Dag 1, deel 2: Mensenrechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag 1, deel 2: Mensenrechten"

Transcriptie

1 Dag 1, deel 2: Mensenrechten Gezondheid, mensenrechten en HIVzorg Update HIV onderzoek: Detentie studie Zaaldiscussie Slotwoord STICHTING HIV MONITORING Stichting Rode Kruis Bloedbank

2 Mensenrechten en Gezondheid Fransje van der Waals MD PhD Curacao, 28 April 2011

3 Gezondheid Gezondheid is een fundamenteel recht: een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte. Ieder mens heeft recht om te genieten van het hoogst haalbare niveau van gezondheid waarmee in waardigheid te leven is.

4 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is niet los te zien van andere mensenrechten als het recht op voeding, behuizing, onderwijs en veilige werkomstandigheden.

5 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is ook niet los te zien van het verbod op discriminatie. Het betekent dat zorg niet ontzegd kan worden op basis van de specifieke redenen, als ras, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, sociale status, religieuze overtuiging, politieke levensopvatting, taal of handicap.

6 Hoe krijg je die gezondheid? - Goede medische zorg: toegang tot effectieve en geïntegreerde gezondheidszorg. - Goede levensomstandigheden: veilig drinkwater, voldoende voeding, goede sanitaire voorzieningen en een dak boven het hoofd.

7 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is niet het recht om gezond te zijn. De overheid kan mensen niet beschermen tegen welke ziekte of invaliditeit dan ook. Erfelijke ziekten en de gevolgen daarvan, individuele vatbaarheid voor ziekten noch aandoeningen veroorzaakt door een ongezonde levensstijl zijn altijd behandelbaar. Ook is er geen onbeperkte toegang van medische zorg voor alle mogelijke ziekten en kwalen. Het is een recht om van goede voorzieningen en voorwaarden gebruik te kunnen maken, die voor een optimale gezondheid nodig zijn.

8

9

10 Slachtoffers van verkrachting In India worden vrouwen na verkrachting aan een vernederend en onverantwoord onwetenschappelijk onderzoek bloot gesteld. Zij worden vaginaal onderzocht of zij al eerder en of vaker seksueel contact hadden. De arts doet een forensisch onderzoek: met een vaginaal toucher wordt de wijdte met twee vingers van de vagina getest. Na de verkrachting dus een tweede aanslag op de toch al getraumatiseerde vrouw. Deze test is in de meeste Indiase staten, ook in Delhi en Mumbai, noodzakelijk alvorens het tot een rechtszaak kan komen. Deze test wordt ook door de Indiase Medical Association nog steeds als een verantwoord onderzoek gezien. Daarnaast wordt tijdens de ondervraging in de rechtszaal het moreel karakter van de vrouw beoordeeld Losbandigheid en twijfelachtig karakter wegen mee in de overweging van het hof.

11 Slachtoffers van verkrachting Richtlijn van de WHO: Slachtoffers van seksueel geweld dienen snel toegang tot gezondheidszorg te krijgen, naast medische hulp wordt liefst tegelijkertijd forensisch onderzoek gedaan en wel door een en dezelfde persoon, waarbij onderzoek minimaal invasief dient plaats te vinden.

12

13 Homokamp in Maleisië Leraren hebben islamitische jongens aangewezen, en die naar een opvoedingskamp voor verwijfde jongens werden gestuurd. De jongens tussen de 13 en 17 jaar oud moeten in het kamp op het rechte pad gebracht worden. Als we nu niet ingrijpen worden die jongens later misschien homo. Hun vrouwelijk gedrag is onnatuurlijk en zal een negatief effect hebben op hun studie en hun toekomst. We kunnen de leerlingen niet dwingen om te veranderen maar we kunnen hen wel duidelijk maken dat er een alternatief is in het leven en hen wijzen op de beste keuze, aldus de directeur ministerie van onderwijs. Sommige vrouwelijke jongens worden transseksueel of homo maar het is onze taak om het aantal te beperken. Homoseksuelen en travestieten hebben we wel in Maleisië maar we willen dat het er minder worden.

14 Homokamp in Maleisië Maleisië is een streng islamitisch land waar homoseksualiteit verboden is. Wie openlijk homoseksueel gedrag vertoond kan tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Ook transseksualiteit en travestie zijn strafbaar

15

16 Oxi de nieuwe crack Een bijproduct van cocaïne, is de drug van eerste keus geworden in het noorden van Brazilie. Het is zes keer zo sterk als cocaine, zo goedkoop als twee sigaretten en zeer schadelijk voor de gezondheid, bij dagelijks gebruik overlijdt 30% van de gebruikers binnen een jaar. Oxi is een mix van cocaïne als base, benzine of dieselolie, loog, aceton, kalium permanganaat en batterijvloeistof. 20 seconde na het roken krijgt de gebruiker een flush van euforie, gevolgd door de wens het direct weer te gebruiken Oxi tast het centrale zenuwstelsel aan. De gebruiker wordt erg zenuwachtig, vermagert in snel tempo, leverproblemen, maagpijnen, constante hoofdpijnen,paranoia, kortom een snelle desastreuze aftakeling. Door leverproblemen worden ze snel geel waardoor ze extra herkenbaar zijn. Drugsdealers geven de witgele steentjes gratis om klanten te winnen, niet alleen aan de meisjes (8-12 jarigen) en oudere prostituees, maar ook aan hun klanten.

17 Oxi de nieuwe crack De gevolgen zijn verschrikkelijk. De meisjes en vrouwen zijn dikwijls zodanig gedrogeerd dat ze nalaten om condooms te gebruiken met alle gevolgen van dien: nog snellere verspreiding van aids en andere seksueel overdraagbare ziektes. De publieke gezondheidszorg van Brazilië geven aan niet te weten hoe dit probleem aan te pakken. Druggebruikers worden beschouwd als criminelen, dus medische hulp komt op de tweede plaats

18

19 Minder meisjes in China en India Amitra Sen s theoretical work on inequality provided an explanation for why there are fewer women than men in India and China despite the fact that in the West and in poor but medically unbiased countries, women have lower mortality rates at all ages, live longer, and make a slight majority of the population.

20 Minder meisjes in China en India Sen claimed that this skewed ratio results from the better health treatment and childhood opportunities afforded boys in those countries, as well as sex-specific abortion.

21 Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden van misstanden in de gezondheidszorg te noemen We komen er op terug

22 Ongelijkheid in Gezondheid Het World Health Report heeft ziektes en doodsoorzaken geklasseerd en genummerd. De belangrijkste doodsoorzaak ter wereld, volgens dit rapport, draagt het nummer 259.5: extreme armoede. Het is een vicieuze cirkel geworden: armoede veroorzaakt ziekte, wat op zijn beurt tot nog grotere armoede leidt.

23 Ongelijkheid in Gezondheid Als nooit tevoren leggen de cijfers met betrekking tot armoede en sterfte ongelijkheid en onrecht bloot: 75% van de wereldbevolking leeft in ontwikkelingslanden. Een derde van de wereldbevolking heeft geen enkele toegang tot noodzakelijke basismedicatie.

24 Ongelijkheid in Gezondheid Een kind geboren in Sub-Sahara Afrika heeft vijfentwintig maal meer kans om te sterven in de eerste vijf jaar van het leven dan iemand die geboren is in de Verenigde Staten of Europa. Als zij overleeft tot de vruchtbare leeftijd, heeft ze tweehonderd keer meer kans om te sterven tijdens de bevalling, dan een vrouw in het westen In het algemeen zal zij dertig jaar eerder overlijden dan een kind geboren in de Verenigde Staten of Europa.

25 Ongelijkheid in Gezondheid Natuurlijk is dat verschil in gezondheid oneerlijk en onaanvaardbaar en wij proberen allemaal met de middelen die in onze macht zijn daar iets aan te verbeteren.

26 Wat te doen? Wij kunnen zorgen voor goede reproductieve gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, vaccinaties tegen de belangrijke infectie ziekten. Patiënten voorlichting en informatie te geven over gezondheidsproblemen met name preventiemogelijkheden Epidemieën te voorkomen en zonodig zo snel mogelijk te behandelen Medisch personeel zo goed mogelijk te trainen niet alleen in gezondheidsproblemen maar ook in rechten, als het recht op gezondheid. Een strategie te bepalen een haalbare planning met mijlpalen liefst in samenwerking met alle betrokkenen

27 Mensenrechten en Gezondheidszorg "Mensenrechten en Gezondheidszorg" brengt de rechten van zowel patiënten als gezondheidswerkers samen. Mensenrechten gelden voor alle betrokkenen in de zorg. Dus alle rechten zijn van belang in het geven en het krijgen van goede zorg. Het (vrij)geven van informatie, informed consent, vrije artsen keuze, privacy en geheimhouding en vertrouwelijkheid, recht op hulp na misbruik en recht op toegang tot alle diensten.

28 Mensenrechten en Gezondheidszorg Soms levert dat conflicten op voor gezondheidswerkers dual loyalty, als rechten geschonden worden doordat de overheid er andere maatstaven op na houdt. MSM, FSW, seksueel misbruik

29 Ongelijkheid in Gezondheidszorg Een sprekend voorbeeld hiervan is HIV/ aids. In rijke landen leven mensen met HIV/aids beter en langer dankzij anti retro virale therapie, die vaak gratis of tegen redelijke prijzen verschaft wordt. In zuidelijke landen sterven mensen die geimfecteerd zijn met HIV, omdat ze geen toegang hebben tot medicatie of er (tijdelijk) geen medicatie beschikbaar is. In de meeste gevallen komen de jaarlijkse uitgaven voor gezondheid neer op ongeveer $10 per persoon.

30 Ongelijkheid in Gezondheidszorg Ter vermindering van de gevolgen van de epidemie en de bescherming van PLWHA heeft de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN), in een rapport over aids en mensenrechten, onder andere de volgende mensenrechten geïdentificeerd als sterk verbonden met de verspreiding van aids over de wereld Resolution of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. E/CN.4/SUB.2/RES/1999/30.

31 AIDS en mensenrechten Het recht om te trouwen en een familie te stichten. het duidelijk is dat het recht van mensen met HIV/ Aids geschonden worden door voorhuwelijkse testen en/of de vereiste van aids-vrije certificaten als een voorwaarde voor het verkrijgen van de toelating om te trouwen voor de wet. een gedwongen abortus of sterilisatie van vrouwen die besmet zijn met HIV in tegen het recht om een familie te stichten, evenals het recht op vrijheid en integriteit van de persoon.

32 AIDS en mensenrechten De mensenrechten van kinderen en jongeren Vele van deze rechten, zoals de bescherming tegen mensenhandel, prostitutie, seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, zijn relevant voor de aidspreventie, verzorging en ondersteuning van kinderen. Seksueel geweld tegen kinderen verhoogt immers hun kwetsbaarheid voor HIV/aids. De vrijheid om informatie en allerhande ideeën op te zoeken, te ontvangen en door te geven en het recht op onderwijs, zorgen er beiden voor dat kinderen alle HIVgerelateerde informatie kunnen ontvangen en doorgeven. Zo kunnen ze infectie beter vermijden, en indien ze toch worden besmet kunnen ze daar beter mee omgaan.

33 Het recht op privacy AIDS en mensenrechten verplichtingen om de fysieke privacy te respecteren, waaronder de verplichting iemands toestemming te vragen voor een HIV-test, en ook de privacy van informatie, zoals de noodzaak tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie met betrekking tot iemands HIV status. - omwille van het indringende karakter van een verplichte HIV-test - wegens het stigma en de discriminatie bij gebrek aan privacy en vertrouwelijkheid bij bekendmaking van de HIV status. De gemeenschap heeft er belang bij de privacy van mensen te respecteren, zodat ze zich veilig voelen in het gebruik van publieke gezondheidsvoorzieningen."

34 AIDS en mensenrechten Het recht op onderwijs. Dit recht bevat drie componenten 1.Kinderen en volwassen hebben recht op goed onderwijs over HIV/aids, in het bijzonder inzake preventie en verzorging. Toegang tot educatie is essentieel voor doeltreffende preventie- en zorgprogramma s. Het is de plicht van de overheid om er voor te zorgen dat voor elke culturele en religieuze traditie de gepaste middelen gevonden worden om informatie over HIV/aids, zowel binnen als buiten scholen te kunnen opnemen. 2. Overheden zouden de garantie moeten geven dat zowel kinderen als volwassen met HIV/aids niet gediscrimineerd worden inzake toegang tot onderwijs, zoals tot scholen, universiteiten, beurzen en internationale educatie, of aan geen enkele beperking onderworpen worden omwille van hun HIV-status. De openbare gezondheid verschaft geen grond voor dergelijke maatregelen, aangezien er geen risico is dat HIV in een educatieve omgeving overgedragen wordt. 3. Overheden zouden door educatie, begrip, respect, tolerantie en non-discriminatie ten aanzien van mensen met HIV/aids moeten promoten.

35 AIDS en mensenrechten Het recht op werk het recht van elke persoon om toegang te hebben tot een baan zonder enige voorwaarde behalve de nodige beroepskwalificaties. Dit recht wordt geschonden wanneer een sollicitant of werknemer een verplichte HIV-test moet ondergaan en op basis van een positief resultaat geweigerd of ontslagen wordt.

36 AIDS en mensenrechten Het contact in de zorg is bij PLWHA van het grootste belang Daarbij is het geven van informatie, informed consent, vrije artsen keuze, privacy, geheimhouding en vertrouwelijkheid, recht op hulp na misbruik en recht op toegang tot alle informatie en alle diensten een vereiste.

37 Hoe kunnen wij het verschil maken Herkennen en erkennen van het schenden van die rechten en plichten. Soms zijn mensenrechten en medische ethiek sterk met elkaar verweven, met name in de patiëntenzorg

38 Patientenzorg Patiëntenzorg omvat de preventie, behandeling en het begeleiding van ziekte en het lichamelijk en geestelijk welzijn door diensten aangeboden door de medische en paramedische beroepen.

39 Hoe kunnen wij het verschil maken Mensenrechten in de patiëntenzorg is niet hetzelfde maar complementair aan de medische ethische regels waar wij ons aan proberen te houden. Het biedt ons een aantal universeel aanvaarde normen en procedures om misstanden binnen de gezondheidszorg te verhelpen.

40 Mensenrechten en medische ethiek Noem een verschil en een overeenkomst tussen mensenrechten en medische ethiek

41 Mensenrechten en medische ethiek Verschil mensenrechten vallen veelal onder optreden van de overheid en medische ethiek richt zich op de arts-patiënt relatie

42 Mensenrechten en medische ethiek Overeenkomst: zowel de mensenrechten als de medische ethiek richten zich op de bescherming van het menselijk welzijn

43 Mensenrechten en medische ethiek Waar vallen de eerste voorbeelden onder? Vertraging in het geven van een klysma Onderzoek maagdelijkheid Jongenskamp Oxi gebruik Minder meisjes in India en China

44 Vertraging in het geven van een klysma

45 Onderzoek maagdelijkheid

46 Homokamp in Maleisië

47 Oxi, de nieuwe Crack

48 Minder meisjes in China en India

49 Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen Elk (ei)land heeft zijn eigen problemen

50 Mensenrechten en medische ethiek in de praktijk Wat kan u zelf in uw eigen omgeving doen? Signaleren Veranderen Oplossen

51 Update Local HIV studies: The epidemiology of viral infectious diseases and contributing risk factors among prisoners in the SDKK prison, Curacao Epidemiology & Research Unit Medical and Public Health Service of Curaçao I. Schreuder J.R. Krishnadath E.R. Daal-Fullinck H.S. Hermanides I. Gerstenbluth A.J. Duits E.C.M. van Gorp A.D.M.E. Osterhaus

52 Questions Risk behavior leading to HIV epidemic? Which sub pop s? Size of sub pop s How much HIV in Sub pops Which behaviors and how common? Links between sub pops and pop at large? Impact of prevention/intervention?

53 Prison populations Worldwide increased risk of acquiring (blood-borne) infectious diseases (HIV, HBV, HCV, etc). Javadi et al, Dolan et al, Solomon et al, Long et al. This is often due to high-risk behaviour such as unprotected sex, tattooing, particularly while in prison, and sharing various objects as needles and other attributes. Weild et al, Long et al, Allwright et al, Jürgens et al, EMCDDA 2010, UNODC 2010.

54 Prison populations (2) Prisoners have often limited access to health care, and frequently reside in poor (hygienic) conditions. Weild et al, Solomon et al, Long et al, Poulin et al, Macalino et al. Identification of those infected enables initiation of appropriate care and may reduce ongoing transmission.

55 Prevalences reported Studies have shown amongst others: - HIV antibody 3% - 5% - anti-hbc 10% - 35% - anti-hcv 10% - 40% Weild et al, Solomon et al, Poulin et al, Macalino et al. A recent survey conducted in a Dutch prison in 2010 showed prevalences up to twenty times higher than in the general populations, associated with high proportions of high-risk behavior But not HIV! Schreuder et al 2010.

56 So what about Curaçao? Is the prison population a high risk group for blood borne viral infections, in particular HIV and Hep? Feasibility? (Correctional Institute Aruba 80% response rate. pc M. Tromp)

57 Undifferentiated Fever in older age group ( 5yrs) Syndromic Surveillance System, Curaçao average '07-'10 participation 2011 Halabi & Gerstenbluth, April ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

58 Classification of Dengue Fever Curaçao, 2008 January Discarded Suspected Probable DHF DF J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A Halabi & Gerstenbluth, April 2011

59 Aim of Study To assess the seroprevalence of bloodborne and vector-borne viral infectious diseases (HIV, HBV, HCV, HEV, WNV, DEN, hanta-v and HTLV-1&2) among prisoners in the SDKK prison in Curacao.

60 Objectives Seroprevalence of the blood-borne and vector-borne infectious diseases studied To investigate risk factors that might be associated with viral infections To assess prevalences by various risk groups (IDU, MSM etc.)? To assess the proportion of undiagnosed viral infections To investigate the hepatitis B vaccination coverage among prisoners To determine the treatment status of prisoners aware of their viral infection To study transmission networks of viral infectious diseases within the prison population (if prevalences are sufficiently high for conducting phylogenetic analysis) To investigate risk factors that might be associated with the transmission of viral infections

61 Study design Voluntary cross-sectional seroprevalence study using blood samples and questionnaires

62 Study Population This study will focus on the entire population of (male) prisoners aged 18 years and above from blocks 2-8 as well as the FOBA (psychiatric department) (n=510) in the period from May 2011 to September 2011.

63 Excluded Prisoners in Block 1 ( recently arrested; security reasons) Prisoners held in isolation because of security reasons Prisoners in the so called cachot, where prisoners are kept temporarily (this may very per day/week) The female prisoners. (small numbers; residents as well as recently arrested) Male-Barack where prisoners with 6 months left of due time are being transferred Prisoners from whom written consent could not be attained

64 Voorlichting aan gevangenen en uitdelen inf ormatiebrief Inventarisatie deelname Nee Ja Schrif telijk inf ormed consent Loskoppelen vragenlijst van informed consents Informed consents koppelen aan vragenlijsten met studienummers erop Opslag informed consents op de GGD Interview deelnemers mbv vragenlijst Geen Testresultaten & Bloedmonster Wel Testresultaten Opslag bloedmonsters op de Rode Kruis Bloedbank Curaçao op studienummer Resultaten blijven anoniem Koppeling studienummers met persoonsgegevens door de GGD-arts Curaçao (Izzy) voor geven van testresultaten Transport naar Erasmus MC in Nederland voor de diagnostiek Testresultaten Van Erasmus MC naar de GGD-arts Curaçao Testresultaten van de GGD-arts Curaçao via de medische dienst SDKK naar deelnemers (HIV, HBV, HCV) Behandelingsopties voor positief geteste personen

65 Materials Questionnaire - Structured face-to-face interview by trained interviewer using a questionnaire based on a questionnaire used in a similar previous survey among Dutch prisoners in the southern part of the Netherlands (Schreuder et al). The questionnaire has been adapted to current local circumstances. - English, Dutch, Papiamento and Spanish - Pre-testing (pilot study) Blood sample Consenting prisoners will provide a venous blood sample (9 ml).

66 Measurements Questionnaires Demographics Drug related (risk) behaviour Hard drugs are defined as heroin, cocaine, opium, methadone, LSD, ecstasy or amphetamines. Soft drugs are defined as any other drug, such as cannabis, weed, hashish, Marihuana etc. Sexual (risk) behaviour Prison status and prison history Self reported infectious diseases status and its history (including treatment status) Other risk factors (e.g. tattoos, blood transfusion etc.) Travel behaviour

67 Measurements (2) Blood sample HIV Combo test HIV-antibodies P24 antigen (recent infection) HTLV-1 Antibodies Hepatitis B Antibodies (anti-hbc) Surface antigen (HBsAg) Immune status (anti-hbs) If antibodies are present, antigen (HBV-DNA) Hepatitis C Antibodies (anti-hcv) If antibodies are present, antigen (HCV-RNA) Hepatitis E Antibodies (anti-hcv) If antibodies are present, antigen (HEV-RNA) Dengue Antibodies (IgM and IgG) Antigen (DEN-NS1) Hanta virus - Antibodies (anti-hanta) West-Nile virus Antibodies (anti-wnv)

68 Surveillance of viral infectious diseases among high-risk groups such as prisoners is of importance for both national as well as international monitoring. Results from this study may lead to the design of appropriate control measures to diminish further spread of infectious diseases and to limit the incidence of infections in the long run.

69 HIV report Epidemiology & Research Unit Medical and Public Health Service of Curaçao April 2011 Izzy Gerstenbluth Norédiz Lourents

70 Incidence of known HIV infections by year per gender Curaçao * female male * Gerstenbluth & Lourents, April 2011

71 Before 1995 & after 1995 Curaçao female male female male Gerstenbluth & Lourents, April 2011

72 Mean age at diagnosis HIV + for Curaçao * calculated for persons 12 years or older (n=1388) mean male female Linear (mean) Gerstenbluth & Lourents, April 2011

73 Tested per 1000 in population vs. HIV+ per tested per 1000 in population tested vs. ADC HIV+ per tested ADC tested men/1000 men in pop tested women/1000 women in pop hiv+female/1000 tested women hiv+male/1000 tested male year Tested men/ 1000 men pop. Tested women/ 1000 women pop. HIV+ men/ 1000 men pop. HIV+ women/ 1000 women pop. Gerstenbluth & Lourents, April 2011

74 Thank you!

75 Evaluatie Tot morgen! Evaluatie STICHTING HIV MONITORING Stichting Rode Kruis Bloedbank

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

wat kunnen we leren van andere specialismen?? Kees Brinkman Amsterdam

wat kunnen we leren van andere specialismen?? Kees Brinkman Amsterdam nationale hepatitisdag 16 September 2014 behandeling en monitoring wat kunnen we leren van andere specialismen?? Kees Brinkman Amsterdam monitoring in Nederland waarom??? maatschappelijke relevantie: prevalentie

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties,

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life The Effects of a Shortened

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Het Hepatitis probleem in NL

Het Hepatitis probleem in NL Bewustwording Identificatie-Behandeling HEPATITIS B en C Het Hepatitis probleem in NL Virale hepatitis A-E : Wat is er aan het veranderen? Chronische hepatitis B & C: Sterfte, Impact behandeling Uitdaging

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden.

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Well-being of Family Caregivers in Flanders: The Relationships between Social

Nadere informatie

Vragenlijsten kwaliteit van leven

Vragenlijsten kwaliteit van leven Click for the English version Vragenlijsten kwaliteit van leven TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao H.S. Hermanides 18 april 2009 Curaçao Cohort Studie Ontwikkelen van model voor duurzame HIV zorg in een kleine Caribische setting gebaseerd

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC

Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC Streeklab GGD Amsterdam, 30 okt 2009 Hans L. Zaaijer, arts-microbioloog AMC - Klinische Virologie / Sanquin - Bloedoverdraagbare Infecties leverontsteking chemisch/toxisch

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Nationale hepatitis dag 2015 Beurs van Berlage Amsterdam Ger H. Koek, M.D. PhD

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind in de digitale wereld Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind Rol van de overheid Een voorbeelden: digitaal pesten VN

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik

De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik SOCIALE IDENTITEIT IN ANGSTCOMMUNICATIES 1 De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik The Role of Social

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter?

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Emiel Krahmer, Erwin Marsi & Paul van Pelt Site visit, Tilburg, November 8, 2007 Plan 1. Introduction: A short

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN 1 Zelf Gerapporteerde Alledaagse Executieve Functies en Externaliserende Gedragsproblemen bij Adolescenten in en buiten de Jeugdhulpverlening Self-reported Everyday Executive Functioning and Externalising

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

MSM (mannen die seks hebben met mannen) & HIV infectie Debat

MSM (mannen die seks hebben met mannen) & HIV infectie Debat MSM (mannen die seks hebben met mannen) & HIV infectie Debat Organisatie Instituut voor Tropische Geneeskunde, ITG MSM (mannen die seks hebben met mannen) & hiv-infectie Moderatie Filip Moerman, infectioloog,

Nadere informatie

Do s and don ts van een lokaal drugbeleid

Do s and don ts van een lokaal drugbeleid Do s and don ts van een lokaal drugbeleid Vroeginterventie voor jonge druggebruikers.(vad) FRED GOES NET (EURONET) www.fred-goes-net.org 1. 2. 5. 5. 5. 9. FreD goes net Schedule Starting Conference Kick-Off

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen INTERVICT International Victimology Institute Tilburg OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen Prof. Dr. Renée Römkens /Tilburg University r.romkens@tilburguniversity.edu

Nadere informatie

Ebola een harde wake-up call

Ebola een harde wake-up call VHF national reference laboratory VHF WHO collaborating centre Ebola een harde wake-up call Paraatheid van internationale laboratoria Chantal Reusken Viroscience ErasmusMC Paraatheid van internationale

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC De handen: bron en verspreider van microorganismen Met indicatie voor isolatie

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS 2nd GEO-HR User Consultation Workshop 25 April 2013 Arthur Smith TNO Defence Research 1 Who is TNO Defence Research? TNO Defence Research: Part of

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp 18-09-2008 Anticonceptie is maatwerk (ongewenste) (en andere rampen) Rik HW van Lunsen, arts-seksuoloog seksuoloog NVVS De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortus en seksueel

Nadere informatie

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Bijeenkomst bevordering seksuele gezondheid Noord Nederland en de rol van de zelforganisaties Drachten 15-3-2010 Bram Tuk Pharos, kennis en adviescentrum

Nadere informatie

Summary Chapter one chapter two chapter three

Summary Chapter one chapter two chapter three Appendix 1 2 3 4 5 6 7 Summary Infections with intestinal worms (named soiltransmitted helminths ) and micronutrientdeficienciesaretwomajorglobalhealthproblems,especiallyinchildren. Both conditions are

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie