Handout: Usability bij de Rijksoverheid. ir Margot Lagendijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handout: Usability bij de Rijksoverheid. ir Margot Lagendijk m.lagendijk@minaz.nl"

Transcriptie

1 Handout: Usability bij de Rijksoverheid ir Margot Lagendijk

2 Indeling Deze handout is bedoelt als achtergrond informatie en bevat naast de presentatie van het gastcollege een aantal aanvullende cases: 1. Inleiding Rijksoverheid 2. Inleiding en praktijk: usability bij de overheid 3. Cases: 1. Persona s 2. Rijksportaal 3. Rijksoverheid.nl 4. Digidoc 4. Werken in gebied van usability 5. Achtergrond informatie 2

3 Rijksoverheid 11 ministeries, maar circa 200 uitvoeringsorganisaties (o.a. Belastingdienst, Rijkswaterstaat, DJI, DUO) Circa medewerkers, ruim 75% in uitvoering Verspreid over veel locaties Onderdeel van de overheid, naast gemeentes, provincies, etc. Flink in beweging: Minder ministeries, minder medewerkers, minder locaties Meer gedeeld: facilitair, inkoop, ICT, personeelssysteem, etc. Minder soorten functies voor makkelijker onderling uitwisselen Meer standaardisatie (architectuur, bv NORA en MARIJ) Ambitie: 2017 volledig digitaal werken 3

4 Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Algemene Zaken is het kleinste ministerie (+/- 350 medewerkers) en bestaat uit de volgende onderdelen: Kabinet minister-president (KMP) Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Bureau Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR) Dienst Publiek en Communicatie (DPC) 4

5 Dienst Publiek en Communicatie (DPC) 5

6 Wat is specifiek aan werken bij de Rijksoverheid Politiek Belangen van alle Nederlanders behartigen Het is werk dat een bijdrage levert aan de maatschappij Elk ministerie is zelfstandig Specifieke regelgeving: Aanbestedingsregels Archiefwet Informatieplicht Toegankelijkheid (http://www.webrichtlijnen.nl/, open standaarden) 6

7 Digitaal 2017 Wat is het doel van Digitaal 2017: aantoonbare verbetering in kwaliteit van digitale overheidsinformatie en overheidsdienstverlening, met aandacht voor die mensen die (nog) minder digivaardig zijn; aanzienlijk minder administratieve lasten voor burgers; belangrijke efficiencywinsten binnen Rijksoverheid. Burgers en bedrijven verwachten ook dat de Rijksoverheid digitaal wordt Er is meer aandacht nodig voor de gebruiksvriendelijkheid van ICTvoorzieningen van de overheid. De wensen en het (zoek)gedrag van gebruikers behoren het uitgangspunt te zijn bij de ontwikkeling van de dienstverlening. 7

8 Denken vanuit de gebruiker? 8

9 Waarom doen we aan usability bij de overheid? Het waarom niet anders dan bij andere organisaties: Grotere productiviteit -> meer doen met minder mensen Minder fouten -> duur om te corrigeren, slecht imago Betere service en kwaliteit -> betrouwbaar zijn, geven waar mensen recht op hebben Kostenbesparing -> in een keer goed, geen verspilling belastinggeld Wel één verschil: geen verkoop of omzet verplichtingen 9

10 Wat doen we op gebied van usability? Verschilt erg per project en organisatieonderdelen, maar meest gebruikt : Usability testen/eyetracking Enquêtes/profielonderzoek Webanalytics Klankbordgroepen Prototyping Persona s Cardsort Customer Journeys Kern: pragmatisch, snelheid, meten weinig 10

11 Volwassenheid van de Rijksoverheid m.b.t. usability Nielsen heeft 8 stadia van usability volwassenheid: 1. Hostility Toward Usability 2. Developer-Centered Usability 3. Skunkworks Usability 4. Dedicated Usability Budget 5. Managed Usability 6. Systematic Usability Process 7. Integrated User-Centered Design 8. User-Driven Corporation 11

12 Ander model voor volwassenheid 12

13 Nog een ander model voor volwassenheid 13

14 Veranderingen in het werkveld zelf Usability -> User experience (UX) -> Customer experience (CX) Mobile, responsive, adaptive -> steeds meer devices Cross-channel en verschillende vormen van content Management raakt meer betrokken Meetbaar maken van usability/ux: SUS, metrics, KPI s Contextual design, design templates en ontwerpen door niet ontwerpers Andere ontwikkel methodes: agile, scrum, Lean UX -> andere rol en invulling van usability testen 14

15 Meetbaar maken UX metrics bestaat volgens Uxmatters.com uit 3 onderdelen: Maar je ziet ook steeds meer de Net promotor score: 15

16 SUS System Usability Scale: 1. I think that I would like to use this system frequently. 2. I found the system unnecessarily complex. 3. I thought the system was easy to use. 4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 5. I found the various functions in this system were well integrated. 6. I thought there was too much inconsistency in this system. 7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 8. I found the system very cumbersome to use. 9. I felt very confident using the system. 10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 16

17 Wat is de praktijk? 17

18 Wat is de praktijk (1/2)? Software wordt eerst aanbesteed/aangeschaft, daarna komen pas behoefte van gebruikers in beeld Gebruiksdoelen zijn meestal bedrijfsdoelen, gebruikers de stakeholders niet de echte eindgebruikers Weinig ervaring/expertise met betrekken eindgebruikers: Behoefteonderzoek is meestal vragen wat eindgebruikers willen hebben Nog vaak pas aan het eind van het proces: Gebruiks Acceptatie Test (GAT) wordt gezien een usabilitytest 18

19 Wat is de praktijk (2/2)? Eindgebruiker verdwijnt vaak als eerste als planning/budget krap wordt Aanpassen lijkt klein, maar kost heel veel inspanning Problemen worden als alleen maar cosmetisch gezien en gaan op backlog Wordt niet naar het geheel gekeken (Customer of User Experience / service design) Andere werelden/talen: techniek/it, (marketing)communicatie, de klant en UX-werkveld 19

20 Maar gelukkig ook Usability en UX meer op agenda, vooral bij uitvoeringsorganisaties en nu in Digitaal 2017 Meer aandacht kwaliteit en meten: kwaliteitsplannen, webprofielonderzoeken, gebruikerstevredenheidsonderzoeken Onderling kennisuitwisseling met intern leernetwerk UX Verder kijken dan alleen usability testen aan het eind: customer journeys bij DUO, Rijksportaal behoefte onderzoek bij rijksbrede intranet app s testen met prototypes (door)ontwikkeling van persona s opstellen usability uitgangspunten/principes 20

21 Ontwerp principes gov.uk 1. Start with needs (user needs not government needs) 2. Do less 3. Design with data 4. Do the hard work to make it simple 5. Iterate. Then iterate again. 6. Build for inclusion 7. Understand context 8. Build digital services, not websites 9. Be consistent, not uniform 10.Make things open: it makes things better https://www.gov.uk/design-principles https://userresearch.blog.gov.uk/ 21

22 Cases 1. Persona s Ontwikkeling van persona s binnen de Rijksoverheid 2. Rijksportaal Hoe je gebruikers kan betrekken in een bestuurlijk en technisch complex tijdens zowel project- als beheerfase 3. Rijksoverheid.nl Hoe je externe kan betrekken bij responsive maken website 4. Digidoc Hoe usability steeds eerder in het project komt 22

23 Case 1: Ontwikkeling van Persona s 23

24 Persona s zijn niet nieuw Persona s worden al enige tijd op verschillende manier gebruikt, begon al bij marketing en communicatie als ijkpersoon 24

25 Verschil in segmentatie: marketing vs persona s Marketing/communicatie: Leeftijd Geslacht Opleiding Afkomst Andere demografische gegevens Wordt gebruikt om te verkopen aan mensen Persona s: Gedrag Doelen Attitude Begrijpen hoe mensen de site echt gaan gebruiken 25

26 Waarvoor kan je persona s gebruiken? Ter inspiratie, bv door posters of een werkplek of leefomgeving voor persona in te richten Maken van scenario s Opstellen van use cases om te testen Werven van proefpersonen (b.v. bij een test 2 Karin s, 2 Simons en 1 Martine) Maken of herschrijven van content Opstellen verandertraject bij migratie Maken van documentatie Inrichten helpdesk Vraag/klacht beantwoording Bepalen van inzet communicatiemiddelen Prioritering functionaliteit 26

27 Persona s document management systeem (2007) Joeri: Beleidsmedewerker Ik vind het prettig als ik documenten de lijn in heb gestuurd: mijn taak zit er dan op Mina: Managementassistente Dankzij Digidoc ben ik niet afhankelijk van anderen voor informatie, maar kan ik anderen juist informeren Hans: Afdelingshoofd Ik moedig mijn werknemers aan om Digidoc te gebruiken. Zelf heb ik eigenlijk te weinig tijd om me goed in Digidoc te verdiepen, eerlijk gezegd omzeil ik Digidoc nog wel eens Arend: Adviseur / flexwerker Ik ga applicaties niet uitproberen, ik ben te ongeduldig en als het niet lukt zoek ik een andere weg Ellie: Beleidsondersteunend medewerker Als ik iets anders moet doen in Digidoc dan mijn dagelijkse werkzaamheden, ben ik bang dat ik dat verkeerd doe. 27

28 Persona s Digidoc 2 Bij vernieuwing van Digidoc andere persona s gebruikt, meer op rol, type werk gebaseerd: 1. Dossiertijger 2. Spelverdeler 3. Registrator 4. Parafeerder 5. Verzender 6. Zoeker 7. Omzeiler 8. Procesbewaker 28

29 Verschil tussen de persona s Digidoc1 (Joeri, Hans,..) Digidoc2 (Dossiertijger, omzeiler,..) Werkt goed bij ontwikkelen van applicatie/functionaliteit -> wat hebben mensen nodig 5 persona s waarvan 2-3 primair Vooral op soorten functies die mensen doen (werkzaamheden, rollen), minder op houding tov Digidoc Fictieve mensen -> neutraler Werkt prima bij communicatie, opleiding en implementatie -> hoe kunnen ze het gebruiken 8 persona s Mensen passen in meerdere opties: zowel zoeker als dossiertijger Mengeling van gedrag en rollen Echte medewerkers -> kans om gehele context mee te nemen 29

30 Persona s rijksoverheid.nl (2008) Sjoerd: Freelance Journalist Ik wil voor mijn werk graag rechtstreekse telefoonnummers van contactpersonen Simon: Betrokken burger Van de Rijksoverheid verwacht ik vooral concrete voorlichting, zoals op Postbus 51 Maarten: Medewerker Rechtswinkel Ik weet niet altijd bij welk ministerie ik bepaalde informatie kan vinden, dus ik zou graag in alle informatie tegelijk zoeken. Karin: Burger Veel informatie haal ik gewoon bij de gemeente of het buurtcentrum Martine: Consultant/ onderzoeker Ik kan nooit al die afkortingen van ministeries onthouden 30

31 Persona s P-Direkt P-Direkt is de organisatie die alle personeels gerelateerde zaken binnen de Rijksoverheid afhandelt: verlof, salaris, toeslagen, ouderschapsverlof, etc. Project gestart: gebruiker centraal 31

32 Persona s P-Direkt P-Direkt deelt persona s op twee manieren in: 1. Op basis van gedrag mbv Myer Briggs Type Indicator (MBTI) 2. Op basis van de houding ten opzichte van P-Direkt en het P-Direktportaal gedrag houding 32

33 Persona s P-Direkt 33

34 34

35 35

36 Case 2: Rijksportaal Rijksportaal is het intranet van de Rijksoverheid. Hoe we gebruikers betrekken is divers, oa: 1. Persona s 2. Card sort 3. Continu onderzoek en statistiek 4. Customer journey 36

37 Rijksportaal Rijksbrede intranet 9 departementen + shared services ruim 1 miljoen bezoeken per maand +/- 5 miljoen pageviews per maand 37

38 Doel Rijksportaal één rijksbreed intranet voor alle Rijksmedewerkers waar alle departementale intranetten naar toe migreren Eén rijksintranet: met je eigen startpagina met informatie van het departement waar je bij hoort met Rijksbrede informatie en diensten 38

39 Ieder ministerie zijn eigen intranet 39

40 40

41 41

42 Grootste uitdagingen Rijksportaal Hoe zorg je dat medewerkers geen informatie overload krijgen: hoeveelheid die aangeboden wordt (structuur en zoekmachine) inhoud en versiebeheer Hoe zorg je dat de gebruiker niet verdwijnt in de complexiteit: verschillende werelden: communicatie, informatievoorziening en IT complexe IT-architectuur complexe bestuurlijke omgeving decentrale content beheer verschil departementale informatie en rijksbrede informatie 42

43 Welke belangen spelen er? Beleid Business plaatsonafhankelijk werken ontkokerd concerngevoel Rijksoverheid bevorderen, generiek interdepartementaal samenwerken Gebruikers geschikt voor de taak gebruiksvriendelijk intuïtief alleen eigen onderdeel interessant kostenreductie verbeteren service self service zenden van informatie Beheer standaardisatie interoperabiliteit één (intranet) platform efficiënt beheer 43

44 Praktijk bij (door)ontwikkelen Verschillende werkplekken, technische omgevingen o.a. verschillende (versies van) browsers Generieke (basis) faciliteiten nodig o.a. single sign on, OTAP-straat, (functioneel)beheer, goede zoekmachine, opleidingen Is niet alleen een technisch project, veel aandacht nodig voor (redactie) processen, cultuur en content Veel afstemming, veel disciplines, veel organisaties, veel belangen 44

45 Hoe betrekken we gebruikers tijdens ontwikkeling? 45

46 Persona s Tjarda:Beleidsmedewerker Intranet is onmisbaar, maar contact met collega s zal altijd belangrijker zijn dan intranet Nina: Stafmedewerker en nieuw bij organisatie Ik zou graag via intranet mijn collega s beter leren kennen Wim: Manager Mijn belangrijkste informatie-bron zijn de wandelgangen en het koffieapparaat! Glenn: penitentiair inrichtingswerker Als ik iets wil weten, dan hoor ik het liever van iemand 46

47 Gestart met Prototyping (papier en electronisch) Usability testen Card sorts 47

48 Gebruikers betrekken in de beheerfase Webprofielonderzoek Webstatistiek Zoekwoorden analyse Review van de content Analyse van taalniveau van nieuws Card sorting en tree sorting i.v.m. herziening van de informatie architectuur Behoefteonderzoek 48

49 Wat is het webprofielonderzoek? Vast deel Variabel deel 49

50 Uit webprofielonderzoek Medewerkers geven mening over alles wat met Rijksportaal te maken heeft: zoek, navigatie, content, maar ook ervaring servicedesk, inloggen, niet up-todate informatie in Rijksadresgids, technische en performance problemen, etc. Vooral klachten over onvindbaarheid van informatie en slechte zoekmachine Redelijk vaak informatie van andere departementen te zien die niet voor henzelf is omdat de doelgroep niet goed staat en ook wordt veel oude informatie gevonden Er zijn verschillen per departement: BZ heeft veel hele specifieke content, AZ kijkt naar nieuws, SZW naar beleidsinformatie Veel mensen op zoek naar hele praktische zaken Onbekend met allerlei functionaliteiten en mogelijkheden 50

51 Wat doen we met de resultaten? Gerichte acties op specifieke problemen (b.v. zoekmachine, informatie architectuur, content) Uit de verschillende onderzoeken halen we de hoofdlijnen en geven die aan de departementen Communicatie naar de medewerkers over mogelijkheden Aanleiding voor doen behoefteonderzoek ivm: voor prioritering van nieuwe functionaliteit en doorontwikkeling schonen content informatieplan aanpassen informatie architectuur 51

52 Card sort Dendrogram: 52

53 Tree sort 53

54 Behoefteonderzoek aan de hand van Userlabs 44 deelnemers, in 6 sessies Vanuit hun eigen taken gekeken hoe een intranet daarin past Resultaat waren 5 hoofdtaken : Informatie / personen zoeken Inhoud plaatsen Nieuws lezen Praktische zaken regelen Samenwerken / kennis delen 54

55 55

56 56

57 Sociaal intranet Rijksportaal nog redelijk statisch, er is een roep om meer interactie. Maar voor welk doel willen we een sociaal intranet inzetten en wat zijn de randvoorwaarden? Desk research Interviews gebruikers en stakeholders Enquête Wat zien we bij het onderzoek: Gebeurd al van alles: Yammer, linkedin groepen, samenwerken via Sharepoint en Pleio, google docs, dropbox, Facebook Meest gebruikt om samen te werken: , bellen en fysiek overleg Grootste uitdaging zit in organisatiecultuur, niet in de middelen 57

58 CommunicatieRijk 58

59 Case 3: Rijksoverheid.nl 59

60 Probleem van Rijksoverheid voor gebruiker Rijksoverheid.nl geeft: informatie over wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen antwoord op vragen informatie over de regering en het kabinet Verschil overheid vs Rijksoverheid is niet duidelijk voor burgers Bestaan uit zeer veel organisatieonderdelen Hebben heel veel content en dossiers Mensen komen veelal indirect bij ons (zoekmachine, andere sites) Zeer grote en diverse doelgroep 60

61 Cijfers Rijksoverheid.nl Ongeveer 28 miljoen bezoeken per jaar -> per dag 17,8 miljoen bezoeken via Google 314 onderwerpen met daarin: nieuwsberichten 411 adressen externe links documenten/publicaties 1619 Vraag/antwoordcombinaties 2123 brochures nog meer pagina s via de ingang regering, ministeries 61

62 Cijfers Rijksoverheid.nl telefonisch contact contacten Totaal links naar Rijksoverheid.nl: rvo.nl officiële bekendmakingen 1993 viva.nl 491 rtlnieuws.nl 962 fiscaal journaal.nl 430 verkeerswereld.nl fok.nl 750 nos.nl nieuwstwitter.nl 936 ondernemersplein.nl 62

63 63

64 Persona s rijksoverheid.nl Sjoerd: Freelance Journalist Ik wil voor mijn werk graag rechtstreekse telefoonnummers van contactpersonen Simon: Betrokken burger Van de Rijksoverheid verwacht ik vooral concrete voorlichting, zoals op Postbus 51 Maarten: Medewerker Rechtswinkel Ik weet niet altijd bij welk ministerie ik bepaalde informatie kan vinden, dus ik zou graag in alle informatie tegelijk zoeken. Karin: Burger Veel informatie haal ik gewoon bij de gemeente of het buurtcentrum Martine: Consultant/ onderzoeker Ik kan nooit al die afkortingen van ministeries onthouden 64

65 65

66 Statistieken Templates Devices 66

67 Aanpak Visie over responsive design en rijksoverheid.nl Huisstijlgids als onderbouwing voor gemaakte keuzes, zoals bijvoorbeeld typografie, navigatie en afbeeldingen Twee workshops Met extern bureau en verschillende disciplines van DPC Hands-on: knippen, plakken en discussie Resultaat: uitgewerkte templates en draagvlak binnen de organisatie 67

68 Template Homepage 68

69 Template nieuwsbericht 69

70 Aanpak testen Crowdsourcend testen van templates Korte iteraties: wekelijks nieuwe en verbeterde templates Testen met: Devices Online tools Testen door: Externe front-end specialisten Interne ontwerpers en testers Testen via: Basecamp Online templates 70

71 Resultaten Veel kennis verzameld over dit onderwerp Visie en design patterns Vijftal templates in ontwikkeling, als voorwerk voor de overige 45 templates Interne draagvlak, met name de redactie Ervaring met crowdsourcen Maar het is ook heel, veel werk 71

72 Case 4: Digidoc Digidoc is een document- en workflowmanagement applicatie gestart bij Binnenlandse Zaken: Is het archief voor documenten, mail, etc Via Digidoc worden stukken officiële de lijn in te sturen om te (elektronisch) tekenen Documenten kan je delen om samen aan te werken Zoeken kan binnen alle openbare stukken Gaat ook om vervanging van een bestaande applicatie 72

73 ordeningsplan 73

74 74

75 Performance problemen bij opstarten Oplossing: communicatie door scherm toe te voegen bij het opstarten waarin je ziet waar Digidoc mee bezig is 75

76 Positief Zien waar een stuk is en heen gaat 76

77 Ook het kunnen zoeken 77

78 Hoe zijn gebruikers betrokken bij Digidoc? Project gestart in eerste instantie gebouwd zonder gebruikstesten Toen systeem er eenmaal was eerste test gedaan Testen van nieuwe functionaliteit voor livegang Ontwikkelen van persona s en prototype Bouw nieuw systeem met interaction designer, visual designer en usability testen Prototype ook gebruikt om te testen of het systeem goed genoeg was om in 1 keer in te voeren: eis = 80% van alle taken moet in een keer goed gaan of met minimale hulp Niet alleen BZK, maar SZW en Financiën hebben inmiddels ook Digidoc 78

79 Gebruikte persona s voor Digidoc Joeri: Beleidsmedewerker Ik vind het prettig als ik documenten de lijn in heb gestuurd: mijn taak zit er dan op Mina: Managementassistente Dankzij Digidoc ben ik niet afhankelijk van anderen voor informatie, maar kan ik anderen juist informeren Hans: Afdelingshoofd Ik moedig mijn werknemers aan om Digidoc te gebruiken. Zelf heb ik eigenlijk te weinig tijd om me goed in Digidoc te verdiepen, eerlijk gezegd omzeil ik Digidoc nog wel eens Arend: Adviseur / flexwerker Ik ga applicaties niet uitproberen, ik ben te ongeduldig en als het niet lukt zoek ik een andere weg Ellie: Beleidsondersteunend medewerker Als ik iets anders moet doen in Digidoc dan mijn dagelijkse werkzaamheden, ben ik bang dat ik dat verkeerd doe. 79

80 Prototype 80

81 81

82 Werken op gebied van usability? 82

83 Welke werkvelden zijn er? 83

84 Wat heb je nodig volgens Jared Spool 84

85 Werken bij de Rijksoverheid op gebied van usability? Begin ergens binnen de Rijksoverheid, vooral bij shared services of uitvoeringsorganisaties In 2014 ruim 4400 stagiaires Bijna geen specifieke functienamen in vacatures, let op termen als: web/communicatie adviseur functioneel beheerder of ontwerper informatie- of businessanalist Doe er usability/ux dingen bij, doe extra cursussen, lees over het vakgebied -> wees breed georiënteerd. en communiceer wat je doet en weet! Vacatures binnen UX te vinden op: en via linkedin.com, binnen de Rijksoverheid: Gratis onderzoeks rapport van NNGroup is te vinden op: nce_careers.pdf 85

86 Achtergrond informatie Webrichtlijnen: Chi-Nederland conferentie: Usability en overheid: Gov.uk: https://www.gov.uk/service-manual/start The usability professionals association: World usability day: HCI bibliography: Yahoo s design pattern library: Welie s pattern library: Box and arrows: Meten van usability: Human Factors international (certificering): Service design tools: 86

87 Achtergrond informatie: boeken Rosenfeld Media (zijn allemaal interessant en erg praktisch): Donald Norman: The Design of Everyday Things Steve Krug: Don't Make Me Think en Rocket surgery made easy Susan Weinschenk: 100 Things Every Designer Needs to Know About People Jakob Nielsen: Prioritizing Web Usability, Designing Web Usability Alan Cooper: The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity en About Face 3: The Essentials of Interaction Design Steve Mulder: The User Is Always Right: A Practical Guide to Creating and Using Personas for the Web Tom Tullis and Bill Albert Measuring the User Experience Rosenfeld & Morville: Information Architecture for the World Wide Web 87

88 88

89

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica. Usability. Marques Jan. Geismar Arno. Misonne Charlie 2012-2013

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica. Usability. Marques Jan. Geismar Arno. Misonne Charlie 2012-2013 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Marques Jan Geismar Arno Misonne Charlie 2012-2013 Voorwoord We hebben heel wat tijd besteed aan het opmaken van deze paper en het voorbereiden

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

De kunst van het weglaten. over het gebruik van User Experience Design binnen de Oracle Wereld. Auteur Ton Dumans

De kunst van het weglaten. over het gebruik van User Experience Design binnen de Oracle Wereld. Auteur Ton Dumans AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL811770400B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede De kunst van het weglaten over

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 Th em a : Verh a l en Verhalen Redactioneel Voorwoord Het thema van dit DREAMagazine is Verhalen. Verhalen hebben

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Onderzoek stage portfolio

Onderzoek stage portfolio Onderzoek stage portfolio Dorigo Smit Inleiding Het is nu Februari 2015 en we zijn nu op het punt aangekomen dat we over gaan naar fase 3. In deze fase gaan wij ons voorbereiden op onze stage. Een goede

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum Een onderzoek naar waarom de Scrummethode belangrijk is voor de Communicatie & Media Design student aan de Hogeschool Utrecht. Door F.A. Nijhof - 1620443

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Magazine. Nummer 4, 2007 ISSN: 1871-6393. Over Usabilityweb Magazine. 2 Een digitale informatiemaatschappij voor iedereen?

Magazine. Nummer 4, 2007 ISSN: 1871-6393. Over Usabilityweb Magazine. 2 Een digitale informatiemaatschappij voor iedereen? Magazine Nummer 4, 2007 ISSN: 1871-6393 2 Een digitale informatiemaatschappij voor iedereen? Harry Kleintjens 5 Gebruik webstatistieken om het online koopproces te verbeteren Simone Rodewijk 9 Ons kent

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Dit boek wordt uitgegeven in drie vormen:

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Basiscursus interaction design

Basiscursus interaction design Basiscursus interaction design Fragment uit het leerboek (basiscursus) Datum: 2014.11.15 versie: 1.0 Author: James M. Boekbinder uitgave van het team Interaction Design 2014 2015 ontwikkeld door James

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie