BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Februari 2012, jaargang 12, nr. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Februari 2012, jaargang 12, nr. 1"

Transcriptie

1 Februari 2012, jaargang 12, nr. 1 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND Landelijk Noord verguld met nieuwe autospuit Vuurdoop voor jongeren in Amsterdam Oost: de jongerenbrandweer Het gevaar van zuurstofopslag in verzorgingstehuizen Het Jan van der Heijdenjaar 2012: druk en gezellig B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g

2 Inhoud De commandant aan het woord 3 Landelijk Noord verguld met nieuwe autospuit 4 4 Regionaal Risicoprofiel Een breed gedragen inzicht in de risico s 6 Ome Ed 8 14 Het Jan van der Heijdenjaar: druk en gezellig 9 6 Van vlam in de pan naar cocaïnewasserij Bijzondere branden in de badkamer : het jaar van de Jan van der Heijde? Het gevaar van zuurstofopslag in verzorgingstehuizen Risicoperceptie zuurstof ondermaats 15 Toeters en bellen Vuurdoop voor jongeren in Oost 18 Lezersaanbieding Colofon Sitrap is een uitgave van Brandweer Amsterdam-Amstelland en wordt verspreid onder alle personeelsleden en relaties. Oplage: Hoofdredactie: Annette de Wolde Eindredactie: Elke van den Hout Aan dit blad werkten mee: Jolien Jansen Gerard Koppers Remco de Korte Paul de Lange Bert Meijer Jelitza Naarden Jeroen Nan Ed Oomes Vormgeving: Brink & de Hoop Amsterdam Druk: Drukkerij De Bink Leiden Op de cover: Grote brand Zuider IJdijk, dinsdag 17 februari De brand woedde in twee loodsen, die werden gebruikt als respectievelijk atelierruimte en stalling voor o.a. speedboten en caravans. In het atelier waren zeven mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Een persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De melding kwam om 8.45 uur binnen op de alarmcentrale. Rond half elf gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen duurde tot uur. Foto cover: Tom Mittemeijer Total Identity Redactieadres: Karspeldreef CK Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of kenbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Kopij volgend nummer 19 maart Brandweer Amsterdam-Amstelland Volg Brandweer Amsterdam-Amstelland op Facebook: op Twitter: 2 SITRAP

3 Voorwoord van de commandant Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Jan van der Heijden is overleden. Hij was een ware innovator, die de aanzet gaf tot een radicale verandering van de brandweer. Zijn uitvindingen zorgden ervoor dat we anders gingen werken, met een compleet nieuwe manier van brandbestrijding. Die vergrootte niet alleen de effectiviteit, maar ook de veiligheid. En Jan van der Heijden was de eerste brandweercommandant van Amsterdam. Ik ben er daarom extra trots op dat ik juist nu, in het Jan van der Heijdenjaar, mag beginnen als 25 e commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Net als in de tijd van mijn illustere voorganger, staat het korps ook nu aan de vooravond van grote veranderingen. De bezuinigingen zijn op elk vlak ingrijpend en het is dan vooral een kwestie van de pijn eerlijk verdelen. Zo is het ook in onze brandweerregio. We moeten met z n allen de broekriem zo strak aantrekken dat er maar één aanpak werkt: fundamenteel nadenken over wat je taken feitelijk zijn. En hoe je die vervolgens, gegeven de omstandigheden, zo effectief en efficiënt mogelijk kunt uitvoeren. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Als je minder te besteden hebt, moet je twee dingen doen: de kans op brand verder terugdringen. En tegelijk: branden slimmer en effectiever bestrijden. Repressie blijft de aandacht houden die het verdient. De andere kant is: je hebt als burger ook een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt nadenken over het vergroten van je brandveiligheid. En wij zijn er om daarbij te helpen. We hoeven niet te wachten tot de telefoon gaat, we kunnen en moeten de mensen ook opzoeken, zodat ze beter invulling kunnen geven aan die eigen verantwoordelijkheid. Preventie krijgt meer aandacht in ons werk. Want branden voorkomen is ook onderdeel van ons vak. Er staat ons dus veel te wachten. Ik heb het bewust over ons, omdat we het samen moeten doen. Er is geen enkele organisatie die kan excelleren zonder dat er sprake is van goede samenwerking. Of zoals een Keniaanse hardloper ooit zei: wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. De samenwerking, tussen alle lagen en onderdelen van het korps, daar gaan we fors in investeren. Want we gaan dan wel snel, maar we willen vooral ver komen. Elie van Strien Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland SITRAP 3

4 De vrijwilligers van Landelijk Noord. Landelijk Noord verguld met nieuwe autospuit Landelijk Noord kreeg de sleutels uit handen van brandweercommandant Elie van Strien. Ook Driemond, Ouderkerk en Aalsmeer kunnen dankzij een nieuwe tankautospuit weer een tijdje vooruit. Tussen de vier nieuwe tankautospuiten zit de honderdste die leverancier Gemco heeft gebouwd en afleverde. Door: Paul de Lange ertussen zit, is zeker. Dan gaat het om het totaal aantal tankautospuiten dat het bedrijf uit het Welke van de vier precies de honderdste is? Dat is niet bekend. Brabantse Son heeft geproduceerd. De vier tankautospuiten die door Die honderdste belandt dus in de Gemco nieuw worden opgeleverd regio Amsterdam-Amstelland. Ter zijn identiek, weet projectleider ere van dat heuglijke feit was een Marcel Sol. Maar dát de honderdste fotosessie met de vier nieuwe voertuigen op de Dam gepland. De weersomstandigheden staken daar tot op heden een stokje voor. Die fotosessie zal daarom op een ander tijdstip doorgang vinden. Instructie Drie van de vier tankautospuiten zijn al in bedrijf. Alleen Aalsmeer nog niet. Voor hen is deze nieuwe tankautospuit een groot contrast met de vorige. Het merk Mercedes blijft hetzelfde, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Andrew Pommerel zal zijn kennis en 4 SITRAP

5 vaardigheden als instructeur i nzetten om de vrijwilligers van Aalsmeer op het juiste niveau te krijgen. De andere drie kazernes waren al vertrouwd met dit type, als leenvoertuig wanneer hun eigen tankautospuit in onderhoud moest bij de garage van Facilitaire Ondersteuning. Met deze vier nieuwe Mercedes-Benz Atego 1529 tankautospuiten loopt het contract tussen Brandweer Amsterdam- Amstelland en Gemco af. In elk geval wat betreft deze mantelovereenkomst. Projectleider Marcel Sol legt uit: Zodra een project rond de twee ton uitkomt over een periode van vier jaar, moet je het Europees aanbesteden. Eén tankautospuit alleen al kost rond de drie ton, en dat is exclusief bepakking. De aanbesteding ging vier jaar geleden naar Gemco. Die contractperiode is nu afgelopen. Laatste technische snufjes Dat wil niet zeggen dat de taak van projectleider Sol erop zit. Een tankautospuit gaat tien jaar mee, in landelijke gebieden twaalf jaar. Tussen opdracht en aflevermoment zit een maand of tien. Een kwestie van flink vooruitplannen dus. Een aantal tankautospuiten binnen het korps is binnenkort aan vervanging toe. We zijn alweer bezig met een nieuwe aanbesteding. Wat dat betreft is het een redelijk continu proces, zegt Sol. Hoewel dat proces nooit exact hetzelfde is. Al was het maar omdat nieuwe tankautospuiten altijd weer de laatste technische snufjes herbergen. Sol: Steeds meer functies zijn tegenwoordig computergestuurd. Dat bijna alles digitaal gaat, wordt weleens met de nodige scepsis ontvangen. De meeste brandweermannen hebben toch het liefst een Foto s: Jaap Wals Elie van Strien overhandigt de sleutel aan Aad van Zanten. hendel die ze om kunnen zetten, symbolisch de sleutels aan kazernemanager Aad van Zanten. Die zodat ze zien dat het werkt. Toen Diemen en Uithoorn bijvoorbeeld toont zich verguld met de nieuwe een nieuwe tankautospuit kregen, tankautospuit. Van Zanten is al 33 hebben we gezegd: Als wij structurele problemen ondervinden, maar volgens hem is dit de eerste jaar aan Landelijk Noord verbonden, bouwen we het terug naar het oude tankautospuit die brandnieuw de systeem. Maar uiteindelijk werkt kazerne binnen komt. De vorige het uitstekend. En groot voordeel is hadden vaak al een paar jaar dat alle functies op deze wijze veel elders dienst gedaan. Aan de uitgebreider aan te sturen zijn. muur van de kazerne prijkt een tiental foto s van die voorgangers. Sleutels De oudste stamt volgens het onderschrift zelfs uit Maar ook Bij kazerne Landelijk Noord is van angst voor nieuwe technieken een gloednieuwe tankautospuit is geen sprake. De vrijwilligers in bij Landelijk Noord in goede Ransdorp zijn al vertrouwd met dit handen, verzekert Van Zanten. type. Ze hebben dan ook het volste We zijn er altijd heel zuinig op. vertrouwen in de nieuwe tankautospuit. Brandweercommandant Elie ze gaan ook altijd weer glimmend Ze komen hier glimmend binnen en van Strien, op bezoek om kennis te weg, zegt hij met een grijns op maken met de vrijwilligers van het gezicht. Hoe waar dat is? We Landelijk Noord, overhandigt zullen het rond 2024 weten. SITRAP 5

6 Regionaal Risicoprofiel Een breed gedragen inzicht in de risico s voor de veiligheidsregio Voorbeeld van een hotspot in Amsterdam: het Centraal Station, een plek waar veel functies en risico s samen komen. Van rellen tot wateroverlast, Overstroming reëel in Oost en Risico s en gevaren groter dan gedacht. Zomaar wat krantenkoppen uit Het Parool en De Telegraaf in de eerste week van januari. Beide kranten verwijzen hiermee naar het concept regionaal risicoprofiel waarin staat welke risico s er zijn voor burgers en professionals in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door: Remco de Korte Belangrijkste risico s Het opstellen van het regionaal Noodzaak risicoprofiel voor Amsterdam- Het regionaal risicoprofiel vloeit Amstelland gebeurt onder leiding voort uit de nieuwe Wet Veiligheidsregio s uit Doel van deze wet Brandweer Amsterdam-Amstelland van Sjoerd Keukens, die namens is het realiseren van een efficiënte projectleider is. Gerjo Zomer neemt en kwalitatief hoogwaardige namens het korps als brandweerkundige zitting in de projectgroep. organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor Een overzicht van de risico s in de een adequaat beleid als veiligheidsregio is het noodzakelijk inzicht te reeds in kaart gebracht, maar was veiligheidsregio is in het verleden hebben in de aanwezige risico s. minder uitgebreid dan het huidige Het regionaal risicoprofiel geeft concept, vertelt Sjoerd Keukens. dit inzicht. Het huidige concept regionaal risicoprofiel is opgesteld volgens de landelijke handreiking dat voorziet in een uniforme aanpak. Om tot het concept te komen hebben we een aantal stappen doorlopen. Na een inventarisatie en analyse zijn we tot de vijf belangrijkste risico s gekomen (zie ook het kader). Deze vijf prioritaire risico s vormen samen het concept en op basis hiervan wordt vervolgens beleid ontwikkeld om de risico s te minimaliseren. Groot aantal overlegpartners Keukens: Het interessante aan het huidige profiel is dat het, in vergelijking met het oude profiel, een breed gedragen inzicht geeft in de risico s. Destijds is het samengesteld in overleg met voornamelijk de hulpdiensten. Deze keer is het aantal overlegpartners veel groter geweest. Naast brandweer, politie, 6 SITRAP

7 De betrokkenen bij het regionaal risico profiel. woordigers in de provincie) die het document voorzien van op- en aanmerkingen. Uiteindelijk gaat het concept naar het veiligheidsbestuur om definitief te worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2012 gebeurt. GHOR en gemeente zijn ook Winst in risicobeheersing omliggende veiligheidsregio s, Dienst Volgens Sjoerd Keukens is het Milieu en Bouwtoezicht, Haven interessant om te weten wat de Amsterdam, Liander, Mojo concerts, risico s zijn, maar dat het eveneens Amsterdam ArenA, genootschap erg belangrijk is om beleid te maken van musea, Rijkswaterstaat, Prorail, om deze te minimaliseren. We ziekenhuizen en nog vele anderen hebben de laatste jaren veel betrokken geweest. geïnvesteerd in preparatie en repressie maar de meeste winst is Concept te halen in de risicobeheersing. De Het huidige risicoprofiel is nog een aanbevelingen die we dan ook concept. Dit concept gaat op dit doen zijn op alle schakels van de moment langs diverse gemeenteraden en rijksheren (rijksvertegen- Deze aanbevelingen proberen we veiligheidsketen gericht. Uit het concept risicoprofiel volgen vijf prioritaire risico s: ziektegolf; sociaal maatschappelijke risico s: ongeregeldheden bij evenementen, openbare ordeverstoringen en buurtrellen, paniek in menigtes; gevaarlijke stoffen: transport, maar ook stationaire inrichtingen; uitval ICT en data en uitval elektriciteit; risico hotspots: locaties waar veel functies en risico s samenkomen. ook zo veel mogelijk aan te laten sluiten op het uitgestippelde beleid van crisisbeheersing en de bijbehorende projecten. Een projectleider kan de aanbevelingen meenemen; om enerzijds risico s te minimaliseren en anderzijds om sturing aan zijn project te geven. Bijvoorbeeld door middel van een oefening, een themasessie of een workshop over een risico uit het risicoprofiel. Hulpmiddel In de artikelen van De Telegraaf en Het Parool wordt volgens Keukens ten onrechte gesproken over het feit dat de risico s groter zijn dan gedacht. De veiligheidsregio heeft altijd inzicht gehad in de risico s en is ook altijd bezig geweest deze te beperken en te beheersen en zal dat ook altijd blijven doen. Het risicoprofiel is een hulpmiddel om prioritering aan te brengen in de aanpak van risico s. Het risicoprofiel uit 2009 is uiteindelijk op de plank beland. Het doel is om dat nu niet te laten gebeuren. Ik ga er vanuit dat dit lukt, mede doordat het zo breed gedragen is door meerdere partijen, zowel binnen als buiten de veiligheidsregio, privaat en publiek. SITRAP 7

8 Ome O m e EdE d Het leek mij een puik idee om het nieuwe jaar eens ongenuanceerd te beginnen. Met de uitspraak dat er eigenlijk maar twee manieren van kennisvergaring zijn. De eerste is de traditionele brandweermanier: ervaren brandweermensen leggen je in een korte tijd uit hoe je brand moet blussen en de rest doe je op in de praktijk. Gewoon doen, on the job, ervaren worden in en door de praktijk. Door al die brandjes word je steeds beter. Krijg je eelt op je ziel. En een zwarte helm. De tweede manier is wat minder stoer. Je kijkt eens goed om je heen, ziet wat iedereen al weet en vraagt je af wat we nog niet weten. En dat ga je dan eens fijn uitzoeken. Met wetenschappelijke methoden. Na een paar weken buffelen heb je dan een antwoord op je vraag. Nieuwe kennis is geboren. Kennis waar niet noodzakelijkerwijs ervaring mee is opgedaan. Maar die wel nuttig kan zijn. Precies daar kunnen kennis en ervaring elkaar aanvullen. Wel jammer dat er rondom de brandweer nog weinig onderzoek wordt gedaan, gelukkig wordt het steeds beter. Een paar voorbeelden. The USFA issued its 2010 Fire Estimate Summary Series, which presents basic information on the size and status of the fire problem in the United States (..). Wat een prachtige term, the fire problem. Hoe zou dat in het Nederlands klinken? Het vuurprobleem? Het Brandonderzoek brandprobleem? Of toch de branduitdaging, aangezien het tegenwoordig not more done is om geen uitdaging te hebben. Enfin. Op de betreffende website wordt een onderscheid gemaakt tussen residential fires en non-residential fires. Oftewel, branden in voor bewoning bestemde gebouwen en eh. zeg maar overige gebouwen. Daar blijkt dat de United States een fat problem hebben. In 2010 kwamen er 2555 burgers om het leven tijdens residential fires. Daarbij vielen ook nog eens gewonden. Met een totale schade van ruim 6,5 miljard dollar. Ja, nee, ik weet het, hier vindt u gelijk van alles van. Maar eerst nog wat andere data uit Bij branden in de overige gebouwen vielen slechts 80 doden en bedroeg de schade ongeveer 2,5 miljard dollar. Dit zijn opmerkelijke verschillen, al zeg ik het zelf. Hoe zou dat komen? Dat vraagt om onderzoek. Vooral als je ook nog eens te weten komt dat koken veruit de belangrijkste brandoorzaak is in beide categorieën. Meer onderzoek. Deze keer van Underwriter Laboratories, over Impact of Ventilation on Fire Behavior in Legacy and Contemporary Residential Construction. Enkele conclusies uit het rapport: Bij moderne branden (b)lijkt er vlak voor de flashover een verminderde brandactiviteit te zijn; het forceren van de voordeur voor een binnenaanval moet gezien worden als ventilatie; als je geen rook ziet, kun je niet zonder meer aannemen dat er geen brand is; na de start van de ventilatie moet er binnen 100 seconden gestart zijn met de blussing op de vuurhaard, anders kan je het schudden (en 200 seconden voor een brand over twee verdiepingen). Dat vraagt om een gecoördineerde inzet; bij een binnenverkenning moet je de deur sluiten om branduitbreiding te voorkomen; ook natuurlijke ventilatie, bijvoorbeeld als gevolg van een gesprongen raam, heeft een versnellende invloed op de branduitbreiding. Daar moet je in de buitenverkenning dus al rekening mee houden; bij een offensieve buiteninzet (straalpijp door het raam) blijkt de temperatuur binnen beheerst te kunnen worden. Daarnaast blijkt er wel stoom te worden verspreid door de blussing, maar niet het vuur zelf. En zo waren er nog een paar interessante aanbevelingen te vinden. Een zekere Nick, schrijver bij Fire-engineering, formuleerde zijn eigen vijf aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek: 1. zet snel in bij een binnenaanval, 2. doe de deur achter je dicht, 3. zorg voor een goede coördinatie ter plekke tussen ventilatie en blussing, 4. Vent Enter Search (VES, effe lekker zelf onderzoek doen met google) is een goede reddingstechniek en 5. geen rook zegt helemaal niets. Leuk he, brandonderzoek? Ook in Nederland doen we brandonderzoek. Nog veel te weinig, maar ik wil hier toch het werk van de brandonderzoekteams in de regio s even in het zonnetje zetten. Want daar komen hele interessante zaken uit, uit de diverse nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en infobulletins. Zoals over de impact van PUR op een kasbrand, de effecten van een brand in een spouwmuur of de mogelijke gevolgen van breekboutverbindingen in dakconstructies. Met name die laatste triggerde mijn belangstelling. De breekboutverbinding, of kantelnok, is bedoeld om een dak bij brand te laten instorten, zodat de compartimentsmuren overeind blijven en de brand zich niet kan uitbreiden. Echter blijkt deze kantelnok niet altijd zo slim te werken als bedoeld, waardoor de constructie soms verschuift en half wankelend op de muur blijft hangen. En instort op het moment dat je het niet meer verwacht. Dit is belangrijke informatie, die iedere brandweerman en vrouw moet weten. Het zou daarom, Bestuurders van het Programma Lerend Vermogen, goed zijn als al deze brandonderzoeken op een simpele manier voor iedereen beschikbaar komen. Via internet of zo. Dat lijkt me een goed voornemen voor 2012, een mooie branduitdaging! 8 SITRAP

9 Het Jan van der Heijdenjaar: druk en gezellig Kinderfestival Half mei vindt ook in Zuidoost het brandweerkinderfestival plaats. Verder staan er dit jaar de nodige open dagen van kazernes op de agenda, waarvan die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van kazerne Victor (Dapperstraat) eind april een bijzondere wordt. Kazerne Dirk (bij het Museumplein) doet dit jaar mee aan de open monumentendag, altijd de tweede zaterdag van september. Later in het jaar wordt er een kindermusical geschreven, die in de Brandpreventieweken in première gaat. Bovendien wordt een uitvinderwedstrijd voor klassen georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Brandwondenstichting. Nu 2012 is afgetrapt met de nieuwjaarsbijeenkomst, beginnen de brandweeractiviteiten en -evenementen op hun plaats te vallen. Het ziet er naar uit dat het een nuttig en belangrijk jaar gaat worden. Door: Gerard Koppers Eén van de belangrijkste momenten is de aftrap van de campagne Samen Brandveilig op woensdag 28 maart in het Amsterdam Museum. 28 maart is de sterfdag van Jan van der Heijden en daar staan we natuurlijk bij stil. Maar vooral luiden commandant Elie van Strien en stadsdeelvoorzitter Marcel la Rose van Zuidoost die dag de toekomst in. In dat stadsdeel start namelijk de campagne Brandveilige Wijk en begin april geven stadsdeelvoorzitter en commandant samen voorlichting en hangen ze rookmelders op. Expositie, plaquette en brandweeren waterfestival Ook op andere plaatsen in het land krijgt het Jan van der Heijdenjaar volop aandacht. Om te beginnen in zijn geboorteplaats, Gorinchem: in mei is daar een brandweer- en waterfeest en wordt op zijn geboorteplek een plaquette onthuld. Tussen half oktober tot half januari heeft het Gorcums Museum een expositie rond het thema Jan van der Heijden, de Leonardo da Vinci van Nederland. Daar wordt eveneens een soort uitvinderwedstrijd gehouden in samenwerking met natuurlijk - het Da Vincicollege. Internationale aandacht In oktober en november wordt nog een aantal congressen georganiseerd op brandweergebied, in Arnhem en Amsterdam, die mede dankzij Jan van der Heijden een internationaal karakter dragen. Tenslotte vindt in de Museumnacht van Amsterdam, op 3 november, een slotmanifestatie plaats, waarmee dit eerste jaar van de nieuwe brandweer op spectaculaire wijze wordt uitgeluid. Waarschijnlijk speelt het Stadsarchief in de Vijzelstraat daar een rol in, want op die plek is een expositie te bekijken van foto s uit reportages die professionele fotografen op de kazernes gaan maken. Samen laten we dit jaar zien dat de brandweer niet alleen komt áls het brandt, maar ook vóórdat het brandt! SITRAP 9

10 vlam Bijzondere branden in de badkamer Van in de pan naar cocaïnewasserij Afgelopen tijd kregen we in onze regio te maken met twee bijzondere branden die zich afspeelden in de badkamer. Bij beide branden was de schade enorm en waren er gewonden met brandwonden aan armen en gezicht. De bewoners van deze panden verklaarden dat ze vlam in de pan hadden gehad en de brandende pan in de badkamer hadden gezet om ze te blussen. Na onderzoek door Team Brandonderzoek bleek echter dat het in beide gevallen om een cocaïnewasserij ging. Door: Bert Meijer Brandonderzoek De brandonderzoeker van Team Brandonderzoek (TBO) onderzocht in eerste instantie het brandbeeld en de brandindicatoren op basis van de verklaringen van de bewoners. In beiden gevallen vond de brandonderzoeker geen brandindicatoren in de keuken die je bij vlam in de pan kan verwachten. Tijdens het scheppen in de brandresten, op zoek naar het bewuste kookgerei, kwam er bij het eerste onderzoek een sterke ammoniaklucht vrij. Aangezien een mengsel van ammonia en lucht een brandbaar gas is, is er gemeten met de PID-meter (meet de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen). In dit geval gaf deze PID-meter een waarde aan van 360 ppm, wat reden was om de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) er bij te halen voor advies. Nadat er geventileerd was, kon het onderzoek worden voortgezet. Situatie in de woning Al snel werd duidelijk dat deze twee woningbranden kenmerken hadden die je bij andere woningbranden niet snel tegenkomt. Wat opviel was dat het een extreem felle 10 SITRAP

11 base-vorm die vervolgens een wit/crèmekleurig neerslag vormt. Vervolgens filtreert men (vaak met katoen uit lakens/ kaasdoek, koffiefilters, crêpepapier) de cocaïnebase af, de rookbare cocaïne. De gefiltreerde cocaïne wordt nu opgelost in een mengsel van aceton, ether of andere brandbare oplosmiddelen zoals benzine, diesel en alcohol. Hierna voegt men hier geconcentreerd zoutzuur aan toe zodat de cocaïnebase omgezet wordt in snuifbare cocaïne-cl (zout). De cocaïne is onoplosbaar in dit mengsel en slaat op de bodem en de wanden (meestal in kunststof wasemmers/bakken) neer. brand was. Iets dat je niet verwacht bij een woningbrand. Er was enorme brandschade aan de badkamer. De brandonderzoeker trof enkele bijzondere attributen aan, zoals veel meer ammoniaflessen dan bij een gemiddeld huishouden meestal aanwezig zijn, grote kunststofbakken (40 liter) en een grote hoeveelheid koffiefilters. Verder waren er een groot aantal kledingstukken, filterdoek ook wel kaasdoek genoemd, en katoenen lakens aanwezig. Op het balkon stonden jerrycans met motorbenzine (euro 95) of andere oplosmiddelen. Uit beide onderzoeken kon de conclusie getrokken worden dat het hier om cocaïnewasserijen ging. om het makkelijker ongezien te transporteren vanuit het land van herkomst naar de eindgebruiker. Het wassen van cocaïne is een bijzonder, niet ongevaarlijk proces. In een verdunde oplossing van zwavelzuur (warm/heet water) wordt de cocaïne uit het materiaal gehaald waarin het geïmpregneerd zit. De cocaïne gaat van de base-vorm (rookbare vorm) over in de zure vorm die oplosbaar is in water. Men filtreert dan de vaste stof af. Vervolgens voegt men aan deze oplossing bijvoorbeeld ammonia toe waardoor het zuur geneutraliseerd wordt en de cocaïne omgezet wordt in de Deze cocaïne is oplosbaar in water en is de snuifbare cocaïne. Vervolgens filtreert men de cocaïne en droogt deze. Dit gebeurt soms in een centrifuge of wasmachine waarbij er regelmatig brand uitbreekt. Als laatste perst men de cocaïne met mallen tot bijvoorbeeld een rechthoekig blok, na deze eventueel versneden te hebben met witte poeders zoals cafeïne, codeïne, efidrine of atropine. Gevaren bij brandbestrijding Het bestrijden van een woningbrand waar een cocaïnewasserij aanwezig is levert veel gevaren op. Zo is er explosiegevaar door de licht ontvlambare vloeistoffen zoals ether, aceton of benzine. Ook de aanwezigheid van ammonia en zoutzuur maakt brandbestrijding erg gevaarlijk. Werkwijze Het is niet ongebruikelijk om cocaïne te impregneren in bijvoorbeeld spijkerbroeken, schilderijtjes, kruiden, karton, kunststof, shampoo, beeldjes, etc. Dit wordt gedaan Dode bij brand In januari 2006 woedde er in Amsterdam Noord een uitslaande brand waarbij één dode is gevallen en drie andere personen gewond raakten. De woning brandde volledig uit. Uit technisch brandonderzoek bleek later dat het hier om een cocaïnewasserij ging. SITRAP 11

12 Foto s: NBDC en Christophe Dubois Schouwspuiten In het brandspuitenboek van Jan van der Heijden uit 1690 komt ook een gravure voor waarin de schouw - s puiten uit die tijd te zien zijn bij een scheepsbrand. Jan van der Heijde De eerste stoomblusboot in Europa kreeg in 1875 terecht de naam van de grote uitvinder van het blussen vanaf het water: Jan van der Heijden. Jason In 1904 kreeg de Jan versterking van de Jason, die speciaal gemaakt was voor het Amsterdamse havengebied en bijna zestig jaar dienst deed. 2012: het jaar van de Jan van Hé!, denkt de oplettende lezer, Jan van der Heijden is toch met een n op het einde? Jazeker, oplettende lezer, dat is de spelwijze die wij in Amsterdam hebben afgesproken bij het toekennen van de straatnaam en daar is zorgvuldig onderzoek aan vooraf gegaan. Maar tien jaar voordat dit gebeurde, was de naam in de spelling zonder n al geschilderd op de eerste drijvende stoomspuit van de Amsterdamse brandweer, de blusboot Jan van der Heijde, die in 1875 in dienst kwam. Door: Gerard Koppers eerste blusboot de naam kreeg die men ergens op een schilderij van Heijde, Heiden, Heijden, Heyden de hand van de grote generaalbrandmeester had gevonden. En Zelfs de naamgever Jan van der Heijden was niet consequent in dat was natuurlijk ook niet voor de spelwijze van zijn naam. Op niets. Hij was namelijk eigenlijk de zijn boeken kwam hij als Heiden uitvinder van het fenomeen blusboot. In zijn jaren, toen hij het en op zijn schilderijen als Heyde tevoorschijn. Er was nog geen brandweerwezen in Amsterdam burgerlijke stand in die tijd en de inrichtte, had hij bedacht dat zijn taal en spelling waren gebaseerd buitengewoon effectieve handbrandspuiten ook op een op hoe het klonk. Vandaar dat de schuit vervoerd konden worden. Sterker nog, hij liet op een paar vlotten en schouwen handbrandspuiten vast monteren en introduceerde daarmee de schouwspuit, de eerste drijvende brandspuiten ter wereld. Bij de introductie van nieuwe brandveiligheidsvoorschriften voor schepen in 1694 waren er vier schouwen met elk twee brandspuiten en vier schuiten met ieder een brandspuit. Ze bleven tot 1875 in dienst. Stoomspuit Bij de oprichting van de beroepsbrandweer in 1874 had men besloten dat er vier stoombrandspuiten in de stad moesten komen: drie rijdende en een drijvende. Bij zo n drijvende stoomspuit dacht men in eerste instantie aan een vlot met een stoommachine met pomp, dat door een sleepboot getrokken 12 SITRAP

13 Jason machine in nbm De stoommachine van de Jason is het enige dat nog bewaard is gebleven en die is nog te zien in het brandweermuseum in Hellevoetsluis. Jan in onbekende gracht 1500c De motorboot Jan van der Heijde dateerde uit 1930 en bleef tot 1983 in de Nieuwe Achtergracht. Daarna ging het schip over naar het brandweermuseum in Hellevoetsluis. Nu ligt het in Schiedam. Jan 3 christophe dubois 2012 wordt het jaar waarin over de Jan van der Heijde III beslist moet worden. In de Amsterdamse grachten blijft de boot een bijzondere en opvallende verschijning. der Heijde? werd, zoals in Londen. Een slimme Amsterdamse ingenieur bedacht echter een stoomboot, waarbij de stoommachine niet alleen voor de voortbeweging, maar ook voor de aandrijving van de pomp kon worden gebruikt. De boot werd gebouwd in Haarlem en de stoommachine door Shand, Mason & Co. in Londen, de leverancier van de rijdende stoomspuiten. De boot werd op 16 januari 1875 in dienst gesteld, was 15,3 meter lang en had een pompcapaciteit van liter per minuut. Als ligplaats werd de hulpwacht Hoogte Kadijk gekozen. In 1881 verhuisde de Jan naar de hoofdwacht in het waaggebouw aan de Nieuwmarkt en vanaf 1890 aan de De Ruyterkade. Met de opening van de nieuwe hoofdwacht W aan de Nieuwe Achtergracht werd dat de ligplaats van de eerste drijvende stoomspuit. De havenuitbreidingen maakten een tweede krachtige blusboot noodzakelijk en in 1904 werd de bij De Schelde gebouwde roemruchte drijvende stoomspuit Jason in dienst gesteld. Die was tien meter langer en had een capaciteit van liter per minuut. De Jason kreeg zijn plek bij de hoofdwacht aan de De Ruyterkade in het IJ. Motorboten In 1930 werd de stoomspuit Jan van der Heijde vervangen door een motorboot met die naam. Deze was gebouwd bij Pahl in Hamburg, was 17 meter lang en verpompte liter per minuut. De oude Jan verdween naar de sloper. De nieuwe Jan maakte naam en faam en verscheen bij elke brand aan een gracht ter plaatse, waarbij het grote kanon op het achterdek altijd veel indruk maakte. Maar ook die versleet en in 1983 kwam de derde blusboot met de naam Jan van der Heijde. Omdat zijn voorganger bewaard bleef bij het Nationaal Brandweermuseum, kreeg de nieuwe boot de toevoeging III (3). De Jan De huidige Jan, sinds januari 2005 onderdeel van de post Landelijk Noord en gelegen bij de Oranje sluizen, begint nu ook aan het einde van zijn technische termijn te komen. En opnieuw wordt zorgvuldig gekeken naar wat er technisch en financieel haalbaar en wenselijk is. De naam van de stamvader van de brandweer is inmiddels al 320 jaar verbonden met de Amsterdamse grachten en dat zal nog wel lang zo blijven. SITRAP 13

14 Risicoperceptie zuurstof ondermaats Het gevaar van Dosis sola facit venenum. De Zwitserse arts Paracelsus sprak in de 16 e eeuw de wijze woorden dat vrijwel iedere stof, die in overmaat aanwezig is, schadelijk kan zijn. Zo ook zuurstof. Heden ten dage zijn er echter maar weinig burgers en professionals, die in aanraking komen met het gebruik en opslag van zuurstof, zich dit bewust. Door: Remco de Korte Marieke van Staaveren, adviseur industriële veiligheid van Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderschrijft deze stelling. Zij ondervond dit samen met collega Michael Sevenhuijsen van kazerne Hendrik (Marnixstraat) tijdens een bijzondere samenwerking. Het tweetal vond elkaar bij het geven van advies aan een verpleeghuis in Amsterdam-West. Opslag van zuurstof We kregen afgelopen jaar van dit verpleeghuis, dat vlak bij onze kazerne ligt, de vraag hoe het zit met de opslag van zuurstof, aldus Michael Sevenhuijsen. Aangezien wij deze expertise niet in huis hebben, heb ik de hulp van Marieke van Staaveren ingeroepen. We zijn er uiteindelijk samen geweest. Marieke heeft een advies geschreven dat uiteindelijk half december bij het verpleeghuis terecht is gekomen. Gevaar van omvallen en lekken Volgens Marieke van Staaveren staat de situatie bij dit verpleeghuis Vloeibaar zuurstofsysteem Ambulox met symbool voor de situatie in vele draagvat 211. andere zorginstellingen waar zuurstof wordt toegediend en opgeslagen. Deze instellingen hebben grote voorraden zuurstof nodig voor het vullen van kleinere flesjes voor verschillende patiënten. Deze flessen, van soms wel 50 liter, staan vaak op zeer onhandige plekken in de zorginstelling. Doorgaans worden de flessen vaak verplaatst, belanden ze achter een deur waar het gevaar van omvallen en lekkage groot is. Een vonk die vrijkomt bij bijvoorbeeld het openen van de deur heeft dan enorme gevolgen. Het algemene beeld is dat dit bij veel instellingen slecht is geregeld, omdat ze de gevaren niet zien van zuurstof. Michael Sevenhuijsen bevestigt het beeld van Van Staaveren. In heel veel gevallen is het heel slecht geregeld. Handleidingen van leveranciers zijn vaak sterk verouderd en met plakband ergens op een muur geplakt. Hoe de kleine flesjes gevuld moeten worden is ook onduidelijk. De grote flessen zwerven een beetje door het pand. De locatie waar deze flessen staan wordt niet aangeduid met stickers. Het gevaar van zuurstof Het probleem ligt volgens Marieke bij het feit dat niet iedereen zich bewust is van het gevaar van zuurstof. We ademen ieder moment zuurstof in. Zuurstof in pure vorm, in gasvorm en als vloeistof, brengt bijzondere gevaren met zich mee. Omdat er veel zuurstof nodig is bij de behandelingen, wordt de zuur- 14 SITRAP

15 zuurstofopslag Opslag van zuurstof in een verzorgingstehuis. stof onder hoge druk of in vloeibare vorm opgeslagen. Bij hogere concentraties zuurstof ontstaat gemakkelijker brand, en sommige stoffen kunnen zelfs exploderen. Branden zijn feller, warmer en breiden sneller uit. Daarnaast vormt vloeibare zuurstof een ander bijzonder gevaar, omdat het zeer koud is. Bij een lekkage van een verpakking moeten bijzondere maatregelen worden genomen. Simpele tips Het advies dat gegeven is aan het verpleeghuis is uitgebreid maar vaak kun je met een aantal simpele tips Het gaat om de bewustwording van de veiligheid van het eigen personeel het gevaar van zuurstof. Uiteindelijk verhogen. Je hoeft niet meteen bepalen de mensen die ermee buiten het één en ander op te slaan. omgaan de (on)veiligheid van het Gas wordt vaak opgeslagen in flessen gebruik. Het zit in de risicoperceptie. met ronde bodem in verband met de Toedienen is normale medische druk. Hierdoor vallen de flessen handeling, wij ademen ook nu sneller om als je ze schuin tegen de zuurstof in. Mensen zien het niet als muur zet. In een bak of aan een schadelijk. Ze vergeten dat hier om ketting is vaak al een simpele oplossing, aldus Van Staaveren. die je normaal niet tegen komt. grote hoeveelheden gaat en in vorm Bent u geïnteresseerd in het geschreven advies of wilt u meer weten over de gevaren van opslag van zuurstof? Neem dan contact op met de afdeling Industriële Veiligheid van Brandweer Amsterdam-Amstelland. SITRAP 15

16 Toeters en bellen In de rubriek Toeters en Bellen staan mensen van verschillende afdelingen van Brandweer Amsterdam-Amstelland tegenover elkaar. Dit keer een voorlichter en een leider COPI. Jeroen Nan Jeroen Nan (34 jaar) is communicatieadviseur en woordvoerder. Bij incidenten treedt hij op als Voorlichter van Dienst. Waarom de brandweer? Vroeger heb ik er nooit een minuut over gedacht om bij de brandweer te werken. Bij toeval ben ik erin gerold en het bevalt me prima. Naast het maatschappelijk belang en het product dat we leveren, maken vooral ook de mensen het tot een organisatie die mijn hart heeft gestolen. Vanuit mijn functie heb ik het voorrecht om redelijk veel contact te hebben met de operationele dienst en kom ik als woordvoerder ook ter plaatse bij incidenten. Wat er in de organisatie ook mag spelen, op zo n moment telt er voor iedereen maar één ding en dat is het incident tot een goed einde te brengen. De synergie die er dan heerst, maakt me trots op het feit dat ik daar deel van uit maak. Rol bij crises? De voorlichter is verantwoordelijk voor alle mediacontacten, zowel mono als multi. Woordvoering heeft veel invloed op het beeld dat van een incident wordt geschapen en kan zelfs van een vrij onschuldig incident een crisis maken. Daarom is het voor mij zaak om snel en goed contact te hebben met de andere diensten en/of gremia binnen de crisisbestrijding, om zo snel mogelijk de juiste lijn van woordvoering te bepalen. Daarbij gaat het niet alleen om wat er aan de hand is, maar ook om handelingsperspectief. Voorlichting moet snel, maar het moet vooral goed. Om Diergaarde er nog eens bij te halen, daar heb ik vanaf het begin geroepen dat rook altijd gevaarlijk is, los van of er gevaarlijke stoffen inzitten. Daarmee was direct duidelijk wat mensen moesten doen, wat de onrust beperkt heeft. Wat is de link tussen een voorlichter van dienst en een leider COPI? In een crisissituatie is de leider COPI mijn belangrijkste contactpersoon. Met hem stem ik de communicatieboodschappen af. Het fijne aan Jan Dirk is dat hij veel rust uitstraalt. Tijdens een groot incident is het heel prettig dat er iemand de overleggen leidt die je het gevoel geeft dat er controle is. We kennen elkaar al lang, en kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is niet zaligmakend, maar in een hectische situatie wel een voordeel. We zijn de enige grijze functionarissen in het COPI en moeten, juist vanwege het belang van snelle communicatie, als een tandem kunnen opereren. Jan Dirk en ik kunnen zelfs met losse handen fietsen. Wat vind je van Jan Dirk? Jan Dirk is een heel fijne, uiterst sociale collega en zelfs meer dan dat. We zien elkaar ook buiten het werk, maar minder dan me lief is. Soms mis ik de avonden met gesprekken over het werk, onze ambities en wat verder ter tafel komt. We moeten weer eens een hapje gaan eten. JD, regel jij een restaurant? 16 SITRAP

17 Jan Dirk van de Ven Jan Dirk van de Ven (49 jaar) is manager van het opleidings- en oefencentrum BOCAS. Daarnaast treedt hij bij incidenten op als Hoofdofficier van Dienst en Leider COPI. Waarom de brandweer? Het is de combinatie van management, maatschappelijk nut en af en toe een crisis, waar je dan met je neus vooraan staat. Als je eenmaal bij de brandweer werkt raak je er aan verknocht. Ik hou van de bezieling en de passie. En de spanning is leuk. Maar ik baal soms van het gesleur in de modder binnen ons bedrijf. De brandweer is een prachtig bedrijf waarvan meteen duidelijk is of het nuttig werk is wat je doet, maar wat kunnen wij soms zeuren Rol bij crises? De leider COPI is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de hulpdiensten en andere partijen. Dat lijkt soms misschien op zinloos vergaderen in een COPI-bak, maar dat is wel de plek waar je het beeld deelt en acties afstemt. De kunst is om zo n overleg zo efficiënt en snel mogelijk te houden. Het is vergaderen onder supertijdsdruk, zeg maar. Ik moet de boel bij elkaar houden en tegelijk snelheid maken. Dat is lastig als niemand nog precies weet wat er aan de hand is, er nog chaos heerst en er verschillende belangen zijn. En omdat je met een team werkt waar je formeel niet de baas bent over andere diensten, maar je op dat moment wel zo gedraagt. Wat is de link tussen een leider COPI en een Voorlichter van Dienst? Voorlichting (en zeker snelle voorlichting) is superbelangrijk. Dan gaat het niet alleen om informatie wat er aan de hand is, maar ook of mensen in de omgeving gevaar lopen en wat ze kunnen of moeten doen. Jeroen en ik werken ondertussen zolang samen dat we aan een half woord genoeg hebben. Als Jeroen voorlichter is komt het goed! Dan heb ik een half woord nodig om hem te vertellen wat en hoe en regelt hij alles. Heb ik geen omkijken meer naar en dat werkt natuurlijk heerlijk. Kan ik me concentreren op andere zaken. Bijvoorbeeld bij de brand bij Diergaarde vorig jaar stonden na een kwartier de eerste officiële berichten van Brandweer Amsterdam-Amstelland al op Twitter. En daarnaast is Jeroen natuurlijk een gouden gozer. Wat vind je van Jeroen? Jeroen komt uiterst professioneel over op radio en TV. De ervaring straalt ervan af. Ga dat delen met anderen in het land en maak meer mensen deelgenoot van je kennis. SITRAP 17

18 Vuurdoop voor jongeren in Oost Een primeur in Nederland - en misschien wel in de wereld. Stadsdeel Amsterdam Oost trapt af met een pilot voor een jongerenbrandweer. Dankzij het initiatief van de 18-jarige Tom Groothuesheidkamp. Door: Paul de Lange precies wat ik wilde doen. Dus het idee kwam op het juiste moment: Idee op het juiste moment ik had tijd om er iets mee te doen. Eerlijk is eerlijk: het oorspronkelijke In eerste instantie was het idee kwam niet van hem, maar van Houssaine die langskwam bij Houssaine Hmimou, jongerenwerker Annemiek Dorland, adviseur bij Jav Art. Dat is het centrum voor Brandveilig Leven van Brandweer jongeren in de Indische Buurt waar Amsterdam-Amstelland. Ze spraken Tom Groothuesheidkamp regelmatig af dat hij met een voorstel richting komt. Het is meteen ook de plek brandweer zou komen. Vervolgens waar de aftrap plaatsvindt van de ging Tom Groothuesheidkamp jongerenbrandweer Amsterdam ermee aan de slag. Eerst ging hij Oost. Tom Groothuesheidkamp legt langs bij het stadsdeel Oost. Daarna uit: Houssaine vertelde me vorig diende hij het idee officieel in als jaar over een idee dat hij had, om burgerinitiatief en promootte hij iets te doen met jongeren en de het op de infomarkt van het Samen brandweer. Ik was toen net gestopt Indische Buurtfestival. Waarna het met mijn opleiding en wist niet werd beloond werd met een subsidie. In september vorig jaar is hij er vervolgens mee naar de brandweer gestapt. Samen met Annemiek Dorland heeft hij het buurtinitiatief en het programma voor de brandweer verder vorm gegeven. Ook bij ambulancedienst Het idee: een groep buurtjongeren tussen de 15 en 18 jaar maakt kennis met verschillende takken van hulpverlening door allerlei activiteiten. Want niet alleen brandweergerelateerde activiteiten, zoals het bezoeken van de kazernes Victor, Willem, Nico, de Alarmcentrale en de jeugdbrandweer in Amstelveen, staan op de to-do-list. De groep zal bijvoorbeeld ook langsgaan bij bureau Halt, de ambulancedienst en de eerstehulp-verleners van het Rode Kruis. Een initiatief dat Ricardo Weewer van harte toejuicht. Juist 18 SITRAP

19 die brede opzet maakt het anders dan de al bestaande jeugdbrandweer, vindt de plaatsvervangend commandant. De jeugdbrandweer vind ik net zo belangrijk, hoor. Maar dat is toch duidelijk iets anders. Daar beginnen ze vaak al op 12-jarige leeftijd, en is echt gericht op repressie. Dit initiatief is breder, er doen meer hulpverlenende instanties aan mee. Daarmee past het volgens Weewer prima in de visie van de Brandweer Over Morgen. Naast branden blussen willen we graag branden voorkomen, mensen erop attenderen wat ze zelf kunnen doen. Dus als we op deze manier de jeugd kunnen bereiken, met een leuk programma waarbij ze zich betrokken voelen, dan kunnen ze hopelijk ook in hun kennissenkring het woord verspreiden. Wij als brandweer dragen graag bij met onze expertise. Want dat is ook het leuke van dit initiatief: het komt niet van bovenaf, het komt bij jongeren zelf vandaan. Foto's: Maarten Brante Baldadige jongeren Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik kan zich daar helemaal in vinden. Dat maakt het inderdaad extra leuk, dat het niet door de overheid wordt opgelegd, maar van een burger komt. En wat voor een burger: een jongen van 18! Toen ik die leeftijd had, was ik helemaal niet bezig met dit soort dingen. Elatik heeft goede hoop dat andere stadsdelen het initiatief zullen volgen. Ze verwacht dat de jongerenbrandweer op twee manieren betekenisvol kan zijn voor de samenleving. Enerzijds maak je jongeren bewust: wat betekent dat nou, hulpverlening, wat komt er allemaal bij kijken? We weten genoeg voorbeelden te noemen waarbij hulpverleners worden dwarsgezeten door baldadige jongeren op straat. Dit initiatief kan juist bijdragen aan CIOS. Dat vond ik heel leuk, maar bewustwording van het belang de theorie was iets te lastig voor van hulpverlening. Daarnaast kun me, mede omdat ik dyslexie heb. je jongeren zo een kijkje geven in Op deze manier kan ik lekker met de keuken. Dat levert misschien sporten bezig blijven. Want die wel carrièrekansen op. Ook hulpverlenende instanties hebben geven. Ter verhoging van de feest- sportinstructies wil ik zelf gaan natuurlijk nieuwe aanwas nodig. vreugde gaat Tom na afloop de met de brandweerladder de lucht in. Brandweerman worden Aan zijn glimlach te zien heeft hij in Of hij zelf brandweerman wil elk geval geen hoogtevrees. En dat worden, weet Tom Groothuesheidkamp nog niet. Vooral het sporten een oprichter van de allereerste is natuurlijk wel zo handig, voor trekt me. Ik zat een tijdje op het jongerenbrandweer. Meer informatie bij Annemiek Dorland; Zij is contactpersoon voor en tussen de jongerenbrandweer en de kazernes Victor, Willem, Nico, Amstelveen en de Alarmcentrale. Website: SITRAP 19

20 L e z e r s a a n b i e d i n g 100 jaar Victor Wij geven 3 x een VIP arrangement voor 2 personen weg In april 2012 bestaat kazerne Victor op de Dapperstraat in Amsterdam Oost 100 jaar en dat vieren wij. Wilt u op deze dag als VIP behandeld worden? Schrijf dan in een paar regels waarom u op deze bijzondere dag aanwezig wil zijn. Stuur voor 5 maart uw motivatie naar De winnaars maken we in de week van 12 maart bekend via de . Het VIP arrangement bestaat uit: Welkomstlunch Uitgebreide rondleiding op de kazerne Samen op de foto met de brandweermannen en -vrouwen Fast pass: voorrang bij de activiteiten tijdens de Open Dag Goodybag Wat: VIP behandeling 100 jaar Victor Wanneer: Open Dag op zaterdag 28 april Waar: kazerne Victor Dapperstraat 325, 1093 BS Amsterdam 20 SITRAP

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden:

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden: Oktober 2012, jaargang 12, nr. 5 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND In een crisis heb je van alles, behalve tijd Twintig jaar geleden: de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking B e h u l p z a a m D e s

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water.

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water. Een koolmonoxidevergiftiging gaat snel. Het is daarom belangrijk dat u alert bent op de volgende symptomen: Hoofdpijn Misselijkheid Overgeven Vermoeidheid Verwarring Slaperigheid Versnelde hartslag Als

Nadere informatie

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd,

Nadere informatie

GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele

GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele vijfde jaargang juni 2012 nr.2 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud GMO Tunnel Tumult Van de regionaal commandant Uitruk op maat Bij het verschijnen van dit nummer zal het

Nadere informatie

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 8 Winter 2013 Hijken (Dr) foto Dennis Groen 3 Brand Brummen In eerste instantie was een grote brand in Brummen niet heel complex. Maar de ene na de andere

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs!

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! 16 Achterop [tekening: Patrick van Gerner] Brandweer kleurwedstrijd Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! Je hoeft hiervoor geen stuk uit de te knippen, op www.nvbr.nl/

Nadere informatie

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid jaargang 3 nr. 6 maart 2014 Opp: 489m 2 50102 9 1 50101 Opp: 1531m 2 Meters 5 10 20 30 40 Bronnen: Esri Nederland,

Nadere informatie

november 2012 4 In de kantlijn 5 Voorwoord 6-9 In gesprek met... Prof. dr. Guus Schrijvers 12-13 De visie van... Eddy de Bruin 14-15 Uit de media...

november 2012 4 In de kantlijn 5 Voorwoord 6-9 In gesprek met... Prof. dr. Guus Schrijvers 12-13 De visie van... Eddy de Bruin 14-15 Uit de media... Inhoud Onze diensten Actualiteiten over de Wet maatschappelijke ondersteuning november 2012 4 In de kantlijn U werkt bij een gemeente of een aanbieder van zorg of hulpmiddelen en 5 Voorwoord heeft regelmatig

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART ZIEKENHUIS ZIJN MEDIRISKS VANGNETCRITERIA UITVOERBAAR?

UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART ZIEKENHUIS ZIJN MEDIRISKS VANGNETCRITERIA UITVOERBAAR? VAKBLAD VOOR MANAGERS VAN OPERATIEAFDELINGEN CHERRY PONSEN (KLINIEK KLEIN ROSENDAEL) SOMS MIS IK HET BLOED OP DE MUUR UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit.

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 9 Lente 2014 3 Schadevergoeding We zijn voor niets uitgerukt, dat moet je niet tolereren. Mensen die valse meldingen maken, mogen daar niet zomaar mee weg

Nadere informatie

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST De lange baan Sterk Meppel is een partij met hart voor

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Innovatie 2009/2010. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR

Innovatie 2009/2010. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR Innovatie 2009/ Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR De NVBR is de branchevereniging van en voor de brandweerzorg en rampenbestrijding in Nederland. Wij willen de kwaliteit

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Verst(r)ikt in het net Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Colofon Dit rapport is een uitgave van Digivaardig & Digiveilig. Auteur: Marion Duimel Het programma Digivaardig & Digiveilig

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Compagniebrand in Maastrichtse Beatrixhaven

Compagniebrand in Maastrichtse Beatrixhaven Afscheidsinterview Paul Depla Bluswater in kaart gebracht Meer aandacht voor Het Vak Brandveilig Leven Bedrijven in de as bij grote compagniebrand Maastricht Sittard gecertificeerd onderhoudscenter Magazine

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie