Nieuws. jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra"

Transcriptie

1 Nieuws jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

2 VB Raad van Bestuur Colofon de twentse zorgcentra Postbus 2112, 7500 CC Enschede Nieuws is een periodieke uitgave van De Twentse Zorgcentra. Informatie, verhuizing of opmerkingen? Mail naar realisatie TerZake reclame communicatie internet tekst achterpagina Annette Toonen Druk- en zetfouten voorbehouden Dichtbij Dichtbij, eenvoud en deskundig. Dat zijn drie woorden die ik graag gebruik om aan te geven hoe we de zorg aan onze cliënten vorm willen geven. Het zijn ook woorden die ik herken in de zorgvisie zoals die in 2012 door de Cliëntenraden is opgesteld. Het is een mooie zorgvisie. In zeven zinnen wordt duidelijk gemaakt wat cliënten van ons vragen. Ik kan ze alle zeven citeren maar de mooiste is misschien wel: Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word. Het is een eenvoudige wens en onze opdracht ligt daarin al besloten. Als het ons lukt om dát met elkaar te regelen, kunnen we tevreden zijn. Maar vanzelf gaat dat niet. Veel van onze cliënten kunnen niet uit zichzelf de dingen doen die ze graag zouden willen. Om, zoals de laatste zin van de zorgvisie zegt, dichtbij mezelf te blijven en een waardevolle bijdrage te leveren Daar hebben ze hulp bij nodig. Ze zijn voor een groot deel afhankelijk van de eigen familie en hun directe begeleiders. Dat verplicht ons om ons werk zó in te richten dat de mensen die een beroep op ons doen een eigen, unieke positie kunnen innemen. Het tweede deel van het drieluik beschrijft hoe wij ons als medewerkers verhouden tot de cliënten en welke deskundigheid er van ons wordt verwacht. De Ondernemingsraad gaat zich hier de komende tijd over buigen. Daarbij zullen zij de resultaten van Spiegelreflex zeker benutten. Dit project heeft ons geleerd dat we een grote wens hebben om het werk zelf te mogen regelen, om zelf met cliënten en familie vorm te geven aan de zorg. Om weer iets van die hele oorspronkelijke motivatie te mogen laten zien. In alle eenvoud. En daarbij verlost te worden van de papierwinkel, de bureaucratie. En, heel belangrijk, om met elkaar te praten over goede zorg. Dat kan ook in de dialoogsessies die gedurende drie maanden worden gehouden. Ik nodig jullie van harte uit je hiervoor via intranet in te schrijven. Tenslotte beschrijven we in deel drie van het drieluik hoe de organisatie moet worden ingericht om er voor te zorgen dat cliënten een goed leven hebben en medewerkers mooi werk. Misschien moeten we dingen wel heel anders gaan doen. We zullen daar met elkaar een nieuwe vorm voor vinden. Zeker is in ieder geval dat we dichtbij de mensen blijven die onze ondersteuning nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Het blijft de moeite waard om dáárvoor elke dag weer aan het werk te gaan. Harry Finkenflügel Bestuurder De Twentse Zorgcentra T Foto voorzijde: Moreno Oosterbroek is lekker aan het spelen met scheerschuim bij KDC de Iemenkorf p 2 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

3 15 maart: Open Dag van Zorg en Welzijn Wilt u eens kijken hoe het er op de LosserHof aan toe gaat? Bezoek dan de Open Dag op zaterdag 15 maart. Locatie de LosserHof opent op die dag van tot uur wagenwijd haar deuren! Er is van alles te zien en te beleven tijdens de Open Dag. In het Ontmoetingscentrum is een grote informatiemarkt waar u informatie kunt krijgen over ons zorgaanbod in heel Twente en onze actuele vacatures en opleidings mogelijkheden. Bij dagactiviteitencentrum de Hoek kunt u een kijkje nemen bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. Zelf kunt u ook deelnemen aan de activiteiten in de papiermakerij, de kaarsenmakerij of de wijnmakerij. Uiteraard is ook onze cadeauwinkel en kunstuitleen de GildeHof geopend en kunt u onze dierenboerderij bezoeken. De LosserHof is een prachtig terrein om ook heerlijk een wandeling te maken of te bekijken met behulp van een side-by-side-fiets of de huifkar. Daarnaast zijn er verschillende demonstraties, worden er rondleidingen langs woningen en activiteitencentra gegeven en zijn er leuke activiteiten zoals een springkussen, live muziek en verkoop van diverse ambachtelijke producten. Uiteraard is er ook aan de interne mens gedacht. Komt u ook? We begroeten u graag! De LosserHof Oldenzaalsestraat PW Losser Oeps Door een fout van de redactie zijn in het vorige nummer van Nieuws de verkeerde namen onder de foto van onze jubilarissen gekomen. Links is uiteraard Ben Mazeland en rechts Tjeerd Bergsma. nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 3

4 Nieuwjaarsbijeenkomst de ColckHof almelo Goede samenwerking De samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en de Brug, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) heeft de naam OOsT+. Deze samenwerking die in augustus 2008 startte, is inmiddels uitgegroeid tot een definitieve afdeling. Hoogste tijd om hier wat meer over te vertellen. OOsT+ staat binnen VSO de Brug beter bekend als groep 6c. In deze groep werken een leerkracht vanuit het VSO en een begeleider vanuit De Twentse Zorgcentra integraal samen. Daarnaast is er ook een vaste onderwijsassistent aanwezig. Door deze multidisciplinaire samenwerking lukt het om zo goed mogelijk voorwaarden te scheppen voor de overgang van school naar dagbesteding/werk. Hierdoor wordt het mogelijk om voor iedereen binnen deze groep een eigen maatwerktraject aan te bieden. De gezamenlijke expertise, zowel vanuit onderwijs als vanuit zorg, probeert zo goed mogelijke begeleiding te geven. Het vergroten van de zelfredzaamheid, ontwikkeling van het sociaal functioneren, ondersteuning en ontplooiing van de emotionele mogelijkheden blijken aspecten te zijn die als meerwaarde gelden van de samenwerking in deze groep. De afgelopen jaren blijkt deze werkwijze tegemoet te komen aan deze sociaal-emotioneel kwetsbare leerlingen met een verstandelijke beperking. De leerlingen in deze groep zijn 15 jaar en ouder. p 4 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

5 De locatie van de groep is zorgvuldig gekozen, namelijk binnen DAC de Schalm. Binnen een vertrouwde, veilige omgeving kan onder goede voorwaarden stapsgewijs kennis gemaakt worden met stage en werk. Leerlingen kunnen zien én ervaren welke vormen van werk binnen een DAC mogelijk zijn. Door positieve stage-ervaringen worden cognitieve en praktische vaardigheden vergroot en blijken ook zelfredzaamheid en zelfstandigheid uit te breiden. Op deze manier kunnen leerlingen van OOsT+ veiliger en positiever uitstromen naar een meer passende dagbesteding en/of werkplekken. Hierbij wordt uiteraard altijd uitgegaan van de vaardigheden en talenten/kwaliteiten van de leerlingen. Activiteiten februari VrijdagavondCafé vrijdag 14 tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 21 tijd uur locatie de ColckHof Carnaval vrijdag 28 tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 28 met René Krol tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 27 met René Krol tijd uur locatie de ColckHof In de praktijk kunnen leerlingen binnen DAC de Schalm kennis maken met verschillende activiteiten. Voor de meeste leerlingen is stage lopen spannend. Indien nodig kan er worden gestart met een uurtje per week. Op maat! En wanneer de leerling er aan toe is, kan de stage op elk gewenst moment worden uitgebouwd. De veiligheid van de eigen groep (6C) blijft dichtbij. Grote opkomst bij de Nieuwjaarsreceptie Moeten we nog wel in de regio Almelo een Nieuwjaarsreceptie houden?, was de vraag. We besloten het gewoon te doen en nodigden niet alleen medewerkers uit, maar we maakten er een Nieuwjaarsinloop van, waarbij ook de cliënten, ouders en wettelijke vertegenwoordigers werden uitgenodigd. De muziek van Duo on Fire zorgde er voor dat het een hele mooie en gezellige avond werd. Ze speelden voor ieder wat wils, van Jan Smit, Nick en Simon tot nummers uit de jaren 70. Geweldig hoe de stemming er in kwam en er werd zelfs gedanst. Ook het hapje en drankje werd niet vergeten. De opkomst was geweldig zodat ook een aantal medewerkers die normaliter op kantoor zitten de handen uit de mouwen staken om de medewerkers van het restaurant van de ColckHof te helpen. Menigeen vond het daarom ook jammer dat het om uur afgelopen was. Al met al een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie in Almelo. maart Kerkviering zaterdag 01 door Bert Huitink tijd uur locatie de ColckHof Aswoensdag woensdag 05 door Herre Roorda tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 07 tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 14 tijd uur locatie de ColckHof VrijdagavondCafé vrijdag 21 tijd uur locatie de ColckHof nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 5

6 Nieuwjaarsdiner enschede Verhuisboek helpt Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Een veilige en vertrouwde woonplek wordt opgegeven. Die moet je loslaten zonder te weten wat je er voor terug krijgt. Voor de meeste mensen is verandering moeilijk, maar voor onze cliënten geldt dat helemaal. Wanneer je ergens al langer woont, zijn je eigen kamer, je medebewoners en je omgeving eigen geworden, je voelt je er thuis. Wanneer er (plotsklaps) een verhuizing voor de deur staat zullen er veel vragen en onzekerheden zijn. Het verhuisboek biedt de mogelijkheid om het geheel van de verhuizing voor de cliënt inzichtelijker te maken. Eind november stond voor cliënten de grote verhuizing van de De Kring naar hun nieuwe onderkomen aan de Eikenlaan op het programma. Enkele cliënten waren nog nooit verhuisd. Om alles voor de cliënten overzichtelijk en begrijpelijk te maken, van wat hun allemaal te wachten stond, is er in samenwerking met de logopedisten voor elke individuele cliënt een verhuisboek gemaakt. Hierin stond bijvoorbeeld de huidige situatie van waar je nu woont en waar je gaat wonen, welke groepsgenoten/begeleiding meegingen, welke niet en welke spullen er meegingen. Op de dag dat de cliënten te horen kregen dat ze gingen verhuizen zijn de verhuisboekjes aan de cliënten uitgedeeld. Per cliënt werd het verhuisboekje doorgenomen en was er de mogelijkheid om in hun nieuwe huis te gaan kijken. De daarop volgende dagen namen de cliënten hun verhuisboek mee naar dagbesteding, familie of clubjes, zodat iedereen op de hoogte was en ze hier over konden praten. De verhuisboekjes zijn voor sommige cliënten een houvast geweest en bij vragen konden we samen het verhuisboek doornemen. De verhuizing is goed verlopen en sinds twee maanden wonen we in ons nieuwe huis. Kerstspel De Dromenvanger Op 16 en 17 december vonden de kerstvieringen plaats in de Samenloop. Dit jaar was het thema van het kerstspel De Dromenvanger. Cliënten konden zich opgeven om mee te doen in het kerstspel. Enkele dagen voor de tijd begonnen de p 6 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

7 voorbereidingen en dit hield in: verkleden, oefenen, maar ook elkaar helpen en genieten van de mooie kleding. De viering begon met het ontsteken van de paaskaars als teken dat licht sterker is dan welke duisternis dan ook. Christina mocht de vier kaarsen op de adventskrans aansteken. De vier kaarsen brandden, we vierden samen de geboorte van een klein kind, van God in ons midden. De dromenvanger verzamelde de mooie dromen van mensen en van de figuren uit het kerstverhaal mooie dromen, spannende dromen, ontroerende dromen. Samen gingen we bidden en wensen dat we de droom van vrede waar kunnen maken hier in deze wereld. Er werd uit volle borst meegezongen met de enthousiaste muzikanten die onmisbaar waren voor de sfeer van het kerstspel. Het wonder geschiedde; het kindje Jezus was geboren! Activiteiten februari Instuif: prinsenbal woensdag 12 tijd uur locatie Samenloop Vrij zwemmen zaterdag 15 tijd uur locatie Zwembad t Bouwhuis Kerkviering zondag 16 door Anouk Helmich tijd uur locatie Samenloop Instuif: knutselen woensdag 19 tijd uur locatie Samenloop Instuif: Carnaval woensdag 26 tijd uur locatie Samenloop maart Vrij zwemmen zaterdag 01 tijd uur locatie Zwembad t Bouwhuis Kerkviering zondag 02 door Anouk Helmich tijd uur locatie Samenloop Aswoensdag viering woensdag 05 door Anja Krechting tijd uur locatie Samenloop Instuif: tosti en film woensdag 12 tijd uur locatie Samenloop Kerstbrunch Op Tweede Kerstdag konden cliënten samen met hun medegroepsgenoten, familie en begeleiders genieten van een heerlijke kerstbrunch. nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 7

8 Glazen huis LOHO losser Glazen Huis Dit jaar kregen we het idee bij LOHO om 3FM Serieus Request 2013 te gaan steunen met een eigen glazen huis actie. Immers voor veel cliënten van De Twentse Zorgcentra is het niet mogelijk om naar het echte glazen huis te gaan. Daarnaast zou het een mooie gelegenheid zijn om de andere twee locaties kennis te laten maken met de LOHO, de huisomroep van de LosserHof. Drie dagen, drie locaties, plaatjes draaien voor geld. We zijn begonnen in Almelo op de ColckHof. Op dag twee waren we te horen en te zien op t Bouwhuis in Enschede. Hier waren verschillende acties op touw gezet en de geldteller stond toen al op meer dan 200 euro. Giovanni, een bekende DJ uit Enschede, heeft ook nog enkele plaatjes gedraaid. Op dag drie stonden we op de LosserHof zelf. We waren hier te zien op tv en te horen op de radio. Daarnaast heeft radio twentestad.nl ons geholpen om de uitzending hoorbaar te maken op het internet. Zo kregen we reacties uit verschillende delen van het land en werden er ook plaatjes aangevraagd. Alle acties maakten deze dag onvergetelijk op de LosserHof. Zo waren er onder andere pindakettingen gemaakt en verkocht, was er geld ingezameld door de bewegen op muziek groep, kon men kaarsen kopen, gemaakt bij de kaarsenmakerij. Naast de DJ-tafel waren er ook kraampjes waar spullen verkocht werden. Veel bewoners en personeelsleden kwamen langs om een plaatje aan te vragen. Tussendoor kwam acteur Jan Riesewijk ook nog even langs voor leuke praatjes en plaatjes. Uiteindelijk heeft burgemeester Michael Sijbom het eindbedrag s avonds onthuld. Dit was op die avond 925,40 euro. Hierin waren de giften die er later bij kwamen nog niet meegeteld. Uiteindelijk kwamen we uit op een eindbedrag van 1026 euro; dat mochten we geven aan de actie Serieus Request 2013, die strijdt tegen kindersterfte door diarree. Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking en donaties die deze actie tot een succes hebben gemaakt. Sinds deze maand zijn de radio-uitzendingen van LOHO live te beluisteren via LOHO zendt uit op maandag, woensdag en vrijdag van uur. p 8 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

9 Expositie Erve Fakkert Op vrijdag 13 december 2013 opende wethouder Loes Stokkelaar van de gemeente Dinkelland een prachtige expositie op Erve Fakkert aan de Everlostraat 3 in Rossum. Men kon de prachtige schilderijen en het keramiek bekijken van cliënten van De Twentse Zorgcentra, locatie de LosserHof. Anne Vloothuis en Liesbeth Winkelman hadden de expositie prachtig ingericht en ontvingen vele complimenten. Het gaat hier om een echte kunststroming die de naam Art Brut heeft meegekregen. Art Brut gaat over kunst in zijn meest directe en ongeremde vorm, puur en onbevangen, gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking. Deze expositie is geopend t/m 15 maart 2014 op vrijdag, zaterdag en zondag van tot uur en op afspraak. Er is dan ook de mogelijkheid om kunst te kopen. Met de opbrengst worden materialen aangeschaft om nieuwe kunstvoorwerpen te maken. Dit komt ten goede aan de GildeHof, locatie LosserHof. Tevens kunt u op Erve Fakkert de geheel gerestaureerde vakantiewoning de Muller bekijken. In samenwerking met Streekeigen Huis en Erf Nationaal Landschap Noordoost Twente is de vakantiewoning gerestaureerd aan de buitenzijde en is er een prachtige verblijfslocatie gerealiseerd. Activiteiten februari Vrijdagavondcafé Vrijdag 14 tijd uur locatie OC LosserHof Kerkviering zaterdag 15 door Janneke Bekhof tijd uur locatie OC LosserHof Aan- en aftreden Prins zaterdag 15 tijd uur locatie OC LosserHof Vrij zwemmen zaterdag 15 tijd uur locatie Zwembad de Kikker Vrij zwemmen zondag 16 tijd uur locatie Zwembad de Kikker Carnaval Vrijdag 21 tijd uur locatie OC LosserHof Carnavalsmis zaterdag 22 tijd uur locatie Martinuskerk Losser Carnaval Game dinsdag 25 tijd uur locatie Losser maart Carnavalsoptocht zaterdag 01 tijd uur locatie Losser Aswoensdag viering woensdag 05 door Anouk Helmich tijd uur locatie OC LosserHof In memoriam Frank Stijner Op 9 november 2013 is mijn lieve broer Frank, op 58-jarige leeftijd op de LosserHof overleden. 31 jaar heeft Frank op de LosserHof gewoond, geleefd en gewerkt. Hij ging graag naar Truus van de Papierschepperij. Muziek, plaatjes draaien was voor hem even onontbeerlijk als knuffelen en lekkere hapjes. Altijd liefdevol verzorgd op de LosserHof, met passende belangstelling van zijn medebewoners. De laatste week van zijn leven en het met zorg en warmte omgeven afscheid waren zeer bijzonder en vormen nu een dierbare herinnering. Zoveel medeleven betoond van vele kanten; personeel, medebewoners en cliëntvertegenwoordigers. Mijn dank is groot naar allen, die ieder op hun eigen wijze aan het welzijn van Frank hebben bijgedragen gedurende zijn leven op de LosserHof. Monnica Schipper-Stijner nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 9

10 FC I & Finance, Control & ICT Begroting 2014: Waar geven wij ons geld aan uit? In de afgelopen periode is vaak de vraag gesteld: waar geven we eigenlijk ons geld aan uit? Veel mensen willen graag weten hoeveel geld er naar de zorg gaat, hoeveel de gebouwen ons kosten en ook hoe duur de ondersteuning is. Van iedere euro die wij ontvangen van het zorgkantoor en van de mensen met een PGB, geven we 66 cent uit aan de inzet van medewerkers. Daarvan is 59 cent voor medewerkers die rechtstreeks onze cliënten ondersteunen en 7 cent voor management, administratie en andere medewerkers die niet rechtstreeks met cliënten werken. De overblijvende 34 cent besteden we aan vervoer en eten voor onze cliënten, onze gebouwen en de inrichting daarvan, energie, ICT, verzekeringen en onvoorzien. Een nieuwe naam: CliëntServiceBureau (CSB) Per 1 januari is de naam van het Zorgloket veranderd in CliëntServiceBureau. Reden hiervoor is onder andere de samenvoeging van de Cliëntenadministratie met het Zorgloket. Het CSB is het centrale informatiepunt voor intern en extern. Voor intern vooral op het gebied van vragen over indicaties, productieregistratie, PlanCare, bijzondere financiering en declaratie van verzekerbare zorg. Voor extern vooral op het gebied van vragen over wat De Twentse Zorgcentra kan betekenen in het kader van zorg- en dienstverlening. Tevens is het CSB verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van zorgmutaties en de declaratie van zorg op basis van Zorg in Natura bij het zorgkantoor. In 2014 zal het CSB vooral het accent leggen op kennisverbreding binnen de organisatie op het gebied van de aanvragen van indicaties en het aanvragen van bijzondere financiering. Door middel van het bijwonen van team-overleggen en dergelijke wil het CSB vooral de medewerkers informeren over de manier waarop aanvragen ingediend kunnen worden en wat er voor nodig is om een aanvraag te kunnen doen. Indien jullie van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kan er contact worden opgenomen met het CSB. Het CSB is bereikbaar op de volgende telefoonnummers: / en via detwentsezorgcentra.nl. De afdeling Cliëntgelden (Irma Candel en Janine Vaartjes) is geen onderdeel van het CliëntServiceBureau. Zij blijven onderdeel van de Financiële Administratie. De afdeling Cliëntgelden is te bereiken op of p 10 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

11 P O & Personeel & Organisatie de HR-Self Service, volgende stap Sinds vorig jaar maakt De Twentse Zorgcentra gebruik van een HR Self Service webportaal. Hiermee kunnen leidinggevenden wijzigingen in uren, functie en salaris doorgeven aan de personeels- en salarisadministratie. Het portaal biedt echter meer mogelijkheden voor alle medewerkers en daar gaan we met ingang van heden gebruik van maken. Wat is HR Self Service? Met HR Self Service hebben medewerkers via internet altijd toegang tot hun eigen dossier. De komende tijd beperkt zich dit tot digitale loonspecificaties en de jaaropgave In de loop van dit jaar wordt het ook mogelijk om persoonlijke gegevens in te zien, eventuele wijzigingen door te geven, bijzonder verlof aan te vragen en declaraties in te dienen. Door op deze manier te werken hebben medewerkers steeds inzage in actuele contractgegevens, volgt een snellere afhandeling van een verzoek of wijziging en er is minder kans op fouten. Kortom: efficiënter werken en we geven minder uit aan papier en portokosten. Hoe werkt het? HR Self Service functioneert op reguliere computers, tablets en smartphones, de enige voorwaarde is een internetverbinding. Binnen enkele maanden is het ook mogelijk om via HR Self Service zelf wijzingen door te geven aan onze personeels- en salarisadministratie, bijvoorbeeld een andere telefoonnummer of bankrekeningnummer, een verhuizing. Ook hier geldt dat, doordat standaardformulieren worden gebruikt, de juiste informatie snel en compleet wordt opgenomen in ons personeelssysteem. Declaraties van dienstreizen, studiekosten en andere vergoedingen kunnen dan digitaal worden ingediend bij de eigen leidinggevende. Die geeft digitaal akkoord en stuurt het formulier online door naar de salarisadministratie. Verzoeken om studiefaciliteiten en verschillende soorten verlof kunnen via HR Self Service ingediend, beoordeeld en toegekend worden. De aanvrager kan het hele traject blijven volgen. Alle gegevens van de acties blijven beschikbaar in een persoonlijk archief. Aan de slag Iedere medewerker van De Twentse Zorgcentra ontvangt per post een strikt persoonlijke, tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan worden ingelogd op de site Bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd om het wachtwoord te wijzigen. Meer informatie Op intranet, onder personeel/hr Self Service, is een overzicht te vinden van veelgestelde vragen en antwoorden. De helpdesk HR Self Service is op werkdagen bereikbaar van uur via of Het mailadres is nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 11

12 CR Centrale Cliëntenraad 2014 bijeenkomsten geweest die door zo n 500 cliëntvertegenwoordigers zijn bezocht. Veel vertegenwoordigers hebben hun waardering uitgesproken voor de aanpak en de verstrekte informatie en hebben inmiddels besluiten genomen over de uitvoering van het beheer in de toekomst. Hierbij is een woord van dank richting Bert ter Bekke en Harry Finkenflügel op zijn plaats. Het nieuwe jaar is begonnen. En we zijn als De Twentse Zorgcentra GOED begonnen. Op 25 maart 2012 hebben de gezamenlijke Cliëntenraden van De Twentse Zorgcentra ONZE ZORGVISIE (de zorgvisie vanuit cliëntperspectief) gepresenteerd. In de afgelopen periode hebben we kunnen zien dat er op de werkvloer door diverse groepen is nagedacht over de inhoud van deze zorgvisie en dat deze zelfs in een officieel rapport haar weg heeft gevonden (pilot Zeggenschap voor Meervoudig Complex Gehandicapte Cliënten ). In de laatste NIEUWS heeft onze nieuwe bestuurder Harry Finkenflügel gemeld dat de organisatie deze zorgvisie heeft omarmd. Ook de Ondernemingsraad heeft positief gereageerd op het verzoek van de bestuurder om mee te werken aan een zorgvisie vanuit medewerkersperspectief op basis van de tekst op de voorpagina van de door de gezamenlijke Cliëntenraden geschreven zorgvisie. Dit gecombineerd met de opdracht, die de organisatie heeft, doet zo een drieluik ontstaan. Het is goed te constateren dat het niet gaat om wie de zorgvisie schrijft, maar wat er IN de zorgvisie over de ZORG voor onze cliënten wordt gezegd. Wij zijn natuurlijk als Cliëntenraden erg blij met deze nieuwe situatie en we willen onze waardering uitspreken voor het feit dat, mede door de inzet van Harry Finkenflügel, tot dit positieve resultaat gekomen is. De Twentse Zorgcentra heeft hiermee een grote stap gezet naar de toekomst. Ook met betrekking tot het beheer van de cliëntgelden zijn goede vorderingen gemaakt. Er zijn een groot aantal Het is inmiddels, drie maanden na het aantreden van de nieuwe bestuurder, duidelijk dat de bakens worden verzet. We zien veranderingen die er gaan optreden en hebben daar vertrouwen in. We willen graag samenwerken om de inhoudelijke plannen tot een succes te maken; dit alles gericht op het welzijn en belang van de cliënten, want daarvoor doen we dit alles. Laten we een toost uitbrengen op Het wordt een boeiend jaar. En een mooi jaar waarin we verder met elkaar gaan werken aan een goed leven voor onze cliënten en mooi werk voor onze vrijwilligers en medewerkers. Op een goed Bronnen: Nieuwjaarstoespraak bestuurder ; Nieuwsbrief Ondernemingsraad nr. 23 d.d ; NIEUWS, Jaargang 7, nr. 10, pagina 2 ONZE ZORGVISIE clientmedezeggenschapccr/ onze zorgvisie p 12 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

13 OR Ondernemingsraad Even voorstellen Na de verkiezingen in de zomer van 2013 zijn zeven nieuwe leden toegetreden tot de OR. Inmiddels hebben zij hun vuurdoop gehad, raken zij al aardig ingewerkt en hebben zij een eigen aandachtsgebied of taak binnen de OR. In de komende nummers van Nieuws stellen de nieuwe OR-leden zich voor. Deze keer Mariël Ankoné en Lobke Klijzing. Ik ben Mariël Ankoné en ik werk 27 jaar bij De Twentse Zorgcentra. De laatste jaren als teamleider. Mijn eerste maanden als OR-lid heb ik als interessant ervaren. Het leukst vond ik de introductie en cursusdagen waarin gekeken werd naar ieders specifieke competenties en welke rol ik zou kunnen vervullen binnen de OR. Ik vorm nu samen met drie collega OR-leden de werkgroep financiën. De maatschappij om ons heen verandert en als OR moeten we nadenken over de betekenis daarvan voor een grote organisatie als de onze. Verder lijkt het me een uitdaging om met de netwerkgroepen aan de slag te gaan en van medewerkers te vernemen wat er speelt binnen de organisatie. Mijn eerste netwerkbijeenkomst is inmiddels geweest en ik kijk terug op een leuke ochtend met erg betrokken en toegewijde medewerkers. Wat ik wel lastig vind is dat ik als teamleider soms een andere visie of mening heb dan een individuele medewerker. Het helpt om me dan te realiseren dat ik niet voor mezelf in de OR zit, even te schakelen en samen terug te gaan naar wat echt belangrijk is. Deze uitdaging ga ik graag aan de komende tijd. Ik ben Lobke Klijzing, sinds 2010 werkzaam voor De Twentse Zorgcentra als fysiotherapeut. Naast regulier fysiotherapeut ben ik ook SI-therapeut (Sensorische Integratie) en pijnconsulente. Verder houd ik mij veel bezig met valpreventie en ben ik bezig om de workshop De kracht van eenvoud, over bewegen met MCG, op 6 mei bij ons plaats te laten vinden. Mijn werkzaamheden, ook met de OR er nog bij zijn dus heel divers en juist die afwisseling vind ik zo leuk. Het OR-lid zijn bevalt erg goed. Ik vind het heel interessant om te horen wat er speelt binnen de organisatie, ook buiten DBZ en ik vind het leuk om in zo n groot team over verschillende onderwerpen te brainstormen. Ik zit in de VGW-commissie (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn), wat mooi aansluit op mijn werk als fysiotherapeut. Ik ben erg benieuwd wat er de komende jaren allemaal gaat gebeuren en hoe we daarin als OR-team van betekenis kunnen zijn. Enkele netwerkgroepen kunnen nog versterking gebruiken. Wil jij meepraten over actuele onderwerpen die ons allemaal raken? Meld je dan aan via en we nemen z.s.m. contact met je op. nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 13

14 CE Commissie Ethiek De smartphone onder werktijd De Commissie Ethiek stuurt regelmatig Ook dat is ethiek om situaties met dilemma s te bespreken. mening dat de smartphone een positief hulpmiddel is waarmee je een werk gerelateerd doel kan bereiken. Er waren ook reacties die voor een tussenpositie kozen: niet tijdens het werk, maar wel in een pauze en prima om te gebruiken, zolang er niemand last van heeft. Onlangs werd een situatie geschetst waarin het gebruik van de smartphone onder werktijd centraal stond. Geponeerd werd de stelling: onder werktijd berichten lezen en versturen via je smartphone is heel normaal. De discussie riep veel reacties op. De uitersten waren aan de ene kant het pleidooi voor een verbod op het gebruik van smartphone tijdens het werk en aan de andere kant de Tegenstanders stelden dat het niet respectvol is naar cliënten, dat je erdoor wordt afgeleid, dat je (totaal) geen aandacht meer hebt voor de cliënt, dat het dus ten koste gaat van de zorg en aandacht waar de cliënt recht op heeft. Het is niet sociaal naar collega s. Voorstanders stelden dat we moeten leren omgaan met deze nieuwe technologische vinding en deze moeten integreren in het werk. Het geeft gemak en biedt mogelijkheden. Zolang het maar niet ten koste gaat van de cliënt of van het werk dat je geacht wordt te doen. Interessant is dat ook gewezen werd op het wederzijdse karakter van de permanente bereikbaarheid via de sociale media. Thuis moeten we bereikbaar zijn voor het werk; op het werk mogen we bereikbaar zijn voor het thuisfront. Toch stoort veelvuldig en achteloos gebruik van de smartphone tijdens het werk wel degelijk; net als het vaak buiten staan roken. Die parallel werd in de discussie getrokken. Deze discussie leverde op zijn minst de bewustwording dat de werknemer in het spanningsveld staat tussen iets voor zichzelf doen tijdens het werk en je volledige aandacht houden voor waar je voor bent aangenomen. De discussie werd hiermee gesloten, maar gebleken is dat dit forum een gelegenheid biedt om elkaar er op aan te spreken. Ken je zelf een situatie die je bespreekbaar wilt maken, laat het ons weten via: Terugblik film tijdens de lunch In de week van de Reflectie werd de film Drona en ik getoond, een film over een autistische jongetje, door de ogen van zijn broertje. Na de film werd gesproken over onder andere de positie van het gehandicapte kind, de invloed van de handicap op broers & zussen en de normen en waarden van de maatschappij ten opzichte van mensen met een handicap. Wil je de film nog eens zien, mail ons dan op p 14 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

15 Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO: vermaatschappelijken Het is alweer 2014 en nog steeds zijn niet alle besluiten genomen. Niet in Den Haag en dus ook niet bij de alle Twentse gemeenten. Maar er wordt wel steeds meer duidelijk. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten het geld voor individuele begeleiding en dagbesteding voor 18 jaar en ouder. Zoals u ondertussen wel weet, zal elke euro die overgaat van het rijk naar gemeenten wordt teruggebracht naar 75 eurocent. Natuurlijk hebben de gemeenten ook nog een beetje geld nodig om alles te organiseren. Daarom houden wij er rekening mee dat van elke euro die voorheen door het rijk aan individuele begeleiding en dagbesteding werd besteed, niet meer dan 65 eurocent overblijft. We spreken bij De Twentse Zorgcentra over bouwstenen van de WMO. Die zijn: 1. Van doelgroep naar behoefte. 2. Zo dichtbij mogelijk. 3. Vermaatschappelijken. 4. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 5. Voor veel minder geld. Vorige keren heb ik in Nieuws geschreven over de bouwstenen van doelgroep naar behoefte en zo dichtbij mogelijk. In deze Nieuws wil ik graag iets vertellen over de bouwsteen vermaatschappelijken. In het woordenboek wordt vermaatschappelijken als volgt uitgelegd: het proces waarbij een groter deel van de maatschappij de verantwoordelijkheid gaat dragen, bijvoorbeeld voor de verzorging van mensen met een zorgbehoefte. Wat betekent dat eigenlijk? Twee zaken: 1. Een beweging van buiten naar binnen. Dat er steeds meer buurtbewoners betrokken worden bij de ondersteuning van burgers die dat nodig hebben. En dat deze mensen niet meer betaald gaan worden voor het werk dat ze leveren. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen nog meer moeten overnemen van wat nu door betaald personeel wordt gedaan. 2. Een beweging van binnen naar buiten. Dat de dagbesteding die we uitvoeren steeds meer maatschappelijk nut moet gaan krijgen. Steeds meer dagbestedingsprojecten zoals we die doen in Lonneker bij de lokale voetbalvereniging. Die beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen is eng maar biedt ook veel kansen. Het is de bedoeling van de WMO en Participatiewet dat we mensen niet meer wegstoppen achter hekken of achter muren en deuren. Of gemeenten het lukt om daar goede oplossingen voor te bedenken, gaan we zien. Ze zijn er wel overal erg druk mee aan het werk. Het wordt daarom ook steeds belangrijker dat we weten van onze cliënten of ze misschien wel een beetje loonwaarde hebben (geld kunnen verdienen) of dat ze actief in buurt en wijk kunnen zijn zonder loonwaarde (geen geld verdienen maar wel nuttig werk uitvoeren) of dat we ze echt een beschutte plek moeten aanbieden omdat de prikkels anders te veel worden en ze daar zelf veel last van krijgen. U kunt als cliënt en als bewindvoerder ook zelf inschatten wat uw mogelijkheden zijn. Praat daar maar eens met uw begeleider over. nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 15

16 Zijn onze cliënten tevreden? S Als organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan, vinden wij het erg belangrijk om te weten hoe tevreden onze cliënten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Momenteel loopt er binnen De Twentse Zorgcentra een tevredenheidsonderzoek onder cliënten, hun familieleden en vertegenwoordigers en persoonlijk begeleiders om te horen hoe zij de geboden zorg en ondersteuning ervaren. Waar kunnen wij het beter doen? Wat zou beter moeten? Omdat we een reëel beeld willen, hebben we hiervoor een onafhankelijk bureau ingeschakeld: Buntinx Training & Consultancy. Dit bureau heeft ruime ervaring met dit soort onderzoeken in onze sector. In de voorbereiding van de vragenlijsten zijn diverse partijen betrokken: afgevaardigden van bewonersraden, afgevaardigden van de Centrale Cliëntenraad, afgevaardigden van het managementteam en de bestuurder zelf. Het cliënttevredenheidsonderzoek binnen De Twentse Zorgcentra bestaat uit drie onderdelen; Een schriftelijke anonieme vragenlijst voor alle cliënten die zorg of diensten ontvangen van De Twentse Zorgcentra (wonen, dagbesteding en ambulant) of hun vertegenwoordigers; Een interview met 50 intramurale cliënten en 50 cliënten die alleen dagbesteding afnemen; Een verkorte anonieme vragenlijst voor alle persoonlijke begeleiders. Op deze manier wordt de tevredenheid van cliënten vanuit drie invalshoeken onderzocht. Vervolgens worden de gegevens gebundeld en worden per team kwaliteit-verbeterkaarten opgesteld. Hier staat op teamniveau helder beschreven wat er goed gaat, en wat er beter kan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Roeloffzen, of Wij vragen u de ingevulde vragenlijst vóór 1 maart 2014 in te sturen in de bijgevoegde envelop. p 16 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

17 Stichting WelzijnW Voor het welzijn van onze cliënten Ook in het jaar 2013 heeft Stichting Welzijn De Twentse Zorgcentra meerdere wensen ten behoeve van groepen cliënten financieel mogelijk gemaakt. Huifbedrijden in Almelo waarvoor een tillift is aangeschaft Stichting Welzijn DTZC financiert projecten ten behoeve van groepen cliënten (klein en groot) en daarnaast projecten van een algemeen cliëntendienend karakter. Het doel van de Stichting is de bevordering van welzijn en ontspanning. Het gaat hierbij om wensen die niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd maar wel het welzijn van de cliënt vergroten. De inkomsten van Stichting Welzijn DTZC komen uit externe bronnen, zoals donateurs, sponsors, erfenissen, schenkingen en legaten. Stichting Welzijn DTZC heeft een ANBI-erkenning. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn en erfenissen/legaten belastingvrij kunnen worden ontvangen. In het afgelopen jaar heeft Stichting Welzijn DTZC de volgende projecten (gedeeltelijk) gefinancierd: 1. De jaarlijks terugkerende kerststollenactie. Alle cliënten krijgen met Kerst een lekkere stol op de groep. 2. Een viltmachine voor de DAC Schoolstraat. 3. Boom-TV: Led verlichting en opnameapparatuur. De studio kon zo worden aangepast op toegankelijkheid en comfort tijdens uitzendingen voor de studiogasten. Ook een deel van de (afgeschreven) apparatuur kon worden vervangen en verbeterd, waardoor beeldkwaliteit van uitzendingen en Dvd nu van topkwaliteit zijn. 4. Het gehandicaptencarnaval bij Game in Losser. 5. De aanschaf van twee tilliften die gebruikt worden bij het paardrijden in Almelo. Het merendeel van de cliënten die gebruik maken van het huifbed zijn meervoudig beperkt en dankzij de tilliften kunnen ze veilig en verantwoord worden verplaatst tussen rolstoel en het huifbed. 6. Voor twee projecten is een financiële garantstelling afgegeven. Dit betreft een nieuwe gedenkplek en een speel-sportveld op de LosserHof. Ouders, medewerkers, cliënten kunnen voor een aanvraagformulier of verdere vragen, mededelingen en dergelijke contact opnemen via Ronald Mollink Voorzitter Stichting Welzijn Cliënten DTZC Behoefte aan meer informatie, of een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op. Secretariaat Stichting Welzijn DTZC Telefoonnummer: Website: Ons nieuwe IBAN-nummer is: IBAN - NL04 RABO t.n.v. Stichting Welzijn DTZC nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 17

18 ZC Zeggenschap voor elke cliënt Lancering draaiboek ZO! O ZO staat voor: Zeggenschap Ondersteunen en vergroten van mensen waarbij gesproken taal niet tot uitdrukking komt. Om de resultaten van de pilot zeggenschap van MCG cliënten toegankelijk te maken voor andere cliënten is er een draaiboek gemaakt. De lancering van dit draaiboek vond plaats op 13 januari In bijzijn van opdrachtgever Anky Froma, Paul Kersten van de CCR, clustermanager Lies Braakhuis en teamleiders van laag niveau groepen in Losser en natuurlijk de werkgroep van de pilot zeggenschap MCG is er uitleg gegeven over het draaiboek en de weg er naar toe. De pilot zeggenschap MCG heeft tijdens het project zeggenschap voor elke cliënt plaatsgevonden aan de Rondweg op de LosserHof. De werkgroep bestond uit drie bewoners en hun verwanten, begeleiders, teamleider, gedragskundige en coach. In samenwerking met Arbrona (collega organisatie) is er gezocht naar ondersteunende middelen voor deze groep bewoners zodat zij meer invloed hebben op hun dagelijks leven en de ondersteuning die zij hierbij krijgen. Arbrona heeft hiervoor een poster en boekje ontwikkeld die we als startpunt hebben genomen. Op de poster en in het boekje zijn de individuele wensen, behoeftes, voor en afkeuren van de bewoner in beeld gebracht. Verder zijn als ondersteunende middelen een bedkaart, deurcontact en video-analyse ingezet. Samen geven deze middelen de bewoner een stuk regie over zijn wensen ten aanzien van de ondersteuning en bejegening. Voorwaarde voor het goed inzetten van de middelen is een gezamenlijke visie op zeggenschap en de attitude die dit vraagt van de omgeving. Een grote kracht tijdens de pilot is de samenwerking met de familie van de bewoners geweest. Na de lancering in Losser is het draaiboek ZO! nu voor iedereen beschikbaar en te vinden in de Toolkit Zeggenschap op Intranet. Voor vragen kunnen jullie terecht bij Bureau zeggenschap via of op telefoon p 18 nieuws magazine van de twentse zorgcentra

19 AH Ondersteuning aan Huis Ontmoetingsplek speeltuin en buurtcentrum t Lansink Speeltuin en buurtcentrum t Lansink Sinds januari 2014 heeft het ambulante team Hengelo van Ondersteuning aan Huis (OAH) Losser een ontmoetingsplek in speeltuin en buurtcentrum t Lansink in Hengelo. Het ambulante team Hengelo bezoekt vele gezinnen in de gemeente Hengelo. Zij ondersteunen en begeleiden -aan huismensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de ontmoetingsplek is om zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënten te zijn. De medewerker(s) van De Twentse Zorgcentra bieden een luisterend oor, geven advies en soms worden eenvoudige zaken direct opgelost. De ontmoetingsplek is elke woensdagmiddag geopend van 13:00 t/m 15:30 in speeltuin en buurtcentrum t Lansink, Twijnstraat 6-8 in Hengelo. Speeltuin t Lansink Speelplezier voor elk kind, ook voor kinderen met een beperking. Speeltuin t Lansink is één van de oudste speeltuinen van Hengelo en bestaat al meer dan 85 jaar. De speeltoestellen zijn door mensen van Stork gemaakt, waardoor ieder toestel uniek is. Bij de inrichting van de speeltuin is al zoveel mogelijk rekening gehouden met kinderen met een beperking. Momenteel wordt de gehele speeltuin gerenoveerd en vanaf het voorjaar 2014 is deze weer open en volledig aangepast voor kinderen met een beperking. Kijk voor meer informatie en openingstijden van de speeltuin en buurtcentrum op: Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: Rindert Karst Teamleider OAH team Losser e.o Hermi de Vries Ambulant Begeleider Inloopruimte Spreekuur nieuws magazine van de twentse zorgcentra p 19

20 & De Karrebuul n Cliënt & Werk CWzijn echte bikkels het hoofdkwartier van de buitengroep, dagactiviteitencentrum De Vierspan. De cliënten vinden hun werk en Niek Schonewille met een krat oud papier. hun collega s erg fijn. Ze trekken er altijd met plezier op uit. Het is gewoon leuk, zegt Dennis Groot Obbink die de grootste kar trekt. Heerlijk in de buitenlucht, lekker actief. De afvalberg groeit en groeit. De jongens kunnen zo hun energie kwijt, zegt begeleider Jolanda. In de zomer zijn mensen wel eens jaloers op ons, omdat wij dan buiten zijn. In de winter niet, natuurlijk. Maar weer of geen weer, ook dan gaan wij op pad. De Karrebuul n zijn echte bikkels. Zij deinzen niet terug voor een dikke laag sneeuw. Weer of geen weer, de Karrebuul n komen langs. Dit is gewoon leuk werk. Op stap met echte bikkels. Jassen aan en dan naar buiten. Elke werkdag trekken de Karrebuul n rond over het terrein van t Bouwhuis in Enschede. Elke dag een andere route, zodanig dat ze één keer per week bij alle woningen zijn langsgelopen. Ze halen plastic, glas en oud papier op en legen de asbakken buiten. Een lange stoet - dertien cliënten lopen deze woensdag mee - slingert langzaam over de geasfalteerde paden. Het is bewolkt, maar droog. De meeste cliënten, allemaal mannen, duwen een kar voort. Door en door Veertien jaar is Jolanda al begeleider bij De Twentse Zorgcentra. Ze doet het werk graag, kent de jongens onderhand door en door. Dat scheelt een hele hoop. Je hoeft soms maar in hun ogen te kijken om te weten hoe het met ze gaat. Ik kan aan kleine dingen, zoals een bepaald loopje, vaak al zien hoe iemand zich voelt. Deze woensdag begeleidt ze de groep samen met Bibian Damhuis. Cliënten zijn gewend aan Jolanda. Ze vinden haar lief. Chiel Oosterbaan: Ze is goed voor mij, soms moppert ze. Niek Schonewille overstelpt haar met kusjes, soms wel twintig per dag. Waarom? Zomaar, zegt Niek. Jolanda: Niek houdt van knuffelen. Bij de huizen langs de route waar afval is buitengezet, stoppen ze. Eendrachtig, en soms op aanwijzing van de begeleiders, wordt het afval verzameld. De stapel plastic, oud papier en glas op de karretjes groeit snel en zozeer zelfs dat er af en toe een fles, potje of doos de straat oprolt. Als de overvolle wagentjes zijn gelost bij de afvalcontainers, is het tijd voor koffie. Welverdiend. Jolanda Timmerman met twee van haar echte bikkels. Veel Aan het einde van de rit is er echt belachelijk veel opgehaald, stelt begeleider Jolanda Timmerman vast. Na de feestdagen ligt er altijd meer dan gebruikelijk, maar deze hoeveelheid is uitzonderlijk. Het afval eindigt in de vuilcontainers vlakbij

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Recreatiekalender 2015. www.detwentsezorgcentra.nl @DTZC. detwentsezorgcentra. info@detwentsezorgcentra.nl. 7500 CC Enschede.

Recreatiekalender 2015. www.detwentsezorgcentra.nl @DTZC. detwentsezorgcentra. info@detwentsezorgcentra.nl. 7500 CC Enschede. meer informatie Neem voor meer informatie contact op met: Gerard Veldscholte 0 0 Jos Sauer 0 recreatie@detwentsezorgcentra.nl de twentse zorgcentra Centraal telefoonnummer 0 0 000 Postbus 00 CC Enschede

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB Donderdag 17 december 2015 Weekbrief Activiteitenoverzicht 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Luizenpluizen Aanwezigheid directie / MIB Woensdag 6 januari Donderdag 7 januari Woensdag 6

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Persoonlijk plan voor PGB-houders

Persoonlijk plan voor PGB-houders Persoonlijk plan voor PGB-houders Versie 1.0 Datum: 17 juli 2014 Status: Definitieve versie 1 Ontwikkeld door: Janneke Haan, Sabine Timmer, Marjolein Herps 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Donderdag 6 september 2012 week 36

Donderdag 6 september 2012 week 36 Donderdag 6 september 2012 week 36 AGENDA - Maandag 10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4 o Groepen 1/2 van 19.00 uur t/m 20.00 uur o Groepen 3 en 4 van 20.00 uur t/m 21.00 uur - Dinsdag 11 september:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN.

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN. Nieuwsbrief PGB WMO en ZIN. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AWBZ zorg. Dit is het potje met geld waaruit ook de begeleiding bij Hoeve de Kaolder door wordt gefinancierd. De AWBZ

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden Nummer 5 Juni 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Ertoe Doen. Vania werkt in het restaurant. Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 7 augustus 2014

Ertoe Doen. Vania werkt in het restaurant. Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 7 augustus 2014 Uitgave 7 augustus 2014 Ertoe Doen Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Vania werkt in het restaurant > Veranderingen in de zorg > Wandelen tijdens de Nijmeegse 4daagse > Maak je eigen zomercocktail

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 MET BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU, LEES DIT BLAD GOED! Veranderingen in zorg en veiligheid Sneller antwoord op jouw

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Maandkalender oktober 2015

Maandkalender oktober 2015 Maandkalender oktober 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 2 5 dag van de leerkracht Studiedag team Leerlingen vrij 12 Muziekeducatie groep 5/6 6 7 Opening Kinderboekenweek 13 14 8:30-9:00

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo

Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo i Jaargang : 6 Maand : Oktober 2007 Afdeling : S.O. Geachte ouders/verzorgers, Met

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2

roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2 roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2 Gemaakt door Nico Abbink MV42E LLB Verslag INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Wervingswoorden

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016

NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016 NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016 In deze nieuwsbrief: Nationale voorleesdagen Vreedzame school blok 4 Inloopochtenden Schaaklessen bij De Oase Leesbegeleiding Onze vernieuwde website Waarderingsvragenlijsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 Mei 2014 Van de redactie Kort nieuws Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn cliëntenraad functionaris de Waaier + de Schelp medezeggenschap Anita

Nadere informatie

Recept voor heerlijke speculaas

Recept voor heerlijke speculaas Uitgave 8 - november 2014 Stap Verder Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Recept voor heerlijke speculaas > www.hoeverandertmijnzorg.nl > Harry woont nu op zichzelf > Fer en Wilma enthousiast

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011 Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting De brief sluiten we af

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 12e nieuwsbrief, vrijdag 13 februari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de 12 e nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum?

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Uitslag van het onderzoek 2011 Dit boekje gaat over werken bij een dagactiviteitencentrum van SOVAK of zorgboerderij. In september en oktober 2011

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Nummer 7 maart 2015 Geachte ouders/ verzorgers, U ontvangt Nieuwsflits B&B nummer 7. Dit keer komen de personeelsleden aan het woord die dagelijks met de kinderen werken binnen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

UNAL COLLEGE NIEUW. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond. Kan ik straks zelfstandig wonen?

UNAL COLLEGE NIEUW. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond. Kan ik straks zelfstandig wonen? NIEUW UNAL COLLEGE Kan ik straks zelfstandig wonen? Wat moet ik allemaal leren om zelfstandig te zijn? Kan ik ook financieel zelfstandig worden? Hoe kom ik aan een inkomen? Professionele zorg, aandacht

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie