T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN"

Transcriptie

1

2 Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke Tel: 050/ T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL AANLEG VAN OPRITTEN EN TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, BLAUWSTEEN, LEVEREN EN PLAATSEN VAN - NIDAGRAVEL - DRAINAGEBUIZEN - DRAADAFSLUITINGEN - HOUTEN AFSLUITINGEN - TUINPOORTEN - TUINBEREGENING OOK: ALLE GROND EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE RUIMTES. SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 75 CM!!!

3 Houtave I Zuienkerke Woord I Meetkerke I Nieuwmunster vooraf I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Beste I Meetkerke Lezer, I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Het nieuwe jaar is reeds begonnen, maar ook wij kunnen natuurlijk niet uitblijven met onze beste wensen... We vatten deze met onderstaande woorden samen. De redactieraad van uw vertrouwd Polderkrantje wenst u en uw familie een I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Ook het komende jaar veel leesplezier! Namens de redactie, Wim Cools 3

4 DIAPAL nv Bekedijkestraat Jabbeke Tel Fax website: Gastronomie aan huis Kookdemo s en workshops Culinair advies Foodstyling U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan. Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen vanaf 8 personen. The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer. Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop, nadien kunnen de partners, vrienden, mee aanschuiven aan tafel) Kookdemo s en workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotografie, voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product. Voor meer info: mail - tel. 0473/ Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg Houtave 4

5 Toespraak BURGEMEESTER ALAIN DE VLIEGHE ZONDAG 8 JANUARI 2011 Geachte genodigden, beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke. Beste mensen, 10 januari 2010 was voor mij en voor vele Zuienkerkenaars een fantastische dag,voor mij een dag om nooit meer te vergeten. Op vraag van vele mensen hebben wij vandaag weer alle inwoners van Zuienkerke uitgenodigd om te vieren. Er zijn een paar verschillen met verleden jaar. De verenigingen stonden hier verleden jaar op vrijwillige basis maar dit jaar is het ten voordele van hun kas. Een groot verschil met verleden jaar is: er is geen afscheid maar ook geen aanstelling van een Burgemeester. Alhoewel ik al 15 jaar meedraai in de Zuienkerkse politiek als schepen heb ik mij toch moeten aanpassen aan deze verantwoordelijke functie van Burgemeester. Het was niet alleen voor mij een aanpassing maar ook voor het schepencollege, de secretaris, de gemeenteraad en ook voor het personeel. Maar misschien toch ook wel voor de Zuienkerkenaar. Maar ik kan jullie zeggen beste mensen, ik voel mij goed, het is iets waar ik mij 100% voor inzet en ik weet maar al te goed men kan niet voor iedereen het beste doen. Wat hebben wij in dit eerste jaar gedaan om het in Piet Huysentruyt termen te zeggen. Ten eerste het verder werken aan lopende dossiers zoals de verbouwing van ons gemeentehuis dat toch voor mij heel wat organisatie en vergaderingen met zich mee heeft gebracht. Wij zijn gestart met de werken begin maart 2010 en wij gaan verhuizen naar het verbouwde gemeentehuis op 19 en 20 januari. Dan zal het gemeentehuis gesloten zijn voor het publiek. Een 2de fase namelijk de verfraaiing van de raadzaal en het vernieuwen van de keuken start begin februari en zal ongeveer 2 maanden duren De offi ciële opening en opendeurdag waarop de bevolking zal uitgenodigd worden is voorzien in het voorjaar van De verbouwingswerken aan het sportcentrum van Meetkerke zijn volop bezig en als de weersomstandigheden mee zitten zullen de werken gedaan zijn begin april van dit jaar. De gemeentelijke speelpleinwerking kan dan opnieuw naar zijn vertrouwde locatie. Het sportcentrum is voor een groot stuk ingericht volgens de noden en de wensen van de speelpleinwerking. De rioleringswerken aan Vierwege zijn bijna gedaan Nog een beetje opkuis en een paar onderboringen onder de Blankenbergse Steenweg en de miserie van het vele water en slijk zullen rap vergeten zijn. Er zijn nog heel wat andere zaken gebeurd in 2010 zoals de onderzoekingswerken i.v.m. stabiliteit van de kerk van Nieuwmunster, het maken van een veilige inrit naar Houtave dorp, het aanstellen van een nieuwe directeur voor de gemeenteschool, het aanstellen van een nieuwe OCMW secretaris en nog zo veel andere zaken teveel om op te noemen. En natuurlijk het voorbereiden van dossiers voor dit jaar en de volgende jaren. Wat ligt er op de plank voor dit jaar. We hopen dit jaar te kunnen starten met een vrijliggend fi etspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse Steenweg. Door wat lobbywerk bij de provincie en de Vlaamse regering zullen we deze werken kunnen uitvoeren met 100% subsidie i.p.v. de voorziene 80% dit betekent een voordeel voor

6 onze gemeente van ongeveer Bij deze wil ik deze instanties bedanken voor deze bijkomend subsidie. In de Vagevuurwijk nl. in de Vagevuurstraat komt er dit jaar een vrijliggend voetpad aan de kant van de verkaveling Florizoone. Dit zal voor de mensen van de Vagevuurwijk en ik denk vooral aan de jeugd die regelmatig de bus neemt,veel veiliger zijn. Door de strenge winter van verleden jaar en door het alsmaar toenemend zwaarder landbouwverkeer zijn er heel wat landbouwwegen dringend aan herstelling toe. We gaan dit jaar voor ongeveer spenderen aan onze landbouwwegen. De Copsweg, Vaartstraat, Blankenbergse Dijk Zuid, Draaiboomstraat, Heerweg, Mareweg, Oosternieuwweg Zuid en de Loweg worden hersteld waar nodig en er is ook nog geld voorzien voor kleine herstellingswerken. De betonweg naar Varsenare n.l. de Westernieuwweg Zuid, daar gaan we alle gebroken betonvakken vervangen. Raming der werken Afdeling wegen en verkeer voorziet in 2011 het vernieuwen van de asfalt in de Nieuwe Steenweg en vernieuwen van de Blankenbergse Steenweg vanaf de uitrit van de Vagevuurwijk tot aan de oprit van de Expresweg. De aanpak van de steeds meer trillende weg door Zuienkerke dorp staat op het programma van AWV voor De verlichtingspalen in de Wenduinestraat die in zeer slechte staat zijn gaan we vernieuwen. We gaan een kleine straatveegmachine aankopen om onze dorpskernen en wijken regelmatig te kuisen. Om het fi etsen in onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken gaan we verder werken aan het inrichten van de geplande trage wegen o.a. de verbinding van de Kortestraat naar de Blankenbergse Steenweg en de verbinding van de Heerweg via het Hagebos naar de Brugse Steenweg. Verleden jaar zijn we voor de eerste keer gestart met de bebloeming van de Kerstraat in Zuienkerke. Heel veel mensen hebben daar positief op gereageerd. Wij zijn van plan dat weer te doen en eventueel nog uit te breiden. 6 Om te voldoen aan de wetgeving rond het zuiveren van afvalwater moeten er tegen 2015 ongeveer 150 ibas geplaatst worden op de gemeente Zuienkerke De mensen die in een kwetsbaar gebied liggen zoals natuurgebied, vogelrichtlijngebied of ankerplaats, komen eerst aan bod. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen de TMVW en de gemeente is de plaatsing en het onderhoud van de IBAS gratis, het elektriciteitsverbruik is ten laste van de klant. Er kan ook nog max. 500 subsidie verkregen worden voor de afkoppelingswerken. Alle verengingen zowel de jeugd, sport, senioren, gezin en landelijke verengingen zullen we verder ondersteunen door het behoud van de subsidies en ook door de nodige materiële steun. Verder ondersteunen wij het onderwijs op onze gemeente zowel het vrije als het gemeentelijk onderwijs. De gemeenteschool die sedert een paar maanden onder leiding staat van een nieuwe directeur nl Désirèe Vandevyvere,vraagt al jaren naar meer ruimte om buiten te spelen. Wel ik kan u zeggen dat wij met de nodige onderhandelingen bezig zijn om een stuk weiland aan te kopen dat kan gebruikt worden als speelweide. De 5 kapelletjes op het kerkhof van Houtave die al vele jaren staan te verkommeren gaan we restaureren. Jammer genoeg kunnen we daar geen subsidie voor krijgen. Op gebied van ruimtelijke ordening en woonbeleid gaan we starten met onze 3de grup nl de grup van de bedrijven gelegen langs de Oostendse Steenweg. De pastorie van Nieuwmunster die tot het einde van het schooljaar gehuurd wordt door de school Akkerwinde gaan wij verkopen. Het is de bedoeling dat we via een sociale bouwmaatschappij er sociale koopwoningen realiseren. Het is ook onze taak en wens om op onze gemeente een beetje bouwgelegenheid te creëren, maar ik kan jullie zeggen dit is geen gemakkelijke opgave. Wij hebben 4 beschermde dorpskernen, zeer veel landbouwgrond en vele mooie open ruimtes en dat maakt Zuienkerke ook zo uniek en dit willen we natuurlijk ook behouden was voor onze landbouwers een minder goed jaar. Door veel te veel neerslag zijn veel

7 gewassen op het veld blijven staan. Het oogsten van bepaalde gewassen was een geploeter en een gezwoeg met veel leed en modder op de weg. Maar de opkuis van de wegen is door de goede samenwerking tussen de gemeente, de politie en de landbouwer of loonwerker goed verlopen. Waarvoor dank. De SAR,de seniorenadviesraad zal dit jaar in samenwerking met de gemeente opnieuw een seniorennamiddag organiseren. De jeugdraad zet opnieuw een jeugdsportdag en een fi lmdag op haar programma en zal meewerken aan de Roefeldag. De Cultuurraad van Zuienkerke zal ook in 2011 tegemoet komen aan de culturele behoeften van de Zuienkerkenaars. De Kunstroute is al ver buiten onze gemeentegrenzen een vaste waarde geworden. Het VVV van Zuienkerke heeft het initiatief genomen om nieuwe verwelkomingborden te maken voor onze 4 gemeenten. Ze zijn vorige week geplaatst door de TD. Het is prachtig. Begin 2010 is Minister van toerisme Geert Bourgeois in Zuienkerke geweest om het contract tussen Toerisme Vlaanderen en het Rode Kruis, Pasar en Camping Compas te ondertekenen i.v.m. de verdere uitbating van het domein Polderwind. Dit jaar wordt het jaar van studie, reken en tekenwerk en hopelijk wordt de eerste steen gelegd in In zijn groen boek vraagt Minister Bourgeois aan de gemeenten de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren en te optimaliseren. Ik kan u zeggen dat de samenwerking met de stad Blankenberge de stad Brugge en het gemeentebestuur van De Haan op het gebied van containerparken, brandweer, politie, stedenbouwkundig ambtenaar, bib, bzd wonen en op cultureel vlak de blazuin zeer vlot verloopt waarvoor oprechte dank. Door heel veel administratieve problemen en misverstanden is de unieke molen van Meetkerke nog steeds niet gerestaureerd. Maar vanuit de provincie hebben ze beloofd dat de molen in 2012 zal draaien. Het OCMW gaat zijn diensten nog uitbreiden. In ieder deelgemeente zal de maatschappelijk werkster gedurende één uur in de maand ter beschikking staan voor de bevolking. 7 Tot slot kan ik jullie zeggen dat al deze werken en wensen heel wat geld kosten. Maar daarentegen kan ik mededelen dat wij de belastingen niet verhogen. Integendeel: wij hebben 2 belastingen afgeschaft nl de belasting op paarden en op honden. Tot slot wil ik het College, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor de inzet en steun. Bijzondere dank aan het feestcomité en alle medewerkers die deze dag vandaag hebben georganiseerd. Verder wil ik alle inwoners van Zuienkerke bedanken voor de positieve wisselwerking die ik en mijn schepencollege het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. Tenslotte wens ik jullie voor 2011 een goede gezondheid,veel geluk en leute en hopelijk een nieuwe federale regering, laten wij nu het glas heffen op het nieuwe jaar. Leve Zuienkerke! Uw burgemeester Alain De Vlieghe OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot uur, behalve elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur. Op woensdag 2 februari, 2 maart en 6 april 2011 is er zowel op de dienst burgerzaken, fi nanciële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politiedienst dienstverzekering tot 19 uur. Het gemeentehuis is gesloten op Paasmaandag 25 april OPENINGSUREN POST: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur Woensdag: uur

8 Houtave I Zuienkerke Gemeenteraad I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I ZITTING Houtave I Zuienkerke VAN 30 I Meetkerke SEPTEMBER I Nieuwmunster 2010 I Houtave I Zuienkerke ONDERWIJS I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster basisonderwijs I Houtave van I Zuienkerke de gemeente. I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- - De aanpassingen aan het gemeentelijk schoolreglement worden eenparig goedgekeurd. - De leerplannen van OVSG inzake Frans, Nederlands, WO-Techniek en WO-Natuur, worden eenparig goedgekeurd om vanaf 1 september 2010 te worden gebruikt in het gewoon - De rekening van de scholengemeenschap De Oostkant, vastgesteld door het beheerscomité op 20/09/2010 wordt eenparig goedgekeurd. - De begroting van de scholengemeenschap De Oostkant, vastgesteld door het beheerscomité dd. 20/09/2010, wordt eenparig goedgekeurd. - De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap de Oostkant voor het schooljaar goed. PERSONEEL De gemeenteraad voert eenparig een aanvullende pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010; De pensioentoelage bedraagt 2% van het pensioengevend jaarloon. AANBESTEDINGSDOSSIER FIETSPAD De gemeenteraad keurt eenparig het aanbestedingsdossier goed voor het aanleggen van een vrijliggend fi etspad langs de N9, Oostendse Steenweg vanaf de Sint-Pietersmolenstraat in Brugge tot aan de Strooienhaan te Zuienkerke met inbegrip van de rioleringswerken in het vak Sint-Pietersmolenstraat Blauwe Torenstraat te Brugge en herinrichting van het kruispunt N9/N31. De raming der werken voor het totaal project op het grondgebied Brugge en Zuienkerke bedraagt ,65 euro (BTW en algemene kosten inbegrepen). De werken op het grondgebied van Zuienkerke bedragen ,46 euro (btw inclusief). De werken zijn voor 100% voor rekening van het Vlaams Gewest. Zuienkerke moet enkel tussenkomen in de algemene onkosten, geraamd op ,00 euro (btw. Inclusief) MOBILITEITSPLAN Het geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan met het advies van de auditor wordt defi nitief aanvaard. ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 KERKEN Sint-Michielskerk Zuienkerke De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast ontwerpdossier goed voor het injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke. De werken worden geraamd op ,76 euro waarvan het aandeel van de gemeente ,75 euro bedraagt. Onze-Lieve-Vrouwkerk Meetkerke De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast ontwerpdossier goed voor het injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Onze Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke. De werken worden geraamd op ,97 euro waarvan ,00 euro ten laste van de gemeente Zuienkerke. 8

9 SPORTCENTRUM MEETKERKE De gemeenteraad keurt de verrekeningvan de meerwerken aan het sportcentrum voor een bedrag van ,21 euro (excl.btw) goed. BIJDRAGE BRANDBEVEILIGING De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging van de gemeente voor het dienstjaar Het gemeentelijk aandeel bedraagt ,36. DOTATIE POLITIE De gemeenteraad keurt eenparig de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van ,00 goed, en dit op basis van het fi nancieringsprotocol vastgelegd in de politieraad d.d. 06/11/2003 en de gemeenteraad van 20/11/2003. FINANCIEN Budgetwijziging nr. 2 De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2010 goed. Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo Volgens vorige budgetwijziging Eur Eur Eur Verhoging der kredieten Eur Eur Eur Verlaging der kredieten Eur Eur Eur Nieuwe uitkomst na wijziging Eur Eur Eur Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar Eur Geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst Eur Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo Volgens vorige budgetwijziging Eur Eur Eur Verhoging der kredieten Eur Eur Eur Verlaging der kredieten - Eur Eur Eur Nieuwe uitkomst na wijziging Eur Eur Eur Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar Eur Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0 Eur CENTRAAL KERKBESTUUR Budgetten 2011 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2011 van de kerkfabrieken. Geconsolideerde resultatenrekening: Sint-Bavo Houtave Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke Sint-Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke 5.957,60 Eur 4.871,65 Eur waarvan 4.330,41 euro voor Zuienkerke ,46 Eur ,23 Eur 9

10 Met reeds meer dan 20 jaar ervaring in de sector NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak. 10

11 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING FINIWO De gemeenteraad verzoekt FINIWO in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor aandelen voor een totale prijs van ,86 en kandidaat te zijn voor aandelen toe te wijzen in een eventuele 2de ronde voor een bedrag van ,00; deze bijkomende investering te fi nancieren met eigen middelen van FINIWO en de aandelen te beheren in de rekeningsector F3. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algmene Vergadering van 13/12/2010 goed en stelt Brigitte Bonte, gemeenteraadslid, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. IMEWO De gemeenteraad keurt de statutenwijziging en de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20/12/2010 goed en stelt schepen Wim Cools aan als vertegenwoordiger van de gemeente. De verlenging van het gemeentelijk retributiereglement tot 31 december 2013 op werken aan nutsvoorzieningen door Imewo op gemeentelijk openbaar domein worden goedgekeurd. De gemeenteraad verleent goedkeuring om de kaderovereenkomst af te sluiten met Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifi eke overeenkomsten. Gelet op de noodzaak om de stookplaats in de gemeentelijke basisschool te renoveren en gelet op de goedkeuring van de kaderovereenkomst met DNB met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-effi ciëntie beslist de gemeenteraad eenparig zijn goedkeuring te verlenen aan de studieovereenkomst voor de stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool. TMVW Collectieve aanpak individuele waterzuiveringsinstallaties. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de beleidsoptie om in het kader van de uitvoering van het zoneringsplan de uitbouw van de individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA s) collectief aan te vatten in samenwerking met TMVW. Dit houdt in dat de plaatsing en exploitatie van de IBA s in opdracht van de gemeente Zuienkerke wordt toevertrouwd aan TMVW. JEUGD De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp jeugdbeleidsplan goed. Het ontwerp jeugdbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door de Algemene Vergadering van de Jeugdraad op 25/09/2010. ONTWERP ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN Het ontwerp Algemeen Nood- en Interventieplan Zuienkerke wordt eenparig goedgekeurd. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2010 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IMWV De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 22/12/2010 goed en stelt Wim Cools, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. 11

12 Alle timmer- en schrijnwerk in hout, PVC en aluminium Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters garagepoorten - rolluikautomatisatie gips-kartonwanden - plafonds binnendeuren - muggenhorren zonnewering - dakconstructie - parket Liebaert P. Elektriciteit, sanitair, verwarming, gyprocwanden en -plafonds, isolatie... Kerkebilk 12, 8377 Houtave of Geregistreerd aannemer Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte! Blankenbergse Steenweg Zuienkerke Tel Sluitingsdag: maandag Open: u. & u. Vrijdag u. zondag 22 u. GRAFZERKEN in natuursteen, rechtstreeks aan de bron. Arduin - marmer - graniet - witsteen 12

13 WVI De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 08/12/2010 goed en Alain De Vlieghe, burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. De gemeenteraad beslist eenparig de WVI bij het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost voor te dragen: Lokale Entiteit voor de gemeente Zuienkerke en de nodige afspraken te maken met het OCMW omtrent de rol van deze laatste in het verlenen van de kredieten, ter beschikking gesteld door het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost. IVBO De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 15/12/2010 goed en stelt Christine Jonckheere, gemeenteraadslid, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. OCMW De gemeenteraad keurt éénparig het meerjarenplan van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn goed en neemt kennis van het budget Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage ,00 Eur ,00 Eur ,00 Eur in de werking en de afl ossingen OPERATIONELE PREZONE De gemeenteraad bekrachtigt eenparig de overeenkomst tussen de Belgische staat en de operationele prezone zone 1 West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de stad Brugge. ONTEIGENINGSPLAN De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de onteigeningsplannen van de grondverwervingen voor de aanleg van het vrijliggend fi etspad langs de Nieuwe Steenweg, buiten de bebouwde kom richting Brugse Steenweg. Het Comité tot Aankoop wordt gelast met de opmaak van de onderscheiden akten, verkoopbeloften en overeenkomsten voor pachtvergoedingen. VOETPADEN VAGEVUURSTRAAT De gemeenteraad beslist om de studieopdracht inzake de aanleg van voetpaden in de Vagevuurstraat aan een extern ontwerper toe te vertrouwen. De werken worden geraamd op ,- euro inclusief BTW zonder de studiekosten. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek om de studieopdracht voor de uitbreiding bureau directie, bouwen van een bergruimte en renovatie aan een extern ontwerper toe te vertrouwen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De werken worden geraamd op euro. ZITTING VAN 29 DECEMBER 2010 FINANCIËN Belastingen en retributies voor het dienstjaar De gemeenteraad keurt de volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2011 goed. 13

14 AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET Opcentiemen onroerende voorheffi ng 1800 Aanvullende belasting op de 7 % personenbelasting Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande 20,00 Eur - gezin/handelszaak 40,00 Eur - 2 de verblijf 40,00 Eur - woning in vakantiepark 40,00 Eur - kampeerplaats 10,00 Eur Niet-bebouwde gronden gelegen in een 15 Eur/strekkende meter palende aan de straat niet-vervallen verkaveling of min. 125 Eur/perceel Niet-bebouwde gronden gelegen in 15 Eur/strekkende meter palende aan de straat gebieden bestemd voor wonen of min. 125 Eur/perceel Dansgelegenheden cat. A: 250,00 Eur cat. B: 620,00 Eur Te huur stellen van kamers 40,00 Eur /kamer Tweede verblijven 650,00 Eur/tweede verblijf Kampeerterreinen 40,00 Eur/kampeerplaats Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest 100 opcentiemen op de door geheven heffi ng ter bestrijding van verwaarloosde het Vlaamse Gewest geheven heffi ng en/of onbewoonbare gebouwen en/of woningen. Retributie huwelijksplechtigheid 75,00 Eur op zaterdag, zon- en feestdagen Retributie op ophalen van snoeiafval 15,00 Eur/beurt Retributie op ophalen van grof huisvuil 25,00 Eur/beurt Retributie ophalen rolcontainers 5 Eur per ophaalbeurt voor groen- en tuinafval voor een container van 240 liter 7 Eur per ophaalbeurt voor een container van 360 liter Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 0,05 Eur/bladzijde vanaf 20 kopies Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie. 25,00 Eur/aanvraag Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst Speelpleinwerking Dagactiviteit: 2,50 tot 8,00 euro per dag Daguitstappen: 2,50 tot 20,00 euro per dag Meerdaagse activiteit: 5,00 Eur tot 75 Eur Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst: Dagactiviteit: 1,00 Eur tot 30,00 Eur Meerdaagse activiteit van 2,50 Eur tot 75 Eur Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2011 De gemeenteraad keurt éénparig de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van ,00 goed. Toelagen voor het dienstjaar De gemeenteraad stelt de toelagen voor het dienstjaar 2011 vast. Budget gemeente dienstjaar De gemeenteraad keurt het budget 2011 bestaande uit de fi nanciële nota (begroting), beleids nota en het meerjarig fi nancieel beleidsplan goed. 14

15 Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur 0 Eur Opheffen gemeentelijk subsidiereglement De gemeenteraad beslist eenparig om het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie d.d. 26/08/2006 op te heffen. OPENBARE WERKEN De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan de Copsweg - Vaartstraat - Blankenbergse Dijk Zuid Draaiboomstraat Heerweg - Mareweg Oosternieuwweg Zuid Loweg met mogelijkheid tot uitbreiding voor andere kleine herstellingswerken waar nodig goed. Raming der werken: ,09 euro (BTW 21 % inbegrepen). De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan de Westernieuwweg Zuid goed voor een geraamd bedrag van ,10 euro (BTW 21 % inbegrepen). BEGRAAFPLAATSEN De gemeenteraad keurt eenparig de levering en plaatsing van 8 betonnen grafkelders voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats te Zuienkerke en 5 betonnen grafkelders voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats te Houtave goed. De raming bedraagt TMVW De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan het voorstel tot het opstarten van een marktconsultatie tot aanduiding van een kandidaat voor het leveren en plaatsen van PV-cellen (fotovoltaïsche- of zonne-energiepanelen) op een aantal daken van het gebouwenpatrimonium van de gemeente, die hiertoe ter beschikking worden gesteld van een exploitant en aan het voorstel om voor deze marktconsultatie in te stappen in het collectief initiatief van TMVW. PERSONEEL De gemeenteraad geef zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de personeelsformatie: - een administratief deskundige (contractueel - niveau B1- B3) - technisch assistent (statutair D1-D3 niveau) te schrappen en te vervangen door een technisch medewerker (statutair C1 C3) niveau. 15

16 Voorkom een hoge energiefactuur en... Hou de koude buiten en het geld binnen en... geniet van de belastingsvermindering voor werken uitgevoerd met... Om uw enkele ruiten door dubbele beglazing te vervangen. Gemakkelijk en zonder verandering geschikt voor alle houten ramen! GRATIS PRIJSOFFERTE Algemene glasonderneming E. Blomme & zonen Ontmijnersstraat Blankenberge tel

17 Houtave I Zuienkerke Informatie I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I OPENBARE Houtave I Zuienkerke VERKOOP I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke De gemeente organiseert op woensdag 2 maart Houtave I 2011 Zuienkerke in I de Meetkerke gemeentelijke I Nieuwmunster loods I Houtave achter I Zuienkerke het I Nieuwmunster gemeentehuis I Houtave I een Zuienkerke openbare I Meetkerke verkoop I Nieuwmunster van I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke gevonden fi etsen, een aanhangwagen en een freesmachine.al I Nieuwmunster I Houtave deze I Zuienkerke voorwerpen I Meetkerke worden I Nieuwmunster per I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienopbod verkocht. Men kan alles op voorhand bekijken op woensdagnamiddag 2 maart vanaf 15 uur. Vooraf u aanmelden bij het loket bevolking. De verkoop start om uur. GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Aantal inwoners op 01/01/ /01/ /01/ Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2011 Mannen Vrouwen Totaal Houtave Meetkerke Nieuwmunster Zuienkerke Totaal Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2010 Adopties 0 Geboorten 20 Erkenningen 3 huwelijksaangiften 10 huwelijken 10 echtscheidingen 1 sterfgevallen 22 nationaliteitswijzigingen 0 aankomsten 147 vertrekkers 168 ambtshalve schrappingen 6 interne mutaties 20 Aantal bewoonde woningen Houtave 164 Meetkerke 168 Nieuwmunster 194 Zuienkerke 584 Totaal

18 Drie Koningen 17 de eeuwse polderherberg Boerenbrood met hesp diverse koude en warme schotels tea-room Open vanaf 11h30 gesloten op maandag, dinsdag en woensdag (in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag) Kerkhofstraat Houtave Tel Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden Barbecue aan huis vanaf 30 personen 18

19 WERK IN EIGEN STREEK Zoek je werk in eigen streek? 5 GOEDE REDENEN OM BIJ DE POLITIE TE WERKEN 1. Ik oefen een voor iedereen nuttig beroep uit dat gebaseerd is op sterke waarden 2. Mijn loopbaan is afgestemd op mijn studieniveau en op mijn competenties 3. Mijn selectie is objectief en transparant 4. Mijn loopbaan is dynamisch en mijn verloning aantrekkelijk 5. Ik heb werkzekerheid en andere voordelen zich mettertijd in verschillende domeinen te specialiseren (fi etsbrigade, verkeer, motorbrigade, slachtofferbejegening, hondenbrigade, ) Als politieambtenaar bij de lokale politie kan je verschillende functies uitoefenen, gaande van wijkinspecteur, lid van een interventiedienst, motoragent tot lid van de lokale recherche. In principe begin je in de politiezone Blankenberge-Zuienkerke als lid van de interventiedienst Als lid van de interventiedienst beantwoord je - binnen een passende termijn elke oproep waarvoer een politie-interventie ter plaatse noodzakelijk is: een verkeersongeval, een familieruzie, een vechtpartij, een diefstal, In elke politiezone is de interventiedienst vierentwintig uur per dag op het terrein aanwezig. Als motoragent en fi etsagent ben je natuurlijk vooral bezig met verkeershandhaving en verkeersveiligheid, maar ondersteun je ook collega s bij andere tussenkomsten. Als lid van een lokale recherchedienst onderzoek je criminele feiten en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de zone. Het kan gaan om een onderzoek naar een diefstal, naar een lokale zwendel, Kiezen om voor de politie te werken betekent zich ten dienste stellen van de maatschappij, van de anderen. Kiezen om voor de politie te werken betekent ook actief bijdragen tot de veiligheid in de maatschappij. De veiligheid en levenskwaliteit in de maatschappij verzekeren is niet alleen één van de kerntaken van de overheid, maar ook van elk individu. De lokale politie verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, ) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone. Bij de politiezone Blankenberge-Zuienkerke krijgen de politie-inspecteurs ook de kans om 19 Heb je interesse in een job bij de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke neem dan contact op met de beroepenvoorlichter Commissaris VAN HOOF Patrick, via het centrale nummer 050/ of surf naar Wil je nog meer te weten komen over de politiezone Blankenberge-Zuienkerke surf dan eens naar onze website HERSTELLEN VAN EEN FIETS Praktijkworkshop eenvoudige herstellingen aan fietsen aanbrengen Te Kortrijk (Uitgang achterzijde station NMBS) Omschrijving Moet je vaak kleine herstellingen aanbrengen aan fi etsen? Dan is de opleiding Fietsherstel zeker iets voor jou. Deze opleiding toont hoe je kleine en veel

20 Blankenbergse Steenweg Zuienkerke / specialiteit van ribbetjes en diverse vlees- en visgerechten vrijdag open vanaf 17u zaterdag, zondag en feestdagen open vanaf 12u Verkest Thierry ALGEMENE TECHNIEKEN Oostendse Steenweg Houtave GSM: BTW nr.: BE Onderhoud en herstellingen alle merken. Verkoop van nieuwe en tweedehands wagens. Import US-cars en parts. Restauratie en herstellingen van uw oldtimer. 20

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be Tel: 050/41.43.11 T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 ALVERINGEM INFO Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen INFOMAGAZINE 11 juliviering Opening Vlaskoorde Opening Den Aert september - oktober 2010.04 Fluovestjes senioren Belgisch kampioenschap wielrennen gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoner,

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke gemeentelijk infoblad Oostrozebeke VOORWOORD Beste Oostrozebekenaren, Als ik dit voorwoord voor het infoblad neerschrijf, zie ik vanuit mijn kabinet de eerste foorreizigers aankomen. Onze eerste kermis

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2014 jrg 38 nr.2 www.photosbyvon.tk 7 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9 Biometrische

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie