Auteurs: Van Leeuwen, Bergsma isbn:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs: Van Leeuwen, Bergsma isbn: 9789001823634"

Transcriptie

1 Casus 1.2 Chaos Inleiding De bv 'CHAOS' importeert, exporteert, produceert en verhandelt elektronische hoogfrequentieapparatuur voor de ontvangst van nationale en internationale tv-stations via (lokale) zenders en satellieten. De bv is in de zestiger jaren van de vorige eeuw opgericht door de heer S. Visie. Oorspronkelijk vond de uitbreiding plaats naar toelevering van elektronische onderdelen voor radio's en zendapparatuur. Later werd ook overgegaan op fabricage van televisieantennes en accessoires. Gedurende de zeventiger jaren werd alom duidelijk dat centrale antennesystemen een belangrijke rol zouden gaan spelen bij de distributie van tv- en overige signalen. Geleidelijk aan werd overgeschakeld op de laatstgenoemde activiteiten. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de zoon J. Visie bij de leiding van de bv betrokken. Het bedrijf dat met enkele werknemers startte, heeft een snelle expansie doorgemaakt, vooral tijdens de laatste vijftien jaar, en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met driehonderd werknemers. De oorspronkelijke locatie in een renovatiewijk van een de grote steden is inmiddels uitgebreid met twee vestigingen op verschillende locaties in dezelfde stad. De omzet is toegenomen tot 50 miljoen. Als gevolg van de elkaar snel opvolgende technische ontwikkelingen heeft de organisatie vooral oog gehad voor de essentiële ontwikkelingen van morgen en de grote problemen van vandaag en gisteren. Het management wordt gekarakteriseerd door praktische en harde werkers, veelal van het eerste uur, die tot chefposities zijn opgeklommen. De opleidingen van de technische leiding variëren van lagere technische tot hogere technische opleidingen. Het formele informatiesysteem is minimaal ontwikkeld, omdat vrijwel alle communicatie mondeling en telefonisch plaatsvond. Door de sterke groei en de nieuwe locaties is het management nu in een situatie terechtgekomen die door eenieder als uiterst onbevredigend wordt ervaren. Als eerste een korte schets van de structuur en de belangrijkste managers. Daarna wordt een globale beschrijving gegeven van het functioneren van de organisatie. Structuur De algemeen directeur heeft drie vestigingen onder zich op drie locaties, respectievelijk de A-straat, de B-laan en het C-plein. In de B-laan zijn vier afdelingen gevestigd, te weten verkoop (15 personen), inkoop grote Casus 1.2 1

2 contracten en algemeen (3 personen), de hoofdadministratie inclusief personeelsbeheer, salarisadministratie en de fabrieksboekhouding (15 personen), alsmede het magazijn gereed product en expeditie (6 personen). De vestiging in de A-straat bestaat uit twee mechanische productieafdelingen met 100 personen, een magazijn grondstoffen en gereed product (5 personen), de afdeling planning en administratie (5 personen), de afdeling planning en administratie (5 personen) en de afdeling automatisering (10 personen). De vestiging aan het C-plein heeft drie montage-afdelingen van elektronische apparatuur (110 personen), een galvaniseerafdeling (10 personen), een grondstoffenmagazijn annex inkoopafdeling (5 personen), een administratie inclusief receptie/telefoniste (5 personen) en een laboratorium (10 personen). Organisatie en functioneren De heer S. Visie geeft rechtstreeks leiding aan alle hiervoor genoemde afdelingen. Vroeger toen een belangrijk deel van de productie en de verkoop nog geconcentreerd was in de A-straat, was het informeel contact groot en werden de meeste beslissingen in een zeer beperkt gezelschap genomen, meestal op basis van de informatie die door de afdelingschefs werd ingebracht. De laatste jaren wordt de communicatie steeds minder. Er zijn veel nieuwe personeelsleden bijgekomen en alleen de oude administratie werd als noodzakelijk kwaad gezien. Het hoofd is gekwalificeerd, maar de medewerkers zijn veelal laag gekwalificeerd of technische 'kneusjes'. De administratie houdt zich vooral bezig met de verplichte hoofdboekhouding, de salarisadministratie en de crediteurenadministratie. De verkoopafdeling houdt de debiteurenadministratie bij zodat ontvangen orders snel op kredietwaardigheid kunnen worden bekeken. De maandelijkse journaalpost wordt nog weleens laat aangeleverd aan de boekhouding. De voorraadadministratie wordt door de magazijnmeesters van de vestigingen in de A-straat en op het C-plein bijgehouden. Hierdoor behoeft de administratie zelf geen magazijnadministratie bij te houden. Het feit dat de magazijnmeester zelf de voorraadadministratie bijhoudt, wil nog niet zeggen dat hij er ook gebruik van maakt. Er is een achterstand van twee maanden. 'Bijzijn' is ook niet nodig want met zijn grote ervaring kan de magazijnmeester aan de hoogte van de stellingen zien hoe groot de voorraden zijn. De magazijnmeesters kopen ook in. Veel inkopen hebben betrekking op bedragen van minder dan 500. Ten einde korting voor contant niet te ontlopen hebben de magazijnmeesters ook een kassiersfunctie. Dit is erg praktisch, met name omdat zij bijna altijd aanwezig zijn. Zij leveren alle belangrijke informatie en gegevens aan de boekhouding. Meestal doen zij dit wel op tijd. Bijzondere zaken zoals een overzicht van activa worden extracomptabel bijgehouden. In principe veranderde er niet zoveel toen de beide vestigingen noodzakelijk werden en groeiden. Casus 1.2 2

3 De opvattingen met betrekking tot praktisch leidinggeven werden min of meer gedeeld door de oudere afdelingschefs. Deskundigheid op het vakgebied speelde daarbij de grootste rol. Tot een organisatieomvang van tweehonderd personen kenden de leiding en bijna alle werknemers elkaar. Informatie haalde je uit gesprekken bij de mensen. Door de afstanden en de groei is dit lastiger geworden. De hoofdboekhouder wordt steeds meer van zijn werk afgehouden voor verzoeken om informatie. Hij ervaart dit als een probleem omdat hij door al die vragen steeds meer van zijn werk wordt afgehouden. Hij heeft hierover zijn beklag gedaan bij de heer S. Visie. Sinds vijf jaar wordt een budgetteringssysteem gehanteerd omdat de accountant dat belangrijk vond. De heer S. Visie vond het eigenlijk ook wel handig, maar het gaf toch wel veel overbodige rompslomp. Je moest zicht hebben op de omzet vond hij en de rest werd beheerd door de afdelingschefs, waarvan hij wist dat ze pal stonden voor de goede zaak. De hoofdboekhouder stelt jaarlijks het budget op en rapporteert tweemaandelijks aan de heer S. Visie, meestal een maand na afloop van de desbetreffende periode. Het hoofd productie van de A-straat die vanuit de historie het bestede overzicht had over de activiteiten, voorzag de boekhouder van de nodige informatie. Met enige telefoontjes werd de meest relevante informatie vergaard bij collega's en doorgegeven. De overige informatie schatte de boekhouder zelf op basis van gegevens uit het verleden. De verkoopafdeling verstrekte nooit budgetinformatie. Omdat het budget toch nooit in overeenstemming was met de realiteit. Bovendien kon men zijn kostbare tijd wel beter gebruiken. Die boekhouders werden steeds lastiger. Het hoofd productie van de A-straat is halverwege de jaren negentig gestart met de automatisering van de productieplanning. Hij heeft toen ook in samenwerking met de boekhouding de salarisadministratie geautomatiseerd. Later zijn nog meer specifieke productietoepassingen geautomatiseerd. De programma's van andere afdelingen draaien ook op de server van productie. Er vinden nog weleens crashmeetings plaats als de computer weer eens is uitgevallen en prioriteiten dienen te worden bepaald ten aanzien van alle verwerkingen. In zulke gevallen neemt het hoofd productie de beslissingen want de productie mag niet stagneren. Een van de programmeurs met een goede technische achtergrond is meestal wel in staat technische storingen binnen 24 uur te verhelpen. Gelukkig kan de medewerker die de gegevens in de systemen invoert en die ook kan programmeren, hem later assisteren om de achterstand met programmeren weer in te lopen. Het hoofd van de afdeling is erg gelukkig met het huidige personeel. Het zijn harde werkers en ze kunnen elkaar uitstekend vervangen en zo nodig hulp bieden. Het hoofd automatisering is zeer servicegericht. Hij heeft een goed oog voor gebruikerswensen en de noodzaak daarvan. Hij bepaalt derhalve de prioriteiten van Casus 1.2 3

4 automatiseringsprojecten. Wijzigingen in de programmatuur worden bij programmastoringen meestal direct door de operator aangebracht. Aanvragen om wijzigingen in programmatuur door gebruikers komen bij de programmeurs terecht. Wijzigingen duren altijd erg lang. Hoofd automatisering heeft als stelregel: 'Een lage prioriteit voor wijzigingen, dan hadden ze hun wensen maar bij ontwikkeling aan ons kenbaar moeten maken!' Onlangs is er een kleine felle brand geweest in het computercentrum. Als gevolg hiervan is een aantal tapes verloren gegaan. Twee diskdrives zijn kromgetrokken en daardoor onbruikbaar geworden. Het probleem kan worden opgelost door facturen opnieuw te laten verponsen en in te voeren. Een programma diende opnieuw te worden geschreven. De salarisadministratie die altijd bij de productie was gesitueerd, is onlangs overgeplaatst naar de B-laan, bij de boekhouding. Er is vorig jaar een personeelsfunctionaris aangetrokken die bij de salarisadministratie is geplaatst. Op deze wijze is alle informatie voor betrokkenen snel voorhanden. De salarisadministrateur houdt ook het pensioenfonds bij. De afdeling verkoop ligt de laatste jaren erg overhoop met de productieafdelingen in verband met uitverkochte voorraden. De export is nogal toegenomen. Veelal wordt hieraan een hoge prioriteit toegekend. Mede als gevolg hiervan is een aantal backorders aanzienlijk toegenomen. Productie en verkoop maken elkaar over en weer verwijten. De directeur is de laatste tijd moeilijker bereikbaar doordat hij veelvuldig contact heeft met de vakbonden en de or. De vakbonden willen verplicht werkoverleg invoeren en vinden ook dat er te weinig aan opleiding wordt gedaan. De directeur vindt dit grote onzin. Studeren doe je in je vrije tijd en werkoverleg kan best met de koffiepauze worden gecombineerd. Het levert vooral problemen op omdat alle beslissingen boven de 100 door de directeur dienen te worden genomen. Gelukkig hebben de afdelingschefs de afwezigheid onderkend. Zij tekenen daarom zelf. De directeur laat dit oogluikend toe. De boekhouder betaalt de crediteuren. Er is onlangs grote strijd geleverd met de bank toen het liquiditeitstekort in augustus bedroeg. De zaak kan worden geregeld door een additionele renteaanpassing van 1% ten gunste van de bank. Casus 1.2 4

5 Gevraagd 1 Welke problemen ziet u in deze casus? Waarom is dit een probleem? Omschrijving INVENTARISATIE KNELPUNTEN Waarom? 2 Wat zijn problemen op het vlak van bestuurlijke informatieverzorging (BIV) en wat zijn geen BIV-problemen? 3 Welke mogelijke oplossingen ziet u voor de BIV-problemen? Casus 1.2 5

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Beter gefaseerd dan geforceerd. Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct

Beter gefaseerd dan geforceerd. Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct 4PS Mobile - de elektronische serviceorder Nieuwsbrief van 4PS - juli 2008 Beter gefaseerd dan geforceerd Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct 4PS Construct -

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

ManagementInformatie IDM deeltijd periode 4 2010

ManagementInformatie IDM deeltijd periode 4 2010 ManagementInformatie IDM deeltijd periode 4 2010 Case Bakker Opmerking vooraf: Casus goed doorlezen voor les 4.1 (19 april). De vraagstelling komt tijdens deze les aan de orde. Inhoudsopgave 1 TWEE SITUATIESCHETSEN...

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Re-engineering NPI Process for Customer Services

Re-engineering NPI Process for Customer Services Re-engineering NPI Process for Customer Services Een onderzoek naar een procesverbetering voor Customer Services Lucent Technologies, Network Systems Nederland BV Afstudeeronderzoek Erik Lasscher, mei

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, april 2014

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie