CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14. Vrije vertaling. Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B 70 409. Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14. Vrije vertaling. Pagina 1"

Transcriptie

1 CARMIGNAC PORTFOLIO BEVEK R.C.S. B Jaarverslag (gecontroleerd) op 31/12/14 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. Pagina 1

2 CARMIGNAC PORTFOLIO Inhoudsopgave Pagina Organisation 4 Algemene informatie 5 Beheerverslag 6 Auditverslag 25 Financiële staten op 31/12/14 28 Belangrijkste cijfers van de laatste 3 boekjaren 32 Effectenportefeuille op 31/12/14 41 Grande Europe 41 Commodities 43 Emerging Discovery 45 Global Bond 47 Capital Plus 49 Emerging Patrimoine 52 Emergents 55 Euro-Entrepreneurs 57 Euro-Patrimoine 59 Investissement 61 Patrimoine 63 Sécurité 69 Investissement Latitude 73 Capital Cube 76 Greater China 77 Geografische en economische spreiding 78 Grande Europe 78 Commodities 80 Emerging Discovery 81 Global Bond 83 Capital Plus 84 Emerging Patrimoine 85 Emergents 87 Euro-Entrepreneurs 89 Euro-Patrimoine 91 Investissement 93 Patrimoine 95 Sécurité 97 Investissement Latitude 99 Capital Cube 101 Greater China 102 Toelichtingen bij de financiële staten 103 Pagina 2

3 CARMIGNAC PORTFOLIO Inhoudsopgave Pagina Niet-gecontroleerde informatie 149 Geen enkele inschrijving mag uitsluitend op basis van deze financiële staten worden geregistreerd. Een geldige inschrijving kan slechts worden uitgevoerd na overhandiging van het geldende prospectus, vergezeld van het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dat laatste recenter is dan het jaarverslag. Pagina 3

4 CARMIGNAC PORTFOLIO Organisatie Zetel van de vennootschap CARMIGNAC PORTFOLIO, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Raad van Bestuur: Voorzitter De heer Edouard CARMIGNAC President - Algemeen Directeur van Carmignac Gestion Bestuurder van Carmignac Gestion Luxembourg Leden Directie: Leden De heer Jean-Pierre MICHALOWSKI Adjunct-Algemeen Directeur van CACEIS De heer Eric HELDERLE Voorzitter van Carmignac Gestion Luxembourg Algemeen gedelegeerd directeur van Carmignac Gestion De heer Simon PICKARD Beheerder, Carmignac Gestion De heer Eric HELDERLE Afgevaardigd bestuurder De heer Antoine BRUNEAU, directeur Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Domiciliëringsagent, administratief agent, registerhouder, transfer- en betaalagent: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Financieel Beheerder: Carmignac Gestion Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Distributeur: Carmignac Gestion Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Erkend accountantsbureau: PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg Financiële diensten: In Luxemburg: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg In Frankrijk: CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, F Paris Vertegenwoordiger, distributeur en betaalagent voor Zwitserland: Banque Genevoise de Gestion, 15, rue Toepffer, CH-1206 Genève, Suisse De statuten, het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en de lijst van aan- en verkopen voor het fonds tijdens het boekjaar kunnen kosteloos worden verkregen bij de vertegenwoordiger in Zwitserland en bij de zetel van de SICAV. Pagina 4

5 Algemene informatie CARMIGNAC PORTFOLIO De statuten en de wettelijke verklaring ("notice légale") van CARMIGNAC PORTFOLIO (de "SICAV") zijn neergelegd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg, waar elke belangstellende ze kan raadplegen of er een kopie van kan krijgen. De SICAV is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (handelsregister) van Luxemburg onder het nummer B Het uitgifteprospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening van de SICAV, en bij de zetel van de SICAV. De netto-inventariswaarde wordt iedere gemeenschappelijke bankwerkdag in Luxemburg en Parijs berekend. De netto-inventariswaarde en de uitgifte- en terugkoopprijs kunnen eveneens worden aangevraagd bij de zetel van de SICAV en bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening, alsmede op de website van Carmignac Gestion op het volgende adres: Alle berichten aan de aandelenhouders worden gepubliceerd in de "d'wort" evenals, voor zover de Luxemburgse wet dat vereist, in het Mémorial. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De compartimenten CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Cube en CARMIGNAC PORTFOLIO - Greater China werden geïntroduceerd op respectievelijk 2 juni 2014 en 17 oktober Pagina 5

6 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe Over heel 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe een rendement van 10,32% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) en bleef daarmee voor op zijn referentie-indicator, die met 7,20% steeg. Het jaar werd gekenmerkt door de komst van een nieuw Europees beheerteam en de invoering van een nieuw beleggingsproces. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar heeft het nieuwe beheerteam de portefeuille aangepast. In die periode werd ongeveer 80% van de posities van het fonds gewijzigd. De nieuwe beheerstijl wordt gekenmerkt door een uitgesproken "bottom-up"-aanpak, die uitgaat van de waardering van effecten. De leden van het nieuwe beheerteam leggen zich vooral toe op aandelen waar zij sterk van overtuigd zijn, waarop zij een visie hebben die ingaat tegen de marktconsensus en die duidelijk aantoonbare katalysatoren vertonen. Ook een asymmetrisch risico-rendementsprofiel speelt een essentiële rol bij de aandelenselectie. Begin 2014 heerste er in Europa een klimaat van zwakke groei en de waardering van Europese aandelen leek ons aan de hoge kant. Daarom kozen we in die periode voor een voorzichtige positionering. Ondanks onze voorzichtige houding tegenover aandelen in het algemeen zagen we nog altijd aantrekkelijke beleggingskansen. In onze zoektocht naar beleggingen concentreerden wij ons op bedrijven met een duidelijk groeiplan en op de risico/rendementsverhouding van onze beleggingen. Uit de verhoogde deflatoire druk en de stijging van de volatiliteit op de marken tijdens het laatste kwartaal van het jaar bleek dat onze voorzichtige opstelling en onze interpretatie van de situatie op de markt de juiste waren. Het fonds heeft over de afgelopen periode een positief resultaat geboekt en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Deze outperformance is grotendeels te danken aan ons rigoureuze effectenselectieproces en onze capaciteit om aandelen met een asymmetrisch risico-rendementsprofiel en unieke waardekatalysatoren te identificeren. Zo hebben de waarden waar wij het sterkst van overtuigd zijn, met onze twee grootste posities Altice en Numericable aan kop, uitstekend gepresteerd. Om te profiteren van de consolidatie van de Franse telecommunicatiesector hadden we in het kader van de beursgang van Altice aan het begin van het jaar een positie in deze internationale kabelmaatschappij geopend. De fusie van SFR en Numericable zou naar onze mening aanzienlijke synergievoordelen opleveren en kunnen leiden tot een aantrekkelijk en zeer scherp geprijsd dienstenaanbod. Niet alleen werd de overname van SFR in goede banen geleid, maar Altice maakte ook een tweede transactie bekend, te weten de overname voor enkele miljarden euro's van de activiteiten van Portugal Telecom in Portugal. Hierdoor kon het bedrijf zich ontwikkelen tot één van de marktleiders in deze sector. Ook Turkish Airlines, een andere kernpositie van onze portefeuille, behoorde tot de best presterende posities van het fonds. Deze luchtvaartmaatschappij is een van de snelst groeiende ondernemingen in zijn categorie en ontvangt regelmatig onderscheidingen voor de kwaliteit van zijn diensten. Het bedrijf heeft uitstekend gepresteerd op de beurs, wat vooral verklaard wordt door een sterke, niet aan Europese indexen gecorreleerde winstgroei. Turkish Airlines profiteert namelijk van bepaalde concurrentievoordelen als gevolg van een verbeterd rendement per passagier en de ontwikkeling van Istanboel als nationale en internationale hub. Gezien de onderwaardering van het aandeel en een ten opzichte van de concurrenten betere kosten-opbrengstenratio verwachten we dat de waardering zal gaan stijgen. Vooral in het derde kwartaal presteerde het bedrijf namelijk aanzienlijk beter dan de consensusverwachtingen, wat resulteerde in een herwaardering van het aandeel. Deze opwaartse druk op de koers van het aandeel werd versterkt door de val van de olieprijs in het laatste kwartaal. Ten slotte vermelden we ook Shire, dat een aanzienlijke bijdrage aan het rendement van onze portefeuille leverde. Al bijna tien jaar lang volgen we dit in zeldzame aandoeningen als aandachtsstoornissen en hyperactiviteit gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf. Toen we de Europese portefeuilles in beheer hadden genomen, wilden we onze blootstelling aan dit aandeel vergroten. Shire heeft een degelijk managementteam, dat nadrukkelijk streeft naar waardecreatie voor de aandeelhouders. Het bedrijf wil daarom nieuwe veelbelovende geneesmiddelen opnemen in zijn onderzoeks- en ontwikkelingsplatform. Ondanks de verhoogde volatiliteit rond het overnamebod - dat vervolgens werd ingetrokken - door het Amerikaanse farmaceutische laboratorium AbbVie in 2014, bleven wij ons dankzij ons beleggingsproces met de nodige discipline positioneren (door onze blootstelling te verlagen tijdens de euforische periode waarin het aandeel fors steeg), zodat deze belegging zeer rendabel bleek. Pagina 6

7 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe Vooruitzichten In 2014 was de deflatoire/ desinflatoire druk de enige duidelijke economische trend die wij in Europa konden ontdekken. Tijdens de laatste drie maanden van het jaar heeft deze trend zich versneld, waardoor het rendement op Europese staatsobligaties een historisch laag niveau bereikte. We verwachten dat deze ontwikkeling zal aanhouden en het verbaast ons niet dat aan het begin van 2015 de inflatie in de eurozone negatief is geworden. Naast deze deflatoire druk bestaan er diverse andere risico's (geopolitiek risico in Rusland/Oekraïne, politieke onzekerheid in Griekenland enz.). We verwachten dan ook dat de in het laatste kwartaal van 2014 teruggekeerde volatiliteit zal aanhouden. We zijn ervan overtuigd dat het in deze omstandigheden van cruciaal belang is bedrijven te vinden met een sterk prijszettingsvermogen die in staat zijn om hun inkomsten te laten groeien, hun marktaandeel te verdedigen en aldus waarde te creëren voor hun aandeelhouders. ESG-criteria In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. Er wordt op gewezen dat wij geen enkele positie hebben in de sector antipersoneelmijnen. In 2015 gaan we verder met de invoering van niet-financiële criteria in onze beheerstrategie. Wij zijn van mening dat goed ondernemingsbestuur, een sociaal beleid dat de ontwikkeling van menselijk kapitaal bevordert en respect voor het milieu belangrijke factoren zijn voor de groei van ondernemingen. Pagina 7

8 CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities behaalde in 2014 een rendement van +7,86% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) en deed het daarmee beter dan zijn referentie-indicator, die een verlies van 2,23% noteerde stond in het teken van de scherpe daling van de olieprijzen. De prijs van Brent-olie en van ruwe WTI-olie daalde tijdens het vierde kwartaal met respectievelijk 39% en 41%. Deze terugval werd vooral veroorzaakt door een belangrijke wijziging in het beleid van de OPEC. Ook de groeivertraging aan de vraagzijde en de sterke Amerikaanse dollar drukten de olieprijzen. De Amerikaanse dollarindex steeg in het vierde kwartaal met 5%. Door de sterke dollar kwamen alle grondstoffen, die hoofdzakelijk in dollar luiden, onder druk te staan. De koperprijs daalde de afgelopen periode met -7,1%, goud met 2,4%, ijzererts met -3,05% en steenkool met -11%. Het is natuurlijk bijzonder moeilijk om het fonds volledig af te schermen tegen deze extreem hoge druk op de grondstoffenprijzen. In deze context hadden onze posities in exploratie- en productiebedrijven, ondanks onze defensieve positionering, te lijden van de instorting van de prijzen, vooral in het segment van de Amerikaanse schalie-olie. Oasis Petroleum (-52%) en Whiting Petroleum (-46%) kregen de zwaarste klappen, evenals onze internationale midcaps Gran Tierra (-40%) en Bankers Petroleum (-24%). Toch leverden onze beleggingen in de energiesector als geheel een positieve bijdrage dankzij de stijging van onze pijpleidingexploitanten, zoals Enbridge (+ 37%), en onze raffinaderijen, zoals Valero (+13%). Hoewel 2014 een moeilijk jaar was voor de koersen van natuurlijke hulpbronnen waren onze beleggingen in de sector gediversifieerde metalen en mineralen en onze diversificatiestrategieën ten gunste van grondstoffengerelateerde industriële ondernemingen bijzonder winstgevend. In dit verband zijn de uitstekende prestaties van onze aandelen 3M, West Fraser Timber en International Paper, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden, vermeldenswaardig. Onze derivatenstrategieën (op aandelen, valuta's en indexen) hebben het rendement van de portefeuille fors ondersteund en leverden het afgelopen jaar een bijdrage van +5,48%. Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het slechter dan de referentie-indicator. Toch heeft bijna 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en meer dan 20% van de portefeuille een rating tussen A en AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral op het criterium goed ondernemingsbestuur, waarin het beter presteert dan de referentie-indicator. In dit verband wijzen wij er ook op dat het fonds op de criteria milieukansen en aan biodiversiviteit gerelateerde kansen hoog scoort en beter presteert dan zijn referentie-index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Pagina 8

9 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Discovery In 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Discovery een rendement van +13,12% (deelbewijs A EUR acc Code ISIN LU ), tegen +12,98% voor de referentie-indicator. In een moeilijk jaar waarin de wereldwijde economische groei vertraagde en de grondstoffenprijzen aanzienlijk daalden, wat tot een hogere volatiliteit op de opkomende markten leidde, hebben de door ons geselecteerde waarden goed standgehouden. In het kielzog van de dalende olieprijs zijn de beursindexen van olie-exporteurs als Colombia, het Midden- Oosten en Rusland ook gezakt. In deze moeilijke context heeft onze Colombiaanse portefeuille, die een belangrijke positie in het fonds inneemt, dankzij de goede prestaties van onze aandelen Banco Davivienda en Cementos Argos goed stand gehouden. Verder bleek onze effectenselectie in het Midden-Oosten en Rusland positief uit te pakken; onze aandelen Aramax en Lenta zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Hoewel het laatste kwartaal moeilijk was, hebben onze Mexicaanse beleggingen fors bijgedragen aan het rendement van het fonds. In dit verband wijzen we op de sterke stijging van onze aandelen Fibra Terrafina en Industrias Bachoco. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Dankzij de benoeming van een nieuwe regering kenden onze Indiase waarden een uitzonderlijk jaar (+117,6%), wat onze optimistische visie op de economie van dit land bevestigt. Onze bedrijven Shree Cement, Apollo Tyres en LIC Housing, die actief zijn in sectoren met een lage penetratiegraad, behoorden tot de best presterende aandelen van het fonds. Onze Chinese posities noteerden echter een matige groei. Hoewel sommige waarden fors zijn gestegen, hadden onze Chinese beleggingen als geheel een licht negatieve impact op het rendement door de bezorgdheid onder beleggers over het tempo van de Chinese groei. Dit fonds houdt geen rekening met de ESG-criteria. Pagina 9

10 CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond Beheersverslag In 2014 noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond een rendement van +13,78% (deelbewijs A EUR acc Code ISIN LU ) en presteerde daarmee iets minder goed dan de referentie-indicator (+14,63%). Staatsobligatiegedeelte Door de tegenvallende macro-economische cijfers en de aanhoudend lage inflatie in de eurozone, die bovendien wordt geremd door de historische terugval van de olieprijs in de tweede helft van het jaar, hebben we onze allocatie ten gunste van staatsobligaties van perifere landen gehandhaafd. Deze categorie blijft profiteren van de zeer accommoderende houding van de ECB om de toenemende deflatoire druk in Europa tegen te gaan. Vooral de 10-jaarsrente op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties is het afgelopen jaar fors gedaald, wat gedurende de hele periode een positieve impact had op het rendement van het fonds. Onze voorzichtige positionering ten aanzien van obligaties van G4-landen, vooral de Britse en Japanse staatsobligaties tijdens het eerste halfjaar, pakte nadelig uit. Door een vertraging van de wereldwijde economische activiteit, waardoor de belangrijkste centrale banken een accommoderend beleid handhaafden, is de rente in deze landen gedaald. Verder is de fraaie stijging van onze Nieuw-Zeelandse staatsobligaties (voorzien van een AAA-rating) het vermelden waard. Door de scherpe daling van de inflatie in Nieuw-Zeeland, die in het 3e kwartaal op 1% lag, heeft de centrale bank namelijk de verkrapping van haar monetair beleid onderbroken, waardoor de rente is gedaald. De komende maanden zal naar verwachting het verschil in monetair beleid tussen de diverse centrale banken een rol blijven spelen. Wij geven derhalve de voorkeur aan Europees staatspapier en bepaalde posities op aantrekkelijke rentecurves, zoals die van Nieuw-Zeelandse obligaties. Kredietgedeelte De allocatie van het fonds naar bedrijfsobligaties heeft het resultaat in 2014 fors ondersteund, vooral dankzij onze selectie van obligaties van Europese financiële instellingen. Voor achtergestelde bankobligaties, en dan vooral de voorwaardelijk converteerbare, was het een volatiel jaar omdat de technische factoren in 2014 ongunstig waren. Ondanks deze volatiliteit zijn onze bankwaarden flink gestegen dankzij de uitkomst van de stresstests, die aan het eind van het jaar door de ECB werden bekendgemaakt. Het kredietgedeelte vertegenwoordigde aan het eind van het jaar bijna 24% van het fondsvermogen, waarvan 19% Europese bankobligaties. De komende maanden zullen deze activa naar verwachting profiteren van het actieve beleid van de ECB en de verdergaande balansopschoning van de Europese financiële instellingen, wat een gunstig proces is voor obligatiehouders. Valutagedeelte Onze valutastrategieën leverden in 2014 een zeer positieve bijdrage. De belangrijkste trends die wij in de zomer van 2014 hadden geconstateerd, hielden aan tot het eind van het jaar. De euro is verder gedaald tegenover de dollar als gevolg van de vele uitspraken van de leden van de ECB en de publicatie van steeds slechtere inflatiecijfers, waardoor de vrees voor deflatie in de eurozone toenam. Onze hoge blootstelling aan de dollar pakte derhalve gunstig uit. Ook onze tactische positionering in het Britse pond en de yen, met het oog op de door de Japanse en Britse centrale bank genomen maatregelen, had een positieve impact op het fondsrendement. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd. Gekeken wordt naar de drie belangrijkste pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. 97% van onze portefeuille heeft een rating van B of hoger en meer dan 83% van de portefeuille heeft een rating van BBB tot AAA. Wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid bevindt het fonds zich op hetzelfde niveau als de ESG-indicator en presteert het vooral beter op het gebied van personeelsbeheer en beveiliging van financiële producten. Onze portefeuille bevat onder andere aandelen in het Spaanse bedrijf BBVA, dat de maximale rating van AAA kreeg toegewezen (rating MSCI ESG). In het algemeen blijven wij attent op deze maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. Pagina 10

11 CARMIGNAC PORTFOLIO - Capital Plus Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus is over het hele jaar 2014 met 1,98% gestegen (deelbewijs A EUR acc code ISIN LU ) en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+0,10%). Door de positionering van de portefeuille actief te beheren om deze aan te passen aan het marktrisico en het nieuwe wereldwijde macro-economische klimaat, zijn we er in geslaagd de volatiliteit op jaarbasis onder de doelwaarde van 2,5% te houden. Rendement Al onze rendementsaanjagers (rente, krediet, valuta's en aandelen) hebben het afgelopen jaar een positieve bijdrage geleverd, waarbij het obligatiegedeelte van de portefeuille tot de best presterende componenten behoorde. Deze maatregelen van de ECB om de groeiende deflatiedruk tegen te gaan en de teleurstellende macro-economische situatie in de eurozone te verbeteren deden de rente van de perifere eurolanden verder dalen. Onze Italiaanse, Spaanse en Portugese staatsobligaties zijn daardoor flink gestegen en leverden een positieve bijdrage aan het fondsrendement. We hebben al vanaf de zomer van deze rally gebruikgemaakt door winst te nemen en onze allocatie terug te brengen van gemiddeld 45% in het eerste halfjaar tot 10% in het tweede. In het kredietgedeelte hebben we ons bij de effectenselectie volledig geconcentreerd op de financiële sector, waarbij we de voorkeur gaven aan de Europese markt. Dankzij het accommoderende beleid van de ECB en de sanering van de banksector in de eurozone pakte deze strategie goed uit. Verder konden we dankzij de valutastrategie van het fonds, die in 2014 de voorkeur gaf aan de dollar ten opzichte van de euro, profiteren van de stijging van de Amerikaanse munt. De dollar heeft namelijk profijt getrokken van het steeds grotere verschil in groei en in monetair beleid tussen de Verenigde Staten en Europa. In het aandelengedeelte ten slotte leverde ons actieve beheer en onze flexibele blootstelling, die beperkt is tot 10% van het fondsvermogen, een positieve bijdrage. Onze posities op de Europese markten pakten ongunstig uit, maar dit verlies werd gecompenseerd door de winst uit een tactische blootstelling aan de Japanse en Amerikaanse markten. Vooruitzichten 2015 De komende maanden zullen de wereldwijde economische vertraging en de lage inflatie naar verwachting resulteren in een aanhoudend soepel monetair beleid in de ontwikkelde landen en de meeste opkomende landen. In de Verenigde Staten zal de Fed waarschijnlijk vóór eind 2015 een renteverhoging doorvoeren; de Europese en Japanse centrale bank zullen daarentegen een meer accommoderend beleid moeten voeren om de groei en de kredietverlening in hun geografische zones te ondersteunen. Als antwoord op deze ontwikkelingen zetten we de spreiding van het portefeuillerisico voort door in het valutabeleid de voorkeur te geven aan de dollar, de algemene modified duration te verhogen, bij de aandelenblootstelling voor defensieve sectoren te kiezen en een positie in obligaties van Europese financiële instellingen in te nemen. Pagina 11

12 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine Na een over het algemeen moeilijk jaar voor de opkomende markten noteerde CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine een rendement van +5,26% (deelbewijs A EUR acc code ISIN: LU ) tegenover +9,38% voor de referentie-index. Deze underperformance kwam tot stand in een voor de opkomende obligatie- en aandelenmarkten moeilijke en volatiele context. Obligatiegedeelte In 2014 heeft het obligatiegedeelte een positief rendement geboekt, maar bleef achter bij de referentie-indicator. Begin 2014 hebben we in lokale valuta s luidende staatsobligaties die het gevoeligst zijn voor schommelingen van de Amerikaanse rente (Brazilië, Chili, Maleisië, Thailand en de Filippijnen) verkocht en vervangen door staatsobligaties luidend in harde valuta's (euro en dollar) van opkomende landen waarvan de economieën beperkt gecorreleerd waren aan de Amerikaanse economische en monetaire cycli (Hongarije, Roemenië, Slovenië, Rusland, Indonesië en Turkije). Ook hebben we onze beleggingen in Mexicaanse staatsobligaties uitgebreid vanwege de door de regering-nieto aangenomen hervormingen van het bankwezen, het belastingstelsel en de energiesector. In een context van toenemende volatiliteit op de opkomende markten pakten deze wijzigingen goed uit. In de loop van het jaar heeft het fonds geprofiteerd van zijn positionering in Mexicaanse en Indonesische staatsobligaties. Het rendement werd ook ondersteund door onze staatsobligaties van Centraal- en Oost-Europese landen, met name Bulgarije, Hongarije en Roemenië, die het afgelopen jaar voor een positieve bijdrage zorgden. In het kredietgedeelte waren onze bedrijfsobligaties in de sectoren energie en financiële instellingen in opkomende landen winstgevend. Tijdens het laatste kwartaal werd het rendement van onze portefeuille echter gedrukt door het uitblijven van een oplossing voor de crisis in Oekraïne en het instorten van de olieprijs, waardoor de Russische activa (obligaties, aandelen en valuta's) fors in waarde daalden. Het gemiddelde rendement op in roebel luidende Russische staatsobligaties is door deze omstandigheden in drie maanden gestegen van 9% naar meer dan 14%. De munt zelf daalde met 35%. De blootstelling van het fonds aan Russisch schuldpapier was laag (2,3% van de activa) en bestond uitsluitend uit in dollar luidende staatsobligaties. Door de aanhoudend dalende olieprijs hebben we deze positie eind december volledig verkocht. Ook de politieke onzekerheid in Griekenland drukte het resultaat van onze beleggingen in Griekse staatsobligaties. Dankzij onze voorzichtige positionering ten aanzien van valuta's van opkomende landen en onze forse blootstelling aan de dollar konden we de afgelopen periode de waarde van onze activa beschermen. Aandelengedeelte In 2014 heeft het aandelengedeelte een positief rendement geboekt, maar bleef achter bij de referentie-indicator. Begin 2014 was ondanks de negatieve consensus ten aanzien van de opkomende markten de samenstelling van de portefeuille erop gericht te profiteren van mogelijke politieke hervormingen in opkomende landen, vooral in India en Mexico. Daarnaast hadden we besloten om onze posities in cyclische waarden te handhaven. We vonden de verwachtingen voor de intussen goedkoop geworden activaklasse namelijk te pessimistisch. We gingen er weliswaar van uit dat de Chinese groei zou vertragen, maar in tegenstelling tot de markt dachten wij niet dat het tot een kredietcrisis zou komen. Bovendien verwachtten wij dat het politieke klimaat in 2014 over het algemeen zou verbeteren. Hoewel dit optimisme in bepaalde landen terecht was, zoals in India, werden we benadeeld door onze beleggingen in Latijns-Amerika. In het eerste halfjaar werd het resultaat van het aandelengedeelte gedrukt door een daling van onze Braziliaanse en Mexicaanse waarden. Bovendien hadden onze beleggingen in de sectoren energie en financiële dienstverlening in de Verenigde Arabische Emiraten en de Oost-Europese landen in het tweede kwartaal te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Vooral tijdens het laatste kwartaal werd het rendement van onze portefeuille negatief beïnvloed door de instorting van de olieprijs en de gelijktijdige daling van de beurzen in de olie-uitvoerende landen. Rusland is het beste voorbeeld, maar het Midden-Oosten en Colombia bleven evenmin gespaard. We hebben de invloed op de Russische markt, en vooral op de roebel, van deze drastische daling van de olieprijs onderschat. We gingen er namelijk van uit dat Rusland, gezien de overvloedige liquiditeit binnen het lokale bankensysteem en de hoge deviezenreserves, beter in staat zou zijn dan voorheen om deze crisis het hoofd te bieden. Zo ondervond het fonds nadeel door een terugval van zijn Russische beleggingen Yandex en Lukoil. Het fonds werd ook benadeeld door zijn beleggingen in Saoedi-Arabië, zoals het petrochemische bedrijf Saudi Basic Industries, en in de Verenigde Arabische Emiraten door de daling van de projectontwikkelaar Emaar Properties. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar echter fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Tijdens de afgelopen periode hebben onze beleggingen in India en China het rendement van het fonds ondersteund. Daarbij vermelden we in het bijzonder de flinke stijging van onze waarden ICICI Bank, Tata Motors en Baidu, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden. Pagina 12

13 Beheersverslag CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine Onze derivatenstrategieën op indexen hebben het afgelopen jaar het resultaat van het fonds over het algemeen gedrukt, met een negatieve bijdrage van -0,47%. Onze derivatenstrategieën op valuta's hadden een neutrale invloed op het resultaat. Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het beter dan de referentie-indicator. Bovendien heeft 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en bijna 44% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral door zijn score op de criteria milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij wijzen hierbij op de aanzienlijk hoge scores op de criteria kooldioxide-emissie, efficiënt energieverbruik en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (biodiversiteit). Wat de sectoren betreft, doen onze beleggingen in energie, basisconsumptiegoederen, duurzame consumptiegoederen, technologie en telecommunicatie het beter dan de index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Pagina 13

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Lux International Strategy

Lux International Strategy JAARVERSLAG (GEREVISEERD) Per 31 december 2012 Lux International Strategy SICAV (R.C.S. B 52470) www.ca-luxembourg.com Lux International Strategy Inhoudstafel Table des Matières Beheer en administratie

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Sinds Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD aanvang, maand 3M

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

verder herstel in 2015

verder herstel in 2015 verder herstel in 2015 Beleggingsstrategie december 2014 Inhoud Verder herstel in 2015 2 Waak voor extreme risico s 3 Sterker mondiaal herstel in 2015 4 Angst voor deflatie wordt overdreven 5 Centrale

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie