Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1 Voorzijde: reconstructie centrum Elst Dit autootje kon er net door. 2 Over SGO 3 In memoriam: Gerard Sieben 3 Wandelen, goed voor elkaar zoekt hulp! 4 Wettelijke regels rondom langdurige zorg 5 De Column van Joop 6 Prijzen en vervoerszones Stadsregiotaxi 7 Wie zijn onze vrijwilligers? 8 PGB aanvraag afgewezen? 8 Verlof voor mantelzorgers 9 Sociale kernteams 9 Veilig oversteken in Elst 10 Aanvraag gehandicpatenparkeerkaart 11 Column van Eline 12 Agenda 13 Nieuwe lay-out Go Nieuws 13 Oproep: hoe te pinnen? 13 GelrePas 13 Afsluiting scholenproject 14 Het Participatiewiel Dagcentrum de Kombij: ook voor ú? 15 Interview met Bob van Gerven 16 Hindernissen in maatschappelijk werk 17 Sportnieuws 18 Inloopochtend NAH 18 Bloemen langs de weg Brochure Spierziekten 18 Met rolstoel naar festival 19 Meert duidelijkheid over betaling zorg gehandicapt kind 19 Oproep vakantie ervaringen 19 Oproep rolstoeltester(s) 20 Handige hulpmiddelen 21 Column van Ben 21 Blog Ans en Chiel 22 Dagje uit met begeleiding 22 Scootmobieltocht 22 Alternatieve zwemvierdaagse 23 Activiteiten KernGezond 24 Achterzijde: Foto s vrijwilligerslunch Scholenproject Over SGO Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 17, nummer 4. De SGO (Stichting Gehandicapten Overbetuwe) is een gespreks en overlegpartner voor mensen met een handicap in de gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen. Secretariaat SGO Ton Overkamp T: Zülpichhof 6 E: 6662 CC Elst (Gld) I: Bestuur SGO Functie Naam verantwoordelijke Telefoonnummer Voorzitter vacant Secretaris Ton Overkamp Penningmeester Johan Floors Zwemmen en scholenproject Dickie Heij Nieuwsblad, websites en toegankelijkheid Jeanne Verdijk Bestuurslid Willeke Franken Contactpersoon Herveld/Andelst en scholenproject Ans Selman Contactpersoon Zetten Anja Hofstra Contactpersoon Driel André Ladestein Bestuurslid John Brugman Contactpersoon Heteren vacant Contactpersoon Oosterhout vacant Contactpersoon Randwijk vacant Contactpersoon Valburg vacant 2

3 In memoriam: Gerard Sieben Op 9 maart jl. ontvingen wij het bericht dat Gerard Sieben in het Rijnstate ziekenhuis is overleden. We wisten dat zijn gezondheid zeer broos was, maar voor ons was dit onverwacht. Eén van de oprichters van de gehandicaptenorganisatie in Elst en Overbetuwe is nu van ons heengegaan. Op verzoek van de wethouder van Elst zette Gerard zich in bij het opzetten van een gehandicaptenplatform in Hij werd voorzitter van het Elster Platform tot aan de gemeentelijke herindeling. Omdat hij een groot voorstander was van het samenvoegen van de drie plaatselijke platforms tot één organisatie, werd hij ook voorzitter van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe. Zeer betrokken bij het welzijn van mensen met een beperking en het behartigen van hun belangen. Steeds proberen om in alle redelijkheid een oplossing te vinden, waarbij alle partijen tevreden terug konden kijken. gaan maken. Wel bleef hij bereid ons te adviseren bij probleem gevallen. Wij verliezen in hem een zeer aimabele en gedreven persoonlijkheid die pal stond voor de mensen met een beperking. Het zal voor zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen zeer moeilijk zijn om dit verlies te plaats te geven. Het gehandicaptenplatform wenst hen daarbij sterkte. Via het werk voor het platform kwam hij in aanraking met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de toetsing van het gemeentelijk beleid moest er een cliëntenraad komen. Gerard was de eerste die daarvoor gevraagd werd. Omdat zijn gezondheid hem parten ging spelen trok hij langzaamaan terug uit allerlei functies. Eerst legde hij het voorzitterschap van de SGO neer, stopte als contactpersoon voor Elst en bedankte ook als lid van de cliëntenraad. Hij moest noodgedwongen van steeds meer voorzieningen en hulpmiddelen gebruik Wandelen, goed voor elkaar! zoekt hulp Het project Wandelen, goed voor elkaar! heeft uw hulp nodig. Samen met vrijwilligers is een groot aantal toegankelijke wandelpaden gevonden en ingevoerd op de website De website ontvangt dagelijks enthousiaste reacties en wordt vaak geraadpleegd. Inmiddels loopt het project 3 jaar en wordt het tijd om de ingevoerde wandelpaden te controleren. Zijn de paden nog steeds toegankelijk? Kloppen de gegevens nog? U zult op de website zien, dat de gegevens bij een aantal wandel-paden niet volledig zijn. Misschien kunt u tijdens het wandelen een antwoord op deze ontbrekende gegevens vinden? Bedenk: voor toekomstige wandelaars is uw informatie van onschatbare waarde! Groen & Handicap, de drijvende kracht achter dit project, wil u vragen om samen met vrienden en kennissen één van deze wandelpaden een keer te controleren. Er is vast een wandelpad in uw omgeving. Een overzicht van wandelpaden vindt u op 3

4 Wettelijke regels rondom langdurige zorg Cliënten die in het kader van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) een beroep willen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen hiervoor terecht bij MEE Gelderse Poort. Introductie MEE Gelderse Poort adviseert cliënten met een indicatie voor langdurige zorg. Cliënten die in het kader van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) een beroep willen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen hiervoor terecht bij MEE Gelderse Poort. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de zorgkantoren van Menzis en VGZ. MEE biedt cliënten met een Wlzindicatie op allerlei terreinen informatie en advies. Te denken valt aan ondersteuning bij het opstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan, Persoonsgebonden budget (PGB), of bij het kiezen van een zorgaanbieder. MEE Gelderse Poort biedt ook ondersteuning en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. In de nieuwe Wet langdurige zorg is er een mogelijkheid voor cliënten om directe ondersteuning te krijgen bij het beantwoorden van hun zorgvraag. Cliënten die een indicatie hebben voor langdurige zorg worden door het zorgkantoor geïnformeerd over mogelijkheden die er in de Wlz zijn. Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen zich voor onafhankelijke cliëntondersteuning rechtstreeks wenden tot MEE Gelderse Poort met vragen. De verzekeraars VGZ en Menzis hebben contracten afgesloten met MEE Gelderse Poort en Zorgbelang. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de zorgkantoren en de zorgaanbieders zijn in de nieuwe wet verplicht hun cliënten te wijzen op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee beoogt de Wlz de positie van cliënten te versterken. Cliënten met een bestaande of nieuwe indicatie voor langdurige zorg kunnen een beroep doen op MEE Gelderse Poort wanneer zij behoefte hebben aan: informatie en advies een persoonlijk plan vinden van een passende zorgaanbieder een zorgplan bemiddeling Informatie en advies Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Een persoonlijk plan Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijk plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners. Het vinden van een passende zorgaanbieder MEE Gelderse Poort kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT). Een zorgplan Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om hen tijdens het gesprek bij te staan. Bemiddeling De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag: als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert. Ook als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt kan een beroep worden gedaan op een cliëntondersteuner. Samenhang met dienstverlening op andere gebieden De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort beoordeelt de ondersteuningsvraag vanuit de Wlz in samenhang met andere gebieden. Zo kijkt de cliëntondersteuner bij de ondersteuningsvraag naar andere factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de omgeving en het netwerk van de cliënt. Contactgegevens Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij: MEE Gelderse Poort Kadestraat CA Arnhem Telefoon: Cliënten worden geadviseerd ook bij hun eigen zorgkantoor te informeren naar deze regeling. 4

5 De column van Joop Maar heb je géén internet, dan houdt het op. Soms geeft opa de moed op. Er worden steeds meer initiatieven genomen in onze gemeente om ouderen en zorg-behoeftigen te betrekken bij de samenleving. Opa laat zich daarbij graag meeslepen. De kerken hebben zoiets bedacht, de wijkplatforms zien er wel brood in, belangenverenigingen en ook de gemeente zelf (via STUW en Meldpunt) draagt een steentje bij. Opa heeft nu zelf ook een eigen hulpgroep opgericht. AvA noemt hij dit initiatief. Armoe voor Armoe. Hij heeft net zijn zorgformulieren (voor de derde keer retour) opnieuw ingevuld. Wie dat heeft bedacht is niet goed snik, verzuchtte hij. Je kunt voor alles bij hem terecht. Opa signaleert van alles. Bijvoorbeeld het volgende. In de gemeentelijke aankondigingen wordt gemeld dat je stukken en dossiers kunt inzien via internet. Zo kun je de Gelrepas via internet aanvragen. Maar heb je géén internet, dan houdt het op. Nou ja, je kunt altijd een beroep doen op de buren, misschien hebben die wél Internet. Opa wil contact met de Rechtswinkel. Dat kan ook, maar alléén via internet. Misschien kan het ook anders, maar daar gaan we niet meer van uit. De samenleving is daar niet meer op ingesteld. Een lichtpuntje. Bijna alle keukentafelgesprekken zijn nu achter de rug. Nog zo n vijfenzeventig gesprekken en dan is de klus geklaard. Voor de tussentijd heeft de gemeente alsnog een contract gesloten met een thuiszorgleverancier voor huishoudelijke hulp, maar daarop hoefde geen beroep meer te worden gedaan. De meeste mensen hebben die boodschap niet meer meegekregen. We hebben het in de krant gepubliceerd, zegt de gemeente. Nee, we zijn er nog lang niet. Hoe gaat het nu verder? Hoe zit het dan met huishoudelijke hulp? Welnu, huishoudelijke hulp, zoals voorheen bij de Wmo, die krijg je niet meer. Het heet dan ook HaHa1. Daarvoor heeft de gemeente géén geld meer. Opa zegt: dat snap ik niet. De gemeente heeft al extra geld van het Rijk gekregen en daarbovenop is nog een overschot gevonden. De wethouder hierover benaderd. Maar daar worden we niet wijzer. Zo ook met het onderwerp Wmovervoerskostenvergoeding. Al gaat het maar om enkele gevallen, de gemeente volgt de principiële weg. Je kunt boos worden of niet, het heeft géén effect. Jammer dat er geen helderheid wordt gegeven. Juist dat geeft aanleiding om te denken dat er veel meer is. De Kernteams zijn intussen van start gegaan. De wethouder heeft 80 contracten ondertekend (m.b.t. de zorg). Nu maar zien wat het resultaat is. Opa is van plan om dit op de voet te gaan volgen. Eerst de afwerking van de oude gevallen nog. Ja... en aanleg van de slingertunnel. We gaan eerst met vakantie!! Groeten van Joop 5

6 Prijzen en vervoerszones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis met de Stadsregiotaxi wordt berekend, wat een vervoerszone is en welke tarieven de verschillende gemeenten hanteren? Wilt u weten wanneer korting geldt en of u een begeleider mag meenemen? Dit artikel beantwoordt deze - en veel andere - vragen. Berekening van de ritprijs De berekening van de ritprijs gebeurt altijd aan de hand van het aantal zones dat u reist, plus 1 opstapzone. Als u reist tegen een gereduceerd tarief, reist u maximaal 5 zones tegen het Stadsregiotaxitarief. Het Wmotarief Overbetuwe is voor zone 1 t/m 5 0,49 per zone. Vanaf zone 6 geldt het reguliere tarief van 8,80. Het seniorentarief vanaf 65 jaar is voor zone 1 t/m 5 0,32 per zone. Vanaf zone 6 geldt ook het reguliere tarief van 8,80. Voorbeeld van een ritje tegen Wmotarief: u maakt een rit over 5 zones tegen het gereduceerde tarief van 0,49 per zone. U betaalt dan in totaal 2,94. Medereiziger en begeleider Als u voor meerdere personen tegelijk een rit reserveert vanaf hetzelfde vertrekadres naar dezelfde bestemming, dan betaalt de tweede reiziger de helft van de ritprijs. Voor alle andere medereizigers geldt het volle tarief. Als u een medische indicatie van de gemeente heeft en een OVbegeleiderspas dan reist uw begeleider gratis mee. Kinderen, dieren en rolstoelen Een betalende reiziger mag maximaal twee kinderen tot vier jaar gratis meenemen. Bij oudere kinderen betaalt het eerste kind de helft van de ritprijs. Blindegeleidehonden en SOHOhonden mogen gratis mee, als u dit heeft gemeld bij de reservering. Rolstoelen, rollators en scootmobielen kunnen mee, mits u dit bij de reservering opgeeft. U moet tijdens de rit wel op een gewone zitplaats gaan zitten. Deze kaart geeft een impressie van de OV-zones binnen het totale vervoersgebied van de Stadsregiotaxi. Hiermee krijgt u een indruk van het aantal zones dat u reist. Meer informatie over uw specifieke reis kunt u opvragen via de Klantenservice via telefoonnummer , 0,10 per minuut. Een rit reserveren Als u boekt via het reserveringsnummer ( , 0,10 per minuut) moet u minimaal een uur voor vertrek reserveren. Via de website kunt u ritten reserveren tot 2 uur voor vertrek. Via deze site kunt u ook ritten annuleren, groepsritten aanvraagen of een herhalingsrit aanvragen. Betalen bij de chauffeur Bij de telefonische reservering hoort u wat de rit kost. U rekent in de taxi contact af bij de chauffeur, bij voorkeur met gepast geld. Een strippenkaart, OV-abonnement of OV-chipkaart zijn niet geldig in de Stadsregiotaxi. U kunt ook via automatische incasso het bedrag van uw rekening af laten schrijven. U moet hiervoor een machtiging afgeven en de kosten voor deze service zijn 3,00 per maand. Dit kunt u verder regelen via de klantenservice. Reiszones en bestemmingen De regio is verdeeld in OV-zones van ongeveer 4,5 km. Vanuit of naar het basisgebied kunt u reizen boeken, maar een rit moet wel altijd beginnen of eindigen in het basisgebied (donkergeel op de kaart). Uitvoerders Het vervoer wordt in Overbetuwe geregeld door Munckhof (Nijmegen), Munckhof (Duiven), Regiotaxi de Vallei (Ede) en Willemsen-de Koning (Arnhem). Meer informatie Voor meer informatie kunt u naar de website van de Stadsregiotaxi via of u kunt bellen met de afdeling klantenservice via telefoonnummer Bron: Stadsregiotaxi 6

7 Wie zijn onze vrijwilligers? Voor de SGO zijn vele vrijwilligers actief die allemaal op een specifiek terrein ons ondersteunen Van bezorger tot columnist, van zwembegeleider tot scholenbezoeker. Wat doen ze precies en wat kun je er als vrijwilliger doen? De SGO zet wisselend een vrijwilliger in de schijnwerpers. Hieronder een kennismaking met Eline van Woesik- Roffel, sinds vorig jaar aan het werk als redacteur en vormgever van het SGO blad. Hallo, mijn naam is Eline van Woesik-Roffel. Ik ben 41 jaar en woon sinds 3 jaar in Elst, samen met mijn man en twee dochters (10 en 8 jaar) uit een eerdere relatie. Hiervoor woonde ik in Arnhem Zuid en kwam ik al vaak in Elst. Het wonen hier bevalt het hele gezin uitstekend; we vinden het een leuke plaats om te wonen en hebben allemaal onze draai gevonden. Ik werk 32 uur per week als project manager voor een bedrijf dat hulpmiddelen maakt voor blinden en slechtzienden. Dit bedrijf heeft een aantal buitenlandse vestigingen en ik richt mij vooral op projecten op het gebied van (internationale) IT en marketing. Denk hierbij aan een nieuwe wereldwijde website, nieuwe ERP/ CRM systemen voor de verschillende kantoren of de implementatie van een nieuwe telefoniecentrale. Omdat er binnen het bedrijf ook blinden en slechtzienden werken kent ieder project de uitdaging om voor oplossingen te zorgen waar zij ook mee kunnen werken. Het is leuk en afwisselend werk ieder project is weer anders. Ik heb me ongeveer een jaar geleden aangemeld om vrijwilligerswerk te doen. Naast het werken vind ik het belangrijk om iets bij te dragen aan de maatschappij. Hoewel ik vaak functies bekleed als klassenouder of hulp op diverse sportverenigingen, wilde ik ook een bijdrage leveren aan iets wat niet per definitie via de kinderen kwam. Via een website voor vrijwilligerswerk kwam ik een oproep tegen van de SGO en hier heb ik op gereageerd. Enerzijds omdat de functie (het vormgeven van de nieuwsbrief) mij erg aansprak; anderzijds omdat de onderwerpen mij persoonlijk raken en ik er affiniteit mee heb. Mijn oudste dochter is geboren met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Na 10 jaar is het nog altijd onduidelijk of het komt door zuurstofgebrek tijdens haar geboorte of door een aanlegstoornis. Hoe dan ook, ze heeft diverse uitdagingen als gevolg van deze beschadiging. Zowel op motorisch als cognitief gebied zijn er zaken waar zij tegenaan loopt (en wij als ouders dus ook) en waar wij oplossingen voor zoeken. We zijn dus inmiddels goed bekend in de diverse ziekenhuizen in de regio, in speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (naast het reguliere onderwijs van onze andere dochter), in leerlingenvervoer, in speciale zwemles, in aanvragen via de Wmo, in trajecten bij het UWV en onze zorgverzekeraar, etc. Kortom: zowel het vormgeven van het blad van de SGO als de inhoud daarvan spreken mij aan. Ik heb geen spijt van mijn keuze om het team van de SGO te ondersteunen! Zodra ik informatie tegenkom wat van belang kan zijn voor de nieuwsbrief, print of knip ik het uit. Zo heb ik tegen de tijd dat er een nieuwe editie moet verschijnen alweer diverse bijdragen. Ook via internet zoek ik veel interessante informatie. Althans, ik hoop dat de lezers van het blad het interessant vinden! 7 Gelukkig heb ik hierbij heel veel hulp van andere SGO leden, waaronder Jeanne Verdijk en de vaste column schrijvers van het blad. Ik schat in dat ik per pagina minuten bezig ben, afhankelijk van het onderwerp en of de tekst al klaar is of dat ik zelf wat moet schrijven. Een nieuwsbrief van 28 pagina s kost dan al snel tussen de 9 tot 14 uur om te maken. Gelukkig kan ik goed plannen en heb ik steeds 3 maanden tussen de nieuwsbrieven door om weer een start te maken met een nieuwe editie! Een vraag die ik heb aan de lezers van het blad is om feedback te geven! Laat ons weten wat je goed vindt, maar zeker ook wat je niet goed vindt aan de nieuwsbrief. Mis je onderwerpen? Geef het door zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Tenslotte wordt de nieuwsbrief voor jullie gemaakt! Dan is het dus ook belangrijk dat het jullie aanspreekt. Alle feedback is meer dan welkom via het mailadres Alvast bedankt! Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te kunnen blijven leveren aan de SGO en hoop op feedback van de lezers van de nieuwsbrief om dit nog beter te kunnen doen!

8 PGB aanvraag afgewezen? 'Mijn gemeente zegt dat ik geen pgb meer kan aanvragen, wat kan ik doen?' Wilt u een pgb aanvragen bij de gemeente? Uw gemeente is dan verplicht om onderzoek te doen en mag niet bij voorbaat uw aanvraag afwijzen. Doet de gemeente dit toch, dan kunt u melding maken bij het Meldpunt Juiste Loket. Om een in aanmerking te komen voor een pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet moet u zich melden bij de gemeente. Dat kan via de telefoon, aan het loket, of via de mail. De gemeente is dan verplicht om een onderzoek te doen. De gemeente mag niet voorafgaand aan een gesprek zeggen dat een pgb niet mogelijk is; u moet echter wel motiveren waarom u een pgb wenst (Wmo) en waarom zorg in natura niet passend is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wmo en de Jeugdwet. Vraag dus altijd om een gesprek met de gemeente. Dit wordt ook wel het Keukentafelgesprek of het Onderzoek genoemd. Verlof voor mantelzorgers Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor mantelzorgers. Denk hierbij aan het calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof en deeltijd werken. Hieronder een overzicht van bestaande regelingen. Calamiteitenverlof Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop u direct moet reageren. De werkgever betaalt uw salaris door. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/calamiteitenverlof. Kortdurend zorgverlof Dit is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/kortdurendzorgverlof. Langdurend zorgverlof Wanneer u voor een langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. Lees meer via onderwerpen/verlof-en-vakantie/langdurendzorgverlof. Wat als gemeente blijft zeggen dat pgb niet mogelijk is? Indien de medewerker van de gemeente aangeeft dat een pgb niet mogelijk is, noteer dan de naam van de medewerker die dit zegt en waar en wanneer dit is gezegd. Als de gemeente blijft weigeren, kun u dit melden bij het Meldpunt Juiste Loket via Mijn pgb-aanvraag is afgewezen omdat pgb niet mogelijk zou zijn? U kunt, als de pgb-aanvraag is afgewezen, ook rechtstreeks een maatwerkvoorziening aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente de aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst of daar niet binnen 2 weken een reactie op geeft, kunt u hiertegen juridisch actie ondernemen u kunt in bezwaar gaan bij de gemeente. Via belangenvereniging Per Saldo kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp, Let op: sinds 1 januari 2015 is de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van kracht. Voor mantelzorgers is geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) U kunt uw werkgever vragen het aantal uren dat u in de week werkt aan te passen. Dit kan alleen als het bedrijf minstens 10 werknemers heeft. Laat u goed informeren over de gevolgen van het aanpassen van uw werktijden. Lees meer via arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/kanik-meer-of-minder-gaan-werken.html. Overige regelingen Informeer bij uw werkgever naar een volledig overzicht van de regelingen die er zijn. De afdeling Personeelszaken weet welke cao-regelingen er van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Bron: Rijksoverheid 8

9 Sociale kernteams Vanaf 1 januari 2015 zijn er 8 Sociale Kernteams actief in Overbetuwe. Deze teams helpen inwoners met het vinden van hulp op het gebied van zorg en jeugdzorg. U kunt zich ook bij één van deze teams melden als u iemand anders wilt helpen. Waarvoor kan ik terecht? U kunt bij de kernteams terecht met alle vragen die u bezighouden - het werkgebied van de teams is erg breed. Enkele voorbeelden van vragen die je hier kunt stellen zijn: Mijn aanvraag voor een traplift is afgewezen maar ik heb geen andere oplossing. Wat moet ik nu? Een kennis van me heeft een zwakke gezondheid, geen netwerk en raakt ook nog zijn enige contact de huishoudelijke hulp kwijt. Ik ben bang dat hij geïsoleerd raakt en gaat vervuilen. Mijn oudste zoon luistert niet naar mij, hij bedreigt me en verzuimt van school. Mijn eigen bedrijf is failliet, daardoor heb ik schulden en steeds meer stress waardoor ik ook vastloop in mijn dagelijks leven met de kinderen. Mijn ex-man staat op afstand en vriendinnen werken allemaal. Help, ik raak mijn huishoudelijke hulp kwijt, hoe moet dat nou? Zij weet wat er gedaan moet worden en kent mij. Ik kan niet zonder haar. Elke week komt mijn begeleidster om mij te helpen in mijn dagelijks leven vanwege mijn verstandelijke beperking. Kan zij alsjeblieft blijven zodat ik zelfstandig kan blijven wonen? Waar kan ik nog meer terecht? U kunt ook terecht bij uw huisarts, consultatiebureau, welzijnswerk en andere hulpverleners waar u vroeger al heen ging. Ook kunt u nog steeds terecht bij loket Samenleven van de gemeente. Soms zullen zij u doorverwijzen naar het Sociaal Kernteam. Jeugdartsen en huisartsen mogen nog steeds direct doorverwijzen naar de gespecialiseerde jeugdzorg. Veilig oversteken in Elst Kernteam locaties U kunt de Sociale Kernteams vinden op de volgende locaties: Sociaal Kernteam Elst-Noord, Elst-Zuid en Elst-Oost Triade Gebouw Prins Hendrikstraat 5a, Elst Sociaal Kernteam Zetten-Hemmen Ontmoetingscentrum De Loohof Stationsstraat 1, Zettem Sociaal Kernteam Heteren Zorgcentrum Liefkenshoek Hyacintenstraat 23, Heteren Sociaal Kernteam Herveld-Andelst Hoofdstraat 128e, Herveld Sociaal Kernteam Driel Ons Gebouw Ausemsstraat 3, Driel Sociaal Kernteam Oosterhout De Schakel De Honsvoet 2, Oosterhout Alle kernteams zijn bereikbaar via telefoonnummer Meer informatie over de activiteiten van de kernteams en overige contactgegevens (waaronder adressen en tijden van de inloopspreekuren) zijn te vinden op de website: Oversteken Sinds een paar jaar is de Griegstraat in Elst opgeknapt met o.a. een verhoogd fiets/voetpad met erg steile schuine randen en opritten. Van begin af aan heeft dit voor veel ongemak gezorgd. Met name het oversteken is erg lastig en gevaarlijk voor mensen met een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of rollator. We hebben hierover al vaker meldingen ontvangen van mensen die omgekieperd zijn als ze bijvoorbeeld naar de huisarts daar willen gaan. Diverse gesprekken met de gemeente hebben geen oplossing geboden. Maar nu besloot iemand die daar dagelijks hinder van ondervindt om de gemeente hierover te bellen. Een medewerker van de gemeente kwam langs om de situatie te bekijken. Helaas kan er niets gedaan worden aan de oprit (er is bewust gekozen voor een hoger liggend fietspad en dat kan niet zo maar worden verlaagd). Wel dacht hij mee om een andere route te nemen. Groen voor fietsers; alle auto s wachten! Een alternatief kan zijn om via de Rijksweg te komen en bij de stoplichten naar de Griegstraat af te slaan. Deze stoplichten zijn wel degelijk ingesteld voor fietsers op de Rijksweg. Als de fietslichten groen zijn moeten alle auto s wachten (die hebben rood) en kunnen de fietsers dus oversteken en de Griegstraat indraaien. Het is vreemd dat dit niet staat aangegeven (veel mensen weten dit ook niet), maar zo kun je de oversteek op de Griegstraat zelf vermijden. Dinsdag gebeld en donderdag was er al iemand namens de gemeente. Een pluim voor de snelle reactie en het meedenken! 9

10 Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Europese gehandicaptenkaart Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. Voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart: U moet een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard. Een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Kosten In 2015 zijn de kosten in totaal maximaal 101,50. Het medisch onderzoek kost 78,00 en de legeskosten bedragen 23,50. Bijzonderheden 1. Bestuurderskaart Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden. 2. Passagierskaart Als u door uw handicap continu afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. 3. Instellingenkaart De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Instellingen kunnen voor vervoer van hun bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen. Wetten Het verschaffen van een gehandicaptenparkeerkaart is geregeld in de volgende wetten: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Regeling gehandicaptenparkeerkaart Wegenverkeerswet Aanvragen Om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen hanteert de gemeente Overbetuwe de volgende procedure: Aanvragen: Vul het aanvraagformulier in en geef duidelijk aan om welke soort kaart het gaat. De aanvraag moet altijd ingeleverd worden met een kopie van uw legitimatiebewijs, vergeert deze dus niet! Lever de aanvraag af bij het gemeenteloket of stuur deze aan de gemeente via: Gemeente Overbetuwe, Loket Samenleven, Postbus 11, 6660 AA Elst Beoordelen De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Er is bijna altijd een medisch onderzoek nodig. Bij verlenging van de kaart is dit veelal niet nodig. U krijgt hierover bericht van de gemeente. Let op: ook als uw aanvraag wordt afgewezen, betaalt u wel de kosten voor het medisch onderzoek à 78. De gemeente Eindhoven hanteert hiervoor een kwijtscheldings-regeling voor mensen met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum. Een goed idee om dit ook in Overbetuwe door te voeren... De kaart ophalen Als u een kaart krijgt toegewezen dan kunt u deze ophalen bij de gemeente. Bij het afhalen van de kaart moet u het volgende meenemen: een recente pasfoto een geldig identiteitsbewijs eventueel eerder afgegeven parkeerkaarten. Meer informatie U kunt het aanvraagformulier downloaden via de website of een exemplaar ophalen bij de gemeente. Meer informatie over deze procedure is verkrijgbaar via de gemeente Overbetuwe, telefoonnummer Bron: Gemeente Overbetuwe

11 Column van Eline Helaas is er deze maand geen column van Lidy over Yasmine. Wel laat ze weten dat het met Yasmine goed gaat en dat de fiets heel goed bevalt. Ze zijn er met de ondersteuning zelfs mee naar Nijmegen geweest. Dit biedt voor Lidy en haar man voor nu en in de toekomst perspectieven om fietstochten met Yasmine te kunnen maken. We hopen dat u in de volgende GO Nieuws weer kunt genieten van een column van Lidy. Deze maand schrijft Eline, vrijwilliger voor SGO (zie artikel op pagina 7) een stukje over haar ervaringen met haar dochter Frédérique. Zo moe, en zoveel hoofdpijn Frédérique is een meisje van 10 jaar die vanwege een hersenbeschadiging op diverse vlakken uitdagingen ondervindt. Na vele onderzoeken, afwegingen, gesprekken en het doorzetten van onze wensen ten aanzien van onze dochter, zit ze inmiddels op een SBO school in Bemmel en ontwikkelt ze zich beter dan we ooit hadden durven dromen. Maar ze is al zo lang moe. En ze heeft meer dagen in de week hoofdpijn dan niet. En dat is vervelend. Voor haar. Want ze wil zo graag van alles doen, maar is te moe en belabberd Vroeg naar bed of thuishouden van school helpen niet. Dus op naar de dokter. De medische molen Enkele maanden geleden zijn we dus weer terecht gekomen in de medische molen. Alle onderzoeken die er maar zijn te bedenken zijn uitgevoerd en er is gelukkig geen medische oorzaak gevonden voor haar klachten. Dus zijn we doorverwezen naar de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopediste. En rijden we braaf alle afspraken af, ondanks dat Frédérique na school het liefst wil liggen op de bank. Maar niet zonder resultaat! De fysio heeft geconstateerd dat ze een slechte houding heeft (en een lichte scoliose) en is begonnen met oefeningen en massage tegen de hoofdpijn. Sinds de eerste behandeling is de hoofdpijn frequentie van bijna iedere dag naar hooguit één of twee keer per week veranderd! De ergo heeft gezien dat Frédérique, die al een hele lage spierspanning heeft, heel veel energie kwijt is aan het goed rechtop blijven zitten. Zij denkt dat dit haar zo veel energie kost, dat er dan maar weinig overblijft om andere activiteiten nog te doen. En dus komt er (hopelijk) een nieuw hulpmiddel voor Frédérique. Een speciale stoel die haar uitstekend ondersteunt en die haar lichaam in een natuurlijk juiste zithouding dwingt. De gedachte is dat als zij hier zelf geen energie voor hoeft te leveren, dat ze dit dan weer kan besteden aan andere dingen. We hopen het zo! Twee trajecten gestart Voor school is er inmiddels een aanvraag ingediend voor de stoel (met bijpassend, kantelbaar bureau) via het UWV. Traject 1 is hiermee in werking gezet. Hopelijk krijgen we over circa 8 weken een positieve uitslag en kunnen de meubels geleverd worden. Thuis is een goede stoel echter minstens zo belangrijk. Maar daar gaat het UWV niet over. Dus dacht ik een Wmo 11 aanvraag te gaan doen bij de gemeente, aangezien de speciale driewielfiets van Frédérique ook via de Wmo is gekomen. Maar.nee. Sinds 1 januari moet een zitvoorziening via de zorgverzekeraar worden aangevraagd (dit loopt via de Zorgverzekeringswet). En de verzekering beslist of we thuis ook een stoel krijgen. Om de kans van slagen het grootst te laten zijn, is er inmiddels een pakket aan informatie aan onze verzekering opgestuurd. Een offerte van de leverancier, een brief van de fysio, een brief van de ergo, een onderbouwing over de effecten die deze stoel zou moeten hebben en een verwijzing van onze revalidatiearts (ook met omschrijving van de noodzaak). Traject 2 is dus ook gestart. En nu afwachten Ik kan nergens vinden wat de reactietijd moet zijn bij een Zvw aanvraag, dus kijk iedere dag met spanning uit naar de post. Ondertussen houden wij een dagboek bij voor Frédérique om haar vermoeidheid nog beter in kaart te brengen en te zien of er een patroon te ontdekken is. Haar juf, wij als ouders en Frédérique zelf vullen allemaal een eigen dagboek in en geven aan wat wij zien en merken. Eind van de maand wordt dit verder bekeken. Wie weet kunnen we nog meer doen om haar te helpen. Voor nu duimen we op twee positieve uitslagen en hopen we dat ook de ergo gelijk krijgt! Groetjes, Eline Frédérique mag even passen...

12 Agenda Dag van Park Lingezegen 15 Op 28 juni a.s. vindt de Dag van Park Lingezegen 2015 plaats. Het thema wordt Goed Eten en Drinken in Park Lingezegen. Tijdens deze dag kan iedereen kennismaken met de ondernemers in het park via workshops, proeverijen, demo s en rondleidingen. Ook organiseren clubs en organisaties uit de buurt allerlei leuke activiteiten. Wilt u een indruk krijgen van het programma? Op de website van Park Lingezegen kunt u het oude programma van 2014 bekijken. Meer informatie via de website van Park Lingezegen, Scootmobielcursussen De gemeente organiseert cursussen voor scootmobielgebruikers. Deze worden georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een audicien en een opticien. Aansluitend op het theoriegedeelte vindt er nog een stukje praktijk (speciale vaardigheden) plaats onder begeleiding van JenS. Data en locaties van deze cursussen zijn: woensdag 10 juni om uur bij De Hoge Hof in Herveld maandag 21 september om 9.30 uur bij Liefkenshoek in Heteren Aanmelden kan via de website van de Gemeente Overbetuwe, Special Olympics Dag van het Kasteel Op de Dag van het Kasteel 2015 openen zowel kastelen als buitenplaatsen hun poorten. Geniet van de sfeer van de middeleeuwen of de rijkdom van de zeventiende en achttiende eeuw. Wandel door de Engelse tuinen die het natuurgevoel van de negentiende eeuw weerspiegelen of bezoek een nagebouwd kasteel uit die tijd, waarmee de eigenaar graag de indruk wilde wekken uit een eeuwenoude familie te stammen, compleet met ophaalbrug en harnassen in de gang! Een overzicht van deelnemende kastelen vindt u via de website Hier kunt u ook zien welke kastelen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. In de omgeving van Overbetuwe doen in ieder geval Huis Sonsbeek, Kasteel Doorwerth, Huis Zypendaal, Kasteel Rosendael en Kasteel Middachten mee. De Dag van het Kasteel wordt gehouden op maandag 25 mei gehouden (Tweede Pinksterdag). Elster Avondvierdaagse De 38e editie van de Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van juni Er kan gekozen worden uit twee afstanden, 5 of 10 km. Op de website staan de routes per dag aangegeven. De start vindt plaats bij de RK Basisschool Sunte Werfert aan de Kostverloren in Elst. Dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18:00 en 18:30, vrijdag start de 5 km een half uur later. Kaartjes zijn vanaf 1 juni bij Primera te koop, op de scholen en op de startavond ter plekke. In voorbereiding op de Nationale Special Olympics 2016, worden op zaterdag 27 juni 2015 de Regionale Spelen voor de regio Oost in Nijmegen en Wijchen georganiseerd. Voetbal, zwemmen, tennis en paardrijden staan al op het programma. Hopelijk zullen daar binnenkort nog meer sporten aan worden toegevoegd! Op 1, 2 en 3 juli 2016 zijn de Nationale Spelen; het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De Nationale Spelen starten op 1 juli met een openingscermonie in het Goffertstadion, waarna in het weekeinde (2-3 juli) de ruim 2000 sporters op verschillende locaties in de drie gemeenten gaan sporten. Kijk op de website voor meer informatie: Rolstoelers of handbikers zijn van harte welkom. Er is bij het uitzetten van de routes zoveel mogelijk rekening gehouden met kinderwagentjes en dergelijke. Maar voor rolstoelers en handbikers kunnen er hier en daar misschien wat problemen zijn, zoals bijvoorbeeld de schaarhekken waar misschien niet per rolstoel door te komen is. De organisatie adviseert u om dan een alternatieve route te nemen, U kunt bij hen deze routes opvragen. Neem contact op met André Paardekooper via de website: 12

13 Nieuwe lay-out GO Nieuws Zoals u misschien al opgemerkt hebt is deze uitgave in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor hebben we hulp gekregen van de Oost Betuwse Uitdaging. De 'Uitdaging' is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De SGO heeft vorig jaar een aanvraag ingediend om ons te helpen bij het vernieuwen van de lay-out van ons blad. Een van de leden, Herman Dijenborgh, eigenaar van het bedrijf Beyond Illusions (een bedrijf dat zich richt op website-ontwikkeling en grafisch ontwerp), was bereid om ons daarin te ondersteunen. Dit leverde deze mooie uitgave op. Herman, hartelijk dank! Wilt u meer weten over het initiatief van de Oost Betuwse Uitdaging? Kijk dan op de website Natuurlijk zijn we erg benieuwd wat u, als lezer, hiervan vindt! Laat het ons weten via Oproep: hoe te pinnen? Als rolstoelhoudster kom ik nog weleens wat obstakels tegen in mijn leven. Met de meesten weet ik goed om te gaan. Toch blijft er iets waarvan ik niet weet aan wie ik dat vragen moet en daarom leg ik u de volgende vraag voor: Kan iemand mij advies geven over hoe je vanuit een rolstoel zelf geld kunt pinnen? Ook betalen lukt bijna nooit omdat het apparaat te hoog is en als het lager zou zijn, is het risico aanwezig dat iemand over je schouder kan meekijken. Hoe lost iemand in een rolstoel dit op? Met vriendelijke groeten, Angela Bestaande oplossingen Sinds enige tijd bestaan er daarom zogenaamde pin-armen, de pinautomaat zit dan vast aan een mechanische arm die naast de kassa uitsteekt. Zo kan een rolstoelgebruiker beter bij de pinautomaat komen. De mobiele pinautomaten zijn op schoot te nemen, restaurants hebben deze vaak. Maar in veel winkels liggen ze aan een (korte) kabel zodat ze soms toch niet in de hand gehouden kunnen worden Kent u handige of betere oplossingen? Laat het ons weten via een mail naar GelrePas 2015 Met de GelrePas pas kunt u tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan activiteiten, zoals het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert, het lid worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of een gezellig uitje. Informatie Website: Telefoon: Klantenservice, (lokaal tarief) Afsluiting scholenproject Op 22 april jl. heeft de jaarlijkse afsluiting (met lunch) plaatsgevonden van het basisscholenproject Gehandicapt en toch Gewoon. In het Wapen van Elst kwamen 12 vrijwilligers bijeen - bedankt, Dickie, Bert, Theo, Ceciel, Ans, Anja, AnneMiek, John, Hetty, Sjoukje, Els en Riekie met hond Maica. Eind september gaan deze vrijwilligers weer Overbetuwe door met gastlessen bij de meeste basisscholen in de regio. Voorbeelden uitstapjes Een aantal voorbeelden van uitstapjes die u met de GelrePas kunt maken zijn: Nederlands Openluchtmuseum, de Beverwijkse Bazaar, Cirque de la Liberté en diverse film, theater en concertvoorstellingen. Voor een overzicht van alle mogelijkheden en de voorwaarden voor de GelrePas kijkt u op de website: Hond Maica kreeg een bot als beloning! 13

14 Het Participatiewiel 2015 De mens centraal Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkeld leidraad voor integrale participatiebevordering. In het midden van het Participatiewiel staat een mens - een mens met al zijn eigenschappen, krachten en kwetsbaarheid. De gedachte achter het Participatiewiel is dat de leefwereld van mensen centraal staat en dat de systeemwereld van wetten en organisaties die mensen kunnen ondersteunen. Meedoen Het begrip participatie betekent in het Participatiewiel meedoen. Als individu kun je niet altijd alle problemen zelf overwinnen of al je doelen bereiken, omdat omstandigheden dat soms bemoeilijken. Vanuit het individu in het midden start het Participatiewiel met doelen om te participeren. Vervolgens zijn er informele en professionele activiteiten die de participatie ondersteunen en ten slotte zijn er wetten die de professionele ondersteuning regelen. Doelen om te participeren De eerste ring om de mens heen is een ring met doelen die mensen hebben: Zelfredzaam zijn Ontmoeten Voor anderen zorgen Bijdragen aan de samenleving Betaald werken Financieel gezond zijn Activiteiten informeel Om de doelen te bereiken hebben mensen op sommige momenten in hun leven steun nodig. Dat kan informele steun zijn of professionele steun. Steeds meer wordt de nadruk gelegd op het zoeken van steun in het eigen netwerk van mensen. Activiteiten professioneel Als informele ondersteuning alleen niet voldoende is om bijvoorbeeld zelfredzaam te zijn, is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen. De toegang tot professionele ondersteuning loopt voor een groot deel via de gemeente, als het gaat om zorg, ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij het vinden van werk of inkomen. Voor de zwaardere 24-uurs zorg is de toegang geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). De wetten In de buitenste ring van het Participatiewiel staan de wetten die professionele ondersteuning regelen. Meerdere wetten zijn op dezelfde doelen van toepassing. Kijk bijvoorbeeld naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet in het deel zelfredzaam zijn. Goede afstemming tussen de uitvoerders van de wetten is onmisbaar om passende ondersteuning te realiseren. Gezondheid, veiligheid en armoede Er zijn twee grotere thema s die verband houden met de mogelijkheid tot participatie. 14 Allereerst gezondheid. De gezondheid van mensen is van invloed op hun mogelijkheden om te participeren. Het thema veiligheid is ook van toepassing op participatie. Wanneer er sprake is van onveiligheid kunnen mensen zich niet goed richten op andere zaken. Armoede is een ander thema dat van invloed is op het werken en de doelen van het Participatiewiel. Bekend is dat armoede een grote druk legt op mensen waardoor andere doelen naar de achtergrond verschuiven. Meer informatie Wilt u meer weten over het Participatiewiel of wilt u deze in een groter bestand bekijken? Via de website kunt u het volledige artikel en meer informatie verkrijgen. Bron: Movisie

15 Dagcentrum de KomBij: ook voor ú? Inleiding Sinds augustus 2014 is dit centrum aan de Chopinstraat 1 midden in Elst gevestigd in een gezellige, toegankelijk ruimte op de begane grond, met terras. Doordat per 2015 de dagbesteding/begeleiding en het verzorgingshuis uit de AWBZ is gehaald en deels werd ondergebracht in de Wmo, is de gemeente Overbetuwe ondermeer verantwoordelijk voor dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen. Om hieraan tegemoet te komen is Corrie Roelofsen zelf gestart met het Dagcentrum De KomBij in Elst. Corrie is een echte doener en heeft veel ervaring. Ze is hier actief als welzijnscoach, maar eerder runde ze een hobbywinkel in Oosterbeek, werkte daarna jarenlang als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis en was invalkracht in de zorg. Ze is sociaal pedagogisch medewerker en heeft daarnaast een opleiding muziekactiviteiten gedaan. Na een voorzichtige start bezoeken er inmiddels circa 5 oudere mensen het centrum. Ruimte en plaats Er zijn mogelijkheden om nieuwe groepen op te starten vanuit een andere invalshoek; mensen met een lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte (alle leeftijden). Het dagprogramma hangt af van de samenstelling en uiteraard de individuele vraag van de bezoekers. Creatieve activiteiten, uitvoeren van hobby s, sociale activiteiten, bewegen, muziek,computeren of tuinieren - alles is mogelijk en bespreekbaar. Een gevarieerd aanbod op alle fronten, met - indien nodig - zorg. Via vindt u verdere informatie. U kunt ook bellen. Een kennismaking kan op locatie maar ook bij u thuis plaats vinden. Oproep De SGO wil samen met de KomBij, bij voldoende animo, een informatiebijeenkomst over deze extra vorm van dagbesteding organiseren. Familie en/of mantelzorgers zijn daarbij uiteraard welkom. Wilt ú deze bijeenkomst bijwonen om te kijken wat u van deze vorm van dagbesteding kunt verwachten? Laat het ons even weten, dan krijgt u een uitnodiging! Bel de KomBij via of stuur ze een via U kunt ook een mail sturen aan SGO via Interview met Bob van Gerven Bob van Gerven: Het leukste vind ik om een wedstrijd te spelen en een mooie bal te slaan die niemand kan terugslaan! Een interview met tennisser Bob van Gerven, 24 jaar oud en hij is woonachtig in het Thomashuis in Elst. Wij vroegen Bob wat hij zo leuk vindt aan tennis en waarom hij de sport tennis beoefend. Bob van Gerven is anderhalf jaar geleden begonnen met tennis bij ETV de Helster. Daarvoor tenniste hij bij Tachys in Nijmegen, waar Bob eerder woonachtig was en daarom daar G-tennis speelde. Regelmatig werden er uitwisselingen georganiseerd met ETV de Helster uit Elst en Tachys uit Nijmegen. Omdat Bob bekend was met de vereniging in Elst en ging verhuizen heeft hij de overstap gemaakt naar ETV de Helster. Bob traint één uur in de week onder begeleiding van een echte tennistrainer. De training is bedoeld voor sporters (jongeren/ ouderen) met verstandelijke beperking en er is nog ruimte voor meer tennissers!! Doordeweeks tennist Bob weleens met Rosanne en als hij op vakantie is met zijn moeder. Als lid van ETV de Helster mag je net zo vaak tennissen als je zelf wilt, maar dat komt er nog niet zo vaak van bij Bob. n Keer komen mee tennissen? De trainingen zijn op maandag van tot uur. Als je interesse hebt mag je altijd een keer komen meedoen om te kijken of het wat voor je is. Bekijk de website van Uniek Sporten voor de praktische informatie, of neem contact op met Mariëlle Weghorst , 15

16 Hindernissen in maatschappelijk werk Het Platform doven, slechthorenden en tos heeft bij het ministerie van VWS en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de rechtsongelijkheid in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden. Drempels Voor goed horende mensen is het maatschappelijk werk vrij toegankelijk, zonder ingewikkelde intake of eigen bijdrage. Doven en slechthorenden die ondersteuning willen van het maatschappelijk werk, meestal via GGMD, komen helaas allerlei drempels tegen. De eerste intake gebeurt soms door iemand die niets weet over de specifieke behoeften van de dove of slechthorende cliënt. En soms is er geen tolk aanwezig. Dat kan tot allerlei misverstanden leiden. Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden. Op dit moment hebben nog maar 110 gemeenten toestemming gegeven voor vrij toegankelijk gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden. Eigen bijdrage Een ander probleem is de eigen bijdrage: het maatschappelijk werk moet gratis toegankelijk zijn. Het is een algemene voorziening, waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot een maatwerkvoorziening, die meer is toegesneden op het individu en waarvoor men een eigen bijdrage moet betalen. Om administratieve redenen kunnen cliënten van het maatschappelijk werk nu ook een rekening krijgen van het CAK, dat de eigen bijdragen int. En dat is rechtsongelijkheid. Als horenden geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor het maatschappelijk werk, dan moet dat voor doven en slechthorenden ook gelden. De belangenorganisaties vragen VWS en de VNG om goede, sluitende afspraken te maken om de drempels en deze rechtsongelijkheid op te heffen. Daarnaast moet meer bekendheid gegeven aan de landelijke afspraken. Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden. Oog op zorg Het Platform doven, slechthorenden en tos bouwt momenteel aan een website waarop melding gemaakt kan worden van problemen én goede voorbeelden in verband met de veranderingen in de zorg. Het meldpunt, met de naam Oog op zorg, zal dit voorjaar starten. Houd de website van Iederin hiervoor in de gaten! Het Platform doven, slechthorenden en tos zet zich via Samen Sterk in rond diverse thema s, waaronder zorg. De deelnemende organisaties zijn: Dovenschap (dove volwassenen), FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen), FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraaktaalmoeilijkheden), NDJ (Nederlandse Dove Jongeren), NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden), SH-Jong (slechthorende jongeren) en Stichting Plotsdoven (plots- en laatdoven). Bron: Ieder(in) 16

17 Sportnieuws Schietvereniging Bemmel Algemeen Schietvereniging op de Korrel in Bemmel bestaat sinds Het clubgebouw van de vereniging biedt plaats aan 35 schietbanen, verdeeld over 2 verdiepingen. Naast luchtgeweer en pistool, kan er nu ook met kruisboog en klein kaliber pistool worden geschoten. Openingstijden De vereniging is geopend op dinsdag en vrijdag vanaf uur. Ook voor mensen met een beperking Ook mensen met een visuele of lichamelijke beperking kunnen terecht bij Schietvereniging de Korrel. Click op de afbeelding hieronder om te zien wat Benjamin Masselink (die blind is) bij Op de Korrel doet: Handbiken Sinds 1 januari gelden er grote veranderingen in de Wmo, waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat iemand een handbike krijgt toegewezen. De Wmo schrijft niet precies voor wat een gemeente wel of niet mag toekennen ten aanzien van sportvoorzieningen. De meeste gemeenten hanteren sinds 1 januari het beleid dat dit per situatie beoordeeld wordt. Juridische moeten in ieder geval de volgende stappen worden ondernomen: 1. Een melding met als vraagstelling maatschappelijke ondersteuning voor sport. 2. Een onderzoek op basis van de behoefte, persoonskenmerken en voorkeuren van de klant. 3. Duidelijkheid of er wel/niet een aanvraag voor de sportvoorziening kan worden gedaan. Meer informatie over handbiken en dit onderwerp kunt u terugvinden op de website Uniek Sporten Meer informatie of afspraak maken Maak een afspraak via telefoonnummer of via om de mogelijkheden te bespreken. Laat geld geen beperking zijn Zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs in de provincie Gelderland lid laten worden van een sportvereniging. Dat is het belangrijkste doel van een proefproject van Jeugdsportfonds, Special Heroes en Menzis. Via het proefproject worden docenten uit het speciaal onderwijs gevraagd als intermediair om kinderen (en hun ouders) te ondersteunen en op weg te helpen naar een sportclub. Het proefproject duurt ongeveer zes maanden en wordt exclusief in Gelderland gehouden. In september evalueren de betrokken partijen het project. Als deze nieuwe wijze van intensievere samenwerking inderdaad helpt om meer kinderen over de drempel van de sportvereniging te krijgen, dan wordt het project eventueel landelijk vervolgd. Kijk voor meer informatie op de website van Menzis via Nu ook in Nijmegen! Vanaf heden is Uniek Sporten ook in de Gemeente Nijmegen hét sportloket op het gebied van aangepast sporten. Door de krachten te bundelen met partijen uit het onderwijs, de zorg, de sport en overheden wil Uniek Sporten iedereen met een beperking uit Nijmegen en omgeving structureel aan het sporten of bewegen krijgen. Zeildagen in Giesbeek Uniek Sporten organiseert diverse zeildagen voor mensen met een beperking. De zeildagen worden georganiseerd vanuit de landelijke organisatie Sailability en worden gehouden op het Rhederlaag (Havenweg 4 in Giesbeek). Er wordt gezeild met aangepaste boten die niet om kunnen slaan en heel stabiel in het water liggen. Om aan boord te komen kan gebruik worden gemaakt van een tillift. Onder begeleiding van ervaren zeilers is het voor iedereen mogelijk om te genieten van wind, water en zeilen. De zeildagen worden op diverse data gehouden. Kijk op de website voor meer informatie en data. Jeugdland Holiday Kick Off De zomervakantie wordt dit jaar weer spetterend geopend! Op woensdag 15 juli is van uur (onder voorbehoud) de Jeugdland Holiday Kick Off in het Gelredome. Voor iedereen is er van alles te doen en ook dit jaar zijn er veel activiteiten op het gebied van aangepast sporten. Kijk voor meer informatie op of Het belooft een leuke middag te worden die je niet mag missen! 17

18 Inloopochtend NAH In het NAH-centrum van Pluryn kunnen mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) terecht voor ondersteuning bij hun leven. Het betreft maatschappelijke revalidatie, aansluitend op de medische zorg. Pluryn is hierin gespecialiseerd en heeft jarenlange ervaring in de opvang en begeleiding van mensen met NAH. Op de inloopochtend kan men vrijblijvend komen praten en informeren naar de mogelijkheden. Voor wie De inloopochtend is bedoeld voor mensen met NAH. Ook partners, kinderen of bekenden van een persoon met NAH zijn van harte welkom. Wanneer Het NAH-centrum heeft een inloopochtend op iedere laatste woensdag van de maand van 9.30 tot uur. Waar Op de Slotemaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen. Het telefoonnummer is en het adres is De website van Pluryn is Bloemen langs de weg... Op 10 april is een nieuw boek verschenen: Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid, geschreven door Tonny van Breukelen. Het boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg en onderwijs aan niet-westerse slechtziende en blinde migranten. Diverse medewerkers van Visio hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Niet-westerse-migranten die blind of slechtziend zijn kunnen vaak de Nederlandse taal niet leren omdat ze afhankelijk zijn van leeshulpmiddelen. Anderzijds kunnen zij niet revalideren in de regionale revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking omdat zij de taal niet voldoende beheersen. Tonny van Breukelen behandelt deze problematiek in haar boek. Ook komen migranten zelf aan het woord. Belangstellenden kunnen het boek als pdf downloaden via Brochure spierziekten Hulpmiddelen: Behoud(en) van zelfstandigheid door drs. J. Niekel Vroeg of laat komen bij veel spierziekten hulpmiddelen in beeld. Wat noodzakelijk en geschikt is, verschilt van persoon tot persoon. Deze brochure helpt u de zaken op een rijtje te zetten zodat u, bewust van alle mogelijkheden en goed geïnformeerd, de juiste hulpmiddelen kunt aanschaffen of verkrijgen. Met informatie over aanvraag, financiering, aanschaf of verkrijging, ervaringsverhalen, handige tips, een controlelijst en relevante verwijsadressen. Hoofdstukken Waarom deze brochure? Wat is een hulpmiddel? Wanneer een hulpmiddel? Bij wie moet ik zijn voor een hulpmiddel? Hoe kom ik tot een juiste keuze? Wie gaat het betalen? De aanvragen Hoe lang gaat het duren? Kinderen Zeer progressieve spierziekten Bezwaar en beroep Aandachtspunten Algemene controlelijst Voorbeelden van veelgebruikte hulpmiddelen Handige sites en adressen Deze brochure is geschreven voor mensen met een spierziekte. Leden van Spierziekten Nederland kunnen de brochures gratis digitaal binnenhalen via Mijn VSN. Niet-leden kunnen de brochure bestellen voor 8,50 via de website Met rolstoel naar festival Popzalen in de westerse wereld houden zo veel mogelijk rekening met minder validen, maar als het op outdoorfestivals aankomt is het een heel ander verhaal... Sowieso zijn er drie belangrijke obstakels: het weer, de enorme mensenmassa en de grond, bestaande uit modder en gras en altijd zo hobbelig als de pest. Deze woorden komen uit een artikel geschreven door Louise Bruton over het bezoeken van festivals in een rolstoel. Met een gezonde dosis humor omschrijft ze haar ervaringen met het bezoeken van festivals binnen en buiten Nederland over de afgelopen vier jaar, sinds ze in een rolstoel zit. Ze geeft een aantal tips voor rolstoelgebruikers die naar een festival willen en heeft zelfs een paar voordelen gevonden. Lees haar verhaal op de website je-besluit-om-met-je-rolstoel-naar-een-festival-te-gaanwat-nu. 18

19 Meer duidelijkheid over betaling zorg gehandicapt kind Ouders met een gehandicapt kind krijgen binnenkort meer duidelijkheid over de betaling van de extra zorg die hun kind nodig heeft op school. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Zorg) komen deze zomer met een lijst waarop staat welke zorg via de school vergoed wordt en welk deel de ouders zelf moeten bijdragen. Er is bij de ouders nu veel onduidelijkheid over wat ze zelf moeten betalen. Zorgpotjes Scholen krijgen extra geld om ernstig meervoudig beperkte kinderen te onderwijzen. De zorg die deze kinderen op school nodig hebben, wordt betaald uit verschillende zorgpotjes. Dat zijn de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat ouders een deel van hun PGB moeten gebruiken om de zorg voor hun kinderen op school mee te betalen. Voorheen via AWBZ Er is bij de ouders nu veel onduidelijkheid over wat ze zelf moeten betalen. Ernstig meervoudig gehandicapte kinderen hebben veel zorg nodig om te kunnen functioneren op school. Zo moeten ze onder meer medicijnen krijgen, hulp bij eten hebben en naar het toilet gebracht worden. Tot 1 januari liep de bekostiging van het onderwijs voor deze groep kinderen grotendeels via de AWBZ. Die bestaat niet meer. In plaats daarvan is nu het passend onderwijs ingesteld. Acht belangenorganisaties die zich zorgen maakten over hoe onderwijs voor kinderen met een beperking is geregeld, hadden de belangrijkste knelpunten in een gezamenlijke brief verhelderd en oplossingsrichtingen aangegeven. De kern van de brief was een oproep voor duurzame oplossingen. Alle kinderen moeten toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun beperking en ongeacht hun zorgregime. Bron: Oproep vakantie ervaringen Voor de volgende editie van GO Nieuws zijn wij op zoek naar uw vakantie ervaringen met (toegankelijke) stranden, huisjes, hotels, evenementen en attractieparken. Stuur ons uw vakantiefoto s of verhalen en wie weet staat uw verhaal en/of foto in onze volgende nieuwsbrief! U kunt uw bijdrage sturen aan Oproep rolstoeltester(s) De SGO onderzoekt opnieuw de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en sport in Overbetuwe. Voor de gemeente Overbetuwe onderhouden wij een site: Iedereen met een beperking kan via deze site snel zien in hoeverre gebouwen voor zijn persoonlijke situatie bereikbaar en toegankelijk zijn. Maar het wordt tijd voor een update, de informatie moet worden aangepast. Wij zoeken mensen (met rolstoel) in Elst, Zetten, Driel, Oosterhout, Randwijk, Andelst, Herveld en Heteren die samen met ons de gebouwen gaan bezoeken. De gegevens worden in vaste lijsten genoteerd waarna ze op de website kunnen. In overleg is er altijd wel een datum te prikken wanneer en waar we op pad kunnen. Als u maar af en toe een uurtje mee kunt, is dat ook prima! Wilt u met de website zelf aan de slag (dat kan vanaf uw eigen huisadres), dan horen we dat natuurlijk ook graag. Neem contact op met ons via ons adres: 19

20 Handige hulpmiddelen De meeneemdrempel De meeneemdrempel is een handige opvouwbare aluminium drempelhulp met een anti-slip oppervlakte. De meeneemdrempel heeft handvaten en is opvouwbaar. Omdat de meeneemdrempel maar 3,3 kilo weegt is deze makkelijk te dragen. Ideaal geschikt als tijdelijke oplossing, maar ook voor situaties waar geen standaard drempelhulp kan liggen, zoals schuifdeuren, badkamers, etc. De meeneemdrempel is uitermate geschikt om mee te nemen op vakantie of voor een bezoek aan vrienden, familie of andere plekken. De meeneemdrempel kunt u bestellen via de website Op deze website staan nog tal van andere nuttige hulpmiddelen! Naalden met open oog Nooit meer problemen met de draad door een naald halen met deze handige naalden met open oog. Door dit open oog kunt u makkelijk het draad door de naald halen. Door een lusje te maken van het draad en de naald vervolgens met de bovenkant hier tegen aan te drukken, zit uw draad in een handomdraai in de naald en kunt u aan de slag. Het is eenvoudig en erg handig. De naalden worden verkocht in een verpakking van 5 stuks voor 5,05 via de website in de productcategorie handwerken. Via de website van MooiHandig kunt u nog veel meer handige hulpmiddelen vinden voor uw handwerk en andere hobbies maar ook voor mobiliteit en andere hobby s. Zelfopenende schaar met veer Deze schaar maakt knippen een stuk makkelijker. Door een lichte knipbeweging in de handvatten, sluit de schaar. Bij het loslaten van de handvatten, opent de schaar zichzelf. U gebruikt dus geen kracht om de schaar te openen. Dit maakt hem ideaal voor mensen met minder kracht in hun handen. De lengte van de schaar is 22 cm en deze is zowel links als rechtshandig te gebruiken. U kunt de schaar bestellen via de website voor 16,95. Handgreep voor de auto Verrijdbaar tuinkrukje Het merk Vitility heeft een tuinkrukje ontwikkeld voor mensen die graag tuinieren, maar niet meer op de knieën kunnen zitten. Het krukje is lichtgewicht en heeft een drievoudige functie; het kan gebruikt worden als stoeltje voor tuinwerkzaamheden, u kunt er uw tuingereedschap in opbergen en het is verrijdbaar zodat u niet telkens omhoog hoeft te komen als u zich wilt verplaatsen. Het krukje is verkrijgbaar via een Blokker winkel (indien op voorraad) of via de website van Blokker (www.blokker.nl). Ringpen De Able2 handgreep voor de auto biedt extra ondersteuning tijdens het instappen en uitstappen van de auto. Het heeft een rubberen, antislip handvat die ervoor zorgt dat het niet wegglijdt. U kunt deze handgreep makkelijk meenemen, zodat u in en uit elke auto kunt stappen zonder extra ondersteuning. De handgreep kost 19,95 en is verkrijgbaar via de website 20 Voor mensen die moeite hebben met schrijven omdat ze hiervoor te weinig kracht hebben is er de ringpen. De pen zorgt ervoor dat er minder kracht nodig is. De pen schuift om de wijsvinger. Doordat het zwaarte en steunpunt gelijk vallen vergt het schrijven nog maar een minimale krachtsinspanning. Verkrijgbaar voor 10,95 via

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO 1 WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo,

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 3 Uw rechten 4 Wachtlijst en wachtstatus 5 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Klachten

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep. Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015

Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep. Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015 Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015 Programma Uitleg op hoofdlijnen: - Wmo - Wlz - Onafhankelijke cliëntondersteuning (Toekomstig) begeleid wonen: Wlz of Wmo?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie