DE APPEL ARTS CENTRE NATIONALE OPERA & BALLET AMMODO KNAW AWARD FRASCATI TONEELSCHUUR PRODUCTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE APPEL ARTS CENTRE NATIONALE OPERA & BALLET AMMODO KNAW AWARD FRASCATI TONEELSCHUUR PRODUCTIES"

Transcriptie

1 13 DE APPEL ARTS CENTRE 27 NATIONALE OPERA & BALLET 01 AMMODO KNAW AWARD 39 FRASCATI 47 TONEELSCHUUR PRODUCTIES

2 Essay Dirk van Delft INHOUDSOPGAVE P 01 Ammodo KNAW Award P 13 Heroriëntatie Curatorial Programme - de Appel arts centre P 27 Talentontwikkeling De brug van jong talent naar de wereldtop van De Nationale Opera - Nationale Opera & Ballet P 39 Fraslab/Frascatisessies - Frascati P 47 Huis voor talenten - Toneelschuur Producties P 61 Ammodo in 2013 OVER HET NUT VAN NUTTELOOS ONDERZOEK AMMODO KNAW AWARD 1

3 Essay Dirk van Delft Op een vrolijk absurde fotomontage van Yves Klein uit 1960, getiteld Saut dans le Vide (sprong in de leegte), vliegt de Franse kunstenaar in zomaar een Parijse straat op enkele meters boven het plaveisel, in een roekeloze poging de zwaartekracht aan zijn laars te lappen. Kleins gestrekte zweefduik is een rake metafoor voor de wereld van de wetenschap. Ook ongebonden fundamenteel onderzoek is een roekeloze sprong, in de leegte van het onbekende. Wie als nieuwsgierig en dwars onderzoeker het lef heeft om gevaarlijke paden in te slaan, en de creativiteit bezit om te breken met het alledaagse, kan ver komen of te pletter slaan. Fundamenteel onderzoek verlegt de grenzen van onze kennis. Mensen willen weten, zijn nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar steekt. Zoals de bergbeklimmer de Mount Everest op moet omdat die berg er nu eenmaal is, kan de toponderzoeker niet anders dan zich vastbijten in de grote vragen uit zijn of haar vakgebied. Dat is niet zonder risico. Vaak geeft onderzoek aanleiding tot frustratie, stapelt zich tegenslag op tegenslag, zit de zaak muurvast. Dan weer is het enerverend en uitdagend, raakt het in een stroomversnelling, overheerst de euforie. En altijd loopt onderzoek anders dan gedacht, blijkt de kansrijke aanpak een dood spoor, dienen doorbraken zich aan in richtingen die de onderzoeker totaal niet had voorzien. Wetenschap is mensenwerk. Onderzoekers willen fundamenten blootleggen, het raadsel ontsluieren, de eerste zijn, verder reiken dan een ander. De bezetenheid, koppigheid en het doorzettingsvermogen die nodig zijn om de top te halen zijn van alle tijden. Koudepionier Heike Kamerlingh Onnes verschilt in dit opzicht niet van sterrenkundige Ewine van Dishoeck of cognitief neurowetenschapper Peter Hagoort. Met de noodzaak tot integriteit, 3

4 Ammodo KNAW Award Essay Dirk van Delft tot verantwoord handelen en transparantie, is het niet anders. Of hij of zij nu deel uitmaakt van de Republiek der Letteren dan wel opereert in digitale netwerken, de wetenschappelijk onderzoeker staat aan het front. Daar heerst per definitie verwarring, wat kansen schept. Wie talent heeft en vechtlust en een portie geluk forceert doorbraken naar nieuwe werelden en kijkt zijn ogen uit. Wetenschap werkt. Van fundamenteel onderzoek worden we wijzer. Drijfveer is een onbedwingbare nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar steekt. Begrijpen, daar draait het om. Toepassingen zijn welkom, maar de onderzoeker in kwestie vindt ze bijzaak. Daar was het niet om begonnen. Voor de maatschappij, die het onderzoek in veel gevallen financiert, ligt dat anders. Geen nood. Die weet zich verzekerd van dubbel profijt: fundamenteel onderzoek biedt grip op de wereld en leidt vroeg of laat tot economisch gewin. Dat geldt voor wetenschap in de volle breedte. Er is meer dan science. Naast de natuurwetenschappen (met inbegrip van de wiskunde) en de biomedische wetenschappen zijn er de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Wanneer hoogleraar vergelijkende taalwetenschappen Alexander Lubotsky, gesteund door uitgeverij Brill, een Indo- Europees etymologisch woordenboek samenstelt van de proto-taal die ook het Nederlands heeft opgeleverd, dan is dat fundamenteel onderzoek. Lubotsky ontdekte dat tot de proto-woorden die alleen vanuit het Sanskriet en Iraans te reconstrueren waren, kanaal of waterput behoren, of andere termen met waterbeheer. Een resultaat dat ons inlicht over de route die de Indo-Europese volkeren in het vierde millennium voor Christus op hun trektocht vanuit de Zuid-Russische steppen, hun Urheimat, hebben gevolgd. Of neem pedagoog Rien van IJzendoorn. Die houdt zich bezig met gehechtheid, de onbedwingbare neiging van ieder kind om in tijden van angst, spanning, honger of verdriet de nabijheid te zoeken van een beschermende volwassene. Kinderen vertrouwen erop dat wanneer de nood aan de man komt, er een volwassene paraat staat die zorgt dat het goed komt. Dat kunnen vader of moeder zijn, maar het kind kan zich ook hechten aan een leidster uit de crèche of aan een grootouder. Via gestructureerde waarnemingen aan kinderen in zijn experimenteel laboratorium, toegerust met camera s en sensoren voor hartslag, ademhaling en andere fysiologische parameters, komt Van IJzendoorn tot gefundeerde conclusies. Fundamenteel onderzoek dat zich laat vertalen tot streng-methodologisch onderbouwde adviezen waar de praktijk van opvoeding en onderwijs zijn voordeel mee kan doen. Bijzonder nuttig: kinderen zijn kwetsbaar materiaal. Fundamenteel onderzoek is er dus in vele soorten. Laat duizend bloemen bloeien! Maar raken met het voortschrijden van onze kennis de grote vragen niet op? Zijn ze zo zoetjesaan niet beantwoord en is het einde van de wetenschap in zicht? Die vraag is niet nieuw. Aan het eind van de negentiende eeuw meenden veel fysici dat het vak af was en er weinig meer resteerde dan het vreugdeloos meten van extra cijfers achter de komma van de getalswaarden van natuurconstanten. De dood in de pot. William Thomson (Lord Kelvin) sprak in Edinburgh van nog twee wolkjes aan een strakblauwe natuurkundige hemel. De Schot zat er hopeloos naast. Rond de eeuwwisseling bleken Kelvins wolkjes de voorbodes van twee radicaal nieuwe, uiterst succesvolle theorieën: de quantumtheorie, geldig in de wereld van het allerkleinste, en Einsteins relativiteitstheorie met zijn al even revolutio- 4 5

5 Ammodo KNAW Award Essay Dirk van Delft naire kijk op ruimte en tijd. Overigens is het met elkaar verzoenen van die twee mastodonten van de moderne natuurkunde een van de grote vragen die nog open staan. In 1998 was het de Amerikaan John Horgan die met zijn boek The End of Science opnieuw het einde van de wetenschap afkondigde. De echt grote ontdekkingen waren gedaan, de onderzoeker moest zich voortaan tevreden stellen met kleinere vragen. Waarop het tijdschrift Science bij zijn 125ste verjaardag onder de titel What don t we know? een lofzang met 125 onopgeloste kwesties bracht, variërend van Zijn we alleen in het heelal? en Hoe elementair zijn ruimte en tijd? via Wat drijft de pubertijd? en Waarom slapen we? tot Is er een vaccin tegen aids? en Wat zijn de evolutionaire wortels van taal en muziek?. Wie toch volhoudt dat we met de wetenschap klaar zijn: neem de kwestie van de samenstelling van het heelal. De astronomie vertelt ons dat normale materie, waaruit sterren, planeten en mensen zijn opgebouwd, slechts een paar procent van de vulling van het heelal dekt. De rest is donkere materie, waarvan we niet weten wat het is, en donkere energie, welke de oorzaak is van de versnelde uitdijing van het heelal en waarvan we geen flauw idee hebben wat het voorstelt. Kortom, het overgrote deel van ons heelal is zoek! Wie dan nog durft te beweren dat de wetenschap op een oor na gevild is, is niet goed wijs. De fundamentele wetenschap kan voorlopig vooruit. Sterker, het houdt niet op. Het belangrijkste resultaat van kennis is onwetendheid, luidt een favoriete uitspraak van de Amerikaanse fysicus en Nobelprijswinnaar (2004) David Gross. Hoe meer we weten, hoe meer we beseffen wat we niet weten, hoe meer vragen we kunnen opwerpen. De juiste vragen stellen is het halve werk, zo niet meer. Dat laatste is inderdaad de kunst. Aan naakte rotsen ga ik voorbij, zegt Hendrik Lenstra, hoogleraar getaltheorie aan de Universiteit Leiden. Ik werk alleen aan problemen waar ik een toegang zie, met een kier om mijn breekijzer houvast te geven. Onbegrip is wat de wiskundige gaande houdt. Je hebt een intuïtief gevoel, ziet een platonische glimp van een oplossing en je moet het blootleggen. Zoals de dichter gedichten moet schrijven, moet de wiskundige zijn wiskunde doen. Hij kan niet anders. Zonder voel je je onbehaaglijk. Ooit was getaltheorie hét voorbeeld van zuivere wiskunde zonder enig nut. In zijn A Mathematician s Apology uit 1940 kondigt de excentrieke Britse wiskundige G.H. Hardy aan zich in zijn graf te zullen omdraaien, mocht zijn geliefde getaltheorie alsnog toepassing vinden. Hij moest eens weten! Driekwart eeuw na zijn dood is getaltheorie overal. Met zijn priemgetallen (getallen die alleen deelbaar zijn door 1 en door zichzelf, zoals 7, 23 of ) vormt getaltheorie het kloppende hart van de moderne cryptografie. Versleutelde berichten versturen, militaire geheimen coderen, elektronisch bankieren het drijft op getaltheorie. Lenstra, fundamenteel onderzoeker in optima forma (zijn broer Arjen adviseerde over cryptografie bij City Bank in New York), ziet de verschuiving met gemengde gevoelens aan. Sommigen vinden het prachtig dat al die cryptografische toepassingen geld opleveren, zegt hij. Maar persoonlijk vind ik het leuker als nieuwe getaltheorie die toepassingen weer om zeep helpt. Bij lezingen mag ik graag de bad guy spelen. Jongens, zeg ik dan, hier ligt een prachtkans. Jullie kunnen onze getaltheorie in haar oude zuivere glorie herstellen als je een manier vindt om ook de grootste priemgetallen efficiënt in priemfactoren 6 7

6 Ammodo KNAW Award Essay Dirk van Delft te ontbinden. Zijn we die banken eindelijk weer kwijt, heerlijk onder ons, weg met de varkens die in ons rozentuintje wroeten. Staan fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen op gespannen voet met elkaar? Berichten als zouden fundamentele onderzoekers desinteresse tonen voor valorisatie van hun resultaten missen iedere grond. G.H. Hardy is echt een uitzondering. Praktische toepassingen zijn bijzonder welkom: ze verhogen de kans dat het fundamentele onderzoek dat er aan ten grondslag ligt meer ruimte krijgt. Maar waarom zouden fundamentele onderzoekers zelf op zoek moeten naar praktisch nut? Alsof we te maken hebben met een stelletje bleekneuzen dat het liefst de hele dag tussen de boeken zit en dringend naar buiten moet, de echte wereld in. Fundamentele onderzoekers kunnen hun tijd wel beter besteden. Inderdaad: aan fundamenteel onderzoek. Intussen creëren ze wel de humuslaag waarop onderzoek naar toepassingen kan gedijen. Die humuslaag is essentieel. Toegepast onderzoek is pas effectief als het kan putten uit een vruchtbare, rijke ondergrond. Toegepast onderzoek bevoordelen ten koste van fundamenteel werk, tegenwoordig de trend, is contraproductief. Het is het slachten van de kip met de gouden eieren. Hier wreekt zich het misverstand dat praktische toepassingen van fundamenteel onderzoek op bestelling de laboratoria verlaten eerder komen ze pardoes uit de lucht vallen. Het is prima om als samenleving prioriteiten te stellen op het gebied van toegepast onderzoek, en in die afweging economische motieven een rol te laten spelen. Met focus is niets mis. Agro, duurzame energie, creatieve industrie, leven in gezondheid en nog vijf andere sectoren: ze verdienen het om in het kader van het top- sectorenbeleid extra middelen toegestopt te krijgen. Maar wees zuinig op het ongebonden fundamentele onderzoek, in het bijzonder op gebieden die buiten de topsectorenboot vallen. Over nut gesproken: op de lange duur, soms heel snel, profiteert de samenleving enorm van de talloze resultaten die fundamenteel onderzoek oplevert. Daarvan bestaan talloze voorbeelden. Exenatide, een hormoon dat in 1992 werd aangetroffen in het speeksel van een Amerikaanse reuzenhagedis, blijkt in een synthetische variant een regulerende werking te hebben op de bloedsuikerspiegel. Computers en andere elektronica danken hun bestaan aan baanbrekend werk dat in 1947 in het researchlaboratorium van het Amerikaanse Bell Labs is uitgevoerd. Gentech is niet voor te stellen zonder de ontdekking in 1953 van de dubbele helix door DNAonderzoekers Watson en Crick. We downloaden onze favoriete muziek op onze ipod via itunes dankzij de ontwikkeling van het wereldwijde web op het CERN, de deeltjesversneller in Genève waar het Higgs-deeltje is ontdekt. Een lijst wapenfeiten die naar believen is uit te breiden. Tussen fundamenteel en toegepast onderzoek bestaan de meest uiteenlopende, onvoorspelbare, bizarre en onvermoede relaties. Het is trouwens een treurig misverstand te denken dat het hier om tegenpolen gaat. Fundamenteel en toegepast onderzoek kunnen probleemloos in één project en in één en dezelfde persoon samenvallen. Een prachtig voorbeeld is de slingerklok van Christiaan Huygens. Huygens, een van de grootste genieën die Nederland heeft voortgebracht, deed in de Gouden Eeuw baanbrekend onderzoek naar de voortplanting van licht, introduceerde het 31-toonstelsel in de muziek, leidde de formule af voor de centrifugale kracht bij een cirkelbewe- 8 9

7 Ammodo KNAW Award Essay Dirk van Delft ging, en nog veel meer. Tegelijk was hij een verwoed knutselaar die op een zelf ontworpen lenzenslijpmachine de lenzen sleep voor zijn telescopen en microscopen, instrumenten ontwierp (dieptemeters, luchtpompen), uitvindingen deed (rijtuigen) en altijd op zoek was naar technische verbeteringen. Bij de slingerklok van 1659 paste Huygens zijn wiskundige ontdekking toe van een jaar eerder. Van Blaise Pascal had hij toen een aantal vraagstukken toegestuurd gekregen over de cycloïde. Dat is de meetkundige figuur die het ventieldopje beschrijft van een rijdend fietswiel. Totaal onverwacht dook de cycloïde opnieuw op toen Huygens op zoek was naar een nauwkeurige slingerklok een vereiste bij navigatie op zee. Bij een gewone slingerklok hangt de slingertijd een klein beetje af van de grootte van de uitwijking. Dat (cumulatieve) probleem viel te verhelpen door het slingergewicht geen stukje cirkelboog te laten beschrijven, maar een cycloïde. En dat kreeg je voor elkaar door bij het ophangpunt van de slinger twee cycloïde-vormige boogjes te bevestigen (wangetjes), waarmee het koord tijdens het heen en weer bewegen periodiek contact maakt. Een schitterende toepassing van fundamentele wiskunde en een onvoorziene ontmoeting tussen een meetkundige kromme en een uurwerk. Tegelijk toont de slingerklok van Huygens aan dat ook toegepast onderzoek geweldige creativiteit en diepgang vereist. Praktische toepassingen van fundamentele ontdekkingen laten soms lang op zich wachten. In 1911 ontdekte Kamerlingh Onnes supergeleiding : elektrische stroom die bij zeer lage temperatuur geen weerstand meer ondervindt en dus geen warmte genereert. Niemand die er naar op zoek was, niemand die begreep wat er aan de hand was. Het duurde tot 1957 eer er een theoretische verklaring kwam en pas begin jaren zestig dienden zich supergeleidende metaallegeringen aan die toepassingen in beeld brachten. Zoals de MRI-scanner, waarmee we in detail in het lichaam kunnen kijken en bijvoorbeeld hersenactiviteiten tijdens werk in uitvoering, zoals spreken, kunnen volgen en in het brein lokaliseren. Allemaal dankzij de man van het absolute nulpunt. Naar medicijnen tegen kanker wordt uit alle macht gezocht maar het gebeurt niet zelden dat werkzame kankerremmers het bijkomende resultaat zijn van onderzoek dat daar niet op was gericht. Een treffend voorbeeld is cisplatine. Deze stof werd per ongeluk in de jaren zestig ontdekt tijdens onderzoek naar de invloed van elektrische velden op bacteriën. Het viel de onderzoeker op dat in bepaalde situaties de bacteriën zich abnormaal deelden. Boosdoeners bleken de platina elektroden. Nader onderzoek toonde aan dat platina sommige celfuncties blokkeerde en in dier en mens specifieke remmende effecten had op tumoren. Een halve eeuw later is cisplatine een beproefd medicijn tegen teelbalkanker, blaaskanker en eierstokkanker. Tot slot twee voorbeelden uit de astronomie een vakgebied waarin Nederland internationaal gezien excelleert maar dat bij het grote publiek (en beleidsmakers) niet bepaald geassocieerd wordt met nut. Begin jaren negentig speurde de Australische elektrotechnisch ingenieur John O Sullivan de hemel af naar radiogolven afkomstig van exploderende zwarte gaten. Om verstoring door radiogolven die tegen nabijgelegen gebouwen kaatsten tegen te gaan, ontwikkelde (en patenteerde) hij een filtertechniek die nu een onmisbaar onderdeel vormt in wifi-netwerken. En in Boston past astronome Michelle Borkin dezelfde dataverwerkingstechnieken die ze loslaat op plaatjes van sterhopen als Adelaarsnevel M16 toe op CT-scans van het menselijk hart. Met als resul

8 Ammodo KNAW Award de Appel arts centre taat dat de hoeveelheid correct gediagnostiseerde hartziekten via die CT-scans toenam van 37 procent naar 91 procent. Astronomische geneeskunde als baanbrekende toepassing. Prachtig, al dat nut, maar het is de fundamentele onderzoeker er niet om begonnen. Zonder zich te bekommeren om toepassingen gaat Hendrik Lenstra zijn getaltheorie te lijf, op zoek naar oplossingen. Rust is bij die worsteling het belangrijkste en zijn favoriete plek om wiskunde te doen is het zwembad: conceptueel nadenken zonder papier. Ik onderga het, zegt Lenstra. De dingen wentelen rond in je geest, je schuift het probleem terzijde en in je dromen zie je spookbeelden waarbij begrippen uit de wiskunde en het dagelijks leven door elkaar lopen. Blijken er bij het ontwaken toch zaken van plaats veranderd. Opeens: klik! Dat geeft een extreem hevige reactie. Het zijn de mooiste momenten, de momenten waar je wiskunde voor doet. Dirk van Delft is directeur van Museum Boerhaave en bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zie ook: Dirk van Delft, De Toppen Van Het Kunnen; Nederlandse wetenschappers over hun drijfveren en werk (Bert Bakker 2006)

9 de Appel arts centre 14 15

10 de Appel arts centre 16 17

11 de Appel arts centre 18 19

12 de Appel arts centre 20 21

13 de Appel arts centre Interview Lorenzo Benedetti HERORIËNTATIE CURATORIAL PROGRAMME DE APPEL ARTS CENTRE 22 23

14 de Appel arts centre Interview Lorenzo Benedetti Sinds 1994 organiseert de Appel arts centre in Amsterdam een curatorial programme. Het biedt veelbelovende internationale tentoonstellingsmakers een pakket aan ervaringen en expertise met de bedoeling dat ze zich daarmee verder kunnen professionaliseren. Het programma sluit af met een eindproject dat door de deelnemers zelf wordt samengesteld. Het programma heeft in de loop der tijd veel prominente curatoren een eerste kans gegeven in het veld. Bijvoorbeeld: Defne Ayas, nu directeur van Witte de With, Rotterdam; Annie Fletcher, curator in het Van Abbemuseum Eindhoven; Adam Szymczyk, directeur van de Kunsthalle Basel en artistiek directeur van Documenta 14. Onder hen was ook Lorenzo Benedetti, oud-directeur van De Vleeshal in Middelburg, curator van de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië in 2013 en, per 1 juni 2014, de nieuwe directeur van De Appel. Hij zal een nadere invulling geven aan de heroriëntatie van het Curatorial Programme die in 2013 is geïnitieerd. Waarom moest het programma na 20 jaar op zoek naar nieuwe partners? Benedetti: Een instelling als De Appel moet altíjd op zoek naar partners. Dat moet ook om teruggang in financiën van de laatste tijd te compenseren, maar het moet vooral om het eigen programma steeds te kunnen versterken. De betrokkenheid van Ammodo, bijvoorbeeld, komt niet per se voort uit verminderde steun van elders - De Appel is en blijft één van de belangrijkste Nederlandse presentatie-instellingen en heeft een goede basis. De samenwerking was wel relevant in het licht van het jubileum van De Appel en haar Curatorial Programme. De Appel bestaat binnenkort veertig jaar, het programma twintig. Nu is het dus de tijd om het eigen systeem kritisch te bevragen en ervoor te zorgen dat het programma volledig aansluit bij de actualiteit. In 2013 is De Appel dus begonnen aan een meerjarig project dat moet leiden tot een herijking en doorontwikkeling van het curatorenprogramma. Wij kijken daarbij naar pedagogische modellen en educatieve strategieën die gebruikt worden in andere curatorenopleidingen en in andere vormen van postacademisch artistiek onderwijs. Wat heeft het programma voor u zelf betekend? Ik heb meegedaan in 1998, en kan uit eigen ervaring zeggen hoe sterk en belangrijk dat programma is, ook wereldwijd. De essentie ervan is de wetenschap dat de kunst zich per definitie voortdurend vernieuwt. Je hebt dus steeds opnieuw mensen nodig - jonge mensen - met een fris perspectief en een mentaliteit die die voortdurende vernieuwing aankan. Wij waren in 1998 met z n vijven. Rob Tufnell heeft nu een galerie in Londen, Machiko Harada is een residency-programma begonnen aan het Kanazawa College of Art in Hiroshima, Anja Nathan heeft 10 jaar lang de Kunstverein Keulen gerund, Suzanne van de Ven is hoogleraar in Karlsruhe, en ik U bent zelf directeur van De Appel geworden. Precies. (lacht) Serieus: in de twintig jaar dat het programma bestaat zie je dat de kunstenaars die werden getoond beroemd zijn geworden, en ook dat de curatoren van het programma nu wereldwijd de topposities innemen. In die twintig jaar is de hedendaagse kunst heel sterk veranderd. In de jaren 90 was een curator nog een rondreizende figuur, die over de hele wereld werk vond. Nu zie je een sterke behoefte om met de ervaring van hier terug te gaan naar de Filippijnen, Estland, Venezuela, waar geen vergelijkbare kunstcentra zijn. Er zijn wel kunstenaars, en musea en galeries, maar een infrastructuur van onderzoeks- en presentatie-instellingen zoals die in West-Europa en de Verenigde Staten bestaat is er eigenlijk niet. Je ziet dat de deelnemers terug willen om in Manila of Tallinn ook zo n systeem op te bouwen. Die trend, het uitbreiden van die structuur, is heel interessant, en wezenlijk anders dan 20 jaar geleden. Waarom is de curator zo belangrijk geworden? De rol van de curator in het cultuurlandschap is de laatste twintig jaar enorm gegroeid. Sinds de jaren 90 is er een spectaculaire toename van de sector, in biënnales, tentoonstellingen, beurzen, verzamelaars met eigen musea, veilingen, dat is echt een gigantisch verschil. De kunstsector is wereldwijd zeer belangrijk geworden, een bepalend element in de maatschappij én in de economie. Daar heb je dus curatoren voor nodig. Welke talenten moet een curator bezitten? Kunstenaars maken, curatoren tonen, maar in essentie zitten ze in hetzelfde creatieve vak, en hun bezigheden lopen vaak parallel, vlak naast elkaar. Zo heb ik in 1998 een nauwe band aangeknoopt met de kunstenaars die toen op de Rijksakademie Amsterdam verbleven. Curatoren moeten kennis hebben van de kunstwereld, van de manieren waarop kunst kan worden getoond, niet alleen in zalen en zaaltjes, maar ook op festivals, op de radio, op straat, enzovoort. Curator is geen gemakkelijke baan; je bent voortdurend bezig met de meest actuele situatie, waar ook ter wereld. Het belangrijkste is dus die ontvankelijkheid voor verandering. Ze moeten een visie hebben, of willen ontwikkelen, op wat er gebeurt in de kunstsector, en daarbij een ander perspectief durven kiezen. Het is belangrijk je te realiseren dat een curator niet een kunsthistoricus is. Theorie is belangrijk, kennis ook, maar een curator moet vooral het spel kunnen spelen. Onze investering in de toekomst van het vak is dus vooral dat we ze vanuit die visie kunnen laten experimenteren, risico s laten nemen. Bij de selectie gaat het om die bereidheid en om de kwaliteit van de visie. Dat blijft een gok, maar wij hebben een sterk keuzepanel, met mensen als Manuel Borja Villel, directeur van het Museo Reina Sofia, Madrid, Charles Esche, directeur van het Van 24 25

15 de Appel arts centre Nationale Opera & Ballet Abbemuseum Eindhoven en Adam Szymczyk, óók een oud-deelnemer aan het programma. Inmiddels zijn er tientallen vergelijkbare instellingen in de wereld. Waarin is De Appel anders? De Appel bestaat veertig jaar. In de hedendaagse kunst is dat zeer lang. Dat betekent dat er binnen de instelling onmiskenbaar een geschiedenis van vernieuwing bestaat, een corpus aan werk en tentoonstellingen dat de deelnemers hoe dan ook leren kennen. Er zijn een paar instellingen die er enigszins mee te vergelijken zijn - Le Magasin in Grenoble, misschien, of Whitney, in New York, maar ik denk dat nergens anders theorie en praktijk zó dicht bij elkaar liggen, en elkaar zó zeer versterken. De deelnemers aan het programma zijn veel in huis, maar reizen ook veel; theoretische know how speelt een belangrijke rol, maar vervolgens moeten ze voor hun eindpresentatie ook gewoon met ladders en verfkwasten in de weer. Er is geen instituut dat zijn deelnemers zo veel ruimte geeft, figuurlijk en letterlijk. Dat betekent heel veel. Het is ook praktisch - werken lenen, vervoer, verzekeringen, inrichting, marketing, dat komt er allemaal bij. maken in een belangrijk instituut. Daarmee laat De Appel óók zien dat ze durft, dat ze een vernieuwende visie nastreeft. Daarin is De Appel een voorbeeld voor andere belangrijke instellingen en voor de samenleving: niks staat stil, kunst is in beweging, de maatschappij is in beweging, alles is in beweging. Hoe past die opleiding in De Appel zelf? Het bijzondere van het Curatorial Programme van De Appel is dat het jonge curatoren de gelegenheid biedt een belangrijke tentoonstelling te 26 27

16 Nationale Opera & Ballet 28 29

17 Nationale Opera & Ballet 30 31

18 Nationale Opera & Ballet 32 33

19 Nationale Opera & Ballet Interview Peter van der Leeuw en Tanja Mlaker TALENT- ONTWIKKELING DE BRUG VAN JONG TALENT NAAR DE WERELDTOP NATIONALE OPERA & BALLET 34 35

20 Nationale Opera & Ballet Interview Peter van der Leeuw en Tanja Mlaker De Nationale Opera behoort tot de absolute top van het culturele leven in Nederland en Europa. De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater Amsterdam zijn in januari 2013 gefuseerd tot Nationale Opera & Ballet. Nationale Opera & Ballet kreeg de afgelopen jaren niet alleen te maken met een vermindering in subsidie, maar ook met een taakverzwaring: er moest vroeg meer aandacht komen voor talentontwikkeling. Dit heeft uiteindelijk vorm gekregen in het programma: Talentontwikkeling. De brug van jong talent naar de wereldtop van De Nationale Opera. Tanja Mlaker: Al vóór dat duidelijk werd dat er bezuinigingen aankwamen hebben we geconstateerd dat we talentontwikkeling op operagebied in Nederland meer aandacht wilden geven. Wij voelen ons als gezelschap immers verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de kunstvorm. Er zijn drie grote rijksgesubsidieerde gezelschappen, maar er was geen doorlopende lijn voor jonge zangers en regisseurs van de ene fase in hun ontwikkeling naar de volgende. Ik ben met de conservatoria, VocaalLAB en anderen gaan inventariseren wat de beste vorm hiervoor zou zijn en hoe we de plannen het beste konden realiseren. Op een gegeven moment is dat uitgekristalliseerd in een beleidsplan voor een talentontwikkelingsprogramma. Hoe is Ammodo daarbij betrokken? Tanja Mlaker: Voor het opzetten van een talentontwikkelingsprogramma voor opera is een omvangrijk budget geboden. Mede dankzij de steun van Ammodo heeft De Nationale Opera (DNO) het talentontwikkelingsprogramma van de grond kunnen tillen en krijgt DNO de kans om dit programma de aankomende drie jaar te continueren. Het bleek voor de opzet en voortgang van het programma van belang om iemand in huis te hebben die zich vol op de taken rond talentontwikkeling kon richten: dat werd Peter van der Leeuw. Peter van der Leeuw: De Opera deed al wel aan talentontwikkeling want er was altijd wel nieuw talent nodig, maar dat bestond dan vaak uit een stage, of een klein rolletje in een operaproductie en dat werd niet gecoördineerd of begeleid. In de praktijk ben ik nu bij alles betrokken wat met de ontwikkeling van talent te maken heeft. Ik praat mee over de artistieke invulling van het programma en ben zowel binnen de organisatie als naar buiten toe het aanspreekpunt als het gaat om talentontwikkeling. De deuren staan open, een jonge zanger of regisseur weet: ik kan iemand bellen, vragen stellen. Hierbij gaat het ook om mensen van binnen de organisatie zoals de mensen achter de bühne, decorontwerpers en lichtontwerpers. Is het programma eigenlijk een Masteropleiding? Tanja Mlaker: Nee, een Master is in Nederland een vastomlijnd begrip. Dit is meer een soort post-doc, zou ik zeggen. Bij ons krijgen ze geen diploma. En de jonge artiesten moeten enorm goed zijn, want voor dit soort programma s zijn er strenge internationaal uitgeschreven audities. Peter van der Leeuw: Wij bouwen als het ware een brug tussen conservatorium en hoofdpodium en de internationale operapraktijk. Het blijkt vaak dat mensen na afronding van hun Master op het Conservatorium of op de Toneelschool nog niet zo ver ontwikkeld zijn dat wij ze hier een plek kunnen bieden. De Opera engageert artiesten die al meer ervaring hebben; wij zoeken de mensen waarvan we denken dat die de potentie hebben om uiteindelijk goed genoeg te zijn voor het hoofdpodium. Tanja Mlaker: We vullen kennis aan, we geven kans op ervaring - dat kan heel gevarieerd zijn - en we openen de deuren naar een netwerk. Toen Philip Glass hier was voor Einstein on the Beach hebben we vijftien compositiestudenten van het Conservatorium Den Haag uitgenodigd voor een gesprek. Glass is iemand die heel erg openstaat voor nieuwe mensen en nieuwe invloeden; zijn assistent zei dat Glass dingen had verteld die hij zelf niet eens wist. De student die het gesprek heeft geleid is later naar New York geweest en is verder in contact met Glass over mogelijke samenwerking. Dat is nog eens een netwerk openen! Peter van der Leeuw: Een artiest als Glass vragen een lezing te geven is een deel van het talentontwikkelingsprogramma en dat gebeurt veel, maar we hebben ook onze eigen producties. Onlangs was de première van Kopernikus van Claude Vivier. Dat is een opera geproduceerd in het kader van talentontwikkeling, helemaal voor en door jong internationaal toptalent - ook kostuumontwerpers, decorontwerpers, lichtontwerpers - onder de hoede van een gevestigde dirigent en regisseur. Daar willen we er twee per seizoen van doen. Daarnaast zijn er kleinere activiteiten. We hebben net een grote workshop van elf dagen gedaan over Lucia di Lammermoor. Die opera stond hier op het toneel; de regisseuse, Monique Wagemakers, leidde de workshop voor twee regisseurs en zes zangers, die heel gericht bepaalde scènes uit Lucia deden. Tanja Mlaker: Wereldwijd zijn er zo n 40 titels die het meest populair zijn en die zestig tot zeventig procent van de programmering uitmaken. Als je als zanger bij een operahuis komt werken, word je geacht je rol te kénnen maar er zijn maar weinig kansen voor jonge zangers om die rollen in professionele omstandigheden in te studeren. Dus in die Lucia-workshop kunnen zes jonge zangers die aria s instuderen. Heel praktisch. Zien jullie talentontwikkeling als een langetermijninvestering? Peter van der Leeuw: Het wordt absoluut bijgehouden wat de deelnemers gaan doen. Het doel is immers ze over die brug naar het podium te helpen - de brug zelf is geen doel op zich. Tanja Mlaker: Voor ons is het belangrijk mensen te volgen. Wij contracteren mensen altijd één of twee jaar vooruit. Daarom is juist de samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid belangrijk, om mensen van de 36 37

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION?

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? Tips om jongeren te interesseren voor cultuur Inleiding 4 INHOUD Stap 1: Kennismaken met jongeren 9 Stap 2: Pas je aanbod aan op hun vraag 23 Stap 3: Samenwerken 44 Stap 4:

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

vertrouwen in jezelf blijven denken in kansen de wereld van Delta Lloyd Groep Opinieblad over Delta Lloyd magazine Juni 2013

vertrouwen in jezelf blijven denken in kansen de wereld van Delta Lloyd Groep Opinieblad over Delta Lloyd magazine Juni 2013 vertrouwen in jezelf blijven denken in kansen Delta Lloyd magazine Juni 2013 Opinieblad over de wereld van Delta Lloyd Groep Thema: vertrouwen In september heeft de financiële crisis, de grootste uit de

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 4 Arnold Schilder, voorzitter IAASB: Toezichthouders, laat niet alleen sticks, maar ook carrots zien! Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

De glazen gevelwand van het DeLaMar Theater wordt geplaatst

De glazen gevelwand van het DeLaMar Theater wordt geplaatst De glazen gevelwand van het DeLaMar Theater wordt geplaatst foto: jan theun van rees Holland Dance Festival, het Nederlands Dans Theater met Mémoires d Oubliettes foto: jason akira Jaarverslag 2009 1 Het

Nadere informatie

Een commerciële bijlage van Delta Lloyd Groep, verspreid door Het Financieele Dagblad. Opinieblad over de wereld van de financiële dienstverlening

Een commerciële bijlage van Delta Lloyd Groep, verspreid door Het Financieele Dagblad. Opinieblad over de wereld van de financiële dienstverlening Een commerciële bijlage van Delta Lloyd Groep, verspreid door Het Financieele Dagblad Oktober 2012 Opinieblad over de wereld van de financiële dienstverlening Diane Arbus, Identical twins, Roselle NJ,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien!

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Jan Backhuijs - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Peter Eimers - vaktechnisch bureau (National Office),

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Jongeren en ouderen helpen elkaar

Jongeren en ouderen helpen elkaar Platform voor sociale professionals 10 1 oktober 2013 Jaargang 19 www.zorgwelzijn.nl Kunstuitleen Aalten draagt bij aan integratie Zijn gemeenten klaar voor de vuurproef? Verhalen van Veerkracht Ines Schell-Kiehl

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Leiderschap

Jaarverslag 2011. Leiderschap Jaarverslag 2011 Leiderschap bc André van Duin als Evita in zijn show Ja hoor... daar is ie weer! roy beusker Inhoud 3 1 Werk aan de winkel! pag. 5 2 Leiderschap is meesterschap pag. 11 Harry Starren 3

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE. loopbaanontwikkeling. voor orkestmusici

EEN NIEUWE FASE. loopbaanontwikkeling. voor orkestmusici EEN NIEUWE FASE loopbaanontwikkeling voor orkestmusici EEN NIEUWE FASE loopbaanontwikkeling voor orkestmusici Inhoud 1. DE ORKESTWERELD VERANDERT 4 Verschuivingen in de maatschappij Draagvlak vergroten

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

durf te twijfelen Lucas de Man PIt MAGAZINE #1 2015 Voor ondernemende mensen in de regio s-hertogenbosch

durf te twijfelen Lucas de Man PIt MAGAZINE #1 2015 Voor ondernemende mensen in de regio s-hertogenbosch PIt MAGAZINE #1 2015 Voor ondernemende mensen in de regio s-hertogenbosch Lucas de Man durf te twijfelen Talent en steun in overvloed Kansen voor cultuur Nieuw werkplekconcept de reis die ondernemen heet

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

De student. Meet the young ones. communicatie is helemaal. Mikken, met vaste hand. niet zo lost. André Kuipers: volgen en dan schieten

De student. Meet the young ones. communicatie is helemaal. Mikken, met vaste hand. niet zo lost. André Kuipers: volgen en dan schieten #5 Vakblad van Logeion juni 2012 Meet the young ones André Kuipers: Mikken, met vaste hand volgen en dan schieten De student communicatie is helemaal niet zo lost Platform voor de communicatieprofessional:

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

THEATER INNOVATIE 10.0

THEATER INNOVATIE 10.0 THEATER INNOVATIE 10.0 PORTFOLIO 2013-2014 THEATER INNOVATIE 10.0 Inhoud Onbekend raakt bemind 5 Wat is thinx? 7 Een horizonbatterij van LED licht 9 Best of the Fest 11 100FEMMES 13 Expositie nalatenschap

Nadere informatie

Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook.

Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook. Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook. Onderscheiden & verbinden Kunst & Cultuur in Rotterdam oktober december 2014 #5 16 VILLA OP ZUID 4 ARTIKEL Schwung op Zuid, een visie

Nadere informatie

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur In deze editie van het periodiek

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie