Registratie Basis GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratie Basis GGZ"

Transcriptie

1 Registratie Basis GGZ Handleiding 2013 Raam Medische Software B.V. 1

2 Inhoud 1 Inleiding De structuur van een Basis GGZ dossier in RAAM Stappenplan Stap A: vastleggen van praktijkinstellingen en stamgegevens Praktijkinstellingen Rechtenbeheer Standaardwaardes voor tijdschrijven (activiteiten) Koppelen van afspraaksoorten en activiteiten Declaratiecodes Doorvoeren van tarieven Stap B: aanmaken van zorgtraject en prestatiescherm Stap C: registratie gedurende het behandeltraject Tabblad Algemeen Tabblad Diagnose Tabblad Activiteiten (tijdschrijven) Tabblad Hoofdbehandelaars Tabblad Financieel Stap D: afsluiten en valideren van een behandeltraject Gebruik van de koppeling tussen agenda en activiteitenlijst LVE Codeboek Overzichten Declareren en gegevensaanlevering aan DIS Meer informatie? Revisie informatie Ondersteuning Raam Medische Software B.V. 2

3 1 Inleiding Per 1 januari 2014 geldt de herschikking van de GGZ, waarbij de activiteiten binnen de GGZ opnieuw worden gesegmenteerd. In plaats van de huidige 1 e lijns psychologie en 2 e lijns GGZ zal dan sprake zijn van de Generalistische Basis GGZ (kortweg: Basis GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ. De herschikking kan als volgt schematisch worden weergegeven: Terwijl de Gespecialiseerde GGZ zal werken met de DBC systematiek die al bekend was uit de 2 e lijns GGZ, daar verschijnt voor de Basis GGZ een nieuwe werkwijze. Hoewel deze werkwijze de nodige overeenkomsten vertoont met de DBC-systematiek, is er toch geen sprake van DBC s. In plaats daarvan hanteert de Basis GGZ behandeltrajecten. In deze handleiding wordt beschreven hoe u als (e)raam-gebruiker de behandeltrajecten voor de Basis GGZ kunt registreren en gereed kunt maken voor declaratie. Opmerking 1: in het vervolg van dit document wordt steeds gesproken over RAAM, daarmee worden zowel RAAM als eraam bedoeld. Opmerking 2: in dit document is gepoogd zoveel mogelijk de definities en termen van de NZa te hanteren. Dit kan soms verwarrend zijn voor RAAM-gebruikers die al werken met de DBC-systematiek, omdat hierdoor verschillende termen voor gelijksoortige schermen in RAAM kunnen ontstaan. Dit leek echter de beste manier om de keuzemogelijkheden in RAAM met de voorschriften van de NZa te kunnen vergelijken Raam Medische Software B.V. 3

4 2 De structuur van een Basis GGZ dossier in RAAM Om de termen in deze handleiding te verduidelijken, volgt hier eerst een toelichting op de componenten waaruit een Basis GGZ dossier in RAAM wordt opgebouwd. Deze is gelijk aan de structuur die al eerder door de DBC-module van RAAM werd geboden. In RAAM kunt u voor elke patiënt, zoals ook in de ELP gebeurde, 1 of meer series vastleggen. Als op een serie registratie plaatsvindt van verrichtingen die onder de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ vallen, dan wordt deze serie een zorgtraject genoemd. In deze handleiding beperken we ons tot de registratie voor de Basis GGZ. NB: hierbij wordt soms in voetnoten de vergelijking gemaakt met de registratie van DBC s, om de herkenbaarheid te vergroten voor degenen die al gebruik hebben gemaakt van de RAAM DBC-module. Elk Basis GGZ zorgtraject vertegenwoordigt een diagnose. Een Basis GGZ zorgtraject bestaat vervolgens uit 1 of meer Basis GGZ behandeltrajecten 1. Voor elk behandeltraject kan bij afsluiting 1 prestatie worden gedeclareerd. Het scherm waarop de registratie van een behandeltraject plaatsvindt, wordt daarom ook prestatiescherm genoemd. Het onderscheid tussen het zorgtraject en 1 of meer onderliggende behandeltrajecten maakt het mogelijk om bij een langdurige behandeling de betreffende Basis GGZ behandeltrajecten (deze zijn beperkt tot maximaal 365 dagen) overzichtelijk bij elkaar te registreren. De structuur van een Basis GGZ dossier in RAAM kan met een voorbeeld worden toegelicht: In dit voorbeeld ziet u een patiënt die een tweetal zorgtrajecten binnen de Basis GGZ heeft doorlopen. Het tweede zorgtraject nam daarbij bovendien bovendien langer dan 365 dagen in beslag, zodat een vervolg-prestatie is gedeclareerd. Op enig moment hebben er onverzekerde verrichtingen plaatsgevonden, deze worden in een losstaande serie geregistreerd als reguliere RAAM tariefcodes. 1 Dit komt overeen met de structuur voor de Gespecialiseerde GGZ waarin een zorgtraject bestaat uit een initiële DBC en eventueel 1 of meer vervolg-dbc s Raam Medische Software B.V. 4

5 3 Stappenplan Hieronder worden de stappen voor het registreren van Basis GGZ behandeltrajecten genoemd. Daarmee heeft u een overzicht van de activiteiten die verricht moeten worden in RAAM. Elke stap zal in het vervolg van deze handleiding verder worden uitgewerkt. Stap A: Starten Eenmalig registreren van de juiste praktijkinstellingen, standaardwaardes, zittingtypes, prestatiecodes en tarieven. Stap B: Aanmaken van zorgtraject en prestatiescherm In deze stap komt het creëren van nieuwe zorgtrajecten en/of prestatieschermen aan de orde. Stap C: Registratie gedurende het behandeltraject Gedurende het behandeltraject worden de details op het prestatiescherm ingevuld. Deze stap beschrijft de werking van de verschillende tabbladen op dit scherm. Stap D: Afsluiten en valideren van een behandeltraject Zodra de laatste gegevens op het behandeltraject zijn geregistreerd kan deze gevalideerd worden. Tijdens deze validatie vindt een controle op de volledigheid en juistheid van de gegevens plaats. Een correcte validatie leidt tot een declaratieregel voor de geregistreerde prestatie, de prestatie is daarmee klaar voor declaratie Raam Medische Software B.V. 5

6 4 Stap A: vastleggen van praktijkinstellingen en stamgegevens Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingen die u kunt treffen om eenvoudige registratie van de Basis GGZ dossiers mogelijk te maken. Deze voorbereidingen bestaan uit het vastleggen van diverse standaardwaardes in praktijkinstellingen en stamgegevens. 4.1 Praktijkinstellingen Bij het aanmaken van een nieuwe serie in RAAM kan deze automatisch worden aangemerkt als Basis GGZ zorgtraject óf als DBC zorgtraject. U kunt in de praktijkinstellingen zelf bepalen welk van beide als standaardwaarde wordt gekozen. Zie daarvoor het rood omcirkelde veld hieronder. De 2 keuzes die u hier kunt maken zijn: Basis GGZ: elke nieuw aangemaakte serie in RAAM wordt automatisch gekenmerkt als Basis GGZ zorgtraject DBC: elke nieuw aangemaakte serie in RAAM wordt automatisch gekenmerkt als zorgtraject dat DBC s bevat (dus voor de Gespecialiseerde GGZ). NB: de keuze DBC wordt door RAAM ook met terugwerkende kracht toegevoegd aan alle reeds bestaande zorgtrajecten uit de tweedelijns GGZ (indien van toepassing) 2013 Raam Medische Software B.V. 6

7 4.2 Rechtenbeheer De RAAM gebruikers die de Basis GGZ prestatieschermen mogen zien of bewerken dienen de juiste autorisaties te krijgen. U kunt deze toekennen op het scherm Rechtenbeheer. De stappen om dit uit te voeren zijn als volgt: 1. Ga op het RAAM hoofdscherm naar de menuoptie: Beheer Systeembeheer Rechtenbeheer 2. Kies linksboven de Groep waarvoor u rechten gaat toekennen 3. Zoek nu in de autorisatielijst aan de rechterkant van het scherm de sectie Patiëntkaart BGGZ. 4. Vink nu de gewenste autorisaties aan in de kolommen Bekijken en Bewerken. Zie ook het onderstaande schermvoorbeeld: Opmerkingen bij dit scherm zijn nog: uiteraard kan een voorbeeld genomen worden aan de bestaande rechten op het scherm DBC merk op dat het mogelijk is de toegang tot het tabblad Financieel afzonderlijk te autoriseren. Het is dus mogelijk om een RAAM-gebruiker toegang te geven tot het Basis GGZ prestatiescherm uitgezonderd het tabblad Financieel Raam Medische Software B.V. 7

8 4.3 Standaardwaardes voor tijdschrijven (activiteiten) Wat zijn activiteiten? Tijdens het uitvoeren van een behandeltraject zult u uw tijdsbesteding registreren. Dit tijdschrijven wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Registratie gedurende het behandeltraject. U gebruikt hierbij activiteiten, vooraf kunt u hiervoor handige standaardwaardes vastleggen. Een activiteit is een handeling waarop u tijdsbesteding kunt registreren. Een activiteit wordt gekenmerkt door: de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd de zorgverlener die de activiteit uitvoert de behandelcomponent waaronder de activiteit valt. Dit is een van de 6 behandelcomponenten die door NZa worden onderscheiden: intake/diagnostiek/rom/verslaglegging aanvullende diagnostiek face-to-face behandeling e-health behandeling gespecialiseerde behandeling consultatie Opmerking: op basis van deze registratie kunt u inzicht krijgen in de tijdsbesteding per medewerker en per activiteit. Deze registratie dient ook om de vereiste gegevens voor declaratie of gegevensaanlevering aan DIS af te kunnen leiden Raam Medische Software B.V. 8

9 Vastleggen van standaardwaardes voor tijdschrijven Nu we weten wat een activiteit is, kunnen we standaardwaardes vastleggen voor het aantal minuten dat hierop wordt geschreven. Dit hoeft u alleen eenmalig te doen, en voorkomt dat u steeds opnieuw dezelfde waardes in moet vullen. NB: zoals later aan de orde komt, kunt u de standaardwaardes aanpassen bij registratie van een activiteit in een dossier! De stappen om de standaardwaardes vast te leggen zijn als volgt: 5. Ga op het RAAM hoofdscherm naar de menuoptie: Beheer DBC/BGGZ Activiteiten 6. Voor het toevoegen van een standaardwaarde klikt u op het plusteken linksboven. Vervolgens kiest u in het menu (waarin ook DBC activiteiten selecteerbaar zijn) de optie Generalistische Basis GGZ en vervolgens de gewenste behandelcomponent Raam Medische Software B.V. 9

10 7. Nadat u deze selectie heeft gemaakt kunt u onderaan het scherm aangeven hoeveel minuten hierbij standaard worden ingevuld door RAAM. Zie de rode pijl in onderstaand voorbeeld. 8. elke keer dat u een activiteit registreert op een Basis GGZ behandeltraject zullen de standaardwaardes voor directe tijd en indirecte tijd overgenomen worden. In het getoonde voorbeeld: bij elke activiteit die wordt geregistreerd voor het behandelcomponent face-to-face behandeling zal standaard 60 minuten directe tijd worden geboekt. NB: het aantal minuten kan later per activiteit aangepast worden, zie hiervoor het hoofdstuk Registratie gedurende het behandeltraject Raam Medische Software B.V. 10

11 4.4 Koppelen van afspraaksoorten en activiteiten De registratie van activiteiten op een Basis GGZ behandeltraject kan los van uw agenda worden uitgevoerd. U kunt echter ook instellen dat een activiteit wordt toegevoegd zodra een afspraak in de agenda wordt gepland. Dat bespaart u tijd en helpt voorkomen dat activiteiten worden vergeten! Het definiëren van afspraaksoorten kende u waarschijnlijk al in RAAM. De mogelijkheid om per afspraaksoort een standaard activiteit toe te voegen is wellicht nieuw voor u. In het onderstaande voorbeeld definiëren we een afspraaksoort Basis GGZ zitting. Steeds als een afspraak van dit type wordt gemaakt, willen we dat een activiteit Face-to-face behandeling wordt toegevoegd aan het behandeltraject van de betreffende patiënt. RAAM doet dit automatisch voor u als u de volgende stappen doorloopt: 1. Ga op het RAAM hoofdscherm naar de menuoptie: Beheer Afspraken 2. Zorg dat bovenin het afspraaktype Zitting is geselecteerd, en selecteer vervolgens Face-to-face behandeling. Zie de twee rode pijlen in de onderstaande afbeelding 2013 Raam Medische Software B.V. 11

12 3. Na deze keuze worden de standaardwaardes voor tijdschrijven getoond. Op deze manier kunt u de standaardwaardes voor tijdschrijven (indien gewenst) nog verfijnen per afspraaksoort Raam Medische Software B.V. 12

13 4.5 Declaratiecodes De declaratiecodes voor de Basis GGZ zijn al aanwezig in RAAM, daarvoor hoeft u niets te doen. Hieronder volgt alleen nog een toelichting op deze codes. In tegenstelling tot de werkwijze binnen RAAM voor de Eerstelijns Psychologie (ELP) worden binnen de Basis GGZ géén tariefcodes per zitting geregistreerd. In plaats daarvan wordt bij afsluiting van een Basis GGZ behandeltraject een declaratieregel gegenereerd, met daaraan gekoppeld een declaratiecode voor het gehele behandeltraject. Het ontstaan van deze declaratieregel wordt beschreven in het hoofdstuk Afsluiten en valideren van een behandeltraject 2. Elk van de 5 bekende zorgprestaties voor de Basis GGZ heeft zijn eigen declaratiecode. Hieronder volgt een overzicht van de declaratiecodes die worden gebruikt voor de Basis GGZ: Geleverde prestatie Basis GGZ Kort Basis GGZ Middel Basis GGZ Intensief Basis GGZ Chronisch Transitieprestatie Declaratiecode BK BM BI BC TR De declaratiecode bepaalt (in combinatie met de verzekering) welk bedrag gedeclareerd zal worden. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe het juiste tarief aan een declaratiecode wordt gekoppeld. 2 Dit is analoog aan het valideren van de DBC s en de daarbij behorende afleiding van een declaratiecode 2013 Raam Medische Software B.V. 13

14 4.6 Doorvoeren van tarieven Om de juiste tarieven aan de declaratiecodes te koppelen doorloopt u de volgende stappen: 1. Ga op het RAAM hoofdscherm naar de menuoptie: Beheer Codes DBC/BGGZ Declaratiecodes 2. Ga naar het tabblad Bedragen per verzekeraar en klik op de knop Collectief aanpassen bedragen 3. Het scherm voor collectief aanpassen van bedragen verschijnt, zie de weergave op de volgende pagina. U vult hier het volgende in: selecteer links de declaratiecodes waarvoor u een tarief wilt vastleggen selecteer rechts de verzekeringen waarvoor dit tarief zal gelden. definieer in de middenkolom: o voor welk jaar het tarief zal gelden (standaard ingevuld met 2014) o welk percentage van het NZa normbedrag zal gelden, óf welk absoluut bedrag zal gelden o eventueel: welke afrondingsoptie moet worden toegepast bij berekening van het tarief In het volgende voorbeeld zullen alle Basis GGZ declaratiecodes een nieuw tarief van 90% van het normbedrag toegewezen krijgen voor de verzekeringen ACHM3311, ACHM3312 en ACHM331A Raam Medische Software B.V. 14

15 4. Klik op de knop Doorvoeren in het midden onderaan. De tarieven zullen nu verwerkt worden. Daarmee kan het juiste bedrag gedeclareerd worden. Ook wordt hierdoor de (toekomstige) waarde van een behandeltraject zichtbaar op het tabblad Financieel van een Basis GGZ behandeltraject Raam Medische Software B.V. 15

16 5 Stap B: aanmaken van zorgtraject en prestatiescherm Na het vastleggen van praktijkinstellingen en stamgegevens staat alles klaar om daadwerkelijk Basis GGZ dossiers te gaan registreren. De vijf stappen die u hierbij neemt zijn als volgt: 1. u maakt in RAAM een serie aan op de gebruikelijke manier. Deze serie wordt automatisch gekenmerkt als zorgtraject van het type Basis GGZ of DBC, afhankelijk van de standaardwaarde in de praktijkinstellingen (zie paragraaf 4.1). Zie de rode pijl in onderstaande weergave. 2. vul het scherm in zoals u dat gewend bent voor RAAM series. Bijzonderheden bij series die zijn aangemerkt als zorgtraject zijn: in tegenstelling tot de werkwijze bij de ELP is het niet nodig de tariefcode op het behandelplan te definiëren. Wel moet hier de verzekeraar worden benoemd, deze zal (indien bekend bij de patiënt) automatisch worden ingevuld. indien bekend kunt u op het zorgtraject de primaire diagnose in DSM-IV codering vastleggen. Deze informatie wordt overgenomen in de nog aan te maken prestatieschermen van het zorgtraject. U kunt de diagnose ook later registreren Raam Medische Software B.V. 16

17 3. klik op de knop DBC/BGGZ. Er wordt nu een prestatiescherm voor de Basis GGZ aangemaakt. De letter B of D rechtsboven benadrukt of het scherm een Basis GGZ prestatiescherm of een DBC-scherm betreft. 4. bovenaan het tabblad Algemeen wordt aangegeven of het scherm de Initiële prestatie of een Vervolgprestatie weergeeft. De initiële prestatie is de eerste prestatie op een zorgtraject. 5. een vervolgprestatie kunt u aanmaken door een bestaand prestatiescherm te openen en te klikken op het plusteken linksboven. Vervolgprestaties zijn van toepassing wanneer het zorgtraject langer dan 365 dagen in beslag neemt. Dit is immers de maximale duur van een Basis GGZ behandeltraject. Hoe vul ik het prestatiescherm? RAAM wil u geen strikte werkwijze opleggen. Na het aanmaken van een Basis GGZ prestatiescherm kunt u alle gegevens waarover u beschikt registreren. Dit kan echter ook later gebeuren. Pas bij het genereren van een declaratieregel (zie hoofdstuk Afsluiten en valideren van een behandeltraject ) wordt gecontroleerd op de volledigheid van gegevens die relevant zijn voor declaratie en verplichte gegevensaanlevering aan DIS. Een beschrijving van alle tabbladen en velden van het prestatiescherm vindt u in het volgende hoofdstuk Stap C: registratie gedurende het behandeltraject Raam Medische Software B.V. 17

18 6 Stap C: registratie gedurende het behandeltraject Zoals eerder genoemd laat RAAM u vrij in de volgorde waarin de gegevens op het Basis GGZ prestatiescherm worden geregistreerd. Het prestatiescherm zal in dit hoofdstuk per tabblad worden behandeld. Uit de betekenis van de velden kunt u zelf afleiden wanneer u deze wenst te gebruiken. In de nu volgende paragrafen wordt van elk tabblad een schermvoorbeeld weergegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe elk veld kan worden gebruikt, of wordt anderszins een toelichting gegeven op specifieke kenmerken van het tabblad. 6.1 Tabblad Algemeen 2013 Raam Medische Software B.V. 18

19 Velden Algemeen Beschrijving Volgnummer Volgnummer van het prestatiescherm binnen het zorgtraject. Een initiële prestatie heeft dus altijd nummer 1. Code Uniek volgnummer van een Basis GGZ zorgtraject 3 Initiële prestatie/ Geeft aan of het scherm al dan niet de eerste prestatie op vervolgprestatie een zorgtraject betreft Begindatum De begindatum van de Basis GGZ prestatie. De looptijd van een prestatie moet binnen de looptijd van het bovenliggende zorgtraject vallen. Prestaties binnen hetzelfde zorgtraject mogen elkaar in looptijd niet overlappen. Verwijzer Alleen weergave, niet wijzigbaar. Dit betreft de verwijzer zoals geregistreerd op het zorgtraject. Verwijstype Type verwijzer volgens de keuzelijst gedefinieerd in de Minimale Dataset Basis GGZ Aantekeningen Vrije tekst Prestatie intake Indeling van de Basis GGZ prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek. Zoals door de NZa vereist in de Minimale Dataset Basis GGZ Prestatie geleverd Prestatie bij beëindigen van het Basis GGZ behandeltraject ROM toegepast Is ROM toegepast bij de huidige Basis GGZ prestatie? NB: u dient deze indicatie handmatig te registreren, het is vooralsnog niet mogelijk dit automatisch te bepalen Afsluitdatum De einddatum van de Basis GGZ prestatie. De looptijd van een prestatie moet binnen de looptijd van het bovenliggende zorgtraject vallen. Prestaties binnen hetzelfde zorgtraject mogen elkaar in looptijd niet overlappen. Reden De afsluitreden voor het behandeltraject volgens de keuzelijst gedefinieerd in de Minimale Dataset Basis GGZ Aanleveren DIS Uitzetten van deze indicatie blokkeert de aanlevering van deze Basis GGZ prestatie aan DIS. Dit is vereist indien sprake is van een privacyverklaring zoals beschreven door de NZa. Diagnose in declaratie Uitzetten van deze indicatie maskeert diagnosegerelateerde informatie in declaraties. Dit is vereist indien sprake is van een privacyverklaring zoals beschreven door de NZa. NB: bij deze maskering worden de specificaties van Vektis gevolgd. Standaard hoofdbehandelaar De hier geselecteerde behandelaar geldt als hoofdbehandelaar voor alle behandelcomponenten binnen de Basis GGZ prestatie, tenzij een uitzondering wordt vastgelegd op het tabblad Hoofdbehandelaars (zie aldaar) 3 Basis GGZ behandeltrajecten en DBC s worden doorgenummerd. Met andere woorden: als u beide gebruikt, dan wordt hiervoor een enkele oplopende nummerreeks gebruikt Raam Medische Software B.V. 19

20 6.2 Tabblad Diagnose Binnen de ELP was het middels de DSM IV module mogelijk een diagnose volgens de DSM IV codering te registreren. Deze module blijft behouden voor de Basis GGZ, en kan nu ook vanaf dit tabblad worden geopend. Klik daarvoor op de knop Diagnose in het rode kader hieronder. Vervolgens verschijnt het scherm waarop u eenvoudig per as uw gegevens vast kunt leggen. Opmerkingen over dit tabblad: de primaire diagnose dient altijd op het zorgtraject vastgelegd te worden via de menu-optie Zorg DSM IV op de patiëntenkaart kan een diagnose in DSM IV worden vastgelegd voorafgaand aan de definitieve keuze van het type zorgtraject (Basis GGZ of DBC). Zodra deze keuze alsnog wordt gemaakt, en er wordt een DBC of Basis GGZ prestatiescherm aangemaakt, dan zal de vastgelegde diagnose op het betreffende scherm verschijnen. Deze module biedt alle keuzemogelijkheden van de DSM IV systematiek zoals beschikbaar gesteld door DBC Onderhoud. NB: de werking van de DSM IV module wordt bekend verondersteld en komt in dit document verder niet aan de orde Raam Medische Software B.V. 20

21 6.3 Tabblad Activiteiten (tijdschrijven) Dit tabblad biedt u de mogelijkheid tot tijdschrijven. Tijdschrijven vindt plaats door het opbouwen van een lijst van activiteiten. Elke activiteit specificeert een uitgevoerde verrichting met zijn datum, bijbehorende behandelcomponent en uitvoerend therapeut. Per activiteit wordt aangegeven hoeveel minuten directe en indirecte tijd zijn besteed. Opmerkingen over het gebruik van dit tabblad: met de knoppen en kunt u een activiteit toevoegen of de geselecteerde activiteit verwijderen. bij het toevoegen van een activiteit worden de directe en indirecte tijd automatisch gevuld met de standaardwaardes voor tijdschrijven (zie paragraaf 4.2) Met het dubbele plusteken maakt u een kopie van de geselecteerde activiteit de kolom Tijd vermeldt het tijdstip van een eventuele bijbehorende afspraak in de agenda, indien de activiteit vanuit de agenda is toegevoegd. Dit is het geval bij het gebruik van afspraaksoorten waaraan een activiteit is gekoppeld (zie paragraaf 4.3) de gegevens van een activiteit kunnen aangepast worden door de activiteit in de lijst te selecteren en de gegevens rechts op het scherm te wijzigen het wijzigen van de zorgverlener is alleen mogelijk indien de activiteit niet aan een agenda-afspraak is gekoppeld. Het keuzeveld voor de zorgverlener zal in dat geval grijs zijn. Indien de activiteit wel aan een agenda-afspraak is gekoppeld, dan zal het keuzeveld voor de zorgverlener grijs zijn. In dat geval kunt u de zorgverlener alleen wijzigen door de bijbehorende afspraak in de agenda te verplaatsen Raam Medische Software B.V. 21

22 6.4 Tabblad Hoofdbehandelaars De Minimale Dataset Basis GGZ (zoals door de NZa vastgesteld, zie hoofdstuk Meer informatie? ) beschrijft dat sprake kan zijn van meerdere hoofdbehandelaars. Per behandelcomponent moet aangegeven kunnen worden wie de hoofdbehandelaar is geweest. Op het tabblad Algemeen van het Basis GGZ Prestatiescherm wordt een standaard hoofdbehandelaar geregistreerd. Dit is in principe de hoofdbehandelaar voor het gehele behandeltraject, en dus voor alle behandelcomponenten die daarin voorkomen. Op het tabblad Hoofdbehandelaars kunnen de uitzonderingen hierop per behandelcomponent worden aangegeven. In het onderstaande voorbeeld is Therapeut A de standaard hoofdbehandelaar op het tabblad Algemeen. Deze therapeut wordt direct ingevuld voor alle behandelcomponenten. Voor de behandelcomponenten Face-to-face behandeling en E-health behandeling is vervolgens voor een andere hoofdbehandelaar, namelijk Therapeut B, gekozen Raam Medische Software B.V. 22

23 6.5 Tabblad Financieel Op het tabblad Financieel vindt geen verdere registratie plaats. Het dient als overzicht van diverse kenmerken met betrekking tot de declaratie en de financiële impact van het behandeltraject Raam Medische Software B.V. 23

24 7 Stap D: afsluiten en valideren van een behandeltraject Wanneer het behandeltraject is afgerond kan deze gedeclareerd worden. Dit gebeurt door een speciale declaratieregel te genereren, die als gekleurde regel tussen de zittingsregels zal verschijnen. Klik voor deze actie op de knop De prestatie valideren die boven in het prestatiescherm wordt getoond: Deze functie controleert de volledigheid en juistheid van de ingevulde gegevens. Zoals te verwachten zijn er 2 uitkomsten mogelijk: A. de validatie is niet geslaagd er verschijnt een melding die aangeeft waarom de validatie niet is geslaagd, zoals bijvoorbeeld onderstaande: in het prestatiescherm blijft het icoon zichtbaar als status van de validatie er is geen gekleurde declaratieregel ontstaan tussen de zittingsregels 2013 Raam Medische Software B.V. 24

25 B. de validatie is geslaagd het icoon bij de validatiefunctie wijzigt in een goedkeuring: er verschijnt een gekleurde declaratieregel tussen de zittingsregels. Deze regel zal meegenomen worden in de declaratie. de datum van de declaratieregel is de einddatum van het behandeltraject NB: genereer regelmatig het Basis GGZ overzicht 34 ( Nog te declareren ) om te controleren welke behandeltrajecten mogelijk nog afgehandeld moeten worden! 2013 Raam Medische Software B.V. 25

26 8 Gebruik van de koppeling tussen agenda en activiteitenlijst In paragraaf 4.3 is beschreven hoe u activiteiten kunt koppelen aan afspraaksoorten. Zodra u een afspraak van de betreffende afspraaksoort in de agenda plant, dan wordt de gekoppelde activiteit direct toegevoegd in het betreffende dossier. In paragraaf 4.3 is een voorbeeld weergegeven van de afspraaksoort Basis GGZ Zitting, met daaraan gekoppeld de activiteit Face-to-face behandeling. Stel dat Therapeut B een afspraak van deze soort in zijn agenda plant op 25 juli 2013: De gekoppelde activiteit zal vervolgens ook zichtbaar zijn in de activiteitenlijst van het behandeltraject dat op die datum actief is voor patiënt T. Patiënt: Opmerkingen: het tijdstip in de 2 e kolom geeft aan dat de activiteit aan de agenda gekoppeld is wijzigen van de zorgverlener op tabblad Activiteiten is niet mogelijk indien de activiteit aan de agenda gekoppeld is. Verplaats daarvoor de afspraak in de agenda Raam Medische Software B.V. 26

27 9 LVE Codeboek 2014 De registratie van het LVE Codeboek 2014 gebeurt op de manier die u al langer van RAAM kent. Het vertrouwde scherm is bereikbaar vanaf het zorgtraject (ofwel: de patiëntenkaart), met de menuoptie: Zorg LVE Codeboek. NB: de vastlegging van de DSM IV assen in het LVE Codeboek scherm vervalt in 2014 omdat in het prestatiescherm al een DSM IV diagnose wordt geregistreerd. Om registratie met terugwerkende kracht mogelijk te maken, blijven de velden op het scherm bestaan. Op het moment van schrijven is er nog onduidelijkheid over de rol van de ORS-metingen, deze velden zijn daarom gehandhaafd. Na de registratie vindt de aanlevering van gegevens aan de LVE plaats. De wijze waarop dit gebeurt zal volledig veranderen: de gegevens uit het LVE Codeboek zijn opgenomen in de gegevensaanlevering aan DIS. DIS zal de betreffende gegevens doorzenden aan de LVE. Samenvattend betekent dit: voor het LVE Codeboek 2013 verandert er nog niets! U heeft deze gegevens op de bekende manier geregistreerd, en ook het versturen van de gegevens in de eerste maanden van 2014 zal op exact dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande jaren voor het LVE Codeboek 2014 verandert er wel iets. De registratie vindt op de vertrouwde manier plaats. Het versturen van de gegevens zal echter onderdeel worden van de gegevensaanlevering aan DIS Raam Medische Software B.V. 27

28 10 Overzichten De menuoptie Overzichten DBC/BGGZ overzichten bevat een lijst met rapportages die van belang zijn voor DBC s of Basis GGZ behandeltrajecten. Elk overzicht betreft hooguit 1 van beide registratiemethodieken. De overzichten 31 tot en met 34 zijn van belang voor de Basis GGZ. Een toelichting op de overzichten 31 tot en met 34 wordt gegeven in de onderstaande tabel: Overzicht 31 Basis GGZ Onderhanden werk op peildatum 32 Basis GGZ Realisatie per opgegeven periode 33 Basis GGZ Activiteiten over periode 34 Basis GGZ Nog te declareren Toelichting Rapporteert de eindwaarde van alle Basis GGZ behandeltrajecten die op de peildatum actief zijn. Hierbij wordt de Prestatie na intake als uitgangspunt genomen, tenzij inmiddels de Prestatie geleverd is ingevuld. Dit overzicht rapporteert de eindwaarde van alle Basis GGZ behandeltrajecten die actief waren gedurende de aangegeven periode. Hierbij wordt de Prestatie geleverd als uitgangspunt genomen, indien deze niet is gevuld wordt teruggevallen op de Prestatie na intake Dit overzicht genereert een lijst van alle activiteiten over een aangegeven periode, inclusief de bijbehorende tijdsbesteding. Hieruit kan eenvoudig de tijdsbesteding per behandelcomponent worden afgeleid door te groeperen op het type van de activiteit. Dit overzicht biedt een lijst waaruit direct duidelijk wordt welke Basis GGZ behandeltrajecten nog gevalideerd en/of gedeclareerd dienen te worden 2013 Raam Medische Software B.V. 28

29 11 Declareren en gegevensaanlevering aan DIS RAAM zal voor de Basis GGZ ook de verplichte gegevensaanlevering aan DIS faciliteren, zoals dit al jarenlang voor DBC s het geval is. Op het moment van schrijven is de specificatie voor deze gegevensaanlevering in een conceptversie gepubliceerd. Uiteraard zal RAAM ook de declaraties voor de Basis GGZ zo spoedig mogelijk ondersteunen. Verwacht wordt dat elektronische declaraties voor de Basis GGZ medio 2014 beschikbaar zijn (zie het document met veelgestelde vragen van GGZ Nederland onder het hoofdstuk Meer informatie? ), tot dat moment kan sprake zijn van voorschotregelingen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw beroepsvereniging. 12 Meer informatie? Informatieve website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Basis GGZ (op moment van schrijven aangekondigd maar nog niet actief): Regeling NR/CU-537 Generalistische Basis GGZ van de NZa (beschrijving Minimale Dataset Basis GGZ, privacyverklaring): Veelgestelde vragen met betrekking tot Basis GGZ, door GGZ Nederland: Raam Medische Software B.V. 29

30 13 Revisie informatie Documentversie Beschrijving 0.1 Voor interne review 1.0 Initiële versie 1.1 Paragraaf Rechtenbeheer toegevoegd 14 Ondersteuning Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u kontakt opnemen met de RAAM helpdesk. Telefonisch: Maandag tot en met donderdag van 09:00u tot 20:00 en vrijdag van 09:00u tot 18:00u Met vriendelijke groet, RAAM Helpdesk 2013 Raam Medische Software B.V. 30

DBC overzicht 21 Realisatie per periode

DBC overzicht 21 Realisatie per periode DBC overzicht 21 Realisatie per periode Handleiding 2013 Raam Medische Software B.V. 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 DBC overzicht 21 genereren in RAAM... 4 2.1 Rechtenbeheer... 4 2.2 Periode instellen en

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Handleiding Jaarwerk

Handleiding Jaarwerk Handleiding Jaarwerk Wanneer te gebruiken? - Ná het afronden van de administratie (declaraties en boekhouding) 2010 - Ná het updaten naar versie 2.3.26.0 - Vóór het aanpassen van de tarieven 2011 en UZOVI

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

RAAM Handleiding. DigiTarPlus Tarieven doorvoeren

RAAM Handleiding. DigiTarPlus Tarieven doorvoeren RAAM Handleiding DigiTarPlus Tarieven doorvoeren Fysiotherapie/Ergotherapie/Logopedie/Oefentherapie WINBASE Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 RAAM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger)

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger) Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry (Minimale systeemeis: Evry versie 1.5.0.0 of hoger) 1 Introductie Vanuit Evry is het mogelijk om gegevens aan te leveren aan SVR. Op zijn beurt levert

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie

Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is geschikt voor registratie en declaratie in de basis GGZ. Anders dan in de eerstelijns GGZ tot 2014 is het uitgangspunt in de

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer

Handleiding Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikersbeheer Inhoud Gebruikersgroepen beheren... 3 Een gebruikersgroep toevoegen... 3 Een gebruikersgroep bewerken... 3 Een gebruikersgroep verwijderen... 3 Gebruikers beheren... 4 Een

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 18-11-2016 Table of Contents Forensische zorg... 3 Forensische zorg: algemene uitleg en inschakelen... 4 Tariefcomponenten en labels instellen...

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie

Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is geschikt voor registratie en declaratie in de specialistische GGZ. Administratief uitgangspunt voor een behandeling

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform Gebruikershandleiding Vrachtwagenplatform Automotive supportteam: 0800 22 55 229 (kies optie 1), of automotive@abz.nl Gebruikershandleiding vrachtwagenplatform, 6 november 2015 Pagina 1 van 11 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3 (Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker Versie 0.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1) Inloggen... 4 2) Jaaroverzicht... 5 3) Verlof bekijken... 8 4) Verlof aanvragen... 10 5) Buitengewoon

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN Censys BV Eindhoven Inhoudsopgave Inleiding... 3 Karakter van een noteerrit... 4 Basis reizigers... 5 Soorten noteerritten... 6 Type noteerrit... 6 Standaard

Nadere informatie