ONS PENSIOEN. Een nieuwe werkelijkheid voor pensioen, zorg en wonen, Pensioenen in 2015: niet makkelijker, wel minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS PENSIOEN. Een nieuwe werkelijkheid voor pensioen, zorg en wonen, Pensioenen in 2015: niet makkelijker, wel minder"

Transcriptie

1 ONS PENSIOEN BPP: Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn Politieke partijen achter nieuwe financiële pensioenregels, ouderenorganisaties geven nadrukkelijk tegengas Van zorg naar welbevinden: toekomstbestendig wonen in Nederland expertisecentrum EPAZ draagt oplossingen aan Een nieuwe werkelijkheid voor pensioen, zorg en wonen, Pensioenen in 2015: niet makkelijker, wel minder 1 Jaargang 29 nummer 1 februari 2015

2 Veilig en comfortabel zelfstandig blijven wonen Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat wordt niet alleen gestimuleerd door de overheid, maar het is ook de uitdrukkelijke wens van veel klanten van vitalis. wanneer traplopen OnVeilig wordt u moet er natuurlijk niet aan denken dat u van de trap valt. De consequenties van een val van de trap zijn vaak bijzonder ingrijpend. een traplift van vitalis is een goede oplossing om langer in uw woning te kunnen blijven wonen en weer veilig van uw trap gebruik te maken. Veilig en zelfstandig de trap Op en af topservice, door klanten beloond met rapportcijfer 8,9! Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 28 februari 2015 en geldt niet i.c.m. met overige acties, kortingen of waardebonnen. Vitalis showrooms: Arnhem, Hazenkamp 24 Drachten, Jade 32 Helmond, Gerstdijk 2 Oosterhout, Rulstraat 17 Sliedrecht, Leeghwaterstraat 31 Zaandam, Penningweg 106d Het mooie is dat vitalis verschillende merken trapliften in het assortiment heeft. Zo bent u er altijd van verzekerd dat u een onafhankelijk advies krijgt over de traplift die het beste aansluit op uw wensen en uw behoeften. advies aan huis Al meer dan 25 jaar biedt vitalis een uitgebreid assortiment comfort- en mobiliteitverhogende producten, zoals trapliften, badvervangende inloopdouches, scootmobielen, aangepaste fietsen, rollators en bedden. 10,- korting per levensjaar ja, De dienstverlening van vitalis kenmerkt zich door een hoog serviceniveau. een goed voorbeeld daarvan is het vitalis thuisadvies. Dagelijks bezoeken de productspecialisten van vitalis klanten in heel nederland, of het nu gaat om een nieuwe lichtgewicht rollator of een traplift. Handig, want u hoeft er de deur niet voor uit! natuurlijk is ieder adviesgesprek vrijblijvend. OnAfHAnkeLiJk ADvieS en keuze uit meerdere merken verbouwen is niet nodig SneL GeLeveRD en GeïnStALLeeRD ALtiJD OP maat GemAAkt leeftijdskorting wegens succes Verlengd! stuur mij de gratis extra informatie OVer de traplift naam * mevr. / Dhr. Adres Postcode * Plaats telefoon * * ExclusiEf voor leden luxe VOetensauna Van 299,- VOOr 199,- * verplicht in te vullen velden stuur de ingevulde bon in een ongefrankeerde envelop naar: vitalis, Antwoordnummer 1071, 9200 vb Drachten Van de redactie Vrijheid van meningsuiting? Als ik dit schrijf is het nog maar een paar dagen geleden dat de hele wereld werd opgeschrikt door de laffe aanval van twee zwaar bewapende terroristen op weerloze journalisten in Parijs wier enige zonde was dat zij op humoristische wijze de draak staken met de Islam. Zij moesten dat met hun leven bekopen. Je suis Charlie was het antwoord van miljoenen mensen die over de hele wereld in talloze demonstraties hun afschuw uitspraken over deze vreselijke daad van een paar doorgedraaide fanatici. Wat godsdienst al niet teweeg kan brengen. Maar geldt dat alleen voor de Islam? Nog steeds worden er in Noord Ierland zogenoemde Oranjemarsen gehouden. Dan vieren tienduizenden Noord-Ierse protestanten de overwinning van onze Willem III op de katholieke koning Jacobus II. Dat doen deze religieuze idioten, een ander woord heb ik er niet voor, door onder meer demonstratief door de katholieke wijk Ardoyne in Belfast te marcheren. Ieder jaar weer is dat reden voor ernstige ongeregeldheden. Verdraagzaamheid? Zelfspot? Gevoel voor humor? Het is ver te zoeken in Belfast. En wie herinnert zich niet de onverzoenlijke en haatzaaiende uitspraken van de zich dominee noemende fanaticus Paisley? Het is ook nog maar een paar honderd jaar geleden dat mensen die zich niet tot het rooms katholieke geloof wilden bekeren eindigden op de brandstapel. Ons laagje beschaving, ons vermogen om te relativeren en humor te waarderen met betrekking tot ons eigen geloof is eigenlijk nog maar zeer recent. Laten we hopen dat het met de Islam sneller gebeurt en dat men zich ook daar realiseert dat humor en spotternij de fundamenten van welke religie dan ook nooit echt kunnen aantasten! Niettemin is het gebeuren in Parijs een ernstige aanslag op onze vrijheid van meningsuiting. Waarbij eens te meer de vraag gesteld kan worden hoe ver je daarin moet gaan overigens. Gelukkig gaat het in Ons Pensioen meestal niet om religieuze kwesties. Maar wij aarzelen niet om ons kritisch op te stellen als het gaat om het verdedigen van onze belangen en die van onze lezers. Daarom vind u in dit nummer een uiterst kritisch stuk van Jaap van der Spek en Rob de Brouwer over de wat ik dan maar zal 2 3 Onze adviseur komt VrijblijVend bij u langs VOOr een afspraak Of demonstratie. bel gerust , bezoek Onze showrooms Of kijk Op pensioenbelang_mnd2-trap noemen de schandalige nacht van Klijnsma. De nacht waarin de regering het nieuwe Financieel Toetsingskader door de Eerste Kamer heen jaste met alle desastreuze gevolgen van dien. Indexering van onze pensioenen kunnen we de eerstvolgende tien jaar wel vergeten. En Waarom? Dat proberen beide heren die de debatten in de Eerste Kamer vanaf de tribune tot diep in de nacht hebben gevolgd op pag. 14 en verder uit te leggen. Het akelige is dat bijna niemand in de huidige Tweede Kamer zich dat lijkt aan te trekken. Heeft dat wellicht met de gemiddelde leeftijd van de kamerleden te maken? In een artikel in de volkskrant van 7 januari j.l. toont emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag aan dat het gemiddelde inkomen van een 75 jarige in 2013 in vergelijking met diens inkomen in 2003 toen hij nog 65 was met 19 % is achteruit gegaan ten opzichte van de gemiddelde inkomensontwikkeling in Nederland in die periode. Hij schrijft o.a. dat de conclusie uit een rapport van de overheid uit 2013 ( het beruchte rapport van de commissie Don) dat het zo goed gaat met de Nederlandse ouderen niet klopt. Vergeleken wordt het inkomen van een 65 jarige in 2013 met het inkomen van een 65 jarige in 2003 en dan is er inderdaad sprake van een inkomensvooruitgang. Maar die 65 jarige van 2003 is in jaar en die inkomens moet je met elkaar vergelijken. En dán kom je tot heel andere conclusies namelijk dat je naarmate je ouder wordt je inkomen er procentueel en in vergelijking tot de werkende Nederlander steeds verder op achter uit gaat, tot wel 19 % toe, zoals Van Praag aantoont. Geen indexatie de komende 10 jaar zal die achteruitgang alleen maar doen versnellen. Geen prettig vooruitzicht. Dit is ons eerste nummer in het nieuwe jaar. Het is in een nieuw jasje gestoken en ook de redactionele formule is iets gewijzigd, moderner geworden. Namens de gehele redactie wens ik u ook in dit nieuwe jaar weer veel leesplezier. Roelof Jan Mulder, hoofdredacteur

3 INHOUD PENSIOEN 16 ZORG & WONEN Nieuwe spelregels; teleurstellend debat VAN DE REDACTIE 3 PENSIOEN IN DE PERS 10 COLUMN HASKO 11 Vrijheid van meningsuiting Stelen van morgen MEMOIRES VAN EEN ACTUATARIS Toekomstbestendig wonen: van zorg naar welbevinden Niet makkelijker; wél minder! PUZZELEN LEKKER KOKEN 29 ZORG 30 Audrey s DeliCasa Ossobuco Actuarissen vieren feest! PENSIOEN De stem van de verzekerden Cryptogram & Kruiswoordpuzzel KOEPELNIEUWS 32 Samenwerkende ouderenorgansaties PAS VERSCHENEN 33 IN DE PERS 34 Loden leeuw VAN DE VOORZITTER 6 LEZERS SCHRIJVEN Hoe mooi kan het leven zijn Vrijwillig pensioen: een goed idee? ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 COLOFON ACTUEEL 9 REPORTAGE PENSIOEN, ZORG & WONEN 2015: Een jaar vol veranderingen Een toekomstvast en rechtszeker kader 4 12 ZORG 24 Huishoudelijke hulp schrappen in strijd met de wet

4 VAN DE VOORZITTER AUTEUR JOOP CALJOUW Hoe mooi kan het leven zijn Vanochtend werd ik wakker in een heerlijk land, dichtbij huis. Dichtbij familie en vrienden, omringd door aardige, eerlijke mensen. In dat land waren ook de bazen en de politici open en betrouwbaar; ze deden hun werk met hart voor de zaak en voor het algemeen belang. Daardoor waren ook de bedrijven degelijk gefinancierd en doorzichtig. De productie was duurzaam, met veel aandacht voor een leefbare toekomst. De consumenten waren zich bewust van hun verantwoordelijkheid en lieten zich niet manipuleren. Hun opstelling als burger was niet anders. Ze kregen dan ook een mooi democratisch land met een rechtvaardige overheid. Ouders en overheden zorgden voor goed onderwijs en veel speelruimte voor de kinderen. Die kinderen leerden hun creativiteit uit te leven en zich nuttig te maken. Alleen maar lange termijn Natuurlijk was er in dat land een duurzaam pensioenstelsel, realistisch, financierbaar en goed uit te leggen. De meeste inwoners van dat land begrepen wel zo n beetje waarvoor ze spaarden en ze hadden voldoende vertrouwen in de pensioenfondsen om hun geld daaraan toe te vertrouwen. Ze begrepen ook wel dat hun premie niet in een oude sok of als muntjes in de grond gestopt, maar belegd moest worden. Dat bracht het ene jaar meer op dan het andere, maar na een lange termijn van werken en sparen kwam er een passend meegroei-pensioen uit. Omdat iedereen mee ging doen en ook mee bleef doen met het fonds was er alleen maar een lange termijn; het fonds hield niet op. Pensioenfondsen van uitstervende beroepen als mijnwerker of landarbeider werden overgeheveld naar andere fondsen. Alles verantwoord belegd Gezien de lange termijn waarop gehandeld werd, konden de beleggingen van die grote fondsen ook heel verantwoord plaatsvinden. De betrokkenheid bij ondernemingen was groot en de pensioenfondsen gebruikten hun aandeelhoudersmacht om bedrijven op het rechte pad te houden. Foute investeringen en regimes werden gemeden en dat leverde, ook weer op de lange termijn een hoger rendement dan het voortdurende kopen en verkopen. Met wapens en tabak bleef in de wijde wereld meer te verdienen, maar de bevolking van dit heerlijke land wenste daar niet bij betrokken te zijn. Fondsbesturen luisterden ook op dat punt goed naar de deelnemers en gepensioneerden van hun pensioenfonds. De meeste pensioenfondsen werden op coöperatieve basis bestuurd door deskundige managers die aangesteld waren door de leden van die coöperatie. Pensioenfondsen waren in dat land echt uitvoeringsorganisaties van overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Het waren sociale instellingen en geen financiële instituten met een verzekeringskarakter. De politiek De wijze, niet ideologisch gedreven staatssecretaris van pensioenen en het verstandige parlement, beperkten zich bij de pensioenfondsen tot toezicht en controle achteraf. Dit dossier was dus een makkie, net als de overige portefeuilles. De overheid ging uit van vertrouwen in de burgers en hun instellingen. Voor de pensioenfondsen dus geen voorschriften voor de berekening van verplichtingen, geen politieke druk op de premievaststelling, geen aanwijzingen voor het beleggingsbeleid, geen vaste vorm voor het pensioencontract en helemaal geen ingewikkelde belastingregels over premieaftrek en belastbare uitkeringen. Toen ik dat zag, gingen mijn ogen pas echt open. Dit was te mooi om waar te zijn! Dat was het dan ook niet. Ik had het allemaal gedroomd en me even heel blij gevoeld. Voor het nieuwe jaar wens ik u veel blijde momenten en niet alleen in uw dromen. 6 7

5 Ledenvergadering Noteer alvast in uw agenda PENSIOEN AUTEUR JOOP CALJOUW Woensdag 22 april Algemene vergadering BPP Sprekers en panel Thema: Hoe kunnen we de beeldvorming tussen jongeren en ouderen positief beïnvloeden? Prof. Dr. Jo van Engelen (Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg & Welzijn; oud bestuurder APG) Gijs van Dijk (Dagelijks Bestuur FNV, pensioenen) Michiel Hietkamp (voorzitter CNV Jongeren) Dirkjan Tijs (voorzitter Jonge Democraten - D66) Inschrijfformulier Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: De dag wordt afgesloten door Jaap van der Spek (bestuurslid BPP en voorzitter NVOG). Hij zal, toegespitst op de middagdiscussie, ingaan op: hoe beeldvorming tot stand komt, de hardnekkigheid van beeldvorming en hoe die mogelijk te beïnvloeden is. Na aanmelding ontvangt u de agenda, de vergaderstukken en nadere informatie. Geen verhoging van de pensioenen In november 2014 is besloten dat de pensioenen van het pensioenfonds Zorg & Welzijn niet verhoogd kunnen worden. De BPP heeft in de Pensioenraad het pensioenfondsbestuur nadrukkelijk gewezen op de veel te strakke regels bij het berekenen van de dekkingsgraad. Dat is de echte reden waarom er niet geïndexeerd mág worden. Naar de mening van de BPP zou er best enige compensatie voor de hele kleine loonstijging te geven zijn. In elk geval zou het fondsbestuur moeten meedelen dat het die vervelende rekenrente is, die ons de das om doet. Ontslagen in de zorg Terugloop in het aantal deelnemers leidt ook tot kostenreductie bij PGGM. De kosten per deelnemer zijn voor 2015 lager begroot, maar ontslagen in de zorg hebben ook invloed op het bestand van ons pensioenfonds: het fonds zal langzaamaan iets grijzer worden. Over het meerjarenbeleid van Zorg & Welzijn en over de nationale pensioendialoog die door de regering is aangezwengeld, is het bestuur aan het nadenken. Toegezegd is dat de Pensioenraad gelegenheid krijgt tijdig te beïnvloeden. Nu maar hopen dat het niet weer adviseren achteraf wordt. Premie weer niet hoog genoeg. In de decembervergadering ging het vooral om de premie voor Door overheidsmaatregelen daalt het opbouwpercentage. Hierdoor daalt de premie. Tegelijk is de levensverwachting weer gestegen. Hierdoor stijgt de premie. Per saldo een daling van 0,9%. De premie gaat van 24,4% naar 23,5% van de pensioengrondslag. Gepensioneerden hebben hier toch niks mee te maken? Dat is zo, mits de premie voldoende hoog is. De kosten van het toekomstige pensioen moeten wel gedekt worden! En daar zit het probleem. Omdat die toekomst voor jonge werknemers zo ver weg ligt, is de te verwachten rente heel belangrijk. Stel je die, net als bij het berekenen van de verplichtingen op ongeveer 2,2 % dan is de premie niet kostendekkend. Dat heeft BPP nadrukkelijk voor het derde jaar op rij laten aantekenen. Dit gaat ten koste van de pensioenkwaliteit (al is het maar een premiedruppel op de gloeiende plaat van de verplichtingen). De Pensioenraad adviseerde overigens positief. Schrijft zich in voor de algemene ledenvergadering van de BPP op woensdag 22 april 2015 te De Bilt. Svp sturen (zonder postzegel) naar: PP, Antwoordnummer 53257, 3454 ZW Ede of per (met dezelfde gegevens): 8 9

6 COLOFON Tweemaandelijks tijdschrift van de BPP: Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PfZ&W) Aangesloten bij de NVOG: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Hoofd- en eindredactie Roelof Jan Mulder (ad interim), Steenakkerstraat 4, 4012 EP Kerk-Avezaath. Telefoon: (0344) Redactieleden Roelof Jan Mulder, Jaap van der Spek, Eric van Eck, Pierre Thijssen De redactie plaatst met regelmaat reacties, artikelen en meningen van lezers. Reacties kunnen worden gezonden naar: planet.nl. De redactie behoudt zich het recht voor reacties niet dan wel ingekort te plaatsen zonder daarover vooraf met de inzenders ervan te overleggen. Bestuur Voorzitter: Joop C. Caljouw. Secretaris: Dick Harting. Penningmeester: Gerard Veenstra. Leden: Carla Guicherit, Baukje Vegter, Ton Muurling, Jaap van der Spek. Ledenadministratie Adreswijzigingen en opzeggingen graag als volgt doorgeven: Gerard Veenstra (017) , of het bruto maandbedrag van uw Ouderdomspensioen. Over die uitkering wordt geen loonheffing (belasting) en zorgpremie betaald. Het nettobedrag is dus gelijk aan het bruto bedrag. De partner krijgt deze uitkering. Is er geen partner? Dan krijgen de kinderen jonger dan 21 jaar de uitkering. Als er geen partner of wees is die aanspraak maakt op de uitkering ineens, dan kan deze worden uitbetaald aan de natuurlijke persoon (bijvoorbeeld kinderen ouder dan 21 jaar, neven, nichten, vrienden) die kosten heeft gemaakt in verband met het overlijden. Commissie Financiële Dienstverlening In geval van problemen met PFZW over uw pensioenberekening, zoek contact met de voorzitter van deze BPP-commissie: G Veenstra (017) Medewerkers aan dit nummer Audrey, Betty Berger, Joop Blom, Rob de Brouwer, Joop Caljouw, Hasko van Dalen, Eric van Eck, Jan Jansen, Roelof Jan Mulder, Carien Rövekamp, Pierre Thijssen, Tjebbe Visser, Joop van Vliet, Ron Wessels, Maaike van Wijgerden Productie en vormgeving De BV meerdancommunicatie Druk en verzending Senefelder Misset Verantwoording Het ledenblad Ons Pensioen is het contactorgaan van de BPP en verschijnt zes keer per jaar. Ons Pensioen komt tot stand in samenwerking met Pensioenbelangen (van de NBP). De meningen en visies in dit blad zijn niet noodzakelijkerwijs die van het verenigingsbestuur. De redactie streeft ernaar de onderwerpen vanuit een breed en divers perspectief te behandelen. Het is aan de lezer zelf om (mede aan de hand van de meningen en visies in dit blad) tot eigen oordeelsvorming te komen. Voorts is de redactie niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en bijsluiters. Overname van delen van artikelen is toegestaan, met bronvermelding. Lid worden? Aanmelden als lid: De contributie bedraagt slechts 11 per jaar Gebruik het invulformulier op de website of (meer mag natuurlijk ook!). Het partnerlidmaatschap is 5,50 per jaar. U kunt zich aanmelden stuur onderstaande bon in of naar via de strook in dit blad, via de website of via een De contributie bedraagt per jaar 30 euro. Dat brief met gegevens aan de ledenadministrateur. is inclusief 5 euro voor het abonnement op Pensioenbelangen. Verzending naar het buitenland Betalingen kunnen worden overgemaakt op banknummer (ING Bank) t.n.v. Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW. onder vermelding van lidnummer ter attentie op aanvraag. Opzegging kan alleen schriftelijk van het Bondsbureau. Belangrijk om te weten: Als u overlijdt, stopt uw Ouderdomspensioen Advertenties van PFZW. Uw partner en kinderen hebben dan PSH Media Sales Support, telefoon: (0314) 355 onder bepaalde voorwaarden recht op Partner- 830, en Wezenpensioen. Ook hebben zij recht op een Postadres: Postbus 68, 7000 AB Doetinchem. eenmalige slotuitkering die gelijk is aan driemaal Tarieven op aanvraag. Aanmeldingsbon voor nieuwe leden: Ik meld mij aan als lid van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP) en ontvang binnenkort het laatste nummer van Ons Pensioen. Ik meld wel/niet mijn partner aan voor 5,50 per jaar. Naam: m/v Voorletter(s): Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer en/of adres: Geboortejaar: Laatste functie: Stuur deze bon (geen postzegel) aan: Secretariaat BPP, Antwoordnummer 53257, 3454 ZW Ede of mail deze gegevens naar: Of ga naar onze website pagina lid worden.

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden.

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden. Datum 19 oktober 2015 Klantnummer Onderwerp Aanvulling pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen Nieuws over uw pensioen uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen SEPTEMBER 2015 pag. 2 Bestuurslid RikGrutters geeft uitleg over beleggen pag. 3 Strenge regels drukken beleidsdekkingsgraad pag. 4 Wij

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015.

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015. nummer 5 - maart 2015 Pensioen &u Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Het jaarplan 2015 Pagina 7 Veelgestelde vragen aan de Pensioendesk

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen REDACTIESTATUUT Tijdschrift De Oud-Katholiek Artikelen INHOUDSOPGAVE 1. Definities...1 2. De Oud-Katholiek...2 3. De Redactie...3 4. De Redactievergadering...4 5. onkostenvergoeding...5 6. Slotbepalingen...5

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Onderwerpen 1. Pensioen, wat is pensioen? 2. Wijziging Wet op de ondernemingsraden 3. Outsourcing vanuit zorg en overheid OR (opeens)

Nadere informatie

Maximering pensioenopbouw. (030) 277 55 77. Geachte

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef> Datum Klantnummer Onderwerp Maximering pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij beantwoording

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

blad ONS PENSIOEN ACTUELE ONDERWERPEN OVER Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4

blad ONS PENSIOEN ACTUELE ONDERWERPEN OVER Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Pensioen blad voor ondernemers december 2014 ONS PENSIOEN GAAT OPNIEUW VERANDEREN 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Invoering nieuwe wet: PENSIOENLOON ANDERS BEPAALD 4 OVERLIJDEN EN DE ZORG VOOR

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie S&V Reflector Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie Juni 2011 Sprenkels & Verschuren wil met dit document haar bijdrage leveren aan een verantwoord

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur APG KNVG Maarssen 4 september 2012 Agenda 1) Wie is APG? 2) Ontwikkelingen van vandaag 3) Uitdagingen voor morgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 151 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Inleiding Het Pensioenfonds voor Werk en (re) Integratie (het PWRI) is een bedrijfstakpensioenfonds dat sinds 1990 het pensioen verzorgt

Nadere informatie

Leidraad voor afsluitende speech Martin van Rooijen 13 maart 2014

Leidraad voor afsluitende speech Martin van Rooijen 13 maart 2014 Leidraad voor afsluitende speech Martin van Rooijen 13 maart 2014 1 EUROPA De politiek gebruikt Europa vaak om niets vermoedende burgers wijs te maken dat regelgeving noodzakelijk is, omdat Brussel het

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioen krant maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioenheld De website legt alles duidelijk uit Karin Kars

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011 nr 16 - Januari 2011 Informatiebulletin van uw pensioenfonds Uw pensioen in 2011 Pensioenen stonden het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling. Helaas was al die aandacht niet altijd even

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie