CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14. Vrije vertaling. Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B 70 409. Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14. Vrije vertaling. Pagina 1"

Transcriptie

1 CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. Pagina 1

2 CARMIGNAC PORTFOLIO Inhoudsopgave Pagina Organisation 4 Algemene informatie 5 Beheerverslag 6 Auditverslag 25 Financiële staten op 31/12/14 28 Belangrijkste cijfers van de laatste 3 boekjaren 32 Effectenportefeuille op 31/12/14 41 Grande Europe 41 Commodities 43 Emerging Discovery 45 Global Bond 47 Capital Plus 49 Emerging Patrimoine 52 Emergents 55 Euro-Entrepreneurs 57 Euro-Patrimoine 59 Investissement 61 Patrimoine 63 Sécurité 69 Investissement Latitude 73 Capital Cube 76 Greater China 77 Geografische en economische spreiding 78 Grande Europe 78 Commodities 80 Emerging Discovery 81 Global Bond 83 Capital Plus 84 Emerging Patrimoine 85 Emergents 87 Euro-Entrepreneurs 89 Euro-Patrimoine 91 Investissement 93 Patrimoine 95 Sécurité 97 Investissement Latitude 99 Capital Cube 101 Greater China 102 Toelichtingen bij de financiële staten 103 Pagina 2

3 CARMIGNAC PORTFOLIO Inhoudsopgave Pagina Niet-gecontroleerde informatie 149 Geen enkele inschrijving mag uitsluitend op basis van deze financiële staten worden geregistreerd. Een geldige inschrijving kan slechts worden uitgevoerd na overhandiging van het geldende prospectus, vergezeld van het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dat laatste recenter is dan het jaarverslag. Pagina 3

4 CARMIGNAC PORTFOLIO Organisatie Zetel van de vennootschap CARMIGNAC PORTFOLIO, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Raad van Bestuur: Voorzitter De heer Edouard CARMIGNAC President - Algemeen Directeur van Carmignac Gestion Bestuurder van Carmignac Gestion Luxembourg Leden Directie: Leden De heer Jean-Pierre MICHALOWSKI Adjunct-Algemeen Directeur van CACEIS De heer Eric HELDERLE Voorzitter van Carmignac Gestion Luxembourg Algemeen gedelegeerd directeur van Carmignac Gestion De heer Simon PICKARD Beheerder, Carmignac Gestion De heer Eric HELDERLE Afgevaardigd bestuurder De heer Antoine BRUNEAU, directeur Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Domiciliëringsagent, administratief agent, registerhouder, transfer- en betaalagent: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Financieel Beheerder: Carmignac Gestion Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Distributeur: Carmignac Gestion Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Erkend accountantsbureau: PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg Financiële diensten: In Luxemburg: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg In Frankrijk: CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, F Paris Vertegenwoordiger, distributeur en betaalagent voor Zwitserland: Banque Genevoise de Gestion, 15, rue Toepffer, CH-1206 Genève, Suisse De statuten, het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en de lijst van aan- en verkopen voor het fonds tijdens het boekjaar kunnen kosteloos worden verkregen bij de vertegenwoordiger in Zwitserland en bij de zetel van de SICAV. Pagina 4

5 Algemene informatie CARMIGNAC PORTFOLIO De statuten en de wettelijke verklaring ("notice légale") van CARMIGNAC PORTFOLIO (de "SICAV") zijn neergelegd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg, waar elke belangstellende ze kan raadplegen of er een kopie van kan krijgen. De SICAV is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (handelsregister) van Luxemburg onder het nummer B Het uitgifteprospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening van de SICAV, en bij de zetel van de SICAV. De netto-inventariswaarde wordt iedere gemeenschappelijke bankwerkdag in Luxemburg en Parijs berekend. De netto-inventariswaarde en de uitgifte- en terugkoopprijs kunnen eveneens worden aangevraagd bij de zetel van de SICAV en bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening, alsmede op de website van Carmignac Gestion op het volgende adres: Alle berichten aan de aandelenhouders worden gepubliceerd in de "d'wort" evenals, voor zover de Luxemburgse wet dat vereist, in het Mémorial. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De compartimenten CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Cube en CARMIGNAC PORTFOLIO - Greater China werden geïntroduceerd op respectievelijk 2 juni 2014 en 17 oktober Pagina 5

6 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe Over heel 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe een rendement van 10,32% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) en bleef daarmee voor op zijn referentie-indicator, die met 7,20% steeg. Het jaar werd gekenmerkt door de komst van een nieuw Europees beheerteam en de invoering van een nieuw beleggingsproces. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar heeft het nieuwe beheerteam de portefeuille aangepast. In die periode werd ongeveer 80% van de posities van het fonds gewijzigd. De nieuwe beheerstijl wordt gekenmerkt door een uitgesproken "bottom-up"-aanpak, die uitgaat van de waardering van effecten. De leden van het nieuwe beheerteam leggen zich vooral toe op aandelen waar zij sterk van overtuigd zijn, waarop zij een visie hebben die ingaat tegen de marktconsensus en die duidelijk aantoonbare katalysatoren vertonen. Ook een asymmetrisch risico-rendementsprofiel speelt een essentiële rol bij de aandelenselectie. Begin 2014 heerste er in Europa een klimaat van zwakke groei en de waardering van Europese aandelen leek ons aan de hoge kant. Daarom kozen we in die periode voor een voorzichtige positionering. Ondanks onze voorzichtige houding tegenover aandelen in het algemeen zagen we nog altijd aantrekkelijke beleggingskansen. In onze zoektocht naar beleggingen concentreerden wij ons op bedrijven met een duidelijk groeiplan en op de risico/rendementsverhouding van onze beleggingen. Uit de verhoogde deflatoire druk en de stijging van de volatiliteit op de marken tijdens het laatste kwartaal van het jaar bleek dat onze voorzichtige opstelling en onze interpretatie van de situatie op de markt de juiste waren. Het fonds heeft over de afgelopen periode een positief resultaat geboekt en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Deze outperformance is grotendeels te danken aan ons rigoureuze effectenselectieproces en onze capaciteit om aandelen met een asymmetrisch risico-rendementsprofiel en unieke waardekatalysatoren te identificeren. Zo hebben de waarden waar wij het sterkst van overtuigd zijn, met onze twee grootste posities Altice en Numericable aan kop, uitstekend gepresteerd. Om te profiteren van de consolidatie van de Franse telecommunicatiesector hadden we in het kader van de beursgang van Altice aan het begin van het jaar een positie in deze internationale kabelmaatschappij geopend. De fusie van SFR en Numericable zou naar onze mening aanzienlijke synergievoordelen opleveren en kunnen leiden tot een aantrekkelijk en zeer scherp geprijsd dienstenaanbod. Niet alleen werd de overname van SFR in goede banen geleid, maar Altice maakte ook een tweede transactie bekend, te weten de overname voor enkele miljarden euro's van de activiteiten van Portugal Telecom in Portugal. Hierdoor kon het bedrijf zich ontwikkelen tot één van de marktleiders in deze sector. Ook Turkish Airlines, een andere kernpositie van onze portefeuille, behoorde tot de best presterende posities van het fonds. Deze luchtvaartmaatschappij is een van de snelst groeiende ondernemingen in zijn categorie en ontvangt regelmatig onderscheidingen voor de kwaliteit van zijn diensten. Het bedrijf heeft uitstekend gepresteerd op de beurs, wat vooral verklaard wordt door een sterke, niet aan Europese indexen gecorreleerde winstgroei. Turkish Airlines profiteert namelijk van bepaalde concurrentievoordelen als gevolg van een verbeterd rendement per passagier en de ontwikkeling van Istanboel als nationale en internationale hub. Gezien de onderwaardering van het aandeel en een ten opzichte van de concurrenten betere kosten-opbrengstenratio verwachten we dat de waardering zal gaan stijgen. Vooral in het derde kwartaal presteerde het bedrijf namelijk aanzienlijk beter dan de consensusverwachtingen, wat resulteerde in een herwaardering van het aandeel. Deze opwaartse druk op de koers van het aandeel werd versterkt door de val van de olieprijs in het laatste kwartaal. Ten slotte vermelden we ook Shire, dat een aanzienlijke bijdrage aan het rendement van onze portefeuille leverde. Al bijna tien jaar lang volgen we dit in zeldzame aandoeningen als aandachtsstoornissen en hyperactiviteit gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf. Toen we de Europese portefeuilles in beheer hadden genomen, wilden we onze blootstelling aan dit aandeel vergroten. Shire heeft een degelijk managementteam, dat nadrukkelijk streeft naar waardecreatie voor de aandeelhouders. Het bedrijf wil daarom nieuwe veelbelovende geneesmiddelen opnemen in zijn onderzoeks- en ontwikkelingsplatform. Ondanks de verhoogde volatiliteit rond het overnamebod - dat vervolgens werd ingetrokken - door het Amerikaanse farmaceutische laboratorium AbbVie in 2014, bleven wij ons dankzij ons beleggingsproces met de nodige discipline positioneren (door onze blootstelling te verlagen tijdens de euforische periode waarin het aandeel fors steeg), zodat deze belegging zeer rendabel bleek. Pagina 6

7 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe Vooruitzichten In 2014 was de deflatoire/ desinflatoire druk de enige duidelijke economische trend die wij in Europa konden ontdekken. Tijdens de laatste drie maanden van het jaar heeft deze trend zich versneld, waardoor het rendement op Europese staatsobligaties een historisch laag niveau bereikte. We verwachten dat deze ontwikkeling zal aanhouden en het verbaast ons niet dat aan het begin van 2015 de inflatie in de eurozone negatief is geworden. Naast deze deflatoire druk bestaan er diverse andere risico's (geopolitiek risico in Rusland/Oekraïne, politieke onzekerheid in Griekenland enz.). We verwachten dan ook dat de in het laatste kwartaal van 2014 teruggekeerde volatiliteit zal aanhouden. We zijn ervan overtuigd dat het in deze omstandigheden van cruciaal belang is bedrijven te vinden met een sterk prijszettingsvermogen die in staat zijn om hun inkomsten te laten groeien, hun marktaandeel te verdedigen en aldus waarde te creëren voor hun aandeelhouders. ESG-criteria In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. Er wordt op gewezen dat wij geen enkele positie hebben in de sector antipersoneelmijnen. In 2015 gaan we verder met de invoering van niet-financiële criteria in onze beheerstrategie. Wij zijn van mening dat goed ondernemingsbestuur, een sociaal beleid dat de ontwikkeling van menselijk kapitaal bevordert en respect voor het milieu belangrijke factoren zijn voor de groei van ondernemingen. Pagina 7

8 CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities behaalde in 2014 een rendement van +7,86% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) en deed het daarmee beter dan zijn referentie-indicator, die een verlies van 2,23% noteerde stond in het teken van de scherpe daling van de olieprijzen. De prijs van Brent-olie en van ruwe WTI-olie daalde tijdens het vierde kwartaal met respectievelijk 39% en 41%. Deze terugval werd vooral veroorzaakt door een belangrijke wijziging in het beleid van de OPEC. Ook de groeivertraging aan de vraagzijde en de sterke Amerikaanse dollar drukten de olieprijzen. De Amerikaanse dollarindex steeg in het vierde kwartaal met 5%. Door de sterke dollar kwamen alle grondstoffen, die hoofdzakelijk in dollar luiden, onder druk te staan. De koperprijs daalde de afgelopen periode met -7,1%, goud met 2,4%, ijzererts met -3,05% en steenkool met -11%. Het is natuurlijk bijzonder moeilijk om het fonds volledig af te schermen tegen deze extreem hoge druk op de grondstoffenprijzen. In deze context hadden onze posities in exploratie- en productiebedrijven, ondanks onze defensieve positionering, te lijden van de instorting van de prijzen, vooral in het segment van de Amerikaanse schalie-olie. Oasis Petroleum (-52%) en Whiting Petroleum (-46%) kregen de zwaarste klappen, evenals onze internationale midcaps Gran Tierra (-40%) en Bankers Petroleum (-24%). Toch leverden onze beleggingen in de energiesector als geheel een positieve bijdrage dankzij de stijging van onze pijpleidingexploitanten, zoals Enbridge (+ 37%), en onze raffinaderijen, zoals Valero (+13%). Hoewel 2014 een moeilijk jaar was voor de koersen van natuurlijke hulpbronnen waren onze beleggingen in de sector gediversifieerde metalen en mineralen en onze diversificatiestrategieën ten gunste van grondstoffengerelateerde industriële ondernemingen bijzonder winstgevend. In dit verband zijn de uitstekende prestaties van onze aandelen 3M, West Fraser Timber en International Paper, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden, vermeldenswaardig. Onze derivatenstrategieën (op aandelen, valuta's en indexen) hebben het rendement van de portefeuille fors ondersteund en leverden het afgelopen jaar een bijdrage van +5,48%. Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het slechter dan de referentie-indicator. Toch heeft bijna 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en meer dan 20% van de portefeuille een rating tussen A en AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral op het criterium goed ondernemingsbestuur, waarin het beter presteert dan de referentie-indicator. In dit verband wijzen wij er ook op dat het fonds op de criteria milieukansen en aan biodiversiviteit gerelateerde kansen hoog scoort en beter presteert dan zijn referentie-index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Pagina 8

9 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Discovery In 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Discovery een rendement van +13,12% (deelbewijs A EUR acc Code ISIN LU ), tegen +12,98% voor de referentie-indicator. In een moeilijk jaar waarin de wereldwijde economische groei vertraagde en de grondstoffenprijzen aanzienlijk daalden, wat tot een hogere volatiliteit op de opkomende markten leidde, hebben de door ons geselecteerde waarden goed standgehouden. In het kielzog van de dalende olieprijs zijn de beursindexen van olie-exporteurs als Colombia, het Midden- Oosten en Rusland ook gezakt. In deze moeilijke context heeft onze Colombiaanse portefeuille, die een belangrijke positie in het fonds inneemt, dankzij de goede prestaties van onze aandelen Banco Davivienda en Cementos Argos goed stand gehouden. Verder bleek onze effectenselectie in het Midden-Oosten en Rusland positief uit te pakken; onze aandelen Aramax en Lenta zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Hoewel het laatste kwartaal moeilijk was, hebben onze Mexicaanse beleggingen fors bijgedragen aan het rendement van het fonds. In dit verband wijzen we op de sterke stijging van onze aandelen Fibra Terrafina en Industrias Bachoco. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Dankzij de benoeming van een nieuwe regering kenden onze Indiase waarden een uitzonderlijk jaar (+117,6%), wat onze optimistische visie op de economie van dit land bevestigt. Onze bedrijven Shree Cement, Apollo Tyres en LIC Housing, die actief zijn in sectoren met een lage penetratiegraad, behoorden tot de best presterende aandelen van het fonds. Onze Chinese posities noteerden echter een matige groei. Hoewel sommige waarden fors zijn gestegen, hadden onze Chinese beleggingen als geheel een licht negatieve impact op het rendement door de bezorgdheid onder beleggers over het tempo van de Chinese groei. Dit fonds houdt geen rekening met de ESG-criteria. Pagina 9

10 CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond Beheersverslag In 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond een rendement van +13,78% (deelbewijs A EUR acc Code ISIN LU ) en presteerde daarmee iets minder goed dan de referentie-indicator (+14,63%). Staatsobligatiegedeelte Door de tegenvallende macro-economische cijfers en de aanhoudend lage inflatie in de eurozone, die bovendien wordt geremd door de historische terugval van de olieprijs in de tweede helft van het jaar, hebben we onze allocatie ten gunste van staatsobligaties van perifere landen gehandhaafd. Deze categorie blijft profiteren van de zeer accommoderende houding van de ECB om de toenemende deflatoire druk in Europa tegen te gaan. Vooral de 10-jaarsrente op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties is het afgelopen jaar fors gedaald, wat gedurende de hele periode een positieve impact had op het rendement van het fonds. Onze voorzichtige positionering ten aanzien van obligaties van G4-landen, vooral de Britse en Japanse staatsobligaties tijdens het eerste halfjaar, pakte nadelig uit. Door een vertraging van de wereldwijde economische activiteit, waardoor de belangrijkste centrale banken een accommoderend beleid handhaafden, is de rente in deze landen gedaald. Verder is de fraaie stijging van onze Nieuw-Zeelandse staatsobligaties (voorzien van een AAA-rating) het vermelden waard. Door de scherpe daling van de inflatie in Nieuw-Zeeland, die in het 3e kwartaal op 1% lag, heeft de centrale bank namelijk de verkrapping van haar monetair beleid onderbroken, waardoor de rente is gedaald. De komende maanden zal naar verwachting het verschil in monetair beleid tussen de diverse centrale banken een rol blijven spelen. Wij geven derhalve de voorkeur aan Europees staatspapier en bepaalde posities op aantrekkelijke rentecurves, zoals die van Nieuw-Zeelandse obligaties. Kredietgedeelte De allocatie van het fonds naar bedrijfsobligaties heeft het resultaat in 2014 fors ondersteund, vooral dankzij onze selectie van obligaties van Europese financiële instellingen. Voor achtergestelde bankobligaties, en dan vooral de voorwaardelijk converteerbare, was het een volatiel jaar omdat de technische factoren in 2014 ongunstig waren. Ondanks deze volatiliteit zijn onze bankwaarden flink gestegen dankzij de uitkomst van de stresstests, die aan het eind van het jaar door de ECB werden bekendgemaakt. Het kredietgedeelte vertegenwoordigde aan het eind van het jaar bijna 24% van het fondsvermogen, waarvan 19% Europese bankobligaties. De komende maanden zullen deze activa naar verwachting profiteren van het actieve beleid van de ECB en de verdergaande balansopschoning van de Europese financiële instellingen, wat een gunstig proces is voor obligatiehouders. Valutagedeelte Onze valutastrategieën leverden in 2014 een zeer positieve bijdrage. De belangrijkste trends die wij in de zomer van 2014 hadden geconstateerd, hielden aan tot het eind van het jaar. De euro is verder gedaald tegenover de dollar als gevolg van de vele uitspraken van de leden van de ECB en de publicatie van steeds slechtere inflatiecijfers, waardoor de vrees voor deflatie in de eurozone toenam. Onze hoge blootstelling aan de dollar pakte derhalve gunstig uit. Ook onze tactische positionering in het Britse pond en de yen, met het oog op de door de Japanse en Britse centrale bank genomen maatregelen, had een positieve impact op het fondsrendement. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd. Gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. 97% van onze portefeuille heeft een rating van B of hoger en meer dan 83% van de portefeuille heeft een rating van BBB tot AAA. Wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid bevindt het fonds zich op hetzelfde niveau als de ESG-indicator en presteert het vooral beter op het gebied van personeelsbeheer en beveiliging van financiële producten. Onze portefeuille bevat onder andere aandelen in het Spaanse bedrijf BBVA, dat de maximale rating van AAA kreeg toegewezen (rating MSCI ESG). In het algemeen blijven wij attent op deze maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. Pagina 10

11 CARMIGNAC PORTFOLIO - Capital Plus Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus is over het hele jaar 2014 met 1,98% gestegen (deelbewijs A EUR acc code ISIN LU ) en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+0,10%). Door de positionering van de portefeuille actief te beheren om deze aan te passen aan het marktrisico en het nieuwe wereldwijde macro-economische klimaat, zijn we er in geslaagd de volatiliteit op jaarbasis onder de doelwaarde van 2,5% te houden. Rendement Al onze rendementsaanjagers (rente, krediet, valuta's en aandelen) hebben het afgelopen jaar een positieve bijdrage geleverd, waarbij het obligatiegedeelte van de portefeuille tot de best presterende componenten behoorde. Deze maatregelen van de ECB om de groeiende deflatiedruk tegen te gaan en de teleurstellende macro-economische situatie in de eurozone te verbeteren deden de rente van de perifere eurolanden verder dalen. Onze Italiaanse, Spaanse en Portugese staatsobligaties zijn daardoor flink gestegen en leverden een positieve bijdrage aan het fondsrendement. We hebben al vanaf de zomer van deze rally gebruikgemaakt door winst te nemen en onze allocatie terug te brengen van gemiddeld 45% in het eerste halfjaar tot 10% in het tweede. In het kredietgedeelte hebben we ons bij de effectenselectie volledig geconcentreerd op de financiële sector, waarbij we de voorkeur gaven aan de Europese markt. Dankzij het accommoderende beleid van de ECB en de sanering van de banksector in de eurozone pakte deze strategie goed uit. Verder konden we dankzij de valutastrategie van het fonds, die in 2014 de voorkeur gaf aan de dollar ten opzichte van de euro, profiteren van de stijging van de Amerikaanse munt. De dollar heeft namelijk profijt getrokken van het steeds grotere verschil in groei en in monetair beleid tussen de Verenigde Staten en Europa. In het aandelengedeelte ten slotte leverde ons actieve beheer en onze flexibele blootstelling, die beperkt is tot 10% van het fondsvermogen, een positieve bijdrage. Onze posities op de Europese markten pakten ongunstig uit, maar dit verlies werd gecompenseerd door de winst uit een tactische blootstelling aan de Japanse en Amerikaanse markten. Vooruitzichten 2015 De komende maanden zullen de wereldwijde economische vertraging en de lage inflatie naar verwachting resulteren in een aanhoudend soepel monetair beleid in de ontwikkelde landen en de meeste opkomende landen. In de Verenigde Staten zal de Fed waarschijnlijk vóór eind 2015 een renteverhoging doorvoeren; de Europese en Japanse centrale bank zullen daarentegen een meer accommoderend beleid moeten voeren om de groei en de kredietverlening in hun geografische zones te ondersteunen. Als antwoord op deze ontwikkelingen zetten we de spreiding van het portefeuillerisico voort door in het valutabeleid de voorkeur te geven aan de dollar, de algemene modified duration te verhogen, bij de aandelenblootstelling voor defensieve sectoren te kiezen en een positie in obligaties van Europese financiële instellingen in te nemen. Pagina 11

12 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine Na een over het algemeen moeilijk jaar voor de opkomende markten noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine een rendement van +5,26% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) tegenover +9,38% voor de referentie-index. Deze underperformance kwam tot stand in een voor de opkomende obligatie- en aandelenmarkten moeilijke en volatiele context. Obligatiegedeelte In 2014 heeft het obligatiegedeelte een positief rendement geboekt, maar bleef achter bij de referentie-indicator. Begin 2014 hebben we in lokale valuta s luidende staatsobligaties die het gevoeligst zijn voor schommelingen van de Amerikaanse rente (Brazilië, Chili, Maleisië, Thailand en de Filippijnen) verkocht en vervangen door staatsobligaties luidend in harde valuta's (euro en dollar) van opkomende landen waarvan de economieën beperkt gecorreleerd waren aan de Amerikaanse economische en monetaire cycli (Hongarije, Roemenië, Slovenië, Rusland, Indonesië en Turkije). Ook hebben we onze beleggingen in Mexicaanse staatsobligaties uitgebreid vanwege de door de regering-nieto aangenomen hervormingen van het bankwezen, het belastingstelsel en de energiesector. In een context van toenemende volatiliteit op de opkomende markten pakten deze wijzigingen goed uit. In de loop van het jaar heeft het fonds geprofiteerd van zijn positionering in Mexicaanse en Indonesische staatsobligaties. Het rendement werd ook ondersteund door onze staatsobligaties van Centraal- en Oost-Europese landen, met name Bulgarije, Hongarije en Roemenië, die het afgelopen jaar voor een positieve bijdrage zorgden. In het kredietgedeelte waren onze bedrijfsobligaties in de sectoren energie en financiële instellingen in opkomende landen winstgevend. Tijdens het laatste kwartaal werd het rendement van onze portefeuille echter gedrukt door het uitblijven van een oplossing voor de crisis in Oekraïne en het instorten van de olieprijs, waardoor de Russische activa (obligaties, aandelen en valuta's) fors in waarde daalden. Het gemiddelde rendement op in roebel luidende Russische staatsobligaties is door deze omstandigheden in drie maanden gestegen van 9% naar meer dan 14%. De munt zelf daalde met 35%. De blootstelling van het fonds aan Russisch schuldpapier was laag (2,3% van de activa) en bestond uitsluitend uit in dollar luidende staatsobligaties. Door de aanhoudend dalende olieprijs hebben we deze positie eind december volledig verkocht. Ook de politieke onzekerheid in Griekenland drukte het resultaat van onze beleggingen in Griekse staatsobligaties. Dankzij onze voorzichtige positionering ten aanzien van valuta's van opkomende landen en onze forse blootstelling aan de dollar konden we de afgelopen periode de waarde van onze activa beschermen. Aandelengedeelte In 2014 heeft het aandelengedeelte een positief rendement geboekt, maar bleef achter bij de referentie-indicator. Begin 2014 was ondanks de negatieve consensus ten aanzien van de opkomende markten de samenstelling van de portefeuille erop gericht te profiteren van mogelijke politieke hervormingen in opkomende landen, vooral in India en Mexico. Daarnaast hadden we besloten om onze posities in cyclische waarden te handhaven. We vonden de verwachtingen voor de intussen goedkoop geworden activaklasse namelijk te pessimistisch. We gingen er weliswaar van uit dat de Chinese groei zou vertragen, maar in tegenstelling tot de markt dachten wij niet dat het tot een kredietcrisis zou komen. Bovendien verwachtten wij dat het politieke klimaat in 2014 over het algemeen zou verbeteren. Hoewel dit optimisme in bepaalde landen terecht was, zoals in India, werden we benadeeld door onze beleggingen in Latijns-Amerika. In het eerste halfjaar werd het resultaat van het aandelengedeelte gedrukt door een daling van onze Braziliaanse en Mexicaanse waarden. Bovendien hadden onze beleggingen in de sectoren energie en financiële dienstverlening in de Verenigde Arabische Emiraten en de Oost-Europese landen in het tweede kwartaal te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Vooral tijdens het laatste kwartaal werd het rendement van onze portefeuille negatief beïnvloed door de instorting van de olieprijs en de gelijktijdige daling van de beurzen in de olie-uitvoerende landen. Rusland is het beste voorbeeld, maar het Midden-Oosten en Colombia bleven evenmin gespaard. We hebben de invloed op de Russische markt, en vooral op de roebel, van deze drastische daling van de olieprijs onderschat. We gingen er namelijk van uit dat Rusland, gezien de overvloedige liquiditeit binnen het lokale bankensysteem en de hoge deviezenreserves, beter in staat zou zijn dan voorheen om deze crisis het hoofd te bieden. Zo ondervond het fonds nadeel door een terugval van zijn Russische beleggingen Yandex en Lukoil. Het fonds werd ook benadeeld door zijn beleggingen in Saoedi-Arabië, zoals het petrochemische bedrijf Saudi Basic Industries, en in de Verenigde Arabische Emiraten door de daling van de projectontwikkelaar Emaar Properties. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar echter fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Tijdens de afgelopen periode hebben onze beleggingen in India en China het rendement van het fonds ondersteund. Daarbij vermelden we in het bijzonder de flinke stijging van onze waarden ICICI Bank, Tata Motors en Baidu, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden. Pagina 12

13 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine Onze derivatenstrategieën op indexen hebben het afgelopen jaar het resultaat van het fonds over het algemeen gedrukt, met een negatieve bijdrage van -0,47%. Onze derivatenstrategieën op valuta's hadden een neutrale invloed op het resultaat. Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het beter dan de referentie-indicator. Bovendien heeft 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en bijna 44% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral door zijn score op de criteria milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij wijzen hierbij op de aanzienlijk hoge scores op de criteria kooldioxide-emissie, efficiënt energieverbruik en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (biodiversiteit). Wat de sectoren betreft, doen onze beleggingen in energie, basisconsumptiegoederen, duurzame consumptiegoederen, technologie en telecommunicatie het beter dan de index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Pagina 13

14 CARMIGNAC PORTFOLIO - Emergents Beheersverslag Na een over het algemeen moeilijk jaar voor de opkomende markten noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Emergents een rendement van 6,45% (rendement van het deelbewijs F EUR acc LU ) en bleef daarmee voor het eerst in vijf jaar achter op zijn index (+11,38%). Begin 2014 was ondanks de negatieve consensus ten aanzien van de opkomende markten de samenstelling van de portefeuille erop gericht te profiteren van mogelijke politieke hervormingen in opkomende landen, vooral in India en Mexico. Daarnaast hadden we besloten om onze posities in cyclische waarden te handhaven. We vonden de verwachtingen voor de intussen goedkoop geworden activaklasse namelijk te pessimistisch. We gingen er weliswaar van uit dat de Chinese groei zou vertragen, maar in tegenstelling tot de markt dachten wij niet dat het tot een kredietcrisis zou komen. Bovendien verwachtten wij dat het politieke klimaat in 2014 over het algemeen zou verbeteren. Hoewel dit optimisme in bepaalde landen positief uitpakte, zoals in India, werden we benadeeld door onze beleggingen in Latijns-Amerika. In het eerste halfjaar werd het resultaat gedrukt door een daling van onze Braziliaanse en Mexicaanse waarden. Bovendien had onze portefeuille in het tweede kwartaal te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, die een negatieve invloed hadden op onze beleggingen in de sectoren energie en financiële dienstverlening in de Verenigde Arabische Emiraten en de Oost-Europese landen. In het tweede halfjaar hebben we onze positionering ten gunste van cyclische kwaliteitsbedrijven gehandhaafd en onze liquiditeitsnormen aangescherpt door de voorkeur te geven aan bedrijven met een sterk kasstroomgenererend vermogen die in staat zijn zichzelf te financieren. Toch was het rendement van onze portefeuille over de hele periode tegenvallend. Dit teleurstellende rendement is vooral te wijten aan de forse daling van de ruwe-olieprijs en de gelijktijdige daling van de beurzen in de olie-uitvoerende landen, vooral in de loop van het laatste kwartaal. Rusland is het beste voorbeeld, maar het Midden-Oosten en Colombia bleven evenmin gespaard. We hebben de invloed op de Russische markt, en vooral op de roebel, van deze drastische daling van de olieprijs onderschat. We gingen er namelijk van uit dat Rusland, gezien de overvloedige liquiditeit binnen het lokale bankensysteem en de hoge deviezenreserves, beter in staat zou zijn dan voorheen om deze crisis het hoofd te bieden. Zo ondervond het fonds nadeel door een terugval van zijn Russische beleggingen Yandex en Lukoil. Het fonds werd ook benadeeld door zijn beleggingen in Saoedi-Arabië, waaronder het petrochemische bedrijf Saudi Basic Industries, en de Verenigde Arabische Emiraten, zoals de projectontwikkelaar Emaar Properties. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar echter fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Onze beleggingen in India hebben het hele jaar het rendement van het fonds ondersteund. Daarbij vermelden we in het bijzonder de flinke stijging van onze waarden ICICI Bank en Tata Motors, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden. China was de tweede Aziatische markt die aan het rendement van de portefeuille bijdroeg. Het fonds heeft vooral geprofiteerd van de lang verwachte toegang tot de binnenlandse markt van Shanghai via Hongkong, waardoor het voor het eerst in aandelen van de A-categorie kon beleggen. Onze Chinese beleggingen in Baidu, Netease en Zhengzhou Yutong hebben het resultaat positief beïnvloed. Onze derivatenstrategieën op indexen hebben het afgelopen jaar het resultaat van het fonds over het algemeen gedrukt, met een negatieve bijdrage van -0,47%. Onze derivatenstrategieën op valuta's hadden een neutraal rendement. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstig rendement. Reglementaire informatie Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het beter dan de referentie-indicator. Bovendien heeft 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en bijna 44% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral door zijn score op de criteria milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij wijzen hierbij op de aanzienlijk hoge scores op de criteria kooldioxide-emissie, efficiënt energieverbruik en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (biodiversiteit). Wat de sectoren betreft, doen onze beleggingen in energie, basisconsumptiegoederen, duurzame consumptiegoederen, technologie en telecommunicatie het beter dan de index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Pagina 14

15 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Entrepreneurs Over heel 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Entrepreneurs een rendement van 10,99% (rendement van het deelbewijs F EUR acc LU ) en bleef daarmee zijn referentie-indicator, die met 4,93% steeg, voor. Het jaar werd gekenmerkt door de komst van een nieuw Europees beheerteam en de invoering van een nieuw beleggingsproces. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar heeft het nieuwe beheerteam de portefeuille aangepast. In die periode werd ongeveer 80% van de posities van het fonds gewijzigd. De nieuwe beheerstijl wordt gekenmerkt door een uitgesproken "bottom-up"-aanpak, die uitgaat van de waardering van effecten. De leden van het nieuwe beheerteam leggen zich vooral toe op aandelen waar zij sterk van overtuigd zijn op basis van een visie die ingaat tegen de marktconsensus en de aanwezigheid van duidelijk aantoonbare katalysatoren. Ook een asymmetrisch risico-rendementsprofiel speelt een essentiële rol bij de aandelenselectie. Begin 2014 heerste er in Europa een klimaat van zwakke groei en de waardering van Europese aandelen leek ons aan de hoge kant. Daarom kozen we in die periode voor een voorzichtige positionering. Ondanks onze voorzichtige houding tegenover aandelen in het algemeen zagen we nog altijd aantrekkelijke beleggingskansen. In onze zoektocht naar beleggingen concentreerden wij ons op bedrijven met een duidelijk groeiplan en op de risico/rendementsverhouding van onze beleggingen. Uit de verhoogde deflatoire druk en de stijging van de volatiliteit op de marken tijdens het laatste kwartaal van het jaar bleek dat onze voorzichtige opstelling en onze interpretatie van de situatie op de markt de juiste waren. Het fonds heeft over de afgelopen periode een positief resultaat geboekt en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Deze outperformance is grotendeels te danken aan ons rigoureuze effectenselectieproces en onze capaciteit om aandelen met een asymmetrisch risico-rendementsprofiel en unieke waardekatalysatoren te identificeren. Zo hebben de waarden waar wij het sterkst van overtuigd zijn, met onze twee grootste posities qua weging IMCD en DO & CO aan kop, uitstekend gepresteerd in 2014 en hun vooruitzichten blijven bijzonder aantrekkelijk. Do&Co is de "LVMH" van de luchtvaartcatering en bevindt zich in een cruciale diversificatiefase. Het bedrijf wil zijn succesformule in de luchtvaart ook toepassen in de evenementen-, bedrijfs- en sportwereld (catering voor stadions). Gezien de gezonde balans verwachten wij dat het bedrijf niet alleen een groter marktaandeel zal veroveren, maar ook verder zal gaan met zijn overnamebeleid. IMCD is een Nederlandse distributeur van speciale chemische stoffen. De onderneming beschikt over meerdere troeven: een lage kapitaalintensiteit, een stevige kasstroom, structurele groeiaanjagers, groei door fusies en overnames in combinatie met een forse autonome groei en een voor de sector uniek managementteam met een schat aan ervaring, dat geleid wordt door de oprichter van het bedrijf. Ondanks deze talrijke voordelen is IMCD nog altijd zeer redelijk gewaardeerd en biedt het aandeel nog altijd een sterk stijgingspotentieel voor de komende jaren. Ook Altice en Numericable hebben in 2014 uitstekend gepresteerd. Om te profiteren van de consolidatie van de Franse telecommunicatiesector hebben we in het kader van de beursgang van Altice aan het begin van het jaar een positie in deze internationale kabelmaatschappij geopend. De fusie van SFR en Numericable zou naar onze mening aanzienlijke synergievoordelen opleveren en kunnen leiden tot een aantrekkelijk en zeer scherp geprijsd dienstenaanbod. Niet alleen werd de overname van SFR in goede banen geleid, maar Altice maakte ook een tweede transactie bekend, te weten de overname voor enkele miljarden euro's van de activiteiten van Portugal Telecom in Portugal. Hierdoor kon het bedrijf zich ontwikkelen tot één van de marktleiders in deze sector. Vooruitzichten 2015 is begonnen zoals 2014 is geëindigd, d.w.z. in een marktklimaat van algemene onzekerheid. De extreem hoge volatiliteit en de steeds kortere mini-cycli van het vierde kwartaal 2014 wijzen op nervositeit en een gebrek aan overtuigingen onder de beleggers. Onze algemene visie op de situatie in de wereld is niet veranderd. De aandelenmarkten worden nog steeds ondersteund door een gebrek aan beleggingsalternatieven en een overvloedige liquiditeit. Toch zijn veel problemen waarmee Europa geconfronteerd wordt niet op een fundamentele manier aangepakt, zoals dat een jaar of tien geleden in Duitsland met het plan "Agenda 2010" wel het geval was. Vooralsnog hebben we geen structurele wijzigingen kunnen waarnemen die een constructievere visie op de groeivooruitzichten van Europa zou rechtvaardigen. Buiten de Verenigde Staten zijn de groeimotoren van de wereldeconomie bijzonder zwak en effectenselectie lijkt meer dan ooit een cruciale factor. In deze context blijven we voorzichtig over de algemene trend op de aandelenmarkten en denken we dat de volatiliteit hoog zal blijven. We hebben echter vertrouwen in het stijgingspotentieel van de kernposities van onze portefeuille en we blijven zoeken naar beleggingskansen die erg interessant zijn. Pagina 15

16 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Entrepreneurs In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstig rendement. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Entrepreneurs heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan goed ondernemingsbestuur en de keuzes van het management op milieu- en maatschappelijk gebied. Ook moet worden opgemerkt dat wij geen enkele positie hebben in de sectoren antipersoneelmijnen, wapenindustrie of kansspelen, noch in producenten van alcoholische dranken. In 2015 gaan we verder met de invoering van niet-financiële criteria in onze beheerstrategie. Wij zijn van mening dat goed ondernemingsbestuur, een sociaal beleid dat de ontwikkeling van menselijk kapitaal bevordert en respect voor het milieu belangrijke factoren zijn voor de groei van ondernemingen. Pagina 16

17 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Patrimoine Over heel 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Patrimoine een rendement van 2,34% (rendement van het deelbewijs F EUR acc LU ) en bleef daarmee zijn referentie-indicator, die met 2,06% steeg, voor. Het jaar werd gekenmerkt door de komst van een nieuw Europees beheerteam en de invoering van een nieuw beleggingsproces. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar heeft het nieuwe beheerteam de portefeuille aangepast. In die periode werd ongeveer 80% van de posities van het fonds gewijzigd. De nieuwe beheerstijl wordt gekenmerkt door een uitgesproken "bottom-up"-aanpak, die uitgaat van de waardering van effecten. De leden van het nieuwe beheerteam leggen zich vooral toe op aandelen waar zij sterk van overtuigd zijn, waarop zij een visie hebben die ingaat tegen de marktconsensus en die duidelijk aantoonbare katalysatoren vertonen. Ook een asymmetrisch risico-rendementsprofiel speelt een essentiële rol bij de aandelenselectie. Begin 2014 heerste er in Europa een klimaat van zwakke groei en de waardering van Europese aandelen leek ons aan de hoge kant. Daarom kozen we in die periode voor een voorzichtige positionering. Ondanks onze voorzichtige houding tegenover aandelen in het algemeen zagen we nog altijd aantrekkelijke beleggingskansen. In onze zoektocht naar beleggingen concentreerden wij ons op bedrijven met een duidelijk groeiplan en op de risico/rendementsverhouding van onze beleggingen. Uit de verhoogde deflatoire druk en de stijging van de volatiliteit op de marken tijdens het laatste kwartaal van het jaar bleek dat onze voorzichtige opstelling en onze interpretatie van de situatie op de markt de juiste waren. Het fonds heeft over de afgelopen periode een positief resultaat geboekt en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Deze outperformance is grotendeels te danken aan ons rigoureuze effectenselectieproces en onze capaciteit om aandelen met een asymmetrisch risico-rendementsprofiel en unieke waardekatalysatoren te identificeren. Zo hebben de waarden waar wij het sterkst van overtuigd zijn, met onze twee grootste posities Altice en Numericable aan kop, uitstekend gepresteerd. Om te profiteren van de consolidatie van de Franse telecommunicatiesector hadden we in het kader van de beursgang van Altice aan het begin van het jaar een positie in deze internationale kabelmaatschappij geopend. De fusie van SFR en Numericable zou naar onze mening aanzienlijke synergievoordelen opleveren en kunnen leiden tot een aantrekkelijk en zeer scherp geprijsd dienstenaanbod. Niet alleen werd de overname van SFR in goede banen geleid, maar Altice maakte ook een tweede transactie bekend, te weten de overname voor enkele miljarden euro's van de activiteiten van Portugal Telecom in Portugal. Hierdoor kon het bedrijf zich ontwikkelen tot één van de marktleiders in deze sector. Ook Turkish Airlines, een andere kernpositie van onze portefeuille, behoorde tot de best presterende posities van het fonds. Deze luchtvaartmaatschappij is een van de snelst groeiende ondernemingen in zijn categorie en ontvangt regelmatig onderscheidingen voor de kwaliteit van zijn diensten. Het bedrijf heeft uitstekend gepresteerd op de beurs, wat vooral verklaard wordt door een sterke, niet aan Europese indexen gecorreleerde winstgroei. Turkish Airlines profiteert namelijk van bepaalde concurrentievoordelen als gevolg van een verbeterd rendement per passagier en de ontwikkeling van Istanboel als nationale en internationale hub. Gezien de onderwaardering van het aandeel en een ten opzichte van de concurrenten betere kosten-opbrengstenratio verwachten we dat de waardering zal gaan stijgen. Vooral in het derde kwartaal presteerde het bedrijf namelijk aanzienlijk beter dan de consensusverwachtingen, wat resulteerde in een herwaardering van het aandeel. Deze opwaartse druk op de koers van het aandeel werd versterkt door de val van de olieprijs in het laatste kwartaal. Ten slotte vermelden we ook Shire, dat een aanzienlijke bijdrage aan het rendement van onze portefeuille leverde. Al bijna tien jaar lang volgen we dit in zeldzame aandoeningen als aandachtsstoornissen en hyperactiviteit gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf. Toen we de Europese portefeuilles in beheer hadden genomen, wilden we onze blootstelling aan dit aandeel vergroten. Shire heeft een degelijk managementteam, dat nadrukkelijk streeft naar waardecreatie voor de aandeelhouders. Om die reden wil het bedrijf nieuwe veelbelovende geneesmiddelen opnemen in zijn onderzoeks- en ontwikkelingsplatform. Ondanks de verhoogde volatiliteit rond het overnamebod - dat vervolgens werd ingetrokken - door het Amerikaanse farmaceutische laboratorium AbbVie in 2014, bleven wij ons dankzij ons beleggingsproces met de nodige discipline positioneren (door onze blootstelling te verlagen tijdens de euforische periode waarin het aandeel fors steeg), zodat deze belegging zeer rendabel bleek. Pagina 17

18 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Patrimoine We hebben onze voorzichtige positionering vooral bereikt via onze afdekkingsposities op indexen. De gemiddelde aandelenblootstelling bedroeg dit jaar 33,5%. Deze posities leverden een positieve bijdrage aan het rendement van de portefeuille. Tijdens een voor de markten volatiele periode hebben we de aandelenblootstelling van het fonds actief beheerd. In dit kader hebben we geprofiteerd van de mogelijkheden die het fonds heeft om te profiteren van het dalingspotentieel van bepaalde bedrijven door short-posities op individuele aandelen in te nemen. Deze short-posities kunnen structureel zijn of meer tactisch van aard, met een kortere aanhoudingsperiode. De structurele short-posities hebben betrekking op bedrijven met een achterhaald economisch model en een zwakke concurrentiepositie, die de beleggers daarom waarschijnlijk zullen teleurstellen. Vooruitzicht en In 2014 was de deflatoire/ desinflatoire druk de enige duidelijke economische trend die wij in Europa konden ontdekken. Tijdens de laatste drie maanden van het jaar heeft deze trend zich versneld, waardoor het rendement op Europese staatsobligaties een historisch laag niveau bereikte. We verwachten dat deze ontwikkeling zal aanhouden en het verbaast ons niet dat aan het begin van 2015 de inflatie in de eurozone negatief is geworden. Naast deze deflatoire druk bestaan er diverse andere risico's (geopolitiek risico in Rusland/Oekraïne, politieke onzekerheid in Griekenland enz.). We verwachten dan ook dat de in het laatste kwartaal van 2014 teruggekeerde volatiliteit zal aanhouden. We zijn ervan overtuigd dat het in deze context van cruciaal belang is bedrijven te vinden met een sterk prijszettingsvermogen die in staat zijn om hun inkomsten te laten groeien, hun marktaandeel te verdedigen en aldus waarde te creëren voor hun aandeelhouders. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstig rendement. Reglementaire informatie Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Euro-Patrimoine heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. Er wordt op gewezen dat wij geen enkele positie hebben in de sector antipersoneelmijnen. In 2015 gaan we verder met de invoering van niet-financiële criteria in onze beheerstrategie. Wij zijn van mening dat goed ondernemingsbestuur, een sociaal beleid dat de ontwikkeling van menselijk kapitaal bevordert en respect voor het milieu belangrijke factoren zijn voor de groei van ondernemingen. Pagina 18

19 CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement Beheersverslag Aan het eind van boekjaar 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement een stijging van +11,35% (rendement van het deelbewijs F EUR acc LU ), waarmee het fonds het minder goed deed dan zijn referentie-indicator (+18,61%). CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement heeft in eerste halfjaar te lijden gehad van zijn op een versnelling van de Amerikaanse groei gerichte positionering en het risico dat samenhangt met een rentestijging. Door de tegenvallende bbp-groei in de Verenigde Staten over het eerste kwartaal van 2014 kon ons thema Amerikaanse groei niet aan het resultaat bijdragen en bleef het verwachte positieve uitstralingseffect op de opkomende landen en Japan beperkt. De groeivertraging deed bovendien de Amerikaanse lange rente terugvallen, waardoor de dollar niet kon opveren tegenover de euro. Tijdens de tweede helft van 2014 werden de signalen die wezen op een door deflatoire druk geteisterde wereldeconomie steeds sterker, waardoor de volatiliteit op de aandelenmarkten weer toenam. Dit nieuwe klimaat vereist een flexibele aanpak, zodat de volatiliteitspieken kunnen worden opgevangen met een actief beheer van de aandelenblootstelling. Uitgaande van deze nog altijd lage groeiverwachting voor de wereldeconomie was CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement voorzichtig gepositioneerd en lag het accent op een selectie van bedrijven met over het algemeen goed voorspelbare resultaten en een sectorallocatie die defensiever was dan in het eerste kwartaal van Dankzij het dynamisch beheer van de aandelenblootstelling konden we onze activa tijdens de terugval van de markten in oktober beschermen. In de loop van het jaar werd de conjunctuurgevoeligheid van de portefeuille verlaagd ten gunste van waarden die in staat zijn goed te presteren in een klimaat van zwakke groei. - We hebben onze blootstelling aan de financiële sector verlaagd (van 32% tot 17% van het belegd vermogen), vooral door onze posities in Amerikaanse financiële dienstverleners te verlagen. Aangezien wij een verslechtering van het macro-economische klimaat in Europa verwachten, hebben wij onze beleggingen in de Europese banksector volledig verkocht. - We hebben ons thema wereldleiders versterkt door bedrijven met een goed voorspelbare winstgroei en solide fundamenten toe te voegen. Zo hebben wij posities in Visa en Mastercard geopend om te profiteren van hun positie als leverancier van betaaloplossingen met een constant transactievolume. Ook hebben we onze beleggingen in de farmaceutische sector verhoogd, vooral via de aankoop van Shire en Bayer. In de tweede helft van 2014 leverde onze defensievere allocatie in een context van opnieuw toenemende volatiliteit een positieve bijdrage aan het rendement van CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement. Ook onze strenge selectie in het opkomende universum wierp in 2014 zijn vruchten af, zoals bleek uit onze beleggingen in India (bijv. ICICI Bank) en China (AIAGroup). Het rendement werd ook ondersteund door onze aandelen in de sector duurzame consumptiegoederen, zoals Altice en Comcast. Ook het feit dat een groot aantal activa in dollar luidde, had een positieve invloed op het rendement van CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement. Aan het begin van 2015 blijven we bij de samenstelling van onze portefeuille de voorkeur geven aan een zeer select aantal groeiaandelen met een grote voorspelbaarheid, in combinatie met een actief beheer van de aandelenblootstelling. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstig rendement. Pagina 19

20 CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement Beheersverslag Reglementaire informatie Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) Wat betreft de ESG MSCI-criteria heeft CARMIGNAC PORTFOLIO - Investissement ten opzichte van zijn index wel enkele punten verloren door zijn grote blootstelling aan de opkomende markten. 80% van onze portefeuille heeft echter de rating B of hoger en bijna 21% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. In de sectoren gezondheidszorg en telecommunicatie presteren wij aanzienlijk beter dan onze referentie-index. Ook op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid doet het fonds, wat betreft het naleven van sociale normen door toeleveranciers, de beveiliging van financiële producten en de toegang tot communicatie, het beter dan zijn referentie-index. Onze portefeuille bevat onder andere aandelen in het Spaanse bedrijf Inditex, dat de maximale rating van AAA kreeg toegewezen (rating MSCI ESG). Vooral doordat veel werk wordt uitbesteed, heeft het toepassen van maatschappelijke normen consequenties voor met name de textielsector. Inditex heeft zich op positieve wijze onderscheiden door zijn rigoureuze aanpak op dit gebied. Het bedrijf heeft een ecosysteem van lokale leveranciers opgezet dat aansluit op de organische groei van de groep. Dit verantwoord systeem werd verkozen boven de klassieke aanpak, die bestaat uit het inzetten van een complex netwerk van toeleveranciers en tussenpersonen die vaak aan de andere kant van de wereld zijn gevestigd. Deze keuze zou in de textielindustie een concurrentievoordeel kunnen worden en draagt bij aan de structerering van het "fast fashion" assortiment van Inditex. In het algemeen blijven wij attent op deze maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. In de opkomende landen besteden wij dan ook bijzondere aandacht aan corporate governance en de kwaliteit van de bedrijfsleidingen. Pagina 20

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV R.C.S. B 70.409. Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/13. Pagina 1. Vrije vertaling

CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV R.C.S. B 70.409. Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/13. Pagina 1. Vrije vertaling CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV R.C.S. B 70.409 Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/13 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. Pagina 1 CARMIGNAC PORTFOLIO Inhoudsopgave Pagina Organisatie

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 11.03.2016 IS DIT HET MOMENT OM NAAR DE ENERGIESECTOR TERUG TE KEREN? 11.03.2016 Voornaamste aandachtspunten Na de problemen die de energiesector de afgelopen twaalf maanden heeft gekend,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 04.05.2017 I. EEN BEPROEFDE BENADERING VAN OPKOMENDE MARKTEN Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine: Beleggen in opkomende economieën 04.05.2017 De afgelopen jaren hebben de opkomende

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 18.05.2016 BRAZILIË - AFZETTINGSPROCEDURE TEGEN DILMA ROUSSEFF 18.05.2016 De springplank van Brazilië naar economische en politieke vooruitgang is in aantocht, maar het land staat voor

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 Persbericht Parijs, 14 november 2013 Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 De markten profiteren van de overvloedige liquiditeit en de gematigde groei van de wereldeconomie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 18.11.2016 CARMIGNAC PATRIMOINE: WAT GAAT ER GEBEUREN NU TRUMP IS GEKOZEN? 18.11.2016 Er zijn grenzen aan de impact van monetair beleid. Ondanks de jarenlange monetaire verruiming en

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Hete winter. 11 januari 2016

Hete winter. 11 januari 2016 11 januari 2016 Hete winter Het is tot nu toe niet alleen een hete winter wat het weer betreft. Verhitte emoties op de beurs zorgden voor een zwak slot van 2015 en een zeer slechte start van het nieuwe

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Dieper graven in opkomende economieën

Dieper graven in opkomende economieën F L A S H N O T E 25.10.2016 FOCUS 2: BOUWEN OP DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN AZIË Dieper graven in opkomende economieën 25.10.2016 De Filipijnse cementsector zit sinds 2011 sterk in de lift en realiseerde

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE MEI 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 16.03.2017 VOORUITZICHTEN VOOR BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Dankzij onze aanpak zonder beperkingen kunnen we kansen grijpen, zoals we onlangs deden in het financiële, grondstoffen- en

Nadere informatie