Dag 1, deel 2: Mensenrechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag 1, deel 2: Mensenrechten"

Transcriptie

1 Dag 1, deel 2: Mensenrechten Gezondheid, mensenrechten en HIVzorg Update HIV onderzoek: Detentie studie Zaaldiscussie Slotwoord STICHTING HIV MONITORING Stichting Rode Kruis Bloedbank

2 Mensenrechten en Gezondheid Fransje van der Waals MD PhD Curacao, 28 April 2011

3 Gezondheid Gezondheid is een fundamenteel recht: een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte. Ieder mens heeft recht om te genieten van het hoogst haalbare niveau van gezondheid waarmee in waardigheid te leven is.

4 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is niet los te zien van andere mensenrechten als het recht op voeding, behuizing, onderwijs en veilige werkomstandigheden.

5 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is ook niet los te zien van het verbod op discriminatie. Het betekent dat zorg niet ontzegd kan worden op basis van de specifieke redenen, als ras, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, sociale status, religieuze overtuiging, politieke levensopvatting, taal of handicap.

6 Hoe krijg je die gezondheid? - Goede medische zorg: toegang tot effectieve en geïntegreerde gezondheidszorg. - Goede levensomstandigheden: veilig drinkwater, voldoende voeding, goede sanitaire voorzieningen en een dak boven het hoofd.

7 Wat is het recht op gezondheid? Het recht op gezondheid is niet het recht om gezond te zijn. De overheid kan mensen niet beschermen tegen welke ziekte of invaliditeit dan ook. Erfelijke ziekten en de gevolgen daarvan, individuele vatbaarheid voor ziekten noch aandoeningen veroorzaakt door een ongezonde levensstijl zijn altijd behandelbaar. Ook is er geen onbeperkte toegang van medische zorg voor alle mogelijke ziekten en kwalen. Het is een recht om van goede voorzieningen en voorwaarden gebruik te kunnen maken, die voor een optimale gezondheid nodig zijn.

8

9

10 Slachtoffers van verkrachting In India worden vrouwen na verkrachting aan een vernederend en onverantwoord onwetenschappelijk onderzoek bloot gesteld. Zij worden vaginaal onderzocht of zij al eerder en of vaker seksueel contact hadden. De arts doet een forensisch onderzoek: met een vaginaal toucher wordt de wijdte met twee vingers van de vagina getest. Na de verkrachting dus een tweede aanslag op de toch al getraumatiseerde vrouw. Deze test is in de meeste Indiase staten, ook in Delhi en Mumbai, noodzakelijk alvorens het tot een rechtszaak kan komen. Deze test wordt ook door de Indiase Medical Association nog steeds als een verantwoord onderzoek gezien. Daarnaast wordt tijdens de ondervraging in de rechtszaal het moreel karakter van de vrouw beoordeeld Losbandigheid en twijfelachtig karakter wegen mee in de overweging van het hof.

11 Slachtoffers van verkrachting Richtlijn van de WHO: Slachtoffers van seksueel geweld dienen snel toegang tot gezondheidszorg te krijgen, naast medische hulp wordt liefst tegelijkertijd forensisch onderzoek gedaan en wel door een en dezelfde persoon, waarbij onderzoek minimaal invasief dient plaats te vinden.

12

13 Homokamp in Maleisië Leraren hebben islamitische jongens aangewezen, en die naar een opvoedingskamp voor verwijfde jongens werden gestuurd. De jongens tussen de 13 en 17 jaar oud moeten in het kamp op het rechte pad gebracht worden. Als we nu niet ingrijpen worden die jongens later misschien homo. Hun vrouwelijk gedrag is onnatuurlijk en zal een negatief effect hebben op hun studie en hun toekomst. We kunnen de leerlingen niet dwingen om te veranderen maar we kunnen hen wel duidelijk maken dat er een alternatief is in het leven en hen wijzen op de beste keuze, aldus de directeur ministerie van onderwijs. Sommige vrouwelijke jongens worden transseksueel of homo maar het is onze taak om het aantal te beperken. Homoseksuelen en travestieten hebben we wel in Maleisië maar we willen dat het er minder worden.

14 Homokamp in Maleisië Maleisië is een streng islamitisch land waar homoseksualiteit verboden is. Wie openlijk homoseksueel gedrag vertoond kan tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Ook transseksualiteit en travestie zijn strafbaar

15

16 Oxi de nieuwe crack Een bijproduct van cocaïne, is de drug van eerste keus geworden in het noorden van Brazilie. Het is zes keer zo sterk als cocaine, zo goedkoop als twee sigaretten en zeer schadelijk voor de gezondheid, bij dagelijks gebruik overlijdt 30% van de gebruikers binnen een jaar. Oxi is een mix van cocaïne als base, benzine of dieselolie, loog, aceton, kalium permanganaat en batterijvloeistof. 20 seconde na het roken krijgt de gebruiker een flush van euforie, gevolgd door de wens het direct weer te gebruiken Oxi tast het centrale zenuwstelsel aan. De gebruiker wordt erg zenuwachtig, vermagert in snel tempo, leverproblemen, maagpijnen, constante hoofdpijnen,paranoia, kortom een snelle desastreuze aftakeling. Door leverproblemen worden ze snel geel waardoor ze extra herkenbaar zijn. Drugsdealers geven de witgele steentjes gratis om klanten te winnen, niet alleen aan de meisjes (8-12 jarigen) en oudere prostituees, maar ook aan hun klanten.

17 Oxi de nieuwe crack De gevolgen zijn verschrikkelijk. De meisjes en vrouwen zijn dikwijls zodanig gedrogeerd dat ze nalaten om condooms te gebruiken met alle gevolgen van dien: nog snellere verspreiding van aids en andere seksueel overdraagbare ziektes. De publieke gezondheidszorg van Brazilië geven aan niet te weten hoe dit probleem aan te pakken. Druggebruikers worden beschouwd als criminelen, dus medische hulp komt op de tweede plaats

18

19 Minder meisjes in China en India Amitra Sen s theoretical work on inequality provided an explanation for why there are fewer women than men in India and China despite the fact that in the West and in poor but medically unbiased countries, women have lower mortality rates at all ages, live longer, and make a slight majority of the population.

20 Minder meisjes in China en India Sen claimed that this skewed ratio results from the better health treatment and childhood opportunities afforded boys in those countries, as well as sex-specific abortion.

21 Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden van misstanden in de gezondheidszorg te noemen We komen er op terug

22 Ongelijkheid in Gezondheid Het World Health Report heeft ziektes en doodsoorzaken geklasseerd en genummerd. De belangrijkste doodsoorzaak ter wereld, volgens dit rapport, draagt het nummer 259.5: extreme armoede. Het is een vicieuze cirkel geworden: armoede veroorzaakt ziekte, wat op zijn beurt tot nog grotere armoede leidt.

23 Ongelijkheid in Gezondheid Als nooit tevoren leggen de cijfers met betrekking tot armoede en sterfte ongelijkheid en onrecht bloot: 75% van de wereldbevolking leeft in ontwikkelingslanden. Een derde van de wereldbevolking heeft geen enkele toegang tot noodzakelijke basismedicatie.

24 Ongelijkheid in Gezondheid Een kind geboren in Sub-Sahara Afrika heeft vijfentwintig maal meer kans om te sterven in de eerste vijf jaar van het leven dan iemand die geboren is in de Verenigde Staten of Europa. Als zij overleeft tot de vruchtbare leeftijd, heeft ze tweehonderd keer meer kans om te sterven tijdens de bevalling, dan een vrouw in het westen In het algemeen zal zij dertig jaar eerder overlijden dan een kind geboren in de Verenigde Staten of Europa.

25 Ongelijkheid in Gezondheid Natuurlijk is dat verschil in gezondheid oneerlijk en onaanvaardbaar en wij proberen allemaal met de middelen die in onze macht zijn daar iets aan te verbeteren.

26 Wat te doen? Wij kunnen zorgen voor goede reproductieve gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, vaccinaties tegen de belangrijke infectie ziekten. Patiënten voorlichting en informatie te geven over gezondheidsproblemen met name preventiemogelijkheden Epidemieën te voorkomen en zonodig zo snel mogelijk te behandelen Medisch personeel zo goed mogelijk te trainen niet alleen in gezondheidsproblemen maar ook in rechten, als het recht op gezondheid. Een strategie te bepalen een haalbare planning met mijlpalen liefst in samenwerking met alle betrokkenen

27 Mensenrechten en Gezondheidszorg "Mensenrechten en Gezondheidszorg" brengt de rechten van zowel patiënten als gezondheidswerkers samen. Mensenrechten gelden voor alle betrokkenen in de zorg. Dus alle rechten zijn van belang in het geven en het krijgen van goede zorg. Het (vrij)geven van informatie, informed consent, vrije artsen keuze, privacy en geheimhouding en vertrouwelijkheid, recht op hulp na misbruik en recht op toegang tot alle diensten.

28 Mensenrechten en Gezondheidszorg Soms levert dat conflicten op voor gezondheidswerkers dual loyalty, als rechten geschonden worden doordat de overheid er andere maatstaven op na houdt. MSM, FSW, seksueel misbruik

29 Ongelijkheid in Gezondheidszorg Een sprekend voorbeeld hiervan is HIV/ aids. In rijke landen leven mensen met HIV/aids beter en langer dankzij anti retro virale therapie, die vaak gratis of tegen redelijke prijzen verschaft wordt. In zuidelijke landen sterven mensen die geimfecteerd zijn met HIV, omdat ze geen toegang hebben tot medicatie of er (tijdelijk) geen medicatie beschikbaar is. In de meeste gevallen komen de jaarlijkse uitgaven voor gezondheid neer op ongeveer $10 per persoon.

30 Ongelijkheid in Gezondheidszorg Ter vermindering van de gevolgen van de epidemie en de bescherming van PLWHA heeft de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN), in een rapport over aids en mensenrechten, onder andere de volgende mensenrechten geïdentificeerd als sterk verbonden met de verspreiding van aids over de wereld Resolution of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. E/CN.4/SUB.2/RES/1999/30.

31 AIDS en mensenrechten Het recht om te trouwen en een familie te stichten. het duidelijk is dat het recht van mensen met HIV/ Aids geschonden worden door voorhuwelijkse testen en/of de vereiste van aids-vrije certificaten als een voorwaarde voor het verkrijgen van de toelating om te trouwen voor de wet. een gedwongen abortus of sterilisatie van vrouwen die besmet zijn met HIV in tegen het recht om een familie te stichten, evenals het recht op vrijheid en integriteit van de persoon.

32 AIDS en mensenrechten De mensenrechten van kinderen en jongeren Vele van deze rechten, zoals de bescherming tegen mensenhandel, prostitutie, seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, zijn relevant voor de aidspreventie, verzorging en ondersteuning van kinderen. Seksueel geweld tegen kinderen verhoogt immers hun kwetsbaarheid voor HIV/aids. De vrijheid om informatie en allerhande ideeën op te zoeken, te ontvangen en door te geven en het recht op onderwijs, zorgen er beiden voor dat kinderen alle HIVgerelateerde informatie kunnen ontvangen en doorgeven. Zo kunnen ze infectie beter vermijden, en indien ze toch worden besmet kunnen ze daar beter mee omgaan.

33 Het recht op privacy AIDS en mensenrechten verplichtingen om de fysieke privacy te respecteren, waaronder de verplichting iemands toestemming te vragen voor een HIV-test, en ook de privacy van informatie, zoals de noodzaak tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie met betrekking tot iemands HIV status. - omwille van het indringende karakter van een verplichte HIV-test - wegens het stigma en de discriminatie bij gebrek aan privacy en vertrouwelijkheid bij bekendmaking van de HIV status. De gemeenschap heeft er belang bij de privacy van mensen te respecteren, zodat ze zich veilig voelen in het gebruik van publieke gezondheidsvoorzieningen."

34 AIDS en mensenrechten Het recht op onderwijs. Dit recht bevat drie componenten 1.Kinderen en volwassen hebben recht op goed onderwijs over HIV/aids, in het bijzonder inzake preventie en verzorging. Toegang tot educatie is essentieel voor doeltreffende preventie- en zorgprogramma s. Het is de plicht van de overheid om er voor te zorgen dat voor elke culturele en religieuze traditie de gepaste middelen gevonden worden om informatie over HIV/aids, zowel binnen als buiten scholen te kunnen opnemen. 2. Overheden zouden de garantie moeten geven dat zowel kinderen als volwassen met HIV/aids niet gediscrimineerd worden inzake toegang tot onderwijs, zoals tot scholen, universiteiten, beurzen en internationale educatie, of aan geen enkele beperking onderworpen worden omwille van hun HIV-status. De openbare gezondheid verschaft geen grond voor dergelijke maatregelen, aangezien er geen risico is dat HIV in een educatieve omgeving overgedragen wordt. 3. Overheden zouden door educatie, begrip, respect, tolerantie en non-discriminatie ten aanzien van mensen met HIV/aids moeten promoten.

35 AIDS en mensenrechten Het recht op werk het recht van elke persoon om toegang te hebben tot een baan zonder enige voorwaarde behalve de nodige beroepskwalificaties. Dit recht wordt geschonden wanneer een sollicitant of werknemer een verplichte HIV-test moet ondergaan en op basis van een positief resultaat geweigerd of ontslagen wordt.

36 AIDS en mensenrechten Het contact in de zorg is bij PLWHA van het grootste belang Daarbij is het geven van informatie, informed consent, vrije artsen keuze, privacy, geheimhouding en vertrouwelijkheid, recht op hulp na misbruik en recht op toegang tot alle informatie en alle diensten een vereiste.

37 Hoe kunnen wij het verschil maken Herkennen en erkennen van het schenden van die rechten en plichten. Soms zijn mensenrechten en medische ethiek sterk met elkaar verweven, met name in de patiëntenzorg

38 Patientenzorg Patiëntenzorg omvat de preventie, behandeling en het begeleiding van ziekte en het lichamelijk en geestelijk welzijn door diensten aangeboden door de medische en paramedische beroepen.

39 Hoe kunnen wij het verschil maken Mensenrechten in de patiëntenzorg is niet hetzelfde maar complementair aan de medische ethische regels waar wij ons aan proberen te houden. Het biedt ons een aantal universeel aanvaarde normen en procedures om misstanden binnen de gezondheidszorg te verhelpen.

40 Mensenrechten en medische ethiek Noem een verschil en een overeenkomst tussen mensenrechten en medische ethiek

41 Mensenrechten en medische ethiek Verschil mensenrechten vallen veelal onder optreden van de overheid en medische ethiek richt zich op de arts-patiënt relatie

42 Mensenrechten en medische ethiek Overeenkomst: zowel de mensenrechten als de medische ethiek richten zich op de bescherming van het menselijk welzijn

43 Mensenrechten en medische ethiek Waar vallen de eerste voorbeelden onder? Vertraging in het geven van een klysma Onderzoek maagdelijkheid Jongenskamp Oxi gebruik Minder meisjes in India en China

44 Vertraging in het geven van een klysma

45 Onderzoek maagdelijkheid

46 Homokamp in Maleisië

47 Oxi, de nieuwe Crack

48 Minder meisjes in China en India

49 Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen Elk (ei)land heeft zijn eigen problemen

50 Mensenrechten en medische ethiek in de praktijk Wat kan u zelf in uw eigen omgeving doen? Signaleren Veranderen Oplossen

51 Update Local HIV studies: The epidemiology of viral infectious diseases and contributing risk factors among prisoners in the SDKK prison, Curacao Epidemiology & Research Unit Medical and Public Health Service of Curaçao I. Schreuder J.R. Krishnadath E.R. Daal-Fullinck H.S. Hermanides I. Gerstenbluth A.J. Duits E.C.M. van Gorp A.D.M.E. Osterhaus

52 Questions Risk behavior leading to HIV epidemic? Which sub pop s? Size of sub pop s How much HIV in Sub pops Which behaviors and how common? Links between sub pops and pop at large? Impact of prevention/intervention?

53 Prison populations Worldwide increased risk of acquiring (blood-borne) infectious diseases (HIV, HBV, HCV, etc). Javadi et al, Dolan et al, Solomon et al, Long et al. This is often due to high-risk behaviour such as unprotected sex, tattooing, particularly while in prison, and sharing various objects as needles and other attributes. Weild et al, Long et al, Allwright et al, Jürgens et al, EMCDDA 2010, UNODC 2010.

54 Prison populations (2) Prisoners have often limited access to health care, and frequently reside in poor (hygienic) conditions. Weild et al, Solomon et al, Long et al, Poulin et al, Macalino et al. Identification of those infected enables initiation of appropriate care and may reduce ongoing transmission.

55 Prevalences reported Studies have shown amongst others: - HIV antibody 3% - 5% - anti-hbc 10% - 35% - anti-hcv 10% - 40% Weild et al, Solomon et al, Poulin et al, Macalino et al. A recent survey conducted in a Dutch prison in 2010 showed prevalences up to twenty times higher than in the general populations, associated with high proportions of high-risk behavior But not HIV! Schreuder et al 2010.

56 So what about Curaçao? Is the prison population a high risk group for blood borne viral infections, in particular HIV and Hep? Feasibility? (Correctional Institute Aruba 80% response rate. pc M. Tromp)

57 Undifferentiated Fever in older age group ( 5yrs) Syndromic Surveillance System, Curaçao average '07-'10 participation 2011 Halabi & Gerstenbluth, April ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

58 Classification of Dengue Fever Curaçao, 2008 January Discarded Suspected Probable DHF DF J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A Halabi & Gerstenbluth, April 2011

59 Aim of Study To assess the seroprevalence of bloodborne and vector-borne viral infectious diseases (HIV, HBV, HCV, HEV, WNV, DEN, hanta-v and HTLV-1&2) among prisoners in the SDKK prison in Curacao.

60 Objectives Seroprevalence of the blood-borne and vector-borne infectious diseases studied To investigate risk factors that might be associated with viral infections To assess prevalences by various risk groups (IDU, MSM etc.)? To assess the proportion of undiagnosed viral infections To investigate the hepatitis B vaccination coverage among prisoners To determine the treatment status of prisoners aware of their viral infection To study transmission networks of viral infectious diseases within the prison population (if prevalences are sufficiently high for conducting phylogenetic analysis) To investigate risk factors that might be associated with the transmission of viral infections

61 Study design Voluntary cross-sectional seroprevalence study using blood samples and questionnaires

62 Study Population This study will focus on the entire population of (male) prisoners aged 18 years and above from blocks 2-8 as well as the FOBA (psychiatric department) (n=510) in the period from May 2011 to September 2011.

63 Excluded Prisoners in Block 1 ( recently arrested; security reasons) Prisoners held in isolation because of security reasons Prisoners in the so called cachot, where prisoners are kept temporarily (this may very per day/week) The female prisoners. (small numbers; residents as well as recently arrested) Male-Barack where prisoners with 6 months left of due time are being transferred Prisoners from whom written consent could not be attained

64 Voorlichting aan gevangenen en uitdelen inf ormatiebrief Inventarisatie deelname Nee Ja Schrif telijk inf ormed consent Loskoppelen vragenlijst van informed consents Informed consents koppelen aan vragenlijsten met studienummers erop Opslag informed consents op de GGD Interview deelnemers mbv vragenlijst Geen Testresultaten & Bloedmonster Wel Testresultaten Opslag bloedmonsters op de Rode Kruis Bloedbank Curaçao op studienummer Resultaten blijven anoniem Koppeling studienummers met persoonsgegevens door de GGD-arts Curaçao (Izzy) voor geven van testresultaten Transport naar Erasmus MC in Nederland voor de diagnostiek Testresultaten Van Erasmus MC naar de GGD-arts Curaçao Testresultaten van de GGD-arts Curaçao via de medische dienst SDKK naar deelnemers (HIV, HBV, HCV) Behandelingsopties voor positief geteste personen

65 Materials Questionnaire - Structured face-to-face interview by trained interviewer using a questionnaire based on a questionnaire used in a similar previous survey among Dutch prisoners in the southern part of the Netherlands (Schreuder et al). The questionnaire has been adapted to current local circumstances. - English, Dutch, Papiamento and Spanish - Pre-testing (pilot study) Blood sample Consenting prisoners will provide a venous blood sample (9 ml).

66 Measurements Questionnaires Demographics Drug related (risk) behaviour Hard drugs are defined as heroin, cocaine, opium, methadone, LSD, ecstasy or amphetamines. Soft drugs are defined as any other drug, such as cannabis, weed, hashish, Marihuana etc. Sexual (risk) behaviour Prison status and prison history Self reported infectious diseases status and its history (including treatment status) Other risk factors (e.g. tattoos, blood transfusion etc.) Travel behaviour

67 Measurements (2) Blood sample HIV Combo test HIV-antibodies P24 antigen (recent infection) HTLV-1 Antibodies Hepatitis B Antibodies (anti-hbc) Surface antigen (HBsAg) Immune status (anti-hbs) If antibodies are present, antigen (HBV-DNA) Hepatitis C Antibodies (anti-hcv) If antibodies are present, antigen (HCV-RNA) Hepatitis E Antibodies (anti-hcv) If antibodies are present, antigen (HEV-RNA) Dengue Antibodies (IgM and IgG) Antigen (DEN-NS1) Hanta virus - Antibodies (anti-hanta) West-Nile virus Antibodies (anti-wnv)

68 Surveillance of viral infectious diseases among high-risk groups such as prisoners is of importance for both national as well as international monitoring. Results from this study may lead to the design of appropriate control measures to diminish further spread of infectious diseases and to limit the incidence of infections in the long run.

69 HIV report Epidemiology & Research Unit Medical and Public Health Service of Curaçao April 2011 Izzy Gerstenbluth Norédiz Lourents

70 Incidence of known HIV infections by year per gender Curaçao * female male * Gerstenbluth & Lourents, April 2011

71 Before 1995 & after 1995 Curaçao female male female male Gerstenbluth & Lourents, April 2011

72 Mean age at diagnosis HIV + for Curaçao * calculated for persons 12 years or older (n=1388) mean male female Linear (mean) Gerstenbluth & Lourents, April 2011

73 Tested per 1000 in population vs. HIV+ per tested per 1000 in population tested vs. ADC HIV+ per tested ADC tested men/1000 men in pop tested women/1000 women in pop hiv+female/1000 tested women hiv+male/1000 tested male year Tested men/ 1000 men pop. Tested women/ 1000 women pop. HIV+ men/ 1000 men pop. HIV+ women/ 1000 women pop. Gerstenbluth & Lourents, April 2011

74 Thank you!

75 Evaluatie Tot morgen! Evaluatie STICHTING HIV MONITORING Stichting Rode Kruis Bloedbank

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

6XUYHLOODQFHYDQ+,9LQIHFWLHRQGHU LQMHFWHUHQGHGUXJJHEUXLNHUVLQ1HGHUODQG PHWLQJ 'HQ+DDJ

6XUYHLOODQFHYDQ+,9LQIHFWLHRQGHU LQMHFWHUHQGHGUXJJHEUXLNHUVLQ1HGHUODQG PHWLQJ 'HQ+DDJ UHVHDUFKIRU PDQDQGHQYLURQPHQW RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 4400 05 6XUYHLOODQFHYDQ+,9LQIHFWLHRQGHU LQMHFWHUHQGHGUXJJHEUXLNHUVLQHGHUODQG

Nadere informatie

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN International Labour Organization HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE

Nadere informatie

Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen

Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen Dankwoord: De auteurs en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007 Beleidsnota maart 2007 De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De straat, je werkplek

De straat, je werkplek Rachel Levi De straat, je werkplek Een onderzoek naar de rol van huiskamerprojecten in de hulpverlening en gezondheidsbevordering voor vrouwen in de straatprostitutie Afstudeerscriptie voor de opleiding

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Utrecht, 6 juli 2009 Auteurs: Floor

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid.

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1. De noodzaak voor

Nadere informatie

{PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS. It s time to change the message.

{PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS. It s time to change the message. {PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS { It s time to change the message. Een verzameling hapklare quotes, data, en getuigenissen over hiv door medici, experts en patiënten. n 2006 krijgt Frankie het verdict

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment

Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment P R O T E C T Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment ACET BZFO Cordelia Foundation FTDA IRCT Parcours d Exil PHAROS Bulgaria Germany

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Een gezonde start? Sterfte rond de geboorte in Nederland: trends en oorzaken vanuit internationaal perspectief. PW Achterberg, PGN Kramers Maart 2001

Een gezonde start? Sterfte rond de geboorte in Nederland: trends en oorzaken vanuit internationaal perspectief. PW Achterberg, PGN Kramers Maart 2001 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 271558 003 Sterfte rond de geboorte in Nederland: trends

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG

Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG You only have one life, so make sure you make the best of it Datum: December 2011 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1 Statistics Seminar 2 Suriname Statistiek seminar 2: Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg Date: Augustus 6 th, 2010 Time:

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Ook wij zijn bezig met seksualiteit

Ook wij zijn bezig met seksualiteit Ook wij zijn bezig met seksualiteit Praktijkonderzoek naar de rol van seksualiteit binnen de islamitische gemeenschap in Bolgatanga Augustus 2010 Student: Saskia van Duyvenbode (424851) Opleiding: Sociaal

Nadere informatie

Armoede en de belofte van gelijkheid

Armoede en de belofte van gelijkheid UNFPA Wereldbevolkingsrapport 5 Armoede en de belofte van gelijkheid PAULINE FUHRI SNETHLAGE Ieder jaar brengt het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) het zogenoemde wereldbevolkingsrapport

Nadere informatie

RIVM rapport 441100023/2006. HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Den Haag 2005

RIVM rapport 441100023/2006. HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Den Haag 2005 RIVM rapport 441100023/2006 HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Den Haag 2005 M.G. van Veen, M.A.J. Wagemans, I. van den Burg 1, E. Tonino- van der Marel 1, A.P. van Leeuwen 1, M.J.W. van de Laar 1 GGD

Nadere informatie

GEMEENSCHAPSRECHT EN GEZINSMIGRATIE Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen. - eindrapport -

GEMEENSCHAPSRECHT EN GEZINSMIGRATIE Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen. - eindrapport - GEMEENSCHAPSRECHT EN GEZINSMIGRATIE Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen - eindrapport - Mr. drs. A. Schreijenberg (Regioplan Beleidsonderzoek) Dr. J.F.I. Klaver

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie