VOORTGANGSRAPPORT Voedselteams vzw. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORT Voedselteams vzw Voortgangsrapport Voedselteams vzw 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen, p.3 2. Infofiche, p Voortgangsrapport , p Overzichtslijst personeelsleden, p Bijlagen Voortgangsrapport Voedselteams vzw 2

3 1. verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen. - De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema of het cluster; de wijze waarop die expertise verder wordt ontwikkeld. - De wijze waarop de knowhow wordt ontsloten Binnen de organisatie Voedselteams is een veelzijdige expertise aanwezig, zowel bij het personeel, de leden van de raad van Bestuur, als bij de vele honderden vrijwilligers. De producenten waar we mee samenwerken zijn eveneens een grote bron aan informatie, zowel voor het personeel als voor de voedselteamleden. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan uitwisseling, zowel tussen de producenten onderling als tussen de teams en de producenten. Voedselteams wil deze kennis van de boeren en producenten borgen via artikels op de website en door dit te integreren in onze informatie avonden en activiteiten. Tevens zal er vanuit Voedselteams vanaf 2009 sterker gefocust worden op onze signaalfunctie als verdedigers van de kleinschalige landbouw en de korte keten. Hiervoor gaan we heel concrete voorbeelden uitwerken met cijfermateriaal die aantonen dat de korte keten en de duurzame landbouw niet enkel noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling maar ook economisch rendabel is en voor veel boeren een manier om te overleven in het huidige macro economische klimaat. De personeelsleden die bij Voedselteams werken worden geselecteerd op basis van hun affiniteit met landbouw, hun creativiteit en hun capaciteiten als socio- cultureel medewerker. Daarenboven moeten zij veel voeling hebben met het vrijwilligerswerk en mensen kunnen aanmoedigen en tegelijk een expert zijn om met boeren om te gaan en zich in hun leefwereld in leven. Geen eenvoudige opdracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een vrij groot personeelsverloop is want de werkdruk is hoog en de taken zijn zeer divers en vereisen een grote flexibiliteit en permanente bijscholing. Telkens er iemand verdwijnt uit de organisatie, riskeer je een groot deel expertise kwijt te spelen. Om dit te vermijden nemen we een take out gesprek af en wordt aan het ontslagnemende personeelslid gevraagd een eindevaluatie te maken. We zijn nu ook begonnen met het uitschrijven van werkvoorschriften en procedures zodat we nieuwe, startende collega s voldoende informatie kunnen bezorgen over de werking bij Voedselteams. Er is een diversiteit binnen het personeelsbestand: het ene personeelslid is bijvoorbeeld zelf producent geweest en nog steeds werkzaam als bio consulent. Zijn kennis over de landbouwproblematiek, over duurzaamheid van de bedrijven, enz. is dus groot. Deze kennis wordt doorgegeven aan de andere collega s tijdens interne vormingsmomenten op onze stafvergaderingen en wordt ingezet voor het uitwerken Voortgangsrapport Voedselteams vzw 3

4 van heel specifiek materiaal zoals het opstellen van een screeningsfiches voor onze bedrijven waar we mee samenwerken. Andere regioverantwoordelijken zijn vooral sterk in het bewegingswerk en opzetten van publieksacties. De personeelsleden krijgen ook de kans zich bij te scholen of deel te nemen aan studiedagen. De opgedane kennis wordt doorgegeven aan de andere personeelsleden of dient om nieuwe methodieken te ontwikkelen (bv via de cursus als lesgever bij Velt, of wordt ingezet voor het ondersteunen van de vrijwilligers (bv journalistieke ondersteuning van de redactie vrijwilligers) (zie ook actie 112) Deze ervaring en specifieke kennis wordt niet enkel in het personeelsteam uitgewisseld maar ook doorgegeven aan consumenten via de informatieavonden en op de vele bijeenkomsten met de leden en de producenten. Regelmatig brengen wij onze expertise in op studiedag en debatten of via voordrachten: Zie ook ACTIE 511 voor resultaten - Deelname aan de ronde tafels voor de opmaak van het nieuwe Strategisch plan voor biologische landbouw, georganiseerd op vraag van het kabinet van Minister Peeters. - deelname aan studiedag Landwijzer over overnameproblematiek voor boeren - deelname aan studiereis naar Dronten (NL) met als thema Community Shared Agriculture - Interview met studente UCL in het kader van een eindwerk over afzetmogelijkheden van geiten en afgeleide producten Een van onze medewerkers was aanwezig op het jongerenkamp Via Campesina in Malmö en verzorgde daar ook een workshop. Vanuit deze internationale bijeenkomst zijn er in verschillende landen nationale initiatieven ontstaan. In België is dat Reclaim the Fields. De bedoeling is een informeel netwerk te bouwen van uitwisseling, om boeren die hun ervaringen inzake techniek en landbouwpolitiek willen delen, in contact te brengen met jonge, startende boeren. Daarnaast is het ook de bedoeling om acties uit te werken en om een partner te zijn in het organiseren 2 internationale jongerenkampen. Vanuit Voedselteams vzw wordt deze jonge groep opgevolgd en waar nodig ondersteund. Op het niveau van de voedselteams is er voor nieuwe leden een onthaalpakket ter beschikking. De groepsverantwoordelijken van de teams gebruiken dit onthaalpakket om aan de nieuwe leden uit te leggen waar Voedselteams voor staat. We besteden veel aandacht aan de ondersteuning en opleiding van onze vrijwilligers. Vooral de groepsverantwoordelijken zijn belangrijk omdat zij degene zijn die nieuwe leden voldoende informatie moeten geven en zo zorgen voor geëngageerde leden. Via een apart menu op onze site kunnen de leden ook heel wat materiaal downloaden (oa folders maar ook allerlei documenten die de vrijwilligers kunnen helpen bij hun taken) Voortgangsrapport Voedselteams vzw 4

5 We hebben diverse films in ons bezit over de landbouwproblematiek wereldwijd en over de voedingsindustrie. (Koe 80 heeft een probleem, Our Daily Bread, We feed the world,een film over Consumer Shared Agriculture: The real dirt on farmer John, Meat the Truth) Deze films kunnen door de voedselteams worden uitgeleend. Indien gewenst verzorgt Voedselteams vzw een nabespreking. De nieuwe website geeft veel informatie over de doelstellingen van Voedselteams. Er zijn diverse rubrieken die een ruim beeld schetsen van de beweging Voedselteams maar er is ook plaats voor interessante artikels en informatie over de thema s waarrond Voedselteams werkt, achtergrondinformatie, nieuws uit de wereld, boekbesprekingen, campagnes,. Als lid van de Vlaams Overleggroep Duurzame Ontwikkeling werkgroep Landbouw blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen landbouw op Vlaams, Europees en Wereldniveau. Indien we nood hebben aan bepaalde achtergrondinformatie kunnen we op VODO of op één van de lidorganisaties beroep doen. Ook met Landwijzer hebben we goede contacten. Via Bioforum volgen we de ontwikkelingen op van de biologische landbouw. We hechten veel belang aan de contacten tussen producenten en consumenten. Zij ontmoeten elkaar op jaarvergaderingen van de teams of via bedrijfsbezoeken. De producenten krijgen ondersteuning vanuit de vzw om een bedrijfsbezoek degelijk voor te bereiden met als doel op een begrijpbare manier te communiceren over de werking van hun bedrijf en over de situatie van de kleinschalige landbouwer. Over Voedselteams werden al diverse eindwerken en studies gepubliceerd. Deze worden bijgehouden op het hoofdkantoor en staan ter beschikking van studenten en andere geïnteresseerden. De meest recente scriptie handelt over een gevalstudie van een voedselteam en heeft als titel: het ontwikkelingsdenken in een Noordelijke context, collectieve, lokale organisatie van consumptie: een publieke ruimte van nabijheid? We krijgen ook regelmatig vragen van boerengroepen of consumentenorganisaties uit het buitenland die een beroep willen doen op onze jarenlange ervaring en hier ter plekke komen kijken naar de praktijk of informatie vragen over onze aanpak. Boeren uit het Zuiden die in België zijn op uitnodiging van de ngo s Vredeseilanden, Broederlijk Delen of Bevrijde Wereld gaan op bezoek bij een lokaal voedselteam en/of een producent. Voedselteams vzw heeft de boeken aangekocht van Dirk Barrez (Koe 80 heeft een probleem) en verspreidt deze verder. In liep een project (met de steun van de Nationale Loterij) genaamd: Ontwikkeling van het integratiemodel tussen producent-tewerkstellingsprojecten en instellingen uit de psychiatrie en terzake de rol van de consument. Onze vaststelling is dat er door onze producenten, tewerkstellingsinitiatieven en instellingen uit de psychiatrie die een rol spelen inzake de bio landbouw, of distributie schitterend werk geleverd wordt. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 5

6 Maar er zijn twee leemtes: er is geen wettelijk kader die de verhouding regelt tussen deze actoren er is weinig samenwerking terzake wat soms tot spanningen leidt. Het doel van het project is hieruit te leren en de elementen te halen die leiden tot een samenwerkingsmodel dat overdrachtelijk is naar andere situaties en het debat te openen dat moet leiden tot een regelgeving terzake. Ons verslag, waarin aanbevelingen staan, zal overhandigd worden aan de bevoegde instanties en hen aanzetten tot onderlinge dialoog. - De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit; In november 2008 organiseerden we een Weet wat je eet-maal-tijd. Deze ging door in het Lampeke, een buurtwerking in Leuven voor kansarmen. Op het programma stond een middag en avondmaal met producten van kleinschalige en duurzame boeren uit de regio, uitwisseling tussen het doelpubliek van het Lampeke en de leden van het voedselteam t Lampeke en een toelichting door Eddie Niesten van het CAG over de herkomst van de soep en de patatten. Dit kaderde in de week van de smaak. De dokter van het wijkcentrum kwam vertellen over de goede effecten van gezond eten. De Weet wat je eet maaltijd in buurtwerking t Lampeke heeft duurzame resultaten: het buurtcentrum is nu aangesloten als lid bij het voedselteam. Ze bestellen wekelijks brood en hoevezuivel, deels voor de broodmaaltijden maar ook voor hun doelpubliek. De bestellingen worden in het buurthuis dan verder verdeeld. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om ook groenten aan te bieden, bijvoorbeeld via bulkverkoop. Dat is goedkoper dan via de vaste groentemanden. Voor het Wereldfeest te Leuven maken we samen een (die we laten maken bij Wonen en Werken, een sociaal tewerkstellingsproject) en worden er door het kookploegje van t Lampeke betaalbare seizoenshapjes bereid. In Antwerpen zijn we gestart, in navolging van het project in Leuven, met de duurzame studententas. Deze bevat groenten en fruit en heeft als doel studenten te motiveren om duurzamer en ook gezonder te eten en stil te staan bij de vraag waar hun voedsel vandaan komt. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie en we werken hiervoor samen met studentenkoepels en OCMW dienstencentra in Antwerpen. Er zijn momenteel 2 afhaalpunten voor de studenten in de dienstencentra. Op gebied van gender scoren we prima, bij de vele vrijwilligers die taken opnemen in de teams en in de Raad Van Bestuur zijn zowel vrouwen als mannen vertegenwoordigd. Er worden uitwisselingen georganiseerd met boeren uit het Zuiden die op bezoek zijn in ons land en bij de voedselteams op bezoek gaan en vertellen over hun situatie. Dit blijft een vaste waarde binnen onze werking. Met de producentengroep van Limburg hebben we afgesproken om in 2009 gedurende een volledig jaar een project uit Equador (van Vredeseilanden) te belichten. Er zal op regelmatige basis informatie over dit project worden verspreid zodat men de evoluties Voortgangsrapport Voedselteams vzw 6

7 kan volgen en Voedselteams zorgt voor het aantonen van de gelijkenissen van de problematiek van boeren in het zuiden en in het Boorden. Op gemeentelijk vlak betrekken wij bij de organisatie van een infovergadering veel lokale organisaties. Hierbij richten we ons niet alleen op de natuur en milieuorganisaties maar ook op bijvoorbeeld organisaties met als doelgroep senioren, vrouwen (Okra, Kav, Kwb, ) Senioren kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het teamgebeuren, bijvoorbeeld door het opnemen van vrijwilligerstaken. In oktober 2008 zijn we gestart met een Plattelandsontwikkelingsproject (Leader +):et als doel het ontwikkelen van een streekeigen (Zuid-Hagelands) aanbod van verse basisvoeding, op wekelijkse basis en komende van duurzame boeren en tuinders. Hiervoor zal intensieve samenwerking gezocht worden gemeentebesturen en lokale actieve afdelingen van het verenigingsleven. Het project wil daar groepen opstarten en de inwoners en besturen van de regio activeren rond de Hagelandse voedselcultuur en nabije plattelandsbeleving Voedselteams werkt ook samen met arbeidszorgbedrijven. Via bezoeken aan deze bedrijven komen de voedselteamleden en de studenten in contact met deze specifieke doelgroep. - De communicatie met het publiek, de aandacht voor de media Hiervoor werden reeds verschillende dragers gerealiseerd: folders, flyers en 3 nieuwe attractieve stands. De folders worden ruim verspreid. De stands worden door de vzw en ook door lokale voedselteams gebruikt op publieksevenementen. De website werd volledig herwerkt zodat deze veel interactiever geworden is. We denken momenteel nog aan het ontwikkelen van een kookrubriek, tips voor bewaren van groenten en een forum. De inhoudelijke artikels van op onze site gaan meer systematisch aangeboden aan anderen ter publicatie. Samen met andere organisaties hebben we de Voedselvoetafdruk gerealiseerd, deze werd herwerkt in De Voedselvoetafdruk moet mensen ertoe aanzetten hun consumptiegedrag te meten en reikt tal van tips aan om duurzamer en vooral lokaler te consumeren. Opinieteksten of reacties op artikels die in de pers zijn geschreven realiseren we meestal samen met andere organisaties, dit heeft meer impact. Via de media verspreiden we onze boodschap: lokale en nationale krantenartikels, interview met Radio 2 over de studententassen, lokale TV die aanwezig is op de brunch naar aanleiding van de start van een nieuw team of op de openingen van depots. Er is begin 2009 een actie gepland rond Belgische biologische baktarwe. We hebben een producent bereid gevonden voor ons baktarwe in te zaaien. De bloem zal aangeboden worden aan de teams maar ook eenmalig op de markt. Wij kaderen dit in Voortgangsrapport Voedselteams vzw 7

8 een marktactie (ook gericht naar de pers) om de aandacht te vestigen op het feit dat deze teelt volledig verloren is gegaan en ons dagelijks brood gemaakt wordt met ingevoerd meel (lange keten). Deze actie wil aantonen dat de weg naar een duurzame landbouw veel kansen biedt. - de wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt benaderd, inclusief de inspanning om andere publieksgroepen aan te trekken - aanwezigheden op publieksevenementen, biomarkten, beurzen, door de personeelsleden van de vzw zelf of door de leden van de teams - de info -avonden die we zelf organiseren of waar we het handelingsmodel Voedselteams toelichten op vraag van andere organisaties. - de verspreiding van de film over Voedselteams. - Diverse filmvoorstellingen met nabespreking voor een ruim publiek in samenwerking met andere organisaties - de verspreiding en bekendmaking van de Voedselvoetafdruk - de bekendmaking van Voedselteams via websites van anderen - het inschakelen van lokale buurtwerking, scholen, kinderkribbes, universiteiten, hogescholen, dienstencentra - artikels en interviews in kranten en tijdschriften, radio en tv. - vorming van onze eigen leden en dan vooral de groepsverantwoordelijken, zodat zij het ideeëngoed zelf verder kunnen uitdragen. - educatief aanbod via o. a. Volkshogescholen, Okra, Liberale Vrouwen, - in Antwerpen gaan we ons richten op de studenten en hen aanmoedigen tot een duurzamer consumptiepatroon. - In Leuven is er een samenwerking uitgebouwd met buurtwerking t Lampeke (zie ook hierboven) - de creativiteit, de diversiteit en de originaliteit van de gehanteerde methoden, evenals de effectiviteit ervan - De sterkte van voedselteams ligt vooral in het in beweging brengen van burgers om via het handelingsmodel Voedselteams daadwerkelijk bij te dragen tot de ondersteuning van kleinschalige landbouwbedrijven. Sensibilisatie (cognitieve component) en handelen (attitude component) staan hierbij niet los van elkaar. Vooraleer men tot handelen overgaat moet men over voldoende kennis beschikken. Dit zijn onze belangrijkste taken : informeren, sensibiliseren en motiveren. Dankzij het concrete handelingsmodel van Voedselteams kunnen wij Voortgangsrapport Voedselteams vzw 8

9 aan de consumenten ook een alternatief bieden. Dit alternatief situeert zich tegenover de grootschalige en door de globalisatie gestuurde landbouw - Creativiteit komt vooral tot uiting in het model zelf: een groep consumenten stimuleert elkaar in groep tot duurzaam consumeren en Voedselteams biedt daar een kant en klaar model voor aan. Dit is ook een origineel model en het enige dat op deze manier wordt georganiseerd en ondersteund door een vzw. De groep moet ook in staat zijn om afspraken te maken, onderling en samen met de producenten. De ontwikkelde methodiek bij Voedselteams staat voor sociaal leren: de combinatie van sensibilisatie, concrete acties ondernemen en het zicht houden op de ruimere problematiek en theoretische achtergrond, sorteert effect. De problematiek van de voedselproductie op mondiaal vlak wordt aan de orde gesteld en er wordt aan bewustwording gewerkt in verband met een maatschappelijke belangrijke problematiek. - Consumenten en producenten worden bij elkaar gebracht: bedrijfsbezoeken, fietstochten,. Dit wordt zowel door de producenten als de consumenten sterk gewaardeerd en zorgt voor veel meer begrip van de consumentenkant voor de producenten. Anderzijds stimuleert dit de producenten om, indien mogelijk, nog meer inspanningen te doen om duurzaam te werken. - Door in de provincies kernen te maken van lokale teams en producenten en deze kernen samen te brengen voor activiteiten en vergaderingen, krijgt de verbondenheid tussen de teams en een groep producenten nog een extra dimensie: de leden beseffen dat zij niet de enige zijn maar dat zij samen met andere teams deel uit maken van een beweging die daadwerkelijk acties onderneemt om de kleinschalige, duurzame landbouw te ondersteunen. Deze verbondenheid willen we zichtbaar maken via onze website waar de leden van Voedselteams een forum krijgen. - Het gebruik van elektrospelen op een stand, de ecologische Voedselvoetafdruk, de vormingsmodules en de nieuwe methodieken die toegepast worden op de kernvergaderingen, het plaatsen van educatieve instrumenten op de website - Om een ruimer publiek te kunnen aanspreken gaan we enkele laagdrempelige activiteiten uitwerken. Mogelijkheden zijn een sneukeltocht langs diverse bedrijven of een belevingsdag op een landbouwbedrijf. Voorwaarde is echter wel dat we voldoende producenten vinden die hier aan willen/kunnen meewerken. - in Vlaams Brabant is een project lopende binnen Plattelandsontwikkeling. We richten ons hierbij op het Hageland (Leader+) gebied. Doel van het project is om via nieuwe, nog te ontwikkelen methodieken de consumenten te bereiken en hen dichter bij de producent te brengen. Dit zou moeten leiden tot het opstarten van nieuwe teams in een regio waar we tot nu toe, met onze gebruikelijke werking, er niet in slagen de mensen te bereiken. De inwoners en besturen van de regio worden geactiveerd rond de Hagelandse voedselcultuur en nabije plattelandsbeleving. Wij gaan hiervoor samenwerken met externen zoals bijvoorbeeld het Centrum voor agrarische geschiedenis. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 9

10 - de interne samenhang van het jaarplan en de realiteitswaarde ervan Het jaarplan is een concretisering van het beleidsplan. Elke doelstelling is duidelijk omschreven en de acties moeten leiden tot het bereiken van de doelstellingen. In het begin van het jaar worden duidelijke prioriteiten gesteld zonder echter het einddoel uit het oog te verliezen. Tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat alle acties de nodige aandacht krijgen. Niet te realiseren acties worden geschrapt. Er wordt telkens uitgelegd waarom ze niet realiseerbaar zijn. Nieuwe acties worden vanuit de dialectiek tussen de praktijk en de theorie toegevoegd indien die nodig zijn om in te spelen om recente evoluties. Na 4 jaar werken met dit beleidsplan merken we wel een nood aan een nieuwe benadering. Ons huidige beleidsplan is sterk gericht op het op punt stellen van ons handelingsmodel en de ondersteuning van de vrijwilligers en de producenten. Dit was ook absoluut noodzakelijk. Ondertussen zijn al heel wat acties gerealiseerd maar toch kunnen deze niet afgesloten worden. Veel van de acties uit ons beleidsplan hebben betrekking op het ondersteunen en in stand houden van het model. De teams blijven veel aandacht en ondersteuning vragen en de vzw blijft de teams en de producenten aanmoedigen tot engagement en betrokkenheid en het mee uitbouwen van een beweging van boeren en consumenten die samen de kleinschalige, duurzame landbouw op de kaart wil zetten. Dit vraagt echter een voortdurende inspanning van de vzw om de betrokkenheid van de leden te behouden of te verhogen. Vandaar dat we de meeste acties uit ons beleidsplan niet kunnen beschouwen als afgerond. Daarnaast groeit er echter vanuit de vzw het besef dat er ook andere manieren zijn, naast ons model van voedselteams, om het publiek te betrekken bij de problematiek van de kleinschalige boeren, het milieu, de economische afhankelijkheid. We hebben momenteel echter een groot tekort aan middelen en mensen om die andere pistes uit te werken. Dit weerhoudt ons echter niet om alert te blijven naar de ontwikkelingen in onze omgeving en te zoeken naar de verdere toekomstmogelijkheden van de vzw. Deze zoektocht heeft in elk geval al geleid tot een piste die nu verder zal onderzocht worden, namelijk het uitsplitsen van de werking van Voedselteams in 2 pijlers: één logistieke en één bewegingspijler. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de logistieke pijler binnen Voedselteams verder uitgebouwd moet worden zodat die efficiënt maar ook economisch rendabel is. Wij gaan een beroep doen op hogescholen of universiteiten om dit te onderzoeken. Tevens zijn we gestart met het herdefiniëren van onze missie die we ervaren als zijnde te beperkt. Er wordt aan gewerkt met de personeelsstaf, de RVB en het wordt in maart voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De RVB heeft toegezegd om het personeel de nodige tijd en middelen te geven om de opmaak van het nieuwe beleidsplan grondig voor te bereiden en hier ook externe begeleiding voor in te schakelen. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 10

11 Een andere vaststelling wat betreft ons beleidsplan is, dat het is opgemaakt in drie aparte onderdelen: activering, sensibilisatie en educatie. We komen echter tot de vaststelling dat deze opdeling kunstmatig is en geen correcte weerslag is van onze werking. Educatie zit namelijk volgens ons als een rode draad doorheen onze werking. Bij het luik activering en sensibilisatie komt ook educatie aan bod en zelfs in hoge mate. Alle bijeenkomsten van de voedselteams, zeker als daar ook producenten aanwezig zijn, zijn een leermoment. De leden verruimen voortdurend hun kennis over de landbouwproblematiek, de Noord - Zuid verhoudingen en leren daarenboven om samen als groep verantwoordelijkheden op te nemen en te zorgen voor een goede groepswerking. Het is onze bedoeling om de mensen bewust te maken van de afhankelijkheidsstructuren waar ze dagdagelijks als consument mee te maken hebben. Door de via Voedselteams opgedane inzichten krijgen de leden meer vat op hun eigen bestaan en krijgen ze ook een methode aangereikt om als bewuste consument te handelen. Vanuit Voedselteams hechten we ook veel belang aan het engagement en de participatie van de leden want als voedselteamlid stopt het niet bij het louter aankopen van de producten. Voedselteamleden participeren binnen de organisatie en worden betrokken bij en aangemoedigd tot publieksacties. Zij zijn onze beste vertegenwoordigers om onze missie verder te verspreiden en ook andere mensen te overtuigen. Onze infovergaderingen, aanwezigheden op evenementen, activiteiten alsook onze website hebben eveneens een educatieve functie. Deze zijn dan meer gericht naar het ruimer publiek - de aard en de omvang van de educatieve activiteiten en de werkmaterialen,(zie ook hierboven) - de info -vergaderingen over Voedselteams zijn er vooral op gericht om consumenten een beter begrip bij te brengen van de situatie in de landbouw, zowel lokaal als internationaal. Een andere, duurzame manier van consumeren wordt aangebracht alsook een model. Zo blijft het niet bij educatie alleen maar kunnen de consumenten ook concreet tot handelen overgaan. - Voedselteams gaat in op vragen van derden voor het geven van een infosessie over duurzame landbouw en hoe men dit kan stimuleren. Hiervoor hebben we op diverse websites onze infoavond laten opnemen (www.prettiggeleerd.be, Vlaamse Liberale Vrouwen) - Er zijn 5 vormingsmodules ter beschikking, die worden aangeboden via onder andere Vormingplus. - We nemen deel aan de Biobabbels van Velt die door gemeenten worden georganiseerd - Er werd een film gemaakt die duidelijk de visie en doelstellingen van Voedselteams weergeeft en die gebruikt wordt als promotie maar ook als educatiemateriaal. De film is eveneens te bekijken op de website. - Bedrijfsbezoeken worden aan de hand van een mal degelijk voorbereid door de producent samen met de regioverantwoordelijken, zodat de rondleidingen duidelijkere en meer toegankelijke informatie bieden aan de consumenten. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 11

12 - Er wordt een nieuwe methodiek toegepast bij de kernvergaderingen (producenten en consumenten) die er voor zorgt dat de vergaderingen inhoudelijk beter zijn maar ook dat meer leden bereikt worden doordat de avond aantrekkelijker is. Dit doen we door iedere keer aandacht te besteden aan een inhoudelijk thema dat op ludieke wijze wordt gebracht, door een kok uit te nodigen, via een korte filmvoorstelling met nabespreking of een spreker uit te nodigen. Andere methodieken worden nog gezocht. - Er wordt meer aandacht besteedt aan het uitwerken van activiteiten voor meerdere voedselteams samen en die we dan ook openstellen voor het ruimere publiek. Er werd een screeningsfiche uitgewerkt. In 2009 wordt deze nog verfijnd en worden systematisch alle bedrijven waar Voedselteams mee samenwerkt gescreent. De fiches worden via de webwinkel verspreid met als doel dat de consumenten op een toegankelijke en begrijpbare manier kunnen vernemen hoe de bedrijven werken en welke inspanningen de producenten doen om duurzaam te produceren. - We plannen voor 2009 werkdagen op de boerderij, ontmoetingsavonden op de bedrijven en bekijken hoe we de methodiek als ecologisch lesgever (die één van onze regioverantwoordelijken heeft gevolgd) kunnen inzetten. Mogelijk organiseren we activiteiten in het kader van de week van de smaak. de acties en campagnes (zie ook voortgangsrapport Actie 511) Voedselteams kiest er bewust voor samen met andere organisaties te werken aan campagnes. Er is al zo veel versnippering en overlapping en we zijn er van overtuigd dat we met gezamenlijke campagnes meer mensen bereiken. Het is wel uiterst belangrijk dat iedere organisatie in de grotere campagnes zijn eigen invalshoek kan inbrengen. Ook voor acties kiezen we zoveel mogelijk voor samenwerking met heel diverse organisaties: - Een weet wat je eet maaltijd voor kansarmen tijdens de week van de smaak - Het stimuleren van studenten voor gezonde en duurzame voeding - Organisatie van info avonden met als thema landbouw wereldwijd en de voordelen van de korte keten voor zowel producent als consument - Samenwerking met Fairtrade gemeenten en het opstarten van teams om het criterium 6 in te vullen dat de lokale landbouw moet ondersteunen - Organisatie van diverse filmavonden in samenwerking met andere organisaties voor een ruim publiek - Organisatie van diverse debatten - Verspreiden en ondersteunen van de GGO campagne (Greenpeace en andere organisaties) en de Eet lokaal, denk Globaal campagne van Wervel. - Er is begin 2009 een actie gepland rond Belgische biologische baktarwe. We hebben een producent bereid gevonden voor ons baktarwe in te zaaien. De bloem zal aangeboden worden aan de teams maar ook eenmalig op de markt. Wij kaderen dit in een actie (ook gericht naar de pers) om de aandacht te vestigen op het feit dat deze teelt volledig verloren is gegaan en ons dagelijks brood gemaakt wordt met ingevoerd meel (lange keten). Deze actie wil aantonen dat de weg naar een duurzame landbouw veel kansen biedt Voortgangsrapport Voedselteams vzw 12

13 - de aandacht voor samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties Resultaten zie ook Actie 511 We hebben de voorbije jaren al veel energie gestoken in het uitbouwen van een netwerk en deelname aan campagnes. Voedselteams is ook een veelgevraagde partner. Het is voor ons telkens afwegen of we al dan niet een inbreng willen en kunnen doen. We voelen de noodzaak om duidelijk af te lijnen met welke partners we verder willen werken aan het uitbouwen van een netwerk. Dit netwerk lijkt ons noodzakelijk, er zijn diverse partners die werken rond duurzaamheid en voeding en die hebben allemaal hun eigen expertise. Wij wensen te bekijken hoe we deze expertises kunnen samenbrengen en de krachten bundelen in een samenwerkingsplatform rond landbouw, consumptie en duurzaamheid. Er zal wel al samengewerkt worden met de Jeugdbond voor Natuurstudie en Wervel voor de organisatie van hun duurzaam landbouwkamp. - Het engagement van vrijwilligers en bestuurders; - De Raad van Bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en is samengesteld uit leden, producenten en externen van bevriende organisaties - Elk voedselteam draait op verschillende vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de werking van het team (depot, bestellen, financiën, onthaal van nieuwe leden, organiseren van activiteiten voor het team, promotie en bekendmaking) Deze vrijwilligers worden ondersteund door de organisatie Voedselteams. - Verder hebben we nog enkele vaste vrijwilligers: iemand voor de boekhouding, 2 vaste beheerders van de webwinkel, analisten, die de webwinkel verder helpen uitbouwen en testen, een redactieploeg voor onze website - We stimuleren de teams om reporters aan te stellen. Zij brengen artikelen en foto s aan van acties of activiteiten die ze hebben ondernomen in hun team. Door die op de website te plaatsen willen we laten zien dat er in heel Vlaanderen consumenten actief zijn in het promoten van een ander en duurzamer consumptiegedrag. - De zorg voor professionaliteit en professionalisering; In de mate van het mogelijke volgt het personeel interessante vormingen of studiedagen. (vormingsreeks Journalistiek (Fontys Hogeschool), Faciliteren van leren vanuit professioneel handelen (Socius), verwerven methodiek scetch blik tomatensoep met balletjes ism Mon Rosseels, deelname aan studiedag Landwijzer over overnameproblematiek voor boeren, deelname aan studiereis naar Dronten (NL) met als thema Community Shared Agriculture, volgen van opleiding Ecologische voeding bij Velt). Op onze stafvergaderingen brengen de Voortgangsrapport Voedselteams vzw 13

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2011-2012

Voortgangsrapport 2011-2012 Voortgangsrapport 2011-2012 P. 2 Voortgangsrapport 2011-2012. Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan 2011. P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Koetsweg 122 3010 Leuven Tel 016/25 16 21 Fax 016/25 89 94 info@wisper.be www.wisper.be Inhoud 1 Opzet,

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie