ARIS proceshandboek. Salarisverwerking. Versie: 3. Datum: Pagina: 1 van 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARIS proceshandboek. Salarisverwerking. Versie: 3. Datum: 15-10-2013. Pagina: 1 van 45"

Transcriptie

1 ARIS proceshandboek Salarisverwerking Versie: 3 Status: Productie Datum: Pagina: 1 van 45

2 Salarisverwerking Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Beoordelen procesaanpassing beheren looncomponenten AC Accorderen aangepast handboek AC Beoordelen verwerken procesaudit AC Verwerken procesaudit 2011 en AC In beheer nemen van Handboek Concern Control Vaststelling van Handboek Concern Control Vaststelling naleving intern stappenplan IAC Commentaar van controllers verwerkt PSA Oplevering door proceseigenaar Jan Moorman en proces tkn naar Yvon de Vries Jan Moorman (Hoofd PSA) Stella Tjon (IAC) Jan Moorman (Hoofd PSA), Stella Tjon (IAC) Chris Schut Arne Brentjes Andrea Demmendaal Eric van Heusden, Jeffrey Smits, Jacko Hoek Jan Moorman Proces akkoord; Handboek aangepast Aangepast handboek geaccordeerd Beoordelen ter accordering Beoordelen ter accordering Ondertekening voor het in beheer nemen van Handboek Ondertekening voor vaststelling van Handboek Handboek geschikt voor vaststelling door Concern Controller Aangepast concept Handboek Oplevering van concept Handboek Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Salarisverwerking Main group\algemeen\processen\ondersteunende processen\personeel management\salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 2 van 45

3 Salarisverwerking Inhoudsopgave 1. PROCES: SALARISVERWERKING PROCESKETEN: SALARISVERWERKING PROCES: BEHEREN LOONCOMPONENTEN PROCESKETEN: BEHEREN LOONCOMPONENTEN PROCES: INVOEREN SALARISMUTATIES PROCESKETEN: INVOEREN SALARISMUTATIES PROCES: BETALEN VAN VOORSCHOTTEN PROCESKETEN: BETALEN VAN VOORSCHOTTEN PROCES: BETALEN SALARISSEN PROCESKETEN: BETALEN SALARISSEN PROCES: AFDRAGEN PREMIE EN LOONHEFFING PROCESKETEN: AFDRAGEN PREMIE EN LOONHEFFING PROCES: JOURNALISEREN SALARISVERWERKING PROCESKETEN: JOURNALISEREN SALARISVERWERKING PROCES: DOEN VAN AANGIFTE IB PROCESKETEN: DOEN VAN AANGIFTE IB PROCES: OPLEGGEN LOONBESLAG PROCESKETEN: OPLEGGEN LOONBESLAG PROCES: VORDERING EN VERREKENING PERSONEEL PROCESKETEN: VORDERING EN VERREKENING PERSONEEL PROCES: TOEPASSEN 30% REGELING PROCESKETEN: TOEPASSEN 30% REGELING PROCES: UITNODIGINGEN VAN BUITENLANDSE ORGANISATIES PROCESKETEN: UITNODIGINGEN VAN BUITENLANDSE ORGANISATIES PROCES: DEELNEMEN IP AANVULLINGSPLAN PROCESKETEN: DEELNEMEN IP AANVULLINGSPLAN PROCES: DEELNEMEN PARTNER PLUS PENSIOEN PROCESKETEN: DEELNEMEN PARTNER PLUS PENSIOEN Datum opgeslagen: Pagina 3 van 45

4 Salarisverwerking 1. Proces: Salarisverwerking Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Triggers Afbakening Prestatie-maatstaf adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Personeelsmanagement FdR Personeelsmanagement Het doel van dit proces is het verwerken van de salarissen van (tijdelijke) werknemers van de UvA. Het proces dat hier beschreven wordt is klantspecifiek voor NGA NorthgateArinso (hierna: NGA). De salarisverwerking kent vaste afsluitdata en betaalmomenten, die van tevoren bekend zijn. Fiscale wetgeving, regels uit de CAO. De medewerker PSA voert een aantal processen uit volgens een vaste planning, bijvoorbeeld: Maandafsluiting salarisbetaling, Maandelijkse afdrachten en Journalisering. Bij enkele processen ligt het initiatief bij de werknemer, bijvoorbeeld: de 30%- regeling en de aanvullende pensioenverzekeringen. Alle voorliggende sub-processen die effect hebben op het salaris, worden bij de invoer in SAP-HR gecontroleerd door een tweede medewerker volgens het 4-ogen principe. Vaste tijdstippen in de maand of per jaar en aanvragen van werknemers. Administratief Centrum - medewerker PSA. Dec 17, :36:30 AM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 4 van 45

5 Salarisverwerking 1.1 Procesketen: Salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 5 van 45

6 Beheren looncomponenten 2. Proces: Beheren looncomponenten Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Salarisverwerking Het doel van dit proces is het aanmaken van een nieuwe looncomponent als gevolg van wijzigingen in sociale, fiscale regelgeving, de CAO en /of UvAspecifieke regelingen, om te komen tot een correcte salarisbetaling en verwerking in SAP-FI/CO. N.B. Het hier beschreven proces geldt klantspecifieke verzoeken aan NGA NorthgateArinso voor de UvA. Het merendeel van de verzoeken van nieuwe looncomponenten loopt via het UvIPA-verband. Jaarlijks ingaande 1 januari en tussendoor bij wijzigingen Fiscale en sociale regelgeving en CAO artikelen met gevolgen voor het salaris Administratief Centrum De medewerker Salarisadministratie van PSA zorgt voor: * het voordragen van het aanmaken van een nieuwe looncomponent * het verzoek aan NGA om een nieuwe looncomponent te maken * het testen en goedkeuren van de nieuwe looncomponent. De medewerker Verslaggeving is verantwoordelijk voor de boeking op grootboekrekeningen en ziet toe op de juiste mapping van de looncomponent. Functioneel Beheer zorgt voor: * het beoordelen of een looncomponent functioneel mogelijk is * het controleren en zo nodig laten corrigeren van het aanmaken van de nieuwe looncomponent * het aanleggen of wijzigen van looncomponenten in SAP BW ten behoeve van UvAdata. Informatiseringscentrum Applicatiebeheer zorgt voor: * het op verzoek van de Salarisadministratie (via Functioneel Beheer) aanmaken van de nieuwe looncomponent; * het in de test-omgeving plaatsen van de nieuwe looncomponent * het overhevelen van de nieuwe looncomponent naar de productie-omgeving. Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model NGA zorgt voor: * het in de test-omgeving plaatsen van de looncomponent; * het koppelen van de looncomponent aan de looncomponent die Applicatiebeheer in de testomgeving heeft neergezet. Wijzigingen in sociale en fiscale regelgeving of de CAO met consequenties voor het salaris. Veranderingen in UvA informatiebehoefte, financiele rapportages of interne kostenverdeling zijn aanleiding voor veranderingen in de mapping van looncomponenten. Van het signaleren van de noodzaak tot het aanmaken van een nieuwe looncomponent tot en met beoordelen en vrijgeven van de nieuwe looncomponent in UvAdata. Jul 4, :50:45 AM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 6 van 45

7 Beheren looncomponenten 2.1 Procesketen: Beheren looncomponenten Datum opgeslagen: Pagina 7 van 45

8 Beheren looncomponenten Korte uitleg per processtap van proces: Beheren looncomponenten Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Beoordelen belang voor financiële retourinformatie De medewerker Verslaggeving beoordeelt of de registratie van kosten op de looncomponent van belang zijn voor de UvA informatiebehoefte en geeft de mapping door voor doorbelasting op een grootboekrekening. Aanpassingen in de sociale en fiscale regelgeving of de CAO met salarisconsequenties leiden tot wijzigingen in het samenstel van looncomponenten. Dit soort aanpassingen worden gesignaleerd door het hoofd of een medewerker van PSA. Daarnaast kunnen veranderingen in UvA informatiebehoefte, financiele rapportages of interne kostenverdeling aanleiding zijn voor de aanmaak van een nieuwe looncomponent of van wijziging van de mapping van een bestaande looncomponent. Deze wijzigingen worden gesignaleerd in de financiële keten en kanaliseren via Verslaggeving. 2 Aanvragen looncomponent bij NGA Na afstemming met Verslaggeving vraagt het Hoofd PSA de Salarisadministratie om een nieuwe looncomponent aan te vragen bij NGA of de mapping ten behoeve van de interne kostenverdeling aan te passen. Voor de aanmaak van een nieuwe looncomponent vult PSA een formulier van NGA in en verzendt dit per aan NGA. 3 Uitbrengen offerte looncomponent Nadat NGA contact heeft gehad met de coördinator bij UvIPA met de vraag of de gevraagde looncomponent via UvIPA moet lopen of niet krijgt het Hoofd PSA bericht van NGA. Er zijn 3 mogelijkheden: 1) het invoeren van de looncomponent loopt via UvIPA; 2) NGA wil de looncomponent niet aanmaken; 3) NGA wil de looncomponent wel aanmaken en verstrekt daarvoor een offerte. 4 Accorderen offerte NGA Hoofd PSA beoordeelt en accordeert de offerte van NGA bij UvA specifieke looncomponenten. Bij wijzigingen in looncomponenten via UvIPA accordeert de voorzitter van ht UvIPA-overleg de offerte. 5 Aanvragen looncomponent bij Functioneel Beheer 6 Aanmaken looncomponent in testomgeving 7 Beoordelen aanvraag looncomponent Een medewerker Salarisadministratie van PSA stuurt per een verzoek om een nieuwe looncomponent te maken aan Functioneel Beheer, met daarbij het looncomponentnummer en een omschrijving waar de looncomponent aan moet voldoen, bijvoorbeeld meetellen voor de pensioenpremie. NGA maakt de looncomponent aan in de testomgeving. NGA meldt aan de Salarisadministratie van PSA dat de looncomponent is aangemaakt en in de testomgeving is geplaatst en is gekoppeld aan de looncomponent die Applicatiebeheer daar heeft gezet. Functioneel Beheer beoordeelt of de looncomponent functioneel kan en kijkt of alle benodigde informatie voor het Informatieseringscentrum (IC) is opgenomen. Functioneel Beheer stuurt de door naar Applicatiebeheer van het IC. 8 Aanmaken looncomponent Applicatiebeheer van het IC legt in SAP-HR/Werkgeversveld de nieuwe looncomponent aan en beantwoordt de van Functioneel Beheer. 9 Controleren nieuwe looncomponent Functioneel Beheer controleert de nieuwe looncomponent voor die beschikbaar komt in de testomgeving. 10 Kenbaar maken nieuwe looncomponent Als de nieuwe looncomponent is goedgekeurd stelt Functioneel Beheer de Salarisadministratie van PSA per op de hoogte van het aanmaken van de nieuwe looncomponent in de testomgeving. 11 Verzoeken fouten te corrigeren Als bij de controle door Functioneel Beheer fouten worden aangetroffen in de nieuw aangemaakte looncomponent, dan wordt door Functioneel Beheer een naar Applicatiebeheer van het IC gestuurd met het verzoek deze te corrigeren. Als bij de controle door de Salarisadministratie van PSA fouten worden aangetroffen in de nieuw aangemaakte looncomponent, dan stuurt FB de van de Salarisadministratie van PSA door aan Applicatiebeheer van het IC met het verzoek te corrigeren. 12 Corrigeren van de looncomponent Applicatiebeheer van het IC corrigeert de looncomponent en plaatst de gecorrigeerde looncomponent weer in de testomgeving. Functioneel Beheer wordt per op de hoogte gesteld van de gecorrigeerde looncomponent in de testomgeving. Functioneel Beheer stuurt de door aan de Salarisadministratie van PSA. 13 Testen nieuwe looncomponent Een medewerker Salarisadministratie van PSA controleert de nieuwe looncomponent op juistheid, volledigheid en samenhang, door het uitvoeren van berekeningen met de nieuwe looncomponent. Een onjuiste mapping van een nieuwe looncomponent wordt gesignaleerd door onjuiste uitkomsten in de salarisverwerking en het bruto-netto traject. 14 Afkeuren nieuwe looncomponent Als de medewerker Salarisadministratie van PSA of het Hoofd PSA fouten in de nieuwe looncomponent aantreft, dan wordt de nieuwe looncomponent afgekeurd en wordt dit met de reden van afkeuring per doorgegeven aan Functioneel Beheer. 15 Vrijgeven voor productie Als de nieuwe looncomponent is getest en goedgekeurd, geeft de medewerker Salarisadministratie van PSA deze vrij voor opname in de productieomgeving. Hiertoe stuurt de medewerker Salarisadministratie van PSA een naar Functioneel Beheer en Applicatiebeheer van het IC. Dat gebeurt meestal door een medewerker Salarisadministratie PSA met in de c.c. het Hoofd PSA. Het komt ook voor dat het Hoofd PSA de verzendt met in de c.c. Salarisadministratie PSA. 16 Toetsen verwerking nieuwe looncomponent of aangepaste mapping 17 Beoordelen opname in SAP BW voor UvAdata De medewerker Verslaggeving stelt vast dat de nieuwe looncomponent of de wijziging in de mapping resulteert in een doorbelasting of reservering op de gewenste grootboekrekening. Als de nieuwe looncomponent is vrijgegeven, ontvangt de medewerker Functioneel Beheer een van PSA met de omschrijving van de looncomponent en het Z* nummer voor de Datum opgeslagen: Pagina 8 van 45

9 Beheren looncomponenten 18 In productie nemen nieuwe looncomponent 19 Opnemen in structuur voor UvAdata doorboeking. De medewerker Functioneel Beheer beoordeelt aan de hand van het Z* nummer of de nieuwe looncomponent wordt gebruikt voor doorboeking naar FA (bijvoorbeeld Z 100 t/m 400 en Z 901). In dat geval moet de nieuwe looncomponent in UvAdata worden opgenomen. Applicatiebeheer van het IC neemt de nieuwe looncomponent in productie. De medewerker Functioneel Beheer of de medewerker Aplicatiebeheer voert de nieuwe looncomponent op in SAP BW en hangt deze op in de looncomponenten hierarchie voor UvAdata, zodat maandelijks de juiste data worden ingelezen in UvAdata. 20 Navragen opname in SAP BW Als opname van de looncomponent in SAP BW niet duidelijk is of vragen oproept, dan vraagt 21 Beoordelen opname looncomponent tbv UvAdata 22 Melden opname looncomponent voor UvAdata de medewerker Functioneel Beheer aan Financiën & Control hierover uitsluitsel te geven. Financiën & Control beoordeelt de aard van de nieuwe looncomponent en beslist over de opname in de looncomponenten hierarchie van UvAdata en stuurt een naar Functioneel Beheer met een specificatie waar de nieuwe looncomponent in UvAdata moet worden opgenomen. De medewerker Functioneel Beheer informeert Financiën & Control (Functioneel Architect UvAdata) per over opname van een nieuwe looncomponent in de structuur voor UvAdata. Datum opgeslagen: Pagina 9 van 45

10 Invoeren salarismutaties 3. Proces: Invoeren salarismutaties Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Salarisverwerking Het verwerken van mutaties in SAP-HR met salarisconsequenties op de juiste looncomponenten. De gegevens worden per individuele medewerker geregistreerd en doorgegeven aan de salarisverwerker NGA ten behoeve van de maandelijkse salarisbetaling. De salarisverwerking kent vast afsluitdata en betaalmomenten, die van tevoren bekend zijn. Artikelen in de CAO met gevolgen voor het salaris, Belastingwetten, Sociale weten regelgeving, ABP-wet enz. De medewerker PSA zorgt voor: * het registreren van de personele en salarisgegevens in SAP-HR; * het controleren van de invoer in SAP-HR (4-ogen principe). De gegevens uit SAP-HR worden geautomatiseerd verwerkt in het salarissysteem. Vaste tijdstippen in de maand of aanvragen van UvA-medewerkers. Van het ontvangen tot en met het verwerken van de wijzigingen in de personele en salarisgegevens in SAP-HR. May 28, :09:04 AM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 10 van 45

11 Invoeren salarismutaties 3.1 Procesketen: Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 11 van 45

12 Invoeren salarismutaties Korte uitleg per processtap van proces: Invoeren salarismutaties Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Verwerken salarismutaties De gegevens uit SAP-HR worden geautomatiseerd verwerkt in het salarissysteem van NGA. Datum opgeslagen: Pagina 12 van 45

13 Betalen van voorschotten 4. Proces: Betalen van voorschotten Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Kasbeheer met samenhang Salarisverwerking Het doel van dit proces is het betalen van voorschotten aan werknemers van de UvA. De volgende voorschotten zijn mogelijk: * Voorschot op de vakantie-uitkering Een voorschot op de vakantie-uitkering kan slechts eenmaal verstrekt (alléén de opgebouwde reservering) worden op schriftelijk verzoek van betrokkene; hier is geen autorisatie van een leidinggevende of mandaathouder voor nodig. Voorschotten op vakantie-uitkeringen zijn bruto voorschotten. Verrekening van vakantievoorschot vindt plaats in mei. * Voorschot op het salaris Een voorschot op het salaris is in principe alleen toegestaan indien een aanstelling niet op tijd ingevoerd kan worden in SAP HR en de reguliere salarisbetaling niet gehaald wordt. De Salarisadministratie beoordeelt de noodzaak en verstrekt indien nodig een voorschot. De hoogte van het voorschot ligt altijd iets onder het te verwachten netto salaris. Salarisvoorschotten zijn netto voorschotten. Het verstrekken van voorschotten op andere gronden dan hierboven genoemd wordt sterk ontmoedigd. Indien men hier toch toe besluit kan dat alleen met toestemming van de mandaathouder. Bij het verzoek tot het voorschot worden de nadere afspraken gemeld * Voorschotten in schrijnende gevallen Eenmalige salarisvoorschotten worden in één of twee maanden verrekend. Indien aan een werknemer een groot bedrag is voorgeschoten c.q. geleend dat in meer dan twee maanden wordt verrekend, spreekt men van een personeelslening Voorbeelden van triggers: -Als het om een voorschot op een vakantie-uitkering gaat is het schriftelijk verzoek van betrokkene de trigger. -Als het om een salarisvoorschot gaat in geval van te late aanmelding voor de salarisbetaling is de trigger het aanstellingsformulier en de tijdigheidscontrole hierop van de SA. -Als het om een salarisvoorschot in schrijnende gevallen gaat is de trigger een goedgekeurd verzoek via de mandaathouder. Voorschotten worden door het systeem automatisch verrekend bij de eerstvolgende salarisbetaling of als hiervan afgeweken wordt conform afspraak. Een voorschot vakantie-uitkering wordt verrekend met de uitbetaling van de vakantie-uitkering in mei. Bij voorschotten die via de Financiële Administratie uitbetaald zijn, let FA er op dat verrekening plaats vindt met het salaris. Input Directeur Personeel & Organisatie Een medewerker PSA zorgt voor: * het verwerken van de voorschotten in SAP HR; * het zorgen voor een correcte bruto-netto uitbetaling en inhouding van het voorschot; * het beoordelen van de noodzaak van een voorschot bij te late invoer in het salarissysteem. * het controleren van ingevoerde mutaties volgens het 4-ogen-principe. De P&O-adviseur beoordeelt de noodzaak van een voorschot bij schrijnende gevallen. Voorschot vakantiegeld rechtstreeks via bij PSA. Voorschotten bij bijzondere omstandigheden beoordeeld door P&O en ingediend bij PSA, bij voorkeur via Eventueel voorschot op de eerste salarisbetaling. Van het beoordelen van het al dan niet verstrekken van een voorschot tot en met het invoeren van de voorschotten in SAP-HR. Jan 7, :40:32 PM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 13 van 45

14 Betalen van voorschotten 4.1 Procesketen: Betalen van voorschotten Datum opgeslagen: Pagina 14 van 45

15 Betalen van voorschotten Korte uitleg per processtap van proces: Betalen van voorschotten Processtappen / objecten 1 Beoordelen voorschot verstrekking 2 Melden reden afkeuring voorschot 3 Doorsturen verzoek om voorschot 4 Invoeren voorschot als looncomponent Beschrijving / doel In geval van een zogenaamde schrijnende situatie beoordeelt P&O of het verzoek om een voorschot gerechtvaardigd is. Als de P&O-Adviseur van mening is dat er in de gegeven omstandigheden geen voorschot verleend dient te worden, dan wijst hij het verzoek af met opgaaf van de reden. Nieuwe aanleverwijze: P&O stuurt een naar met daarin de voorschotgegevens en eventueel afwijkende afspraken. P.S. Liever niet meer via oude aanleverwijze: P&O vult het mutatieformulier in met de voorschotgegevens. Na ondertekening door P&O wordt het formulier ter verwerking naar de PSA verzonden. Bij afwijkingen ondertekent de mandaathouder en is er een begeleidende brief met afspraken. PSA controleert het verzoek en kijkt of er geen rare bedragen zijn. Het voorschot wordt geregistreerd in SAP-HR en aan de medewerker uitbetaald bij het volgende betaalmoment. Bij spoed: het voorschot wordt via de financiële administratie uitbetaald in plaats van via de salarisadministratie. De financiële administratie let er op dat na de salarisbetaling het voorschot verrekend is. Datum opgeslagen: Pagina 15 van 45

16 Betalen salarissen 5. Proces: Betalen salarissen Bovenliggende modellen Salarisverwerking Doel Het verzorgen van de reguliere maandelijkse salarisbetaling aan alle werknemers na controle en verwerking van de betaalbestanden van Northgate Arinso. Termijn van afhandeling Maandelijks Beleid - Verantwoordelijkheden Administratief Centrum De medewerker Salarisadministratie van PSA zorgt voor: * het invoeren van salarismutaties; * het controleren van de aansluiting tussen SAP-HR en NGA; * doorsturen van het NGA betaalbestand met Clieopbestand naar Cashmanagment. Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model De medewerker cashmanagement zorgt voor: * het inlezen van het Clieopbestand in het banksysteem van de Deutsche Bank en het verlenen van de opdracht tot betaling van de salarissen; * de vergelijking van het totaalbedrag van de salarisbetaling met de liquiditeitsprognose; * de maandafsluiting Van de verwerking van ingevoerde salarismutaties bij NGA tot en met het controleren van het uitvoeren van de betaalrun. May 14, :39:48 PM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 16 van 45

17 Betalen salarissen 5.1 Procesketen: Betalen salarissen Datum opgeslagen: Pagina 17 van 45

18 Betalen salarissen Korte uitleg per processtap van proces: Betalen salarissen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Testen op testpopulatie De salarismutaties van de UvA worden aangeleverd met I-docs en worden near realtime met 15 minuten vertraging in batches door NGA verwerkt. Direct na de maandafsluiting voert NGA een regressietest uit op een gedeelte van de populatie. 2 Testen in productie Na een succesvolle regressietest wordt de salarisverwerking voor die maand getest in de productieomgeving. De resultaten gaan naar de medewerker Salarisadministratie van PSA voor een vergelijking met de inhoud van SAP-HR. 3 Uitvoeren aansluitings- controle De medewerker Salarisadministratie van PSA voert de aansluitingscontrole uit aan de hand van de gegevens in het nettoloonbestand uit SAP-looncomponenten Reporter en de NGA aansluitingsdocumenten. 4 Draaien definitieve salaris-run Na aansluiting met de gegevens in SAP-HR draait NGA de definitieve salarisrun en verstrekt de volgende output: * Clieopbestand, betalingsopdrachtbrief en begeleidelijst voor de Salarisadministratie van PSA. 5 Documenten aansluiten met betalingsopdrachtbrief De medewerker Salarisadministratie van de PSA heeft de aansluiting gecontroleerd en geeft fiat voor betaling aan Cash-management. 6 Verlenen opdracht tot betaling van salarissen De medewerker Cashmanagement ontvangt het Clieopbestand en de betalingsopdrachtbrief van de medewerker Salarisadministratie en leest het Clieopbestand in het banksysteem van de Deutsche Bank in. De betalingsopdrachtbrief en het ingelezen Clieopbestand worden met elkaar vergeleken op aantal posten en op totaalbedrag en het ingelezen Clieopbestand wordt, volgens het 4-ogen principe, door Cash-management geaccordeerd en verzonden naar de Deutsche Bank. 7 Verwerken salarisbetaling UvA De huisbankier de Deutsche Bank verzorgt de salarisbetaling en levert retourgegevens van de betaalrun. De salarisbetaling vindt plaats rond de 24e van de maand. 8 Controleren verwerken salarisbetaling UvA Bij elke uitbetaling wordt een salarisspecificatie verstrekt: Op het Serviceplein onder het trefwoord salaris staat een overzicht van de wijzigingen in de loonheffing en overige maatregelen per 1 januari Voor meer informatie zie: De medewerker Cashmanagement controleert het uitvoeren van de betaalrun. Datum opgeslagen: Pagina 18 van 45

19 Afdragen premie en loonheffing 6. Proces: Afdragen premie en loonheffing Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Salarisverwerking Het doel van dit proces is het correct en tijdig afdragen van premies aan de Belastingdienst, het ABP, Loyalis en anderen. De afdrachten worden maandelijks aangemaakt en betaald. Fiscale wetgeving, Pensioenreglement en afspraken met Loyalis De medewerker PSA zorgt voor: * het controleren van de loonaangifte; * het opdragen van NGA om de loonaangifte naar de Belastingdienst te sturen; * het voorbereiden van de betaalopdrachten. Het Hoofd PSA zorgt voor: * het ondertekenen van de betaalopdrachten. NGA stuurt een aan PSA dat de loonaangifte klaarstaat. Van het draaien van een rapportage uit SAP van NGA voor de controle op de loonaangifte tot en met overhandigen van de betaalopdrachten aan de medewerker Crediteurenadministratie. Dec 12, :59:28 AM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 19 van 45

20 Afdragen premie en loonheffing 6.1 Procesketen: Afdragen premie en loonheffing Datum opgeslagen: Pagina 20 van 45

21 Afdragen premie en loonheffing Korte uitleg per processtap van proces: Afdragen premie en loonheffing Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Uitdraaien rapportage uit SAP van NGA NGA stuurt een naar PSA dat de loonaangifte klaar staat. Een medewerker PSA draait daarop een rapportage uit SAP van NGA. 2 Verzamelen gegevens De medewerker PSA verzamelt de gegevens die vermeld staan in de rapportage voor de controle van de loonaangifte. 3 Controleren gegevens met loonaangifte De medewerker PSA gaat naar een webpagina van NGA, die voor de UvA bestemd is en waar NGA de loonaangifte van de UvA heeft klaargezet. De medewerker PSA sluit de gegevens uit de rapportage aan op de gegevens op de loonaangifte. 4 Accorderen loonaangifte Als alle gegevens met elkaar overeenkomen geeft de medewerker PSA elektronisch akkoord aan NGA om de loonaangifte naar de Belastingdienst te sturen. 5 Archiveren loonaangifte Na het akkoord van PSA komt de loonaangifte automatisch in het archief van NGA. De UvA kan dit archief inzien via de webpagina van NGA, die voor de UvA bestemd is. 6 Maken betaalopdrachten De papieren betaaldopdrachten worden voorbereid en ter tekening aangeboden aan het Hoofd PSA. Soorten betaalopdrachten: * ABP * Belastingdienst * Loyalis * Wik (Willen is Kunnen) * SVGA Voor het aanmaken van betaalopdrachten wordt gebruik gemaakt van standaard sjablonen in Word. 7 Ondertekenen betaalopdrachten Als eindverantwoordelijke is het Hoofd PSA de eerst aangewezen medewerker om de betaalopdrachten te ondertekenen. Bij afwezigheid van het Hoofd PSA ondertekenen tenminste twee medewerkers van de salarisadministratie de betaalopdracht. In noodgevallen kan de Directeur AC gevraagd worden om de betaalopdrachten te ondertekenen. Het Hoofd PSA controleert de paraaf van de medewerker PSA, die de betaalopdracht heeft gemaakt en sluit het bedrag op de betaalopdracht aan op de loonstaat erachter. 8 Archiveren betaalopdrachten De medewerker PSA archiveert de betaalopdrachten met specificatie in een ordner. 9 Overhandigen betaaloprachten Medewerker PSA brengt de betaalopdrachten naar de medewerker crediteurenadministratie. Datum opgeslagen: Pagina 21 van 45

22 Journaliseren salarisverwerking 7. Proces: Journaliseren salarisverwerking Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Creditcards met samenhang Grootboekadministratie met samenhang Instroom personeel met samenhang Salarisverwerking Tijdverantwoording met samenhang Uitstroom personeel met samenhang Verlof met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Het doel van dit proces is het correct en tijdig journaliseren van retourgegevens salarisbetaling in SAP FI/CO. Journaliseren vindt uiterlijk op de laatste dag van iedere maand plaats en duurt ongeveer een halve dag. Fiscale en sociale wetten De medewerker PSA zorgt voor correct en tijdig journaliseren van retourgegevens salarisbetaling in SAP FI/CO. Ontvangst van retourgegevens salarisverwerking Van het ontvangen van de retourgegevens salarisbetaling tot en met het boeken van de salarissen en het informeren van de controllers. Dec 12, :53:28 AM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 22 van 45

23 Journaliseren salarisverwerking 7.1 Procesketen: Journaliseren salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 23 van 45

24 Journaliseren salarisverwerking Korte uitleg per processtap van proces: Journaliseren salarisverwerking Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Inlezen retourgegevens Als de retourgegevens van NGA zijn binnengekomen worden de bestanden T558D en T558B in twee tabellen ingelezen in SAP. 2 Draaien afreken programma Bij het draaien van het afrekenprogramma krijgt ieder individueel personeelslid zijn eigen looncomponenten toebedeeld met de daarbij behorende bedragen. 3 Aanmaken boekingsdocument Bij het aanmaken van het boekingsdocument worden de gegevens uit de afrekening gereed gemaakt voor de boeking in de vorm van een individuele kosten en baten balans, met een individueel saldo op nul. 4 Controleren boekings document Een medewerker Salarisadministratie van PSA controleert het bestand dat klaar staat voor boeking en sluit de totaalsaldi aan met de informatie uit rapportages uit het SAP-systeem van NGA. 5 Vrijgeven voor boeking De medewerker PSA geeft het boekingsdocument vrij voor boeking. Dit is een formele tussenstap die als gevolg van de inrichting van het systeem noodzakelijkerwijs gezet moet worden. 6 Boeken document De medewerker PSA verwerkt het boekingsdocument in SAP FI/CO. 7 Informeren controllers De medewerker PSA brengt controllers en andere financiële medewerkers per op de hoogte, dat de salarissen zijn verwerkt en geboekt. De medewerker PSA meldt het als er eventueel afwijkingen zijn en dat deze de volgende keer zullen worden gecorrigeerd. Datum opgeslagen: Pagina 24 van 45

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 01-02-2012 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Service Level Agreement (S.L.A.)

Service Level Agreement (S.L.A.) Service Level Agreement (S.L.A.) Behorende bij de dienstverleningovereenkomst tussen.. (naam opdrachtgever) T.a.v..... (contactpersoon opdrachtgever).. (adres opdrachtgever).. (postcode + woonplaats opdrachtgever)

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie

ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie 1 Voorwoord Voor u ligt de Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2014 2020 (HPA) voor het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29051 18 oktober 2013 Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II Onderstaande criteria zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave juli 2015 Versie 1.2 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Debrutering productloon vervalt... 13 2. Maximum pensioengevend loon 100.000... 13 3. Premie(plicht)

Nadere informatie

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Schuldregeling TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Aflossingscapaciteit:

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper HR2day Control Framework

Whitepaper HR2day Control Framework Whitepaper HR2day Framework Deze Whitepaper is vooral bedoeld voor klanten en gebruikers van HR2day. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven: Wat zijn de doelstelling van het Framework?

Nadere informatie

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) NVVB Inhoudsopgave 1 Procesmodel Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)... 5 1.1... 5 2 Processchema's... 7 2.1 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen INLEIDING p. 1 Inleiding 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen Hoofdstuk 1. Planning & control cyclus

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl 6140D-14-06 Art. 1 Leeswijzer In deze productvoorwaarden staan de belangrijkste

Nadere informatie