Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen"

Transcriptie

1 Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes. STRAFWET EIGENDOM Diefstal & afpersing Gewone diefstal 12 - Winkeldiefstal 14 - Huisdiefstal 18 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 18A - Gewone diefstal 18B - Zakkenrollerij 18C - Velddiefstal (moeskopperij) met verzwarende omstandigheden 18D - Ongeoorloofde aansluiting (tv, gas of elektriciteit) 18E - Gewone fiets- of motodiefstal 18F - Poging tot gewone diefstal 18G - Gewone diefstal van auto 35X - Militairen: verduistering - diefstal 42K - Diefstal, verduistering, oplichting, bedriegerij tussen echtgenoten en personen bedoeld in artt. 462, 492 en 504 Sw. Diefstal met geweld 11 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 11A - Diefstal door middel van geweld of bedreiging 11B - Diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt 11C - Afpersing 11F - Carjacking 11G - Homejacking Zware diefstal 17 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 17A - Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17B - Diefstal met inbraak in woningen 17C - Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17D - Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17E - Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17F - Diefstal in garage 17G -. Ramkraak 17H - Diefstal in wagen Vernielingen, beschadigingen & brandstichting 47 - Opzettelijke brandstichting 48 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 48A - Onopzettelijke brandstichting 50 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 50A - Vernieling van afsluiting 50B - Beschadigingen - vernielingen in het algemeen 50C - Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen 50E - Vernieling van veldvruchten 50F - Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen (artt. 534bis en 534ter Sw.) 53C - Grafschennis

2 Bedrog PERSOON Heling & witwas 27 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 27A - Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen) 27B - Witwassen Informatica 20I - Computermisdrijven 20J - Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen kredietkaarten (art. 504quater Sw.) 20K - Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.) 20L - Data- of informaticasabotage, bv. schadelijke gegevens (art. 550ter Sw.) 20M - Zoeking in het informaticasysteem: weigeren of hinderen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (art. 88quater 3 Sv.) 20N - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 4 derde lid Sv.) 20O - Weigering tot het verlenen van de door de procureur des Konings gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 46bis 2 vierde lid Sv.) 20P - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 88bis 2 derde lid Sv.) 20Q - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 2 derde lid Sv.) Bedrog : andere 19 - Uitgifte van cheque of overschrijving zonder dekking door een particulier 20 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 20A - Verduistering (nalatenschappen, goederen van gemeenschap enz.) 20B - Misbruik van vertrouwen 20C - Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen 20D - Oplichting 20E - Sneeuwbaleffect 20F - Woeker 20G - Zegelverbreking 20H - Niet eerbiedigen van een contract van financiële aard (schuldbekentenis, lening, onbetaalde wisselbrief) 26 - Afzetterij 28 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 28A - Verloren voorwerpen 28B - Gevonden voorwerpen 50D - Verplaatsing van grenspalen 72 - Bedrieglijk onvermogen Moord, doodslag & onopzettelijke doding Moord & doodslag 30 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 30A - Moord 30B - Doodslag 30C - Doodslag om diefstal te vergemakkelijken 30D - Poging moord of poging doodslag 30E - Genocidewet - wet van universele bevoegdheid Onopzettelijke doding 30F - Vergiftiging (artt. 392, 394 en 397 Sw.) 30G - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ongewild de dood tot gevolg (artt. 402 en 404 Sw.) 44 - Onopzettelijke doding (uitgezonderd verkeer)

3 Slagen & verwondingen Met opzet 43 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 43A - Opzettelijke slagen en verwondingen 43C - Aanranding 43D - Kindermishandeling 43F - Foltering 43G - Onmenselijke behandeling 43H - Onterende behandeling 43I - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (artt. 402 en 403 Sw.) 43J - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (art. 402 Sw.) 43K - Seksuele verminkingen Zonder opzet 43B - Schuldig verzuim hulp te verlenen 46 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 46A - Onopzettelijke slagen en verwondingen 46B - Hondenbeten Persoonlijke vrijheid 40 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 40A - Wederrechtelijke opsluiting 40B - Ontvoering van meerderjarigen en van minderjarigen 40C - Verdwijning 51 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 51A - Persmisdrijf 51B - Recht op antwoord 52 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 52A - Beledigingen 52B - Laster 52C - Eerroof 52D - Schending van het beroepsgeheim 52E - Schending van het briefgeheim 52F - Lasterlijke aangifte 52G - Kwaadwillige ruchtbaarmaking 52H - Onwettig afluisteren van privé- en telecommunicatie 52I - Onderscheppen van post: geheimhouding 52J - Onderscheppen van post: medewerking 52K - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: geheimhouding 52L - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: medewerking 52M - Misbruik van gegevens uit het strafdossier (art. 460ter Sw.) 53 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 53A - Woonstschennis 53B - Aanslag op de persoonlijke levenssfeer 53D - Belaging 56 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 56A - Racisme 56B - Xenofobie 56C - Discriminatie, met uitzondering van de gevallen van racistische, xenofobe of homofobe discriminatie, of van discriminatie op grond van het geslacht of van een handicap 56D - Discriminatie op grond van het geslacht 56E - Homofobie 56F - Discriminatie op basis van een handicap FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL Aanranding & verkrachting

4 37 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 37A - Verkrachting 37B - Aanranding van de eerbaarheid 37R - Ongewenste intimiteiten Ontucht & seksuele uitbuiting 37C - Zedenschennis 37D - Voyeurisme 37E - Aanzetten tot ontucht 37F - Ontucht van minderjarigen 37G - Ontuchthuis 37H - Prostitutie 37I - Proxenetisme van meerderjarigen 37J - Schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken 37K - Pedofilie 37L - Mensenhandel - seksuele uitbuiting (art. 433quinquies 1 1 Sw.) 37M - Proxenetisme van minderjarigen 37N - Kinderpornografie 37O - Publiciteit i.v.m. prostitutie en ontucht 37P - Incest Familiale sfeer 39 - Vruchtafdrijving 42 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 42A - Bigamie 42B - Verlaten van de echtelijke woning 42C - Verlaten van de ouderlijke woning 42D - Familieverlating 42E - Verwaarlozing van kinderen 42F - Niet naleven omgangsrecht 42G - Echtelijk geschil 42H - Zedelijke bescherming van de jeugd 42I - Wet op de dancings (15 juli 1960) 42J - Zwangerschap vóór de wettelijke minimumleeftijd 42L - Familiaal geschil 42M - Schoolplicht 42N - Tuchteloosheid 42O - Kind in gevaar 42P - Ontvluchting 53G - Overtreding tijdelijk huisverbod OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 10 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 10A - Vereniging van misdadigers 10B - Gijzeling 10C - Criminele organisatie 10D - Aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (wet 7 juli 1875) 16 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 16A - Ontvluchting van gevangenen 16B - Medeplichtigheid aan ontvluchting 16C - Verberging van misdadigers 16D - Fouten begaan door personen aangesteld om gevangenen te begeleiden of te bewaken 20R - Misdrijven in verband met leveringen aan het leger (artt Sw.) 25 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 25A - Knevelarij 25B - Omkoping 25C - Wegmaken van postzendingen 25D - Verduistering of diefstal door een ambtenaar 25E - Belangenneming door een ambtenaar 25F - Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies 25G - Valsheid gepleegd in de aangifte van mandaten, ambten en beroepen of in de

5 vermogensaangifte (art. 6 1 wet 2 mei 1995) 29 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 29A - Landloperij onder verzwarende omstandigheden 29B - Bedelarij onder verzwarende omstandigheden 29E - Mensenhandel - uitbuiting van de bedelarij (art. 433quinquies 1 2 Sw.) 33 - Willekeurige vrijheidsberoving 34 - Daden van willekeur gepleegd door de overheid (bv. weigering akte te verlenen van een klacht, huiszoeking zonder toestemming) 35 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 35A - Beledigingen aan de koninklijke familie 35B - Aanslag op de veiligheid van de Staat 35C - Terrorisme 35D - Private milities 35E - Ronselen van huurlingen 35F - Gecoördineerde dienstplichtwetten en gecoördineerde wetten houdende het statuut van gewetenbezwaarden (30 april 1962 ; 20 februari 1980) 35G - Bomaanslag 35H - Wet betreffende de bewakingsfirma's, de beveiligings- en de interne diensten voor bewaking (10 april 1990) 35I - Wet omtrent het beroep van privédetective (19 juli 1991) 35J - Veiligheidsmachtiging: aanwending van informatie, gegevens of materieel (art. 11 wet 11 december 1998) 35K - Veiligheidsoverheid: onthullen van geheimen (art. 24 wet 11 december 1998) 35L - Vast Comite I: het schenden van de geheimhoudingsplicht (art. 8 wet 11 december 1998) 35V - Insubordinatie en muiterij (artt Mil. Sw.) 35W - Desertie 35Y - Verraad - bespieding - capitulatie - postverlating - belediging jegens de Koning, gezag van de Kamers, bindende kracht van de wetten - gewelddaden - smaad - toezicht over het krijgsdomein - vernietiging of beschadiging van de door het leger opgerichte verdedigingswerken 35Z - Overtreding op de buitenlandse wetsbepalingen door Belgische militairen 36 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten enz.) 36B - Springstoffen 36C - Munitie 36D - Aangeven van wapens (gevonden, geërfd) 36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991) 38 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 38A - Niet aangeven van een geboorte 38B - Niet opdagen van een gezworene 38C - Kieswet (bijzitter die verstek laat gaan) 38D - Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie (art. 316 Sw.) 38E - Niet opdagen van een getuige (Raad van State - rechtbanken) 38F - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 38G - Aangifte van mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte (art. 6 2 wet 2 mei 1995) 41 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 41A - Smaad 41B - Slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid 41C - Weerspannigheid tegenover de overheid of tegenover personen met een openbare hoedanigheid 41D - Nodeloze oproep van de hulpdiensten 41E - Vals alarm 41F - Aanzetten tot oproer 42Q - Gedwongen huwelijk (art. 391sexies Sw.) 42R - Gedwongen wettelijke samenwoning (art. 391septies Sw.) 45 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 45A - Vals bomalarm 45B - Valse melding van een aanslag 45C - Bedreigingen 45D - Klacht van iemand die zich bedreigd voelt 45G - PV van inlichtingen: geen klacht 45M - Nucleaire, biologische, chemische, radiologische dreiging (NBCR) 54 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 54A - Betogingen 54B - Stakingen

6 54C - Belemmering van het verkeer, inbegrepen het spoorwegverkeer 54D - Voetbalwet: hooliganisme (21 december 1998) 54E - Stakingsrecht politieambtenaren: geen gevolg geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54F - Stakingsrecht politieambtenaren: een politieambtenaar ertoe brengen geen gevolg te geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54G - Weigering door een dienstverlenend persoon om gevolg te geven aan een opdracht waarvoor hij werd gevorderd (art. 3 programmawet 27 december 2006) 55 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 55A - Vreemdelingenwet: hulp bij illegale immigratie (art. 77 wet 15 december 1980) 55B - Onwettig verblijf 55C - Huisjesmelkerij (artt. 433decies, 433undecies en 433duodecies Sw.) 55D - Mensenhandel: uitbuiting door arbeid (art. 433quinquies 1 3 Sw.) 55E - Mensenhandel: illegaal wegnemen van organen (art. 433quinquies 1 4 Sw.) 55F - Mensenhandel: het opleggen inbreuken te plegen (art. 433quinquies 1 5 Sw.) 55G - Mensensmokkel (artt. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies Vreemdelingenwet) 55H - Schijnhuwelijk (art. 79bis Vreemdelingenwet) 55I - Valse verklaring van wettelijke samenwoning (art. 79ter Vreemdelingenwet) 57 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 57A - Sekten 57B - Godsdienstige aangelegenheden 57C - Erediensten 58 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 58A - Kansspelen 58B - Pronostieken 58C - Niet toegelaten loterijen en tombola's 58D - Hanengevechten 58F - Bingo niet conform met de wetgeving 58G - Bingo: een minderjarige te hebben laten spelen 61R - Bezit en verkoop van vuurwerk OPENBARE TROUW 15 - Valsmunterij 21 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 21A - Valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier 21B - Valse verklaring 21C - Valsheid in informatica, bv. namaking of vervalsing kredietkaarten (art. 210bis Sw.) 21D - Valsheid in openbare geschriften gepleegd door een particulier 21E - Inbreuken inzake subsidies, vergoedingen of toelagen: valse verklaringen (KB 31 mei 1933) 22 - Valse naam 23 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 23A - Valse getuigenis 23B - Meineed 23C - Verleiding van getuigen 24 - Namaken van zegels, stempels en merken (behalve audiovisueel en beschermde merken) 49 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 49A - Inmenging in openbare ambten 49B - Onrechtmatig dragen van uniformen of eretekens BIJZONDERE WETTEN VOLKSGEZONDHEID 59 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 59A - Geneeskunde 59B - Geneesmiddelen 59C - Geslachtsziekten 59D - Niet-inenting van mensen 59E - Wegnemen en schenken van organen 59F - Wet op de ziekenhuizen 59G - Niet bezitten van een vergunning tot het beheren van een rusthuis 59H - Sport- en bokswedstrijden 59J - Publiciteit voor een niet-geregistreerd geneesmiddel 59K - Verkoop van niet-geregistreerde geneesmiddelen

7 59L - Onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde 59M - Privéonthaalmoeder: zonder toelating 59N - Uitoefening van dierengeneeskunde 62 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 62A - Voedingswaren 62B - Sulfiet 62C - Vervalsing van voedingsmiddelen 62D - Hormonen 62E - Vervoer van gevaarlijke producten 62F - Verboden te roken in openbare plaatsen 62G - Vervoer van vlees 62H - Sluikslachtingen 62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers 62J - Handel in melkproducten 62K - Licentie voor het uitbaten van een slagerij 62L - Bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen 62M - Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild 62N - Keuring van en handel in vlees 62O - Onderzoek van de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren 62P - Besluit van onbewoonbaarheid DRUGS & DOPING 60 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 60A - Verdovende middelen 60B - Doping 60C - Verdovende middelen: internationale handel 60D - Verdovende middelen: dealer 60E - Bezit van cannabis 60F - Bezit van heroïne 60G - Bezit van cocaïne 60H - Bezit van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60I - Bezit van LSD 60K - Gebruik in groep van cannabis 60L - Gebruik in groep van heroïne 60M - Gebruik in groep van cocaïne 60O - Gebruik in groep van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60P - Gebruik in groep van LSD 60R - Rohypnol 60S - Dokters 60T - Verdovende middelen: overlijden ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 61 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 61A - Economische aangelegenheden 61B - Elektrische toestellen: bescherming - veiligheid (KB 23 maart 1977) 61C - Abnormale prijzen (wet 22 januari 1945) 61D - Marktpraktijken en consumentbescherming (wet 6 april 2010) 61E - Economische reglementering en prijzen 61F - Consumentkrediet (wet 12 juni 1991) 61G - Leurhandel (wet 25 juni 1993) 61H - Beroepsvergunning voor vreemdelingen 61I - Zelfstandig ondernemerschap (programmawet 10 februari 1998) 61J - Handelsregister 61K - Brandstoffen 61L - Statistieken 61M - Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 61N - Hotelwezen 61O - Toerisme 61P - Reisagentschappen 61Q - Programmaovereenkomst 61S - Uitvoer - invoer - doorvoer (wet 11 september 1962) 61T - Avondsluiting (wet 10 november 2006) 61U - Films

8 61V - Handelsvestigingen (wet 13 augustus 2004) 61W - Maalderijen 61X - Brood- en andere bakkerijproducten (wet 14 juli 1991) 61Y - Bescherming van de economische mededinging (wet 10 juni 2006) 61Z - Vleesprijzen 67 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 67A - Radioverbindingen 67B - Ongeoorloofde reclame op radio en tv 67C - Radiotelefonie (C.B.) 67D - Radardetectortoestellen 67E - Niet-goedgekeurde telecommunicatietoestellen 67F - Luchtvaart 67G - Zeevaart 67H - Binnenvaart 67I - Illegale zandwinning in zee 68 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 68A - Namaking 68B - Auteursrechten 68C - Oorsprongsbenaming 68D - Bedriegerij 68E - Oneerlijke mededinging 68F - Bescherming van academische titels 68G - Titel van architect 68H - Publicatie zonder naam van de auteur 68I - Niet-erkende schriftelijke cursussen 68J - Titel van accountant en bedrijfsrevisor 68K - Postmonopolie 68L - Kunstwerken 68M - Exploitatie van huwelijksbureaus (wet 9 maart 1993) 68N - Titel van vastgoedmakelaar 68O - Bedrog van kilometerstand met voertuigen (wet 11 juni 2004) 68P - Rechtsbescherming computerprogramma's 68Q - Sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (wet 6 juli 1976) MILIEU & STEDENBOUW Milieu 64 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 64A - Lucht- en waterverontreiniging 64B - Koolstofmonoxyde (CO) 64C - Geluidsnormen in stedelijke omgeving (KB 24 februari 1977) 64D - Commodo - incommodo (milieuvergunning) 64E - Sluikstorten 64F - Beheer van afvalstoffen 64G - Illegale waterwinning 64H - Exploitatie van een inrichting zonder vergunning 64I - Niet naleven Vlarem-wetgeving 64J - Vlaams decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu (21 oktober 1997) 64L - Invoer en doorvoer van afvalstoffen (wet 12 mei 2011) 64M - Oppervlaktewaterverontreiniging 64N - Grondwaterverontreiniging 64O - Beschadiging van het wegdek door overlading (Vlaams decreet 19 december 1998) Stedenbouw 66 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 66A - Openbare werken (belemmering van uitvoering) 66B - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 66C - Reclameborden 66D - Verboden aanplakking 66E - Brandbeveiliging 66F - Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (Vlaams decreet 3 maart 1976) 66G - Vellen van hoogstammige bomen 66H - Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Vlaams decreet 4 februari

9 1997) 66I - Vlaamse wooncode 66J - Toeristische logies (Vlaams decreet 10 juli 2008)

10 LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 63 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 63A - Jacht 63B - Visvangst 63C - Dierenbescherming 63D - Vrachtwagen overladen met vee 63E - Gezondheidspolitie der dieren 63F - Huisdieren 63G - Land- en tuinbouwproducten 63H - Fytofarmaceutische producten 63I - Meststoffen 63J - Niet ontsmetten van vrachtwagens dienend voor het vervoer van vee 63K - Distelbestrijding 63L - Brucellose 63M - Bosdecreet 63N - Beschermde diersoorten, planten en ivoor (conventie van Washington 3 maart 1973) 63O - Mestdecreet 63P - Identificatiedocument vee ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 65 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 65A - Arbeidsongeval 65B - Algemeen reglement op de arbeidsbescherming 69 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 69A - Werkloosheid 69B - Sluikwerk 69C - Arbeidsvergunning voor vreemdelingen 69D - Bureaus voor arbeidsbemiddeling 69E - Alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsauditeur vallen 69G - Belemmering van het toezicht (art. 209 Soc.Sw.) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN Algemeen 70 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 70A - Misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten 70B - Uitgifte van cheques zonder dekking door een vennootschap of een handelaar, zelfs in staat van faillissement 70C - Misbruik van maatschappelijk vermogen (art. 492bis Sw.) 71 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 71A - Inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen 71B - Jaarrekeningen 71C - Uitoefening van een mandaat in een vennootschap (KB 22 van 24 oktober 1934) 71D - Verbod voor gefailleerde of veroordeelde 73 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 73A - Bijzondere misdrijven 73B - Openbaar aantrekken van spaargelden 73C - Leuren met roerende waarden en leurhandel met roerende waarden en goederen of eetwaren (KB 71 van 30 november 1939) 73D - Deviezensmokkel 73E - Misbruik van voorkennis 74 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 74A - Beurs van Brussel en Antwerpen 74B - Wisselcontrole 75 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 75A - Faillissementen 75B - Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement 75C - Code niet meer in gebruik en vervangen door 75E 75D - Handelsonderzoeken 75E - Gerechtelijke reorganisatie: continuïteit van ondernemingen (art. 16 wet 31 januari 2009) 76 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

11 76A - Banken 76B - Klachten tegen banken en inbreuken door banken gepleegd Fiscale fraude 29C - Uitbuiting van de bedelarij (art. 433ter Sw.) 78 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 78A - Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht) 78B - Diamanthandel 78C - Goudhandel 78D - Ivoor 79 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 79A - Sluikstokerij 79B - Bezit van sterke dranken 79C - Fiscaal niet toegelaten drankgelegenheid 79D - Fiscale misdrijven ten laste van particulieren (rechtstreekse dagvaarding van de FOD Financiën) 79E - Fraude mazout of stookolie MATERIE POLITIEPARKETTEN 81 - Verkeersongeval met gewonden: onopzettelijke slagen of verwondingen (artt Sw.) 85 - Verkeersongeval met gewonden en dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf 86 - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (wet 21 november 1989) 87 - Verkeersongeval met dodelijke afloop 88 - Inbreuken op de reglementering inzake binnenvaart, luchtvaart en zeevaart 89 - Spoorweg-, binnenvaart-, luchtvaart- en zeevaartongevallen 90 - Dronken sturen - onmiddellijke intrekking rijbewijs - consignatie 91 - Aanrijding: enkel stoffelijke schade 92 - Bijzondere wetgeving 93 - Verkeer (uitgezonderd KB 1 december 1975) 94 - Wegcode (KB 1 december 1975) 95 - Onbemande camera's 98 - Onmiddellijke inningen 99 - Waarschuwingen ANDERE 13 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 13A - Niet dragen van identiteitskaart 13B - Geen identiteitskaart 13C - Niet wijzigen woonplaats 13D - Identiteitskaart of rijbewijs beschadigd 13E - Niet vertonen identiteitskaart 13F - Fictieve domicilie 16E - Dossier Schengen 31 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 31A - Zelfmoord 31B - Poging tot zelfmoord 32 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 32A - Ongesteldheid op de openbare weg 32B - Overlijden anders dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord 32C - Collocatie 43E - Burgerlijk geschil 45E - Bijstand aan de openbare macht 45F - Verdachte handelingen 46C - Spoorwegongevallen (ontsporingen, botsingen van treinen) 46D - Luchtvaartongevallen 46E - Zeevaartongevallen 46F - Binnenvaartongevallen 48B - Ontploffing 48C - Overstroming 48D - Instorting 48E - Gasontsnapping

12 48F - Stormschade 77 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 77A - V.Z.W. 77B - Oprichting van V.Z.W. 77C - Homologatie van algemene vergadering 77D - Niet-neerlegging ledenlijsten 99 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing BIJLAGE 3: BETICHTINGAANWIJZERS NUMERIEKE LIJST 10. Vereniging van misdadigers / Gijzeling 11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing 12.

Nadere informatie

internal for - Kluwer

internal for - Kluwer Inhoudstafel Verantwoording............................................ Algemene beschouwingen.................................... Algemene bibliografie....................................... p. V VII

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Inleidende opmerkingen: - Een fenomeen dat valt onder het begrip eergerelateerd geweld

Nadere informatie

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten)

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) Inbreuk Strafwetboek 1.1. Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 1.1.1. Moord 1.1.1.1. Oudermoord (moord) 1.1.1. Moord 1.1.1.2. Kindermoord (moord)

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM

ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - 11 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................... 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen.................... 1 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 1 Hoofdstuk II. Straffen............... 1 Afdeling I.

Nadere informatie

Militair strafrecht. Studiedag 9 Dec 14. 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic.

Militair strafrecht. Studiedag 9 Dec 14. 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic. Militair strafrecht Studiedag 9 Dec 14 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic. Overzicht Verraad en bespieding Capitulatie en overgave Postverlating Belediging Insubordinatie en muiterij Desertie Geweld

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867....... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

Semester

Semester POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde 2000 - Semester 1 2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw DEEL I:

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg DEEL I : GERECHTELIJKE

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000 - Semester 1 2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten arr AN INHOUDSTAFEL Protectionele zaken Tabel 1: Aantal protectionele zaken binnengekomen tussen 1 januari 2015 en 31 december

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definitie Een diefstal of afpersing van

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000

WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000 WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000 Strafwetgeving is steeds in evolutie. Dit heeft tot gevolg dat ook de nomenclatuur van de misdrijven (PV-register), gebruikt door de politieambtenaren om proces-verbaal

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr. 2017-R/006 betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek I. Inleiding Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen

Nadere informatie

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZE

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS - Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS DEEL I: NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN - PRIORITAIRE CRIMINALITEITSFENOMENEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE

Nadere informatie

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen VLABEL-01-170224 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit Misdrijven spamming hacking sniffing spoofing defacing DoS aanval wormen/virussen Trojaanse paarden identiteitsdiefstal Juridisch? België Auteurswet Privacywetgeving Wet informaticacriminaliteit

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Raad van State 1. M a t e r i e s

Raad van State 1. M a t e r i e s Raad van State 1 M a t e r i e s 1 Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en aanverwante aangelegenheden 1.1 Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Reglementen 1.2 Plannen van aanleg 1.3 Milieu bescherming

Nadere informatie

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juli 2006 (18.07) (OR. en) 11234/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (CNS) LIMITE COPEN 73

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juli 2006 (18.07) (OR. en) 11234/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (CNS) LIMITE COPEN 73 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2006 (18.07) (OR. en) PUBLIC 11234/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (CNS) LIMITE COPEN 73 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep samenwerking

Nadere informatie

Eindversie 28 maart 2013

Eindversie 28 maart 2013 PZ Het Houtsche Veiligheidsbeeld criminaliteit 2009 2012 Eindversie 28 maart 2013 Auteurs: Patrick Provoost Marnix Snauwaert Eva De Gersem Inhoud Inleiding... 5 DEEL 1: Geregistreerde feiten.... 7 DEEL

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Algemeen inhoudsoverzicht. Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003

Algemeen inhoudsoverzicht. Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003 Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003 BAND 1 A A 5 A 10 A 15 A 20 A 30 A 50 A 75 A 77 A 80 A 83 A 85 A 90 A 100 A 120 A 135 A 155 A 160 A 162 A 175 A 205 A 210 Aanhouding Aanplakking en reclame

Nadere informatie

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67 Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1 Vastgoedmakelaar 3 Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 6 september 1993.................................................

Nadere informatie

Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor

Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor Een reflectie vanuit de praktijk op een kwaliteitsvol verhoor Herman Dams Studiedag CPS-dinsdag 13 september 2011 Wat is voor het het belang van een goed verhoor?

Nadere informatie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie Publicatie : 1999-03-23 MINISTERIE VAN JUSTITIE 10 FEBRUARI 1999. - Wet betreffende de bestraffing van corruptie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47 Algemene inhoud VESTIGINGSRECHT 1 Vastgoedmakelaar 3 Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 13 januari 2013......... 5 Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

Nadere informatie

Hoofdstuk IVbis. Belaging

Hoofdstuk IVbis. Belaging driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eigenaar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaatsen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen. Hoofdstuk IVbis.

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN Voorafgaande bemerkingen : 1.Deze lijst is enkel van toepassing op strafrechtelijke veroordelingen die op het ogenblik van de aanvraag

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 12 mei 2006 (19.05) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 9226/06 LIMITE CATS 92 COPE 56

PUBLIC. Brussel, 12 mei 2006 (19.05) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 9226/06 LIMITE CATS 92 COPE 56 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 mei 2006 (19.05) (OR. en) 9226/06 LIMITE PUBLIC CATS 92 COPE 56 OTA van: het voorzitterschap aan: de delegaties nr. vorig doc.: 8762/06 CATS 79 COPEN 48

Nadere informatie

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN Voorafgaande bemerkingen : 1.Deze lijst is enkel van toepassing op strafrechtelijke veroordelingen die op het ogenblik van de aanvraag

Nadere informatie

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381 1. Aanvraag OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van De Verzekeringsrealist. 2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. DANKWOORD... v. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... VERWIJZINGEN...

INHOUDSOPGAVE. DANKWOORD... v. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... VERWIJZINGEN... INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... xi xiii VERWIJZINGEN... xv INHOUDSOPGAVE... xvii INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING...1

Nadere informatie

Voorafgaande bemerking :

Voorafgaande bemerking : BIJLAGE 4 : LIJST 596-1 (NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN ONTZETTINGEN/ VERVALLENVERKLARINGEN BEDOELD IN DE SPECIFIEKE REGELGEVING VAN ARTIKEL 596, EERSTE LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING) Voorafgaande

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

hatespeech en radicalisering

hatespeech en radicalisering hatespeech en radicalisering Visie en praktijk van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) Sofie D HULSTER Over het CGKR Oprichtingswet 15/2/1993 Opdrachten Gelijkheid

Nadere informatie

voor de Politie Trends en Ontwikkelingen in Ondermijning

voor de Politie Trends en Ontwikkelingen in Ondermijning het Tijdschrift voor de Politie T r e n d s e n CO enn ttwr iu km k evl oi no gr epn o li in t ioe ns dt ue dr mi ei s j nvi zn w g Jaarcongres van het Tijdschrift voor de Politie Dag van de Ondermijning:

Nadere informatie

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de geconsolideerde versie van het modelformulier voor een Europees aanhoudingsbevel.

Voor de delegaties gaat hierbij de geconsolideerde versie van het modelformulier voor een Europees aanhoudingsbevel. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 juli 2011 (28.07) (OR. en) 13297/11 COPE 189 EUROJUST 116 EJ 95 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal de delegaties Kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad

Nadere informatie