ARIS proceshandboek. Salarisverwerking. Versie: 3. Datum: Pagina: 1 van 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARIS proceshandboek. Salarisverwerking. Versie: 3. Datum: 15-10-2013. Pagina: 1 van 45"

Transcriptie

1 ARIS proceshandboek Salarisverwerking Versie: 3 Status: Productie Datum: Pagina: 1 van 45

2 Salarisverwerking Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Beoordelen procesaanpassing beheren looncomponenten AC Accorderen aangepast handboek AC Beoordelen verwerken procesaudit AC Verwerken procesaudit 2011 en AC In beheer nemen van Handboek Concern Control Vaststelling van Handboek Concern Control Vaststelling naleving intern stappenplan IAC Commentaar van controllers verwerkt PSA Oplevering door proceseigenaar Jan Moorman en proces tkn naar Yvon de Vries Jan Moorman (Hoofd PSA) Stella Tjon (IAC) Jan Moorman (Hoofd PSA), Stella Tjon (IAC) Chris Schut Arne Brentjes Andrea Demmendaal Eric van Heusden, Jeffrey Smits, Jacko Hoek Jan Moorman Proces akkoord; Handboek aangepast Aangepast handboek geaccordeerd Beoordelen ter accordering Beoordelen ter accordering Ondertekening voor het in beheer nemen van Handboek Ondertekening voor vaststelling van Handboek Handboek geschikt voor vaststelling door Concern Controller Aangepast concept Handboek Oplevering van concept Handboek Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Salarisverwerking Main group\algemeen\processen\ondersteunende processen\personeel management\salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 2 van 45

3 Salarisverwerking Inhoudsopgave 1. PROCES: SALARISVERWERKING PROCESKETEN: SALARISVERWERKING PROCES: BEHEREN LOONCOMPONENTEN PROCESKETEN: BEHEREN LOONCOMPONENTEN PROCES: INVOEREN SALARISMUTATIES PROCESKETEN: INVOEREN SALARISMUTATIES PROCES: BETALEN VAN VOORSCHOTTEN PROCESKETEN: BETALEN VAN VOORSCHOTTEN PROCES: BETALEN SALARISSEN PROCESKETEN: BETALEN SALARISSEN PROCES: AFDRAGEN PREMIE EN LOONHEFFING PROCESKETEN: AFDRAGEN PREMIE EN LOONHEFFING PROCES: JOURNALISEREN SALARISVERWERKING PROCESKETEN: JOURNALISEREN SALARISVERWERKING PROCES: DOEN VAN AANGIFTE IB PROCESKETEN: DOEN VAN AANGIFTE IB PROCES: OPLEGGEN LOONBESLAG PROCESKETEN: OPLEGGEN LOONBESLAG PROCES: VORDERING EN VERREKENING PERSONEEL PROCESKETEN: VORDERING EN VERREKENING PERSONEEL PROCES: TOEPASSEN 30% REGELING PROCESKETEN: TOEPASSEN 30% REGELING PROCES: UITNODIGINGEN VAN BUITENLANDSE ORGANISATIES PROCESKETEN: UITNODIGINGEN VAN BUITENLANDSE ORGANISATIES PROCES: DEELNEMEN IP AANVULLINGSPLAN PROCESKETEN: DEELNEMEN IP AANVULLINGSPLAN PROCES: DEELNEMEN PARTNER PLUS PENSIOEN PROCESKETEN: DEELNEMEN PARTNER PLUS PENSIOEN Datum opgeslagen: Pagina 3 van 45

4 Salarisverwerking 1. Proces: Salarisverwerking Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Triggers Afbakening Prestatie-maatstaf adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Personeelsmanagement FdR Personeelsmanagement Het doel van dit proces is het verwerken van de salarissen van (tijdelijke) werknemers van de UvA. Het proces dat hier beschreven wordt is klantspecifiek voor NGA NorthgateArinso (hierna: NGA). De salarisverwerking kent vaste afsluitdata en betaalmomenten, die van tevoren bekend zijn. Fiscale wetgeving, regels uit de CAO. De medewerker PSA voert een aantal processen uit volgens een vaste planning, bijvoorbeeld: Maandafsluiting salarisbetaling, Maandelijkse afdrachten en Journalisering. Bij enkele processen ligt het initiatief bij de werknemer, bijvoorbeeld: de 30%- regeling en de aanvullende pensioenverzekeringen. Alle voorliggende sub-processen die effect hebben op het salaris, worden bij de invoer in SAP-HR gecontroleerd door een tweede medewerker volgens het 4-ogen principe. Vaste tijdstippen in de maand of per jaar en aanvragen van werknemers. Administratief Centrum - medewerker PSA. Dec 17, :36:30 AM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 4 van 45

5 Salarisverwerking 1.1 Procesketen: Salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 5 van 45

6 Beheren looncomponenten 2. Proces: Beheren looncomponenten Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Salarisverwerking Het doel van dit proces is het aanmaken van een nieuwe looncomponent als gevolg van wijzigingen in sociale, fiscale regelgeving, de CAO en /of UvAspecifieke regelingen, om te komen tot een correcte salarisbetaling en verwerking in SAP-FI/CO. N.B. Het hier beschreven proces geldt klantspecifieke verzoeken aan NGA NorthgateArinso voor de UvA. Het merendeel van de verzoeken van nieuwe looncomponenten loopt via het UvIPA-verband. Jaarlijks ingaande 1 januari en tussendoor bij wijzigingen Fiscale en sociale regelgeving en CAO artikelen met gevolgen voor het salaris Administratief Centrum De medewerker Salarisadministratie van PSA zorgt voor: * het voordragen van het aanmaken van een nieuwe looncomponent * het verzoek aan NGA om een nieuwe looncomponent te maken * het testen en goedkeuren van de nieuwe looncomponent. De medewerker Verslaggeving is verantwoordelijk voor de boeking op grootboekrekeningen en ziet toe op de juiste mapping van de looncomponent. Functioneel Beheer zorgt voor: * het beoordelen of een looncomponent functioneel mogelijk is * het controleren en zo nodig laten corrigeren van het aanmaken van de nieuwe looncomponent * het aanleggen of wijzigen van looncomponenten in SAP BW ten behoeve van UvAdata. Informatiseringscentrum Applicatiebeheer zorgt voor: * het op verzoek van de Salarisadministratie (via Functioneel Beheer) aanmaken van de nieuwe looncomponent; * het in de test-omgeving plaatsen van de nieuwe looncomponent * het overhevelen van de nieuwe looncomponent naar de productie-omgeving. Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model NGA zorgt voor: * het in de test-omgeving plaatsen van de looncomponent; * het koppelen van de looncomponent aan de looncomponent die Applicatiebeheer in de testomgeving heeft neergezet. Wijzigingen in sociale en fiscale regelgeving of de CAO met consequenties voor het salaris. Veranderingen in UvA informatiebehoefte, financiele rapportages of interne kostenverdeling zijn aanleiding voor veranderingen in de mapping van looncomponenten. Van het signaleren van de noodzaak tot het aanmaken van een nieuwe looncomponent tot en met beoordelen en vrijgeven van de nieuwe looncomponent in UvAdata. Jul 4, :50:45 AM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 6 van 45

7 Beheren looncomponenten 2.1 Procesketen: Beheren looncomponenten Datum opgeslagen: Pagina 7 van 45

8 Beheren looncomponenten Korte uitleg per processtap van proces: Beheren looncomponenten Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Beoordelen belang voor financiële retourinformatie De medewerker Verslaggeving beoordeelt of de registratie van kosten op de looncomponent van belang zijn voor de UvA informatiebehoefte en geeft de mapping door voor doorbelasting op een grootboekrekening. Aanpassingen in de sociale en fiscale regelgeving of de CAO met salarisconsequenties leiden tot wijzigingen in het samenstel van looncomponenten. Dit soort aanpassingen worden gesignaleerd door het hoofd of een medewerker van PSA. Daarnaast kunnen veranderingen in UvA informatiebehoefte, financiele rapportages of interne kostenverdeling aanleiding zijn voor de aanmaak van een nieuwe looncomponent of van wijziging van de mapping van een bestaande looncomponent. Deze wijzigingen worden gesignaleerd in de financiële keten en kanaliseren via Verslaggeving. 2 Aanvragen looncomponent bij NGA Na afstemming met Verslaggeving vraagt het Hoofd PSA de Salarisadministratie om een nieuwe looncomponent aan te vragen bij NGA of de mapping ten behoeve van de interne kostenverdeling aan te passen. Voor de aanmaak van een nieuwe looncomponent vult PSA een formulier van NGA in en verzendt dit per aan NGA. 3 Uitbrengen offerte looncomponent Nadat NGA contact heeft gehad met de coördinator bij UvIPA met de vraag of de gevraagde looncomponent via UvIPA moet lopen of niet krijgt het Hoofd PSA bericht van NGA. Er zijn 3 mogelijkheden: 1) het invoeren van de looncomponent loopt via UvIPA; 2) NGA wil de looncomponent niet aanmaken; 3) NGA wil de looncomponent wel aanmaken en verstrekt daarvoor een offerte. 4 Accorderen offerte NGA Hoofd PSA beoordeelt en accordeert de offerte van NGA bij UvA specifieke looncomponenten. Bij wijzigingen in looncomponenten via UvIPA accordeert de voorzitter van ht UvIPA-overleg de offerte. 5 Aanvragen looncomponent bij Functioneel Beheer 6 Aanmaken looncomponent in testomgeving 7 Beoordelen aanvraag looncomponent Een medewerker Salarisadministratie van PSA stuurt per een verzoek om een nieuwe looncomponent te maken aan Functioneel Beheer, met daarbij het looncomponentnummer en een omschrijving waar de looncomponent aan moet voldoen, bijvoorbeeld meetellen voor de pensioenpremie. NGA maakt de looncomponent aan in de testomgeving. NGA meldt aan de Salarisadministratie van PSA dat de looncomponent is aangemaakt en in de testomgeving is geplaatst en is gekoppeld aan de looncomponent die Applicatiebeheer daar heeft gezet. Functioneel Beheer beoordeelt of de looncomponent functioneel kan en kijkt of alle benodigde informatie voor het Informatieseringscentrum (IC) is opgenomen. Functioneel Beheer stuurt de door naar Applicatiebeheer van het IC. 8 Aanmaken looncomponent Applicatiebeheer van het IC legt in SAP-HR/Werkgeversveld de nieuwe looncomponent aan en beantwoordt de van Functioneel Beheer. 9 Controleren nieuwe looncomponent Functioneel Beheer controleert de nieuwe looncomponent voor die beschikbaar komt in de testomgeving. 10 Kenbaar maken nieuwe looncomponent Als de nieuwe looncomponent is goedgekeurd stelt Functioneel Beheer de Salarisadministratie van PSA per op de hoogte van het aanmaken van de nieuwe looncomponent in de testomgeving. 11 Verzoeken fouten te corrigeren Als bij de controle door Functioneel Beheer fouten worden aangetroffen in de nieuw aangemaakte looncomponent, dan wordt door Functioneel Beheer een naar Applicatiebeheer van het IC gestuurd met het verzoek deze te corrigeren. Als bij de controle door de Salarisadministratie van PSA fouten worden aangetroffen in de nieuw aangemaakte looncomponent, dan stuurt FB de van de Salarisadministratie van PSA door aan Applicatiebeheer van het IC met het verzoek te corrigeren. 12 Corrigeren van de looncomponent Applicatiebeheer van het IC corrigeert de looncomponent en plaatst de gecorrigeerde looncomponent weer in de testomgeving. Functioneel Beheer wordt per op de hoogte gesteld van de gecorrigeerde looncomponent in de testomgeving. Functioneel Beheer stuurt de door aan de Salarisadministratie van PSA. 13 Testen nieuwe looncomponent Een medewerker Salarisadministratie van PSA controleert de nieuwe looncomponent op juistheid, volledigheid en samenhang, door het uitvoeren van berekeningen met de nieuwe looncomponent. Een onjuiste mapping van een nieuwe looncomponent wordt gesignaleerd door onjuiste uitkomsten in de salarisverwerking en het bruto-netto traject. 14 Afkeuren nieuwe looncomponent Als de medewerker Salarisadministratie van PSA of het Hoofd PSA fouten in de nieuwe looncomponent aantreft, dan wordt de nieuwe looncomponent afgekeurd en wordt dit met de reden van afkeuring per doorgegeven aan Functioneel Beheer. 15 Vrijgeven voor productie Als de nieuwe looncomponent is getest en goedgekeurd, geeft de medewerker Salarisadministratie van PSA deze vrij voor opname in de productieomgeving. Hiertoe stuurt de medewerker Salarisadministratie van PSA een naar Functioneel Beheer en Applicatiebeheer van het IC. Dat gebeurt meestal door een medewerker Salarisadministratie PSA met in de c.c. het Hoofd PSA. Het komt ook voor dat het Hoofd PSA de verzendt met in de c.c. Salarisadministratie PSA. 16 Toetsen verwerking nieuwe looncomponent of aangepaste mapping 17 Beoordelen opname in SAP BW voor UvAdata De medewerker Verslaggeving stelt vast dat de nieuwe looncomponent of de wijziging in de mapping resulteert in een doorbelasting of reservering op de gewenste grootboekrekening. Als de nieuwe looncomponent is vrijgegeven, ontvangt de medewerker Functioneel Beheer een van PSA met de omschrijving van de looncomponent en het Z* nummer voor de Datum opgeslagen: Pagina 8 van 45

9 Beheren looncomponenten 18 In productie nemen nieuwe looncomponent 19 Opnemen in structuur voor UvAdata doorboeking. De medewerker Functioneel Beheer beoordeelt aan de hand van het Z* nummer of de nieuwe looncomponent wordt gebruikt voor doorboeking naar FA (bijvoorbeeld Z 100 t/m 400 en Z 901). In dat geval moet de nieuwe looncomponent in UvAdata worden opgenomen. Applicatiebeheer van het IC neemt de nieuwe looncomponent in productie. De medewerker Functioneel Beheer of de medewerker Aplicatiebeheer voert de nieuwe looncomponent op in SAP BW en hangt deze op in de looncomponenten hierarchie voor UvAdata, zodat maandelijks de juiste data worden ingelezen in UvAdata. 20 Navragen opname in SAP BW Als opname van de looncomponent in SAP BW niet duidelijk is of vragen oproept, dan vraagt 21 Beoordelen opname looncomponent tbv UvAdata 22 Melden opname looncomponent voor UvAdata de medewerker Functioneel Beheer aan Financiën & Control hierover uitsluitsel te geven. Financiën & Control beoordeelt de aard van de nieuwe looncomponent en beslist over de opname in de looncomponenten hierarchie van UvAdata en stuurt een naar Functioneel Beheer met een specificatie waar de nieuwe looncomponent in UvAdata moet worden opgenomen. De medewerker Functioneel Beheer informeert Financiën & Control (Functioneel Architect UvAdata) per over opname van een nieuwe looncomponent in de structuur voor UvAdata. Datum opgeslagen: Pagina 9 van 45

10 Invoeren salarismutaties 3. Proces: Invoeren salarismutaties Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Salarisverwerking Het verwerken van mutaties in SAP-HR met salarisconsequenties op de juiste looncomponenten. De gegevens worden per individuele medewerker geregistreerd en doorgegeven aan de salarisverwerker NGA ten behoeve van de maandelijkse salarisbetaling. De salarisverwerking kent vast afsluitdata en betaalmomenten, die van tevoren bekend zijn. Artikelen in de CAO met gevolgen voor het salaris, Belastingwetten, Sociale weten regelgeving, ABP-wet enz. De medewerker PSA zorgt voor: * het registreren van de personele en salarisgegevens in SAP-HR; * het controleren van de invoer in SAP-HR (4-ogen principe). De gegevens uit SAP-HR worden geautomatiseerd verwerkt in het salarissysteem. Vaste tijdstippen in de maand of aanvragen van UvA-medewerkers. Van het ontvangen tot en met het verwerken van de wijzigingen in de personele en salarisgegevens in SAP-HR. May 28, :09:04 AM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 10 van 45

11 Invoeren salarismutaties 3.1 Procesketen: Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 11 van 45

12 Invoeren salarismutaties Korte uitleg per processtap van proces: Invoeren salarismutaties Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Verwerken salarismutaties De gegevens uit SAP-HR worden geautomatiseerd verwerkt in het salarissysteem van NGA. Datum opgeslagen: Pagina 12 van 45

13 Betalen van voorschotten 4. Proces: Betalen van voorschotten Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Kasbeheer met samenhang Salarisverwerking Het doel van dit proces is het betalen van voorschotten aan werknemers van de UvA. De volgende voorschotten zijn mogelijk: * Voorschot op de vakantie-uitkering Een voorschot op de vakantie-uitkering kan slechts eenmaal verstrekt (alléén de opgebouwde reservering) worden op schriftelijk verzoek van betrokkene; hier is geen autorisatie van een leidinggevende of mandaathouder voor nodig. Voorschotten op vakantie-uitkeringen zijn bruto voorschotten. Verrekening van vakantievoorschot vindt plaats in mei. * Voorschot op het salaris Een voorschot op het salaris is in principe alleen toegestaan indien een aanstelling niet op tijd ingevoerd kan worden in SAP HR en de reguliere salarisbetaling niet gehaald wordt. De Salarisadministratie beoordeelt de noodzaak en verstrekt indien nodig een voorschot. De hoogte van het voorschot ligt altijd iets onder het te verwachten netto salaris. Salarisvoorschotten zijn netto voorschotten. Het verstrekken van voorschotten op andere gronden dan hierboven genoemd wordt sterk ontmoedigd. Indien men hier toch toe besluit kan dat alleen met toestemming van de mandaathouder. Bij het verzoek tot het voorschot worden de nadere afspraken gemeld * Voorschotten in schrijnende gevallen Eenmalige salarisvoorschotten worden in één of twee maanden verrekend. Indien aan een werknemer een groot bedrag is voorgeschoten c.q. geleend dat in meer dan twee maanden wordt verrekend, spreekt men van een personeelslening Voorbeelden van triggers: -Als het om een voorschot op een vakantie-uitkering gaat is het schriftelijk verzoek van betrokkene de trigger. -Als het om een salarisvoorschot gaat in geval van te late aanmelding voor de salarisbetaling is de trigger het aanstellingsformulier en de tijdigheidscontrole hierop van de SA. -Als het om een salarisvoorschot in schrijnende gevallen gaat is de trigger een goedgekeurd verzoek via de mandaathouder. Voorschotten worden door het systeem automatisch verrekend bij de eerstvolgende salarisbetaling of als hiervan afgeweken wordt conform afspraak. Een voorschot vakantie-uitkering wordt verrekend met de uitbetaling van de vakantie-uitkering in mei. Bij voorschotten die via de Financiële Administratie uitbetaald zijn, let FA er op dat verrekening plaats vindt met het salaris. Input Directeur Personeel & Organisatie Een medewerker PSA zorgt voor: * het verwerken van de voorschotten in SAP HR; * het zorgen voor een correcte bruto-netto uitbetaling en inhouding van het voorschot; * het beoordelen van de noodzaak van een voorschot bij te late invoer in het salarissysteem. * het controleren van ingevoerde mutaties volgens het 4-ogen-principe. De P&O-adviseur beoordeelt de noodzaak van een voorschot bij schrijnende gevallen. Voorschot vakantiegeld rechtstreeks via bij PSA. Voorschotten bij bijzondere omstandigheden beoordeeld door P&O en ingediend bij PSA, bij voorkeur via Eventueel voorschot op de eerste salarisbetaling. Van het beoordelen van het al dan niet verstrekken van een voorschot tot en met het invoeren van de voorschotten in SAP-HR. Jan 7, :40:32 PM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 13 van 45

14 Betalen van voorschotten 4.1 Procesketen: Betalen van voorschotten Datum opgeslagen: Pagina 14 van 45

15 Betalen van voorschotten Korte uitleg per processtap van proces: Betalen van voorschotten Processtappen / objecten 1 Beoordelen voorschot verstrekking 2 Melden reden afkeuring voorschot 3 Doorsturen verzoek om voorschot 4 Invoeren voorschot als looncomponent Beschrijving / doel In geval van een zogenaamde schrijnende situatie beoordeelt P&O of het verzoek om een voorschot gerechtvaardigd is. Als de P&O-Adviseur van mening is dat er in de gegeven omstandigheden geen voorschot verleend dient te worden, dan wijst hij het verzoek af met opgaaf van de reden. Nieuwe aanleverwijze: P&O stuurt een naar met daarin de voorschotgegevens en eventueel afwijkende afspraken. P.S. Liever niet meer via oude aanleverwijze: P&O vult het mutatieformulier in met de voorschotgegevens. Na ondertekening door P&O wordt het formulier ter verwerking naar de PSA verzonden. Bij afwijkingen ondertekent de mandaathouder en is er een begeleidende brief met afspraken. PSA controleert het verzoek en kijkt of er geen rare bedragen zijn. Het voorschot wordt geregistreerd in SAP-HR en aan de medewerker uitbetaald bij het volgende betaalmoment. Bij spoed: het voorschot wordt via de financiële administratie uitbetaald in plaats van via de salarisadministratie. De financiële administratie let er op dat na de salarisbetaling het voorschot verrekend is. Datum opgeslagen: Pagina 15 van 45

16 Betalen salarissen 5. Proces: Betalen salarissen Bovenliggende modellen Salarisverwerking Doel Het verzorgen van de reguliere maandelijkse salarisbetaling aan alle werknemers na controle en verwerking van de betaalbestanden van Northgate Arinso. Termijn van afhandeling Maandelijks Beleid - Verantwoordelijkheden Administratief Centrum De medewerker Salarisadministratie van PSA zorgt voor: * het invoeren van salarismutaties; * het controleren van de aansluiting tussen SAP-HR en NGA; * doorsturen van het NGA betaalbestand met Clieopbestand naar Cashmanagment. Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model De medewerker cashmanagement zorgt voor: * het inlezen van het Clieopbestand in het banksysteem van de Deutsche Bank en het verlenen van de opdracht tot betaling van de salarissen; * de vergelijking van het totaalbedrag van de salarisbetaling met de liquiditeitsprognose; * de maandafsluiting Van de verwerking van ingevoerde salarismutaties bij NGA tot en met het controleren van het uitvoeren van de betaalrun. May 14, :39:48 PM rladru1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 16 van 45

17 Betalen salarissen 5.1 Procesketen: Betalen salarissen Datum opgeslagen: Pagina 17 van 45

18 Betalen salarissen Korte uitleg per processtap van proces: Betalen salarissen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Testen op testpopulatie De salarismutaties van de UvA worden aangeleverd met I-docs en worden near realtime met 15 minuten vertraging in batches door NGA verwerkt. Direct na de maandafsluiting voert NGA een regressietest uit op een gedeelte van de populatie. 2 Testen in productie Na een succesvolle regressietest wordt de salarisverwerking voor die maand getest in de productieomgeving. De resultaten gaan naar de medewerker Salarisadministratie van PSA voor een vergelijking met de inhoud van SAP-HR. 3 Uitvoeren aansluitings- controle De medewerker Salarisadministratie van PSA voert de aansluitingscontrole uit aan de hand van de gegevens in het nettoloonbestand uit SAP-looncomponenten Reporter en de NGA aansluitingsdocumenten. 4 Draaien definitieve salaris-run Na aansluiting met de gegevens in SAP-HR draait NGA de definitieve salarisrun en verstrekt de volgende output: * Clieopbestand, betalingsopdrachtbrief en begeleidelijst voor de Salarisadministratie van PSA. 5 Documenten aansluiten met betalingsopdrachtbrief De medewerker Salarisadministratie van de PSA heeft de aansluiting gecontroleerd en geeft fiat voor betaling aan Cash-management. 6 Verlenen opdracht tot betaling van salarissen De medewerker Cashmanagement ontvangt het Clieopbestand en de betalingsopdrachtbrief van de medewerker Salarisadministratie en leest het Clieopbestand in het banksysteem van de Deutsche Bank in. De betalingsopdrachtbrief en het ingelezen Clieopbestand worden met elkaar vergeleken op aantal posten en op totaalbedrag en het ingelezen Clieopbestand wordt, volgens het 4-ogen principe, door Cash-management geaccordeerd en verzonden naar de Deutsche Bank. 7 Verwerken salarisbetaling UvA De huisbankier de Deutsche Bank verzorgt de salarisbetaling en levert retourgegevens van de betaalrun. De salarisbetaling vindt plaats rond de 24e van de maand. 8 Controleren verwerken salarisbetaling UvA Bij elke uitbetaling wordt een salarisspecificatie verstrekt: Op het Serviceplein onder het trefwoord salaris staat een overzicht van de wijzigingen in de loonheffing en overige maatregelen per 1 januari Voor meer informatie zie: De medewerker Cashmanagement controleert het uitvoeren van de betaalrun. Datum opgeslagen: Pagina 18 van 45

19 Afdragen premie en loonheffing 6. Proces: Afdragen premie en loonheffing Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Salarisverwerking Het doel van dit proces is het correct en tijdig afdragen van premies aan de Belastingdienst, het ABP, Loyalis en anderen. De afdrachten worden maandelijks aangemaakt en betaald. Fiscale wetgeving, Pensioenreglement en afspraken met Loyalis De medewerker PSA zorgt voor: * het controleren van de loonaangifte; * het opdragen van NGA om de loonaangifte naar de Belastingdienst te sturen; * het voorbereiden van de betaalopdrachten. Het Hoofd PSA zorgt voor: * het ondertekenen van de betaalopdrachten. NGA stuurt een aan PSA dat de loonaangifte klaarstaat. Van het draaien van een rapportage uit SAP van NGA voor de controle op de loonaangifte tot en met overhandigen van de betaalopdrachten aan de medewerker Crediteurenadministratie. Dec 12, :59:28 AM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 19 van 45

20 Afdragen premie en loonheffing 6.1 Procesketen: Afdragen premie en loonheffing Datum opgeslagen: Pagina 20 van 45

21 Afdragen premie en loonheffing Korte uitleg per processtap van proces: Afdragen premie en loonheffing Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Uitdraaien rapportage uit SAP van NGA NGA stuurt een naar PSA dat de loonaangifte klaar staat. Een medewerker PSA draait daarop een rapportage uit SAP van NGA. 2 Verzamelen gegevens De medewerker PSA verzamelt de gegevens die vermeld staan in de rapportage voor de controle van de loonaangifte. 3 Controleren gegevens met loonaangifte De medewerker PSA gaat naar een webpagina van NGA, die voor de UvA bestemd is en waar NGA de loonaangifte van de UvA heeft klaargezet. De medewerker PSA sluit de gegevens uit de rapportage aan op de gegevens op de loonaangifte. 4 Accorderen loonaangifte Als alle gegevens met elkaar overeenkomen geeft de medewerker PSA elektronisch akkoord aan NGA om de loonaangifte naar de Belastingdienst te sturen. 5 Archiveren loonaangifte Na het akkoord van PSA komt de loonaangifte automatisch in het archief van NGA. De UvA kan dit archief inzien via de webpagina van NGA, die voor de UvA bestemd is. 6 Maken betaalopdrachten De papieren betaaldopdrachten worden voorbereid en ter tekening aangeboden aan het Hoofd PSA. Soorten betaalopdrachten: * ABP * Belastingdienst * Loyalis * Wik (Willen is Kunnen) * SVGA Voor het aanmaken van betaalopdrachten wordt gebruik gemaakt van standaard sjablonen in Word. 7 Ondertekenen betaalopdrachten Als eindverantwoordelijke is het Hoofd PSA de eerst aangewezen medewerker om de betaalopdrachten te ondertekenen. Bij afwezigheid van het Hoofd PSA ondertekenen tenminste twee medewerkers van de salarisadministratie de betaalopdracht. In noodgevallen kan de Directeur AC gevraagd worden om de betaalopdrachten te ondertekenen. Het Hoofd PSA controleert de paraaf van de medewerker PSA, die de betaalopdracht heeft gemaakt en sluit het bedrag op de betaalopdracht aan op de loonstaat erachter. 8 Archiveren betaalopdrachten De medewerker PSA archiveert de betaalopdrachten met specificatie in een ordner. 9 Overhandigen betaaloprachten Medewerker PSA brengt de betaalopdrachten naar de medewerker crediteurenadministratie. Datum opgeslagen: Pagina 21 van 45

22 Journaliseren salarisverwerking 7. Proces: Journaliseren salarisverwerking Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Creditcards met samenhang Grootboekadministratie met samenhang Instroom personeel met samenhang Salarisverwerking Tijdverantwoording met samenhang Uitstroom personeel met samenhang Verlof met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Het doel van dit proces is het correct en tijdig journaliseren van retourgegevens salarisbetaling in SAP FI/CO. Journaliseren vindt uiterlijk op de laatste dag van iedere maand plaats en duurt ongeveer een halve dag. Fiscale en sociale wetten De medewerker PSA zorgt voor correct en tijdig journaliseren van retourgegevens salarisbetaling in SAP FI/CO. Ontvangst van retourgegevens salarisverwerking Van het ontvangen van de retourgegevens salarisbetaling tot en met het boeken van de salarissen en het informeren van de controllers. Dec 12, :53:28 AM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 22 van 45

23 Journaliseren salarisverwerking 7.1 Procesketen: Journaliseren salarisverwerking Datum opgeslagen: Pagina 23 van 45

24 Journaliseren salarisverwerking Korte uitleg per processtap van proces: Journaliseren salarisverwerking Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Inlezen retourgegevens Als de retourgegevens van NGA zijn binnengekomen worden de bestanden T558D en T558B in twee tabellen ingelezen in SAP. 2 Draaien afreken programma Bij het draaien van het afrekenprogramma krijgt ieder individueel personeelslid zijn eigen looncomponenten toebedeeld met de daarbij behorende bedragen. 3 Aanmaken boekingsdocument Bij het aanmaken van het boekingsdocument worden de gegevens uit de afrekening gereed gemaakt voor de boeking in de vorm van een individuele kosten en baten balans, met een individueel saldo op nul. 4 Controleren boekings document Een medewerker Salarisadministratie van PSA controleert het bestand dat klaar staat voor boeking en sluit de totaalsaldi aan met de informatie uit rapportages uit het SAP-systeem van NGA. 5 Vrijgeven voor boeking De medewerker PSA geeft het boekingsdocument vrij voor boeking. Dit is een formele tussenstap die als gevolg van de inrichting van het systeem noodzakelijkerwijs gezet moet worden. 6 Boeken document De medewerker PSA verwerkt het boekingsdocument in SAP FI/CO. 7 Informeren controllers De medewerker PSA brengt controllers en andere financiële medewerkers per op de hoogte, dat de salarissen zijn verwerkt en geboekt. De medewerker PSA meldt het als er eventueel afwijkingen zijn en dat deze de volgende keer zullen worden gecorrigeerd. Datum opgeslagen: Pagina 24 van 45

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 08-11-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

KALB Salarisportal. Handleiding voor werkgevers. Uitgebreid

KALB Salarisportal. Handleiding voor werkgevers. Uitgebreid KALB Salarisportal Handleiding voor werkgevers Uitgebreid Pagina 1 Inhoudsopgave HET AANMAKEN VAN UW INLOG ACCOUNT... 3 INLOGGEN OP DE SALARIS-PORTAL... 4 DE MAANDELIJKSE OUTPUT INZIEN... 5 DE AANGIFTE

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Crediteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 08-11-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 01-02-2012 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Salarisdossier

Salarisdossier Salarisdossier Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Selecteren en tonen overzichten... 3 3. Overzichten per medewerker... 4 3.1. Vaste personeelsgegevens... 4 3.2. Salarisstrook werknemer... 4 3.3. Salarisstrook

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn.

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn. 12345 Invoerprogramma IB47 voor het digitaal aanleveren van bedragen aan derden Vanaf belastingjaar 2008 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die bedragen heeft uitbetaald, die fiscaal

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens.

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens. Handleiding. Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen, recreatielonen, sportschoollonen, zakelijke dienstverlening, DGA en loonstrookgigant. Hierna genoemd loonstrookgigant.

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Versie 18 januari 16 Inhoud Jaar- en budgetafsluiting 2 Q: Hoe ziet het proces van de jaar- en budgetafsluiting eruit? 2 Q: Welke acties moet ik ondernemen

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Invoering Individueel Keuzebudget

Invoering Individueel Keuzebudget Invoering Individueel Keuzebudget Aandachtspunten voor salarisen financiële administratie december 2015 Vanaf 1 januari 2016 wordt voor werknemers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening het Individueel

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Inhoudsopgave IKB Overzicht... 3 IKB uitbetalen... 4 Extra vakantie-uren kopen... 7 Vakantie-uren verkopen... 9 Reiskosten (1x per jaar)...

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS 1. DOEL VAN DIT REGLEMENT In dit reglement wordt omschreven op welke wijze Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. de persoonsgegevens van al de werknemers en cliënten behandelen, met in achtneming

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

OVEREENKOMST SERVICEVERLENING

OVEREENKOMST SERVICEVERLENING OVEREENKOMST SERVICEVERLENING De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Amersfoort, verder te noemen de gemeente, zetelende te Amersfoort aan Stadhuisplein 1 (Postbus 4000, 3800

Nadere informatie

Heeft op 2 november 2015 de volgende bestuursregel vastgesteld.

Heeft op 2 november 2015 de volgende bestuursregel vastgesteld. BESTUURSREGEL AFWIKKELING DERDENBESLAGEN Het bestuur van de KBvG; Gebruikmakend van haar bevoegdheid ex artikel 80 lid 5 Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 15 lid 2 Verordening Beroeps en gedragsregels

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Opgaaf jaarloongegevens 2015

Opgaaf jaarloongegevens 2015 Opgaaf jaarloongegevens 2015 Inhoud In het kort... 1 Waarom opgaaf?... 1 Slechts 1 op de 463 werkgevers moet insturen... 2 Wanneer insturen?... 2 Hoe stuurt u de jaarloongegevens in?... 2 Salarismutaties

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Steeds meer processen van de HvA en UvA zijn gemodelleerd in ARIS. Deze procesbeschrijvingen worden op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl Handleiding Inloggen Inleiding Loket.nl heeft een update gekregen om de uitstraling van het pakket meer naar deze tijd te brengen. Daarnaast is de indeling van het pakket aangepast om de laatste loonverwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Studentdebiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 04-11-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon?

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Inhoud In het kort...... 1 1 Loon Aangifte-Service... 1 1.1 Aanmelden voor de Loon Aangifte-Service... 2 1.2 LoonBapi?... 2 2 Aangifte loonheffingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie