Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product."

Transcriptie

1 Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om uw nieuwe apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats op, omdat u ze later beslist nog eens nodig hebt. Niets uit deze handleiding mag, onder welke vorm dan ook, worden gekopieerd of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van Roland DG. Wijzigingen van de technische gegevens en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Alle instructies in deze handleiding zouden eigenlijk moeten kloppen en werden ook gecontroleerd. Als u desondanks nog onduidelijke of foute dingen vindt, signaleer het dan even SVP. Roland DG Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan een fout gebruik van dit apparaat te wijten zou kunnen zijn. Roland DG Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade c.q. winstderving die aan het gebruik van een met dit apparaat vervaardigd product te wijten zou kunnen zijn. ROLAND DG CORPORATION Shinmiyakoda, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Modelbenaming: Zie de MODEL-vermelding op het merkplaatje. TOEPASSELIJKE RICHTLIJN: EU-RICHTLIJN VOOR LAGE SPANNING (73/23/EEC) EU-RICHTLIJN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (89/336/EEC). WAARSCHUWING: Dit is een klasse A -apparaat. Bij gebruik ervan in de huiselijke kring zou de ontvangst van uw radio of TV kunnen worden gestoord. Doe dan het nodige om de storing te verhelpen. CutStudio is een handelsmerk van Roland DG Corp. Windows is in de VS en andere landen een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Windows Corporation. Macintosh en Mac OS zijn in de VS en andere landen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Adobe en Adobe Illustrator zijn in de VS en/of andere landen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Corel en CorelDRAW zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Corel Corporation of Corel Corporation Limited. Alle andere vermelde bedrijfs- en productnamen zijn eigendom van de betreffende bedrijven of personen. Copyright 2005 Roland DG Corporation

2 GX-24 Inhoud Inhoud Voorzorgsmaatregelen, 3 Belangrijke opmerkingen voor de bediening en het gebruik, 4 Over de bijgeleverde documentatie, 5 Bijgeleverde documentatie, 5 Lezen van de elektronische handleidingen, 5 1. Aan de slag, Functies van dit apparaat, Bijgeleverde accessoires, Beschrijving van de bedieningsorganen, 7 Hoofdeenheid, 7 Bedieningspaneel, 8 2. Voorbereiden van de GX-24, Opstelling, 9 Kies de opstellingsplaats, 9 Opstellingsplaats, 9 Verwijderen van het verpakkingsmateriaal, Kabels aansluiten, 10 Netsnoer aansluiten, 10 Aansluiten op de computer, Andere displaytaal kiezen, Software installeren/deïnstalleren, Over de bijgeleverde software, Bij gebruik van Windows, 12 Systeemvereisten voor een USB-verbinding, 12 Systeemvereisten voor Roland CutStudio, 12 Systeemvereisten voor de Windows-driver, 12 Installeren van de programma s, 12 Wat te doen als de installatie mislukt (USBverbinding), 13 Verwijderen van de driver, 14 Bij gebruik van een Macintosh, Uitvoeren van snijopdrachten, Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal, 16 Stap 1: Materiaal laden, 16 Stap 2: Mesje installeren, 18 Stap 3: Snijkwaliteit op het materiaal afstemmen, 19 Stap 4: Oorsprong instellen, 21 Stap 5: Snijdata aanmaken, 21 Stap 6: Snijopdracht starten, 24 Stap 7: Materiaal verwijderen, 24 Stap 8: Het uitgesneden object aanbrengen, Verschillende materiaalsoorten gebruiken, 26 Werken met materiaalrollen of lange vellen, 26 Fijninstelling van de mesdruk, 28 Snijdiepte corrigeren, 28 Andere functies, Onderhoud, Schoonmaak, Mesje vervangen, Eerste hulp bij problemen, 30 Het apparaat doet het niet, 30 Het materiaal komt tijdens het uitsnijden los, 30 Bepaalde gebieden worden niet uitgesneden c.q. de hoeken laten te wensen over, Appendix, Toegelaten materiaalsoorten, 31 Specificaties voor geschikt materiaal, Plaatsing van de labels met de benodigde voeding en het serienummer, Specificaties, 32 2

3 Handleiding Over de OPGELET- en VOORZICHTIG-labels Voorzorgsmaatregelen Een onvakkundig gebruik of een foute bediening van dit apparaat kan zware verwondingen of schade veroorzaken. Verderop vindt u de punten waarop u vooral moet letten. Over de OPGELET- en VOORZICHTIG-labels OPGELET VOORZICHTIG Deze melding maakt u attent op een risico dat uw leven in gevaar kan brengen of tot zware verwondingen kan leiden, als u de instructies niet volgt. Deze melding maakt u attent op het gevaar voor mogelijke verwondingen of schade aan het apparaat bij fout gebruik ervan. * Met materiële schade bedoelen we hier de beschadiging of andere nadelige invloeden van/ op de woning, de meubelen en zelfs huisdieren. Andere symbolen De driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies of waarschuwingen. De volledige betekenis van de waarschuwing wordt echter bepaald door het symbool dat zich in de driehoek bevindt. Zo waarschuwt het hier getoonde symbool bv. dat er gevaar voor elektrocutie bestaat. Het verbodsteken (doorstreepte cirkel) maakt u attent op handelingen die u nooit mag uitvoeren (ze zijn dus verboden). Wat u niet mag doen wordt wederom bepaald door het symbool dat zich in de cirkel bevindt. Zo betekent het links getoonde symbool dat u het apparaat nooit zelf mag openen of modificaties mag uitvoeren. De zwarte cirkel wijst u op handelingen die u net wél moet doen. Ook hier geldt de regel dat de uit te voeren handeling wordt bepaald door het symbool dat zich in deze cirkel bevindt. Zo betekent het links getoonde symbool dat u het netsnoer uit het stopcontact moet trekken. Een foute bediening kan verwondingen veroorzaken OPGELET Behartig alle instructies in deze handleiding. Doet u dat namelijk niet, dan zou het kunnen gebeuren dat het apparaat plots begint te werken, wat zware verwondingen kan veroorzaken. Zorg dat kinderen nooit in de buurt van dit apparaat spelen. Dit apparaat bevat bedieningsorganen en onderdelen die zware verwondingen bij kinderen kunnen veroorzaken, zo bv. lichamelijke schade, oogletsels en verstikkingen. Open nooit de behuizing en voer nooit wijzigingen aan het apparaat door. Dat kan namelijk leiden tot brand, storingen of zelfs verwondingen. VOORZICHTIG Houd uw hand nooit in de buurt van de mesbeschermer, wanneer de wagen heen en weer beweegt. Anders is de kans op verwondingen namelijk betrekkelijk groot. Zet het apparaat steeds op een stevig en effen oppervlak. Anders zou het namelijk kunnen vallen en verwondingen kunnen veroorzaken. Gevaar voor elektrocutie, kortsluiting en brand OPGELET Gebruik uitsluitend een stopcontact dat beantwoordt aan de vereisten van de adapter. Anders is er kans op brand of elektrocutie. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter. Anders is er kans op brand of elektrocutie. Pak het netsnoer en de stekkers nooit met natte handen vast en raak het apparaat in dergelijke gevallen niet aan. Anders is er kans op elektrocutie. Zorg ervoor dat het apparaat nooit nat wordt en dat er geen benzine, verdunner of andere brandbare vloeistoffen op belanden. Stroomlekken kunnen leiden tot elektrocutie, plaatselijke ontploffingen of zelfs brand. Zorg dat er geen haarspelden, muntstukken, lucifers en andere voorwerpen via de ventilatieopeningen in het inwendige van het apparaat belanden. Eén en ander zou namelijk een kortsluiting kunnen veroorzaken die kan leiden tot elektrocutie of zelfs een brand in het inwendige van het apparaat. Zet nooit benzine, alcohol, verdunner of andere brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat en gebruik nooit sprays. Dat kan namelijk tot brand leiden. Beschadig nooit het netsnoer en trek er nooit overdreven hard aan. Zoiets zou namelijk de isolatie van de kabel kunnen beschadigen en een kortsluiting, elektrocutie of brand kunnen uitlokken. 3

4 GX-24 Belangrijke opmerkingen voor de bediening en het gebruik Plaats geen voorwerpen op het netsnoer, plooi het nooit met geweld en voorkom dat het op de één of andere manier vervormt. Als u het te sterk verwringt, zou het op bepaalde plaatsen heet kunnen worden en een brand kunnen veroorzaken. Rol het netsnoer nooit op en draai het nooit samen met andere snoeren (ook niet van andere apparaten). Als u het te strak oprolt, zou het warm kunnen worden en een brand kunnen veroorzaken. Gebruik uitsluitend het bij dit apparaat geleverde netsnoer. Bovendien mag u geen verlengsnoeren of multistekkers gebruiken. Een multistekker of verlengsnoer zou zo heet kunnen worden dat hij/het een brand veroorzaakt. Wanneer de adapter beschadigd is, moet u meteen de aansluiting op het lichtnet verbreken. Gebruik uitsluitend een degelijk en stevig stopcontact. Anders is er kans op brand of elektrocutie. Trek, bij het verbreken van de aansluiting op het lichtnet, altijd aan de stekker nooit aan de kabel. Anders zou u namelijk de aders van het netsnoer kunnen beschadigen. Dit kan zowel elektrocutie alsook brandgevaar veroorzaken. Als u iets abnormaals aan het apparaat opmerkt (bv. rook, vonken, een vreemde geur, brand of vreemde geluiden), moet u meteen de aansluiting op het lichtnet verbreken. Als u dit niet doet, verhoogt u niet enkel het risico op elektrocutie, maar tevens op brand. Verbreek in een dergelijk geval meteen de aansluiting op het lichtnet en neem contact op met een door Roland DG erkende herstellingsdienst. Als u het apparaat langere tijd niet wenst te gebruiken, verbreekt u het best ook de aansluiting op het lichtnet. Anders zouden de aders kunnen smelten. Zoiets kan tot een kortsluiting of brand leiden. Waarschuwingslabels Alle gevaarlijke plaatsen van dit apparaat herkent u aan een waarschuwingslabel. Die labels hebben de volgende betekenis. Volg alle waarschuwingen op. Verwijder nooit de labels en zorg dat ze altijd goed leesbaar blijven. Voorzichtig: De wagen beweegt De snijwagen binnenin dit apparaat beweegt op hoge snelheid heen en weer en kan dus verwondingen veroorzaken. Houd uw hand nooit in de buurt van de mesbeschermer. Belangrijke opmerkingen voor de bediening en het gebruik Dit apparaat is een precisietoestel. Om de mogelijkheden van dit apparaat ten volle te kunnen benutten moet u tijdens het gebruik de volgende dingen in de gaten houden. Doet u dat namelijk niet, dan laat de printkwaliteit niet alleen te wensen over, maar zou het apparaat stuk kunnen gaan of ondermaatse resultaten kunnen afleveren. Hoofdeenheid Dit apparaat is een precisietoestel. Behandel het met de nodige zorg en stel het nooit bloot aan zware schokken, trillingen of geweld. Ze het apparaat op een geschikte plaats. Zorg dat de temperatuur en de luchtvochtigheid op die plaats binnen de vereiste perken liggen. Zet het apparaat op een stevige en veilige plaats waar u het zonder moeite kunt bedienen. Belangrijke opmerkingen i.v.m. de kabels Let altijd op een degelijke verbinding van het netsnoer en de verbindingskabels. Alvorens het apparaat te vervoeren Als u het apparaat naar een andere plaats moet brengen, moet u het met beide handen aan de onderkant vasthouden. Pak het apparaat nooit op een andere plaats vast om schade te voorkomen. 4

5 Handleiding Waarschuwingslabels Over de bijgeleverde documentatie Bijgeleverde documentatie Dit apparaat wordt met de volgende documenten geleverd. Gedrukte documentatie GX-24 Handleiding (dit document) Hier wordt uitgelegd hoe u het apparaat opstelt, eenvoudige objecten uitsnijdt en andere handelingen uitvoert. Online-hulp (elektronische documenten) Hier komt u te weten hoe met de software, drivers en andere programma s (samen) te werken. Die informatie wordt tijdens de installatie van het betreffende programma of de driver automatisch geïnstalleerd. Roland CutStudio Online Help (Windows) Hier worden de functies van Roland CutStudio, een Windowscompatibel snijprogramma (wordt bijgeleverd), uitgelegd. CAMM-1 Driver Online Help (Windows) Hier worden de functies en parameters van de driver uitgelegd. CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator Online Help (Windows/Macintosh) Hier worden de functies en parameters van de bijgeleverde software-plugin uitgelegd. De Macintosh-versie ziet er iets anders uit. Handleidingen (elektronische documenten) De volgende handleidingen worden bijgeleverd. Die moet u eerst naar uw computer kopiëren om ze te kunnen bekijken. Meer details over de installatie van de handleidingen vindt u op blz. 13 (Windows) en blz. 15 (Macintosh). De Windows- en Macintosh-handleidingen vertonen hier en daar een aantal verschillen. Handleidingen voor Windows GX-24 Reference Guide Hier worden de functies van het apparaat voorgesteld, zo bv. de menufuncties, gedetailleerde informatie over dingen die in deze handleiding niet of nauwelijks aan bod komen en tips voor het verhelpen van storingen. CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator/CorelDRAW Setup Guide Hier wordt uitgelegd hoe de CutStudioplugin te installeren. Printing and Cutting Guide (tips voor het printen met snijtekens Windows-versie) Hier komt u te weten hoe u met een andere printer een object print en dat dankzij de snijtekens dan op dit apparaat, op basis van een snijpad, uitsnijdt. Macintosh Cutting Guide Hier komt u te weten hoe u dit apparaat vanop een Macintosh aanstuurt. Meer details over de bijgeleverde programma s en andere software vindt u op blz. 12. Lezen van de elektronische handleidingen Als iets onduidelijk is, neemt u het best eerst deze handleiding en daarna de elektronische documentatie door. Laten we echter eerst kijken hoe je zorgt dat de elektronische documentatie leesbaar wordt. Windows Online-hulp voor Roland CutStudio (Windows) Start CutStudio en kies in de menubalk [Help] [Contents]. U kunt echter ook [Start], [Programma s] (of [Alle programma s]) en tenslotte [Roland CutStudio] selecteren. Klik op [CutStudio Help]. Online-hulp voor de CAMM-1-driver (Windows) Open het venster van de driver en klik op de [Help]- button. Online-hulp voor de CutStudio-plugin voor Adobe Illustrator Klik, in het [Roland CutStudio]-pallet, op en vervolgens op [Help]. Meer details hierover vindt u in de CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator/CorelDRAW Setup Guide. Handleidingen Selecteer [Start], [Programma s] (of [Alle programma s]) en tenslotte [Roland GX-24 Operation Manuals]. Klik op de naam van het elektronische document dat u wilt bekijken. Macintosh Online-hulp voor de CutStudio-plugin voor Adobe Illustrator Klik, in het [Roland CutStudio]-pallet, op en vervolgens op [Help]. Meer details hierover vindt u in de Macintosh Cutting Guide. Handleidingen Dubbelklik op het icoon van het gewenste document (de iconen bevinden zich op het bureaublad. Handleidingen voor Macintosh GX-24 Reference Guide Hier worden de functies van het apparaat voorgesteld, zo bv. de menufuncties, gedetailleerde informatie over dingen die in deze handleiding niet of nauwelijks aan bod komen en tips voor het verhelpen van storingen. 5

6 GX-24 Aan de slag 1. Aan de slag 1.1 Functies van dit apparaat Dit snijapparaat ( cutter ) is voorzien van een USB- en een seriële poort en biedt de volgende voordelen. Stil Dankzij de gehanteerde servomotoren maakt dit apparaat nagenoeg geen lawaai. Eenvoudig te gebruiken Verlicht display (2 regels), zodat u ook op minder goed verlicht plaatsen nooit in het donker tast. 1.2 Bijgeleverde accessoires Zowel het bedieningspaneel als de menu s zijn logisch en begrijpelijk gestructureerd. Geleverd met Roland CutStudio, een snijprogramma voor optimale resultaten, dat onder Windows draait. Handig voor een groot aantal toepassingen Dankzij de bijgeleverde plugins kan CutStudio zelfs met de meest gangbare tekenpakketten samenwerken. Paskruisfunctie voor het uitsnijden van contouren na een object met een ander apparaat geprint te hebben. Dit apparaat wordt met de volgende dingen geleverd. Controleer daarom na het uitpakken of u alles hebt gekregen: Adapter: 1 Netsnoer: 1 Mes: 1 Cuttereenheid: 1 Pin: 1 Roleenheid: 1 Afsnijmesje: 1 Pincet: 1 Materiaal voor testdoeleinden: 1 (gekleurd materiaal) Applicatietape: 1 (doorschijnende tape) CD-ROM: 1 Handleiding (dit document): 1 USB-kabel: 1 6

7 Handleiding Beschrijving van de bedieningsorganen 1.3 Beschrijving van de bedieningsorganen Hoofdeenheid Linker aandrukrol Hiermee wordt het materiaal klem gezet, wanneer u de laadhendel optilt. Hij moet zich aan de linkerrand van het materiaal bevinden. Snijwagen Hier moet u de cuttereenheid installeren. Tijdens het uitsnijden beweegt hij heen en weer. Rechter aandrukrol Hiermee wordt het materiaal klem gezet, wanneer u de laadhendel optilt. Hij moet zich aan de rechterrand van het materiaal bevinden. Mesbeschermer Beschermt het mesje tijdens het snijden. Hulplijnen Deze helpen u bij het uitlijnen van nieuw geladen materiaal. Laad het materiaal altijd op zo n manier dat de linker- en rechterrand parallel lopen met deze lijnen. Grijpvlakken De grijpvlakken zorgen voor een gelijkmatig materiaaltransport naar de voorkant van het apparaat. Mesrail Laat toe een uitgesneden object van de rol af te snijden. Dankzij de rail wordt de folie trouwens recht afgesneden. Bedieningspaneel Hiermee hebt u toegang tot de bedieningsfuncties. Zie blz. 8. Opbergruimte Hier kunt momenteel niet benodigde cutters en messen opbergen. Laadhendel Deze hendel hebt u tijdens het laden van materiaal nodig. Hulplijnen Deze helpen u bij het uitlijnen van nieuw geladen materiaal. Laad het materiaal altijd op zo n manier dat de linker- en rechterrand parallel lopen met deze lijnen. Aansluiting voor het netsnoer Via deze connector wordt het apparaat van stroom voorzien. Seriële poort (RS-232C) Hier kunt u een seriële kabel aansluiten. USB-aansluiting Hier kunt u een USB-kabel aansluiten. 7

8 GX-24 Aan de slag Bedieningspaneel [1] [2] [6] [7] [8] [3] [9] [4] [10] [5] [1] Display Het display beeldt menu s en andere belangrijke gegevens af. [2] [TEST]-knop Houd deze knop minstens één seconde ingedrukt om een testpatroon uit te snijden. [3] [MENU]-knop Door deze knop herhaaldelijk in te drukken kiest u afwisselend de huidige snijparameters, de menumode en de weergave van de materiaalbreedte. [4] [FORCE]-knop Hiermee roept u de parameters voor het instellen van de mesdruk op. [5] [PEN FORCE]-regelaar Hiermee kunt u de mesdruk in piepkleine stappen corrigeren. Dergelijke wijzigingen zijn zelfs tijdens het uitvoeren van een opdracht mogelijk. [6] [PAUSE]-knop Hiermee kunt u een gestarte opdracht tijdelijk onderbreken. Druk er opnieuw op om de opdracht te voltooien. [7] [ORIGIN]-knop Houd deze knop langer dan één seconde ingedrukt om de plaats waar het mesje zich momenteel bevindt als oorsprong te definiëren. [8] Cursorknoppen ( ) Hiermee kunt u de cutterwagen of het materiaal verplaatsen en verschillende menu-items selecteren. [9] [ENTER]-knop Hiermee kunt u parameters selecteren en bepaalde instellingen bevestigen. [10] Netschakelaar Druk hem in om het apparaat in te schakelen. De knop licht dan in het blauw op. Om de stroom uit te zetten moet u deze knop minstens één seconde ingedrukt houden. 8

9 Handleiding Voorbereiden van de GX Voorbereiden van de GX-24 Laten we nu kijken hoe je het apparaat voorbereidt, opstelt en aansluit. 2.1 Opstelling Kies de opstellingsplaats Zet het apparaat op een stevige en veilige plaats waar u het zonder moeite kunt bedienen. Bij keuze van een ongeschikte opstellingsplaats is de kans op ongevallen, brand, functiestoringen of zelfs ernstige schade veel groter. WAARSCHUWING: Zet het apparaat steeds op een stevig en effen oppervlak. Anders zou het apparaat kunnen kantelen en zware verwondingen kunnen veroorzaken. Niet geschikte opstellingsplaatsen Plaatsen die aan sterke schokken of trillingen onderhevig zijn. Hellende plaatsen of oneffen oppervlakken. In het directe zonlicht of in de buurt van een airconditioningsysteem c.q. warme lucht. Plaatsen op minder dan 1m van sterke lichtbronnen. Stoffige plaatsen. In de buurt van sterke elektrische of magnetische velden c.q. andere vormen van elektromagnetische energie. Plaatsen waar de warmte onvoldoende kan worden afgevoerd. Opstellingsplaats Voor een probleemloos en degelijk gebruik van dit apparaat moet u zorgen dat de opstellingsplaats aan de getoonde vereisten voldoet. 950mm 500mm Hoogte: 300mm (Bij gebruik van een geschikte stand: 1000mm) Zet het apparaat nooit met de achterkant tegen een muur of wand. Tijdens het uitsnijden beweegt het materiaal namelijk. Vóór en achter het apparaat mogen zich nooit voorwerpen van welke aard dan ook bevinden. Gebruik een geschikte stand (optie) Voor dit apparaat is een optionele stand (PNS-24) beschikbaar. Meer details hierover vindt u bij uw Roland DG-dealer. 9

10 GX-24 Voorbereiden van de GX-24 Verwijderen van het verpakkingsmateriaal Om schade tijdens het transport te voorkomen is het apparaat voorzien van tape en transportkussens. Na de installatie moet u die verwijderen. Belangrijk! Verwijder het verpakkingsmateriaal. Dingen, die u niet verwijdert, zouden tijdens het inschakelen functiestoringen en zelfs ernstige defecten kunnen veroorzaken. 2.2 Kabels aansluiten Netsnoer aansluiten Belangrijk! Lees eerst alle waarschuwingen en tips op blz. 3 en sluit het apparaat dan pas aan. Adapter Netsnoer Aansluiting voor het netsnoer 10

11 Handleiding Voorbereiden van de GX-24 Aansluiten op de computer Gebruik de bijgeleverde USB-kabel voor het aansluiten op uw computer. (Als u onder Windows werkt, kunt u echter ook voor een seriële verbinding kiezen.) USB-verbinding De aansluiting van het apparaat mag pas tijdens de installatie van de driver gebeuren. Als u de USB-kabel al vóór de installatie van de driver aansluit, wordt deze laatste eventueel niet naar behoren geïnstalleerd, zodat het apparaat niet wordt herkend. Zie Driver installeren (blz. 12). Sluit de USB-kabel nog NIET aan. 2.3 Andere displaytaal kiezen Indien nodig, kunt u een andere displaytaal kiezen. Werkwijze A Houd [MENU] ingedrukt, terwijl u op de netschakelaar drukt. Bedieningspaneel Het apparaat wordt ingeschakeld. B Kies met de -knop de gewenste taal. USB-kabel Belangrijk! Werk nooit met een USB-hub e.d. Seriële verbinding (alleen voor Windows) De seriële kabel wordt niet bijgeleverd. Kies altijd een voor uw computer geschikte kabel. Meer details over de specificaties van de seriële poort vindt u in de GX-24 Reference Guide (een elektronische handleiding). LANG._ENGLISH *_ENGLISH Voor dit voorbeeld zou u [ENGLISH] kunnen kiezen. C Druk op [ENTER]. SELECT SHEET *ROLL Seriële kabel (optie) (Seriële RS-232C-kruiskabel) De printwagen gaat nu naar de rechterrand. Raak hem onder geen beding aan. Snijwagen D Houd de netschakelaar minstens één seconde ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 11

12 GX-24 Software installeren/deïnstalleren 3. Software installeren/deïnstalleren Hier komt u te weten hoe u de bijgeleverde programmatuur moet installeren (en eventueel deïnstalleren). 3.1 Over de bijgeleverde software De bijgeleverde CD-ROM bevat de volgende software. Software voor Windows Windows-driver Deze driver zorgt ervoor dat de snijcommando s van de computer naar het apparaat worden doorgeseind. Die moet u absoluut installeren. Roland CutStudio Dit is een Windows-compatibel programma voor het behalen van puike resultaten met een minimum aan handelingen. CutStudio-plugin voor Adobe Illustrator Deze software-plugin laat toe om een met Adobe Illustrator 9/10/ CS aangemaakt object naar CutStudio door te seinen. Dit werkt alleen, als u één van de vermelde Adobe Illustrator-versies op uw computer installeert. CutStudio-plugin voor CorelDRAW Deze softwareplugin laat toe een met Corel CorelDRAW 10/11/12 aangemaakt object naar CutStudio door te seinen. Dit werkt alleen, als u één van de vermelde CorelDRAWversies op uw computer installeert. Software voor Macintosh CutStudio-plugin voor Adobe Illustrator Deze software-plugin laat toe een met Adobe Illustrator 9/10/CS aangemaakt object uit te snijden. Dit werkt alleen, als u één van de vermelde Adobe Illustrator-versies op uw computer installeert. Opgelet: Voor het uitsnijden vanaf een Macintosh hebt u hoe dan ook een compatibele Adobe Illustrator-versie nodig. Roland CutStudio draait niet op een Macintosh. 3.2 Bij gebruik van Windows Systeemvereisten voor een USB-verbinding Een USB-verbinding werkt alleen onder Windows, als de computer aan de volgende voorwaarden voldoet. Alle andere configuraties zijn niet compatibel. Systeem Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/ XP Computer (1) Computer waarop Windows 98 SE/Me/ 2000/XP bij levering geïnstalleerd is of waarop u Windows Me/2000/XP op een later tijdstip installeert. (2) De computer moet voorzien zijn van een werkende USB-poort. Systeemvereisten voor Roland CutStudio Systeem Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/ XP Computer Computer met Windows Drive CD-ROM-drive Scherm Windows-compatibel scherm met minimaal 16-bit kleuren ( High Color ). RAM-geheugen 128MB of meer Beschikbare capaciteit op de harde schijf (voor de installatie) 10MB Systeemvereisten voor de Windows-driver Systeem Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/ XP Computer (1) Computer waarop Windows 98 SE/Me/ 2000/XP bij levering geïnstalleerd is of waarop u op een later tijdstip Windows Me/2000/XP installeert. (2) De computer moet voorzien zijn van een werkende USB-poort. Installeren van de programma s Driver installeren Belangrijk! Sluit het apparaat pas tijdens de installatie op de computer aan. Vóór het starten van de installatie moet u de aansluiting van het apparaat op de computer verbreken. Doet u dat namelijk niet, dan wordt de driver fout of maar gedeeltelijk geïnstalleerd. Zie Wat te doen als de installatie mislukt (USBverbinding) (blz. 13). A Ga dus vóór het starten van de installatie na of de USB-kabel wel degelijk NIET is aangesloten. B Start Windows. Als u onder Windows 2000/XP werkt, moet u aanloggen als beheerder of een gebruiker met dezelfde machtigingen. C Stop de CD-ROM in de CD-ROM-drive van uw computer. Na enkele seconden verschijnt het keuzemenu. D Klik op [Install]. De Installation and Setup Guide verschijnt. 12

13 Handleiding Bij gebruik van Windows De Installation and Setup Guide wordt alleen onder Windows 98 SE, Windows Me of Windows 2000 afgebeeld. E Voer de instructies van de Installation and Setup Guide uit om de programmatuur te installeren. C Voer alle instructies uit om de installatie en configuratie te voltooien. Vervolgens moet u de handleidingen installeren. Handleidingen installeren A Ga naar het Setup -menu van de Roland GX-24 Software -CD. Leidraad voor de installatie en configuratie Als het [Driver Setup]-venster niet verschijnt. Bij gebruik van Windows 98 SE, Windows Me of Windows 2000 kan het gebeuren dat het setupprogramma niet wordt gestart. Controleer dan eerst de taakbalk onderaan het scherm. Verschijnt [Driver Setup] wél, dan draait het programma. Ga naar de taakbalk en klik op [Driver Setup] om het venster van het setupprogramma te zien. Taakbalk Installatieprogramma (Windows 98 SE/Me/2000) Hierop klikken. CutStudio installeren Installeer het CutStudio -programma voor Windows. A Ga naar het Setup -menu van de Roland GX-24 Software -CD. B Klik op [Install]. Het setupvenster verschijnt. C Voer alle instructies uit om de installatie en configuratie te voltooien. D Klik op [X] rechtsboven in het venster om het te sluiten. De bijgeleverde programma s zijn nu geïnstalleerd. CutStudio-plugin installeren Details over de installatie en configuratie van de Cut- Studio-plugin vindt u in de elektronische handleiding CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator/CorelDRAW Setup Guide. Wat te doen als de installatie mislukt (USBverbinding) Als de installatie halverwege stopt c.q. als de wizard na het aansluiten van de USB-kabel niet verschijnt, moet u het volgende doen. Windows 2000/XP A Als de [Wizard Nieuwe hardware gevonden] verschijnt, moet u op [Voltooien] klikken om dat venster weer te sluiten. B Roep de [Systeemeigenschappen] op. Windows XP Klik op de [Start]-button en vervolgens met de rechter muisknop op [Deze computer]. Klik op [Eigenschappen]. Windows 2000 Kik met de rechter muisknop op [Deze computer] (op het bureaublad). Klik op [Eigenschappen]. B Klik op [Install]. Het setupvenster verschijnt. 13

14 GX-24 Software installeren/deïnstalleren C Klik op de [Hardware]-tab en vervolgens op [Apparaatbeheer]. H Herstart Windows en deïnstalleer de driver. Zie Verwijderen van de driver (blz. 14). I Installeer de driver opnieuw. Zie Driver installeren (blz. 12). Windows 98 SE/Me A Deïnstalleer de driver (zie verderop). B Installeer de driver opnieuw. Zie Driver installeren (blz. 12). Nu verschijnt het [Apparaatbeheer]-venster. D Wis [GX-24] (of [Onbekend apparaat]). a) Klik in het [Weergave]-menu op [Verborgen apparaten weergeven]. b) Zoek de [Printer]- of [Andere apparaten]-map en dubbelklik erop. c) Klik op [GX-24] (of [Onbekend apparaat]). d) Kies, onder [Handeling], de [Installatie ongedaan maken]-optie. Verwijderen van de driver Ziehier wat u moet doen om een geïnstalleerde driver te verwijderen. A Verbreek de USB-aansluiting van het apparaat op de computer alvorens de deïnstallatie te starten. B Start Windows. Als u onder Windows 2000/XP werkt, moet u aanloggen als beheerder of een gebruiker met dezelfde machtigingen. C Stop de CD-ROM in de CD-ROM-drive van uw computer. Het Setup -menu verschijnt. Klik op [X] rechtsboven in het venster om het te sluiten. D Klik op de [Start]-button en vervolgens op [Uitvoeren]. Nu verschijnt het volgende venster. [d] [a] [b] [c] E Voer in het [Open]-veld de volgende informatie in en klik op [OK]. Windows 2000/XP (letter van de CD-ROM-drive):\Drivers\WIN2KXP\SETUP.EXE Windows 98 SE/Me (letter van de CD-ROM-drive):\Drivers\WIN9X\SET- UP.EXE Het setupprogramma wordt gestart en het [Driver Setup]-venster verschijnt. F Kies [Uninstall]. Kies [Roland GX-24]. Klik op [Start]. E Klik in het volgende venster op [OK]. F Sluit het [Apparaatbeheer]-venster weer en klik op [OK]. G Verbreek de USB-verbinding met de computer. 14

15 Handleiding Bij gebruik van Windows G Klik op [Yes] om de computer te herstarten. Bij gebruik van een Macintosh De bijgeleverde CD-ROM bevat een Mac OS Installation and Setup Guide waarin u te weten komt hoe de software te installeren en op uw Macintosh te gebruiken. Ziehier hoe u zorgt dat uw Macintosh dat bestand afbeeldt. Volg daarna de op het scherm verschijnende instructies voor de installatie. Werkwijze A Stop de CD-ROM in de CD-ROM-drive. B Dubbelklik op het [Roland GX-24]-icoon dat op het bureaublad verschijnt. C Dubbelklik op het Install_e.html -icoontje. Nu verschijnt de [Mac OS Installation and Setup Guide]. D Voer de instructies van de [Mac OS Installation and Setup Guide] uit om de software en de handleidingen te installeren en configureer de programmatuur. 15

16 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten 4. Uitvoeren van snijopdrachten Hier wordt uitgelegd hoe u vanop een Windows-computer snijopdrachten start. Daarvoor gaan we het bijgeleverde testmateriaal gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd wat u bij gebruik van ander materiaal moet doen. Dingen, die hier niet aan bod komen, worden in de GX-24 Reference Guide (elektronische handleiding) uitgelegd. Macintosh-gebruikers moeten de Macintosh Cutting Guide (elektronische handleiding) lezen. 4.1 Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Laten we nu kijken hoe je met behulp van het snijprogramma CutStudio en het testmateriaal een sticker zoals hieronder getoond aanmaakt. Voer alle verderop gegeven instructies uit. Stap 1: Materiaal laden Laad het bijgeleverde testmateriaal in het apparaat. Werkwijze A Laat de laadhendel zakken. Testmateriaal (gekleurd) Laadhendel B Laad het testmateriaal zoals hierna getoond. Laad het materiaal op zo n manier dat aan de voorkant een kleine strook uit het apparaat steekt. Markeringen voor de positiecontrole van de aandrukrollen Hulplijnen a) Trek het materiaal zo ver uit tot de voorkant zich boven de hulplijnen bevindt. c) Kijk even of de linkerrand van het materiaal zich ergens boven de brede indicatie aan de linkerkant bevindt. b) Leg de rechterrand van het materiaal rechts naast de tweede indicatie van links. 16

17 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal C Verschuif de aandrukrollen zodanig dat ze zich zowel boven de randen van het materiaal als bij een aandrukrolindicatie bevinden. De linker aandrukrol moet zich binnen het bereik van de brede indicatie bevinden. Positiemarkeringen voor de aandrukrollen De aandrukrollen mogen zich niet te dicht bij de materiaalranden bevinden en er zeker niet over heengaan. GOED FOUT Positiemarkering voor de aandrukrol Aandrukrol Aandrukrol Schakel het apparaat in en zorg dat het de van de computer ontvangen data kan uitvoeren. A Druk op de netschakelaar. Nooit verder dan deze markering gaan. Het apparaat wordt ingeschakeld. B Kies met PIECE. D Leg de linkerrand van het materiaal parallel met de hulplijnen. Hulplijn SELECT SHEET *PIECE Hulplijn E Til de laadhendel op. C Druk op [ENTER]. De snijwagen gaat naar de linkerrand en het materiaal beweegt voor- en achteruit. Het materiaal wordt klem gezet. Belangrijk! Wijzig de stand van de laadhendel nooit met overdreven verve. Anders zou u hem namelijk kunnen beschadigen. Belangrijk! Als het materiaal één van de volgende symptomen vertoont, moet u het gladstrijken (c.q. uitrekken) alvorens het te gebruiken. - Het materiaal golft opwaarts. - De materiaalvoorkant is vervormd of verkreukeld. Het display beeldt nu de herkende snijbreedte en -lengte af. Breedte Lengte Snijwagen W : 175 mm L : 233 mm * Deze waarden zijn maar voorbeelden van wat er eventueel wordt afgebeeld. De daadwerkelijke breedte en lengte hangen af van de positie van de aandrukrollen en andere factoren. 17

18 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten Wacht tot de operatie beëindigd is en ga dan na of materiaal nog degelijk vastzit. GOED FOUT D Ga na of het materiaal naar behoren doorgevoerd wordt en druk op [MENU]. In het display moeten nu de hieronder getoonde waarden staan. Meer details hierover vindt u onder Werken met materiaalrollen of lange vellen (blz. 26). Stap 2: Mesje installeren VOORZICHTIG Raak het mesje nooit met blote vingers aan. Anders is de kans op verwondingen namelijk betrekkelijk groot. Schuif het mesje in de cuttereenheid. A Draai de kap van de cutter helemaal aan (tot u hem niet meer verder kunt draaien). Cuttereenheid Kap B Steek de pin in. Druk de pin zo ver tot u hem niet meer kunt zien. Pin Snijsnelheid Snijrichting 20cm/s 50 gf 0.250mm A Mesdruk Mesverschuiving Details over de betekenis van de afgebeelde waarden vindt u in de elektronische handleiding GX-24 Reference Guide. Het materiaal is nu naar behoren geladen. Vervolg met Stap 2: Mesje installeren (blz. 18). Als het materiaal los komt Als het materiaal onder de aandrukrollen wegschuift, moet u als volgt tewerk gaan en de hele procedure vervolgens vanaf stap 1 herhalen. Zie Stap 1: Materiaal laden (blz. 16). A Houd de netschakelaar minstens één seconde ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Als het apparaat niet uitgaat, moet u de aansluiting van de adapter verbreken. B Laat de laadhendel zakken en verwijder het materiaal. Bij gebruik van lange materiaalvellen Materiaal zoals het testmateriaal, dat voorgesneden is, noem je een materiaalvel. Bij gebruik van normale materiaalvellen moet u [PIECE] kiezen om te zorgen dat de breedte en lengte worden afgebeeld. Als het materiaal echter langer is dan 1,6 meter, wordt de lengte ook bij keuze van [PIECE] niet meer afgebeeld. Bij gebruik van materiaal dat langer is dan 1,6 meter moet u [ROLL] kiezen en er dan voor zorgen dat het materiaal niet kan verschuiven. C Installeer het mes. Punt De pin moet met een duidelijk hoorbare klik tevoorschijn komen. D De meshoogte moet altijd in functie van het gebruikte materiaal worden gekozen. Meshoogte Kap Mes 0.1mm Zo ver drukken tot de pin eruit springt. Schaal Losdraaien In dit voorbeeld moet de meshoogte voor het testmateriaal worden gekozen. Draai de kap naar links tot het mes ±1mm uit de cuttereenheid steekt. 18

19 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Bij een volledige draaiing bevindt het mesje zich 0,5mm hoger of lager. Het mes is nu naar behoren geïnstalleerd. Vervolg met Stap 3: Snijkwaliteit op het materiaal afstemmen (blz. 19). Na de installatie ±1mm Stap 3: Snijkwaliteit op het materiaal afstemmen Alvorens een belangrijke snijopdracht te starten voert u het best een snijtest uit om na te gaan of de gekozen instellingen voor het gehanteerde materiaal geschikt zijn. Uitvoeren van een snijtest A Zet de [PEN FORCE]-regelaar in de 0 -stand (midden). Bij gebruik van verschillende materiaalsoorten Bij bepaalde materiaalsoorten (met name materiaal met een dunne onderlaag) moet u de meshoogte eventueel corrigeren. Een correctie van de meshoogte kan tevens noodzakelijk blijken, wanneer de snijkwaliteit wat onregelmatig lijkt. Meer details hierover vindt u onder Snijdiepte corrigeren (blz. 28). Installeer de cuttereenheid. A Draai de klemschroef van de meshouder los. Snijwagen B Houd [TEST] minstens één seconde ingedrukt. B Stut de schroef aan de onderkant af, terwijl u de cuttereenheid installeert. Als u de klemschroef tijdens het installeren van de cutter niet afstut, wordt de cutter eventueel scheef geïnstalleerd. Dat dit de kwaliteit niet ten goede komt, hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen. Het testpatroon wordt uitgesneden. C Druk op om het materiaal verder door te voeren en verwijder de uitgesneden vormen met een pincet om de snijkwaliteit te beoordelen. Pincet D Verwijder de cirkel ( 1 ). Als de cirkel ( 1 ) vlot loskomt. Vervolg met stap E. Als de rechthoek ( 2 ) wordt meegesleurd. Zie Mesdruk wijzigen (blz. 20) en verhoog de mesdruk. Cirkel ( 1 ) De kraag van de cutter moet de ring op de wagen raken. Schroef Langs onder afstutten. C Draai de schroef weer aan. Trek de cutter voorzichtig omhoog om te controleren of hij goed vast zit. Rechthoek ( 2 ) E Verwijder de rechthoek ( 2 ). Als het mes een licht spoor op de onderlaag heeft achtergelaten. De mesdruk is fout ingesteld. Vervolg met Stap 4: Oorsprong instellen (blz. 21). Het spoor van het mesje is onzichtbaar. Zie Mesdruk wijzigen en verhoog de mesdruk. Het spoor van het mesje is te diep: hier en daar heeft het door de onderlaag heen gesneden. 19

20 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten Zie Mesdruk wijzigen en verminder de mesdruk. Als beide figuren samen van de onderlaag worden gepealed c.q. niet volledig zijn uitgesneden, moet u de mesdruk wijzigen en de test opnieuw uitvoeren. Wijzig eerst de mesdruk. Mesdruk wijzigen A Zet de [PEN FORCE]-regelaar in de 0 -stand (midden). De snijwagen kunt u met de cursorknoppen verplaatsen. Snijwagen verplaatsen Met verplaatst u de snijwagen. dienen voor het verschuiven van het materiaal. Om de positie in kleine stappen te wijzigen moet u de betreffende knop verschillende keren kort indrukken (dus niet ingedrukt houden). Om snel naar een verder verwijderde plaats te gaan mag u de betreffende knop ingedrukt houden. Wanneer u een knop ingedrukt houdt, verandert de positie tijdens de eerste 20 millimeter uitgesproken traag. Na die bewuste 20mm versnelt de beweging echter. B Druk op [FORCE]. Druk op. (a) (b) Trage beweging Snelle beweging A Houd ingedrukt tot het materiaal de plaats bereikt waar de doorvoer stopt. Het materiaal wordt naar achteren verplaatst. FORCE 50 gf C Stel met de geschikte waarde in. Druk op [ENTER] om de instelling te bevestigen. (a) (b) B Breng de snijwagen met naar de plaats waar de snijtest moet beginnen. Kies een plaats naast het object dat u eerder hebt uitgesneden. FORCE 50 gf FORCE 60 gf D Druk op de [MENU]- of -knop om naar de volgende pagina te gaan. Nu bent u klaar om de snijtest te herhalen. Start de snijtest en ga na of de instellingen een beter resultaat voor het gebruikte materiaal opleveren. Zie Uitvoeren van een snijtest (blz. 19). Herhaal de hierboven vermelde procedure tot het resultaat er overtuigend uitziet. Eens het resultaat er naar behoren uitziet, mag u met Stap 4: Oorsprong instellen (blz. 21) vervolgen. 20 cm/s 60 gf mm A Na de mesdruk gewijzigd te hebben kunt u de snijwagen naar een plaats vlak naast het eerste patroon brengen en daar de tweede test uitvoeren. Zo gebruikt u het materiaal op een zuinige manier 20

21 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Stap 4: Oorsprong instellen Met de instelling van de oorsprong bepaalt u waar het object wordt uitgesneden. Als u al een snijtest doorgevoerd hebt, moet u de snijwagen naar een plaats brengen waar er nog niets is uitgesneden. Met deze aanpak gebruikt u het materiaal namelijk op de zuinigste manier. Werkwijze A Breng de snijwagen met naar de linkerrand. Schuif het materiaal met naar achteren. De sporen van de vorige snijtest moeten zich vóór de mesbeschermer bevinden. Stap 5: Snijdata aanmaken Gebruik het Windows-programma CutStudio voor de aanmaak van het object (de snijdata). Belangrijk! Als u onder Windows 2000/XP werkt, moet u aanloggen als beheerder. Start CutStudio. A Klik op [Start] en kies [Alle programma s] (of [Programma s]). B Kies [Roland CutStudio] en klik op [CutStudio]. Stel het snijbereik in. A Klik op [File] en vervolgens op [Cutting Setup]. Mesbeschermer Het mes beweegt langsheen deze lijn. Door de oorsprong hier te definiëren zorgt u dat dit het snijgebied wordt. B Houd [ORIGIN] minstens één seconde ingedrukt. De [Cutting Setup]-pagina verschijnt. B Kies Roland GX-24 voor [Name]. C Klik op [Properties]. B C ORIGIN SET Pagina 1 20cm/s 50 gf 0.250mm A Pagina 2 Aanvankelijk knippert pagina 1. Eens de instellingen voltooid zijn, verschijnt pagina 2. Nu is alles voor het uitsnijden voorbereid. Vervolg met Stap 5: Snijdata aanmaken (blz. 21). 21

22 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten De [Roland GX-24 Printing Preferences]-pagina verschijnt. A Klik op [A]. D E B Klik op eender welke plaats binnen het witte gebied en typ SALE. F D Klik op de [Size]-tab. E Klik op [Get from Machine](*). Het snijgebied wordt afgebeeld. * Bij gebruik van een seriële verbinding moet u de breedte ( W ) en lengte ( L ) met de hand invoeren. Gebruik hiervoor de waarden die in het display van het apparaat staan vermeld. F Klik op [OK]. G Klik opnieuw op [OK] om het [Cutting Setup]-venster te sluiten. Het snijbereik is nu ingesteld. Zorg dat de tekst en vormen zich aan de onderkant van het scherm bevinden. Tijdens de aanmak van een nieuw ontwerp met CutStudio is het verstandig om de vormen e.d. zo ver mogelijk naar de onderkant te verschuiven. Op die manier wordt er namelijk het zuinigst met het materiaal omgesprongen. De voorkant van het materiaal komt overeen met de onderkant van het CutStudio-venster. Om een object dus zo dicht mogelijk tegen de materiaalvoorkant te plaatsen moet u het onderaan in het CutStudio-venster schikken. Het witte gebied vertegenwoordigt het snijbereik. Letters of vormen buiten dit gebied worden niet uitgesneden. Schrijf de tekst en teken de vormen die u wilt uitsnijden. In dit voorbeeld gaan we de letters SALE aanmaken. Om de folie errond sneller te kunnen verwijderen trekken we er bovendien een kader rond. CutStudio-venster Daadwerkelijke snijpositie 22

23 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Bij keuze van deze optie wordt de lijn in het blauw afgebeeld. Breng de cursor naar de onderkant van het venster (in de buurt van de oorsprong). Breng de wijzer naar een plaats binnen de tekst. Zodra de wijzer in een plus verandert, kunt u het geselecteerde object naar een andere plaats slepen. Het materiaal wordt over deze lengte doorgevoerd. Daarna begint de opdracht. C Klik op [ ]. Rond de tekst ziet u - en -symbolen. Met de - en -symbolen kunt u de lettergrootte en - breedte wijzigen. Oorsprong F Klik op de [Save]-button. De [Save As]-pagina verschijnt. G Kies bij Save In de gewenste map. H Typ de naam van het nieuwe bestand in en klik op [Save]. G Klik erop en sleep het naar de gewenste positie. D Klik op [ ]. Trek een rechthoek rond de SALE -tekst. H Klik op de linker bovenhoek en sleep het symbool naar de rechter benedenhoek om de afmetingen te wijzigen. E Klik op [ ]. Kies het gebied dat de benodigde tekst en vormen bevat. De aangemaakte data worden opgeslagen. Zodra het bestand opgeslagen is, kunt u met Stap 6: Snijopdracht starten (blz. 24) vervolgen. Zie Stap 5: Snijdata aanmaken (blz. 21). Belangrijk! Het gekozen snijgebied wordt niet opgeslagen. Als u de data later weer importeert, moet u het snijgebied met het [Cutting Setup]-commando opnieuw instellen. 23

24 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten Stap 6: Snijopdracht starten Nu de data klaar zijn, kunt u het object uitsnijden. Druk op [ENTER]. Werkwijze A Klik op de [Cutting]-button. CANCEL... B Klik op [OK]. 20 cm/s 50 gf mm A De opdracht wordt geannuleerd. Stap 7: Materiaal verwijderen Eens het object uitgesneden is, mag u het materiaal verwijderen. De computer zendt de snijdata en de snijopdracht wordt uitgevoerd. C Wacht tot de SALE -tekst en de kader uitgesneden zijn. Werkwijze A Druk verschillende keren op [MENU] om naar de hieronder getoonde pagina te gaan. Vervolg met Stap 7: Materiaal verwijderen (blz. 24). Een snijopdracht halverwege stoppen A Druk op [PAUSE]. B Druk op [ENTER]. UNSETUP CONTINUE PAUSE STOP ENTER SELECT SHEET *ROLL De snijwagen keert terug naar zijn parkeerstand. C Laat de laadhendel zakken. 24

25 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Verwijder het materiaal. Breng de applicatietape op zo n manier op het object aan dat er nergens luchtbellen te zien zijn. Vervolgens kunt u het object dan op de gewenste plaats aanbrengen. Applicatietape D Houd de netschakelaar minstens één seconde ingedrukt. Met een in de handel verkrijgbare wisser of een plat voorwerp (bv. een liniaal) kunt u het materiaal stevig tegen de applicatietape drukken. C Breng het object samen met de applicatietape op de gewenste plaats aan en druk het er stevig op. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Alleen de uitgesneden strook afsnijden Schuif het bijgeleverde afsnijmesje in de mesrail en trek hem van de ene kant naar de andere om de strook af te snijden. Mesrail D Ga eerst na of het materiaal goed op de plaats van bestemming kleeft en verwijder vervolgens voorzichtig de applicatietape. VOORZICHTIG Raak het mesje nooit met blote vingers aan. Anders is de kans op verwondingen namelijk betrekkelijk groot. Stap 8: Het uitgesneden object aanbrengen Breng het uitgesneden object met de bijgeleverde applicatietape op de gewenste plaats aan. Snijd een stuk met de benodigde afmetingen af. Alvorens het object aan te brengen moet u de plaats van bestemming schoonmaken (stof en vet verwijderen). Werkwijze A Verwijder het overtollige materiaal met behulp van de pincet. Uiteindelijk mogen alleen de letters overblijven. Als u bepaalde luchtbellen niet uit het aangebrachte object kunt verwijderen, kunt u die met een naald doorprikken om de lucht te laten ontsnappen. Druk dat gebied vervolgens stevig vast. Ziezo, uw eerste object is helemaal klaar. Materiaal na het uitsnijden Uitgesneden objecten moet u zo snel mogelijk op de plaats van bestemming aanbrengen. Laat u ze te lang liggen, dan zou het stof aan de randen van de vormen ervoor kunnen zorgen dat die partijen achteraf niet lang blijven kleven. B Bereid een voldoende groot stuk applicatietape voor. 25

26 GX-24 Uitvoeren van snijopdrachten 4.2 Verschillende materiaalsoorten gebruiken Werken met materiaalrollen of lange vellen Dit apparaat is niet alleen voor materiaal met voorgesneden standaardafmetingen (zoals het testmateriaal) geschikt, maar ook voor materiaalrollen en lange vellen (beide zijn opties). Bij gebruik van materiaalrollen of vellen langer dan 1,6m moet u als volgt tewerk gaan. Voor rolmateriaal Installeer de roleenheid en leg de materiaalrol er stevig op. Bij gebruik van materiaalvellen met een lengte van meer dan 1,6 meter, zie Stap 1: Materiaal laden (blz. 16) voor het klem zetten van het materiaal. A Installeer de roleenheid. FOUT Trek het materiaal naar buiten. Het materiaaltransport is alleen mogelijk, wanneer u het materiaal na het installeren van de rol naar buiten trekt. D Vervolg met Stap 1: Materiaal laden (blz. 16) en voer de stappen B en volgende uit om het materiaal klem te zetten. Schakel het apparaat in en zorg dat het de van de computer ontvangen data kan uitvoeren. A Druk op de netschakelaar. Til de achterkant van het apparaat op. Het apparaat wordt ingeschakeld. B Druk op en kies ROLL of EDGE. In de gleuf schuiven. B De laadhendel moet zich in de onderste stand bevinden. Laadhendel C Leg de materiaalrol op de roleenheid. Trek een stukje materiaal van de rol, schuif het door het apparaat en trek het naar de voorkant van het apparaat. Trek altijd een beetje meer materiaal van de rol dan u voor het uitvoeren van een opdracht nodig hebt (het materiaal mag niet strak gespannen zijn). GOED SELECT SHEET *ROLL Als u hier PIECE kiest, wordt het vel eerst over een lengte van 1,6m uitgevoerd en daarna weer teruggedraaid. ROLL De snijopdracht begint op de plaats waar het materiaal momenteel klem zit. EDGE Het materiaal beweegt naar de achterkant en de snijopdracht begint vanaf de materiaalvoorkant. C Druk op [ENTER]. 26

27 Handleiding Snijtest met behulp van het bijgeleverde materiaal Het display beeldt nu de gemeten snijbreedte af. Druk op [ENTER] om de instelling te bevestigen. (b) (a) (c) W : 250mm*ROLL L : D Druk op [MENU]. In het display moeten nu de hieronder getoonde waarden staan. AREA 1.0 m 0.5 m Het materiaal wordt nu over de ingestelde lengte doorgevoerd en daarna weer naar de achterkant van het apparaat getransporteerd. Snijsnelheid Snijrichting 20 cm/s 50 gf mm A Mesdruk Mesverschuiving D Druk op [MENU] om naar de afgebeelde pagina terug te gaan. Ga na of het materiaal ergens los komt A Druk op [MENU]. Druk op. (a) (b) 20 cm/s 50 gf mm A B Druk op. Druk op. CONDITION (b) (a) Als het materiaal onder de aandrukrollen wegschuift, moet u de operatie meteen met [PAUSE] stopzetten. Laad het materiaal vervolgens opnieuw (door alle stappen te herhalen). Controleer altijd of het materiaal naar behoren wordt doorgevoerd. Als u een opdracht zonder deze controle start, blijft het resultaat niet alleen ondermaats, maar zou bovendien het materiaal kunnen worden beschadigd of strop komen te zitten. Het materiaal is nu geladen. Start een test en corrigeer eventueel de mesdruk en dan mag u het object uitsnijden. AREA 1.0 m C Druk op. Stel met en de benodigde materiaallengte in. Het verdient aanbeveling een waarde te kiezen die 0,2m groter is dan de daadwerkelijk benodigde lengte. 27

Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding op een veilige

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Handleiding Vinylsnijder

Handleiding Vinylsnijder Handleiding Vinylsnijder INHOUD 1. DOEL p 3 2. INLEIDING EN VOORBEELDEN p 3 3. VOORBEREIDING TEKENING p 4 4. WORKFLOW p 4 4.1. Voorbereiding 4.2. Op de vinylsnijder 4.3. Een testje 4.4. Op de computer

Nadere informatie

INHOUD. 1. DOEL p INLEIDING EN MATERIALEN p VOORBEREIDING TEKENING p 2

INHOUD. 1. DOEL p INLEIDING EN MATERIALEN p VOORBEREIDING TEKENING p 2 INHOUD 1. DOEL p 2 2. INLEIDING EN MATERIALEN p 2 3. VOORBEREIDING TEKENING p 2 4. WORKFLOW p 3 4.1. Voorbereiding 4.2. Op de vinylcutter 4.3. Een testje 4.4. Cutter instellen 4.5. Vinyl uitsnijden 5.

Nadere informatie

Fabsheet: Vinylsnijder

Fabsheet: Vinylsnijder Fabsheet: Vinylsnijder Met de vinylsnijder kun je stickers en papier snijden. Het FabLab heeft zelfklevend vinyl op voorraad in diverse kleuren. Zelf folie meenemen kan natuurlijk ook, houd er wel rekening

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851 USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER Korte Installatiehandleiding DA-70851 1. De Driver Installeren Opgelet: Sluit de adapter NIET op uw computer aan voordat de meegeleverde driver is geïnstalleerd. Plaats

Nadere informatie

Inhoud. SP-300 Inhoud

Inhoud. SP-300 Inhoud SP-300 Handleiding Hartelijk bedankt voor uw keuze van dit apparaat. Neem deze handleiding volledig door om dit apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar ze op een veilige

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

Handleiding voor installatie

Handleiding voor installatie Handleiding voor installatie Windows USB driver voor Installatie AAls een diagnose-interface met USB-interface voor het eerst wordt aangesloten op een PC met het besturingssysteem Windows 98, ME, XP of

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken:

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken: Lees dit goed door! Middels dit stappenplan zullen wij u stap voor stap uitleggen hoe een flashcard geïnstalleerd dient te worden. Wij kiezen ervoor op een universele handleiding aan te bieden, maar elke

Nadere informatie

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand About This Plug-in VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en is plug-in software die toelaat om de Cakewalk V-Studio 20 (hierna kortweg de VS-20 genoemd) te gebruiken met de muziekproductiesoftware Logic

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken:

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken: Lees dit goed door! Middels dit stappenplan zullen wij u stap voor stap uitleggen hoe een flashcard geïnstalleerd dient te worden. Wij kiezen ervoor op een universele handleiding aan te bieden, maar elke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Fabsheet: Vinylsnijder

Fabsheet: Vinylsnijder Fabsheet: Vinylsnijder Handleiding voor het werken met de vinylsnijder in FabLab Zeeland Met de vinylsnijder kun je stickers en papier snijden. Het FabLab heeft zelfklevend vinyl op voorraad in diverse

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten Inleiding Stel de PU007V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0

Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0 Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0 Om de software van de Spyder te kunnen installeren zijn er onderstaande minimum systeemvereisten van uw hardware vereist: ) Windows 2000, XP 32/64,

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van software 2 2. Communicatie tussen de PC en de logger 3 3. Programmeren van de logger 3 3.1 Algemene instellingen 3 3.2

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

Installatie handleiding FlexiStarter 10.5 & HW330 snijplotter

Installatie handleiding FlexiStarter 10.5 & HW330 snijplotter Installatie handleiding FlexiStarter 10.5 & HW330 snijplotter (035) 60 169 41 (035) 60 248 31 Beckeringhstraat 21 Postbus 125 NL-3760 AC Soest http://www.rebo.nl E-mail : info@rebo.nl Inhoudsopgave Installatie...

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Ami Mouse Wireless 300 waarmee u kunt scrollen in al uw favoriete

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Algemene tips: - Gebruik geen whiteboard stiften op het middenbord, maar alleen de bijgeleverde digitale pennen. - Bedien de beamer alleen via

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.)

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Insert % Shift Beknopte handleiding Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Garantiekaart D1 etikettencassette warranty card

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU006V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 11 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik smartphone naar Android 4.0.4 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger

EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger EW1085 R3 - MICRO USB Bluetooth Ontvanger 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 De

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie