Internationaal HRM. Hoofdstuk 16. Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal HRM. Hoofdstuk 16. Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je:"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 16 Internationaal HRM Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: 1 de geschiktste HRM-strategieën noemen in de diverse stadia van internationalisering. 2 de beste mix van werknemers uit het gastland en expats bepalen, rekening houdend met de situatie van het bedrijf. 3 uitleggen waarom internationale aanstellingen vaak mislukken en welke stappen een bedrijf kan ondernemen om succes te garanderen. 4 aangeven hoe je werknemers na terugkeer van een internationale aanstelling het beste kunt re-integreren. 5 HRM-beleid en procedures ontwikkelen naar gelang de behoeften en waarden van verschillende culturen. 6 rekening houden met de ethische gevolgen van internationaal HRM-beleid

2 CASE Toyota en de recessie In het begin van 2010 werd Toyota algemeen beschouwd als winnaar in de automobielbranche, omdat het General Motors, Chrysler en Ford in de productie en verkoop van auto s in De Verenigde Staten en daarbuiten voorbij was gestreefd. Toyota s winsten maakten de autofabrikanten jaloers, en er leek geen einde te komen aan het succes van het bedrijf. Het was een ongelooflijke prestatie voor een bedrijf dat net een generatie terug een betrekkelijk onbekende en kleine speler was in de branche. Het bedrijf verwierf gaandeweg een eersteklas reputatie vanwege zijn innovatieve en geavanceerde principes van kwaliteitsverbetering en de efficiëntie en betrokkenheid van zijn werknemers (ook bekend als de Toyota Way ). 1 Het onheil leek in het voorjaar van 2010 toe te slaan, toen Toyota ervan werd beschuldigd problemen met het remsysteem en andere onderdelen te verwaarlozen. Deze problemen leidden tot verschillende ongelukken en schadeclaims van vele miljoenen euro s. Het imago van de superieure voertuigen werd ernstig aangetast toen het bedrijf geconfronteerd werd met een storm van klachten en grootschalige negatieve aandacht in de media. Een nadere blik op Toyota s problemen brengt aan het licht dat deze ten dele aan het personeelsmanagement van het bedrijf te wijten waren. De CEO van Toyota zette de hoofdingenieurs (shusa s genoemd) onder druk om drastisch in de kosten te snijden. De shusa s werden beoordeeld en beloond op grond van hun bezuinigingen. Veel van Toyota s klanten bevonden zich duizenden kilometers ver weg in buitenlandse markten en het bedrijf had slechts een uitgekleed team van expats tot zijn beschikking. Zodoende bereikte de informatie over problemen met de voertuigen het hoofdkwartier in Japan niet. De shusa s zijn gestationeerd in Toyota City. Ze worden volledig afgeschermd van de buitenwereld en krijgen niet te horen hoe het ervoor staat. Toen overzeese klanten van Toyota vragen begonnen te stellen over de kwaliteit van hun auto s omdat ze onveilig waren of er goedkoop uitzagen, veegde Toyota dat van tafel, en stelde het zoeken naar oplossingen uit. De bedrijfsactiviteiten in Toyota City waren volkomen vastgelopen en dichtgeslibd door de enorme Japanse bureaucratie. Er waren te weinig vertegenwoordigers die rekening hielden met de lokale omstandigheden in de rest van de wereld. Problemen die in 2010 al werden ontdekt (bijvoorbeeld zoiets simpels als niet goed passende vloermatten) werden niet aangepakt. Toch werden de beschuldigingen in Toyota City genegeerd. In plaats daarvan gaf Toyota de klaagcultuur in de Verenigde Staten de schuld van de vermeende aantijgingen. Het negeren van deze kwesties toen ze nog makkelijk op te lossen waren, is extreem kostbaar geweest. 2 Toyota heeft de afgelopen twee jaar rond de vijf miljoen wagens moeten terugroepen: Priussen, de trots van het bedrijf, werden teruggehaald om het antiblokkeersysteem van de remmen opnieuw te programmeren toen dat te gevoelig bleek bij intensief gebruik; Siena minibussen werden teruggeroepen toen de kabels die de reservewielen op hun plaats hielden, bleken te roesten, waardoor de wielen eruit vielen. Consumer Reports ontdekte een ernstig gebrek in de Lexus-SUV s, waardoor de wagens soms omsloegen. Dit betekende het terughalen van nog eens 9411 voertuigen. 3 Er kwamen wekelijks nieuwe verhalen over defecten aan voertuigen bij. Ongelooflijk voor een bedrijf dat eerst bekend stond om zijn uitzonderlijke kwaliteit. 4

3 460 Deel 6 Bestuur ALS MANAGER BEKEKEN Wanneer bedrijven als Toyota zich tot mondiale organisaties ontwikkelen, kunnen veel essentiële beslissingen niet langer effectief vanuit het hoofdkantoor genomen worden. Mondiale bedrijven moeten dus manieren vinden om HRM-beleid te gebruiken om dit te managen. Je kunt daarbij denken aan een degelijke evaluatie van de prestaties, heldere en rechtvaardige beloningssystemen en een werving- en selectiebeleid voor expats. In het geval van Toyota was het personeelsbeleid dat gedurende de afgelopen vijf jaar werd geïmplementeerd, gecentraliseerd op het hoofdkantoor van het bedrijf. Toyota beloonde ingenieurs die strak bezuinigden wat gaandeweg tot zeer grote problemen leidde. Nu bedrijven zoals Toyota langzamerhand de internationale markten domineren, hebben HRM-praktijken een mondiaal perspectief nodig om het bedrijf een concurrentievoordeel te geven. Er zijn minstens multinationale bedrijven met gelieerde bedrijven op de hele wereld. 5 Managers moeten manieren vinden om werknemers te selecteren, vast te houden, promotie te geven, te belonen en te trainen, zodat ze de mondiale uitdaging aankunnen. Zelfs kleine bedrijven die producten of diensten exporteren via internet, moeten leren omgaan met de uitdagingen van het internationale bedrijfsleven. Het toenemende aantal bedrijven dat in diverse landen actief is, moet het HRM-systeem en de praktijken aanpassen aan de diverse culturele, socio-economische en juridische omstandigheden. Nederland staat van oudsher bekend als een exportland, met als gevolg dat veel bedrijven te maken hebben met concurrentie uit het buitenland. Het lot van deze bedrijven is onlosmakelijk verbonden met de mondiale economie. 6 In dit hoofdstuk laten we zien hoe bedrijven met HRM-praktijken hun concurrentiepositie kunnen verbeteren in een tijdperk van internationale kansen en uitdagingen. Om te beginnen behandelen we de fasen van internationalisering, de uitdagingen van het aanstellen van expats en manieren om deze aanstellingen effectiever te maken. Vervolgens bespreken we de ontwikkeling van HRM-beleid in een mondiale context en de specifieke HR-aandachtspunten van exporterende bedrijven De fasen van internationalisering Zoals je ziet in figuur 16.1, doorlopen bedrijven vijf stadia als ze hun activiteiten internationaliseren. 7 Hoe later de fase, des te meer moeten HRM-praktijken worden aangepast aan de diverse culturele, economische, politieke en juridische omgevingen. Fase 1 Binnenlandse activiteiten In fase 1 is de markt van het bedrijf uitsluitend binnenlands. Vóór de Tweede Wereldoorlog vielen de meeste bedrijven in deze categorie. Veel andere bedrijven zitten nog steeds in deze fase, maar hun aantal slinkt, vooral in de productiesector. Personeelsbezetting, training en beloning voor bedrijven in fase 1 worden vooral bepaald door plaatselijke of landelijke krachten. De enige locaties die worden overwogen als vestigingsplaats zijn binnenlands, en alleen de nationale of regionale markt bepaalt de strategische beslissingen over productie en marketing. Fase 2 Exportactiviteiten In fase 2 breidt het bedrijf zijn markt uit tot het buitenland, maar de productiefaciliteiten blijven nog binnen de grens. In deze fase moeten HRM-praktijken de export van de pro-

4 Hoofdstuk 16 Internationaal HRM 461 Fase 2: exportactiviteiten. Het bedrijf breidt de markt uit tot andere landen, maar de productiefaciliteiten blijven binnen de grens. Fase 1: binnenlandse activiteiten. De markt van het bedrijf ligt uitsluitend in het binnenland. Fase 4: multinationale activiteiten. Het bedrijf wordt een volgroeide multinational met assemblage- en productiefaciliteiten in diverse landen en regio s van de wereld. Doorgaans wordt ook de besluitvorming enigszins gedecentraliseerd, maar een groot aantal personeelsbeslissingen wordt nog genomen op het hoofdkantoor. Fase 3: filialen of joint ventures. Het bedrijf verhuist enkele fysieke activiteiten naar het buitenland. Fase 5: transnationale activiteiten. Bedrijven in deze fase worden vaak transnationaal genoemd, omdat ze weinig band hebben met het land van herkomst. De activiteiten zijn sterk gedecentraliseerd. Elke businessunit mag personeelsbeslissingen nemen zonder veel inmenging van het hoofdkantoor. Figuur 16.1 De fasen van internationalisering ducten bevorderen door managementincentives (beloningsprikkels), training en personeelsstrategieën waarin het zwaartepunt ligt op de eisen van internationale klanten. 8 Turbo Tek in Los Angeles is een voorbeeld van een bedrijf in fase 2. Het bedrijf genereert 50 miljoen dollar omzet per jaar en daarvan is 38 procent afkomstig uit het buitenland. Het enige product van het bedrijf is Turbo Wash, een spuitstuk voor tuinslangen. Het hele productie-, verpakkings- en distributiesysteem van Turbo Tek is ontworpen met het oog op internationale markten en de HRM-praktijken van het bedrijf spelen een cruciale rol in dit systeem. Turbo Wash wordt geproduceerd in Los Angeles, maar voor de Europese markt wordt het product opnieuw verpakt in Nederland. Managementbonussen zijn voor een groot deel gebaseerd op buitenlandse verkoop. De marketingafdeling van het bedrijf heeft de gebruiksaanwijzing vertaald in elf talen. De productie heeft zich aangepast aan de plaatselijke smaak en behoeften. Zo is er bijvoorbeeld een speciaal aanpassingsstuk voor Engelse slangen. Onderzoek en ontwikkeling zorgden ervoor dat de chemische samenstelling van de shampoo bij Turbo Wash voldoet aan de strikte overheidsregelgeving in Finland, Frankrijk en andere Europese landen. Fase 3 Filialen of joint ventures In fase 3 verhuist een bedrijf een deel van zijn activiteiten naar het buitenland. Dit zijn voornamelijk assemblagefaciliteiten, maar mogelijk ook enige productie. Veel kledingfabrikanten in Nederland bijvoorbeeld hebben in India en Bangladesh fabrieken geopend voor het naaien van kledingstukken. De buitenlandse filialen of dochterbedrijven worden in deze fase nog strak beheerd door het hoofdkantoor. Een groot deel van de managers zijn expats (werknemers uit het thuisland van het bedrijf). In fase 3 moeten HRM-praktijken zijn gericht op selectie, training en beloning van expats, en de ontwikkeling van personeelsbeleid voor plaatselijke werknemers in het land van vestiging. Fase 4 Multinationale activiteiten In fase 4 wordt het bedrijf een volwassen multinational met assemblage- en productiefaciliteiten in diverse landen en regio s van de wereld. We zien veel strategische bondgenootschappen tussen binnenlandse en buitenlandse bedrijven, zoals Ford en Mazda om vrachtwagens te bouwen in Thailand. 9 Doorgaans vindt wel enige decentralisering plaats in fase 4, maar veel personeelsbeslissingen over de buitenlandse filialen worden nog genomen op het hoofdkantoor, vaak door een internationale personeelsafdeling. Ook worden de buitenlandse activiteiten nog geleid door expats. Philips en General Motors zijn bijvoorbeeld expat Iemand die voor zijn werk in een ander land leeft en werkt. multinational Een organisatie met productie- en assemblagefaciliteiten in diverse landen en regio s van de wereld.

5 462 Deel 6 Bestuur bedrijven in fase 4. De HRM-praktijken bij deze bedrijven zijn vrij complex, omdat ze te maken hebben met grote aantallen expats en hun gezinnen en diverse etnische en culturele groepen in een groot aantal landen. Ook moeten ze mogelijk maken dat de buitenlandse filialen worden gestuurd vanuit het hoofdkantoor. We zien vaak fusies over landsgrenzen heen waardoor het geheel nog complexer wordt: de bedrijven proberen de nieuwe units te integreren en om te gaan met de cultuurbotsing waarmee zulke deals soms gepaard gaan. 10 transnationaal concern Een organisatie met vestigingen in veel landen en met sterk gedecentraliseerde activiteiten. Het bedrijf heeft nauwelijks banden met het land van herkomst outsourcing Uitbesteden van productie en diensten naar landen met lagere arbeidskosten. Fase 5 Transnationale activiteiten In fase 5, de laatste fase van internationalisering, worden bedrijven vaak transnationale concerns genoemd, omdat ze nauwelijks banden hebben met het land van herkomst. De activiteiten zijn sterk gedecentraliseerd. Elke business unit mag personeelsbeslissingen nemen, nauwelijks gestuurd door het hoofdkantoor. De raad van bestuur bestaat vaak uit mensen van verschillende nationaliteiten en het bedrijf doet zijn uiterste best om managers te ontwikkelen die zichzelf als wereldburger zien. Zulke bedrijven nemen mensen uit elk land in dienst. Olivetti, het grote in Italië zetelende conglomeraat, heeft een uitgebreid grenzeloos wervingsprogramma dat is gericht op managers en professionals uit de hele wereld. In fase 5 moet de afdeling HRM proberen om tot een gemeenschappelijke (niet-nationale) identiteit en visie te komen. Dit is vaak een behoorlijke klus omdat werknemers verschillende culturele achtergronden hebben. Gillette heeft bijvoorbeeld een uitgebreid programma ontwikkeld waarin plaatselijke personeelsafdelingen de beste jonge afgestudeerden zoeken. Ze letten er dan op dat deze jonge mensen ongehuwd zijn en vloeiend Engels spreken. De geselecteerde kandidaten krijgen zes maanden training in het thuisland en wie door deze proefperiode heen komt, gaat naar het hoofdkantoor in Boston voor een managementtraining van achttien maanden. Vervolgens krijgen ze een aanstelling van één tot drie jaar in het buitenland om meer internationale ervaring op te doen. De internationale personeelsdirecteur van Gillette vertelt: Wij zoeken mensen die zeggen: Vandaag Manilla, morgen de VS en over vier jaar Peru of Pakistan. We doen ons best mensen te vinden die niet provinciaal denken en een internationale carrière willen De opkomst van outsourcing Bedrijven in fase 3 tot en met 5 besteden hun productie en diensten vaak uit naar landen met lagere arbeidskosten. Dit levert concurrentievoordeel op. Zo verdient een IT er met drie tot vijf jaar werkervaring in India euro per jaar en in Nederland euro. Een medewerker van een callcenter verdient in India circa 1600 euro per jaar en in Nederland euro. Om te kunnen groeien of overleven maken meer bedrijven gebruik van een vorm van outsourcen. Consumenten profiteren van lagere prijzen dankzij outsourcen, en de landen waar het werk naar uitbesteed wordt, gebruiken de gestegen inkomsten weer om goederen en diensten van bijvoorbeeld Nederland te kopen. De groei van outsourcing kan voor een groot deel worden toegeschreven aan internet. Maar internet vormt ook een ernstige bedreiging vanwege problemen met de online veiligheid. In India, waar ze voor outsourcing erg afhankelijk zijn van internet, is de angst voor internetaanvallen groot. Dit zou namelijk rampzalig zijn voor de economie. Indiase bedrijven proberen daarom werknemers te selecteren die te vertrouwen zijn, en hun medewerkers te trainen om alert te zijn op verdachte activiteiten. De laatste paar jaar zijn nog een paar aandachtspunten in verband met outsourcing naar voren gekomen. Een daarvan is productveiligheid. Een voorbeeld daarvan zagen we toen medicijnenfabrikanten de productie van bloedverdunner Heparine uitbesteedden aan Chinese fabrikanten. Het vervuilde product heeft enkele dodelijke slachtoffers gemaakt. Een ander aandachtspunt bij mondiale uitbesteding is het grote aantal klachten van klanten die te maken krijgen met klantenservice in het buitenland. De medewerkers van

6 Hoofdstuk 16 Internationaal HRM 463 die callcenters beschikken vaak over weinig informatie, zijn soms onvoldoende getraind, beheersen de taal niet goed en kunnen niet de beslissingen nemen om de klacht van een klant onmiddellijk op te lossen. Bedrijven moeten rekening houden met deze factoren, en zich niet blindstaren op de lagere arbeidskosten. Het kost jaren om een goede reputatie op te bouwen, en zulke problemen kunnen snel een desastreus effect hebben op toekomstige winst. Hoewel mondiale outsourcing nog steeds toeneemt, vindt er door de nieuwe technologische mogelijkheden een verschuiving plaats om weer in het oorspronkelijke thuisland te gaan produceren. Klanten willen steeds vaker unieke producten en ze vinden het belangrijk om een speciale behandeling te krijgen. Daar bovenop komt de eis dat klanten hun product snel willen ontvangen. De druk op levertijden en het leveren van unieke producten, neemt enorm toe. Hierdoor vindt productie steeds vaker dicht bij de klant plaats. Door het gebruik van nieuwe productietechnologieën zoals 3D-printen ontstaat een situatie waarbij snel (met korte levertijden) unieke (naar de wensen van de klant gemaakte) producten gemaakt kunnen worden. Het gebruik van deze nieuwe technologieën, gecombineerd met een slim productontwerp, zal er in de toekomst uiteindelijk toe leiden dat de klant zelf zijn product kan ontwerpen en lokaal kan laten produceren. 12 Deze ontwikkeling word ook wel next-shoring genoemd Barrières verdwijnen De wereldeconomie heeft altijd al een zekere onderlinge afhankelijkheid gekend. De recente kredietcrisis laat zien dat de barrières tussen landen op het gebied van handel, productie, dienstverlening en financiën grotendeels verdwenen zijn, en dat dit voor- en nadelen heeft. In het bedrijfsleven hebben de lotgevallen van één bedrijf in één land ook gevolgen voor veel andere landen. Vliegtuigbouwer Boeing betrekt 70 procent van de componenten voor het nieuwe passagiersvliegtuig 787 Dreamliner van buitenlandse leveranciers in veertig verschillende landen. Toen in 2009 de zaken bij Boeing in de Verenigde Staten minder goed gingen, hadden werknemers in veertig andere landen hier ook onder te lijden. Het wordt voor overheden steeds moeilijker om arbeidswetgeving in te voeren (zoals sociale verzekeringen en minimumloon), omdat bedrijven hun activiteiten dan gewoon naar het buitenland verhuizen. Ze hebben nu veel vrijheid in de keuze van hun vestiging. De rol van de overheid en de vakbonden bij de bescherming van banen zal in de toekomst waarschijnlijk nog verder afnemen De mondiale manager Het is tegenwoordig niet meer zo dat bedrijven voor hun internationale contacten volledig afhankelijk zijn van traditionele expatuitzendingen. Dit komt onder andere door technologische ontwikkelingen en een afname van bureaucratische regelgeving, door de toenemende samenwerking tussen landen (zoals in de EU). Het is indrukwekkend hoeveel er in één generatie veranderd is op het gebied van internationale bereikbaarheid. Een telefoongesprek dat tegenwoordig bijna gratis is zou bijvoorbeeld 25 jaar geleden 100 euro per minuut gekost hebben. Datzelfde telefoontje zou ook met behulp van een telefonist aan beide kanten tot stand moeten zijn gekomen, een proces dat voor een enkel gesprek meer dan 8 uur zou hebben geduurd. Faxmachines waren tot de jaren tachtig nauwelijks op grote schaal beschikbaar. De mogelijkheid om s met een bijlage naar de andere kant van de wereld te sturen, was in de meeste landen tot vijftien jaar geleden geen haalbare optie. Videoconferenties met verbindingen van hoge kwaliteit waren tot de late jaren negentig niet mogelijk. Voor reizen in West-Europa had je verschillende visa nodig en moest je bij talrijke grenzen de douane passeren. Oost-Europese landen lagen tot 1989 ontoegankelijk achter het IJzeren Gordijn. Engels is een wereldtaal geworden en dit vergemakkelijkt de internationale

7 464 Deel 6 Bestuur communicatie. Deze ontwikkelingen zijn werkelijk revolutionair. Ze hebben een nieuwe manier van mondiale samenwerking mogelijk gemaakt, waarbij werknemers makkelijk met elkaar kunnen communiceren via de telefoon, internet of een kort bezoek. Een werknemer op een regionaal kantoor kan op die manier toch deelnemen aan internationale activiteiten. Anders dan de traditionele expat die het thuisland verlaat om een langdurende opdracht op zich te nemen in een ander land, kunnen mondiale managers contact houden met mensen uit verschillende culturen en in een oogwenk van de ene op de andere cultuur overschakelen. Zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen bespreken, hebben expats ook te maken met culturele kwesties, maar hebben zij meer tijd om zich aan te passen aan de plaatselijke omgeving. Mondiale managers hebben niet de gelegenheid om vreemde culturen geleidelijk aan te leren kennen. Van hen wordt verwacht dat ze over de functionele en nationale grenzen heen een integrerende en coördinerende rol spelen. Volgens een recent onderzoek moeten mondiale managers werken met mensen uit vele culturen tegelijkertijd. Ze moeten complexe culturele kennis verwerven, maar hebben niet de luxe om daar de tijd voor te nemen en dat per cultuur te kunnen doen. Ze moeten zich iedere dag soepel en bekwaam tussen culturen en landen bewegen. Ze moeten kennis opdoen over de manier van zaken doen van verschillende culturen en flexibel en ruimdenkend zijn. Ook moeten ze een breed cultureel perspectief hebben en openstaan voor culturele diversiteit. 13 Als HR-professional is het belangrijk dat je managers aanneemt die flexibel genoeg zijn om in verschillende culturen tegelijk te werken. In tegenstelling tot eerdere voorspellingen vormen mondiale managers geen vervanging voor de expats, maar wel een aanvulling. Het is zelfs zo dat met de toegenomen mondialisering het aantal expats de afgelopen jaren sterk is gestegen. Hoewel expats dure werknemers zijn, realiseren veel bedrijven zich dat er een sterke lokale aanwezigheid van loyale werknemers nodig is om de activiteiten te managen. Ze moeten daarnaast over een goede kennis van de regio beschikken en de belangen van het bedrijf beschermen, door alert te zijn op mogelijke politieke risico s. In de volgende paragraaf besteden we meer aandacht aan expats De mix van expats en werknemers uit het gastland joint venture Een internationale onderneming waarvan een deel van het buitenlandse filiaal in handen is van een organisatie in het gastland, een ander bedrijf, een consortium, een individu of de overheid. etnocentrische aanpak Managementbenadering waarbij het topmanagement en andere belangrijke functies worden vervuld door mensen uit het thuisland. Als een bedrijf eenmaal van fase 2 (export) naar fase 3 (buitenlands filiaal openen) gaat, moet het kiezen tussen deze twee mogelijkheden: een filiaal volledig in handen van het hoofdkantoor of een joint venture (een deel van het buitenlandse filiaal is in handen van een organisatie in het gastland, een ander bedrijf, een consortium, een individu of de overheid). Wie moet de unit leiden? Dat is een belangrijke beslissing, omdat er in de meeste gevallen enorme investeringen in fabrieken en apparatuur mee gemoeid zijn. Verder hangt het succes van de buitenlandse organisatie af van degene die de leiding heeft. In een enquête onder 151 topfunctionarissen van 138 grote bedrijven werd de selectie van het management voor bedrijfsonderdelen in het buitenland als een van de meest cruciale beslissingen aangegeven. 14 Er zijn drie managementbenaderingen voor internationale dochterbedrijven : etnocentrisch, policentrisch en geocentrisch. 15 De etnocentrische aanpak In de etnocentrische aanpak worden het topmanagement en andere belangrijke functies vervuld door mensen uit het thuisland. Fluor Daniel Inc. heeft bijvoorbeeld vijftig engineering- en verkoopkantoren op vijf continenten en op elk moment gelijktijdige bouwprojecten in maar liefst tachtig landen. Het bedrijf heeft een grote groep expatmanagers waaronder vijfhonderd HRM-professionals voor mondiale werving, ontwikkeling en beloning die direct rapporteren aan de vicepresident op het hoofdkantoor. De vicepresident zelf is

8 Hoofdstuk 16 Internationaal HRM 465 een vliegende expat die minstens twee maanden per jaar in het buitenland toeziet op de gang van zaken. De policentrische aanpak In de policentrische aanpak worden de internationale dochterbedrijven geleid en bemand door personeel uit het gastland. Coca-Cola, dat het grootste deel van zijn honderdjarig bestaan mondiaal is, opereert momenteel in 160 landen en heeft op de hele wereld ongeveer een half miljoen mensen in dienst. 16 Sommige landen proberen multinationale bedrijven aan te trekken door plaatselijke topfunctionarissen voor te bereiden om te werken in de plaatselijke fabrieken en kantoren van deze bedrijven. In China bijvoorbeeld worden op universiteiten MBA-programma s voor topfunctionarissen gelanceerd. De geocentrische aanpak In de geocentrische aanpak wordt met opzet weinig aandacht besteed aan nationaliteit. Het bedrijf zoekt actief mondiaal of regionaal naar de beste mensen voor belangrijke functies. 17 Transnationale bedrijven (fase 5) volgen doorgaans deze aanpak. Electrolux (stofzuigerfabrikant) probeerde jarenlang om een groep internationale managers te werven uit verschillende landen. Deze mensen vormen een mobiele groep managers die naar believen kunnen worden ingezet op allerlei vestigingen. Ze vertegenwoordigen niet een bepaald land, maar de organisatie, waar ze zich ook bevinden. Het belangrijkste voor Electrolux is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur en een internationaal perspectief, en de uitbreiding van internationale netwerken. 18 Zoals figuur 16.2 laat zien, heeft het voor- en nadelen om plaatselijke werknemers en expats in buitenlandse dochterbedrijven te hebben. De meeste bedrijven zetten expats alleen in voor de belangrijke functies zoals topmanagers, hoge professionals en technische specialisten. Expats zijn doorgaans duur (ongeveer tot euro per persoon per jaar sommige expats in Tokio kosten euro per jaar). Het heeft dus weinig zin expats aan te nemen voor functies die mensen uit het gastland prima kunnen vervullen. Naar schatting kost een expat twintig- tot veertigmaal zo veel als een plaatselijke werknemer. 20 De meeste bedrijven betalen bijvoorbeeld voor privéscholen voor de kinderen en dat is duur. Bovendien is het in veel landen vaak verplicht om een bepaald percentage plaatselijke werknemers in dienst te nemen, doorgaans met uitzondering van het topmanagement. In het algemeen zet men in de volgende situaties meer expats in : 21 Er is onvoldoende plaatselijk talent beschikbaar. Dit komt het meest voor in ontwikkelingslanden. Topmanagers van Shell en Unilever (beide bedrijven opereren in Afrika) zijn bijna altijd expats. Een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsstrategie is het formuleren van een mondiale visie voor het concern. Sommige bedrijven willen van de filialen een internationaal netwerk maken met een gedeelde bedrijfsidentiteit. In zulke gevallen vormen expats de schakel tussen de internationale dochterbedrijven. (De plaatselijke medewerkers hebben doorgaans meer aandacht voor hun eigen unit dan voor de organisatie als geheel.) Whirlpool, een fabrikant van huishoudelijke apparaten, heeft bijvoorbeeld activiteiten in veertig landen en committeert zich aan het idee van één mondiaal bedrijf met één mondiale visie. Het bedrijf heeft een mondiaal leiderschapsprogramma waarin expats een belangrijke rol vervullen en mondiale productteams die veelvoorkomende problemen aanpakken en een proces van totale internationale integratie bevorderen. 22 Internationale units en binnenlandse activiteiten zijn sterk van elkaar afhankelijk. In sommige gevallen vereist het productieproces dat alle divisies van een concern, policentrische aanpak Managementbenadering waarbij de internationale dochterbedrijven worden geleid en bemand door personeel uit het gastland. geocentrische aanpak Managementbenadering waarbij met opzet weinig aandacht wordt besteed aan nationaliteit. Het bedrijf zoekt actief mondiaal of regionaal naar de beste mensen voor belangrijke functies.

9 466 Deel 6 Bestuur Voordelen Plaatselijke werknemers Nadelen Vermindert de arbeidskosten. Maakt het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen plaatselijke eisen en mondiale prioriteiten. Geeft blijk van vertrouwen in de plaatselijke bevolking. Versterkt de acceptatie van het bedrijf in de plaatselijke gemeenschap. Vergroot het aantal beschikbare mogelijkheden in de plaatselijke omgeving. Leidt tot de erkenning van het bedrijf als legitieme deelnemer in de plaatselijke economie. Geeft meer inzicht in de plaatselijke omstandigheden. Expats Voordelen Door de culturele overeenkomst met het ouderbedrijf worden zaken/managementpraktijken overgedragen. Maakt meer sturing en coördinatie van internationale fi lialen mogelijk. Geeft werknemers een multinationale gerichtheid door ervaring bij het moederbedrijf. Kweekt een reserve van internationaal ervaren topfunctionarissen. Plaatselijk talent kan mogelijk nog niet zo veel waarde leveren als expats. Biedt een breder mondiaal perspectief. Leidt tot uitstel van beslissingen die plaatselijk moeilijk liggen (zoals ontslagen) totdat ze onvermijdelijk zijn, waardoor ze er moeilijker, duurder en pijnlijker op worden. Maakt het moeilijker om gekwalifi ceerd personeel te werven. Vermindert de zeggenschap van het hoofdkantoor. Nadelen Creëert problemen met aanpassingsvermogen aan de buitenlandse omgeving en cultuur Versterkt het buitenlandse van het fi liaal. Er zijn mogelijk hoge overplaatsings-, salaris- en andere kosten mee gemoeid. Leidt mogelijk tot privé- en gezinsproblemen. Werkt ontmoedigend op het moreel van plaatselijk management en motivatie. Is onderhevig aan beperkingen van de plaatselijke overheid. Figuur 16.2 Voordelen en nadelen van plaatselijke werknemers en expats in internationale filialen 19 internationaal en binnenlands, nauw met elkaar samenwerken. Dit is vooral noodzakelijk wanneer de ene businessunit de output van een andere businessunit van hetzelfde concern nodig heeft. IBM, Hewlett-Packard en Xerox hebben specialistische productiefaciliteiten in verschillende delen van de Verenigde Staten en de wereld. De output van deze faciliteiten (computerchips, software) moet goed worden bewaakt en geïntegreerd om de zeer verfijnde producten zoals computers, medische apparatuur en kopieerapparaten te produceren. Om productieprocessen te koppelen heeft men doorgaans expats als managers en specialisten nodig. Zij kunnen de kloven overbruggen en de schakel vormen tussen de organisatieunits. Dit beleid is niet nodig in organisaties met vooral zelfstandige activiteiten waarbij de units weinig onderling afhankelijk zijn. McDonald s is bijvoorbeeld actief in meer dan vijftig landen. Ongeveer 3000 van zijn restaurants zijn gevestigd buiten de Verenigde Staten. De primaire rol van het hoofdkantoor in Oak Brook, Illinois is de training van managers uit de hele wereld in de hamburgeruniversiteit van McDonald s. Het bedrijf heeft vijf internationale personeelsdirecteuren die fungeren als interne adviseurs. Dus hoewel McDonald s strikte productkwaliteitsnormen in verschillende landen eist, spelen expats een kleine rol in dit proces. Elk restaurant functioneert als een sterk autonome unit.

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

Organisatiestructuur en -ontwerp

Organisatiestructuur en -ontwerp DEEL 4 9 organiseren Organisatiestructuur en -ontwerp Gebruik dit overzicht tijdens het lezen en bestuderen van dit hoofdstuk. De organisatiestructuur Bespreek de traditionele en hedendaagse kijk op taakspecialisatie,

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Spreken is goud. De vijf cruciale gesprekken voor een soepel verlopend project. Titel vertaald uit het Engels in opdracht van Vitalsmarts Benelux

Spreken is goud. De vijf cruciale gesprekken voor een soepel verlopend project. Titel vertaald uit het Engels in opdracht van Vitalsmarts Benelux De vijf cruciale gesprekken voor een soepel verlopend project Titel vertaald uit het Engels in opdracht van Vitalsmarts Benelux Oorspronkelijke titel: Silence Fails 2006 VitalSmarts. All Rights Reserved.

Nadere informatie

Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media

Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media Sylvia Cambié en Yang-May Ooi 1 1. De wereld waarin we leven Het was iets na middernacht. Co-auteur

Nadere informatie

Wereldwijd werken. Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt

Wereldwijd werken. Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt Wereldwijd werken Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt Een Manpower Witboek 2010 Dit Manpower Witboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Intelligence Group en The Network. Wereldwijd

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek Conflict Verschil van mening, botsing, strijd Arbeidsconflict: conflict tussen werknemer en werkgever Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

HANDLEIDING. Innovatietactieken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Innovatietactieken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Innovatietactieken TFC TrainingsMedia Star Thrower Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tactics of Innovation: How to Make It Easier for People to Accept New

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

Herintreding werkloze 55-plussers

Herintreding werkloze 55-plussers B. Cuelenaere, V. Veldhuis Herintreding werkloze 55-plussers Onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak 8. Stages of concern De vijf fasen in het leren van een vak CORA SMIT WANNEER IEMAND AAN EEN NIEUW VAK BEGINT of een nieuwe complexe vaardigheid aanleert, doorloopt hij meestal vijf voorspelbare stadia

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie