Jaardocument Vriend GGZ. Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Vriend GGZ. Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Vriend GGZ Maatschappelijk verslag 1

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 4 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 7 4. Beleid, inspanningen en prestaties 9 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit Maatschappelijk Verslag geeft de directie van Vriend GGZ op beknopte wijze een overzicht het verslagjaar Voor Vriend GGZ was dit het derde kalenderjaar, na de toelating in 2010, dat het zich op deze wijze verantwoord. Vriend GGZ was in het verslagjaar actief in 4 zorgkantoorregio s, te weten Amsterdam, Arnhem, Twente en Noord Holland Noord. Voor de nieuwe regio Groningen werd voor 2014 een AWBZ overeenkomst gesloten.de voornaamste activiteiten bestaan uit het bieden van extramurale begeleiding aan mensen met langdurige, complexe psychiatrische problematiek. In de regio s Twente, Arnhem en Noord Holland Noord werd dit vooral gedaan door middel van een Vriendenhuis (inloop, dagactiviteiten en overnachting) terwijl in de regio Amsterdam cliënten intensief in de thuissituatie werden begeleid. Begin 2014 zal ook in Groningen een Vriendenhuis starten. Vriend GGZ is in het verslagjaar verder gegroeid, ook in het aantal medewerkers, waarvan het overgrote deel, uit een uitkering kwam en boven de 50 jaar is. Veel medewerkers hebben ervaring als cliënt in de GGZ en zijn daarmee ook ervaringsdeskundige. 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Vriend B.V. Adres 2 e Anjeliersdwarsstraat 13 Postcode 1015 NS Plaats Amsterdam Telefoonnummer / Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Vriend B.V. heeft een besloten vennootschap als rechtsvorm. De handelsnaam is Vriend GGZ. Vriend GGZ heeft als missie: Vriend GGZ ondersteunt mensen met een psychische en/of sociale beperking bij het dagelijks leven. Doel is hen toe te rusten op een zelfredzaam bestaan en maatschappelijke participatie. Hulp en begeleiding vormen het hart van ons werk. Bijzonder is dat de vragen van klanten het aanbod van de organisatie sturen en bepalen: Vriend GGZ is niet alleen vóór klanten, ook ván klanten. Het organigram van Vriend GGZ ziet er per december 2013 als volgt uit: 4

5 Algemene vergadering van aandeelhouders Vriend B.V. Raad van Commissarissen Voorzitter: J. Swieringa 3 leden Directie T.C. Over, directeur R.J. Borsje, adj. directeur Centrale Cliëntenraad Centraal Bureau 1,6 fte Regio Amsterdam Begeleiding Thuis 5,8 fte Regio Twente Vriendenhuis Enschede Vriendenwerk Enschede 1,75 fte Regio Arnhem Vriendenhuis Velp Vriendenhuis Arnhem Vriendenwerk Arnhem 3,67 fte Regio Noord Holland Noord Vriendenhuis Obdam 1,89 fte Regio Groningen Vriendenhuis Groningen i.o. 1 fte Per december 2013 is een Raad van Commissarissen benoemd. Uit hun midden is de heer J. Swieringa benoemd tot voorzitter. De dagelijkse leiding van Vriend GGZ is in handen van de directie bestaande uit mevrouw T.C. Over, directeur en de heer R.J. Borsje, adjunct-directeur. Vriend GGZ heeft per januari 2010 een toelating voor het uitvoeren van de functie Begeleiding in de AWBZ en Behandeling in de Zorgverzekeringswet. In het verslagjaar 2013 waren er AWBZcontracten met 4 zorgregio s. De medezeggenschap van medewerkers is via het medewerkersoverleg geregeld. Voor cliënten wordt de medezeggenschap geregeld via een Centrale Cliëntenraad, met vertegenwoordiging van iedere regio en door middel van de kerngroepen in de Vriendenhuizen. 5

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Vriend GGZ is een jonge aanbieder in de GGZ en specifiek de AWBZ. Vriend GGZ wil in gesprek gaan met de klant om klant- en vraaggestuurde projecten in de GGZ te ontwikkelen en empowerment en maatschappelijke deelname van klanten te vergroten. Vriend GGZ is een bijzondere organisatie voor een bijzondere doelgroep: Allereerst zijn dat mensen met een psychische en/of sociale beperking, die zich willen handhaven in de samenleving. Toch gaat het niet om één duidelijk afgebakende doelgroep. Psychische of sociale problemen of beperkingen zijn niet exclusief voor (ex-)ggz-klanten. Vriend GGZ sluit moeilijke mensen niet uit en is daarom interessant voor verschillende kwetsbare groepen. Dat kunnen bijstandsgerechtigden of verslaafden zijn, maar ook jongeren of ouderen en andere burgers die vereenzamen en/of een beroep doen op hulpvoorzieningen. Vriend GGZ is in het najaar van 2009 opgericht en beschikt over een toelating als zorgaanbieder in de AWBZ en zorgverzekeringswet. In 2010 is Vriend GGZ gestart met zorghotels in Velp en Enschede. Daarnaast werden in Amsterdam klanten intensief in hun thuissituatie begeleid. In 2011 is gestart met contracten voor de AWBZ voor de regio s Arnhem, Twente, Amsterdam en Noord Holland Noord. Vriend GGZ beschikte eind 2011 over 2 Vriendenhuizen (Velp, Enschede), 2 Vriendenwerkplaatsen (Arnhem en Enschede), 24-uurs thuisbegeleiding met daarnaast een cultureel project Lege Zondagen in het Parool Theater in Amsterdam. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van 2 Vriendenhuizen in Obdam en Arnhem. Beide zijn in het voorjaar van 2012 van start gegaan. Eind 2012 is in Enschede een tweede locatie in gebruik genomen als slaaphuis, terwijl de eerste locatie in gebruik is gebleven als dagvoorziening. De reden van deze verandering is ingegeven door bestemmingsperikelen. In 2013 is het Vriendenhuis Arnhem uitgebreid met het naastgelegen pand, waardoor ook een 4-tal begeleid wonen kamers beschikbaar zijn gekomen. Een Vriendenhuis is een eigentijdse combinatie van een zorghotel en activiteitencentrum of werkplaats nieuwe stijl. Het is laagdrempelig en goed toegankelijk. Een Vriendenhuis wordt gerund als een hotel, of zorghotel. Dit betekent dat er overnachtingen mogelijk zijn. Meestal met een capaciteit van zo n 8 tot 12 plaatsen. Te verdelen over 1- en 2-persoons kamers. Het motief om gebruik te maken van de overnachtingsmogelijkheid kan zeer divers zijn. Zo kunnen gasten korter of langer verblijven om tijdelijk het thuisfront te ontlasten (respijtzorg voor mantelzorgers), een (dreigende) crisis te temperen om daarmee een mogelijke opname te voorkomen, of om er even tussenuit te kunnen. Een Vriendenhuis biedt de mogelijkheid om te overnachten en om een ontbijt, een lunch en een avondmaaltijd te gebruiken. Voor de hotelgasten biedt het Vriendenhuis: veiligheid, ontspanning, een time-out, gevoel voor eigenwaarde, een niet veroordelende omgeving en een luisterend oor. Vanuit het Vriendenhuis kunnen ook recreatieve activiteiten worden aangeboden. Cliënten betalen voor hun overnachtingen in het Vriendenhuis een bijdrage van 15 euro per etmaal Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Begin 2013 waren 19 personeelsleden in dienst van Vriend GGZ. Eind 2013 in totaal 16 personen, verdeeld over 13,5 fte. In totaal maakten 111 cliënten met een ciz indicatie in 2013 gebruik van de diensten van Vriend GGZ. Het overgrote deel daarvan via Zorg in Natura, Via een PGB maakten 9 cliënten gebruik van Vriend GGZ. De AWBZ omzet groeide in 2013 van ,- (2012) naar ,- (exclusief PGB). Voor niet alle gasten van de 4 Vriendenhuizen kon een indicatie worden verkregen. Gasten betalen 15 euro voor hun verblijf (overnachting en maaltijden). De individuele begeleiding en dagbesteding werd, indien mogelijk, via de AWBZ bekostigd. De 4 Vriendenhuizen hebben een 6

7 capaciteit variërend van 7 tot 12 plaatsen. Voor de opbrengsten uit AWBZ en andere opbrengsten wordt verwezen naar de jaarrekening Opgemerkt moet worden dat opnieuw een fors bedrag moest worden afgeschreven voor gasten die uiteindelijk om verschillende redenen niet aan hun betalingsverplichtingen konden of, in sommige gevallen, wilden voldoen. In de tweede helft van het verslagjaar zijn maatregelen genomen om dit verder tegen te gaan. Eén daarvan is dat gasten zoveel mogelijk, per maand, vooraf betalen voor hun verblijf in een Vriendenhuis. Op de volgende bladzijde is een overzicht weergegeven van het aantal gasten dat in 2013 (afgezet tegen de aantallen in 2012) in de Vriendenhuizen verbleven. 7

8 Gasten Vriendenhuis Totaal INSTROOM UITSTROOM totaal aantal gasten in totaal aantal gasten uit herkomst 1 naar a dak-thuisloos a dak-thuisloos 6 10 b APZ 11 8 b APZ 6 2 c RIBW 0 0 c RIBW 7 5 d eigen woning d eigen woning e elders e elders/onbekend leeftijd 2 leeftijd a tot a tot b b c c d d e e f f g g geslacht 3 geslacht a man a man b vrouw b vrouw hulpvraag 4 met behandelcontact? a onderdak a ja b schulden b nee c dagbesteding c onbekend 3 10 d begeleiding e overig met dagbesteding? a werkervaringsplaats actueel behandelcontact? b vrijwilligerswerk elders a ja c gesubsidieerd werk 0 0 b nee d betaalde baan 0 2 c onbekend 3 7 e onbekend inkomen of uitkering? 6 verblijfsduur a ja, loon 2 3 a 1 nacht 0 0 b ja, gemeente b < week 7 5 c ja, UWV c > week, < maand d overig 1 7 d 1 tot 6 maanden e geen e 6-12 maanden 6 7 f onbekend 8 13 f > 1 jaar AWBZ indicatie? 7 AWBZ indicatie? a bij aanvang a bij aanvang b aanvraag in Vhuis b aanvraag in Vhuis 6 13 c geen c geen

9 2.3.3 Werkgebieden Vriend GGZ werkt in de regio s Noord Holland Noord, Amsterdam, Arnhem en Twente. Voor 2014 is eveneens voor de regio Groningen een AWBZ-contract afgesloten, met de bedoeling ook daar een Vriendenhuis te starten. 2.4 Samenwerkingsrelaties Vriend GGZ is samenwerkingsrelaties aangegaan met enkele grotere zorginstellingen (GGZ organisaties, RIBW-en) en organisaties voor maatschappelijke opvang in haar werkregio s, veelal gericht op het in onderaanneming van elkaar mogelijk maken van een bij de cliënt passend dienstenpakket. In het kader van verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid of werken met behoud van uitkering werden samenwerkingsrelaties aangegaan met verschillende gemeenten, Met hen zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van uitkeringen en inkomensbeheer van klanten in de Vriendenhuizen. Met woningbouwverenigingen wordt gezocht naar het beschikbaar krijgen van doorstroomwoningen voor klanten. Dit resulteerde in uitstroom van enkele gasten uit de Vriendenhuizen naar een woning, waarbij veelal de begeleiding door Vriend GGZ werd voortgezet. In 2013 is ook gestart met individuele begeleidingscontracten voor het ministerie van Justitie en via de Regeling Zorg Asielzoekers. Tot slot is in 2013 een samenwerking aangegaan met EEG Resource Institute te Nijmegen, teneinde cliënten van Vriend GGZ in Arnhem ook een eerstelijnsbehandelcontact te kunnen bieden. 9

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Gezien de beperkte omvang van de nog jonge organisatie werd in de eerste jaren van het bestaan van Vriend GGZ de Zorgbrede Governancecode niet toegepast. In 2012 en 2013 heeft Vriend GGZ door haar gegroeide omzet de grenzen van de vrijstelling bereikt. In 2013 hebben enkele zorgkantoren, bij hun inkoop voor 2014, de toepassing van de Governancecode als voorwaarde gesteld. In december 2013 is een Raad van Commissarissen benoemd, zodat met ingang van 2014 volledig aan de Governancecode kan worden voldaan. Vanaf het verslagjaar 2014 zal, conform de Governancecode, volledig verantwoording in het Maatschappelijk Verslag worden gedaan. 3.2 Raad van Bestuur / Directie De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor Vriend GGZ is in handen van mevrouw T.C. Over, directeur/bestuurder. 3.3 Toezichthouders Per 11 december 2013 is een Raad van Commissarissen benoemd door de vergadering van Aandeelhouders van Vriend B.V. als leden van de Raad van Commissarissen werden benoemd: - mw. E. Passavanti (1959, Docent SPH, Hogeschool van Amsterdam), lid op voordracht van de Cliëntenraad - dhr. J. Swieringa (1945, zelfstandig organisatieadviseur), - dhr. R. van den Nieuwenhof (1958, adviseur organisatieontwikkeling, Zeno Adviesbureau) en, per 6 januari 2014, - dhr. M. Schramade (1970, zelfstandig ondernemer en consultant Zorg en Welzijn). Alle leden werden voor een periode van 4 jaar benoemd. Tevens werden het reglement van de Directie en het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld. De Raad van Commissarissen vergaderde voor de eerste keer is februari 2014 en koos uit haar midden dhr. J. Swieringa tot voorzitter. De honorering van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt 3.000,- per jaar. De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt 1.500,- per jaar. 3.4 Bedrijfsvoering De eerste jaren van Vriend GGZ werden gekenmerkt door een groei in omzet. In het verslagjaar 2013 groeide de omzet weliswaar iets, maar bescheiden. Om risico s te beheersen was de financiële administratie aan een extern administratiebureau uitbesteed. Met ingang van 2013 is de administratie, uit overwegingen van kostenbesparingen, voor het overgrote deel door Vriend GGZ 10

11 zelf gedaan. Een extern boekhoudkantoor verricht periodieke controles en doet de loonadministratie. Door middel van periodieke rapportages aan de directie wordt de voortgang in productie, het inkomsten- uitgavenpatroon en de externe ontwikkelingen m.b.t. relevante regelgeving gevolgd. De lokale Vriendenhuizen worden ondersteund door een zo klein mogelijk servicebureau waar verschillende diensten en functies in zijn ondergebracht: PR, marketing, ICT, cliëntenadministratie, financiële, personele en salarisadministratie, HRM, scholing en coaching, directie. Als organisatieprincipe hiervoor geldt: 'lokaal wat lokaal kan, alleen centraal wat nodig is'. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van flexibele werkplekken (ook thuiswerkplekken) en ict-toepassingen. Ook op het servicebureau kunnen klanten meewerken op werkervaringsplaatsen en doorstromen naar betaalde functies. Zij worden daarbij werkinhoudelijk begeleid door een collega/jobcoach. Vanwege de daardoor wisselende bezetting stelt dit hoge eisen aan de flexibiliteit van de organisatie en de vaste kern van medewerkers. Ook het inrichten van de bedrijfsprocessen stelt hoge eisen. De eisen in de sector op het gebied van kwaliteitsnormering, administratieve organisatie en interne controle, alsmede de transparantie-eisen, vragen een juiste balans tussen het zelf vraaggericht (kunnen) doen en uitbesteding. In de zomer van 2013 werd door het zorgkantoor Noord Holland Noord een materiële controle uitgevoerd bij Vriend GGZ, regio NHN. De uitkomst van deze materiële controle was voldoende. 3.5 Cliëntenraad Vriend GGZ is een organisatie die cliëntsturing hoog in het vaandel heeft staan en dit, naast de inzet van ervaringsdeskundigheid, in alle elementen van haar werk een plaats geeft. Dat betekent dat de begrippen cliëntsturing, vraagsturing, ervaringsdeskundigheid, zelfregie, empowerment en vergelijkbare begrippen leidend zijn in de organisatieopbouw van Vriend GGZ. Er is geen nieuw project gestart zonder dat er een initiatiefgroep is geïnstalleerd die voor het grootste deel bestaat uit (ex-)cliënten en/of ervaringsdeskundigen. Daarnaast huldigt Vriend GGZ het streven dat 50% van haar betaalde krachten bestaat uit mensen die, naast de voor de functie benodigde kwalificaties, beschikken over eigen ervaring als cliënt in de GGZ. Na de opzetperiode zal de initiatiefgroep zich doorontwikkelen naar een kerngroep, die als een dagelijks bestuur en management het project, binnen de centraal aangegeven kaders op onder meer het gebied van visie en budget, zal uitvoeren. De rol van de projectleider verandert daarmee steeds meer naar die van (proces)ondersteuner op individueel of groepsniveau. Deze ontwikkeling heeft overigens tegelijk ingehouden dat het aantal betaalde krachten is toegenomen. Omdat veel van hen hun cliëntenervaringen actief inzetten, zijn veel belangen van cliënten en medewerkers overeenkomstig zijn. Vriend GGZ zoekt naar een formeel centraal medezeggenschapsorgaan dat, binnen wettelijke kaders, een mix is van medezeggenschap van zowel medewerkers als cliënten. Vanzelfsprekend is dit orgaan zijn samengesteld uit (vertegenwoordigers van) de verschillende locaties en projecten. Eind 2012 is, als gevolg van een voorbereidingsproces, de Centrale Cliëntenraad van Vriend GGZ geïnstalleerd. Ondersteuning De directie van Vriend GGZ is overtuigd van de noodzaak om het hierboven beschreven proces te faciliteren in personele, financiële en daardoor ook in kwalitatieve zin. Het is een ontwikkelingsproces dat, binnen de nu geformuleerde uitgangspunten, steeds opnieuw zoeken en bijsturen zal inhouden. Deze ontwikkeling vormt echter, in de visie van Vriend GGZ, de ruggengraat van de organisatie en daarmee een belangrijke voorwaarde om maatschappelijk herstel en meedoen van haar cliënten mogelijk te maken. Verslag Cliëntenraad Eind 2012 is de Cliëntenraad van Vriend GGZ opgericht. In 2013 is er vorm gegeven aan het functioneren van de Cliëntenraad en zijn er doelen gesteld voor het jaar. De afspraken die wij gemaakt hebben met betrekking tot het functioneren van de Cliëntenraad zijn, deels, samen met 11

12 de directie tot stand gekomen. Hierin hebben we gekeken naar; samenstelling van de Cliëntenraad, bijeenkomsten en locaties. In december 2012 is het Reglement voor de Cliëntenraad vastgesteld. De Cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, notulist, vertegenwoordiging van de Vriendenhuizen en de ambulante cliënten in Amsterdam. Daarnaast is er gekozen voor een ondersteuner voor de Cliëntenraad in de opstartfase. De Cliëntenraad vergaderde maandelijks, waarbij om de maand een overlegvergadering met de directie plaats vond. Er is een schema opgesteld waarbij elke locatie bij toerbeurt de Cliëntenraad ontvangt. Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad zich een aantal doelen gesteld. In het begin vooral gebaseerd op het functioneren van de Cliëntenraad en later ook meer op inhoudelijke onderwerpen. Sinds augustus is er, na wat wisselingen van de deelnemers, een Cliëntenraad met een vaste voorzitter en penningmeester. In de 2 e helft van 2013 is ook samen met de directie gekeken naar de mogelijkheid om Vriend GGZ (Vriendenhuis) te vestigen op een locatie in Amsterdam en in Groningen. Daarnaast werd de Cliëntenraad geïnformeerd over samenwerking met mogelijke externe partners. De voorzitter en penningmeester en/of andere leden werden betrokken en uitgenodigd bij het periodiek overleg met het zorgkantoor van de desbetreffende regio. Doelen voor volgend jaar zijn onder andere; meer zichtbaar maken van de Cliëntenraad binnen de gemeente waar Vriend GGZ gevestigd is, cliënten betrekken bij de onderwerpen die besproken worden en samenwerken. Tevens zullen uit de uitkomsten van het Cliënttevredenheidsonderzoek enkele aanbevelingen tot gezamenlijk doel voor 2014 worden benoemd. 12

13 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Vriend GGZ ondersteunt mensen met een psychische en/of sociale beperking bij het dagelijks leven. Doel is hen toe te rusten op een zelfredzaam bestaan en maatschappelijke participatie. Hulp en begeleiding vormen het hart van ons werk. Bijzonder is dat de vragen van klanten het aanbod van de organisatie sturen en bepalen: Vriend GGZ is niet alleen vóór klanten, ook ván klanten. Klanten krijgen over het algemeen namelijk niet de hulp die zij vragen, maar dat wat de instellingen en hulporganisaties belangrijk vinden. Bovendien hebben zij last van schotten tussen regelingen: de ene instelling ziet hen louter als werknemer, de ander alleen als uitkeringsgerechtigde en de derde uitsluitend als cliënt. Vriend GGZ splitst mensen niet in een gezond en een ziek deel. Wij zien klanten in hun geheel, met hun mogelijkheden en beperkingen. Vriend GGZ biedt wat klanten nodig hebben, inclusief de hulp om dat te verwoorden. Vriend GGZ is innovatief en wil dat uitdragen naar zowel de GGZ als de rest van de samenleving. Samengevat wil Vriend GGZ: - Vraaggestuurde hulp leveren. - Werkgelegenheid creëren voor mensen met psychische problemen in het heden of verleden. - De maatschappij laten zien dat mensen met langdurige psychische problemen kunnen meedoen. Om dit te realiseren zal Vriend GGZ bevorderen dat: - er in de organisatie op gelijkwaardige wijze ervaringsdeskundigen naast gewone professionals werken, - de klant de middelen en instrumenten ter beschikking heeft om te sturen, bij te sturen en te toetsen. In de eerste plaats zijn eigen traject. - er op systematische wijze ervaringskennis wordt aangeboden, hiervoor wordt onder meer aansluiting en inspiratie gezocht bij andere in het land beschikbare ervaringskennis. - er samenwerking ontstaat tussen gemeenten, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, cliëntenorganisaties en Vriend GGZ om de doelstelling Meedoen te realiseren. Het bijzondere aan Vriend GGZ is dat het personeelsbestand voor een belangrijk deel bestaat uit (voormalige) klanten van de GGZ. Mensen komen binnen als klant en kunnen als zij dat willen en daartoe zijn toegerust doorstromen naar vrijwillige of betaalde functies binnen de organisatie. Doelstelling is dat 50% van de betaalde functies bij Vriend GGZ wordt ingevuld door ervaringsdeskundigen. Deze doelstelling wordt met 60% momenteel ruim gehaald. Deze combinatie van ervarings- en professionele deskundigheid leidt tot nieuwe kennis, vaardigheden en methodieken. Vriend GGZ creëert op deze wijze werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en draagt haar steentje bij aan verminderen van het personeelstekort in de zorg. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar In het verslagjaar heeft Vriend GGZ de reeds bestaande Vriendenhuizen in Enschede, Velp, Arnhem en Obdam geconsolideerd. De kleinschalige Vriendenwerkplaatsen in Velp en Enschede zijn op bescheiden schaal doorontwikkeld. Ook het aanbod van de 24-uurs thuisbegeleiding in Amsterdam is gecontinueerd op geleide van 13

14 vragen van cliënten en/of verwijzingen van collega-instellingen. Het culturele aanbod via het project Lege Zondagen in het Parool Theater in Amsterdam is in februari 2013 gestopt. De belangrijkste reden hiervoor was dat er te weinig belangstelling van cliënten voor was en daardoor de organisatie van de culturele bijeenkomsten een te grote inspanning vroeg. Het personeelsbestand is verder gegroeid, waarbij vooral mensen met eigen ervaring als cliënt in de GGZ in betaalde functies zijn aangesteld. Veelal gaat het daarbij ook om mensen die uit een uitkeringssituatie kwamen en ouders zijn dan 50 jaar. Middels interne cursussen Ervaringsdeskundigheid werden verschillende groepen cliënten geschoold in de ondersteuning van andere cliënten als ervaringsdeskundige werker. In Enschede werd een tweede locatie in gebruik genomen als slaaphuis, terwijl de eerste locatie in gebruik is gebleven als dagvoorziening. De reden van deze verandering is ingegeven door bestemmingsperikelen. Deze verandering en daardoor noodgedwongen werkwijze op 2 locaties, heeft veel gevraagd van de gasten en het begeleidingsteam van het Vriendenhuis. Tegelijk leverde het ook nieuwe ervaringsgegevens op waardoor de methodiek verder werd doorontwikkeld. Op alle locaties bleek dat gasten gemiddeld langer verbleven in het Vriendenhuis en dat uitstroom naar een wenselijke eigen woning moeilijker werd. In 2013 is het Vriendenhuis Arnhem uitgebreid met het naastgelegen pand, waardoor ook een 4-tal begeleid wonen kamers beschikbaar zijn gekomen. Bij de AWBZ zorginkoopprocedure voor 2014 is ingezet op het verkrijgen van een overeenkomst voor de regio Groningen, teneinde daar ook een Vriendenhuis te gaan starten. Het zorgkantoor heeft deze inzet gehonoreerd in een overeenkomst voor Algemeen kwaliteitsbeleid Vriend GGZ heeft in 2013 verder gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het van belang is dat cliënten, die ook meewerken op werkervaringsplaatsen in begeleiding en administratie, betrokken worden bij het definiëren van de werkprocessen. Daarnaast onderzocht of het haalbaar was om op dit gebied aansluiting te vinden bij de Federatie van Landbouw en Zorg, de koepelorganisatie voor zorgboerderijen. Meerdere kleine zorgaanbieders in het land zoeken een dergelijke aansluiten om zo de voordelen van schaalvergroting, onder meer m.b.t. (de ontwikkeling van) kwaliteitssystemen, te hebben. In eigen beheer is een meer geautomatiseerde vorm van registratie en rapportage ontwikkeld en ingezet in de verschillende regio s. De bijbehorende werkprocessen zijn verder ontwikkeld en vastgelegd. Alle gebouwen van Vriend GGZ voldoen vanzelfsprekend aan de lokale eisen op het gebied van hygiëne en (brand)veiligheid. Voor een kleine organisatie als Vriend GGZ is het steeds zoeken naar de juiste balans tussen beschikbare middelen, externe eisen en cliëntvragen. 14

15 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Vriend GGZ heeft in 2013 op basis van de richtlijnen voor de sector en specifiek voor haar functie (extramurale begeleiding en dagactiviteiten) opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Vanuit de systematiek van Zichtbare Zorg en de GGZ thermometer zijn vragenlijsten ontwikkeld en uitgezet bij de cliënten van de verschillende locaties. De respons daarop was goed (38 van de 140 cliënten) en de tevredenheid over het algemeen groot. Vriend GGZ krijgt als waarderingscijfer voor de totale begeleiding een 7,6 op een schaal van 1 tot 10. De aanbevelingen die uit dit cliënttevredenheidsonderzoek voortkomen worden in 2014 met de Cliëntenraad besproken. Resultaten GGZ Thermometer 2013 Vriend GGZ 1 Heeft u voldoende informatie gekregen over de begeleidings- mogelijkheden van Vriend GGZ? ja 35 nee 3 2 Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? ja 33 nee 5 3 Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw begeleiding? ja 32 nee 6 4 Kon (kunt) u meebeslissen over de begeleiding die u zou krijgen (krijgt)? ja 32 nee 5 5 Is er een begeleidingsplan gemaakt? ja 23 nee 15 6 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? ja 26 nee 12 7 Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/ haar vak)? ja 35 nee 3 8 Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen? ja 36 nee 2 9 Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u? ja 36 nee 2 10 Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening? ja 35 nee 3 11 Werd (wordt) het begeleidingsplan naar wens uitgevoerd? ja 26 nee Vond (vindt) u de begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten? ja 33 nee 5 13 Heeft u door de begeleiding meer greep op uw problemen of klachten (gekregen)? ja 30 nee 8 14 Bent u door de begeleiding voldoende vooruit gegaan? ja 28 nee Bent u door de begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk vindt? ja 30 nee 8 16 Kunt u door de begeleiding beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? ja 24 nee Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale begeleiding? 7,6 20 Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling? ja 33 nee 5 15

16 4.4.2 Klachten De directie van Vriend GGZ heeft in het verslagjaar geen klachten ontvangen. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Het bijzondere aan Vriend GGZ is dat het personeelsbestand voor een belangrijk deel bestaat uit (voormalige) klanten van de GGZ. Mensen komen binnen als klant en kunnen als zij dat willen en daartoe zijn toegerust doorstromen naar vrijwillige of betaalde functies binnen de organisatie. Doelstelling is dat 50% van de betaalde functies bij Vriend GGZ wordt ingevuld door ervaringsdeskundigen. Deze doelstelling wordt momenteel ruim gehaald. Deze combinatie van ervarings- en professionele deskundigheid leidt tot nieuwe kennis, vaardigheden en methodieken. Vriend GGZ creëert op deze wijze werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en draagt haar steentje bij aan verminderen van het personeelstekort in de zorg. De medewerkers van Vriend GGZ voldoen aan de beroepskwalificaties en eisen die gesteld worden in de reïntegratie- welzijns- of zorgsector. De in te zetten personeelsleden hebben ervaring op het werkterrein en/of als klant van de Geestelijke Gezondheidszorg en werken op Hbo-niveau. Daarbij ontwikkelt Vriend GGZ een personeels- en opleidingsbeleid dat: - voortdurende wederzijds beïnvloeding van ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid stimuleert, waardoor nieuwe methodieken kunnen worden ontwikkeld. - door coaching, intervisie en training medewerkers in voortdurende ontwikkeling wil houden, waarmee minimaal wordt voldaan aan de in de sector gebruikelijke standaarden. - klanten, onder andere door stages, actief in de gelegenheid stelt om werknemer van Vriend GGZ te worden. Het ziekteverzuim in 2013 was 5,8 %. Hierbij moet worden opgemerkt dat er 2 langdurig zieke medewerkers waren met een full-time dienstverband. Op een relatief klein personeelsbestand drukt dit direct zwaar Kwaliteit van het werk Vriend GGZ heeft in december 2013 haar eerste medewerkersraadpleging gehouden. Er was een respons van 59% (10 van de 17 medewerkers). De raadpleging betrof de volgende items: functie, werkdruk, leidinggevenden, arbeidsvoorwaarden, samenwerking en werksfeer, opleiding en ontwikkeling, organisatie. Het gemiddelde waarderingscijfer voor Vriend GGZ was een Samenleving en belanghebbenden Zoals eerder beschreven onderhoudt Vriend GGZ samenwerkingrelaties met andere GGZinstellingen zoals RIBW-en en geïntegreerde GGZ-organisaties, ook op het gebied van verslavingszorg. Verder werd in 2013 ook de begeleiding voortgezet van cliënten die via het justitieel kanaal of een asielzoekersregeling bij Vriend GGZ kwamen. Met gemeenten wordt 16

17 vanwege verschillende onderwerpen (inkomen, (gesubsidieerd) werk, huisvesting, schuldhulpverlening) een samenwerking opgebouwd en onderhouden. Net als met woningbouwverenigingen en corporaties voor het verkrijgen van woningen voor doorstroming uit de Vriendenhuizen. Regionale cliëntenorganisaties zijn gesprekspartner om de werkwijze van Vriend GGZ verder te kunnen ontwikkelen en aan te laten sluiten op regionaal gesignaleerde behoeften. Met de zorgkantoren wordt de inkooprelatie zowel financieel-technisch als inhoudelijk onderhouden middels onder andere het periodiek overleg. Met alle partijen wordt in allerlei verbanden door medewerkers en klanten van Vriend GGZ contact onderhouden als voorbereiding op de voorgenomen overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO. Over het algemeen blijkt dat Vriendenhuizen en hun werkwijze goed aansluiten bij de WMO nieuwe stijl, waarbij gemeenten de regierol vervullen. 4.7 Financieel beleid Voor een inzicht in de behaalde omzet en resultaten van Vriend GGZ in 2013 wordt verwezen naar de Jaarrekening

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatie 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ribw arnhem & veluwe vallei

Jaardocument 2010. ribw arnhem & veluwe vallei Jaardocument 21 ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Ontstaan 6 2.3 Doelgroep 6 2.4

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie