T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN"

Transcriptie

1

2 Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke Tel: 050/ T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL AANLEG VAN OPRITTEN EN TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, BLAUWSTEEN, LEVEREN EN PLAATSEN VAN - NIDAGRAVEL - DRAINAGEBUIZEN - DRAADAFSLUITINGEN - HOUTEN AFSLUITINGEN - TUINPOORTEN - TUINBEREGENING OOK: ALLE GROND EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE RUIMTES. SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 75 CM!!!

3 Houtave I Zuienkerke Woord I Meetkerke I Nieuwmunster vooraf I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Beste I Meetkerke Lezer, I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Het nieuwe jaar is reeds begonnen, maar ook wij kunnen natuurlijk niet uitblijven met onze beste wensen... We vatten deze met onderstaande woorden samen. De redactieraad van uw vertrouwd Polderkrantje wenst u en uw familie een I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Ook het komende jaar veel leesplezier! Namens de redactie, Wim Cools 3

4 DIAPAL nv Bekedijkestraat Jabbeke Tel Fax website: Gastronomie aan huis Kookdemo s en workshops Culinair advies Foodstyling U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan. Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen vanaf 8 personen. The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer. Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop, nadien kunnen de partners, vrienden, mee aanschuiven aan tafel) Kookdemo s en workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotografie, voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product. Voor meer info: mail - tel. 0473/ Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg Houtave 4

5 Toespraak BURGEMEESTER ALAIN DE VLIEGHE ZONDAG 8 JANUARI 2011 Geachte genodigden, beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke. Beste mensen, 10 januari 2010 was voor mij en voor vele Zuienkerkenaars een fantastische dag,voor mij een dag om nooit meer te vergeten. Op vraag van vele mensen hebben wij vandaag weer alle inwoners van Zuienkerke uitgenodigd om te vieren. Er zijn een paar verschillen met verleden jaar. De verenigingen stonden hier verleden jaar op vrijwillige basis maar dit jaar is het ten voordele van hun kas. Een groot verschil met verleden jaar is: er is geen afscheid maar ook geen aanstelling van een Burgemeester. Alhoewel ik al 15 jaar meedraai in de Zuienkerkse politiek als schepen heb ik mij toch moeten aanpassen aan deze verantwoordelijke functie van Burgemeester. Het was niet alleen voor mij een aanpassing maar ook voor het schepencollege, de secretaris, de gemeenteraad en ook voor het personeel. Maar misschien toch ook wel voor de Zuienkerkenaar. Maar ik kan jullie zeggen beste mensen, ik voel mij goed, het is iets waar ik mij 100% voor inzet en ik weet maar al te goed men kan niet voor iedereen het beste doen. Wat hebben wij in dit eerste jaar gedaan om het in Piet Huysentruyt termen te zeggen. Ten eerste het verder werken aan lopende dossiers zoals de verbouwing van ons gemeentehuis dat toch voor mij heel wat organisatie en vergaderingen met zich mee heeft gebracht. Wij zijn gestart met de werken begin maart 2010 en wij gaan verhuizen naar het verbouwde gemeentehuis op 19 en 20 januari. Dan zal het gemeentehuis gesloten zijn voor het publiek. Een 2de fase namelijk de verfraaiing van de raadzaal en het vernieuwen van de keuken start begin februari en zal ongeveer 2 maanden duren De offi ciële opening en opendeurdag waarop de bevolking zal uitgenodigd worden is voorzien in het voorjaar van De verbouwingswerken aan het sportcentrum van Meetkerke zijn volop bezig en als de weersomstandigheden mee zitten zullen de werken gedaan zijn begin april van dit jaar. De gemeentelijke speelpleinwerking kan dan opnieuw naar zijn vertrouwde locatie. Het sportcentrum is voor een groot stuk ingericht volgens de noden en de wensen van de speelpleinwerking. De rioleringswerken aan Vierwege zijn bijna gedaan Nog een beetje opkuis en een paar onderboringen onder de Blankenbergse Steenweg en de miserie van het vele water en slijk zullen rap vergeten zijn. Er zijn nog heel wat andere zaken gebeurd in 2010 zoals de onderzoekingswerken i.v.m. stabiliteit van de kerk van Nieuwmunster, het maken van een veilige inrit naar Houtave dorp, het aanstellen van een nieuwe directeur voor de gemeenteschool, het aanstellen van een nieuwe OCMW secretaris en nog zo veel andere zaken teveel om op te noemen. En natuurlijk het voorbereiden van dossiers voor dit jaar en de volgende jaren. Wat ligt er op de plank voor dit jaar. We hopen dit jaar te kunnen starten met een vrijliggend fi etspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse Steenweg. Door wat lobbywerk bij de provincie en de Vlaamse regering zullen we deze werken kunnen uitvoeren met 100% subsidie i.p.v. de voorziene 80% dit betekent een voordeel voor

6 onze gemeente van ongeveer Bij deze wil ik deze instanties bedanken voor deze bijkomend subsidie. In de Vagevuurwijk nl. in de Vagevuurstraat komt er dit jaar een vrijliggend voetpad aan de kant van de verkaveling Florizoone. Dit zal voor de mensen van de Vagevuurwijk en ik denk vooral aan de jeugd die regelmatig de bus neemt,veel veiliger zijn. Door de strenge winter van verleden jaar en door het alsmaar toenemend zwaarder landbouwverkeer zijn er heel wat landbouwwegen dringend aan herstelling toe. We gaan dit jaar voor ongeveer spenderen aan onze landbouwwegen. De Copsweg, Vaartstraat, Blankenbergse Dijk Zuid, Draaiboomstraat, Heerweg, Mareweg, Oosternieuwweg Zuid en de Loweg worden hersteld waar nodig en er is ook nog geld voorzien voor kleine herstellingswerken. De betonweg naar Varsenare n.l. de Westernieuwweg Zuid, daar gaan we alle gebroken betonvakken vervangen. Raming der werken Afdeling wegen en verkeer voorziet in 2011 het vernieuwen van de asfalt in de Nieuwe Steenweg en vernieuwen van de Blankenbergse Steenweg vanaf de uitrit van de Vagevuurwijk tot aan de oprit van de Expresweg. De aanpak van de steeds meer trillende weg door Zuienkerke dorp staat op het programma van AWV voor De verlichtingspalen in de Wenduinestraat die in zeer slechte staat zijn gaan we vernieuwen. We gaan een kleine straatveegmachine aankopen om onze dorpskernen en wijken regelmatig te kuisen. Om het fi etsen in onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken gaan we verder werken aan het inrichten van de geplande trage wegen o.a. de verbinding van de Kortestraat naar de Blankenbergse Steenweg en de verbinding van de Heerweg via het Hagebos naar de Brugse Steenweg. Verleden jaar zijn we voor de eerste keer gestart met de bebloeming van de Kerstraat in Zuienkerke. Heel veel mensen hebben daar positief op gereageerd. Wij zijn van plan dat weer te doen en eventueel nog uit te breiden. 6 Om te voldoen aan de wetgeving rond het zuiveren van afvalwater moeten er tegen 2015 ongeveer 150 ibas geplaatst worden op de gemeente Zuienkerke De mensen die in een kwetsbaar gebied liggen zoals natuurgebied, vogelrichtlijngebied of ankerplaats, komen eerst aan bod. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen de TMVW en de gemeente is de plaatsing en het onderhoud van de IBAS gratis, het elektriciteitsverbruik is ten laste van de klant. Er kan ook nog max. 500 subsidie verkregen worden voor de afkoppelingswerken. Alle verengingen zowel de jeugd, sport, senioren, gezin en landelijke verengingen zullen we verder ondersteunen door het behoud van de subsidies en ook door de nodige materiële steun. Verder ondersteunen wij het onderwijs op onze gemeente zowel het vrije als het gemeentelijk onderwijs. De gemeenteschool die sedert een paar maanden onder leiding staat van een nieuwe directeur nl Désirèe Vandevyvere,vraagt al jaren naar meer ruimte om buiten te spelen. Wel ik kan u zeggen dat wij met de nodige onderhandelingen bezig zijn om een stuk weiland aan te kopen dat kan gebruikt worden als speelweide. De 5 kapelletjes op het kerkhof van Houtave die al vele jaren staan te verkommeren gaan we restaureren. Jammer genoeg kunnen we daar geen subsidie voor krijgen. Op gebied van ruimtelijke ordening en woonbeleid gaan we starten met onze 3de grup nl de grup van de bedrijven gelegen langs de Oostendse Steenweg. De pastorie van Nieuwmunster die tot het einde van het schooljaar gehuurd wordt door de school Akkerwinde gaan wij verkopen. Het is de bedoeling dat we via een sociale bouwmaatschappij er sociale koopwoningen realiseren. Het is ook onze taak en wens om op onze gemeente een beetje bouwgelegenheid te creëren, maar ik kan jullie zeggen dit is geen gemakkelijke opgave. Wij hebben 4 beschermde dorpskernen, zeer veel landbouwgrond en vele mooie open ruimtes en dat maakt Zuienkerke ook zo uniek en dit willen we natuurlijk ook behouden was voor onze landbouwers een minder goed jaar. Door veel te veel neerslag zijn veel

7 gewassen op het veld blijven staan. Het oogsten van bepaalde gewassen was een geploeter en een gezwoeg met veel leed en modder op de weg. Maar de opkuis van de wegen is door de goede samenwerking tussen de gemeente, de politie en de landbouwer of loonwerker goed verlopen. Waarvoor dank. De SAR,de seniorenadviesraad zal dit jaar in samenwerking met de gemeente opnieuw een seniorennamiddag organiseren. De jeugdraad zet opnieuw een jeugdsportdag en een fi lmdag op haar programma en zal meewerken aan de Roefeldag. De Cultuurraad van Zuienkerke zal ook in 2011 tegemoet komen aan de culturele behoeften van de Zuienkerkenaars. De Kunstroute is al ver buiten onze gemeentegrenzen een vaste waarde geworden. Het VVV van Zuienkerke heeft het initiatief genomen om nieuwe verwelkomingborden te maken voor onze 4 gemeenten. Ze zijn vorige week geplaatst door de TD. Het is prachtig. Begin 2010 is Minister van toerisme Geert Bourgeois in Zuienkerke geweest om het contract tussen Toerisme Vlaanderen en het Rode Kruis, Pasar en Camping Compas te ondertekenen i.v.m. de verdere uitbating van het domein Polderwind. Dit jaar wordt het jaar van studie, reken en tekenwerk en hopelijk wordt de eerste steen gelegd in In zijn groen boek vraagt Minister Bourgeois aan de gemeenten de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren en te optimaliseren. Ik kan u zeggen dat de samenwerking met de stad Blankenberge de stad Brugge en het gemeentebestuur van De Haan op het gebied van containerparken, brandweer, politie, stedenbouwkundig ambtenaar, bib, bzd wonen en op cultureel vlak de blazuin zeer vlot verloopt waarvoor oprechte dank. Door heel veel administratieve problemen en misverstanden is de unieke molen van Meetkerke nog steeds niet gerestaureerd. Maar vanuit de provincie hebben ze beloofd dat de molen in 2012 zal draaien. Het OCMW gaat zijn diensten nog uitbreiden. In ieder deelgemeente zal de maatschappelijk werkster gedurende één uur in de maand ter beschikking staan voor de bevolking. 7 Tot slot kan ik jullie zeggen dat al deze werken en wensen heel wat geld kosten. Maar daarentegen kan ik mededelen dat wij de belastingen niet verhogen. Integendeel: wij hebben 2 belastingen afgeschaft nl de belasting op paarden en op honden. Tot slot wil ik het College, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor de inzet en steun. Bijzondere dank aan het feestcomité en alle medewerkers die deze dag vandaag hebben georganiseerd. Verder wil ik alle inwoners van Zuienkerke bedanken voor de positieve wisselwerking die ik en mijn schepencollege het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. Tenslotte wens ik jullie voor 2011 een goede gezondheid,veel geluk en leute en hopelijk een nieuwe federale regering, laten wij nu het glas heffen op het nieuwe jaar. Leve Zuienkerke! Uw burgemeester Alain De Vlieghe OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot uur, behalve elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur. Op woensdag 2 februari, 2 maart en 6 april 2011 is er zowel op de dienst burgerzaken, fi nanciële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politiedienst dienstverzekering tot 19 uur. Het gemeentehuis is gesloten op Paasmaandag 25 april OPENINGSUREN POST: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur Woensdag: uur

8 Houtave I Zuienkerke Gemeenteraad I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I ZITTING Houtave I Zuienkerke VAN 30 I Meetkerke SEPTEMBER I Nieuwmunster 2010 I Houtave I Zuienkerke ONDERWIJS I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster basisonderwijs I Houtave van I Zuienkerke de gemeente. I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- - De aanpassingen aan het gemeentelijk schoolreglement worden eenparig goedgekeurd. - De leerplannen van OVSG inzake Frans, Nederlands, WO-Techniek en WO-Natuur, worden eenparig goedgekeurd om vanaf 1 september 2010 te worden gebruikt in het gewoon - De rekening van de scholengemeenschap De Oostkant, vastgesteld door het beheerscomité op 20/09/2010 wordt eenparig goedgekeurd. - De begroting van de scholengemeenschap De Oostkant, vastgesteld door het beheerscomité dd. 20/09/2010, wordt eenparig goedgekeurd. - De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap de Oostkant voor het schooljaar goed. PERSONEEL De gemeenteraad voert eenparig een aanvullende pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010; De pensioentoelage bedraagt 2% van het pensioengevend jaarloon. AANBESTEDINGSDOSSIER FIETSPAD De gemeenteraad keurt eenparig het aanbestedingsdossier goed voor het aanleggen van een vrijliggend fi etspad langs de N9, Oostendse Steenweg vanaf de Sint-Pietersmolenstraat in Brugge tot aan de Strooienhaan te Zuienkerke met inbegrip van de rioleringswerken in het vak Sint-Pietersmolenstraat Blauwe Torenstraat te Brugge en herinrichting van het kruispunt N9/N31. De raming der werken voor het totaal project op het grondgebied Brugge en Zuienkerke bedraagt ,65 euro (BTW en algemene kosten inbegrepen). De werken op het grondgebied van Zuienkerke bedragen ,46 euro (btw inclusief). De werken zijn voor 100% voor rekening van het Vlaams Gewest. Zuienkerke moet enkel tussenkomen in de algemene onkosten, geraamd op ,00 euro (btw. Inclusief) MOBILITEITSPLAN Het geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan met het advies van de auditor wordt defi nitief aanvaard. ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 KERKEN Sint-Michielskerk Zuienkerke De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast ontwerpdossier goed voor het injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke. De werken worden geraamd op ,76 euro waarvan het aandeel van de gemeente ,75 euro bedraagt. Onze-Lieve-Vrouwkerk Meetkerke De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast ontwerpdossier goed voor het injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Onze Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke. De werken worden geraamd op ,97 euro waarvan ,00 euro ten laste van de gemeente Zuienkerke. 8

9 SPORTCENTRUM MEETKERKE De gemeenteraad keurt de verrekeningvan de meerwerken aan het sportcentrum voor een bedrag van ,21 euro (excl.btw) goed. BIJDRAGE BRANDBEVEILIGING De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging van de gemeente voor het dienstjaar Het gemeentelijk aandeel bedraagt ,36. DOTATIE POLITIE De gemeenteraad keurt eenparig de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van ,00 goed, en dit op basis van het fi nancieringsprotocol vastgelegd in de politieraad d.d. 06/11/2003 en de gemeenteraad van 20/11/2003. FINANCIEN Budgetwijziging nr. 2 De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2010 goed. Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo Volgens vorige budgetwijziging Eur Eur Eur Verhoging der kredieten Eur Eur Eur Verlaging der kredieten Eur Eur Eur Nieuwe uitkomst na wijziging Eur Eur Eur Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar Eur Geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst Eur Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo Volgens vorige budgetwijziging Eur Eur Eur Verhoging der kredieten Eur Eur Eur Verlaging der kredieten - Eur Eur Eur Nieuwe uitkomst na wijziging Eur Eur Eur Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar Eur Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0 Eur CENTRAAL KERKBESTUUR Budgetten 2011 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2011 van de kerkfabrieken. Geconsolideerde resultatenrekening: Sint-Bavo Houtave Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke Sint-Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke 5.957,60 Eur 4.871,65 Eur waarvan 4.330,41 euro voor Zuienkerke ,46 Eur ,23 Eur 9

10 Met reeds meer dan 20 jaar ervaring in de sector NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak. 10

11 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING FINIWO De gemeenteraad verzoekt FINIWO in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor aandelen voor een totale prijs van ,86 en kandidaat te zijn voor aandelen toe te wijzen in een eventuele 2de ronde voor een bedrag van ,00; deze bijkomende investering te fi nancieren met eigen middelen van FINIWO en de aandelen te beheren in de rekeningsector F3. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algmene Vergadering van 13/12/2010 goed en stelt Brigitte Bonte, gemeenteraadslid, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. IMEWO De gemeenteraad keurt de statutenwijziging en de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20/12/2010 goed en stelt schepen Wim Cools aan als vertegenwoordiger van de gemeente. De verlenging van het gemeentelijk retributiereglement tot 31 december 2013 op werken aan nutsvoorzieningen door Imewo op gemeentelijk openbaar domein worden goedgekeurd. De gemeenteraad verleent goedkeuring om de kaderovereenkomst af te sluiten met Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifi eke overeenkomsten. Gelet op de noodzaak om de stookplaats in de gemeentelijke basisschool te renoveren en gelet op de goedkeuring van de kaderovereenkomst met DNB met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-effi ciëntie beslist de gemeenteraad eenparig zijn goedkeuring te verlenen aan de studieovereenkomst voor de stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool. TMVW Collectieve aanpak individuele waterzuiveringsinstallaties. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de beleidsoptie om in het kader van de uitvoering van het zoneringsplan de uitbouw van de individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA s) collectief aan te vatten in samenwerking met TMVW. Dit houdt in dat de plaatsing en exploitatie van de IBA s in opdracht van de gemeente Zuienkerke wordt toevertrouwd aan TMVW. JEUGD De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp jeugdbeleidsplan goed. Het ontwerp jeugdbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door de Algemene Vergadering van de Jeugdraad op 25/09/2010. ONTWERP ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN Het ontwerp Algemeen Nood- en Interventieplan Zuienkerke wordt eenparig goedgekeurd. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2010 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IMWV De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 22/12/2010 goed en stelt Wim Cools, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. 11

12 Alle timmer- en schrijnwerk in hout, PVC en aluminium Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters garagepoorten - rolluikautomatisatie gips-kartonwanden - plafonds binnendeuren - muggenhorren zonnewering - dakconstructie - parket Liebaert P. Elektriciteit, sanitair, verwarming, gyprocwanden en -plafonds, isolatie... Kerkebilk 12, 8377 Houtave of Geregistreerd aannemer Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte! Blankenbergse Steenweg Zuienkerke Tel Sluitingsdag: maandag Open: u. & u. Vrijdag u. zondag 22 u. GRAFZERKEN in natuursteen, rechtstreeks aan de bron. Arduin - marmer - graniet - witsteen 12

13 WVI De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 08/12/2010 goed en Alain De Vlieghe, burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. De gemeenteraad beslist eenparig de WVI bij het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost voor te dragen: Lokale Entiteit voor de gemeente Zuienkerke en de nodige afspraken te maken met het OCMW omtrent de rol van deze laatste in het verlenen van de kredieten, ter beschikking gesteld door het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost. IVBO De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 15/12/2010 goed en stelt Christine Jonckheere, gemeenteraadslid, aan als vertegenwoordiger van de gemeente. OCMW De gemeenteraad keurt éénparig het meerjarenplan van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn goed en neemt kennis van het budget Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage ,00 Eur ,00 Eur ,00 Eur in de werking en de afl ossingen OPERATIONELE PREZONE De gemeenteraad bekrachtigt eenparig de overeenkomst tussen de Belgische staat en de operationele prezone zone 1 West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de stad Brugge. ONTEIGENINGSPLAN De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de onteigeningsplannen van de grondverwervingen voor de aanleg van het vrijliggend fi etspad langs de Nieuwe Steenweg, buiten de bebouwde kom richting Brugse Steenweg. Het Comité tot Aankoop wordt gelast met de opmaak van de onderscheiden akten, verkoopbeloften en overeenkomsten voor pachtvergoedingen. VOETPADEN VAGEVUURSTRAAT De gemeenteraad beslist om de studieopdracht inzake de aanleg van voetpaden in de Vagevuurstraat aan een extern ontwerper toe te vertrouwen. De werken worden geraamd op ,- euro inclusief BTW zonder de studiekosten. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek om de studieopdracht voor de uitbreiding bureau directie, bouwen van een bergruimte en renovatie aan een extern ontwerper toe te vertrouwen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De werken worden geraamd op euro. ZITTING VAN 29 DECEMBER 2010 FINANCIËN Belastingen en retributies voor het dienstjaar De gemeenteraad keurt de volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2011 goed. 13

14 AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET Opcentiemen onroerende voorheffi ng 1800 Aanvullende belasting op de 7 % personenbelasting Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande 20,00 Eur - gezin/handelszaak 40,00 Eur - 2 de verblijf 40,00 Eur - woning in vakantiepark 40,00 Eur - kampeerplaats 10,00 Eur Niet-bebouwde gronden gelegen in een 15 Eur/strekkende meter palende aan de straat niet-vervallen verkaveling of min. 125 Eur/perceel Niet-bebouwde gronden gelegen in 15 Eur/strekkende meter palende aan de straat gebieden bestemd voor wonen of min. 125 Eur/perceel Dansgelegenheden cat. A: 250,00 Eur cat. B: 620,00 Eur Te huur stellen van kamers 40,00 Eur /kamer Tweede verblijven 650,00 Eur/tweede verblijf Kampeerterreinen 40,00 Eur/kampeerplaats Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest 100 opcentiemen op de door geheven heffi ng ter bestrijding van verwaarloosde het Vlaamse Gewest geheven heffi ng en/of onbewoonbare gebouwen en/of woningen. Retributie huwelijksplechtigheid 75,00 Eur op zaterdag, zon- en feestdagen Retributie op ophalen van snoeiafval 15,00 Eur/beurt Retributie op ophalen van grof huisvuil 25,00 Eur/beurt Retributie ophalen rolcontainers 5 Eur per ophaalbeurt voor groen- en tuinafval voor een container van 240 liter 7 Eur per ophaalbeurt voor een container van 360 liter Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 0,05 Eur/bladzijde vanaf 20 kopies Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie. 25,00 Eur/aanvraag Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst Speelpleinwerking Dagactiviteit: 2,50 tot 8,00 euro per dag Daguitstappen: 2,50 tot 20,00 euro per dag Meerdaagse activiteit: 5,00 Eur tot 75 Eur Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst: Dagactiviteit: 1,00 Eur tot 30,00 Eur Meerdaagse activiteit van 2,50 Eur tot 75 Eur Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2011 De gemeenteraad keurt éénparig de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van ,00 goed. Toelagen voor het dienstjaar De gemeenteraad stelt de toelagen voor het dienstjaar 2011 vast. Budget gemeente dienstjaar De gemeenteraad keurt het budget 2011 bestaande uit de fi nanciële nota (begroting), beleids nota en het meerjarig fi nancieel beleidsplan goed. 14

15 Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur 0 Eur Opheffen gemeentelijk subsidiereglement De gemeenteraad beslist eenparig om het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie d.d. 26/08/2006 op te heffen. OPENBARE WERKEN De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan de Copsweg - Vaartstraat - Blankenbergse Dijk Zuid Draaiboomstraat Heerweg - Mareweg Oosternieuwweg Zuid Loweg met mogelijkheid tot uitbreiding voor andere kleine herstellingswerken waar nodig goed. Raming der werken: ,09 euro (BTW 21 % inbegrepen). De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan de Westernieuwweg Zuid goed voor een geraamd bedrag van ,10 euro (BTW 21 % inbegrepen). BEGRAAFPLAATSEN De gemeenteraad keurt eenparig de levering en plaatsing van 8 betonnen grafkelders voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats te Zuienkerke en 5 betonnen grafkelders voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats te Houtave goed. De raming bedraagt TMVW De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan het voorstel tot het opstarten van een marktconsultatie tot aanduiding van een kandidaat voor het leveren en plaatsen van PV-cellen (fotovoltaïsche- of zonne-energiepanelen) op een aantal daken van het gebouwenpatrimonium van de gemeente, die hiertoe ter beschikking worden gesteld van een exploitant en aan het voorstel om voor deze marktconsultatie in te stappen in het collectief initiatief van TMVW. PERSONEEL De gemeenteraad geef zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de personeelsformatie: - een administratief deskundige (contractueel - niveau B1- B3) - technisch assistent (statutair D1-D3 niveau) te schrappen en te vervangen door een technisch medewerker (statutair C1 C3) niveau. 15

16 Voorkom een hoge energiefactuur en... Hou de koude buiten en het geld binnen en... geniet van de belastingsvermindering voor werken uitgevoerd met... Om uw enkele ruiten door dubbele beglazing te vervangen. Gemakkelijk en zonder verandering geschikt voor alle houten ramen! GRATIS PRIJSOFFERTE Algemene glasonderneming E. Blomme & zonen Ontmijnersstraat Blankenberge tel

17 Houtave I Zuienkerke Informatie I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I OPENBARE Houtave I Zuienkerke VERKOOP I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke De gemeente organiseert op woensdag 2 maart Houtave I 2011 Zuienkerke in I de Meetkerke gemeentelijke I Nieuwmunster loods I Houtave achter I Zuienkerke het I Nieuwmunster gemeentehuis I Houtave I een Zuienkerke openbare I Meetkerke verkoop I Nieuwmunster van I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke gevonden fi etsen, een aanhangwagen en een freesmachine.al I Nieuwmunster I Houtave deze I Zuienkerke voorwerpen I Meetkerke worden I Nieuwmunster per I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienopbod verkocht. Men kan alles op voorhand bekijken op woensdagnamiddag 2 maart vanaf 15 uur. Vooraf u aanmelden bij het loket bevolking. De verkoop start om uur. GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Aantal inwoners op 01/01/ /01/ /01/ Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2011 Mannen Vrouwen Totaal Houtave Meetkerke Nieuwmunster Zuienkerke Totaal Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2010 Adopties 0 Geboorten 20 Erkenningen 3 huwelijksaangiften 10 huwelijken 10 echtscheidingen 1 sterfgevallen 22 nationaliteitswijzigingen 0 aankomsten 147 vertrekkers 168 ambtshalve schrappingen 6 interne mutaties 20 Aantal bewoonde woningen Houtave 164 Meetkerke 168 Nieuwmunster 194 Zuienkerke 584 Totaal

18 Drie Koningen 17 de eeuwse polderherberg Boerenbrood met hesp diverse koude en warme schotels tea-room Open vanaf 11h30 gesloten op maandag, dinsdag en woensdag (in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag) Kerkhofstraat Houtave Tel Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden Barbecue aan huis vanaf 30 personen 18

19 WERK IN EIGEN STREEK Zoek je werk in eigen streek? 5 GOEDE REDENEN OM BIJ DE POLITIE TE WERKEN 1. Ik oefen een voor iedereen nuttig beroep uit dat gebaseerd is op sterke waarden 2. Mijn loopbaan is afgestemd op mijn studieniveau en op mijn competenties 3. Mijn selectie is objectief en transparant 4. Mijn loopbaan is dynamisch en mijn verloning aantrekkelijk 5. Ik heb werkzekerheid en andere voordelen zich mettertijd in verschillende domeinen te specialiseren (fi etsbrigade, verkeer, motorbrigade, slachtofferbejegening, hondenbrigade, ) Als politieambtenaar bij de lokale politie kan je verschillende functies uitoefenen, gaande van wijkinspecteur, lid van een interventiedienst, motoragent tot lid van de lokale recherche. In principe begin je in de politiezone Blankenberge-Zuienkerke als lid van de interventiedienst Als lid van de interventiedienst beantwoord je - binnen een passende termijn elke oproep waarvoer een politie-interventie ter plaatse noodzakelijk is: een verkeersongeval, een familieruzie, een vechtpartij, een diefstal, In elke politiezone is de interventiedienst vierentwintig uur per dag op het terrein aanwezig. Als motoragent en fi etsagent ben je natuurlijk vooral bezig met verkeershandhaving en verkeersveiligheid, maar ondersteun je ook collega s bij andere tussenkomsten. Als lid van een lokale recherchedienst onderzoek je criminele feiten en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de zone. Het kan gaan om een onderzoek naar een diefstal, naar een lokale zwendel, Kiezen om voor de politie te werken betekent zich ten dienste stellen van de maatschappij, van de anderen. Kiezen om voor de politie te werken betekent ook actief bijdragen tot de veiligheid in de maatschappij. De veiligheid en levenskwaliteit in de maatschappij verzekeren is niet alleen één van de kerntaken van de overheid, maar ook van elk individu. De lokale politie verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, ) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone. Bij de politiezone Blankenberge-Zuienkerke krijgen de politie-inspecteurs ook de kans om 19 Heb je interesse in een job bij de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke neem dan contact op met de beroepenvoorlichter Commissaris VAN HOOF Patrick, via het centrale nummer 050/ of surf naar Wil je nog meer te weten komen over de politiezone Blankenberge-Zuienkerke surf dan eens naar onze website HERSTELLEN VAN EEN FIETS Praktijkworkshop eenvoudige herstellingen aan fietsen aanbrengen Te Kortrijk (Uitgang achterzijde station NMBS) Omschrijving Moet je vaak kleine herstellingen aanbrengen aan fi etsen? Dan is de opleiding Fietsherstel zeker iets voor jou. Deze opleiding toont hoe je kleine en veel

20 Blankenbergse Steenweg Zuienkerke / specialiteit van ribbetjes en diverse vlees- en visgerechten vrijdag open vanaf 17u zaterdag, zondag en feestdagen open vanaf 12u Verkest Thierry ALGEMENE TECHNIEKEN Oostendse Steenweg Houtave GSM: BTW nr.: BE Onderhoud en herstellingen alle merken. Verkoop van nieuwe en tweedehands wagens. Import US-cars en parts. Restauratie en herstellingen van uw oldtimer. 20

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Ondersteuning door de stad Mechelen in bekendmaking van privé-initiatieven

Ondersteuning door de stad Mechelen in bekendmaking van privé-initiatieven Reglement Ondersteuning door de stad Mechelen in bekendmaking van privé-initiatieven De stad Mechelen is een bruisende, hartelijke en dynamische stad en wil het sociale aspect verhogen. De stad Mechelen

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Woord vooraf. De Nieuwe Blauwe Toren TUINONDERNEMING MARC VANLOO. Eet- en praatcafé

Woord vooraf. De Nieuwe Blauwe Toren TUINONDERNEMING MARC VANLOO. Eet- en praatcafé TUINONDERNEMING MARC VANLOO Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/ openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/ De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/ goed te keuren.

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 1. Onderhoud en heraanleg wegen 2015 - Deel 1 : Kapelstraat,

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie