GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT"

Transcriptie

1 GEO-INFO 6 Vakblad van Geo-Informatie Nederland jaargang 9 PROVINCIE WATERSCHAP pagina 4 De BGT: van denken naar doen pagina 10 Huidige stand Grootschalige Topografie pagina 30 3D en BGT BGT Themanummer:

2 Komend schooljaar veelbelovend Het geo-onderwijs krijgt komend seizoen een stevige impuls. Rond september 2012 starten diverse nieuwe initiatieven, op alle onderwijsniveaus. Zo komt er definitief een landelijke opleiding mbo-landmeten, verzorgd door het SOMA College in Harderwijk, in samenwerking met IPC Groene Ruimte. En ook de Nationale GI Minor, waarin zes universiteiten samenwerken, is nu een feit. Aan het hbo-front meldt zich komend schooljaar de nieuwe hbo-opleiding Geo Media & Design, aan de HAS Den Bosch. En de opleiding Geodesie en Geo-informatica aan de Hogeschool Utrecht heeft het zelfvertrouwen volledig hervonden, met een aanhoudende groei in het aantal inschrijvingen. Het komend schooljaar wordt een jaar van de waarheid, maar de voortekenen zijn goed. Landelijke opleiding Landmeten bij SOMA College Harderwijk Onderwijs en werkgevers hebben besloten om de mboopleiding Landmeten landelijk in te vullen. De opleiding wordt verzorgd door SOMA College in Harderwijk, in samenwerking met IPC Groene Ruimte. De werkgevers hebben aangegeven dat ze de opleiding actief, ook financieel, gaan ondersteunen en studenten een stageplaats en zo mogelijk een baan aanbieden. Dankzij deze samenwerking zal de opleiding maximaal aansluiten op de beroepspraktijk. Nieuwe versie Geoplaza in voorbereiding Begin dit jaar lanceerde SAGEO de digitale marktplaats Geoplaza, om studenten en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Geoplaza heeft in korte tijd een grote naamsbekendheid opgebouwd. SAGEO richt zich de komende maanden op een transformatie van Geoplaza, waarbij de nadruk ligt op vergroting van het stage-aanbod en activering van de deelnemers, onder meer door de inzet van social media. Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO) levert een bijdrage aan een gezonde geosector door de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken. Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers: vernieuwing van het onderwijs, werving van jongeren voor het geovak, en bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en werkgevers. Kijk voor meer informatie op GeoCensus, dé specialist voor uw BGT UW BETROUWBARE PARTNER IN GEODETISCH WERK Integreren beheerkaart en de GBKN Structureren Niveaus toekennen Bronhoudersgrenzen Controle actualiteit Integreren BAG en GBKN GeoCensus, ook sterk in: Meer informatie vindt u op Geodesie GIS Mutatiesignalering

3 Inhoudsopgave De BGT: van denken naar doen 4 Huidige stand Grootschalige Topografie 10 3D en BGT 30 Verslag - Geonetwerken op Overheid & ICT 43 IMGeo het optionele deel 17 Colofon 2 Redactioneel - Bij de BGT begint de victorie? 3 De BGT: van denken naar doen 4 Column - Luister 9 Huidige stand Grootschalige Topografie 10 Inhoud en specificaties van de BGT 14 IMGeo het optionele deel 17 Voorstellen nieuwe bestuursleden 20 Open Kaart - Een rondje om de kerk in Amsterdam? 21 Landelijke voorziening BGT 22 Bericht - Verplaatsingspatronen op het Dwingelderveld 24 Column - Zal de BGT de wondere wereld van informatiemodellen onderling verbinden? 25 Nut en noodzaak van een samen werkings verband van bronhouders 26 3D en BGT 30 Cartografische visualisatie van BGT en IMGeo 35 Van GBKN naar BGT in historisch perspectief 38 Verslag - Geonetwerken op Overheid & ICT 43 Verslag - OGT: doel bereikt. Nu verder 46 Informatie 47 Geo-Info

4 Partners Geo-Informatie Nederland Agenda GIN Tentoonstelling Alkmaar en regio op de kaart gezet Datum: t/m 28 september 2012 Locatie: RHC Alkmaar Informatie: Intergeo Datum: 9-11 oktober 2012 Locatie: Hannover Informatie: GIN - Symposium 2012 Datum: 15 november Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn Informatie over het GIN-symposium kunt u krijgen bij Herman ter Veen. Tel: International LiDAR Mapping Forum (ILMF) Datum: februari 2013 Locatie: Denver, USA Organisator: International LiDAR Mapping Forum Committee Informatie: Foto omslag: Uit bericht Huidige stand grootschalige topografie (pagina 10). Colofon Uitgever Geo-Informatie Nederland Redactieadres Redactie Geo-Info Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk Telefoon: (033) Fax: (033) Redactie Geo-Info Hoofdredacteur: Roelof Keppel Plv. hoofdredacteur: vacant Redacteuren Adri den Boer Klaas van der Hoek Bart Huijbers Milo van der Linden Edward Mac Gillavry Ad van der Meer Ferjan Ormeling Frans Rip Eindredactie Motivation Office Support bv, Nijkerk Inzenden kopij Indienen en publiceren van artikelen en berichten in overleg met de redactie. Zie ook onder Geo-Info. Advertentie-exploitatie Murre Management Leen Murre Telefoon: Algemene Advertentietarieven op aanvraag Vormgeving en druk VdR druk & print, Nijkerk Abonnementen / inlichtingen Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk Telefoon: (033) Fax: (033) Het doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of via . Een abonnement of lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en wordt voor een jaar aangegaan. Een abonnement of lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit minimaal drie maanden voor de verlengingsdatum schriftelijk of per wordt opgezegd. Abonnementsprijzen per jaar voor 2012 Persoonlijk lidmaatschap: 57 incl. 6% btw Abonnement op Geo-Info: 103 incl. 6% btw Organisatielidmaatschap: 232 incl. 6% btw Leden in het buitenland betalen extra kosten voor het toezenden van Geo-Info: binnen Europa 32 (excl. 19% btw) en buiten Europa 59 per jaar (excl. 19% btw). Kijk voor meer informatie op de website Bij automatische incasso krijgt u een korting van 2 per jaar Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. ISSN (print), ISSN (online) 2 Geo-Info

5 Redactioneel Ad van der Meer Bij de BGT begint de victorie? Het was eigenlijk wel wat bizar, de afgelopen paar jaar. Overal bijeenkomsten over de BGT, volle zalen, levendige discussies maar de BGT was er nog niet eens. Alom wilde men er mee beginnen, echter de specificaties waren nog niet klaar, er moesten nog pilots worden uitgevoerd, de wettelijke regeling was nog niet eens in concept gereed, het concept van gezamenlijke bronhouders en een bijbehorend samenwerkingsverband moest nog worden uitgedacht. Ik heb me vaker afgevraagd waar toch al die opwinding vandaan kwam, en ik moet toegeven dat ik dat niet duidelijk heb gekregen. Het zal, denk ik, te maken hebben met de suggestie dat de BGT een zegening zou zijn voor de gehele informatiehuishouding - aangewakkerd door het geo-werkveld, van waaruit men telkenmale kon vernemen welke prominente en verbindende rol geo speelt in het stelsel van basisregistraties. En deels zal het ook een uiting van het Hawthorne-effect zijn (wat er kort gezegd op neer komt dat elke verandering prikkelingen en nieuwe energie geeft). Inmiddels is de BGT concreter geworden: de specificaties zijn begin dit jaar vastgesteld, er is onlangs een Samenwerkingsverband BGT opgericht, het wetsvoorstel BGT is in procedure - het invoeringstraject is nu echt begonnen. De redactie van Geo-Info leek het daarom een goed moment om een themanummer te wijden aan de stand van zaken rond de BGT. Ruud mister BGT van Rossem beschrijft het traject tot nu toe en de gemaakte keuzes, en Martin Peersmann met Sieb Dijkstra leggen de verbinding tussen de GBKN en de transitie naar de BGT. De inhoudelijke kant wordt belicht door Dick Krijtenburg en Hans van Eekelen in hun artikel over Inhoud en Specificaties, terwijl Marcel Reuvers zijn licht laat schijnen op IMGeo. Ernst mister SVB Koperdraat vertelt wat het nieuwe Samenwerkingsverband BGT gaat doen, en Bart Maessen geeft inzicht in de Landelijke Voorziening BGT. Edward Mac Gillavry laat zien dat er ook is nagedacht over visualisaties (er moeten tenslotte ook kaarten gemaakt kunnen worden), en Jantien Stoter en Linda van den Brink geven de derde dimensie aan het BGT-model. Met de concrete stappen van dit jaar, en met de inhoud van dit themanummer, zijn we er dus klaar voor. Laat de transformatie maar beginnen! Het gevoel bekruipt me echter dat niet iedereen (en dan heb ik het vooral over gemeenteland) weet waar we precies klaar voor zijn. Je hoort vaak wanneer kunnen we beginnen met de BGT of de BGT als basis voor uw beheerprocessen (wat vooral door het bedrijfsleven wordt geroepen). Het komt mij voor dat menig betrokkene niet of niet goed beseft dat de wettelijke inhoud van de BGT feitelijk alleen een topografisch canvas is, vooral geschikt als ondergrond voor bijvoorbeeld netbeheerders. Het is letterlijk een basiskaart, een fatsoenlijk beheerproces kun je er niet aan koppelen, daar is de detaillering niet fijn genoeg voor. Om beheerprocessen te kunnen inrichten, heb je een uitgebreidere set topografie nodig, een BGT-plus zeg maar. Dat wordt gefaciliteerd door de IMGeo-standaard, die gezien alle topografie-dialecten in GBKN-land gerust een enorme verbetering binnen het domein van de geo-informatie kan worden genoemd. Maar BGT-plus is precies wat het zegt: een plus. Waar de eigenlijke BGT een wettelijk regime heeft, met financiering (valt het nodige over te zeggen, maar daar is hier niet genoeg ruimte voor), verplicht gebruik, met benoemde rollen en structuren, is BGT-plus/IMGeo helemaal de eigen verantwoordelijkheid van een bronhouder. De standaard is er wel, en het SVB wil graag faciliteren, maar de bronhouder zal zelf werk moeten maken van de procesverbetering en zelf de kosten moeten dragen van de inwinning en het beheer van de plus-informatie. Als het goed is, leiden die investeringen tot winst in de processen, ketens en wat dies meer zij. Maar het zal, gezien het huidige gure financiële klimaat, nog een hele klus worden om daar een goede business case voor op te stellen die uw controller en uw directie overtuigt. Dus begint de victorie bij de BGT? Ja, maar alleen als een eerste slag. De echte slag, voor gemeenten dus, is die van IMGeo. Dáár moet je vol op inzetten, dáár zit de winst. Wat mij betreft gebruikt u de termen BGT en IMGeo door elkaar heen, maar blijf u bewust van het feit dat het tweede begrip organisatorisch en financieel een heel andere impact heeft dan het eerste deel. Wij stellen de kolommen van dit blad graag open voor degenen die business cases hebben gemaakt van de opbouw en het beheer van BGT-plus/IMGeo in relatie tot beheerprocessen. Vele gemeentelijke collega s zullen u voor deze informatie dankbaar zijn. MIJNGIN Via MIJNGIN wordt de GIN-ledendatabase up-to-date gehouden. Daarmee kunnen we leden beter informeren en gerichte uitnodigingen voor activiteiten sturen. Stuur vanaf vandaag uw digitale visitekaartje naar U zult na de zomer merken waar dat toe leidt Meer informatie over MIJNGIN en inloggen vind je op Geo-Info

6 De BGT: van denken naar doen Terugblik op Ontwerpfase, Vooruitblik op Transitie Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, In 2008 werd in de rijksbegroting budget gereserveerd voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Besloten is in juni 2008 te starten met de verkenningsfase van het programma BGT. Inmiddels is de ontwerpfase die oktober 2009 startte ook afgerond en staan we aan het begin van de transitie (fig. 1). Dit artikel blikt terug op de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren en kijkt vooruit naar de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Ook is het de achtergrond voor de verschillende aspecten in het BGT-traject waarover in dit nummer van Geo-Info wordt geschreven. Verkenning Ik begin met een kort historisch overzicht. Grootschalige Topografie was voor 2008 al jaren opgenomen in het overzicht van te realiseren basisregistraties. De uitgangspositie van deze registratie was erg complex. Daarom is er voor gekozen eerst andere basisregistraties aan te pakken en pas in een tweede ronde de BGT. In deze periode zijn wel verkenningen uitgevoerd naar de businesscase om tot een BGT te komen en zijn kostenramingen gemaakt voor de transitie. Op basis van die verkenningen heeft het Ministerie van VROM in het voorjaar van 2008 aan de Ministerraad het voorstel gedaan om budget in de rijksbegroting bijeen te brengen voor de realisatie van de BGT en voor een bijdrage in de exploitatie. Dit budget is bijeengebracht door een aantal ministeries naar rato van het nut dat de BGT geacht werd te hebben binnen hun beleidsterrein. In de zomer van 2008 werd duidelijk dat dit idee zijn weg naar de begroting voor 2009 had gevonden en is gestart met de verkenning. Deze verkenning was vooral bedoeld om te bezien in hoeverre Fig. 1. De fasen van het programma BGT. De verkenningsfase en de ontwerpfase vormen samen de periode van beleidsvorming, de realisatie en implementatie samen de transitieperiode. De verticale streep geeft aan waar we thans staan. de partijen die op dat moment grootschalige topografie vervaardigden mee wilden werken aan een gezamenlijke basisregistratie. Het ging hierbij in eerste instantie om het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV- GBKN), Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam (TPG-A), waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en ProRail. Tijdens het proces werd deze groep nog uitgebreid met de Dienst Regelingen van Bij het ontwerp van de BGT is op een aantal punten gekozen voor nieuwe richtingen ten opzichte van het verleden het Ministerie van LNV (thans EL&I) en de Dienst Vastgoed Defensie. Om een beeld te schetsen wat de BGT zou gaan inhouden is door een werkgroep van de betrokken partijen gewerkt aan een inhoudelijke visie op de BGT: Beleidsvisie 1.0, Schetsontwerp. De hoofdlijnen hiervan zijn op de startconferentie in januari 2009 gepresenteerd. De geschetste lijn werd goed ontvangen en in oktober 2009 werd het document in definitieve vorm vastgesteld. De partijen hebben toen een intentieverklaring opgesteld om gezamenlijk aan het definitief ontwerp van de BGT te gaan werken en men stelde de Programmastuurgroep BGT in die sindsdien de 4 Geo-Info

7 overall sturing op het BGT-programma verzorgt. Daarmee was de verkenningsfase afgerond en startte de ontwerpfase. Ontwerpfase De ontwerpfase heeft ruim twee jaar in beslag genomen. Eind 2010 waren de hoofdlijnen al behoorlijk uitgekristalliseerd. Het jaar 2011 is vooral gebruikt om aan de hand van pilots meer gevoel te krijgen over wat er bij de feitelijke realisatie komt kijken en om waar nodig nog inhoudelijk bij te sturen. Uiteindelijk zijn in de vergaderingen van de Programmastuurgroep in november 2011 en februari 2012 de laatste ontwerppunten vastgesteld. Deels vinden deze hun weerslag in wet- en regelgeving, deels gaat het om beleidsuitgangspunten die bij de praktische realisatie worden gehanteerd. Bij het ontwerp van de BGT is op een aantal punten gekozen voor nieuwe richtingen ten opzichte van het verleden. Waar mogelijk is echter ook gebruik gemaakt van reeds bestaande zaken en is daarop voortgebouwd. De wettekst is inmiddels afgerond en gaat in het voorjaar van 2012 in procedure. Fig. 2. Het bevoegd gezag ten aanzien van de inhoud van de grootschalige topografie in de oude situatie. Ieder kleurvlak geeft een instantie aan die kan bepalen hoe de inhoud er voor zijn gebied uitziet. De belangrijkste ontwerpuitdagingen lagen op het vlak van: standaardisatie en sturing; productieorganisatie en samenwerking; financiering en toegankelijkheid; duur van de transitie. Standaardisatie en sturing Om te komen tot één Basisregistratie Grootschalige Topografie moet de inhoud in één gemeenschappelijke taal zijn beschreven. Vóór de BGT was hier nog geen sprake van. Er waren wel pogingen gedaan om tot landelijke standaarden te komen. Zo was in het kader van de GBKN gewerkt aan een landelijke norm, maar die was niet bij alle betrokken partijen overgenomen in de dagelijkse praktijk. Ook was door een aantal partijen, in samenwerking met Geonovum, het informatiemodel IMGeo ontwikkeld als standaard voor grootschalige topografie. Deze standaard was echter niet verplicht en de mate waarin deze feitelijk werd gebruikt was beperkt tot een relatief kleine groep. Er moest iets gebeuren om in deze versnipperde situatie verandering te brengen. Fig. 3. Het bevoegd gezag voor het bepalen van de inhoud van de BGT is de Minister van Infrastructuur en Milieu. Vaststelling gebeurt bij ministeriële regeling. Hierbij wordt zij geadviseerd door de programmastuurgroep BGT en na afsluiting van het programma de regieraad BGT. Voor de oplossing zijn twee sporen gekozen: de standaard moest een verplicht karakter krijgen en de vrijheid van partijen om hiervan af te wijken moest worden beperkt. Het eerste is gedaan door het informatiemodel voor de BGT onderdeel te laten zijn van de regelgeving. Hiermee is deze standaard voor iedereen binnen de overheid bindend. Het tweede is bereikt door een verandering van de sturingsstructuur van de grootschalige topografie in Nederland. Voorheen kon iedere partij die grootschalige topografie produceerde zelf bepalen welke standaard hij daarbij hanteerde (zie fig. 2). Nu wordt de standaard centraal vastgesteld en bindend opgelegd (zie fig. 3). De vrijheid van de producerende partijen is daarmee beperkt. Ten aanzien van de standaardisatie moet nog worden opgemerkt dat hierbij nadruk- Geo-Info

8 Fig. 4. De relatie tussen BGT, plustopografie en gebruikersthema s. Fig. 5. De relatie IMBGT, IMGeo en sectormodellen kelijk is gekeken naar de manier waarop de BGT samenhangt met andere informatie die partijen gebruiken. Het gaat daarbij om de combinatie van basistopografie (de BGT), plustopografie en gebruikersthema s (fig. 4). Daarom gaat de standaardisatie verder dan het informatiemodel van de BGT sec. Gekozen is voor de doorontwikkeling van het informatiemodel Geo tot IMGeo 2.0 waarbinnen het informatiemodel van de BGT een deelverzameling is (fig. 5). Behalve de BGT bevat het informatiemodel ook plustopografie, de mogelijkheid om zaken in 3D weer te geven en plantopografie. Hiermee is een stevige koppeling gemaakt tussen de inhoud van de basisregistratie en de aanvullende informatie die partijen in hun dagelijks werk gebruiken. Het is de bedoeling ook bij de doorontwikkeling dit geheel steeds in samenhang te blijven bezien. Sectormodellen blijven de verantwoordelijkheid van de daarbij betrokken partijen. Productieorganisatie en samenwerking Het doel van de BGT is te komen tot één set grootschalige basistopografie. In de huidige situatie ligt de productie bij een groot aantal partijen op dezelfde manier als dat voor de sturing geldt (zie fig. 2). Hierbij komt het voor dat verschillende De toedeling van bronhouderschap betekent niet dat een bronhouder de feitelijke werkzaamheden zelf moet uitvoeren partijen van dezelfde objecten grootschalige topografie inwonnen (fig. 6). Het gevolg hiervan is dat er meerdere beelden van de fysieke werkelijkheid circuleren. In de BGT wordt aan deze situatie een eind gemaakt door voor elk object in de BGT één bronhouder verantwoordelijk te maken. Deze dient ervoor te zorgen dat de aan hem toegewezen objecten actueel en juist in de BGT zijn opgenomen. Als bronhouder zijn de partijen aangewezen die thans ook grootschalige topografie inwinnen. Daar waar deze rol bij de GBKNorganisatie lag treden gemeenten in de plaats. Om te zorgen dat de bronhouders gezamenlijk één landsdekkende en goed aansluitende BGT opleveren is daarnaast geëist dat zij daar waar objecten van meerdere bronhouders aan elkaar grenzen dienen af te stemmen. Let wel: de toedeling van bronhouderschap is een toedeling van verantwoordelijkheid voor bepaalde objecten. Hiermee is niet gezegd dat zij de feitelijke werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Bronhouders hebben in mei 2010 te kennen gegeven dat zij gezamenlijk een samenwerkingsverband willen inrichten om het afstemmingsproces op de onderlinge grenzen te vergemakkelijken en om Het informatiemodel van de BGT en IMGeo 2.0 zijn in februari 2012 vastgesteld en gepubliceerd. Hieraan ging een intensief traject vooraf waarin input vanuit vele kanten is meegenomen. Zowel in september 2010 als in september 2011 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden. Daartussen is het model beproefd in zeven pilotgebieden verspreid over het land. Hoewel de publicatie van het informatiemodel nog maar enkele maanden geleden plaatsvond, konden op de Overheid en ICT-beurs in april 2012 al de eerste softwarepakketten van bedrijven worden getoond die BGT-compliant zijn. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking met Geobusiness Nederland. Fig. 5. Meervoudige inwinning in de oude situatie: Beeld van de omgeving van het sluizencomplex in Tiel vanuit de pilots BGT. De kleurvlakken geven aan waar sprake is van meervoudige inwinning. 6 Geo-Info

9 voor degenen die dat willen productietaken uit te voeren. Het ontwerp is in mei 2011 door de leden van de programmastuurgroep die de bronhouders vertegenwoordigen goedgekeurd en sindsdien wordt gewerkt aan de inrichting van deze organisatie met de naam Samenwerkings- Verband Bronhouders BGT (SVB-BGT). Het is de bedoeling medio 2012 de organisatie operationeel te hebben. Vanaf voorjaar 2011 wordt daarnaast gewerkt aan de landelijke voorziening waaraan de bronhouders via het SVB-BGT de BGT-inhoud leveren. Deze landelijke voorziening beheert de basisregistratie en draagt zorg voor de distributie naar gebruikers. Inmiddels is een prototype te bekijken en wordt gewerkt aan de modules voor acceptatie en opslag. Financiering en toegankelijkheid Voor de BGT geldt gebruiksplicht binnen de overheid en in geval van wettelijke verplichtingen ook daarbuiten. Om geen drempels voor gebruik op te werpen is besloten dat de BGT om niet beschikbaar komt voor alle gebruikers binnen en buiten de overheid. Voor niet-standaardleveringen kunnen zo nodig wel leveringskosten in rekening worden gebracht. In de oude situatie was, met name voor de bestanden van de GBKN en de TPG-A, sprake van verstrekking van de bestanden aan gebruikers tegen betaling, hetzij als afnemer, hetzij als participant in een samenwerkingsverband. Dit resulteerde in een complex netwerk van financiële relaties. Dit netwerk is eind 2009 en begin 2010 in beeld gebracht in het rapport Geldstromen (fig. 7 en 8). Hierin werd duidelijk dat een aantal producenten van grootschalige topografie de kosten nagenoeg geheel op het eigen werkproces afschreven, maar anderen erg afhankelijk waren van financiële bijdragen van gebruikende partijen. De oplossing die gekozen is houdt in dat de partijen die als bronhouder zijn aangewezen hun huidige productiebudgetten in stand houden. Voor de gemeenten die als erfgenaam van de GBKN en TPG-A gezien kunnen worden is een aanvulling vanuit het rijk voorzien zodat zij worden gecompenseerd voor het wegvallen van de bijdragen van de andere gebruikers. Fig. 7. In het rapport geldstromen zijn de productiekosten van de bestaande grootschalige topografie in beeld gebracht. Fig. 8. Geldstromen in de huidige situatie per type organisatie. In het bovenste kader de partijen die in de BGT niet terugkeren als bronhouder. In het middelste kader de partijen die hun productiekosten (nagenoeg) 100 % zelf dekken en in het onderste kader de gemeenten die kosten delen met de partijen uit de bovenste groep. Hiermee is de BGT aan de bron gefinancierd. De kosten van Landelijke Voorziening en centrale rollen als kaderstelling, onderhoud informatiemodel, toezicht en handhaving e.d. worden gedragen door het Rijk i.s.m. het Kadaster. Door deze oplossing kan de BGT beschikbaar worden gesteld als Open Data. De datum waarop dit ingaat moet nog bepaald worden. Duur van de transitie Een punt van aandacht was ook het tempo waarin een landsdekkende BGT kan worden opgeleverd. Inschattingen vanuit het veld, zowel bronhouders als bedrijven, gaven aan dat hiervoor 3 jaar aangehouden zou moeten worden wil dit proces beheerst verlopen. Eind 2011 zijn de termijnen voor de transitie in de programmastuurgroep vastgesteld. Voor de transitie bij de bronhouders, de realisatie van de BGT, is een traject in twee tranches voorzien. In de eerste tranche moet ten minste de huidige grootschalige topografie worden omgezet in informatie conform de BGT. Na de tweede tranche moet het bestand volledig voldoen aan de eisen die het informatiemodel BGT stelt. De eerste tranche loopt tot , de tweede tot Deze fasering is aan- Geo-Info

10 gebracht op verzoek van de bronhouders. Hierdoor kunnen de transitiekosten over een langere periode worden gespreid. Het staat bronhouders overigens vrij een hoger tempo aan te houden. De signalen op dit moment zijn dat een aantal al vrij snel zowel de volledige norm van de BGT bereikt wil hebben als plustopografie conform IMGeo 2.0. Als de BGT landsdekkend beschikbaar is na tranche 1 is er voor gebruikers een jaar beschikbaar om volledig hierop aan te sluiten. Vanaf geldt de volledige gebruiks- en terugmeldplicht. In de praktijk zullen veel gebruikers tijdens tranche 1, als het voor hen relevante gebied BGTconform is, aansluiten. Met name voor landelijk opererende spelers kan het echter van belang zijn de aansluiting te doen wanneer de BGT ook landsdekkend beschikbaar is. Is men eenmaal aangesloten dan krijgt men de verbeteringen vanuit tranche 2 automatisch mee. Er is daarom geen tweede implementatiefase voorzien na tranche 2. Op dit moment wordt bezien hoe partijen die nog enige tijd de lijngerichte leveringen zoals de GBKN die thans kent willen gebruiken het best kunnen worden bediend. Het is de bedoeling nog een aantal jaren een dergelijke levervorm beschikbaar te houden. Start van de transitie De jaarwisseling mag worden beschouwd als de start van het transitietraject. Alvorens met de brede realisatie te starten is een tussenstap ingelast die we aanduiden met transitievoorbereiding. Die periode is bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor een beheerste realisatie. In deze transitievoorbereidingsperiode worden taken verdeeld. Zaken die centraal Het is een spannend traject dat we de komende jaren gezamenlijk ingaan moeten worden geregeld blijven de verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenM. De transitie bij de bronhouders zelf is echter hun verantwoordelijkheid waarbij het SVB (Samenwerkingsverband Bronhouders) de regierol vervult (fig. 9). In de ontwerpfase lag het accent op de zaken die nodig zijn om te kunnen starten met de realisatie van de BGT. De aandacht ging dus uit naar de inhoud, de rol van de bronhouders en hun samenwerkingsverband en de opzet van de landelijke voorziening. De komende tijd zal naast de opbouw van de BGT ook nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de ingebruikname. De eerste stukken BGT zullen naar verwachting al in 2012 beschikbaar komen en het is zaak dat gebruikers dan ook kunnen aansluiten. Verder is het beeld dat de BGT baten gaat opleveren. In 2011 is een MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse) uitgevoerd en het beeld is dat zowel in de productie zelf besparingen zijn te realiseren als door slim en breed gebruik. Ook aan de realisatie van deze baten moet aandacht worden besteed. Ze komen niet vanzelf. Het is een spannend traject dat we de komende jaren gezamenlijk ingaan. Van denken naar doen. Ik heb er vertrouwen in dat we een ontwerp hebben neergelegd dat even mee kan. De realisatie blijft echter een megaklus waar we iedereen bij kunnen gebruiken. De geluiden die ik hoor vanuit het veld zowel bij bronhouders als bij bedrijven klinken bemoedigend. Men wil graag aan de gang. Als we die spirit erin kunnen houden zie ik het komende traject met vertrouwen tegemoet. Fig. 9. Het programma BGT is opgezet via de structuur van MSP (Managing Successfull Programmes). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die centraal ontwikkeld worden, zogeheten capabilities, en zaken die decentraal worden ingevoerd, de business change. 8 Geo-Info

11 Column Jeroen van Winden Luister Ik heb jonge kinderen en het valt mij op hoe vaak ik wel niet zeg: Heb je me niet gehoord? Oh ja, wat zei ik dan? Kinderen luisteren niet als je ze voorziet van informatie, zeker niet altijd. Opvallend is dat ze wel een en al oor zijn als je ze voorleest. In elk kinderverhaal zit een wijze les die in de vorm van dat verhaal over wordt gebracht. Kinderen pikken ineens verschrikkelijk veel op als je ze een verhaal vertelt en nog belangrijker, ze begrijpen het en daarom onthouden ze het ook. Volgens mij verschillen grote mensen niet veel van kinderen als het gaat om het verwerken van informatie. Ook grote mensen hebben een verhaal nodig rond informatie, om het te begrijpen en vervolgens om de juiste beslissingen te nemen. In Geo-Nederland zijn we verwend als het gaat om het hebben van informatie. De basisregistraties zijn hierin een grote stap, omdat we hiermee een enorme kwaliteitsslag maken. De data zijn nu eenduidig en correct. Met de BGT gaan we ook zo n grote slag maken, omdat dit objectmodel veel méér informatie in zich heeft dan zijn voorganger: de GBKN. Nu wordt het tijd dat we de investeringen die zijn gedaan -en die nog steeds worden gedaan- in het verkrijgen van al die informatie, worden omgezet in breder gebruik van die informatie. Om dát voor elkaar krijgen, zullen wij er voor moeten zorgen dat de gebruikers kunnen luisteren en nog veel belangrijker: kunnen begrijpen. Binnen ons vakgebied zijn wij heel goed in het maken en ontsluiten van informatie. Dat hebben we zelfs voor een groot deel wettelijk vastgelegd. Lastiger is het om ervoor te zorgen dat die ontsloten informatie ook wordt gebruikt. Met andere woorden, hoe ga je van aanbod naar gebruik, hoe ga je van zeggen naar luisteren? Hoe maak je al die prachtige informatie, veelal in de vorm van webservices, aantrekkelijk voor de beoogde gebruikers? Voor succes zullen we verder moeten gaan dan alleen maar de webservices beschikbaar stellen. We moeten het gebruik aantrekkelijk gaan maken. Kaarten hebben immers altijd al een aantrekkingskracht gehad op mensen. Kaarten zijn fantastische hulpmiddelen bij het vertellen van een verhaal. Waarom gebruiken we de aantrekkingskracht van kaarten dan niet om gebruik en vooral begrip te stimuleren? combineren met andere informatiebronnen. Zo zal de BGT voor een netbeheerder pas waarde hebben als de netbeheerder de BGT kan combineren met zijn netwerk in zijn werkomgeving. Om nu van kennis tot begrip en besluitvorming te komen, kun je de kennis overdragen in de vorm van een verhaal. Daarbij moet je natuurlijk rekening houden me je doelgroep. Want het werkt ook niet als je je kinderen gaat voordragen uit literaire werken of uit een doktersromannetje. Kinderboeken werken voor kinderen toch echt beter. De technologie van vandaag maakt het mogelijk om deze volgende stap te kunnen zetten. Cloud-technologie helpt ons om data, informatie en kennis samen te brengen, om dat vervolgens als verhalen aan iedereen aan te kunnen bieden. Hierbij gaat het niet meer om het aanbod van de data en ook niet meer over wélke standaard hiervoor nu de béste standaard is. Afhankelijk van de gebruiker kunnen we nu data, informatie, kennis en het bijbehorende verhaal maken en vertellen. Hiermee maken we de toegang tot, en dus ook het gebruik van, onze basisregistraties laagdrempelig toegankelijk en bruikbaar. Om goede verhalen te kunnen vertellen moeten we ook zelf beter gaan luisteren. Een verhaal wordt pas gelezen als de schrijver de lezer goed begrijpt. We moeten goed weten wat de gebruiker belangrijk vindt. En misschien nog wel belangrijker, we moeten weten wie de gebruiker nu daadwerkelijk is en waar hij voor staat. Alleen dan kunnen we onze enorme schat aan informatie ook werkelijk zo interessant maken, dat men het gaat gebruiken. Terug naar het begin van het verhaal. Luisteren mijn kinderen nu echt beter als ik alles in de vorm van een verhaal ga brengen? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Het blijven natuurlijk kinderen. En eerlijk gezegd, ik begrijp mijn kinderen ook niet altijd. Misschien moet ik beter naar ze gaan luisteren... Jeroen van Winden Chief Technology Officer Esri Nederland Een kaart vertelt pas een verhaal als je aan een paar voorwaarden voldoet. Allereerst moet data omgezet worden naar informatie door de data op een begrijpbare wijze te aggregeren en te visualiseren. Daarna leidt het integreren van verschillende informatiebronnen tot het vastleggen van kennis binnen een bepaald domein of voor een bepaalde probleemstelling. De basisregistraties krijgen pas echt waarde als je ze kunt Geo-Info

12 Huidige stand Grootschalige Topografie De kaarten op deze pagina s geven een beeld van de huidige stand van de grootschalige topografie. Ze zijn afkomstig uit de nulmeting bestanden die in 2011 is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van IenM. Deze inventarisatie, waarbij alle bronhouders voor zijn benaderd, is parallel aan de transitiepilots uitgevoerd en heeft gediend als referentie bij het bepalen van het landelijk beeld van de kosten. De kaarten die u hier ziet zijn slechts een selectie. Het complete rapport is te raadplegen via internet op de site van Geonovum (www.geonovum.nl/ dossiers/bgtimgeo/bibliotheek/publicaties, onderdeel Nulmeting - Bepaling uitgangssituatie bronbestanden BGT). Kaart 1 en 2 geven aan welke categorieën bronhouders worden onderscheiden en daarbinnen of deze zelfproducerend zijn of afnemend; Kaart 3 en 4 geven aan in hoeverre de bestanden Objectgericht of Vlakvoorbereid zijn; Kaart 5 en 6 geven een beeld van de actualiteit: in beeld zijn resp. de achterstanden ten opzichte van de eigen normen en de gehanteerde bijhoudingsfrequentie; Kaart 7 en 8 geven resp. een beeld van de mate waarin dubbele inwinning voorkomt en van de mate waarin de bijhouding van de grootschalige topografie reeds is geïntegreerd met die van de BAG. De nummers bij de kaarten verwijzen naar de desbetreffende vragen uit de nulmeting. Kaart 1. Categorieën bronhouders grootschalige basistopografie (1) Kaart 2. Bent u afnemer van een grootschalig topografisch bestand of houdt u zelf een bestand bij? (Categorie: niet-gemeenten) (1.2) 10 Geo-Info

13 Kaart 3. Is er binnen uw topografisch basisbestand sprake van een volledig geïntegreerde objectenkaart (volgens IMGeo of een ander datamodel? (16.1) Kaart 4. Is uw GBKN of topografisch basisbestand al geheel vlakvoorbereid gemaakt? (15.1) Geo-Info

14 Kaart 5. Zijn in 2010, tijdens de bijhouding, alle toen bekende terreinmutaties gemeten en verwerkt? (10) Heeft u maatregelen genomen (bijv. afspraken) om de afwijkingen van de planning 2010 in te halen? (11.1) Kaart 6. Hoeveel bijhoudingsrondes per jaar worden normaal gepland volgens uw specificaties? (9) 12 Geo-Info

15 Kaart 7. Heeft u een eigen topografisch bestand, dat overlapt met de GBKN van uw RSV( s) én dat een beduidend hogere geometrische nauwkeurigheid heeft dan de GBKN van het RSV? (2.1) Hoe belangrijk is het voor uwe eigen organisatie (i.v.m. uw toekomstige gebruikersrol) dat dit (gedeeltelijk) overlappende bestand met hogere precisie bij de BGT-transitie wordt gebruikt? (2.2.) Kaart 8. Hoe is de pandenkaart van uw gemeente opgeslagen en hoe wordt deze in de bijhouding afgestemd met de GBKN of uw topografisch basisbestand? (7.2.1) Geo-Info

16 Inhoud en specificaties van de BGT Hans van Eekelen, LSV-GBKN, en Dick Krijtenburg, gemeente Amsterdam De inhoud van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is begin 2012 vastgesteld. In dit artikel in vogelvlucht de belangrijkste elementen. De overheid heeft in Nederland op het gebied van de grootschalige basistopografie met de BGT een nieuwe wezenlijke stap gezet die past in een moderne informatiehuis- houding. Er is een gegevensverzameling met objecten geïntroduceerd die past in een moderne bedrijfsvoering en die onderdeel uitmaakt van het Stelsel van Basisregistraties. In tegenstelling tot de bestaande situatie rond de GBKN, waar elke producerende organisatie zijn eigen specificaties voor had ontwikkeld, is er nu één generieke standaard voor het registreren van topografische objecten. Het informatiemodel van de BGT is beschreven in een gegevenscatalogus. Een objectenhandboek geeft een aantal praktijkvoorbeelden ter ondersteuning (fig. 1 en 3). Het voert te ver voor dit artikel om alle verschillende objecttypen te behandelen; het objectenhandboek biedt hier uitgebreide informatie over. De nadruk in De BGT is een fundament waarbinnen anderen hun eigen topografische metingen verdichten dit artikel wordt gelegd op een aantal principes en uitgangpunten die ten grondslag liggen aan het informatiemodel van de BGT. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de normkwaliteit van de BGT en de wijze waarop de herkomst van de gegevens wordt geadministreerd. Principes bij de vormgeving van de BGT-inhoud De BGT bestaat uit abstracties van objecten in de werkelijkheid, gelimiteerd tot de be schre ven, op enig moment in de werkelijkheid voorkomende zichtbare topografische Fig. 1. Praktijkvoorbeeld: A = wegdeel met functie overweg, B = wegdeel met functie spoorbaan, C = spoor met functie trein objecten, samengevat onder de term: basistopografie. De BGT beschrijft de geometrie van objecten voor een afbeeldingbereik van schaal ca. 1:500 tot 1: De BGT bevat uitsluitend de limitatieve opsomming van op enig moment in de werkelijkheid voorkomende topografische objecten. De BGT wordt landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Het Noordzeegebied buiten de gemeentegrenzen en ook de overzeese gebiedsdelen vallen buiten de scope van de BGT. De BGT is een fundament waarbinnen anderen hun eigen topografische metingen verdichten. De BGT heeft daarom een geodetische basis in tegenstelling tot andere kaartverzamelingen die meer een kartografische basis hebben. Aangrenzende objecten met voor de BGT gelijke eigenschappen worden als ge aggre geerd object in de BGT opgeslagen. Detaillering op beheerniveau is hierbij niet gewenst. Op maaiveldniveau, in de BGT herkenbaar aan het niveau 0, is het grondgebied van Nederland voor 100% gebiedsdek kend. De objecten op dat niveau maken deel uit van een topologische structuur waarbinnen geen gaten en overlappingen mogen voorkomen. De BGT versie 1.0 is een tweedimensionale objectverzameling. Het is verplicht om de relatieve hoogteligging van objecten ten opzichte van elkaar vast te leggen. Hiervoor wordt gebruik ge maakt van niveaus die aangeven of een object zich op maaiveldniveau (niveau 0) be vindt of op een onder- of bovenliggend niveau. Het niveau geeft geen informatie over de absolute hoogte van een object. 14 Geo-Info

17 Fig.2. De totale set aan objecttypen De BAG is leidend voor de registratie van panden. De BGT vult de BAG aan met de grondvlakgeometrie van panden. Bouwwerken die niet zijn opgenomen in de BAG maar wel van belang zijn voor gebruikers van de BGT zijn gemodelleerd als Overig Bouwwerk. Toekomstige topografie vormt geen inhoud van de BGT. De inhoud van de BGT wordt ingewonnen door een breed scala van bronhouders: gemeenten, waterschappen, provincies, de ministeries van E, L&I, Defensie en I&M, en ProRail. Bronhoudersgrenzen vallen samen met objectbegrenzingen en bewegen mee in het geval dat deze wijzigen. Het BGT-model vormt een integraal onderdeel van het informatiemodel van IMGeo 2.0. Model In figuur 2 is de totale set aan objecttypen aangegeven. Deze objecttypen worden elk uitputtend beschreven in de gegevenscatalogus van de BGT. Hier beperken wij ons een opmerking over enkele specifieke zaken. Ongeclassificeerd object Dit objecttype wordt alleen gebruikt gedurende de transitie naar de BGT. Niet alle objecten zullen op basis van de huidige gegevensverzamelingen eenduidig te classificeren zijn. Ze krijgen dan tijdelijk dit label maar moeten vervolgens binnen een af te spreken termijn alsnog worden benoemd. Attributen Van een aantal objecten wordt ten opzichte van bestaande registraties van grootschalige basistopografie beduidend meer informatie vastgelegd. Van wegdelen worden onder meer de functies vastgelegd, bijvoorbeeld of het een autosnelweg, fietspad of spoorbaan is. Van terreindelen wordt met name het fysiek voorkomen vastgelegd, bijvoorbeeld of het loofbos, bouwland of groenvoorziening betreft. Kwaliteit De kwaliteit van de BGT-data wordt beschreven in overeenstemming met INSPIRE-richtlijnen. De BGT kent een normkwaliteit en een gerealiseerde kwaliteit. De eerste geldt Kering De keringen, zoals dijken, doen niet mee in de topologische structuur van de BGT. Waterkeringen hebben echter een dermate hoge informatiewaarde dat ze als functioneel gebied in de BGT zijn opgenomen. Fig. 3. Een ander praktijkvoorbeeld. A = zowel een overbruggingsdeel als een wegdeel met functie rijbaan lokale weg,op niveau 1, B en C zijn overbruggingsdelen op niveau 0, D is een waterdeel. Geo-Info

18 Fig. 4. De samenhang tussen objecten en plaatsbepalingspunten in principe generiek en per object terwijl de tweede uitsluitend geldt per plaatsbepalingspunt. De normkwaliteit wordt beschreven met: Actualiteit; Positionele nauwkeurigheid; Volledigheid; Logische consistentie Tijd, onderverdeeld in naar nauwkeurigheid, consistentie en geldigheid; Thematische nauwkeurigheid (juistheid). Voor de meeste objecten is het toegestaan om de inwinning via luchtfoto s te doen die jaarlijks worden geactualiseerd. Alleen bij de objecten pand, wegdeel, overbruggingsdeel en tunneldeel moet een inwinningsmethode worden gehanteerd die een hogere bijhoudingsfrequentie mogelijk maakt. Brongegevens Anders dan bij zaakdossier-georiënteerde basisregistraties, heeft men bij de BGT niet de beschikking over brondocumenten. De brondocumenten zijn van belang als vastlegging van een gebeurtenis en waaruit de gegevens worden overgenomen in de basisregistratie. Zo kan men de herkomst van gegevens in een basisregistratie onderzoeken. Voor de BGT is ook deze naspeurbaarheid van belang. Om die te borgen is er voor gekozen om de plaatsbepalingspunten, die ten grondslag liggen aan de objecten in de BGT, ook in de BGT vast te leggen. Het is daarbij gewenst om van deze plaatsbepalingspunten een aantal gegevens vast te leggen. Als dit niet zou plaatsvinden dan heeft de registratie van deze punten geen enkele waarde en zijn ze te vergelijken met blanco brondocumenten. Ook de kwaliteitsmonitoring van de BGT kan met deze plaatsbepalingspunten worden ondersteund. BGT-object Actualiteit1 van object in maanden Gegevens bij plaatsbepalingspunten Voor plaatsbepalingspunten is een minimale groep aan gegevens gekozen die informatie geven over de inwinning: de instantie die het plaatsbepalingpunt heeft bepaald; het tijdstip van inwinning; de wijze waarop een plaatsbepalingspunt is ingewonnen; de gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van ten opzichte van de werkelijkheid. Voor de transitie naar de BGT geldt hiervoor een soepeler regime omdat deze gegevens in huidige gegevensverzamelingen veelal nog niet werden bewaard. Tot slot Met de BGT wordt de basisinformatie uit de grootschalige topografie op een nieuw informatiekundig niveau gebracht die in de informatiehuishoudingen van overheidorganisaties goed te verankeren is en toekomstvast De kwaliteitsmonitoring van de BGT kan met plaatsbepalingspunten worden ondersteund opgehangen is in het Stelsel van Basisregistraties. De gegevenscatalogus en het objectenhandboek kunt u, naast andere documenten over de BGT, vinden op Positionele nauwkeurigheid tussen punten van object in cm Idealisatie per punt van object in cm Wegdeel Onderst. wegdeel Spoor Onbegroeid. terreindeel Begroeid terreindeel Waterdeel Pand Overig bouwwerk Afhankelijk van type Overbruggingsdeel Tunneldeel Ov. kunstwerkdeel Scheiding 18 Afhankelijk van type Afhankelijk van type Kering Tabel 1. De actualiteit van de BGT is nog niet definitief vastgesteld. De hier vermelde waarden moeten daarom worden gezien als een voorstel. 16 Geo-Info

19 IMGeo het optionele deel Marcel Reuvers, geo-standaarden, Linda van den Brink, geo-standaarden, In februari 2012 is versie 2.0 van het Informatiemodel Geografie (IMGeo) verschenen. Dit informatiemodel beschrijft hoe objecten in de omgeving als gebouwen, wegen en water en inrichtingselementen als afvalbakken, zendmasten en zonnepanelen, digitaal moeten worden vastgelegd. Zo kunnen deze objecten in verschillende toepassingen worden gebruikt. De kern van IMGeo 2.0 bestaat uit het informatiemodel voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland (schaalbereik 1:500-1:5.000), waarin basisobjecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Dit deel is wettelijk verplicht. In IMGeo 2.0 zijn veel meer objecten aanwezig dan het wettelijke BGT-deel. De reden hiervoor is dat geconstateerd is dat veel organisaties meer dan BGT willen opnemen in hun registratie en dat het liefst doen volgens een gemeenschappelijke standaard. Als dit niet gebeurt hanteert de ene organisatie bijvoorbeeld de term lichtmast en de andere lantaarnpaal. Voor verschillende objecten worden verschillende objectafbakeningen gehanteerd en de visualisatie kan ook nog verschillen. Dit is natuurlijk onwenselijk, vandaar de optionele uitbreiding. Hanteer voor het optionele deel IMGeo! Door standaardisatie van het optionele deel zijn partijen verzekerd dat software die het BGT-deel van IMGeo ondersteunt ook het optionele deel Veel organisaties willen meer dan BGT opnemen in hun registratie zal ondersteunen (in de praktijk ondersteunt de software IMGeo met als onderdeel het verplichte BGT-deel). Ingenieursbureaus hoeven maar één proces in te richten voor de inwinning, en niet voor iedere opdrachtgever een apart proces en beheersystemen voor bijvoorbeeld groen- en wegbeheer te maken voor het aansluiten op IMGeo. Ook al is het optionele deel van IMGeo niet verplicht, Geonovum raadt u om bovenstaande redenen aan om IMGeo te hanteren zodra u meer wil opnemen dan alleen het BGT-deel. Drie uitbreidingen in IMGeo 1. Uitbreidingen in objecttypen IMGeo bevat naast de verplichte BGTsubset ook optionele objecttypen. Dit zijn niet alleen fysieke, topografische objecten zoals inrichtingselementen maar ook functionele en registratieve gebieden, en nadere indelingen van wegen, water en terreinen voor beheer (fig. 1). Fig. 1 Overzicht van de optionele objecttypen in de BGT. Geo-Info

20 De meeste van deze objecttypen hebben een attribuut type waarmee het object nader geclassificeerd kan worden. Zo kan bijvoorbeeld een bord worden opgenomen met de nadere classificatie informatiebord. Maar ook dit is optioneel; het attribuut mag worden weggelaten. Zo kan men ervoor kiezen bijvoorbeeld alle borden op te nemen, maar niet nader te classificeren om wat voor soort bord het gaat (zie tabel 1). In figuur 2 is als voorbeeld het type boomspiegel van het object weginrichtingselement weergegeven. 2. Nadere verdieping van de classificatie en/ of een uitbreiding van de populatie van het objecttype Naast extra, optionele objecttypen, bevat IMGeo voor de meeste BGT-objecttypen een nadere verdieping van de classificatie en/of een uitbreiding van de populatie van het objecttype. Zowel de verdieping van BGT-classificaties als de uitbreiding van de populatie komen tot uitdrukking in de uitbreiding die IMGeo kent van de BGTdomeinwaardenlijsten. Een voorbeeld van zo n verdieping staat in tabel Uitbreidingen van de populatie van BGTobjecttypen Dit zijn uitbreidingen van bestaande BGT objecttypen. De populatie van kunstwerkdeel is uitgebreid met o.a. keermuur, overkluizing, duiker, en faunavoorziening. Kunstwerken van deze soort worden in informatiebord Tabel 1. Type borden Een bord met daarop specifieke actuele informatie, zoals plattegronden of vertrektijden. (bron: IMGeo 1.0) plaatsnaambord Een bord waarop een naam van een (woon)plaats of locatie is vermeld. (bron: IMGeo 1.0) straatnaambord verkeersbord scheepvaartbord verklikker transportleiding reclamebord wegwijzer waarschuwingshek dynamische snelheidsindicator Bord waarop de door de gemeente vastgestelde naam van de straat is vermeld. Bord kan zich op een paal of aan de gevel bevinden. (bron: IMGeo 1.0) Bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). (bron: IMGeo 2.0) Bord waarop een scheepvaartteken is aangebracht en waarvan de uitvoering als richtlijn is voorgeschreven volgens Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008). (bron: IMGeo 2.0) Bovengrondse voorziening om een ondergrondse transportleiding te markeren. (bron: IMGeo 1.0) Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt. (bron: CROW) Constructie voorzien van een of meer panelen met informatie ten behoeve van de bewegwijzering. (bron: CROW) Constructie in de vorm van een hek, voorzien van rode en witte blokken of chevrons, die het verkeer attendeert op een gevarenpunt. (bron: CROW) Een snelheidsinformatiebord dat in real time de snelheid van de weggebruikers aanduidt. (bron: IMGeo 2.0) Fig. 2. Boom en boomspiegel als onderdeel van IMGeo-optioneel de BGT niet opgenomen maar mogen in IMGeo wel worden opgenomen. Een voorbeeld staat in figuur 3. Beheer Openbare Ruimte Beheertopografie gaat over het opdelen van objecten ten behoeve van beheer. Fig. 3. Een voorbeeld van een uitbreiding van de populatie van een objecttype. Fig. 4. Relatie BGT met beheerobjecten 18 Geo-Info

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D www.geo-info.nl Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2014

Nadere informatie

Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee. De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst

Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee. De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst GEO-INFO 4 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 4 Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee pagina 20 De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst

Nadere informatie

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid GEO-INFO 8/9 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2013 - jaargang 10 Open Data met beleid Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data SPECIAL 2003 2013

Nadere informatie

GEO-INFO 2. Nieuwe trend: Geospatial Business Intelligence. Guidance. 25e ICA-congres in Parijs. Vakblad van Geo-Informatie Nederland

GEO-INFO 2. Nieuwe trend: Geospatial Business Intelligence. Guidance. 25e ICA-congres in Parijs. Vakblad van Geo-Informatie Nederland GEO-INFO 2 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 4 Nieuwe trend: Geospatial Business Intelligence pagina 12 Guidance pagina 26 25e ICA-congres in Parijs Time Machine SAGEO lanceert

Nadere informatie

GEO-INFO Vakblad van Geo-Informatie Nederland

GEO-INFO Vakblad van Geo-Informatie Nederland GEO-INFO 10 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 4 Stap goed in! pagina 12 Young Surveyors Conference: jongeren zetten zichzelf op de kaart pagina 16 Variable-schaal geo-informatie

Nadere informatie

GEO-INFO 5. Schilder Van Gogh en landmeter Furnée. Wereld aan de wand weer in de prijzen. Old Shatterhand - landmeter!

GEO-INFO 5. Schilder Van Gogh en landmeter Furnée. Wereld aan de wand weer in de prijzen. Old Shatterhand - landmeter! GEO-INFO 5 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 4 Schilder Van Gogh en landmeter Furnée pagina 7 Wereld aan de wand weer in de prijzen pagina 16 Old Shatterhand - landmeter! pagina

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

GEO-INFO 3. Oproep: Wie heeft er vreemde kaarten? De geodetische boog van Struve in de filatelie

GEO-INFO 3. Oproep: Wie heeft er vreemde kaarten? De geodetische boog van Struve in de filatelie GEO-INFO 3 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 8 Oproep: Wie heeft er vreemde kaarten? pagina 9 De geodetische boog van Struve in de filatelie pagina 20 Het gebruik en effectiviteit

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Het knooppunt onderhouden. Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk

Het knooppunt onderhouden. Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk Het knooppunt onderhouden Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk Radboud van der Linden Versie 0.3 24 mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Management-samenvatting... 4

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart 3 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT April/Mei 2009 jaargang 7 Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

4 Juni 2013 jaargang 11

4 Juni 2013 jaargang 11 O n t w i k k e l i n g e n i n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e & G e o - I C T 4 Juni 2013 jaargang 11 GIS en SAP: Twee werelden smelten samen Nieuwe zalen in Geofort geopend AziRun legt gestuurde

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST

DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE 139 APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE JAARGANG 36 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal

EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Raamwerk voor omgaan met onzekerheid

Raamwerk voor omgaan met onzekerheid Raamwerk voor omgaan met onzekerheid Alterra-rapport 1847 ISSN 1566-7197 L.A.E. Vullings, C.G.A.M. Wessels, J.D. Bulens, C.A. Blok, J. Stuiver, M. de Rink, M. van Heusden, H. ter Veen, P. Janssen en M.

Nadere informatie