Effectiviteit en kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop. KCE reports vol.1a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectiviteit en kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop. KCE reports vol.1a"

Transcriptie

1 Effectiviteit en kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop KCE reports vol.1a Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre Fédéral dêexpertise des Soins de Santé 2004

2 Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Voorstelling : Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is een parastatale, opgericht door de programma-wet van 24 december 2002 (artikelen 262 tot 266) die onder de bevoegdheid valt van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Het centrum is belast met het realiseren van beleidsondersteunende studies met binnen de sector van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering. Raad van Bestuur Raad van Bestuur Effectieve leden : Vervangers : Gillet Pierre (Voorzitter), Cuypers Dirk (Ondervoorzitter), De Cock Jo (Ondervoorzitter), Avontroodt Yolande, Bovy Laurence, Beeckmans Jan, Demaeseneer Jan, Dercq Jean-Paul, Ferette Daniel, Gailly Jean-Paul, Goyens Floris, Keirse Manu, Kesteloot Katrien, Maes Jef, Mariage Olivier, Mertens Raf, Mertens Pascal, Moens Marc, Ponce Annick, Roger Yves, Smiets Pierre, Van Ermen Lieve, Van Massenhove Frank, Vandermeeren Philippe, Verertbruggen Patrick, Vranckx Charles De Ridder Henri, Désir Daniel, Decoster Christian, Praet François, Heyerick Paul, Legrand Jean, Baland Brigitte, Vanderstappen Anne, Lombaerts Rita, Praet Jean- Claude, Servotte Joseph, Remacle Anne, Schoonjans Chris, Lemye Roland, Kips Johan, Boonen Carine, Van Emelen Jan, Deman Esther, Cuypers Rita, Pirlot Viviane, Maes André Directie Algemeen Directeur : Dirk Ramaekers Algemeen Directeur adjunct : Jean-Pierre Closon

3 Effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandelingen voor rookstop KCE reports vol.1a VAN DEN BRUEL ANN, CLEEMPUT IRINA, VAN LINDEN ANNELIES, SCHOEFS DOMINIQUE, RAMAEKERS DIRK, BONNEUX LUC. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre Fédéral dêexpertise des Soins de Santé 2004

4 KCE reports vol.1a Titel : Effectiviteit en kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop Auteurs : Van den Bruel, Ann. Cleemput, Irina. Van Linden, Annelies. Schoefs, Dominique. Ramaekers, Dirk. Bonneux, Luc. Conflict of interest : none declared. Externe validatoren : Prof. Degraeve, Dr Fagerström, M. Joossens, Dr Van Renterghem. Layout : P atrice Chalon. Brussel, juli 2004 (1 st print), augustus 2005 (2 nd print) MeSH : Smoking Cessation ; Nicotine / therapy, drug therapy ; Bupropion ; Nortriptyline ; Antidepressive Agents ; Behavior Therapy ; Counseling ; Cost-Benefit Analysis NLM classification : WM 290 Taal : Nederlands Format : Adobe PDF (A4) Ref : PF A Wettelijk depot : D/2004/10.273/1 Copyright KCE - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Centre Fédéral dêexpertsie des Soins de Santé. Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegestaan mits bronvermelding. Dit document is beschikbaar vanop de website van het Fedeaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Hoe refereren naar dit document? Van den Bruel A., Cleemput I., Van Linden A., Schoefs D., Ramaekers D., Bonneux L. Effectiviteit en kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop. Brussel : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ; 2004 Juni. KCE Reports vol. 1A. Ref. PF A. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Centre Fédéral dêexpertsie des Soins de Santé. Résidence Palace (10 de verdieping-10ème étage) Wetstraat 155 Rue de la Loi B-1040 Brussel-Bruxelles Belgium Tel: +32 [0] Fax: +32 [0] Web :

5 KCE reports vol. 1A Rookstop i Inleiding Minister Rudy Demotte stelde recent het Federaal plan voor ter bestrijding van het tabaksgebruik. Het implementeren van maatregelen die rookstop begeleiden zal mogelijk een aantal beslissingen vergen op het vlak van organisatie en terugbetaling. De Minister achtte het dan ook belangrijk te beschikken over de meest recente wetenschappelijke informatie betreffende de verschillende methodes voor rookstop begeleiding en de doeltreffendheid ervan. Naast de klinische effectiviteit wenste de Minister ook geïnformeerd te worden over de kosten-effectiviteit van de verschillende interventies. Om deze vragen te beantwoorden gaf de Minister opdracht aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om de wetenschappelijke literatuur samen te vatten en op een dusdanige manier te presenteren dat het de Minister kan ondersteunen bij het nemen van beleidsbeslissingen terzake. Medische ondersteuning bij rookstop past in een globale aanpak van de bestrijding van het tabaksgebruik. We verwijzen hiervoor naar een publicatie van de Wereld Bank 1, dat een overzicht geeft van effectieve maatregelen. Op de eerste plaats staat de beïnvloeding van de prijs van tabak, in het bijzonder door het heffen van taksen. Andere effectieve maatregelen zijn publicaties over de schadelijke effecten van roken in de algemene pers, het aanbrengen van waarschuwingsetiketten op pakjes sigaretten, media campagnes tegen het roken, een verbod op tabaksreclame, rookrestricties op het werk en openbare plaatsen en de medische ondersteuning van rokers die wensen te stoppen. Dit rapport werd opgesteld door een multidisciplinair team, in overleg met de wetenschappelijke verenigingen en gevalideerd door externe experts. Het rapport begint met een inleidend hoofdstuk over de gevolgen van roken en de winst die op gezondheidsvlak kan verwacht worden van rookstop. Dan worden opeenvolgend de effecten van psychologische interventies, van nicotine vervangende en van niet-nicotine vervangende farmacotherapie bekeken. Er werd getracht zoveel mogelijk de praktische implicaties van de verschillende interventies weer te geven, bijvoorbeeld door het rapporteren van het aantal personen dat moet behandeld worden opdat één persoon nog gestopt zou zijn met roken na 6 tot 12 maanden. In het vijfde hoofdstuk wordt de bestaande literatuur over de kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop samengevat. Het laatste hoofdstuk, tenslotte, somt bestaande initiatieven voor de ondersteuning van rookstop in Vlaanderen en Wallonië op. Tegelijk is dit ook een primeur, dit is namelijk het eerste rapport dat door het Kenniscentrum wordt gepresenteerd. We wensen hier ook de wetenschappelijke verenigingen WVVH en SSMG te vermelden voor hun inhoudelijke ondersteuning. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de externe validatoren, Dr Fagerström, Dr Van Renterghem, Prof Degraeve en de heer Joossens. Ze slaagden er in om op een korte tijdsspanne het uitgebreide rapport grondig te lezen en constructieve opmerkingen te formuleren die de inhoud van het rapport ten goede komen. Deze werden door de auteurs voor het overgrote deel beantwoord. We zijn ervan overtuigd dat dit rapport ondersteuning kan bieden, niet alleen aan de beleidsmakers en richtlijnontwikkelaars, maar ook aan de individuele zorgverlener die patiënten wil begeleiden naar liefst definitieve- rookstop. Jean-Pierre Closon Algemeen Directeur adjunct Dirk Ramaekers Algemeen Directeur 1 Jha P, Chaloupka FJ. Curbing the epidemic : governments and the economics of tobacco control. Washington DC; Development in practice. Available from:

6 ii Rookstop KCE reports vol. 1A

7 KCE reports vol. 1A Rookstop iii Samenvatting De gevaren van roken en de voordelen van rookstop Het roken van sigaretten veroorzaakte in van de voortijdige overlijdens in België (vóór de leeftijd van 70 jaar), meer dan 30% van alle overlijdens voor een hoge leeftijd. Minstens een op twee rokers die blijven roken zullen hierdoor sterven, en elke gerookte sigaret verkort het leven met zo'n 10 minuten. Rokers sterven gemiddeld zes jaar vroeger, zodat rokers die door roken sterven 14 jaar minder lang leven dan wanneer ze nooit gerookt zouden hebben. Roken veroorzaakt kanker, vooral dan longkanker. Longkanker komt zelden voor bij niet-rokers, maar 30 keer vaker bij zware rokers. In België was meer dan 90% van alle gevallen van longkanker en 38% van alle kankergevallen toe te schrijven aan roken in het verleden. Roken veroorzaakt eveneens hart- en vaatziektes, overlijden door een chronische aandoening van de luchtwegen en vele andere doodsoorzaken, zoals wiegendood bij baby's die worden blootgesteld aan de rook die rokende ouders verspreiden. In België rookt 26% van de bevolking. Dit betekent dat 13% van de huidige bevolking 14 jaar vroeger zal sterven dan hun verwachte levensduur als ze niet stoppen met roken. De meeste rokers willen stoppen, en velen hebben het geprobeerd maar zonder succes. Geen enkele andere therapie is even belangrijk als stoppen met roken om de gezondheid van rokers te verbeteren. Wie voor de leeftijd van 35 stopt, zal nauwelijks gevolgen van roken voor de gezondheid ondervinden. Maar ook op hoge leeftijd houdt rookstop voordelen in voor de gezondheid. Stoppen met roken heeft op lange en erg lange termijn een gunstig effect op het vermijden van kanker en aandoeningen van de luchtwegen. Op korte en erg korte termijn beïnvloedt dit het ontstaan van hart- en vaatziektes, die in absolute cijfers een belangrijke doodsoorzaak bij rokers vormen. Vijf jaar na het stoppen zijn de meeste gevolgen van roken op hart- en vaatziektes verdwenen. Tabak is zeer verslavend, zodat stoppen niet gemakkelijk is. In dit verslag geven we een overzicht van de beschikbare gegevens over uiteenlopende methodes om rokers te helpen die van hun gewoonte af willen. In hoofdstuk één geven we een zeer kort overzicht van de gevolgen van roken voor de gezondheid en van de voordelen van rookstop voor de gezondheid. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van de gegevens inzake niet-farmacologische methodes die helpen bij rookstop. In hoofdstuk drie bekijken we de gevolgen van nicotinevervangende therapieën. Hoofdstuk vier bespreekt de bestaande nicotinevervangende farmacologische therapieën. Hoofdstuk vijf geeft een vergelijkende beoordeling van de kosten-effectiviteit van bestaande rookstoptherapieën. Een kort hoofdstuk zes bevat een niet exhaustieve lijst van Nederlandstalige en Franstalige websites waar rokers en hulpverleners terecht kunnen voor informatie over rookstop en voor ondersteuning hierbij. Elk hoofdstuk geeft de belangrijkste punten weer in enkele kernboodschappen en wordt geruggensteund door een meer gedetailleerde bijlage waarin methodes en resultaten worden beschreven. De lezer moet twee belangrijke zaken voor ogen houden wanneer hij rookstoptherapieën tegen elkaar afweegt. Ten eerste stoppen de meeste mensen zonder hulpmiddelen. Het aantal rokers dat stopt, opgenomen in de controle-arm van een onderzoek zonder specifieke farmacologische of niet-farmacologische therapie, bedraagt meestal tussen 5 tot 10%; dit aantal kan zowel hoger als lager zijn naar gelang de motivatie. Een therapie leidt maar tot resultaat wanneer de rokers ernstig overwegen om te stoppen met roken. De voorgelegde resultaten en het daaruit berekende "number needed to treat" (NNT te behandelen aantal mensen om 1 extra roker te doen stoppen) hebben alleen betrekking op mensen met een vergelijkbare motivatie. De onderzochte geneesmiddelen en therapieën zijn slechts een hulp voor rokers die gemotiveerd zijn om deze gewoonte te laten varen.

8 iv Rookstop KCE reports vol. 1A Ten tweede is het zo dat rokers die gedurende zes maanden tot een jaar gestopt zijn met roken, niet meer farmacologisch verslaafd zijn aan nicotine, maar geen enkele rookstoptherapie biedt een levenslange garantie. De kans dat iemand rookvrij blijft, wordt groter naargelang de duur van de tabaksabstinentie langer is, maar de kans dat de ex-roker hervalt blijft steeds bestaan. Mensen die hervallen mogen echter niet wanhopen: de kans op succes neemt toe naarmate men vaker probeert. De volgende keer kan de goede keer zijn. In hoofdstuk twee tot vier wordt een roker die stopt gedefinieerd als iemand die niet rookt tot het einde van de opvolgperiode, namelijk 6 tot 12 maanden na de stopdatum. Niet-farmacologische therapieën die rookstop ondersteunen Zelfhulptherapieën Adviesverlening Er bestaan verschillende soorten niet-farmacologische therapieën. We vatten ze één voor één samen. Zelfhulp wordt omschreven als een gestructureerd programma voor rokers die proberen te stoppen zonder intensief contact met een therapeut. Het gaat hier om handleidingen en brochures, audio- of videobanden of computerprogramma's. Deze programma's zijn niet doeltreffend. Uitsluitend gepersonaliseerde computerprogrammaês zijn doeltreffend; in een gepaste populatie moeten 50 rokers deelnemen aan het programma om één extra persoon te doen stoppen met roken. Adviesverlening wordt omschreven als een professionele hulpverlener (arts of verplegend personeel) die rokers adviseert hun gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken. Vanwege de beperkte inspanning is adviesverlening uiterst doeltreffend: door 50 rokers advies te verlenen over rookstop, is er één extra persoon die stopt met roken. Intensiever advies leidt misschien tot meer resultaat, maar dit staat nog niet vast voor alle gevallen. Een hoger aantal adviessessies blijkt geen bijkomend effect te hebben. Psychologische ondersteuning Individuele psychologische ondersteuning Individuele psychologische ondersteuning wordt omschreven als een persoonlijke ontmoeting tussen een roker en een consulent die is opgeleid om hulp te bieden bij rookstop. Vijfentwintig rokers hebben individuele psychologische ondersteuning nodig om één extra persoon te doen stoppen met roken. Er wordt nog verder onderzocht wat de meest efficiënte intensiteit en duur van ondersteuning is. Psychologische ondersteuning in groep Psychologische ondersteuning in groep biedt personen de kans om gedragstechnieken voor rookstop aan te leren, en elkaar wederzijds te steunen. Bij rechtstreekse vergelijkingen met zelfhulpmateriaal of geen materiaal moeten 20 rokers (zelfhulp) tot 10 rokers (geen therapie) psychologische ondersteuning in groep krijgen om één extra persoon te doen stoppen met roken. Bij rechtstreekse vergelijkingen met individuele psychologische ondersteuning bleek dit laatste doeltreffender, maar het aantal rokers dat stopte was hoog in beide groepen (24% voor individuele psychologische ondersteuning tegenover 18% voor psychologische ondersteuning in groep). Psychologische ondersteuning in groep droeg niet bij tot nicotinevervangende therapie (NVT), maar het aantal rokers dat stopte was wel hoog in beide groepen (26% bij NVT alleen, 27 % bij NVT met psychologische ondersteuning in groep).

9 KCE reports vol. 1A Rookstop v Psychologische ondersteuning via de telefoon Psychologische ondersteuning via de telefoon kan een aanvulling vormen op andere therapieën. Het initiatief kan uitgaan van de consulent om advies te geven over de mogelijkheid dat de patiënt hervalt, of om te voorkomen dat dit gebeurt, of hij kan de roker of zijn vrienden of familie telefonisch bijstaan. Gewoonlijk helpt psychologische ondersteuning per telefoon één op 40 rokers te stoppen met roken. Er bestaat geen afdoend bewijs over het effect van psychologische ondersteuning via de telefoon als aanvulling op therapieën met geneesmiddelen. Andere therapieën Gedragstherapieën bestaan uit aversief roken (roken in verband brengen met onplezierige ervaringen) en oefentherapieën (oefening die verwijst naar lichamelijke activiteiten). Er bestaat onvoldoende bewijs dat deze therapieën rokers helpen bij de rookstop. Onderzochte aanvullende therapieën zijn onder andere hypnotherapie en acupunctuur. Hypnotherapie draagt niet bij tot psychologische ondersteuning: de waargenomen effecten zijn toe te schrijven aan het contact met de therapeut. Het effect van acupunctuur op rookstop is niet bewezen, maar er werden weinig onderzoeken verricht hieromtrent, en de betrouwbaarheidsintervallen zijn ruim. Nicotinevervangende therapieën Effecten Tabak is verslavend omdat nicotine een psychoactief bestanddeel is dat leidt tot herhaalde zelftoediening. De absorptie van sigarettenrook zorgt bij elke inademing voor een hoge concentratie nicotine die na enkele seconden de hersenen bereikt. Het effect is hetzelfde als bij andere drugs die psychomotorisch stimuleren, zoals amfetamines en cocaïne. Er ontstaan echter gauw tolerantie-effecten. Rokers ondervinden dat ze kalm worden van sigaretten wanneer ze gespannen zijn en dat ze zich met een sigaret beter kunnen concentreren en efficiënter kunnen werken, maar dit effect ontstaat omdat de nicotine-hunkering bij de verslaafde roker tot spanning en concentratiestoornissen leidt. De hardnekkigheid van het roken van sigaretten spruit grotendeels voort uit de affectieve ontwenningsverschijnselen: geprikkeldheid, rusteloosheid, een miserabel gevoel, verzwakte concentratie, grotere eetlust, alsook een sterke hunkering naar sigaretten. De meeste affectieve symptomen zijn na drie of vier weken voorbij, maar de hunkering kan vele maanden blijven duren. Nicotinevervangende therapieën (NVT) zijn bedoeld om de ontwenningsverschijnselen te verlichten door de nicotine uit de sigaret te vervangen. NVT is doeltreffend. NVT helpt één op 14 rokers die een beroep doen op NVT te stoppen met roken. Het effect van NVT hangt af van de motivatie van de gebruikers en van de mate waarin de gebruiker verslaafd is aan nicotine. Het niveau van verslaving wordt beoordeeld door de Fagerströmscore, of door het tijdstip van de eerste sigaret 's morgens (de meest belangrijke vraag van die score). Er werd bewezen dat NVT minder efficiënt is bij lage niveaus van verslaving (zoals verwacht). Wel is bewezen dat bij hoge niveaus van verslaving hogere nicotinedoses doeltreffender zijn. NVT moet deel uit maken van psychologische ondersteuning. Als er weinig ondersteuning wordt gegeven, of de ondersteuning gebeurt niet intensief, dan is het aantal rokers die stoppen lager. NVT zonder voorschrift verstrekken werkt niet meer doeltreffend. Empirische onderzoeken hebben aangetoond dat de prijs van de geneesmiddelen geen rol spelen voor de gebruikers. NVT is minder doeltreffend dan Bupropion (zie hieronder); NVT plus Bupropion is beter dan NVT alleen, maar niet beter dan Bupropion alleen. Er bestaan zes soorten farmacologische middelen: kauwgom, huidpleisters, neussprays, inhalators, sublinguale pilletjes en tabletjes. Theoretisch gezien kan worden aangenomen

10 vi Rookstop KCE reports vol. 1A Bijwerkingen dat toedieningstypes die een ÂnicotinebolusÊ veroorzaken (neusspray of inhalators) efficiënter werken, maar tot op heden wordt dit niet ondersteund door empirische bewijzen. Bijwerkingen die door NVT worden veroorzaakt, zijn lokaal, goedaardig en omkeerbaar. Algemene bijwerkingen (duizeligheid, slapeloosheid) zijn hoogst waarschijnlijk te wijten aan nicotineontwenningsverschijnselen. Typische bijwerkingen zijn onder andere irritatie van de mond en keel (kauwgom, inhalators, tabletjes, sublinguale pilletjes), huidirritatie (pleisters), neusbloeding en lopende neus en hoesten (neusspray, inhalator). NVT is niet aangewezen in gevallen van overgevoeligheid voor nicotine, recente hart- en vaatziektes (beroerte, hartinfarct, erger wordende angina) en (zeer) hoge bloeddruk. Er dient hierbij opgemerkt dat roken blootstelt aan hogere doses nicotine. Nicotinevervangende farmacologische behandelingen Antidepressiva Niet iedereen wil nicotine-middelen innemen en soms werkt NVT niet. Daarom werden verschillende bestaande geneesmiddelen onderzocht met het oog op rookstop. Sommige eigenschappen van nicotine zijn dezelfde als die van antidepressiva, en depressie kan een symptoom zijn van nicotineontwenning. Bupropion Bupropion is oorspronkelijk een atypisch antidepressivum, dat in België wordt gebruikt voor rookstop. Het werkt op verschillende manieren in op het centrale zenuwstelsel. Bupropion is doeltreffend. Als men 12 rokers die willen stoppen behandelt, is er één bijkomende roker die stopt. Twee doses per dag van 150 mg zijn mogelijk niet beter dan één dosis. Bupropion lijkt doeltreffender te zijn dan NVT, maar dit steunt op een enkele rechtstreekse vergelijking in een vrij klein onderzoek: de willekeurige foutmarge is groot. Bupropion met NVT is meer doeltreffend dan Bupropion alleen. Vaak voorkomende nevenwerkingen zijn slapeloosheid en een droge mond. Een zeldzame nevenwerking is een epileptische aanval bij mensen die een verhoogd risico hiervoor vertonen en wanneer grotere doses Bupropion worden toegediend. Het risico op een epileptische aanval wordt geschat op 1 op 1000, met een dosis van maximaal 300 mg per dag in een formule met vertraagde vrijstelling. Aanzien Bupropion nog maar recent wordt gebruikt, moet men waakzaam zijn voor deze bijwerkingen. Bupropion is niet aangewezen voor jongere patiënten, tijdens de zwangerschap of borstvoeding en voor patiënten met epilepsie of met convulsies in de voorgeschiedenis. Nortriptyline Nortriptyline is een klassiek tricyclisch antidepressivum, dat werd onderzocht met het oog op rookstop. Nortriptyline is doeltreffend: in een recent onderzoek (2003) moesten 9 rokers die wensten te stoppen, worden behandeld met Nortriptyline om één extra roker te doen stoppen. Er bestaat één rechtstreekse vergelijking die Bupropion vergelijkt met Nortriptyline. In deze studie was Bupropion doeltreffender, maar het verschil was statistisch niet belangrijk. Het profiel van nevenwerkingen van Nortriptyline is mogelijk beter dan dat van Bupropion. In onderzoeken naar depressie blijkt dat depressieve patiënten last kunnen hebben van een verdoofd gevoel, constipatie, urineretentie en hartproblemen. Meer

11 KCE reports vol. 1A Rookstop vii onderzoek naar de bijwerkingen bij gebruik voor rookstop is nodig om juist te kunnen bepalen welke plaats Nortriptyline inneemt in de behandeling van rookstop. Een vaak weerkerend probleem is dat Nortriptyline een goedkoop medicijn is, en dat weinigen rechtstreeks belang hebben bij onderzoek over goedkope medicijnen. Clonidine Clonidine is oorspronkelijk een centraal handelend bloeddrukverlagend middel. Het kan nuttig zijn bij de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij uiteenlopende verslavingsstoornissen. Clonidine is waarschijnlijk doeltreffend; het empirische bewijs van het gebruik ervan bij rookstop is nog vrij klein. Door zijn profiel van nevenwerkingen is Clonidine niet geschikt voor de eerstelijnsbehandeling van rookstop. Het kan worden gebruikt bij ernstige ontwenningsverschijnselen of ingeval van meervoudig druggebruik. Andere Andere middelen die worden gebruikt bij de behandeling van nicotineverslaving zijn onder andere Selegiline (een antidepressivum uit de klasse van monoamino oxidase inhibitoren), Mecamylamine (een nicotine antagonist) en Naltrexone (een opioide antagonist). Deze middelen zijn niet aan te bevelen omdat slechts in beperkte mate is bewezen dat ze doeltreffend zijn (Selegiline en Mecamylamine) of omdat bewezen is dat ze niet doeltreffend zijn (Naltrexone). Kosten-effectiviteit van rookstoptherapie RCT (gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) meet het mislukken of welslagen van een therapie, en de resultaten kunnen gebundeld worden in een meta-analyse. Kosten Effectiviteits Analyse (KEA) probeert kwantitatieve schattingen van effectiviteit te relateren aan kwantitatieve schattingen van kosten. Er bestaan meer methodes om het effect op de gezondheid en de kosten te bepalen, en het is vaak onmogelijk om het belang van verschillen tussen deze methodes, die zorgen voor variabiliteit, te beoordelen. Daarom zijn systematische beoordelingen van KEA voorlopig verhalend: een systematische bundeling is nog nauwelijks mogelijk. Onderhavige beoordeling geeft een overzicht van de bewijskracht over de doelmatigheid van farmacologische therapieën ter ondersteuning van rookstop. Doelmatigheid betekent goede effecten voor lage kosten. Kost per bekomen effect op de gezondheid De kost per bekomen effect op de gezondheid kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. De kost per roker die stopt is nuttig om verschillende rookstoptherapieën met elkaar te vergelijken. Om de waarde van rookstoptherapieën te vergelijken met gelijkaardige therapieën in andere domeinen van de gezondheidszorg, is het wenselijk om een meer algemeen resultaat te presenteren. De gezondheidseconomie streeft ernaar de levensverwachting te doen stijgen (met of zonder ziektes). Daarom wordt het aantal rokers dat stopt op een welbepaalde leeftijd omgezet in een aantal levensjaren die worden gewonnen door te stoppen met roken: Gewonnen levensjaren (YOLs Years of Life Saved). Om het aantal YOLs te berekenen, moet men uitgaan van schattingen van de levensverwachting van rokers die blijven roken en van rokers die stoppen. Tot slot kan rekening worden gehouden met ziekte. Hierbij worden levensjaren gewogen door een levenskwaliteitsindex tussen 0 (= gestorven) en 1 (= perfect gezond) of het totale aantal levensjaren wordt gereduceerd met het aantal levensjaren dat men in slechte gezondheid verkeert: hoe slechter de gezondheid, hoe lager de waarde is die wordt toegekend voor dat jaar. Dit is de conceptuele basis van QALYs (Quality adjusted life years/voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren) en DALYs (voor werkonbekwaamheid gecorrigeerde levensjaren). Het spreekt voor zich dat voor de

12 viii Rookstop KCE reports vol. 1A berekening van DALYs en QALYs bijkomende schattingen en aannames nodig zijn over de leeftijd bij aanvang, de duur en de ernst van het gebrek en/of de ziekte. Omdat kosten worden gemaakt op een bepaalde leeftijd, en de gezondheidsvoordelen zich opstapelen over de resterende levensjaren, zijn gezondheidseconomen (terecht) van mening dat toekomstige levensjaren minder waarde hebben dan huidige levensjaren. Daarom worden levensjaren (of QALYs) verdisconteerd aan een welbepaalde reductietarief, de disconteringsvoet. Hoe hoger deze voet, hoe minder waarde de toekomstige levensjaren hebben. Bij preventieve therapieën heeft deze discontering een erg belangrijke impact op het aantal gewonnen levensjaren, die vaak ver in de toekomst liggen. Resultaten van economische evaluaties worden voorgesteld als een bijkomende kost om één levensjaar of QALY te winnen. Dat doet de vraag rijzen naar wat duur is in deze context. Een lagere drempel kan worden gekozen op ongeveer per YOLS, een hogere op ongeveer per YOLS. Lagere kosten dan per YOLS worden beschouwd als een eerder goedkope therapie, hogere kosten dan per YOLS worden als duur beschouwd. Kosten worden herleid berekend tot hun actuele waarde in een bepaald jaar. Effecten op de gezondheid In KEA zijn onderzoeken het er over eens dat zowel Bupropion als NVT doelmatiger zijn dan placebo. Ze kunnen niet besluiten dat NVT beter is dan Bupropion of omgekeerd. Per gewonnen roker die stopt schatten economische onderzoeken dat het aantal verminderde YOLS ongeveer 0,2 tot 2 jaar bedraagt. Dat is minder dat wat toekomstige epidemiologische onderzoeken aantonen als gewonnen levensjaren door rokers die voor de rest van hun leven stoppen met roken (2 tot 6 jaar). Dit verschil is ten dele te verklaren door de reductie van de toekomstige levensverwachting door de disconteringsvoet en door rekening te houden met terugval. Aangezien roken het ziektecijfer ook doet toenemen, winnen rokers die stoppen meer QALYs: 2,0 tot 2,7 jaar. Kost per effect op de gezondheid De marginale kost per roker die stopt voor farmacotherapie bedraagt tussen 1000 en De kosten van NVT en Bupropion zijn ongeveer even hoog. De volumes voorgeschreven NVT zijn groter dan de volumes Bupropion en daarom is de totale kost van de NVT-behandeling ongeveer even hoog als de totale behandelingskost voor een behandeling met Bupropion. Bupropion en NVT zijn nagenoeg gelijkwaardig. Een roker die stopt wint verschillende levensjaren, maar zoals in de meeste onderzoeken maken NVT en Bupropion deel uit van strategieën waarbij ook adviesverlening of psychologische ondersteuning wordt toegepast, de kosten per gewonnen jaar variëren aanzienlijk, tussen 400 en per gewonnen levensjaar. De kost per gewonnen QALY varieert tussen 1200 en Deze verschillen zijn kwantitatief, maar niet kwalitatief: alle onderzoeken zijn het erover eens dat geneesmiddelentherapieën voor rookstop hun geld waard zijn, zelfs voor diegenen die de meest pessimistische schattingen bekomen. In vergelijking met andere preventieve therapieën zijn de onderzoeken het eens dat rookstop erg goedkoop is. Indien we strategieën toevoegen van adviesverlening en laagintensieve of hoogintensieve psychologische ondersteuning, levert meer intensieve psychologische ondersteuning meer rokers op die stoppen voor meer kosten. Met andere woorden: de kosteneffectiviteitcijfers stijgen met de intensiteit van psychologische ondersteuning, en de doelmatigheid daalt. In vergelijking met concurrerende gezondheidszorgtherapieën, levert zelfs een farmacologische therapie gecombineerd met zeer intensieve psychologische ondersteuning nog steeds goede resultaten op voor de betaalde kost.

13 KCE reports vol. 1A Rookstop ix Besluit Dit verslag schetst de effecten en kosten-effectiviteit van verschillende rookstopstrategieën. Vele niet-farmacologische therapieën zijn beter dan niets doen. Zowel nicotinevervangende therapieën (NVT) als Bupropion, de meest gebruikte farmacologische therapieën, helpen rokers doeltreffend stoppen met roken. Nortriptyline, een antidepressivum, is een interessant alternatief, maar moet nog verder worden onderzocht op het vlak van bijwerkingen. Zowel NVT als Bupropion zijn erg kosteneffectief. In vergelijking met concurrerende gezondheidszorgtherapieën zijn ze een goedkope investering in gezondheid. Bupropion wordt beschouwd als het meest kosteneffectieve middel, met uiteindelijk een beter effect waarbij kleinere hoeveelheden van het dure geneesmiddel nodig zijn. De verschillen zijn echter klein en verdwijnen in de nog sterk uiteenlopende resultaten van economische evaluaties. De kosten-effectiviteit daalt wanneer de psychologische ondersteuning intensiever wordt. Toch is zelfs een erg intensieve psychologische ondersteuning nog kosteneffectief in vergelijking met concurrerende gezondheidszorgtherapieën.

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD Bestelinformatie: Dit rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl. Artikelnummer: AF1358 Trimbos-instituut:

Nadere informatie

PREVENTIE BIJ VERHOOGD RISICO OP VROEGGEBOORTE - EVALUATIE VAN EEN AANTAL COURANTE INTERVENTIES

PREVENTIE BIJ VERHOOGD RISICO OP VROEGGEBOORTE - EVALUATIE VAN EEN AANTAL COURANTE INTERVENTIES KCE REPORT 228As SAMENVATTING PREVENTIE BIJ VERHOOGD RISICO OP VROEGGEBOORTE - EVALUATIE VAN EEN AANTAL COURANTE INTERVENTIES 2014 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het

Nadere informatie

Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A

Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen KCE reports 139A Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre fédéral d expertise des soins de santé 2010 Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Gezondheid en determinanten

Gezondheid en determinanten Gezondheid en determinanten Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter Redactie: N. Hoeymans J.M. Melse C.G. Schoemaker Gezondheid en determinanten Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts.

Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts. FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de Master na Master in de Huisartsgeneeskunde. Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts. Freya Saeys Promotor: Prof. Dr. H. Cammu,

Nadere informatie

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8941 en 9106

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8941 en 9106 ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8941 en 9106 Plaats van de e-sigaret als hulp bij tabaksontwenning en toxicologische en verslavende risico's bij het verbruik ervan, alsook van de shisha-pen In this

Nadere informatie

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A Inventaris van databanken gezondheidszorg KCE reports vol. 30A Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Centre fédéral dêexpertise des soins de santé 2006 Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst RIVM rapport 260401006/2012 P.M. Engelfriet R.T. Hoogenveen M.J.J.C. Poos A. Blokstra P.H.M. van Baal W.M.M. Verschuren Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING KCE REPORT 232As SYNTHESE DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING 2014 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is een parastatale,

Nadere informatie

Volksgezondheidsschade door passief roken

Volksgezondheidsschade door passief roken Volksgezondheidsschade door passief roken Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies Volksgezondheidsschade

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van rookstop, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van rookstop, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van rookstop, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Rookstop Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Natuurlijk verloop Uit een grootschalige

Nadere informatie

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Redactie

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Rapport final Avril 2015 1 Up To Date Use of psychoactive

Nadere informatie

Spelen met gezondheid Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd

Spelen met gezondheid Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd RIVM Rapport 270232001/2008 Spelen met gezondheid Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd C.T.M. Schrijvers C.G. Schoemaker Contact: Carola Schrijvers centrum Volksgezondheid Toekomst

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Rookstopkliniek Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 1 1. Kaderen van het project Rondom mij 2. De werking van de rookstopkliniek in het algemeen status 3. Verschillende methodes voor rookstop 4. Update NRT

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis

Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis Tijdschr. voor Geneeskunde, 66, nr. 6, 2010 doi: 10.2143/TVG.66.06.2000714 269 ACTUALITEIT Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis Position statement van

Nadere informatie

RECHT OP EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF HANDICAP

RECHT OP EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF HANDICAP KCE REPORTS 166A RECHT OP EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF HANDICAP 2011 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie