OVERZICHT HUISVESTING ONDERDELEN EN WERKWIJZE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT HUISVESTING ONDERDELEN EN WERKWIJZE"

Transcriptie

1 OVERZICHT HUISVESTING ONDERDELEN EN WERKWIJZE

2 Inleiding Dit document heeft tot doel de schooldirectie adequaat inzicht te geven in de wijze waarop binnen de SKPO het werkterrein "Huisvesting" is georganiseerd. Het document is te zien als een stap in het bereiken van het doel om als SKPO geheel de regie de te hebben op het gebied van Huisvesting, daar waar deze momenteel ook etern ligt. In 2012 zal dit overzicht verder aangevuld worden met beleid en procedures. Dit document bevat als eerste een overzicht van de onderdelen die binnen het werkterrein "Huisvesting" te onderscheiden zijn, namelijk: - nieuwbouw / uitbreiding - onderwijskundige vernieuwing - planmatig gemeentelijk onderhoud - bestuurlijk planmatig onderhoud - calamiteiten onderhoud - klein dagelijks onderhoud In dit overzicht is op hoofdlijnen aangegeven de definitie van het betreffende onderdeel, het bijbehorende proces en taakverdeling en de geldstroom. Tevens zijn hierin verwijzingen opgenomen naar andere overzichten en lijsten die meer detailinformatie bevatten. Gezien de complee en soms niet eenduidige wet- regelgeving op het gebied van Onderwijshuisvesting blijft het van belang om naast kennis te hebben van dit overzicht en de bijbehorende documenten bij twijfel of onduidelijkheden contact op te nemen met de beleidsmedewerker Huisvesting van de SKPO. Frans Duynstee en Rutger Vermeulen 11 november 2011

3 OVERZICHT HUISVESTING: WERKTERREINEN EN WERWIJZE WAT / DEFINITIE HOE / PROCES NIEUWBOUW/ UITBREIDING Bouw van nieuwe gebouwen en/of uitbreiding met nieuwe gebouwdelen. Wordt per situatie bepaald door de SKPO en school. ONDERWIJS- KUNDIGE VERNIEUWING Eenmalige regeling bouwkundige aanpassing bestaande gebouwen. Wordt per situatie bepaald door SKPO en school BESTUURLIJK PLANMATIG ONDERHOUD Binnenkant gebouw behalve vervanging technische installaties en buitenschilderwerk. GEMEENTELIJK PLANMATIG ONDERHOUD Buitenkant gebouw en vervanging technische installaties. Zie bijgaande Zie bijgaande overzichten 3 en 4 overzichten 3 en 4 Maken MOP door MBK en accordering SKPO. Opstellen jaarplan scholen: MBK in overleg met schooldirectie en SKPO accordeert Coördinatie en aanvragen gemeente: SKPO. Uitvoeringsbegeleiding: MBK. CALAMITEITEN ONDERHOUD Schade door vandalisme, inbraak of onvoorziene zaken. (schadeformulier wordt nog toegevoegd) School meldt schade via Onderwijsloket bij gemeente Eindhoven of direct bij gemeente Son en Breugel. KLEIN DAGELIJKS ONDERHOUD Kleine herstellingen en reparaties. Zie bijgaand overzicht 5 Bepaalt school zelf. WIE BETAALT / FINANCIEN Gemeente betaalt. Gemeente betaalt Zie punt 2 "Cyclus bestuurlijk en gemeentelijk planmatig onderhoud". Scholen die eigendom Gemeente betaalt. Gemeente betaalt. Budget school. zijn van SKPO dragen inkomsten af aan bovenschoolse voorziening onderhoud. WIE / VERANTWOOR DELIJKHEDEN EN BEVOEGD- HEDEN Afhankelijk per situatie. Afhankelijk per situatie Budget voorziening is euro (2012) = OCW-bijdrage. SKPO: algemeen MBK: planning en begeleiding uitvoer School: overleg jaarplanning SKPO: algemeen en administratie gemeente MBK: planning en onderhoud: School: overleg jaarplanning Bepaalt school zelf. Mogelijkheden: schoolconcierge en/of eterne organisatie (b.v. VB&T/de Concierge) Verantwoordelijk: schooldirectie.

4 2. CYCLUS PLANMATIG ONDERHOUD (BESTUURLIJK EN GEMEENTELIJK) Directeur Staf SKPO MBK CvB SKPO school 1. Opstellen en actualiseren MOP opdracht uitvoer 2. Jaarlijkse opname per school overleg uitvoer 2a. Opname gemeentelijk deel van overleg uitvoer het onderhoud 3. Vaststelling jaarprogramma school overleg adviseert uitvoer accordeert 4. Vaststelling totale adviseert uitvoer accordeert onderhoudsprogramma SKPO (verplichting) 5. Aanvraag gemeentelijk deel van het adviseert uitvoer accordeert onderhoud 6. Begroting onderhoudsprogramma adviseert uitvoer accordeert 7. Bepaling dotatie overleg adviseert accordeert onderhoudsvoorziening 8. Begroting onderhoud per school uitvoer accordeert 8a. Opname in jaarbegroting SKPO uitvoer 9. Aanbesteding onderhoud overleg overleg uitvoer 10. Afstemming met het gemeentelijk overleg overleg uitvoer deel van het onderhoud 11. Gunning onderhoud overleg uitvoer accordeert 12. Afstemming uitvoering overleg overleg uitvoer onderhoudsprogramma 13. Bewaking uitvoering onderhoud uitvoer 14. Bewaking kosten onderhoud uitvoer uitvoer 15. Beoordeling facturen uitvoer 16. Accorderen facturen parafeert parafeert accordeert 18. Facturering en declaratie uitvoer gemeentelijk deel v.h. onderhoud 19. Betaling facturen uitvoer (AK) 20. Bewaking jaarplanning uitgaven uitvoer 21. Rapportage verloop voorziening uitvoer

5 3. BESTUURLIJK EN GEMEENTELIJK PLANMATIG ONDERHOUD Bekostiging Bestuur Gemeente A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A01 Herstellen gebroken glas (m.u.v. vandalisme) A02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting A03 Herstellen beschadigde verharding A04 Herstraten verzakte verharding A05 Herstellen beschadigd hekwerk A06 Vervangen hekwerk A07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling A08 Vervangen rijwielstaanders A09 Vervangen rijwielstalling A10 Vervangen stalen buitentrappen A11 Vervangen buitenopstallen A12 Vervangen leidingen/putten A13 Herstellen / controle / vervangen/ voegwerk A14 Herstellen lateien / controle wapeningsdekking A15 Vervangen zand in zandbak A16 Ontstoppen riolering A17 Herstellen tuinberging/afvalberging A18 Vervangen speeltoestellen (= meubilair) A-3 Zonwering A19 Herstellen van zonwering A20 Onderhoud touwen/banden van binnenzonwering A21 Onderhoud overgordijnen/vitrages/verduistering A22 Vervangen van binnenzonwering (horizontale lamellen) A23 Vervangen van buitenzonwering A-4 Daken A24 Herstellen daklekkages A25 Partieel herstel dakranden A26 Herstellen/controle daken semi-permanente buitenopstallen Vervangen/herstellen glas in daklichten, lichtstraten en A27 lichtkoepels (ecl. vandalisme) A28 Vervangen dakbedekking platte daken A29 Vervangen boeiboorden, daktrimmen, windveren c.a. A30 Vervangen lood- en zinkwerken (PVC) bij platte daken met boeiboord (incl. HWA en kiezelbakken) A31 Vervangen (bij schuin dak) dakgoot/mastgoot van PVC (incl. HWA) A32 Vervangen hemelwaterafvoer

6 A33 Vervangen dakpannen A-5 Voorzieningen inpandig gebouw A34 Herstellen hang- en sluitwerk A35 Vervangen sluitwerk binnendeuren A36 Vervangen binnenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) A37 Vervangen buitenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) A38 Vervangen kapstokhaken A39 Vervangen prikborden A40 Vervangen sanitair A41 Partieel herstel plafond, dakoversteken en luifels A42 Vervangen (systeem)plafonds A43 Herstellen losse/gebroken vloertegels A44 Herstellen vloerbedekking A45 Vervangen vloerbedekking A46 Vernieuwen plastic toplaag A47 Herstellen losse/gebroken wandtegels A48 Herstellen kapotte wandplaten (gips/spaanplaat) A49 Herstellen stuc- en schuurwerk en gipsplaten A50 Gangbaar maken van vouwwanden A51 Vervangen verplaatsbare scheidingswanden A52 Vastzetten losgeraakte systeemplafonds A53 Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds A54 Onderhoud prikborden A55 Onderhoud waterreservoirs (tap- en afsluitkranen) A56 Ontstoppen van afvoeren A-6 Renovatie (v/h onderdeel van algehele aanpassing) A57 Vervangen binnenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) A58 Vervangen binnendeuren (incl. hang- en sluitwerk) A59 Fundering A60 Buitenwanden A61 Vloeren A62 Dakconstructie A63 Draagconstructies A64 Buitenwandopeningen A65 Dakafwerkingen A66 Vervangen buitenkozijnen A67 Vervangen buitendeuren Waterleiding/riolering - onderdeel van het bebouwde A68 deel van het schoolterrein (uitspraak RvS ) Waterleiding/riolering - onderdeel van het onbebouwde A69 deel van het schoolterrein A70 Transportinstallaties A71 Terreinafwerkingen

