infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279 Onze gemeente schakelt over naar DIFTAR vanaf mei 2015 Kies uw afvalcontainer In mei verandert de inzameling van huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft) in onze gemeente grondig. Voor huisvuil krijgt u een grijze DifTar-container met een gegevens-chip. De bestaande groene gft-container wordt ook met een chip uitgerust. Met dit systeem van gedifferentieerde TARieven betaalt u niet langer per zak, maar per kilogram aangeboden afval. Dat zorgt voor een eerlijkere verdeling van de afvalkosten: hoe beter u sorteert, hoe minder u betaalt. Bovendien verkleinen we samen de afvalberg door minder afval te produceren en beter te sorteren en recycleren. Infobrief en folder Houd uw brievenbus in de eerste week van februari goed in de gaten. U krijgt dan een brief en infofolder over DifTar over hoe u uw afval moet aanbieden, hoe de betaling zal verlopen en wanneer de eerste inzameling is. U zult ook worden gevraagd het formaat van de container(s) aan te geven die u wilt ontvangen. Voor de inzameling van pmd en papier-karton verandert er niets. Voor meer informatie over DifTar kunt u nu al surfen naar Hebt u bijkomende vragen? Neem contact op met de DifTar-dienst van EcoWerf via het groene nummer (kies 1). De dienst is op weekdagen van 8.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur bereikbaar. Wat doen we in 2015? Met welk budget? In de gemeenteraad van 16 december werd het gemeentebudget 2015 goedgekeurd. Dankzij de voorzichtige raming van de ontvangsten en de nauwe opvolging van de uitgaven zit de meer jarenplanning van Herent op schema. Anders dan in heel wat gemeenten moet er niet ingrijpend bespaard of personeel ontslagen worden. In het budget 2015 bedragen de gewone werkingskosten 20,9 miljoen euro; dat is een daling met 1.6 %. De loonuitgaven beslaan hiervan 31%. Het aantal personeelsleden blijft behouden op het niveau van De gewone inkomsten worden geraamd op 24,1 miljoen euro of + 3.2%. Zo blijft er op de gewone werking een overschot dat kan worden aangewend voor investeringen en schuldafbouw. De tarieven van de op centiemen en de aanvullende personen belasting blijven ook in 2015 ongewijzigd. De schuldenlast kan voort worden afgebouwd: sinds 1 januari 2013 is de schuld met 18% gedaald. Tot 2020 wordt er jaarlijks minstens 2,6 miljoen euro afgelost. Over de beleidsperiode daalt de schuld zo met 41% tot 27 miljoen euro, waardoor er geleidelijk ruimte vrij komt voor nieuwe initiatieven. De toelagen aan het OCMW ( euro) en aan de politiezone HerKo ( euro) stijgen met 3%. De gemeentelijke bijdrage aan de financiering van de brandweer bedraagt De toelage aan IGO voor de voor- en naschoolse opvang Hib-Hop wordt opgetrokken naar euro. De budgetten voor cultuur, sport en jeugd (2,7 miljoen euro) blijven behouden op hetzelfde niveau, ondanks de vermindering van de Vlaamse toelagen aan de gemeenten. De exploitatie-ontvangsten (dagelijkse werking zonder investeringen of aflossingen) zijn euro, de exploitatie-uitgaven Ook het investeringsniveau blijft op peil. In 2015 worden er voor 5,4 miljoen euro nieuwe investeringsprojecten gepland. Bijna de helft hiervan gaat naar de aanleg en het onderhoud van straten, fiets- en voetpaden. Ook het verder oplossen van waterknelpunten en de restauratie van een aantal kerken vraagt grote bedragen. De uitbreiding van de parking van de sporthal Ivo Van Damme staat ingeschreven voor 2015, net zoals de aanleg van de kunstgrasvelden voor voetbal in Veltem en Herent. Voor de bouw van nieuwe lokalen kunnen de scouts van Winksele-Veltem Beisem rekenen op euro. Lees meer op blz. 2. Publiceren in het nummer van maart De volgende infokrant verschijnt begin maart. U kunt tot 2 februari teksten voor dat nummer bezorgen aan Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Voor UiT in Herent kunt u uw activiteiten in de UiTdatabank ingeven tot 2 februari. Volgende inleverdata 2 maart (infokrant april 2015) 6 april (infokrant mei 2015) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen A. Pollers, Spoorwegstraat 6 Herent 1

2 Gemeenteraad Varia De gemeenteraad heeft op 13 januari vergaderd. De goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken in De Kouter en op Raadslid Debra De Greef tijdelijk vervangen De raad heeft Jos Vercruysse aangesteld als gemeenteraadslid ter vervanging van raadslid Debra De Greef tijdens haar tijdelijke afwezigheid. Opvolger raadslid Anne Millon Raadslid Anne Millon heeft haar ontslag aan de raad aangeboden. De raad heeft Peter Janssens als haar plaatsvervanger aangesteld. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 10 februari in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. U kunt de agenda zeven dagen vooraf raadplegen in De Kouter en op Frans Geets overleden Gewezen schepen Frans Geets is op 26 november overleden. We danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en wensen de familie veel sterkte toe. Bericht aan de handelaars van de gemeente Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2015 Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in 2015 een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan op de volgende data: zondag 4 januari tot en met zaterdag 10 januari 2015 zondag 1 maart tot en met zaterdag 7 maart 2015 zondag 8 maart tot en met zaterdag 14 maart 2015 zondag 15 maart tot en met zaterdag 21 maart 2015 zondag 12 april tot en met zaterdag 18 april 2015 zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli 2015 zondag 5 juli tot en met zaterdag 11 juli 2015 zondag 12 juli tot en met zaterdag 18 juli 2015 zondag 30 augustus tot en met zaterdag 5 september 2015 zondag 6 september tot en met zaterdag 12 september 2015 zondag 13 september tot en met zaterdag 19 september 2015 zondag 4 oktober tot en met zaterdag 10 oktober 2015 zondag 13 december tot en met zaterdag 19 december 2015 zondag 20 december tot en met zaterdag 26 december 2015 zondag 27 december tot en met zaterdag 2 januari 2016 Nieuw nationaal oproepnummer wachtdienst apotheken Sinds januari is het nieuwe oproepnummer waar u op elk ogenblik terecht kunt om te weten welke de dichtstbijzijnde apotheek met wachtdienst is. Op de website kunt u terecht voor alle informatie over de Belgische apotheken met wachtdienst. Wat doen we in 2015? Met welk budget? vervolg De budgettaire moeilijkheden van het OCMW hebben geleid tot een tekort aan liquide middelen. Het gemeentebestuur heeft daarom eind december besloten aan het OCMW een lening van toe te kennen. Deze lening wordt tegen einde 2018 terugbetaald, waardoor er geen impact is op de gemeentelijke meerjarenplanning. De volgehouden inspanningen om de kosten onder controle te houden zorgen voor een meerjarenplanning die in evenwicht blijft, met een financiële reserve aan het einde van de beleidsperiode. Extra investeringen in 2015: verduistering en airco in klassen in Toverveld verwarming en dakherstel kinderopvang nieuwe openbare verlichting in Termerestraat slagbomen loods vervangen ramen 1ste verdieping Oud gemeentehuis afschermen grote berging Sporthal Ivo Van Damme vervangen verwarmingsketel Pastorij Herent heraanleg kampvuurcirkel in arduin en informatiebord Mollekensberg studie kleinhandel Herent uitwerking Burgemeestersconvenant aanwerving gemeenschapswacht euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Welke bedragen volgens het goedgekeurde meerjarenplan in openbare werken worden geïnvesteerd, vindt u in een overzichtstabel op blz. 3. En nog dit De gemeente tekent in op een kapitaalsverhoging van Iverlek voor ,03 euro. De verhoging wordt gefinancierd met een terugstorting van ,66 euro door Finilek, een extra dividend van ,20 euro van Finilek en ,17 eigen middelen. Gemeente Herent zoekt (m/v) In statutair verband: Met aanleg wervingsreserve (1 jaar) Stedenbouwkundig ambtenaar Niveau A/voltijds (bruto maandloon: van 2928,63 euro tot 3625,60 euro) houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld onderwijs en van een rijbewijs B Hoofdcontroleur der werken - Niveau B/voltijds 2de oproep (bruto maandloon: 2318,78 tot 2653,86 euro) houder zijn van een diploma HOKT/Bachelor of equivalent Contractueel - onbepaalde duur: Met aanleg wervingsreserve (1 jaar) Applicatiebeheerder Niveau B/voltijds 2de oproep (bruto maandloon: van 2318,78 euro tot 2653,86 euro) houder zijn van een bachelordiploma of equivalent Deskundige cultuur Niveau B/voltijds (bruto maandloon: van 2318,78 euro tot 2653,86 euro) houder zijn van een bachelordiploma of equivalent Deskundige administratie afdeling infrastructuur Niveau B/voltijds (bruto maandloon: van 2318,78 euro tot 2653,86 euro) houder zijn van een bachelordiploma of equivalent Contractueel - jaarcontract: Coördinator onthaal/secretariaat Niveau B/voltijds (bruto maandloon: van 2318,78 euro tot 2653,86 euro) houder zijn van een bachelordiploma of equivalent Werkleider Niveau C/voltijds 2de oproep (bruto maandloon: van1816,15 euro tot 2211,55 euro) houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of equivalent Wij bieden aan: Voltijdse functie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en bus abonnement Hoe kunt u solliciteren? Uw kandidaatstelling richt u op de voorgeschreven inschrijvings formulieren, met een kopie van het vereiste diploma, aan het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 11 februari 2015 (postdatum telt) Voor bijkomende inlichtingen, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de inschrijvingsformulieren kunt u terecht aan het onthaal, op de personeeldienst, T: ; of op 2

3 Openbare werken GEBOUWEN Omschrijving Status januari 2015 Volgende stap uitgaven * Subsidies (in euro) Maria-Hemelvaartkerk Winksele - restauratiedossier Subsidiedossier aan bevoegde overheid bezorgd - wachten op goedkeuring bij ministerieel besluit Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent - restauratiedossier Sint-Michielskerk Beisem - renovatie vloer en vloerverwarming Wachten op goedkeuring restauratiedossier bij ministerieel besluit Wachten op goedkeuring restauratiedossier bij ministerieel besluit na ontvangst ministerieel besluit subsidie - aanbesteding werken na ontvangst ministerieel besluit subsidie - aanbesteding werken na ontvangst ministerieel besluit subsidie - aanbesteding werken R : R : R : Restauratiepremie Restauratiepremie Restauratiepremie WEGEN- en RIOLERINGSWERKEN Omschrijving Status januari 2015 Volgende stap uitgaven * Eventuele subsidies Asfalteringswerken (vernieuwing asfaltverharding) in diverse straten Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden Opdrachten 2014 gegeven. De volgende opdrachten voor 2014 zijn nog uit te voeren: Roetaardstraat, Stationsstraat, Bertemsebaan, Lipselaan, Kleine Spekstraat, Sint-Benedictusstraat, Binnenstraat, Oud-Strijdersstraat. De volgende opdrachten voor 2014 zijn gegeven en nog uit te voeren: Bergenstraat, Schaffelkantstraat, Persilstraat, Wijgmaalsesteenweg. Herhalingsopdracht voor dienstjaar 2015 gunnen. A 2014 : K 2015: Goedkeuring nieuw dossier / bestek door gemeenteraad, aanbesteding. Buitengewoon onderhoud van kasseiwegen Broekstraat uitgevoerd in Goedkeuring nieuw dossier/bestek door gemeenteraad. K 2015: Kerkweg en Notelarenweg: wegenis- en swerk, oplossen wateroverlast, afkoppelingen op privéterrein Bufferbekkens (aanleg) - erosiedossier (Diependaal, Schoonzicht, Keeromstraat) - erosiedossier (Heuvellaan) N26, herinrichting van ring Leuven tot Acacialaan (Herent) miv fietsersbrug over E314 N26, kruispunt Omleiding met Mechelsesteenweg, aanleg rotonde noord en ontsluiting Tildonksesteenweg N26, verbindings N26 Buken - Ellestraat (VBR Mechelsesteenweg fase 2), Ellestraat, Oude Hoevestraat, Ketelstraat, Kortestraat, Lindenstraat, Molenweg, Rijgelstraat en Molenbaan N26, verbindings N26 Ellestraat - Omleiding (VBR Mechelsesteenweg Fase 3), Kleine Kerkweg, Drieskensweg, Bosstraat, Sint-Benedictusstraat, Dorenstraat en Timmerik A 2014: K 2015: Start: 5 januari Uitvoering. A: wegenis en rio.) A: (afkoppelingswerk) Subsidiedossier goedgekeurd, ontwerp in opmaak, subsidiedossier Heuvellaan in behandeling Ontwerper aangesteld Samenwerkingsovereenkomst met Gewest afgesloten Werken in opdracht van Aquafin. Gemeentelijk aandeel: afkoppeling van de woningen langs het traject en gescheiden in de aansluitende straten Werken in opdracht van Aquafin. Gemeentelijk aandeel: afkoppeling van de woningen langs het traject en gescheiden in de aansluitende straten Onteigeningen - aanvraag stedebouwkundige vergunning - aanbesteding Voorontwerp in opmaak, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer Grondverwervingen en opmaak voorontwerp, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer Opmaak ontwerp, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer Opmaak ontwerp, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer N2, herinrichting van ring Leuven tot Terbankstraat (Herent) Ontwerper aangesteld Voorontwerp in opmaak, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer N2, aanleg verbindings opname lozingspunt Terbankbosweg Overeenkomst afgesloten met Aquafin en Agentschap Wegen en Verkeer Vloerstraat, Provijnstraat - aanleg van gescheiden met maximale afkoppeling op privéterrein en wegeniswerken Belsenakestraat - aanleg van gescheiden met maximale afkoppeling op privéterrein en wegeniswerken Molenveld fase 1, verbindingsweg tussen Rijweg en Kouterstraat en heraanleg Kleine Molenweg Molenveld fase 2 Aanstelling van een ontwerper, uitvoering naargelang planning Agentschap Wegen en Verkeer K : Gewestbijdrage Gewestbijdrage Gewestbijdrage Studiebureau aangesteld, subsidieaavraag ingediend Wachten op goedkeuring subsidies gewestbijdrage Gewestbijdrage Studiebureau aangesteld, subsidieaavraag ingediend Wachten op goedkeuring subsidies gewestbijdrage Gewestbijdrage Verkavelingsvergunnigen deel 1 en deel 2 door gemeente afgeleverd. Resultaten beroepsprocedures hiertegen worden ingewacht. In uitvoering. Haachtstraat, aanleg van fietspaden tussen Veltem-Beisem en Buken Ontwerper aangesteld. Voorontwerp opgemaakt. Opmaak ontwerp K : Fietsfondssubsidies Dorpsplein en Pastoor De Clerckstraat, heraanleg met swerken Studiebureau aangesteld, subsidieaanvraag ingediend Wachten op goedkeuring subsidies gewestbijdrage Gewestbijdrage Termerestraat, aanleg van fietspaden tussen zone 30 en N2 Ontwerper aangesteld. Opmaak ontwerp. K: Fietsfondssubsidies Uitvoering, Aanleg voetweg De Kraal tussen Hogebeek en parking Warotstraat Ontwerper aangesteld. Aaanvraag bouwvergunning. Uitvoering Plaatsen van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA s) 20 IBA s geplaatst in Verdere onderhandeling en plaatsing van de IBA s met afkoppeling op privéterrein K: Vernieuwen openbare verlichting in Sergeysstraat en Schaffelkantstraat aanleg kabels door Eandis. K: * Kredieten (K) Aanbestedingsbedrag (A) of Raming (R) of Reeds Verrekend (RV) of Eindstaat (E) incl. btw in euro Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Iverlek , Eandis , Telenet , Belgacom helpdesk Van Couwenhovelaan Telenet vervangen van het ondergrondse kabelnet Haachtstraat Telenet vervangen van het ondergrondse kabelnet Dorpsstraat 29 Telenet aansluiting appartement op het ondergrondse net Karrestraat Iverlek uitbreiding gasleiding Leo Meulemansstraat / Belgacom telecommunicatiewerken Mechelsesteenweg Neerijsestraat 30 Eandis aansluiting elektriciteit via doorsteek verkaveling Molenveld Belgacom telecommunicatiewerken De nutsmaatschappij informeert de buurt bij het begin van de werken. Melding lokale productie bij Eandis is verplicht Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen, moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. Dat is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het elektriciteitsnet. U kunt een installatie voor lokale elektriciteitsproductie online melden via > mijn groene energie > Lokale productie > Criteria voor een melding 10 kva of in een klantenkantoor van Eandis. Elke melding moet worden vergezeld van een AREI-keuringsverslag, het elektrische ééndraadschema van de installatie en het gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die zijn vermeld in het keuringsverslag. Meer informatie? Surf naar > mijn groene energie > Lokale productie en lees de uitgebreide lijst vragen en antwoorden en de brochures over lokale productie. 3

4 Woonwijzer Ook in 2015 zijn er nog premies voor wonen Met het aantreden van de nieuwe regeringen zijn er een aantal wijzigingen aan de premies voor wonen. We zetten het voor u op een rijtje, per betalende overheid. Omdat we onvoldoende ruimte hebben voor zeer gedetailleerde info, verwijzen we u door naar het Woonloket en De Federale overheid De belastingvermindering voor dakisolatie van 30% blijft behouden. De aftrek voor inbraak- en brandpreventie wordt echter afgeschaft. De Vlaamse overheid De renovatiepremie is sinds 1 december 2014 een belastingvermindering. De voorwaarden van inkomen, eigendom, woning en het soort werken dat in aanmerking komt, blijven ongewijzigd. Het gaat hier om een premie voor grotere werken waarvoor u minstens euro (exclusief BTW) aan facturen moet kunnen voorleggen. De facturen mogen over een periode van 3 jaar gespreid zijn. Kosten voor isolatie komen niet in aanmerking. Tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 kunt u geen aanvraag indienen. U kunt zich wel registreren op de website van Wonen Vlaanderen. Aan de verbeteringspremie verandert er niets. Die kan worden aangevraagd voor nagenoeg dezelfde werken als de renovatiepremie, maar u hoeft niet voor euro aan facturen te hebben. De inkomensgrens is strenger en de premie bedraagt een vast bedrag per bouwonderdeel (tussen 600 en euro). De aanpassingspremie is voor inwoners die ouder zijn dan 65 en hun huis aanpassen om langer thuis te blijven wonen. Het kan gaan om de installatie van een traplift, het wegwerken van drempels, het automatiseren van rolluiken of garagepoorten, het aanpassen van de badkamer Ook hier geldt een vrij strenge inkomensgrens. De premie bedraagt 50% van de facturen met een maximum van euro. De provincie Vlaams-Brabant De provinciale aanpassingspremie geldt voor ongeveer dezelfde werken en kan worden gecombineerd met de Vlaamse premie. Zowel 60+ers als personen met een beperking kunnen de premie aanvragen. U mag geen andere woning bezitten. De premie bedraagt 50 tot 75% van de facturen met een maximum van euro. De provincie keert tevens een extra premie uit voor hoogrendementsglas. Indien u de premie van de netbeheerder ontvangt voor het vervangen van ramen, krijgt u er een extra premie van de provincie bovenop. De premie van de provincie is aan een inkomensgrens gebonden en bedraagt 250 of 500 euro. Kwetsbare doelgroepen kunnen van de provincie voor dak- of zoldervloerisolatie een extra premie krijgen van 3 tot 8 euro/m², afhankelijk van wie de isolatie plaatst en wat de isolatiewaarde is. Tot de kwetsbare doelgroepen behoren onder andere mensen die een leefloon ontvangen, mensen in budgetbegeleiding en mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. De netbeheerder De netbeheerder Eandis geeft premies voor energiebesparende investeringen. De premies blijven in 2015 behouden. In de loop van het jaar worden ze geëvalueerd; mogelijk veranderen ze in De premies gelden voor bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006). Gedetailleerde info vindt u op of Voor nieuwbouwwoningen is er een premie voor een verlaagd energieprestatiepeil afhankelijk van het peil en het moment van de bouwaanvraag. De gemeente Herent Alle gemeentelijke premies blijven bestaan in Een overzicht: De gemeente keert een aanpassingspremie uit. Indien u de premie van de provincie Vlaams-Brabant ontvangt, krijgt u een extra premie van maximum 500 euro. Verder ondersteunt de gemeente ook in 2015 verder energiebesparende werken: Premie voor dak- of zoldervloerisolatie en voor spouw- of buitenmuurisolatie: tussen 50 en 200 euro Premie voor het hergebruik van regenwater: regenwaterput van minimum 5000 liter en aangesloten op minstens 2 punten (WC, wasmachine, buitenkraan): 0,15 euro/liter met een maximum van 90% van het factuurbedrag. Premie voor een infiltratievoorziening: 0,15 euro/liter buffervolume met een maximum van 90% van het factuurbedrag. Premie voor de afkoppeling van afvalwater en regenwater: 30 euro/ lopende meter, verhoogd met 3,75 of 4,75 euro of 21 of 35 euro, afhankelijk van in welke materiaal de leidingen gelegd worden (gras, grint, asfalt, beton). FRGE-lening voor energiebesparende investeringen. De lening bedraagt maximum euro, de terugbetalingsperiode is ten hoogste 5 jaar en de rentevoet is 2%. Lagere bedragen en kortere looptijden zijn mogelijk. Voor meer informatie kunt u op het woonloket terecht. Milieu Ruim hondenpoep op Hondenpoep is niet alleen vervelend en vies, maar kan ook wormen verspreiden die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen kunnen besmet raken. Als hondenbezitter kunt u deze overlast vermijden door een plastic hondenpoepzakje mee te nemen als u gaat wandelen met uw hond. Dergelijke zakjes zijn te verkrijgen in dierenspeciaalzaken en bij de dierenarts. Aan het centraal onthaal van De Kouter zijn gratis geplastificeerde affiches te verkrijgen waarmee u uw buurtbewoners op een ludieke wijze inlicht dat u niet opgezet bent met hondenpoep voor uw deur. Populieren Leuvense Vaart geveld Nog tot 28 februari velt stad Leuven in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos/Waterwegen en Zeekanaal 769 kaprijpe populieren op het grondgebied van Leuven, Haacht, Boortmeerbeek, Zemst en Mechelen. Vanaf 1 maart worden er inheemse boom- en struiksoorten aangeplant. Op zater-, zon- en feestdagen blijft het jaagpad open voor wandelaars en fietsers, op andere dagen is er tussen 7 en 19 uur een omleiding. Meer inlichtingen: maar ruim het toch maar best op Elk kakje hoort in een zakje, en in een vuilbakje! Hondenpoepzakjes zijn te verkrijgen bij de dierenarts en in elke dierenspeciaalzaak VU: gemeentebestuur Herent, Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent 4

5 Milieu Actie tegen zwerfvuil 2015 Een veilige, schone en leefbare woon-, werk- en schoolomgeving willen we allemaal. Daarom organiseert de gemeente van maandag 9 tot zondag 15 maart 2015 een opruimactie. Wilt u graag meehelpen met het opruimen van zwerfvuil dat in onze bermen, parken, perken, langs straten en op de pleinen ligt? Dat kan. U krijgt daarvoor van de gemeente 4 witte vuilniszakken per deelnemer om het zwerfvuil in te stoppen. Wie wil, kan ook een grijper, en veiligheidsvestje en handschoenen krijgen (zolang de voorraad strekt). Praktisch Van 16 tot 25 februari: geef op wie deelneemt (aantal kinderen, aantal volwassenen, adres, telefoon en/of ), wanneer en welke omgeving u wilt opruimen en welk opruimmateriaal u wenst. De aanvraag verloopt via mail aan of via het onthaal van De Kouter. Van 2 tot 6 maart: haal het aangevraagde materiaal en de vuilniszakken af in de gemeentelijke werkplaats, Spoorwegstraat 8 van 8 tot 12 uur en van 13 tot uur. Opruimactie Van 9 tot 15 maart: u kunt de witte vuilniszakken met zwerfvuil in de gemeentelijke bladkorven plaatsen. In de zakken mag alle zwerfvuil. Afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden mag u naast de bladkorven leggen. De zakken en de rest van het zwerfvuil worden in dezelfde week en de week erna door de gemeentelijke diensten opgehaald. Al het zwerfvuil wordt in een container aan het gemeentehuis verzameld en gewogen. Meer info: (vragen naar Sarah Geldof) of mail Vrijdag 13 februari Dikketruiendag De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De verwarming gaat steeds hoger Nochtans is de kamertemperatuur een doorslaggevende factor in het energieverbruik van de verwarming. De thermostaat één graad lager zetten, levert een energiebesparing op van 7 tot 10%. Wie de thermostaat verlaagt van 22 C naar 18 C bespaart tot 35% energie. En andersom natuurlijk. Bij een kamertemperatuur van 25 C wordt maar liefst tot 60 % meer energie verstookt dan bij een kamertemperatuur van 20 C. DIKKE TRUIEN DAG 13 FEBRUARI 2015 Isoleer eerst je lichaam V.U.: Jean-Pierre Heirman, Secretaris-generaal Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel Isoleer uzelf, draag warme kleding Dat is efficiënter dan het verwarmen van een hele ruimte; er moet immers maar een dun laagje lucht worden opgewarmd. Trek dus een mooie dikke trui aan of zelfs thermische onderkleding. Zonder is gezonder Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden kunnen een plaag effectief bestrijden, maar zijn ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met het regenwater naar de waterlopen en bedreigen het waterleven. Vanaf 1 januari mogen openbare diensten volgens het nieuwe decreet Duurzaam pesticidengebruik geen pesticiden meer gebruiken om onkruid te bestrijden op wegen voetpaden, kerkhoven De gemeente past de volgende alternatieve methoden toe: alle straten en goten worden regelmatig geveegd om opgehoopt vuil en voedingsbodem voor onkruid te verwijderen; regelmatig doen een grote en een kleine veegwagen uitgerust met onkruidborstels een ronde om het opschietende onkruid weg te halen; onkruid wordt bestreden met hete lucht, stoom, branden ; waar het niet mechanisch kan, wordt het onkruid met de hand uitgetrokken of met staalborstels; bij het ontwerp van nieuwe wegen, plantvakken, speeltuinen, parken wordt erop gelet dat onkruid minder kans krijgt of makkelijk pesticidenvrij te bestrijden is. De gemeente doet er alles aan om een net straatbeeld te behouden. De alternatieve methoden zijn echter minder efficiënt dan sproeimiddelen. We moeten dus wennen aan het feit dat het straatbeeld wat groener zal ogen. Wat betekent de nieuwe regelgeving voor u? Concreet betekent het decreet dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij moeten onderhouden. Maar ook u moet voortaan uw voetpad zonder pesticiden schoon houden. In een grondwaterbeschermingszone en langs grote en kleine waterlopen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden, om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te garanderen en om het leven in het water te beschermen tegen vervuiling. Om u te helpen om uw huis en tuin te vrijwaren van giftige bestrijdingsmiddelen geven we elke maand enkele tips. Tips februari De voegen van uw terras of oprit kunt u onkruid- en mosvrij maken met een hogedrukspuit. Na deze behandeling vult u de voegen tussen de klinkers weer op met fijn wit zand. Het voedingsarme zand voorkomt in de zomer de groei van onkruid tussen de voegen. In februari is onkruid (brandnetels, kweekgras, veldkers ) gemakkelijk uit te trekken. Zit er teveel mos in het gazon, dan mag u nu kalk strooien om ervoor te zorgen dat de bodem minder zuur wordt; Strooi rond de fruitbomen een laag van goed verteerde stalmest of uitgerijpte compost. Deze laag houdt het onkruid onder de bomen tegen, zorgt voor voedsel en is een goede waterbuffer; Muizen in huis. Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf uw handen in met aarde of draag handschoenen. De muis kan ook levend gevangen worden. Graankorrels of kaas lokken de muis. Laat de muis vrij in de natuur. Meer info? Meer tips zijn te vinden op TEMENT ILIEU, NATUUR & ENERGIE 5

6 Internationale samenwerking Politie HerKo Guatemalteekse leerkrachten op bezoek in Herent De scholen van Herent hebben al jaren een uitwisselingsproject met scholen in Guatemala (Alta Verapaz). Dit internationaal project wordt ondersteund door de Noord-Zuiddienst van de gemeente Herent en kadert perfect in de opdracht van scholen om aandacht te besteden aan mondiale opvoeding. Vier Guatemalteekse leerkrachten bezochten in het kader van dit project onze Herentse dorpen. Een rijk programma De leerkrachten Arnoldo, Arnulfo, Armando en Arnoldo werden op 12 november verwelkomd in de Pastoor de Clerckschool in Veltem. Met een muzikale act werd het startschot gegeven voor de tiendaagse uitwisseling. Er volgden bezoeken aan het eerste en tweede leerjaar. Onze gasten woonden een lesje aanvankelijk lezen bij. Ze observeerden in het tweede leerjaar hoekenwerk en een activiteit met werkwinkels. Zelf gemaakte interessante materialen werden uitgewisseld. Tijdens de broodmaaltijd met het schoolteam kregen we, met de hulp van tolken, informatie over het onderwijssysteem in Guatemala. In de namiddag verrasten Arnulfo en zijn collega s ons met een kunstwerk op onze buitenmuur. s Anderendaags kwam Toverveld (Veltem) aan de beurt. De onderwijzers uit Guatemala kregen wiskunde, muziek, Frans en een poppenkast te zien. Zelf lieten ze zich natuurlijk ook niet onbetuigd: ze leerden de kinderen van het kinderkoor in Toverveld een Spaans liedje aan. Ook de ceremonie op het kerkhof ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog met het spelen van de Last Post liet een diepe indruk na. Na een druk bezet weekend togen ze maandag 17 november weer richting PDC -school voor een bezoek aan de kleuterschool en het zesde leerjaar. Bij de oudste kleuters werden de kamishibai en de Axenroos voorgesteld. In het zesde leerjaar volgde ze een les CLIM (coöperatief leren in multicultureel perspectief). Dinsdag 18 november en woensdag 19 november trok de delegatie naar De Bijenkorf (Herent). Bij het musiceren met van recyclagematerialen gemaakte instrumenten, kreeg de leerkracht fel gesmaakte assistentie van onze gasten. De oudste kinderen experimenteerden met proefjes. Het grootouderfeest liet een diepe indruk na bij grootouders, kinderen én bij onze Guatemalteekse gasten. Tot slot kwam De Kraal (Herent) aan de beurt. Die school is een nieuwe partner in het samenwerkingsverband met Guatemala. De kennismaking met het grote team van de school stond dan ook centraal. Dat kinderen ook veel leren buiten de muren van de school, ondervonden onze gasten toen ze met een klas een bezoek brachten aan museum M in Leuven. Tal van nevenactiviteiten Naast deze schoolbezoeken, waren er het Q ontbijt en een les Q eqchi, gegeven door onze gasten. Verder liet de delegatie ons tijdens een namiddag in de bibliotheek kennismaken met enkele leuke knutselideetjes. Tijdens de publieksavond in GC De Wildeman, kregen de aanwezigen een creatief overzicht van de belangrijkste momenten van de tiendaagse. Het was niet alleen leerrijk voor de delegatie, het was ook een enorme verrijking voor ons, leerkrachten en kinderen in België. De rijkdom van het uitwisselen met en van elkaar moet zeker behouden blijven, klonk de evaluatie. Logisch dus, dat het project verder loopt. Een delegatie van 8 leerkrachten uit de vier scholen zal in juli 2015 een bezoek brengen aan scholen in Guatemala. Dit netoverstijgend project is een zeldzaam gebeuren in ons land. De motivatie van de deelnemers is groot. Ze begonnen alvast met lessen Spaans, opdat de communicatie aan de overkant van de oceaan vlot zou verlopen. Annemie Szajkovics, directie Pastoor de Clerckschool Hebt u al diefstalpreventief advies aangevraagd? Gratis diefstalpreventief advies Om inwoners te ondersteunen bij preventieve maatregelen biedt de politiezone Herent- Kortenberg reeds verscheidene jaren gratis en vrijblijvend diefstalpreventief advies aan. De dienstverlening houdt in dat een diefstalpreventieadviseur van de lokale politie bij u thuis langs komt om samen met u uw woning te inspecteren op inbraakgevoelige punten. Een bezoek neemt ongeveer een uur in beslag. U krijgt een advies op maat dat samengevat wordt in een rapport en u ontvangt nuttige folders. U kunt eveneens een advies krijgen op basis van (ver)bouwplannen. Vraag advies vóór u slachtoffer wordt! Uit de cijfers van 2014 blijkt dat het merendeel (ongeveer 60%) van de diefstalpreventieve adviezen pas wordt aangevraagd nadat men slachtoffer is geworden van een inbraak(poging). Indien u meer informatie wenst over diefstalpreventie of een afspraak wil maken, kunt u steeds contact opnemen met onze diefstalpreventieadviseur op (tijdens de kantooruren) of via Flitsacties Herent december 2014 Straat Toegelaten snelheid Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal geflitste voertuigen Percentage geflitste voertuigen Tildonksesteenweg 50 km/u ,7% Bijlokstraat 50 km/u ,7% Mechelsesteenweg (N26) 70 km/u ,7% Burgerlijke Stand Geboortes Mats Lemmens, zoontje van Jan Lemmens en Inge Geens Lore Pardon, dochtertje van Sofie Pardon Lukas Adriaens, zoontje van Dries Adriaens en Katrien Piessens Jayden Willems, zoontje van Jens Willems en Karen Pittomvils Arnaud Purnal, zoontje van Andries Purnal en Karlien Michiels Sundar Cobbaert, zoontje van Piet Cobbaert en Bindu Stuyck Mirte Jacobs, dochtertje van Nico Jacobs en Siska Deprez Quinten Steenwegen, zoontje van Jeroen Steenwegen en Sofie Neutjens Isaure Hauben-Vanherck, dochtertje van René Hauben en Katrijn Vanherck Mavi Kurtgozu, dochtertje van Mehmet Kurtgozu en Nurhak Dogan Fenne Onkelinx, dochtertje van Emmanuëlle Onkelinx Arthur Vandergucht, zoontje van Stijn Vandergucht en Veerle Servaes Jarne Dehaen, zoontje van Geert Dehaen en Marijke Stevens Vesper Van den Kerckhove, dochtertje van Olivier Van den Kerckhove en Eulalie Masy Marilou Smout, dochtertje van Fons Smout en Janne Pardon Mil van Mellaert, zoontje van Stefan Van Mellaert en Evelien Smeets Merel Nijs, dochtertje van Steven Nijs en Elke Mommaerts Noah Thielens, zoontje van Kevin Thielens en Marieke Osstyn Tobias Nicholls, zoontje van John Nicholls en Karla Poot Rémi Soete, zoontje van Stijn Soete en Isabel George Oliver Schueremans, zoontje van Hans Schueremans en Anna Schokkaert Cedric Decoster, zoontje van Raf Decoster en Katia Grouwels Eben Walraet, zoontje van Frédéric Walraet en Annelies Paulus Amber Moens, dochtertje van Lieven Moens en Carla Geeroms Mil Debecker, zoontje van Dries Debecker en Lore Helsen Amélie Goossens, dochtertje van Frédéric Goossens en Marie Klein Jarne Mertens, zoontje van Bruno Mertens en Daisy Tanson Lu-Panhgnya Chun, zoontje van Samnang Chun en Chhaivy Song Aden Ildri, zoontje van Hakan Ildri en Tuba Bircan Amélie Moulin-Romsée, dochtertje van Peter Moulin- Romsée en Els Jacobs Luk Van Biervliet, zoontje van Ben Van Biervliet en Caroline Borremans Gouden Bruiloft Erik Verbrugghe en Lea Haerens - 7 november Laurent Abeloos en Francine Hermans - 28 november Diamanten Bruiloft René Cochet en Joanna De Cremer - 27 november Joannes Van Opstal en Antoinette Vandewiele - 2 december Platina Bruiloft Alardus Van der Stappen en Maria Brullemans - 2 december Overlijdens Joanna Waerzeggers, echtgenote van Jan Boven Jeanne Demey, weduwe van Michel Vanden Bak Mathilde Vanaken, weduwe van Franciscus Delmont Wim Schamp, echtgenoot van Gina De Groot Lucette Mommaerts, echtgenoot van Alexander Wils Karine Sonneville Emiel Ropcier, weduwnaar van Léontine Maes Victorina Wallenus, echtgenote van Arthur Meurrens Gaston Gielens, weduwnaar van Maria Penninckx Julia Massy, echtgenote van Joannes Michiels Lucien Vandenplas, echtgenoot van Alida Buelens Marie Vranckx, weduwe van Michel Vandendriessche Marcel Morrens Simonne Vervoort, weduwe van Hugo Piot Louis Claessens, weduwnaar Elvira Rillaerts Henricus Vandoren, weduwnaar van Maria Lemmens Albert Vandoren, echtgenoot van Yvonne Ackermans Roger Geets, echtgenoot van Jacqueline Ghesquire Jozef Joris Henri Hardy, weduwnaar van Anna Meulemans Noël Saelens, echtgenoot van Elisa Coppesmette Jean Vanhove, echtgenoot van Olga Laporte Maria Moelants Guillaume Vanderveken, echtgenoot van Annie Clevers Ludo Thierens, echtgenoot van Suzanne Sijmons Jules Van den Eynde, echtgenoot van Claire Bruelemans Philippe Nolet, echtgenoot van Cornelia van Damme Bertine Schauwers Jozef Van den Bosch, echtgenoot van Martha Van den Eynde Emma Leeuws, weduwe van Germain Verheyden Milan Zupko, echtgenoot van Ingrid Zupkova Adoline Van de Sype, weduwe van Louis Devyver Theodoor Vekemans, echtgenoot van Gisèle Declercq Rosalia Schoevaerts, weduwe van Jozef Bisschop Simonne Plas Anna Ooms, weduwe van Maurus Van Audenhaege Victor Vandenhoeck, echtgenoot van Anita Van der Auwermeulen Willy Craps François Mees Eugenia Vanvaerenbergh, weduwe van Ludovicus Schueremans Elisabeth Otto, echtgenote van August Meeus 6

7 Sociaal Huis Lokaal Dienstencentrum d Ontmoeting (LDC) Mechelsesteenweg 485/487, Herent D Ontmoeting is een plek in de gemeente waar mensen kunnen samen komen om te eten, om te drinken, om te leren, om te spelen, om te luisteren, om te praten, om informatie te vragen, om dienstverlening aan te vragen Kom dus zeker ook eens langs! Wat valt er in februari te beleven? Babbel en ontmoeting Loop eens binnen in ons salon voor een praatje. U kunt er ook de krant inkijken en de computer raadplegen. Onze vrijwilligers zullen u gastvrij onthalen. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur. De Pollepel Iedere weekdag om 12 uur kunt u terecht in De Pollepel voor een warme maaltijd tegen 8 euro. Geen inschrijving nodig. Lokaal: de Eetplaats, de deuren gaan open vanaf uur, de maaltijd wordt opgediend om 12 uur. Laatste maandag van de maand: menu van de Chef (15 euro) Kaarten op donderdag Elke donderdagnamiddag vanaf 14 uur (behalve op feestdagen) Lokaal: de Cafetaria gratis deelname Breiclub op woensdag en donderdag Samen haken, breien U brengt uw werkje mee of we zetten u ter plekke in gang. Begeleiding: Sonia Houblon Elke woensdag van 14 tot uur Elke donderdag van 18 tot uur Lokaal: de Eetplaats/de Salon gratis deelname. Café Combinne Interculturele praatgroep; elke donderdag van tot uur Lokaal: de Eetplaats - gratis deelname Zingen met plezier Voor iedereen die graag samen zingt met anderen. Noten lezen moet u niet kunnen. Soms zingen we meerstemmig, af en toe ook in een andere taal dan in het Nederlands. Leiding: Lieve Neukermans Dinsdag 3 en 17 februari van 14 tot uur. Lokaal: de Eetplaats- 2 euro per keer Pannenkoekennamiddag Maandag 2 februari van 15 tot uur valt er weer te smikkelen. Lekkere pannenkoeken tegen democratische prijzen. Lokaal: cafetaria. (Familie) workshops op woensdag Crea met klei woensdag 4 februari van 14 tot uur Creatief tekenen woensdag 18 februari van 14 tot uur Crea workshops voor kinderen vanaf 5 jaar, die begeleid zijn van een (groot)ouder. (Begeleiding door een volwassene is vereist). De volwassen begeleider kan zeker ook mee doen. Begeleiding: Heidi Schueremans Lokaal: de Eetplaats prijs: 5 euro (materiaal inbegrepen) Max. 15 deelnemers Inschrijving nodig (via mail of vooraf in het LDC) Workshop Koken Vergeten groenten Misschien hebt u het ook al gemerkt: de vergeten groenten zijn terug! Er zijn er heel wat zoals pastinaak, warmoes, raapjes, rammenas, aardpeer Onder begeleiding van Rik Homblé gaat u er mee aan de slag om er een lekker gerecht mee te maken. Maandag 16 februari van 13 tot 17 uur. Lokaal: De keuken - Prijs: 10 euro (ingrediënten inbegrepen) Meebrengen: schort, keukenmesje en snijplankje Max. 8 deelnemers. Inschrijving nodig (via mail of vooraf in het LDC) Componeren met kleur Wie creatief wil zijn met verf, moet zeker eens deelnemen aan de workshops op donderdag 5 en 12 februari, telkens van tot 17 uur. O.l.v. Karine Gutschoven maakt u een eigen creatie met acryl op doek (40 cm/40 cm). Prijs: 20 euro/ schilderij (materialen inbegrepen). Meebrengen: haardroger, schort en luxetijdschriften indien mogelijk. Max. 10 deelnemers. Inschrijving nodig via mail: Betaling: voor 25 januari 2015 in het LDC d Ontmoeting. Pas na betaling komt u op de deelnemerslijst te staan! Contactpersoon: Colette Truant, Hebt u graag meer inlichtingen over deze activiteiten? Of hebt u zin om mee te werken aan de verdere uitbouw van LDC d Ontmoeting? Stuur een mailtje naar of telefoneer (vragen naar Lydia Leys). LDC d Ontmoeting, Mechelsesteenweg is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van tot 17 uur. Volg ons op: ldcdontmoetingherent.blogspot.com Gezondheidslaan 13 Aan de hand van een spel vergaart u heel wat tips en tricks om uw woning gezond te houden. Leuk en leerrijk. Donderdag 19 februari vanaf 14 uur. Lokaal: De eetplaats gratis deelname. Muziek- en dansnamiddag: Optreden van FIVER Maandag 23 februari van tot 17 uur wordt er muziek gemaakt in het LDC. Wie zin heeft kan ook een danske placeren! We maken er een heus feestje van! Lokaal: de cafetaria gratis deelname. De Pollepel: het restaurant van LDC d Ontmoeting In het lokaal dienstencentrum willen we mensen samen brengen en de kans geven om anderen te ontmoeten. Daarvoor is er een aanbod aan activiteiten. Maar ook met het restaurant De Pollepel willen we dit bereiken. Want samen tafelen brengt tafelgenoten bij elkaar. Gesprekstof genoeg: het menu, het verkeer, het nieuws, een televisieprogramma, de (klein)kinderen, de eigen gezondheid kortom alle dingen die alle mensen bezig houden. Misschien is het ook voor u niet zo gemakkelijk om het dagelijkse middagmaal te bereiden. Of ziet u er tegenop om voor uzelf te koken? Wel, in De Pollepel kunt u terecht voor gezonde, verse en gevarieerde maaltijden. Elke werkdag wordt er geserveerd om 12 uur. De deuren gaan open vanaf uur. U kunt gewoon mee aan tafel schuiven, want vooraf inschrijven hoeft niet meer. Voor de prijs van 8 euro krijgt u een volledige maaltijd: soep, hoofdschotel, dessert en koffie inbegrepen! De nieuwe prijs geldt vanaf 1 februari. Water stellen we gratis ter beschikking en andere drank verkopen we tegen democratische prijzen. De bekende maandelijkse restaurantdag elke laatste maandag van de maand wordt vanaf februari het de maandelijkse Menu van de chef. Ook daarvoor wordt vanaf februari een vaste prijs aangerekend, zijnde 15 euro. U merkt het, de Pollepel is het restaurant van het LDC d Ontmoeting geworden. Vandaar dat we De Pollepel toegankelijker willen maken. U bent er in elk geval van harte welkom! De maaltijden van De Pollepel worden bereid in de keuken van het Sociaal Huis, door een professionele ploeg. Dezelfde keukenploeg staat ook in voor de maaltijdbedeling aan huis. Elke dag, ook tijdens feestdagen en in het weekend, leveren we een warme maaltijd aan huis. De prijs van deze dienstverlening wordt bepaald op basis van uw inkomen. Meer info: De Kouter of 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Marleen Schouteden burgemeester, algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen Jo De Clercq lokale economie, lokale tewerkstelling/pwa, milieu, ontwikkelings samenwerking, ouderenbeleid Philippe Scheys ruimtelijke ordening en stedenbouw, sport, markten, vrijwilligerswerk Katleen D Haese financiën, personeel en organisatie, ICT Arlette Caes openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid Maarten Forceville jeugd- en speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheid Astrid Pollers cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, RUP s ( ), feestelijkheden, toerisme Liesbeth Van Hemelrijck voorzitter Sociaal Huis (OCMW), welzijn Herman Artois gemeentesecretaris De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsen stalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Luk Draye en Astrid Pollers Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: schepen Astrid Pollers Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. De krant 8 is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag, vrijdag zaterdag ma u en na afspraak Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning (privé) na afspraak na afspraak ma u u woe u na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de ope nings uren, bij voorkeur na afspraak Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot uur 8 tot 17 uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Aïcha Al Merrouni Christophe Lonnoy Michel Claeys Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Snel-loket Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur Secretaris uur uur en uur uur uur uur

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide

Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Verloop van avond Projectvoorstelling Fasering Afkoppeling riolering Werken nutsleidingen Algemene

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Informatievergadering werken Grootstraat fase 2. Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans. Verslag

Informatievergadering werken Grootstraat fase 2. Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans. Verslag Informatievergadering werken Grootstraat fase 2 Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans Verslag Panelleden - André Vanhex, schepen openbare werken - Guido Vandecruys, studiebureau Mebumar - Bart Jacobs,

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Editie november - december 2014

Editie november - december 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Voorzitter: Michel Gaelens, 0498/52 35 78, michel.gaelens@wayo.be Ondervoorzitter: Paul Rosseel, paulrosseel1@gmail.com Penningmeester: Paul Tisaun, tisaun@telenet.be

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Afkoppelingen op privé Wegeniswerken Vragenronde

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016)

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) AGENDA 19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB 19:10u Inleiding VCB energieconsulenten 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) 19:50u WTCB (Verstrenging E-peil, STS en & TV s) 20:20u

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project 22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Grimbergen

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014

Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014 Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014 Openbare zitting: Aanwezige leden: Erwin Cleopater (voorzitter), Myriam Van Tricht, René De Becker, Julia De Coster, Tom Jespers, Melody Debaetselier

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN!

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! BENOveren: SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! Wat is BENOveren? BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan,

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat. Informatievergadering 18/09/2017

Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat. Informatievergadering 18/09/2017 Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat Informatievergadering 18/09/2017 Agendapunten Inleiding door de heer burgemeester Danny Vangoidtsenhoven Toelichting door N.D.R.

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.875 infoavond maart 2013 3 + folder contactpersoon tel. fax e-mail Peter Gillis +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Frans Verdoodt gemaakt op 24/12/2013 (17:00:28) 1 Verdoodt Frans Verdoodt Frans is geboren op donderdag 23 september 1875. Hij trouwt Michiels Mathilde.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20.217B infoavond december 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Mechelen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat TOELICHTING BIJ AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT DOMEIN 1 6 JUNI 2012, THEATERZAAL

Nadere informatie

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef TOELICHTINGSVERGADERING 24 maart 2015 1 inleiding Ligging Beukendreef Oude Baan Kochdreef

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie