GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen"

Transcriptie

1 GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen mei 2010 Opendeurdag sprookjesbos op zondag 2 mei Met belgerinkel naar de winkel van 8 mei tot 12 juni Gemeentehuis gesloten op 13, 14 en 24 mei gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo

2 WETENSWAARD Jubilarissen van de maand Gouden bruiloften 4/5 Sooi Lenaerts en Angèle Matheussen Olenseweg Oosterwijk 7/5 Nand Van de Velde en Gemma Korthoudt Zoerleberg Zoerle-Parwijs 10/5 Aloys Besselink en Mit Bakker Stippelberg Heultje 21/5 Jef De Cock en Hilda Willems Stippelberg Zoerle-Parwijs 21/5 Albert Laenen en Linda Aerts Industrieweg Heultje 25/5 Jan Palinckx en Josée Van Weert Rodekruisstraat Westerlo 28/5 Willy Mertens en Anna Turelinckx Nieuwebaan Voortkapel Diamanten bruiloften 4/5 Louis Van Meensel en Maria Verwimp de Merodedreef Westerlo 17/5 Sooi D Joos en Ivonne Mertens Elf-Julilaan Tongerlo Van harte proficiat aan alle jubilarissen. Nieuw gratis telefoonnummer voor personen met een handicap: De directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheid heeft een nieuw gratis groen nummer. Personen met een handicap kunnen bij het contactcenter terecht met vragen over hun rechten, hun aanvragen en de stand van zaken van hun dossier. Het nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur. Help De Marktvrienden en spijs je kas Tijdens de woensdagmarkt kunnen marktbezoekers in de lokalen van de scouts en de chiro in de Guldensporenlaan terecht voor een drankje en een hapje. De Marktvrienden zijn op zoek naar verenigingen die willen helpen met het bedienen van de bezoekers. Je krijgt een vergoeding die volledig naar het kasgeld van je vereniging gaat. De Marktvrienden is een organisatie van De Zalige Zonde, Het Westelhof en Den Anker. De Marktvrienden - Yasmine Herdenking Bevrijdingsdag op zaterdag 8 mei Op zaterdag 8 mei herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om 15 uur is er een eucharistieviering in de kerk van Westerlo. Nadien vindt er een bloemenhulde plaats aan het Monument van de gesneuvelden op de Grote Markt en aan het Monument van de politieke gevangenen in de Nieuwstraat. Als eerbetoon kan je die dag de Belgische driekleur uithangen. Hulp nodig met de belastingbrief? De Federale Overheidsdienst Financiën helpt graag bij het invullen van je belastingbrief. Je kan daarvoor elke dag van 9 tot uur terecht bij het belastingkantoor in de Belgiëlaan 31 in Herentals. Er zijn ook zitdagen in Heultje en Westerlo, telkens van 9 tot uur en van 13 tot 14 uur. Ook het ACW en de KWB organiseren deze en volgende maand zulke zitdagen. wo 19 mei vr 21 mei di 25 mei di 25 mei vr 28 mei za 29 mei za 5 juni di 8 juni za 12 juni di 22 juni za 26 juni Van D-day tot Berlijn: de bevrijding in kleur (dvd) de Merodezaal Heultjedorp 1 - ACW Ontmoetingsc. Zoerle-Parwijs - ACW KWB-lokaal Oosterwijk - ACW FOD Financiën Polderstraat 1 Westerlo de Merodezaal Heultjedorp 1 Heultje gildenhuis Westerlo - ACW en KWB polyvalente zaal Voortkapel - ACW FOD Financiën Polderstraat 1 Westerlo parochiezaal Tongerlo - ACW FOD Financiën Polderstraat 1 Westerlo De Biehal Oevel - ACW Breng alle documenten mee die kunnen helpen bij de aangifte zoals inkomstenfiches, aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing en betalingsbewijzen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden laten het best hun partner op voorhand de aangifte ondertekenen. Je aangifte wordt onmiddellijk via Tax-on-web ingevuld. Belasting- en beleggingsgids 2010 contactcenter FOD Financiën mei 2010

3 VACATURE WOORD VOORAF Vacature diensthoofd werken in eigen beheer en onderhoudswerken - A1a-A3a Voor de afdeling grondgebiedzaken (technische diensten) zoekt het gemeentebestuur een diensthoofd werken in eigen beheer en onderhoudswerken. Het gaat over een voltijdse statutaire betrekking. Taken organisatie van de dienst werken in eigen beheer en onderhoudswerken l opmaak planning en coördinatie van de werkzaamheden l opvolging van kleinere uitbestede werken l verantwoordelijk voor de aankopen en de nacalculatie l lid van het managementteam Voorwaarden ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma universitair onderwijs, ofwel een diploma hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs l slagen voor een selectieprocedure Hoe solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met cv en een kopie van het vereiste diploma ten laatste op 12 mei aangetekend naar het gemeentebestuur, Boerenkrijglaan Westerlo. personeelsdienst gemeentehuis gemeentesecretaris - > actueel > vacatures Spaar dopjes voor blindengeleidehonden Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden bekostigt de opleiding van blindegeleidehonden. Je kan het centrum steunen door plastic schroefdopjes van drankflessen zoals van mineraal- of spuitwater, frisdrank, melk en fruitsap te verzamelen en binnen te brengen op het IOK-containerpark in de Oevelse dreef in Tongerlo. De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verkocht. Schroefdopjes van detergenten, zeepproducten of oliën en deksels van plastic of andere materialen worden niet aanvaard. beste We worden met zijn allen ouder en leven langer. In 2060 zal een persoon op vier ouder zijn dan zestig. En de senioren van vandaag zijn een diverse doelgroep ouderen met eigen vragen, eigen zorgen en eigen verzuchtingen. De hedendaagse senior hoeft zich ondanks de angstaanjagende berichten over de pensioenproblematiek of de tekorten in de gezondheidssector niet te verbergen! Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60 % van de Vlaamse ouderen in de dagelijkse bezigheden niet gehinderd wordt door een of andere fysieke beperking. Ze zijn nog actief als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwillige verzorger in een rusthuis of als een nuttige pion in het verenigingsleven. Ze doorkruisen al fietsend en al wandelend de natuur en willen ook op het internet hun mannetje staan onder het motto levenslang leren, een van de vele cursussen voor senioren. Ze genieten van de vrije tijd die al te vaak tijdens hun actieve beroepsperiode achterwege bleef. Actie en avontuur zijn uitdagingen voor de hedendaagse senior! Als oudervriendelijke gemeente moeten we de dienstverlening voor zorgbehoevende senioren ondersteunen en helpen uitbouwen. De grotere vraag om thuiszorg met verschillende facetten moet door de lokale overheid gesteund worden. De nood aan informatie, signalen en doorverwijzing moet via diverse sociale diensten aan de man gebracht worden. En ondanks de vraag om zolang mogelijk zelfstandig te wonen, blijft de bouw van een nieuw woonzorgcentrum noodzakelijk. In Westerlo moet het goed en aangenaam blijven om oud te worden. De eenendertig 95-plussers en de drie eeuwelingen die we momenteel rijk zijn mogen ons daarbij tot voorbeeld strekken! Maurice Van Hemelen schepen van personeel, onderwijs, sociale zaken, gelijke kansen, senioren en huisvesting mei

4 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE Uit de gemeenteraad van 29 maart 2010 en de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van maart Er stonden 15 punten op de agenda van de gemeenteraad. Heel wat bewoners uit Heultje volgden de gemeenteraad om te horen wat er over de milieuvergunningsaanvraag van Hegrola beslist was. De gemeenteraad bestaat uit 27 leden: vier van Groep Eenheid, drie van Vlaams Belang, een van Open VLD, een van Groen! en achttien van CD&V. Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitter-schepen. In maart behandelden ze 227 agendapunten op vijf vergaderingen. Loodsen Kamp A Britselaan Oosterwijk In afwachting van een plan voor Kamp A krijgt de gemeente vier loodsen in het militaire domein in de Britselaan in concessie. KFC Oosterzonen en ponyclub Stenen Heide Ruiters willen de loodsen gebruiken voor trainingen, aquariumvereniging Gracilis voor de opslag van materiaal. Woonzorgcentrum Parel der Kempen Het OCMW is van plan om tussen het huidige rusthuis en het huidige vredegerecht in de Verlorenkost in Westerlo een nieuw woonzorgcentrum te bouwen. Die grond is eigendom van de gemeente. De gemeente staat de grond kosteloos af aan het OCMW. Het is de bedoeling dat de bouwwerken starten in Bebouwde kom Oevel uitgebreid De bebouwde kom van Oevel wordt aan de kant van de Mechelsestraat een stukje groter. Ze begint nu aan de dorpsgrens met Oosterwijk. De uitbreiding kwam er na een vraag van inwoners van de Mechelsestraat om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er wordt ook een asverschuiving aangelegd ter hoogte van huisnummer 76. Geen zwaar vrachtverkeer meer in Leistraat Tongerlo en Groenstraat Voortkapel Na onderzoek door het verkeerscomité en het college gaat de gemeenteraad in op vragen van bewoners van de Leistraat in Tongerlo en de Groenstraat in Voortkapel. In beide straten vroegen de bewoners om het doorgaand vrachtverkeer in de straat te verbieden. Zware vrachtwagens zijn er niet meer welkom. Ongunstig advies milieuvergunning Hegrola De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hebben een ongunstig advies gegeven over de aanvraag voor een milieuvergunning door de firma Hegrola. Die adviezen gaan nu naar de bestendige deputatie van de provincie. Die moet een beslissing nemen over de aanvraag. Tijdens de gemeenteraad kwamen heel wat buurtbewoners langs om hun ongerustheid over de aanvraag te laten weten. De firma Hegrola uit de Industrieweg in Heultje heeft zich gespecialiseerd in wegenbouw en leidingwerken. Verder maken ze cementgebonden materialen voor de wegenbouw en recycleren ze bouwpuin. Om de activiteiten van de firma uit te breiden vroegen ze een aanpassing van hun huidige milieuvergunning aan. Tijdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente een infovergadering waarop de firma haar plannen uitlegde en waarbij de omwonenden vragen konden stellen. Heel wat omwonenden waren bijzonder ongerust. Er kwamen dan ook 259 bezwaren binnen. In haar advies aan de provincie zegt het college van burgemeester en schepenen dat de uitbreiding van de firma het ruimtelijk draagvlak van de omgeving overschrijdt. De firma ligt immers aan de rand van de woonzone van Heultje. Ook vindt het college dat het transport, de opslag en de verwerking van bijvoorbeeld zinkassen en teerhoudend asfalt ernstige risico s kan hebben voor mens en milieu. Stofhinder is niet te vermijden en de woonzone ligt ten noordoosten van het bedrijf bij de overheersende zuidwestenwind Jeugdbeleidsplan Om de drie jaar maakt een stuurgroep van de jeugdraad een nieuw jeugdbeleidsplan. De stuurgroep kwam in februari een eerste keer samen. In het jeugdbeleidsplan staan de acties en projecten van de gemeente voor de kinderen en jongeren van Westerlo. BMX-parcours bij Sporta Sporta heeft van de gemeente een gunstig advies gekregen voor de aanleg van een BMX-parcours achter de atletiekpiste. De baan moet 350 meter lang worden. De BMX ers starten op een heuvel, verder telt het parcours heel wat bochten. Sporta heeft ook nog een milieuvergunning nodig vooraleer de aanleg kan starten. 4 mei 2010

5 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE KVC Westerlo eerste Fair Trade voetbalclub van Eerste Klasse komen. Ondertussen staan er zonnepanelen op het dak van het Veiligheidscentrum. Die zonnepanelen zijn een gift van de firma Kaneka uit Oevel. Project zwerfkatten Onze gemeente wil het probleem van de zwerfkatten blijven aanpakken en heeft daarom een overeenkomst met enkele Westelse dierenartsen. Vooraf aan het bezoek aan een van de deelnemende dierenartsen kom je langs bij de milieudienst op het gemeentehuis voor een toelating. Je kan ook een kattenkooi lenen om de zwerfkat te vangen. De kooi is gratis, je moet wel een waarborg geven van 15 euro. Op de persconferentie kregen de voetballers van KVC Westerlo een eerlijk ontbijt geserveerd. KVC Westerlo is de eerste voetbalploeg in Eerste Klasse die zichzelf een fairtradevoetbalploeg mag noemen. Op vraag van de gemeente engageerde de vereniging zich om van een aantal producten in haar horeca-afdeling voortaan de fairtradeversie aan te bieden. Zo schenken ze in de kantine voortaan sinaasappelsap en worldshake van Oxfam en ook voor koffie en andere warme dranken komt er verandering. Ook voor KVC Westerlo is sociaal engagement geen holle slogan. Een groot spandoek aan het stadion toont de inspanningen van de gemeente en de club. Fair Trade Gemeente is een titel die aangeeft dat die gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook echt werk van maken. Naast de gemeente en KVC Westerlo zijn al vijftig organisaties, bedrijven, horecazaken en winkels toegetreden tot de actie. Een Fair Trade Stuurgroep zorgt voor de opvolging van de zes criteria waaraan de organisaties moeten voldoen. De stuurgroep spreekt nieuwe partners aan, ondersteunt de huidige partners, zet acties op en zorgt ervoor dat de gemeente voldoende acties onderneemt om een echte Fair Trade Gemeente te zijn. Westerlo is dat sinds Zonnepanelen op daken Natuurpunt en de firma Linea Trovata hebben de gemeentebesturen opgeroepen om hun daken ter beschikking te stellen om er gratis zonnepanelen op te zetten. Het college heeft interesse voor deze actie en heeft aan de technische dienst gevraagd om te onderzoeken welke daken er voor in aanmerking kunnen Tijdens de operatie maakt de dierenarts een inkeping in het rechteroor van de zwerfkat. Dat is de enige efficiënte manier om gesteriliseerde zwerfkatten te herkennen zonder misverstanden. Na de ingreep laat je de zwerfkat terug in vrijheid op de plaats van de vangst. Een voorwaarde is wel dat de zwerfkatten na de behandeling eten blijven krijgen. Je kan meehelpen aan een beter lot voor alle katten, in het bijzonder de zwerfkatten. Tussen de echt verwilderde katten zwerven ook jongen van huiskatten. De beste maatregel is jouw kat onvruchtbaar laten maken. Het steriliseren van je kater of kattin biedt bovendien voor het dier zelf voordelen. Een gesteriliseerde kat heeft minder kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren en etterige baarmoederontstekingen. Katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer de behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Rustige katten die minder zwerven lopen dan ook minder kans op verkeersongevallen of op besmettelijke ziekten, zoals kattenaids. En ook voor de woonbuurt wordt het aangenamer: gesteriliseerde katers geven immers geen nachtconcerten, ze veroorzaken minder stankoverlast in de buurt en vallen de kat van de buren niet meer lastig! De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 april om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent van harte welkom. De vergaderingen van het college gebeuren achter gesloten deuren. De verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vind je in de rubriek besturen op www. westerlo.be. mei

6 ZIEKENWAGENS KLAAR VOOR UITBREIDING PERMANENTIE De ziekenwagendienst is een onderdeel van de brandweer van Westerlo. De verhuis naar het Veiligheidscentrum opent nieuwe mogelijkheden. Gemeente plant uitbreiding permanentie ziekenwagendienst De verhuis naar het Veiligheidscentrum De Marly opent nieuwe mogelijkheden voor de uitbouw van de permanentie door de ziekenwagendienst van de brandweer. Mits enkele kleine aanpassingen is er in het gebouw ruimte voor slaapruimte, sanitair en eetgelegenheid zodat ambulanciers er altijd kunnen klaarstaan voor oproepen van mensen in nood. Hoe verloopt de permanentie nu? Overdag tijdens de week en in het weekend is er al een permanentie in het Veiligheidscentrum. Bij dringende oproepen s avonds en s nachts vertrekken de ambulanciers van de ziekenwagens van bij hun thuis snel naar het Veiligheidscentrum om de ziekenwagen op te halen. Dat systeem verloopt goed, maar uiteraard gaat er s avonds en s nachts soms kostbare tijd over. Daarom kiest de 100-centrale er vaak voor om een ziekenwagen op te roepen die sneller kan vertrekken. Een permanente ploeg op het Veiligheidscentrum zou de dienstverlening s avonds en s nachts grondig kunnen verbeteren. De ambulanciers kunnen dan onmiddellijk vertrekken. In noodgevallen telt immers elke seconde! Uitbreiding weekendpermanentie In een eerste fase gaan we in het Veiligheidscentrum ook een permanentie organiseren van zaterdag 7 uur tot zondag 19 uur in plaats van enkel overdag. Tijdens die periode moeten er altijd twee ambulanciers klaarstaan. Daarna in stappen zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 Als die weekendpermanentie positief geëvalueerd wordt, dan is het de bedoeling om geleidelijk aan over te stappen naar een volledige permanentie, zeven dagen op zeven. Maar daar zijn ook meer ambulanciers voor nodig. De ambulanciers krijgen voortaan een vergoeding in functie van hun dienst. De manschappen krijgen ook een vergoeding als ze thuis of in de kazerne op een oproep wachten. Een totale permanentie en een betere vergoeding kost de gemeente euro per jaar. brandweer Westerlo Veiligheidscentrum De Marly de Merodedreef 13 noodnummer 112 niet-dringende interventies mei 2010

7 TEWERKSTELLING IN WESTERLO Er is weer hoop voor de werknemers van Carrefour Welke instrumenten heeft de gemeente om ervoor te zorgen dat bedrijven open blijven? De gemeente heeft enkele instrumenten om ervoor te zorgen dat bedrijven open blijven. Een goede weginfrastuctuur, de aanleg van lokale bedrijventerreinen, goed overleg tussen gemeente, inwoners en bedrijven over de ontwikkelingskansen van bedrijven en steun aan bedrijven die in de gemeente willen investeren kan ervoor zorgen dat bedrijven werkgelegenheid aanbieden in de gemeente. Maar werkgelegenheid en een goed investeringsklimaat zijn uiteraard nog meer afhankelijk van de globale economische wetmatigheden van vraag en aanbod. Bij de vestiging van Carrefour in Voortkapel werken honderdtwintig mensen. Het is daarmee een van de grootste verschaffers van werkgelegenheid in de gemeente. De werknemers van Carrefour en van alle andere bedrijven in de gemeente mogen alvast rekenen op de morele steun van de gemeente! Samen duimen we ervoor dat de werkgelegenheid behouden blijft. Niet-werkende werkzoekenden in Westerlo cijfers van maart 2001 tot maart 2010 Bij de vestiging van Carrefour in Voortkapel werken honderdtwintig mensen. Het is daarmee een van de grootste verschaffers van werkgelegenheid in de buurt. De economische crisis speelt zich ook dicht bij ons af Ook Westerlo ontsnapt niet aan de economische crisis. Vorig jaar waren het onder andere de werknemers van DAF Trucks Vlaanderen uit Oevel die lange tijd in onzekerheid leefden over de toekomst van hun job. En in de eerste helft van dit jaar ging heel wat aandacht naar de werknemers van de Carrefour van Voortkapel. De directie had immers besloten om heel wat winkels, waaronder die van Voortkapel, te sluiten. Begin april kwam er weer wat hoop toen bekend geraakte dat de beslissing om te sluiten nog omgebogen kan worden. Het personeel haalt opgelucht adem maar blijft voorzichtig. aantal mannen vrouwen De cijfers uit deze tabel komen van de website van de VDAB. Op > cijfers vind je nog meer gegevens over tewerkstelling en werkloosheid in de gemeente. mei

8 WANDELEN EN FIETSEN IN WESTERLO Paaltjes beschermen bomen Beeltjensdreef Om de bomen in de Beeltjensdreef opnieuw gezond te maken, worden in de komende weken aan beide zijden van de dreef paaltjes geplaatst. De paaltjes komen in de dreef tussen de ingang van de straat Kasteelpark en de bareel aan de Papedreef. Kwart miljoen fietsers aan de abdij De jongste jaren is het fietsverkeer in de provincie Antwerpen met 6 % gestegen. Dat blijkt uit tellingen van Toerisme Provincie Antwerpen bij een tiental fietsknooppunten. Een van de drukst bereden fietspaden van de provincie ligt in onze gemeente. Op het fietspad in de Oevelse dreef naast de abdij van Tongerlo passeerden vorig jaar maar liefst fietsers! De provincie telt er het aantal fietsers met een tellus op het fietspad. De rechthoekige groen-witte borden met nummers van het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen zijn ook in onze gemeente niet meer weg te denken. Een netwerk van rustige fietswegen vormt de basis van dit concept waarbij men zelf een onbeperkt aantal fietstochten kan uitstippelen. Foto James Van Leuven De bomen in de Beeltjensdreef hebben te lijden onder de druk van parkerende wagens. Vlak onder de huidige parkeerstroken zitten immers de gevoelige wortels van de bomen. Door de auto s verdicht de bodem en komen de wortels steeds meer onder druk te staan. Zo gaat de gezondheid van de bomen achteruit. Eindeloos combineren: dat is de grote troef van het fietsknooppuntennetwerk. Wie een kant-en-klare route op basis van het fietsknooppuntennetwerk verkiest, kan kiezen voor de Meroderoute of de fietslus Ontdek de vallei van de Grote Nete. Het plaatsen van deze paaltjes kadert in het landinrichtingsplan Beeltjens en Kwarekken. Met deze ingreep willen vzw Kempens Landschap, de gemeente Westerlo en de Vlaamse Landmaatschappij ervoor zorgen dat wandelaars en fietsers nog lang kunnen genieten van een tochtje door de Beeltjens! Je kan de kaarten van het fietsknooppuntennetwerk onder andere kopen bij Toerisme Westerlo. Toerisme Westerlo - Boerenkrijglaan 25 Westerlo mei 2010

9 WESTERLO OP STAP SPORT EN JEUGD Met de trein naar Oostende De volgende editie van Op stap naar gaat naar Oostende. Na Brugge (2005), Gent (2007) en Antwerpen (2009) organiseert de gemeente volgend jaar op 17 september 2011 een vierde editie van dit tweejaarlijks evenement. De vorige keren deden telkens ongeveer vijftienhonderd Westerlonaren eraan mee. Met de tweejaarlijkse gezamenlijke uitstappen wil de gemeente het gemeenschapsgevoel vergroten. De meeste mensen kennen Oostende voor de drie z s: zee, zand en zomer. Maar de Koningin der Badsteden, de Stad aan de Zee heeft nog meer te bieden. Zo kan je in Oostende ook heel wat cultuur opsnuiven in bijvoorbeeld het James Ensorhuis, in het Historisch Museum De Plate en in het Mu.ZEE.. Oostende is dan ook niet voor niets de Culturele Hoofdstad van Vlaanderen in Noteer alvast in je agenda 17 september 2011 Oostende De voorbereiding van de uitstap naar Oostende is gestart. De uitstap zelf vindt plaats op 17 september Noteer die datum alvast in je agenda. Om in te schrijven is het nog veel te vroeg. In de loop van volgend jaar krijg je meer info in Westel Info en op www. westerlo.be. Zomersportkampen Denk jij ook al aan de zomervakantie? De sportdienst van de gemeente zorgt alvast voor een uitgebreid sportaanbod. In mei krijgen alle schoolkinderen een brochure met meer informatie en met nog meer activiteiten die in de zomervakantie plaatsvinden. ma 5 tot vr 9 juli ma 5 tot vr 9 juli ma 12 tot vr 16 juli ma 23 tot wo 25 augustus ma 23 tot wo 25 augustus Regionale sportactiviteiten ma 5 tot wo 7 juli wo 14 tot vr 16 juli di 3 tot do 5 augustus ma 23 tot wo 25 augustus kleutersportkamp voor kinderen van 2004, 2005 en 2006 omnisportkamp voor kinderen van 1998 tot 2004 ponykamp voor beginners voor kinderen van 1996 tot 2002 kleutersportkamp voor kinderen van 2004, 2005 en 2006 speelsportkamp voor kinderen van 2002, 2003 en 2004 watersportdriedaagse Zilvermeer Mol 10 tot 14 jaar visdriedaagse in Westerlo 10 tot 16 jaar circusdriedaagse in Westerlo 10 tot 16 jaar watersportdriedaagse Zilvermeer Mol 10 tot 14 jaar Foto s van de uitstap van vorig jaar naar Antwerpen vind je op Foto Marcel Ven. Tijdens de zomervakantie organiseren de jeugddienst, de sportdienst en de Kinderclub activiteiten voor kinderen en jongeren; mei

10 HERAANLEG CENTRUM WESTERLO De eerste fase van de werkzaamheden in de Vismarkt en de Polderstraat is bijna klaar. Het is tijd voor fase 2: de Grote Markt rond de Frankische driehoek. Fase 1 Polderstraat en Vismarkt bijna af In mei is de eerste fase van de heraanleg van het centrum van Westerlo achter de rug. De Polderstraat en de Vismarkt hebben dan nieuwe stoepen en ook is er in een deel van de Polderstraat en in heel de Vismarkt een nieuwe rijweg aangelegd. Fase 2 Grote Markt rond Frankische driehoek van start De volgende fase is de heraanleg van de Grote Markt rond de Frankische driehoek. In mei starten de wegwerkzaamheden aan het plein, de straten en de stoepen rond het plein. De aannemer wil hiermee voor het bouwverlof van juli klaar zijn. Centrum Westerlo Op 8 maart zijn de wegwerkzaamheden in het centrum van Westerlo gestart. Het hele project bestaat uit de heraanleg van de Polderstraat vanaf de Hovenierstraat, de Vismarkt, de Grote Markt, de Boerenkrijglaan, de Sint-Lambertusstraat, de EJ Van Gansenstraat en de PE Peetersstraat. De centrumstraten krijgen overal nieuwe stoepen en parkeerplaatsen. Ook het wegdek wordt op de meeste plaatsen vernieuwd en de bomen op de Grote Markt en in de Sint-Lambertusstraat worden vervangen door nieuwe exemplaren waarvan de boomwortels beter geleid kunnen worden. Werkzaamheden in fasen Er wordt gewerkt in verschillende fasen die elkaar deels overlappen. Na het bouwverlof starten de werken aan de schoolomgeving van basisschool Het Rietje. Dat moet af zijn tegen de start van het schooljaar in september. Het hele project moet klaar zijn tegen de Kerstmarkt van december Uiteraard blijven de centrumstraten en de winkels goed bereikbaar tijdens de werken. Volg de werkzaamheden op de voet Het plan en de doelstellingen vind je op westerlo.be en ze komen ook regelmatig aan bod in Westel Info. Voor info over het verloop van de werken en eventuele aanpassingen aan de planning is er de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Je kan je inschrijven door je adres door te geven op dienst openbare werken gemeentehuis mei 2010

11 ROODWATERNACHT Natuurboek RoodWaterNacht voor kinderen Het jonge Antwerpse kunstcollectief De Dagen stelde een nieuw natuurboek samen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Schrijvers en illustratoren uit binnen- en buitenland schreven een verhaal of maakten een illustratie over rood, water of nacht. Het resultaat is een biodivers familieboek met foto s, illustraties en verhalen om zelf te lezen of om je te laten voorlezen. Voor meer informatie kan je terecht op is het jaar van de biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen van planten en dieren in een bepaald gebied. De campagne Rood Water Nacht promoot het behoud en de bescherming van de verschillende levensvormen. De provincie Antwerpen en heel wat milieudiensten en bibliotheken organiseren daarom een initiatief met groene boeken en muziek. Biodiversiteitsfeest voor kinderen zaterdag 22 mei Op zaterdag 22 mei vindt het Biodiversiteitsfeest plaats in en rond het Provinciaal Natuur- en Landschapshuis Het Hallehof in Zoersel. Op de Dag van de Biodiversiteit kunnen families met kinderen tussen vier en twaalf jaar komen luisteren naar verhalen, tekenen met illustratoren, natuurworkshops volgen en op ontdekkingsreis gaan. reservaties Vertelsessie met Michaël Pas woensdag 26 mei Op woensdag 26 mei om uur komen acteur Michaël Pas (van Kulderzipken) en muzikant Frederik Heuvinck voorlezen en muziek maken uit groene kinderboeken in de bibliotheek. Zit je in het 2de, het 3de of het 4de leerjaar? Dan kan je gratis meedoen. Inschrijven doe je in de bibliotheek. bibliotheek Kasteelpark 5 Westerlo In de bibliotheek in het Kasteelpark 5 in Westerlo kan je meedoen met een quiz. Het formulier met vijf quizvragen ligt in de bibliotheek. Vind je de oplossingen dan kan je een exemplaar winnen van het natuurboek RoodWaterNacht. Er zijn vijftig boeken te verdelen. Tentoonstelling Biodiversiteit alles hangt samen van 26 mei tot 9 juni Van 26 mei tot 9 juni kan je in de bib in het Kasteelpark 5 in Westerlo naar de tentoonstelling Biodiversiteit alles hangt samen Pakjes met zaden van wilde bloemen te koop bij de milieudienst Bij de milieudienst op het gemeentehuis kan je voor 4 euro pakketjes met wilde bloemenmengsels kopen. In de tuin zijn er steeds minder bijen die stuifmeel verzamelen en zie je steeds minder vlinders op zoek naar nectar. Dat komt omdat er minder wilde bloemen zijn. Bij de milieudienst kan je vier pakjes met zaden van wilde bloemen kopen. In elk pakje zitten aanlokkelijke en nuttige planten voor insecten, bijen en vlinders. De milieuraad subsidieert deze aankoop van wilde bloemen zodat je slechts 4 euro betaalt per pakje goed voor een oppervlakte van 25 vierkante meter. De milieuraden van Westerlo en Laakdal en de gemeente Herselt organiseren samen deze actie. milieudienst gemeentehuis mei

12 MILIEU Met belgerinkel naar de winkel Gooi je afval niet op straat Iedereen kan meehelpen om van onze gemeente een propere gemeente te maken. Gooi dus geen afval op straat. Doe mee en geef zwerfvuil geen kans! Gooi papiertjes van snoep en dergelijke in de vuilnisbak. Staat er geen vuilnisbak neem het dan mee naar huis en gooi het daar in de vuilnisbak. Een lange rit in de auto? Neem een zakje mee en verzamel er alle blikjes, peukjes en papier in. Bij aankomst kan je dat zakje in de vuilnisbak gooien. Voorkom afval door je drank in een thermos of een glazen fles te doen en het eten in een brooddoos te stoppen. Met Belgerinkel naar de winkel is de fietspromotiecampagne van de Bond Beter Leefmilieu, Unizo, de CM, de Fietsersbond en de gemeente. Van 8 mei tot 12 juni doet Westerlo voor de vijfde maal mee aan Met belgerinkel naar de winkel. De campagne staat dit jaar opnieuw in het teken van de mode en krijgt de medewerking van ontwerper Walter Van Beirendonck. Met de actie wil men mensen stimuleren om voor korte ritjes naar de winkel de auto te laten staan. Wist je trouwens dat de uitstoot van giftige stoffen in de auto drie tot zes keer hoger ligt dan buiten de auto? Fietsen is gezonder en goedkoper, je hoeft geen parkeerplaats te zoeken of ervoor te betalen en het maakt je fitter. Tijdens de actie krijg je in de deelnemende winkels een spaarkaart. Telkens je met de fiets naar de winkel gaat, krijg je een stempel op je kaart. Spaar zo mee voor een funky fietstas van Walter Van Beirendonck. Met een volle kaart kan je de fietstas voor een spotprijs krijgen. Daarna deponeer je de kaart in de spaardoos op de toonbank en neem je automatisch deel aan de tombola. Onder alle deelnemers worden twee fietsen, fietstassen en prijzen van deelnemende handelaars verloot. Bij de huis-aan-huisophaling van papier en karton waait vaak papier weg dat in de goten en bermen terechtkomt. Bind het papier en karton goed samen met touw of plak de doos dicht met plakband. Glascontainers dienen om glas in te gooien en niets anders. Zit de container vol? Neem het glas dan terug mee of probeer in een andere glascontainer. Laat zeker geen afval achter, ook niet de doos waarin de flessen zaten. Afval recycling en hergebruik (jeugdboek 2007) Demostand compostmeesters zaterdag 8 mei Op zaterdag 8 mei van 10 tot 12 uur houden de compostmeesters een demostand in het IOKcontainerpark in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo. Je kan er terecht voor meer informatie en advies over composteren. IOK-containerpark Oevelse dreef 35 Tongerlo mei 2010

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2010 Zuiderse Zoenen... uit Westerlo 20 jaar Kinderclub op zondag 3 oktober Zwerfvuilopruimactie op zaterdag 16 oktober gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen Week van de Amateurkunsten van 24 april tot 12 mei Schrijf nu in voor Westerlo op stap Inruilactie oude bordeaux huisvuilzakken: laatste kans! gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2011 Startvergadering openluchtspektakel op 14 september In deze Westel Info: kortingbon voor boek 100 jaar kasteel Tentoonstelling 100 jaar kasteel van

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2009 Spoedinitiatie Eerste Hulp op vrijdag 2 oktober Westerlo doet mee aan Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober Oprichting buurtinformatienetwerk BIN in Voortkapel

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2013 Doe mee met de Slimste gemeente van Vlaanderen Oktober is Fair Trade maand. Kom proeven! Proefopstellingen in de Verlorenkost gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen maart 2014 Breng deze maand gratis Investeer je snoeihout mee naar in het het Storm-windpark containerpark De Slimste Gemeente: Westerlo neemt het op tegen Mol en

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2013 Bouw school Oevel en werken zwembad zijn gestart Infoavond wijzigingen politiecodex op 5 september Zoerle-Parwijs viert 800 jaar gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2012 Belgisch Kampioenschap G-wielrennen op zondag 8 juli Kasteelfeesten op 7 en 8 juli Internationaal Folklorefestival op 11, 12 en 14 augustus gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen november 2013 Durf je kosten van telefonie, internet en televisie te vergelijken! 11.11.11-campagne, ook in onze gemeente Zwembaddagen van 13 tot 15 november gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2013 Tekenschool en Academie Muziek, Woord en Dans. Schrijf nu in! Westels Volkfeest 29 juni en Kasteelfeesten 6 en 7 juli Internationaal Folklorefestival

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli-augustus 2015 Openingsfeest Investeer nieuwe mee school in het en Kinderclub Storm-windpark Oevel Westelse gezinnen zorgen voor schitterende afvalcijfers Internationaal

Nadere informatie

Website bib online op donderdag 25 september. Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak

Website bib online op donderdag 25 september. Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak Website bib online op donderdag 25 september Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak Zeven infovergaderingen over invoering DIFTAR voor huisvuilophaling gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen december 2010 Bal van de burgemeester op zaterdag 4 december in De Zoerla Kerstmarkt op zondag 19 december Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december gemeente Westerlo

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie