Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1 Voorzijde: reconstructie centrum Elst Dit autootje kon er net door. 2 Over SGO 3 In memoriam: Gerard Sieben 3 Wandelen, goed voor elkaar zoekt hulp! 4 Wettelijke regels rondom langdurige zorg 5 De Column van Joop 6 Prijzen en vervoerszones Stadsregiotaxi 7 Wie zijn onze vrijwilligers? 8 PGB aanvraag afgewezen? 8 Verlof voor mantelzorgers 9 Sociale kernteams 9 Veilig oversteken in Elst 10 Aanvraag gehandicpatenparkeerkaart 11 Column van Eline 12 Agenda 13 Nieuwe lay-out Go Nieuws 13 Oproep: hoe te pinnen? 13 GelrePas 13 Afsluiting scholenproject 14 Het Participatiewiel Dagcentrum de Kombij: ook voor ú? 15 Interview met Bob van Gerven 16 Hindernissen in maatschappelijk werk 17 Sportnieuws 18 Inloopochtend NAH 18 Bloemen langs de weg Brochure Spierziekten 18 Met rolstoel naar festival 19 Meert duidelijkheid over betaling zorg gehandicapt kind 19 Oproep vakantie ervaringen 19 Oproep rolstoeltester(s) 20 Handige hulpmiddelen 21 Column van Ben 21 Blog Ans en Chiel 22 Dagje uit met begeleiding 22 Scootmobieltocht 22 Alternatieve zwemvierdaagse 23 Activiteiten KernGezond 24 Achterzijde: Foto s vrijwilligerslunch Scholenproject Over SGO Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 17, nummer 4. De SGO (Stichting Gehandicapten Overbetuwe) is een gespreks en overlegpartner voor mensen met een handicap in de gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen. Secretariaat SGO Ton Overkamp T: Zülpichhof 6 E: 6662 CC Elst (Gld) I: Bestuur SGO Functie Naam verantwoordelijke Telefoonnummer Voorzitter vacant Secretaris Ton Overkamp Penningmeester Johan Floors Zwemmen en scholenproject Dickie Heij Nieuwsblad, websites en toegankelijkheid Jeanne Verdijk Bestuurslid Willeke Franken Contactpersoon Herveld/Andelst en scholenproject Ans Selman Contactpersoon Zetten Anja Hofstra Contactpersoon Driel André Ladestein Bestuurslid John Brugman Contactpersoon Heteren vacant Contactpersoon Oosterhout vacant Contactpersoon Randwijk vacant Contactpersoon Valburg vacant 2

3 In memoriam: Gerard Sieben Op 9 maart jl. ontvingen wij het bericht dat Gerard Sieben in het Rijnstate ziekenhuis is overleden. We wisten dat zijn gezondheid zeer broos was, maar voor ons was dit onverwacht. Eén van de oprichters van de gehandicaptenorganisatie in Elst en Overbetuwe is nu van ons heengegaan. Op verzoek van de wethouder van Elst zette Gerard zich in bij het opzetten van een gehandicaptenplatform in Hij werd voorzitter van het Elster Platform tot aan de gemeentelijke herindeling. Omdat hij een groot voorstander was van het samenvoegen van de drie plaatselijke platforms tot één organisatie, werd hij ook voorzitter van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe. Zeer betrokken bij het welzijn van mensen met een beperking en het behartigen van hun belangen. Steeds proberen om in alle redelijkheid een oplossing te vinden, waarbij alle partijen tevreden terug konden kijken. gaan maken. Wel bleef hij bereid ons te adviseren bij probleem gevallen. Wij verliezen in hem een zeer aimabele en gedreven persoonlijkheid die pal stond voor de mensen met een beperking. Het zal voor zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen zeer moeilijk zijn om dit verlies te plaats te geven. Het gehandicaptenplatform wenst hen daarbij sterkte. Via het werk voor het platform kwam hij in aanraking met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de toetsing van het gemeentelijk beleid moest er een cliëntenraad komen. Gerard was de eerste die daarvoor gevraagd werd. Omdat zijn gezondheid hem parten ging spelen trok hij langzaamaan terug uit allerlei functies. Eerst legde hij het voorzitterschap van de SGO neer, stopte als contactpersoon voor Elst en bedankte ook als lid van de cliëntenraad. Hij moest noodgedwongen van steeds meer voorzieningen en hulpmiddelen gebruik Wandelen, goed voor elkaar! zoekt hulp Het project Wandelen, goed voor elkaar! heeft uw hulp nodig. Samen met vrijwilligers is een groot aantal toegankelijke wandelpaden gevonden en ingevoerd op de website De website ontvangt dagelijks enthousiaste reacties en wordt vaak geraadpleegd. Inmiddels loopt het project 3 jaar en wordt het tijd om de ingevoerde wandelpaden te controleren. Zijn de paden nog steeds toegankelijk? Kloppen de gegevens nog? U zult op de website zien, dat de gegevens bij een aantal wandel-paden niet volledig zijn. Misschien kunt u tijdens het wandelen een antwoord op deze ontbrekende gegevens vinden? Bedenk: voor toekomstige wandelaars is uw informatie van onschatbare waarde! Groen & Handicap, de drijvende kracht achter dit project, wil u vragen om samen met vrienden en kennissen één van deze wandelpaden een keer te controleren. Er is vast een wandelpad in uw omgeving. Een overzicht van wandelpaden vindt u op 3

4 Wettelijke regels rondom langdurige zorg Cliënten die in het kader van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) een beroep willen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen hiervoor terecht bij MEE Gelderse Poort. Introductie MEE Gelderse Poort adviseert cliënten met een indicatie voor langdurige zorg. Cliënten die in het kader van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) een beroep willen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen hiervoor terecht bij MEE Gelderse Poort. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de zorgkantoren van Menzis en VGZ. MEE biedt cliënten met een Wlzindicatie op allerlei terreinen informatie en advies. Te denken valt aan ondersteuning bij het opstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan, Persoonsgebonden budget (PGB), of bij het kiezen van een zorgaanbieder. MEE Gelderse Poort biedt ook ondersteuning en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. In de nieuwe Wet langdurige zorg is er een mogelijkheid voor cliënten om directe ondersteuning te krijgen bij het beantwoorden van hun zorgvraag. Cliënten die een indicatie hebben voor langdurige zorg worden door het zorgkantoor geïnformeerd over mogelijkheden die er in de Wlz zijn. Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen zich voor onafhankelijke cliëntondersteuning rechtstreeks wenden tot MEE Gelderse Poort met vragen. De verzekeraars VGZ en Menzis hebben contracten afgesloten met MEE Gelderse Poort en Zorgbelang. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de zorgkantoren en de zorgaanbieders zijn in de nieuwe wet verplicht hun cliënten te wijzen op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee beoogt de Wlz de positie van cliënten te versterken. Cliënten met een bestaande of nieuwe indicatie voor langdurige zorg kunnen een beroep doen op MEE Gelderse Poort wanneer zij behoefte hebben aan: informatie en advies een persoonlijk plan vinden van een passende zorgaanbieder een zorgplan bemiddeling Informatie en advies Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Een persoonlijk plan Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijk plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners. Het vinden van een passende zorgaanbieder MEE Gelderse Poort kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT). Een zorgplan Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om hen tijdens het gesprek bij te staan. Bemiddeling De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag: als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert. Ook als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt kan een beroep worden gedaan op een cliëntondersteuner. Samenhang met dienstverlening op andere gebieden De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort beoordeelt de ondersteuningsvraag vanuit de Wlz in samenhang met andere gebieden. Zo kijkt de cliëntondersteuner bij de ondersteuningsvraag naar andere factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de omgeving en het netwerk van de cliënt. Contactgegevens Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij: MEE Gelderse Poort Kadestraat CA Arnhem Telefoon: Cliënten worden geadviseerd ook bij hun eigen zorgkantoor te informeren naar deze regeling. 4

5 De column van Joop Maar heb je géén internet, dan houdt het op. Soms geeft opa de moed op. Er worden steeds meer initiatieven genomen in onze gemeente om ouderen en zorg-behoeftigen te betrekken bij de samenleving. Opa laat zich daarbij graag meeslepen. De kerken hebben zoiets bedacht, de wijkplatforms zien er wel brood in, belangenverenigingen en ook de gemeente zelf (via STUW en Meldpunt) draagt een steentje bij. Opa heeft nu zelf ook een eigen hulpgroep opgericht. AvA noemt hij dit initiatief. Armoe voor Armoe. Hij heeft net zijn zorgformulieren (voor de derde keer retour) opnieuw ingevuld. Wie dat heeft bedacht is niet goed snik, verzuchtte hij. Je kunt voor alles bij hem terecht. Opa signaleert van alles. Bijvoorbeeld het volgende. In de gemeentelijke aankondigingen wordt gemeld dat je stukken en dossiers kunt inzien via internet. Zo kun je de Gelrepas via internet aanvragen. Maar heb je géén internet, dan houdt het op. Nou ja, je kunt altijd een beroep doen op de buren, misschien hebben die wél Internet. Opa wil contact met de Rechtswinkel. Dat kan ook, maar alléén via internet. Misschien kan het ook anders, maar daar gaan we niet meer van uit. De samenleving is daar niet meer op ingesteld. Een lichtpuntje. Bijna alle keukentafelgesprekken zijn nu achter de rug. Nog zo n vijfenzeventig gesprekken en dan is de klus geklaard. Voor de tussentijd heeft de gemeente alsnog een contract gesloten met een thuiszorgleverancier voor huishoudelijke hulp, maar daarop hoefde geen beroep meer te worden gedaan. De meeste mensen hebben die boodschap niet meer meegekregen. We hebben het in de krant gepubliceerd, zegt de gemeente. Nee, we zijn er nog lang niet. Hoe gaat het nu verder? Hoe zit het dan met huishoudelijke hulp? Welnu, huishoudelijke hulp, zoals voorheen bij de Wmo, die krijg je niet meer. Het heet dan ook HaHa1. Daarvoor heeft de gemeente géén geld meer. Opa zegt: dat snap ik niet. De gemeente heeft al extra geld van het Rijk gekregen en daarbovenop is nog een overschot gevonden. De wethouder hierover benaderd. Maar daar worden we niet wijzer. Zo ook met het onderwerp Wmovervoerskostenvergoeding. Al gaat het maar om enkele gevallen, de gemeente volgt de principiële weg. Je kunt boos worden of niet, het heeft géén effect. Jammer dat er geen helderheid wordt gegeven. Juist dat geeft aanleiding om te denken dat er veel meer is. De Kernteams zijn intussen van start gegaan. De wethouder heeft 80 contracten ondertekend (m.b.t. de zorg). Nu maar zien wat het resultaat is. Opa is van plan om dit op de voet te gaan volgen. Eerst de afwerking van de oude gevallen nog. Ja... en aanleg van de slingertunnel. We gaan eerst met vakantie!! Groeten van Joop 5

6 Prijzen en vervoerszones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis met de Stadsregiotaxi wordt berekend, wat een vervoerszone is en welke tarieven de verschillende gemeenten hanteren? Wilt u weten wanneer korting geldt en of u een begeleider mag meenemen? Dit artikel beantwoordt deze - en veel andere - vragen. Berekening van de ritprijs De berekening van de ritprijs gebeurt altijd aan de hand van het aantal zones dat u reist, plus 1 opstapzone. Als u reist tegen een gereduceerd tarief, reist u maximaal 5 zones tegen het Stadsregiotaxitarief. Het Wmotarief Overbetuwe is voor zone 1 t/m 5 0,49 per zone. Vanaf zone 6 geldt het reguliere tarief van 8,80. Het seniorentarief vanaf 65 jaar is voor zone 1 t/m 5 0,32 per zone. Vanaf zone 6 geldt ook het reguliere tarief van 8,80. Voorbeeld van een ritje tegen Wmotarief: u maakt een rit over 5 zones tegen het gereduceerde tarief van 0,49 per zone. U betaalt dan in totaal 2,94. Medereiziger en begeleider Als u voor meerdere personen tegelijk een rit reserveert vanaf hetzelfde vertrekadres naar dezelfde bestemming, dan betaalt de tweede reiziger de helft van de ritprijs. Voor alle andere medereizigers geldt het volle tarief. Als u een medische indicatie van de gemeente heeft en een OVbegeleiderspas dan reist uw begeleider gratis mee. Kinderen, dieren en rolstoelen Een betalende reiziger mag maximaal twee kinderen tot vier jaar gratis meenemen. Bij oudere kinderen betaalt het eerste kind de helft van de ritprijs. Blindegeleidehonden en SOHOhonden mogen gratis mee, als u dit heeft gemeld bij de reservering. Rolstoelen, rollators en scootmobielen kunnen mee, mits u dit bij de reservering opgeeft. U moet tijdens de rit wel op een gewone zitplaats gaan zitten. Deze kaart geeft een impressie van de OV-zones binnen het totale vervoersgebied van de Stadsregiotaxi. Hiermee krijgt u een indruk van het aantal zones dat u reist. Meer informatie over uw specifieke reis kunt u opvragen via de Klantenservice via telefoonnummer , 0,10 per minuut. Een rit reserveren Als u boekt via het reserveringsnummer ( , 0,10 per minuut) moet u minimaal een uur voor vertrek reserveren. Via de website kunt u ritten reserveren tot 2 uur voor vertrek. Via deze site kunt u ook ritten annuleren, groepsritten aanvraagen of een herhalingsrit aanvragen. Betalen bij de chauffeur Bij de telefonische reservering hoort u wat de rit kost. U rekent in de taxi contact af bij de chauffeur, bij voorkeur met gepast geld. Een strippenkaart, OV-abonnement of OV-chipkaart zijn niet geldig in de Stadsregiotaxi. U kunt ook via automatische incasso het bedrag van uw rekening af laten schrijven. U moet hiervoor een machtiging afgeven en de kosten voor deze service zijn 3,00 per maand. Dit kunt u verder regelen via de klantenservice. Reiszones en bestemmingen De regio is verdeeld in OV-zones van ongeveer 4,5 km. Vanuit of naar het basisgebied kunt u reizen boeken, maar een rit moet wel altijd beginnen of eindigen in het basisgebied (donkergeel op de kaart). Uitvoerders Het vervoer wordt in Overbetuwe geregeld door Munckhof (Nijmegen), Munckhof (Duiven), Regiotaxi de Vallei (Ede) en Willemsen-de Koning (Arnhem). Meer informatie Voor meer informatie kunt u naar de website van de Stadsregiotaxi via of u kunt bellen met de afdeling klantenservice via telefoonnummer Bron: Stadsregiotaxi 6

7 Wie zijn onze vrijwilligers? Voor de SGO zijn vele vrijwilligers actief die allemaal op een specifiek terrein ons ondersteunen Van bezorger tot columnist, van zwembegeleider tot scholenbezoeker. Wat doen ze precies en wat kun je er als vrijwilliger doen? De SGO zet wisselend een vrijwilliger in de schijnwerpers. Hieronder een kennismaking met Eline van Woesik- Roffel, sinds vorig jaar aan het werk als redacteur en vormgever van het SGO blad. Hallo, mijn naam is Eline van Woesik-Roffel. Ik ben 41 jaar en woon sinds 3 jaar in Elst, samen met mijn man en twee dochters (10 en 8 jaar) uit een eerdere relatie. Hiervoor woonde ik in Arnhem Zuid en kwam ik al vaak in Elst. Het wonen hier bevalt het hele gezin uitstekend; we vinden het een leuke plaats om te wonen en hebben allemaal onze draai gevonden. Ik werk 32 uur per week als project manager voor een bedrijf dat hulpmiddelen maakt voor blinden en slechtzienden. Dit bedrijf heeft een aantal buitenlandse vestigingen en ik richt mij vooral op projecten op het gebied van (internationale) IT en marketing. Denk hierbij aan een nieuwe wereldwijde website, nieuwe ERP/ CRM systemen voor de verschillende kantoren of de implementatie van een nieuwe telefoniecentrale. Omdat er binnen het bedrijf ook blinden en slechtzienden werken kent ieder project de uitdaging om voor oplossingen te zorgen waar zij ook mee kunnen werken. Het is leuk en afwisselend werk ieder project is weer anders. Ik heb me ongeveer een jaar geleden aangemeld om vrijwilligerswerk te doen. Naast het werken vind ik het belangrijk om iets bij te dragen aan de maatschappij. Hoewel ik vaak functies bekleed als klassenouder of hulp op diverse sportverenigingen, wilde ik ook een bijdrage leveren aan iets wat niet per definitie via de kinderen kwam. Via een website voor vrijwilligerswerk kwam ik een oproep tegen van de SGO en hier heb ik op gereageerd. Enerzijds omdat de functie (het vormgeven van de nieuwsbrief) mij erg aansprak; anderzijds omdat de onderwerpen mij persoonlijk raken en ik er affiniteit mee heb. Mijn oudste dochter is geboren met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Na 10 jaar is het nog altijd onduidelijk of het komt door zuurstofgebrek tijdens haar geboorte of door een aanlegstoornis. Hoe dan ook, ze heeft diverse uitdagingen als gevolg van deze beschadiging. Zowel op motorisch als cognitief gebied zijn er zaken waar zij tegenaan loopt (en wij als ouders dus ook) en waar wij oplossingen voor zoeken. We zijn dus inmiddels goed bekend in de diverse ziekenhuizen in de regio, in speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (naast het reguliere onderwijs van onze andere dochter), in leerlingenvervoer, in speciale zwemles, in aanvragen via de Wmo, in trajecten bij het UWV en onze zorgverzekeraar, etc. Kortom: zowel het vormgeven van het blad van de SGO als de inhoud daarvan spreken mij aan. Ik heb geen spijt van mijn keuze om het team van de SGO te ondersteunen! Zodra ik informatie tegenkom wat van belang kan zijn voor de nieuwsbrief, print of knip ik het uit. Zo heb ik tegen de tijd dat er een nieuwe editie moet verschijnen alweer diverse bijdragen. Ook via internet zoek ik veel interessante informatie. Althans, ik hoop dat de lezers van het blad het interessant vinden! 7 Gelukkig heb ik hierbij heel veel hulp van andere SGO leden, waaronder Jeanne Verdijk en de vaste column schrijvers van het blad. Ik schat in dat ik per pagina minuten bezig ben, afhankelijk van het onderwerp en of de tekst al klaar is of dat ik zelf wat moet schrijven. Een nieuwsbrief van 28 pagina s kost dan al snel tussen de 9 tot 14 uur om te maken. Gelukkig kan ik goed plannen en heb ik steeds 3 maanden tussen de nieuwsbrieven door om weer een start te maken met een nieuwe editie! Een vraag die ik heb aan de lezers van het blad is om feedback te geven! Laat ons weten wat je goed vindt, maar zeker ook wat je niet goed vindt aan de nieuwsbrief. Mis je onderwerpen? Geef het door zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Tenslotte wordt de nieuwsbrief voor jullie gemaakt! Dan is het dus ook belangrijk dat het jullie aanspreekt. Alle feedback is meer dan welkom via het mailadres Alvast bedankt! Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te kunnen blijven leveren aan de SGO en hoop op feedback van de lezers van de nieuwsbrief om dit nog beter te kunnen doen!

8 PGB aanvraag afgewezen? 'Mijn gemeente zegt dat ik geen pgb meer kan aanvragen, wat kan ik doen?' Wilt u een pgb aanvragen bij de gemeente? Uw gemeente is dan verplicht om onderzoek te doen en mag niet bij voorbaat uw aanvraag afwijzen. Doet de gemeente dit toch, dan kunt u melding maken bij het Meldpunt Juiste Loket. Om een in aanmerking te komen voor een pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet moet u zich melden bij de gemeente. Dat kan via de telefoon, aan het loket, of via de mail. De gemeente is dan verplicht om een onderzoek te doen. De gemeente mag niet voorafgaand aan een gesprek zeggen dat een pgb niet mogelijk is; u moet echter wel motiveren waarom u een pgb wenst (Wmo) en waarom zorg in natura niet passend is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wmo en de Jeugdwet. Vraag dus altijd om een gesprek met de gemeente. Dit wordt ook wel het Keukentafelgesprek of het Onderzoek genoemd. Verlof voor mantelzorgers Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor mantelzorgers. Denk hierbij aan het calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof en deeltijd werken. Hieronder een overzicht van bestaande regelingen. Calamiteitenverlof Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop u direct moet reageren. De werkgever betaalt uw salaris door. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/calamiteitenverlof. Kortdurend zorgverlof Dit is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/kortdurendzorgverlof. Langdurend zorgverlof Wanneer u voor een langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/langdurendzorgverlof. Wat als gemeente blijft zeggen dat pgb niet mogelijk is? Indien de medewerker van de gemeente aangeeft dat een pgb niet mogelijk is, noteer dan de naam van de medewerker die dit zegt en waar en wanneer dit is gezegd. Als de gemeente blijft weigeren, kun u dit melden bij het Meldpunt Juiste Loket via Mijn pgb-aanvraag is afgewezen omdat pgb niet mogelijk zou zijn? U kunt, als de pgb-aanvraag is afgewezen, ook rechtstreeks een maatwerkvoorziening aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente de aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst of daar niet binnen 2 weken een reactie op geeft, kunt u hiertegen juridisch actie ondernemen u kunt in bezwaar gaan bij de gemeente. Via belangenvereniging Per Saldo kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp, Let op: sinds 1 januari 2015 is de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van kracht. Voor mantelzorgers is geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) U kunt uw werkgever vragen het aantal uren dat u in de week werkt aan te passen. Dit kan alleen als het bedrijf minstens 10 werknemers heeft. Laat u goed informeren over de gevolgen van het aanpassen van uw werktijden. Lees meer via arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/kanik-meer-of-minder-gaan-werken.html. Overige regelingen Informeer bij uw werkgever naar een volledig overzicht van de regelingen die er zijn. De afdeling Personeelszaken weet welke cao-regelingen er van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Bron: Rijksoverheid 8

9 Sociale kernteams Vanaf 1 januari 2015 zijn er 8 Sociale Kernteams actief in Overbetuwe. Deze teams helpen inwoners met het vinden van hulp op het gebied van zorg en jeugdzorg. U kunt zich ook bij één van deze teams melden als u iemand anders wilt helpen. Waarvoor kan ik terecht? U kunt bij de kernteams terecht met alle vragen die u bezighouden - het werkgebied van de teams is erg breed. Enkele voorbeelden van vragen die je hier kunt stellen zijn: Mijn aanvraag voor een traplift is afgewezen maar ik heb geen andere oplossing. Wat moet ik nu? Een kennis van me heeft een zwakke gezondheid, geen netwerk en raakt ook nog zijn enige contact de huishoudelijke hulp kwijt. Ik ben bang dat hij geïsoleerd raakt en gaat vervuilen. Mijn oudste zoon luistert niet naar mij, hij bedreigt me en verzuimt van school. Mijn eigen bedrijf is failliet, daardoor heb ik schulden en steeds meer stress waardoor ik ook vastloop in mijn dagelijks leven met de kinderen. Mijn ex-man staat op afstand en vriendinnen werken allemaal. Help, ik raak mijn huishoudelijke hulp kwijt, hoe moet dat nou? Zij weet wat er gedaan moet worden en kent mij. Ik kan niet zonder haar. Elke week komt mijn begeleidster om mij te helpen in mijn dagelijks leven vanwege mijn verstandelijke beperking. Kan zij alsjeblieft blijven zodat ik zelfstandig kan blijven wonen? Waar kan ik nog meer terecht? U kunt ook terecht bij uw huisarts, consultatiebureau, welzijnswerk en andere hulpverleners waar u vroeger al heen ging. Ook kunt u nog steeds terecht bij loket Samenleven van de gemeente. Soms zullen zij u doorverwijzen naar het Sociaal Kernteam. Jeugdartsen en huisartsen mogen nog steeds direct doorverwijzen naar de gespecialiseerde jeugdzorg. Veilig oversteken in Elst Kernteam locaties U kunt de Sociale Kernteams vinden op de volgende locaties: Sociaal Kernteam Elst-Noord, Elst-Zuid en Elst-Oost Triade Gebouw Prins Hendrikstraat 5a, Elst Sociaal Kernteam Zetten-Hemmen Ontmoetingscentrum De Loohof Stationsstraat 1, Zettem Sociaal Kernteam Heteren Zorgcentrum Liefkenshoek Hyacintenstraat 23, Heteren Sociaal Kernteam Herveld-Andelst Hoofdstraat 128e, Herveld Sociaal Kernteam Driel Ons Gebouw Ausemsstraat 3, Driel Sociaal Kernteam Oosterhout De Schakel De Honsvoet 2, Oosterhout Alle kernteams zijn bereikbaar via telefoonnummer Meer informatie over de activiteiten van de kernteams en overige contactgegevens (waaronder adressen en tijden van de inloopspreekuren) zijn te vinden op de website: Oversteken Sinds een paar jaar is de Griegstraat in Elst opgeknapt met o.a. een verhoogd fiets/voetpad met erg steile schuine randen en opritten. Van begin af aan heeft dit voor veel ongemak gezorgd. Met name het oversteken is erg lastig en gevaarlijk voor mensen met een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of rollator. We hebben hierover al vaker meldingen ontvangen van mensen die omgekieperd zijn als ze bijvoorbeeld naar de huisarts daar willen gaan. Diverse gesprekken met de gemeente hebben geen oplossing geboden. Maar nu besloot iemand die daar dagelijks hinder van ondervindt om de gemeente hierover te bellen. Een medewerker van de gemeente kwam langs om de situatie te bekijken. Helaas kan er niets gedaan worden aan de oprit (er is bewust gekozen voor een hoger liggend fietspad en dat kan niet zo maar worden verlaagd). Wel dacht hij mee om een andere route te nemen. Groen voor fietsers; alle auto s wachten! Een alternatief kan zijn om via de Rijksweg te komen en bij de stoplichten naar de Griegstraat af te slaan. Deze stoplichten zijn wel degelijk ingesteld voor fietsers op de Rijksweg. Als de fietslichten groen zijn moeten alle auto s wachten (die hebben rood) en kunnen de fietsers dus oversteken en de Griegstraat indraaien. Het is vreemd dat dit niet staat aangegeven (veel mensen weten dit ook niet), maar zo kun je de oversteek op de Griegstraat zelf vermijden. Dinsdag gebeld en donderdag was er al iemand namens de gemeente. Een pluim voor de snelle reactie en het meedenken! 9

10 Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Europese gehandicaptenkaart Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. Voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart: U moet een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard. Een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Kosten In 2015 zijn de kosten in totaal maximaal 101,50. Het medisch onderzoek kost 78,00 en de legeskosten bedragen 23,50. Bijzonderheden 1. Bestuurderskaart Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden. 2. Passagierskaart Als u door uw handicap continu afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. 3. Instellingenkaart De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Instellingen kunnen voor vervoer van hun bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen. Wetten Het verschaffen van een gehandicaptenparkeerkaart is geregeld in de volgende wetten: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Regeling gehandicaptenparkeerkaart Wegenverkeerswet Aanvragen Om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen hanteert de gemeente Overbetuwe de volgende procedure: Aanvragen: Vul het aanvraagformulier in en geef duidelijk aan om welke soort kaart het gaat. De aanvraag moet altijd ingeleverd worden met een kopie van uw legitimatiebewijs, vergeert deze dus niet! Lever de aanvraag af bij het gemeenteloket of stuur deze aan de gemeente via: Gemeente Overbetuwe, Loket Samenleven, Postbus 11, 6660 AA Elst Beoordelen De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Er is bijna altijd een medisch onderzoek nodig. Bij verlenging van de kaart is dit veelal niet nodig. U krijgt hierover bericht van de gemeente. Let op: ook als uw aanvraag wordt afgewezen, betaalt u wel de kosten voor het medisch onderzoek à 78. De gemeente Eindhoven hanteert hiervoor een kwijtscheldings-regeling voor mensen met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum. Een goed idee om dit ook in Overbetuwe door te voeren... De kaart ophalen Als u een kaart krijgt toegewezen dan kunt u deze ophalen bij de gemeente. Bij het afhalen van de kaart moet u het volgende meenemen: een recente pasfoto een geldig identiteitsbewijs eventueel eerder afgegeven parkeerkaarten. Meer informatie U kunt het aanvraagformulier downloaden via de website of een exemplaar ophalen bij de gemeente. Meer informatie over deze procedure is verkrijgbaar via de gemeente Overbetuwe, telefoonnummer Bron: Gemeente Overbetuwe

11 Column van Eline Helaas is er deze maand geen column van Lidy over Yasmine. Wel laat ze weten dat het met Yasmine goed gaat en dat de fiets heel goed bevalt. Ze zijn er met de ondersteuning zelfs mee naar Nijmegen geweest. Dit biedt voor Lidy en haar man voor nu en in de toekomst perspectieven om fietstochten met Yasmine te kunnen maken. We hopen dat u in de volgende GO Nieuws weer kunt genieten van een column van Lidy. Deze maand schrijft Eline, vrijwilliger voor SGO (zie artikel op pagina 7) een stukje over haar ervaringen met haar dochter Frédérique. Zo moe, en zoveel hoofdpijn Frédérique is een meisje van 10 jaar die vanwege een hersenbeschadiging op diverse vlakken uitdagingen ondervindt. Na vele onderzoeken, afwegingen, gesprekken en het doorzetten van onze wensen ten aanzien van onze dochter, zit ze inmiddels op een SBO school in Bemmel en ontwikkelt ze zich beter dan we ooit hadden durven dromen. Maar ze is al zo lang moe. En ze heeft meer dagen in de week hoofdpijn dan niet. En dat is vervelend. Voor haar. Want ze wil zo graag van alles doen, maar is te moe en belabberd Vroeg naar bed of thuishouden van school helpen niet. Dus op naar de dokter. De medische molen Enkele maanden geleden zijn we dus weer terecht gekomen in de medische molen. Alle onderzoeken die er maar zijn te bedenken zijn uitgevoerd en er is gelukkig geen medische oorzaak gevonden voor haar klachten. Dus zijn we doorverwezen naar de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopediste. En rijden we braaf alle afspraken af, ondanks dat Frédérique na school het liefst wil liggen op de bank. Maar niet zonder resultaat! De fysio heeft geconstateerd dat ze een slechte houding heeft (en een lichte scoliose) en is begonnen met oefeningen en massage tegen de hoofdpijn. Sinds de eerste behandeling is de hoofdpijn frequentie van bijna iedere dag naar hooguit één of twee keer per week veranderd! De ergo heeft gezien dat Frédérique, die al een hele lage spierspanning heeft, heel veel energie kwijt is aan het goed rechtop blijven zitten. Zij denkt dat dit haar zo veel energie kost, dat er dan maar weinig overblijft om andere activiteiten nog te doen. En dus komt er (hopelijk) een nieuw hulpmiddel voor Frédérique. Een speciale stoel die haar uitstekend ondersteunt en die haar lichaam in een natuurlijk juiste zithouding dwingt. De gedachte is dat als zij hier zelf geen energie voor hoeft te leveren, dat ze dit dan weer kan besteden aan andere dingen. We hopen het zo! Twee trajecten gestart Voor school is er inmiddels een aanvraag ingediend voor de stoel (met bijpassend, kantelbaar bureau) via het UWV. Traject 1 is hiermee in werking gezet. Hopelijk krijgen we over circa 8 weken een positieve uitslag en kunnen de meubels geleverd worden. Thuis is een goede stoel echter minstens zo belangrijk. Maar daar gaat het UWV niet over. Dus dacht ik een Wmo 11 aanvraag te gaan doen bij de gemeente, aangezien de speciale driewielfiets van Frédérique ook via de Wmo is gekomen. Maar.nee. Sinds 1 januari moet een zitvoorziening via de zorgverzekeraar worden aangevraagd (dit loopt via de Zorgverzekeringswet). En de verzekering beslist of we thuis ook een stoel krijgen. Om de kans van slagen het grootst te laten zijn, is er inmiddels een pakket aan informatie aan onze verzekering opgestuurd. Een offerte van de leverancier, een brief van de fysio, een brief van de ergo, een onderbouwing over de effecten die deze stoel zou moeten hebben en een verwijzing van onze revalidatiearts (ook met omschrijving van de noodzaak). Traject 2 is dus ook gestart. En nu afwachten Ik kan nergens vinden wat de reactietijd moet zijn bij een Zvw aanvraag, dus kijk iedere dag met spanning uit naar de post. Ondertussen houden wij een dagboek bij voor Frédérique om haar vermoeidheid nog beter in kaart te brengen en te zien of er een patroon te ontdekken is. Haar juf, wij als ouders en Frédérique zelf vullen allemaal een eigen dagboek in en geven aan wat wij zien en merken. Eind van de maand wordt dit verder bekeken. Wie weet kunnen we nog meer doen om haar te helpen. Voor nu duimen we op twee positieve uitslagen en hopen we dat ook de ergo gelijk krijgt! Groetjes, Eline Frédérique mag even passen...

12 Agenda Dag van Park Lingezegen 15 Op 28 juni a.s. vindt de Dag van Park Lingezegen 2015 plaats. Het thema wordt Goed Eten en Drinken in Park Lingezegen. Tijdens deze dag kan iedereen kennismaken met de ondernemers in het park via workshops, proeverijen, demo s en rondleidingen. Ook organiseren clubs en organisaties uit de buurt allerlei leuke activiteiten. Wilt u een indruk krijgen van het programma? Op de website van Park Lingezegen kunt u het oude programma van 2014 bekijken. Meer informatie via de website van Park Lingezegen, Scootmobielcursussen De gemeente organiseert cursussen voor scootmobielgebruikers. Deze worden georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een audicien en een opticien. Aansluitend op het theoriegedeelte vindt er nog een stukje praktijk (speciale vaardigheden) plaats onder begeleiding van JenS. Data en locaties van deze cursussen zijn: woensdag 10 juni om uur bij De Hoge Hof in Herveld maandag 21 september om 9.30 uur bij Liefkenshoek in Heteren Aanmelden kan via de website van de Gemeente Overbetuwe, Special Olympics Dag van het Kasteel Op de Dag van het Kasteel 2015 openen zowel kastelen als buitenplaatsen hun poorten. Geniet van de sfeer van de middeleeuwen of de rijkdom van de zeventiende en achttiende eeuw. Wandel door de Engelse tuinen die het natuurgevoel van de negentiende eeuw weerspiegelen of bezoek een nagebouwd kasteel uit die tijd, waarmee de eigenaar graag de indruk wilde wekken uit een eeuwenoude familie te stammen, compleet met ophaalbrug en harnassen in de gang! Een overzicht van deelnemende kastelen vindt u via de website Hier kunt u ook zien welke kastelen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. In de omgeving van Overbetuwe doen in ieder geval Huis Sonsbeek, Kasteel Doorwerth, Huis Zypendaal, Kasteel Rosendael en Kasteel Middachten mee. De Dag van het Kasteel wordt gehouden op maandag 25 mei gehouden (Tweede Pinksterdag). Elster Avondvierdaagse De 38e editie van de Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van juni Er kan gekozen worden uit twee afstanden, 5 of 10 km. Op de website staan de routes per dag aangegeven. De start vindt plaats bij de RK Basisschool Sunte Werfert aan de Kostverloren in Elst. Dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18:00 en 18:30, vrijdag start de 5 km een half uur later. Kaartjes zijn vanaf 1 juni bij Primera te koop, op de scholen en op de startavond ter plekke. In voorbereiding op de Nationale Special Olympics 2016, worden op zaterdag 27 juni 2015 de Regionale Spelen voor de regio Oost in Nijmegen en Wijchen georganiseerd. Voetbal, zwemmen, tennis en paardrijden staan al op het programma. Hopelijk zullen daar binnenkort nog meer sporten aan worden toegevoegd! Op 1, 2 en 3 juli 2016 zijn de Nationale Spelen; het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De Nationale Spelen starten op 1 juli met een openingscermonie in het Goffertstadion, waarna in het weekeinde (2-3 juli) de ruim 2000 sporters op verschillende locaties in de drie gemeenten gaan sporten. Kijk op de website voor meer informatie: Rolstoelers of handbikers zijn van harte welkom. Er is bij het uitzetten van de routes zoveel mogelijk rekening gehouden met kinderwagentjes en dergelijke. Maar voor rolstoelers en handbikers kunnen er hier en daar misschien wat problemen zijn, zoals bijvoorbeeld de schaarhekken waar misschien niet per rolstoel door te komen is. De organisatie adviseert u om dan een alternatieve route te nemen, U kunt bij hen deze routes opvragen. Neem contact op met André Paardekooper via de website: 12

13 Nieuwe lay-out GO Nieuws Zoals u misschien al opgemerkt hebt is deze uitgave in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor hebben we hulp gekregen van de Oost Betuwse Uitdaging. De 'Uitdaging' is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De SGO heeft vorig jaar een aanvraag ingediend om ons te helpen bij het vernieuwen van de lay-out van ons blad. Een van de leden, Herman Dijenborgh, eigenaar van het bedrijf Beyond Illusions (een bedrijf dat zich richt op website-ontwikkeling en grafisch ontwerp), was bereid om ons daarin te ondersteunen. Dit leverde deze mooie uitgave op. Herman, hartelijk dank! Wilt u meer weten over het initiatief van de Oost Betuwse Uitdaging? Kijk dan op de website Natuurlijk zijn we erg benieuwd wat u, als lezer, hiervan vindt! Laat het ons weten via Oproep: hoe te pinnen? Als rolstoelhoudster kom ik nog weleens wat obstakels tegen in mijn leven. Met de meesten weet ik goed om te gaan. Toch blijft er iets waarvan ik niet weet aan wie ik dat vragen moet en daarom leg ik u de volgende vraag voor: Kan iemand mij advies geven over hoe je vanuit een rolstoel zelf geld kunt pinnen? Ook betalen lukt bijna nooit omdat het apparaat te hoog is en als het lager zou zijn, is het risico aanwezig dat iemand over je schouder kan meekijken. Hoe lost iemand in een rolstoel dit op? Met vriendelijke groeten, Angela Bestaande oplossingen Sinds enige tijd bestaan er daarom zogenaamde pin-armen, de pinautomaat zit dan vast aan een mechanische arm die naast de kassa uitsteekt. Zo kan een rolstoelgebruiker beter bij de pinautomaat komen. De mobiele pinautomaten zijn op schoot te nemen, restaurants hebben deze vaak. Maar in veel winkels liggen ze aan een (korte) kabel zodat ze soms toch niet in de hand gehouden kunnen worden Kent u handige of betere oplossingen? Laat het ons weten via een mail naar GelrePas 2015 Met de GelrePas pas kunt u tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan activiteiten, zoals het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert, het lid worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of een gezellig uitje. Informatie Website: Telefoon: Klantenservice, (lokaal tarief) Afsluiting scholenproject Op 22 april jl. heeft de jaarlijkse afsluiting (met lunch) plaatsgevonden van het basisscholenproject Gehandicapt en toch Gewoon. In het Wapen van Elst kwamen 12 vrijwilligers bijeen - bedankt, Dickie, Bert, Theo, Ceciel, Ans, Anja, AnneMiek, John, Hetty, Sjoukje, Els en Riekie met hond Maica. Eind september gaan deze vrijwilligers weer Overbetuwe door met gastlessen bij de meeste basisscholen in de regio. Voorbeelden uitstapjes Een aantal voorbeelden van uitstapjes die u met de GelrePas kunt maken zijn: Nederlands Openluchtmuseum, de Beverwijkse Bazaar, Cirque de la Liberté en diverse film, theater en concertvoorstellingen. Voor een overzicht van alle mogelijkheden en de voorwaarden voor de GelrePas kijkt u op de website: Hond Maica kreeg een bot als beloning! 13

14 Het Participatiewiel 2015 De mens centraal Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkeld leidraad voor integrale participatiebevordering. In het midden van het Participatiewiel staat een mens - een mens met al zijn eigenschappen, krachten en kwetsbaarheid. De gedachte achter het Participatiewiel is dat de leefwereld van mensen centraal staat en dat de systeemwereld van wetten en organisaties die mensen kunnen ondersteunen. Meedoen Het begrip participatie betekent in het Participatiewiel meedoen. Als individu kun je niet altijd alle problemen zelf overwinnen of al je doelen bereiken, omdat omstandigheden dat soms bemoeilijken. Vanuit het individu in het midden start het Participatiewiel met doelen om te participeren. Vervolgens zijn er informele en professionele activiteiten die de participatie ondersteunen en ten slotte zijn er wetten die de professionele ondersteuning regelen. Doelen om te participeren De eerste ring om de mens heen is een ring met doelen die mensen hebben: Zelfredzaam zijn Ontmoeten Voor anderen zorgen Bijdragen aan de samenleving Betaald werken Financieel gezond zijn Activiteiten informeel Om de doelen te bereiken hebben mensen op sommige momenten in hun leven steun nodig. Dat kan informele steun zijn of professionele steun. Steeds meer wordt de nadruk gelegd op het zoeken van steun in het eigen netwerk van mensen. Activiteiten professioneel Als informele ondersteuning alleen niet voldoende is om bijvoorbeeld zelfredzaam te zijn, is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen. De toegang tot professionele ondersteuning loopt voor een groot deel via de gemeente, als het gaat om zorg, ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij het vinden van werk of inkomen. Voor de zwaardere 24-uurs zorg is de toegang geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). De wetten In de buitenste ring van het Participatiewiel staan de wetten die professionele ondersteuning regelen. Meerdere wetten zijn op dezelfde doelen van toepassing. Kijk bijvoorbeeld naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet in het deel zelfredzaam zijn. Goede afstemming tussen de uitvoerders van de wetten is onmisbaar om passende ondersteuning te realiseren. Gezondheid, veiligheid en armoede Er zijn twee grotere thema s die verband houden met de mogelijkheid tot participatie. 14 Allereerst gezondheid. De gezondheid van mensen is van invloed op hun mogelijkheden om te participeren. Het thema veiligheid is ook van toepassing op participatie. Wanneer er sprake is van onveiligheid kunnen mensen zich niet goed richten op andere zaken. Armoede is een ander thema dat van invloed is op het werken en de doelen van het Participatiewiel. Bekend is dat armoede een grote druk legt op mensen waardoor andere doelen naar de achtergrond verschuiven. Meer informatie Wilt u meer weten over het Participatiewiel of wilt u deze in een groter bestand bekijken? Via de website kunt u het volledige artikel en meer informatie verkrijgen. Bron: Movisie

15 Dagcentrum de KomBij: ook voor ú? Inleiding Sinds augustus 2014 is dit centrum aan de Chopinstraat 1 midden in Elst gevestigd in een gezellige, toegankelijk ruimte op de begane grond, met terras. Doordat per 2015 de dagbesteding/begeleiding en het verzorgingshuis uit de AWBZ is gehaald en deels werd ondergebracht in de Wmo, is de gemeente Overbetuwe ondermeer verantwoordelijk voor dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen. Om hieraan tegemoet te komen is Corrie Roelofsen zelf gestart met het Dagcentrum De KomBij in Elst. Corrie is een echte doener en heeft veel ervaring. Ze is hier actief als welzijnscoach, maar eerder runde ze een hobbywinkel in Oosterbeek, werkte daarna jarenlang als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis en was invalkracht in de zorg. Ze is sociaal pedagogisch medewerker en heeft daarnaast een opleiding muziekactiviteiten gedaan. Na een voorzichtige start bezoeken er inmiddels circa 5 oudere mensen het centrum. Ruimte en plaats Er zijn mogelijkheden om nieuwe groepen op te starten vanuit een andere invalshoek; mensen met een lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte (alle leeftijden). Het dagprogramma hangt af van de samenstelling en uiteraard de individuele vraag van de bezoekers. Creatieve activiteiten, uitvoeren van hobby s, sociale activiteiten, bewegen, muziek,computeren of tuinieren - alles is mogelijk en bespreekbaar. Een gevarieerd aanbod op alle fronten, met - indien nodig - zorg. Via vindt u verdere informatie. U kunt ook bellen. Een kennismaking kan op locatie maar ook bij u thuis plaats vinden. Oproep De SGO wil samen met de KomBij, bij voldoende animo, een informatiebijeenkomst over deze extra vorm van dagbesteding organiseren. Familie en/of mantelzorgers zijn daarbij uiteraard welkom. Wilt ú deze bijeenkomst bijwonen om te kijken wat u van deze vorm van dagbesteding kunt verwachten? Laat het ons even weten, dan krijgt u een uitnodiging! Bel de KomBij via of stuur ze een via U kunt ook een mail sturen aan SGO via Interview met Bob van Gerven Bob van Gerven: Het leukste vind ik om een wedstrijd te spelen en een mooie bal te slaan die niemand kan terugslaan! Een interview met tennisser Bob van Gerven, 24 jaar oud en hij is woonachtig in het Thomashuis in Elst. Wij vroegen Bob wat hij zo leuk vindt aan tennis en waarom hij de sport tennis beoefend. Bob van Gerven is anderhalf jaar geleden begonnen met tennis bij ETV de Helster. Daarvoor tenniste hij bij Tachys in Nijmegen, waar Bob eerder woonachtig was en daarom daar G-tennis speelde. Regelmatig werden er uitwisselingen georganiseerd met ETV de Helster uit Elst en Tachys uit Nijmegen. Omdat Bob bekend was met de vereniging in Elst en ging verhuizen heeft hij de overstap gemaakt naar ETV de Helster. Bob traint één uur in de week onder begeleiding van een echte tennistrainer. De training is bedoeld voor sporters (jongeren/ ouderen) met verstandelijke beperking en er is nog ruimte voor meer tennissers!! Doordeweeks tennist Bob weleens met Rosanne en als hij op vakantie is met zijn moeder. Als lid van ETV de Helster mag je net zo vaak tennissen als je zelf wilt, maar dat komt er nog niet zo vaak van bij Bob. n Keer komen mee tennissen? De trainingen zijn op maandag van tot uur. Als je interesse hebt mag je altijd een keer komen meedoen om te kijken of het wat voor je is. Bekijk de website van Uniek Sporten voor de praktische informatie, of neem contact op met Mariëlle Weghorst , 15

16 Hindernissen in maatschappelijk werk Het Platform doven, slechthorenden en tos heeft bij het ministerie van VWS en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de rechtsongelijkheid in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden. Drempels Voor goed horende mensen is het maatschappelijk werk vrij toegankelijk, zonder ingewikkelde intake of eigen bijdrage. Doven en slechthorenden die ondersteuning willen van het maatschappelijk werk, meestal via GGMD, komen helaas allerlei drempels tegen. De eerste intake gebeurt soms door iemand die niets weet over de specifieke behoeften van de dove of slechthorende cliënt. En soms is er geen tolk aanwezig. Dat kan tot allerlei misverstanden leiden. Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden. Op dit moment hebben nog maar 110 gemeenten toestemming gegeven voor vrij toegankelijk gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden. Eigen bijdrage Een ander probleem is de eigen bijdrage: het maatschappelijk werk moet gratis toegankelijk zijn. Het is een algemene voorziening, waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot een maatwerkvoorziening, die meer is toegesneden op het individu en waarvoor men een eigen bijdrage moet betalen. Om administratieve redenen kunnen cliënten van het maatschappelijk werk nu ook een rekening krijgen van het CAK, dat de eigen bijdragen int. En dat is rechtsongelijkheid. Als horenden geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor het maatschappelijk werk, dan moet dat voor doven en slechthorenden ook gelden. De belangenorganisaties vragen VWS en de VNG om goede, sluitende afspraken te maken om de drempels en deze rechtsongelijkheid op te heffen. Daarnaast moet meer bekendheid gegeven aan de landelijke afspraken. Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden. Oog op zorg Het Platform doven, slechthorenden en tos bouwt momenteel aan een website waarop melding gemaakt kan worden van problemen én goede voorbeelden in verband met de veranderingen in de zorg. Het meldpunt, met de naam Oog op zorg, zal dit voorjaar starten. Houd de website van Iederin hiervoor in de gaten! Het Platform doven, slechthorenden en tos zet zich via Samen Sterk in rond diverse thema s, waaronder zorg. De deelnemende organisaties zijn: Dovenschap (dove volwassenen), FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen), FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraaktaalmoeilijkheden), NDJ (Nederlandse Dove Jongeren), NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden), SH-Jong (slechthorende jongeren) en Stichting Plotsdoven (plots- en laatdoven). Bron: Ieder(in) 16

17 Sportnieuws Schietvereniging Bemmel Algemeen Schietvereniging op de Korrel in Bemmel bestaat sinds Het clubgebouw van de vereniging biedt plaats aan 35 schietbanen, verdeeld over 2 verdiepingen. Naast luchtgeweer en pistool, kan er nu ook met kruisboog en klein kaliber pistool worden geschoten. Openingstijden De vereniging is geopend op dinsdag en vrijdag vanaf uur. Ook voor mensen met een beperking Ook mensen met een visuele of lichamelijke beperking kunnen terecht bij Schietvereniging de Korrel. Click op de afbeelding hieronder om te zien wat Benjamin Masselink (die blind is) bij Op de Korrel doet: Handbiken Sinds 1 januari gelden er grote veranderingen in de Wmo, waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat iemand een handbike krijgt toegewezen. De Wmo schrijft niet precies voor wat een gemeente wel of niet mag toekennen ten aanzien van sportvoorzieningen. De meeste gemeenten hanteren sinds 1 januari het beleid dat dit per situatie beoordeeld wordt. Juridische moeten in ieder geval de volgende stappen worden ondernomen: 1. Een melding met als vraagstelling maatschappelijke ondersteuning voor sport. 2. Een onderzoek op basis van de behoefte, persoonskenmerken en voorkeuren van de klant. 3. Duidelijkheid of er wel/niet een aanvraag voor de sportvoorziening kan worden gedaan. Meer informatie over handbiken en dit onderwerp kunt u terugvinden op de website Uniek Sporten Meer informatie of afspraak maken Maak een afspraak via telefoonnummer of via om de mogelijkheden te bespreken. Laat geld geen beperking zijn Zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs in de provincie Gelderland lid laten worden van een sportvereniging. Dat is het belangrijkste doel van een proefproject van Jeugdsportfonds, Special Heroes en Menzis. Via het proefproject worden docenten uit het speciaal onderwijs gevraagd als intermediair om kinderen (en hun ouders) te ondersteunen en op weg te helpen naar een sportclub. Het proefproject duurt ongeveer zes maanden en wordt exclusief in Gelderland gehouden. In september evalueren de betrokken partijen het project. Als deze nieuwe wijze van intensievere samenwerking inderdaad helpt om meer kinderen over de drempel van de sportvereniging te krijgen, dan wordt het project eventueel landelijk vervolgd. Kijk voor meer informatie op de website van Menzis via Nu ook in Nijmegen! Vanaf heden is Uniek Sporten ook in de Gemeente Nijmegen hét sportloket op het gebied van aangepast sporten. Door de krachten te bundelen met partijen uit het onderwijs, de zorg, de sport en overheden wil Uniek Sporten iedereen met een beperking uit Nijmegen en omgeving structureel aan het sporten of bewegen krijgen. Zeildagen in Giesbeek Uniek Sporten organiseert diverse zeildagen voor mensen met een beperking. De zeildagen worden georganiseerd vanuit de landelijke organisatie Sailability en worden gehouden op het Rhederlaag (Havenweg 4 in Giesbeek). Er wordt gezeild met aangepaste boten die niet om kunnen slaan en heel stabiel in het water liggen. Om aan boord te komen kan gebruik worden gemaakt van een tillift. Onder begeleiding van ervaren zeilers is het voor iedereen mogelijk om te genieten van wind, water en zeilen. De zeildagen worden op diverse data gehouden. Kijk op de website voor meer informatie en data. Jeugdland Holiday Kick Off De zomervakantie wordt dit jaar weer spetterend geopend! Op woensdag 15 juli is van uur (onder voorbehoud) de Jeugdland Holiday Kick Off in het Gelredome. Voor iedereen is er van alles te doen en ook dit jaar zijn er veel activiteiten op het gebied van aangepast sporten. Kijk voor meer informatie op of Het belooft een leuke middag te worden die je niet mag missen! 17

18 Inloopochtend NAH In het NAH-centrum van Pluryn kunnen mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) terecht voor ondersteuning bij hun leven. Het betreft maatschappelijke revalidatie, aansluitend op de medische zorg. Pluryn is hierin gespecialiseerd en heeft jarenlange ervaring in de opvang en begeleiding van mensen met NAH. Op de inloopochtend kan men vrijblijvend komen praten en informeren naar de mogelijkheden. Voor wie De inloopochtend is bedoeld voor mensen met NAH. Ook partners, kinderen of bekenden van een persoon met NAH zijn van harte welkom. Wanneer Het NAH-centrum heeft een inloopochtend op iedere laatste woensdag van de maand van 9.30 tot uur. Waar Op de Slotemaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen. Het telefoonnummer is en het adres is De website van Pluryn is Bloemen langs de weg... Op 10 april is een nieuw boek verschenen: Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid, geschreven door Tonny van Breukelen. Het boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg en onderwijs aan niet-westerse slechtziende en blinde migranten. Diverse medewerkers van Visio hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Niet-westerse-migranten die blind of slechtziend zijn kunnen vaak de Nederlandse taal niet leren omdat ze afhankelijk zijn van leeshulpmiddelen. Anderzijds kunnen zij niet revalideren in de regionale revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking omdat zij de taal niet voldoende beheersen. Tonny van Breukelen behandelt deze problematiek in haar boek. Ook komen migranten zelf aan het woord. Belangstellenden kunnen het boek als pdf downloaden via Brochure spierziekten Hulpmiddelen: Behoud(en) van zelfstandigheid door drs. J. Niekel Vroeg of laat komen bij veel spierziekten hulpmiddelen in beeld. Wat noodzakelijk en geschikt is, verschilt van persoon tot persoon. Deze brochure helpt u de zaken op een rijtje te zetten zodat u, bewust van alle mogelijkheden en goed geïnformeerd, de juiste hulpmiddelen kunt aanschaffen of verkrijgen. Met informatie over aanvraag, financiering, aanschaf of verkrijging, ervaringsverhalen, handige tips, een controlelijst en relevante verwijsadressen. Hoofdstukken Waarom deze brochure? Wat is een hulpmiddel? Wanneer een hulpmiddel? Bij wie moet ik zijn voor een hulpmiddel? Hoe kom ik tot een juiste keuze? Wie gaat het betalen? De aanvragen Hoe lang gaat het duren? Kinderen Zeer progressieve spierziekten Bezwaar en beroep Aandachtspunten Algemene controlelijst Voorbeelden van veelgebruikte hulpmiddelen Handige sites en adressen Deze brochure is geschreven voor mensen met een spierziekte. Leden van Spierziekten Nederland kunnen de brochures gratis digitaal binnenhalen via Mijn VSN. Niet-leden kunnen de brochure bestellen voor 8,50 via de website Met rolstoel naar festival Popzalen in de westerse wereld houden zo veel mogelijk rekening met minder validen, maar als het op outdoorfestivals aankomt is het een heel ander verhaal... Sowieso zijn er drie belangrijke obstakels: het weer, de enorme mensenmassa en de grond, bestaande uit modder en gras en altijd zo hobbelig als de pest. Deze woorden komen uit een artikel geschreven door Louise Bruton over het bezoeken van festivals in een rolstoel. Met een gezonde dosis humor omschrijft ze haar ervaringen met het bezoeken van festivals binnen en buiten Nederland over de afgelopen vier jaar, sinds ze in een rolstoel zit. Ze geeft een aantal tips voor rolstoelgebruikers die naar een festival willen en heeft zelfs een paar voordelen gevonden. Lees haar verhaal op de website je-besluit-om-met-je-rolstoel-naar-een-festival-te-gaanwat-nu. 18

19 Meer duidelijkheid over betaling zorg gehandicapt kind Ouders met een gehandicapt kind krijgen binnenkort meer duidelijkheid over de betaling van de extra zorg die hun kind nodig heeft op school. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Zorg) komen deze zomer met een lijst waarop staat welke zorg via de school vergoed wordt en welk deel de ouders zelf moeten bijdragen. Er is bij de ouders nu veel onduidelijkheid over wat ze zelf moeten betalen. Zorgpotjes Scholen krijgen extra geld om ernstig meervoudig beperkte kinderen te onderwijzen. De zorg die deze kinderen op school nodig hebben, wordt betaald uit verschillende zorgpotjes. Dat zijn de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat ouders een deel van hun PGB moeten gebruiken om de zorg voor hun kinderen op school mee te betalen. Voorheen via AWBZ Er is bij de ouders nu veel onduidelijkheid over wat ze zelf moeten betalen. Ernstig meervoudig gehandicapte kinderen hebben veel zorg nodig om te kunnen functioneren op school. Zo moeten ze onder meer medicijnen krijgen, hulp bij eten hebben en naar het toilet gebracht worden. Tot 1 januari liep de bekostiging van het onderwijs voor deze groep kinderen grotendeels via de AWBZ. Die bestaat niet meer. In plaats daarvan is nu het passend onderwijs ingesteld. Acht belangenorganisaties die zich zorgen maakten over hoe onderwijs voor kinderen met een beperking is geregeld, hadden de belangrijkste knelpunten in een gezamenlijke brief verhelderd en oplossingsrichtingen aangegeven. De kern van de brief was een oproep voor duurzame oplossingen. Alle kinderen moeten toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun beperking en ongeacht hun zorgregime. Bron: Oproep vakantie ervaringen Voor de volgende editie van GO Nieuws zijn wij op zoek naar uw vakantie ervaringen met (toegankelijke) stranden, huisjes, hotels, evenementen en attractieparken. Stuur ons uw vakantiefoto s of verhalen en wie weet staat uw verhaal en/of foto in onze volgende nieuwsbrief! U kunt uw bijdrage sturen aan Oproep rolstoeltester(s) De SGO onderzoekt opnieuw de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en sport in Overbetuwe. Voor de gemeente Overbetuwe onderhouden wij een site: Iedereen met een beperking kan via deze site snel zien in hoeverre gebouwen voor zijn persoonlijke situatie bereikbaar en toegankelijk zijn. Maar het wordt tijd voor een update, de informatie moet worden aangepast. Wij zoeken mensen (met rolstoel) in Elst, Zetten, Driel, Oosterhout, Randwijk, Andelst, Herveld en Heteren die samen met ons de gebouwen gaan bezoeken. De gegevens worden in vaste lijsten genoteerd waarna ze op de website kunnen. In overleg is er altijd wel een datum te prikken wanneer en waar we op pad kunnen. Als u maar af en toe een uurtje mee kunt, is dat ook prima! Wilt u met de website zelf aan de slag (dat kan vanaf uw eigen huisadres), dan horen we dat natuurlijk ook graag. Neem contact op met ons via ons adres: 19

20 Handige hulpmiddelen De meeneemdrempel De meeneemdrempel is een handige opvouwbare aluminium drempelhulp met een anti-slip oppervlakte. De meeneemdrempel heeft handvaten en is opvouwbaar. Omdat de meeneemdrempel maar 3,3 kilo weegt is deze makkelijk te dragen. Ideaal geschikt als tijdelijke oplossing, maar ook voor situaties waar geen standaard drempelhulp kan liggen, zoals schuifdeuren, badkamers, etc. De meeneemdrempel is uitermate geschikt om mee te nemen op vakantie of voor een bezoek aan vrienden, familie of andere plekken. De meeneemdrempel kunt u bestellen via de website Op deze website staan nog tal van andere nuttige hulpmiddelen! Naalden met open oog Nooit meer problemen met de draad door een naald halen met deze handige naalden met open oog. Door dit open oog kunt u makkelijk het draad door de naald halen. Door een lusje te maken van het draad en de naald vervolgens met de bovenkant hier tegen aan te drukken, zit uw draad in een handomdraai in de naald en kunt u aan de slag. Het is eenvoudig en erg handig. De naalden worden verkocht in een verpakking van 5 stuks voor 5,05 via de website in de productcategorie handwerken. Via de website van MooiHandig kunt u nog veel meer handige hulpmiddelen vinden voor uw handwerk en andere hobbies maar ook voor mobiliteit en andere hobby s. Zelfopenende schaar met veer Deze schaar maakt knippen een stuk makkelijker. Door een lichte knipbeweging in de handvatten, sluit de schaar. Bij het loslaten van de handvatten, opent de schaar zichzelf. U gebruikt dus geen kracht om de schaar te openen. Dit maakt hem ideaal voor mensen met minder kracht in hun handen. De lengte van de schaar is 22 cm en deze is zowel links als rechtshandig te gebruiken. U kunt de schaar bestellen via de website voor 16,95. Handgreep voor de auto Verrijdbaar tuinkrukje Het merk Vitility heeft een tuinkrukje ontwikkeld voor mensen die graag tuinieren, maar niet meer op de knieën kunnen zitten. Het krukje is lichtgewicht en heeft een drievoudige functie; het kan gebruikt worden als stoeltje voor tuinwerkzaamheden, u kunt er uw tuingereedschap in opbergen en het is verrijdbaar zodat u niet telkens omhoog hoeft te komen als u zich wilt verplaatsen. Het krukje is verkrijgbaar via een Blokker winkel (indien op voorraad) of via de website van Blokker (www.blokker.nl). Ringpen De Able2 handgreep voor de auto biedt extra ondersteuning tijdens het instappen en uitstappen van de auto. Het heeft een rubberen, antislip handvat die ervoor zorgt dat het niet wegglijdt. U kunt deze handgreep makkelijk meenemen, zodat u in en uit elke auto kunt stappen zonder extra ondersteuning. De handgreep kost 19,95 en is verkrijgbaar via de website 20 Voor mensen die moeite hebben met schrijven omdat ze hiervoor te weinig kracht hebben is er de ringpen. De pen zorgt ervoor dat er minder kracht nodig is. De pen schuift om de wijsvinger. Doordat het zwaarte en steunpunt gelijk vallen vergt het schrijven nog maar een minimale krachtsinspanning. Verkrijgbaar voor 10,95 via

Inhoudsopgave. Over SGO

Inhoudsopgave. Over SGO Inhoudsopgave Inhoudsopgave en over SGO 2 SGO Informatieavond 5 november 2014 3 Veranderingen in de zorg per 1 januari 4 Oproep: nieuwe voorzitter 5 Reizen op rekening 5 Zorgcentra lenen gratis scootmobiel

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Voorwoord. Janneke Wagenaar

Voorwoord. Janneke Wagenaar Voorwoord Vorige maand was ik met mijn man en onze dochter in Rome. We hebben genoten van deze prachtige stad, met als extra dimensie: het was de week voor Pasen. We struikelden over priesters en nonnen,

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie