke roman over het nationatisme, waarin een ikfiguur, in wie de Nedertandse natie is geïncarneerd, de geschiedenis doortoopt in confrontatie met de votkeren die een relatie hebben gehad met het Nedertandse volk. Ruyter, Michiet Adriaensz. de; Trimbach, Raymond Een onverwachte weretd. Doordenkboek voor insiders en betangste[tenden, vol toepassetij ke ervaringen en humor. Rotstoelrijders; verhalen Treu6 Franca Dorsvloer vol confetti De '12-jarige Katetijne groeit op als het enige meisje tussen zes broers in een streng (bevindetijk) gereformeerd Zeeuws boerengezin eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Het inteltigente, fantasievolte kind voelt zich een buitenbeentje, ats meisje wordt ze nar-rwetijk betrokken bij het boerenwerk, en omdat het in het gezin over weinig anders gaat, wordt ze vaak buitengesloten. Ze vtucht weg in fantasie en : bijbet- en bekeringsverhalen, kerken dorpsroddel, familie, maar ook boeken. Sprookjes, verboden 'omdat het [eugens zijn die haar kunnen afhouden van de waarheid' leest ze stiekem toch. Voorzichtig zetze de eerste schreden in de 'buitenwereld.' Metiskerke (Watcheren); Zeeland; boerenteven; Troost, Pleun R. Water over het eiland 1987 Watersnoodramp (1 953); Zeeland;, Troost, Pleun R. De tram verdwijnt Tramverkeer; Zeeland; Troost, Pteun R. De kleindochter van de klompenmaker 2000 Na de Tweede Weretdoorlog komt een Zeeuws meisje bij haar oom en tante in Rotterdam in huis. Zeetand;

20 Tulkens, Joyce Jacoba van Beieren 2001 Hofdame Hanna van Niervaart vertelt wat zij meemaakt ats vertrouwelinge van haarvriendin Jacoba van Beieren ( ), die in 1417 haarvader Wittem Vl opvotgt ats gravin van HoItand. Jacoba van Beieren (gravin van Henegouwen, Hottand en Zeetand); Uittenbogaard, Arie lguskin, Vateri Van Ptanckenstei j n doseert Een lieve, wijze man houdt zitting op een Zeeuws strand, waar hij lichtvoetig maar tegetijk diepzinnig een theotogisch of fitosofisch vraagstuk hetder uiteenzet. KusU Zeetand; verhalen Uittenhout, Kees Gouden handel 2012 Verhaal over de stavenhandet waarin een Middetburgse weesjongen en een Angolese slavenjongen vrienden worden en ats vijanden uiteengaan en de Middetburgse jongen daarna de dochter van een Surinaamse suikerptantage eigenaar tegenkomt. Stavenhandet; ; Middetburg Vaate, bij de, M.J. Vaate, bij de, Maria Vaate, bij de, Kees Eitandmannen Schouwen- Duivetand ; Vader, J. Stofkoper, L.A. Huisman-Griep, Leuntje Neettje Goed Zeeuws goed rond Zeetand; (diatect) Vader, Jan Joustra, Sj. 'k Gaen ik 'n stikje schrieve 1982 Watcheren; (diatect) Veenhoven, Otto Rosanne 1994 Een man vindt na een lange zwerf - tocht het antwoord op de vraag die zijn leven domineerde. Veenhoven, Otto Zeetand; Verburg, Go Storm over Nedertand 1992 Betevenissen van een Zeeuwse boer die tijdens de watersnoodramp van februari 1953zijn kinderen en bijna a[ zijn vee verliest. Watersnoodramp (1 953); Zeetand; Verhaten uit de Vier Ambachten 1992 Oost Zeeuwsch-Vtaanderen; Verhoef, Esther Nouveau riche & andere spannende 'Worst case scenario' wordt vertetd in de derde persoon, en speett zich af aan in Vtissingen, waar een date ptaatsvindt, die anders vertoopt dan geptand (pag. 7-27). Vlissingen (Walcheren); Verkie[, Jan Wittem Moutes de Zélande. Een Zeeuwse jongen op avontuur in de Tour de France De boerenzoon Bram Bràsser volgt fietsend de Tour de France van Í948 en tegetijkertijd de verrader Ktootwijk die in de oorlog slachtoffers in de famitie heeft gemaakt. Wietrennen; Zeetand; verhalen Verschoor, Diet Gekleurde motregen Zeeland; Verwittigen, ïrees Canada's kteine Zeeuws-Vtaamse kroniek Land van Hutst (Oost Zeeuwsch- Vtaanderen); Verwittigen, Trees Een gordijn van tederheid 2001 Geschiedenis ; Land van Hutst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); Vicks; Cornetia Hé[ène, ta fitte du meunier 1979 Zeeuwsch-Vlaanderen; Vijver, van de, Sandra Hoe ver het water kwam 7002 Het relaas van een tragedie die tijdens de watersnood van 1953 in Oost Zeeuws-Vlaanderen ptaatwond, verbonden met de ogenschijntijk veitige werketijkheid van nu. Watersnoodramp (1953); De Paa[ (Zeeuwsch-Vlaanderen ); Viruty, A. Vrouwen nemen de tijd 1981 Viruty, Adriaan Watcheren; Vis, Jacob De infiltrant 1995 Een agent van de Recherche lnformatiedienst weet te infittreren in een misdaadsyndicaat voor vrouwenhandel en komt in de Dominicaanse Repubtiek terecht, waar een huiveringwekkende apotheose ptaatsvindt. Criminaliteit; Terneuzen (Zeeuwsch-Vtaanderen ) ; Prostitutie; Terneuzen (Zeeuwsch- Vtaanderen); Vis, Jacob De Jacobijnen 1997 Een groep terroristen dreigt bij - springvloed de Oosterschetdedam op te blazen als er door Nedertand niet een enorme afkoopsom wordt betaatd. Dettawerken; Zeeland; Dammen; Oosterschelde; Visser, Frank De smid van Schouwen 1976 Schouwen - Duiveland; verhalen

Zeeuwse romans en verhalen

Zeeuwse romans en verhalen Zeeuwse romans en verhalen Overzicht van de uitleenbare Zeeuwse streekliteratuur aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek, bevattende romans, dialectboeken, gedichten,, luisterboeken, speelfilms, stripverhalen,

Nadere informatie

Zeeuwse streekliteratuur

Zeeuwse streekliteratuur Zeeuwse streekliteratuur Zeeuwse romans en verhalen Overzicht van de uitleenbare Zeeuwse streekliteratuur aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 1986, 1 ste druk, Suzanne Schiettekatte 1989, 2

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Oorlogswinter Schrijver: Jan Terlouw Uitgever: Lemniscaat Rotterdam Jaar: 2008 Jaar van uitgave: 1972 Pagina s: 169 Niveau: 15 tot en met 19 jaar.

Oorlogswinter Schrijver: Jan Terlouw Uitgever: Lemniscaat Rotterdam Jaar: 2008 Jaar van uitgave: 1972 Pagina s: 169 Niveau: 15 tot en met 19 jaar. Oorlogswinter Schrijver: Jan Terlouw Uitgever: Lemniscaat Rotterdam Jaar: 2008 Jaar van uitgave: 1972 Pagina s: 169 Niveau: 15 tot en met 19 jaar. Druk: Dertigste 2. Over de Auteur Jan Terlouw is geboren

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein Lied :..! (cd track / ) Voor de lol of voor je werk. Naar een feest of naar de kerk. Naar Parijs of Almelo. Met de trein ben je er zo. Reizen naar een verre stad. Met je koffer en je kat. Stap maar in

Nadere informatie

www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam

www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam mede mogelijk gemaakt door Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede gefinancieerd met steun van het europees fonds

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg 2 maart 1945 2 maart 2016 Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg Er kwamen 4 Duitsers bij de Bark. Ze slaan piketten, voor het plaatsen van batterijen veldartillerie. Maar op die dag gingen de verzetsgroepen

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

A N T W O O R D E N. 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is.

A N T W O O R D E N. 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is. A N T W O O R D E N Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept: 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is. a. Ora et la bora b.

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Mirjam Ngoy-Verhage. om het vol te houden

Mirjam Ngoy-Verhage. om het vol te houden Mirjam Ngoy-Verhage 10 PEPPERS om het vol te houden Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie op www.jesvoorjou.nl. Naast deze 10 peppers

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Mariska Wijlens Klas 3T2 Docent: Mevrouw Scholten 1. Zakelijke gegevens Titel: Op blote voeten Auteur: Maren Stoffels Uitgever: Leopold Jaar van verschijnen:

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Lesbrief Stevig Sterk Zaltbommel

Lesbrief Stevig Sterk Zaltbommel Lesbrief Stevig Sterk Zaltbommel Groep 7/8 Erfgoed educatie Bezoek les Stevig Sterk Zaltbommel Stevig Sterk Zaltbommel is een bezoek les over historische vestingwerken van Zaltbommel. Nadruk ligt op het

Nadere informatie

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter Alex van Ligten Vertalen van verdriet Gideon de dichter & Gideon de richter 1 Vanuit de diepte Het begin De kamer is weer leeg. Gideons kist heeft zeven dagen voor de boekenkast gestaan en is nu in het

Nadere informatie

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk.

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. We gedenken vanavond Ramón Smits Alvarez. We staan stil bij zijn leven, we staan stil

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Een nagelaten bekentenis Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Moeilijke woorden zijn onderstreept. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 118. dit boek heeft

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam

Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam mede mogelijk gemaakt door Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede gefinancieerd met steun van het europees fonds

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Vragen en opdrachten bij: Anne Frank, haar leven Doe meer met Leeslicht! Bij alle boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur.

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Schouwen-Duiveland Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Lijn 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge Lijn 133 rijdt in de zomerperiode niet meer via Westenschouwen,

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Dilemmatest vroeger en nu

Dilemmatest vroeger en nu Dilemmatest vroeger en nu 2015 Lieneke Westerink ONCE Erfgoededucatie Dilemma 1 Je hebt morgen een topotoets en je moet leren. Je hebt je ouders beloofd dat je gaat leren, maar dan komt er een vriend online:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549.

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549. Over is de oudste zoon van de machtige keizer Karel V. Karel is geboren in Gent en is regelmatig in de Nederlanden. is geboren in Spanje en groeit daar op. Zijn vader ziet hij maar weinig, die is altijd

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Jeugdboeken. Auteur Titel Type Beschrijving. Jeugd non-fictie 377.3 / mene. 1 dvd-video (ca. 9 min.)

Jeugdboeken. Auteur Titel Type Beschrijving. Jeugd non-fictie 377.3 / mene. 1 dvd-video (ca. 9 min.) Jeugdboeken Auteur Titel Type Beschrijving Meneer Sanders leert fietsen 377.3 / mene 1 dvd-video (ca. 9 min.) Baar, Kees de Joep leert fietsen Aprb-baar Baar, Kees de Leren fietsen is soms moeilijk A Boek

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Het is al meer dan vijfentwintig jaar dat ik een kansel beklim. Wat heet: al meer dan veertig jaar.

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Het was één groot feest!

Het was één groot feest! Het was één groot feest! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz.

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz. Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco Blz. 1 Vra"n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een oorlogsroman.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Balansverslag Nederlands

Balansverslag Nederlands Balansverslag Nederlands Janne rijpma HLR 2bwe Mevrouw Blonk Inhoud: Leesautobiografie Recensie Jonge jury Sms gedicht Balansverslag Verleden: 5 jaar was ik toen ik voor het eerst met ging lezen met mijn

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

Verhalen uit het. Midden-Oosten. naverteld door Sandra van der Stege

Verhalen uit het. Midden-Oosten. naverteld door Sandra van der Stege Verhalen uit het Midden-Oosten naverteld door Sandra van der Stege Moeilijke woorden staan schuin. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 63. Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen Inhoud

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema Zondag 17 januari 2016-2 e zondag na Epifanie THEMA: Ruth voelt zich welkom DE DIENST VAN HET WOORD Gebed bij de opening van het Woord Inleiding bij het thema Ruth voelt zich welkom, dat is het thema van

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Koning Juliana Inleiding Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag. Haar volledige naam is: Koningin Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Ze is een dochter Prins van Hendrik

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

Een brief schrijven aan Anne Frank

Een brief schrijven aan Anne Frank Thema: Bestaat vrede? Geschiedenis Belangrijke mensen Anne Frank Moeilijkheid; **** Tijd: *** Juf Yvonne Een brief schrijven aan Anne Frank Doel: Na deze opdracht weet je meer over het leven van Anne Frank.

Nadere informatie

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten Atelier Schilderijen en Gedichten Op eigen kracht Gevaar is nooit in rust. Bergen, woestijnen, zeeën, Zeeuwse kust. De Schelde ver beneden. Ik leid je door de tijd, weet waar te zijn, Drijf je op liefde,

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

KUNSTWOORD. Gedichten bij kunstwerken. Hein Walter

KUNSTWOORD. Gedichten bij kunstwerken. Hein Walter KUNSTWOORD Gedichten bij kunstwerken Hein Walter Monument voor de Noordoostpolder Het ketelhuisje Gerard Koopman / Frank Bolink 1994 A6 - tussen de Ketelbrug en afslag Nagele/Urk 3 x 8 x 10 meter Baksteen,

Nadere informatie

Alda Koning. Nieuw begin. Achtergelaten: land in oorlog. Achtergelaten: beschoten stad. Achtergelaten: station in brand

Alda Koning. Nieuw begin. Achtergelaten: land in oorlog. Achtergelaten: beschoten stad. Achtergelaten: station in brand Voor Yaroslav Nieuw begin Achtergelaten: land in oorlog Achtergelaten: beschoten stad Achtergelaten: station in brand Achtergelaten: mijn vader en moeder Achtergelaten: mijn jongere broer. Gevonden: land

Nadere informatie

Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama

Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama Zakelijke gegevens: 1. Titel van het boek: De jongen in de gestreepte pyjama. 2. Het boek heeft geen ondertitel. 3. De auteur van het boek is John Boyne 4. Het

Nadere informatie

Hotel De Valk Locatie: Zuidstraat 97

Hotel De Valk Locatie: Zuidstraat 97 Hotel De Valk Locatie: Zuidstraat 97 Charley en Westkapelle Charley Toorop werd in 1891 in Katwijk geboren. Zij was de dochter van de beroemde schilder Jan Toorop (1858'1928). Hij was een zeer veelzijdig

Nadere informatie