7 B. Werktuigbouwkundige installaties B01 Onderhoud kleine installatieondelen (thermokoppelelement cv) B02 Jaarlijks onderhoud c.v.-installatie B03 Vervangen pomp en epansievat c.v.-installatie B04 Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen etc. bij natuurlijke ventilatie B05 Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem B06 Vervangen ventielen, inlaatkombinatie en pompkranen B07 Controle en onderhoud brandslangen B08 Vervangen ketel centrale verwarming (+ aansluitingen en bouwkundige voorzieningen) B09 Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, electrische bedrading cv-inst.) B10 Vervangen luchtbehandelingsunit, incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje B11 Vervangen brandhaspels met slang B12 Vervangen brandslang B13 Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstallatie) B14 Vervangen radiatoren (bij algehele aanpassing) B15 Vervangen convectoren (bij algehele aanpassing) B16 Vervangen leidingen centrale verwarming (bij algehele aanpassing) B17 C. Elektrotechnische installaties C01 Vernieuwen gloeilampen C02 Vernieuwen T.L.-buizen C03 Vervangen gebroken schakelaars/wandcontactdozen C04 Jaarlijks onderhoud boiler/geyser C05 Controle en vervangen poederblussers (inhoud) C06 Controle en vervangen poederblussers (geheel) C07 Controle en onderhoud alarminstallaties C08 Vervangen hoofdgroepkast C09 Vervangen armaturen C10 Vervangen electrische boiler (incl. accessoires) C11 Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires) C12 Electrische installaties (bij algehele aanpassing) C13 Luchtbehandeling D. Schilderwerk (binnen en buiten) Schilderwerk stalen onderdelen (buitenkozijnen, D01 ramen en deuren) (6) Schilderwerk houten onderdelen (kozijnen, ramen, deuren, dichte puien, boeiboorden, goten en D02 draagconstructies) (6) D03 Houtconserveringsolie op afscheidingen (6) D04 Betonverf op betonnen draagconstructies/

8 afscheidingen (6) D05 Schilderwerk stalen onderdelen (binnenkozijnen, ramen, deuren, draagconstructies en plinten) (10) D06 Betonverf op draagconstructies (10) D07 Schilderwerk wanden en plafonds (15/20) D08 Behang suede of vinyl op wanden (10) D09 Behangpapier (5) D10 Vervangen/reparatie wandplaten (10) D11 Schilderwerk radiatoren en leidingen (20) E. TOEGANKELIJKHEID SCHOOLGEBOUW en - TERREIN E01 Toegankelijk maken van het terrein E02 Aanbrengen traplift E03 Toegankelijk maken van het schoolgebouw (binnenzijde) E04 Verbreden deurkozijnen E05 Verwijderen van drempels E06 Aanbrengen van een invalidentoilet E07 Toegankelijk maken van het schoolgebouw (buitenzijde) E08 Aanpassen van de entreedeur E09 Overbruggen van niveauverschillen F. NIEUWBOUW c.a. F01 Nieuwbouw schoolgebouw (eerste voorziening) F02 Aanschaf eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (eerste voorziening) F03 Uitbreiding schoolgebouw F04 Uitbreiding eerste inrichting F05 Vervangende (nieuw)bouw 2) F06 Aankoop schoolterrein F07 Aanpassingen buitenzijde F08 Aanpassingen binnenzijde (bv. creëren etra ruimte om zodoende dislocatie te kunnen afstoten) F09 Herstel constructiefouten, alsmede schade aan gebouw en inventaris (verzekeringen) G. VOORZIENINGEN OP BASIS VAN WET- en REGELGEVING G01 ARBO G02 MILIEU/ENERGIE G03 BRANDWEEREISEN

9 school school school 4. CYCLUS BESTUURLIJK EN GEMEENTELIJK PLANMATIG ONDERHOUD OPSTELLEN MOP OPSTELLEN JAARPLANNEN BESTUURLIJK ONDERHOUD GEMEENTELIJK ONDERHOUD OVERLEG SCHOOLDIRECTIE AANVRAAG PROCDURE - Jaar T+1 - Formulier bouwkundige opname - Kostenraming - Overleg bouwkundigen gemeente TOETSEN AAN BUDGETTAIRE KADERS - Ja: krediet BESLUITVORMING - Nee: opnieuw aanvragen OPSTELLEN WERKOMSCHRIJVING OPSTELLEN WERKOMSCHRIJVING OPVRAGEN OFFERTES OPVRAGEN OFFERTES OFFERTES OVERLEGGEN UITVOERINGSOVERLEG GUNNING GUNNING DIRECTIEVOERING & TOEZICHT DIRECTIEVOERING & TOEZICHT BUDGETBEWAKING BUDGETBEWAKING FINANCIËLE AFWIKKELING AFWIKKELING - Formulier gereedmelding - Verzoek financële afwikkeling

10 5. OVERZICHT KLEIN DAGELIJKS ONDERHOUD In dit overzicht zijn de onderhoudswerkzaamheden opgenomen die vallen onder het klein dagelijks onderhoud. De lijst is met name bedoeld om een indicatie te hebben van welke werkzaamheden er onder vallen en is epliciet niet bedoeld als een volledig en actueel overzicht. Kleine werkzaamheden. Onderdelen en bestanddelen Scharnieren, sloten, kranen etc. Bevriezing Verlichting Ruiten en ingebouwde spiegels Het vastzetten en vastschroeven van o.a. loszittende onderdelen b.v. trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloer- en plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten. Vervanging en vernieuwing van o.a. kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, vloer- en plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, garnituur w.c., elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken. Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen. Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen. Vervanging van lampen. Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn. Technische installaties O.a. het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist is. Onderdelen gelegen buiten het schoolgebouw Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen. Schoorstenen, afvoeren ventilatiekanalen. Riool Goten en regenafvoeren. O.a. vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voorzover de kosten gering zijn. Het vervangen van gebroken tegels.. Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. Het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen. Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen. Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar. Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt op het buitenriool. Regelmatig schoonhouden voor zover bereikbaar.

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

Huisvestingsplan scholen Stichting O2A5. Inleiding pagina 3. 1. Verantwoordelijkheden gemeente pagina 4

Huisvestingsplan scholen Stichting O2A5. Inleiding pagina 3. 1. Verantwoordelijkheden gemeente pagina 4 HUISVESTINGSPLAN SCHOLEN STICHTING O2A5 Huisvestingsplan scholen Stichting O2A5 Inleiding pagina 3 1. Verantwoordelijkheden gemeente pagina 4 2. Verantwoordelijkheden schoolbestuur pagina 10 3. Financiële

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat?

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat? Onderhouds-ABC Woningstichting Brummen Wie doet wat? Over onderhoud Rechten en plichten Als huurder van Woningstichting Brummen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan dak of muren van uw

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties,

Onderhoud en reparaties, Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Als in uw huurwoning het dak lekt, zult u niet aarzelen om onmiddellijk de woningcorporatie te waarschuwen. Dat is ook terecht.

Nadere informatie

Wegwijzer H U U R D E R S

Wegwijzer H U U R D E R S Wegwijzer U U R D E R S Welkom... Inzet voor een goede relatie uurders van woningen van Daelmans astgoed kunnen vertrouwen op een respectvolle benadering. De lopende huurcontracten van nieuw aangekochte

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie

Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat?

Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat? Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat? 100% wonen Onderhoud en reparaties.wie doet wat? Wij willen niets liever dan dat u zich als bewoner(s) van onze huurwoning helemaal thuis voelt. De conditie van

Nadere informatie

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure ONDERHOUDS- WIJZER De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure staat informatie over wat huurder en wat Mercatus doen aan onderhoud, reparatie

Nadere informatie

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning Adres Telefoon Nijverheidsstraat 8 7213 DB Gorssel (0575) 49 27 73 Fax (0575) 49 11 20 E-mail info@degroenewaarden.nl Ga eens naar onze website www.degroenewaarden.nl Wie doet wat bij het onderhoud van

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde!

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde! Onderhoud, reparaties en schade Samen houden wij uw woning in orde! elp schade voorkomen! Sluit ramen en deuren als het stormt. Draai radiatoren open als het vriest en maakt kaarsen uit als u de kamer

Nadere informatie

huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012

huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012 Wilt u meer weten? U bent altijd welkom op ons kantoor. WBO Wonen Spoorstraat 36, Postbus 16, 7570 AA Oldenzaal

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Augustus 2012 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning

ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning ONDEROUDS-ABC sociaal wonen Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning 1 INLEIDING uurders en verhuurders hebben baat bij duidelijke afspraken over het onderhoud. Wat doet de huurder

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Januari 2014 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009 Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 januari 2009 Inhoud Pagina Definities 3 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2. Meer dan één huurder 3 3. Ter beschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Artikel 1 ALGEMEEN 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. 2. Afwijking van het bepaalde

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas sing zijn

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC Uw kraan lekt, de wanden moeten geschilderd worden, de deurbel werkt niet meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderhoudsklussen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. en verhuurder

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie