Diemen Info. Diemen Zuid op de schop. #4 december Informatie van de gemeente Diemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diemen Info. Diemen Zuid op de schop. #4 december 2010. Informatie van de gemeente Diemen"

Transcriptie

1 Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Diemen helpt... blz. 7 Klachten zijn welkom blz. 10 Wmo: De servicetaxi blz. 12 #4 december 2010 Diemen Zuid op de schop

2 Inhoud Rubrieksnaam of thema Kort nieuws Rubrieksnaam of thema 2 Kort nieuws 3 Diemen Zuid op de schop 6 APV 7 Diemen helpt......mensen met een laag inkomen 8 Sneeuw en ijs: samen houden we Diemen schoon 10 Klachten zijn welkom 11 Pretig winkelen in winkelcentrum De Kruidenhof Nieuwjaarsreceptie U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op maandag 3 januari vanaf uur in de hal van het gemeentehuis. 12 Wmo toegelicht De servicetaxi 14 Grote opknapbeurt voor begraafplaats Rustoord 15 Het Waterkeringpad 16 Help mee om 2011 schoon te beginnen 18 Milieunieuws 19 Succesvolle bijeenkomst voor bedrijven over energie Nieuwjaarskaart De tekening op de voorkant van de nieuwjaarskaart is gemaakt door Roma Noordermeer, leerling van groep 8b van basisschool t Palet in Diemen Noord. Diemen Zuid op de schop U heeft het ongetwijfeld gemerkt: er wordt flink gewerkt in Diemen Zuid! De Diemerbrug en de Weesperstraat zijn opnieuw geasfalteerd en in de wijken Schelpenhoek en Bomenrijk zijn de reconstructies in volle gang. Allemaal werkzaamheden die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en die de nodige overlast veroorzaken. Maar uiteindelijk krijgen we er allemaal een mooiere en veiligere leefomgeving voor terug. Colofon nr. 4 december 2010 Uitgave: Gemeente Diemen Oplage: stuks, huis aan huis verspreid Redactie: team Communicatie Basisontwerp: Colombo, Amsterdam Vormgeving: Gerrit Alink Fotografie: Trudy Kroese Illustratie: Robert Vulkers Drukwerk: Drukpartners Dijkman/Smeink, Diemen Bezorging: Pantar Amsterdam, groepsdetachering Commentaar of vragen over deze Diemen Info? neem dan contact op met het team Communicatie van de gemeente, telefoon /698 of stuur een aan Integraal onderhoud Met z n allen maken we gebruik van de openbare ruimte: de wegen, fietspaden en speelplaatsen worden intensief gebruikt. En dat is natuurlijk ook de bedoeling! Willen we dat die openbare ruimte er goed en verzorgd uit blijft zien, dan ontkomen we er niet aan om één keer in de zoveel tijd onderhoud te plegen. In een cyclus van 15 tot 25 jaar komt een wijk aan de beurt voor integraal onderhoud en eventuele herinrichting. Integraal onderhoud wil zeggen dat we zoveel mogelijk zaken tegelijk oppakken: de bestrating, het riool, het groen, noem maar op. Daarmee voorkomen we dat we nu een weg herstraten en volgend jaar het riool moeten vervangen. Tegelijk met het onderhoud kijken we in overleg met bewoners of de wijk misschien anders ingericht zou moeten worden. Is er behoefte aan andere speelvoorzieningen, moeten de parkeerplaatsen worden uitgebreid of zijn er klachten over de verlichting? Als alles goed is overlegd en uitgewerkt kunnen we aan de slag! Waarom Diemen Zuid Door de leeftijd van de wijken is het vooral Diemen Zuid waar nu veel onderhoud uitgevoerd moet worden. Afgelopen jaren zijn in Kruidenhof, Polderland West, Anne Frankwijk, Berkenstede en Beukenhorst onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar is gestart met de wijken Bomenrijk, Schelpenhoek en bedrijventerrein Verrijn Stuart fase 1. Volgend jaar lopen deze projecten nog door en worden de onderhoudswerkzaamheden op het bedrijventerrein Verrijn Stuart fase 2 en Biesbosch gestart. vervolg op pagina 4 2 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

3 vervolg van pagina 3 Rubrieksnaam of thema Bomenrijk Wat gaat er gebeuren integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Planning Werkzaamheden in de wijk van maart t/m december 2010 en op de Boven Rijkersloot van december 2010 t/m april De werkzaamheden worden onderbroken in de vorstperiode van 2011 (januari en februari). Bereikbaarheid doorgaand verkeer Het werk aan de Boven Rijkersloot tussen de Venserbrug en de Busbaan wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierbij is geen doorgaand verkeer mogelijk. Voor het bestemmingsverkeer worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen, zoals omleidingsroutes. Bereikbaarheid doorgaand verkeer Het werk aan de Boven Rijkersloot tussen het Zwanenpad en Beukenhorst wordt gefaseerd uitgevoerd. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen, is het noodzakelijk de busbaan tijdelijk open te stellen.voor het bestemmingsverkeer worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Verrijn Stuart fase 1 en 2 Wat gaat er gebeuren In fase 1 (Verrijn Stuartweg, Volmerstraat en Piersonstraat) worden de bestrating, openbare verlichting en het groen verbeterd. In fase 2 (Visseringweg,Venserweg, Treubweg en Weesperstraat) wordt integraal onderhoud uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland in het kader van de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Schelpenhoek Wat gaat er gebeuren Integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Planning In de wijk wordt gewerkt van oktober 2010 t/m juli Op de Boven Rijkersloot van april 2011 t/m juli Planning Fase 1 van september t/m december Fase 2 voorjaar 2011 t/m voorjaar Duurzaam veilig, wat betekent dat? Bereikbaarheid doorgaand verkeer De werkzaamheden op het bedrijventerrein worden zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd. Daarbij worden tijdelijke verkeersmaatregelen en zonodig omleidingen ingesteld. Ook de Weesperstraat wordt gefaseerd uitgevoerd. Doorgaand verkeer kan bij de fasen tussen de P.J. ter Beekstraat - Venserweg en Treubweg - Provinciale weg niet plaatsvinden. Duurzaam Veilig, of eigenlijk Duurzaam Veilig Verkeer, is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. De kern van Duurzaam Veilig is het voorkomen van (ernstige) ongevallen. Om dat te bereiken moet de weg op zo n manier worden ingericht, dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht. De inrichting van een duurzaam veilig gebied moet anders zijn dan bij een 50 km/h weg. Om de verschillen tussen een duurzaam veilig gebied en andere gebieden duidelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van herkenningstekens als drempels, woonerven, fietsstroken e.d. Biesbosch Wat gaat er gebeuren Integraal onderhoud van de bestrating, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen. De wijk wordt duurzaam veilig ingericht (woonerf en 30 km/uur) en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. De onderhoudswerkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Ouder-Amstel. Planning Werkzaamheden in de wijk vanaf het voorjaar 2011 t/m voorjaar Op Biesbosch (toegangsweg) in het begin van Bereikbaarheid doorgaand verkeer Biesbosch (toegangsweg) wordt gefaseerd uitgevoerd. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Ouder-Amstel en/of de Van Der Madeweg. Nieuwe richtlijnen Bij alle werkzaamheden leest u dat de wijken worden aangepast aan nieuwe richtlijnen. Wat wordt daarmee bedoeld? In de loop van 25 jaar verandert er natuurlijk van alles. Zo waren de parkeervakken vroeger smaller dan de parkeervakken die nu worden aangelegd. En ook voor de straatverlichting gelden nu andere normen. Gaat een wijk op de schop, dan wordt alles aangelegd volgens de nieuwe richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn: - Parkeervakken moeten breder gemaakt worden; - Rijbaan breedte moet worden aangepast op de functie als woonerf of 30 km/u zone; - Beter zicht in bochten en op kruisingen door lage groenvoorzieningen; - Voldoende verlichting op straat. Bewoners en ondernemers krijgen voordat het werk begint een brief thuis met informatie over de werkzaamheden. Deze informatie en de laatste stand van zaken is ook altijd na te lezen op actueel, werk in uitvoering. 4 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

4 APV Diemen helpt Diemen helpt......mensen met een laag inkomen Minder regels in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 juni de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Na de officiële publicatie in het Diemer Nieuws is de APV nu van kracht. De APV is een soort gemeentelijk wetboek. Veel bepalingen gaan over het voorkomen en beperken van diverse soorten overlast. Onderwerpen als het uitlaten van honden, sluitingstijden voor horecabedrijven, parkeren van caravans binnen de bebouwde kom en het organiseren van evenementen/straatfeesten worden in de APV geregeld. Doel van de APV is om het in de gemeente voor iedereen leefbaar en ordelijk te houden. De gemeenteraad heeft zich bij de nieuwe APV ten doel gesteld: minder regels en begrijpelijke taal. Regels die overbodig zijn, zijn verwijderd en de tekst is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Vervallen bepalingen Een groot aantal overbodige verbodsbepalingen vervalt, omdat dit al voldoende is geregeld in landelijke wetgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbod op openstaande kelderingangen, op het houden van duiven en bijen, op straatvegen of op stankoverlast door gebruik van meststoffen. Hieronder noemen we een paar opvallende wijzigingen: Geen vergunning meer voor klein evenement Voor kleine evenementen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hoeft u geen vergunning meer aan te vragen. Wel moet u dan minstens zeven dagen voor het evenement plaatsvindt, hiervan schriftelijk melding doen bij de gemeente. Aan welke voorwaarden u moet voldoen kunt u nagaan op onder evenementenvergunning. U kunt de voorwaarden ook navragen bij het Team Vergunningen van de gemeente, telefoon Caravans en kampeerwagens Toch worden er op sommige plaatsen juist nieuwe regels aan de APV toegevoegd. Doel daarvan is om te kunnen optreden tegen overlast die inwoners ervaren. Een voorbeeld hiervan is de gewijzigde caravanregeling. De bepaling over het parkeren van caravans, kampeerwagens of campers is gewijzigd. Daar geldt nu een algemeen verbod voor. Vroeger was het verboden om vanaf 16 september tot en met 15 april caravans e.d. langer dan drie opeenvolgende dagen op de weg binnen de bebouwde kom te parkeren;buiten deze periode gold er geen verbod. Met de nieuwe APV is het het hele jaar door verboden om caravans e.d. langer te parkeren dan zeven achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom. Volgens de nieuwe APV is het ook verboden caravans e.d. op de weg of elders te parkeren als dat schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of buitensporig is met het oog op de beschikbare parkeerruimte. Minder regelgeving De nieuwe APV past in het streven om de bureaucratie en administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Daarom worden de APV-vergunningen zoveel mogelijk verleend voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat burgers of bedrijven niet bijvoorbeeld jaarlijks een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. In bepaalde gevallen wordt een vergunning of ontheffing van rechtswege, automatisch verleend wanneer de gemeente niet tijdig beslist op de aanvraag. Meer informatie De nieuwe APV is binnenkort te vinden op Heeft u een laag inkomen? Of heeft u bijzondere kosten? De gemeente kent verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Deze regelingen kunnen u helpen om het leven net even wat makkelijker te maken. In deze Diemen Info lichten we drie regelingen toe: de Puinruimdagen, de collectieve zorgverzekering en de cursus Budgetteren. Uw administratie een puinhoop? Kom naar de Puinruimdagen! Komt u er niet meer uit met uw administratie? Heeft u stapels post en weet u niet waar u moet beginnen? Kom dan naar de Puinruimdagen! De gemeente organiseert deze Puinruimdagen om u te helpen uw administratie te ordenen. Medewerkers van de schuldhulpverlening helpen u om de meegebrachte dozen, tasjes en enveloppen met administratie en post te ordenen. Deelname is vrijwillig en gratis, maar u moet zich van te voren aanmelden. Per keer kunnen tien cliënten terecht op de puinruimdagen. Ordenen U hoeft alleen uw ongeordende post en administratie mee te nemen. Voor mappen, tabbladen e.d. wordt gezorgd. Tijdens het puinruimen leert u onderscheid te maken tussen: post die bewaard moet worden zoals specificaties van huur, toeslagen enz. post die weggegooid kan worden omdat het reclame is of al verlopen en post waar nog op gereageerd moet worden zoals rekeningen en rekeningafschriften. U leert dit onderscheid door onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met het ordenen van uw administratie. Het is de bedoeling dat u vervolgens zelf uw administratie op een goede manier kunt bijhouden. Meer weten, meedoen? Wilt u meer weten over deze regelingen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Team Sociale Zaken, bereikbaar op werkdagen van tot uur, telefoon Collectieve zorgverzekering De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. U kunt daarom via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten bij AGIS. Iedereen met een inkomen tot 115 % van de bijstandsnorm kan gebruik maken van deze basisverzekering. Dus ook ouderen met alleen een AOW en een klein pensioen. Voordelen Veel extra s op het gebied van zorgvergoeding. Jaarlijks bespaart u op de basisverzekering 7,5%. De gemeente betaalt per maand 5,- mee aan de aanvullende verzekering. Het verplichte eigen risico is meeverzekerd, zodat u dat niet hoeft te betalen. Cursus Budgetteren: leren omgaan met geld Ook in 2011 organiseert de gemeente gratis cursussen Budgetteren. De cursus telt negen bijeenkomsten in de avonduren. Aandacht wordt besteed aan: Kennismaking; de eigen administratie opzetten Financiële verplichtingen en budgetoverzicht Reserveringen en bijzondere uitgaven Gezond leven, gezond koken Betaalmogelijkheden; op de kleintjes letten Koopexcursie met een beoordeling (ook door diëtiste) van ingekochte spullen Financiële voorzieningen Assertiviteit; opkomen voor je recht Herhaling behandelde stof, uitspreken van doelen en ambities, evaluatie en certificaatuitreiking. Deelname is gratis, maar wij verwachten wel dat u de cursus afmaakt, als u zich aanmeldt. We starten in februari/maart Diemen Info december 2010 Diemen Info december

5 Milieu Milieu Zodra de wintermaanden weer beginnen, staan de wagens voor de gladheidbestrijding dag en nacht klaar om uit te rukken. Ook de medewerkers van de gemeente zijn dan voortdurend paraat om wegen en straten schoon te houden. Met de ervaringen van afgelopen winter nog vers in het geheugen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen die het sneeuw- en ijsvrij houden van straten en stoepen makkelijker moet maken. Sneeuw en ijs: samen houden we Diemen schoon Zout strooien: handige tips Het strooien van zout is de snelste en gemakkelijkste manier om gladheid te bestrijden. Het is handig om al strooizout in huis te hebben voordat de winter invalt. Enkele tips: Bewaar geopende zakken op een droge plaats, want anders gaat het zout klonteren. Gebruik zo min mogelijk strooizout, want zout strooien is niet de meest milieuvriendelijke oplossing. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. Alle soorten zout kunt u gebruiken om te strooien, dus ook gewoon keukenzout. Overigens heeft zout strooien vooral zin als er daarna overheen wordt gelopen of gereden. Daarom heeft dun strooien en daarna verspreiden en invegen met een bezem het meeste effect. Ervaringen vorige winter De afgelopen winter was een bijzondere winter met langdurige sneeuwval en ijzel. Op een gegeven moment ontstond er zelfs een zouttekort en raakt het materieel van de gemeente defect. Dit had tot gevolg dat het sneeuwvrij maken langer duurde dan gebruikelijk en dat gedurende een aantal dagen besloten moest worden tot ingrijpende maatregelen, zoals het tijdelijk niet strooien van de fietspaden. Maatregelen waar iedereen de gevolgen van ondervond. Er zijn bij de gemeente dan ook veel klachten over het sneeuw- en ijsvrij maken binnengekomen. De gemeente heeft begrip voor de reacties, maar gezien de extreme omstandigheden van vorig jaar waren er toen op korte termijn geen andere oplossingen mogelijk. Nieuwe maatregelen Het college van burgemeester en wethouders heeft de gladheidbestrijding van vorig jaar geëvalueerd en het Gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winterperiode vastgesteld. Dit plan regelt de volgorde van het sneeuw- en ijsvrij maken van de locaties binnen de gemeente en is van 1 november 2010 tot 1 maart 2011 van kracht. Gekeken is welke mogelijkheden er zijn tot verbetering. Die verbetering is onder andere gevonden door nieuw materieel aan te kopen en door bestaand materieel anders in te zetten. Zo is het bijvoorbeeld handig gebleken om fietspaden te strooien met een trekker en aanhangstrooier; dat werkt sneller en heeft een grotere wendbaarheid. Samenwerken met bewoners Maar ook u kunt helpen met het sneeuw- en ijsvrij houden. Zoals altijd kunt u per huishouden gratis een zak strooizout halen om uw eigen straat schoon te houden. Maar we roepen ook winkeliersverenigingen, scholen of bewonersverenigingen op hun omgeving sneeuw- en ijsvrij te houden. Wilt u hier aan meewerken, geef dit dan door aan het Klant Contact Centrum. De gemeente kan dan zorgen voor zoutboxen op strategische locaties, voor gebruiktips en eventueel werktuigen. Verder blijft het natuurlijk van belang dat u alert blijft op plaatsen waar extra inzet nodig is (b.v. locaties waar het gevaarlijk glad is) en dat u deze informatie doorgeeft aan de gemeente. Gratis strooizout Het gratis strooizout kunt u afhalen bij: het afvalsorteerstation, Landlust 2, op werkdagen van 8.00 tot uur. Op zaterdag tussen en uur. de kassa van sportcentrum F.B. Duran, Ouderkerkerlaan 10, maandag tot en met vrijdag van tot uur. Probeer zo zuinig mogelijk te strooien. U heeft maar heel weinig zout nodig (ongeveer 10 gram per m2), dus met een zak kunt u wel even vooruit! En bent u toch bezig, neem dan meteen even het straatje van uw buren mee die wat minder mobiel zijn. Sneeuw schuiven Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Schuif de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft, want sneeuwhopen kunnen natuurlijk een behoorlijk obstakel vormen. Let op dat u goten en putten vrijhoudt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen. Het kan handig zijn om na het vegen wat zout te strooien. Op die manier blijft de stoep langer begaanbaar. Zand strooien Zand strooien helpt bij een gladde ijslaag die niet gemakkelijk te verwijderen is. Ook kunt u strooien met een mengsel van 50% zand en 50% zout. Dit mengsel maakt stroef en heeft een dooiende werking. Strooi met mate, want als het gaat dooien moet u het zand weer opvegen, anders raken de putten verstopt. Ook de gemeente strooit In de wintermaanden zijn medewerkers van de gemeente dag en nacht ingeroosterd om ervoor te zorgen dat onze wegen sneeuw- en ijsvrij blijven. Als er gestrooid moet worden dan wordt er, met het oog op het milieu, met nat zout gestrooid. We gebruiken een mengsel van zout en vloeistof. Dit heeft als voordeel dat er weinig zout nodig is en dat het snel resultaat oplevert. Hoogste prioriteit hebben de doorgaande straten en busroutes en doorgaande fietspaden. Die worden dan ook als eerste gestrooid. Daarna komen de routes van de tweede prioriteit, bijv. kantoor- en industriegebieden, grote parkeerconcentraties en belangrijke voetgangersroutes aan de beurt. Als laatste worden de woonstraten- en erven gestrooid. Meer weten? Wilt u het gladheidsbestrijdingsplan inzien, ga dan naar Wilt u meehelpen met het ijsvrij houden van uw buurt? Heeft u vragen over strooien en strooizout? Bel dan met het Klant Contact Centrum, telefoon Diemen Info december 2010 Diemen Info december

6 Klachten Rubrieksnaam of thema Klachten zijn welkom! Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op úw wensen. De meeste zaken doen we goed, maar soms gaat het mis. Daarom hebben wij graag inzicht in uw ervaringen met de gemeente. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of bent u niet tevreden over de manier waarop u door een medewerker of bestuurder te woord bent gestaan? Laat het ons weten, want daar kunnen we van leren! Daarmee helpt u ons de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Hoe dient u een klacht in? U kunt op grond van de klachtenregeling van de gemeente Diemen een klacht indienen over een gedraging van de gemeente. Deze klachtenregeling is te raadplegen op of aan te vragen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De contactgegevens vind u aan het einde van dit artikel. Uw klacht kunt u mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Mondeling U kunt op werkdagen van tot uur uw klacht persoonlijk indienen in het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor melden bij de medewerkers van ons Klant Contact Centrum (KCC). Zij brengen u vervolgens in contact met de juiste afdeling en persoon. Telefonisch U kunt telefonisch uw klacht indienen bij het KCC, bereikbaar op werkdagen van tot 16.30, telefoon De medewerkers van het KCC zorgen ervoor dat uw klacht bij de juiste afdeling en persoon terechtkomt. Schriftelijk Voor een schriftelijke klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier, te vinden op Of u stuurt een brief naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Wat gebeurt er na het indienen van een schriftelijke klacht? Zo snel mogelijk na indiening ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Binnen vijf werkdagen na deze bevestiging neemt de afdelingsmanager telefonisch contact met u op over de verdere behandeling. U krijgt de mogelijkheid uw klacht in een gesprek toe te lichten. Wanneer gewenst is degene waarover u een klacht heeft ingediend bij dit gesprek aanwezig. Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht. De beslissing over uw klacht wordt genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders. Wie behandelt uw klacht? De afdelingsmanager behandelt de klachten over een medewerker en de gemeentesecretaris behandelt klachten over een afdelingsmanager. Gaat uw klacht over de gemeentesecretaris of een wethouder dan neemt de burgemeester contact met u op. Een klacht over de burgemeester zelf wordt dan weer behandeld door de loco-burgemeester. De persoon over wie geklaagd wordt, handelt in elk geval nooit zelf de klacht af. Walt valt niet onder de klachtenregeling? Praten helpt Vaak kan in een persoonlijk gesprek al het nodige worden opgelost. Wij luisteren graag naar uw suggesties en zien eventuele fouten onder ogen. Als in een gesprek een oplossing voor uw probleem kan worden gevonden, kan daarmee uw klacht zijn afgedaan. Wilt u de klacht toch handhaven, dan kan dat natuurlijk altijd. Niet eens met de beslissing van de gemeente? Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht of u bent ontevreden over de wijze waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u dit aankaarten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Kijk voor meer informatie op: Meer weten? Met vragen over de klachtenregeling van de gemeente Diemen kunt u terecht bij de klachtencoördinator van de gemeente, Henk van Berkum, telefoon , Klachten met een discriminerend karakter. Klachten die anoniem worden ingediend. Meldingen over onderhoud van de openbare ruimte (groen, bestrating, verlichting, afvalinzameling). Geef deze meldingen door aan ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer of via Klachten over een gemeentelijke beslissing, zoals tegen een belastingaanslag of een bezwaar tegen het weigeren van een bouwvergunning. In deze gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Bekijk daarvoor de mogelijkheden op Prettig winkelen in winkelcentrum De Kruidenhof De winkeliersvereniging van winkelcentrum De Kruidenhof zet samen met gemeente, politie, brandweer en woningcorporatie Stadgenoot de schouders onder een veiliger winkelomgeving. Zij worden daarbij ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Deze samenwerking moet leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO moet ervoor gaan zorgen dat de (beleving van) veiligheid van het winkelcentrum, de overlast en de algemene uitstraling van het winkelcentrum op een gestructureerde De Stadspas Wat is de stadpas? Stadspas is een initiatief van de gemeente Amsterdam, maar ook inwoners van Oostzaan, Landsmeer, Weesp, Ouder-Amstel en Diemen die aan een van de voorwaarden voldoen, kunnen een gratis Stadspas aanvragen. Met de Stadspas kunnen dus ook Diemenaren met korting naar bijvoorbeeld film of theater of deelnemen aan activiteiten. Ten onrechte een pas ontvangen Het afgelopen jaar is gebleken dat een aantal Diemenaren ten onrechte een Stadspas heeft ontvangen. Het gaat hier om de partners van manier verbeterd worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zowel ondernemers als bezoekers een gevoel van onveiligheid ervaren in het winkelcentrum. Een van de eerste stappen die is gezet, is het oprichten van een winkeliersvereniging. Het nieuwe bestuur van de winkeliersvereniging wil onder andere de saamhorigheid verbeteren en het winkelcentrum levendiger maken. Ook wil zij meer evenementen gezamenlijk organiseren, zoals braderieën, kortingacties of activiteiten voor kinderen. 65-plussers die zelf jonger zijn dan 65. Heeft u de Stadspas het afgelopen jaar ontvangen en voldoet u eigenlijk niet aan de hieronder genoemde criteria? Dan kunt u de Stadspas blijven gebruiken tot en met 31 januari In 2011 Voor 2011 worden de Stadspassen opnieuw uitgegeven en wordt zorgvuldig bekeken wie hiervoor in aanmerking komt. Het kan dus zijn dat u volgend jaar geen Stadspas ontvangt, terwijl u deze in 2010 wel heeft ontvangen. Denkt u recht te hebben op de Stadspas dan kunt u deze aanvragen bij het Team Burgerzaken, telefoon Andere maatregelen die genomen zouden kunnen worden zijn betere verlichting, het verfraaien van de openbare ruimte met bijvoorbeeld een terras en bloemen en planten. Met deze aanpak verwacht het winkelcentrum voor de zomervakantie van 2011 het Keurmerk Veilig Ondernemen in de wacht te slepen. Dit wordt een belangrijke mijlpaal om ervoor te zorgen dat winkelcentrum De Kruidenhof een veiliger omgeving wordt waar het prettig winkelen is! Wie hebben recht op de gratis stadspas? Dat zijn inwoners die: 65 jaar of ouder zijn een Wajong uitkering ontvangen een uitkering ontvangen volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) een uitkering van UWV (bijvoorbeeld WIA of WW) ontvangen, maar alleen als zij daarbij een toeslag ontvangen volgens de Toeslagenwet kwijtschelding ontvangen van de Gemeentebelastingen deelnemen aan een taal- en inburgeringstraject dat betaald wordt door de gemeente Diemen. Bij uitkeringsgerechtigden krijgen ook de partners en kinderen van 3-18 jaar een stadspas. 10 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

7 Wmo toegelicht Het Wmo loket van de gemeente Diemen vindt u in het Centraal Servicepunt aan de Burgemeester van Tienenweg 24. In iedere Diemen Info lichten we een onderwerp uit de Wmo toe. Deze keer gaat het over de servicetaxi. De Servicetaxi Diemen biedt aanvullend openbaar vervoer voor inwoners van de gemeente Diemen die niet (meer zo gemakkelijk) met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Met ingang van 1 november heeft de gemeente een nieuw contract met Stadsmobiel afgesloten. Een goede reden om de Servicetaxi en de (nieuwe) spelregels weer onder uw aandacht te brengen. Wmo toegelicht Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt iedere werkdag tussen 8:30-12:30 uur terecht op het spreekuur van het Centraal Servicepunt aan de Burgemeester van Tienenweg 24, telefoonnummer De servicetaxi Misschien heeft u er wel eens van gehoord: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is sinds 2007 van kracht. De bedoeling van de wet is ondermeer dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren door allerlei voorzieningen aan te bieden. Het kan daarbij gaan om hulp bij het huishouden, een rolstoel of aanpassingen in de woning. De gemeente voert de Wmo uit. Hoe kunt u gebruik maken van de Servicetaxi? U kunt alleen gebruik maken van de Servicetaxi Diemen wanneer u in het bezit bent van een klantenpas. Hiervoor dient u zich in te schrijven met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen en inleveren (of opsturen naar) bij het Centraal Servicepunt. Voor iedereen van 65 jaar en ouder wordt het formulier door de gemeente rechtstreeks doorgestuurd naar Stadsmobiel. Voor aanvragers jonger dan 65 jaar wordt eerst medisch advies gevraagd. Stadsmobiel handelt uw aanvraag verder af en zorgt er uiteindelijk voor dat u een pasje krijgt. Hoe werkt de Servicetaxi? De Servicetaxi brengt u van de voordeur van uw woonadres naar de voordeur van uw bestemming U kunt in een groot gebied (maximaal 5 openbaar vervoerzones) reizen. Servicetaxi is een vervoerssysteem waarbij ritten van meerdere klanten via de kortst mogelijke route gecombineerd worden. Hierdoor kan het voorkomen dat u met andere personen samen reist en daardoor niet altijd via de kortste weg reist. De Servicetaxi arriveert tussen 15 minuten vóór en 15 minuten ná het afgesproken tijdstip. De chauffeur belt u 5 minuten voordat het busje of de taxi bij u arriveert. Begeleider meenemen? U kunt een begeleider meenemen in de Servicetaxi. De begeleider betaalt dan het zogenaamde meereizendentarief. Kunt u vanwege uw medische situatie echt niet alleen reizen, dan kunt u bij de gemeente een indicatie voor begeleiding aanvragen. In dat geval mag de begeleider gratis mee. Met een indicatie voor een begeleider mag u niet meer alleen reizen, u moet dan altijd een begeleider mee nemen. U kunt geen gebruik maken van een OV-begeleiderskaart in de Servicetaxi Diemen. Wat kost de Servicetaxi? Wanneer u een pasje voor de Servicetaxi heeft kunt u tegen gereduceerd tarief reizen. Reist u samen met een persoon die niet over een pasje beschikt, dan betaalt de meereizende een ander tarief. U betaalt altijd de kortste route, ook al rijdt de Servicetaxi via een omweg. De centrale vertelt u bij het reserveren van de rit wat de reis gaat kosten. U betaalt Servicetaxi Diemen voor iedere zone waarin u reist (+ één opstapzone). De zones zijn gelijk aan die van het openbaar vervoer, zoals die ook gelden voor het reizen met bus, tram en metro. U betaalt aan het eind van de rit contant. Ov-chipkaarten of abonnementen zijn dus niet geldig in de Servicetaxi. Gereduceerde tarieven Aantal zones WMO/65+ Overige 1 0,90 4,00 2 1,35 6,00 3 1,80 8,00 4 2,25 10,00 5 2,70 12,00 Feestdagen Rond de feestdagen is het vaak erg druk bij de Servicetaxi. Reserveert u daarom op tijd, zodat u niet de teleurstelling heeft dat u niet mee kunt op de door u gewenste dag en/of tijd! Wat zijn de spelregels? Elke rit dient te starten of te eindigen in de basiszone, Gemeente Diemen (zone 5715); Reserveren van een Servicetaxi Diemen kan tot minimaal 1 uur van tevoren; Reizen is mogelijk tussen uur en uur, 7 dagen per week, op Oudejaarsavond rijdt de Servicetaxi tot uur; Op basis van de afgesproken ophaaltijd haalt de Servicetaxi u met een marge van 15 minuten eerder of later op; U betaalt de Servicetaxi Diemen voor het aantal zones waarin u reist plus één zone instaptarief; Wilt u een rit afzeggen? Doe dat dan zo vroeg mogelijk en uiterlijk één uur voor de gevraagde boekingstijd. Het annuleren van een rit is kosteloos; Bent u uw pas kwijt? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de gemeente via het Centraal Servicepunt/Wmo-loket, tel Tegen betaling van de kosten ( 7,50) kunt u een vervangende pas krijgen; Bel (020) om de Servicetaxi Diemen te reserveren. Aanvragen van een pasje Voor het aanvragen van een pasje voor de Servicetaxi kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Wmo loket in het Centraal Servicepunt. Vragen of klachten over het vervoer Met vragen of klachten over het vervoer kunt u terecht bij de klantenservice van Stadsmobiel B.V. Het telefoonnummer is: Schrijven kan ook: Stadsmobiel B.V., Afdeling Klantenservice Jan Tooropstraat 647, 1061 AE Amsterdam 12 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

8 Rubrieksnaam of thema Grote opknapbeurt voor begraafplaats Rustoord Een stukje historie Rustoord was de eerste particuliere buitenbegraafplaats voor Amsterdam. Vroeger werd er vooral in de kerk begraven, maar in de 18e eeuw begon men zich af te vragen of dit niet ongezond was. Georg Henri Amman, een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in het toenmalige Diemerbrug een begraafplaats aan te leggen en in 1791 werd het kerkhof aan de Weespertrekvaart in gebruik genomen. Lange tijd kwamen de doden nog over water, vervoerd door een statig rouwjacht. De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten. Aangelegd voor aanhangers van het toen overheersende protestantse geloof, werd in de 19e eeuw plaats ingeruimd voor de katholieken en in de 20e eeuw voor moslims. Op de begraafplaats zijn verschillende personen van naam begraven, zoals de 18e eeuwse geleerde Pieter Nieuwland en oud-burgemeester jonkheer Bicker. Ook zijn er bijzondere grafmonumenten te bewonderen. en tijdrovend karwei dat naar verwachting 6 tot 12 maanden gaat duren. Pas daarna wordt het mogelijk accurate informatie over de graven te verstrekken. De begraafplaats nu Nog steeds is Rustoord een gewilde begraafplaats, niet alleen voor Diemenaren maar ook voor mensen uit de regio. Met name het groene karakter en de historische grafmonumenten zorgen voor een eigen sfeer op de begraafplaats die veel mensen aanspreekt. Wanneer straks het onderhoud op niveau is, de gebouwen en het prachtige smeedijzeren toegangshek zijn opgeknapt en het groen en de bomen er verzorgd bijstaan, heeft Rustoord weer de rustieke uitstraling van weleer. Een fijne plek voor nabestaanden om hun dierbaren te bezoeken. Maar ook een groene plek voor inwoners van Diemen om in alle rust en stilte te genieten van de bijzondere uitstraling van deze cultuurhistorische parel in hun gemeente. Belangenvereniging Rustoord kent al geruime tijd een belangenvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de nabestaanden: Belangenvereniging begraafplaats Rustoord Secretariaat: dhr. B.J. Wink Drapeniersstraat 9A, 1383 CM Weesp Telefoon: , Meer weten? Vragen? Heeft u belangstelling voor een graf op Rustoord? Kijk dan voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de tarieven op Het Waterkeringpad: nieuwe wandelroute langs Diemen Sinds 1 september jl. is de gemeente officieel eigenaar van de begraafplaats Rustoord aan de Weesperstraat. Voor nabestaanden die een graf op Rustoord hebben verandert er niets. De gemeente neemt namelijk alle lopende verplichtingen over. Wat wel gaat veranderen is het beheer en het onderhoud. De gemeente gaat de begraafplaats flink opknappen. Inmiddels is het groen al onderhanden genomen: er is gesnoeid, geschoffeld en onkruid verwijderd. Maar ook de karakteristieke aula en de koffiekamer worden opgeknapt en heringericht. Beheer en onderhoud De gemeente heeft het begraaftechnisch en het administratief/financieel beheer uitbesteed aan De Nieuwe Ooster (DNO) in Amsterdam. Het dagelijks beheer en het onderhoud gaat de gemeente zelf ter hand nemen. Er is in het verleden veel geklaagd over de staat van onderhoud van de begraafplaats. Destijds was het voor de gemeente niet mogelijk om daar iets aan te doen. Nu de gemeente zelf eigenaar is, bestaat die mogelijkheid wel. De bomen, het groen en de paden worden aangepakt, het hek en de aula gerestaureerd en de koffiekamer en de oude grafvakken opgeknapt. Het doel is om van Rustoord weer de waardige, groene oase te maken die het vroeger was. Het onderhoudsniveau van de begraafplaats is echter zodanig dat dit niet binnen een jaar gerealiseerd zal zijn. Er is daarom een plan opgesteld dat start in 2010 en doorloopt tot in Inmiddels is er een start gemaakt met het onderhoud van het groen. Zoeken naar een graf De administratie die de gemeente overgedragen heeft gekregen staat voor het grootste deel op papier en is daardoor nog niet digitaal beschikbaar. De totale administratie moet eerst worden opgeschoond omdat er veel fouten zoals dubbele adressen en foutieve namen inzitten. Na het opschonen wordt alles gedigitaliseerd. Dit is al met al Diemen heeft al veel mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Sinds 1 oktober is er een nieuwe wandelroute bij: het Waterkeringpad. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Waterkeringpad aangelegd. Dit pad is een wandelroute tussen Amsterdam Centraal Station en Huizen en volgt de waterkering langs de voormalige Zuiderzee (nu het IJmeer en het Gooimeer). Het Waterkeringpad is een 36 kilometer lange wandelroute, verdeeld over acht trajecten en in beide richtingen te lopen. De route is duidelijk voorzien van bordjes en bij het begin van elk traject staat een informatiepaneel met routekaart. Op de route ervaart u het belang van veilige dijken. En geniet u van de natuur om u heen met bijzondere historische en indrukwekkende objecten die met de waterkering te maken hebben. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap: Kaarten of GPS Aparte routekaarten van elk van de acht trajecten zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis.u kunt ook zelf de wandelkaarten afdrukken vanaf de website van het Waterschap. Op de site kunt u evt. ook een gpsbestand downloaden voor uw wandeling. 14 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

9 Kerstvakantie / Oud en Nieuw Kerstvakantieactiviteiten voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar Diemen Zuid, wijkcentrum t Kruidvat Ouderkerkerlaan 28 Gametoernooi maandag 20 december uur Tafeltennistoernooi vrijdag 24 december uur Spelletjesmiddag woensdag 29 december uur Diemen Noord, wijkcentrum Noorderlicht Gruttoplein 2 Fifatoernooi maandag 20 december uur Voetbaltoernooi woensdag 22 december uur Filmavond maandag 27 december uur Vakantie sportinlopen Kom lekker gratis sporten in de kerstvakantie! Locatie Leeftijd Data Tijd Sporthal Diemen Duran sportzaal 6-14 jaar t/m jaar t/m / Help mee om 2011 schoon te beginnen! Diemer Factory Landlust 1 Toernooi Fifa maandag 20 december uur Panna toernooi dinsdag 21 december uur Quiz Ken je Zelf woensdag 22 december uur Bowlen donderdag 23 december uur (kosten 3,-) Donderdag 30 december, uur: Medewerkers van Unity (drugs- en drankvoorlichting) gaan het gesprek aan over de gevaren van overmatig drank- en drugsgebruik. De laatste week van december zijn er in de Diemer Factory de gebruikelijke activiteiten. Onder het motto Diemen schoon en heel het nieuwe jaar in stimuleert de gemeente bewoners, en vooral kinderen, om in de buurt kerstbomen te verzamelen en vuurwerk op te ruimen. De actie loopt deze keer van maandag 3 januari tot en met zaterdag 8 januari Inwoners van Diemen die een kerstboom en/of een zak/doos oud vuurwerk inleveren, ontvangen 0,50 en een lot. Met dit lot zijn mooie prijzen te winnen! Bewoners kunnen ook nietafgestoken vuurwerk inleveren. Hiervoor is er een speciale opslagkast op het afvalsorteerstation aanwezig. Bekendmaking prijswinnaars De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Diemer Nieuws van 13 januari en op Heb je een winnend lot, mail dan je naam, adres, telefoonnummer en je lotnummer naar: Prijsuitreiking De prijsuitreiking is op woensdagmiddag 19 januari om uur in het gemeentehuis. Inzamelen kerstbomen Zijn er geen kinderen in uw buurt die uw kerstboom graag willen wegbrengen in ruil voor een lootje en 0,50? Dan kunt u de boom van 10 tot en met 14 januari 2011 gewoon aan de openbare weg leggen, vooraf aanmelden is hierbij niet nodig. De kerstbomen worden apart ingezameld en verwerkt. Maatregelen om schade te voorkomen Om schade door brand en vuurwerk zoveel mogelijk te beperken neemt de gemeente verschillende maatregelen. Een deel van de ondergrondse afvalcontainers (plastic, kleding en papier) wordt op oudejaarsdag afgesloten. Papierbakken en containers worden weggehaald en tijdelijk op de gemeentewerf opgeslagen. Politie, handhavers en jongerenwerkers zijn extra alert op het afsteken van vuurwerk en het voorkomen van vandalisme. Daarom zijn er voor jongeren extra activiteiten georganiseerd in de buurtcentra, sporthallen en in het jongerencentrum de Diemer Factory. KERSTBOMEN / VUURWERKACTIE 2010/2011 Datum Locatie /actie Adres Tijd Doel zaterdag 1 januari 2011 Gemeentewerf Landlust 2 12:00-15:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen en huishoudelijk afval 3 januari 2011 Gemeentewerf Landlust 2 08:00 16:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 4 en 6 januari 2011 Diemen Noord Diemen centrum Diemen Zuid 5 en 8 januari 2011 Diemen Noord Diemen centrum Diemen Zuid Winkelcentrum Gruttoplein Voorplein gemeentehuis Parkeerplaats kruidenhof Winkelcentrum Gruttoplein Voorplein gemeentehuis Parkeerplaats kruidenhof 15:00 17:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 12:00 17:00 uur Inname vuurwerk kerstbomen 16 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

10 Milieunieuws Energie Ook in de winter 24 uur per dag ventileren Juist in een goed geïsoleerd huis is het van belang om goed te ventileren. Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in een huis. Daarnaast raakt de lucht vervuild door kookluchtjes, rook en stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. Ventilatie voert deze vochtige en vervuilde lucht af. In Nederland heeft echter ruim 1 op de 6 woningen te weinig ventilatie. Gevolg: vocht en schadelijke stoffen hopen zich op en de woning wordt een verzamelplaats voor schimmels en huismijt. En dat kan weer leiden tot gezondheidsklachten, zoals benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmv orming of chronische neusverkoudheid. Ventileren voorkomt dit. Laat daarom dag en nacht voldoende ventilatieroosters en/of ramen open. Maar let er wel op dat u inbrekers geen vrij spel geeft. Zorg voor het plaatsen van anti-inbraakstangen in te openen (klap) ramen. Kijk voor nadere informatie op: Belangrijke tips zijn: - Houd ventilatieroosters boven uw ramen altijd open. - Controleer of de roosters in uw gevel open zijn. - Geen ventilatieroosters beschikbaar? Zet uw klapramen iets open (denk aan inbraakpreventie). - Klaar met koken? Laat uw afzuigkap nog even aan staan. - Klaar met douchen? Laat de ventilator nog even aan staan of zet een raam open. Deel 3 Actieplan Omgevingslawaai vastgesteld Deel 3 van het actieplan is op 26 oktober 2010 door burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit deel gaat over de sanering van het geluid van gemeentelijke wegen. Het actieplan gaat dus niet over de rijkswegen. Bij de vaststelling van het actieplan is rekening gehouden met de ingekomen inspraakreacties. Het vastgestelde actieplan ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en is te vinden op inwoner, natuur en milieu, geluid. Informatiebijeenkomst sanering treinlawaai Diemen Centrum De gemeente houdt op donderdag 6 januari 2011 een inloopbijeenkomst over de sanering van treinlawaai in Diemen Centrum. De bijeenkomst vindt plaats van tot uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het gaat bij deze sanering om de spoorlijn Amsterdam-Diemen- Weesp. Tot het onderzoeksgebied behoren woningen aan de Tobias Asserlaan, Martin Luther Kinglaan, Rode Kruislaan, Ouddiemerlaan, Buitenlust en Harmonielaan. De bewoners van woningen in deze straten ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst nog nader bericht. Luister naar de geluidssimulator Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde akoestisch onderzoek en over de voorwaarden van het rijk. U kunt op tekeningen zien welke saneringsmaatregelen getroffen kunnen worden. Door middel van de geluidsimulator Sensibel kunt u horen hoeveel geluid er nu is en hoeveel geluid overblijft na het uitvoeren van maatregelen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u met geluidsdeskundigen discussiëren over de voor- en nadelen van de saneringsmaatregelen en aangeven wat u belangrijk vindt bij de nadere uitwerking van het pakket aan saneringsmaatregelen. Verdere procedure Het Bureau Sanering Verkeerslawaai van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist later in januari welke saneringsmaatregelen in aanmerking komen voor subsidie van het rijk. Daarna gaat ProRail aan de slag om de maatregelen uit te werken in een schetsontwerp. Zodra het schetsontwerp beschikbaar is, naar verwachting medio 2011, wordt een inspraakbijeenkomst georganiseerd. Succesvolle bijeenkomst voor bedrijven over energie De gemeente heeft in samenwerking met de Bedrijvenvereniging HID op 21 oktober 2010 een informatiebijeenkomst gehouden voor Diemense bedrijven over energie besparen en het opwekken van duurzame energie. De bijeenkomst was behoorlijk succesvol. Wethouder Maïta van der Markt wil de bijeenkomst over een jaar graag herhalen. Dan om veel positieve ervaringen met elkaar te delen. Ambities gemeente De wethouder deelde tijdens de bijeenkomst mee dat Diemen de ambitie heeft om in het jaar 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken wil de gemeente verbindingen leggen en samenwerken met de burgers, bedrijven en groeperingen, zoals het Duurzaam Dorp Diemen. De gemeente gaat zelf: - in 2011 een oplaadpunt voor elektrische auto s plaatsen; - in fasen de straatverlichting energiezuiniger maken; - in regionaal verband onderzoeken of het oprichten van een eigen (regionaal) duurzaam energiebedrijf nuttig en mogelijk/haalbaar is; - een plan opstellen voor grote windmolens in het buitengebied. foto Jan Ronday Pimp mijn dak Onder deze naam werd op de bijeenkomst het plan van een aantal Diemense ondernemers voor zonnepanelen op platte daken gepresenteerd. De initiatiefnemers zijn Rob Harms van Monarch Nederland BV, Rogier Staal van Oostenrijk BV en Peter Trommelen van Veilinghuis De Eland. Bedrijven die zich willen aansluiten bij PIMP MIJN DAK kunnen zich aanmelden bij Huib van Santen, secretaris van de Bedrijvenvereniging HID via Vragen, wensen, ideeën? Bij de gemeente kunnen bedrijven met al hun vragen, wensen en ideeën over energie besparen en duurzame energie terecht bij Willem Groeneveld, Bedrijven die zich willen aansluiten bij het Duurzaam Dorp Diemen kunnen contact opnemen met Markus Schmid, Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u op ondernemer, milieu. 18 Diemen Info december 2010 Diemen Info december

11 Openingstijden en telefoonnummers Klant Contact Centrum (KCC) Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur. In het gemeentehuis wordt u ontvangen door medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). U kunt bij hen terecht met al uw vragen en/of meldingen. Heeft u een afspraak, dan kunt u zich melden bij de receptie. Sociale Zaken Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. Tijdens dit telefonische spreekuur kunt u een afspraak maken met uw consulent voor een persoonlijk gesprek. Schuldhulpverlening Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. U kunt hier terecht voor begeleiding bij het regelen van schulden en advies over uw uitgavenpatroon. Huisvesting Van ma. t/m vr. kunt u tussen uur telefonisch contact opnemen. Tijdens het telefonische spreekuur kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Burgerzaken Voor het aanvragen van o.a. een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, aangifte van geboorte, adreswijzing kunt u terecht bij het team Burgerzaken op ma. t/m vr. van uur, woensdagmiddag van uur Donderdagavond van uur. Voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen, het aanvragen van uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. Op donderdagavond is het loket van de burgerlijke stand en naturalisatie gesloten. Van maandag tot en met vrijdag is Burgerzaken van tot uur telefonisch bereikbaar via het nummer Aanmelden grofvuil of overige meldingen Van maandag tot en met vrijdag van uur Grofvuil Diemen Noord en Diemen Centrum U kunt uw grofvuil tot dinsdag uur aanmelden. Uw grofvuil wordt dan op woensdag opgehaald. Diemen Zuid U kunt uw grofvuil tot woensdag uur aanmelden. Uw grofvuil wordt dan op donderdag opgehaald. Overige meldingen Voor eenvoudig te herstellen zaken in de buurt, zoals een gat in de weg, een losse stoeptegel, kapotte straatverlichting etc. kunt u terecht bij het KCC. Spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u melden op telefoonnummer Centraal Servicepunt Diemen/WMO loket Het Centraal Servicepunt Diemen/WMO loket Burgemeester van Tienenweg 24 Geopend van maandag t/m vrijdag van uur uur Waarvoor kunt u bij het Centraal Servicepunt terecht? Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Voor een aanvraag voor: - Huishoudelijke hulp - Een pasje voor de servicetaxi - Rolstoel of scootmobiel e.d. - Woningaanpassing - Warme maaltijden aan huis - Gehandicaptenparkeerkaart of -plaats De Ouderenadviseur - SWD Vraagbaak - Wonen plus - Maatschappelijk Werk Sociaal Raadsvrouw Hulp en advies bij allerlei problemen, gratis en onafhankelijk Mantelzorgondersteuning Ouder-Kindcentrum Ouder-Kindcentrum Muiderstraatweg 58 b Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08:30-17:00 uur Brandweer Alarmnummer brandweer 112 Politie Alarmnummer politie 112 Steunpunt huiselijk geweld Meldpunt discriminatie Diemen Info december 2010

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Oost-West As blz. 6 Werk in uitvoering......en werk afgerond blz. 12 Wmo: de nieuwe wet per 1 januari 2015 blz. 16 #4 december 2014 Feestelijk Diemen Inhoud

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling Brandweer start wervingscampagne 3 De krant van Diemen In een taxibusje naar school 5 www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Donderdag 28 april 2011 SportNi e u w s SV Zeeburg komt

Nadere informatie

Hoe toegankelijk zijn onze winkels

Hoe toegankelijk zijn onze winkels Stadsnieuws Uitgave van de gemeente Heerhugowaard 24 september 2013 11e jaargang Nummer 17 Naastenhulp moet weer normaal worden Nederland neemt afscheid van de verzorgingsstaat. Dat betekent dat mensen

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari 2013 2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 3 Wijzigingen minimabeleid

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in Diemen haakt aan bij Europese Week van de Mobiliteit 3 De krant van Diemen www.diemernieuws.nl Donderdag 8 september 2011 Bruisende Startweek in De Ontmoeting 5 Gerald Monterie: Ik vind het prettig om

Nadere informatie

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil Breng (bestuurlijk) Bloemendaal dichter bij de Bloemendalers mondigheid met passie!.. betrokkenheid op niveau Onze inzet was zoveel mogelijk Bloemendalers bij ons werk te betrekken Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel

Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel GemeenteThuis Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel De raadzaal van het gemeentehuis was donderdagavond tot de laatste plaats toe gevuld. De besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie