Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2"

Transcriptie

1 Handleiding Bewakings- en alarmsysteem m2

2 Inhoud Introductie 4 Veiligheid 4 Systeemoverzicht 5 Alarmen 5 Beveiliging 5 Batterij back-up 5 Externe aansluitingen 5 Technische gegevens 6 Toetsenbordbediening 6 Alarm aannemen toets 6 Menu toets 7 Print toets 7 Pijltoets boven 7 Pijltoets beneden 7 Pijltoets links 7 Pijltoets rechts 7 Enter toets 7 Meervoudige toetsfuncties 8 Bediening via het toetsenbord 9 Puntoverzicht 9 Puntdetail 9 Een punt non-actief maken 10 Kalibratie van een punt (offset) 10 Printen registratie van enkel punt 11 Grafieken 11 Pulserende ingang 11 Alarm mode 12 Aannemen en opheffen van een alarm 12 Hoofdmenu 12 Scan selectie 12 Geen scan 12 Puntoverzicht scan 12 Puntdetail scan 12 Alarmhistorie 13 Punt alarmlijst 13 Gebeurtenis historie 13 Printmenu 13 Uitprinten van alle punten 13 Grafiek van alle punten 13 Print alarmhistorie 13 Softwareversie 14 Instelling van systeemtijd en datum 14 Zomer/wintertijd 15 Set-up informatie 15 Systeem configureren via het toetsenbord 16 Karakters invullen in diverse schermen 16 Numerieke velden 16 Systeem configuratie 16 Wachtwoord invullen 16 Installatienaam invullen 16 Temperatuureenheid instellen 16 Datumweergave instellen 16 Puntdetails instellen 17 Een punt selecteren 17 Naam 17 Punttype instellen 17 Meeteenheid instellen 18 Alarmgrenzen instellen 18 Alarmactie instellen 18 Registratieactie instellen 18 Grafiekactie instellen 19 Puntinstellingen (scherm 2) 19 Ingansbron 19 Remote adres 19 Ingangstype 19 Ingangsnummer 19 Y as (grafiek) 20 Y basis (grafiek) ma ingangen 20 Instelling pulserende ingang 20 Mode 20 Pls/KWh 20 Installatieadvies pulserende ingang 20 Resolutie 21 Wachtwoord instellen 21 Wachtwoordbeveiliging kalibratie 21 Instellingen registratie 22 Alarmactie instelling 23 Naam 23 Functie 23 Wacht 23 Tijdsduur 23 Reset 23 Instellingen modem 24 Uitbellen (Dailout) 24 Uitbelmogelijkheden (Call type) 24 Nummer 25 Pieper informatie 25 Definieer voeler curve 25 Definieer curvetabel ma instelling 26 Modem configuratie 27 Baud rate 27 Bel 27 Antwoord 27 Taal selectie 27 2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

3 Op afstand bedienen van regelaars 28 Configureren van m2-bbm of m2+ via het toetsenbord 28 Type 28 Ingangsbron 28 Remote adres 28 Ingangstype 28 Ingangsnummer 28 Onderhoud 29 Schoonmaken 29 Service 29 Volledige karakterset 29 Alfanumerieke karakterset 29 Appendix A 30 AKM bel type 30 Achtergrond 30 Modem- M2 aansluiting 30 Uitbelinstellingen 30 m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

4 Introductie De m2 is ontwikkeld als een alles omvattend maar eenvoudig te gebruiken systeem ten behoeve van bewaking, temperatuurregistratie in klimaat- en tapwater installaties. Een grote variëteit aan aanvullende regelapparatuur wordt vaak gebruikt in dergelijke installaties, ieder met zijn eigen specificaties wat betreft aansluiting en bewaking. De m2 kan geconfigureerd worden om met dergelijke apparatuur te communiceren. Eenmaal geconfigureerd geeft het systeem de status van ieder afzonderlijk punt weer in het display, tezamen met eventuele alarmmeldingen door middel van een visueel en/of audio alarm. Via het toetsenbord.kan een grote hoeveelheid gegevens van de installatie worden opgeroepen. Gemachtigd personeel heeft de mogelijkheid om instellingen te wijzigen met betrekking tot de regeling en bewaking. De temperatuurregistraties worden in de m2 opgeslagen en kunnen te allen tijde bekeken en/of geprint worden. Deze gegevens zijn ook op afstand toegankelijk, als er een extern modem is op de m2 is aangesloten. Op deze manier kunnen alarmen verstuurd worden. De volgende hoofdstukken geven een beknopte beschrijving van de m2 en meer gedetailleerde informatie betreffende het configureren, bedienen en onderhouden van het systeem. Veiligheid Ter voorkoming van schade als gevolg van verkeerde handelingen tijdens het installeren en bedienen van de m2, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. De m2 is veilig te bedienen zolang de instructies in deze handleiding gevolgd worden. I.v.m. de aanwezigheid van hoge spanningen in de m2, wordt het niet aangeraden het frontpaneel te openen zolang de voeding is aangesloten. Verzeker u ervan dat de voeding is uitgeschakeld voordat u enig onderhoud aan de m2 gaat uitvoeren. Danfoss gaat ervan uit dat gebruikers van het systeem een adequate training hebben gehad hoe de m2 te gebruiken. Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade of gegevensverlies, ontstaan door onoordeelkundig gebruik Geldigheid Deze handleiding is gemaakt in Februari 2002 en heeft betrekking op de m2 Dual comms met softwareversie B Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

5 Systeemoverzicht Het m2 systeem bestaat uit een centrale unit met acht of zestien vrij te programmeren ingangen. De precieze lay-out en configuratie van deze ingangen is per installatie verschillend. Alarmen De m2 geeft een visueel en/of audio alarmsignaal zodra een ingangssignaal het ingestelde alarmniveau overschrijdt. Het systeem kan geprogrammeerd worden om alarmen automatisch uit te bellen via een modem of telefoonkiezer (via het menu Uitgebreide configuratie ) Beveiliging De beveiliging wordt gewaarborgd door toegangscodes voor bepaalde instellingen. In geval van spanningsuitval wordt er een alarm geactiveerd, na een eventueel ingestelde vertraging. De m2 is Fail Safe (behalve voor uitbellen via modem). Batterij back-up De m2 is voorzien van een back-up batterij om, in geval van spanningsuitval, toch temperaturen te blijven registreren. Tijdens een spanningsuitval, zal de achtergrondverlichting van het display uitvallen, maar het display zelf blijft wel zichtbaar. Als er een alarm optreedt, zal de sirene in werking gaan en de achtergrond van de display zal iedere 5 seconden even rood knipperen, totdat het alarm is aangenomen. Let op: Als de spanningsuitval langer duurt dan 1 uur, zal de temperatuurregistratie stoppen en alarmen worden niet meer gemeld. Alle opgeslagen registraties blijven bewaard. Externe aansluitingen De m2 kan met behulp van BBM modules worden uitgebreid tot 99 meetpunten. Via de parallelle printerpoort kunnen, op een Epson compatibel parallelle printer, registraties uitgeprint worden De m2 is uitgerust met een 9-pins seriële poort waarop een IBM compatibel computer, een Minitel of een modem aangesloten kan worden. Als er een computer op de m2 is aangesloten, rechtstreeks of via een modem, kunnen alle alarmen, waarden en instellingen op afstand veranderd en uitgelezen worden. Hiervoor is de AKM software van Danfoss nodig (raadpleeg Danfoss Klimaatregeltechniekvoor meer informatie). Er is ook software beschikbaar waar alleen gegevens mee kunnen worden uitgelezen, zonder dat instellingen in de M2 kunnen worden gewijzigd. Deze handleiding behandeld de configuratie en gebruik van de m2 voor het bewaken en registreren van de temperaturen in een tapwaterinstallatie. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

6 Technische gegevens Voedingsspanning 230 V ac 10/-15% Hz Display Grafisch LCD, 240 x 64 Bediening Ingangssignaal Drukknoppen op frontpaneel Pt1000 temperatuursensors, aan/uit signaal, 4-20 ma Meetnauwkeurigheid ± 1 K in het gebied van -80 tot +80 ºC Dataopslag Alarmrelais Printeraansluiting Batterij back-up 1 uur 2) Datacommunicatie Talen 2 mb max. capaciteit 1) (optie 8 mb) 2: Max belasting 24 V ac 1 A Parallel (Epson compatible) RS232, LON bus, 'Third Party', RS485 Omgevingstemperatuur Transport: -20 tot +70 ºC Bedrijf: 0 tot +50 ºC Vochtigheid: 20-80% RV Omkasting Gewicht Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Noors, Deens, IJslands, Fins, Hongaars, Pools, Tsjechisch, Zweeds 3) IP20 1,65 kg 1) De opslagcapaciteit is afhankelijk van het in de m2 geïnstalleerde geheugen. 2) Als een spanningsuitval langer duurt dan 1 uur, stopt de m2 met de registratie en alarmering. Opgeslagen data blijft bewaard. Toetsenbordbediening Alarm aannemen toets Hieronder volgt een beschrijving van de diverse functies van de toetsen op het frontpaneel op de m2. Hoofdfunctie Deze toets wordt gebruikt voor het aannemen van alarmen, het audiosignaal uit te schakelen en het alarm te resetten. Na de aanname zal het rode displaylicht stoppen met knipperen en continue gaan branden. Secundaire functie Werkt als een shift toets voor uitgebreide functies met overige toetsen. Menutoets Hoofdfunctie Met deze toets komt u in het hoofd- of voorgaande menu. Secundaire functie Escape toets (Data wordt niet opgeslagen) Printtoets Hoofdfunctie Toets voor printermenu. In het menu Alarm/Gebeurtenis wordt na een druk op deze toets meteen een lijst met de alarm historie afgedrukt. Secundaire functie Schakelt tussen grote en kleine letters in het invoerveld. 6 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

7 Pijltoets boven Hoofdfunctie Deze toets dient om door het menu heen te scrollen of in een invoerveld de waarde te verhogen. Secundaire functie Met behulp van deze toets kunt u één voor één alle punten afgaan en inzoomen in het grafische display. Pijltoets beneden Hoofdfunctie Deze toets dient om door een menu heen te scrollen of in een invoerveld de waarde te verlagen. Secundaire functie Met behulp van deze toets kunt u één voor één alle punten afgaan en inzoomen in het grafische display. Pijltoets links Hoofdfunctie Met deze toets verplaatst u, in het invoerveld, de cursor naar links of bladert u terug naar een vorig scherm. Secundaire functie Verplaatst de cursor in het overzichtscherm. Pijltoets rechts Hoofdfunctie Met deze toets verplaatst u, in een invoerveld, de cursor naar rechts of bladert u verder naar een volgend scherm. Secundaire functie Verplaatst de cursor in het overzichtscherm. Entertoets Hoofdfunctie Met deze toets selecteert u een item in een menu, bevestigt een ingestelde waarde en verplaatst u de cursor naar een volgend invoerveld. Secundaire functie Onderdrukt punten, toevoegen van een grafische cursor in het grafisch scherm, en selecteren van punten in het overzichtscherm. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

8 Meervoudige toetsfuncties + Backspace in invoervelden + OF Instellen schermcontrast + Start en stopt de scan mode in het Punt detail en overzichtscherm + Accenten en speciale lettertypen. of Sorteren en weergeven van alarmen per punt in het scherm Punt detail. 8 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

9 Bediening via het toetsenbord Puntoverzicht Het Punt overzicht scherm is het standaard scherm en geeft een overzicht van alle punten. De actieve punten worden aangeduid met één van de onderstaande iconen afhankelijk van de conditie van het betreffende punt. Dit scherm kan ook worden opgeroepen via de Punt overzicht optie in het hoofdmenu. - actief punt in normale conditie - een non-actief punt - actief punt in alarmconditie - een punt in ontdooiing - een punt in opstart na ontdooiing N.B.: Als er meer dan 20 punten op het systeem zijn, zullen extra regels worden toegevoegd onder de eerste 20 punten (tot een maximum van 99 punten). Een punt wordt geselecteerd door de punt selectie box rond het gewenste punt te plaatsen met behulp van de of toets. Als een punt is geselecteerd wordt de huidige status/temperatuur van dit kanaal weergegeven in een scherm, rechts in het display. Als de Automatische scan mode is geselecteerd, zal de cursor automatisch langs alle punten lopen, zodat de huidige status kan worden afgelezen (ca. 3 seconden per meetpunt). Voor meer details van een bepaald punt plaatst u de selectie box weer op het gewenste punt en drukt u op de. toets. Het scherm Punt detail is nu zichtbaar. N.B.: Als een kanaal is voorzien van een correctie, wordt dit aangegeven met het correctie icoon in het Punt detail scherm. Punt detail Via de Punt detail optie uit het hoofdmenu kan een enkel punt worden bekeken of selecteer het punt uit het Punt overzicht scherm en druk op. Het Punt detail scherm is nu zichtbaar. Gebruik de toets om naar het volgende punt te gaan of de toets om naar het vorige punt te gaan. Het kanaalnummer wordt weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm en de huidige status ziet u in grote letters in het midden van het scherm. Aan de rechterkant van het scherm worden de volgende teksten en symbolen weergegeven: Bovenste alarmgrens. Als het symbool van beneden naar boven beweegt, betekent dit dat de alarmgrens is overschreden. Alarmvertraging in minuten. Als het symbool in de klok roteert, betekent dit dat het punt in alarmconditie is, maar dat de alarmvertraging nog niet is verstreken. Onderste alarmgrens. Als het symbool van boven naar beneden beweegt, betekent dit dat de onderste alarmgrens is overschreden. Type ingang. Dit icoon geeft aan of de alarmering local of remote plaatsvindt. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

10 - Local - De alarmering vindt plaats aan de hand van de alarminstellingen in de m2. - Remote - De alarmering vindt plaats aan de hand van de alarminstellingen in de regelaar. Het gebied aangrenzend aan Punt type, laat ook het Non-actief icoon zien, als het punt is ingesteld als Local. - een non-actief punt - een non-actief punt buiten de alarmgrenzen N.B.: Als er op een punt een locale offset is toegepast, zal dit door middel van het icoon worden weergegeven onder de temperatuureenheid in het Punt detail scherm. Als de Punt detail scan mode is geselecteerd, zal het display door alle geactiveerde punten lopen en overal 3 seconden pauzeren, zodat de huidige status van dat punt is af te lezen. Druk op de of de toets om terug te gaan naar het hoofdmenu, of op de toets om de registratie van dat punt te bekijken. Een punt non-actief maken Om te voorkomen dat tijdens werkzaamheden of onderhoud een punt een alarm creëert, kan dat punt worden onderdrukt. Selecteer het juiste punt in het scherm Punt detail en druk op. Het bericht Non-actief JA/NEE wordt weergegeven. Gebruik de of toets om het gewenste antwoord te selecteren en druk op. Als een punt non-actief is, wordt dit in het scherm Punt detail aangegeven met een symbool naast het punttype. Om de onderdrukking te verwijderen herhaal bovenstaande procedure. Als de alarmgrenzen overschreden worden bij een non-actief punt, wordt dit aangegeven met pijlen naast het non-actief symbool (zie boven). De non-actief functie kan worden beveiligd met een toegangscode die kan worden ingesteld in het hoofdmenu onder Systeem configuratie en dan onder Instellingen wachtwoord. Kalibratie van een punt (offset) Ieder op de m2 aangesloten sensor kan gekalibreerd worden (offset) om bijvoorbeeld verliezen als gevolg van lange kabellengtes, etc. te compenseren Deze "offsets" zijn punt gerelateerd en kunnen alleen via het m2 toetsenbord worden ingesteld, maar wel op afstand worden uitgelezen. Deze offsets worden normaal gesproken (indien nodig) alleen bij installatie uitgevoerd, maar kunnen ook later nog worden bijgesteld. Ieder punt dat een offset heeft gekregen, heeft een zichtbaar icoon in zowel het scherm Punt detail als het Punt overzicht. Druk gelijktijdig op de en de toetsen om een punt een offset te geven. Verander de offset door middel van de pijltoetsen en bevestig de offset door op te drukken. De offset functie kan op dezelfde manier met een toegangscode worden beveiligd als de non-actief functie. 10 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

11 Printen registratie van enkel punt Door in het Punt detail scherm op de toets te drukken, verschijnt de print bereik box. Gebruik de,, en toetsen voor het invoeren van de gewenste waarden en de toets om naar het volgende invoerveld te gaan. Druk op de toets en in het scherm verschijnt: Er wordt geprint.een moment en de data wordt naar de printer gestuurd. De print zal er als volgt uitzien: Grafieken Om een grafische weergave te zien van een geselecteerd punt, druk dan op de toets vanuit het scherm Punt detail. De grafiek wordt nu zichtbaar. De grootte van de tijdschaal is afhankelijk van de ingestelde meetfrequentie. Een meetfrequentie van bijvoorbeeld 15 minuten, geeft een tijdschaal van 1 dag. Om verder in het tijdschema terug te bladeren, druk op de of toets om door de verschillende grafische schermen te bladeren (zonder overlap). Door op de of ' ' toets te drukken, bladert u door de grafieken van de verschillende op de m2 aangesloten punten. Druk op de toets om de cursor zichtbaar te maken, deze kan nu worden verplaatst over de grafiek en daarbij in de rechter bovenhoek van het scherm de bijbehorende waarde en tijd aan. Het scherm schuift automatisch door als de cursor het einde van de display bereikt heeft. Voor in- of uitzoomen druk u op de ' ' of ' ' toets terwijl de cursor zichtbaar is. Dit geeft de volgende tijdschalen: 45 min 12 uur 4weken 1,5 uur 1 dag 12 weken 3 uur 3,5 dag 11 maanden 6 uur 1 week U verlaat de zoomfunctie door eerst op de ' toets te drukken (cursor verdwijnt) en daarna op de ' ' toets. U bent nu weer terug in het scherm Punt detail. Als er in de display een grafiek zichtbaar is, kunt u door op de ' ' toets te drukken, om de grafiek direct te printen (cursor moet eerst weg zijn) Pulserende ingang Het is mogelijk om een punt zo te definiëren dat een ingang de pulsen van een energie meter (kwh) ontvangt. Het display laat dan twee waarden zien. De grote waarde laat of het huidige verbruik zien (Const) of de hoogste piek in de afgelopen registratieperiode (Piek). Het huidige verbruik laat de werkelijk opgenomen energie zien van de afgelopen minuut. Als het piekverbruik in de display staat, zal deze waarde alleen veranderen als het verbruik van de afgelopen minuut hoger was dan van een andere minuut in de laatste registratieperiode. Het verbruik wordt in de m2 opgeslagen en kan in een grafiek worden uitgelezen. De tweede kleinere waarde in het display laat de totale kwh zien van de afgelopen registratieperiode. Deze waarde stijgt gedurende de registratieperiode en zal daarna weer naar 0 gaan. Het icoon in de linker bovenhoek zal van naar gaan iedere keer dat er een puls wordt ontvangen. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

12 Alarm Mode Aannemen en opheffen van een alarm Tijdens normaal bedrijf, wanneer er geen scan mode is geselecteerd, zal in de display van de m2 het scherm Punt overzicht te zien zijn. Als er een of meerdere alarmen zijn, klinkt de interne sirene, de achtergrondverlichting van het display knippert in rode kleur en het punt (of punten) welke in alarm is, zal knipperen in het scherm Punt overzicht. Als er een printer is aangesloten kunnen de tijd, status en punt details van een alarm worden afgedrukt. Het uitbelrelais kan zo worden ingesteld dat wanneer de toets niet binnen een ingestelde tijd wordt ingedrukt, deze automatisch wordt geactiveerd en een alarmmelding verzendt naar een aangesloten ontvanger. Door een druk op de toets zal de sirene stoppen en het display niet meer knipperen. Controleer wat het probleem is door in het scherm Punt detail van het bewuste punt te kijken naar de status en de alarminstellingen. Druk nogmaals op de " " toets om het alarm helemaal te verwijderen. Een alarm kan pas worden verwijderd als de fout gevonden en gecorrigeerd is. Wanneer er geen fout gevonden wordt kan dat komen doordat de fout zichzelf heeft hersteld (bijvoorbeeld als de temperatuur weer binnen de alarmgrenzen is gekomen). In dit geval zal het punt stoppen met knipperen. Als er verder geen alarmen zijn schakelt de alarmstatus uit. Hoofmenu Druk op de toets (herhaal indien nodig) voor het hoofdmenu. Selecteer een optie door middel van de of toets en druk op de of om deze optie te bevestigen. Onderin het menu staan twee symbolen om aan te geven dat er nog meer opties zijn. Druk op de scrollen. toets om deze opties te bekijken, het scherm zal nu naar boven N.B. : Opties met een symbool zijn beveiligd met een toegangscode. Scan selectie Om een scan selectie te kiezen, kies dan in het hoofdmenu Scan selectie Het scan menu wordt nu weergegeven. Gebruik deze functie om het display automatisch door alle actieve punten te laten lopen. Gebruik de of toets om de gewenste functie te selecteren en druk op. om dit te bevestigen. Zodra een keuze is bevestigd, zal het hoofdmenu weer verschijnen. Selecteer nu het scherm Punt detail of Punt overzicht al naar gelang wat u net hebt gekozen. De Punt overzicht en Punt detail scan kunnen ook aangezet worden door in het gewenste display de en tegelijk in te drukken. Deze toetsen nogmaals indrukken zet de scan functie weer uit. Geen scan Punt overzicht scan Punt detail Scan Gebruik deze optie om de scan functie uit te zetten. Als deze optie eenmaal is gekozen zal er geen scan functie in het scherm Punt overzicht of Punt detail te zien zijn. Het display zal altijd na enige tijd terugkeren naar het scherm Punt overzicht. Gebruik deze optie om de scan functie in het scherm Punt overzicht aan te zetten. Als deze functie is geselecteerd, zal de cursor in het scherm Punt overzicht langs alle actieve punten lopen en steeds drie seconden pauzeren zodat de huidige status van dat punt uitgelezen kan worden. Gebruik deze optie om de scan functie in het Punt detail scherm aan te zetten. Als deze functie is geselecteerd, zal het display door alle actieve punten lopen en steeds drie seconden pauzeren zodat de huidige status van dat punt uitgelezen kan worden. 12 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

13 Alarmhistorie Om de alarmhistorie te zien, selecteer het scherm Historie alarmen vanuit het hoofdmenu. De meest recente alarmen staan bovenaan de lijst. Er kunnen tot 999 alarmen worden bekeken. Ieder alarm krijgt een nummer van 1 van 999 (start opnieuw met 1 na het 999 ste alarm), een datum en een tijd. De alarmomschrijving geeft de voor een punt relevante informatie. De twee symbolen onderaan het scherm geven aan dat de lijst nog doorloopt. De lijst kan naar boven en naar beneden verschoven worden met behulp van de en toetsen. Druk op om de alarmgebeurtenissen (genomen actie) weer te geven in het scherm. Punt alarmlijst Voor het weergeven van de alarmhistorie van een bepaald punt gaat u naar het scherm Punt overzicht of Punt detail en druk gelijktijdig op de en toetsen. De alarmlijst laat nu alle alarmen voor het gekozen punt zien. Gebeurtenishistorie Voor het weergeven van de gebeurtenishistorie selecteert u het scherm Historie voorvallen vanuit het hoofdmenu. In deze gebeurtenissenlijst staan de meest recente gebeurtenissen/voorvallen bovenaan. De laatste 100 opgeslagen voorvallen kunnen worden bekeken. De lijst kan naar boven en naar beneden verschoven worden met behulp van de en toetsen. Printmenu Uitprinten van alle punten Als er een parallelle Epson copatible printer is aangesloten, kunnen diverse zaken op een gecomprimeerde manier uitgeprint worden. Selecteer hiervoor Afdruk menu vanuit het hoofdmenu of druk op de toets vanuit elk willekeurig scherm, met uitzondering van de alarm/gebeurtenissen schermen. In beide gevallen zal het print menu worden weergegeven. Deze optie drukt de huidige status van alle punten af. Let op: Alleen de punten waarbij de log actie (instellingen punt) op On of Manual staat worden afgedrukt. Grafiek van alle punten Voor het afdrukken van de grafieken van alle punten, selecteer het scherm Grafieken van alle punten vanuit het Afdruk menu. Het scherm Selecteer periode verschijnt nu in beeld. Gebruik de ' ', ' ', ' ' en ' ' toetsen om de gewenste waarde in te vullen en de ' ' toets om naar een ander veld te gaan. In de display verchijnt Er wordt geprint..een moment en de data wordt naar de printer gestuurd. Let op: Alleen de punten waar de Grafiek actie (punt instellingen) op On of Manual staat worden afgedrukt. Print alarmhistorie Met deze optie drukt u een lijst met alle alarmen en gebeurtenissen af. Het alarm/gebeurtenissen overzicht drukt eerst het alarmoverzicht en daarna het gebeurtenissenoverzicht. Kies het scherm Alarm overzicht vanuit het Afdruk menu. In de display verchijnt Er wordt geprint..een moment. Gebruik de ' ', ' ', ' ' en ' ' toetsen om de gewenste waarde in te vullen en de ' ' toets om naar een ander veld te gaan. Het Er wordt geprint..een moment scherm is nu in beeld en de data wordt naar de printer gestuurd. Ieder alarm krijgt een nummer van 1 tot 999 (start opnieuw met 1 na alarm 999), een tijd en een datum. De alarmomschrijving geeft de informatie voor ieder afzonderlijk punt. Op een zelfde manier wordt iedere gebeurtenis voorzien van een tijd en een datum, omschreven voor ieder afzonderlijk punt. Let op: Deze actie kan een aanzienlijke hoeveelheid papier en tijd kosten. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

14 De diverse codes zoals afgedrukt in de status (St) kolom zijn als volgt gedefinieerd: ok Geen fout aanwezig Alm Apparatuur fout E Apparatuur (status OK) Err Apparatuur (status alarm) Flt Communicatiefout Hoog Hoog alarm Inh Non actief Laag Laag alarm Off Het punt is uit OC Signaal buiten bereik SC Signaal onder bereik De diverse codes zoals afgedrukt in de Reden kolom zijn als volgt gedefinieerd: Fout Voelerfout > Waarde hoger dan hoog alarm grens < Waarde lager dan laag alarm gren Softwareversie Deze optie is te vinden in het hoofdmenu en geeft informatie over de soft- en hardwareversie van de betreffende m2. Om terug te keren naar het hoofdmenu, wacht 1 minuut of druk op een willekeurige toets. Instelling van systeemtijd en datum Om de systeemtijd in te stellen, selecteer de optie Datum/tijd in het hoofdmenu. Er wordt nu om een toegangscode gevraagd. Dit is het lokale wachtwoord dat in te stellen in onder de optie Systeemconfiguratie in het hoofdmenu. Gebruik de of toetsen om de juiste waarde te selecteren en de of toetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen. Druk op de toets om naar het volgende invoerveld te gaan. De systeemtijd en datum worden uit de interne klok gelezen. Corrigeer deze als ze niet juist zijn. De instellingen Dag begin en Dag eind kunnen door het systeem worden gebruikt om verschillende dag/nacht acties uit voeren. Bijvoorbeeld, het systeem kan zo worden ingesteld dat overdag alleen een hoorbaar alarm wordt geactiveerd en dat s nachts de alarmen worden uitgebeld. Selecteer de dagen één voor één en vul de voor die dag gewenste tijden in. Gebruik de of toetsen om de dagen van de week en eventuele speciale dagen te selecteren. Stel de begin- en eindtijden in. Stel de datum in voor de eventuele speciale dagen (maximaal 5 dagen) De instellingen van de speciale dagen gaan altijd voor op de instellingen van de normale dagen. Let op: De speciale dagen zullen ieder jaar weer op die datum voorkomen als ze niet veranderd worden. 14 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

15 Zomer/wintertijd Met deze optie schakelt de interne klok automatisch tussen zomer-en wintertijd. Vanuit het scherm Tijdinstelling menu, gebruik de ' ' toets om het Zomer/ wintertijd symbool te selecteren en druk dan op de toets. Het scherm Zomer/wintertijd wordt nu weergegeven. Gebruik de of toetsen om door de volgende opties te scrollen: Mode - Uit - Zomer/wintertijd uitschakelen Auto-US - Amerikaanse zomer/wintertijd instellen Auto-EU - Europese zomer/wintertijd instellen Manual- Tijden handmatig invoeren Uur begin - Uur offset - veranderd. Het uur van de dag waarop de verandering ingaat. Het aantal uren dat de klok Setup informatie Gebruik deze optie om alle setup informatie af te drukken. Selecteer vanuit het scherm Afdruk menu Setup informatie. het afdrukscherm verschijnt en alle data wordt naar de printer gestuurd. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

16 Systeem configureren via het toetsenbord Karakters invullen in diverse schermen Er zijn twee soorten karaktersets die gebruikt worden in de m2, afhankelijk van het geselecteerde invoerveld: Volledige karakterset Deze wordt in de meeste invoervelden gebruikt. Als een invoerveld is geselecteerd, kan u door de karakters lopen door middel van de of toetsen. Als de toets eerst wordt ingedrukt, zal de karakterset beginnen met A en voorwaarts door de karakterset lopen. Als de toets eerst wordt ingedrukt, zal de karakterset bij z beginnen en achterwaarts door de karakterset lopen. Als een karakter is geselecteerd, druk op om de cursor te verplaatsen of druk op om de cursor naar het volgende veld te verplaatsen. Alfanumerieke karakterset Als de toets eerst wordt ingedrukt, zal de karakterset beginnen met 0 en voorwaarts door de karakterset lopen. Als de toets eerst wordt ingedrukt, zal de karakterset beginnen met z en achterwaarts door de karakterset lopen. Numerieke velden Systeem configuratie Wachtwoord invullen Dru k op de of toets om de waarde te verlagen of verhogen en op de of toets om de cursor te verplaatsen, zodat de invoer van grotere getallen makkelijker wordt. Selecteer het scherm Systeem configuratie vanuit het hoofdmenu om het systeem met het toetsenbord te configureren. Om het systeem te configureren, moet eerst een wachtwoord ingevuld worden. De fabrieksinstelling van het wachtwoord is 291. Dit wachtwoord kan veranderd zijn/worden. Vul het wachtwoord in door met de of toetsen door de karakterlijst te lopen en de of toetsen om de cursor naar links of rechts te verplaatsen. Druk de toets in om het wachtwoord te bevestigen. Installatienaam instellen De installatienaam wordt weergegeven in het scherm Punt overzicht, het scherm Alarm historie, het scherm Gebeurtenissen historie en op diverse printen. Voor het instellen van een installatienaam selecteert u het scherm Installatienaam vanuit het scherm Systeemconfiguratie. Voer de installatienaam in door met de of toets de gewenste letters te kiezen en met de of toets de cursor te verplaatsen. Met het indrukken van de en toetsen tegelijk wist u een letter. Als de installatienaam klaar is kan deze worden opgeslagen door op de toets te drukken. De ' ' toets brengt u weer terug in het scherm Systeemconfiguratie De installatienaam zal nu te zien zijn boven in het Punt overzicht. Temperatuureenheid instellen Datumweergave instellen De temperatuureenheid van de m2 kan worden ingesteld in F of C. Om de eenheid te selecteren druk op de ' ' toets om het temperatuureenheid veld actief te maken en gebruik de of toets om tussen Fahrenheit en Celsius te schakelen. De datum in de m2 kan worden weergegeven als DD/MM of MM/DD. Voor het selecteren van de datumweergave, druk op de ' ' toets om het scherm Datumweergave te activeren en de of toets om te schakelen tussen DD/MM en MM/DD. 16 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

17 Punt details instellen Om de details van een individueel punt in te stellen, selecteer de optie Instellingen punt vanuit het Systeemconfiguratie menu. Het scherm Instellingen punt is nu zichtbaar, met het puntnummer in de linker bovenhoek. Een punt selecteren Om een ander punt te selecteren, gebruik de of toets. Als een nummer zichtbaar is, zullen ook de desbetreffende instellingen voor dat punt te zien zijn. Naam Voor het invoeren van een naam verplaatst u de cursor naar het gewenste puntnummer en drukt u op. De cursor gaat nu naar het naam invoerveld. De gewenste naam wordt in gevoerd door met de of toets de gewenste letter te kiezen en met behulp van de of toets om de cursor naar links of rechts te verplaatsen. Een naam mag maximaal 18 karakters bevatten. Door de en toetsen gelijktijdig in te drukken kunt u een letter weer wissen en met de toets schakelt u tussen hoofd- en kleine letters. De ingevoerde naam wordt opgeslagen door op de toets te drukken. Punttype instellen Om het punttype in te stellen, druk herhaaldelijk op de toets totdat het Type veld is geactiveerd. De in te vullen code refereert aan de ingang die op dat punt is aangesloten. Deze code kan veranderd worden door met de of toets door de verschillende codes te lopen, die als volgt zijn gedefinieerd: Uit Geen ingang aangesloten RTD Pt1000 temperatuurvoeler (-100 tot +100 C) PT1000 HW versie PT1 Lage temp. thermistor sensor (-80 tot 0 C) Thermistor HW versie PT2 Standaard thermistor sensor (-40 tot +40 C) Thermistor HW versie PT3 Hoge temp. thermistor sensor (0 tot +100 C) Thermistor HW versie EKS EKS111 voeler (-35 tot +85 ) PT1000 HW versie Low Niet van toepassing Eno Apparatuur (normally open) Enc Apparatuur (normally closed) ma ingang Cf1 Programmeerbare curve 1 Cf2 Programmeerbare curve 2 Cf3 Programmeerbare curve 3 Cf4 Programmeerbare curve 4 Ana Analoge ingang en m2+ units EKC EKC 201/301/331 regelaars CTL Third Party regelaars * De 4-20 ma ingang is passief. Er is een geïsoleerde externe V voeding voor nodig. De standaardinstellingen zijn 0 tot 100% (0=4 ma en 100=20 ma). Deze instellingen kunnen gewijzigd worden via het tweede Punt detail scherm. De waarde kan liggen tussen de -99 en 999. Toepassingen van 4-20mA zijn bijvoorbeeld drukopnemers, temperatuur, stroming, vochtigheid, niveau etc. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

18 Meeteenheid instellen Ga door herhaaldelijk op de toets te drukken naar het invoerveld voor de meeteenheid. Kies de gewenste eenheid m.b.v. de of toets. Gebruik ' of om de cursor naar links of rechts te verplaatsen. N.B.: Dit is alleen een tekstveld en heeft geen enkele invloed op de werking van het systeem. Dit invoerveld is niet beschikbaar als Dno, Dnc, Eno of Enc is geselecteerd. Door de en toetsen gelijktijdig in te drukken kunt u een letter weer wissen en met de toets schakelt u tussen hoofd- en kleine letters. De ingevoerde tekst wordt opgeslagen door op te drukken. De cursor zal nu naar het volgende veld springen. Alarmgrenzen instellen Alarmactie instellen Selecteer een punt zoals hierboven beschreven. Ga naar het Hoog veld met behulp van de toets. In dit veld kunt u met behulp van de of toetsen de waarde instellen waarboven een alarm geactiveerd moet worden. Gebruik de of toetsen om de cursor naar links of rechts te verplaatsen. Als het hoog temperatuuralarm is ingesteld, druk dan op de. toets om dit te bevestigen. De cursor verplaatst zich naar het volgende veld. Herhaal de procedure voor het lage temperatuuralarm. Als het laag temperatuuralarm is ingesteld druk op de toets om dit te bevestigen. De cursor verplaatst zich nu naar het volgende veld. Herhaal de procedure voor het invoeren van een alarm tijdvertraging in het betreffende veld. Hier stelt u de tijd in (in minuten) dat een fout aanwezig moet zijn voordat een alarm gegeven wordt. Selecteer een punt als hierboven beschreven. Ga naar het invoerveld Actie met behulp van de toets. Stel met behulp van de of toets de gewenste alarmactie in. Deze alarmacties kunnen ingesteld worden om verschillende functies uit te voeren (zie pagina 23). Bijvoorbeeld, aan punt nummer 3 kan alarmactie 1 toegewezen worden welke de sirene inschakelt en uitbelt m.b.v. een modem. Punt nummer 4 kan ingesteld worden op alarmactie 2 welke de sirene inschakelt, het display laat knipperen en uitbelt m.b.v. een modem, etc. De alarmacties zijn als volgt: 0 Geeft geen alarm 1-8 Stelt alarmacties 1 tot en met 8 in Registratieactie instellen Het is mogelijk om, op gezette tijden, van geselecteerde punten registraties te printen via het printmenu (in tabelvorm). Alleen de punten waarvan de registratieactie juist is ingesteld worden uitgeprint. De mogelijke instellingen zijn: Uit Tijd Handm Aan Zet dit veld op UIT als dit punt nooit op een registratieafdruk moet verschijnen. De registratie van dit punt wordt alleen geprint op de tijd aangegeven in het Instellingen registratie menu. Het punt wordt alleen geprint in een handmatig geactiveerde registratieafdruk. Zet dit punt op AAN als het met alle registratieafdrukken moet worden meegenomen. Druk herhaaldelijk op de toets totdat het Reg veld is geselecteerd. Gebruik nu de ' ' of ' ' toetsen om de juiste printactie voor de registratie in te voeren. Druk op de om de keuze te bevestigen en om de cursor naar het volgende veld te verplaatsen. 18 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

19 Grafiekactie instellen Het is mogelijk om, op gezette tijden, van geselecteerde punten grafieken af te drukken via het print menu. Alleen punten waarvan het grafiekactieveld juist is ingesteld worden afgedrukt. De mogelijke instellingen zijn: Uit Tijd Handm Aan Zet dit veld op UIT als dit punt nooit op een grafiekafdruk mag De grafiek van dit punt wordt automatisch geprint op de tijd aangegeven in het Instellingen registratie menu. De grafiek van dit punt wordt alleen geprint na een handmatig commando. Zet deze optie op AAN als dit punt zowel op de registratieafdruk in tabelvorm als die in grafiekvorm moet kunnen verschijnen. Puntinstellingen (scherm 2) Druk herhaaldelijk op de toets tot het Grafiek veld is geactiveerd. Gebruik de ' ' of ' ' toetsen om de juiste actie in te stellen. Terwijl het Grafiek veld is geactiveerd, druk op de toets en houdt deze ingedrukt tot het tweede puntinstellingen menu verschijnt of druk op de ' toets terwijl het Punt type veld is geactiveerd. ' Het puntnummer en puntnaam zijn hetzelfde als in het eerste scherm 'Punt detail en kunnen hier niet veranderd worden. Ingangsbron Gebruik dit veld om aan te geven of een punt rechtstreeks op de m2 is aangesloten (LOCAL), via een m2+, m2-bbm of Third party regelaar (T-PARTY) of via een EKC regelaar (ECHELON). Deze ingangsbron kan worden ingesteld met de of toetsen. Af fabriek zijn de eerste 16 punten ingesteld om Local te gebruiken. Deze configuratie is echter niet vast en kan dus gewijzigd worden. Gebruik de toets om naar het volgende veld te gaan. Remote adres Als T-party is gekozen als ingangsbron, wordt dit veld gebruikt om het adres van de desbetreffende bron/punt in te geven (zie handleiding van de desbetreffende regelaar of document RI.8B.M voor de m2+ and m2-bbm units). Als Echelon is gekozen als ingangsbron, is dit veld niet beschikbaar omdat het adres vanaf de EKC regelaar wordt ingesteld. Gebruik de of toetsen om door de karakterlijst te lopen voor de gewenste waarde en de of toetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen. Druk op de toets om naar een volgend veld te gaan. Ingangstype Gebruik de en toetsen om door de volgende opties te lopen: - WEERSTND Weerstand ingang - STROOM 4-20 ma ingang - DIGITAAL Normally open of normally closed (contact) - PT 1000 Pt 1000 Ingangsnummer Gebruik dit veld om het ingangsnummer van de Third party regelaar in te geven. Gebruik de of toetsen om door de karakterlijst te lopen voor de gewenste waarde en de of toetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen. Druk op de toets om naar een volgend veld te gaan. m2 Version B2.2 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss

20 Y as (grafiek) Y basis Dit veld geeft de schaal van de y-as aan in de op de display te tonen grafiek. Vul 0 in voor de auto-schaal functie. Vul anders de gewenste waarde in. Het bereik van de grafiek loopt nu vanaf het laagste grafiekpunt (Y basis waarde) plus deze waarde. Gebruik de,, of ' toets om de gewenste waarde in te vullen. Dit veld geeft de laagste waarde aan die de grafiek laat zien. Deze waarde moet dus iets lager zijn dan te verwachten temperatuur van dit punt. Als de autoschaal functie is gebruikt in de Y as, wordt deze waarde niet gebruikt. Gebruik de,, of ' toetsen om de gewenste waarde in te vullen ma ingangen Deze waarden kunnen uitsluitend gebruikt worden tezamen met een standaard 4-20 ma ingang die druk, vochtigheid, niveau, flow of een andere variabele met een 4-20 ma uitgang voorstelt. Afhankelijk van het gemeten medium, kan de waarde voor de onder- en bovengrens %(RH), PPM, Bar, psi, etc. voorstellen. Een numerieke waarde voor 4 ma (ondergrens) en 20 ma (bovengrens) moet worden ingevuld. De m2 schaalt nu zelf alle tussenliggende waarden in afhankelijk van het gemeten ingangssignaal. Gebruik de,, of toetsen om de gewenste waarde in te vullen. Instelling pulserende ingang Druk op de keren. toets om naar het scherm Systeem configuratie terug te Selecteer Pls als Punt type in het Punt detail scherm. Alle velden in het eerste Punt detail scherm zullen hetzelfde zijn als normaal. In scherm 2 van de puntsinstellingen zullen een aantal velden anders zijn. Deze zien er als volgt uit: Mode Dit veld geeft aan of de constante waarde of de piek waarde wordt gebruikt zoals eerder uitgelegd (pagina 11). Pls/kWh In dit veld stelt u het aantal pulsen in dat van de energiemeter wordt ontvangen voor 1 kwh. De pulserende ingang van de m2 gebruikt een potentieel vrij contact of een open collector en een pulsbreedte van minimaal 80msec. De pulserende ingang werkt zowel op de Pt1000 als op de thermistor uitvoering van de m2. 20 Handleiding RS.8A.N4.10 Danfoss m2 Version B2.2

Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Handleiding

Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Handleiding Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Handleiding Inhoud Systeemoverzicht... 3 Technische data... 4 Aansluitingen...4 Data...5 Afmetingen......6 Montage......6 Functies

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.

Alfanet PC-software. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122. Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1. Alfanet PC-software Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PC-software Doc.nr.: 021122 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1.2 Bestand: Software: Do021122 Alfanet PC-Software v12 NL.wp8 alfanet

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: maart 2002 Art.nr.: 16.215 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Direct beginnen 8 3. Configuraties 9 3.1 Inleiding 9 3.2 De GalaXy 8 9 3.3 De GalaXy 18 9 3.4

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Call Recorder Single

Call Recorder Single Call Recorder Single Handleiding Versie 1.009 Vidicode - April 2008 International Headquarters VIDICODE Datacommunicatie BV Blauw-roodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland URL: www.vidicode.nl Tel. 079-3617181

Nadere informatie

LynX Voice Security System

LynX Voice Security System LynX Voice Security System Gebruikershandleiding K5964NLV1 4/05 Rev. A INHOUDSOPGAVE SYSTEEMOVERZICHT...4 Kenmerken...4 Algemene Werking...5 Kort Overzicht van de Functies...6 Over het Hoofdbediendeel...10

Nadere informatie

DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding

DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van uw nieuwe Hikvision Net DVR/DVS video recorder/server. Deze handleiding is bedoeld voor de DS-7204HVI-S

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00 RGS5000 Besturing voor omgekeerde osmose installaties Bedieningsvoorschrift Softwareversie 1.00 Inhoudsopgave 1. Functiebeschrijving... 1 1.1. Algemeen... 1 1.2. Overzicht functionaliteit... 1 1.3. Schematische

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 2 Inhoud Algemeen... 3 Inleiding... 3 Kennismaking met de T3... 4 T3 aanzetten... 5 Opladen... 6 Schoonmaken... 6 Bediening T3... 7 Touchscreen... 7 Raster... 7 Alternatieve

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie