Examen Federatie Financieel Planner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en vier (4) vragen, op totaal zes (6) pagina's; controleer dit s.v.p. goed 2013, Stichting Certificering FFP

2 INSTRUCTIE BIJ DE CASUÏSTIEKBEHANDELING 1. U hebt 150 minuten voor het uitwerken van de casus. 2. Schrijf met een zwartschrijvende pen. Zorg ervoor dat uw handschrift leesbaar is. Onleesbare teksten worden niet beoordeeld. 3. Bij dit examen wordt gebruik gemaakt van sets met FFP-uitwerkbladen. Elke set van uitwerkbladen bestaat uit: een wit voorblad: deze pagina levert u in na het examen; een groene doorslag: deze kopie is bestemd voor u zelf. Gebruik voor het beantwoorden van iedere vraag een nieuwe set uitwerkbladen. Schrijf op elke set van een uitwerkblad in de rechterbovenhoek: uw examennummer; uw geboortedatum; het paginanummer; het totale aantal pagina s. Leg om ongewenst doordrukken op meerdere examensets te voorkomen, telkens slechts één set uitwerkbladen op de kartonnen onderlegger. 4. Houd bij het uitwerken van de casus rekening met de volgende aspecten: Ga alleen in op de inhoud van de casus en schrijf niet teveel algemeenheden op. Het etaleren van algemene kennis die geen direct verband houdt met de casus levert geen punten op. U kunt dus alleen met antwoorden die betrekking hebben op de casus punten verdienen; Voorzie uw antwoord waar nodig van een analyse of onderbouwing. Betrek daarbij de informatie uit de casus; Schrijf in een beknopte stijl en voorkom langdradige uitweidingen. 5. Na het eindsignaal mag u niet meer schrijven. Zorg er dus voor dat u voor het eindsignaal uw uitwerkbladen genummerd heeft en dat u het totale aantal pagina s heeft vermeld. Haal de sets met uitwerkbladen uit elkaar. Doe de witte uitwerkbladen in de examenenveloppe en plak deze dicht. Plaats uw handtekening op de enveloppe en blijf zitten totdat uw enveloppe door een surveillant is opgehaald. Neem de groene uitwerkbladen mee naar huis. Veel succes! 2013, Stichting Certificering FFP

3 Casus Joop van Zwolle en Anneke Klein Algemeen Joop van Zwolle (geboren 2 januari 1952) en Anneke Klein (geboren 2 januari 1963) zijn sinds 1 januari 2000 gehuwd op huwelijkse voorwaarden inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er is verder in de huwelijkse voorwaarden alleen een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen. In dit beding is bepaald dat in die situatie verrekening plaatsvindt alsof men in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd. Joop en Anneke zijn zowel samen als elk afzonderlijk nog niet eerder gehuwd geweest, een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst aangegaan. Joop heeft 3 kinderen, te weten Alex (leeftijd 30 jaar), Bo en Chantal (tweeling, leeftijd 7 jaar). Anneke heeft geen kinderen. De moeder van Alex is in 2002 overleden. Alex woont samen zonder samenlevingscontract met Thea (leeftijd 31 jaar). Beiden werken voor het minimumloon en hebben geen vermogen. Bo en Chantal wonen bij hun moeder Diane (26 jaar oud). Joop heeft geen contact met hen. Via een gerechtelijke procedure tot vaststelling van het vaderschap, is vastgesteld dat Joop de vader/verwekker is. Maandelijks betaalt Joop als kinderalimentatie aan Diane voor de kinderen samen. In zijn testament heeft Joop de tweeling volledig onterfd. Anneke en Alex heeft hij elk voor 50% als erfgenaam benoemd. Verder heeft Joop de wettelijke verdeling in dit testament uitgesloten. Anneke heeft geen testament. Privévermogen Joop Joop heeft zijn eenmanszaak Alto eind 2011 verkocht aan zijn ex-werknemer Frits. Frits is geen familie van Joop. Na de overname exploiteert Frits de onderneming als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Vordering op Frits Joop heeft een vordering op Frits ter grootte van Frits is de lening aangegaan ter financiering van de aankoop van Alto. Frits lost de lening in 2016 volgens de leningsovereenkomst in zijn geheel af. Het rentepercentage op de lening is geheel afhankelijk van de winst van Alto in het voorgaande jaar en kan op basis van de leningsovereenkomst liggen tussen de 0% en 20% op jaarbasis. Over 2013 is de rente vastgesteld op 2%. De fiscalist van Joop heeft aangegeven dat er geen aanleiding bestaat om de lening af te waarderen. 2013, Stichting Certificering FFP Page 1 of 11

4 Bedrijfspand Joop heeft in 2012 een bedrijfspand gekocht. Hij verhuurt dit pand aan ex-werknemer Frits sinds eind 2012 (huurcontact tot eind 2022). Het bedrijfspand vormt bij Joop geen werkzaamheid in de zin van de Wet IB De volgende gegevens zijn verder nog van belang: - De WOZ-waarde en de waarde in het economisch verkeer van het pand in 2012 en 2013 is ; - De bruto huur bedraagt per jaar en is gezien de gebruiksmogelijkheden van het pand marktconform; - ABC bank heeft bij de aankoop op 1 januari 2012 een lineaire lening verstrekt van , het meerdere heeft Joop uit eigen vermogen, ontvangen uit erfenis van zijn ouders, gefinancierd. De looptijd van de lening is 20 jaar en Joop is vanaf 2012 een 10 jaar vaste rente van 5% per jaar verschuldigd; - De aan het pand gerelateerde uitgaven (onderhoud e.d.) zijn op jaarbasis Effectenportefeuille Zie de bijlage voor de effectenportefeuille. Joop heeft deze portefeuille samen met zijn beleggingsadviseur ingericht. Privévermogen Anneke Eigen woning Anneke heeft een eigen woning met een WOZ-waarde en een waarde in het economische verkeer in 2012 en 2013 van , die zij sinds 2000 samen met Joop bewoont. De woning is gefinancierd met een aflossingsvrije lening van , waarvoor een eerste hypotheek voor ABC bank is ingeschreven. Er is een vaste nominale rente afgesproken van 5% per jaar tot ultimo 2013, die Anneke achteraf ultimo van het kalenderjaar betaalt. Op 1 januari 2012 is Anneke bij DEF bank een lineaire lening van aangegaan met een looptijd van 10 jaar in verband met een verbouwing van de woning. Hiervoor is een tweede hypotheek op de woning van Anneke gevestigd. De nominale rente gedurende de periode van 10 jaar bedraagt 5% per jaar. De rente en aflossing betaalt Anneke achteraf ultimo van het kalenderjaar. Joop is voor beide schulden niet als schuldenaar opgenomen in de geldleningsovereenkomsten. Belang in Deventer B.V. Anneke heeft een 4,9%-belang in Deventer B.V. Deze B.V. verhuurt een kantoorpand aan drogisterijketen Jeuken. Deze drogisterijketen is een dochteronderneming van een beursgenoteerde onderneming. De resterende aandelen in Deventer B.V. zijn in handen van haar vader (5%) en haar broer Bert (90,1%). Het 4,9%-belang van Anneke is waard uitgaande van de waarde in het economische verkeer. De verkrijgingsprijs voor de aandelen van Anneke is , Stichting Certificering FFP Page 2 of 6

5 Jaarlijks wordt op de aandelen een gelijk dividend uitgekeerd. Het deel wat daarvan aan Anneke toekomt is (voor inhouding dividendbelasting). Tweede woning en schuld aan Deventer B.V. Op 1 januari 2012 heeft Anneke voor een tweede woning in eigendom verkregen in Friesland. De WOZ-waarde en de waarde in het economische verkeer in 2012 en 2013 zijn tevens Voor de financiering van de aankoop van deze woning heeft zij in 2012 een aflossingsvrije lening opgenomen bij Deventer B.V. van Hierop betaalt zij jaarlijks achteraf ultimo van het jaar 5% rente. De woning wordt niet verhuurd. Lijfrente Joop Lijfrente 1 Joop heeft in 2011 een direct ingaande lijfrente aangekocht bij een verzekeraar. De lijfrente kwalificeert in box 3. De levenslange uitkering op het leven van Joop is per jaar. Bij overlijden gaat de uitkering voor 70% over naar Anneke en keert dan levenslang uit. Lijfrente 2 Joop heeft verder een lijfrentespaarrekening, die sinds 2012 conform de fiscale regels in box 1 tot 1 februari 2037 jaarlijks bruto uitkeert. Pensioen Joop Joop heeft een pensioenaanspraak opgebouwd bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Het ouderdomspensioen is in 2012 ingegaan en bedraagt bruto per jaar. Er is geen sprake van een korting ten gevolge van de recente ontwikkelingen in de dekkingsgraad bij pensioenfondsen. Er is op de pensioeningangsdatum door Joop bepaald, dat er na zijn overlijden geen nabestaandenpensioen voor Anneke is. Inkomen Anneke Anneke is sinds 1 januari 2011 eigenaar van hondenkapsalon De Trimmer. Zij drijft deze onderneming als eenmanszaak en werkt er jaarlijks uur en heeft in 2013 een bruto winst uit onderneming van Daarvoor was zij officemanager. Uit die periode heeft zij nog een levenslooprekening met een saldo per 1 januari 2013 van (waarde per 1 januari 2012: 9.700). Pensioen Anneke Anneke heeft in het verleden pensioen opgebouwd. Volgens het in 2010 verstrekte Uniform Pensioen Overzicht (UPO) heeft Anneke vanaf haar 65 e jaar recht op een ouderdomspensioen van bruto per jaar. Gewenst besteedbaar inkomen/wens Joop en Anneke wensen een besteedbaar inkomen van per jaar. Verder willen zij Alex en Thea helpen bij de aankoop van een woning van , waarbij zij de financiering zo veel mogelijk binnen de familie willen houden. 2013, Stichting Certificering FFP Page 3 of 6

6 VRAGEN Deel 1 (algemeen) Betrek bij het beantwoorden van de vragen de volgende elementen: a. Belastingen b. Recht c. Pensioen, sociale zekerheid en verzekeringen d. Sparen, beleggen en financieren Met kosten of vermogensmutaties (zoals bijvoorbeeld rendement van effecten) die niet in de casus zijn gegeven, behoeft geen rekening te worden gehouden. Vraag 1 Geef cijfermatig inzicht in het Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI) van Joop en Anneke over Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI. Vraag 2 Geef cijfermatig aan hoe groot het nettovermogen van Joop en Anneke, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, is per 1 januari 2013 met daarbij de fiscale box waaronder het vermogensbestanddeel valt. Vraag 3 Geef uw analyse en advies voor Joop en Anneke in het kader van hun financiële planning. vraag 4: zie volgende pagina 2013, Stichting Certificering FFP Page 4 of 6

7 Vraag 4 Geef uw analyse en advies van de gevolgen van het overlijden van Joop op 1 januari , Stichting Certificering FFP Page 5 of 6

8 Bijlage Effectenportefeuille van Joop per 1 januari 2013 Aandelen Naam Waarde Dividendopbrengst voor dividendbelasting AEX-ETF (Tracker) Goud ETF (Tracker) Grondstoffen ETF (Tracker) , Stichting Certificering FFP Page 6 of 6

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie en 1 Casus (geen bijlagen) op 5 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 15 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836)

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836) Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 15 juni 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Salaris B.V. 1 175.000 175.000 Salaris 2 90.000 90.000 Privégebruik auto van de 2 0 10.000

Salaris B.V. 1 175.000 175.000 Salaris 2 90.000 90.000 Privégebruik auto van de 2 0 10.000 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 13 december 2013 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen.

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009 t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\FAMILIE\HUWELIJK\KNB BROCHURE HUW GERP VOORWAARDEN.DOC HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Pensioen Optimaal Hypotheek Comfortabel genieten van het leven

Pensioen Optimaal Hypotheek Comfortabel genieten van het leven Pensioen Optimaal Hypotheek Comfortabel genieten van het leven Er is nog zóveel te genieten U bent gepensioneerd én u hebt een eigen huis. Dat is mooi, want dan woont u feitelijk in uw appeltje voor de

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies.

Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies. Opgaven SEH Proefexamen 1 Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies. I II Als de cliënt onvoldoende informatie geeft, kan de adviseur op grond van zijn

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie