Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt"

Transcriptie

1 December is de maand van de donkere dagen. Van eten en drinken en vaak te volle magen. Maar onthoudt één ding goed: Je weet dat het niet moet! Dus in t nieuwe jaar, dan ook niet klagen. De redactie van Wijkkrant Risdam/Nieuwe Steen wenst alle adverteerders e n lezers Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2011 RISDAM / NIEUWE STEEN 9e JAARGANG NUMMER 8 DECEMBER 2010 Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt Duidelijkheid over kunstijsbaan De Westfries In het novembernummer stond een artikel dat suggereerde dat het voortbestaan van kunstijsbaan De Westfries wordt bedreigd. Volgens het artikel komen de exploitant en de gemeente de afspraken over het gebruik van de ijsbaan niet na. Dit is echter niet het geval. Wethouder sport en recreatie Aart Ruppert legt uit: De kunstijsbaan is een sportaccommodatie die in beginsel het hele jaar door en voor de sport gebruikt kan worden. De gemeente en de exploitant hebben geen afspraken gemaakt over de lengte van het schaatsseizoen. Dat is dan ook niet door de raad vastgesteld, zoals in het eerdere artikel wordt beweerd. Het seizoen van het langebaanschaatsen loopt van eind september van een jaar tot eind maart van het daaropvolgende jaar. Dit heeft te maken met de buitentemperatuur. Als het warmer wordt, loont het niet om ijs op de 400-meterbaan in stand te houden. Dit geldt niet voor de kleinere ijshockeyvloer. Deze is dan ook tot eind juni in gebruik. Net als elke andere sportaccommodatie moet kunstijsbaan De Westfries zich houden aan de geluidsnormen. De Milieudienst Westfriesland controleert dit regelmatig en doet dit op eigen ini- tiatief en naar aanleiding van klachten van omwonenden. In de beginperiode zijn er veel klachten ingediend. Door de exploitant zijn verschillende zaken in de bedrijfsvoering aangepakt en verbeterd. Nadien is één geluidsovertreding geconstateerd en daarvoor heeft de exploitant een waarschuwingsbrief ontvangen. Wel wordt de geluidsproductie door een aantal omwonenden als overlast ervaren. Daarom zijn we in gesprek met omwonenden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de geluidsoverlast te verminderen. We zijn dus wel degelijk actief met dit probleem bezig. Verder hebben we bij de exploitant aangedrongen om de omwonenden actief te informeren over de activiteiten op de ijsbaan. Kunstijsbaan De Westfries mag, net als andere clubs en bedrijven, acht keer per jaar een festiviteit organiseren (bijvoorbeeld een kampioenschap). Er gelden dan ruimere geluidsnormen. De exploitant moet zo n festiviteit (bij verwachte overschrijding van de geluidsnormen) melden bij de Milieudienst. Bij festiviteiten van de ijsbaan controleert de Milieudienst altijd. Ook adviseert de Milieudienst de exploitant om de omwonenden te informeren. Als omwonenden vragen aan de gemeente hebben over de kunstijsbaan De Westfries, dan kunnen ze contact opnemen met Rijk Bitter, beleidsmedewerker bureau sport en recreatie, (0229) , Eind goed al goed! In onze nummers van augustus en september schreven wij over problemen bij een aantal bewoners van De Wever die niet wilden ingaan op het aanbod van IntermarisHoeksteen om hun huurhuis te kopen. Als zij hier namelijk niet op in zouden gaan, kon een aantal verbeteringen aan hun woningen niet worden uitgevoerd. Gelukkig heeft men nu hiervoor een oplossing gevonden. Er is ons verteld dat IntermarisHoeksteen alsnog de woningen met een zgn. kooplabel in Risdam-Zuid en Risdam-Noord zal verbeteren. Alhoewel deze huizen i.v.m. technische problemen geen zonnepanelen en nieuwe dakpannen krijgen, is de bewoners wel toegezegd dat dak/vloer isolatie wordt aangebracht. Ook kan men zelf aangeven wat er met de badkamer en het toilet moet gebeuren zonder dat er van huurverhoging sprake zal zijn. De bewoners danken de fractie Tonnaer, IntermarisHoeksteen èn onze krant voor hun inzet om deze kwestie tot een goed eind te brengen. Bijgaande foto laat zien hoe het bij de woningen met kooplabel geworden is maar zoals hierboven geschreven mogen de huurwoningen toch ook tevreden zijn. De toekomst van de hockeyvelden Onder grote belangstelling van leden van de hockeyclubs, omwonenden en gemeentelijk betrokken personen werd op woensdag 1 december in de raadszaal van het stadhuis de toekomstige locatie van de hockeyvelden - ten noorden van het woonwagencomplex - onder de loep genomen. Na een eerdere presentatie op 8 februari van dit jaar lagen nu de volledig uitgewerkte plannen met daarin de verwerkte suggesties in diverse variaties ter inzage. Na een inleidend woord door de wethouder van sportzaken werd door de heer Jan Geus het één en ander toegelicht. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en op enkele uitzonderingen na bleek ook in deze discussie wederom dat bij velen het eigenbelang toch belangrijker geacht wordt dan dat van de gemeenschap. Uiteraard zal er nog hier en daar aan de plannen geschaafd moeten worden, zullen er wellicht nog diverse details moeten worden aangebracht of verwijderd of komen er misschien nog wel geheel andere plannen boven drijven. In grote trekken zou echter dit ontwerp na de nodige aanpassingen door het college binnen niet al te lange tijd aan de raad gepresenteerd kunnen worden. Laten we hopen dat voor alle jonge mensen die de hockeysport na aan het hart ligt deze procedures niet al te lang gaan duren, zodat zij nog tijdens hun jeugd van de nieuwe accommodatie kunnen genieten. 1

2 Wijkkrant Risdam/Nieuwe Steen Uitgave van Stichting Netwerk. Wordt jaarlijks 8 maal gratis huis-aan-huis verspreid in Risdam Noord, Risdam Zuid en Nieuwe Steen. Oplage: 7900 stuks. Redactiemedewerkers Gé van Beenen, Wim Berkman, Jeroen Otto, Marianne Peereboom, Koos Scholte, Georg Schlumer, Willem Veldhuis, Tom van der Weijden Advertentie exploitatie Kopij Zend aan redactie van De Risdammer Wijkcentrum Risdam, Scheerder 1, 1625 VA Hoorn, Tel De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten en zo nodig op spelling en stijl te corrigeren. Bij artikelen en foto s ingezonden door derden zal altijd de bronvermelding/afzender worden vermeld. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen en is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en drukfouten. Klachten omtrent bezorging Alfa verspreidingen NHN. Tel Uiterste datum inleveren kopij voor eerst - volgende editie: vóór 13 januari Kinderdisco Op 14 januari staat de eerste kinderdisco van 2011 op het programma. Het thema is nog niet bekend, maar dat hoor je zo snel mogelijk. De disco is voor iedereen van 6 t/m 11 jaar, het begint om tot uur, de toegang is 0,50, snoep en chips ook 0,50, de limonade is gratis. Kookworkshop voor vrouwen Multicultureel koken met telkens een wisselende kok die u in een middag de fijne kneepjes van een recept leert. Daarna gezellig samen eten. De eerste keer is op dinsdag 18 januari van uur en de kosten bedragen per keer 6,50. U kunt zich aanmelden bij wijkcentrum De Cogge. 2 HAAST U! APK 25,- Activiteiten in en om de wijk Eetsoos Elke laatste donderdag van de maand kunt u mee-eten met de Eetsoos, de volgende keer is op 27 januari. Voor 6,50 serveren wij u een 3-gangenmaaltijd en een kopje koffie of thee; de aanvang is uur. Aanmelden kan tot een dag van tevoren. Taalvriendinnen Bij het project Taalvriendinnen wordt een Nederlandse vrouw gekoppeld aan een anderstalige vrouw. Het doel is om de anderstalige vrouw beter Nederlands te leren spreken en om beiden meer van elkaars cultuur te leren. De Nederlandse vrouwen krijgen een training om de vrouwen zo goed mogelijk bij te kunnen staan en krijgen ook ondersteuning van een beroepskracht. Vind u dat dit iets voor u is, aarzel niet en neem contact op. Leeskring In januari gaan we weer verder met de Leeskring. Elke 6 weken kiezen de deelnemers in overleg een boek en gaan dat lezen. Tijdens de bijeenkomst wordt de inhoud van het boek uitgebreid besproken. De kosten bedragen 3,- per keer en de volgende keer is op woensdag 19 januari van uur. Voor meer informatie en aanmelden kunt u het beste een sturen naar Vrijwilligers gezocht De Cogge heeft nog wel plaats voor nieuwe vrijwilligers. We zoeken o.a. nog extra vrijwilligers voor de Dansmiddag voor Senioren elke 3e zondag v/d maand, de kinderdisco op vrijdag, de Eetsoos elke laatste donderdag v/d maand. Ook als u het leuk vindt om eens te koken voor de Eetsoos horen we graag van u. Als u zelf een idee heeft voor een activiteit en u zoekt ruimte, kunt u ook contact met ons opnemen. Voor meer informatie en aanmelden voor activiteiten kunt u contact opnemen met wijkcentrum De Cogge, , Senioren circuit Donderdagmiddag 20 januari 2011 is de eerste bijeenkomst van het Senioren circuit in het nieuwe jaar met fotograaf Cor van Sliedregt. Hij legde meer dan 2 mannenmode SLA UW SLAG! TJONGE...!! Je zou haast denken dat het UITVERKOOP VEEL VOORDEEL! WEG = PECH! is bij: OP = OP! Huesmolen 72, tel (naast poelier Cor Jonk) decennia houten boerenhekken vast. Over deze hekken heeft hij een boek uitgegeven. Hij kan er boeiend over vertellen en verschillende hekken laten zien op tekening en op prachtige foto s. Er zijn verschillende typen, verschillende functies en hekken uit binnen- en buitenland. De middag vindt plaats in wijkcentrum Risdam, Scheerder 1 te Hoorn. Tel en begint om uur en duurt tot ongeveer uur. De kosten bedragen 3,00 incl. een kopje koffie of thee. Aankondiging West-Fries Jeugdschaakkampioenschap 2010 Dit kampioenschap wordt gespeeld op dinsdag 28 december in Cultureel Centrum De Huesmolen in Hoorn en wordt georganiseerd door de schaakverenigingen HSV De Eenhoorn en Caïssa. Dit toernooi is voor jeugdspelers die wonen in de regio of uitkomen voor een Westfriese schaakvereniging. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Botman Sound & Vision. Er worden dezelfde leeftijdscategorieën gehanteerd als bij de NHSB en KNSB. E-categorie (geboren na 31 december 2000). D-categorie (geboren na 31 december 1998). C-categorie (geboren na 31 december 1996). B-categorie (geboren na 31 december 1994). A-categorie (geboren na 31 december 1990). Speeltempo: E-categorie 20 min. p.p.p.p. D-categorie 20 min. p.p.p.p. C-categorie 20 min. p.p.p.p. A/B categorie 45 min. p.p.p.p. (Hier is noteren verplicht.) Deze A/B categorie speelt in één groep). De A/B groep speelt tot uur. Bij een grote deelname gaan we na een pauze om uur door tot ongeveer uur. De C- en D-kampioenen plaatsen zich voor het Noord-Hollands kampioenschap. Voor de A/B-categorie is er een vrije inschrijving, evenals voor de E-categorie. Deze kampioenschappen worden voor de A- t/m de D-categorie gespeeld op 19 en 20 februari 2011 in Krommenie. De E-categorie speelt op 23 januari Gegevens: Adres speellocatie: Huesmolen 60, Hoorn tel Aanvang : uur. Prijsuitreiking: uur. Prijzen: drie bekers per groep. De A/B is één groep. Inschrijfgeld: 5 euro. Opgeven kan tot 27 december bij: Rob Bouwman, Gilles Provoost, of Vrijwilligers voor de radio gezocht Een enthousiaste groep vrijwilligers is elke dag actief in het Westfries Gasthuis om radio te maken. Westfries Gasthuis Radio verzorgt namelijk iedere dag uitzendingen voor de patiënten van het ziekenhuis. Om dit te blijven doen zijn nieuwe vrijwilligers nodig. De radioploeg heeft de beschikking over een moderne studio, een grote collectie muziek en mobiele locatie-ºapparatuur. Met behulp hiervan worden programma s gemaakt die afgestemd zijn op de patiënten. Westfries Gasthuis Radio kan niet zonder mensen die de apparatuur en de mogelijkheden benutten om de zieke medemens wat afleiding te bezorgen en aandacht te geven. Presentatoren, public relations medewerkers en technische medewerkers zijn daarom altijd van harte welkom. Op dit moment is versterking van het team zeer wenselijk. Ervaring is niet noodzakelijk. Voor meer informatie: Henk Strik, tel.: of mail naar Wie wil secretaris worden bij de Zonnebloem? De regionale afdeling Hoorn van de Nationale Vereniging de Zonnebloem is op zoek naar een nieuwe secretaris, de huidige secretaris stelt zich in februari 2011 niet meer herkiesbaar. Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de regionale Zonnebloemafdeling. Over het algemeen bestaan de werkzaamheden uit het ondersteunen van de tien plaatselijke afdelingen van de regio Hoorn. Zonnebloemvrijwilligers bieden zieken en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen en sociaal isolement te doorbreken door huisbezoek, excursies, evenementen en vakanties. De hoofdtaken van een secretaris bestaan uit het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen, de behandeling van de post en het regelen van de bestellingen zoals drukwerk een souvenirs. Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij mevr. E.H. Koesoemowidjojo- Rikkers, mailadres: Aanmelders kunnen rekenen op een vrijblijvend informatief gesprek. Glasservice Hallo, ik ben Onne Druijf en ik woon in de Schout. Ik ben 9 jaar. Ik heb eeen flessenservice. Ik haal glas op bij mensen aan de deur en breng dat voor ze naar de glasbak. Ook lever ik statiegeldglas in. Ik loop op zaterdag met mijn bolderkar door de buurt. Wij wensen u allen gezellige kerstdagen en een zeer voorspoedig Risdam-

3 Tot ziens, Monique Klein-Vriend Wmo-vervoer verder onder naam Regiotaxi West-Friesland Vanaf 12 december jl. blijft Connexxion voorlopig het Wmo-vervoer in West-Friesland uitvoeren. De gemeente Hoorn heeft namens de West-Friese gemeenten een tijdelijk contract met de vervoerder gesloten. Omdat de provincie stopt met de OV-taxi, regelen de West-Friese gemeenten het Wmo-vervoer nu zelf. Het Wmo-vervoer is vanaf 12 december verder gegaan onder de naam Regiotaxi West-Friesland. Op 12 december liep het huidige contract tussen Connexxion en de provincie af en ging het nieuwe tijdelijke contract tussen Connexxion en de West-Friese gemeenten van start. De provincie moet bezuinigen en één van de zaken waarop bezuinigd wordt, is de OV-taxi. De gemeenten hebben het Wmo-deel nu in eigen beheer geregeld, maar mogen geen openbaar vervoer aanbieden. In West-Friesland bestaat daarom na 12 december naast bus en trein geen aanvullend openbaar vervoer meer via de taxi. Nieuwe naam De naam OV-taxi is vanaf 12 december niet meer in gebruik. Vanaf dan heet het Wmovervoer Regiotaxi West-Friesland. Naast een nieuwe naam betekent de overgang van provincie naar gemeenten ook een nieuw telefoonnummer, een nieuwe website, een nieuw logo en nieuwe Wmo-pasjes. Alle houders van een Wmo-pasje hebben in de tweede week van december informatie hierover ontvangen. Bij die informatie zat ook het nieuwe pasje met het telefoonnummer en een folder. Tevreden We zijn tevreden met het nieuwe contract. We gaan erop vooruit in kwaliteit én kosten. Er is extra ingezet op stiptheid, één van de grootste ergernissen bij de OV-taxi op dit moment, aldus wethouder Peter Westenberg van de gemeente Hoorn, namens de negen West-Friese gemeenten. De eigen bijdrage die reizigers betalen voor het gebruik gaat na jaren gelijk te zijn gebleven iets omhoog. Het tarief is gelijk aan het blauwe strippenkaarttarief voor het reguliere openbaar vervoer. Tijdelijk Het contract met Connexxion is tijdelijk. Dit geeft de gemeenten de ruimte om een Europese aanbesteding uit te voeren. Naar verwachting zal deze aanbesteding op 1 augustus 2011 zijn afgerond. Na de veranderingen die nu worden doorgevoerd, verandert er voor de gebruikers van het Wmo-vervoer niets. Ook als er volgende zomer een nieuwe vervoerder komt, blijven de naam en werkwijze gelijk. Na zich jarenlang ingezet te hebben om de speeltuin in de Weegbree op te waarderen, is het Huurdersvereniging Weegbree/ Hondsdraf gelukt 2 nieuwe speeltoestellen te krijgen. Het gaat om een duo-schommel en een speelhuisje. De Huurdersvereniging en de buurtkinderen zijn er erg blij mee. HV Weegbree/Hondsdraf Gezellige activiteiten op peuterspeelzaal KlimOp Wat hebben de peuters en juffen van peuterspeelzaal KlimOp het weer druk gehad de afgelopen tijd! We hebben een heerlijke herfstwandeling gemaakt door park Risdammerhout samen met de ouders. Wat we daar allemaal vonden? Héél veel blaadjes in allerlei kleuren, hazelnoten, kastanjes, appeltjes, mooie takken en paddenstoelen. Van zo n wandeling krijg je dorst, dus hadden we lekker appelsap, koffie/thee en koekjes meegenomen. Daarna hadden we weer energie om de berg op en af te rennen. De dagen daarna moest er een lampion gemaakt worden; om in de sfeer te blijven van de herfst werd dat een griezelige spinlampion. Vlak na St. Maarten kwam Sinterklaas alweer aan in ons land. Voor peuters is dit soms verwarrend; zij gaan luidkeels St.Maarten liedjes staan te zingen. Op de speelzaal is dit een super gezellige en drukke tijd. De peuters verkleden zich als Sinterklaas of Zwarte Piet, gaan varen op onze mooie boot, pakken cadeautjes in (en uit) en delen die ook graag uit. We laten ons de pepernoten natuurlijk goed smaken, dat hoort erbij. Ook is Zwarte Piet nog langs geweest en had voor alle kinderen een leuk cadeautje meegenomen. Na Sinterklaas duiken we meteen de sfeer van Kerstmis is; de boom, de lichtjes, de ballen en slingers en niet te vergeten de piek bovenop de boom! Samen met de basisschool gaan we aan een kerstdiner. Iedere klas doet dit in zijn eigen lokaal, maar er is een gezamenlijke afsluiting in de aula. De ouders van de peuters maken allemaal één gerecht uit hun land van herkomst. Er zijn dus heel veel verschillende dingen te proeven. Van elke peuter mag één ouder blijven mee-eten. Na de kerstvakantie beginnen we met het thema Winter. Wij hopen dus op wat sneeuw en vorst, zodat we alles echt kunnen zien en voelen. Maar zo n lange en strenge winter als vorig jaar hoeft eigenlijk niet! We hebben ook nog een nieuwe juf gekregen. Juf Cathy is bij een andere speelzaal van St. Netwerk gaan werken. Wij hebben juf Bianca Visser ervoor in de plaats gekregen en het lijkt alsof ze er altijd al is geweest! Ze voelt zich helemaal thuis bij ons en wij bij haar. Bent u nieuwsgierig naar onze speelzaal of wilt u uw kind inschrijven? Kom gerust eens langs om te kijken (maak wel even een afspraak). Inschrijven kan vanaf 18 maanden. Ons adres: peuterspeelzaal KlimOp, Akkerwinde 74. Tel.: en vraag naar juf Bianca of juf Karin. Samenspel en plezier Taal spelenderwijs ontwikkelen Nieuwjaarswens Steunpunt Opvoeding is in de kerstvakantie gesloten. Vanuit hier wensen wij u fijne feestdagen en een goed en gezond 2011, veel opvoedplezier! Nieuwe gezichten In verband met mijn zwangerschapsverlof zult u nieuwe gezichten zien op het steunpunt. Elles van Amstel en Berna Navruz nemen mijn werkzaamheden over. Beiden zijn ervaren krachten in het ondersteunen van ouders en beroepskrachten! Websites: Bezoek eens de website van positief opvoeden; u vindt hier vele algemene tips over de opvoeding. Daarnaast kunt u ook online een opvoedadvies vragen. Sinds kort kunt u te allen tijde informatie bekijken over opvoedcursussen, gegeven door de GGD. Op deze website: kunt u naast extra informatie aanvragen zich ook online aanmelden. De cursussen en lezingen zijn tegenwoordig allemaal gratis! Steunpunt Opvoeding Risdam Noord: Inloopspreekuur: 1e + 3e dinsdag van de maand: uur; basisschool De Rank Opgang 3. Inloopspreekuur: 2e + 4e dinsdag van de maand: uur; wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44. Inloopspreekuur: iedere vrijdag uur; wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44. Spreekuur op afspraak: dinsdagmiddag in de oneven weken; afspraak maken via de zorgcentrale, tel: Alle adviezen zijn gratis en er wordt geen dossier aangelegd. Huurdersvereniging Weegbree/Hondsdraf heeft 2 nieuwe speeltoestellen gekregen Peuterspeelzalen Steunpunt Opvoeding Beweging Fantasie Groei Stichting Netwerk biedt dienstverlening in prestatievelden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Bel voor meer informatie naar één van de peuterspeelzalen, het centraal bureau van Stichting Netwerk of kijk op Stichting Netwerk, centraal bureau Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn

4 Na oktober 2010 tussen Hoeker en Postiljon: Fietsen met tegenslagen? Een samenwerking van Gemeente Hoorn, Politie, IntermarisHoeksteen en Stichting Netwerk Hoornse raad geeft groen licht voor Westfrisiaweg De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdag 16 november groen licht voor een bijdrage van ruim 17 miljoen euro aan de Westfrisiaweg. In de overeenkomst die getekend wordt staat alles dat nodig is om aan de slag te kunnen met de opwaardering van de weg. Andere partijen die een bijdrage leveren zijn de Provincie Noord-Holland, het Rijk, de andere West-Friese gemeenten, het Hoogheemraadschap en het bedrijfsleven. In totaal kost de opwaardering van de Westfrisiaweg 350 miljoen euro. Met het ondertekenen van de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg maakt de gemeente Hoorn zich hard voor de verbetering van de weg. Ter hoogte van Hoorn staan diverse maatregelen en aanpassingen gepland: De aansluiting van Hoorn-Noord op de A7 krijgt dubbele rijstroken Van Hoorn tot het WFO-terrein komen aan beide kanten dubbele rijstroken Er komen ongelijkvloerse kruisingen met de Wogmergouw, Oostergouw, De Strip, Noorderboekert en de Markerwaardweg (bij het WFO-terrein) Onder de viaducten bij de Wogmergouw en de Oostergouw komen vrijliggende fietsverbindingen. Over het viaduct bij de Rijweg eveneens. Er komt ook een fietsverbinding naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein t Zevenhuis, ter hoogte van de Vredemaker in de Bangert en Oosterpolder Na het ondertekenen van de realisatieovereenkomst worden de plannen eerst in het provinciale bestemmingsplan vastgelegd. Daarna volgen allerlei kleinere procedures, zoals bouw- en kapvergunningen. Na de afhandeling van alle ruimtelijke ordeningsprocedures kunnen de feitelijke werkzaamheden naar verwachting in 2012 starten. Het voorstel werd aangenomen met tegenstem van de SP. West-Friesland heeft nieuw woningtoewijzingssysteem Sinds 1 november jl. kunnen woningzoekenden via een nieuw systeem huurwoningen in West-Friesland vinden. Woningcorporaties Intermaris Hoek - steen, woningstichting Het Grootslag, Welwonen, De Woonschakel, Woon - compagnie en de gemeenten Opmeer en Koggenland bieden hun woningen aan in een gezamenlijke database. De VVD is er ook voor uw wijk en dorp tel tel ZEKER NU Brief Alle woningzoekenden van woneninwestfriesland.nl hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin de inloggegevens en uitleg om zich opnieuw aan te melden via Als zij dit voor 1 januari 2011 doen, behouden zij hun opgebouwde rechten. Stond u ingeschreven bij woneninwestfriesland.nl maar heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact op met IntermarisHoeksteen, woningstichting Het Grootslag of Welwonen. Digitaal zoeken en vinden Via de site - steen.nl kunnen woningzoekenden hun eigen profiel aanmaken. Aan de hand van dit profiel worden zij getipt wanneer een woning met hun wensen vrijkomt. Alle communicatie verloopt via en is dus persoonlijk en snel. Woningzoekenden zonder internet kunnen terecht in de dichtstbijzijnde bibliotheek of in een van de kantoren van IntermarisHoeksteen, woningstichting Het Grootslag en Welwonen. Het Westfries Dagblad schreef eind oktober over de politie die een boete uitschreef, maar het drong niet geheel tot mij door. Tot ik het vanmorgen ineens zag: er is recent een nieuw rond-rood bord met witte horizontale balk in het midden geplaatst. Voor mij roept dit herinneringen op. Het is namelijk niet de eerste keer dat fietsen in de bedoelde richting administratief onmogelijk is gemaakt. Maar ik vind het een heel slechte beslissing en ik zal uitleggen waarom. Fietsen van het Galjoen/Hoeker-fietspaadje naar de kruising Zwaagmergouw/ Poortwachter was al vanaf 1975, dus lang vóór de aanleg van het Huesmolencomplex, mogelijk. De weg oversteken gebeurde naast het zebrapad zuidzijde. En dat gebeurt nu nog. De wegen zijn er optimaal voor aangelegd en er zijn geen bezwaren. De aanleg van het Huesmolencomplex heeft het aantal fietspaden rond de kruising vergroot. Er wordt nu rond de hele kruising in twee richtingen gefietst. En ik vind dat prima. Verminderen van risico s voor fietsers zou altijd prioriteit moeten krijgen. Er ontbreken slechts enkele verkeerslichten voor fietsers. Maar waarom verdient fietsen in twee richtingen hier te allen tijde mijn voorkeur? Het antwoord is gelegen in het aantal wegdelen dat moet worden overgestoken. Ieder wegdeel houdt enig risico in. Dat verandert van twee naar zes, waarvan er vier liggen rond die uiterst onoverzichtelijke kruising bij de ingang van de parkeerplaats van de Huesmolen. Deze kruising is bij tijd en wijle ook nog zeer druk met auto s, hierdoor extra onoverzichtelijk en er zijn veel personen in auto s die snel weg willen komen van deze plek. Om hiertussen fietsers onnodig dwingen te rijden, alleen maar om administratieve redenen, vind ik fout. Grof fout zelfs. Wie stelt het belang van een officieel stukje papier boven het belang van de fietsers en de bewoners, de mensen dus? Voor mij zijn de politie en de gemeente het zelfs aan de burgers verplicht, om de hier uitgeschreven boetes te vernietigen en de reeds geïnde met excuses terug te betalen. Met een bord verandert de veiligheid echt niet. Het lijkt mij verstandiger als er stoplichten voor fietsers worden geplaatst richting westen langs het zuidelijke zebrapad op de kruising Zwaagmer-gouw-Poortwachter en richting oostwaarts langs de noordelijke fietsoversteekplek van dezelfde kruising. Hiermee kan heel wat meer veiligheid worden binnengehaald Aart Roest, wijkbewoner IntermarisHoeksteen start online klantenpanel Vanaf 1 november jl. kunnen huurders van woningcorporatie IntermarisHoeksteen hun mening geven over uiteenlopende onderwerpen, waarmee ze als klant te maken hebben. Intermaris Hoeksteenvraagt.nl is het nieuwe online klantenpanel van IntermarisHoeksteen. Het panel is toegankelijk voor alle huurders van de corporatie. Leden van Intermaris Hoeksteenvraagt.nl kunnen via het klantenpanel hun mening geven over bijvoorbeeld de waardering voor hun woning en de dienstverlening van IntermarisHoeksteen, maar ook over actuele kwesties die met de buurt te maken hebben. Via Intermaris - Hoeksteenvraagt.nl wordt, door middel van korte vragenlijsten, de mening van huurders gepeild. Iedereen mag meepraten Om een goed beeld te krijgen van wat bewoners willen, is het belangrijk dat het panel zo omvangrijk en divers mogelijk is. IntermarisHoeksteen streeft naar een panel van minimaal driehonderd leden uit verschillende doelgroepen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen uit Hoorn, Purmerend en omgeving. De woningcorporatie hoopt begin 2011 voldoende leden te hebben om de eerste vragenlijst te versturen. Aanmelden via internet Alle huurders van IntermarisHoeksteen kunnen zich aanmelden om aan het klantenpanel mee te doen. Aanmelden kan via internet: Onder de panelleden die zich voor 1 februari 2011 inschrijven, verloot IntermarisHoeksteen enkele theater- en concertbonnen. Drie onderzoeken per jaar Huurders die deel uitmaken van het klantenpanel krijgen maximaal drie korte vragenlijsten per jaar per toegestuurd. Deze vragenlijsten kunnen gaan over woonwensen of voorzieningen en leefbaarheid in de buurt of wijk. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld over de behoefte aan het kopen van huurwoningen, de invulling van nieuwbouwplannen en de dienstverlening van IntermarisHoeksteen. De uitkomst van de onderzoeken wordt teruggekoppeld aan de panelleden en de overige huurders. 4 Praktijk voor fysiotherapie en bekkentherapie Angelique Visser: Jacinta Deen: Nyske Moolenaar: Volop in beweging! bekken therapeut algemeen fysiotherapeut manueel therapeut Lepelaar 2g 1628 CZ Hoorn (naast Hotel Hoorn) Tel: Dierenkliniek Risdam/Hoorn-Centrum Dierenarts J.J.M. Baas Nieuwe Steen HV Hoorn (Risdam) Lambert Meliszweg AA Hoorn (Centrum) Tel Fax Internet:

5 Verslag wijkbijeenkomst OL Risdam-Zuid en Nieuwe Steen van 25 november 2010 Buiten was het koud, maar binnen behaaglijk warm en de koffie, thee en cake, zoals altijd uitstekend verzorgd door het personeel van het Cultureel Centrum De Huesmolen, smaakten uitstekend. Maar daar kwamen de ongeveer 50 bezoekers niet in de eerste plaats voor. Wel voor wethouder Roger Tonnaer, die voor de pauze alle ruimte kreeg om te vertellen wie hij is en welke onderdelen hij in zijn portefeuille heeft. En dat zijn er heel wat! Voor ons zijn echter hoofdzakelijk de maatregelen rond het verkeer, dat in onze wijk alleen maar toeneemt, van belang. Vragen genoeg: Wat denkt de gemeente te gaan doen als blijkt dat na de afsluiting van het Keern-Noord, de gewijzigde aanpak van de Dr. C.J.K. van Aalstweg in combinatie met de Westfriese Parkweg niet of onvoldoende blijkt te voldoen? Hoe men denkt over de aanpak van de aansluiting van de Geldelozeweg op het Keern, dus daar waar nu die voor de aanwonenden geluidsoverlast veroorzakende wegverhoging ligt? Hoe om te gaan met de te verwachten toenemende drukte op de Sluis - wachter, de Slotenmaker, het Keern en de Dorpsstraat tussen het Keern en de Torenwachter met daarin bovendien het gevaarlijke kruispunt met de Porder? Deze vragen en nog meer, zoals over de turbo-rotonde, deden de heer Tonnaer weliswaar niet vreemd aan, maar hij zei toch toe dat het bestuur, wanneer deze genoemde punten bewaarheid zouden worden, er alles aan zou doen om een en ander naar beste kunnen op te lossen. Wij wachten af. Na de pauze werd mevrouw Tineke Ackerman in de gelegenheid gesteld om mede aan de hand van een Powerpoint-presentatie de waarheden alsmede de onwaarheden betreffende de uitbreiding van de DNO, De Noordhollandse Opvang, gelegen aan de Scheerder 15, uit de doeken te doen, waarvoor onze dank. Het volgende en eveneens voor onze wijk zeer belangrijke item werd door de heer Frans Douw, lid van de SP, vlak voor deze bijeenkomst onder onze aandacht gebracht en zal vanwege het belang hiervan onverkort worden weergegeven. Het betreft een brief aan het college, gedateerd 24 november Geacht college, Al vele jaren wordt gesproken over het feit dat het verwaarloosde winkelcentrum de Huesmolen aan de eisen van deze tijd dient te worden aangepast. Afgezien van enkele kleine en soms cosmetische aanpassingen is de maat vol. Er moet nu echt iets gebeuren. De Socialistische Partij heeft een enquête gehouden onder alle belanghebbenden en constateert dat er een behoorlijke overeenstemming bij allen is over wat er zou moeten gebeuren. Als bijlage bij deze vragen vindt u de enquête en de resultaten van deze enquête. Inmiddels hebben wij vernomen dat het college in gesprek is met de diverse winkeliers. Wij juichen dat toe en willen middels het stellen van vragen duidelijkheid over de voornemens van het college en aandringen op een doortastende en effectieve aanpak van het winkelcentrum De Huesmolen! Noot van de redactie: Vanwege de lengte van de vragen en die van de enquête ligt er voor belangstellenden een exemplaar ter inzage bij de wijkkrantredactie. Nieuwjaarsborrel Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord Op donderdag 13 januari 2011 houdt het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord haar traditionele nieuwjaarsborrel. Aan het begin van zo n nieuwe jaar kijken we terug op de afgelopen periode. Het is ook een perfect moment om iedereen te bedanken voor hun inzet, samenwerking en enthousiasme. Wij nodigen u daarom van harte uit om samen met alle leden van de agendacommissie een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrel is van uur tot uur en is in wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde 44, Zwaag. Wij ontmoeten u graag! De Opgang doet zijn naam eer aan! Een deel van het dak is alweer klaar. Introductie koffie boulen bij PV De Bouledozers Het toernooi op zondag 17 oktober is een enorm geslaagd evenement geworden, maar liefst 120 deelnemers hadden zich aangemeld en konden onder een stralende zon (ieder krijgt wat hem toekomt) hun wedstrijden op de 40 buitenbanen afwerken. Op zaterdag hadden we onze open dag en ook dat was een succes, we hebben heel wat mensen kunnen ontvangen en geïnformeerd over onze vereniging en een potje gebould en, boven verwachting, de nodige nieuwe leden kunnen begroeten. De optredens van de Erika kapel en fanfare orkest St. Cecilia waren een mooi intermezzo. Maar het hoogtepunt was toch wel de officiële openingshandeling door wethouder de heer Aart Ruppert. Het gebeurt je natuurlijk niet iedere dag dat je gezeten op, hoe kan het ook anders, een bouledozer door een muur van verhuisdozen moet rijden en dan een bak met extra grote jeu de boule ballen moet uitstrooien. De onthulling van het scorebord van baan 1 ter nagedachtenis aan oud-lid Herman van Wijnbergen door zijn dochter was een emotioneel moment, daarna werd de bondsvlag en de nieuw ontworpen clubvlag van De Bouledozers gehesen. Het is zeker de moeite waard, dit complex, een aanwinst voor Hoorn en in het bijzonder Risdam Noord eens te bezoeken en een balletje te gooien. Vandaar dat wij hebben besloten om voorlopig 1x per maand zondag recreatief koffie boulen te introduceren. De eerste mogelijkheid is gepland voor 16 januari, we beginnen om uur natuurlijk met koffie en vanaf uur laten we de ballen hun werk doen. Geheel vrijblijvend mag u de eerste zes weken gratis meespelen. Nog meer info kunt u vinden op onze website Alles in eigen praktijk te Nibbixwoud Informeer vrijblijvend en maak een gratis eerste afspraak Ook voor reparaties, aanpassingen huidige prothese, gebitsprothese Peugeot Company-Cars 2008 TOT 30% VOORDELIGER PIETERSE PROTHESE LABORATORIUM BV CENTRUM VOOR NATUURLIJKE GEBITSPROTHESE Intensieve samenwerking met implantoloog voor implantaatprothese (klikprothese) Ganker 48A CT Nibbixwoud VASTE LAGE PRIJZEN! Merkenspecialist Peugeot/Citroën DISTRIBUTIESNAAR (incl. montage) PEUGEOT/CITROËN BENZINE 129,- 16V motor 185,- diesel 295,- APK 25,-* (diesel 32, 50 ) *ALL INN prijs Dé PCA-dealer Tensen Vertrouwd voordeliger! Dampten 6, 1624 NR Hoorn Tel:

6 Met Moped Brommershop vol vuur het nieuwe jaar in! Ruim tien jaar is Moped HET adres voor Hoorn en omgeving voor goed en veilig vuurwerk. Dit kan rustig gezegd worden, want het vuurwerk wordt geleverd door Vuurwerk Evenementen Europa (VEE), die al meer dan veertig jaar specialisten op dit gebied zijn en direct vanuit China importeren. Zij voldoen dan ook aan alle door de EG gestelde eisen en daar hoort bijvoorbeeld een instructie bij in het Nederlands hoe vuurwerk veilig moet worden afgestoken. Omdat VEE ook bij grote evenementen en kermissen hun kennis hanteren, is het een veilig gevoel dat het allermooiste van deze import bij Moped in de winkel komt. U kunt hier dan ook terecht op 29 december (van tot uur), 30 december (van tot uur) en 31 december (van tot uur) voor al uw vuurwerkwensen, zoals ook te lezen staat in de advertentie elders op deze pagina. Daarnaast wordt een huis-aan-huis folder verspreid, zodat u van tevoren uw keuze kunt maken. En vergeet niet op de website te kijken: of Vanaf begin december is er reeds een speciale vuurwerkwinkel en uiteraard behoort gratis en voldoende parkeerruimte tot de service. Van tevoren invullen en betalen scheelt vanzelfsprekend een hoop wachttijd. Geen folder gehad of kwijtgeraakt? Geen nood, u kunt deze op dinsdag 28 december in de winkel nog ophalen. Moped is te vinden op De Oude Veiling 51, vanaf de Dorpsstraat Zwaag vlakbij de spoorwegovergang. Fysioteam Hoorn verhuisd Eindelijk is het zover: Fysio Team Hoorn is verhuisd naar de Nieuwe Steen 38. In 1978 startte Elly Pronk een fysiotherapiepraktijk aan de Volder 65. In 2003 heeft Willeke Koedooder de praktijk overgenomen, zij was al jaren in dienst en zag in de overname van de praktijk een nieuwe uitdaging. Ondanks een aantal interne verbouwingen in de afgelopen jaren heeft de flinke groei van de praktijk er toe geleid dat de behuizing te klein is geworden aan de Volder. Mede door de groei van de praktijk en de veranderde eisen welke er gelden voor een moderne fysiotherapiepraktijk zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. Dit was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk hebben we een mooi pand aan de Nieuwe Steen 38 gevonden. Na een grondige verbouwing is deze geheel naar onze wensen ingericht. We hebben de beschikking over 4 ruime behandelcabines en een oefenzaal waar we vooral functioneel gaan trainen. Het accent zal blijven liggen op de individuele behandeling toegespitst op de persoonlijke mogelijkheden en doelstellingen van de patiënt. Geen grote groepen, maar kleinschaligheid waarbij de patiënt centraal staat. Onze praktijk bestaat uit zes therapeuten, waarbij verschillende specialisaties vertegenwoordigd zijn: Willeke Koedooder: orthopedisch-manueel therapeute, fysiotherapeute. Manja Freling-Weetzel: manueel therapeute met als specialisatie KISS, fysiotherapeute. Natasja van Gool-Quakernaat: fysiotherapeute, oedeem-therapeute. Martin den Dulk: fysiotherapeut. Rick Boersen: fysiotherapeut. Edith Tromp: fysiotherapeute en oedeem-therapeute. Met deze frisse start en de verbeterde mogelijkheden zal Fysio Team Hoorn er naar streven om u een zo optimaal mogelijke behandeling te geven. In principe heeft u geen verwijzing meer nodig voor fysio en manuele therapie. Veelal de meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. Op werkdagen zijn we open van tot uur en op dinsdagavond van tot uur. Tel: , voor verdere info zie FYSIO TEAM HOORN De vrouw, duizendpoot in het bedrijf Na het lezen van het bijzondere initiatief van een Rabobank uit de Achterhoek om nu eens de vrouw uit het agrarisch bedrijf in het zonnetje te zetten, heeft het Team Agrarisch van de Rabobanken Hoorn en Omstreken en Midden-Westfriesland een soortgelijke middag georganiseerd. High-Tea Donderdag 25 november kwamen een kleine 50 agrarische onderneemsters bij elkaar voor een heerlijke high-tea in het sfeervolle Twiskerslot in Twisk. Erwin Schols, Directeur Bedrijven heette alle dames van harte welkom en opende de middag. Anton de Boer, van De Boer CS Organisatieadviseurs was aanwezig om te vertellen over de vele taken die een vrouw heeft binnen het boerenbedrijf. Hij werkt in de dagelijkse praktijk vooral met agrarische ondernemers en is bekend om zijn Spiegelgesprekken waarin hij werkt aan een stukje bewustwording. Onderwerpen als hoe blijf je jezelf, persoonlijkheidsontwikkeling en ondernemerschap kwamen aan bod. Het tweede gedeelte van de middag kreeg een praktische invulling. Drie aanwezige onderneemsters en tevens klant van de Rabobank werden aan de tand gevoeld over hun dagelijkse werkzaamheden en hoe zij de zaken invullen. Doordat het hier ging om 3 vrouwen met verschillende achtergronden en verhalen kwam er flink dialoog op gang. Voor veel vrouwen zorgde dit voor een golf van herkenning. Boer zoekt vrouw Marlies van Zeeland, van het bekende tv-programma Boer zoekt vrouw begeleidde de middag. Een uitgelezen rol voor een vrouw die zelf de nodige ervaring heeft met het leven op een boerenbedrijf. Een lach en een traan Al met al een middag met een lach, een traan, serieuze zaken, herkenning, erkenning, maar vooral veel gezelligheid. De dames gingen niet met lege handen naar huis: ze ontvingen allemaal het leuke boekje Vrouw met boer geschreven door Lidy Deutekom, één van de deelneemsters. SCHILDER GLASZETTER BEHANGER ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF Goudsmidsstraat VL Hoorn Tel.: Mobiel: K.v.K. nr Kijk op beweging Vanaf 6 december kunt u terecht in onze nieuwe praktijk Nieuw Steen HV Hoorn GRATIS 120 overdekte parkeerplaatsen Kom winkelen in het gezelligste overdekte winkelcentrum van heel West Friesland orthopedische manuele therapie fysiotherapie oedeemtherapie Vrijdag 24 december GRATIS op de foto met de Kerstman van uur. Zaterdag 29 januari poffertjeskraam GRATIS heerlijke poffertjes van uur. 6

7 7

8 Huesmolen WINKELCENTRUM IntermarisHoeksteen verhuurt woningen in Hoorn en omgeving, Purmerend en Monnickendam. Ook voor een aantrekkelijke koopwoning kunt u bij ons terecht. Wilt u meer weten over huren of kopen? Kom langs bij onze vestigingen in Hoorn en Purmerend of kijk op onze website Kapsalon Eric André Deen Supermarkten BV Brandsen Schoen en Sleutelservice The Readshop Express Kapsalon De Plataan Banketbakkerij Tap-Halsema Eye wish Groeneveld Opticiens Boekhandel Stumpel Bart Smit Speelgoed Zwemschool Schermer DA Drogisterij Verberne Carte Blanche Dames- Heren en Kinderkleding Intersport Huesmolen Hoorn Floor s Kaas-Wijn-Noten Otten s Brood en Banketbakkerij BV Paul van Dam Slagerij Hubo Doe het zelf zaak Vishandel N. Tol M-ZONE Mannenmode Poelier Cor Jonk Glit s DamesMode Globe Reisburo Slijterij Vivat Bloembinderij De Kerseboom Filmclub de Huesmolen Lidl supermarkt Van Top tot Teen Apotheek De Groote Gaper HET HUIS Opticiens Ruttenberg Bentex Mode FOTO Huesmolen Pasfoto & Afdrukspecialist Woonwinkel Peter Weiss Juwelier De Tribolet Brekelmans Schoenmode Snackbar Lunchroom Van Ree Etos Drogisterij Discus t Faunacenter BV Hans Textiel & Mode Blokker Hong Kong afhaalchinees Party Palace Hoorn Fit 4 Lady Kindercentrum Berend Botje U vindt er vele speciaalzaken en de 2 beste supermarkten gratis ruime parkeergelegenheid We blijven actief in de wijken. Daar kunt u op rekenen!! Zwemschool Schermer Huesmolen HZ Hoorn Ma/di/wo/do van 9.00 uur tot uur Tel Zie ook DE FACTORIJ 35K 1689 AK ZWAAG TEL ZOUTKETEN EX ENKHUIZEN TEL Waar Service nog met een Hoofdletter geschreven wordt! AUTOSERVICE CEES ROOD ER K E N D O NDER H OU D SBE DR IJF DE FACTORIJ 27A 1689 AK ZWAAG TEL.: FAX: APK KEURING VAN ALLE MERKEN THUIS KWALITEIT HOEFT onderhoud, reparaties en verkoop alle merken NIET DUUR TE ZIJN! Compagnie 54D Zwaag Tel GRATIS LEENFIETS! Marco Dominicus wenst al zijn klanten Gezellige Kerstdagen en een Voorspoedig 2011 APK-keuring benzine ,50 APK-keuring diesel ,50 Grote beurt benzine + APK ,00 Grote beurt diesel + APK ,00 Kleine beurt benz. + diesel ,00

voor Blokker, Oosterblokker, Zwaag, Zwaagdijk-West en Bangert-Oosterpolder

voor Blokker, Oosterblokker, Zwaag, Zwaagdijk-West en Bangert-Oosterpolder SAMENSPEL Uitgave van Stichting Samenspel voor Blokker, Oosterblokker, Zwaag, Zwaagdijk-West en Bangert-Oosterpolder Octant Mondzorg Ooit een droom, NU een niet meer weg te denken realiteit! Foto: Sidney

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie