25 JAAR STICHTING NETWE U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 JAAR STICHTING NETWE U"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 INHOUD 3 VOORWOORD 5 25 JAAR STICHTING NETWERK 7 PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING 11 JEUGD-, JONGEREN- & WIJKWERK 11 JEUGD 15 JONGEREN 19 NETWERK IN DE REGIO 20 MANIFESTO 22 VOLWASSENEN 26 OUDEREN 29 OPBOUWWERK 32 BLOKKER 33 BANGERT EN OOSTERPOLDER 34 VRIJWILLIGERS 35 PERSONEEL & ORGANISATIE 35 PERSONEEL 37 ORGANISATIE 41 BEHEER 43 FINANCIËN 46 JAARREKENING IN CIJFERS 50 RAAD VAN TOEZICHT EN MANAGEMENT 51 NAMEN EN ADRESSEN LOCATIES 52 NAMEN EN ADRESSEN PEUTERSPEELZALEN 53 COLOFON 2

2 VOORWOORD 2010 was voor Stichting Netwerk een gedenkwaardig jaar. Onze organisatie bestond vijfentwintig jaar, een mijlpaal die uitbundig werd gevierd en waar we in dit jaarverslag uiteraard niet aan voorbij zullen gaan. In die kwart eeuw heeft Netwerk zich als instelling van het Hoornse welzijnswerk stevig op de kaart gezet. In het voorjaar stond een groot aantal activiteiten in het teken van ons zilveren jubileum. Het enthousiasme waarmee de jubileumactiviteiten door jong en oud in onze stad werden ontvangen, was hartverwarmend. Terugkijkend, en dat geldt voor alles wat onze instelling doet en waar zij voor staat, valt des te meer op hoezeer alle geledingen van onze organisatie in elkaar grijpen, waarin het een het ander aanvult en het een niet los kan staan van het ander. Inderdaad, een netwerk. Het jaar verliep op meer fronten naar volle tevredenheid. Het huiswerkproject Goal liet wederom zien hoe met bescheiden middelen veel kan worden bereikt. Groot is de behoefte bij jongeren aan inlopen. Drukbezocht zijn de eetsoos en maaltijddialogen in de wijkcentra. Succesvol blijven de activiteiten waarin taal de sleutel is tot contact. Heel geslaagd is ook de unieke opleiding mbo-1, die vrouwen zelfredzaam maakt. In Blokker is dankzij de nieuwe jongerenruimte de overlast van de jeugd teruggedrongen. In de Grote Waal boekt het preventieteam succes; het gevoel van onveiligheid is afgenomen. Een andere positieve ontwikkeling is dat we steeds meer jongeren als vrijwilliger kunnen verwelkomen, van wie velen zelf als kind ooit meededen aan onze activiteiten. Opvallend daarbij is dat zij veel jobhoppen. In het najaar heeft de gemeente zware bezuinigingen aangekondigd. We zullen alle zeilen moeten bijzetten. Maar Stichting Netwerk heeft zich in de afgelopen vijfentwintig jaar dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vele vrijwilligers bewezen als een dynamische en onmisbare organisatie met een heldere missie die iederéén aangaat en tot doel heeft onze stad leefbaar en veilig te houden, nu en in de toekomst. Daarom zien we ook de komende vijfentwintig jaar met vertrouwen tegemoet. Anky Weiland, directeur-bestuurder Stichting Netwerk Juli

3 25 JAAR Stichting Netwerk, de Hoornse koepel voor het welzijnswerk, de wijkcentra en peuterspeelzalen, stond in 2010 uitvoerig stil bij haar zilveren jubileum. Sinds 1985 verzorgt de welzijnsorganisatie activiteiten voor álle Hoornse burgers om met elkaar te zorgen voor een mooie, leefbare, schone en veilige stad. Het zijn activiteiten voor jong tot oud, gericht op ontmoeting, opvang, educatie en creativiteit, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De activiteiten, ontwikkeld door ervaren beroepskrachten en uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers, zijn afgestemd op de wensen van bewoners en spelen in op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Ter ere van het jubileum werd een gevarieerd feestprogramma gepresenteerd in de vorm van festiviteiten en activiteiten voor iedereen. Ze illustreerden ook hoezeer alle geledingen van de organisatie als een netwerk met elkaar verbonden zijn. De reeks van festiviteiten werd geopend op zaterdag 13 maart in poppodium en cultuurcentrum voor jongeren Manifesto met zangeres Leona en haar funk-/soulband. Speciaal voor senioren was er een optreden van het koor Vivace en het trio Unicorn (Keltische volksmuziek) in wijkcentrum Risdam. 25 JAAR STICHTING NETWERK Peuters en Dirk Scheele Op maandag 15 maart traden de band Ch!pz en zanger Dirk Scheele op in schouwburg Het Park, respectievelijk voor de jeugd en de kleintjes. Alle 680 kinderen die in Hoorn een peuterspeelzaal van Netwerk bezoeken, mochten met hun vader of moeder naar het theater. Hetzelfde gold voor de vijf schoolklassen van basisscholen die een prijs hadden gewonnen met de schilderwedstrijd van Netwerk: de kleuterklassen van de Van Bockxmeerschool, Dynamis, basisschool Roald Dahl en De Duiventil en groep 3 van de Ichtusschool. 75 klassen namen aan de wedstrijd deel. Liedjeszanger en acteur Dirk Scheele bleek dankzij de tv razend populair bij de peuters en kleuters te zijn. 'Geweldig dat de scholen massaal hebben meegedaan' Jeugd en Ch!pz Een eclatant succes was het festijn voor de jeugd, met dank aan Ch!pz, een populaire Nederlandse popgroep die tot het einde van 2010 (inter)nationaal actief was. In de periode voorafgaand aan het optreden in Het Park organiseerde het jeugdteam van Netwerk een 'Ch!pz Dance Xper!enz'. Liefst 76 groepen van de Hoornse basisscholen - in totaal zo'n 1900 kinderen - namen deel aan deze wedstrijd. Alle klassen studeerden tijdens de gymles een dans in op een lied van de band, maakten van het resultaat een videoclip die vervolgens door een jury werd beoordeeld. Deze bekeek zo'n tachtig filmpjes.,,het is geweldig dat scholen hier zo massaal aan hebben meegedaan,'' aldus een van de jurerende jeugdwerkers. Ik heb zeer ontroerende filmpjes gezien. Ik had ze allemaal wel willen laten winnen, maar helaas was het aantal plaatsen beperkt. De allerbeste groep van de winnaars was uiteindelijk groep 5 van de St. Jozefschool in Blokker, die een Meet & Greet met Ch!pz verdiende. De climax Hét hoogtepunt was op 27 mei in de schouwburg het jubileumfeest voor de vele vrijwilligers, medewerkers en andere genodigden. Onderdeel van het door de bezoekers zeer gewaardeerde programma was een breed opgezette show, verzorgd door twintig modeontwerpers. De creaties van talentvolle Hoornse modeontwerpers werden geshowd door de dames van Wildvreemd, die de programma-onderdelen met zang, dans en voordracht op een speelse manier aan elkaar regen. Jongerendansgroep TjillSkillz stal de show met een choreografie op muziek van Alicia Keys ('Empire state of mind II'). Ben Cramer en Hind traden op, evenals het Hoornse talent Viviënne Wormsbecher. Verrassend was de act van oud-burgemeester Pierre Janssens die opkwam met een visnet over zijn schouder (Netwerk!) en een aan het jubileum aangepaste versie vertolkte van 'Als ik toch eens rijk was' uit de musical 'Anatevka' ('Fiddler on the roof'). Feico de Leeuw met zijn band zorgde voor de begeleiding. Na het theaterprogramma in de Hamletzaal werd het feest voortgezet in de Othellozaal, waar de gasten een lentecocktail in ontvangst namen en werden getrakteerd op een optreden van de band Groove the Princess. 5 6

4 PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING Stand van zaken Het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt is door de bank heen redelijk stabiel gebleven. Uit een tevredenheidsonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het werk door de gebruikers (ouders/verzorgers) hoog gewaardeerd wordt. 7 Sluiting en start speelzaalgroepen Het tijdig saneren van reguliere groepen op de peuterspeelzalen is dé manier om 'gezond' te blijven. In maart is een reguliere peutergroep van de Kersentuin (locatie Brederodegracht) in de Kersenboogerd gestopt. Per 1 november zijn op diezelfde speelzaal en speelzaal De Schoor totaal vier reguliere groepen omgezet in twee VVE-piramidegroepen (VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Dit is gebeurd in overleg met de gemeente én vooruitlopend op het nieuwe VVE-beleid. Omdat kinderen die een VVE-piramidegroep bezoeken vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan is het aantal dagdelen gelijk gebleven. Bij Dribbel in de wijk Bangert en Oosterpolder is een extra groep gestart; daar zijn er in totaal nu drie reguliere groepen. VVE-piramidegroep Piramide is een educatieve methode voor kinderen & tot 7 OPVOEDINGS jaar (t/m groep 3 van de basisschool) en richt zich op alle ontwikkelingsgebieden. Naast de verstandelijke ontwikkeling wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Op de VVE-piramidepeuterspeelzaal komen kinderen vier dagdelen per week. Peuterbroodje en verlengde speelzaaltijd Met het peuterbroodje (een pilot) is gestopt. In een tussentijdse evaluatie in januari werd besloten dit wegens een tekort aan deelnemers te laten vervallen. Wel is besloten om de verlengde speelzaaltijd structureel in te voeren. Dikke 8 van ouders De ouders zijn heel tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de medewerkers, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat in opdracht van de gemeente door I&O Research werd uitgevoerd. De ouders gaven een mooi cijfer: 8.1. Voor een VVE-groep kunnen nu enkel nog doelgroepkinderen worden ingeschreven. Uit de peiling onder de ouders van de peuters op de speelzalen bleek dat velen van hen dit betreuren. Wet OKE Met ingang van het nieuwe schooljaar is gestopt met het aanbieden van een derde dagdeel voor 3-jarigen dat op zich een succes was. De reden hiervan is de invoering van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) per 1 augustus, waardoor de gelden voor de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) moesten worden ingezet voor VVE-groepen (Piramide) met vier dagdelen. Netwerk voldoet aan de eisen die de wet OKE stelt, heeft de ervaring en deskundigheid in huis en bereikt voldoende doelgroepkinderen om nieuwe VVEgroepen samen te stellen. Er wordt nog een oudercommissie samengesteld. Triple P Stichting Netwerk heeft, als een van de kernpartners in de gemeente Hoorn, op alle peuterspeelzalen nu een geschoolde leidster volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma), een oorspronkelijke Australisch programma voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0-16 jaar. Centrum voor Jeugd en Gezin Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders/verzorgers en jeugd terecht voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Vanuit het CJG wordt gezorgd voor preventie en er is een goede samenwerking met preventieve voorzieningen in de wijk. Het CJG wordt gezien als hét passende antwoord en heeft als doel bestaande functies en daaruit voortvloeiende taken op het gebied van opvoeden en opgroeien te bundelen en in een samenhangend pakket van (laagdrempelige) 8

5 dienstverlening aan te bieden. Het CJG kan gezien worden als een drieluik met als onderdelen: - een fysiek inlooppunt voor informatie en advies; - één opvoed- en opgroeipraktijk; - een aansluitende aanpak waarbij het kind centraal staat (één kind, één gezin, één plan). Stichting Netwerk is samenwerkingspartner en maakt deel uit van diverse projectgroepen van het CJG. Samenwerking peuterwerk/ kinderopvang (De Driesprong) Met subsidie van de rijksoverheid is met Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) op 1 februari op twee plaatsen gestart met twee combinatiegroepen. De 3-jarigen van SKH volgen een VVEderde dagdeel bij Dribbel in Bangert en Oosterpolder en bij de Kersentuin, locatie Brederodegracht in de Kersenboogerd. De samenwerking met de kinderopvang, waarin Netwerk inspeelt op landelijk beleid, verloopt positief. Enthousiasme In een tussentijdse evaluatie hebben de leidsters, zowel van de SKH als van Netwerk, de intentie uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. Uit het enthousiasme bij alle betrokkenen blijkt dat de behoefte aanwezig is om 3-jarigen in de peuterspeelzaal een meer educatief programma aan te bieden om ze nog beter voor te bereiden op de basisschool. Er worden allerlei opties 9 onderzocht om te bezien hoe de expertise van Netwerk in de toekomst verder kan worden ingezet. En verder: * Netwerk verzorgde wekelijks tien dagdelen voor de opvang van kinderen van inburgeraars bij re-integratiebureau SagEnn. * De buurtmoeders blijven belangrijk als aanspreekpunt in de wijken, vooral op het gebied van emancipatie en integratie van gezinnen en toeleiding naar de VVE-speelzaal. Ze ondersteunen allochtone moeders bij inburgering en ontplooiing. In een begin maart gepubliceerd onderzoeksrapport werd de inzet van buurt moeders om allochtone inwoners te activeren succesvol genoemd. 10

6 JEUGD-, JONGEREN & WIJKWER JEUGD JEUGD-, JONGEREN- & WIJKWERK Stand van zaken Het team Jeugd heeft de stedelijke activiteiten vooral gecombineerd met (grote) activiteiten die in het teken stonden van het vijfentwintigjarig bestaan van Stichting Netwerk. Zo'n activiteit was Ch!pz, waaraan bijna tweeduizend basisschoolkinderen deelnamen. Het team signaleert dat het in de praktijk lastig is om 13- tot en met 15-jarigen bij activiteiten te betrekken. Het zijn tieners die zoekende zijn, die meer geïnteresseerd zijn in elkaar en de groepjes en clubjes waarvan ze deel uitmaken dan in activiteiten voor hun doelgroep. Samenwerking basisonderwijs Een project, vooruitlopend op bredeschoolinitiatieven, is gegeven in Hoorn-Noord, Risdam- Zuid en -Noord en de Kersenboogerd. Netwerk verzorgt hierbij activiteiten in de wijkcentra en deelnemende scholen, waarbij de kinderen worden uitgenodigd om aan diverse sportieve, creatieve, of educatieve activiteiten mee te doen. Dit gebeurt op vrijdag, waarbij de vakkrachten ondersteuning krijgen van veel stagiairs van het Horizon College die de kinderen ondersteunen. Zodoende worden er allerlei bruggen geslagen tussen enerzijds de kinderen van de verschillende scholen in de wijken onderling en anderzijds tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Netwerk streeft ernaar om dit project uit te breiden met meerdere samenwerkingspartners, waaronder het sportopbouwwerk en de Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Breedbeeldschool Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de Breedbeeldschool Hoorn, een initiatief van Stichting Netwerk, waarin het draait om de nieuwe media. In deze mediawijze overstap maken leerlingen uit groep 8 van de basisschool korte filmpjes met scholieren uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het project is een beginpunt van mediawijsheid: leerlingen ervaren zelf wat er allemaal kan met film en welk effect hun keuzes hebben. Leerlingen van de basisscholen het Ooievaarsnest, de Troubadour en Jules Verne werden gekoppeld aan leerlingen van de middelbare scholen De Titaan, OSG en Copernicus. De leerlingen maakten filmpjes, onder meer over wat er gebeurt als een basisschoolleerling voor het eerst over de drempel van een middelbare school stapt. Ze werden daarbij onder meer begeleid door een deskundige van Stichting Netwerk, die de apparatuur leverde. Er was een jury die ruim dertig filmpjes beoordeelde en drie prijswinnaars uitkoos. In de Breedbeeldschool, die ook op andere manieren wordt ingezet, onder andere bij maatschappelijke stages, wordt samengewerkt door het onderwijs en Stichting Talent, de Openbare Bibliotheek Hoorn en Stichting Netwerk. Huttendorp Aan het Huttendorp wordt intussen al zes jaar achtereen traditiegetrouw gebouwd in de laatste week van de zomervakantie. Dat gebeurt op het HRTC-terrein aan de Holenweg. Een week lang waren hier ruim 750 kinderen en ruim 125 vrijwilligers als leiding (in de leeftijd van 14 tot 25 jaar) actief, ondersteund door een aantal vakkrachten van Netwerk. Onder het thema 'De tijd van Asterix en Obelix' veranderde een hoekje van Hoorn tijdelijk in een Romeinse vesting. De sfeer was ook dit jaar optimaal. Een wens is een vaste vuurplek en extra faciliteiten (stroom en tappunten voor water) aan de buitenkant van het HRTC-gebouw. Stadsspeeltuin De Speelhoorn bestond in 2010 tien jaar en dat is gevierd met tal van activiteiten onder het thema 'Kunst, kijken en doen'. De kinderen gingen ook zelf kunstzinnig aan de slag. Toen de stadsspeeltuin in 2000 openging werd gedacht aan jaarlijks 5000 bezoekers. Inmiddels trekt de tuin er meer dan Ter ere van het tweede lustrum werd vrijwilligster van het eerste uur, Ineke Schoon, in de bloemetjes gezet. Zij is de drijvende kracht achter het idee dat de speeltuin elke dag open moet zijn, volgens direct betrokkenen dé x-factor van De Speelhoorn

7 Experts: kinderen Om erachter te komen wat kinderen belangrijk vinden in een natuurspeeltuin bij MAK Blokweer werd de hulp van experts ingeroepen: de kinderen zelf. Onder leiding van Netwerk gingen scholieren van de St. Jozefschool, de Hoeksteen, de Duiventil, de Parcival, de Bussel en het Ooievaarsnest aan de slag, schilderden en knutselden, waarna ontwerpers de ideeën verder uitwerkten. Het resultaat werd gepresenteerd aan wethouder Michiel Pijl, waarbij de schoolkinderen aanwezig waren. Buitenspeeldag Om zoveel mogelijk kinderen buiten te laten spelen werd er in Hoorn, Blokker en Zwaag op woensdag 2 juni in plaats van een Straatspeeldag deelgenomen aan de Nationale Buitenspeeldag. In sommige straten gaf de jeugdbrandweer een demonstratie, onder leiding van de scouting konden vlotten worden gebouwd, werden er pannenkoeken gebakken, oude Hollandse spelletjes gespeeld en werden straten tot sprookjesachtige lanen omgetoverd. Het aantal deelnemende kinderen varieerde van 80 kinderen tot 350. De dag is een groot kinderfeest, waarmee het opbouwwerk tevens aandacht vraagt voor de veiligheid in de buurt. En verder: * De tweede editie van Speeldag.NL op zondag 12 september met zo'n bezoekers was * * * wederom een doorslaand succes. Door de stad verspreid stonden 64 attracties. Het jeugdwerk had voor het thema natuur gekozen. Voor de liefhebbers was er een natuurquiz. Stichting Netwerk zorgde voor logistieke zaken: ruim zeventig vrijwilligers van het Huttendorp bouwden met het krieken van de dag tenten op in de stad. Kinderhuiskamer Te Warskip in openbare basisschool De Troubadour in de Risdam blijft succesvol. In deze nieuwe vorm van buitenschoolse opvang voor risicokinderen gaan de leerlingen van de bovenbouw elke vrijdag naar het wijkcentrum om sportief, creatief en educatief bezig te zijn, waardoor ze een betere start hebben in het voortgezet onderwijs. De vijftiende, populaire Roefeldag, op 23 februari, liet 370 kinderen kennismaken met het werk van bedrijven en instellingen in Hoorn. Netwerk kon de kinderen op 45 verschillende bedrijven laten roefelen, snuffelen of neuzen om op een plezierige manier kennis te maken met werk dat ze eventueel in het grotemensenleven kunnen gaan doen. Ter gelegenheid van de Nationale Vrijwilligersdag NL Doet stelden op vrijdag 19 maart zeventien medewerkers van de Rabobank Hoorn & Omstreken onder auspiciën van Stichting Netwerk kinderen van het speciaal onderwijs in de gelegenheid om te gaan roefelen. Bij veertien organisaties, waaronder basisscholen, verzorgingshuizen, verenigingen en stichtingen * * * * * * staken meer dan honderd medewerkers de handen uit de mouwen. In de voorjaarsvakantie verzorgden het gemeentelijk sportopbouwwerk en Stichting Netwerk vakantiespelen in zes verschillende sporthallen, waar de basisschoolkinderen zich uitleefden in sport, spel en allerlei andere creatieve activiteiten rond het thema heksen en tovenaars. Kinderen en tieners genoten in juli van de dertiende Mega Summer Games van het sportopbouwwerk en Stichting Netwerk. De spel- en sportactiviteiten waren divers en verspreid over de hele stad. In de herfstvakantie verzorgden het sportopbouwwerk en Stichting Netwerk voor basisschoolkinderen in vier sporthallen de Vakantie Spelen Hoorn. Het is een recreatieve, laagdrempelige manier om kinderen die niet op vakantie gaan sportieve en creatieve activiteiten aan te bieden. Netwerk zorgt voor het creatieve en culturele gedeelte. Het kinderpersbureau van de Brede School Bibliotheek in de Grote Waal hield in de Kinder-boekenweek een striptekenwedstrijd. De maaltijddialoog over het thema pesten trok donderdag 4 november in De Cogge veertig jongeren en zes ouders. In plaats van een maaltijd hadden ouders van diverse culturen hapjes gemaakt. Zowel de gesprekken als de hapjes vielen in de smaak. Wie het als jonge scholier even had gehad met de sneeuw kon zich tijdens de kerstvakantiespelen onder het motto 'Bounce 'm d'r uit' uitleven in verschillende hallen in de Kersenboogerd, Risdam-Noord en Hoorn-Noord

8 JONGEREN Stand van zaken De druk op het jongerenwerk, dat ruimschoots aan de gevraagde afspraken voldoet, blijft groot. Van de jongerenwerkers is veel inzet, flexibiliteit en betrokkenheid vereist om contact met hanggroepen te onderhouden, overlast te voorkomen of tegen te gaan en alert in te spelen op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving, waarin de jeugdculturen sterk wisselen. Overlast Begin november werd bekend dat het aantal bij de politie gemelde incidenten van jeugdoverlast in Hoorn in twee jaar tijd met vijftien procent is gedaald. Het aantal incidenten daalde van 1444 in 2009 naar 1239 in De algemene indruk is dat de integrale aanpak, de (intensieve) controle en de contacten door het jongerenwerk hun vruchten afwerpen. Zodra er melding van overlast komt gaat het jongerenwerk erop af. Er is regelmatig en preventief contact met groepen die zich wel op straat bevinden maar (nog) geen overlast veroorzaken. Hanggroepen Door geregelde contacten en bezoeken van hanggroepen kan eventuele overlast worden voorkomen. De contacten leiden tot meer inlopen in de wijkcentra. De behoefte daaraan blijkt groot te zijn; ze worden, geen enkele wijk uitgezonderd, goed bezocht. Tijdens de inlopen waren er allerlei thema-avonden en workshops, onder meer over loverboys en schuldhulpverlening. Thuis voelen Door de toename van inlopen is het van belang dat de accommodaties voldoende op de bezoekers zijn toegerust. Aanpassing en/of verbouwing van de jongerenruimte in wijkcentrum Grote Waal, Trefpunt in 't Hop en het jeugdonderkomen in Blokker hebben ertoe geleid dat tieners en jongeren zich hier goed thuis voelen. Samenstelling hanggroepen Een opvallende trend is dat de gemiddelde leeftijd van de jeugd die deel uitmaakt van de hanggroepen steeds lager wordt. Tieners vanaf tien jaar maken er inmiddels deel van uit. Een andere trend is de toename van het aantal meisjes dat zich bij hanggroepen aansluit. Ook hierdoor is er meer behoefte aan inlopen dan waaraan kan worden voldaan. Hoge druk Om het aantal inlopen uit te breiden worden vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs ingezet. Uitgangspunt bij de nieuwe werkwijze die in bijna alle wijken is ingevoerd, is dat ervaren jongerenwerkers daarbij een coördinerende rol spelen. Onderwijs Een ander, landelijk beeld dat ook voor Hoorn opgaat, is dat een groot percentage van de hanggroepjongeren een vmbo- of praktijkschoolachtergrond heeft. Het is een doelgroep waarnaar extra aandacht uitgaat, aandacht die ze van huis uit vaak niet meekrijgen. Het onderstreept de noodzaak om te blijven investeren in jongerenwerk. Nieuwe media De verschillende jeugdculturen zijn bij voortduring aan verandering onderhevig. De invloed van televisie en nieuwe media (msn'en, Hyves, Facebook, Twitter) is hierop buitengewoon groot. Bepaalde groepen identificeren zich met de manier waarop (sub)culturen zich manifesteren (machogedrag, seks, geweld). Hetzelfde geldt voor de invloed die muziekclips op het gedrag hebben. Alcohol en voorlichting In de tiener- en jongerenonderkomens van Stichting Netwerk, waar met uitzondering van Manifesto geen alcohol wordt verstrekt, wordt geregeld informatie over het onderwerp gegeven en/of met jongeren hierover gesproken. In Manifesto gebeurde dit onder andere tijdens een thema-avond met een toneelvoorstelling. Deze thema-avonden worden vooral bezocht door geïnteresseerde jongeren. Om ook anderen te bereiken, wordt het onderwerp alcohol uit preventieve overwegingen ook tijdens de geregelde contacten met de hanggroepen aangekaart

9 Zwerfjongeren Het jongerenwerk trok begin van het jaar aan de bel over het aantal zwerfjongeren in de Kersenboogerd. In de wijk werden dertig dak- of thuisloze jongeren geteld. Grootste probleem is dat de jongeren nergens terecht kunnen. De oorzaken zijn uiteenlopend. Hulp is volgens het jongerenwerk geboden, want deze jongeren staan op een punt in hun leven dat ze nog alle kanten op kunnen. Maar ze staan er alleen voor''. Vaak is onduidelijk wat er met de zwerfjongeren gebeurt: ze raken uit beeld omdat ze naar de Randstad vertrekken of in detentie komen. Stichting De Noord-Hollandse Opvang (DNO) houdt zich, ook in Hoorn, nu bezig met de totale problematiek van dak- en thuislozen. Goal Huiswerkproject Goal is een schot in de roos. Het project, dat landelijk navolging heeft gekregen, biedt jongeren wekelijks de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding en zaalvoetbaltraining te combineren (in de wijkcentra en een sporthal). Ook wordt er gezamenlijk gegeten. Het project loopt nu ruim vijf jaar en breidt zich steeds verder uit, door huiswerkbegeleiding in combinatie met onder andere volksdansen, volleybal, fitness en sociale workshops. In totaal ging het om ruim 150 deelnemers. Meiden Succesvol was vooral de combinatie met volksdansen, waarmee ruim veertig meiden werden bereikt. Halverwege het jaar resulteerde dit in optredens. Goal bewijst dat de inzet van sport/dans als steun en hulp aan risicojongeren werkt, en, zoals onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland aantoont, dat hierdoor gedragsverbetering is te zien. Door Goal doen veel risicojongeren het op school veel beter en ontwikkelen ze zich sociaal op een positieve manier. Het Coöperatief Dividend Fonds (voor projecten die de leefbaarheid bevorderen) van de Rabobank, dat in maart zijn nieuwe filiaal aan de Gedempte Turfhaven betrok, beloonde Goal met een extra donatie. Ken Elkaar Op 15 februari ging het project Ken Elkaar van start. Het is een maatschappelijke stage waarbij scholieren met en scholieren zonder een verstandelijke beperking met elkaar in contact worden gebracht. Het is samenwerkingsverband tussen scholengemeenschap Werenfridus, de Stormvogel (voortgezet speciaal onderwijs), Vrijwilligerscentrale Westfriesland en Stichting Netwerk. Tijdens de maatschappelijke stage vormen de scholieren duo's en gaan ze samen aan de slag met opdrachten. In Manifesto is de begin- en eindbijeenkomst. Rondje Cultuur Begin november konden derdeklassers van scholengemeenschap Copernicus cultuur snuiven bij diverse Hoornse instellingen, waaronder Filmhuis Hoorn, Muziekschool Gerard Boedijn, De Blauwe Schuit, Kunstcentrum De Boterhal, Westfries Museum en de Breedbeeldschool van Netwerk. De scholieren leren in het Rondje op een (inter)actieve manier de instelling kennen. Tijdens het elfde Rondje Cultuur, opgezet door de Kunstcompagnie in Hoorn, maakten de scholieren op het centraal bureau van Netwerk onder leiding van jeugdwerkers op de pc animatiefilmpjes. En verder: * Jongeren voerden eind januari actie met hiphop en rock voor het door een aardbeving getroffen Haïti. Het jongerenwerk, dat wilde laten zien dat ook jongeren in actie komen voor het goede doel, zette samen met Manifesto, plaatselijke artiesten en veel vrijwilligers de manifestatie in korte tijd op. De actie gaf tegelijk een inkijkje in wat er in Hoorn gebeurt op muziekgebied, met optredens van Dubbel B, Engel, Young Jinzz, Muilkorf, TjillSkillz, The Riffers en Huig

10 NETWERK IN DE REGIO Stichting Netwerk voerde naar volle tevredenheid van de betrokken gemeenten jongerenwerk uit in Wervershoof, Andijk en Medemblik, die toen nog niet samen één gemeente (Medemblik) vormden. Het jongerenwerk had contact met de (hang)jeugd op straat en organiseerde allerlei activiteiten, waaronder thema-avonden. Verder is geëxperimenteerd met de Chillbus, als antwoord op de constatering dat er voor jongeren vanaf een jaar of zestien in de regio niet zo veel te doen is. Deze bus, een soort 'gepimpte' versie van een SRV-wagen, stond op proef in het dorpscentrum en was voorzien van onder meer een televisie, dvd-speler en X-box spelcomputer. De bus trok onder anderen jongeren die bij winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof rondhingen. Verder heeft het jongerenwerk de jeugdbeweging Zwaagdijk-West op de rails gekregen en is jongerencentrum Backfire te Nibbixwoud weer geopend. MANIFESTO Stand van zaken Manifesto, hét poppodium en cultuurcentrum voor jongeren in Hoorn, heeft een goed jaar achter de rug. Manifesto slaagde erin om een zo gevarieerd mogelijk publiek binnen te krijgen. De prestatieafspraken omtrent de bezoekersaantallen zijn ruimschoots gehaald, mede dankzij het aantrekken van bands en acts die gewild zijn. Ook de inzet van nieuwe media als Facebook, Hyves en Twitter droeg eraan bij om van 2010 een geslaagd jaar te maken. De voorverkoop via internet (Paylogic) bevalt goed. Medewerkers Manifesto heeft met meer dan zeventig vrijwilligers gewerkt. Een flink deel van de vrijwilligers houdt zich bezig met licht- en geluidstechniek. Ook zetten veel vrijwilligers zich in voor horeca-activiteiten (bar, entree, catering, ontvangst en opvang van artiesten). Samenwerking Muziekschool Gerard Boedijn en de Popschool Hoorn hebben opnieuw gebruikgemaakt van de faciliteiten. Ze organiseerden met Manifesto wederom talloze activiteiten, waaronder een vaste avond voor lokaal talent (Donderpop), ckvcursussen en uitvoeringsmiddagen voor leerlingen en samenwerkingsdagen van de muziekschool, Manifesto en de Kunstbende Noord-Holland

11 Ook traden diverse koren van organisatie Amuzement op. Met het jongerenwerk werden er danceparty's en workshops georganiseerd. Manifesto werkt verder samen of heeft geregeld contact met de gemeente Hoorn, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), collega poppodia, NH Pop Live, de politie, collega-jeugdcentra Cayen en R17, Vrijwilligerscentrale Westfriesland, De Kunstcompagnie en PeTiCantus (Huis Verloren). Middelbare scholen Manifesto werkt intensief samen met de middelbare scholen. In het kader van de maatschappelijke stage waren er stagiairs van De Copernicus, Tabor en het Atlascollege bij Manifesto werkzaam. Zij verzorgden verschillende schoolfeesten en een project voor gehandicapte tieners. Club Festo (frisfeest) Elke eerste vrijdagavond ( uur) van de maand bezoeken gemiddeld 150 tieners in de leeftijd van 10 tot 14 jaar deze succesvolle alcoholvrije kidsdisco, oftewel frisfeest, waar dj's de laatste hits draaien. Voor de meeste bezoekers is dit de eerste kennismaking met Manifesto. Elke avond heeft een speciaal thema, in 2010 o.a. Winterwit, Hollywood en Valentijn. Club Festo wordt georganiseerd en begeleid door het jeugdwerk. Kunstcompagnie Met de Kunstcompagnie is een ckv-traject uitgezet in het kader van Rondje Cultuur. Honderden leerlingen bezoeken het podium voor een masterclass 'zelf muziek maken en improviseren' onder leiding van een bekende popartiest. The Last Waltz Een van de toppers was 'The Last Waltz'. Zo heette in 1976 het afscheidsconcert van de Amerikaanse groep The Band. Een gepassioneerd aantal muzikanten en zangeressen (met een gastoptreden van onder anderen de Hoornse muzikant Tim Knol) blies dit legendarische concert op 19 en 20 november nieuw leven in. Van gothic tot soul Verschillende muziekavonden werden georganiseerd door en voor jongeren, variërend van gothic en metal tot house en soul. Het jaarlijkse Heavy Metal Maniacs-festival was wederom een succes. Metalfans uit heel Nederland en zelfs daarbuiten bezochten eind oktober de alweer elfde editie. Een internationale opstelling zorgde voor een bijna uitverkocht huis. Faciliteiten Een van de conclusies van het evaluatierapport, dat de gemeente op grond van interviews over Manifesto heeft laten opstellen, luidt dat Hoorn een volwaardig pop- en cultuurpodium verdient. Het rapport onderkent het probleem van een aantal ontbrekende faciliteiten. WIJKWERK VOLWASSENEN Stand van zaken Zoals in het prestatiecontract is vastgelegd biedt Stichting Netwerk elk jaar opnieuw een groot en gevarieerd pakket activiteiten aan voor jong en oud. Het betreft traditionele activiteiten, waarvoor steevast veel belangstelling is, en activiteiten waarnaar vraag is, die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en/of bestemd zijn voor mensen die een een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Eten en taal als sleutel tot contact Veel belangstelling blijft er bestaan voor de eetsoos en maaltijddialogen in de wijkcentra, die leiden tot contact en saamhorigheid. Zo is de wekelijkse ouderenmaaltijd in buurthuis 't Slot in het Venenlaankwartier een schot in de roos. Taal als start Behalve (samen) eten is taal een belangrijke sleutel voor ontmoeting, participatie en contact tussen mensen van verschillende komaf. Hoe belangrijk taal is ('Het begint met taal') blijkt uit het succes van Taalplus, Taalkoppels en Taalvriendinnen. Het zijn succesvolle, wijkgerichte voorbeelden om niet-nederlandse vrouwen te helpen hun taalachterstand weg te werken en in te burgeren, wat aansluit bij de wens om - zie de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) - iederéén mee te laten doen

12 'Onze vriendschap kan heel lang voortduren' Taalvriendinnen Bij Taalvriendinnen of Maatjesproject wordt een niet-nederlandse deelneemster gekoppeld aan een Nederlandse vrouw. Zij helpt haar taalvriendin bij de cursus Nederlands en maakt haar wegwijs in het maatschappelijke verkeer. Voor het eerst kwamen álle Taalvriendinnen op een gezamenlijk feest bijeen om elkaar beter te leren kennen. Een van de enthousiaste Taalvriendinnen, een Hoornse, gekoppeld aan een Turkse vrouw, zei in het tijdschrift Margriet van oktober:,,onze vriendschap zou zomaar nog heel lang kunnen voortduren." Taalkameraden De mannelijke variant heet Taalkameraden. In wijkcentrum Grote Waal zijn sociaal-culturele werkers gestart met de ontwikkeling hiervan. De eerste koppels zijn gevormd. Een groep Nederlandse mannen heeft een training gevolgd en is gecertificeerd. Verschil met Taalvriendinnen is dat het om diverse redenen minder gemakkelijk is om allochtone mannen te bereiken. Tijdens een zaalvoetbaltoernooi kon een aantal van hen worden benaderd. Uit onderzoek, gepubliceerd in maart en uitgevoerd in opdracht van de gemeente, bleek dat inburgeraars vooral positief zijn over trajecten in de vorm van taalstages, een taalmaatje of beroepsscholing. Eind 2010/begin 2011 zijn er zo'n 25 heren- en dameskoppels. Eenouderweekend Stichting Netwerk verzorgt in het kader van opvoedingsondersteuning jaarlijks een eenouderweekend voor alleenstaande ouders en hun kinderen van uiteenlopende leeftijden. Vijfentwintig eenoudergezinnen uit Hoorn beleefden op 29 en 30 mei een geslaagd weekend op Texel. Hier ontmoeten de gezinnen elkaar en hebben de ouders de tijd om met elkaar in gesprek te gaan terwijl de kinderen zich onder begeleiding in de buurt vermaken. In samenwerking met het jongerenwerk is aandacht besteed aan het betrekken van jonge ouders (tienermoeders) bij activiteiten als een eenouderweekend. Opleiding mbo-1 Zeer geslaagd is de opleiding mbo-1. Stichting Netwerk zette deze als pilot op, samen met het Horizon College, voor vrouwen die het inburgeringstraject met goed gevolg hebben doorlopen, maar (nog) niet de capaciteiten hebben om een reguliere opleiding te volgen. Na deze studie kunnen ze doorstromen naar een mbo2-opleiding. Het betreft een investering (onder andere uit WEB-gelden) van circa 6000 euro per deelneemster. Hiermee is de betrokkene geholpen aan een opleiding, een stageplaats,kans 23 24

13 op werk, betere participatie in de samenleving (het Nederlands blijft bijvoorbeeld op peil), een positieve invloed op het gezinsleven én een investering in de toekomst (betere integratie, geen terugval van taalvaardigheid of verzoek om - financiële - bijstand). Uniek en succesvol Negentien vrouwen tussen de twintig en dertig jaar namen in wijkcentrum De Schoor aan de opleiding deel, van wie vijftien de opleiding met goed gevolg afsloten. De meesten vervolgen hun studie. Gehoopt wordt dat dit unieke, succesvolle project kan worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Heldinnen van nu Wie is een heldin en wat maakt iemand tot een heldin? Hoe persoonlijk het antwoord op die vraag is, bleek op zondag 8 maart tijdens de drukbezochte Internationale Vrouwendag met het thema 'Heldinnen van nu' in het Talenten Theater Noord-Holland aan de Weeshuistuin. Voor de een kan iedereen een heldin zijn, voor de ander is de Duitse bondskanselier Angela Merkel bewonderenswaardig. Gasten aan tafel tijdens de talkshow 'De wereld draait door ons' waren onder anderen PvdA-fractievoorzitter Judith de Jong, oud-wethouder Cilia van Weel, bokser Esther Schouten en re-integratiecoach Rachida Chakir. OUDEREN De oudere Hoornaars worden steeds beter bereikt, mede dankzij de verscheidenheid aan activiteiten. Enerzijds betreft het ouderen die de eetsoos en maaltijddialogen bezoeken om anderen te ontmoeten, en ouderen die van traditionele activiteiten gebruik (willen) maken, zoals kaarten en bingoën. Anderzijds groeit de groep die een voorkeur heeft voor een educatiever aanbod als Zomerschool en lezingen. Het is een scala aan activiteiten voor ouderen om betrokken en actief te zijn en te blijven en sociaal isolement tegen te gaan. Een groeiende groep die hogere eisen stelt De groep ouderen wordt niet alleen groter en vraagt niet alleen meer aandacht, zij stelt ook steeds hogere eisen, waarin Netwerk probeert te voorzien. Dat vertaalt zich in een divers aanbod en in de kwaliteit van het gebodene. Het aantal (oudere) mensen dat niet met de computer heeft leren omgaan, neemt geleidelijk af. In plaats van beginnerscursussen geven senioren zich steeds meer op voor vervolgcursussen digitaal foto bewerken is bijvoorbeeld de trend. Seniorencircuit De sociaal-culturele werkers spelen in op de ontwikkelingen door activiteiten aan te bieden die zuiver bedoeld zijn voor ontmoeting, om mensen te activeren, en door educatieve(re) activiteiten aan te bieden, die steeds meer bezocht worden. Het seniorencircuit, een werkgroep van ouderen, verzorgt twee keer in de maand een activiteit, met meestal een licht educatief onderwerp. Zomerschool Zeer succesvol was wederom de Zomerschool, die Stichting Netwerk organiseerde in samenwerking met het Horizon College en De Wering. Ruim honderd cursisten volgden diverse activiteiten en cursussen. Uit de tevredenheidspeilingen blijkt niets dan lof voor dit initiatief. Docenten en inhoud werden als zeer positief ervaren. Er werd gewerkt aan de conditie met behulp van Zumba Gold, de schilderijen van Vermeer werden uitgebreid besproken, er werd gefilosofeerd, gemediteerd, gefotoshopt. Ook de andere computerlessen werden leerzaam bevonden. West-Friesland in al zijn aspecten kwam uitgebreid aan de orde, evenals de geschiedenis van de stad Hoorn. Denken en Doen Denken en Doen is een ander opvallend en geslaagd project. Dat begon met bridgen als middel om mensen te activeren en met een gevarieerd aanbod in contact te brengen met anderen. Op de Denken en Doen-ouderendag maakten de bezoekers kennis met een scala van activiteiten. Uit onderzoek van het sportopbouwwerk bleek dat mensen vanaf 60 jaar vooral graag willen fietsen, tennissen en kanovaren

14 Sport en bewegen Een fietstocht onder leiding van de Westfriese Toerclub (WFTC) markeerde op 4 augustus de start van Denken en Doen, het programma om mensen vanaf 60 jaar te helpen om in beweging te komen. Het project past in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en is in Hoorn opgezet door het gemeentelijk sportopbouwwerk, de Nederlandse Bridgebond, Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland en Stichting Netwerk volgens een 'denken' en een 'doen' onderdeel. C-niorenplein Een opvallend initiatief voor de zondagmiddag is in wijkcentrum De Cogge het C-niorenplein, de maandelijkse 'dansmiddag' voor 50-plussers.,,Het is eigenlijk een grote huiskamer," aldus de initiatiefnemers, drie wijkbewoners. Op het C-niorenplein, gemiddeld bezocht door dertig vaak trouwe wijkbewoners, wordt vooral gouweouwemuziek gedraaid en gaat het vooral om gezelligheid en ontmoeting. De dansmiddag verwijst tevens naar activiteiten van jaren terug, van Senioren voor Senioren, bedoeld om isolement en vereenzaming tegen te gaan. Jong geleerd, oud gedaan Wijkcentrum Kersenboogerd en omgeving en het plein bij sporthal De Kers vormden op 29 mei het toneel van het wijkfeest 'Jong geleerd, oud gedaan', dat beroepskrachten met bewoners, onder wie vooral jongeren, hadden opgezet. De jongeren zetten zich speciaal voor hun buurtgenoten in om de kloof tussen jong en oud in de wijk te dichten. Er waren onder meer workshops rappen, djembé en graffiti, er was een vraagbaak (in een tent waar ouderen aan jongeren vragen konden stellen), een voetbaltoernooi, optredens van een brassband, dansgroepen als Dazzling en reggaeband The Roots Riders. Overzicht voor mensen met een beperking In de wijkcentra vinden tal van activiteiten plaats voor mensen met een beperking, lichamelijk of verstandelijk. Het ontbreekt de mensen uit de doelgroep vaak aan een overzicht van de activiteiten. Om die reden vormde wijkcentrum Kersenboogerd op 13 juni het decor van een presentatiemiddag, een soort beurs waarop begeleiders en mensen met een beperking zich konden oriënteren op wat er zoal voor hen te doen is. Verschillende organisaties werkten mee, waaronder De Coenstad Rollies (Bewegen Op Muziek), Toneelgroep De Kriek, Sportservice Noord-Holland, Muziekschool Gerard Boedijn, spelotheek Mikado, kookgroep wijkcentrum Kersenboogerd, creagroep Grote Waal en tal van medewerkers van Stichting Netwerk. Nabij Het sociaal-cultureel werk ontwikkelde voor blinden en slechtzienden in het Rode Kruisgebouw aan de Vredehofstraat in Hoorn-Noord de ontmoetingsochtend Nabij. Zij kunnen gebruik maken van aangepast spelmateriaal en er zijn aangepaste knutselactiviteiten. Eens in de paar maanden is er een lezing. Stedenband Hoorn-Pribram In het kader van het uitwisselingsprogramma van de Stedenband Hoorn-Pribram werd in september een bezoek gebracht aan de Tsjechische zusterstad. Naast burgemeester Van Veldhuizen waren dat zo'n vijftig mensen uit verschillende maatschappelijke groeperingen uit Hoorn, onder wie jeugdwerkers van Netwerk, leden van TjillSkillz en leerlingen van de scholengemeenschap Copernicus. Scholieren in Pribram maakten onder meer kennis met Netwerks Breedbeeldschool. De jonge dansers van TjillSkillz kregen veel bijval voor hun voorstelling 'Liefde uit Hoorn'. De Hoornse gasten werden getrakteerd op een programma dat het midden hield tussen educatie en amusement. En verder: * De foto-expositie 'Grote Waal Toen en Nu' in het wijcentrum kreeg in het voorjaar veel lof en trok veel bekijks. Vrijwilligers stelden de tentoonstelling samen, waarin beelden van de Grote Waal van toen - toen hetgebied bestond uit weiland en water - naast foto's van nu werden geplaatst. * De zesde Hoornse Spellendag, een initiatief van Stichting Netwerk en De Spellenhoorn, trok in oktober in wijkcentrum Risdam zo'n driehonderd bezoekers, die de nieuwste bordspelen konden uitproberen. * Relatief nieuwe fenomenen zijn de kerstspullenruilbeurzen. Zo vormde wijkcentrum 't Slot het decor van zo'n beurs in kerstsfeer

15 OPBOUWWERK Stand van zaken Stichting Netwerk hecht grote waarde aan initiatieven en betrokkenheid van de wijkbewoners om met elkaar te zorgen voor een mooie, leefbare, schone en veilige stad. De leefbaarheid in de wijken neemt immers sterk toe als bewoners zich verantwoordelijk en thuis voelen. Als mensen zich prettig voelen in hun buurt, als ze elkaar kennen en voor elkaar in de bres springen, verbetert de kwaliteit van het leven in de buurt in het algemeen en dat van de bewoners in het bijzonder. De opbouwwerkers adviseren en ondersteunen de bewoners hierbij. Ze staan de diverse overleggen leefbaarheid met raad en daad bij, evenals bewonersgroepen, en zijn actief in de wijkaanpak en de buurtnetwerken. Ondersteuning buurtgroepen In het opbouwwerk verschuift het accent iets meer naar de kleinschaliger buurten. Die tendens heeft te maken met de gedachte dat bewoners eerder in hun eigen straat of buurt actief zijn. Buren kennen elkaar en de bewoners kennen meestal ook veel andere mensen in de straat. Iemand (ergens op) aanspreken gaat een stuk gemakkelijker als er op een buurt- of straatfeest al is kennisgemaakt. Wijkkranten De drie wijkkranten, waarvan de redacties worden ondersteund door het opbouwwerk, voorzien in een grote behoefte, nog steeds. Bij de bewoners bestaat er gelet op de respons veel waardering voor de periodiek. 'Preventieteam Grote Waal zorgt voor veilig gevoel' In de Grote Waal is alweer enige jaren het Bewoners Preventie Team Grote Waal actief, dat gehuld in een blauw vest en gewapend met een zaklantaarn op pad gaat. Indertijd was het team in het leven geroepen om de overlast van vooral (hang)jeugd tegen te gaan. Het opbouwwerk kent de voorgeschiedenis en was nauw betrokken bij het formeren van het team: In de vergaderingen van het overlegorgaan kwamen steeds weer de confrontaties tussen bewoners en hangjongeren in de Molenbuurt voorbij. Een aantal mensen zat er flink doorheen. Het moment dat zij met een knuppel in de wijk zouden ingaan was nabij.'' Het team opereert niet geïsoleerd; er is een goede uitwisseling met politie, stadstoezicht en het jongerenwerk.,,ik hoor van bewoners dat zij door onze aanwezigheid een veilig gevoel hebben gekregen," aldus een van de surveillerende buurtbewoners in het team. Mijn Buurt is Top Eind oktober werd het nieuwe speelplein achter de Venenlaan en Holenweg officieel in gebruik genomen. Het is een van de resultaten van het gedragscode project Mijn Buurt is Top, een succesvol voorbeeld van wijkgericht werken. Hierbij waren bewoners en beroepskrachten twee jaar lang samen in touw om het leefklimaat in de buurt te verbeteren. De saamhorigheid en verstandhouding tussen de bewoners zijn erdoor vergroot. Er zijn langduriger sociale contacten ontstaan en bewoners zijn gemakkelijker op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Katten te water In januari was de buurtactie 'Kat uit de gracht' in de Kersenboogerd succesvol. Met de actie moest er een definitieve oplossing komen voor het probleem van in de Marquettegracht en Brederodegracht te water geraakte katten die door de hoge kademuren geen kans zagen zich te redden. Er werd in totaal zo'n zeshonderd meter touw bevestigd, waarlangs de katten op de kant kunnen klimmen. Gluren en Turen bij de Buren Het succesvolle fotoproject Gluren bij de Buren is afgerond. Het project, dat een visuele impressie geeft van de diversiteit en etnischculturele achtergrond van de wijkbewoners, werd in de Kersenboogerd Turen naar de Buren gedoopt. Gluren bij de Buren werd geselecteerd voor de voorronde van de Appeltjes van Oranje 2011, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor succesvolle projecten op sociaal gebied. Met een cheque van van het fonds wordt als apotheose een expositie ingericht met de mooiste en leukste foto's uit alle wijken

16 Puin uit de tuin Het opschonen van tuinen, zoals in een project als 'Puin uit de tuin' in de Kersenboogerd, en schoonmaakacties zoals die in Nederland Schoon. Dat waren de voorkeuren die wijkbewoners uitspraken voor de 'Ideeënwand' tijdens het Open Huis op 24 april van woningcorporatie IntermarisHoeksteen. 'Het beste buurtidee' was onderdeel van de open dag die zo'n 300 bezoekers trok en in het teken stond van 'actief in de wijk'. De woningcorporatie liet zien hoe ze dat invult en daarbij samenwerkt met het opbouwwerk. En verder: * Op de wijkconferentie Kersenboogerd 2010 (31 mei) wisselden bewoners en leden van het wijkteam ideeën uit. Na de pauze werd aan de hand van fotopuzzels het spel 'Ken je wijk' gespeeld. * 'Troep op de stoep' heette op zaterdag 5 juni de opruimactie in de GSM-buurt in de Kersenboogerd, een initiatief van Netwerk, de gemeente en IntermarisHoeksteen. * De vier gebouwen op een rijtje in het Westfriese Hof hebben in juni 'hemelse' namen gekregen: Maan, Zon, Aarde en Ster, om ze een 'smoel' te geven, ofwel een eigen identiteit die voor meer verbondenheid zorgt tussen de bewoners van zoveel verschillende nationaliteiten, aldus de betrokken opbouwwerkster. De doop werd met een buurtfeest opgeluisterd. * Zo'n 60 tot 75 mensen kwamen in Hoorn-Noord tijdens de Burendag op zaterdag 18 september af op de mobiele koffiecorner om met elkaar over allerlei kwesties te praten. * Het Oranje Fonds deelde op 5 november aan buurtbewoners in de Kersenboogerd een Buurtcadeau uit ter waarde van 3000 voor speeltoestellenplan in het Willem Wiesepark. BLOKKER Stand van zaken De inzet in de gemeenschap van Blokker heeft geleid tot meer activiteit en reuring. In het dorp is net als in de wijken van Hoorn een verband aan te wijzen tussen de afname van overlast op straat en de opening in casu de aanwezigheid van een onderkomen voor jeugd en jongeren. Klussende jongeren De Jongerenruimte Blokker kon in november feestelijk worden geopend door wethouder Michiel Pijl. De bovenzaal van café Het Gouden Hoofd is veranderd in een modern activiteitencentrum voor de dorpsjeugd. Begin 2010 was de grondige opknapbeurt van de kinder-/jongerenruimte gestart met behulp van klussende jongeren. De week na het tragische verkeersongeval bij Het Gouden Hoofd, waarbij twee jonge mensen verongelukten, kwamen er meer jongeren langs om een kijkje te nemen. Een aantal van hen stak daarop spontaan de handen uit de mouwen, waardoor eerder dan gepland naast de Blokkerpret voor kinderen jongeren-inloopavonden konden starten. Daarnaast zijn er activiteiten verzorgd op beide basisscholen ter ere van het eeuwfeest van de Sint Jozefschool en naar aanleiding van de nieuwe natuurspeelplek bij MAK Blokweer. Buitenspeeldag Eens per jaar kunnen de kinderen uit Blokker vrijuit op straat spelen: op de Nationale Buitenspeeldag (2 juni). Een groot kinderfeest, waarmee tegelijk aandacht werd gevraagd voor de veiligheid in de buurt. Ouderen In Blokker waren er tot voor kort geen activiteiten voor ouderen, terwijl er wel behoefte aan zou bestaan. In die veronderstelde leemte werd in de cafézaal voorzien met ontmoetingsochtenden. Dertien weken lang waren er activiteiten op het gebied van bewegen, ontmoeten, informatie en creativiteit, die gemiddeld tien bezoekers trokken in plaats van de beoogde achttien. Verbeteringen Op 1 november hield het wijkteam Blokker een bijeenkomst voor ruim twintig bewoners die zich hadden opgegeven om mee te denken en te werken aan verbeteringen in hun dorp. Tijdens de bijeenkomst zijn de werkgroepen woonomgeving, jeugd, overlast en veiligheid, en contacten in de buurt gevormd, ondersteund door een opbouwwerker

17 BANGERT EN OOSTERPOLDER Stand van zaken Beroepskrachten van Netwerk ontwikkelen en verzorgen tot tevredenheid van de bewoners sinds vier jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder (ontmoetings)activiteiten om de buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en de saamhorigheid en sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Het betreft activiteiten die veel respons kregen, zoals een vuurfestijn, straatspeeldag, een informatiestand en kinderactiviteiten tijdens de voorjaarsmarkt van het serviceloket, kindervakantiespelen in de zomervakantie, een buurtontbijt, de website, een onderzoek met een wensenlijst (huis aan huis), een wekelijks spreekuur in het schoolgebouw, een informatieve kerstmarkt en kindervakantiespelen tijdens de kerstvakantie. De wijk was aan de Wierdijk het toneel van activiteiten tijdens de Mega Summer Games. In december was er een kerstballenruilbeurs, waarbij ook kerststukjes konden worden gemaakt. Wijkgericht werken In Bangert en Oosterpolder is in navolging van de andere wijken gestart met het wijkgericht werken. Aan de bewoners is gevraagd om een lijst met wensen en verbeterpunten in te vullen. De gemeente, de politie, IntermarisHoeksteen en Stichting Netwerk werken in het wijkgericht werken samen in één wijkteam, meestal aangevuld met het overlegorgaan in de wijk. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van Overleg Leefbaarheid Bangert en Oosterpolder. VRIJWILLIGERS 'Het is dankbaar werk, een sociaal gebeuren. Niemand is chagrijnig' De beroepskrachten van Netwerk hadden in het verslagjaar contact met zo'n 970 vrijwilligers. Rekening houdend met natuurlijk verloop in dit aantal zijn er uiteindelijk ruim 700 vrijwilligers actief bij een wijkcentrum, een activiteit of project. Ter ere van het 25-jarig bestaan van Netwerk zijn in een paginagrote advertentie in het Westfries Weekblad alle vrijwilligers bij naam genoemd. Ze zijn allemaal even belangrijk. Dé bijzondere vrijwilliger bestaat niet. Ze zijn allemáál bijzonder, aldus het commentaar van het management van Netwerk in een interview bij de lijst met namen. Tijdens de jubileumactiviteiten werd meermalen gememoreerd dat het welzijnswerk in de gemeente in die jaren mede mogelijk gemaakt is dankzij de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers, in de Stadsspeeltuin tot de tienerclub in het wijkcentrum, van de vakantiespelen tot het beheer van de bar in het wijkcentrum. Jongste vrijwilliger Een positieve ontwikkeling is de toename van het aantal jongeren als vrijwilliger. Van begeleiders, soms oud-deelnemers, in het Huttendorp tot studenten voor de huiswerkklassen voor tieners. Opvallend is dat de jongere vrijwilligers vaker 'jobhoppen'; ze houden van afwisseling. De jongste vrijwilligster is Claudia Hoffs, 13 jaar, en actief in het Huttendorp, waar ze als kind ook aan meedeed. De omschakeling van deelnemer naar vrijwilliger was wel lastig, maar ik werd goed begeleid.'' Oudste vrijwilliger Gé van Beenen is als bijna 80-jarige een van de oudste vrijwilligers. Hij zet zich in voor de wijkkrant Risdam/Nieuwe Steen en voor het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen. Het is intensief, maar het contact met de mensen geeft mij zoveel plezier. Al is vrijwilligerswerk uiteraard niet helemaal vrijblijvend.'' Mimi Blokdijk-Terpstra is als vrijwilligster nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van de dansavonden van wijkcentrum 't Hop. Dat doet ze al dertig jaar. Voor de gemeente Hoorn was dat reden om haar de gemeentelijke legpenning te overhandigen. Ze beleeft veel plezier aan het vrijwilligerswerk in het wijkcentrum: Het is een echt sociaal gebeuren. Niemand is chagrijnig." Cursussen Overeenkomstig de prestatieafspraken met de gemeente is in maart onder de vrijwilligers de behoefte aan cursussen gepeild. Geïnteresseerden maakten gebruik van het aanbod van de Vrijwilligerscentrale Westfriesland, eventueel aangevuld met trainingen die op verzoek van Stichting Netwerk zijn opgezet

18 PERSONEEL & ORGANISATIE & PERSONEEL Stichting Netwerk had op 31 december personeelsleden in dienst, van wie 98 vrouwen en 22 mannen. 35 Verloop Het personeelsverloop bij Stichting Netwerk nam iets toe ten opzichte van het jaar ervoor. Veertien medewerkers verlieten de organisatie, van wie acht vaste medewerkers en zes tijdelijke (met name oproep-)krachten. Van de acht vaste medewerkers is van drie medewerkers het dienstverband geëindigd in verband met langdurige ziekte (twee huishoudelijk medewerkers, één speelzaalleidster), drie medewerkers in verband met een baan of ambitie elders (manager peuterwerk, projectmedewerker jongerenwerk en administratief medewerker). De overige twee medewerkers (speelzaalleidsters) hebben om persoonlijke redenen de organisatie verlaten. De sluiting en het ombouwen van peuterspeelzalen is gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen. Peuterspeelzaalleidsters De sluiting van groepen bracht verschuivingen van personeel met zich mee, waarbij flexibiliteit werd gevraagd van de leidsters, die daarmee goed wisten om te gaan. Ondanks de ontwikkelingen en de onzekere toekomst slagen zij erin om op veranderingen in te spelen en blijven ze hun werk met inzet en plezier doen. Zo ging een aantal leidsters en assistent leidsters op een andere peuterspeelzaallocatie werken. Zodoende werken bij de nieuwe groepen VVE-leidsters in combinatie met leidsters met een VVE-aantekening. ORGANISATIE Verzuim Het verzuimpercentage is met 3,95 procent met 1 procent gedaald ten opzichte van 2009 (4,98 procent). Daarmee is doelstelling van het management gehaald: het verzuimcijfer terugdringen naar 4 procent. Het landelijk verzuimcijfer in de branche bedroeg in ,76 procent (2009 4,3 procent; bron: FCB). Gewilde werkgever Vanuit de regio bestaat nog steeds veel belangstelling voor een functie bij Stichting Netwerk. Het afgelopen jaar zijn 61 open sollicitaties ontvangen (ten opzichte van 82 in 2010 en 60 in 2009). ID'ers Uit het oogpunt van veiligheid en beheer is behoud van het huidige aantal ex ID-ers nodig. Werkoriëntatieplaatsen Bij Stichting Netwerk waren via Rentree medewerkers werkzaam op een werkoriëntatieplaats (WOP), via de DUP-regeling (Detacherings- en Uitstroompool) of WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden). Deze medewerkers worden begeleid door een beroepskracht van Stichting Netwerk. Stichting Netwerk onverminderd populair bij studenten en scholieren Stageplaatsen Stichting Netwerk ziet het als haar belangrijke maatschappelijke taak om jongeren in de gelegenheid te stellen werkervaring op te doen. Ze is onverminderd populair bij stagiairs van beroepsopleidingen. In het schooljaar 2009/ 2010 liepen honderd studenten stage (103 in 2008/2009). In de eerste helft van het schooljaar 2010/2011 staat de teller reeds op 66 stagiairs. Op de Titaan konden scholieren tijdens de vmbocarrousel kennismaken met een beroep in de wijkcentra en diverse stagemogelijkheden. Stichting Netwerk biedt verder taalstages aan voor mensen die aan het inburgeren zijn. Zij worden onder meer achter de bar of receptie geplaatst, in elk geval op die plekken waar ze Nederlands sprekende mensen tegenkomen en verplicht zijn om Nederlands te praten. Maatschappelijke stages De vraag naar een stageplaats voor middelbare scholen blijft eveneens sterk stijgen. Er is veel ervaring opgedaan met maatschappelijke stages, onder meer dankzij de eerder vermelde vmbocarrousel, de maatschappelijke stages bij grote activiteiten en het project Ken Elkaar (geïnitieerd door stichting MEE). Binnen de organisatie zijn de maatschappelijke stageplaatsen in bijna alle sectoren vertegenwoordigd. In 2010 voerden circa honderd scholieren een stage uit bij Netwerk (tegenover 60 in 2009). 36

19 Begeleiding De medewerkers van Netwerk steken veel tijd en energie in het begeleiden en ondersteunen van (maatschappelijke) stagiairs, taalstages en vrijwilligers, ook die via Rentree werkervaring opdoen. VOG Stichting Netwerk vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan alle medewerkers, stagiairs en betrokkenen die met mensen met een verstandelijke beperking en kinderen tot 16 jaar werken. Veiligheid Netwerk heeft geïnvesteerd in veiligheid en een groot deel van de medewerkers en vrijwilligers opgeleid tot BHV'ers. Andere medewerkers konden een cursus AED en EHBO volgen. Ook heeft Netwerk op alle locaties de ontruimingsplannen en plattegronden geactualiseerd. Ondernemingsraad De directeur-bestuurder en de personeelsfunctionaris, die vijf keer per jaar een overlegvergadering beleggen, bespraken onder andere de volgende onderwerpen: jaarplan, aanpassing organisatiestructuur, CAO, vrijwilligersbeleid, medewerkerstevredenheidsonderzoek, gedragscode, bezuinigingen en de ontwikkelingen in het peuterwerk. ORGANISATIE Aanpassing structuur Het vertrek van de sectormanager Peuters & Jeugd, sanering van reguliere speelzaalgroepen en de ontwikkelingen binnen het welzijnswerk waren aanleiding om de organisatiestructuur van Stichting Netwerk aan te passen. De productgroep Jeugd valt niet meer onder sector Peuters (en opvoedingsondersteuning). De sector Jongeren & Volwassen is gewijzigd in Jeugd,- Jongeren- en Wijkwerk (JJ&W). Twee sectormedewerkers ondersteunen de sectormanager JJ&W bij het aansturen van de productgroepen. Website De huidige website van Netwerk is aan vernieuwing toe. In 2010 is gestart met de voorbereiding hiervoor. Jaarplan Voor de tweede keer werd een jaarplan samengesteld: 'Het Jaarplan Met elkaar, betrokken en dichtbij'. Het eerste, voor 2009, was door de medewerkers en de ondernemingsraad positief ontvangen. Door alle sectoren/afdelingen is hiermee gewerkt. Tijdens de evaluatie bleek dat het werken aan de hand van een jaarplan het werk van de stichting inzichtelijk en de organisatie transparanter maakt. Het sluit aan bij de wens om de kwaliteit van het werk in de breedte te verbeteren. Bezuinigingen De gemeente Hoorn maakte in september bekend dat zij met ingang van 2012 alle gemeentelijke subsidies met vijf procent wil verminderen. Ook in de jaren hierna zal worden bezuinigd. Wat dit precies voor Stichting Netwerk zou betekenen, was toen nog niet bekend. Wel dat de aangekondigde bezuinigingen diep in de organisatie zullen ingrijpen. Binnen de organisatie is in verband met de komende bezuinigingen veel voorbereidend werk gedaan. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2010 vier keer vergaderd en volgens de statuten goedkeuring gehecht aan: - jaarrekening 2009, met inbegrip van de accountantsbeoordeling en de beoordeling van de prestaties van het prestatiecontract met de gemeente Hoorn - vaststelling van de organisatiestructuur - begroting herbenoeming van de heer Feijtel als lid van de Raad van Toezicht - terugbrengen van het aantal leden van de Raad van Toezicht Daarnaast is de Raad een aantal malen in kleiner comité bij elkaar geweest ter advisering van de directeur-bestuurder en heeft de voltallige Raad een aantal adviezen uitgebracht. De belangrijkste daarvan betroffen: 37 38

20 - bevindingen van de accountant bij de jaarrekening personele gevolgen in verband met sanering reguliere peuterspeelzaalgroepen - organisatorische ontwikkelingen in het algemeen - voorbereiding van bezuinigingen, zoals die door de gemeente zijn aangekondigd - conceptbegroting 2011 (formele vaststelling en goedkeuring heeft plaatsgevonden in 2011). Ook is de Raad door de directeur-bestuurder actief geïnformeerd over ontwikkelingen in het werkveld en via rapportages en presentaties op de hoogte gehouden van de uitvoering van de activiteiten volgens het jaarplan 2010 van de stichting. Een delegatie van de Raad heeft - volgens de reglementen - een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden. De resultaten stemmen tot tevredenheid. Het verslag is door beide partijen akkoord bevonden. voor deelname aan de OR en de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht. Zoals gebruikelijk heeft de Raad aan het einde van het verslagjaar overleg gehad met de wethouder voor Welzijn, de heer M. Pijl. Deze is in na de verkiezingen - als nieuwe wethouder aangetreden. Naast wederzijdse kennismaking was het belangrijkste onderwerp de door de gemeente aangekondigde bezuinigingen. Tenslotte stond 2010 in het teken van het 25-jarig bestaan van de Stichting Netwerk. De Raad heeft zich goed geïnformeerd over de voorbereiding van de festiviteiten en heeft in ruime mate acte de présence gegeven. Aan het einde van het verslagjaar heeft de Raad afscheid genomen van de leden Schweers en Alberts, onder dankzegging voor hun diensten voor de stichting Netwerk. Tevens heeft het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. In het overleg is gesproken over de personele zaken rondom de sanering van reguliere peuterspeelzaalgroepen, de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de voorbereiding en informatievoorziening rondom de bezuinigingen, de belangstelling 39 40

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 27 maart

Post op Stelten vrijdag 27 maart Post op Stelten vrijdag 27 maart Vanuit de directie Integraal Kindcentrum In Nederland zijn Brede Scholen sinds een aantal jaren een begrip. Gebouwen waar meerdere partijen samenwerken zijn massaal in

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

jaarverslag 2011 3 Voorwoord 5 Peuterwerk & opvoedingsondersteuning 7 jeugd-, Jongeren- & wijkwerk 8 - JEUGD 10 - JONGEREN 12 - volwassenen

jaarverslag 2011 3 Voorwoord 5 Peuterwerk & opvoedingsondersteuning 7 jeugd-, Jongeren- & wijkwerk 8 - JEUGD 10 - JONGEREN 12 - volwassenen inhoudsopgave 3 Voorwoord jaarverslag 2011 jaarverslag 2011 5 Peuterwerk & opvoedingsondersteuning 7 jeugd-, Jongeren- & wijkwerk 8 - JEUGD 10 - JONGEREN 12 - volwassenen 14 - wijkwerk (opbouwwerk) 15

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Nieuwsbrief Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015 In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Skiën Leerlingen van twaalf verschillende basisscholen krijgen de kans om kennis

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK. en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011

STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK. en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011 STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011 1.0 Aanleiding Pasar Maluku komt dit jaar alweer met de vijfde editie

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW Irma: In gesprekken met ouders op het consultatiebureau vraag ik of zij voorlezen aan hun kind. Ik merk dat allochtone ouders,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief augustus 2015 Nieuwsbrief augustus 2015 Woord van het bestuur Wat was het een prachtig jaar met weer veel dynamiek. Zo zijn wij op 6 oktober 2014 gestart met een nieuw gebouw t.b.v de kinderopvang en ons eigen Zwembad.Thans

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland: fragmenten inzet 2016

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland: fragmenten inzet 2016 Maatschappelijke Onderneming Smallingerland: fragmenten inzet 2016 Inhoud Project Moedige Mensen 3 460 openstellingen voor jeugd en jongeren 10 Bezoek peuters aan Peuterspelen 3 Talent bezocht 32 vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven 5 juni 2015 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 11 juni studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij 15 juni MR vergadering 17 juni OR vergadering 18 juni prakitisch verkeersexamen groep 8 22

Nadere informatie