ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 18/ Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig Inhoudsindicatie Twee jaar en TBS met dwangverpleging voor doodslag op huisgenoot Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK GRONINGEN Sector Strafrecht parketnummer: 18/ datum uitspraak: 13 december 2007 op tegenspraak (raadsman gemachtigd) raadsman: mr. C. Eenhoorn V O N N I S van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], thans preventief gedetineerd in Huis van Bewaring. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 29 november Tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd: dat 1. hij in of omstreeks de nacht van 12 op 13 augustus 2007, althans in of omstreeks de periode van 12 augustus 2007 tot en met 15 augustus 2007 in de gemeente Groningen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, met een of meerdere mes(sen), althans een scherp en/of puntig voorwerp, in het lichaam gestoken en/of geprikt en/of gesneden, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden; art 289 Wetboek van Strafrecht althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat hij in of omstreeks de nacht van 12 op 13 augustus 2007, althans in of omstreeks de periode van 12 augustus 2007 tot en met 15 augustus 2007 in de gemeente Groningen, aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten meerdere steek en/of snijwonden), heeft toegebracht, door opzettelijk genoemde [slachtoffer 1] met een of meerdere mes(sen), althans een of scherp en/of puntig voorwerp, meermalen op meerdere plekken in het lichaam te steken en/of te snijden, terwijl het feit de dood tengevolge heeft gehad; art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 302 lid 2 Wetboek van Strafrecht 1/7

2 2. hij op of omstreeks 15 juli 2007 in de gemeente Groningen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp in de arm heeft gestoken en/of (met kracht) een of meerdere vuistslag(en) in het gezicht heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden; EN/OF hij op of omstreeks 15 juli 2007 in de gemeente Groningen, [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp gehouden in de richting van en/of getoond aan genoemde [slachtoffer 2]; art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde: wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest; ter beschikking wordt gesteld en van overheidswege zal worden verpleegd. Bewezenverklaring Ten aanzien van feit 1 overweegt de rechtbank als volgt. De officier van justitie acht bewezen dat verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd. Zij heeft dit oordeel gegrond op de omstandigheid dat verdachte bewapend met een mes achter het slachtoffer aan is gegaan en dienaangaande heeft verklaard dat hij het slachtoffer sowieso wat wilde aandoen. De rechtbank volgt de officier van justitie daarin niet, aangezien hieruit niet kan worden afgeleid dat bij verdachte sprake is geweest van kalm beraad en rustig overleg. Veeleer is naar het oordeel van de rechtbank, dat zij baseert op alle verklaringen van verdachte in onderlinge samenhang bezien, sprake geweest van een opeenvolgende reeks van gebeurtenissen, gepaard gaande met veel geschreeuw en opwinding waarbinnen tijd en mogelijkheden voor kalm beraad en rustig overleg hebben ontbroken. Ten aanzien van feit 2 overweegt de rechtbank dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust met het mes heeft gestoken, zodat hij van dit onderdeel van de tenlastelegging moet worden vrijgesproken. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij in de nacht van 12 op 13 augustus 2007, in de gemeente Groningen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die [slachtoffer 1] meermalen met messen in het lichaam gestoken en geprikt en gesneden, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden. 2. hij op 15 juli 2007 in de gemeente Groningen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), met kracht vuistslagen in het gezicht heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden; EN hij op 15 juli 2007 in de gemeente Groningen, [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een mes gehouden in de richting van en getoond aan genoemde [slachtoffer 2]. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder 1 primair en 2 meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. Kwalificatie 2/7

3 Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard levert het/de volgende strafbare feit(en) op: 1. primair doodslag 2. mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht Strafbaarheid van het feit en van de dader De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat verdachte ten aanzien van feit 1 heeft gehandeld uit noodweer dan wel noodweer exces en dat hij daarom ter zake van dit feit moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Nu verdachte niet ter terechtzitting is geweest om een toelichting op zijn verklaring te geven, gaat de rechtbank bij de beoordeling van dit verweer uit van de volgende door de verdachte ten overstaan van de politie geschetste gang van zaken. Tussen verdachte en het slachtoffer ontstaat op zondagavond 12 augustus 2007 in de huiskamer van de woning van verdachte aan de [adres] ruzie over medicijnen en over rommel die het tijdelijk bij verdachte inwonende slachtoffer in diens woning had gemaakt. Beiden zitten op een bank en verdachte is cocaïne aan het snijden met een groot mes. Verdachte ziet dat het slachtoffer een mes pakt dat naast hem op de bank ligt. Het slachtoffer gaat staan met het mes wijzend in de richting van verdachte en geeft aan dat iedereen bang is voor verdachte, maar hij niet. Verdachte pakt ook een mes en gaat ook staan. Verdachte en het slachtoffer lopen op elkaar toe waarop verdachte tevergeefs probeert het mes uit de hand van het slachtoffer te schoppen. Verdachte loopt daarbij een snijwond in zijn linker been op. Vervolgens draait het slachtoffer zich om en loopt met het mes nog in zijn hand naar zijn slaapkamer. Verdachte rent met zijn mes nog in de hand direct achter het slachtoffer aan. Komend in de slaapkamer springt verdachte direct op het slachtoffer en er ontstaat een worsteling, waarbij verdachte, naar later blijkt, het slachtoffer met diverse messteken om het leven heeft gebracht. Uit het technisch onderzoek leidt de rechtbank af dat verdachte hierbij meer messen heeft gebruikt. De raadsman heeft onder meer aangevoerd dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer dan wel noodweer exces en baseert zich daarbij onder meer op de psychologische rapportage van M. Verkade, d.d. 19 november De psycholoog acht het namelijk waarschijnlijk dat de lichamelijke en mentale kwetsbaarheid en verminderde impulscontrole van verdachte, in combinatie met de dreigende situatie veroorzaakt door het slachtoffer, bij verdachte een toestand van dissociatie, derealisatie of ten minste een verminderd bewustzijn teweeg heeft gebracht waarbij hij vanuit angst impulsgestuurd heeft gehandeld. De raadsman heeft verder aangegeven dat verdachte, toen het slachtoffer naar zijn kamer liep, achter het slachtoffer aan is gerend, met de gedachte dat er overal in huis messen lagen en hij niet wist wat het slachtoffer daarvan zou kunnen pakken en waarmee hij terug zou kunnen komen. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt. Het bepalende moment voor de beoordeling van de noodweersituatie is het moment waarop het slachtoffer met een mes in de hand in de kamer staat en verdachte het mes uit zijn hand wil schoppen. Over hetgeen voor en tijdens die gebeurtenissen in verdachte is omgegaan, heeft hij verschillende verklaringen afgelegd. In dit verband wijst de rechtbank op de volgende, door de verdachte op 16 en 17 augustus 2007 afgelegde verklaringen, afwisselend weergegeven op de pagina's 46, 57 en 58 van het onderhavige politiedossier. Er werden door hem (het slachtoffer) weer medicijnen aan mij gevraagd en toen knapte er wat, omdat hij al vaker medicijnen had gestolen (pagina 46). Ik zag dat hij een mes pakte dat naast hem op de bank lag. Volgens mij was het ook een keukenmes. Ik dacht dat hij mij wilde steken (pagina 57). Ik vroeg aan hem: "Wat denk je wel niet". Ik zag dat hij op mij afkwam, zichzelf op de borst kloppend en ik hoorde dat hij zei: "Ik ben voor niemand bang". We stonden dicht tegenover elkaar. Ik denk dat we naar elkaar liepen, omdat niemand voor elkaar onder wil doen (pagina 46). Ik zag dat de punt van het mes in mijn richting wees. Ik zag dat hij aanstalten maakte om naar mij toe te komen. Ik ben toen ook gaan staan. Ik heb vanaf de bank ongeveer 2 stappen schuin links naar voren gezet. We hadden allebei een mes in de hand. Ik had het mes in mijn rechter hand met de punt in de richting van [slachtoffer 1]. Op het moment dat ik zag dat [slachtoffer 1] een stekende beweging in mijn richting maakte, heb ik geprobeerd deze te ontwijken door de arm van [slachtoffer 1] met het mes weg te schoppen (pagina's 57 en 58). We gingen staan met zijn tweeën en er werd geschreeuwd. Ik zag dat hij het mes in zijn hand had. Hij had het lemmet in mijn richting. Ik wilde het mes wegschoppen met mijn rechter been. Doordat ik dat wilde doen, voelde ik dat het mes in mijn rechteronderbeen kwam. Ik werd daardoor nog kwader en begon nog harder te schreeuwen (zie pagina 46 van het politiedossier). 3/7

4 Over hetgeen in verdachte is omgegaan voor en tijdens het moment dat hij de achtervolging op het slachtoffer vanuit de woonkamer naar de slaapkamer heeft ingezet, heeft hij verschillende verklaringen afgelegd. In dit verband wijst de rechtbank op de volgende, door de verdachte op 16, 17 en 19 augustus 2007 afgelegde verklaringen, afwisselend weergegeven op de pagina's 46, 57, 58, 69 en 70 van het onderhavige politiedossier. Ik zag dat hij naar de slaapkamer liep en ik liep achter hem aan, omdat ik weet dat hij nog meer dingen in zijn slaapkamer had. (...) Ik heb van alles geroepen en geschreeuwd. Dat zullen de buren ook wel gehoord hebben. Als ik kwaad ben heb ik een hele luide stem. (...) Ik wou hem sowieso pakken voor wat hij had gedaan (pagina 46). Ik zag nadat ik had geschopt dat hij het mes nog in zijn hand had. Ik zag dat [slachtoffer 1] zich omdraaide en ik zag dat hij rechtstreeks niet hard maar ook niet zacht naar zijn slaapkamer liep. Hij heeft namelijk een afwijking aan zijn been. Hij heeft het mes nog in zijn hand op dat moment (pagina 58). Op de vraag van de politie waarom verdachte bang was dat het slachtoffer een mes zou pakken, omdat het slachtoffer al een mes in zijn hand had, antwoordt verdachte: Omdat mijn mes veel groter was, neem ik aan. (...) Of hij schrok dat ik hem een schop gaf en dacht dat hij weg moest wezen. Maar dat heeft ook geen zin, want er zit geen slot op zijn slaapkamer deur (pagina 59). Op de vraag waarom verdachte achter het slachtoffer is aangerend heeft verdachte geantwoord: Uit woestheid. Je kunt niet zomaar in 1 keer ruzie hebben en dat er dan niets meer aan de hand is. Ik blijf lange tijd kwaad, dat is mijn karakter. (...) Hij was nog niet uitgeschakeld. Hij heeft het mes nog in de hand. Hij rent naar de slaapkamer en daar ligt toch van alles, ook messen. (...) Uit kwaadheid en uit onmacht, noem het maar. Ik kan niet zomaar omslaan. Dat doe ik op straat ook niet, dan wacht ik ook niet tot iemand weer staat. Ik weet toch ook niet waar [slachtoffer 1] weer mee terug komt. Voor hetzelfde geld komt hij terug met een mes in de hand (pagina 69). Ik was kwaad en liep achter hem aan. Als je goed hebt gekeken naar mijn verleden, dan houd ik niet zo snel op. Dan houd ik op tot ze rustig liggen. Dat is de aard van het beestje, dat doe ik buiten ook, doorgaan tot ze knockout liggen. In dit geval ook denk ik. Ik sta bekend als een opgefokt iemand. Ik weet moeilijk van stoppen. (...) Voor de slaapkamer was ik nog niet zo kwaad dat ik bloed voor de ogen had (pagina 70). De rechtbank leidt uit deze verklaringen het volgende af. Uit een aantal elementen in de verklaringen zou kunnen blijken dat verdachte zich bedreigd heeft gevoeld. Echter, zijn handelen lijkt veeleer ingegeven door boosheid, een element dat veelvuldig aanwezig is en herhaaldelijk naar voren komt en bij de verdachte al was ontstaan voordat het slachtoffer een mes had gepakt. Er was immers al wat bij verdachte geknapt toen het slachtoffer hem weer om medicijnen vroeg. Uit zijn verklaring daarnaast dat hij dacht dat ze naar elkaar liepen, omdat niemand voor elkaar onder wilde doen en zijn verklaring dat hij bekend staat als een opgefokt iemand die moeilijk van stoppen weet, leidt de rechtbank af dat verdachte met zijn handelen ook zelf de confrontatie met het slachtoffer heeft gezocht en dat ook het schoppen tegen het mes niet voortkwam uit angst. Hoewel de rechtbank daarbij nog wel van oordeel is dat verdachte zich mocht verdedigen tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding door het slachtoffer in de woonkamer moet de rechtbank constateren dat het uiteindelijke, fatale, geweld niet meer was geboden ter verdediging tegen die aanranding. De vraag of verdachte door die aanranding in een hevige gemoedstoestand is geraakt die heeft gemaakt dat hij achter het slachtoffer is aangegaan en alsnog de confrontatie heeft gezocht, beantwoordt de rechtbank ontkennend. Uit de aangehaalde verklaringen van verdachte leidt de rechtbank af dat verdachte, toen hij het slachtoffer volgde naar zijn slaapkamer, niet handelde onder invloed van met angst samenhangende impulsen, maar meer vanuit boosheid. Verder is de rechtbank van oordeel dat de boosheid die heeft gemaakt dat verdachte, ondanks het feit dat het slachtoffer al was weggelopen, toch nog een confrontatie aanging niet zozeer het gevolg is van de aanval door het slachtoffer, maar veel meer van de persoonlijkheid van verdachte zelf. Dat de verdachte al op het moment dat hij de achtervolging op het slachtoffer inzette niet meer wist wat hij deed en in een toestand van dissociatie verkeerde, acht de rechtbank niet aannemelijk. Verdachte heeft immers nog waargenomen dat het slachtoffer zich omdraaide en rechtstreeks niet hard maar ook niet zacht naar zijn slaapkamer liep, vanwege een afwijking aan zijn been, hetgeen een mate van opmerkzaamheid weergeeft die niet past bij een dergelijk toestand. Dat verdachte achter het slachtoffer aan is gerend, met de gedachte dat er overal in huis messen lagen en hij niet wist wat het slachtoffer daarvan zou kunnen pakken en waarmee hij terug zou kunnen komen, acht de rechtbank niet aannemelijk. Het slachtoffer had immers al een mes in zijn hand toen hij de woonkamer verliet en daarom lijkt de angst voor een ander mes niet voor de hand te liggen. Het beroep op noodweer of noodweer exces faalt derhalve. 4/7

5 Ten aanzien van de strafbaarheid van verdachte heeft de rechtbank ook gelet op de psychiatrische onderzoeksrapportage d.d. 12 november 2007, opgemaakt door B.E. Bakker, psychiater in opleiding, en B.T. Takkenkamp, psychiater, en de psychologische onderzoeksrapportage d.d. 19 november 2007, opgemaakt door M. Verkade, psycholoog. De conclusies van deze nog nader te noemen rapporten luiden, zakelijk weergegeven, dat verdachte lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing der geestvermogens en dat het tenlastegelegde hem slechts in verminderde mate kan worden toegerekend. De rechtbank kan zich met deze conclusies verenigen en neemt deze over. De rechtbank acht verdachte derhalve strafbaar, nu ten opzichte van verdachte ook overigens geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. Motivering straf Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit de aangaande zijn persoon opgemaakte rapportages, alsmede de vordering van de officier van justitie. Vrijheidsstraf Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf moet worden opgelegd. De rechtbank neemt bij de bepaling van de hoogte hiervan in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft met gebruik van zeer excessief geweld, met diverse messteken, zijn huisgenoot naar aanleiding van een ruzie over medicijnen en rommel van het leven beroofd. Hij heeft daarmee op een zeer grove wijze het leven van het slachtoffer beëindigd. Gelet op de kennelijke aanleiding van de confrontatie is het voor de rechtbank onbegrijpelijk en buiten alle proporties dat verdachte ertoe is gekomen een conflict met zoveel geweld te beslechten. Daarnaast heeft verdachte ongeveer een maand daaraan voorafgaand, naar aanleiding van een ruzie over een DVD speler, een man in diens eigen woning met een mes bedreigd en nadat deze zijn huis uit was gevlucht bij een andere woning een aantal vuistslagen in het gezicht gegeven. De rechtbank rekent verdachte deze feiten zwaar aan en acht in beginsel een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd. Daarbij is verdachte eerder, in 1991 en 1992 voor het plegen van geweldsmisdrijven veroordeeld. Daarnaast neemt de rechtbank bij het opleggen van de vrijheidsstraf in aanmerking de conclusies van voormelde psychiatrische en psychologische onderzoeksrapportages, dat het bewezenverklaarde aan verdachte in verminderde mate kan worden toegerekend. In de psychiatrische onderzoeksrapportage wordt tevens aangegeven dat verdachte een zeer zwakke fysieke en mentale gezondheid heeft en dat zijn levensverwachting beperkt lijkt te zijn tot een aantal jaren. De verwachting is dat verdachte daardoor mentaal niet opgewassen zal zijn tegen een langdurige detentie. De rechtbank zal daarom, ondanks hetgeen hier voor is overwogen, de duur van de gevangenisstraf beperken tot 24 maanden. Hoewel de rechtbank, anders dan de officier van justitie heeft gevorderd, verdachte niet voor moord maar voor doodslag zal veroordelen en de officier van justitie 24 maanden eiste, zal de rechtbank niet minder dan die eis opleggen. Dat zou onverenigbaar zijn met de ernst van het onder 1 bewezenverklaarde feit. Motivering maatregel Terbeschikkingstelling De rechtbank is van oordeel dat verdachte, bij wie tijdens het begaan van het bewezenverklaarde gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens bestond, ter beschikking moet worden gesteld omdat het onder 1 primair en 2 bewezen en strafbaar verklaarde misdrijven zijn waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld en de algemene veiligheid van personen de oplegging van die maatregel eist. De rechtbank is van oordeel dat verdachte tevens van overheidswege moet worden verpleegd omdat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen de verpleging eist. De rechtbank heeft hierbij de rapporten en adviezen in aanmerking genomen die over de persoonlijkheid van verdachte zijn uitgebracht, alsmede de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde. 5/7

6 Het advies d.d. 12 november 2007, opgemaakt door B.E. Bakker en B.T. Takkenkamp, houdt zakelijk weergegeven onder meer in: Betrokkene heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis, mede ontstaan door ernstige pedagogische en affectieve verwaarlozing in zijn vroege jeugd. Hierdoor heeft hij een slechte impulscontrole en frustratie tolerantie. Zijn brein werd steeds kwetsbaarder door het ouder worden bij een uiterst ongezonde levensstijl met veelvuldig gebruik van alcohol, cocaïne en cannabis, wat schadelijk is voor de hersencellen. Dit leidt uiteindelijk tot diffuse schade in het gehele brein. Dit geeft cognitieve problemen zoals persoonlijkheidsveranderingen, geheugenproblemen, moeite met planning, concentratieproblemen, gebrek aan controle over emoties zoals boosheid en verdriet. Alcohol verlaagt de impulscontrole. Van cocaïne is dit ook bekend. Mogelijk heeft een doorgemaakte hersenvliesontsteking dit proces versterkt. Een ander complicerende factor is het voortschrijden van een levercirrose geweest. Dit kan rechtstreeks, maar zal ook indirect hersenschade hebben gegeven. Onder invloed van alcohol en cocaine, (...) kon zijn steeds verder aangetaste brein de agressieve impulsen niet meer beheersen toen hij zich bedreigd voelde door zijn huisgenoot. Bij het opnieuw terugvallen in alcohol en drugsverslaving acht ik de kans op recidive van nieuwe delicten groot. Hoe groot de kans is dat betrokkene opnieuw iemand zou kunnen doden, is moeilijk in te schatten. Er zijn geen aanwijzingen dat betrokkene zijn levensstijl wil veranderen. Betrokkene is in zeer slechte fysieke en mentale toestand. Er is geen motivatie om te stoppen met middelengebruik. De kans op terugval in middelengebruik en alcoholmisbruik na detentie is groot. Wij adviseren aan betrokkene een terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging op te leggen. Dit zowel ter beveiliging van de maatschappij als ook in het belang van betrokkene. Betrokkene is door zijn organisch psychosydroom mentaal in een slechte conditie. Hij is affectief zeer labiel. Hij heeft een slechte controle over zijn emoties. Mijn inschatting is dat hij daardoor mentaal niet opgewassen is tegen een langdurige detentie. In een tbs kliniek zou hij hiervoor begeleid en behandeld kunnen worden. In de waarschijnlijk beperkt aantal jaren dat betrokkene nog te leven heeft, zal hij waarschijnlijk een toenemende mate van zorg nodig hebben die in een tbs kliniek beter te geven lijkt dat in een penitentiaire inrichting. Gezien de ernst van het delict en het recidivegevaar is het begeleidingsniveau op een forensische psychiatrische afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis of een forensische psychiatrische kliniek onvoldoende. Het advies d.d. 19 november 2007, opgemaakt door M. Verkade, voornoemd, houdt zakelijk weergegeven onder meer in: Gezien de gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing des geestesvermogens en de voorgeschiedenis in combinatie met zijn verslechterende lichamelijke toestand en de risicovolle omstandigheden van zijn instabiele woon en leefsituatie lijkt het niet waarschijnlijk dat betrokkene zich voortaan behoorlijk zal gedragen. Hoewel de kans op een verandering ten goede niet groot lijkt, is er van een poging in die richting middels psychiatrische behandeling nog nooit een poging geweest. Uitgaande van het recidiverisico (...) lijkt behandeling en bescherming van betrokkene noodzakelijk. Daarbij zijn complienceproblemen echter te verwachten, hetgeen een verplicht kader nodig maakt. Aangezien de nadruk m.i. op zowel behandelen en beschermen van betrokkene als op het beschermen van de maatschappij ligt, adviseer ik een TBS dwang. De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting zijn twijfels geuit omtrent de behandelbaarheid van de verdachte en in het verlengde daarvan de opportuniteit van de oplegging van de maatregel. B.T. Takkenkamp heeft ter terechtzitting dienaangaande aangegeven dat behandeling van de verdachte binnen het kader van een TBS mogelijk is in de vorm van goede zorg en verpleging, die hij naar verwachting in toenemende mate nodig zal hebben. Het instellen van de verdachte op de juiste medicatie teneinde hem zo lang mogelijk stabiel te houden, zal daarbij een belangrijk deel van de behandeling kunnen vormen. De rechtbank kan zich met de inhoud en de conclusies van de adviezen, alsmede met de door B.T. Takkenkamp ter terechtzitting gegeven toelichting, verenigen en neemt die over. Toepasselijke wettelijke voorschriften De rechtbank heeft gelet op de artikelen 37a, 37b, 57, 285, 287 en 300 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING De rechtbank: verklaart het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezen verklaarde strafbaar. 6/7

7 verklaart verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar. verklaart het onder 1 primair en 2 meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij. Veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd, die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht. Gelast dat de veroordeelde ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de terbeschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd. Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. M.J.B. Holsink, voorzitter, F.J. Agema en E.W. van Weringh, in tegenwoordigheid van W. Brandsma, als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 13 december /7

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 08 07 2011 Zaaknummer 02/801221 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 Instantie Datum uitspraak 06-10-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 0975730199 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22 11 2007 Datum publicatie 26 11 2007 Zaaknummer 13/467279 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 28 06 2012 Datum publicatie 28 06 2012 Zaaknummer 21.002532 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2011:BR0791,

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 20 09 2007 Datum publicatie 24 09 2007 Zaaknummer 18/640852 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis.

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis. LJN: AR6518, Rechtbank 's-gravenhage, 09/757668-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-11-2004 26-11-2004 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De rechtbank

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02 03 2009 Datum publicatie 03 03 2009 Zaaknummer 10/710069 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-07-2015 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 13/684116-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:1081

ECLI:NL:GHARL:2015:1081 ECLI:NL:GHARL:2015:1081 Instantie Datum uitspraak 18 02 2015 Datum publicatie 04 03 2015 Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Zaaknummer KS 21 0038 0=14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1755

ECLI:NL:GHDHA:2015:1755 ECLI:NL:GHDHA:2015:1755 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 02 07 2015 Datum publicatie 02 07 2015 Zaaknummer 22 002977 13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963 Instantie Datum uitspraak 02 08 2011 Datum publicatie 03 08 2011 Gerechtshof 's Gravenhage Zaaknummer 22 006540 10 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2010:BO7151,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352 ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352 Instantie Datum uitspraak 21 08 2009 Datum publicatie 28 08 2009 Rechtbank 's Gravenhage Zaaknummer 09 900411 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 Rechtbank Groningen Datum uitspraak: 14-10-2010 Datum publicatie: 14-10-2010 Zaaknummer: 18/670028-10 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA3504 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-04-2007 Datum publicatie 24-04-2007 Zaaknummer 05/930269-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:9246 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/810055-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Beverwijkse babyzaak; kinderdoodslag, meermalen gepleegd; gevangenisstraf 3 jaren en TBS. Zie ook LJN: AZ0775.

Beverwijkse babyzaak; kinderdoodslag, meermalen gepleegd; gevangenisstraf 3 jaren en TBS. Zie ook LJN: AZ0775. LJN: AZ0774, Rechtbank Haarlem, 15/630934-05 Datum uitspraak: 24-10-2006 Datum publicatie: 24-10-2006 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Beverwijkse babyzaak;

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 21-03-2008 Datum publicatie 27-03-2008 Zaaknummer 627434-06 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BR4162 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-04-2007 Datum publicatie 04-08-2011 Zaaknummer 13/527138-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt. LJN: AU2469, Gerechtshof 's-gravenhage, 2200761204 Datum uitspraak: 12-09-2005 Datum publicatie: 12-09-2005 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Hoger beroep Medeplegen van moord op pasgeboren

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21 11 2013 Datum publicatie 21 11 2013 Zaaknummer Rechtsgebieden 08.760144 13 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:1363

ECLI:NL:GHARL:2015:1363 ECLI:NL:GHARL:2015:1363 Instantie Datum uitspraak 26 02 2015 Datum publicatie 26 02 2015 Zaaknummer 21 005770 13 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2308,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3296 Instantie Datum uitspraak 05-03-2013 Datum publicatie 05-03-2013 Rechtbank Oost-Nederland Zaaknummer 07/651117-12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg -

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:320

ECLI:NL:RBOVE:2013:320 ECLI:NL:RBOVE:2013:320 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22-04-2013 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 07-681022-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792 ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 21 06 2007 Datum publicatie 21 06 2007 Zaaknummer 11/500708 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2000:AD8952

ECLI:NL:GHARN:2000:AD8952 ECLI:NL:GHARN:2000:AD8952 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 07-04-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 21-000536-99 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307

ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307 ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 11 2007 Datum publicatie 20 11 2007 Zaaknummer 10/700098 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:104

ECLI:NL:GHSHE:2014:104 ECLI:NL:GHSHE:2014:104 Instantie Datum uitspraak 23 01 2014 Datum publicatie 23 01 2014 Zaaknummer 20 004565 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BU6572,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

LJN: BK4760, Rechtbank Almelo, 08/ Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied:

LJN: BK4760, Rechtbank Almelo, 08/ Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: LJN: BK4760, Rechtbank Almelo, 08/710875-08 Datum uitspraak: 30-11-2009 Datum publicatie: 30-11-2009 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte, een jonge

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba STRAFVONNIS

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba STRAFVONNIS Strafzaken over 2016 Uitspraak: 24 november 2016 Parketnummer: 500.00123/15 Nummer: H-142/16 Tegenspraak Vonnis no. EC GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 21 05 2012 Datum publicatie 21 05 2012 Zaaknummer 15/800566 11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:228

ECLI:NL:RBNNE:2015:228 ECLI:NL:RBNNE:2015:228 Instantie Datum uitspraak 21 01 2015 Datum publicatie 21 01 2015 Zaaknummer 18.730260 14 Rechtsgebieden Rechtbank Noord Nederland Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111 ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111 Instantie Datum uitspraak 26 04 2007 Datum publicatie 02 05 2007 Zaaknummer 20 001140 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMAA:2006:AV3946,

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 21 oktober 200

De verdachte heeft tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 21 oktober 200 ECLI:NL:GHAMS:2009:BY2060 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 02-11-2012 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 23-005662-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van de onderzoeken op de terechtzittingen van 10 maart 2008 en 10 april 2008.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van de onderzoeken op de terechtzittingen van 10 maart 2008 en 10 april 2008. LJN: BD0507, Rechtbank Groningen, 630549-07 (Promis) Datum uitspraak: 24-04-2008 Datum publicatie: 24-04-2008 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Kindermoord

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat: LJN: BH2293, Rechtbank Arnhem, 05/800978-08 Datum uitspraak: 09-02-2009 Datum publicatie: 09-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG5492

ECLI:NL:RBROT:2008:BG5492 ECLI:NL:RBROT:2008:BG5492 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24 11 2008 Datum publicatie 27 11 2008 Zaaknummer 10/660011 08 Formele relaties Rechtsgebieden Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2010:BO7023,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 24-02-2012 Datum publicatie 24-02-2012 Zaaknummer 16-601056-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: LJN: AP8503, Rechtbank Breda, Parketnummer(s): 004106/04 Datum uitspraak: 07-07-2004 Datum publicatie: 07-07-2004 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 28 10 2011 Datum publicatie 28 10 2011 Zaaknummer 08/700391 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 Instantie Datum uitspraak 28-03-2012 Datum publicatie 05-04-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08 05 2013 Datum publicatie 08 05 2013 Zaaknummer 09/711178 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 Instantie Datum uitspraak 21 03 2008 Datum publicatie 21 03 2008 Zaaknummer 20 002022 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BK4179,

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 echtspraak.nl - Print uitspraak 1 van 7 30-5-2015 08:42 ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-03-2004 Datum publicatie 01-03-2004 Zaaknummer 05/085121-03 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 25 06 2009 Datum publicatie 25 06 2009 Zaaknummer 11 500610 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 Instantie Datum uitspraak 04 12 2006 Datum publicatie 04 12 2006 Zaaknummer 01/825022 06 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4832

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4832 ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4832 Instantie Datum uitspraak 04 10 2007 Datum publicatie 04 10 2007 Zaaknummer 20 002224 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMAA:2006:AX4360

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057

ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057 ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 15 03 2012 Datum publicatie 15 03 2012 Zaaknummer 18/670306 11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie