GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT"

Transcriptie

1 GEO-INFO 6 Vakblad van Geo-Informatie Nederland jaargang 9 PROVINCIE WATERSCHAP pagina 4 De BGT: van denken naar doen pagina 10 Huidige stand Grootschalige Topografie pagina 30 3D en BGT BGT Themanummer:

2 Komend schooljaar veelbelovend Het geo-onderwijs krijgt komend seizoen een stevige impuls. Rond september 2012 starten diverse nieuwe initiatieven, op alle onderwijsniveaus. Zo komt er definitief een landelijke opleiding mbo-landmeten, verzorgd door het SOMA College in Harderwijk, in samenwerking met IPC Groene Ruimte. En ook de Nationale GI Minor, waarin zes universiteiten samenwerken, is nu een feit. Aan het hbo-front meldt zich komend schooljaar de nieuwe hbo-opleiding Geo Media & Design, aan de HAS Den Bosch. En de opleiding Geodesie en Geo-informatica aan de Hogeschool Utrecht heeft het zelfvertrouwen volledig hervonden, met een aanhoudende groei in het aantal inschrijvingen. Het komend schooljaar wordt een jaar van de waarheid, maar de voortekenen zijn goed. Landelijke opleiding Landmeten bij SOMA College Harderwijk Onderwijs en werkgevers hebben besloten om de mboopleiding Landmeten landelijk in te vullen. De opleiding wordt verzorgd door SOMA College in Harderwijk, in samenwerking met IPC Groene Ruimte. De werkgevers hebben aangegeven dat ze de opleiding actief, ook financieel, gaan ondersteunen en studenten een stageplaats en zo mogelijk een baan aanbieden. Dankzij deze samenwerking zal de opleiding maximaal aansluiten op de beroepspraktijk. Nieuwe versie Geoplaza in voorbereiding Begin dit jaar lanceerde SAGEO de digitale marktplaats Geoplaza, om studenten en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Geoplaza heeft in korte tijd een grote naamsbekendheid opgebouwd. SAGEO richt zich de komende maanden op een transformatie van Geoplaza, waarbij de nadruk ligt op vergroting van het stage-aanbod en activering van de deelnemers, onder meer door de inzet van social media. Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO) levert een bijdrage aan een gezonde geosector door de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken. Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers: vernieuwing van het onderwijs, werving van jongeren voor het geovak, en bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en werkgevers. Kijk voor meer informatie op GeoCensus, dé specialist voor uw BGT UW BETROUWBARE PARTNER IN GEODETISCH WERK Integreren beheerkaart en de GBKN Structureren Niveaus toekennen Bronhoudersgrenzen Controle actualiteit Integreren BAG en GBKN GeoCensus, ook sterk in: Meer informatie vindt u op Geodesie GIS Mutatiesignalering

3 Inhoudsopgave De BGT: van denken naar doen 4 Huidige stand Grootschalige Topografie 10 3D en BGT 30 Verslag - Geonetwerken op Overheid & ICT 43 IMGeo het optionele deel 17 Colofon 2 Redactioneel - Bij de BGT begint de victorie? 3 De BGT: van denken naar doen 4 Column - Luister 9 Huidige stand Grootschalige Topografie 10 Inhoud en specificaties van de BGT 14 IMGeo het optionele deel 17 Voorstellen nieuwe bestuursleden 20 Open Kaart - Een rondje om de kerk in Amsterdam? 21 Landelijke voorziening BGT 22 Bericht - Verplaatsingspatronen op het Dwingelderveld 24 Column - Zal de BGT de wondere wereld van informatiemodellen onderling verbinden? 25 Nut en noodzaak van een samen werkings verband van bronhouders 26 3D en BGT 30 Cartografische visualisatie van BGT en IMGeo 35 Van GBKN naar BGT in historisch perspectief 38 Verslag - Geonetwerken op Overheid & ICT 43 Verslag - OGT: doel bereikt. Nu verder 46 Informatie 47 Geo-Info

4 Partners Geo-Informatie Nederland Agenda GIN Tentoonstelling Alkmaar en regio op de kaart gezet Datum: t/m 28 september 2012 Locatie: RHC Alkmaar Informatie: Intergeo Datum: 9-11 oktober 2012 Locatie: Hannover Informatie: GIN - Symposium 2012 Datum: 15 november Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn Informatie over het GIN-symposium kunt u krijgen bij Herman ter Veen. Tel: International LiDAR Mapping Forum (ILMF) Datum: februari 2013 Locatie: Denver, USA Organisator: International LiDAR Mapping Forum Committee Informatie: Foto omslag: Uit bericht Huidige stand grootschalige topografie (pagina 10). Colofon Uitgever Geo-Informatie Nederland Redactieadres Redactie Geo-Info Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk Telefoon: (033) Fax: (033) Redactie Geo-Info Hoofdredacteur: Roelof Keppel Plv. hoofdredacteur: vacant Redacteuren Adri den Boer Klaas van der Hoek Bart Huijbers Milo van der Linden Edward Mac Gillavry Ad van der Meer Ferjan Ormeling Frans Rip Eindredactie Motivation Office Support bv, Nijkerk Inzenden kopij Indienen en publiceren van artikelen en berichten in overleg met de redactie. Zie ook onder Geo-Info. Advertentie-exploitatie Murre Management Leen Murre Telefoon: Algemene Advertentietarieven op aanvraag Vormgeving en druk VdR druk & print, Nijkerk Abonnementen / inlichtingen Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk Telefoon: (033) Fax: (033) Het doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of via . Een abonnement of lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en wordt voor een jaar aangegaan. Een abonnement of lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit minimaal drie maanden voor de verlengingsdatum schriftelijk of per wordt opgezegd. Abonnementsprijzen per jaar voor 2012 Persoonlijk lidmaatschap: 57 incl. 6% btw Abonnement op Geo-Info: 103 incl. 6% btw Organisatielidmaatschap: 232 incl. 6% btw Leden in het buitenland betalen extra kosten voor het toezenden van Geo-Info: binnen Europa 32 (excl. 19% btw) en buiten Europa 59 per jaar (excl. 19% btw). Kijk voor meer informatie op de website Bij automatische incasso krijgt u een korting van 2 per jaar Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. ISSN (print), ISSN (online) 2 Geo-Info

5 Redactioneel Ad van der Meer Bij de BGT begint de victorie? Het was eigenlijk wel wat bizar, de afgelopen paar jaar. Overal bijeenkomsten over de BGT, volle zalen, levendige discussies maar de BGT was er nog niet eens. Alom wilde men er mee beginnen, echter de specificaties waren nog niet klaar, er moesten nog pilots worden uitgevoerd, de wettelijke regeling was nog niet eens in concept gereed, het concept van gezamenlijke bronhouders en een bijbehorend samenwerkingsverband moest nog worden uitgedacht. Ik heb me vaker afgevraagd waar toch al die opwinding vandaan kwam, en ik moet toegeven dat ik dat niet duidelijk heb gekregen. Het zal, denk ik, te maken hebben met de suggestie dat de BGT een zegening zou zijn voor de gehele informatiehuishouding - aangewakkerd door het geo-werkveld, van waaruit men telkenmale kon vernemen welke prominente en verbindende rol geo speelt in het stelsel van basisregistraties. En deels zal het ook een uiting van het Hawthorne-effect zijn (wat er kort gezegd op neer komt dat elke verandering prikkelingen en nieuwe energie geeft). Inmiddels is de BGT concreter geworden: de specificaties zijn begin dit jaar vastgesteld, er is onlangs een Samenwerkingsverband BGT opgericht, het wetsvoorstel BGT is in procedure - het invoeringstraject is nu echt begonnen. De redactie van Geo-Info leek het daarom een goed moment om een themanummer te wijden aan de stand van zaken rond de BGT. Ruud mister BGT van Rossem beschrijft het traject tot nu toe en de gemaakte keuzes, en Martin Peersmann met Sieb Dijkstra leggen de verbinding tussen de GBKN en de transitie naar de BGT. De inhoudelijke kant wordt belicht door Dick Krijtenburg en Hans van Eekelen in hun artikel over Inhoud en Specificaties, terwijl Marcel Reuvers zijn licht laat schijnen op IMGeo. Ernst mister SVB Koperdraat vertelt wat het nieuwe Samenwerkingsverband BGT gaat doen, en Bart Maessen geeft inzicht in de Landelijke Voorziening BGT. Edward Mac Gillavry laat zien dat er ook is nagedacht over visualisaties (er moeten tenslotte ook kaarten gemaakt kunnen worden), en Jantien Stoter en Linda van den Brink geven de derde dimensie aan het BGT-model. Met de concrete stappen van dit jaar, en met de inhoud van dit themanummer, zijn we er dus klaar voor. Laat de transformatie maar beginnen! Het gevoel bekruipt me echter dat niet iedereen (en dan heb ik het vooral over gemeenteland) weet waar we precies klaar voor zijn. Je hoort vaak wanneer kunnen we beginnen met de BGT of de BGT als basis voor uw beheerprocessen (wat vooral door het bedrijfsleven wordt geroepen). Het komt mij voor dat menig betrokkene niet of niet goed beseft dat de wettelijke inhoud van de BGT feitelijk alleen een topografisch canvas is, vooral geschikt als ondergrond voor bijvoorbeeld netbeheerders. Het is letterlijk een basiskaart, een fatsoenlijk beheerproces kun je er niet aan koppelen, daar is de detaillering niet fijn genoeg voor. Om beheerprocessen te kunnen inrichten, heb je een uitgebreidere set topografie nodig, een BGT-plus zeg maar. Dat wordt gefaciliteerd door de IMGeo-standaard, die gezien alle topografie-dialecten in GBKN-land gerust een enorme verbetering binnen het domein van de geo-informatie kan worden genoemd. Maar BGT-plus is precies wat het zegt: een plus. Waar de eigenlijke BGT een wettelijk regime heeft, met financiering (valt het nodige over te zeggen, maar daar is hier niet genoeg ruimte voor), verplicht gebruik, met benoemde rollen en structuren, is BGT-plus/IMGeo helemaal de eigen verantwoordelijkheid van een bronhouder. De standaard is er wel, en het SVB wil graag faciliteren, maar de bronhouder zal zelf werk moeten maken van de procesverbetering en zelf de kosten moeten dragen van de inwinning en het beheer van de plus-informatie. Als het goed is, leiden die investeringen tot winst in de processen, ketens en wat dies meer zij. Maar het zal, gezien het huidige gure financiële klimaat, nog een hele klus worden om daar een goede business case voor op te stellen die uw controller en uw directie overtuigt. Dus begint de victorie bij de BGT? Ja, maar alleen als een eerste slag. De echte slag, voor gemeenten dus, is die van IMGeo. Dáár moet je vol op inzetten, dáár zit de winst. Wat mij betreft gebruikt u de termen BGT en IMGeo door elkaar heen, maar blijf u bewust van het feit dat het tweede begrip organisatorisch en financieel een heel andere impact heeft dan het eerste deel. Wij stellen de kolommen van dit blad graag open voor degenen die business cases hebben gemaakt van de opbouw en het beheer van BGT-plus/IMGeo in relatie tot beheerprocessen. Vele gemeentelijke collega s zullen u voor deze informatie dankbaar zijn. MIJNGIN Via MIJNGIN wordt de GIN-ledendatabase up-to-date gehouden. Daarmee kunnen we leden beter informeren en gerichte uitnodigingen voor activiteiten sturen. Stuur vanaf vandaag uw digitale visitekaartje naar U zult na de zomer merken waar dat toe leidt Meer informatie over MIJNGIN en inloggen vind je op Geo-Info

6 De BGT: van denken naar doen Terugblik op Ontwerpfase, Vooruitblik op Transitie Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, In 2008 werd in de rijksbegroting budget gereserveerd voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Besloten is in juni 2008 te starten met de verkenningsfase van het programma BGT. Inmiddels is de ontwerpfase die oktober 2009 startte ook afgerond en staan we aan het begin van de transitie (fig. 1). Dit artikel blikt terug op de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren en kijkt vooruit naar de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Ook is het de achtergrond voor de verschillende aspecten in het BGT-traject waarover in dit nummer van Geo-Info wordt geschreven. Verkenning Ik begin met een kort historisch overzicht. Grootschalige Topografie was voor 2008 al jaren opgenomen in het overzicht van te realiseren basisregistraties. De uitgangspositie van deze registratie was erg complex. Daarom is er voor gekozen eerst andere basisregistraties aan te pakken en pas in een tweede ronde de BGT. In deze periode zijn wel verkenningen uitgevoerd naar de businesscase om tot een BGT te komen en zijn kostenramingen gemaakt voor de transitie. Op basis van die verkenningen heeft het Ministerie van VROM in het voorjaar van 2008 aan de Ministerraad het voorstel gedaan om budget in de rijksbegroting bijeen te brengen voor de realisatie van de BGT en voor een bijdrage in de exploitatie. Dit budget is bijeengebracht door een aantal ministeries naar rato van het nut dat de BGT geacht werd te hebben binnen hun beleidsterrein. In de zomer van 2008 werd duidelijk dat dit idee zijn weg naar de begroting voor 2009 had gevonden en is gestart met de verkenning. Deze verkenning was vooral bedoeld om te bezien in hoeverre Fig. 1. De fasen van het programma BGT. De verkenningsfase en de ontwerpfase vormen samen de periode van beleidsvorming, de realisatie en implementatie samen de transitieperiode. De verticale streep geeft aan waar we thans staan. de partijen die op dat moment grootschalige topografie vervaardigden mee wilden werken aan een gezamenlijke basisregistratie. Het ging hierbij in eerste instantie om het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV- GBKN), Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam (TPG-A), waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en ProRail. Tijdens het proces werd deze groep nog uitgebreid met de Dienst Regelingen van Bij het ontwerp van de BGT is op een aantal punten gekozen voor nieuwe richtingen ten opzichte van het verleden het Ministerie van LNV (thans EL&I) en de Dienst Vastgoed Defensie. Om een beeld te schetsen wat de BGT zou gaan inhouden is door een werkgroep van de betrokken partijen gewerkt aan een inhoudelijke visie op de BGT: Beleidsvisie 1.0, Schetsontwerp. De hoofdlijnen hiervan zijn op de startconferentie in januari 2009 gepresenteerd. De geschetste lijn werd goed ontvangen en in oktober 2009 werd het document in definitieve vorm vastgesteld. De partijen hebben toen een intentieverklaring opgesteld om gezamenlijk aan het definitief ontwerp van de BGT te gaan werken en men stelde de Programmastuurgroep BGT in die sindsdien de 4 Geo-Info

7 overall sturing op het BGT-programma verzorgt. Daarmee was de verkenningsfase afgerond en startte de ontwerpfase. Ontwerpfase De ontwerpfase heeft ruim twee jaar in beslag genomen. Eind 2010 waren de hoofdlijnen al behoorlijk uitgekristalliseerd. Het jaar 2011 is vooral gebruikt om aan de hand van pilots meer gevoel te krijgen over wat er bij de feitelijke realisatie komt kijken en om waar nodig nog inhoudelijk bij te sturen. Uiteindelijk zijn in de vergaderingen van de Programmastuurgroep in november 2011 en februari 2012 de laatste ontwerppunten vastgesteld. Deels vinden deze hun weerslag in wet- en regelgeving, deels gaat het om beleidsuitgangspunten die bij de praktische realisatie worden gehanteerd. Bij het ontwerp van de BGT is op een aantal punten gekozen voor nieuwe richtingen ten opzichte van het verleden. Waar mogelijk is echter ook gebruik gemaakt van reeds bestaande zaken en is daarop voortgebouwd. De wettekst is inmiddels afgerond en gaat in het voorjaar van 2012 in procedure. Fig. 2. Het bevoegd gezag ten aanzien van de inhoud van de grootschalige topografie in de oude situatie. Ieder kleurvlak geeft een instantie aan die kan bepalen hoe de inhoud er voor zijn gebied uitziet. De belangrijkste ontwerpuitdagingen lagen op het vlak van: standaardisatie en sturing; productieorganisatie en samenwerking; financiering en toegankelijkheid; duur van de transitie. Standaardisatie en sturing Om te komen tot één Basisregistratie Grootschalige Topografie moet de inhoud in één gemeenschappelijke taal zijn beschreven. Vóór de BGT was hier nog geen sprake van. Er waren wel pogingen gedaan om tot landelijke standaarden te komen. Zo was in het kader van de GBKN gewerkt aan een landelijke norm, maar die was niet bij alle betrokken partijen overgenomen in de dagelijkse praktijk. Ook was door een aantal partijen, in samenwerking met Geonovum, het informatiemodel IMGeo ontwikkeld als standaard voor grootschalige topografie. Deze standaard was echter niet verplicht en de mate waarin deze feitelijk werd gebruikt was beperkt tot een relatief kleine groep. Er moest iets gebeuren om in deze versnipperde situatie verandering te brengen. Fig. 3. Het bevoegd gezag voor het bepalen van de inhoud van de BGT is de Minister van Infrastructuur en Milieu. Vaststelling gebeurt bij ministeriële regeling. Hierbij wordt zij geadviseerd door de programmastuurgroep BGT en na afsluiting van het programma de regieraad BGT. Voor de oplossing zijn twee sporen gekozen: de standaard moest een verplicht karakter krijgen en de vrijheid van partijen om hiervan af te wijken moest worden beperkt. Het eerste is gedaan door het informatiemodel voor de BGT onderdeel te laten zijn van de regelgeving. Hiermee is deze standaard voor iedereen binnen de overheid bindend. Het tweede is bereikt door een verandering van de sturingsstructuur van de grootschalige topografie in Nederland. Voorheen kon iedere partij die grootschalige topografie produceerde zelf bepalen welke standaard hij daarbij hanteerde (zie fig. 2). Nu wordt de standaard centraal vastgesteld en bindend opgelegd (zie fig. 3). De vrijheid van de producerende partijen is daarmee beperkt. Ten aanzien van de standaardisatie moet nog worden opgemerkt dat hierbij nadruk- Geo-Info

8 Fig. 4. De relatie tussen BGT, plustopografie en gebruikersthema s. Fig. 5. De relatie IMBGT, IMGeo en sectormodellen kelijk is gekeken naar de manier waarop de BGT samenhangt met andere informatie die partijen gebruiken. Het gaat daarbij om de combinatie van basistopografie (de BGT), plustopografie en gebruikersthema s (fig. 4). Daarom gaat de standaardisatie verder dan het informatiemodel van de BGT sec. Gekozen is voor de doorontwikkeling van het informatiemodel Geo tot IMGeo 2.0 waarbinnen het informatiemodel van de BGT een deelverzameling is (fig. 5). Behalve de BGT bevat het informatiemodel ook plustopografie, de mogelijkheid om zaken in 3D weer te geven en plantopografie. Hiermee is een stevige koppeling gemaakt tussen de inhoud van de basisregistratie en de aanvullende informatie die partijen in hun dagelijks werk gebruiken. Het is de bedoeling ook bij de doorontwikkeling dit geheel steeds in samenhang te blijven bezien. Sectormodellen blijven de verantwoordelijkheid van de daarbij betrokken partijen. Productieorganisatie en samenwerking Het doel van de BGT is te komen tot één set grootschalige basistopografie. In de huidige situatie ligt de productie bij een groot aantal partijen op dezelfde manier als dat voor de sturing geldt (zie fig. 2). Hierbij komt het voor dat verschillende De toedeling van bronhouderschap betekent niet dat een bronhouder de feitelijke werkzaamheden zelf moet uitvoeren partijen van dezelfde objecten grootschalige topografie inwonnen (fig. 6). Het gevolg hiervan is dat er meerdere beelden van de fysieke werkelijkheid circuleren. In de BGT wordt aan deze situatie een eind gemaakt door voor elk object in de BGT één bronhouder verantwoordelijk te maken. Deze dient ervoor te zorgen dat de aan hem toegewezen objecten actueel en juist in de BGT zijn opgenomen. Als bronhouder zijn de partijen aangewezen die thans ook grootschalige topografie inwinnen. Daar waar deze rol bij de GBKNorganisatie lag treden gemeenten in de plaats. Om te zorgen dat de bronhouders gezamenlijk één landsdekkende en goed aansluitende BGT opleveren is daarnaast geëist dat zij daar waar objecten van meerdere bronhouders aan elkaar grenzen dienen af te stemmen. Let wel: de toedeling van bronhouderschap is een toedeling van verantwoordelijkheid voor bepaalde objecten. Hiermee is niet gezegd dat zij de feitelijke werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Bronhouders hebben in mei 2010 te kennen gegeven dat zij gezamenlijk een samenwerkingsverband willen inrichten om het afstemmingsproces op de onderlinge grenzen te vergemakkelijken en om Het informatiemodel van de BGT en IMGeo 2.0 zijn in februari 2012 vastgesteld en gepubliceerd. Hieraan ging een intensief traject vooraf waarin input vanuit vele kanten is meegenomen. Zowel in september 2010 als in september 2011 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden. Daartussen is het model beproefd in zeven pilotgebieden verspreid over het land. Hoewel de publicatie van het informatiemodel nog maar enkele maanden geleden plaatsvond, konden op de Overheid en ICT-beurs in april 2012 al de eerste softwarepakketten van bedrijven worden getoond die BGT-compliant zijn. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking met Geobusiness Nederland. Fig. 5. Meervoudige inwinning in de oude situatie: Beeld van de omgeving van het sluizencomplex in Tiel vanuit de pilots BGT. De kleurvlakken geven aan waar sprake is van meervoudige inwinning. 6 Geo-Info

9 voor degenen die dat willen productietaken uit te voeren. Het ontwerp is in mei 2011 door de leden van de programmastuurgroep die de bronhouders vertegenwoordigen goedgekeurd en sindsdien wordt gewerkt aan de inrichting van deze organisatie met de naam Samenwerkings- Verband Bronhouders BGT (SVB-BGT). Het is de bedoeling medio 2012 de organisatie operationeel te hebben. Vanaf voorjaar 2011 wordt daarnaast gewerkt aan de landelijke voorziening waaraan de bronhouders via het SVB-BGT de BGT-inhoud leveren. Deze landelijke voorziening beheert de basisregistratie en draagt zorg voor de distributie naar gebruikers. Inmiddels is een prototype te bekijken en wordt gewerkt aan de modules voor acceptatie en opslag. Financiering en toegankelijkheid Voor de BGT geldt gebruiksplicht binnen de overheid en in geval van wettelijke verplichtingen ook daarbuiten. Om geen drempels voor gebruik op te werpen is besloten dat de BGT om niet beschikbaar komt voor alle gebruikers binnen en buiten de overheid. Voor niet-standaardleveringen kunnen zo nodig wel leveringskosten in rekening worden gebracht. In de oude situatie was, met name voor de bestanden van de GBKN en de TPG-A, sprake van verstrekking van de bestanden aan gebruikers tegen betaling, hetzij als afnemer, hetzij als participant in een samenwerkingsverband. Dit resulteerde in een complex netwerk van financiële relaties. Dit netwerk is eind 2009 en begin 2010 in beeld gebracht in het rapport Geldstromen (fig. 7 en 8). Hierin werd duidelijk dat een aantal producenten van grootschalige topografie de kosten nagenoeg geheel op het eigen werkproces afschreven, maar anderen erg afhankelijk waren van financiële bijdragen van gebruikende partijen. De oplossing die gekozen is houdt in dat de partijen die als bronhouder zijn aangewezen hun huidige productiebudgetten in stand houden. Voor de gemeenten die als erfgenaam van de GBKN en TPG-A gezien kunnen worden is een aanvulling vanuit het rijk voorzien zodat zij worden gecompenseerd voor het wegvallen van de bijdragen van de andere gebruikers. Fig. 7. In het rapport geldstromen zijn de productiekosten van de bestaande grootschalige topografie in beeld gebracht. Fig. 8. Geldstromen in de huidige situatie per type organisatie. In het bovenste kader de partijen die in de BGT niet terugkeren als bronhouder. In het middelste kader de partijen die hun productiekosten (nagenoeg) 100 % zelf dekken en in het onderste kader de gemeenten die kosten delen met de partijen uit de bovenste groep. Hiermee is de BGT aan de bron gefinancierd. De kosten van Landelijke Voorziening en centrale rollen als kaderstelling, onderhoud informatiemodel, toezicht en handhaving e.d. worden gedragen door het Rijk i.s.m. het Kadaster. Door deze oplossing kan de BGT beschikbaar worden gesteld als Open Data. De datum waarop dit ingaat moet nog bepaald worden. Duur van de transitie Een punt van aandacht was ook het tempo waarin een landsdekkende BGT kan worden opgeleverd. Inschattingen vanuit het veld, zowel bronhouders als bedrijven, gaven aan dat hiervoor 3 jaar aangehouden zou moeten worden wil dit proces beheerst verlopen. Eind 2011 zijn de termijnen voor de transitie in de programmastuurgroep vastgesteld. Voor de transitie bij de bronhouders, de realisatie van de BGT, is een traject in twee tranches voorzien. In de eerste tranche moet ten minste de huidige grootschalige topografie worden omgezet in informatie conform de BGT. Na de tweede tranche moet het bestand volledig voldoen aan de eisen die het informatiemodel BGT stelt. De eerste tranche loopt tot , de tweede tot Deze fasering is aan- Geo-Info

10 gebracht op verzoek van de bronhouders. Hierdoor kunnen de transitiekosten over een langere periode worden gespreid. Het staat bronhouders overigens vrij een hoger tempo aan te houden. De signalen op dit moment zijn dat een aantal al vrij snel zowel de volledige norm van de BGT bereikt wil hebben als plustopografie conform IMGeo 2.0. Als de BGT landsdekkend beschikbaar is na tranche 1 is er voor gebruikers een jaar beschikbaar om volledig hierop aan te sluiten. Vanaf geldt de volledige gebruiks- en terugmeldplicht. In de praktijk zullen veel gebruikers tijdens tranche 1, als het voor hen relevante gebied BGTconform is, aansluiten. Met name voor landelijk opererende spelers kan het echter van belang zijn de aansluiting te doen wanneer de BGT ook landsdekkend beschikbaar is. Is men eenmaal aangesloten dan krijgt men de verbeteringen vanuit tranche 2 automatisch mee. Er is daarom geen tweede implementatiefase voorzien na tranche 2. Op dit moment wordt bezien hoe partijen die nog enige tijd de lijngerichte leveringen zoals de GBKN die thans kent willen gebruiken het best kunnen worden bediend. Het is de bedoeling nog een aantal jaren een dergelijke levervorm beschikbaar te houden. Start van de transitie De jaarwisseling mag worden beschouwd als de start van het transitietraject. Alvorens met de brede realisatie te starten is een tussenstap ingelast die we aanduiden met transitievoorbereiding. Die periode is bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor een beheerste realisatie. In deze transitievoorbereidingsperiode worden taken verdeeld. Zaken die centraal Het is een spannend traject dat we de komende jaren gezamenlijk ingaan moeten worden geregeld blijven de verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenM. De transitie bij de bronhouders zelf is echter hun verantwoordelijkheid waarbij het SVB (Samenwerkingsverband Bronhouders) de regierol vervult (fig. 9). In de ontwerpfase lag het accent op de zaken die nodig zijn om te kunnen starten met de realisatie van de BGT. De aandacht ging dus uit naar de inhoud, de rol van de bronhouders en hun samenwerkingsverband en de opzet van de landelijke voorziening. De komende tijd zal naast de opbouw van de BGT ook nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de ingebruikname. De eerste stukken BGT zullen naar verwachting al in 2012 beschikbaar komen en het is zaak dat gebruikers dan ook kunnen aansluiten. Verder is het beeld dat de BGT baten gaat opleveren. In 2011 is een MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse) uitgevoerd en het beeld is dat zowel in de productie zelf besparingen zijn te realiseren als door slim en breed gebruik. Ook aan de realisatie van deze baten moet aandacht worden besteed. Ze komen niet vanzelf. Het is een spannend traject dat we de komende jaren gezamenlijk ingaan. Van denken naar doen. Ik heb er vertrouwen in dat we een ontwerp hebben neergelegd dat even mee kan. De realisatie blijft echter een megaklus waar we iedereen bij kunnen gebruiken. De geluiden die ik hoor vanuit het veld zowel bij bronhouders als bij bedrijven klinken bemoedigend. Men wil graag aan de gang. Als we die spirit erin kunnen houden zie ik het komende traject met vertrouwen tegemoet. Fig. 9. Het programma BGT is opgezet via de structuur van MSP (Managing Successfull Programmes). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die centraal ontwikkeld worden, zogeheten capabilities, en zaken die decentraal worden ingevoerd, de business change. 8 Geo-Info

11 Column Jeroen van Winden Luister Ik heb jonge kinderen en het valt mij op hoe vaak ik wel niet zeg: Heb je me niet gehoord? Oh ja, wat zei ik dan? Kinderen luisteren niet als je ze voorziet van informatie, zeker niet altijd. Opvallend is dat ze wel een en al oor zijn als je ze voorleest. In elk kinderverhaal zit een wijze les die in de vorm van dat verhaal over wordt gebracht. Kinderen pikken ineens verschrikkelijk veel op als je ze een verhaal vertelt en nog belangrijker, ze begrijpen het en daarom onthouden ze het ook. Volgens mij verschillen grote mensen niet veel van kinderen als het gaat om het verwerken van informatie. Ook grote mensen hebben een verhaal nodig rond informatie, om het te begrijpen en vervolgens om de juiste beslissingen te nemen. In Geo-Nederland zijn we verwend als het gaat om het hebben van informatie. De basisregistraties zijn hierin een grote stap, omdat we hiermee een enorme kwaliteitsslag maken. De data zijn nu eenduidig en correct. Met de BGT gaan we ook zo n grote slag maken, omdat dit objectmodel veel méér informatie in zich heeft dan zijn voorganger: de GBKN. Nu wordt het tijd dat we de investeringen die zijn gedaan -en die nog steeds worden gedaan- in het verkrijgen van al die informatie, worden omgezet in breder gebruik van die informatie. Om dát voor elkaar krijgen, zullen wij er voor moeten zorgen dat de gebruikers kunnen luisteren en nog veel belangrijker: kunnen begrijpen. Binnen ons vakgebied zijn wij heel goed in het maken en ontsluiten van informatie. Dat hebben we zelfs voor een groot deel wettelijk vastgelegd. Lastiger is het om ervoor te zorgen dat die ontsloten informatie ook wordt gebruikt. Met andere woorden, hoe ga je van aanbod naar gebruik, hoe ga je van zeggen naar luisteren? Hoe maak je al die prachtige informatie, veelal in de vorm van webservices, aantrekkelijk voor de beoogde gebruikers? Voor succes zullen we verder moeten gaan dan alleen maar de webservices beschikbaar stellen. We moeten het gebruik aantrekkelijk gaan maken. Kaarten hebben immers altijd al een aantrekkingskracht gehad op mensen. Kaarten zijn fantastische hulpmiddelen bij het vertellen van een verhaal. Waarom gebruiken we de aantrekkingskracht van kaarten dan niet om gebruik en vooral begrip te stimuleren? combineren met andere informatiebronnen. Zo zal de BGT voor een netbeheerder pas waarde hebben als de netbeheerder de BGT kan combineren met zijn netwerk in zijn werkomgeving. Om nu van kennis tot begrip en besluitvorming te komen, kun je de kennis overdragen in de vorm van een verhaal. Daarbij moet je natuurlijk rekening houden me je doelgroep. Want het werkt ook niet als je je kinderen gaat voordragen uit literaire werken of uit een doktersromannetje. Kinderboeken werken voor kinderen toch echt beter. De technologie van vandaag maakt het mogelijk om deze volgende stap te kunnen zetten. Cloud-technologie helpt ons om data, informatie en kennis samen te brengen, om dat vervolgens als verhalen aan iedereen aan te kunnen bieden. Hierbij gaat het niet meer om het aanbod van de data en ook niet meer over wélke standaard hiervoor nu de béste standaard is. Afhankelijk van de gebruiker kunnen we nu data, informatie, kennis en het bijbehorende verhaal maken en vertellen. Hiermee maken we de toegang tot, en dus ook het gebruik van, onze basisregistraties laagdrempelig toegankelijk en bruikbaar. Om goede verhalen te kunnen vertellen moeten we ook zelf beter gaan luisteren. Een verhaal wordt pas gelezen als de schrijver de lezer goed begrijpt. We moeten goed weten wat de gebruiker belangrijk vindt. En misschien nog wel belangrijker, we moeten weten wie de gebruiker nu daadwerkelijk is en waar hij voor staat. Alleen dan kunnen we onze enorme schat aan informatie ook werkelijk zo interessant maken, dat men het gaat gebruiken. Terug naar het begin van het verhaal. Luisteren mijn kinderen nu echt beter als ik alles in de vorm van een verhaal ga brengen? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Het blijven natuurlijk kinderen. En eerlijk gezegd, ik begrijp mijn kinderen ook niet altijd. Misschien moet ik beter naar ze gaan luisteren... Jeroen van Winden Chief Technology Officer Esri Nederland Een kaart vertelt pas een verhaal als je aan een paar voorwaarden voldoet. Allereerst moet data omgezet worden naar informatie door de data op een begrijpbare wijze te aggregeren en te visualiseren. Daarna leidt het integreren van verschillende informatiebronnen tot het vastleggen van kennis binnen een bepaald domein of voor een bepaalde probleemstelling. De basisregistraties krijgen pas echt waarde als je ze kunt Geo-Info

12 Huidige stand Grootschalige Topografie De kaarten op deze pagina s geven een beeld van de huidige stand van de grootschalige topografie. Ze zijn afkomstig uit de nulmeting bestanden die in 2011 is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van IenM. Deze inventarisatie, waarbij alle bronhouders voor zijn benaderd, is parallel aan de transitiepilots uitgevoerd en heeft gediend als referentie bij het bepalen van het landelijk beeld van de kosten. De kaarten die u hier ziet zijn slechts een selectie. Het complete rapport is te raadplegen via internet op de site van Geonovum (www.geonovum.nl/ dossiers/bgtimgeo/bibliotheek/publicaties, onderdeel Nulmeting - Bepaling uitgangssituatie bronbestanden BGT). Kaart 1 en 2 geven aan welke categorieën bronhouders worden onderscheiden en daarbinnen of deze zelfproducerend zijn of afnemend; Kaart 3 en 4 geven aan in hoeverre de bestanden Objectgericht of Vlakvoorbereid zijn; Kaart 5 en 6 geven een beeld van de actualiteit: in beeld zijn resp. de achterstanden ten opzichte van de eigen normen en de gehanteerde bijhoudingsfrequentie; Kaart 7 en 8 geven resp. een beeld van de mate waarin dubbele inwinning voorkomt en van de mate waarin de bijhouding van de grootschalige topografie reeds is geïntegreerd met die van de BAG. De nummers bij de kaarten verwijzen naar de desbetreffende vragen uit de nulmeting. Kaart 1. Categorieën bronhouders grootschalige basistopografie (1) Kaart 2. Bent u afnemer van een grootschalig topografisch bestand of houdt u zelf een bestand bij? (Categorie: niet-gemeenten) (1.2) 10 Geo-Info

13 Kaart 3. Is er binnen uw topografisch basisbestand sprake van een volledig geïntegreerde objectenkaart (volgens IMGeo of een ander datamodel? (16.1) Kaart 4. Is uw GBKN of topografisch basisbestand al geheel vlakvoorbereid gemaakt? (15.1) Geo-Info

14 Kaart 5. Zijn in 2010, tijdens de bijhouding, alle toen bekende terreinmutaties gemeten en verwerkt? (10) Heeft u maatregelen genomen (bijv. afspraken) om de afwijkingen van de planning 2010 in te halen? (11.1) Kaart 6. Hoeveel bijhoudingsrondes per jaar worden normaal gepland volgens uw specificaties? (9) 12 Geo-Info

15 Kaart 7. Heeft u een eigen topografisch bestand, dat overlapt met de GBKN van uw RSV( s) én dat een beduidend hogere geometrische nauwkeurigheid heeft dan de GBKN van het RSV? (2.1) Hoe belangrijk is het voor uwe eigen organisatie (i.v.m. uw toekomstige gebruikersrol) dat dit (gedeeltelijk) overlappende bestand met hogere precisie bij de BGT-transitie wordt gebruikt? (2.2.) Kaart 8. Hoe is de pandenkaart van uw gemeente opgeslagen en hoe wordt deze in de bijhouding afgestemd met de GBKN of uw topografisch basisbestand? (7.2.1) Geo-Info

16 Inhoud en specificaties van de BGT Hans van Eekelen, LSV-GBKN, en Dick Krijtenburg, gemeente Amsterdam De inhoud van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is begin 2012 vastgesteld. In dit artikel in vogelvlucht de belangrijkste elementen. De overheid heeft in Nederland op het gebied van de grootschalige basistopografie met de BGT een nieuwe wezenlijke stap gezet die past in een moderne informatiehuis- houding. Er is een gegevensverzameling met objecten geïntroduceerd die past in een moderne bedrijfsvoering en die onderdeel uitmaakt van het Stelsel van Basisregistraties. In tegenstelling tot de bestaande situatie rond de GBKN, waar elke producerende organisatie zijn eigen specificaties voor had ontwikkeld, is er nu één generieke standaard voor het registreren van topografische objecten. Het informatiemodel van de BGT is beschreven in een gegevenscatalogus. Een objectenhandboek geeft een aantal praktijkvoorbeelden ter ondersteuning (fig. 1 en 3). Het voert te ver voor dit artikel om alle verschillende objecttypen te behandelen; het objectenhandboek biedt hier uitgebreide informatie over. De nadruk in De BGT is een fundament waarbinnen anderen hun eigen topografische metingen verdichten dit artikel wordt gelegd op een aantal principes en uitgangpunten die ten grondslag liggen aan het informatiemodel van de BGT. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de normkwaliteit van de BGT en de wijze waarop de herkomst van de gegevens wordt geadministreerd. Principes bij de vormgeving van de BGT-inhoud De BGT bestaat uit abstracties van objecten in de werkelijkheid, gelimiteerd tot de be schre ven, op enig moment in de werkelijkheid voorkomende zichtbare topografische Fig. 1. Praktijkvoorbeeld: A = wegdeel met functie overweg, B = wegdeel met functie spoorbaan, C = spoor met functie trein objecten, samengevat onder de term: basistopografie. De BGT beschrijft de geometrie van objecten voor een afbeeldingbereik van schaal ca. 1:500 tot 1: De BGT bevat uitsluitend de limitatieve opsomming van op enig moment in de werkelijkheid voorkomende topografische objecten. De BGT wordt landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Het Noordzeegebied buiten de gemeentegrenzen en ook de overzeese gebiedsdelen vallen buiten de scope van de BGT. De BGT is een fundament waarbinnen anderen hun eigen topografische metingen verdichten. De BGT heeft daarom een geodetische basis in tegenstelling tot andere kaartverzamelingen die meer een kartografische basis hebben. Aangrenzende objecten met voor de BGT gelijke eigenschappen worden als ge aggre geerd object in de BGT opgeslagen. Detaillering op beheerniveau is hierbij niet gewenst. Op maaiveldniveau, in de BGT herkenbaar aan het niveau 0, is het grondgebied van Nederland voor 100% gebiedsdek kend. De objecten op dat niveau maken deel uit van een topologische structuur waarbinnen geen gaten en overlappingen mogen voorkomen. De BGT versie 1.0 is een tweedimensionale objectverzameling. Het is verplicht om de relatieve hoogteligging van objecten ten opzichte van elkaar vast te leggen. Hiervoor wordt gebruik ge maakt van niveaus die aangeven of een object zich op maaiveldniveau (niveau 0) be vindt of op een onder- of bovenliggend niveau. Het niveau geeft geen informatie over de absolute hoogte van een object. 14 Geo-Info

17 Fig.2. De totale set aan objecttypen De BAG is leidend voor de registratie van panden. De BGT vult de BAG aan met de grondvlakgeometrie van panden. Bouwwerken die niet zijn opgenomen in de BAG maar wel van belang zijn voor gebruikers van de BGT zijn gemodelleerd als Overig Bouwwerk. Toekomstige topografie vormt geen inhoud van de BGT. De inhoud van de BGT wordt ingewonnen door een breed scala van bronhouders: gemeenten, waterschappen, provincies, de ministeries van E, L&I, Defensie en I&M, en ProRail. Bronhoudersgrenzen vallen samen met objectbegrenzingen en bewegen mee in het geval dat deze wijzigen. Het BGT-model vormt een integraal onderdeel van het informatiemodel van IMGeo 2.0. Model In figuur 2 is de totale set aan objecttypen aangegeven. Deze objecttypen worden elk uitputtend beschreven in de gegevenscatalogus van de BGT. Hier beperken wij ons een opmerking over enkele specifieke zaken. Ongeclassificeerd object Dit objecttype wordt alleen gebruikt gedurende de transitie naar de BGT. Niet alle objecten zullen op basis van de huidige gegevensverzamelingen eenduidig te classificeren zijn. Ze krijgen dan tijdelijk dit label maar moeten vervolgens binnen een af te spreken termijn alsnog worden benoemd. Attributen Van een aantal objecten wordt ten opzichte van bestaande registraties van grootschalige basistopografie beduidend meer informatie vastgelegd. Van wegdelen worden onder meer de functies vastgelegd, bijvoorbeeld of het een autosnelweg, fietspad of spoorbaan is. Van terreindelen wordt met name het fysiek voorkomen vastgelegd, bijvoorbeeld of het loofbos, bouwland of groenvoorziening betreft. Kwaliteit De kwaliteit van de BGT-data wordt beschreven in overeenstemming met INSPIRE-richtlijnen. De BGT kent een normkwaliteit en een gerealiseerde kwaliteit. De eerste geldt Kering De keringen, zoals dijken, doen niet mee in de topologische structuur van de BGT. Waterkeringen hebben echter een dermate hoge informatiewaarde dat ze als functioneel gebied in de BGT zijn opgenomen. Fig. 3. Een ander praktijkvoorbeeld. A = zowel een overbruggingsdeel als een wegdeel met functie rijbaan lokale weg,op niveau 1, B en C zijn overbruggingsdelen op niveau 0, D is een waterdeel. Geo-Info

18 Fig. 4. De samenhang tussen objecten en plaatsbepalingspunten in principe generiek en per object terwijl de tweede uitsluitend geldt per plaatsbepalingspunt. De normkwaliteit wordt beschreven met: Actualiteit; Positionele nauwkeurigheid; Volledigheid; Logische consistentie Tijd, onderverdeeld in naar nauwkeurigheid, consistentie en geldigheid; Thematische nauwkeurigheid (juistheid). Voor de meeste objecten is het toegestaan om de inwinning via luchtfoto s te doen die jaarlijks worden geactualiseerd. Alleen bij de objecten pand, wegdeel, overbruggingsdeel en tunneldeel moet een inwinningsmethode worden gehanteerd die een hogere bijhoudingsfrequentie mogelijk maakt. Brongegevens Anders dan bij zaakdossier-georiënteerde basisregistraties, heeft men bij de BGT niet de beschikking over brondocumenten. De brondocumenten zijn van belang als vastlegging van een gebeurtenis en waaruit de gegevens worden overgenomen in de basisregistratie. Zo kan men de herkomst van gegevens in een basisregistratie onderzoeken. Voor de BGT is ook deze naspeurbaarheid van belang. Om die te borgen is er voor gekozen om de plaatsbepalingspunten, die ten grondslag liggen aan de objecten in de BGT, ook in de BGT vast te leggen. Het is daarbij gewenst om van deze plaatsbepalingspunten een aantal gegevens vast te leggen. Als dit niet zou plaatsvinden dan heeft de registratie van deze punten geen enkele waarde en zijn ze te vergelijken met blanco brondocumenten. Ook de kwaliteitsmonitoring van de BGT kan met deze plaatsbepalingspunten worden ondersteund. BGT-object Actualiteit1 van object in maanden Gegevens bij plaatsbepalingspunten Voor plaatsbepalingspunten is een minimale groep aan gegevens gekozen die informatie geven over de inwinning: de instantie die het plaatsbepalingpunt heeft bepaald; het tijdstip van inwinning; de wijze waarop een plaatsbepalingspunt is ingewonnen; de gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van ten opzichte van de werkelijkheid. Voor de transitie naar de BGT geldt hiervoor een soepeler regime omdat deze gegevens in huidige gegevensverzamelingen veelal nog niet werden bewaard. Tot slot Met de BGT wordt de basisinformatie uit de grootschalige topografie op een nieuw informatiekundig niveau gebracht die in de informatiehuishoudingen van overheidorganisaties goed te verankeren is en toekomstvast De kwaliteitsmonitoring van de BGT kan met plaatsbepalingspunten worden ondersteund opgehangen is in het Stelsel van Basisregistraties. De gegevenscatalogus en het objectenhandboek kunt u, naast andere documenten over de BGT, vinden op Positionele nauwkeurigheid tussen punten van object in cm Idealisatie per punt van object in cm Wegdeel Onderst. wegdeel Spoor Onbegroeid. terreindeel Begroeid terreindeel Waterdeel Pand Overig bouwwerk Afhankelijk van type Overbruggingsdeel Tunneldeel Ov. kunstwerkdeel Scheiding 18 Afhankelijk van type Afhankelijk van type Kering Tabel 1. De actualiteit van de BGT is nog niet definitief vastgesteld. De hier vermelde waarden moeten daarom worden gezien als een voorstel. 16 Geo-Info

19 IMGeo het optionele deel Marcel Reuvers, geo-standaarden, Linda van den Brink, geo-standaarden, In februari 2012 is versie 2.0 van het Informatiemodel Geografie (IMGeo) verschenen. Dit informatiemodel beschrijft hoe objecten in de omgeving als gebouwen, wegen en water en inrichtingselementen als afvalbakken, zendmasten en zonnepanelen, digitaal moeten worden vastgelegd. Zo kunnen deze objecten in verschillende toepassingen worden gebruikt. De kern van IMGeo 2.0 bestaat uit het informatiemodel voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland (schaalbereik 1:500-1:5.000), waarin basisobjecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Dit deel is wettelijk verplicht. In IMGeo 2.0 zijn veel meer objecten aanwezig dan het wettelijke BGT-deel. De reden hiervoor is dat geconstateerd is dat veel organisaties meer dan BGT willen opnemen in hun registratie en dat het liefst doen volgens een gemeenschappelijke standaard. Als dit niet gebeurt hanteert de ene organisatie bijvoorbeeld de term lichtmast en de andere lantaarnpaal. Voor verschillende objecten worden verschillende objectafbakeningen gehanteerd en de visualisatie kan ook nog verschillen. Dit is natuurlijk onwenselijk, vandaar de optionele uitbreiding. Hanteer voor het optionele deel IMGeo! Door standaardisatie van het optionele deel zijn partijen verzekerd dat software die het BGT-deel van IMGeo ondersteunt ook het optionele deel Veel organisaties willen meer dan BGT opnemen in hun registratie zal ondersteunen (in de praktijk ondersteunt de software IMGeo met als onderdeel het verplichte BGT-deel). Ingenieursbureaus hoeven maar één proces in te richten voor de inwinning, en niet voor iedere opdrachtgever een apart proces en beheersystemen voor bijvoorbeeld groen- en wegbeheer te maken voor het aansluiten op IMGeo. Ook al is het optionele deel van IMGeo niet verplicht, Geonovum raadt u om bovenstaande redenen aan om IMGeo te hanteren zodra u meer wil opnemen dan alleen het BGT-deel. Drie uitbreidingen in IMGeo 1. Uitbreidingen in objecttypen IMGeo bevat naast de verplichte BGTsubset ook optionele objecttypen. Dit zijn niet alleen fysieke, topografische objecten zoals inrichtingselementen maar ook functionele en registratieve gebieden, en nadere indelingen van wegen, water en terreinen voor beheer (fig. 1). Fig. 1 Overzicht van de optionele objecttypen in de BGT. Geo-Info

20 De meeste van deze objecttypen hebben een attribuut type waarmee het object nader geclassificeerd kan worden. Zo kan bijvoorbeeld een bord worden opgenomen met de nadere classificatie informatiebord. Maar ook dit is optioneel; het attribuut mag worden weggelaten. Zo kan men ervoor kiezen bijvoorbeeld alle borden op te nemen, maar niet nader te classificeren om wat voor soort bord het gaat (zie tabel 1). In figuur 2 is als voorbeeld het type boomspiegel van het object weginrichtingselement weergegeven. 2. Nadere verdieping van de classificatie en/ of een uitbreiding van de populatie van het objecttype Naast extra, optionele objecttypen, bevat IMGeo voor de meeste BGT-objecttypen een nadere verdieping van de classificatie en/of een uitbreiding van de populatie van het objecttype. Zowel de verdieping van BGT-classificaties als de uitbreiding van de populatie komen tot uitdrukking in de uitbreiding die IMGeo kent van de BGTdomeinwaardenlijsten. Een voorbeeld van zo n verdieping staat in tabel Uitbreidingen van de populatie van BGTobjecttypen Dit zijn uitbreidingen van bestaande BGT objecttypen. De populatie van kunstwerkdeel is uitgebreid met o.a. keermuur, overkluizing, duiker, en faunavoorziening. Kunstwerken van deze soort worden in informatiebord Tabel 1. Type borden Een bord met daarop specifieke actuele informatie, zoals plattegronden of vertrektijden. (bron: IMGeo 1.0) plaatsnaambord Een bord waarop een naam van een (woon)plaats of locatie is vermeld. (bron: IMGeo 1.0) straatnaambord verkeersbord scheepvaartbord verklikker transportleiding reclamebord wegwijzer waarschuwingshek dynamische snelheidsindicator Bord waarop de door de gemeente vastgestelde naam van de straat is vermeld. Bord kan zich op een paal of aan de gevel bevinden. (bron: IMGeo 1.0) Bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). (bron: IMGeo 2.0) Bord waarop een scheepvaartteken is aangebracht en waarvan de uitvoering als richtlijn is voorgeschreven volgens Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008). (bron: IMGeo 2.0) Bovengrondse voorziening om een ondergrondse transportleiding te markeren. (bron: IMGeo 1.0) Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt. (bron: CROW) Constructie voorzien van een of meer panelen met informatie ten behoeve van de bewegwijzering. (bron: CROW) Constructie in de vorm van een hek, voorzien van rode en witte blokken of chevrons, die het verkeer attendeert op een gevarenpunt. (bron: CROW) Een snelheidsinformatiebord dat in real time de snelheid van de weggebruikers aanduidt. (bron: IMGeo 2.0) Fig. 2. Boom en boomspiegel als onderdeel van IMGeo-optioneel de BGT niet opgenomen maar mogen in IMGeo wel worden opgenomen. Een voorbeeld staat in figuur 3. Beheer Openbare Ruimte Beheertopografie gaat over het opdelen van objecten ten behoeve van beheer. Fig. 3. Een voorbeeld van een uitbreiding van de populatie van een objecttype. Fig. 4. Relatie BGT met beheerobjecten 18 Geo-Info

De BGT: van denken naar doen

De BGT: van denken naar doen De BGT: van denken naar doen Terugblik op Ontwerpfase, Vooruitblik op Transitie Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ruud.van.rossem@miniem.nl In 2008

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 Rapportage november 2013 8 Leeswijzer 9 1 Organisatie 11 2

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT IMGeo

Objectenhandboek BGT IMGeo Objectenhandboek BGT IMGeo Ministerie van Infrastructuur en Milieu De standaard BGT IMGeo wordt beheerd door Geonovum. www.geonovum.nl imgeo@geonovum.nl inwinningsregel IMGeo Wegdeel en weginrichting Ten

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief:

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief: BGT-info Jaargang 3 maart 2012 nummer 13 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uitgave van het programmabureau BGT. In dit nummer: Stuurgroep BGT positief: Ontwerp

Nadere informatie

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE Grip op de openbare ruimte met het IMBOR 1. Rol CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Nationaal

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 BGT-info Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Operationeel Bronhouders Overleg (OOB) 8-5-17 1 Uit : Toekomstagenda SVB-BGT 2017-2020 Monitoren uitvoering Innoveren Platform Bundelen realisatiekracht Agenderen

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond Martin Peersmann Programmamanager BRO BIS-symposium Locatie: Wageningen Environmental Research Datum: Dinsdag 07 maart 2017 13.00 17.00 uur 07 maart 2017 Agenda Stavaza

Nadere informatie

3D in het informatie model van BGT (IMGeo)

3D in het informatie model van BGT (IMGeo) RWS Prov NB 3D in het informatie model van BGT (IMGeo) Jantien Stoter Kadaster, Geonovum, TU Delft TNO Gemeente Rotterdam ! Hoe zit 3D in BGT?! Toolkit voor 3D in BGT! 3D IMGeo: waar staan we? 3D is praktijk,

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding BGT-info Jaargang 3 maart 2011 nummer 9 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT De stand van de BGT Monitorrapportage oktober 2014 Dit is een uitgave van het programmabureau BGT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT Kaarten en grafieken Geodan

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden Pascal Keij Waar beleg je het beheer? Wie zijn je partners?

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Den Bosch 24 november 2015 Geobuzz Hendrik van der Berg(Alliander) Geobuzz GBKN naar BGT 1 Netbeheerder Liander Liander is de netbeheerder binnen Alliander

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni 2012 076413477:A - Definitief D03031.002148.0100 Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Doel...5 1.2 BGT...5 1.2.1 IMGeo 2.0...5 1.2.2 BGT Transitie...5

Nadere informatie

gisib en de BGT / IM GEO

gisib en de BGT / IM GEO gisib en de BGT / IM GEO BGT en IMGEO BGT en IMGEO -planning De overheid gebruikt één en dezelfde gedetailleerde kaart van Nederland: de BGT Verkenning Ontwerp fase Implementatie bij gebruikers Die kaart

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Onderwerpen Even voorstellen (mijn achtergrond) Wat is eigenlijk de BGT? Hoe is QGIS ingezet rondom

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Martin Peersmann Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte & Water 25 februari 2015 Programmatische aanpak BRO Actielijnen Beleid en aansturing Wet en regelgeving

Nadere informatie

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 20.893 inwoners en heeft een oppervlakte van 85,05 km² De hoofdplaats is Brummen,

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Checklist inrichtingsvariant kiezen

Checklist inrichtingsvariant kiezen Checklist inrichtingsvariant kiezen Versie 1.0 Een waarschuwing vooraf: de checklist is een hulpmiddel. Dat betekent dat de antwoorden op de vragen een inschatting geven van de huidige en gewenste inrichtingsvariant.

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Willem Rijn (Waterschap Scheldestromen) Hans Timmers (AGEL adviseurs) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML 3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML auteur Marcel Reuvers, Geonovum datum 15 november 2012 versie 1.0 definitief Lijst van figuren en tabellen Lijst

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Invoering Matenplantopografie deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Agenda Inleiding Splitsing werkzaamheden Nut en voordelen Kosten Businessmodel en Proces Beslispunten AB-LSV en RSV s Begroting

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel IMBOR bij gemeente Amsterdam Implementatie en toepassing van een datamodel 3 oktober 2017 Organisatie onderdelen Amsterdam, tot 2015: gefragmenteerde beheerapplicaties 2 Meer dan 10 beheerorganisaties

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie