VOORTGANGSRAPPORT Voedselteams vzw. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORT Voedselteams vzw Voortgangsrapport Voedselteams vzw 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen, p.3 2. Infofiche, p Voortgangsrapport , p Overzichtslijst personeelsleden, p Bijlagen Voortgangsrapport Voedselteams vzw 2

3 1. verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen. - De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema of het cluster; de wijze waarop die expertise verder wordt ontwikkeld. - De wijze waarop de knowhow wordt ontsloten Binnen de organisatie Voedselteams is een veelzijdige expertise aanwezig, zowel bij het personeel, de leden van de raad van Bestuur, als bij de vele honderden vrijwilligers. De producenten waar we mee samenwerken zijn eveneens een grote bron aan informatie, zowel voor het personeel als voor de voedselteamleden. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan uitwisseling, zowel tussen de producenten onderling als tussen de teams en de producenten. Voedselteams wil deze kennis van de boeren en producenten borgen via artikels op de website en door dit te integreren in onze informatie avonden en activiteiten. Tevens zal er vanuit Voedselteams vanaf 2009 sterker gefocust worden op onze signaalfunctie als verdedigers van de kleinschalige landbouw en de korte keten. Hiervoor gaan we heel concrete voorbeelden uitwerken met cijfermateriaal die aantonen dat de korte keten en de duurzame landbouw niet enkel noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling maar ook economisch rendabel is en voor veel boeren een manier om te overleven in het huidige macro economische klimaat. De personeelsleden die bij Voedselteams werken worden geselecteerd op basis van hun affiniteit met landbouw, hun creativiteit en hun capaciteiten als socio- cultureel medewerker. Daarenboven moeten zij veel voeling hebben met het vrijwilligerswerk en mensen kunnen aanmoedigen en tegelijk een expert zijn om met boeren om te gaan en zich in hun leefwereld in leven. Geen eenvoudige opdracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een vrij groot personeelsverloop is want de werkdruk is hoog en de taken zijn zeer divers en vereisen een grote flexibiliteit en permanente bijscholing. Telkens er iemand verdwijnt uit de organisatie, riskeer je een groot deel expertise kwijt te spelen. Om dit te vermijden nemen we een take out gesprek af en wordt aan het ontslagnemende personeelslid gevraagd een eindevaluatie te maken. We zijn nu ook begonnen met het uitschrijven van werkvoorschriften en procedures zodat we nieuwe, startende collega s voldoende informatie kunnen bezorgen over de werking bij Voedselteams. Er is een diversiteit binnen het personeelsbestand: het ene personeelslid is bijvoorbeeld zelf producent geweest en nog steeds werkzaam als bio consulent. Zijn kennis over de landbouwproblematiek, over duurzaamheid van de bedrijven, enz. is dus groot. Deze kennis wordt doorgegeven aan de andere collega s tijdens interne vormingsmomenten op onze stafvergaderingen en wordt ingezet voor het uitwerken Voortgangsrapport Voedselteams vzw 3

4 van heel specifiek materiaal zoals het opstellen van een screeningsfiches voor onze bedrijven waar we mee samenwerken. Andere regioverantwoordelijken zijn vooral sterk in het bewegingswerk en opzetten van publieksacties. De personeelsleden krijgen ook de kans zich bij te scholen of deel te nemen aan studiedagen. De opgedane kennis wordt doorgegeven aan de andere personeelsleden of dient om nieuwe methodieken te ontwikkelen (bv via de cursus als lesgever bij Velt, of wordt ingezet voor het ondersteunen van de vrijwilligers (bv journalistieke ondersteuning van de redactie vrijwilligers) (zie ook actie 112) Deze ervaring en specifieke kennis wordt niet enkel in het personeelsteam uitgewisseld maar ook doorgegeven aan consumenten via de informatieavonden en op de vele bijeenkomsten met de leden en de producenten. Regelmatig brengen wij onze expertise in op studiedag en debatten of via voordrachten: Zie ook ACTIE 511 voor resultaten - Deelname aan de ronde tafels voor de opmaak van het nieuwe Strategisch plan voor biologische landbouw, georganiseerd op vraag van het kabinet van Minister Peeters. - deelname aan studiedag Landwijzer over overnameproblematiek voor boeren - deelname aan studiereis naar Dronten (NL) met als thema Community Shared Agriculture - Interview met studente UCL in het kader van een eindwerk over afzetmogelijkheden van geiten en afgeleide producten Een van onze medewerkers was aanwezig op het jongerenkamp Via Campesina in Malmö en verzorgde daar ook een workshop. Vanuit deze internationale bijeenkomst zijn er in verschillende landen nationale initiatieven ontstaan. In België is dat Reclaim the Fields. De bedoeling is een informeel netwerk te bouwen van uitwisseling, om boeren die hun ervaringen inzake techniek en landbouwpolitiek willen delen, in contact te brengen met jonge, startende boeren. Daarnaast is het ook de bedoeling om acties uit te werken en om een partner te zijn in het organiseren 2 internationale jongerenkampen. Vanuit Voedselteams vzw wordt deze jonge groep opgevolgd en waar nodig ondersteund. Op het niveau van de voedselteams is er voor nieuwe leden een onthaalpakket ter beschikking. De groepsverantwoordelijken van de teams gebruiken dit onthaalpakket om aan de nieuwe leden uit te leggen waar Voedselteams voor staat. We besteden veel aandacht aan de ondersteuning en opleiding van onze vrijwilligers. Vooral de groepsverantwoordelijken zijn belangrijk omdat zij degene zijn die nieuwe leden voldoende informatie moeten geven en zo zorgen voor geëngageerde leden. Via een apart menu op onze site kunnen de leden ook heel wat materiaal downloaden (oa folders maar ook allerlei documenten die de vrijwilligers kunnen helpen bij hun taken) Voortgangsrapport Voedselteams vzw 4

5 We hebben diverse films in ons bezit over de landbouwproblematiek wereldwijd en over de voedingsindustrie. (Koe 80 heeft een probleem, Our Daily Bread, We feed the world,een film over Consumer Shared Agriculture: The real dirt on farmer John, Meat the Truth) Deze films kunnen door de voedselteams worden uitgeleend. Indien gewenst verzorgt Voedselteams vzw een nabespreking. De nieuwe website geeft veel informatie over de doelstellingen van Voedselteams. Er zijn diverse rubrieken die een ruim beeld schetsen van de beweging Voedselteams maar er is ook plaats voor interessante artikels en informatie over de thema s waarrond Voedselteams werkt, achtergrondinformatie, nieuws uit de wereld, boekbesprekingen, campagnes,. Als lid van de Vlaams Overleggroep Duurzame Ontwikkeling werkgroep Landbouw blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen landbouw op Vlaams, Europees en Wereldniveau. Indien we nood hebben aan bepaalde achtergrondinformatie kunnen we op VODO of op één van de lidorganisaties beroep doen. Ook met Landwijzer hebben we goede contacten. Via Bioforum volgen we de ontwikkelingen op van de biologische landbouw. We hechten veel belang aan de contacten tussen producenten en consumenten. Zij ontmoeten elkaar op jaarvergaderingen van de teams of via bedrijfsbezoeken. De producenten krijgen ondersteuning vanuit de vzw om een bedrijfsbezoek degelijk voor te bereiden met als doel op een begrijpbare manier te communiceren over de werking van hun bedrijf en over de situatie van de kleinschalige landbouwer. Over Voedselteams werden al diverse eindwerken en studies gepubliceerd. Deze worden bijgehouden op het hoofdkantoor en staan ter beschikking van studenten en andere geïnteresseerden. De meest recente scriptie handelt over een gevalstudie van een voedselteam en heeft als titel: het ontwikkelingsdenken in een Noordelijke context, collectieve, lokale organisatie van consumptie: een publieke ruimte van nabijheid? We krijgen ook regelmatig vragen van boerengroepen of consumentenorganisaties uit het buitenland die een beroep willen doen op onze jarenlange ervaring en hier ter plekke komen kijken naar de praktijk of informatie vragen over onze aanpak. Boeren uit het Zuiden die in België zijn op uitnodiging van de ngo s Vredeseilanden, Broederlijk Delen of Bevrijde Wereld gaan op bezoek bij een lokaal voedselteam en/of een producent. Voedselteams vzw heeft de boeken aangekocht van Dirk Barrez (Koe 80 heeft een probleem) en verspreidt deze verder. In liep een project (met de steun van de Nationale Loterij) genaamd: Ontwikkeling van het integratiemodel tussen producent-tewerkstellingsprojecten en instellingen uit de psychiatrie en terzake de rol van de consument. Onze vaststelling is dat er door onze producenten, tewerkstellingsinitiatieven en instellingen uit de psychiatrie die een rol spelen inzake de bio landbouw, of distributie schitterend werk geleverd wordt. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 5

6 Maar er zijn twee leemtes: er is geen wettelijk kader die de verhouding regelt tussen deze actoren er is weinig samenwerking terzake wat soms tot spanningen leidt. Het doel van het project is hieruit te leren en de elementen te halen die leiden tot een samenwerkingsmodel dat overdrachtelijk is naar andere situaties en het debat te openen dat moet leiden tot een regelgeving terzake. Ons verslag, waarin aanbevelingen staan, zal overhandigd worden aan de bevoegde instanties en hen aanzetten tot onderlinge dialoog. - De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit; In november 2008 organiseerden we een Weet wat je eet-maal-tijd. Deze ging door in het Lampeke, een buurtwerking in Leuven voor kansarmen. Op het programma stond een middag en avondmaal met producten van kleinschalige en duurzame boeren uit de regio, uitwisseling tussen het doelpubliek van het Lampeke en de leden van het voedselteam t Lampeke en een toelichting door Eddie Niesten van het CAG over de herkomst van de soep en de patatten. Dit kaderde in de week van de smaak. De dokter van het wijkcentrum kwam vertellen over de goede effecten van gezond eten. De Weet wat je eet maaltijd in buurtwerking t Lampeke heeft duurzame resultaten: het buurtcentrum is nu aangesloten als lid bij het voedselteam. Ze bestellen wekelijks brood en hoevezuivel, deels voor de broodmaaltijden maar ook voor hun doelpubliek. De bestellingen worden in het buurthuis dan verder verdeeld. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om ook groenten aan te bieden, bijvoorbeeld via bulkverkoop. Dat is goedkoper dan via de vaste groentemanden. Voor het Wereldfeest te Leuven maken we samen een (die we laten maken bij Wonen en Werken, een sociaal tewerkstellingsproject) en worden er door het kookploegje van t Lampeke betaalbare seizoenshapjes bereid. In Antwerpen zijn we gestart, in navolging van het project in Leuven, met de duurzame studententas. Deze bevat groenten en fruit en heeft als doel studenten te motiveren om duurzamer en ook gezonder te eten en stil te staan bij de vraag waar hun voedsel vandaan komt. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie en we werken hiervoor samen met studentenkoepels en OCMW dienstencentra in Antwerpen. Er zijn momenteel 2 afhaalpunten voor de studenten in de dienstencentra. Op gebied van gender scoren we prima, bij de vele vrijwilligers die taken opnemen in de teams en in de Raad Van Bestuur zijn zowel vrouwen als mannen vertegenwoordigd. Er worden uitwisselingen georganiseerd met boeren uit het Zuiden die op bezoek zijn in ons land en bij de voedselteams op bezoek gaan en vertellen over hun situatie. Dit blijft een vaste waarde binnen onze werking. Met de producentengroep van Limburg hebben we afgesproken om in 2009 gedurende een volledig jaar een project uit Equador (van Vredeseilanden) te belichten. Er zal op regelmatige basis informatie over dit project worden verspreid zodat men de evoluties Voortgangsrapport Voedselteams vzw 6

7 kan volgen en Voedselteams zorgt voor het aantonen van de gelijkenissen van de problematiek van boeren in het zuiden en in het Boorden. Op gemeentelijk vlak betrekken wij bij de organisatie van een infovergadering veel lokale organisaties. Hierbij richten we ons niet alleen op de natuur en milieuorganisaties maar ook op bijvoorbeeld organisaties met als doelgroep senioren, vrouwen (Okra, Kav, Kwb, ) Senioren kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het teamgebeuren, bijvoorbeeld door het opnemen van vrijwilligerstaken. In oktober 2008 zijn we gestart met een Plattelandsontwikkelingsproject (Leader +):et als doel het ontwikkelen van een streekeigen (Zuid-Hagelands) aanbod van verse basisvoeding, op wekelijkse basis en komende van duurzame boeren en tuinders. Hiervoor zal intensieve samenwerking gezocht worden gemeentebesturen en lokale actieve afdelingen van het verenigingsleven. Het project wil daar groepen opstarten en de inwoners en besturen van de regio activeren rond de Hagelandse voedselcultuur en nabije plattelandsbeleving Voedselteams werkt ook samen met arbeidszorgbedrijven. Via bezoeken aan deze bedrijven komen de voedselteamleden en de studenten in contact met deze specifieke doelgroep. - De communicatie met het publiek, de aandacht voor de media Hiervoor werden reeds verschillende dragers gerealiseerd: folders, flyers en 3 nieuwe attractieve stands. De folders worden ruim verspreid. De stands worden door de vzw en ook door lokale voedselteams gebruikt op publieksevenementen. De website werd volledig herwerkt zodat deze veel interactiever geworden is. We denken momenteel nog aan het ontwikkelen van een kookrubriek, tips voor bewaren van groenten en een forum. De inhoudelijke artikels van op onze site gaan meer systematisch aangeboden aan anderen ter publicatie. Samen met andere organisaties hebben we de Voedselvoetafdruk gerealiseerd, deze werd herwerkt in De Voedselvoetafdruk moet mensen ertoe aanzetten hun consumptiegedrag te meten en reikt tal van tips aan om duurzamer en vooral lokaler te consumeren. Opinieteksten of reacties op artikels die in de pers zijn geschreven realiseren we meestal samen met andere organisaties, dit heeft meer impact. Via de media verspreiden we onze boodschap: lokale en nationale krantenartikels, interview met Radio 2 over de studententassen, lokale TV die aanwezig is op de brunch naar aanleiding van de start van een nieuw team of op de openingen van depots. Er is begin 2009 een actie gepland rond Belgische biologische baktarwe. We hebben een producent bereid gevonden voor ons baktarwe in te zaaien. De bloem zal aangeboden worden aan de teams maar ook eenmalig op de markt. Wij kaderen dit in Voortgangsrapport Voedselteams vzw 7

8 een marktactie (ook gericht naar de pers) om de aandacht te vestigen op het feit dat deze teelt volledig verloren is gegaan en ons dagelijks brood gemaakt wordt met ingevoerd meel (lange keten). Deze actie wil aantonen dat de weg naar een duurzame landbouw veel kansen biedt. - de wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt benaderd, inclusief de inspanning om andere publieksgroepen aan te trekken - aanwezigheden op publieksevenementen, biomarkten, beurzen, door de personeelsleden van de vzw zelf of door de leden van de teams - de info -avonden die we zelf organiseren of waar we het handelingsmodel Voedselteams toelichten op vraag van andere organisaties. - de verspreiding van de film over Voedselteams. - Diverse filmvoorstellingen met nabespreking voor een ruim publiek in samenwerking met andere organisaties - de verspreiding en bekendmaking van de Voedselvoetafdruk - de bekendmaking van Voedselteams via websites van anderen - het inschakelen van lokale buurtwerking, scholen, kinderkribbes, universiteiten, hogescholen, dienstencentra - artikels en interviews in kranten en tijdschriften, radio en tv. - vorming van onze eigen leden en dan vooral de groepsverantwoordelijken, zodat zij het ideeëngoed zelf verder kunnen uitdragen. - educatief aanbod via o. a. Volkshogescholen, Okra, Liberale Vrouwen, - in Antwerpen gaan we ons richten op de studenten en hen aanmoedigen tot een duurzamer consumptiepatroon. - In Leuven is er een samenwerking uitgebouwd met buurtwerking t Lampeke (zie ook hierboven) - de creativiteit, de diversiteit en de originaliteit van de gehanteerde methoden, evenals de effectiviteit ervan - De sterkte van voedselteams ligt vooral in het in beweging brengen van burgers om via het handelingsmodel Voedselteams daadwerkelijk bij te dragen tot de ondersteuning van kleinschalige landbouwbedrijven. Sensibilisatie (cognitieve component) en handelen (attitude component) staan hierbij niet los van elkaar. Vooraleer men tot handelen overgaat moet men over voldoende kennis beschikken. Dit zijn onze belangrijkste taken : informeren, sensibiliseren en motiveren. Dankzij het concrete handelingsmodel van Voedselteams kunnen wij Voortgangsrapport Voedselteams vzw 8

9 aan de consumenten ook een alternatief bieden. Dit alternatief situeert zich tegenover de grootschalige en door de globalisatie gestuurde landbouw - Creativiteit komt vooral tot uiting in het model zelf: een groep consumenten stimuleert elkaar in groep tot duurzaam consumeren en Voedselteams biedt daar een kant en klaar model voor aan. Dit is ook een origineel model en het enige dat op deze manier wordt georganiseerd en ondersteund door een vzw. De groep moet ook in staat zijn om afspraken te maken, onderling en samen met de producenten. De ontwikkelde methodiek bij Voedselteams staat voor sociaal leren: de combinatie van sensibilisatie, concrete acties ondernemen en het zicht houden op de ruimere problematiek en theoretische achtergrond, sorteert effect. De problematiek van de voedselproductie op mondiaal vlak wordt aan de orde gesteld en er wordt aan bewustwording gewerkt in verband met een maatschappelijke belangrijke problematiek. - Consumenten en producenten worden bij elkaar gebracht: bedrijfsbezoeken, fietstochten,. Dit wordt zowel door de producenten als de consumenten sterk gewaardeerd en zorgt voor veel meer begrip van de consumentenkant voor de producenten. Anderzijds stimuleert dit de producenten om, indien mogelijk, nog meer inspanningen te doen om duurzaam te werken. - Door in de provincies kernen te maken van lokale teams en producenten en deze kernen samen te brengen voor activiteiten en vergaderingen, krijgt de verbondenheid tussen de teams en een groep producenten nog een extra dimensie: de leden beseffen dat zij niet de enige zijn maar dat zij samen met andere teams deel uit maken van een beweging die daadwerkelijk acties onderneemt om de kleinschalige, duurzame landbouw te ondersteunen. Deze verbondenheid willen we zichtbaar maken via onze website waar de leden van Voedselteams een forum krijgen. - Het gebruik van elektrospelen op een stand, de ecologische Voedselvoetafdruk, de vormingsmodules en de nieuwe methodieken die toegepast worden op de kernvergaderingen, het plaatsen van educatieve instrumenten op de website - Om een ruimer publiek te kunnen aanspreken gaan we enkele laagdrempelige activiteiten uitwerken. Mogelijkheden zijn een sneukeltocht langs diverse bedrijven of een belevingsdag op een landbouwbedrijf. Voorwaarde is echter wel dat we voldoende producenten vinden die hier aan willen/kunnen meewerken. - in Vlaams Brabant is een project lopende binnen Plattelandsontwikkeling. We richten ons hierbij op het Hageland (Leader+) gebied. Doel van het project is om via nieuwe, nog te ontwikkelen methodieken de consumenten te bereiken en hen dichter bij de producent te brengen. Dit zou moeten leiden tot het opstarten van nieuwe teams in een regio waar we tot nu toe, met onze gebruikelijke werking, er niet in slagen de mensen te bereiken. De inwoners en besturen van de regio worden geactiveerd rond de Hagelandse voedselcultuur en nabije plattelandsbeleving. Wij gaan hiervoor samenwerken met externen zoals bijvoorbeeld het Centrum voor agrarische geschiedenis. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 9

10 - de interne samenhang van het jaarplan en de realiteitswaarde ervan Het jaarplan is een concretisering van het beleidsplan. Elke doelstelling is duidelijk omschreven en de acties moeten leiden tot het bereiken van de doelstellingen. In het begin van het jaar worden duidelijke prioriteiten gesteld zonder echter het einddoel uit het oog te verliezen. Tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat alle acties de nodige aandacht krijgen. Niet te realiseren acties worden geschrapt. Er wordt telkens uitgelegd waarom ze niet realiseerbaar zijn. Nieuwe acties worden vanuit de dialectiek tussen de praktijk en de theorie toegevoegd indien die nodig zijn om in te spelen om recente evoluties. Na 4 jaar werken met dit beleidsplan merken we wel een nood aan een nieuwe benadering. Ons huidige beleidsplan is sterk gericht op het op punt stellen van ons handelingsmodel en de ondersteuning van de vrijwilligers en de producenten. Dit was ook absoluut noodzakelijk. Ondertussen zijn al heel wat acties gerealiseerd maar toch kunnen deze niet afgesloten worden. Veel van de acties uit ons beleidsplan hebben betrekking op het ondersteunen en in stand houden van het model. De teams blijven veel aandacht en ondersteuning vragen en de vzw blijft de teams en de producenten aanmoedigen tot engagement en betrokkenheid en het mee uitbouwen van een beweging van boeren en consumenten die samen de kleinschalige, duurzame landbouw op de kaart wil zetten. Dit vraagt echter een voortdurende inspanning van de vzw om de betrokkenheid van de leden te behouden of te verhogen. Vandaar dat we de meeste acties uit ons beleidsplan niet kunnen beschouwen als afgerond. Daarnaast groeit er echter vanuit de vzw het besef dat er ook andere manieren zijn, naast ons model van voedselteams, om het publiek te betrekken bij de problematiek van de kleinschalige boeren, het milieu, de economische afhankelijkheid. We hebben momenteel echter een groot tekort aan middelen en mensen om die andere pistes uit te werken. Dit weerhoudt ons echter niet om alert te blijven naar de ontwikkelingen in onze omgeving en te zoeken naar de verdere toekomstmogelijkheden van de vzw. Deze zoektocht heeft in elk geval al geleid tot een piste die nu verder zal onderzocht worden, namelijk het uitsplitsen van de werking van Voedselteams in 2 pijlers: één logistieke en één bewegingspijler. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de logistieke pijler binnen Voedselteams verder uitgebouwd moet worden zodat die efficiënt maar ook economisch rendabel is. Wij gaan een beroep doen op hogescholen of universiteiten om dit te onderzoeken. Tevens zijn we gestart met het herdefiniëren van onze missie die we ervaren als zijnde te beperkt. Er wordt aan gewerkt met de personeelsstaf, de RVB en het wordt in maart voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De RVB heeft toegezegd om het personeel de nodige tijd en middelen te geven om de opmaak van het nieuwe beleidsplan grondig voor te bereiden en hier ook externe begeleiding voor in te schakelen. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 10

11 Een andere vaststelling wat betreft ons beleidsplan is, dat het is opgemaakt in drie aparte onderdelen: activering, sensibilisatie en educatie. We komen echter tot de vaststelling dat deze opdeling kunstmatig is en geen correcte weerslag is van onze werking. Educatie zit namelijk volgens ons als een rode draad doorheen onze werking. Bij het luik activering en sensibilisatie komt ook educatie aan bod en zelfs in hoge mate. Alle bijeenkomsten van de voedselteams, zeker als daar ook producenten aanwezig zijn, zijn een leermoment. De leden verruimen voortdurend hun kennis over de landbouwproblematiek, de Noord - Zuid verhoudingen en leren daarenboven om samen als groep verantwoordelijkheden op te nemen en te zorgen voor een goede groepswerking. Het is onze bedoeling om de mensen bewust te maken van de afhankelijkheidsstructuren waar ze dagdagelijks als consument mee te maken hebben. Door de via Voedselteams opgedane inzichten krijgen de leden meer vat op hun eigen bestaan en krijgen ze ook een methode aangereikt om als bewuste consument te handelen. Vanuit Voedselteams hechten we ook veel belang aan het engagement en de participatie van de leden want als voedselteamlid stopt het niet bij het louter aankopen van de producten. Voedselteamleden participeren binnen de organisatie en worden betrokken bij en aangemoedigd tot publieksacties. Zij zijn onze beste vertegenwoordigers om onze missie verder te verspreiden en ook andere mensen te overtuigen. Onze infovergaderingen, aanwezigheden op evenementen, activiteiten alsook onze website hebben eveneens een educatieve functie. Deze zijn dan meer gericht naar het ruimer publiek - de aard en de omvang van de educatieve activiteiten en de werkmaterialen,(zie ook hierboven) - de info -vergaderingen over Voedselteams zijn er vooral op gericht om consumenten een beter begrip bij te brengen van de situatie in de landbouw, zowel lokaal als internationaal. Een andere, duurzame manier van consumeren wordt aangebracht alsook een model. Zo blijft het niet bij educatie alleen maar kunnen de consumenten ook concreet tot handelen overgaan. - Voedselteams gaat in op vragen van derden voor het geven van een infosessie over duurzame landbouw en hoe men dit kan stimuleren. Hiervoor hebben we op diverse websites onze infoavond laten opnemen (www.prettiggeleerd.be, Vlaamse Liberale Vrouwen) - Er zijn 5 vormingsmodules ter beschikking, die worden aangeboden via onder andere Vormingplus. - We nemen deel aan de Biobabbels van Velt die door gemeenten worden georganiseerd - Er werd een film gemaakt die duidelijk de visie en doelstellingen van Voedselteams weergeeft en die gebruikt wordt als promotie maar ook als educatiemateriaal. De film is eveneens te bekijken op de website. - Bedrijfsbezoeken worden aan de hand van een mal degelijk voorbereid door de producent samen met de regioverantwoordelijken, zodat de rondleidingen duidelijkere en meer toegankelijke informatie bieden aan de consumenten. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 11

12 - Er wordt een nieuwe methodiek toegepast bij de kernvergaderingen (producenten en consumenten) die er voor zorgt dat de vergaderingen inhoudelijk beter zijn maar ook dat meer leden bereikt worden doordat de avond aantrekkelijker is. Dit doen we door iedere keer aandacht te besteden aan een inhoudelijk thema dat op ludieke wijze wordt gebracht, door een kok uit te nodigen, via een korte filmvoorstelling met nabespreking of een spreker uit te nodigen. Andere methodieken worden nog gezocht. - Er wordt meer aandacht besteedt aan het uitwerken van activiteiten voor meerdere voedselteams samen en die we dan ook openstellen voor het ruimere publiek. Er werd een screeningsfiche uitgewerkt. In 2009 wordt deze nog verfijnd en worden systematisch alle bedrijven waar Voedselteams mee samenwerkt gescreent. De fiches worden via de webwinkel verspreid met als doel dat de consumenten op een toegankelijke en begrijpbare manier kunnen vernemen hoe de bedrijven werken en welke inspanningen de producenten doen om duurzaam te produceren. - We plannen voor 2009 werkdagen op de boerderij, ontmoetingsavonden op de bedrijven en bekijken hoe we de methodiek als ecologisch lesgever (die één van onze regioverantwoordelijken heeft gevolgd) kunnen inzetten. Mogelijk organiseren we activiteiten in het kader van de week van de smaak. de acties en campagnes (zie ook voortgangsrapport Actie 511) Voedselteams kiest er bewust voor samen met andere organisaties te werken aan campagnes. Er is al zo veel versnippering en overlapping en we zijn er van overtuigd dat we met gezamenlijke campagnes meer mensen bereiken. Het is wel uiterst belangrijk dat iedere organisatie in de grotere campagnes zijn eigen invalshoek kan inbrengen. Ook voor acties kiezen we zoveel mogelijk voor samenwerking met heel diverse organisaties: - Een weet wat je eet maaltijd voor kansarmen tijdens de week van de smaak - Het stimuleren van studenten voor gezonde en duurzame voeding - Organisatie van info avonden met als thema landbouw wereldwijd en de voordelen van de korte keten voor zowel producent als consument - Samenwerking met Fairtrade gemeenten en het opstarten van teams om het criterium 6 in te vullen dat de lokale landbouw moet ondersteunen - Organisatie van diverse filmavonden in samenwerking met andere organisaties voor een ruim publiek - Organisatie van diverse debatten - Verspreiden en ondersteunen van de GGO campagne (Greenpeace en andere organisaties) en de Eet lokaal, denk Globaal campagne van Wervel. - Er is begin 2009 een actie gepland rond Belgische biologische baktarwe. We hebben een producent bereid gevonden voor ons baktarwe in te zaaien. De bloem zal aangeboden worden aan de teams maar ook eenmalig op de markt. Wij kaderen dit in een actie (ook gericht naar de pers) om de aandacht te vestigen op het feit dat deze teelt volledig verloren is gegaan en ons dagelijks brood gemaakt wordt met ingevoerd meel (lange keten). Deze actie wil aantonen dat de weg naar een duurzame landbouw veel kansen biedt Voortgangsrapport Voedselteams vzw 12

13 - de aandacht voor samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties Resultaten zie ook Actie 511 We hebben de voorbije jaren al veel energie gestoken in het uitbouwen van een netwerk en deelname aan campagnes. Voedselteams is ook een veelgevraagde partner. Het is voor ons telkens afwegen of we al dan niet een inbreng willen en kunnen doen. We voelen de noodzaak om duidelijk af te lijnen met welke partners we verder willen werken aan het uitbouwen van een netwerk. Dit netwerk lijkt ons noodzakelijk, er zijn diverse partners die werken rond duurzaamheid en voeding en die hebben allemaal hun eigen expertise. Wij wensen te bekijken hoe we deze expertises kunnen samenbrengen en de krachten bundelen in een samenwerkingsplatform rond landbouw, consumptie en duurzaamheid. Er zal wel al samengewerkt worden met de Jeugdbond voor Natuurstudie en Wervel voor de organisatie van hun duurzaam landbouwkamp. - Het engagement van vrijwilligers en bestuurders; - De Raad van Bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en is samengesteld uit leden, producenten en externen van bevriende organisaties - Elk voedselteam draait op verschillende vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de werking van het team (depot, bestellen, financiën, onthaal van nieuwe leden, organiseren van activiteiten voor het team, promotie en bekendmaking) Deze vrijwilligers worden ondersteund door de organisatie Voedselteams. - Verder hebben we nog enkele vaste vrijwilligers: iemand voor de boekhouding, 2 vaste beheerders van de webwinkel, analisten, die de webwinkel verder helpen uitbouwen en testen, een redactieploeg voor onze website - We stimuleren de teams om reporters aan te stellen. Zij brengen artikelen en foto s aan van acties of activiteiten die ze hebben ondernomen in hun team. Door die op de website te plaatsen willen we laten zien dat er in heel Vlaanderen consumenten actief zijn in het promoten van een ander en duurzamer consumptiegedrag. - De zorg voor professionaliteit en professionalisering; In de mate van het mogelijke volgt het personeel interessante vormingen of studiedagen. (vormingsreeks Journalistiek (Fontys Hogeschool), Faciliteren van leren vanuit professioneel handelen (Socius), verwerven methodiek scetch blik tomatensoep met balletjes ism Mon Rosseels, deelname aan studiedag Landwijzer over overnameproblematiek voor boeren, deelname aan studiereis naar Dronten (NL) met als thema Community Shared Agriculture, volgen van opleiding Ecologische voeding bij Velt). Op onze stafvergaderingen brengen de Voortgangsrapport Voedselteams vzw 13

14 personeelsleden hun kennis over. We voorzien voor 2009 ook diverse interne vormingsmomenten voor het personeel. We hebben in de loop van 2008 diverse evaluaties ingelast: - in mei 2008: Analyse van de huidige werking van Voedselteams en van mogelijke pistes om te evolueren - in september 2008: Inventarisatie per provincie van de sterktes, zwakten, kansen, bedreigingen - Voorleggen van de conclusies van beide evaluatiemomenten aan de RVB - Opmaak van een stappenplan in samenspraak met de RVB - Voorstel voor onderzoek naar opsplitsing van Voedselteams in 2 aparte pijlers (distributie en beweging) wordt voorgelegd aan de AV van 2009 Het voortgangsrapport is de basis voor het opmaken van een document opvolging jaarplan. Hierin staan alle acties die we gepland hebben voor het lopende jaar. Bij elke actie werden verantwoordelijken aangeduid en deadlines vooropgesteld. Op elk teamoverleg (van de personeelsleden) wordt dit document overlopen en indien nodig bijgesteld. De resultaten worden voorgelegd aan de RVB, de personeelsleden brengen verslag uit van hun provinciale werking. Wat goed is in de werking moet worden uitgewerkt in procedures. Verbeterpunten moeten worden aangepakt. De organisatorische versterking van de vzw vereist echter een grote tijdsinvestering die met de huidige bezetting en complexiteit van de werking op het terrein niet toelaat dit ten volle uit te werken. Op termijn wordt er een intranet voorzien voor het personeel. Daar moeten uitgeschreven procedures worden bewaard, het uitgewerkte vormingsaanbod, een overzicht van mogelijke activiteiten, standaarddocumenten, enz. Eerst moet het beschikbare materiaal van de verschillende regioverantwoordelijken echter worden bijeengebracht. Hier werd mee gestart in De begroting en de afrekening worden halfweg en op het einde van het jaar voorgelegd aan de RVB en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De begroting is in evenwicht. Er is een sociaal fonds aangelegd. Er wordt gezocht naar extra subsidies en inkomsten om ook andere initiatieven uit te werken zoals de studententassen en het uitbouwen van een nieuw netwerk in het Hageland. De subsidie als socio-culturele beweging volstaat namelijk niet om de werking verder goed uit te bouwen. Wij kunnen slecht 5 deeltijdse werknemers in dienst nemen terwijl onze werking zich uitstrekt over heel Vlaanderen. De werkdruk is dan ook zeer hoog bij het personeel. Voedselteams wil zich vanaf 2009 meer profileren als de spreekbuis van de kleinschalige, duurzame boeren en de verdediger van de korte keten als antwoord op de steeds toenemende mondialisering met grote gevolgen voor zowel de consumenten (wiens keuzevrijheid wordt beperkt en gedomineerd door de wereldhandel) als voor de kleinere boerenbedrijven die volledig van de kaart worden geveegd. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 14

15 2. Infofiche VOEDSELTEAMS VZW BLIJDE INKOMSTSTRAAT LEUVEN 016/ , Contactpersoon: Hilde Delbecque Rekeningnummer: Missie De vereniging Voedselteams ijvert voor een duurzame en eerlijke voedselpolitiek door het bevorderen van kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en het stimuleren van een streekgebonden economie. Daartoe begeleidt en ondersteunt Voedselteams sociale netwerken van solidaire consumenten en producenten. De consumenten in deze lokale voedselteams engageren zich om producten af te nemen bij boeren en tuinders uit hun buurt die streven naar een duurzame productie. Thema sensibilisatie / educatie koppelen aan een duurzaam handelingsmodel Voedselteams vzw is een organisatie die ijvert voor een duurzame en eerlijke voedselpolitiek door het bevorderen van kleinschalige duurzame landbouw en het stimuleren van een streekgebonden economie. Hiervoor doen we aan sensibilisatie over het thema, met als bedoeling mensen aan te zetten tot actie. Om de actie te vereenvoudigen bieden we mensen de kans om zich te organiseren in een voedselteam, waar men in groep elkaar stimuleert tot duurzaam consumeren. Het originele van Voedselteams is dat er sensibilisatie en educatie gekoppeld wordt aan actie: mensen krijgen een concreet handelingsperspectief aangeboden. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 15

16 3. Voortgangsrapport Uitvoering acties door: C= Coördinator RV= Regioverantwoordelijke V = vrijwilliger ACTIVERING Doelstelling 1: Tegen eind 2007 loopt de praktische organisatie van bestellen, betalen en vervoer van producten binnen Voedselteams vlot en beheersbaar voor producent en consument. Indicator: Registratie van het aantal klachten of probleemmeldingen over bestellingen en vervoer (van teams en producenten). Norm: aantal klachten daalt tussen 2004 en Resultaat: In principe is deze doelstelling eind 2007 afgewerkt. De concrete doelstelling en de daaruit voortvloeiende acties die hieronder staan lopen echter nog door. Als organisatie die zoveel beroep doet op vrijwilligers, vinden wij het cruciaal om deze vrijwilligers ook verder te ondersteunen. Tegelijk is de vzw zich ook meer en meer bewust van het feit dat het voedselteam model, zoals het is ontwikkeld, nood heeft aan een degelijke aanpak wat betreft de distributie. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat de werking van Voedselteams op termijn opgedeeld wordt in 2 afzonderlijke pijlers. Eén van de pijlers is de distributie, dit omvat het volledige aspect van het bestelsysteem en het transport van de producten. De andere pijler is die van de beweging Voedselteams die zich verder specialiseert in de sensibilisatie en activering van een ruim publiek rond ons thema. De huidige personeelsleden van de vzw zijn vooral aangeworven omwille van hun capaciteiten voor het bewegingswerk maar worden dagdagelijks geconfronteerd met praktische problemen die onlosmakelijk verbonden zijn met het handelingsmodel dat is ontwikkeld. In eerste instantie zal nu onderzocht worden of en hoe we de huidige problematiek van de distributie binnen Voedselteams verder kunnen optimaliseren. In tweede instantie wordt er bekeken of we voor dit onderdeel van de werking iemand apart kunnen aanwerven die zich uitsluitend daarmee zal bezighouden. Omdat dit een complexe materie is en we binnen Voedselteams onvoldoende kennis hebben over de economische aspecten alsook de diverse wetgevingen ter zake, willen we voor het onderzoek een beroep doen op universiteiten of hogescholen. Concrete Doelstelling 1.1: De vrijwilligers van Voedselteams worden ondersteund wat betreft hun praktisch organisatorisch werk. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 16

17 Indicator: Registratie van contacten met vrijwilligers, verslagen van bijeenkomsten. Norm: Minstens 1 contact per jaar met vrijwilligers. Actie 111: Opstart van de teams in de webwinkel. De webwinkel moet ervoor zorgen dat de taken van de vrijwilligers in de teams minder belastend worden en dat de organisatie van de teams wordt geoptimaliseerd waardoor er gemakkelijker nieuwe mensen kunnen aangetrokken worden. Er zijn 2 vrijwilligers die de taak op zich genomen hebben om alle producenten in de webwinkel in te voeren en de teams en producenten te begeleiden bij het werken met de webwinkel. Per team is er begeleiding voorzien bij de opstart. De handleidingen voor de producenten, de leden en de bestel en financieel verantwoordelijken, worden regelmatig bijgewerkt en zijn te downloaden via de webwinkel. De communicatiestromen worden uitgewerkt. Resultaat 2008: - Ontwikkelen uitbreiding van het financieel luik die de opvolging van de rekeningen van het voedselteam zal optimaliseren: is in laatste testfase - Realiseren van het ledenluik : dit gedeelte moet het personeel van Voedselteams vzw toegang verschaffen tot de gegevens van de webwinkel. In de eerste plaats moet het ons mogelijk maken om op een gemakkelijke en gerichte manier per mail te kunnen communiceren met producenten, vrijwilligers in de teams en de leden zelf. Verder zal het ledenluik gebruikt worden om cijfers te kunnen opvragen, zoals onder andere het aantal leden en de evolutie van het aantal leden, aantal producenten waar we mee samenwerken, hun omzet enz. Omwille van heel wat technische problemen heeft de ontwikkeling van het ledenluik heel wat vertraging opgelopen, dit deel is dus nog niet klaar. - Resterende 10% van de teams ook via de webwinkel laten werken: er zijn nog enkele teams uit de provincie Antwerpen die nog niet met de webwinkel werken. Dit komt vooral omdat zij slechts met 1 producent werken en de behoefte aan automatisering dus niet zo groot is. - Opvangen van vragen van leden, vrijwilligers en producenten ivm de werking van de webwinkel en mogelijke verbeteringen. Voortgang 2009: - de uitbreiding van het financieel luik zit in de laatste testfase en zal in 2009 ter beschikking staan van de vrijwilligers - Ledenluik wordt afgewerkt en geïmplementeerd in Ondersteuning voor vrijwilligers, producenten en leden blijft. - Er wordt onderzocht of er nood is aan een nieuwe webwinkel die beter is aangepast en minder kost aan onderhoud en verbeteringen implementeren. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 17

18 Actie 112: Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor de vrijwilligers van de teams voor opleiding, om onderling uit te wisselen,. De groepsverantwoordelijken (GV) worden elk jaar minstens 1 maal, per regio, uitgenodigd voor een uitwisselings en vormingsmoment. Dit is een heel belangrijke functie binnen de teams, zij onthalen nieuwe leden en zorgen voor de groepsdynamiek. Er moet dus de nodige aandacht besteed worden aan opleiding en er is een sterke behoefte aan uitwisseling onder elkaar. Wij streven er ook naar om meerdere leden in de teams een taak te geven, zoals promotie en bekendmaking, en om voldoende roulatie te krijgen onder de vrijwilligers zodat iedereen een bijdrage levert. Resultaat 2008 Bijeenkomsten Groepsverantwoordelijken: Dit wordt geïntegreerd in de regiovergaderingen. Hierop worden alle vrijwilligers en leden uitgenodigd en wordt steeds een deel van de avond voorzien voor uitwisseling en visievorming. Er werden 9 regiovergaderingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen. Voortgang 2009: Voor 2009 voorzien we terug bijeenkomsten voor de vrijwilligers, ook voor de financieel en bestelverantwoordelijken, maar vooral voor de groepsverantwoordelijken. We presenteren dan onze nieuwe onthaalbrochure en leren hen aan hoe ze die kunnen gebruiken bij het onthaal van nieuwe leden. Actie 113: Vanaf 2004 heeft de Regioverantwoordelijke (RV) regelmatig individueel contact met de vrijwilligers ifv. de praktische werking van de teams. De regioverantwoordelijke onderhoudt de contacten met de vrijwilligers, ondersteunt waar nodig en houdt opvolgfiches bij van alle teams. Resultaat 2008: Teams hebben nog steeds ondersteuning en opvolging nodig. De vragen naar ondersteuning zijn zeer divers: materiaal voor ledenwerving, aanvragen voor hulp bij het organiseren van de jaarvergaderingen, vragen over producten/producenten, problemen om de vrijwilligerstaken ingevuld te krijgen. Er gaat dan ook relatief veel tijd van het personeel naar ondersteuning van de teams. Vooral de teams die al langer bestaan en die op routine draaien moeten door de regioverantwoordelijken soms grondig gereorganiseerd worden zodat er een nieuwe dynamiek kan ontstaan. Voortgang 2009: De regioverantwoordelijke onderhoudt de contacten met de vrijwilligers, ondersteunt waar nodig en houdt opvolgfiches bij van alle teams Voortgangsrapport Voedselteams vzw 18

19 Concrete Doelstelling 1.2: Tegen eind 2007 is er een duurzame oplossing voor de knelpunten wat betreft vervoer Indicator: Evaluatie met teams en producenten vanaf januari (2006) Norm: 80% van de knelpunten zijn opgelost tegen eind (2006) Actie 122: Deze actie werd afgerond eind 2007 en wordt verder gezet via actie 123. Actie 123: Vanaf eind 2007 wordt het plan gradueel uitgevoerd. Resultaat 2008: Oost- Vlaanderen: het plan werd geëvalueerd en bijgestuurd. Antwerpen: er worden nog steeds gesprekken gevoerd om het transport in Antwerpen en omgeving efficiënter te maken maar vooral om op die manier nieuwe producenten erbij te kunnen betrekken zodat er aan de Antwerpse teams een ruimer aanbod kan gedaan worden dan enkel groenten en fruit. Dit zal leiden tot een toename van het aantal teams. Voortgang 2009: Onderzoek opstarten om distributie professioneel verder uit te bouwen, los van het bewegingswerk. Doelstelling 2: Tegen eind 2006 is er een vlotte informatiedoorstroming van de teams naar het secretariaat en omgekeerd. Indicator: Evaluatie van de communicatiedoorstroming met de teams eind 2006 (op een vergadering per regio en via contacten met de teams). Norm: 80 % van de teams is tevreden tegen eind Concrete Doelstelling 2.1: De regioverantwoordelijke heeft regelmatig contact met de teams i.f.v. de informatiedoorstroming. Actie 211: De regioverantwoordelijke heeft elk jaar minstens 1 contact met de lokale teams naar aanleiding van de jaarvergadering. Voortgangsrapport Voedselteams vzw 19

20 De contacten met de vrijwilligers uit de teams worden bijgehouden, bij elk contact wordt geïnformeerd naar het reilen en zeilen in het team en de opvolgfiches van de teams worden aangevuld. (RV) Resultaat 2008: Over het algemeen nemen de teams zelf contact op met de regioverantwoordelijke naar aanleiding van hun jaarvergadering. Indien dit niet gebeurt neemt de regioverantwoordelijke het initiatief. Heel frequent zijn er dan ook nog telefonische contacten met het team om hun verslag te bespreken en eventuele knelpunten aan te pakken of oplossingen voor te stellen in geval van problemen. Voortgang 2009: We blijven contacten onderhouden met de teams en de teams opvolgen. Het is vooral belangrijk om extra aandacht te besteden aan die teams die zelf geen contact nemen met de vzw. Dit kan er namelijk op wijzen dat het team dreigt stil te vallen en dan proberen we dit te heractiveren. Wij ondersteunen hen dan om acties te ondernemen om nieuwe leden te werven en bieden hen daarvoor ook het nodige materiaal aan. Actie 212: De regioverantwoordelijke bezoekt elk team minstens om de drie jaar. Elk voedselteam houdt jaarlijks een vergadering om het reilen en zeilen van het team te bespreken. Er worden dan afspraken gemaakt, de werking wordt geëvalueerd, er wordt gepeild naar interesse voor activiteiten met het team. De regioverantwoordelijke maakt een inventaris op van de jaarvergaderingen van de teams en contacteert hen vooraf in verband met het bijwonen van de jaarvergadering. De aanwezigheid van de producenten wordt aangemoedigd en minstens 1 derde van de teams wordt bezocht door de RV. We zoeken nieuwe methodieken om te komen tot verdieping van de visie en de basisprincipes van Voedselteams. Resultaat 2008: Aantal jaarvergaderingen in aanwezigheid van de RV Provincie Aantal jaarvergaderingen Aantal aanwezigen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen 7 70 Antwerpen 4 41 Vlaams Brabant Limburg 1 7 Indien de regioverantwoordelijke aanwezig is op de jaarvergadering wordt er steeds even dieper ingegaan op een thema dat verband houdt met de situatie van boeren zowel hier als in het Zuiden. Ook de evolutie van de Europese landbouwpolitiek is een onderwerp van gesprek. Er werd gezocht naar andere formules om de jaarvergaderingen te optimaliseren. Bij teams die historisch al lang bestaan en geen ontmoetingscultuur hebben opgebouwd, Voortgangsrapport Voedselteams vzw 20

VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008. Voedselteams vzw

VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008. Voedselteams vzw VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008 Voedselteams 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen, p.3 2. Infofiche, p.11

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek)

Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek) Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek) Aanwezigen: Cindy Rieborn - Laakdal Bas Bruininkx - Laakdal Elke Tweepenninckx - Olen Nele Van Hecke Herentals Spiegelfabriek Katrijn Janssens

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

2. Klimaat en duurzaamheid

2. Klimaat en duurzaamheid 1. Armoede Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen.

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Op weg naar Duurzame Voedselstrategieën. Dienst Landbouw & Platteland

Op weg naar Duurzame Voedselstrategieën. Dienst Landbouw & Platteland Op weg naar Duurzame Voedselstrategieën Dienst Landbouw & Platteland Cijfers Oost-Vlaamse Land- en Tuinbouw Totale opp : 298.200 ha Opp landbouw: 149.000 ha Weide, grasland en groenvoeders 61% Akkerland

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN

SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN Met 156 FairTradeGemeenten (november 2014) en nog eens 75 gemeenten op weg naar de titel is de campagne na 10 jaar nog steeds volop op gang. Al deze trekkersgroepen

Nadere informatie

COLLECTIEVE MOESTUINEN

COLLECTIEVE MOESTUINEN PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2011 PAGINA 1 VAN 6 COLLECTIVE MOESTUINEN - 2011 VOORSTELLING PROJECTOPROEP Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt voort

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

KRANT. Een blik terug en vooruit. mei-juni 2008. Activering. Sensibilisatie

KRANT. Een blik terug en vooruit. mei-juni 2008. Activering. Sensibilisatie Een blik terug en vooruit Als voedselteamlid of producent is het niet altijd vanzelfsprekend om op de hoogte te blijven van wat de vzw Voedselteams nu eigenlijk allemaal doet. Jaarlijks moeten wij dat

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen DESKUNDIGEN - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen Maria van Boxtel Graag werk ik samen met boeren en boerinnen aan directe verkoop van hun producten.

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie-

Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie- Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie- (de boerderij van) De toekomst? 1. Analyse Uitdagingen voor steden en regio s Klimaatveranderging Verstedelijking Duurdere

Nadere informatie

Inleiding Het spel Algemeen doel van het spel

Inleiding Het spel Algemeen doel van het spel Brochure Inleiding Boerenbusiness van grond tot mond, is ontwikkeld door jonge vrijwilligers van verschillende kinderboerderijen in Vlaanderen. Ze verdiepten zich in het thema Voedsel, ontwikkelden er

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Effectmeting bij kinderen, ouders, leerkrachten en directie van smaakklassen

Effectmeting bij kinderen, ouders, leerkrachten en directie van smaakklassen Effectmeting bij kinderen, ouders, leerkrachten en directie van smaakklassen Vakgroep Landbouweconomie Prof. Dr. Xavier Gellynck Dr. Hans De Steur Ir. Sara De Pelsmaeker Universiteit Gent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

KORTE KETEN ZOEKTOCHT

KORTE KETEN ZOEKTOCHT KORTE KETEN ZOEKTOCHT Brochure 1: Op zoek naar de korte-keten De Korte Keten Waarom kopen op de hoeve? Naast het directe contact met de boer, de versheid en de meerwaardebeleving, biedt de hoeve meestal

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden?

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden? op school Scenario Stappenplan Het stappenplan is een handige leidraad als je van plan bent om Donderdag Veggiedag in te voeren op school. Je moet immers bij veel dingen stilstaan en het is belangrijk

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

9 handelingsperspectieven

9 handelingsperspectieven 9 handelingsperspectieven Schade beheersen Interne zwakte = Zijn we niet goed in Zit niet goed in de samenleving Geen vraag naar in de samenleving Schade beperken en/of afbouwen: Zwakte omdraaien als sterkte

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant Dienst Ontwikkelingssamenwerking (015)61 88 99 Fax (015)62 71 77 e-mail: ontwikkelingssamenwerking@zemst.be Openingsuren: ma-do-vrij: 9u-12u di: 9u-12u & 16u-19u

Nadere informatie

Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015

Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015 Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015 Aanwezigen: De Moor Annemie, Deschacht Frauke, Haspeslagh Karen, Maes Jocelijn, Salen Lut, Van Beveren Hilde Verontschuldigd: Famaey Bart, Uytterhoeven Petra,

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie Vlaamse Ouderenraad maart 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

STEUNPUNT HOEVEPRODUCTEN

STEUNPUNT HOEVEPRODUCTEN QUICK-WIN-PROJECT: HANDLEIDING INRICHTING VAN EEN VERWERKINGS- EN WINKELRUIMTE VOOR HOEVEPRODUCENTEN STEUNPUNT HOEVEPRODUCTEN 1 JAN 2012 31 DEC 2012 Aanvrager: KVLV vzw Steunpunt Hoeveproducten Remylaan

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Voedselteams, draaiboek juridische materies, september 2013. 5. Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken

Voedselteams, draaiboek juridische materies, september 2013. 5. Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken Draaiboek Juridische Materies Inhoudstafel: 1. Vereniging zonder winst - Het begrip geen winstoogmerk - Het begrip handelsdaden 2. De 6 % bijdrage 3. Werken met zorgbedrijven als tussenschakel 4. Openen

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie