In dit nummer: Jaargang 12, nr. Beste lezer. Euroguidance k_now

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Jaargang 12, nr. Beste lezer. Euroguidance k_now"

Transcriptie

1 Jaargang 1, nr. In dit nummer: Euroguidance k_now LINK 3 ZOCO 4 Beste lezer In deze nieuwsbrief geven we u een stand van zaken van projecten, waarvan DBO promotor is of waaraan we als partner meewerken. Ook de reeds op stapel staande activiteiten komen aan bod. In de maanden september en oktober hebben we ZOCO en LINK, twee nieuwe projecten, opgestart. Hierover verneemt u verder in deze nieuwsbrief meer. website: Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan BRUSSEL Tel.: Fax: Verantwoordelijke uitgever: Katrien Bonneux De projecten Optie Vak_Werk en Optie Via_duct doorliepen de procedure tot validering. Dit stelt projecten in staat om bij het ESF-agentschap een derde fase aan te vragen en hun producten in te bedden in de mainstream. Het project BASTA! zit al in zijn derde fase en is volop bezig om de producten verder in het Vlaamse onderwijslandschap te verspreiden. Ook het Love project bezoekt dezer dagen veel Vlaamse scholen om hen kennis te laten maken met o.a. de Lob scan.

2 Binnen het K-Now project wordt volop gewerkt aan het vullen van de Kik-Ov dozen en worden er scholen bezocht om deel te nemen aan de outside the box methodiek. Het project Kickstart je toekomst! Is bezig met het maken van de toolbox voor de begeleiders en met het schrijven van de handwijzer voor schoolbeleid. Het ESF project WERK PRO-OPER werd op 10 oktober afgesloten met een exchange event. In de komende weken zullen foto s en de ontwikkelde materialen op de DBO website worden geplaatst. Het project Go4talent hield op oktober een opennetwerkdag waar opnieuw jongeren en scholen mochten schitteren met hun talenten. Ter afsluiting werden de projectscholen getrakteerd op een Talentenknipoog. Tekst en beeld vind je op de website. Voor het Euroguidance project staan er verschillende activiteiten op de kalender. Hierover vind je verder in deze editie meer informatie. Ook zullen we de komende maanden onze medewerking verlenen aan de evaluatie van het decreet leren en werken. Ik zou de collega's willen bedanken voor hun grote betrokkenheid en inzet van de afgelopen maanden. Ook nu ligt er weer heel veel werk op de plank. Ik ben er van overtuigd dat de collega s dit weer met veel enthousiasme zullen aanpakken. Kamiel, de paperassengids voor al je buitenlandplannen Behoud ik mijn kinderbijslag als ik in het buitenland ga studeren? Loopt mijn beroepsinschakelingstijd door wanneer ik over de grens vrijwilligerswerk doe? Waar betaal ik belastingen als ik tijdelijk in het buitenland werk? Het antwoord op deze en heel wat andere vragen vind je op Kamiel.info. Kamiel is er voor jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die voor studies, een stage, een tijdelijke job of vrijwilligerswerk naar het buitenland trekken. Hij kwam er op initiatief van het Platform Kleurrijk Vlaanderen bestaande uit AFS Interculturele Programma s, EPOS vzw, Euroguidance Vlaanderen, Flanders Knowledge Area vzw, JINT vzw, ngo-federatie, de VDAB- Eures diensten, VLIR-UOS en het 4de pijlersteunpunt. Afgelopen zomer kreeg Kamiel een grondige update en restyling. Check de nieuwe Kamiel op Katrien Bonneux Voorzitter vzw EPON EUROGUIDANCE Go Strange op 16/11 in het ICC Gent Ben je tussen 14 en 30 jaar oud? Zin om richting buitenland te trekken voor studies, een stage, taalcursus, vrijwilligerswerk, kamp, uitwisseling of (vakantie)job? Kom dan naar de Go Strange infobeurs op zaterdag 16 november in het ICC Gent! Go Strange is de enige infobeurs in Vlaanderen waar je alle organisaties ontmoet die jou met je plannen op weg helpen. Je kan er ook terecht voor heel wat infosessies en verhalen van jongeren, die eerder op internationaal avontuur trokken. Zoek je info over één specifiek land? Op de landenmarkt ontmoet je buitenlandse jongeren die je informeren over leven, wonen en studeren in hun land. Go Strange wordt slechts één keer om de twee jaar georganiseerd. Mis deze kans dus niet! Binnenkort zijn er opnieuw gratis KIK-OVkoffers ter beschikking dankzij de inbreng van meer dan 30 kunststofverwerkende en recyclagebedrijven en de inzet van vele anderen. Het vullen van de KIK-OV-koffer gaat onverminderd voort. Aan de hand van speciaal uitgekozen producten in een koffer wil het k_now-project de mogelijkheden van de nieuwe materialen en zijn verwerkingstechnieken duiden. Veel toepassingen, van de eenvoudigste tot de meest moderne, komen erin voor. Boeiende actuele kunststofproducten, templates, recyclagespel, beproevingsmateriaal en zoveel meer worden zo in Vlaamse klassen gebracht om te gebruiken tijdens de lessen technologie, chemie en fysica en/of natuurwetenschappen, maatschappelijke vorming,... In plaats van de 4 GB aan informatie in de vorige koffer bevat deze koffer een usb-stick van 16 GB. Dus veel extra informatie meestal dadelijk bruikbaar voor de lessen. Je leest er alles over op Jaargang 1, november 013

3 Kerngedachte Al lopen er wel diverse partnerschappen tussen bedrijven en scholen, vaak berusten zij op zeer tijdelijke samenwerkingen die snel terug verdwijnen. Doorgaans beschikken veel onderwijsinstellingen niet over de juiste expertise om duurzaam verankerde samenwerkingen met regionale bedrijven op het getouw te zetten. De samenwerking onderwijs arbeidsmarkt neemt aan belang toe. Met dit project willen we zowel scholen als bedrijven hierin ondersteunen. Doelgroep Jongeren, ongeacht de onderwijsvorm of onderwijsniveau (aso, tso, bso, dbso, buso, hbo5, cvo, ) die aan de vooravond staan van hun transitie naar de arbeidsmarkt, vormen de centrale doelgroep. Een superkoffer met waardevolle informatie voor leraren, instructeurs en mentoren op de werkplek. Het gebruiken van de producten aan de hand van de interessante handleidingen is echt de moeite waard! De handleiding en het recyclagespel werden samengesteld door drie laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding KHLim, campus Diepenbeek, met advies van experten. Het geheel werd een bundeling van boeiende verhaalideeën, geïllustreerd met actuele foto s en films. De diverse aspecten en interessante weetjes van moderne kunststofproducten zullen de boeiende leidraad vormen doorheen de handleidingen. De scholen ingeschreven voor het Outside the box - project ontvangen deze koffer automatisch en ze krijgen zelfs nog wat extra. Hun leerlingen, die aan het Outside the box -project deelnemen, worden uitgenodigd op een gratis peer review (incl. reis, maaltijden en ontspanning) met buitenlandse jongerendelegaties uit Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland en het gratis exchange event nine - nine fourteen (incl. reis, dagactiviteiten maaltijden). Ideale momenten om hun kennis Engels in de praktijk brengen. Valentin Moesen en Gerda Greunlinx Lokale Initiatieven (die leiden tot) NetwerkKracht (LINK) Onderwijs en bedrijfsleven moeten samen mensen opleiden en hebben elkaar daarbij hard nodig. Doelstellingen We ontwikkelen instrumenten om directies en bedrijfsleiders te ondersteunen die met lokale bedrijven een duurzaam partnerschap ten gunste van de jongeren wensen uit te bouwen. Dit project wil heel concreet stappenplannen ontwikkelen via zogenaamde customer journeys. Een customer journey is een methodiek om het traject dat een bedrijf aflegt in zijn relatie/partnerschap tot een onderwijsinstelling te visualiseren. Dit om duurzame en kwalitatieve win-win partnerschappen met regionale bedrijven aan te gaan en deze te onderhouden. We willen aandacht besteden aan zowel verschillende types van mogelijke bedrijven (bv. grote bedrijven, KMO s, eenmanszaken, ) als aan verschillende types van mogelijke samenwerkingsscenario s, bv. samenwerking n.a.v. stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken, gebruik van infrastructuur, mogelijkheden om opleidingen te volgen. Een ondersteunende handleiding met afgeleide versterkende tools, brengt diverse mogelijke trajecten om bruggen te slaan tussen twee aparte werelden met een diverse cultuur (onderwijsveld bedrijfswereld) in kaart. Binnen dit project wordt onderzocht welke de behoeften, wensen en waarden van de verantwoordelijken zijn en de mogelijke communicatiewegen waarop ze kunnen worden benaderd. Concreet is het de bedoeling dat scholen inzicht verwerven in wat bedrijven willen en kunnen aanbieden, wat hun intenties zijn, wat hun expertisegraad is, hoe bedrijven denken en omgaan met hun diensten. Uiteindelijk willen we tot partnerschappen komen die een win- win situatie creëren waarbij tweerichtingsverkeer wordt nagestreefd, een duurzamer karakter hebben, via een systematische Jaargang1, november 013 3

4 aanpak tot stand komen en meer consistent in de regionale context worden ingezet. Dit maakt mogelijk dat bedrijven kunnen inspelen op het studieaanbod van de scholen en een duurzame samenwerking tussen school en bedrijf ontstaat. Acties bestaande tools en concrete voorbeelden, die in de praktijk hun nut reeds hebben bewezen, inventariseren; diverse types van mogelijke bedrijven opstellen: wat zijn hun noden / opportuniteiten? een aantal typerende customer journeys opzetten die worden afgetoetst met de doelgroep, waarbij de geleverde feedback kansen biedt tot bijsturingen; helder afgelijnde types van bedrijven en uitgewerkte trajecten worden aan elkaar gelinkt, waardoor onderwijsinstellingen in staat worden gesteld voor een specifieke doelgroep het best passende traject te selecteren; ontwikkelen van een ondersteunende handleiding of toolbook waardoor scholen in staat worden gesteld om de customer journeys in de praktijk toe te passen en relaties/partnerschappen met bedrijven te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op Human Centred Design. Partnerschap De Dienst Beroepsopleiding is de promotor van het project en is een partnerschap aangegaan met Flanders InShape Flanders InShape vzw is het Vlaamse kenniscentrum voor design in innovatie, opgericht door en voor de Vlaamse Industrie. Kader ESF-OPROEP INNOVATIE OPROEPNUMMER 4 Ronde III 01 PRIORITEIT 4 Projectnummer 4377 Looptijd 01 oktober september 015 Projectverantwoordelijke Franz Pieters of Ik heb 10 jaar lang mijn zieke bejaarde moeder verzorgd en nu wil ik wel een job in de zorgsector. Kan ik mijn ervaring gebruiken om studieduurverkorting te krijgen? Ik heb vroeger Verzorging en Jeugd- en gehandicaptenzorg gestudeerd en heb daarna 10 jaar in een tehuis niet-werkenden gewerkt bij personen met een verstandelijke beperking. Hoe kan ik mijn ervaring inzetten in een opleiding zorgkundige? Dit zijn maar een paar uitspraken van personen die zich aanmelden bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO s). Het herkennen en erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) en geven van vrijstelling voor delen van een opleiding worden in het volwassenonderwijs op verschillende manieren ingevuld. Om de CVO s te ondersteunen om op een gestandaardiseerde, kwalitatieve manier een EVC-procedure uit te voeren werd op 1 september 013 het ESF-project ZOrgCOmpetent (ZOCO) opgestart. De Dienst Beroepsopleiding als promotor van het project werkt hiervoor gedurende twee jaar samen met vier Centra voor Volwassenenonderwijs en de VDAB. Door de groeiende zorgvraag is voldoende, goed opgeleid zorgpersoneel nodig. Alhoewel de instroom in zorgopleidingen reeds verhoogd is, toch blijft er in alle zorgorganisaties nood aan meer werkkrachten. Enerzijds wil dit project inspelen op zowel een verhoogde uitstroom van afgestudeerden, als een betere doorstroom van logistiek assistent naar verzorgende en van verzorgende naar zorgkundige. Anderzijds willen we met dit project de beschikbare middelen efficiënt inzetten, zodat personen die reeds bepaalde competenties bezitten, de mogelijkheid krijgen om deze te laten erkennen en via een verkorte opleidingsduur tot een snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te komen. Door te zorgen voor een goede toeleiding van werkzoekenden via de VDAB en van geïnteresseerde kandidaat-cursisten via de CVO s, willen we de zij-instroom verhogen en de doorstroom garanderen door o.a. een goede screening van de kandidaten. De procedure zal zó ontwikkelend worden, dat hij bruikbaar is voor alle opleidingen in de CVO s. Alle ontwikkelde producten moeten in essentie kunnen getransfereerd worden naar andere opleidingen in het volwassenenonderwijs. Om de CVO s te ondersteunen in het geven van studieduurverkorting via EVC worden in het project 4 Jaargang 1, november 013

5 ZOCO volgende tools ontwikkeld: een gestandaardiseerde EVC-procedure met een elektronische tool die gebruikt kan worden door alle CVO s/ docenten bestaande uit: o een assessmentmethodiek; o een handleiding voor de assessor; o een portfoliomethodiek een draaiboek/handboek voor de implementatie van een kwaliteitsvol en gestandaardiseerd EVC-beleid voor de bedoelde opleidingen in de CVO s een toeleidings- en begeleidingsmethodiek (in samenwerking met VDAB) een methodiek waarbij personen, die geen volledige gelijkwaardigheid van hun diploma verpleegkunde/ verzorging krijgen, kunnen toegeleid worden naar een zorgopleiding binnen het volwassenonderwijs (in samenwerking met AKOV(NARIC) en VDAB). een overlegplatform oprichten en afsprakenkader maken voor: o het werken met de EVC-procedure; o geven van vrijstellingen op basis van EVC; o organiseren van assessment op de werkvloer. Wenst u meer informatie over het project? Contacteer Georges Van Damme of zie en.htm ZoCo Jaargang1, november 013 5

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin 1 Bijlagen 2 Bijlage 1 - protocolovereenkomst Protocolovereenkomst tussen VDAB Centrum

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 9000 19 GENT - nummer 1 3 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Openingsbijeenkomst Expertisecentrum Beroepsonderwijs Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Toespraak Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Utrecht, 8

Nadere informatie

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Centrum voor Taal en Migratie Steunpunt Nederlands als Tweede Taal TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Voorgelegd aan Vlaamse

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

WERK PRO-OPER WERK PRO-OPER. Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen

WERK PRO-OPER WERK PRO-OPER. Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen WERK PRO-OPER Samen - werkplekleren - professionaliseren WERK PRO-OPER Werkplekleren binnen productie-gerelateerde opleidingen Inhoudsopgave Inleidend woord over de opbouw Stappenplan Checklist Werkplekleren

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

4. Communicatie & Werving

4. Communicatie & Werving 4. Communicatie & Werving Producten voorlichting en werving 1. Inventarisatie voorlichting en werving. 2. Evaluatie en analyse van de inventarisatie. 3. Communicatie en wervingsactiviteiten EVC3. Opzet

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie