Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt"

Transcriptie

1 December is de maand van de donkere dagen. Van eten en drinken en vaak te volle magen. Maar onthoudt één ding goed: Je weet dat het niet moet! Dus in t nieuwe jaar, dan ook niet klagen. De redactie van Wijkkrant Risdam/Nieuwe Steen wenst alle adverteerders e n lezers Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2011 RISDAM / NIEUWE STEEN 9e JAARGANG NUMMER 8 DECEMBER 2010 Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt Duidelijkheid over kunstijsbaan De Westfries In het novembernummer stond een artikel dat suggereerde dat het voortbestaan van kunstijsbaan De Westfries wordt bedreigd. Volgens het artikel komen de exploitant en de gemeente de afspraken over het gebruik van de ijsbaan niet na. Dit is echter niet het geval. Wethouder sport en recreatie Aart Ruppert legt uit: De kunstijsbaan is een sportaccommodatie die in beginsel het hele jaar door en voor de sport gebruikt kan worden. De gemeente en de exploitant hebben geen afspraken gemaakt over de lengte van het schaatsseizoen. Dat is dan ook niet door de raad vastgesteld, zoals in het eerdere artikel wordt beweerd. Het seizoen van het langebaanschaatsen loopt van eind september van een jaar tot eind maart van het daaropvolgende jaar. Dit heeft te maken met de buitentemperatuur. Als het warmer wordt, loont het niet om ijs op de 400-meterbaan in stand te houden. Dit geldt niet voor de kleinere ijshockeyvloer. Deze is dan ook tot eind juni in gebruik. Net als elke andere sportaccommodatie moet kunstijsbaan De Westfries zich houden aan de geluidsnormen. De Milieudienst Westfriesland controleert dit regelmatig en doet dit op eigen ini- tiatief en naar aanleiding van klachten van omwonenden. In de beginperiode zijn er veel klachten ingediend. Door de exploitant zijn verschillende zaken in de bedrijfsvoering aangepakt en verbeterd. Nadien is één geluidsovertreding geconstateerd en daarvoor heeft de exploitant een waarschuwingsbrief ontvangen. Wel wordt de geluidsproductie door een aantal omwonenden als overlast ervaren. Daarom zijn we in gesprek met omwonenden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de geluidsoverlast te verminderen. We zijn dus wel degelijk actief met dit probleem bezig. Verder hebben we bij de exploitant aangedrongen om de omwonenden actief te informeren over de activiteiten op de ijsbaan. Kunstijsbaan De Westfries mag, net als andere clubs en bedrijven, acht keer per jaar een festiviteit organiseren (bijvoorbeeld een kampioenschap). Er gelden dan ruimere geluidsnormen. De exploitant moet zo n festiviteit (bij verwachte overschrijding van de geluidsnormen) melden bij de Milieudienst. Bij festiviteiten van de ijsbaan controleert de Milieudienst altijd. Ook adviseert de Milieudienst de exploitant om de omwonenden te informeren. Als omwonenden vragen aan de gemeente hebben over de kunstijsbaan De Westfries, dan kunnen ze contact opnemen met Rijk Bitter, beleidsmedewerker bureau sport en recreatie, (0229) , Eind goed al goed! In onze nummers van augustus en september schreven wij over problemen bij een aantal bewoners van De Wever die niet wilden ingaan op het aanbod van IntermarisHoeksteen om hun huurhuis te kopen. Als zij hier namelijk niet op in zouden gaan, kon een aantal verbeteringen aan hun woningen niet worden uitgevoerd. Gelukkig heeft men nu hiervoor een oplossing gevonden. Er is ons verteld dat IntermarisHoeksteen alsnog de woningen met een zgn. kooplabel in Risdam-Zuid en Risdam-Noord zal verbeteren. Alhoewel deze huizen i.v.m. technische problemen geen zonnepanelen en nieuwe dakpannen krijgen, is de bewoners wel toegezegd dat dak/vloer isolatie wordt aangebracht. Ook kan men zelf aangeven wat er met de badkamer en het toilet moet gebeuren zonder dat er van huurverhoging sprake zal zijn. De bewoners danken de fractie Tonnaer, IntermarisHoeksteen èn onze krant voor hun inzet om deze kwestie tot een goed eind te brengen. Bijgaande foto laat zien hoe het bij de woningen met kooplabel geworden is maar zoals hierboven geschreven mogen de huurwoningen toch ook tevreden zijn. De toekomst van de hockeyvelden Onder grote belangstelling van leden van de hockeyclubs, omwonenden en gemeentelijk betrokken personen werd op woensdag 1 december in de raadszaal van het stadhuis de toekomstige locatie van de hockeyvelden - ten noorden van het woonwagencomplex - onder de loep genomen. Na een eerdere presentatie op 8 februari van dit jaar lagen nu de volledig uitgewerkte plannen met daarin de verwerkte suggesties in diverse variaties ter inzage. Na een inleidend woord door de wethouder van sportzaken werd door de heer Jan Geus het één en ander toegelicht. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en op enkele uitzonderingen na bleek ook in deze discussie wederom dat bij velen het eigenbelang toch belangrijker geacht wordt dan dat van de gemeenschap. Uiteraard zal er nog hier en daar aan de plannen geschaafd moeten worden, zullen er wellicht nog diverse details moeten worden aangebracht of verwijderd of komen er misschien nog wel geheel andere plannen boven drijven. In grote trekken zou echter dit ontwerp na de nodige aanpassingen door het college binnen niet al te lange tijd aan de raad gepresenteerd kunnen worden. Laten we hopen dat voor alle jonge mensen die de hockeysport na aan het hart ligt deze procedures niet al te lang gaan duren, zodat zij nog tijdens hun jeugd van de nieuwe accommodatie kunnen genieten. 1

2 Wijkkrant Risdam/Nieuwe Steen Uitgave van Stichting Netwerk. Wordt jaarlijks 8 maal gratis huis-aan-huis verspreid in Risdam Noord, Risdam Zuid en Nieuwe Steen. Oplage: 7900 stuks. Redactiemedewerkers Gé van Beenen, Wim Berkman, Jeroen Otto, Marianne Peereboom, Koos Scholte, Georg Schlumer, Willem Veldhuis, Tom van der Weijden Advertentie exploitatie Kopij Zend aan redactie van De Risdammer Wijkcentrum Risdam, Scheerder 1, 1625 VA Hoorn, Tel De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten en zo nodig op spelling en stijl te corrigeren. Bij artikelen en foto s ingezonden door derden zal altijd de bronvermelding/afzender worden vermeld. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen en is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en drukfouten. Klachten omtrent bezorging Alfa verspreidingen NHN. Tel Uiterste datum inleveren kopij voor eerst - volgende editie: vóór 13 januari Kinderdisco Op 14 januari staat de eerste kinderdisco van 2011 op het programma. Het thema is nog niet bekend, maar dat hoor je zo snel mogelijk. De disco is voor iedereen van 6 t/m 11 jaar, het begint om tot uur, de toegang is 0,50, snoep en chips ook 0,50, de limonade is gratis. Kookworkshop voor vrouwen Multicultureel koken met telkens een wisselende kok die u in een middag de fijne kneepjes van een recept leert. Daarna gezellig samen eten. De eerste keer is op dinsdag 18 januari van uur en de kosten bedragen per keer 6,50. U kunt zich aanmelden bij wijkcentrum De Cogge. 2 HAAST U! APK 25,- Activiteiten in en om de wijk Eetsoos Elke laatste donderdag van de maand kunt u mee-eten met de Eetsoos, de volgende keer is op 27 januari. Voor 6,50 serveren wij u een 3-gangenmaaltijd en een kopje koffie of thee; de aanvang is uur. Aanmelden kan tot een dag van tevoren. Taalvriendinnen Bij het project Taalvriendinnen wordt een Nederlandse vrouw gekoppeld aan een anderstalige vrouw. Het doel is om de anderstalige vrouw beter Nederlands te leren spreken en om beiden meer van elkaars cultuur te leren. De Nederlandse vrouwen krijgen een training om de vrouwen zo goed mogelijk bij te kunnen staan en krijgen ook ondersteuning van een beroepskracht. Vind u dat dit iets voor u is, aarzel niet en neem contact op. Leeskring In januari gaan we weer verder met de Leeskring. Elke 6 weken kiezen de deelnemers in overleg een boek en gaan dat lezen. Tijdens de bijeenkomst wordt de inhoud van het boek uitgebreid besproken. De kosten bedragen 3,- per keer en de volgende keer is op woensdag 19 januari van uur. Voor meer informatie en aanmelden kunt u het beste een sturen naar Vrijwilligers gezocht De Cogge heeft nog wel plaats voor nieuwe vrijwilligers. We zoeken o.a. nog extra vrijwilligers voor de Dansmiddag voor Senioren elke 3e zondag v/d maand, de kinderdisco op vrijdag, de Eetsoos elke laatste donderdag v/d maand. Ook als u het leuk vindt om eens te koken voor de Eetsoos horen we graag van u. Als u zelf een idee heeft voor een activiteit en u zoekt ruimte, kunt u ook contact met ons opnemen. Voor meer informatie en aanmelden voor activiteiten kunt u contact opnemen met wijkcentrum De Cogge, , Senioren circuit Donderdagmiddag 20 januari 2011 is de eerste bijeenkomst van het Senioren circuit in het nieuwe jaar met fotograaf Cor van Sliedregt. Hij legde meer dan 2 mannenmode SLA UW SLAG! TJONGE...!! Je zou haast denken dat het UITVERKOOP VEEL VOORDEEL! WEG = PECH! is bij: OP = OP! Huesmolen 72, tel (naast poelier Cor Jonk) decennia houten boerenhekken vast. Over deze hekken heeft hij een boek uitgegeven. Hij kan er boeiend over vertellen en verschillende hekken laten zien op tekening en op prachtige foto s. Er zijn verschillende typen, verschillende functies en hekken uit binnen- en buitenland. De middag vindt plaats in wijkcentrum Risdam, Scheerder 1 te Hoorn. Tel en begint om uur en duurt tot ongeveer uur. De kosten bedragen 3,00 incl. een kopje koffie of thee. Aankondiging West-Fries Jeugdschaakkampioenschap 2010 Dit kampioenschap wordt gespeeld op dinsdag 28 december in Cultureel Centrum De Huesmolen in Hoorn en wordt georganiseerd door de schaakverenigingen HSV De Eenhoorn en Caïssa. Dit toernooi is voor jeugdspelers die wonen in de regio of uitkomen voor een Westfriese schaakvereniging. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Botman Sound & Vision. Er worden dezelfde leeftijdscategorieën gehanteerd als bij de NHSB en KNSB. E-categorie (geboren na 31 december 2000). D-categorie (geboren na 31 december 1998). C-categorie (geboren na 31 december 1996). B-categorie (geboren na 31 december 1994). A-categorie (geboren na 31 december 1990). Speeltempo: E-categorie 20 min. p.p.p.p. D-categorie 20 min. p.p.p.p. C-categorie 20 min. p.p.p.p. A/B categorie 45 min. p.p.p.p. (Hier is noteren verplicht.) Deze A/B categorie speelt in één groep). De A/B groep speelt tot uur. Bij een grote deelname gaan we na een pauze om uur door tot ongeveer uur. De C- en D-kampioenen plaatsen zich voor het Noord-Hollands kampioenschap. Voor de A/B-categorie is er een vrije inschrijving, evenals voor de E-categorie. Deze kampioenschappen worden voor de A- t/m de D-categorie gespeeld op 19 en 20 februari 2011 in Krommenie. De E-categorie speelt op 23 januari Gegevens: Adres speellocatie: Huesmolen 60, Hoorn tel Aanvang : uur. Prijsuitreiking: uur. Prijzen: drie bekers per groep. De A/B is één groep. Inschrijfgeld: 5 euro. Opgeven kan tot 27 december bij: Rob Bouwman, Gilles Provoost, of Vrijwilligers voor de radio gezocht Een enthousiaste groep vrijwilligers is elke dag actief in het Westfries Gasthuis om radio te maken. Westfries Gasthuis Radio verzorgt namelijk iedere dag uitzendingen voor de patiënten van het ziekenhuis. Om dit te blijven doen zijn nieuwe vrijwilligers nodig. De radioploeg heeft de beschikking over een moderne studio, een grote collectie muziek en mobiele locatie-ºapparatuur. Met behulp hiervan worden programma s gemaakt die afgestemd zijn op de patiënten. Westfries Gasthuis Radio kan niet zonder mensen die de apparatuur en de mogelijkheden benutten om de zieke medemens wat afleiding te bezorgen en aandacht te geven. Presentatoren, public relations medewerkers en technische medewerkers zijn daarom altijd van harte welkom. Op dit moment is versterking van het team zeer wenselijk. Ervaring is niet noodzakelijk. Voor meer informatie: Henk Strik, tel.: of mail naar Wie wil secretaris worden bij de Zonnebloem? De regionale afdeling Hoorn van de Nationale Vereniging de Zonnebloem is op zoek naar een nieuwe secretaris, de huidige secretaris stelt zich in februari 2011 niet meer herkiesbaar. Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de regionale Zonnebloemafdeling. Over het algemeen bestaan de werkzaamheden uit het ondersteunen van de tien plaatselijke afdelingen van de regio Hoorn. Zonnebloemvrijwilligers bieden zieken en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen en sociaal isolement te doorbreken door huisbezoek, excursies, evenementen en vakanties. De hoofdtaken van een secretaris bestaan uit het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen, de behandeling van de post en het regelen van de bestellingen zoals drukwerk een souvenirs. Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij mevr. E.H. Koesoemowidjojo- Rikkers, mailadres: Aanmelders kunnen rekenen op een vrijblijvend informatief gesprek. Glasservice Hallo, ik ben Onne Druijf en ik woon in de Schout. Ik ben 9 jaar. Ik heb eeen flessenservice. Ik haal glas op bij mensen aan de deur en breng dat voor ze naar de glasbak. Ook lever ik statiegeldglas in. Ik loop op zaterdag met mijn bolderkar door de buurt. Wij wensen u allen gezellige kerstdagen en een zeer voorspoedig Risdam-

3 Tot ziens, Monique Klein-Vriend Wmo-vervoer verder onder naam Regiotaxi West-Friesland Vanaf 12 december jl. blijft Connexxion voorlopig het Wmo-vervoer in West-Friesland uitvoeren. De gemeente Hoorn heeft namens de West-Friese gemeenten een tijdelijk contract met de vervoerder gesloten. Omdat de provincie stopt met de OV-taxi, regelen de West-Friese gemeenten het Wmo-vervoer nu zelf. Het Wmo-vervoer is vanaf 12 december verder gegaan onder de naam Regiotaxi West-Friesland. Op 12 december liep het huidige contract tussen Connexxion en de provincie af en ging het nieuwe tijdelijke contract tussen Connexxion en de West-Friese gemeenten van start. De provincie moet bezuinigen en één van de zaken waarop bezuinigd wordt, is de OV-taxi. De gemeenten hebben het Wmo-deel nu in eigen beheer geregeld, maar mogen geen openbaar vervoer aanbieden. In West-Friesland bestaat daarom na 12 december naast bus en trein geen aanvullend openbaar vervoer meer via de taxi. Nieuwe naam De naam OV-taxi is vanaf 12 december niet meer in gebruik. Vanaf dan heet het Wmovervoer Regiotaxi West-Friesland. Naast een nieuwe naam betekent de overgang van provincie naar gemeenten ook een nieuw telefoonnummer, een nieuwe website, een nieuw logo en nieuwe Wmo-pasjes. Alle houders van een Wmo-pasje hebben in de tweede week van december informatie hierover ontvangen. Bij die informatie zat ook het nieuwe pasje met het telefoonnummer en een folder. Tevreden We zijn tevreden met het nieuwe contract. We gaan erop vooruit in kwaliteit én kosten. Er is extra ingezet op stiptheid, één van de grootste ergernissen bij de OV-taxi op dit moment, aldus wethouder Peter Westenberg van de gemeente Hoorn, namens de negen West-Friese gemeenten. De eigen bijdrage die reizigers betalen voor het gebruik gaat na jaren gelijk te zijn gebleven iets omhoog. Het tarief is gelijk aan het blauwe strippenkaarttarief voor het reguliere openbaar vervoer. Tijdelijk Het contract met Connexxion is tijdelijk. Dit geeft de gemeenten de ruimte om een Europese aanbesteding uit te voeren. Naar verwachting zal deze aanbesteding op 1 augustus 2011 zijn afgerond. Na de veranderingen die nu worden doorgevoerd, verandert er voor de gebruikers van het Wmo-vervoer niets. Ook als er volgende zomer een nieuwe vervoerder komt, blijven de naam en werkwijze gelijk. Na zich jarenlang ingezet te hebben om de speeltuin in de Weegbree op te waarderen, is het Huurdersvereniging Weegbree/ Hondsdraf gelukt 2 nieuwe speeltoestellen te krijgen. Het gaat om een duo-schommel en een speelhuisje. De Huurdersvereniging en de buurtkinderen zijn er erg blij mee. HV Weegbree/Hondsdraf Gezellige activiteiten op peuterspeelzaal KlimOp Wat hebben de peuters en juffen van peuterspeelzaal KlimOp het weer druk gehad de afgelopen tijd! We hebben een heerlijke herfstwandeling gemaakt door park Risdammerhout samen met de ouders. Wat we daar allemaal vonden? Héél veel blaadjes in allerlei kleuren, hazelnoten, kastanjes, appeltjes, mooie takken en paddenstoelen. Van zo n wandeling krijg je dorst, dus hadden we lekker appelsap, koffie/thee en koekjes meegenomen. Daarna hadden we weer energie om de berg op en af te rennen. De dagen daarna moest er een lampion gemaakt worden; om in de sfeer te blijven van de herfst werd dat een griezelige spinlampion. Vlak na St. Maarten kwam Sinterklaas alweer aan in ons land. Voor peuters is dit soms verwarrend; zij gaan luidkeels St.Maarten liedjes staan te zingen. Op de speelzaal is dit een super gezellige en drukke tijd. De peuters verkleden zich als Sinterklaas of Zwarte Piet, gaan varen op onze mooie boot, pakken cadeautjes in (en uit) en delen die ook graag uit. We laten ons de pepernoten natuurlijk goed smaken, dat hoort erbij. Ook is Zwarte Piet nog langs geweest en had voor alle kinderen een leuk cadeautje meegenomen. Na Sinterklaas duiken we meteen de sfeer van Kerstmis is; de boom, de lichtjes, de ballen en slingers en niet te vergeten de piek bovenop de boom! Samen met de basisschool gaan we aan een kerstdiner. Iedere klas doet dit in zijn eigen lokaal, maar er is een gezamenlijke afsluiting in de aula. De ouders van de peuters maken allemaal één gerecht uit hun land van herkomst. Er zijn dus heel veel verschillende dingen te proeven. Van elke peuter mag één ouder blijven mee-eten. Na de kerstvakantie beginnen we met het thema Winter. Wij hopen dus op wat sneeuw en vorst, zodat we alles echt kunnen zien en voelen. Maar zo n lange en strenge winter als vorig jaar hoeft eigenlijk niet! We hebben ook nog een nieuwe juf gekregen. Juf Cathy is bij een andere speelzaal van St. Netwerk gaan werken. Wij hebben juf Bianca Visser ervoor in de plaats gekregen en het lijkt alsof ze er altijd al is geweest! Ze voelt zich helemaal thuis bij ons en wij bij haar. Bent u nieuwsgierig naar onze speelzaal of wilt u uw kind inschrijven? Kom gerust eens langs om te kijken (maak wel even een afspraak). Inschrijven kan vanaf 18 maanden. Ons adres: peuterspeelzaal KlimOp, Akkerwinde 74. Tel.: en vraag naar juf Bianca of juf Karin. Samenspel en plezier Taal spelenderwijs ontwikkelen Nieuwjaarswens Steunpunt Opvoeding is in de kerstvakantie gesloten. Vanuit hier wensen wij u fijne feestdagen en een goed en gezond 2011, veel opvoedplezier! Nieuwe gezichten In verband met mijn zwangerschapsverlof zult u nieuwe gezichten zien op het steunpunt. Elles van Amstel en Berna Navruz nemen mijn werkzaamheden over. Beiden zijn ervaren krachten in het ondersteunen van ouders en beroepskrachten! Websites: Bezoek eens de website van positief opvoeden; u vindt hier vele algemene tips over de opvoeding. Daarnaast kunt u ook online een opvoedadvies vragen. Sinds kort kunt u te allen tijde informatie bekijken over opvoedcursussen, gegeven door de GGD. Op deze website: kunt u naast extra informatie aanvragen zich ook online aanmelden. De cursussen en lezingen zijn tegenwoordig allemaal gratis! Steunpunt Opvoeding Risdam Noord: Inloopspreekuur: 1e + 3e dinsdag van de maand: uur; basisschool De Rank Opgang 3. Inloopspreekuur: 2e + 4e dinsdag van de maand: uur; wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44. Inloopspreekuur: iedere vrijdag uur; wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44. Spreekuur op afspraak: dinsdagmiddag in de oneven weken; afspraak maken via de zorgcentrale, tel: Alle adviezen zijn gratis en er wordt geen dossier aangelegd. Huurdersvereniging Weegbree/Hondsdraf heeft 2 nieuwe speeltoestellen gekregen Peuterspeelzalen Steunpunt Opvoeding Beweging Fantasie Groei Stichting Netwerk biedt dienstverlening in prestatievelden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Bel voor meer informatie naar één van de peuterspeelzalen, het centraal bureau van Stichting Netwerk of kijk op Stichting Netwerk, centraal bureau Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn

4 Na oktober 2010 tussen Hoeker en Postiljon: Fietsen met tegenslagen? Een samenwerking van Gemeente Hoorn, Politie, IntermarisHoeksteen en Stichting Netwerk Hoornse raad geeft groen licht voor Westfrisiaweg De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdag 16 november groen licht voor een bijdrage van ruim 17 miljoen euro aan de Westfrisiaweg. In de overeenkomst die getekend wordt staat alles dat nodig is om aan de slag te kunnen met de opwaardering van de weg. Andere partijen die een bijdrage leveren zijn de Provincie Noord-Holland, het Rijk, de andere West-Friese gemeenten, het Hoogheemraadschap en het bedrijfsleven. In totaal kost de opwaardering van de Westfrisiaweg 350 miljoen euro. Met het ondertekenen van de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg maakt de gemeente Hoorn zich hard voor de verbetering van de weg. Ter hoogte van Hoorn staan diverse maatregelen en aanpassingen gepland: De aansluiting van Hoorn-Noord op de A7 krijgt dubbele rijstroken Van Hoorn tot het WFO-terrein komen aan beide kanten dubbele rijstroken Er komen ongelijkvloerse kruisingen met de Wogmergouw, Oostergouw, De Strip, Noorderboekert en de Markerwaardweg (bij het WFO-terrein) Onder de viaducten bij de Wogmergouw en de Oostergouw komen vrijliggende fietsverbindingen. Over het viaduct bij de Rijweg eveneens. Er komt ook een fietsverbinding naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein t Zevenhuis, ter hoogte van de Vredemaker in de Bangert en Oosterpolder Na het ondertekenen van de realisatieovereenkomst worden de plannen eerst in het provinciale bestemmingsplan vastgelegd. Daarna volgen allerlei kleinere procedures, zoals bouw- en kapvergunningen. Na de afhandeling van alle ruimtelijke ordeningsprocedures kunnen de feitelijke werkzaamheden naar verwachting in 2012 starten. Het voorstel werd aangenomen met tegenstem van de SP. West-Friesland heeft nieuw woningtoewijzingssysteem Sinds 1 november jl. kunnen woningzoekenden via een nieuw systeem huurwoningen in West-Friesland vinden. Woningcorporaties Intermaris Hoek - steen, woningstichting Het Grootslag, Welwonen, De Woonschakel, Woon - compagnie en de gemeenten Opmeer en Koggenland bieden hun woningen aan in een gezamenlijke database. De VVD is er ook voor uw wijk en dorp tel tel ZEKER NU Brief Alle woningzoekenden van woneninwestfriesland.nl hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin de inloggegevens en uitleg om zich opnieuw aan te melden via Als zij dit voor 1 januari 2011 doen, behouden zij hun opgebouwde rechten. Stond u ingeschreven bij woneninwestfriesland.nl maar heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact op met IntermarisHoeksteen, woningstichting Het Grootslag of Welwonen. Digitaal zoeken en vinden Via de site - steen.nl kunnen woningzoekenden hun eigen profiel aanmaken. Aan de hand van dit profiel worden zij getipt wanneer een woning met hun wensen vrijkomt. Alle communicatie verloopt via en is dus persoonlijk en snel. Woningzoekenden zonder internet kunnen terecht in de dichtstbijzijnde bibliotheek of in een van de kantoren van IntermarisHoeksteen, woningstichting Het Grootslag en Welwonen. Het Westfries Dagblad schreef eind oktober over de politie die een boete uitschreef, maar het drong niet geheel tot mij door. Tot ik het vanmorgen ineens zag: er is recent een nieuw rond-rood bord met witte horizontale balk in het midden geplaatst. Voor mij roept dit herinneringen op. Het is namelijk niet de eerste keer dat fietsen in de bedoelde richting administratief onmogelijk is gemaakt. Maar ik vind het een heel slechte beslissing en ik zal uitleggen waarom. Fietsen van het Galjoen/Hoeker-fietspaadje naar de kruising Zwaagmergouw/ Poortwachter was al vanaf 1975, dus lang vóór de aanleg van het Huesmolencomplex, mogelijk. De weg oversteken gebeurde naast het zebrapad zuidzijde. En dat gebeurt nu nog. De wegen zijn er optimaal voor aangelegd en er zijn geen bezwaren. De aanleg van het Huesmolencomplex heeft het aantal fietspaden rond de kruising vergroot. Er wordt nu rond de hele kruising in twee richtingen gefietst. En ik vind dat prima. Verminderen van risico s voor fietsers zou altijd prioriteit moeten krijgen. Er ontbreken slechts enkele verkeerslichten voor fietsers. Maar waarom verdient fietsen in twee richtingen hier te allen tijde mijn voorkeur? Het antwoord is gelegen in het aantal wegdelen dat moet worden overgestoken. Ieder wegdeel houdt enig risico in. Dat verandert van twee naar zes, waarvan er vier liggen rond die uiterst onoverzichtelijke kruising bij de ingang van de parkeerplaats van de Huesmolen. Deze kruising is bij tijd en wijle ook nog zeer druk met auto s, hierdoor extra onoverzichtelijk en er zijn veel personen in auto s die snel weg willen komen van deze plek. Om hiertussen fietsers onnodig dwingen te rijden, alleen maar om administratieve redenen, vind ik fout. Grof fout zelfs. Wie stelt het belang van een officieel stukje papier boven het belang van de fietsers en de bewoners, de mensen dus? Voor mij zijn de politie en de gemeente het zelfs aan de burgers verplicht, om de hier uitgeschreven boetes te vernietigen en de reeds geïnde met excuses terug te betalen. Met een bord verandert de veiligheid echt niet. Het lijkt mij verstandiger als er stoplichten voor fietsers worden geplaatst richting westen langs het zuidelijke zebrapad op de kruising Zwaagmer-gouw-Poortwachter en richting oostwaarts langs de noordelijke fietsoversteekplek van dezelfde kruising. Hiermee kan heel wat meer veiligheid worden binnengehaald Aart Roest, wijkbewoner IntermarisHoeksteen start online klantenpanel Vanaf 1 november jl. kunnen huurders van woningcorporatie IntermarisHoeksteen hun mening geven over uiteenlopende onderwerpen, waarmee ze als klant te maken hebben. Intermaris Hoeksteenvraagt.nl is het nieuwe online klantenpanel van IntermarisHoeksteen. Het panel is toegankelijk voor alle huurders van de corporatie. Leden van Intermaris Hoeksteenvraagt.nl kunnen via het klantenpanel hun mening geven over bijvoorbeeld de waardering voor hun woning en de dienstverlening van IntermarisHoeksteen, maar ook over actuele kwesties die met de buurt te maken hebben. Via Intermaris - Hoeksteenvraagt.nl wordt, door middel van korte vragenlijsten, de mening van huurders gepeild. Iedereen mag meepraten Om een goed beeld te krijgen van wat bewoners willen, is het belangrijk dat het panel zo omvangrijk en divers mogelijk is. IntermarisHoeksteen streeft naar een panel van minimaal driehonderd leden uit verschillende doelgroepen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen uit Hoorn, Purmerend en omgeving. De woningcorporatie hoopt begin 2011 voldoende leden te hebben om de eerste vragenlijst te versturen. Aanmelden via internet Alle huurders van IntermarisHoeksteen kunnen zich aanmelden om aan het klantenpanel mee te doen. Aanmelden kan via internet: Onder de panelleden die zich voor 1 februari 2011 inschrijven, verloot IntermarisHoeksteen enkele theater- en concertbonnen. Drie onderzoeken per jaar Huurders die deel uitmaken van het klantenpanel krijgen maximaal drie korte vragenlijsten per jaar per toegestuurd. Deze vragenlijsten kunnen gaan over woonwensen of voorzieningen en leefbaarheid in de buurt of wijk. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld over de behoefte aan het kopen van huurwoningen, de invulling van nieuwbouwplannen en de dienstverlening van IntermarisHoeksteen. De uitkomst van de onderzoeken wordt teruggekoppeld aan de panelleden en de overige huurders. 4 Praktijk voor fysiotherapie en bekkentherapie Angelique Visser: Jacinta Deen: Nyske Moolenaar: Volop in beweging! bekken therapeut algemeen fysiotherapeut manueel therapeut Lepelaar 2g 1628 CZ Hoorn (naast Hotel Hoorn) Tel: Dierenkliniek Risdam/Hoorn-Centrum Dierenarts J.J.M. Baas Nieuwe Steen HV Hoorn (Risdam) Lambert Meliszweg AA Hoorn (Centrum) Tel Fax Internet:

5 Verslag wijkbijeenkomst OL Risdam-Zuid en Nieuwe Steen van 25 november 2010 Buiten was het koud, maar binnen behaaglijk warm en de koffie, thee en cake, zoals altijd uitstekend verzorgd door het personeel van het Cultureel Centrum De Huesmolen, smaakten uitstekend. Maar daar kwamen de ongeveer 50 bezoekers niet in de eerste plaats voor. Wel voor wethouder Roger Tonnaer, die voor de pauze alle ruimte kreeg om te vertellen wie hij is en welke onderdelen hij in zijn portefeuille heeft. En dat zijn er heel wat! Voor ons zijn echter hoofdzakelijk de maatregelen rond het verkeer, dat in onze wijk alleen maar toeneemt, van belang. Vragen genoeg: Wat denkt de gemeente te gaan doen als blijkt dat na de afsluiting van het Keern-Noord, de gewijzigde aanpak van de Dr. C.J.K. van Aalstweg in combinatie met de Westfriese Parkweg niet of onvoldoende blijkt te voldoen? Hoe men denkt over de aanpak van de aansluiting van de Geldelozeweg op het Keern, dus daar waar nu die voor de aanwonenden geluidsoverlast veroorzakende wegverhoging ligt? Hoe om te gaan met de te verwachten toenemende drukte op de Sluis - wachter, de Slotenmaker, het Keern en de Dorpsstraat tussen het Keern en de Torenwachter met daarin bovendien het gevaarlijke kruispunt met de Porder? Deze vragen en nog meer, zoals over de turbo-rotonde, deden de heer Tonnaer weliswaar niet vreemd aan, maar hij zei toch toe dat het bestuur, wanneer deze genoemde punten bewaarheid zouden worden, er alles aan zou doen om een en ander naar beste kunnen op te lossen. Wij wachten af. Na de pauze werd mevrouw Tineke Ackerman in de gelegenheid gesteld om mede aan de hand van een Powerpoint-presentatie de waarheden alsmede de onwaarheden betreffende de uitbreiding van de DNO, De Noordhollandse Opvang, gelegen aan de Scheerder 15, uit de doeken te doen, waarvoor onze dank. Het volgende en eveneens voor onze wijk zeer belangrijke item werd door de heer Frans Douw, lid van de SP, vlak voor deze bijeenkomst onder onze aandacht gebracht en zal vanwege het belang hiervan onverkort worden weergegeven. Het betreft een brief aan het college, gedateerd 24 november Geacht college, Al vele jaren wordt gesproken over het feit dat het verwaarloosde winkelcentrum de Huesmolen aan de eisen van deze tijd dient te worden aangepast. Afgezien van enkele kleine en soms cosmetische aanpassingen is de maat vol. Er moet nu echt iets gebeuren. De Socialistische Partij heeft een enquête gehouden onder alle belanghebbenden en constateert dat er een behoorlijke overeenstemming bij allen is over wat er zou moeten gebeuren. Als bijlage bij deze vragen vindt u de enquête en de resultaten van deze enquête. Inmiddels hebben wij vernomen dat het college in gesprek is met de diverse winkeliers. Wij juichen dat toe en willen middels het stellen van vragen duidelijkheid over de voornemens van het college en aandringen op een doortastende en effectieve aanpak van het winkelcentrum De Huesmolen! Noot van de redactie: Vanwege de lengte van de vragen en die van de enquête ligt er voor belangstellenden een exemplaar ter inzage bij de wijkkrantredactie. Nieuwjaarsborrel Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord Op donderdag 13 januari 2011 houdt het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord haar traditionele nieuwjaarsborrel. Aan het begin van zo n nieuwe jaar kijken we terug op de afgelopen periode. Het is ook een perfect moment om iedereen te bedanken voor hun inzet, samenwerking en enthousiasme. Wij nodigen u daarom van harte uit om samen met alle leden van de agendacommissie een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrel is van uur tot uur en is in wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44, Zwaag. Wij ontmoeten u graag! De Opgang doet zijn naam eer aan! Een deel van het dak is alweer klaar. Introductie koffie boulen bij PV De Bouledozers Het toernooi op zondag 17 oktober is een enorm geslaagd evenement geworden, maar liefst 120 deelnemers hadden zich aangemeld en konden onder een stralende zon (ieder krijgt wat hem toekomt) hun wedstrijden op de 40 buitenbanen afwerken. Op zaterdag hadden we onze open dag en ook dat was een succes, we hebben heel wat mensen kunnen ontvangen en geïnformeerd over onze vereniging en een potje gebould en, boven verwachting, de nodige nieuwe leden kunnen begroeten. De optredens van de Erika kapel en fanfare orkest St. Cecilia waren een mooi intermezzo. Maar het hoogtepunt was toch wel de officiële openingshandeling door wethouder de heer Aart Ruppert. Het gebeurt je natuurlijk niet iedere dag dat je gezeten op, hoe kan het ook anders, een bouledozer door een muur van verhuisdozen moet rijden en dan een bak met extra grote jeu de boule ballen moet uitstrooien. De onthulling van het scorebord van baan 1 ter nagedachtenis aan oud-lid Herman van Wijnbergen door zijn dochter was een emotioneel moment, daarna werd de bondsvlag en de nieuw ontworpen clubvlag van De Bouledozers gehesen. Het is zeker de moeite waard, dit complex, een aanwinst voor Hoorn en in het bijzonder Risdam Noord eens te bezoeken en een balletje te gooien. Vandaar dat wij hebben besloten om voorlopig 1x per maand zondag recreatief koffie boulen te introduceren. De eerste mogelijkheid is gepland voor 16 januari, we beginnen om uur natuurlijk met koffie en vanaf uur laten we de ballen hun werk doen. Geheel vrijblijvend mag u de eerste zes weken gratis meespelen. Nog meer info kunt u vinden op onze website Alles in eigen praktijk te Nibbixwoud Informeer vrijblijvend en maak een gratis eerste afspraak Ook voor reparaties, aanpassingen huidige prothese, gebitsprothese Peugeot Company-Cars 2008 TOT 30% VOORDELIGER PIETERSE PROTHESE LABORATORIUM BV CENTRUM VOOR NATUURLIJKE GEBITSPROTHESE Intensieve samenwerking met implantoloog voor implantaatprothese (klikprothese) Ganker 48A CT Nibbixwoud VASTE LAGE PRIJZEN! Merkenspecialist Peugeot/Citroën DISTRIBUTIESNAAR (incl. montage) PEUGEOT/CITROËN BENZINE 129,- 16V motor 185,- diesel 295,- APK 25,-* (diesel 32, 50 ) *ALL INN prijs Dé PCA-dealer Tensen Vertrouwd voordeliger! Dampten 6, 1624 NR Hoorn Tel:

6 Met Moped Brommershop vol vuur het nieuwe jaar in! Ruim tien jaar is Moped HET adres voor Hoorn en omgeving voor goed en veilig vuurwerk. Dit kan rustig gezegd worden, want het vuurwerk wordt geleverd door Vuurwerk Evenementen Europa (VEE), die al meer dan veertig jaar specialisten op dit gebied zijn en direct vanuit China importeren. Zij voldoen dan ook aan alle door de EG gestelde eisen en daar hoort bijvoorbeeld een instructie bij in het Nederlands hoe vuurwerk veilig moet worden afgestoken. Omdat VEE ook bij grote evenementen en kermissen hun kennis hanteren, is het een veilig gevoel dat het allermooiste van deze import bij Moped in de winkel komt. U kunt hier dan ook terecht op 29 december (van tot uur), 30 december (van tot uur) en 31 december (van tot uur) voor al uw vuurwerkwensen, zoals ook te lezen staat in de advertentie elders op deze pagina. Daarnaast wordt een huis-aan-huis folder verspreid, zodat u van tevoren uw keuze kunt maken. En vergeet niet op de website te kijken: of Vanaf begin december is er reeds een speciale vuurwerkwinkel en uiteraard behoort gratis en voldoende parkeerruimte tot de service. Van tevoren invullen en betalen scheelt vanzelfsprekend een hoop wachttijd. Geen folder gehad of kwijtgeraakt? Geen nood, u kunt deze op dinsdag 28 december in de winkel nog ophalen. Moped is te vinden op De Oude Veiling 51, vanaf de Dorpsstraat Zwaag vlakbij de spoorwegovergang. Fysioteam Hoorn verhuisd Eindelijk is het zover: Fysio Team Hoorn is verhuisd naar de Nieuwe Steen 38. In 1978 startte Elly Pronk een fysiotherapiepraktijk aan de Volder 65. In 2003 heeft Willeke Koedooder de praktijk overgenomen, zij was al jaren in dienst en zag in de overname van de praktijk een nieuwe uitdaging. Ondanks een aantal interne verbouwingen in de afgelopen jaren heeft de flinke groei van de praktijk er toe geleid dat de behuizing te klein is geworden aan de Volder. Mede door de groei van de praktijk en de veranderde eisen welke er gelden voor een moderne fysiotherapiepraktijk zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. Dit was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk hebben we een mooi pand aan de Nieuwe Steen 38 gevonden. Na een grondige verbouwing is deze geheel naar onze wensen ingericht. We hebben de beschikking over 4 ruime behandelcabines en een oefenzaal waar we vooral functioneel gaan trainen. Het accent zal blijven liggen op de individuele behandeling toegespitst op de persoonlijke mogelijkheden en doelstellingen van de patiënt. Geen grote groepen, maar kleinschaligheid waarbij de patiënt centraal staat. Onze praktijk bestaat uit zes therapeuten, waarbij verschillende specialisaties vertegenwoordigd zijn: Willeke Koedooder: orthopedisch-manueel therapeute, fysiotherapeute. Manja Freling-Weetzel: manueel therapeute met als specialisatie KISS, fysiotherapeute. Natasja van Gool-Quakernaat: fysiotherapeute, oedeem-therapeute. Martin den Dulk: fysiotherapeut. Rick Boersen: fysiotherapeut. Edith Tromp: fysiotherapeute en oedeem-therapeute. Met deze frisse start en de verbeterde mogelijkheden zal Fysio Team Hoorn er naar streven om u een zo optimaal mogelijke behandeling te geven. In principe heeft u geen verwijzing meer nodig voor fysio en manuele therapie. Veelal de meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. Op werkdagen zijn we open van tot uur en op dinsdagavond van tot uur. Tel: , voor verdere info zie FYSIO TEAM HOORN De vrouw, duizendpoot in het bedrijf Na het lezen van het bijzondere initiatief van een Rabobank uit de Achterhoek om nu eens de vrouw uit het agrarisch bedrijf in het zonnetje te zetten, heeft het Team Agrarisch van de Rabobanken Hoorn en Omstreken en Midden-Westfriesland een soortgelijke middag georganiseerd. High-Tea Donderdag 25 november kwamen een kleine 50 agrarische onderneemsters bij elkaar voor een heerlijke high-tea in het sfeervolle Twiskerslot in Twisk. Erwin Schols, Directeur Bedrijven heette alle dames van harte welkom en opende de middag. Anton de Boer, van De Boer CS Organisatieadviseurs was aanwezig om te vertellen over de vele taken die een vrouw heeft binnen het boerenbedrijf. Hij werkt in de dagelijkse praktijk vooral met agrarische ondernemers en is bekend om zijn Spiegelgesprekken waarin hij werkt aan een stukje bewustwording. Onderwerpen als hoe blijf je jezelf, persoonlijkheidsontwikkeling en ondernemerschap kwamen aan bod. Het tweede gedeelte van de middag kreeg een praktische invulling. Drie aanwezige onderneemsters en tevens klant van de Rabobank werden aan de tand gevoeld over hun dagelijkse werkzaamheden en hoe zij de zaken invullen. Doordat het hier ging om 3 vrouwen met verschillende achtergronden en verhalen kwam er flink dialoog op gang. Voor veel vrouwen zorgde dit voor een golf van herkenning. Boer zoekt vrouw Marlies van Zeeland, van het bekende tv-programma Boer zoekt vrouw begeleidde de middag. Een uitgelezen rol voor een vrouw die zelf de nodige ervaring heeft met het leven op een boerenbedrijf. Een lach en een traan Al met al een middag met een lach, een traan, serieuze zaken, herkenning, erkenning, maar vooral veel gezelligheid. De dames gingen niet met lege handen naar huis: ze ontvingen allemaal het leuke boekje Vrouw met boer geschreven door Lidy Deutekom, één van de deelneemsters. SCHILDER GLASZETTER BEHANGER ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF Goudsmidsstraat VL Hoorn Tel.: Mobiel: K.v.K. nr Kijk op beweging Vanaf 6 december kunt u terecht in onze nieuwe praktijk Nieuw Steen HV Hoorn GRATIS 120 overdekte parkeerplaatsen Kom winkelen in het gezelligste overdekte winkelcentrum van heel West Friesland orthopedische manuele therapie fysiotherapie oedeemtherapie Vrijdag 24 december GRATIS op de foto met de Kerstman van uur. Zaterdag 29 januari poffertjeskraam GRATIS heerlijke poffertjes van uur. 6

7 7

8 Huesmolen WINKELCENTRUM IntermarisHoeksteen verhuurt woningen in Hoorn en omgeving, Purmerend en Monnickendam. Ook voor een aantrekkelijke koopwoning kunt u bij ons terecht. Wilt u meer weten over huren of kopen? Kom langs bij onze vestigingen in Hoorn en Purmerend of kijk op onze website Kapsalon Eric André Deen Supermarkten BV Brandsen Schoen en Sleutelservice The Readshop Express Kapsalon De Plataan Banketbakkerij Tap-Halsema Eye wish Groeneveld Opticiens Boekhandel Stumpel Bart Smit Speelgoed Zwemschool Schermer DA Drogisterij Verberne Carte Blanche Dames- Heren en Kinderkleding Intersport Huesmolen Hoorn Floor s Kaas-Wijn-Noten Otten s Brood en Banketbakkerij BV Paul van Dam Slagerij Hubo Doe het zelf zaak Vishandel N. Tol M-ZONE Mannenmode Poelier Cor Jonk Glit s DamesMode Globe Reisburo Slijterij Vivat Bloembinderij De Kerseboom Filmclub de Huesmolen Lidl supermarkt Van Top tot Teen Apotheek De Groote Gaper HET HUIS Opticiens Ruttenberg Bentex Mode FOTO Huesmolen Pasfoto & Afdrukspecialist Woonwinkel Peter Weiss Juwelier De Tribolet Brekelmans Schoenmode Snackbar Lunchroom Van Ree Etos Drogisterij Discus t Faunacenter BV Hans Textiel & Mode Blokker Hong Kong afhaalchinees Party Palace Hoorn Fit 4 Lady Kindercentrum Berend Botje U vindt er vele speciaalzaken en de 2 beste supermarkten gratis ruime parkeergelegenheid We blijven actief in de wijken. Daar kunt u op rekenen!! Zwemschool Schermer Huesmolen HZ Hoorn Ma/di/wo/do van 9.00 uur tot uur Tel Zie ook DE FACTORIJ 35K 1689 AK ZWAAG TEL ZOUTKETEN EX ENKHUIZEN TEL Waar Service nog met een Hoofdletter geschreven wordt! AUTOSERVICE CEES ROOD ER K E N D O NDER H OU D SBE DR IJF DE FACTORIJ 27A 1689 AK ZWAAG TEL.: FAX: APK KEURING VAN ALLE MERKEN THUIS KWALITEIT HOEFT onderhoud, reparaties en verkoop alle merken NIET DUUR TE ZIJN! Compagnie 54D Zwaag Tel GRATIS LEENFIETS! Marco Dominicus wenst al zijn klanten Gezellige Kerstdagen en een Voorspoedig 2011 APK-keuring benzine ,50 APK-keuring diesel ,50 Grote beurt benzine + APK ,00 Grote beurt diesel + APK ,00 Kleine beurt benz. + diesel ,00

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a Nieuwsbrief Enquête December 2015 IN DIT NUMMER: Enquête 1 Zelf bedachte actie voor het nieuwe schoolplein Kerst 2015 2 Gelukwens t Joppe 3 OKI 4 Rots en Water 5 Kinderdisco 5 Jeugdland 6/7 Wintertour

Nadere informatie

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven.

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven. Nieuwsbrief 2 oktober 2015 Driejarigen groep Driesprong Even voor de zomervakantie heb ik u verteld over de ontwikkelingen rond een Driesprong op de Ceder. Een stap naar het integreren van onderwijs en

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen nabij voorzieningen. Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen nabij voorzieningen. Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk Huizen van Hoekstra & van Eck Akkerwinde 80, 1689 NW Zwaag Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk Heerlijke badkamer met ligbad en separate douche Lichte woonkamer en heerlijke tuin op het zuidwesten

Nadere informatie

Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit! Outdoor met Bart! Schaatsen

Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit! Outdoor met Bart! Schaatsen DAG TIJD ACTIVITEIT VORM LEEFTIJD Contact persoon Maandag 15:45-16:45 Judo 4-5 Janet 16:30-17:30 goes crea met de feestdagen 16:30-17:45 16:30-17.30 16:00-17.30 Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit!

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

28december 29 30 31 01 januari 02 03 kerstvakantie t/m 1 januari 04 05 06 07 08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 Oud papier

28december 29 30 31 01 januari 02 03 kerstvakantie t/m 1 januari 04 05 06 07 08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 Oud papier Info januari 2016 jaargang 14 nr. 01 Goudkruid 105 107 3068 SV Rotterdam Tel.: 010 421 28 86 Peuterspeelzaal Tel.: 010 220 73 49 E-mail: horizon.dir@rvko.nl Website: www.de-horizon.net maandag dinsdag

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 19 12 juni 2014 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE.

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. DE VASTE ACTIVITEITEN PROBEREN WE ZO GOED MOGELIJK

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926

Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926 Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: DOETINCHEM Datum inspectie:

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw Nieuwsbrief Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw De feestmaand is nu echt begonnen. Door de sneeuwval in november zaten we er meteen in. Kachels aan en je koude handen warmen aan een kopje thee hoort er

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8. Korenpraatjes Jaargang 19 No.8. 21 november 2013. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Brengen en halen met de auto

Brengen en halen met de auto obs De Spiegel Brikstraat 6 1503 BK Zaandam 075-6164781 info@obsdespiegel.org www.obsdespiegel.org schooljaar 2014 2015 9 januari 2015 Belangrijke data: AGENDA woe 14 januari 9.00 10.30 uur VVE-thuis Do.

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Peuterspeelzaal Willem van Oranje Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Tel. 06 21618656 Email: kindcentrum@wvobarneveld.nl.

Peuterspeelzaal Willem van Oranje Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Tel. 06 21618656 Email: kindcentrum@wvobarneveld.nl. December 2015 Eind. Er komt bijna een eind aan het jaar 2015. We kijken uit naar kerst. Dat we weer mogen gedenken dat de Heere Jezus voor ons naar de aarde is gekomen om onze Redder te zijn! Dat blijft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Bowlingvereniging Tholen

Bowlingvereniging Tholen Nieuwsbrief Bowlingvereniging Tholen bowlingverenigingtholen@gmail.com www.bowlingverenigingtholen.nl Beste lezers, Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van Bowlingvereniging Tholen. Inmiddels

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken December 2010 Afdeling Stadsontwikkeling Bureau stedenbouw, verkeer en vervoer Registratienummer 10.61405 Inleiding Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Huizen. Instap klaar appartement met berging en parkeerplaats. Luxe keuken en badkamer Aangenaam uitzicht en veel lichtinval

Huizen. Instap klaar appartement met berging en parkeerplaats. Luxe keuken en badkamer Aangenaam uitzicht en veel lichtinval Huizen vanhendriks Sint Eustatiusstraat 36, 5046 GC Tilburg Instap klaar appartement met berging en parkeerplaats Uitvalswegen en winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen in directe nabijheid Luxe

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2010

Nieuwsbrief juli 2010 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief juli 2010 5e jaargang

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

Basisschool De Triangel

Basisschool De Triangel Basisschool De Triangel Breedvennen 3, 5595 DE Leende Tel. 040-2065426 E-mail: infodetriangel@skozok.nl Website: www.triangel-leende.nl Triangel Klanken 08 December 2014 Beste ouders. 1. Het jaar 2014

Nadere informatie

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas Agenda Vrijdag 5 december Maandag 8 december Dinsdag 9 december Woensdag 10 december Donderdag 18 december Vrijdag 19 december Sinterklaas op school Nieuwsbrief 8 Knutselochtend voor ouders Preventiewerk

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer2, 18 september 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer2, 18 september 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer2, 18 september 2015 Kalender: 22 sept Ambitiegesprekken 23 sept Sportdag 23 sept Start kinderpostzegelactie (groep 7 en 8) 24 sept Ambitiegesprekken 28 sept Schoolfotograaf

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

WELKOM. Nummer 9.6. 19 november 2015. Sint Trudo Info Pagina

WELKOM. Nummer 9.6. 19 november 2015. Sint Trudo Info Pagina Nummer 9.6. 19 november 2015 Sint Trudo Info Pagina WELKOM Gaia Grünholz wordt 22 november 4 jaar en Alicia Kager wordt 3 december ook 4 jaar. Beiden zijn ingestroomd bij de juffen Jeanne en Lia. PERSONEEL

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids Hanzeborg Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September

Nadere informatie

Nieuwsbrief. (ook te lezen op de website www.montessorilaren.nl ) Nummer 3, 6 november tot en met 18 november 2013

Nieuwsbrief. (ook te lezen op de website www.montessorilaren.nl ) Nummer 3, 6 november tot en met 18 november 2013 Nieuwsbrief (ook te lezen op de website www.montessorilaren.nl ) Nummer 3, 6 november tot en met 18 november 2013 De afgelopen periode zijn jarig geweest: 02-11 Annabelle groep 7-8 03-11 Anne-Maartje groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel 2e verenigingsavond Inhoud: Welkom en terugblik (Edward) De folder (Marien) Het inschrijfformulier (Bas?) De site (Hans) De posteractie (Femke?) De spelregels voor verenigingen

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie