André Hoeve Boerderijnummer: 1078

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "André Hoeve Boerderijnummer: 1078"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: André Hoeve Adres: Noordspierdijkerweg 179 Postcode: 1643NM Woonplaats: Spierdijk Provincie: Noord-Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Jolanda Schilder Adres: Noordspierdijkerweg 179 Postcode: 1643NM Woonplaats: Spierdijk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Jolanda Schilder Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Andre Schilder :16 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar 2013 was weer een bewogen jaar op de Andre Hoeve. In februari zijn we gestart met kinderdagbesteding op zaterdag. Hiervoor hebben we iemand in dienst genomen. We startte met 2 kinderen. Al snel hadden we 5 kinderen op een zaterdag. Samen met een stagiaire worden de kinderen begeleidt. We willen niet meer dan 5 kinderen per zaterdag omdat we de groep echt kleinschalig willen houden waardoor we ook goed overzicht hebben. Ook de woensdagmiddag is nu open voor kinderen. Wekelijks hebben we 2 kinderen op de woensdagmiddag. In februari en maart hebben we veel evaluatiegesprekken gehouden met de deelnemers en hun begeleiders. Op 26 april hielden we een opendag voor familie en begeleiders. Ook de WMO van de gemeente Koggenland hadden we hierbij uitgenodigd. De wethouder kwam ook die dag. Deze dag zette we 5 personen in het zonnetje. Dit waren 5 deelnemers die al 5 jaar of langer bij ons op de boerderij komen. Een extraatje hadden ze zeker verdiend. Het was een geslaagde opendag met veel belangstellende. De deelnemers hebben bij ons altijd recht van inspraak maar vanaf dit jaar wordt dit ook schriftelijk vastgelegd. Dit proberen wij 1x per kwartaal te evalueren. In augustus kregen we de audit voor het Keurmerk "Kwaliteit laat je zien". Het kwaliteitssyteem en alle bijlage hebben we op dat moment herzien. Na een paar kleine wijzigingen werd ons keurmerk weer verlengd met een mooi positief verslag erbij over ons bedrijf. De klachtenprocedure moesten wij aanpassen. Verder hebben wij aandacht geschonken aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wat op 1 juli verplicht is op zorgboerderijen. Ook het huisregelment hebben wij aangepast met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en social media. In juli hielden we weer de jaarlijkse barbeque met zijn allen. Het was een mooie warme dag. Een goed begin van de zomervakantie. Sinds eind augustus hebben we een vrijwilliger die ons wil helpen met rijden van de clienten. Al onze clienten bieden wij aan om ze op te halen en thuis te brengen. Hier gaat veel tijd in zitten. Daarom zijn wij ontzettend blij met een vrijwilliger die 3 dagen de mensen veilig thuis brengt. In september kregen we een nieuwe stagiaire erbij. Zij assisteert ons op zaterdag en dinsdag. De stagiaire van afgelopen schooljaar mocht nog een extra jaar bij ons stage lopen. Zij komt op donderdag en vrijdag. Op 26 september hadden we weer ons jaarlijks boerderij uitje. We gingen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het was een zeer geslaagde dag. Iedereen had ontzettend genoten. Dit jaar hebben we een ontzettende goede oogst gehad uit de groente en kruidentuin. Verder hebben we een kar gemaakt die we dagelijks aan de weg zetten om dingen te verkopen, iets uit de tuin of onze zelfgemaakt jam. In oktober hebben we een traplift laten maken omdat bepaalde mensen moeite hebben met traplopen. 3

4 Met alle ouders van alle kinderen hebben we een evaluatiegesprek gehouden. Hieruit bleek dat alle kinderen zeer tevreden zijn over de dagbesteding die zij op zaterdag bij ons hebben. In december hebben weer bezoek gehad van de boerderij zwarte pieten. Tevens speelde we weer het Sinterklaasdobbelspel waardoor de deelnemers leuke kadootjes konden winnen. Met kerst gingen we dit jaar gourmetten. Daarbij kregen alle deelnemers een leuk kerstpakket. We hielden ook nog een anonieme kwaliteitsmeting onder de clienten. Ze mochten een cijfer geven voor de activiteiten, de sfeer, de begeleiding en de boerderij algemeen. Tevens hielden we weer het moment van inspraak. Dit waren de cijfers: activiteiten en werkzaamheden 8,25 Sfeer op de boerderij 7,9 begeleiding 8,1 boerderij algemeen 8,75 Gemiddeld tevredenheidscijfer is 8.3 Hier zijn wij erg blij mee ga ik voor de 8,5 Vanuit de inspraak kwam naar voren dat we de deuren van de konijnenhokken moeten aanpassen. Deze gaan soms lastig open wat niet prettig werkt voor de mensen. Onze onderhoudsman gaat dit voor elkaar maken. Oudjaarsdag sloten we het jaar goed af met oliebollen en appelflappen. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers begin Instroom uitstroom Einde Psychiatrie Verslavingszorg Verstandelijk. bep 1 1 dementerende

5 Autisme/ADHD overige 1 1 Kinderen Totaal Reden uitstroom: Te oud voor de zaterdag 1 Naar verzorgingstehuis 4 zorgboerderij is niet voor hun 2 Scholing en ontwikkeling Dit jaar weer 3 netwerkavonden bijgewoond van Landzijde. Het ging over hygiene Afstand en nabijheid en autisme. 3 leerzame avonden. Daarnaast hebben we de bedrijfshulpverlening herhaling weer gehad in oktober. In november heb ik een cursus gevolgd om stagiaires goed te begeleiden. Dit was een eis van Aequor. Heel goed om bij te wonen. Ik heb er echt iets van opgestoken. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? zeker! Door het hygieneprotocol in te vullen kijk je goed hoe de hygiene op je bedrijf is. Hieruit blijkt dat we de laarzenborstel moeten aanschaffen. Autisme komt veel voor op de boerderij waardoor herhaling van dit onderwerp 1x in de 2/3 jaar zeer zinvol is. We zijn er wel voldoende mee bekend. Alleen de begeleider die op zaterdag de kinderen begeleidt moet haar BHV nog halen. Er zit niet direct spoed bij omdat zorgboer of zorgboerin aanwezig is op de boerderij, maar wel een eis voor

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Client was raar gevallen steiger niet meer uitgestald laten staan op je bedrijf Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? februari maart evaluatiegesprekken gehouden met clienten en begeleiders inspraakmoment anonieme tevredenheidsmeting inspraakmoment bewaken de goede sfeer in de groep. Sommige clienten vinden 1 persoon erg aanwezig en storend in de groep. konijnenhokken renoveren zodat het verschonen van de hokken makkelijker gaat voor de clienten. clienten zijn over algemeen zeer tevreden traplift gebouwd omdat iemand slecht ter been moeite kreeg met traplopen Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) We werken ten alle tijde aan een veilige werkplek voor de deelnemers maar je kan het nooit 100% voorkomen. Deze meneer viel raar omdat hij in een steiger wilde klimmen op een verkeerde wijze. Dit mag niet meer gebeuren. We zullen ook geen steigers meer neer zetten op dagen dat de clienten er zijn. Clienten informeren wij regelmatig goed dat zij geen dingen mogen doen zonder onze toestemming. Vanuit de evaluaties en bijeenkomsten hebben wij de conclusie getrokken dat alle clienten zeer tevreden zijn op de Andre Hoeve. 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2013) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E de uitgebreide RIE gehad op het bedrijf vanaf 25 personen Oefening calamiteitenplan dit keer zonder brandweer Evaluatie gesprekken met deelnemers met begeleiders en landzijde Tevredenheidonderzoek deelnemers kinderen en clienten dagbesteding door de week Functioneringsgesprekken gesprek met medewerkers in dienst en ingehuurde medewerker Actualisatie BHV Zorgboerin en medewerker Opstellen jaarverslag arverslag aangemaakt Aanvraag Audit aanpassing huisregels klachtenregeling en keukentafelgesprek controle brandblussers HB controle nog 1 blusser erbij geplaatst Zoonosencertificaat Dierenartspraktijk netwerkavond hygiene landzijde laarzenborstel aanschaffen netwerkavond 2 landzijde afstand en nabijheid netwerkavond 3 landzijde autisme Opendag 5 jubilea deelnemers Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Het gaat goed. De audit net gehad waardoor wij bepaalde punten hebben gewijzigd. Laarzenborstel willen we nog wel aanschaffen. Door aanschaf van een traplift moeten wij deze ook jaarlijks laten keuren. Doordat wij nu ook met kinderen met een zorgvraag werken hebben we van alle medewerkers een VOG gevraagd. Doelstellingen voor het komende jaar Functioneringsgesprekken met begeleiders en ingehuurde medewerkers 1x per maand houden. Het realiseren van een nieuwe beneden kantine met grote keuken en daarbij een rolstoelvriendelijke toilet en douchegelegenheid en washok. Zodra dit klaar zullen we samen een warme maaltijd kunnen maken met de clienten. 7

8 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: André Hoeve Datum: april 2014 Boerderijnummer: 1078 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2013) inspraak bijeenkomsten jolanda inspraak bijeenkomsten jolanda inspraak bijeenkomst jolanda arlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E jolanda Oefening calamiteitenplan jolanda/andre Evaluatie gesprekken met deelnemers jolanda Tevredenheidonderzoek deelnemers jolanda Functioneringsgesprekken jolanda Actualisatie BHV andre/jolanda Opstellen jaarverslag jolanda traplift keuring Andre BHV plannen voor medewerker zaterdag Jolanda netwerkavond 1 landzijde Dementie Jolanda/Andre netwerkavond 2 landzijde Jolanda/Andre netwerkavond 3 landzijde Jolanda/Andre zoonosen aanvragen Andre

9 website aanpassen Jolanda inspraakmoment/keukentafelgesprek Jolanda inspraakmoment/keukentafelgesprek Jolanda inspraakmoment/keukentafelgesprek jolanda inspraakmoment/keukentafelgesprek jolanda evaluatiegesprekken Landzijde jolanda functioneringsgesprekken jolanda evaluatiegesprekken Landzijde Jolanda Acties vanuit kwaliteitssysteem Controle brandblussers Jolanda controle EHBO koffer Jolanda Acties vanuit audit Keukentafelgesprekken vasleggen en benoemen in JV Aandacht voor verantwoord gebruik mobieltjes en plaatsen van beeldmateriaal op sociale media. Opnemen in huisregels. jolanda jolanda Overige acties plattegrond en noodplan aanpassen als de nieuwe kantine klaar is Jolanda konijnenhokken aanpassen Andre aanschap laarzenborstel Andre

10 10

11 Opmerkingen bijlage(n) Aangepaste huisregels en klachtenreglement, inspraakmomenten en anonieme kwaliteitsmeting heb ik al bijgevoegd in het kwaliteitssysteem n.a.v. de audit 11

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag nuari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie