Diemen Info. Diemen Zuid op de schop. #4 december Informatie van de gemeente Diemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diemen Info. Diemen Zuid op de schop. #4 december 2010. Informatie van de gemeente Diemen"

Transcriptie

1 Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Diemen helpt... blz. 7 Klachten zijn welkom blz. 10 Wmo: De servicetaxi blz. 12 #4 december 2010 Diemen Zuid op de schop

2 Inhoud Rubrieksnaam of thema Kort nieuws Rubrieksnaam of thema 2 Kort nieuws 3 Diemen Zuid op de schop 6 APV 7 Diemen helpt......mensen met een laag inkomen 8 Sneeuw en ijs: samen houden we Diemen schoon 10 Klachten zijn welkom 11 Pretig winkelen in winkelcentrum De Kruidenhof Nieuwjaarsreceptie U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op maandag 3 januari vanaf uur in de hal van het gemeentehuis. 12 Wmo toegelicht De servicetaxi 14 Grote opknapbeurt voor begraafplaats Rustoord 15 Het Waterkeringpad 16 Help mee om 2011 schoon te beginnen 18 Milieunieuws 19 Succesvolle bijeenkomst voor bedrijven over energie Nieuwjaarskaart De tekening op de voorkant van de nieuwjaarskaart is gemaakt door Roma Noordermeer, leerling van groep 8b van basisschool t Palet in Diemen Noord. Diemen Zuid op de schop U heeft het ongetwijfeld gemerkt: er wordt flink gewerkt in Diemen Zuid! De Diemerbrug en de Weesperstraat zijn opnieuw geasfalteerd en in de wijken Schelpenhoek en Bomenrijk zijn de reconstructies in volle gang. Allemaal werkzaamheden die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en die de nodige overlast veroorzaken. Maar uiteindelijk krijgen we er allemaal een mooiere en veiligere leefomgeving voor terug. Colofon nr. 4 december 2010 Uitgave: Gemeente Diemen Oplage: stuks, huis aan huis verspreid Redactie: team Communicatie Basisontwerp: Colombo, Amsterdam Vormgeving: Gerrit Alink Fotografie: Trudy Kroese Illustratie: Robert Vulkers Drukwerk: Drukpartners Dijkman/Smeink, Diemen Bezorging: Pantar Amsterdam, groepsdetachering Commentaar of vragen over deze Diemen Info? neem dan contact op met het team Communicatie van de gemeente, telefoon /698 of stuur een aan Integraal onderhoud Met z n allen maken we gebruik van de openbare ruimte: de wegen, fietspaden en speelplaatsen worden intensief gebruikt. En dat is natuurlijk ook de bedoeling! Willen we dat die openbare ruimte er goed en verzorgd uit blijft zien, dan ontkomen we er niet aan om één keer in de zoveel tijd onderhoud te plegen. In een cyclus van 15 tot 25 jaar komt een wijk aan de beurt voor integraal onderhoud en eventuele herinrichting. Integraal onderhoud wil zeggen dat we zoveel mogelijk zaken tegelijk oppakken: de bestrating, het riool, het groen, noem maar op. Daarmee voorkomen we dat we nu een weg herstraten en volgend jaar het riool moeten vervangen. Tegelijk met het onderhoud kijken we in overleg met bewoners of de wijk misschien anders ingericht zou moeten worden. Is er behoefte aan andere speelvoorzieningen, moeten de parkeerplaatsen worden uitgebreid of zijn er klachten over de verlichting? Als alles goed is overlegd en uitgewerkt kunnen we aan de slag! Waarom Diemen Zuid Door de leeftijd van de wijken is het vooral Diemen Zuid waar nu veel onderhoud uitgevoerd moet worden. Afgelopen jaren zijn in Kruidenhof, Polderland West, Anne Frankwijk, Berkenstede en Beukenhorst onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar is gestart met de wijken Bomenrijk, Schelpenhoek en bedrijventerrein Verrijn Stuart fase 1. Volgend jaar lopen deze projecten nog door en worden de onderhoudswerkzaamheden op het bedrijventerrein Verrijn Stuart fase 2 en Biesbosch gestart. vervolg op pagina 4 2 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

3 vervolg van pagina 3 Rubrieksnaam of thema Bomenrijk Wat gaat er gebeuren integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Planning Werkzaamheden in de wijk van maart t/m december 2010 en op de Boven Rijkersloot van december 2010 t/m april De werkzaamheden worden onderbroken in de vorstperiode van 2011 (januari en februari). Bereikbaarheid doorgaand verkeer Het werk aan de Boven Rijkersloot tussen de Venserbrug en de Busbaan wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierbij is geen doorgaand verkeer mogelijk. Voor het bestemmingsverkeer worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen, zoals omleidingsroutes. Bereikbaarheid doorgaand verkeer Het werk aan de Boven Rijkersloot tussen het Zwanenpad en Beukenhorst wordt gefaseerd uitgevoerd. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen, is het noodzakelijk de busbaan tijdelijk open te stellen.voor het bestemmingsverkeer worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Verrijn Stuart fase 1 en 2 Wat gaat er gebeuren In fase 1 (Verrijn Stuartweg, Volmerstraat en Piersonstraat) worden de bestrating, openbare verlichting en het groen verbeterd. In fase 2 (Visseringweg,Venserweg, Treubweg en Weesperstraat) wordt integraal onderhoud uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland in het kader van de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Schelpenhoek Wat gaat er gebeuren Integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Planning In de wijk wordt gewerkt van oktober 2010 t/m juli Op de Boven Rijkersloot van april 2011 t/m juli Planning Fase 1 van september t/m december Fase 2 voorjaar 2011 t/m voorjaar Duurzaam veilig, wat betekent dat? Bereikbaarheid doorgaand verkeer De werkzaamheden op het bedrijventerrein worden zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd. Daarbij worden tijdelijke verkeersmaatregelen en zonodig omleidingen ingesteld. Ook de Weesperstraat wordt gefaseerd uitgevoerd. Doorgaand verkeer kan bij de fasen tussen de P.J. ter Beekstraat - Venserweg en Treubweg - Provinciale weg niet plaatsvinden. Duurzaam Veilig, of eigenlijk Duurzaam Veilig Verkeer, is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. De kern van Duurzaam Veilig is het voorkomen van (ernstige) ongevallen. Om dat te bereiken moet de weg op zo n manier worden ingericht, dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht. De inrichting van een duurzaam veilig gebied moet anders zijn dan bij een 50 km/h weg. Om de verschillen tussen een duurzaam veilig gebied en andere gebieden duidelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van herkenningstekens als drempels, woonerven, fietsstroken e.d. Biesbosch Wat gaat er gebeuren Integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. De onderhoudswerkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Ouder-Amstel. Planning Werkzaamheden in de wijk vanaf het voorjaar 2011 t/m voorjaar Op Biesbosch (toegangsweg) in het begin van Bereikbaarheid doorgaand verkeer Biesbosch (toegangsweg) wordt gefaseerd uitgevoerd. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Ouder-Amstel en/of de Van Der Madeweg. Nieuwe richtlijnen Bij alle werkzaamheden leest u dat de wijken worden aangepast aan nieuwe richtlijnen. Wat wordt daarmee bedoeld? In de loop van 25 jaar verandert er natuurlijk van alles. Zo waren de parkeervakken vroeger smaller dan de parkeervakken die nu worden aangelegd. En ook voor de straatverlichting gelden nu andere normen. Gaat een wijk op de schop, dan wordt alles aangelegd volgens de nieuwe richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn: - Parkeervakken moeten breder gemaakt worden; - Rijbaan breedte moet worden aangepast op de functie als woonerf of 30 km/u zone; - Beter zicht in bochten en op kruisingen door lage groenvoorzieningen; - Voldoende verlichting op straat. Bewoners en ondernemers krijgen voordat het werk begint een brief thuis met informatie over de werkzaamheden. Deze informatie en de laatste stand van zaken is ook altijd na te lezen op actueel, werk in uitvoering. 4 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

4 APV Diemen helpt Diemen helpt......mensen met een laag inkomen Minder regels in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 juni de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Na de officiële publicatie in het Diemer Nieuws is de APV nu van kracht. De APV is een soort gemeentelijk wetboek. Veel bepalingen gaan over het voorkomen en beperken van diverse soorten overlast. Onderwerpen als het uitlaten van honden, sluitingstijden voor horecabedrijven, parkeren van caravans binnen de bebouwde kom en het organiseren van evenementen/straatfeesten worden in de APV geregeld. Doel van de APV is om het in de gemeente voor iedereen leefbaar en ordelijk te houden. De gemeenteraad heeft zich bij de nieuwe APV ten doel gesteld: minder regels en begrijpelijke taal. Regels die overbodig zijn, zijn verwijderd en de tekst is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Vervallen bepalingen Een groot aantal overbodige verbodsbepalingen vervalt, omdat dit al voldoende is geregeld in landelijke wetgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbod op openstaande kelderingangen, op het houden van duiven en bijen, op straatvegen of op stankoverlast door gebruik van meststoffen. Hieronder noemen we een paar opvallende wijzigingen: Geen vergunning meer voor klein evenement Voor kleine evenementen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hoeft u geen vergunning meer aan te vragen. Wel moet u dan minstens zeven dagen voor het evenement plaatsvindt, hiervan schriftelijk melding doen bij de gemeente. Aan welke voorwaarden u moet voldoen kunt u nagaan op onder evenementenvergunning. U kunt de voorwaarden ook navragen bij het Team Vergunningen van de gemeente, telefoon Caravans en kampeerwagens Toch worden er op sommige plaatsen juist nieuwe regels aan de APV toegevoegd. Doel daarvan is om te kunnen optreden tegen overlast die inwoners ervaren. Een voorbeeld hiervan is de gewijzigde caravanregeling. De bepaling over het parkeren van caravans, kampeerwagens of campers is gewijzigd. Daar geldt nu een algemeen verbod voor. Vroeger was het verboden om vanaf 16 september tot en met 15 april caravans e.d. langer dan drie opeenvolgende dagen op de weg binnen de bebouwde kom te parkeren;buiten deze periode gold er geen verbod. Met de nieuwe APV is het het hele jaar door verboden om caravans e.d. langer te parkeren dan zeven achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom. Volgens de nieuwe APV is het ook verboden caravans e.d. op de weg of elders te parkeren als dat schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of buitensporig is met het oog op de beschikbare parkeerruimte. Minder regelgeving De nieuwe APV past in het streven om de bureaucratie en administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Daarom worden de APV-vergunningen zoveel mogelijk verleend voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat burgers of bedrijven niet bijvoorbeeld jaarlijks een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. In bepaalde gevallen wordt een vergunning of ontheffing van rechtswege, automatisch verleend wanneer de gemeente niet tijdig beslist op de aanvraag. Meer informatie De nieuwe APV is binnenkort te vinden op Heeft u een laag inkomen? Of heeft u bijzondere kosten? De gemeente kent verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Deze regelingen kunnen u helpen om het leven net even wat makkelijker te maken. In deze Diemen Info lichten we drie regelingen toe: de Puinruimdagen, de collectieve zorgverzekering en de cursus Budgetteren. Uw administratie een puinhoop? Kom naar de Puinruimdagen! Komt u er niet meer uit met uw administratie? Heeft u stapels post en weet u niet waar u moet beginnen? Kom dan naar de Puinruimdagen! De gemeente organiseert deze Puinruimdagen om u te helpen uw administratie te ordenen. Medewerkers van de schuldhulpverlening helpen u om de meegebrachte dozen, tasjes en enveloppen met administratie en post te ordenen. Deelname is vrijwillig en gratis, maar u moet zich van te voren aanmelden. Per keer kunnen tien cliënten terecht op de puinruimdagen. Ordenen U hoeft alleen uw ongeordende post en administratie mee te nemen. Voor mappen, tabbladen e.d. wordt gezorgd. Tijdens het puinruimen leert u onderscheid te maken tussen: post die bewaard moet worden zoals specificaties van huur, toeslagen enz. post die weggegooid kan worden omdat het reclame is of al verlopen en post waar nog op gereageerd moet worden zoals rekeningen en rekeningafschriften. U leert dit onderscheid door onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het ordenen van uw administratie. Het is de bedoeling dat u vervolgens zelf uw administratie op een goede manier kunt bijhouden. Meer weten, meedoen? Wilt u meer weten over deze regelingen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Team Sociale Zaken, bereikbaar op werkdagen van tot uur, telefoon Collectieve zorgverzekering De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. U kunt daarom via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten bij AGIS. Iedereen met een inkomen tot 115 % van de bijstandsnorm kan gebruik maken van deze basisverzekering. Dus ook ouderen met alleen een AOW en een klein pensioen. Voordelen Veel extra s op het gebied van zorgvergoeding. Jaarlijks bespaart u op de basisverzekering 7,5%. De gemeente betaalt per maand 5,- mee aan de aanvullende verzekering. Het verplichte eigen risico is meeverzekerd, zodat u dat niet hoeft te betalen. Cursus Budgetteren: leren omgaan met geld Ook in 2011 organiseert de gemeente gratis cursussen Budgetteren. De cursus telt negen bijeenkomsten in de avonduren. Aandacht wordt besteed aan: Kennismaking; de eigen administratie opzetten Financiële verplichtingen en budgetoverzicht Reserveringen en bijzondere uitgaven Gezond leven, gezond koken Betaalmogelijkheden; op de kleintjes letten Koopexcursie met een beoordeling (ook door diëtiste) van ingekochte spullen Financiële voorzieningen Assertiviteit; opkomen voor je recht Herhaling behandelde stof, uitspreken van doelen en ambities, evaluatie en certificaatuitreiking. Deelname is gratis, maar wij verwachten wel dat u de cursus afmaakt, als u zich aanmeldt. We starten in februari/maart Diemen Info december 2010 Diemen Info december

5 Milieu Milieu Zodra de wintermaanden weer beginnen, staan de wagens voor de gladheidbestrijding dag en nacht klaar om uit te rukken. Ook de medewerkers van de gemeente zijn dan voortdurend paraat om wegen en straten schoon te houden. Met de ervaringen van afgelopen winter nog vers in het geheugen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen die het sneeuw- en ijsvrij houden van straten en stoepen makkelijker moet maken. Sneeuw en ijs: samen houden we Diemen schoon Zout strooien: handige tips Het strooien van zout is de snelste en gemakkelijkste manier om gladheid te bestrijden. Het is handig om al strooizout in huis te hebben voordat de winter invalt. Enkele tips: Bewaar geopende zakken op een droge plaats, want anders gaat het zout klonteren. Gebruik zo min mogelijk strooizout, want zout strooien is niet de meest milieuvriendelijke oplossing. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. Alle soorten zout kunt u gebruiken om te strooien, dus ook gewoon keukenzout. Overigens heeft zout strooien vooral zin als er daarna overheen wordt gelopen of gereden. Daarom heeft dun strooien en daarna verspreiden en invegen met een bezem het meeste effect. Ervaringen vorige winter De afgelopen winter was een bijzondere winter met langdurige sneeuwval en ijzel. Op een gegeven moment ontstond er zelfs een zouttekort en raakt het materieel van de gemeente defect. Dit had tot gevolg dat het sneeuwvrij maken langer duurde dan gebruikelijk en dat gedurende een aantal dagen besloten moest worden tot ingrijpende maatregelen, zoals het tijdelijk niet strooien van de fietspaden. Maatregelen waar iedereen de gevolgen van ondervond. Er zijn bij de gemeente dan ook veel klachten over het sneeuw- en ijsvrij maken binnengekomen. De gemeente heeft begrip voor de reacties, maar gezien de extreme omstandigheden van vorig jaar waren er toen op korte termijn geen andere oplossingen mogelijk. Nieuwe maatregelen Het college van burgemeester en wethouders heeft de gladheidbestrijding van vorig jaar geëvalueerd en het Gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winterperiode vastgesteld. Dit plan regelt de volgorde van het sneeuw- en ijsvrij maken van de locaties binnen de gemeente en is van 1 november 2010 tot 1 maart 2011 van kracht. Gekeken is welke mogelijkheden er zijn tot verbetering. Die verbetering is onder andere gevonden door nieuw materieel aan te kopen en door bestaand materieel anders in te zetten. Zo is het bijvoorbeeld handig gebleken om fietspaden te strooien met een trekker en aanhangstrooier; dat werkt sneller en heeft een grotere wendbaarheid. Samenwerken met bewoners Maar ook u kunt helpen met het sneeuw- en ijsvrij houden. Zoals altijd kunt u per huishouden gratis een zak strooizout halen om uw eigen straat schoon te houden. Maar we roepen ook winkeliersverenigingen, scholen of bewonersverenigingen op hun omgeving sneeuw- en ijsvrij te houden. Wilt u hier aan meewerken, geef dit dan door aan het Klant Contact Centrum. De gemeente kan dan zorgen voor zoutboxen op strategische locaties, voor gebruiktips en eventueel werktuigen. Verder blijft het natuurlijk van belang dat u alert blijft op plaatsen waar extra inzet nodig is (b.v. locaties waar het gevaarlijk glad is) en dat u deze informatie doorgeeft aan de gemeente. Gratis strooizout Het gratis strooizout kunt u afhalen bij: het afvalsorteerstation, Landlust 2, op werkdagen van 8.00 tot uur. Op zaterdag tussen en uur. de kassa van sportcentrum F.B. Duran, Ouderkerkerlaan 10, maandag tot en met vrijdag van tot uur. Probeer zo zuinig mogelijk te strooien. U heeft maar heel weinig zout nodig (ongeveer 10 gram per m2), dus met een zak kunt u wel even vooruit! En bent u toch bezig, neem dan meteen even het straatje van uw buren mee die wat minder mobiel zijn. Sneeuw schuiven Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Schuif de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft, want sneeuwhopen kunnen natuurlijk een behoorlijk obstakel vormen. Let op dat u goten en putten vrijhoudt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen. Het kan handig zijn om na het vegen wat zout te strooien. Op die manier blijft de stoep langer begaanbaar. Zand strooien Zand strooien helpt bij een gladde ijslaag die niet gemakkelijk te verwijderen is. Ook kunt u strooien met een mengsel van 50% zand en 50% zout. Dit mengsel maakt stroef en heeft een dooiende werking. Strooi met mate, want als het gaat dooien moet u het zand weer opvegen, anders raken de putten verstopt. Ook de gemeente strooit In de wintermaanden zijn medewerkers van de gemeente dag en nacht ingeroosterd om ervoor te zorgen dat onze wegen sneeuw- en ijsvrij blijven. Als er gestrooid moet worden dan wordt er, met het oog op het milieu, met nat zout gestrooid. We gebruiken een mengsel van zout en vloeistof. Dit heeft als voordeel dat er weinig zout nodig is en dat het snel resultaat oplevert. Hoogste prioriteit hebben de doorgaande straten en busroutes en doorgaande fietspaden. Die worden dan ook als eerste gestrooid. Daarna komen de routes van de tweede prioriteit, bijv. kantoor- en industriegebieden, grote parkeerconcentraties en belangrijke voetgangersroutes aan de beurt. Als laatste worden de woonstraten- en erven gestrooid. Meer weten? Wilt u het gladheidsbestrijdingsplan inzien, ga dan naar Wilt u meehelpen met het ijsvrij houden van uw buurt? Heeft u vragen over strooien en strooizout? Bel dan met het Klant Contact Centrum, telefoon Diemen Info december 2010 Diemen Info december

6 Klachten Rubrieksnaam of thema Klachten zijn welkom! Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op úw wensen. De meeste zaken doen we goed, maar soms gaat het mis. Daarom hebben wij graag inzicht in uw ervaringen met de gemeente. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of bent u niet tevreden over de manier waarop u door een medewerker of bestuurder te woord bent gestaan? Laat het ons weten, want daar kunnen we van leren! Daarmee helpt u ons de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Hoe dient u een klacht in? U kunt op grond van de klachtenregeling van de gemeente Diemen een klacht indienen over een gedraging van de gemeente. Deze klachtenregeling is te raadplegen op of aan te vragen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De contactgegevens vind u aan het einde van dit artikel. Uw klacht kunt u mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Mondeling U kunt op werkdagen van tot uur uw klacht persoonlijk indienen in het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor melden bij de medewerkers van ons Klant Contact Centrum (KCC). Zij brengen u vervolgens in contact met de juiste afdeling en persoon. Telefonisch U kunt telefonisch uw klacht indienen bij het KCC, bereikbaar op werkdagen van tot 16.30, telefoon De medewerkers van het KCC zorgen ervoor dat uw klacht bij de juiste afdeling en persoon terechtkomt. Schriftelijk Voor een schriftelijke klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier, te vinden op Of u stuurt een brief naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Wat gebeurt er na het indienen van een schriftelijke klacht? Zo snel mogelijk na indiening ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Binnen vijf werkdagen na deze bevestiging neemt de afdelingsmanager telefonisch contact met u op over de verdere behandeling. U krijgt de mogelijkheid uw klacht in een gesprek toe te lichten. Wanneer gewenst is degene waarover u een klacht heeft ingediend bij dit gesprek aanwezig. Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht. De beslissing over uw klacht wordt genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders. Wie behandelt uw klacht? De afdelingsmanager behandelt de klachten over een medewerker en de gemeentesecretaris behandelt klachten over een afdelingsmanager. Gaat uw klacht over de gemeentesecretaris of een wethouder dan neemt de burgemeester contact met u op. Een klacht over de burgemeester zelf wordt dan weer behandeld door de loco-burgemeester. De persoon over wie geklaagd wordt, handelt in elk geval nooit zelf de klacht af. Walt valt niet onder de klachtenregeling? Praten helpt Vaak kan in een persoonlijk gesprek al het nodige worden opgelost. Wij luisteren graag naar uw suggesties en zien eventuele fouten onder ogen. Als in een gesprek een oplossing voor uw probleem kan worden gevonden, kan daarmee uw klacht zijn afgedaan. Wilt u de klacht toch handhaven, dan kan dat natuurlijk altijd. Niet eens met de beslissing van de gemeente? Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht of u bent ontevreden over de wijze waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u dit aankaarten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Kijk voor meer informatie op: Meer weten? Met vragen over de klachtenregeling van de gemeente Diemen kunt u terecht bij de klachtencoördinator van de gemeente, Henk van Berkum, telefoon , Klachten met een discriminerend karakter. Klachten die anoniem worden ingediend. Meldingen over onderhoud van de openbare ruimte (groen, bestrating, verlichting, afvalinzameling). Geef deze meldingen door aan ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer of via Klachten over een gemeentelijke beslissing, zoals tegen een belastingaanslag of een bezwaar tegen het weigeren van een bouwvergunning. In deze gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Bekijk daarvoor de mogelijkheden op Prettig winkelen in winkelcentrum De Kruidenhof De winkeliersvereniging van winkelcentrum De Kruidenhof zet samen met gemeente, politie, brandweer en woningcorporatie Stadgenoot de schouders onder een veiliger winkelomgeving. Zij worden daarbij ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Deze samenwerking moet leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO moet ervoor gaan zorgen dat de (beleving van) veiligheid van het winkelcentrum, de overlast en de algemene uitstraling van het winkelcentrum op een gestructureerde De Stadspas Wat is de stadpas? Stadspas is een initiatief van de gemeente Amsterdam, maar ook inwoners van Oostzaan, Landsmeer, Weesp, Ouder-Amstel en Diemen die aan een van de voorwaarden voldoen, kunnen een gratis Stadspas aanvragen. Met de Stadspas kunnen dus ook Diemenaren met korting naar bijvoorbeeld film of theater of deelnemen aan activiteiten. Ten onrechte een pas ontvangen Het afgelopen jaar is gebleken dat een aantal Diemenaren ten onrechte een Stadspas heeft ontvangen. Het gaat hier om de partners van manier verbeterd worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zowel ondernemers als bezoekers een gevoel van onveiligheid ervaren in het winkelcentrum. Een van de eerste stappen die is gezet, is het oprichten van een winkeliersvereniging. Het nieuwe bestuur van de winkeliersvereniging wil onder andere de saamhorigheid verbeteren en het winkelcentrum levendiger maken. Ook wil zij meer evenementen gezamenlijk organiseren, zoals braderieën, kortingacties of activiteiten voor kinderen. 65-plussers die zelf jonger zijn dan 65. Heeft u de Stadspas het afgelopen jaar ontvangen en voldoet u eigenlijk niet aan de hieronder genoemde criteria? Dan kunt u de Stadspas blijven gebruiken tot en met 31 januari In 2011 Voor 2011 worden de Stadspassen opnieuw uitgegeven en wordt zorgvuldig bekeken wie hiervoor in aanmerking komt. Het kan dus zijn dat u volgend jaar geen Stadspas ontvangt, terwijl u deze in 2010 wel heeft ontvangen. Denkt u recht te hebben op de Stadspas dan kunt u deze aanvragen bij het Team Burgerzaken, telefoon Andere maatregelen die genomen zouden kunnen worden zijn betere verlichting, het verfraaien van de openbare ruimte met bijvoorbeeld een terras en bloemen en planten. Met deze aanpak verwacht het winkelcentrum voor de zomervakantie van 2011 het Keurmerk Veilig Ondernemen in de wacht te slepen. Dit wordt een belangrijke mijlpaal om ervoor te zorgen dat winkelcentrum De Kruidenhof een veiliger omgeving wordt waar het prettig winkelen is! Wie hebben recht op de gratis stadspas? Dat zijn inwoners die: 65 jaar of ouder zijn een Wajong uitkering ontvangen een uitkering ontvangen volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) een uitkering van UWV (bijvoorbeeld WIA of WW) ontvangen, maar alleen als zij daarbij een toeslag ontvangen volgens de Toeslagenwet kwijtschelding ontvangen van de Gemeentebelastingen deelnemen aan een taal- en inburgeringstraject dat betaald wordt door de gemeente Diemen. Bij uitkeringsgerechtigden krijgen ook de partners en kinderen van 3-18 jaar een stadspas. 10 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

7 Wmo toegelicht Het Wmo loket van de gemeente Diemen vindt u in het Centraal Servicepunt aan de Burgemeester van Tienenweg 24. In iedere Diemen Info lichten we een onderwerp uit de Wmo toe. Deze keer gaat het over de servicetaxi. De Servicetaxi Diemen biedt aanvullend openbaar vervoer voor inwoners van de gemeente Diemen die niet (meer zo gemakkelijk) met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Met ingang van 1 november heeft de gemeente een nieuw contract met Stadsmobiel afgesloten. Een goede reden om de Servicetaxi en de (nieuwe) spelregels weer onder uw aandacht te brengen. Wmo toegelicht Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt iedere werkdag tussen 8:30-12:30 uur terecht op het spreekuur van het Centraal Servicepunt aan de Burgemeester van Tienenweg 24, telefoonnummer De servicetaxi Misschien heeft u er wel eens van gehoord: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is sinds 2007 van kracht. De bedoeling van de wet is ondermeer dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren door allerlei voorzieningen aan te bieden. Het kan daarbij gaan om hulp bij het huishouden, een rolstoel of aanpassingen in de woning. De gemeente voert de Wmo uit. Hoe kunt u gebruik maken van de Servicetaxi? U kunt alleen gebruik maken van de Servicetaxi Diemen wanneer u in het bezit bent van een klantenpas. Hiervoor dient u zich in te schrijven met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen en inleveren (of opsturen naar) bij het Centraal Servicepunt. Voor iedereen van 65 jaar en ouder wordt het formulier door de gemeente rechtstreeks doorgestuurd naar Stadsmobiel. Voor aanvragers jonger dan 65 jaar wordt eerst medisch advies gevraagd. Stadsmobiel handelt uw aanvraag verder af en zorgt er uiteindelijk voor dat u een pasje krijgt. Hoe werkt de Servicetaxi? De Servicetaxi brengt u van de voordeur van uw woonadres naar de voordeur van uw bestemming U kunt in een groot gebied (maximaal 5 openbaar vervoerzones) reizen. Servicetaxi is een vervoerssysteem waarbij ritten van meerdere klanten via de kortst mogelijke route gecombineerd worden. Hierdoor kan het voorkomen dat u met andere personen samen reist en daardoor niet altijd via de kortste weg reist. De Servicetaxi arriveert tussen 15 minuten vóór en 15 minuten ná het afgesproken tijdstip. De chauffeur belt u 5 minuten voordat het busje of de taxi bij u arriveert. Begeleider meenemen? U kunt een begeleider meenemen in de Servicetaxi. De begeleider betaalt dan het zogenaamde meereizendentarief. Kunt u vanwege uw medische situatie echt niet alleen reizen, dan kunt u bij de gemeente een indicatie voor begeleiding aanvragen. In dat geval mag de begeleider gratis mee. Met een indicatie voor een begeleider mag u niet meer alleen reizen, u moet dan altijd een begeleider mee nemen. U kunt geen gebruik maken van een OV-begeleiderskaart in de Servicetaxi Diemen. Wat kost de Servicetaxi? Wanneer u een pasje voor de Servicetaxi heeft kunt u tegen gereduceerd tarief reizen. Reist u samen met een persoon die niet over een pasje beschikt, dan betaalt de meereizende een ander tarief. U betaalt altijd de kortste route, ook al rijdt de Servicetaxi via een omweg. De centrale vertelt u bij het reserveren van de rit wat de reis gaat kosten. U betaalt Servicetaxi Diemen voor iedere zone waarin u reist (+ één opstapzone). De zones zijn gelijk aan die van het openbaar vervoer, zoals die ook gelden voor het reizen met bus, tram en metro. U betaalt aan het eind van de rit contant. Ov-chipkaarten of abonnementen zijn dus niet geldig in de Servicetaxi. Gereduceerde tarieven Aantal zones WMO/65+ Overige 1 0,90 4,00 2 1,35 6,00 3 1,80 8,00 4 2,25 10,00 5 2,70 12,00 Feestdagen Rond de feestdagen is het vaak erg druk bij de Servicetaxi. Reserveert u daarom op tijd, zodat u niet de teleurstelling heeft dat u niet mee kunt op de door u gewenste dag en/of tijd! Wat zijn de spelregels? Elke rit dient te starten of te eindigen in de basiszone, Gemeente Diemen (zone 5715); Reserveren van een Servicetaxi Diemen kan tot minimaal 1 uur van tevoren; Reizen is mogelijk tussen uur en uur, 7 dagen per week, op Oudejaarsavond rijdt de Servicetaxi tot uur; Op basis van de afgesproken ophaaltijd haalt de Servicetaxi u met een marge van 15 minuten eerder of later op; U betaalt de Servicetaxi Diemen voor het aantal zones waarin u reist plus één zone instaptarief; Wilt u een rit afzeggen? Doe dat dan zo vroeg mogelijk en uiterlijk één uur voor de gevraagde boekingstijd. Het annuleren van een rit is kosteloos; Bent u uw pas kwijt? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de gemeente via het Centraal Servicepunt/Wmo-loket, tel Tegen betaling van de kosten ( 7,50) kunt u een vervangende pas krijgen; Bel (020) om de Servicetaxi Diemen te reserveren. Aanvragen van een pasje Voor het aanvragen van een pasje voor de Servicetaxi kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Wmo loket in het Centraal Servicepunt. Vragen of klachten over het vervoer Met vragen of klachten over het vervoer kunt u terecht bij de klantenservice van Stadsmobiel B.V. Het telefoonnummer is: Schrijven kan ook: Stadsmobiel B.V., Afdeling Klantenservice Jan Tooropstraat 647, 1061 AE Amsterdam 12 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

8 Rubrieksnaam of thema Grote opknapbeurt voor begraafplaats Rustoord Een stukje historie Rustoord was de eerste particuliere buitenbegraafplaats voor Amsterdam. Vroeger werd er vooral in de kerk begraven, maar in de 18e eeuw begon men zich af te vragen of dit niet ongezond was. Georg Henri Amman, een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in het toenmalige Diemerbrug een begraafplaats aan te leggen en in 1791 werd het kerkhof aan de Weespertrekvaart in gebruik genomen. Lange tijd kwamen de doden nog over water, vervoerd door een statig rouwjacht. De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten. Aangelegd voor aanhangers van het toen overheersende protestantse geloof, werd in de 19e eeuw plaats ingeruimd voor de katholieken en in de 20e eeuw voor moslims. Op de begraafplaats zijn verschillende personen van naam begraven, zoals de 18e eeuwse geleerde Pieter Nieuwland en oud-burgemeester jonkheer Bicker. Ook zijn er bijzondere grafmonumenten te bewonderen. en tijdrovend karwei dat naar verwachting 6 tot 12 maanden gaat duren. Pas daarna wordt het mogelijk accurate informatie over de graven te verstrekken. De begraafplaats nu Nog steeds is Rustoord een gewilde begraafplaats, niet alleen voor Diemenaren maar ook voor mensen uit de regio. Met name het groene karakter en de historische grafmonumenten zorgen voor een eigen sfeer op de begraafplaats die veel mensen aanspreekt. Wanneer straks het onderhoud op niveau is, de gebouwen en het prachtige smeedijzeren toegangshek zijn opgeknapt en het groen en de bomen er verzorgd bijstaan, heeft Rustoord weer de rustieke uitstraling van weleer. Een fijne plek voor nabestaanden om hun dierbaren te bezoeken. Maar ook een groene plek voor inwoners van Diemen om in alle rust en stilte te genieten van de bijzondere uitstraling van deze cultuurhistorische parel in hun gemeente. Belangenvereniging Rustoord kent al geruime tijd een belangenvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de nabestaanden: Belangenvereniging begraafplaats Rustoord Secretariaat: dhr. B.J. Wink Drapeniersstraat 9A, 1383 CM Weesp Telefoon: , Meer weten? Vragen? Heeft u belangstelling voor een graf op Rustoord? Kijk dan voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de tarieven op Het Waterkeringpad: nieuwe wandelroute langs Diemen Sinds 1 september jl. is de gemeente officieel eigenaar van de begraafplaats Rustoord aan de Weesperstraat. Voor nabestaanden die een graf op Rustoord hebben verandert er niets. De gemeente neemt namelijk alle lopende verplichtingen over. Wat wel gaat veranderen is het beheer en het onderhoud. De gemeente gaat de begraafplaats flink opknappen. Inmiddels is het groen al onderhanden genomen: er is gesnoeid, geschoffeld en onkruid verwijderd. Maar ook de karakteristieke aula en de koffiekamer worden opgeknapt en heringericht. Beheer en onderhoud De gemeente heeft het begraaftechnisch en het administratief/financieel beheer uitbesteed aan De Nieuwe Ooster (DNO) in Amsterdam. Het dagelijks beheer en het onderhoud gaat de gemeente zelf ter hand nemen. Er is in het verleden veel geklaagd over de staat van onderhoud van de begraafplaats. Destijds was het voor de gemeente niet mogelijk om daar iets aan te doen. Nu de gemeente zelf eigenaar is, bestaat die mogelijkheid wel. De bomen, het groen en de paden worden aangepakt, het hek en de aula gerestaureerd en de koffiekamer en de oude grafvakken opgeknapt. Het doel is om van Rustoord weer de waardige, groene oase te maken die het vroeger was. Het onderhoudsniveau van de begraafplaats is echter zodanig dat dit niet binnen een jaar gerealiseerd zal zijn. Er is daarom een plan opgesteld dat start in 2010 en doorloopt tot in Inmiddels is er een start gemaakt met het onderhoud van het groen. Zoeken naar een graf De administratie die de gemeente overgedragen heeft gekregen staat voor het grootste deel op papier en is daardoor nog niet digitaal beschikbaar. De totale administratie moet eerst worden opgeschoond omdat er veel fouten zoals dubbele adressen en foutieve namen inzitten. Na het opschonen wordt alles gedigitaliseerd. Dit is al met al Diemen heeft al veel mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Sinds 1 oktober is er een nieuwe wandelroute bij: het Waterkeringpad. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Waterkeringpad aangelegd. Dit pad is een wandelroute tussen Amsterdam Centraal Station en Huizen en volgt de waterkering langs de voormalige Zuiderzee (nu het IJmeer en het Gooimeer). Het Waterkeringpad is een 36 kilometer lange wandelroute, verdeeld over acht trajecten en in beide richtingen te lopen. De route is duidelijk voorzien van bordjes en bij het begin van elk traject staat een informatiepaneel met routekaart. Op de route ervaart u het belang van veilige dijken. En geniet u van de natuur om u heen met bijzondere historische en indrukwekkende objecten die met de waterkering te maken hebben. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap: Kaarten of GPS Aparte routekaarten van elk van de acht trajecten zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis.u kunt ook zelf de wandelkaarten afdrukken vanaf de website van het Waterschap. Op de site kunt u evt. ook een gpsbestand downloaden voor uw wandeling. 14 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

9 Kerstvakantie / Oud en Nieuw Kerstvakantieactiviteiten voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar Diemen Zuid, wijkcentrum t Kruidvat Ouderkerkerlaan 28 Gametoernooi maandag 20 december uur Tafeltennistoernooi vrijdag 24 december uur Spelletjesmiddag woensdag 29 december uur Diemen Noord, wijkcentrum Noorderlicht Gruttoplein 2 Fifatoernooi maandag 20 december uur Voetbaltoernooi woensdag 22 december uur Filmavond maandag 27 december uur Vakantie sportinlopen Kom lekker gratis sporten in de kerstvakantie! Locatie Leeftijd Data Tijd Sporthal Diemen Duran sportzaal 6-14 jaar t/m jaar t/m / Help mee om 2011 schoon te beginnen! Diemer Factory Landlust 1 Toernooi Fifa maandag 20 december uur Panna toernooi dinsdag 21 december uur Quiz Ken je Zelf woensdag 22 december uur Bowlen donderdag 23 december uur (kosten 3,-) Donderdag 30 december, uur: Medewerkers van Unity (drugs- en drankvoorlichting) gaan het gesprek aan over de gevaren van overmatig drank- en drugsgebruik. De laatste week van december zijn er in de Diemer Factory de gebruikelijke activiteiten. Onder het motto Diemen schoon en heel het nieuwe jaar in stimuleert de gemeente bewoners, en vooral kinderen, om in de buurt kerstbomen te verzamelen en vuurwerk op te ruimen. De actie loopt deze keer van maandag 3 januari tot en met zaterdag 8 januari Inwoners van Diemen die een kerstboom en/of een zak/doos oud vuurwerk inleveren, ontvangen 0,50 en een lot. Met dit lot zijn mooie prijzen te winnen! Bewoners kunnen ook nietafgestoken vuurwerk inleveren. Hiervoor is er een speciale opslagkast op het afvalsorteerstation aanwezig. Bekendmaking prijswinnaars De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Diemer Nieuws van 13 januari en op Heb je een winnend lot, mail dan je naam, adres, telefoonnummer en je lotnummer naar: Prijsuitreiking De prijsuitreiking is op woensdagmiddag 19 januari om uur in het gemeentehuis. Inzamelen kerstbomen Zijn er geen kinderen in uw buurt die uw kerstboom graag willen wegbrengen in ruil voor een lootje en 0,50? Dan kunt u de boom van 10 tot en met 14 januari 2011 gewoon aan de openbare weg leggen, vooraf aanmelden is hierbij niet nodig. De kerstbomen worden apart ingezameld en verwerkt. Maatregelen om schade te voorkomen Om schade door brand en vuurwerk zoveel mogelijk te beperken neemt de gemeente verschillende maatregelen. Een deel van de ondergrondse afvalcontainers (plastic, kleding en papier) wordt op oudejaarsdag afgesloten. Papierbakken en containers worden weggehaald en tijdelijk op de gemeentewerf opgeslagen. Politie, handhavers en jongerenwerkers zijn extra alert op het afsteken van vuurwerk en het voorkomen van vandalisme. Daarom zijn er voor jongeren extra activiteiten georganiseerd in de buurtcentra, sporthallen en in het jongerencentrum de Diemer Factory. KERSTBOMEN / VUURWERKACTIE 2010/2011 Datum Locatie /actie Adres Tijd Doel zaterdag 1 januari 2011 Gemeentewerf Landlust 2 12:00-15:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen en huishoudelijk afval 3 januari 2011 Gemeentewerf Landlust 2 08:00 16:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 4 en 6 januari 2011 Diemen Noord Diemen centrum Diemen Zuid 5 en 8 januari 2011 Diemen Noord Diemen centrum Diemen Zuid Winkelcentrum Gruttoplein Voorplein gemeentehuis Parkeerplaats kruidenhof Winkelcentrum Gruttoplein Voorplein gemeentehuis Parkeerplaats kruidenhof 15:00 17:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 12:00 17:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 16 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

10 Milieunieuws Energie Ook in de winter 24 uur per dag ventileren Juist in een goed geïsoleerd huis is het van belang om goed te ventileren. Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in een huis. Daarnaast raakt de lucht vervuild door kookluchtjes, rook en stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. Ventilatie voert deze vochtige en vervuilde lucht af. In Nederland heeft echter ruim 1 op de 6 woningen te weinig ventilatie. Gevolg: vocht en schadelijke stoffen hopen zich op en de woning wordt een verzamelplaats voor schimmels en huismijt. En dat kan weer leiden tot gezondheidsklachten, zoals benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmv orming of chronische neusverkoudheid. Ventileren voorkomt dit. Laat daarom dag en nacht voldoende ventilatieroosters en/of ramen open. Maar let er wel op dat u inbrekers geen vrij spel geeft. Zorg voor het plaatsen van anti-inbraakstangen in te openen (klap) ramen. Kijk voor nadere informatie op: Belangrijke tips zijn: - Houd ventilatieroosters boven uw ramen altijd open. - Controleer of de roosters in uw gevel open zijn. - Geen ventilatieroosters beschikbaar? Zet uw klapramen iets open (denk aan inbraakpreventie). - Klaar met koken? Laat uw afzuigkap nog even aan staan. - Klaar met douchen? Laat de ventilator nog even aan staan of zet een raam open. Deel 3 Actieplan Omgevingslawaai vastgesteld Deel 3 van het actieplan is op 26 oktober 2010 door burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit deel gaat over de sanering van het geluid van gemeentelijke wegen. Het actieplan gaat dus niet over de rijkswegen. Bij de vaststelling van het actieplan is rekening gehouden met de ingekomen inspraakreacties. Het vastgestelde actieplan ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en is te vinden op inwoner, natuur en milieu, geluid. Informatiebijeenkomst sanering treinlawaai Diemen Centrum De gemeente houdt op donderdag 6 januari 2011 een inloopbijeenkomst over de sanering van treinlawaai in Diemen Centrum. De bijeenkomst vindt plaats van tot uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het gaat bij deze sanering om de spoorlijn Amsterdam-Diemen- Weesp. Tot het onderzoeksgebied behoren woningen aan de Tobias Asserlaan, Martin Luther Kinglaan, Rode Kruislaan, Ouddiemerlaan, Buitenlust en Harmonielaan. De bewoners van woningen in deze straten ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst nog nader bericht. Luister naar de geluidssimulator Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde akoestisch onderzoek en over de voorwaarden van het rijk. U kunt op tekeningen zien welke saneringsmaatregelen getroffen kunnen worden. Door middel van de geluidsimulator Sensibel kunt u horen hoeveel geluid er nu is en hoeveel geluid overblijft na het uitvoeren van maatregelen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u met geluidsdeskundigen discussiëren over de voor- en nadelen van de saneringsmaatregelen en aangeven wat u belangrijk vindt bij de nadere uitwerking van het pakket aan saneringsmaatregelen. Verdere procedure Het Bureau Sanering Verkeerslawaai van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist later in januari welke saneringsmaatregelen in aanmerking komen voor subsidie van het rijk. Daarna gaat ProRail aan de slag om de maatregelen uit te werken in een schetsontwerp. Zodra het schetsontwerp beschikbaar is, naar verwachting medio 2011, wordt een inspraakbijeenkomst georganiseerd. Succesvolle bijeenkomst voor bedrijven over energie De gemeente heeft in samenwerking met de Bedrijvenvereniging HID op 21 oktober 2010 een informatiebijeenkomst gehouden voor Diemense bedrijven over energie besparen en het opwekken van duurzame energie. De bijeenkomst was behoorlijk succesvol. Wethouder Maïta van der Markt wil de bijeenkomst over een jaar graag herhalen. Dan om veel positieve ervaringen met elkaar te delen. Ambities gemeente De wethouder deelde tijdens de bijeenkomst mee dat Diemen de ambitie heeft om in het jaar 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken wil de gemeente verbindingen leggen en samenwerken met de burgers, bedrijven en groeperingen, zoals het Duurzaam Dorp Diemen. De gemeente gaat zelf: - in 2011 een oplaadpunt voor elektrische auto s plaatsen; - in fasen de straatverlichting energiezuiniger maken; - in regionaal verband onderzoeken of het oprichten van een eigen (regionaal) duurzaam energiebedrijf nuttig en mogelijk/haalbaar is; - een plan opstellen voor grote windmolens in het buitengebied. foto Jan Ronday Pimp mijn dak Onder deze naam werd op de bijeenkomst het plan van een aantal Diemense ondernemers voor zonnepanelen op platte daken gepresenteerd. De initiatiefnemers zijn Rob Harms van Monarch Nederland BV, Rogier Staal van Oostenrijk BV en Peter Trommelen van Veilinghuis De Eland. Bedrijven die zich willen aansluiten bij PIMP MIJN DAK kunnen zich aanmelden bij Huib van Santen, secretaris van de Bedrijvenvereniging HID via Vragen, wensen, ideeën? Bij de gemeente kunnen bedrijven met al hun vragen, wensen en ideeën over energie besparen en duurzame energie terecht bij Willem Groeneveld, Bedrijven die zich willen aansluiten bij het Duurzaam Dorp Diemen kunnen contact opnemen met Markus Schmid, Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u op ondernemer, milieu. 18 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

11 Openingstijden en telefoonnummers Klant Contact Centrum (KCC) Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur. In het gemeentehuis wordt u ontvangen door medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). U kunt bij hen terecht met al uw vragen en/of meldingen. Heeft u een afspraak, dan kunt u zich melden bij de receptie. Sociale Zaken Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. Tijdens dit telefonische spreekuur kunt u een afspraak maken met uw consulent voor een persoonlijk gesprek. Schuldhulpverlening Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. U kunt hier terecht voor begeleiding bij het regelen van schulden en advies over uw uitgavenpatroon. Huisvesting Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. Tijdens het telefonische spreekuur kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Burgerzaken Voor het aanvragen van o.a. een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, aangifte van geboorte, adreswijzing kunt u terecht bij het team Burgerzaken op ma. t/m vr. van uur, woensdagmiddag van uur Donderdagavond van uur. Voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen, het aanvragen van uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. Op donderdagavond is het loket van de burgerlijke stand en naturalisatie gesloten. Van maandag tot en met vrijdag is Burgerzaken van tot uur telefonisch bereikbaar via het nummer Aanmelden grofvuil of overige meldingen Van maandag tot en met vrijdag van uur Grofvuil Diemen Noord en Diemen Centrum U kunt uw grofvuil tot dinsdag uur aanmelden. Uw grofvuil wordt dan op woensdag opgehaald. Diemen Zuid U kunt uw grofvuil tot woensdag uur aanmelden. Uw grofvuil wordt dan op donderdag opgehaald. Overige meldingen Voor eenvoudig te herstellen zaken in de buurt, zoals een gat in de weg, een losse stoeptegel, kapotte straatverlichting etc. kunt u terecht bij het KCC. Spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u melden op telefoonnummer Centraal Servicepunt Diemen/WMO loket Het Centraal Servicepunt Diemen/WMO loket Burgemeester van Tienenweg 24 Geopend van maandag t/m vrijdag van uur uur Waarvoor kunt u bij het Centraal Servicepunt terecht? Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Voor een aanvraag voor: - Huishoudelijke hulp - Een pasje voor de servicetaxi - Rolstoel of scootmobiel e.d. - Woningaanpassing - Warme maaltijden aan huis - Gehandicaptenparkeerkaart of -plaats De Ouderenadviseur - SWD Vraagbaak - Wonen plus - Maatschappelijk Werk Sociaal Raadsvrouw Hulp en advies bij allerlei problemen, gratis en onafhankelijk Mantelzorgondersteuning Ouder-Kindcentrum Ouder-Kindcentrum Muiderstraatweg 58 b Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08:30-17:00 uur Brandweer Alarmnummer brandweer 112 Politie Alarmnummer politie 112 Steunpunt huiselijk geweld Meldpunt discriminatie Diemen Info december 2010

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo Vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! Telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school onderwerp Inwonerszaken dienst Leerlingenvervoer op school Uw kind veilig Leerlingenvervoer gemeente Arnhem De meeste kinderen lopen of fietsen naar hun school. Ouders/verzorgers moeten er in beginsel

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout De Programmaraad Breda en omstreken vergadert op 7 februari in Oosterhout. De Programmaraad Breda en omstreken adviseert kabelmaatschappij Ziggo, die de

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEWONER Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Bewonerspas Bezoekerspas Dalurenbezoekerspas Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen

Nadere informatie

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels Handleiding Cliëntenvervoer InteraktContour Informatie en regels Waarom deze handleiding? Connexxion Taxi Services verzorgt het groepsvervoer voor InteraktContour. Dit vervoer is bestemd voor cliënten

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Voor ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer in Eindhoven en Waalre. LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Leerlingenvervoer gemeente Eindhoven en waalre

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Inleiding Een goede dienstverlening aan mensen, bedrijven en instellingen die in de gemeente wonen en aanwezig zijn is belangrijk. De gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET Servicenormen Onze servicenormen: kijk eens wat wij beloven. Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan haar inwoners over de diensten en producten van de gemeente. Het is bijvoorbeeld de belofte

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeervergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 14 023 Gemeente Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente

Nadere informatie

dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering

dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering dwijzer week 4 Zwolle Voordelige collectieve zorgverzekering Doe ook mee in de Maand van de buurt! Kom naar de wijkdialoog In Diezerpoort vind je sinds het voorjaar van 2014 Het Huis van Vriendschap. Een

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap Huwelijk en geregistreerd partnerschap U hebt trouwplannen of wilt uw partnerschap officieel laten registreren. Daar feliciteren wij u van harte mee. In deze folder leest u hoe u aangifte doet, welke trouwlocaties

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Op de website www.regiotaxi.overijssel.nl is het mogelijk een rit te boeken, reserveringen te bekijken en geboekte ritten te annuleren. Dit is op basis

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Wijziging opvragen bouwvergunningen

Wijziging opvragen bouwvergunningen Wijziging opvragen bouwvergunningen Een deel van het gemeentelijk bouwarchief wordt op 5 maart overgebracht naar het Regionaal Archief Tilburg (RAT). Het gaat hier om de dossiers van 1947 tot en met 1990.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 3 Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Openbaar vervoer van deur tot deur Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur Reserveren? Bel 0900-11 22 44 5 (lokaal tarief) of www.rteh.nl Wat is Regiotaxi Eemland-Heuvelrug? Regiotaxi

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEDRIJVEN Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Medeling parkeervergunning bewoners vergunningengebied. De geldigheid van de parkeervergunning 2015 loopt af op 31 december aanstaande.

Medeling parkeervergunning bewoners vergunningengebied. De geldigheid van de parkeervergunning 2015 loopt af op 31 december aanstaande. Medeling parkeervergunning bewoners vergunningengebied. De geldigheid van de parkeervergunning 2015 loopt af op 31 december aanstaande. In de loop van week 47/48 krijgen bewoners van het vergunningengebied

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie