25 JAAR STICHTING NETWE U

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 JAAR STICHTING NETWE U"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 INHOUD 3 VOORWOORD 5 25 JAAR STICHTING NETWERK 7 PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING 11 JEUGD-, JONGEREN- & WIJKWERK 11 JEUGD 15 JONGEREN 19 NETWERK IN DE REGIO 20 MANIFESTO 22 VOLWASSENEN 26 OUDEREN 29 OPBOUWWERK 32 BLOKKER 33 BANGERT EN OOSTERPOLDER 34 VRIJWILLIGERS 35 PERSONEEL & ORGANISATIE 35 PERSONEEL 37 ORGANISATIE 41 BEHEER 43 FINANCIËN 46 JAARREKENING IN CIJFERS 50 RAAD VAN TOEZICHT EN MANAGEMENT 51 NAMEN EN ADRESSEN LOCATIES 52 NAMEN EN ADRESSEN PEUTERSPEELZALEN 53 COLOFON 2

2 VOORWOORD 2010 was voor Stichting Netwerk een gedenkwaardig jaar. Onze organisatie bestond vijfentwintig jaar, een mijlpaal die uitbundig werd gevierd en waar we in dit jaarverslag uiteraard niet aan voorbij zullen gaan. In die kwart eeuw heeft Netwerk zich als instelling van het Hoornse welzijnswerk stevig op de kaart gezet. In het voorjaar stond een groot aantal activiteiten in het teken van ons zilveren jubileum. Het enthousiasme waarmee de jubileumactiviteiten door jong en oud in onze stad werden ontvangen, was hartverwarmend. Terugkijkend, en dat geldt voor alles wat onze instelling doet en waar zij voor staat, valt des te meer op hoezeer alle geledingen van onze organisatie in elkaar grijpen, waarin het een het ander aanvult en het een niet los kan staan van het ander. Inderdaad, een netwerk. Het jaar verliep op meer fronten naar volle tevredenheid. Het huiswerkproject Goal liet wederom zien hoe met bescheiden middelen veel kan worden bereikt. Groot is de behoefte bij jongeren aan inlopen. Drukbezocht zijn de eetsoos en maaltijddialogen in de wijkcentra. Succesvol blijven de activiteiten waarin taal de sleutel is tot contact. Heel geslaagd is ook de unieke opleiding mbo-1, die vrouwen zelfredzaam maakt. In Blokker is dankzij de nieuwe jongerenruimte de overlast van de jeugd teruggedrongen. In de Grote Waal boekt het preventieteam succes; het gevoel van onveiligheid is afgenomen. Een andere positieve ontwikkeling is dat we steeds meer jongeren als vrijwilliger kunnen verwelkomen, van wie velen zelf als kind ooit meededen aan onze activiteiten. Opvallend daarbij is dat zij veel jobhoppen. In het najaar heeft de gemeente zware bezuinigingen aangekondigd. We zullen alle zeilen moeten bijzetten. Maar Stichting Netwerk heeft zich in de afgelopen vijfentwintig jaar dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vele vrijwilligers bewezen als een dynamische en onmisbare organisatie met een heldere missie die iederéén aangaat en tot doel heeft onze stad leefbaar en veilig te houden, nu en in de toekomst. Daarom zien we ook de komende vijfentwintig jaar met vertrouwen tegemoet. Anky Weiland, directeur-bestuurder Stichting Netwerk Juli

3 25 JAAR Stichting Netwerk, de Hoornse koepel voor het welzijnswerk, de wijkcentra en peuterspeelzalen, stond in 2010 uitvoerig stil bij haar zilveren jubileum. Sinds 1985 verzorgt de welzijnsorganisatie activiteiten voor álle Hoornse burgers om met elkaar te zorgen voor een mooie, leefbare, schone en veilige stad. Het zijn activiteiten voor jong tot oud, gericht op ontmoeting, opvang, educatie en creativiteit, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De activiteiten, ontwikkeld door ervaren beroepskrachten en uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers, zijn afgestemd op de wensen van bewoners en spelen in op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Ter ere van het jubileum werd een gevarieerd feestprogramma gepresenteerd in de vorm van festiviteiten en activiteiten voor iedereen. Ze illustreerden ook hoezeer alle geledingen van de organisatie als een netwerk met elkaar verbonden zijn. De reeks van festiviteiten werd geopend op zaterdag 13 maart in poppodium en cultuurcentrum voor jongeren Manifesto met zangeres Leona en haar funk-/soulband. Speciaal voor senioren was er een optreden van het koor Vivace en het trio Unicorn (Keltische volksmuziek) in wijkcentrum Risdam. 25 JAAR STICHTING NETWERK Peuters en Dirk Scheele Op maandag 15 maart traden de band Ch!pz en zanger Dirk Scheele op in schouwburg Het Park, respectievelijk voor de jeugd en de kleintjes. Alle 680 kinderen die in Hoorn een peuterspeelzaal van Netwerk bezoeken, mochten met hun vader of moeder naar het theater. Hetzelfde gold voor de vijf schoolklassen van basisscholen die een prijs hadden gewonnen met de schilderwedstrijd van Netwerk: de kleuterklassen van de Van Bockxmeerschool, Dynamis, basisschool Roald Dahl en De Duiventil en groep 3 van de Ichtusschool. 75 klassen namen aan de wedstrijd deel. Liedjeszanger en acteur Dirk Scheele bleek dankzij de tv razend populair bij de peuters en kleuters te zijn. 'Geweldig dat de scholen massaal hebben meegedaan' Jeugd en Ch!pz Een eclatant succes was het festijn voor de jeugd, met dank aan Ch!pz, een populaire Nederlandse popgroep die tot het einde van 2010 (inter)nationaal actief was. In de periode voorafgaand aan het optreden in Het Park organiseerde het jeugdteam van Netwerk een 'Ch!pz Dance Xper!enz'. Liefst 76 groepen van de Hoornse basisscholen - in totaal zo'n 1900 kinderen - namen deel aan deze wedstrijd. Alle klassen studeerden tijdens de gymles een dans in op een lied van de band, maakten van het resultaat een videoclip die vervolgens door een jury werd beoordeeld. Deze bekeek zo'n tachtig filmpjes.,,het is geweldig dat scholen hier zo massaal aan hebben meegedaan,'' aldus een van de jurerende jeugdwerkers. Ik heb zeer ontroerende filmpjes gezien. Ik had ze allemaal wel willen laten winnen, maar helaas was het aantal plaatsen beperkt. De allerbeste groep van de winnaars was uiteindelijk groep 5 van de St. Jozefschool in Blokker, die een Meet & Greet met Ch!pz verdiende. De climax Hét hoogtepunt was op 27 mei in de schouwburg het jubileumfeest voor de vele vrijwilligers, medewerkers en andere genodigden. Onderdeel van het door de bezoekers zeer gewaardeerde programma was een breed opgezette show, verzorgd door twintig modeontwerpers. De creaties van talentvolle Hoornse modeontwerpers werden geshowd door de dames van Wildvreemd, die de programma-onderdelen met zang, dans en voordracht op een speelse manier aan elkaar regen. Jongerendansgroep TjillSkillz stal de show met een choreografie op muziek van Alicia Keys ('Empire state of mind II'). Ben Cramer en Hind traden op, evenals het Hoornse talent Viviënne Wormsbecher. Verrassend was de act van oud-burgemeester Pierre Janssens die opkwam met een visnet over zijn schouder (Netwerk!) en een aan het jubileum aangepaste versie vertolkte van 'Als ik toch eens rijk was' uit de musical 'Anatevka' ('Fiddler on the roof'). Feico de Leeuw met zijn band zorgde voor de begeleiding. Na het theaterprogramma in de Hamletzaal werd het feest voortgezet in de Othellozaal, waar de gasten een lentecocktail in ontvangst namen en werden getrakteerd op een optreden van de band Groove the Princess. 5 6

4 PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING Stand van zaken Het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt is door de bank heen redelijk stabiel gebleven. Uit een tevredenheidsonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het werk door de gebruikers (ouders/verzorgers) hoog gewaardeerd wordt. 7 Sluiting en start speelzaalgroepen Het tijdig saneren van reguliere groepen op de peuterspeelzalen is dé manier om 'gezond' te blijven. In maart is een reguliere peutergroep van de Kersentuin (locatie Brederodegracht) in de Kersenboogerd gestopt. Per 1 november zijn op diezelfde speelzaal en speelzaal De Schoor totaal vier reguliere groepen omgezet in twee VVE-piramidegroepen (VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Dit is gebeurd in overleg met de gemeente én vooruitlopend op het nieuwe VVE-beleid. Omdat kinderen die een VVE-piramidegroep bezoeken vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan is het aantal dagdelen gelijk gebleven. Bij Dribbel in de wijk Bangert en Oosterpolder is een extra groep gestart; daar zijn er in totaal nu drie reguliere groepen. VVE-piramidegroep Piramide is een educatieve methode voor kinderen & tot 7 OPVOEDINGS jaar (t/m groep 3 van de basisschool) en richt zich op alle ontwikkelingsgebieden. Naast de verstandelijke ontwikkeling wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Op de VVE-piramidepeuterspeelzaal komen kinderen vier dagdelen per week. Peuterbroodje en verlengde speelzaaltijd Met het peuterbroodje (een pilot) is gestopt. In een tussentijdse evaluatie in januari werd besloten dit wegens een tekort aan deelnemers te laten vervallen. Wel is besloten om de verlengde speelzaaltijd structureel in te voeren. Dikke 8 van ouders De ouders zijn heel tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de medewerkers, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat in opdracht van de gemeente door I&O Research werd uitgevoerd. De ouders gaven een mooi cijfer: 8.1. Voor een VVE-groep kunnen nu enkel nog doelgroepkinderen worden ingeschreven. Uit de peiling onder de ouders van de peuters op de speelzalen bleek dat velen van hen dit betreuren. Wet OKE Met ingang van het nieuwe schooljaar is gestopt met het aanbieden van een derde dagdeel voor 3-jarigen dat op zich een succes was. De reden hiervan is de invoering van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) per 1 augustus, waardoor de gelden voor de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) moesten worden ingezet voor VVE-groepen (Piramide) met vier dagdelen. Netwerk voldoet aan de eisen die de wet OKE stelt, heeft de ervaring en deskundigheid in huis en bereikt voldoende doelgroepkinderen om nieuwe VVEgroepen samen te stellen. Er wordt nog een oudercommissie samengesteld. Triple P Stichting Netwerk heeft, als een van de kernpartners in de gemeente Hoorn, op alle peuterspeelzalen nu een geschoolde leidster volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma), een oorspronkelijke Australisch programma voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0-16 jaar. Centrum voor Jeugd en Gezin Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders/verzorgers en jeugd terecht voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Vanuit het CJG wordt gezorgd voor preventie en er is een goede samenwerking met preventieve voorzieningen in de wijk. Het CJG wordt gezien als hét passende antwoord en heeft als doel bestaande functies en daaruit voortvloeiende taken op het gebied van opvoeden en opgroeien te bundelen en in een samenhangend pakket van (laagdrempelige) 8

5 dienstverlening aan te bieden. Het CJG kan gezien worden als een drieluik met als onderdelen: - een fysiek inlooppunt voor informatie en advies; - één opvoed- en opgroeipraktijk; - een aansluitende aanpak waarbij het kind centraal staat (één kind, één gezin, één plan). Stichting Netwerk is samenwerkingspartner en maakt deel uit van diverse projectgroepen van het CJG. Samenwerking peuterwerk/ kinderopvang (De Driesprong) Met subsidie van de rijksoverheid is met Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) op 1 februari op twee plaatsen gestart met twee combinatiegroepen. De 3-jarigen van SKH volgen een VVEderde dagdeel bij Dribbel in Bangert en Oosterpolder en bij de Kersentuin, locatie Brederodegracht in de Kersenboogerd. De samenwerking met de kinderopvang, waarin Netwerk inspeelt op landelijk beleid, verloopt positief. Enthousiasme In een tussentijdse evaluatie hebben de leidsters, zowel van de SKH als van Netwerk, de intentie uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. Uit het enthousiasme bij alle betrokkenen blijkt dat de behoefte aanwezig is om 3-jarigen in de peuterspeelzaal een meer educatief programma aan te bieden om ze nog beter voor te bereiden op de basisschool. Er worden allerlei opties 9 onderzocht om te bezien hoe de expertise van Netwerk in de toekomst verder kan worden ingezet. En verder: * Netwerk verzorgde wekelijks tien dagdelen voor de opvang van kinderen van inburgeraars bij re-integratiebureau SagEnn. * De buurtmoeders blijven belangrijk als aanspreekpunt in de wijken, vooral op het gebied van emancipatie en integratie van gezinnen en toeleiding naar de VVE-speelzaal. Ze ondersteunen allochtone moeders bij inburgering en ontplooiing. In een begin maart gepubliceerd onderzoeksrapport werd de inzet van buurt moeders om allochtone inwoners te activeren succesvol genoemd. 10

6 JEUGD-, JONGEREN & WIJKWER JEUGD JEUGD-, JONGEREN- & WIJKWERK Stand van zaken Het team Jeugd heeft de stedelijke activiteiten vooral gecombineerd met (grote) activiteiten die in het teken stonden van het vijfentwintigjarig bestaan van Stichting Netwerk. Zo'n activiteit was Ch!pz, waaraan bijna tweeduizend basisschoolkinderen deelnamen. Het team signaleert dat het in de praktijk lastig is om 13- tot en met 15-jarigen bij activiteiten te betrekken. Het zijn tieners die zoekende zijn, die meer geïnteresseerd zijn in elkaar en de groepjes en clubjes waarvan ze deel uitmaken dan in activiteiten voor hun doelgroep. Samenwerking basisonderwijs Een project, vooruitlopend op bredeschoolinitiatieven, is gegeven in Hoorn-Noord, Risdam- Zuid en -Noord en de Kersenboogerd. Netwerk verzorgt hierbij activiteiten in de wijkcentra en deelnemende scholen, waarbij de kinderen worden uitgenodigd om aan diverse sportieve, creatieve, of educatieve activiteiten mee te doen. Dit gebeurt op vrijdag, waarbij de vakkrachten ondersteuning krijgen van veel stagiairs van het Horizon College die de kinderen ondersteunen. Zodoende worden er allerlei bruggen geslagen tussen enerzijds de kinderen van de verschillende scholen in de wijken onderling en anderzijds tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Netwerk streeft ernaar om dit project uit te breiden met meerdere samenwerkingspartners, waaronder het sportopbouwwerk en de Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Breedbeeldschool Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de Breedbeeldschool Hoorn, een initiatief van Stichting Netwerk, waarin het draait om de nieuwe media. In deze mediawijze overstap maken leerlingen uit groep 8 van de basisschool korte filmpjes met scholieren uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het project is een beginpunt van mediawijsheid: leerlingen ervaren zelf wat er allemaal kan met film en welk effect hun keuzes hebben. Leerlingen van de basisscholen het Ooievaarsnest, de Troubadour en Jules Verne werden gekoppeld aan leerlingen van de middelbare scholen De Titaan, OSG en Copernicus. De leerlingen maakten filmpjes, onder meer over wat er gebeurt als een basisschoolleerling voor het eerst over de drempel van een middelbare school stapt. Ze werden daarbij onder meer begeleid door een deskundige van Stichting Netwerk, die de apparatuur leverde. Er was een jury die ruim dertig filmpjes beoordeelde en drie prijswinnaars uitkoos. In de Breedbeeldschool, die ook op andere manieren wordt ingezet, onder andere bij maatschappelijke stages, wordt samengewerkt door het onderwijs en Stichting Talent, de Openbare Bibliotheek Hoorn en Stichting Netwerk. Huttendorp Aan het Huttendorp wordt intussen al zes jaar achtereen traditiegetrouw gebouwd in de laatste week van de zomervakantie. Dat gebeurt op het HRTC-terrein aan de Holenweg. Een week lang waren hier ruim 750 kinderen en ruim 125 vrijwilligers als leiding (in de leeftijd van 14 tot 25 jaar) actief, ondersteund door een aantal vakkrachten van Netwerk. Onder het thema 'De tijd van Asterix en Obelix' veranderde een hoekje van Hoorn tijdelijk in een Romeinse vesting. De sfeer was ook dit jaar optimaal. Een wens is een vaste vuurplek en extra faciliteiten (stroom en tappunten voor water) aan de buitenkant van het HRTC-gebouw. Stadsspeeltuin De Speelhoorn bestond in 2010 tien jaar en dat is gevierd met tal van activiteiten onder het thema 'Kunst, kijken en doen'. De kinderen gingen ook zelf kunstzinnig aan de slag. Toen de stadsspeeltuin in 2000 openging werd gedacht aan jaarlijks 5000 bezoekers. Inmiddels trekt de tuin er meer dan Ter ere van het tweede lustrum werd vrijwilligster van het eerste uur, Ineke Schoon, in de bloemetjes gezet. Zij is de drijvende kracht achter het idee dat de speeltuin elke dag open moet zijn, volgens direct betrokkenen dé x-factor van De Speelhoorn

7 Experts: kinderen Om erachter te komen wat kinderen belangrijk vinden in een natuurspeeltuin bij MAK Blokweer werd de hulp van experts ingeroepen: de kinderen zelf. Onder leiding van Netwerk gingen scholieren van de St. Jozefschool, de Hoeksteen, de Duiventil, de Parcival, de Bussel en het Ooievaarsnest aan de slag, schilderden en knutselden, waarna ontwerpers de ideeën verder uitwerkten. Het resultaat werd gepresenteerd aan wethouder Michiel Pijl, waarbij de schoolkinderen aanwezig waren. Buitenspeeldag Om zoveel mogelijk kinderen buiten te laten spelen werd er in Hoorn, Blokker en Zwaag op woensdag 2 juni in plaats van een Straatspeeldag deelgenomen aan de Nationale Buitenspeeldag. In sommige straten gaf de jeugdbrandweer een demonstratie, onder leiding van de scouting konden vlotten worden gebouwd, werden er pannenkoeken gebakken, oude Hollandse spelletjes gespeeld en werden straten tot sprookjesachtige lanen omgetoverd. Het aantal deelnemende kinderen varieerde van 80 kinderen tot 350. De dag is een groot kinderfeest, waarmee het opbouwwerk tevens aandacht vraagt voor de veiligheid in de buurt. En verder: * De tweede editie van Speeldag.NL op zondag 12 september met zo'n bezoekers was * * * wederom een doorslaand succes. Door de stad verspreid stonden 64 attracties. Het jeugdwerk had voor het thema natuur gekozen. Voor de liefhebbers was er een natuurquiz. Stichting Netwerk zorgde voor logistieke zaken: ruim zeventig vrijwilligers van het Huttendorp bouwden met het krieken van de dag tenten op in de stad. Kinderhuiskamer Te Warskip in openbare basisschool De Troubadour in de Risdam blijft succesvol. In deze nieuwe vorm van buitenschoolse opvang voor risicokinderen gaan de leerlingen van de bovenbouw elke vrijdag naar het wijkcentrum om sportief, creatief en educatief bezig te zijn, waardoor ze een betere start hebben in het voortgezet onderwijs. De vijftiende, populaire Roefeldag, op 23 februari, liet 370 kinderen kennismaken met het werk van bedrijven en instellingen in Hoorn. Netwerk kon de kinderen op 45 verschillende bedrijven laten roefelen, snuffelen of neuzen om op een plezierige manier kennis te maken met werk dat ze eventueel in het grotemensenleven kunnen gaan doen. Ter gelegenheid van de Nationale Vrijwilligersdag NL Doet stelden op vrijdag 19 maart zeventien medewerkers van de Rabobank Hoorn & Omstreken onder auspiciën van Stichting Netwerk kinderen van het speciaal onderwijs in de gelegenheid om te gaan roefelen. Bij veertien organisaties, waaronder basisscholen, verzorgingshuizen, verenigingen en stichtingen * * * * * * staken meer dan honderd medewerkers de handen uit de mouwen. In de voorjaarsvakantie verzorgden het gemeentelijk sportopbouwwerk en Stichting Netwerk vakantiespelen in zes verschillende sporthallen, waar de basisschoolkinderen zich uitleefden in sport, spel en allerlei andere creatieve activiteiten rond het thema heksen en tovenaars. Kinderen en tieners genoten in juli van de dertiende Mega Summer Games van het sportopbouwwerk en Stichting Netwerk. De spel- en sportactiviteiten waren divers en verspreid over de hele stad. In de herfstvakantie verzorgden het sportopbouwwerk en Stichting Netwerk voor basisschoolkinderen in vier sporthallen de Vakantie Spelen Hoorn. Het is een recreatieve, laagdrempelige manier om kinderen die niet op vakantie gaan sportieve en creatieve activiteiten aan te bieden. Netwerk zorgt voor het creatieve en culturele gedeelte. Het kinderpersbureau van de Brede School Bibliotheek in de Grote Waal hield in de Kinder-boekenweek een striptekenwedstrijd. De maaltijddialoog over het thema pesten trok donderdag 4 november in De Cogge veertig jongeren en zes ouders. In plaats van een maaltijd hadden ouders van diverse culturen hapjes gemaakt. Zowel de gesprekken als de hapjes vielen in de smaak. Wie het als jonge scholier even had gehad met de sneeuw kon zich tijdens de kerstvakantiespelen onder het motto 'Bounce 'm d'r uit' uitleven in verschillende hallen in de Kersenboogerd, Risdam-Noord en Hoorn-Noord

8 JONGEREN Stand van zaken De druk op het jongerenwerk, dat ruimschoots aan de gevraagde afspraken voldoet, blijft groot. Van de jongerenwerkers is veel inzet, flexibiliteit en betrokkenheid vereist om contact met hanggroepen te onderhouden, overlast te voorkomen of tegen te gaan en alert in te spelen op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving, waarin de jeugdculturen sterk wisselen. Overlast Begin november werd bekend dat het aantal bij de politie gemelde incidenten van jeugdoverlast in Hoorn in twee jaar tijd met vijftien procent is gedaald. Het aantal incidenten daalde van 1444 in 2009 naar 1239 in De algemene indruk is dat de integrale aanpak, de (intensieve) controle en de contacten door het jongerenwerk hun vruchten afwerpen. Zodra er melding van overlast komt gaat het jongerenwerk erop af. Er is regelmatig en preventief contact met groepen die zich wel op straat bevinden maar (nog) geen overlast veroorzaken. Hanggroepen Door geregelde contacten en bezoeken van hanggroepen kan eventuele overlast worden voorkomen. De contacten leiden tot meer inlopen in de wijkcentra. De behoefte daaraan blijkt groot te zijn; ze worden, geen enkele wijk uitgezonderd, goed bezocht. Tijdens de inlopen waren er allerlei thema-avonden en workshops, onder meer over loverboys en schuldhulpverlening. Thuis voelen Door de toename van inlopen is het van belang dat de accommodaties voldoende op de bezoekers zijn toegerust. Aanpassing en/of verbouwing van de jongerenruimte in wijkcentrum Grote Waal, Trefpunt in 't Hop en het jeugdonderkomen in Blokker hebben ertoe geleid dat tieners en jongeren zich hier goed thuis voelen. Samenstelling hanggroepen Een opvallende trend is dat de gemiddelde leeftijd van de jeugd die deel uitmaakt van de hanggroepen steeds lager wordt. Tieners vanaf tien jaar maken er inmiddels deel van uit. Een andere trend is de toename van het aantal meisjes dat zich bij hanggroepen aansluit. Ook hierdoor is er meer behoefte aan inlopen dan waaraan kan worden voldaan. Hoge druk Om het aantal inlopen uit te breiden worden vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs ingezet. Uitgangspunt bij de nieuwe werkwijze die in bijna alle wijken is ingevoerd, is dat ervaren jongerenwerkers daarbij een coördinerende rol spelen. Onderwijs Een ander, landelijk beeld dat ook voor Hoorn opgaat, is dat een groot percentage van de hanggroepjongeren een vmbo- of praktijkschoolachtergrond heeft. Het is een doelgroep waarnaar extra aandacht uitgaat, aandacht die ze van huis uit vaak niet meekrijgen. Het onderstreept de noodzaak om te blijven investeren in jongerenwerk. Nieuwe media De verschillende jeugdculturen zijn bij voortduring aan verandering onderhevig. De invloed van televisie en nieuwe media (msn'en, Hyves, Facebook, Twitter) is hierop buitengewoon groot. Bepaalde groepen identificeren zich met de manier waarop (sub)culturen zich manifesteren (machogedrag, seks, geweld). Hetzelfde geldt voor de invloed die muziekclips op het gedrag hebben. Alcohol en voorlichting In de tiener- en jongerenonderkomens van Stichting Netwerk, waar met uitzondering van Manifesto geen alcohol wordt verstrekt, wordt geregeld informatie over het onderwerp gegeven en/of met jongeren hierover gesproken. In Manifesto gebeurde dit onder andere tijdens een thema-avond met een toneelvoorstelling. Deze thema-avonden worden vooral bezocht door geïnteresseerde jongeren. Om ook anderen te bereiken, wordt het onderwerp alcohol uit preventieve overwegingen ook tijdens de geregelde contacten met de hanggroepen aangekaart

9 Zwerfjongeren Het jongerenwerk trok begin van het jaar aan de bel over het aantal zwerfjongeren in de Kersenboogerd. In de wijk werden dertig dak- of thuisloze jongeren geteld. Grootste probleem is dat de jongeren nergens terecht kunnen. De oorzaken zijn uiteenlopend. Hulp is volgens het jongerenwerk geboden, want deze jongeren staan op een punt in hun leven dat ze nog alle kanten op kunnen. Maar ze staan er alleen voor''. Vaak is onduidelijk wat er met de zwerfjongeren gebeurt: ze raken uit beeld omdat ze naar de Randstad vertrekken of in detentie komen. Stichting De Noord-Hollandse Opvang (DNO) houdt zich, ook in Hoorn, nu bezig met de totale problematiek van dak- en thuislozen. Goal Huiswerkproject Goal is een schot in de roos. Het project, dat landelijk navolging heeft gekregen, biedt jongeren wekelijks de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding en zaalvoetbaltraining te combineren (in de wijkcentra en een sporthal). Ook wordt er gezamenlijk gegeten. Het project loopt nu ruim vijf jaar en breidt zich steeds verder uit, door huiswerkbegeleiding in combinatie met onder andere volksdansen, volleybal, fitness en sociale workshops. In totaal ging het om ruim 150 deelnemers. Meiden Succesvol was vooral de combinatie met volksdansen, waarmee ruim veertig meiden werden bereikt. Halverwege het jaar resulteerde dit in optredens. Goal bewijst dat de inzet van sport/dans als steun en hulp aan risicojongeren werkt, en, zoals onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland aantoont, dat hierdoor gedragsverbetering is te zien. Door Goal doen veel risicojongeren het op school veel beter en ontwikkelen ze zich sociaal op een positieve manier. Het Coöperatief Dividend Fonds (voor projecten die de leefbaarheid bevorderen) van de Rabobank, dat in maart zijn nieuwe filiaal aan de Gedempte Turfhaven betrok, beloonde Goal met een extra donatie. Ken Elkaar Op 15 februari ging het project Ken Elkaar van start. Het is een maatschappelijke stage waarbij scholieren met en scholieren zonder een verstandelijke beperking met elkaar in contact worden gebracht. Het is samenwerkingsverband tussen scholengemeenschap Werenfridus, de Stormvogel (voortgezet speciaal onderwijs), Vrijwilligerscentrale Westfriesland en Stichting Netwerk. Tijdens de maatschappelijke stage vormen de scholieren duo's en gaan ze samen aan de slag met opdrachten. In Manifesto is de begin- en eindbijeenkomst. Rondje Cultuur Begin november konden derdeklassers van scholengemeenschap Copernicus cultuur snuiven bij diverse Hoornse instellingen, waaronder Filmhuis Hoorn, Muziekschool Gerard Boedijn, De Blauwe Schuit, Kunstcentrum De Boterhal, Westfries Museum en de Breedbeeldschool van Netwerk. De scholieren leren in het Rondje op een (inter)actieve manier de instelling kennen. Tijdens het elfde Rondje Cultuur, opgezet door de Kunstcompagnie in Hoorn, maakten de scholieren op het centraal bureau van Netwerk onder leiding van jeugdwerkers op de pc animatiefilmpjes. En verder: * Jongeren voerden eind januari actie met hiphop en rock voor het door een aardbeving getroffen Haïti. Het jongerenwerk, dat wilde laten zien dat ook jongeren in actie komen voor het goede doel, zette samen met Manifesto, plaatselijke artiesten en veel vrijwilligers de manifestatie in korte tijd op. De actie gaf tegelijk een inkijkje in wat er in Hoorn gebeurt op muziekgebied, met optredens van Dubbel B, Engel, Young Jinzz, Muilkorf, TjillSkillz, The Riffers en Huig

10 NETWERK IN DE REGIO Stichting Netwerk voerde naar volle tevredenheid van de betrokken gemeenten jongerenwerk uit in Wervershoof, Andijk en Medemblik, die toen nog niet samen één gemeente (Medemblik) vormden. Het jongerenwerk had contact met de (hang)jeugd op straat en organiseerde allerlei activiteiten, waaronder thema-avonden. Verder is geëxperimenteerd met de Chillbus, als antwoord op de constatering dat er voor jongeren vanaf een jaar of zestien in de regio niet zo veel te doen is. Deze bus, een soort 'gepimpte' versie van een SRV-wagen, stond op proef in het dorpscentrum en was voorzien van onder meer een televisie, dvd-speler en X-box spelcomputer. De bus trok onder anderen jongeren die bij winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof rondhingen. Verder heeft het jongerenwerk de jeugdbeweging Zwaagdijk-West op de rails gekregen en is jongerencentrum Backfire te Nibbixwoud weer geopend. MANIFESTO Stand van zaken Manifesto, hét poppodium en cultuurcentrum voor jongeren in Hoorn, heeft een goed jaar achter de rug. Manifesto slaagde erin om een zo gevarieerd mogelijk publiek binnen te krijgen. De prestatieafspraken omtrent de bezoekersaantallen zijn ruimschoots gehaald, mede dankzij het aantrekken van bands en acts die gewild zijn. Ook de inzet van nieuwe media als Facebook, Hyves en Twitter droeg eraan bij om van 2010 een geslaagd jaar te maken. De voorverkoop via internet (Paylogic) bevalt goed. Medewerkers Manifesto heeft met meer dan zeventig vrijwilligers gewerkt. Een flink deel van de vrijwilligers houdt zich bezig met licht- en geluidstechniek. Ook zetten veel vrijwilligers zich in voor horeca-activiteiten (bar, entree, catering, ontvangst en opvang van artiesten). Samenwerking Muziekschool Gerard Boedijn en de Popschool Hoorn hebben opnieuw gebruikgemaakt van de faciliteiten. Ze organiseerden met Manifesto wederom talloze activiteiten, waaronder een vaste avond voor lokaal talent (Donderpop), ckvcursussen en uitvoeringsmiddagen voor leerlingen en samenwerkingsdagen van de muziekschool, Manifesto en de Kunstbende Noord-Holland

11 Ook traden diverse koren van organisatie Amuzement op. Met het jongerenwerk werden er danceparty's en workshops georganiseerd. Manifesto werkt verder samen of heeft geregeld contact met de gemeente Hoorn, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), collega poppodia, NH Pop Live, de politie, collega-jeugdcentra Cayen en R17, Vrijwilligerscentrale Westfriesland, De Kunstcompagnie en PeTiCantus (Huis Verloren). Middelbare scholen Manifesto werkt intensief samen met de middelbare scholen. In het kader van de maatschappelijke stage waren er stagiairs van De Copernicus, Tabor en het Atlascollege bij Manifesto werkzaam. Zij verzorgden verschillende schoolfeesten en een project voor gehandicapte tieners. Club Festo (frisfeest) Elke eerste vrijdagavond ( uur) van de maand bezoeken gemiddeld 150 tieners in de leeftijd van 10 tot 14 jaar deze succesvolle alcoholvrije kidsdisco, oftewel frisfeest, waar dj's de laatste hits draaien. Voor de meeste bezoekers is dit de eerste kennismaking met Manifesto. Elke avond heeft een speciaal thema, in 2010 o.a. Winterwit, Hollywood en Valentijn. Club Festo wordt georganiseerd en begeleid door het jeugdwerk. Kunstcompagnie Met de Kunstcompagnie is een ckv-traject uitgezet in het kader van Rondje Cultuur. Honderden leerlingen bezoeken het podium voor een masterclass 'zelf muziek maken en improviseren' onder leiding van een bekende popartiest. The Last Waltz Een van de toppers was 'The Last Waltz'. Zo heette in 1976 het afscheidsconcert van de Amerikaanse groep The Band. Een gepassioneerd aantal muzikanten en zangeressen (met een gastoptreden van onder anderen de Hoornse muzikant Tim Knol) blies dit legendarische concert op 19 en 20 november nieuw leven in. Van gothic tot soul Verschillende muziekavonden werden georganiseerd door en voor jongeren, variërend van gothic en metal tot house en soul. Het jaarlijkse Heavy Metal Maniacs-festival was wederom een succes. Metalfans uit heel Nederland en zelfs daarbuiten bezochten eind oktober de alweer elfde editie. Een internationale opstelling zorgde voor een bijna uitverkocht huis. Faciliteiten Een van de conclusies van het evaluatierapport, dat de gemeente op grond van interviews over Manifesto heeft laten opstellen, luidt dat Hoorn een volwaardig pop- en cultuurpodium verdient. Het rapport onderkent het probleem van een aantal ontbrekende faciliteiten. WIJKWERK VOLWASSENEN Stand van zaken Zoals in het prestatiecontract is vastgelegd biedt Stichting Netwerk elk jaar opnieuw een groot en gevarieerd pakket activiteiten aan voor jong en oud. Het betreft traditionele activiteiten, waarvoor steevast veel belangstelling is, en activiteiten waarnaar vraag is, die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en/of bestemd zijn voor mensen die een een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Eten en taal als sleutel tot contact Veel belangstelling blijft er bestaan voor de eetsoos en maaltijddialogen in de wijkcentra, die leiden tot contact en saamhorigheid. Zo is de wekelijkse ouderenmaaltijd in buurthuis 't Slot in het Venenlaankwartier een schot in de roos. Taal als start Behalve (samen) eten is taal een belangrijke sleutel voor ontmoeting, participatie en contact tussen mensen van verschillende komaf. Hoe belangrijk taal is ('Het begint met taal') blijkt uit het succes van Taalplus, Taalkoppels en Taalvriendinnen. Het zijn succesvolle, wijkgerichte voorbeelden om niet-nederlandse vrouwen te helpen hun taalachterstand weg te werken en in te burgeren, wat aansluit bij de wens om - zie de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) - iederéén mee te laten doen

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting en verbinding Instelling voor welzijnswerk in Hoorn Programma 2014-2015 3 Ontmoeting en verbinding Daar gaan we voor, bij Intermaris. Een fijne buurt is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Samen met Stichting Netwerk

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o Samen sterk J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 D e O u d e U l o Inhoud Voorwoord... 3 1. Jeugd... 3 2. Jeugd... 4 2.1 Jongerenwerk... 4 2.2 Kinderwerk... 9 2.3 Kinderopvang... 10 3. Participatie en Educatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg Colofon Deze GSO-special van de Dukenburger is een eenmalige

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg INHOUD Voorwoord 4 De Vensterschool in een veranderende samenleving 7 Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn Huub Braam Esmy Kromontono Marjolijn Distelbrink M.m.v. Mariët Visser Juni 2008 Inhoud 1

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Trajektinfojaargang 22 maart 2014

Trajektinfojaargang 22 maart 2014 Trajektinfojaargang 22 maart 2014 Het Buurttheater Mariaberg op de planken Inhoud Persoonlijk documentair theater in de meest pure vorm 1 Voorwoord Iedereen doet ertoe 2 Vervolg voorpagina 2 Het nieuwe

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie