Fiscus trakteert bedrijven op forse schadepost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscus trakteert bedrijven op forse schadepost"

Transcriptie

1 10 Actueel Tekst: Jiska Vijselaar, foto s: Image select, ANP, bewerking Curve Fiscus trakteert bedrijven op forse schadepost Grote aantallen klachten, zoekgeraakte gegevens, verkeerde aanslagen en haperende uitbetalingen. Dat is het beeld van de Belastingdienst. Hoeveel last heeft het bedrijfsleven hier eigenlijk van? Die vraag legde Forum ondernemend Nederland voor. Conclusie: het is er de afgelopen jaren niet beter op geworden.

2 FORUM 22 mei Prestaties fiscus achteruit vindt 44 procent Belastingdienst formeler en harder geworden Fouten kosten bedrijven duizenden euro s De Belastingdienst presteert de laatste vijf jaar beduidend minder. Dat blijkt uit een onderzoek dat Forum afgelopen maand hield (zie kader). Honderdzesenzestig bedrijven vulden de enquête in en hun oordeel is helder: de prestaties van de Belastingdienst zijn de laatste vijf jaar achteruit gegaan. Traagheid, slordigheid, ondeskundigheid en een starre houding zorgen er ook nog eens voor dat ondernemers zich niet alleen ergeren aan de dienst, maar er ook nog een flinke schadepost aan overhouden. En daarmee wordt níet de te betalen belasting bedoeld. Zes jaar geleden werd de Belastingdienst nog volop geprezen. Met een imago van best georganiseerde overheidsdienst leek de dienst een geoliede machine. Maar die tijd lijkt inmiddels lang geleden. Nu wordt de organisatie geassocieerd met grote aantallen klachten, zoekgeraakte gegevens, verkeerde aanslagen en haperende uitbetalingen. Bijna wekelijks verschijnen er berichten in de krant over fouten. Meer dan ondernemers moesten hun loongegevens over 2006 opnieuw indienen nadat deze in het computersysteem onbruikbaar waren geworden. Nog eens ruim kregen het verzoek de loongegevens over 2007 een tweede keer te verstrekken. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Joop Wijn deed de problemen aanvankelijk nog af als kinderziektes, maar inmiddels heeft het kabinet moeten erkennen dat er meer aan de hand is. Aan honderdduizend belastingplichtigen zijn inmiddels excuses aange- Forumonderzoek Hoe oordeelt ondernemend Nederland over de prestaties van de Belastingdienst? Die vraag legde Forum aan circa dertien honderd ondernemingen voor uit het groot-, midden- en kleinbedrijf. We kregen 166 formulieren ingevuld terug. Dat betekent een respons van 12,5 procent, hetgeen bij dit type onderzoek vrij gebruikelijk is. Zeker als het karakter van de vragenlijst in aanmerking wordt genomen. Gezien de variëteit aan antwoorden en ervaringen (positief én negatief) is er geen reden om te veronderstellen dat vooral de ondernemers met positieve of juist negatieve ervaringen hebben gerespondeerd. De omvang van de steekproef brengt ons er wel toe om de resultaten met enige voorzichtigheid te brengen. De enquête en de antwoorden hierop zijn te vinden op e

3 12 FORUM 22 mei 2008 boden. Kortom, zo langzamerhand is de indruk ontstaan dat bij de Belastingdienst niets meer functioneert zoals het moet, dat de communicatie plat ligt en dat het een janboel is geworden. Beneden peil Hoe erg is het nu eigenlijk? Klopt het beeld wel dat uit de kranten en weekbladen opdoemt? Of valt het allemaal wel mee? Deze vraag legde Forum vorige maand neer bij het bedrijfsleven. Want vooral bedrijven hebben met grote regelmaat maandelijks tot wekelijks een aantal keer met de dienst van doen. Het resultaat: 44 procent van de ondernemingen vindt dat de prestaties van de Belastingdienst de laatste vijf jaar duidelijk minder zijn geworden. De deskundigheid van de medewerkers ging achteruit, de dienst werd trager en de Belastingdienst is zich steeds rigider gaan opstellen. Er wordt niet gehandeld naar de geest, maar naar de letter van de wet. Communicatie op niveau is niet meer mogelijk, noteert een van de bedrijven. Anderen melden: Er worden veel fouten gemaakt in gestandaardiseerde processen. Die kun je aankaarten bij de belastingtelefoon, maar daar zit een aantal scholieren met een heel magere instructie. Ze laten dossiers eindeloos liggen zonder ze af te werken. Ze stapelen fout op fout. Als zij fouten maken, moet jij maar gaan procederen. Ze weten wat zo n procedure kost. Ze maken gewoon gebruik van hun machtspositie. Dat klinkt ernstig. Toch vindt nog altijd 28 procent van de bedrijven dat de Belastingdienst het de laatste jaren zelfs iets beter is gaan doen en volgens nog eens 28 procent is er niets veranderd. Los van de vraag of de dienst er de laatste jaren op voor- of achteruit is gegaan, ook het oordeel over de huidige stand van zaken is relevant. Want misschien is een derde wel van mening dat de Belastingdienst een stap in de goede richting heeft gemaakt, maar is de dienstverlening nog steeds beneden peil. Daarover oordelen ondernemingen tamelijk genuanceerd. Meer bedrijven zijn tevreden over de moti vatie van afwijkingen op de aangifte en de efficiënte afhandeling van aangiften, dan ontevreden. Het oordeel over klantvriendelijkheid en het nakomen van afspraken en toezeggingen ligt dicht bij elkaar: er zijn bijna net zoveel tevreden als ontevreden bedrijven. Maar op het gebied van deskundigheid van medewerkers, de rigide opstelling van de dienst bij toepassing van de wet en de snelheid van afhandeling van aangiftes, bezwaarschriften en telefoontjes telt de meter meer ontevreden dan tevreden belastingplichtigen. Precies de punten waarvan ondernemingen vinden dat de Belastingdienst het er steeds beroerder vanaf brengt. Het is ook een klacht van veel belastingadviseurs en accoun tants dat de Belastingdienst zich formeler en harder is gaan opstellen, weet belastingadviseur Jan Zweekhorst, bestuurslid van Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-administratieconsulenten en vice-voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. Sinds de Belastingdienst negatief in het nieuws kwam toen bleek dat bewoners van het Maastrichtse woonwagenkamp Vinkenslag jarenlang te weinig Inkomstenbelasting betaalden (berekend over slechts een deel van hun omzet), is de opstelling veranderd. Er werd toen teveel meegedacht, vertelt een controller die niet met naam en toenaam genoemd Traagheid, slordigheid, ondeskundigheid en een starre houding zorgen ervoor dat ondernemers een flinke schadepost overhouden aan de Belastingdienst image select

4 FORUM 22 mei wil worden uit angst voor represailles. Nu is eerder het omgekeerde het geval. Terwijl het ook in het belang van de Belastingdienst is zaken soepel en pragmatisch op te lossen. Chaos Hoe het zo ver heeft kunnen komen? Daarover is de afgelopen anderhalf jaar in kranten en weekbladen al flink gespeculeerd. De reorganisatie, die van de dienst een platte organisatie maakte in plaats van een hiërarchische club, wordt wel aangewezen als één van de oorzaken. Maar ook de enorme toevloed van extra werk in een tijd waarin juist flinke bezuinigingsdoelstellingen voor de Belastingdienst waren geformuleerd ook op gebied van personeel zou de chaos in de hand hebben gewerkt. Peter van den Berg, directeur van het College Belastingadviseurs, kan dat wel beamen: In de tijd van staatssecretaris Wijn is de Belastingdienst opgezadeld met extra werk, dat door steeds minder mensen gedaan moest worden. Het was te voorspellen dat dit mis zou gaan. Tot slot is er dan nog de ict. Ingezet als middel om efficiënter te kunnen werken, nu volgens sommigen oorzaak nummer één van alle problemen van de dienst. Dat er problemen zijn met de automatisering is duidelijk, nadat de gegevens van een kleine belastingplichtige onder nemers waren weggeraakt én dit jaar ook nog eens van particu lieren. Toch is een meerderheid van de geënquêteerde bedrijven best tevreden over het deel van de automatisering waarmee zij rechtstreeks te maken hebben: de elektronische aangifte. Zeventig procent van de bedrijven die de aangifte voor de loonheffingen in eigen beheer doet, vindt het een verbetering ten opzichte van de papieren procedure. Voor de omzetbelasting geldt dat zelfs voor bijna 80 procent van de ondernemingen. Alleen de aangifte vennootschapsbelasting blijft achter: 52 procent vindt dit een verbetering. Nuancering die nog aangebracht moet worden: 56 procent van de bedrijven doet de aangifte voor de loonheffingen zelf, 32 procent de aangifte vennootschapsbelasting en 85 procent de aangifte omzetbelasting. Accountants en belastingadviseurs die de enquête invulden, waren zelfs een tikje positiever. Maar nog altijd ruim een vijfde van de ondernemers vindt de elektronische aangifte voor de loonheffingen geen verbetering ten opzichte van de oude situatie. Dat geldt ook voor de aangiften vennootschapsbelasting (35 procent) en omzetbelasting (20 procent). De huidige elektronische aangifte voor de loonheffingen is veel te uitgebreid en te complex, schrijft één van de ondernemingen. Een geënquêteerde, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, legt telefonisch uit: Ik moet elke maand 132 velden invullen over mijn personeelsleden, om maar een voorbeeld te noemen. De elektronische aanlevering van gegevens is ons verkocht als lastenverlichting, maar de praktijk is totaal anders. Ik moet meer handelingen verrichten, het pakket voor de loonadministratie is voor veel geld aangepast én is nu veel zwaarder dan hiervoor. Een ander bedrijf noteert: Aanvullende gegevens kunnen bij de aangifte vennootschapsbelasting niet worden meegestuurd. De aangifte móet elektronisch worden gedaan, maar de benodigde bijlagen en specificaties moeten op papier worden verstuurd. Dat is dubbel werk. Bovendien, legt een e Is de Belastingdienst de afgelopen 5 jaar beter of slechter gaan presteren? Slechter Beter Gelijk Midden-/ Grootbedrijf TABEL Kleinbedrijf Belastingadviseurs/ Accountants Op welke onderdelen is de Belastingdienst beter of slechter geworden de laatste 5 jaar? Slechter Beter Efficiënte afhandeling aangifte Klantvriendelijkheid Deskundigheid Nakomen afspraken/toezeggingen Meedenken met ondernemer 26 8 Snelheid afhandeling TABEL2

5 14 FORUM 22 mei 2008 Top-zes (on)tevredenheid Ontevreden Tevreden Snelheid afhandeling Meedenken 30 met ondernemer 12 Deskundigheid Efficiënte afhandeling 21 aangifte 44 Klantvriendelijkheid Nakomen afspraken/ 27 toezeggingen 30 TABEL 3 in te richten dat er de juiste cijfers uit komen rollen om aangifte te kunnen doen. Jaarlijks gaf ongeveer 16 procent van deze bedrijven nog eens euro uit aan accountants-/belastingadvieskosten, licenties en onderhoud van de administratiepakketten. Voor 40 procent van het midden- en grootbedrijf vallen die kosten veel hoger uit. Een derde van hen investeerde eenmalig zo n euro aan aanpassing van de administratiepakketten of de aanschaf van een licentie voor een ander pakket. Jaarlijks is een vijfde van deze bedrijven ook nog eens euro kwijt aan accountants-/belastingadvieskosten, licenties en onderhoud van de administratiepakketten. Dat allemaal nog afgezien van de kosten, die voor het bedrijfs leven gemoeid waren met het zoekraken van aangiften, het platliggen van de website waardoor aangifte niet tijdig kon worden gedaan of andere storingen. Iets meer dan een kwart van de ondernemingen gaf aan hierdoor schade te hebben opgelopen. Voor het kleinbedrijf, waar een vijfde werd getroffen, bleef deze kostenpost nog relatief beperkt. De meeste van hen leden een terugkerende schade van ongeveer 900 euro. Voor het midden- en grootbedrijf ligt dat anders: ruim een derde zag zich geconfronteerd met een schadepost. Voor 40 procent van hen betrof het eenmalige kosten oplopend tot zo n euro. Voor de overigen ging het om schade die zij meer dan eens opliepen: gemiddeld zo n euro. controller uit, wijkt de manier waarop we gegevens aan de Belastingdienst moeten aanleveren af van de manier waarop we de jaarrekening opmaken voor het jaarverslag. Dat betekent dat we onze accountant moeten vragen de jaarrekening helemaal te bewerken, zodat we hem uiteindelijk ook bij de fiscus kunnen inleveren. Dat is toch te gek. Waarom wordt er niet gewoon één systeem gehanteerd? Schade In elk geval heeft de elektronische aangifte ongeveer één derde van de ondernemingen een hogere kostenpost opgeleverd. Het kleinbedrijf (minder dan 50 werknemers) werd daar in mindere mate door getroffen dan het midden- en groot bedrijf. Ongeveer een vijfde van het kleinbedrijf heeft extra kosten moeten maken tegenover ongeveer 40 procent van het midden- en grootbedrijf. Gemiddeld hebben ondernemingen met minder dan 50 werknemers eenmalig zo n euro geïnvesteerd om de bedrijfsadministratie zodanig Rare verzoeken Ook de manier waarop de Belastingdienst optreedt, ervaart bijna 40 procent van de bedrijven als een belasting. Bezwaarschriften worden niet tijdig afgewikkeld, noteert een onderneming. Een ander: Ik word telkens geconfronteerd met een starre, onwelwillende houding die niet te verdedigen is. Via onze belastingadviseur hebben we de inspecteur gevraagd zijn standpunt over een bepaalde kwestie te bepalen. Dat duurt belachelijk lang. Jaren zelfs. We ontvangen allerlei foutieve aanslagen en rare verzoeken om informatie. Als we dan bellen wordt er gezegd: we zijn geen advieskantoor. Bijna 60 procent van de ondernemers vindt dat de Belastingdienst zich niet goed in hen heeft verdiept en binnen de wettelijk grenzen onvoldoende met ze meedenkt. Bovendien is ongeveer een derde ontevreden over de rigide houding van de fiscus: de wet wordt naar de letter en niet naar de bedoeling uitgelegd. Maar ondernemers storen zich aan meer dingen. Bovenaan hun verlanglijstje staat verbetering van de communicatie met de Belastingdienst en het Wat kost de Belastingdienst de gemiddelde ondernemer? TABEL 4 Eenmalig Structureel Kleinbedrijf Midden-/Grootbedrijf Kleinbedrijf Midden-/Grootbedrijf kosten van de elektronische aangifte kosten ivm fouten elektronische aangifte kosten ivm handelwijze Belastingdienst Totaal

6 FORUM 22 mei FORUM 22 mei 2008 Het verlanglijstje: wat moet de Belastingdienst verbeteren? 1 bereikbaarheid/ 43 vast aanspreekpunt 2 meedenken met 14 ondernemer 3 deskundigheid 12 medewerkers 4 vermindering 10 administratieve lasten snelheid afhandeling 10 aangifte en bezwaarschrift klantvriendelijkheid 10 TABEL 5 in ere herstellen van een vast aanspreekpunt voor iedere onderneming. An Postma, controller bij technisch projectbureau Dewitec kan erover mee spreken. Als ik een vraag heb, kan ik bellen met de belastingtelefoon voor ondernemers. Het kost tijden voordat je iemand aan de lijn krijgt en vaak kan die je niet helpen. Je wordt dan doorwezen naar een eenheid en kan weer van voren af aan beginnen. Dat is misschien nog tot daar aan toe als er eens per jaar een vraag moet worden gesteld. Maar Postma had de Belastingdienst iets vaker nodig toen zij probeerde voor het projectbureau een zogenoemde G-rekening te openen. Een speciale rekening waarop de ondernemer geld ter beschikking stelt van de Belastingdienst voor de betaling van bijvoorbeeld loonbelasting. Voordat een dergelijke rekening geopend kan worden, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan zodat het geld ook daadwerkelijk ter beschikking staat van de Belastingdienst. Postma: Tot drie keer toe heb ik stukken moeten sturen, waaruit blijkt dat alles goed is geregeld met de bank. Telkens raakte de fiscus die stukken kwijt. Uiteindelijk kwam de verlossende brief: de zaak was goedgekeurd en ik kon de eerste stortingen doen. Niet dus. Het geld kwam met dezelfde vaart weer terug. Waarop het onderdeel van de Belastingdienst dat geld int, de Ontvanger, meldde dat het projectbureau in gebreke was gebleven met de betaling. Terwijl ik kon aantonen op tijd geld te hebben gestort. Ze boekten het zelf telkens weer terug. Een jaar was Postma ermee bezig. Het kostte haar gemiddeld 4 uur per week. Nog afgezien van de ergernis. Op het moment dat ik eindelijk een vaste contactpersoon had gevonden, was alles zo geregeld. Waarom gebeurt dat dan niet meteen? Niet alleen Dewitec ondervond nadeel van het optreden van de Belastingdienst. Ongeveer een derde van de geënquêteerden vulde in er schade door op te lopen. Deze schade van gemiddeld zo n euro was voor een vijfde van de bedrijven eenmalig. Ongeveer driekwart maakte meer dan eens kosten oplopend tot een bedrag van euro. y Seedorf Op de website van een bierbrouwer, ook bekend van de Oranjetoeter en het jagerspetje, zingt een Julie Andrews-lookalike in een Zwitsers decor een stukje Sound of Music. Zij wordt wreed gestoord door het a-ritmisch gedreun van trommels. De trommel in kwestie is de nieuwste gadget van de bierbrouwer voor het ek in Zwitserland en Oostenrijk. Een trommel die je ook kunt opzetten als hoge hoed. Een trom-pet dus. De schrik die het arme meisje heeft van dat gedreun heb ik ook. Maar dan van alle oranje prullaria die de komende weken op ons af zullen komen. Want de ek-koorts krijgt ons allemaal te pakken: consumenten en producenten. De eerste geheel oranje straat is reeds opgetuigd. Toch knap dat je een hele straat zo gek kunt krijgen. Er schijnt zelfs een promotieteam van Oranjefans door Europa te reizen. Dit is het Nederland waar Rita trots op is. De eerste voetbalplaatjes van de gebroeders Panini heb ik ook al bij de weekendkrant aangetroffen. Ik heb ze snel verstopt voor mijn kinderen, want als die ze weer willen gaan sparen, weten we allemaal wie dat uiteindelijk moet doen. Het boek van het vorige wk moet ik ook nog steeds volmaken. Het tweejaarlijks voetbalwalhalla: je doet eraan mee, maar het gaat niet altijd van harte. Dat geldt ook voor de spelers zelf. Een aantal van hen zit niet te wachten op de oranje hesjes van Van Basten en kiest voor het Olympisch elftal om aan de gekte te ontsnappen. Liever de vuile lucht van Peking dan de schone lucht van de Zwitserse bergen. Ook Clarence Seedorf bedankte voor het Nederlands elftal. Officieel omdat hij niet met coach Van Basten door één deur naar het veld (of de dugout) kon, maar ik weet wel beter. Clarence is gewoon acuut allergisch voor de kleur oranje geworden. Misschien is naturalisatie tot Italiaan of Surinamer nog een optie voor hem. Of Duitser, om ons te stangen. Zijn achternaam heeft hij in elk geval mee. Vooral vóór het ek verwacht ik een bombardement aan Oranje-artikelen. Tijdens het ek kan het immers snel gedaan zijn in de Poule des Doods. Alhoewel: het gloriejaar 1988 wordt al in herinnering gebracht, onder meer door auteur Auke Kok, die eerder het net-niet-jaar 1974 boekstaafde. De eerste affaire is er al: een foto van het shirtincident van Ronald Koeman. Na de gewonnen wedstrijd tegen de gehate Duitsers veegde hij zijn kont af met het shirt van de tegenstander. Nou ja, kont: hij had zijn voetbalbroek nog gewoon aan. Peanuts vergeleken met het zwembadincident van 74, maar er is niet veel nodig om de vlam in de pan te doen slaan. Ik bedoel maar: Koeman is inmiddels ontslagen als coach van Valencia. Toeval of Oranjegekte? Paul Scheer SCHEER

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Lieve Gastouder, Opvang bieden is fantastisch. Je doet je werk met plezier en krijgt knuffels van je gastkinderen en complimenten van de ouders.

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Rapport. "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de

Rapport. Gevecht tegen windmolens Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Rapport "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm.

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm. INLEIDING Het onderzoek dataopslag in relatie tot de bedrijfscontinuïteit is gehouden in het tijdvak 15 januari 2015 tot 15 april 2015. Het onderzoek is voor het grootste gedeelte uitgevoerd binnen het

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 mei 1999 Rapportnummer: 1999/240

Rapport. Datum: 31 mei 1999 Rapportnummer: 1999/240 Rapport Datum: 31 mei 1999 Rapportnummer: 1999/240 2 Klacht Op 3 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Hindeloopen, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 maart 1999 Rapportnummer: 1999/117

Rapport. Datum: 23 maart 1999 Rapportnummer: 1999/117 Rapport Datum: 23 maart 1999 Rapportnummer: 1999/117 2 Klacht Op 30 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van S. BV te Amsterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verrekening van vorderingen door de Belastingdienst, in relatie tot de WSNP.

Een onderzoek naar de verrekening van vorderingen door de Belastingdienst, in relatie tot de WSNP. Rapport Een onderzoek naar de verrekening van vorderingen door de Belastingdienst, in relatie tot de WSNP. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Rapport Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Een onderzoek naar het door de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering nadat de belastingaanslag is verminderd en naar de informatieverstrekking

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapport Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer: 2015/019 Wat is de klacht? De klacht is gericht tegen de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën De heer drs. P.W.A. Veld Directeur-Generaal Belastingdienst Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Geachte heer Veld,

Ministerie van Financiën De heer drs. P.W.A. Veld Directeur-Generaal Belastingdienst Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Geachte heer Veld, Ministerie van Financiën De heer drs. P.W.A. Veld Directeur-Generaal Belastingdienst Postbus 20201 2500 EE Den Haag Geachte heer Veld, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld:

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld: Rapport 2 p class="c2">rapport De Belastingdienst/Toeslagen: Hoe definitief is definitief? Datum: 10 april 2012 Rapportnr.:2012/059 Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman ontving medio 2011 een aantal

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012 Achtergrond onderzoek & respons Van 26 maart tot en met zondag 8 april 2012 is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Vervolgonderzoek financieel-economische crisis

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

Lesbrief Laat geen geld liggen

Lesbrief Laat geen geld liggen Lesbrief Laat geen geld liggen IK WIST HET NIET DAT HET ZO MAKKELIJK WAS» HOE DOE JE AANGIFTE?» Laat geen geld liggen 1 Ik wist niet dat het zo makkelijk was! In de bijbehorende lesbrief lees je over het

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 september 2006 Rapportnummer: 2006/324

Rapport. Datum: 25 september 2006 Rapportnummer: 2006/324 Rapport Datum: 25 september 2006 Rapportnummer: 2006/324 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor Rijswijk zijn verzoek om schadevergoeding van 17 mei 2005 vanwege gemaakte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 RAPPORT 2007/0087, NATIONALE OMBUDSMAN, 8 MEI 2007 Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 SAMENVATTING Verzoeker was in 1988 door de kantonrechter veroordeeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Rapport. Eind goed, al goed! Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst

Rapport. Eind goed, al goed! Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst Rapport Eind goed, al goed! Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 23 februari 2015 Rapportnummer: 2015/040 2 SAMENVATTING Monika klaagt er bij over

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Niet nakomen van toezeggingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond.

Niet nakomen van toezeggingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Rapport Niet nakomen van toezeggingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum 9 december 2014 Rapportnummer

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie