Op waarde schatten. Uitgave 3 e kwartaal Beleggingsstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op waarde schatten. Uitgave 3 e kwartaal 2012. Beleggingsstrategie"

Transcriptie

1 Op waarde schatten Uitgave 3 e kwartaal 2012 Beleggingsstrategie

2 Vooruitzichten derde kwartaal 2012 Op waarde schatten De crisis in de eurozone sleept zich voort omdat de Europese beleidsmakers vooralsnog niet genoeg hebben gedaan om de crisis definitief op te lossen. Wij gaan er echter van uit dat de euro blijft bestaan en dat we te maken krijgen met een periode van lager dan gemiddelde groei. Overigens is dit verre van zeker en dan rest de vraag wat beleggers moeten doen. Didier Duret Chief Investment Officer, ABN AMRO Private Banking juni 2012 Gegeven het aarzelend herstel in de Verenigde Staten en het feit dat de meeste grote opkomende landen lijken af te stevenen op een zachte landing, adviseren wij beleggers zich te richten op bedrijven die ruim bij kas zitten. Dit geldt vooral voor bedrijven die kunnen profiteren van megatrends. Dergelijke bedrijven zullen winstgevend blijken en de veerkracht van elke portefeuille ten goede komen. Ook adviseren wij beleggers het vastrentende deel van hun portefeuille te concentreren in bedrijfsobligaties van goede kwaliteit, vooral uit Azië, en staatsleningen van veilige landen te mijden omdat deze nu ongekend duur zijn en in sommige gevallen de laagste rente ooit bieden. Een eventuele rentestijging kan bij de huidige koersen pijnlijk zijn voor beleggers. Tot slot bieden bepaalde hedgefondsen als gevolg van de grote waarderingsverschillen tussen de diverse vermogenscategorieën zowel diversificatiemogelijkheden als rendementspotentieel. Het team van ABN AMRO Private Banking verschaft u het inzicht dat u helpt beleggingsmogelijkheden op waarde te schatten en zorgvuldig en succesvol te beleggen, ondanks het buitengewone verstorende effect dat uitgaat van de situatie in de eurozone. Wij adviseren u graag bij het selecteren van de vermogenscategorieën die u de beste kans bieden om uw rendementsdoelstellingen te realiseren en het beste aansluiten bij uw risicoprofiel, terwijl u zelf uw beleggingsbeslissingen neemt en uw beleggingsbenadering bepaalt. Uw beleggingsadviseur staat klaar om u hierin te assisteren.

3 Vooruitzichten derde kwartaal, juni Inhoudsopgave Inleiding Op waarde schatten 2 Economie Gebrek aan vertrouwen ondermijnt bedrijvigheid 3 Economie Misschien toch lucht voor de eurozone 4 Economie Beleidsmakers gedwongen tot noodmaatregelen 5 Aandelen marktvooruitzichten 6 Aandelen vooruitzichten regio s 7 Aandelen thema: Megatrends 8 De winnaars op langere termijn 9 Obligaties marktvooruitzichten 10 Obligaties portefeuilleallocatie en opkomende markten 11 Valuta s vooruitzichten 12 Prognoses 13 Hedgefondsen 14 Grondstoffen vooruitzichten 15 Onroerend goed 16 Private equity 17 Vermogensallocatie 18 Medewerkers 20 Dit is een internationale publicatie van ABN AMRO. De vermogensallocatie en beschikbare beleggingsproducten kunnen per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw locale adviseur.

4 2 Op waarde schatten De aanhoudende economische crisis zorgt voor een dynamische maar selectieve omgeving waarin waarderingen van vermogenscategorieën sterk uiteen kunnen lopen. Beleggers moeten daarom de kansen die echt waarde bieden goed afwegen. Didier Duret Chief Investment Officer Risico s die voortkomen uit de problemen rond de Europese Monetaire Unie (EMU) hebben een donkere schaduw geworpen over de wereldwijde financiële markten en maskeren tijdelijk de werkelijke waarde die bedrijven creëren. De spanningen binnen deze complexe omgeving hebben geleid tot een onwaarschijnlijke divergentie tussen dure, als veilig beschouwde, staatsleningen (waarvan sommige nog nooit zo n laag rendement hebben opgeleverd) en laag gewaardeerde bedrijven met een gezonde liquiditeitspositie. Er zal in Europa iets moeten veranderen. Als de regeringen in de eurozone niet snel met een routekaart naar groei komen, is de waardedaling van de euro de enige optie. Dit is nodig om de concurrentiekracht van de export te herstellen. Wij hebben daarom, ondanks de volatiliteit op korte termijn, een strategische voorkeur voor bedrijven die ruim bij kas zitten boven overheidspapier. Aandelen die door de eurocrisis aan glans hebben verloren en bedrijfsobligaties moeten daarom op de juiste waarde worden geschat en de kansen die zij bieden moeten worden benut. Instrumenten die geschikt zijn voor diversificatie, zoals hedgefondsen, kunnen worden gebruikt als bescherming tegen ongunstige marktontwikkelingen. Belangrijkste trends De wereldwijde economische ontwikkeling wordt geremd door angst voor financiële besmetting vanuit de eurozone; in de VS is echter sprake van een behoorlijke inhaalvraag, terwijl China en Brazilië hun economie stimuleren. Een zwakkere euro en een lagere olieprijs zullen eerder dan beleidsmaatregelen de recessie in de eurozone afremmen. De Europese groeiagenda komt maar niet tot stand; als die er wel komt, dan zal de risicoproblematiek een obstakel blijven. Het deflatierisico en de financiële turbulentie als gevolg van de Europese staatsschuldencrisis zullen waarschijnlijk worden bestreden met uitzonderlijke interventies door de centrale bank (ECB). verkopen, veilige obligaties tegen absurd hoge prijzen te kopen en kasrijke ondernemingen te negeren. Voor de veilige status van Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds wordt veel te veel betaald. Het vermogen van beleggers is dan wel beschermd, maar een lichte rentestijging leidt tot grote koersbewegingen. Belangrijkste kansen Winstgevende ondernemingen op het kruispunt van megatrends voor de middellange en lange termijn zijn goede ankers voor waarde en maken portefeuilles veerkrachtiger. Ons selectieproces is gericht op het traceren van ondernemingen met lage energiekosten, internationale activiteiten, een hoog dividendrendement en een lage waardering. Hedgefondsen zijn nu overwogen. Strategieën zoals Global Macro en Commodity Trading Advisors (CTA) zijn bij een toenemende correlatie tussen vermogensprijzen een effectief instrument voor diversificatie. Andere flexibele strategieën, zoals Relative Value en Event Driven, profiteren van de enorme divergentie tussen vermogenscategorieën. Een sterke dollar is op korte termijn positief voor Amerikaanse aandelen, maar bij een fors lagere euro kunnen Europese aandelen door de sterke onderwaardering weer aantrekkelijk worden. Duitse, Zwitserse en Scandinavische aandelen zijn favoriet gegeven de concurrentiekracht van de industrie van die landen. Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit, vooral uit Azië, zijn aantrekkelijk als er problemen in de markt ontstaan. De economische en politieke verbanden binnen de staatsschuldencrisis in de eurozone Groei versus bezuinigingen + USD/EUR Belangrijkste uitdagingen De aanpak van de structurele gebreken van de EMU gaat verder dan Griekenland. Vanuit de economie, maatschappij en politiek wordt aangedrongen op een doortastende beleidsreactie op het gebied van lastendeling, begrotingsbeheer, EU-breed bankentoezicht, depositogaranties en ongelimiteerde firewalls. Een financiële ineenstorting van de eurozone is niet ons basisscenario; wel adviseren wij om het risico te verminderen via bescherming (hedging) en spreiding. Zorgen over de eurozone en de enorme beweeglijkheid van de financiële markten, leiden tot onrust. Dit versterkt bepaald gedrag, zoals de neiging om op het slechtste moment te Politiek + + Schuldencrisis ECB

5 Vooruitzichten derde kwartaal, juni Gebrek aan vertrouwen ondermijnt bedrijvigheid Onwelkome vertraging en Group Economics Han de Jong Chief Economist De wereldeconomie vertraagt. Na een veelbelovende start van het jaar is het ondernemersvertrouwen een goede graadmeter van de bedrijvigheid inmiddels in veel landen gedaald. Een onwelkome ontwikkeling, waardoor de negatieve risico s voor ons basisscenario toenemen. Toch is het volgens ons niet waarschijnlijk dat deze nieuwe terugval een wereldwijde recessie inluidt. Het lijkt erop dat het aangetaste vertrouwen als gevolg van de eurocrisis en de effecten van het restrictieve monetaire beleid in diverse opkomende landen de belangrijkste boosdoeners zijn. Beleidsmakers hebben echter nog ruimte voor stimuleringsmaatregelen en Europese leiders komen doorgaans pas in actie wanneer de spanning op de financiële markten het kookpunt nadert. De risico s en onzekerheden zijn niettemin ongekend groot. De jongste economische indicatoren wijzen op een wereldwijde groeivertraging teleurstellend omdat het herstel eerder dit jaar leek aan te trekken, zowel in de diepte als in de breedte. Bovendien is er vooruitgang geboekt met het terugdringen van een aantal grote mondiale onevenwichtigheden. Zo hebben Amerikaanse huishoudens hun schuldenlast verlaagd en verkeren Amerikaanse banken in een veel betere positie dan twee jaar geleden. Daar komt bij dat in de afgelopen jaren de begrotingstekorten in Europa ondanks alle spanningen fors zijn gedaald. Bedrijvigheid onder neerwaartse druk De weer opgelaaide onrust rond de eurocrisis is een belangrijke factor die de economische bedrijvigheid drukt. De onzekerheid over de toekomst van de eenheidsmunt leidt ertoe dat risico s worden gemeden. De rente op Duitse Bunds is gedaald tot een absoluut laagterecord en is momenteel zelfs aanzienlijk lager dan de inflatie. Gegeven de status van de Duitse markt als prominente veilige haven, weerspiegelt dit de angst van de financiële markten. Deze angst komt ook tot uiting in de reële economie, waar huishoudens terughoudend zijn in hun uitgaven en bedrijven een afwachtende houding aannemen. De problemen in Europa lijken over te slaan naar de rest van de wereld: de export van Aziatische landen die sterk van de buitenlandse handel afhankelijk zijn, neemt af. Daarnaast wordt de conjunctuurcyclus mogelijk beïnvloed door het economische beleid. Van begin 2010 tot medio 2011 werd binnen het universum van opkomende landen een restrictief monetair beleid gevoerd. Beleidsmakers hebben inmiddels in diverse landen de teugels iets laten vieren, maar per saldo zijn zij voorzichtig met beleidsverruiming. De Chinese overheid bijvoorbeeld gaat behoedzaam te werk. De reserveverplichting voor banken is weliswaar verlaagd, maar ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in De recente toezegging dat het beleid in zijn totaliteit verder verruimd zal worden, is welkom, maar het is afwachten hoe ingrijpend de maatregelen worden. De uitzondering op al deze bedachtzaamheid is de centrale bank in Brazilië, die de beleidsrente in zeven stappen heeft verlaagd van 12,5% eind 2011 naar 8,5% nu. Het begrotingsbeleid in Europa blijft restrictief en het stimulerende effect van de liquiditeitsinjecties van de ECB blijkt van korte duur te zijn geweest. Helaas zijn de spanningen in het financiële stelsel van de eurozone weer opgeleefd. Wat de VS betreft, is de algemene indruk dat de overheid tot dusverre niets heeft gedaan aan de enorme schuldenlast, maar dat is niet juist. Diverse staten en lokale overheden hebben hun beleid de laatste tijd aangescherpt en het federale begrotingstekort vertoont duidelijk een neerwaartse trend (zie grafiek) door een combinatie van economische groei en passieve verkrapping via aflopende eerdere stimuleringsmaatregelen. Federaal begrotingstekort VS vertoont neerwaartse trend Bron: Thomson Financials Federaal begrotingstekort VS (USD mrd)

6 Vooruitzichten derde kwartaal, juni Group Economics Nick Kounis Head Macro Research Beleidsmakers gedwongen tot noodmaatregelen De Griekse verkiezingen in mei zorgden voor een grote verschuiving in kiezersgunst naar partijen die tegen het Europese reddingsplan zijn, waardoor de onzekerheid en de risico s voor de wereldeconomie scherp toenamen. Bij de recente verkiezingen op 17 juni kwamen de partijen die voor het reddingsplan zijn, als winnaars uit de bus. Het risico van een Grieks vertrek uit de euro lijkt daardoor te zijn afgenomen, maar is nog niet geheel verdwenen. Griekenland en Europa staan nog altijd voor enorme problemen. Wij onderscheiden drie mogelijke scenario s. Griekenland blijft, de wereld moddert door In ons basisscenario blijft Griekenland in de euro. Een grote meerderheid van de Grieken is voor de euro en sinds de verkiezingen in mei hebben de partijen die vóór het reddingsplan zijn, terrein gewonnen. Dit werd bevestigd door de uitslag van de juni-verkiezingen. Vanwege de financiële, economische en geopolitieke gevolgen willen de Europese leiders niet dat Griekenland uit de euro stapt. Wij verwachten daarom dat de Griekse regering met de andere eurolanden een compromis bereikt. De situatie blijft echter fragiel, omdat Griekenland mogelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en andere landen onder hun eigen schuldenlast gebukt gaan. Het scenario van een recessie in de eurozone en een gematigd wereldwijd herstel blijft echter globaal overeind. In de eurozone wordt langzaam vooruitgang geboekt naar een begrotingsunie, die uiteindelijk noodzakelijk is om de monetaire unie overeind te houden. Monetaire beleidsmakers blijven wereldwijd een ruim beleid voeren en treffen extra stimuleringsmaatregelen de Fed door de samenstelling van haar balans aan te passen, de ECB via liquiditeitsinjecties voor banken en wellicht ook renteverlagingen. de geldkraan voor Griekse banken dicht. De situatie is onhoudbaar en Griekenland stapt uit de euro. Dit werkt ook door in andere landen; spaartegoeden worden opgenomen en Spanje en Italië komen in financieringsproblemen. Een andere mogelijkheid is dat de spanningen rond Spaanse en Italiaanse staatsobligaties autonoom oplopen. Ingrijpende maatregelen van nationale regeringen en de ECB en grotere stappen naar een begrotingsunie houden de rest van de eurozone bij elkaar, maar er ontstaat een diepere recessie. De Federal Reserve en de autoriteiten in China en andere landen nemen krachtigere stimuleringsmaatregelen om de systeemrisico s te bestrijden. De mondiale groei vertraagt scherp, maar trekt volgend jaar weer iets aan. Griekenland stapt op, andere landen volgen Ons laatste scenario is het meest negatief, maar ook het minst waarschijnlijk. Na een Griekse exit nemen de politieke risico s toe: Griekenland kan de ECB/IMF leningen niet terugbetalen en de Grieks banken en staat kunnen hun leningen bij de ECB niet aflossen. De eurolanden moeten hun burgers uitleggen dat zij niet alleen hun vingers hebben gebrand aan Griekenland, maar ook veel grotere bedragen in Spanje en Italië moeten pompen. De weerzin tegen bezuinigen groeit in de perifere landen, een akkoord met Duitsland wordt moeilijker en een beleidsreactie blijft uit, waardoor staten failliet gaan en een algehele bankencrisis uitbreekt. De recessie verergert. Andere perifere landen stappen uit de euro, waarna de situatie via beleidsmaatregelen wordt gestabiliseerd en de kernlanden bijeen blijven. Beleidsmakers in de eurozone en wereldwijd stellen alles in het werk om een economische depressie te voorkomen, maar een mondiale recessie en een langdurige periode van zwakke economische groei zijn onvermijdelijk. Grieks exit of spanning rond staatschulden schudt iedereen wakker Er bestaat ook een aanzienlijke kans dat de situatie escaleert en de beleidsmakers harder moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer een toekomstige Griekse regering de voorwaarden voor de overeengekomen noodsteun afwijst. Griekenland heeft dan geen toegang tot financiering meer en kan niet aan zijn schuldverplichtingen voldoen. De ECB draait vervolgens

7 6 Aandelen marktvooruitzichten Echte waarde in turbulente tijden Sybren Brouwer Global Head Equity Research De aandelenmarkten worden verscheurd door enerzijds een sterke onderliggende situatie (hoge bedrijfswinsten, goede winstvooruitzichten, aantrekkelijke waarderingen) en solide macrotrends in de VS en anderzijds macro-economische en politieke (beleids)risico s (houdbaarheid van de overheidsschulden in de eurozone, potentiële systeemgevolgen, bezuinigingen, zachte landing in de opkomende markten). Deze absolute risico s zijn slecht voor het sentiment, maar kunnen gecompenseerd worden door daadkrachtig, effectief beleid. De positieve en negatieve factoren en het effect daarvan op de aandelenmarkten vragen om een evenwichtige, relatief behoedzame marktbenadering met een neutrale weging van aandelen wereldwijd. Weer oog voor onderliggende winstfactoren Onze neutrale weging voor aandelen is gebaseerd op ons basisscenario dat de wereldeconomie blijft groeien, zij het in een lager dan gemiddeld tempo en kwetsbaar blijft voor schokken. Aan de trend van neerwaartse bijstellingen van winstprognoses lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. Aangezien de economische groei onder het trendmatige niveau voor de lange termijn ligt en de winstmarges recordhoogtes hebben bereikt, lijkt de ruimte voor forse winstgroei (en dus voor opwaartse bijstellingen) beperkt en zal dit in hoge mate afhankelijk zijn van omzetherstel. De waarderingen zijn (historisch gezien) aantrekkelijk, niet alleen op de ontwikkelde markten, waar de 12-maands voorwaartse koers-winst (k-w) verhouding van de S&P en de Euro Stoxx50 respectievelijk 11,8 en 8,4 bedraagt, maar ook op de opkomende markten met 9,2. De lage rente en de lage waarderingen maken aandelen alleen maar interessanter. Echte waarde In deze tijd van wijdverspreide onzekerheid op de markt zijn er kansen om bedrijven te vinden met echte waarde hiermee bedoelen we bedrijven met een lage k-w ten opzichte van hun groeiprognose aangezien zelfs solide aandelen het slachtoffer zijn van het slechte marktsentiment. Onze sectorallocatie is in evenwicht, met zowel een overweging in een defensieve (consumptiegoederen) en een meer cyclische sector (industrie) als een onderweging in de (cyclische) financiële sector en (defensieve) telecomsector. Op regionaal niveau houden wij een voorkeur voor opkomende markten en zijn wij neutraal in de VS en Europa (zie volgende pagina). Beleggers kunnen echte waarde vinden door zich op bedrijven te richten die inspelen op een aantal megatrends die wij de laatste jaren hebben waargenomen en die de toekomst vormgeven. De paradox van lage waardering en sterke winstgevendheid (S&P) Winst per aandeel in USD (linkeras) Bron: Bloomberg jaars voorwaarts k/w (rechteras) Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbeveling Aandelen Neutraal Huidige macrorisico s en het gevoerde beleid nopen tot neutrale rating Volatiliteit blijft onder 30 Enorme verschillen tussen en binnen markten bieden kansen Positieve winstontwikkeling, wel sterk afhankelijk van omzetgroei De correctie in mei biedt een kans om de positie in aandelen geleidelijk uit te breiden naar een neutrale weging met een evenwichtige sectorallocatie. In onzekere tijden presteren laagvolatiele aandelen vaak beter Opkomende markten, industrie en consumptiegoederen bieden duurzame groei op middellange termijn. De financiële sector biedt op korte termijn her en der kansen op herstel, maar er zijn risico s vanwege de nog altijd zwakke vooruitzichten op de middellange termijn

8 Vooruitzichten derde kwartaal, juni Aandelen vooruitzichten regio s Continentale drift Sybren Brouwer Global Head Equity Research Wij handhaven onze overweging in opkomende markten: de huidige gevoeligheid voor het algehele marktsentiment maskeert de winstcapaciteit die besloten ligt in hun betere groeivooruitzichten, goedkopere lokale valuta's en de mogelijkheden voor het stimuleren van de binnenlandse economie. De waarderingen zijn aantrekkelijk en zelfs nog lager dan in ontwikkelde markten. Wij continueren de overweging in opkomend Azië. Door de ontwikkelingen in Europa en de recente macro-economische cijfers uit de VS, China en India is het risico van een vertraging in de wereldwijde vraag toegenomen. Wij hebben daarom een voorkeur voor landen en bedrijven die kunnen profiteren van de binnenlandse vraag, zoals Maleisië, waar de binnenlandse vraag goed is voor 46% van de bedrijfswinsten. Ook landen met monetaire en budgettaire flexibiliteit zullen het goed doen, doordat stimuleringsmaatregelen de groei van de binnenlandse vraag een impuls kunnen geven. Dit geldt onder meer voor China, Maleisië en Thailand: China zal investeringen in infrastructurele projecten mogelijk vervroegen en Maleisië en Thailand hebben herstelprojecten al opgestart. Vanwege een positievere beoordeling van de defensieve markten in het Midden-Oosten hebben wij de regio Oost- Europa, Midden-Oosten en Afrika onlangs opgewaardeerd van neutraal naar overwogen. Wij hebben dit gedaan ten koste van Latijns-Amerika dat nu minder sterk overwogen is. De recente koerscorrectie biedt een instapmoment in Braziliaanse aandelen, die hoge dividendrendementen (raming 2012 is 5% voor de MSCI Brazilië) bieden en aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De Braziliaanse centrale bank beschikt over voldoende vuurkracht (met USD 372 mrd aan valutareserves) om de Braziliaanse real te stabiliseren op ongeveer 2 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Veel institutionele beleggers zien de recente correctie van de real als een goede gelegenheid om de weging van Brazilië te verhogen. echter groter, vanuit het oogpunt van zowel winst als waardering. De risico s zijn echter ook groter, deels door de onevenwichtigheid tussen de kernlanden en de perifere landen van de eurozone. Een neutrale positie voor zowel de VS als Europa houdt de diversificatie- en winstmogelijkheden open. Binnen Europa houden wij een voorkeur voor de kernlanden (Duitsland, België, Nederland, Luxemburg), Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland (dat profiteert van de exportgerichte industriële basis en beleidsvrijheid). Bedrijven in deze landen hebben hun internationale concurrentiekracht verbeterd, hebben geprofiteerd van een behoorlijke binnenlandse vraag en de extreem lage rente en (de kernlanden van de eurozone) kunnen baat hebben bij een zwakkere euro. In deze landen prefereren wij innovatieve bedrijven van goede kwaliteit, met een sterke merknaam en een solide financiële positie, zoals beschreven op de volgende twee pagina's. Verschil in marktontwikkeling VS en EU (%) jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 SPX Dax FTSE MIB Ibex Japan De exportgevoeligheid van de Japanse markt, de onzekere binnenlandse vraag en de hoge yen rechtvaardigen onze onderwogen positie. Europa en VS in evenwicht, maar grote verschillen binnen Europa De hoger verwachte 12-maands k-w van 11,8 in de VS vergeleken met 8,4 voor de Euro Stoxx 50, weerspiegelt vooral de verschillen in fundamentele macro-economische en marktomstandigheden (en het grotere gewicht van financiële instellingen in Europa). Het herstelpotentieel van Europa is Bron: Bloomberg Regionale wegingen Opkomende markten Azië Pacific Opkomende markten Latijns-Amerika Noord-Amerika Europa Ontwikkelde markten Azië (excl. Japan)* Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Japan * Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Singapore Overwogen Overwogen Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Onderwogen

9 8 Aandelen thema: Megatrends Onze favorieten voor een thematische portefeuille Edith Thouin - Head Theme Research Op het kruispunt van megatrends Door de sterke volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten en de zeer sombere groeivooruitzichten zijn beleggers uiterst kritisch gaan kijken naar het aandelenselectieproces. Onder de oppervlakte van de marktindexbewegingen speelt echter een trend die wij al enige tijd benadrukken: de outperformance van clusters van bedrijven binnen allerlei verschillende sectoren. Waardoor verschillen deze bedrijven en hun koersontwikkeling van de rest? De voornaamste reden is hun onderliggende strategie die het hen mogelijk maakt te profiteren van megatrends of thema s. Daardoor kunnen ze een duurzamere vrije kasstroom realiseren op basis van een sterke winstwinstgevendheid: onder de huidige omstandigheden maakt dit een wereld van verschil. Sinds wij in 2007 zijn begonnen met onze thematische beleggingsbenadering, hebben wij bij het selecteren van ondernemingen meer gekeken naar de manier waarop ze inspelen op megatrends dan de potentiële koerswinst op de korte termijn. Langetermijntrends betreffen ontwikkelingen die duurzaam en voorspelbaar zijn. De trends die wij in de afgelopen paar jaar hebben vastgesteld en waarover wij thema rapporten hebben gepubliceerd, gelden nog steeds: Industrialisering in snelgroeiende landen in combinatie met een groeiende wereldhandel. Groei van de wereldbevolking door hogere levensverwachting en verstedelijking. Wereldwijde vraag naar schaarse grondstoffen. Toenemende groei van huishoudens met middeninkomens in snelgroeiende economieën, met een focus op vraag naar westerse goederen en duurdere merken. Innovatie op basis van nieuwe (bio)technologieën die een oplossing kunnen bieden voor de problemen die de mensheid ondervindt als gevolg van deze trends. Deze megatrends hebben wij de afgelopen paar jaar vertaald in beleggingsthema s voor de lange termijn. De resultaten van de mandjes met aandelen die passen bij deze thema s (zie grafiek) stimuleren ons vooral om vast te houden aan deze gerichte selectie. Historische performance van thematische aandelenmandjes (%) Kwaliteit telt Pricing power New age of services Beter leven Big is beautiful Vul de fabriek World Index AC 80 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Bron: Bloomberg

10 Vooruitzichten derde kwartaal, juni De winnaars op langere termijn Edith Thouin - Head Theme Research Aan de beleggingstrends voor de langere termijn hebben wij ook thema's toegevoegd die gevoeliger zijn voor de huidige conjunctuurcyclus maar die gerelateerd zijn aan nieuwe trends in de industrie en de consumptiesector. Dit betrof: De no-nonsense consument, Groene infrastructuur, Big is beautiful, Vul de fabriek en De consument is terug (sommige hiervan zijn opgenomen in de grafiek op de vorige pagina). Omdat veel van deze bedrijven ook nauw zijn verbonden met de thema's op langere termijn bevelen wij diverse ondernemingen aan bij beide soorten thema s. De aandelen in de selectie die wij voor deze verzameling thema's hebben geactualiseerd (zie hieronder), hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze veel kasmiddelen genereren en sterk zijn gepositioneerd binnen het nieuwe concurrentieveld dat door de crisis is ontstaan. De sterke fundamentele positie en de lage waardering van deze ondernemingen zouden de koers van deze aandelen moeten ondersteunen. De onderstaande lijst bevat ondernemingen waarvoor op dit moment een Kopen-advies geldt. De meeste hiervan zijn daarnaast opgenomen in onze Recommended List/aanbevolen lijst. Aanbevolen lijst Onderneming Opinie Recommen- Valuta Koers Koers- 3-jr K/W Dividend- Thema s ** ded list doel resultaat (%) 2013 rendement ADIDAS Kopen - EUR 59, ,8 12,9 2,1 5, 8 ALLERGAN Kopen ja USD 91, ,1 0,2 5, 12 BASF SE Kopen ja EUR 56, ,4 8,5 4,7 1, 3, 6, 11, 13 CATERPILLAR Kopen ja USD 87, ,4 7,7 2,1 3, 10 CHEVRON Kopen ja USD 100, ,1 7,5 3,5 11 COCA-COLA Kopen ja USD 75, ,1 16,9 2,7 3, 5, 10 DAVITA Kopen ja USD 85, ,5 12,6 0 5, 7 DSM (KON.) Kopen ja EUR 39, ,7 10 3,9 2, 6, 7, 11, 12 FRESENIUS SE Kopen ja EUR 77, ,4 12,9 1,4 5, 12 INTERTEK GROUP Kopen - GBP ,9 18,7 1,5 1, 7 L'OREAL Kopen ja EUR 92, ,6 17,9 2,4 3, 5, 6, 12 LVMH Kopen ja EUR 122, ,4 14,7 2,5 5, 6, 10 MEAD JOHNSON NUTRITION Kopen - USD 81, ,4 22,5 1,5 5, 7 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Kopen - USD 83, ,7 14,4 3,9 3, 11 SAMSUNG ELECTRONICS Kopen ja KRW ,4 7,6 0,7 8, 10 STARBUCKS Kopen ja USD 53, ,3 23,3 1,3 9, 10 SYMRISE Kopen - EUR 23, ,1 14,7 3 5, 7, 9 SYNGENTA Kopen ja CHF 312, ,4 14 2,8 2, 11 **Thema s Vanaf 1 = New age of services 1 juli = Green infrastructure 1 oktober = Big is beautiful 1 oktober = Vul de fabriek 1 januari = Beter leven 1 april = Europese juweeltjes 1 juli = Kwaliteit telt 1 oktober 2010 **Thema s Vanaf 8 = De consument is terug 1 januari = Fusies & Overnames 1 april = Pricing power 1 juli = Kwaliteitsdividend 1 oktober = De feel good factor 1 januari = Gas geven 1 a pril 2012

11 10 Obligaties marktvooruitzichten Vertekend beeld door veilige havens Rendementschaal Roel Barnhoorn Global Head Bond Strategy Opeenvolging van crises voedt zoektocht naar veilige havens De Europese crisis is een nieuwe fase ingegaan. Zoals de noodzaak tot herkapitalisatie van Spaanse banken van begin juni toont, kan de crisis nog steeds escaleren en moet er mogelijk een depositogarantiestelsel op Europees niveau komen. Wij zien al tekenen van een kapitaalvlucht van perifere banken naar de Europese kernlanden, waardoor de rente op staatsleningen van kernlanden is gedaald. Als deze kapitaalstromen aanhouden, zou dit kunnen leiden tot de herinvoering van kapitaalrestricties in Europa. Kasgeld is de ultieme veilige haven wanneer de onzekerheden aanhouden. Er bestaat een risico dat in de yieldcurve voor Duitse staatsleningen een langdurig kasgeld-isveilig effect verdisconteerd gaat worden. Dit houdt in dat markten het teruggeven van geld aan beleggers belangrijker gaan vinden dan het rendement op dat geld. Wij voorzien daarom pas een sterke stijging van de Duitse rente als er een geloofwaardige oplossing komt voor de huidige problemen of wanneer de EMU uiteenvalt. Uiteindelijk zullen rally s op perifere markten die alleen zijn gebaseerd op deeloplossingen, hun eigen einde inluiden, omdat ze de druk om politiek impopulaire maar noodzakelijke beslissingen te nemen verminderen. Wij herhalen daarom onze conservatieve aanbevelingen voor de komende maanden en richten ons op kwaliteit. Opkomende markten tijd voor beleidsstimulansen Een duidelijke verruiming van het monetaire beleid om vertragende economieën te stimuleren zal over het algemeen leiden tot lagere rendementen op obligaties in lokale valuta s. Het risico dat is verbonden aan beleggingen in valuta s van opkomende landen, beperkt de interesse van buitenlandse beleggers voor obligaties uit deze markten. De fundamentele Aanbevolen duration obligatieportefeuille: Neutraal Rendement op staatsleningen kernlanden loopt slechts langzaam op omdat beleggers veiligheid zoeken in liquiditeiten. EU heeft geloofwaardige oplossingen nodig. Bedrijven met veel liquiditeiten staan er beter voor dan overheden. Het zoeken naar rendement draagt bij aan krappere spreads van bedrijfsobligaties. Marktliquiditeit blijft beperkt kredietkwaliteit van overheden en bedrijven die obligaties in dollars en euro s hebben uitgegeven, blijft goed. Verenigde Staten onbetwiste veilige haven De lage rendementen op Amerikaanse obligaties vinden hun oorzaak in het trage economisch herstel, de verbetering van de budgettaire situatie en de status van de VS als internationale veilige haven. De obligatiemarkt is kwetsbaar voor een mogelijke hernieuwde versnelling van de economie. Beleggingscategorie: Onderwogen Fundamentele visie Bepalende factoren Aanbeveling Staatsobligaties: Geringe risicobereidheid Onderwogen Bedrijfsobligaties: Overwogen EMU niet-emu 10-jaars rente op staatsobligaties Portugal 10,55 Ierland 7,5 Spanje 6,19 Italië 5,75 China 3,3 Australië 3,03 België 2,97 Frankrijk 2,51 Oostenrijk 2,2 Nederland 1,8 Canada 1,76 Noorwegen 1,75 Gilts VK 1,64 Finland 1,63 Treasuries VS 1,58 Zweden 1,4 Singapore 1,37 Duitsland 1,32 Beleggers zoeken naar rendement Laag percentage faillissementen mede dankzij balansen Denemarken 1,16 Japan 0,85 Zwitzerland 0,54 Bron: ABN AMRO Private Banking en Bloomberg Neutrale duration. Voorkeur voor Nederlandse en Franse staatsleningen. EMU benchmarkfondsen (vermijd individuele leningen uit periferie EU) Volg aanbevelingen in het Credit Handbook, Covered Bond Handbook en Monthly Bond Opportunities. High-yield bedrijfsobligaties VS (afgedekt naar EUR). Nadruk op Aziatische bedrijfsobligaties voor allocatie in opkomende markten

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie Werken aan herstel Beleggingsstrategie Uitgave 4e kwartaal 2012 Uitgave 4e kwartaal 2012 Werken aan herstel Al sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werken beleidsmakers hard

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie september 2014 Vooruitzichten vierde kwartaal 2014 In essentie De centrale boodschap voor het vierde kwartaal is dat de daadwerkelijke activiteiten

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Mondiale dynamiek Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 1e kwartaal 2011 Mondiale dynamiek De enorme stimuleringsmaatregelen die de Westerse regeringen hebben genomen als reactie

Nadere informatie

het evenwicht bewaren

het evenwicht bewaren het evenwicht bewaren Beleggingsstrategie september 2015 Inhoud Cyclische stap voorwaarts 1 Het evenwicht bewaren 2 Actieve strategieën in vogelvlucht 3 Europa trekt de kar 4 China: historische overgang

Nadere informatie

verder herstel in 2015

verder herstel in 2015 verder herstel in 2015 Beleggingsstrategie december 2014 Inhoud Verder herstel in 2015 2 Waak voor extreme risico s 3 Sterker mondiaal herstel in 2015 4 Angst voor deflatie wordt overdreven 5 Centrale

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Vooruitzichten over 2014

Vooruitzichten over 2014 Fundix heeft het genoegen u de verzamelde Vooruitzichten over 2014 aan te bieden van een aantal van de Fondshuizen waarmee Fundix samenwerkt. Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten Januari 2014 Ondanks

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot

Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot // vooruitzichten voor 2015 vooruitzichten voor 2015 Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot Zoals de traditie voorschrijft, stelde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders een aantal vragen

Nadere informatie

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously.

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously. Perspectief 2013 Visie, strategie en favorieten Serious Money. Taken Seriously. Voorwoord en inhoudsopgave Tanja Nagel voorzitter Raad van Bestuur t.nagel@gilissen.nl Met deze publicatie voorzien wij u

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013 Kempen Insight pril 2013 De kracht van beleggingsovertuigingen Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief 2 7 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate 2013 5 Zijn investment

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten Private Banking Macro- & marktvooruitzichten December 2012 Terugblik De steunmaatregelen van de Fed en de ECB hebben de afgelopen periode hun uitwerking niet gemist. Hoewel de acties geen structurele oplossing

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie