Woonplaats Oudenaarde 1965

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "karin@do-ation.com +32.477.618.018 Woonplaats Oudenaarde 1965"

Transcriptie

1 Coördinaten: Karin Buys do-ation ebvba Woonplaats Oudenaarde 1965 Competenties als een Programma en Project Manager: Als een Programma en Project Manager biedt Karin een uitgebreide waaier van adviserende en operationele competenties op het vlak van Human Resources (rekrutering en selectie, competentiemanagement, talent management, performance management ), personeelsadministratie, aan- en afwezigheden en tijdsregistratie, payroll en sociaal secretariaten. Als een Programma Manager zal Karin de juiste project portfolio (focus op de business objectieven) beheren en combineren met de juiste project methodologie, zijn we de juiste dingen aan het doen op de juiste manier? Als Project Manager neemt Karin de verantwoordelijkheid voor alle project management activiteiten: mijlpaalplanning, monitoring, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, kwaliteitsbeheer, issue management en risico managemen. Karin kan/zal de stuurgroep, de programma en project management vergaderingen en het project team aansturen en/of voorzitten. Karin kan door haar brede ervaring haar klant coachen en ondersteunen in een brede waaier van domeinen: programma definitie en beheer, project aanpak, business roadmap en proces workshops, business solution design, ontwikkeling, test strategie en planning, dataconversie strategie en aanpak, transitie, roll-out en het veranderingsmanagement (communicatie, training, documentatie en procesverbetering). Zij was de Project Manager van een aantal grote PeopleSoft HRMS/HCM implementaties bij verschillende klanten in de private en openbare sector, lokaal en internationaal. Karin was de Programma, Project Manager en/of functioneel expert in verschillende HR transformatie projecten, vaak inclusief procesverbetering en outsourcing dimensies. Zij was ook betrokken bij haalbaarheidsonderzoeken, business case ontwikkelingen, marktonderzoeken, verschillende pakketselectie en leverancierselectie projecten in de domeinen van personeelsadministratie en payroll (inhuis of uitbesteed), transformatie en implementatie projecten waarvan meerdere in een vast budget context. Competenties als een kennis- of domeinexpert en trainer: Door haar uitgebreide Project Management ervaring in verschillende projecten nam Karin deel aan vele kennisdeling initiatieven voor de consultants en klanten waarmee zij samenwerkte. Karin werkte aan de integratie van de PeopleSoft implementatie methodologieën van PricewaterhouseCoopers en IBM. Meerdere malen was zij betrokken in verscheidene uitgebreide offerte trajecten, het ontwerpen van diensten en producten, het maken van prototypes, het uitwerken en presenteren van offertes en het organiseren van uitgebreide demonstraties in België, Europa en daarbuiten. Karin is erg vertrouwd met offerte procedures, RFI s (Request for Interest) en RFP s (Request for Proposal), het voorverkoop en verkoop traject, onderhandelingen voor zeer verschillende contract types, SLA s (Service Level Agreements) en zakelijke overeenkomsten. Op basis van haar brede werkervaring met mensen van alle geledingen van de organisatie in vele verschillende omgevingen heeft Karin individuen en groepen opgeleid en begeleid in alle communicatie aspecten van het project management met als doel de verhoging van efficiëntie en effectiviteit. Haar doel is het enthousiasmeren, begeleiden en coachen van haar klanten. Op basis van haar brede en diepgaande ervaring zorgt Karin er steeds voor dat kennisoverdracht inherent vervat zit in elke opdracht. Sleutelbegrippen: Organiseren ifv resultaten Klant focus Methodologie People en team management Veranderingsmanagement Innovatie en creativiteit pagina 1 van 12

2 Ervaring als Programma en Project Manager: Klant SD-WORX tot heden Rol Programma Manager Omgeving Sociaal Secretariaat en HR diensten Business en IT transformatie Projectbeschrijving: SD-WORX heeft in België meer dan 60 jaar ervaring in loonadministratie en personeelsadvies en is verantwoordelijk voor loonberekeningen voor ruim bedrijven. Sinds 2005 lopen er een tiental projecten (een combinatie van business en IT) met als doelstelling de strategie van de 2 divisies, KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) en GO (Grote Ondernemingen), maximaal te ondersteunen in combinatie met aandacht voor Time-to- Market en Total Cost of Ownership. Dit vernieuwing en transformatie programma behelst een gefaseerde maar volledige vervanging van alle bestaande en geïntegreerde software applicaties en de daarmee samenhangende interne en externe business processen. De mijlpaal van het programma is 2012, meer dan 120 business en IT mensen zijn actief verbonden met verschillende projecten van dit programma en het betreft een investering van > 30 miljoen euro. Eén van de projecten is uitbesteed aan een Indische advies en technologie dienstverlener. Teneinde dergelijke veelheid en diversiteit aan projecten overkoepelend te beheren en de integratie of samenhang te verzekeren is onlangs gekozen voor een Programma aanpak. Bijdrage: Karin geeft sturing aan een team van projectleiders en rapporteert aan de CEO en de sponsors, de directies KMO, GO en Sociaal Secretariaat. In haar rol stuurt zij vooral op de volgende 2 aspecten : de juiste projecten teneinde de korte en lange termijn business doelstellingen, gedefineerd in de business roadmap, bereiken (portfolio) en deze projecten op een efficiente en effectieve wijze dmv een goede projectmethodologie uitvoeren. In haar rol bewaakt zij dat elk project een gedefinieerde doelstelling heeft die bijdraagt aan de finale doelstelling van het programma. Karin verzekert dat elk project in afstemming tussen business en IT en outsourcing partners een duidelijke definitie krijgt die vastgelegd wordt en zij beheert samen met de project managers de changes hierop. Als Programma Manager streeft zij naar het optimaal alligneren en afstemmen van de in te zetten middelen over de verschillende betrokken IT, businessafdelingen en outsourcing partners heen ifv het realiseren van dit programma. Het monitoren en bijsturen van de realisatie van de projecten op vlak van kwaliteit, timing & budget dragen haar constante zorg weg en Karin streeft ernaar om de knelpunten die deze realisatie in de weg staan maximaal te neutraliseren. Een zeer belangrijk aspect in haar rol is tevens het bewaken en bijsturen van de migratie en roll-out van de projecten in de business maw het hele veranderingsmanagement Klant T-groep tot Rol Project Manager Omgeving Uitzendkrachten + Human Capital Services HR transformatie Projectbeschrijving: t-groep besliste in januari 2005 om over te schakelen naar een ander sociaal secretariaat als subproject van de ontwikkeling en implementatie van haar volledige operationele systeem. Terwijl een team van consultants het operationele systeem ontwierp, ontwikkelde en implementeerde werd ook de koppeling van het operationele systeem met het nieuwe sociale secretariaat Acerta geanalyseerd en ontworpen. Data aangaande uitzendkrachten en eigen personeel van t-groep zoals persoonsgegevens, contractdata, DIMONA-aangiften, prestatiegegevens, bestelde maaltijdcheques en berekende lonen moeten interfacen in 2 richtingen. De verschillende applicaties, t-gnos (t-groep nieuw operationeel systeem), e-salsa (MS Axapta), L4 (loonmotor Acerta), PeopleSoft Financials moeten optimaal geïntegreerd werken. Bijdrage: Karin werd door t-groep aangesteld als interne projectleider voor dit subproject. Karin leidde de workshops in de analyse fase ivm alle aspecten van het volledige pre-payroll en post-payroll proces. Karin definieerde met t-groep en Acerta de volledige opzet voor de 2 grote populaties, uitzendkrachten en eigen personeel. Als Project Manager was zij verantwoordelijk voor alle project management activiteiten (planning, monitoring, mijlpaalplanning, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, kwaliteitsbeheer en issue management), zij leidde de stuurgroep en statusvergaderingen. Karin begeleidde t-groep in de volgende aspecten : blueprint, transitieplan, teststrategie en planning (unit, integratie, parallel, performantie, ), definitie van de SLA (Service Level Agreement), veranderingsmanagement (communicatie, training, documentatie en procesoptimalisatie). pagina 2 van 12

3 Klant Vandemoortele tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HCM v8.9 HRIS Europese Implementatie Projectbeschrijving: Het verouderde Vandemoortele HRIS bestaat uit verschillende niet geïntegreerde, niet gestandaardiseerde systemen, over de verschillende Vandemoortele afdelingen heen. Dit alles maakte het zo goed als onmogelijk om te evolueren naar een zogenaamde Divisional HR, waar de verschillende maatschappijen and sites (in België en daarbuiten) van eenzelfde divisie volledig geïntegreerd kunnen werken en waar de HR kennis en informatie makkelijk en vlot beschikbaar is. Om in staat te zijn vlot te reageren op de bovengenoemde problemen en om het hoofd te bieden aan de nieuwe verwachtingen van het HR management en het personeel, implementeert Vandemoortele één HRIS in Europa voor de volledige Vandemoortele groep. Het project betreft de implementatie van een Europees HRIS, gebaseerd op PeopleSoft 8.9 voor België, Frankrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Nederland, Italië, Duitsland en Oostenrijk met inclusief self service voor manager en personeel. Het project is opgesplitst in 2 golven, met in de eerste golf de modules Administor Workforce, Position Management, e-profile en een Payroll interface, wat live zal gaan na 7 maanden; en een tweede golf met de modules e-recruitment, e-performance. Bijdrage: Karin was als project leider verantwoordelijk voor alle project management activiteiten (planning, monitoring, mijlpaalplanning, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, kwaliteitsbeheer en issue management), zij leidde de stuurgroepen, de project management vergaderingen en het implementatie team. Karin coachte en ondersteunde Vandemoortele in de volgende domeinen: project aanpak, Business Solution Design, test strategie en planning (unit, integration, parallel, performance, acceptance, ) en het veranderingsmanagement (communicatie, training, documentatie en proces verbetering). In haar rol leverde zij leiderschap en was zij de eerste contact persoon bij deze klant Klant Euroclear tot Rol Project Manager en functioneel expert Human Resources Systems Review Projectbeschrijving: Euroclear groep heeft nood aan een hoogopgeleid en gemotiveerd personeelsbestand, investeringen en stabiliteit in de business. Bijgevolg was een re-engineering van het strategische HR framewerk noodzakelijk, samen met de redesign van het HR operating model, met het oog op het verbeteren van de efficiency van de HR organisatie. De verschillende locale afdelingen van Euroclear gebruiken momenteel een groot aantal verschillende systemen om de HR processen te ondersteunen. Die verscheidenheid heeft een negatieve invloed op Euroclear s globale en uniforme HR strategie. De verbetering van de globale HR services en HR professionalisering zal worden bekomen door het opzet van één enkel HR applicatie. Het ene systeem moet volledig en naadloos geïntegreerd zijn met de bestaande oplossingen. Een zo standaard als mogelijk HR informatie systeem (HRIS) zal een kost effectiever en tijdsrespecterende implementatie garandeerden. Uitgebreide toegang tot betrouwbare and accurate informatie zal de lijnmanager ondersteunen in zijn personeelsbeleid. Karin en haar team staan Euroclear bij in het uitvoeren van een business case met het oog op het definiëren van een optimale oplossing voor één globaal informatie systeem. De business case startte met een As Is studie op land en groep niveau, waar een analyse en evaluatie van de huidige HR applicatie en processen werd uitgevoerd. Na de As Is fase werd de To Be definitie gemoduleerd. Gebaseerd op de As Is studie, de standaard PeopleSoft functionaliteiten en de best practices in internationale implementaties, leverde het consultant team voorstellen tot oplossingen per HR domein: High level proces beschrijvingen, functionele configuraties, technische vereisten en de architectuur. Het resultaat van bovenstaande fases word vertaald in finale scenario s en een HRIS transformatie plan. Bijdrage: Karin was Project Manager voor de As Is fase en assisteerde het consultant team met de productie van de scope en objectieven, bereide de kick-off meeting voor en legde de laatste hand aan het gedetailleerd project plan. Zij was verantwoordelijk voor de globale kwaliteit van de project processen en producten (opgeleverde documenten); de adequate resource planning van het project team en de globale planning met daarin vervat de opvolging en progressie controle van het project rekening houdend met tijd, budget, mijlpalen and risico s. Karin coördineerde de wekelijks project vergaderingen en was verantwoordelijk voor het rapporteren aan de management stuurgroepen omtrent de voortgang van de mijlpalen en risico s. pagina 3 van 12

4 Klant T-groep tot Rol Project Manager Omgeving Uitzendkrachten + Human Capital Services Selectie sociaal secretariaat Projectbeschrijving: in september 2004 besliste t-groep om haar operationele systemen te vervangen en te optimaliseren door in samenwerking met de consultants van Capgemini een nieuw state-of the-art geïntegreerd systeem in een Microsoft.net omgeving te bouwen. Deze nieuwe invulling betekende ook dat t-groep voor haar personeelsadministratie en payroll (eigen personeel en uitzendkrachten) op zoek ging naar een nieuwe leverancier. Deze leverancier, een sociaal secretariaat, zal via een twee-wegs interface gekoppeld zijn met dit nieuwe operationele systeem van t-groep. Bijdrage: Karin was voor t-groep de Project Manager tijdens de zoektocht naar een nieuwe samenwerking met een sociaal secretariaat. Zij stelde met t-groep het lastenboek en de scenario s op om de marktvraag te lanceren. Karin leidde de uitgebreide analyse van de geselecteerde sociale secretariaten, met aandacht voor de zeer specifieke noden van t-groep als werkgever van uitzendkrachten in alle sectoren. Karin coachte t-groep bij de inhoudelijke contractuele onderhandelingen met het gekozen sociaal secretariaat voor de projectfase en de operationele fase na 1 januari Aanvullend op de keuze van een sociaal secretariaat wenste t-groep ook een HR applicatie te kiezen om voor haar eigen personeel alle zachte HR processen (oa. competentiemanagement, talentmanagement, performance management) te ondersteunen. Karin definieerde met t-groep de behoeften en was opnieuw de Project Manager voor het traject van marktvraag, evaluatie (analyse van de functionaliteiten en demo s) en eindselectie Klant British Telecom (BT) tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HCM v8.8 Wereldwijde uitrol PS e-recruitment HCM v8.8 Projectbeschrijving: Na de evaluatie van de Ierse piloot vroeg BT aan Capgemini voor de begeleiding van de wereldwijde uitrol van Recruitment & e-recruit in PeopleSoft HRMS v8.8 voor de verschillende landen van BT Global Services (UK exclusief). BT mikt op een uitrol in de wereld en dit in een golfbeweging tijdens de tweede jaarhelft van Bijdrage: Karin was verantwoordelijk voor alle activiteiten rond projectbeheer (bewaking van de vanilla aanpak, mijlpaalplanning, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, controle, kwaliteitsverzekering en probleembeheer) in zeer nauwe samenwerking met de HR business en de verschillende landen. Karin en de BT Project Manager presenteerden samen dit PeopleSoft Recruitment project op de PeopleSoft EMEA Connect Conferentie in Londen Klant T-groep tot Rol Functioneel expert Omgeving Uitzendkrachten + Human Capital Services Analyse migratie en optimalisatie Projectbeschrijving: Mei 2004 stelde Capgemini aan t-groep de resultaten voor van een studie waarin het operationele systeem van t-groep werd doorgelicht. Kernpunten in deze studie waren het analyseren van de meerwaarde van onafhankelijkheid t.o.v. de huidige externe applicatieleverancier en de beoordeling of de bestaande intern ontwikkelde applicatie (die een gedeelte van de processen ondersteund) een platform kon zijn voor verdere ontwikkelingen. Als vervolg op deze studie voerde Capgemini in juli en augustus 2004 een detailanalyse uit met 2 dimensies: een detailanalyse voor de migratie van de huidige functionaliteiten van de externe applicatie naar een interne applicatie een analyse van verrijkingopportuniteiten die een productiviteitsverbetering en margeverhoging kunnen inhouden Op het einde van deze analyse leverde Capgemini aan t-groep een beschrijving van de gevalideerde bedrijfsprocessen en bedrijfsregels, een beschrijving van use cases, visiedocumenten voor het optimalisatieproject, een beschrijving van de software architectuur, een lijst van risico s en tegenmaatregelen, een beschrijving van het testproces en management advies over de aanpak van de volgende trajecten. Bijdrage: Karin leidde de workshops met het t-groep management en de sleutelgebruikers ivm de processen contracten en payroll. Karin heeft hiervoor verscheidene use cases uitgebreid gedocumenteerd en deze samen met t-groep gevalideerd. Zij nam ook actief deel aan de workshop prestaties omwille van de integratieaspecten met deze bedrijfsprocessen. Aanvullend op deze beide procesworkshops leidde Karin samen met een Capgemini collega de pagina 4 van 12

5 workshop data conversie teneinde de strategie te bepalen die t-groep zal volgen tijdens de volgende fasen van het project. Door haar kennis van het Human Resources domein in verschillende andere sectoren en haar technologie ervaring kon Karin de dreamspace van t-groep voeden en begeleiden. Zij beschreef eveneens in een visiedocument de mogelijkheden, knelpunten en particulariteiten voor een connectie van t-groep met een sociaal secretariaat Klant Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot Rol Project Management en Teamleider Omgeving PeopleSoft v8.0 en v8.8 Audit en applicatie uitbreiding Projectbeschrijving: In het kader van een continu verbeterprogramma voor de huidige PeopleSoft applicatie met alle satellieten en randapplicaties (intern bekend onder de naam VLIMPERS) besliste het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om een studie te laten uitvoeren door Capgemini om de mogelijkheden voor de implementatie van PeopleSoft s Global Payroll (loonadministratie), Enterprise Learning Management en e-performance (prestatiebeheer) modules en een upgrade naar versie 8.8 te onderzoeken. Een eerste stap in dit project was een uitgebreide audit van VLIMPERS met zijn satellieten en randapplicaties. Op basis van de resultaten van deze audit deed Capgemini in een tweede stap een haalbaarheidsonderzoek en een werklast schatting voor de implementatie van Global Payroll en de upgrade naar versie 8.8. De mogelijkheden voor de implementatie van de Enterprise Learning Management en e-performance modules werden onderzocht via een uitgebreide proof of concept of proeftuin opstelling (in samenwerking met PeopleSoft). De informatie uit deze verschillende studies en proeftuinen werd samengebracht in 2 eindproducten. Ten eerste een routeplan met verschillende toekomstige implementatie scenario s en de impact en consequenties van elk, met voor elk scenario een tijdslijn, projectorganisatie en werklast schatting. Het tweede eindproduct was een doenbaarheidsstudie met alle nodige financiële informatie, voordelen, opportuniteiten en risico s. Bijdrage: Karin vervulde 2 rollen tijdens dit project: Project Manager en team leider voor de PeopleSoft Global Payroll haalbaarheidsstudie. Karin leidde verschillende werkgroepen met sleutelgebruikers van de huidige VLIMPERS en loonberekening applicaties. Tijdens deze werkgroepen werden de behoeften in kaart gebracht en de mogelijke aanpak van een Global Payroll implementatie traject onderzocht. Speciale aandacht ging naar aanpak en teststrategie (unit, integratie, parallel), dataconversie, tijdslijn en interactie met de andere modules, mogelijkheden tot uitbreidingen op de huidige reikwijdte van de loonberekening in functionaliteit en in populatie, projectorganisatie en competentie opbouw voor het project team. Als Project Manager bewaakte Karin de samenhang en integratie van de verschillende studies (audit, upgrade, proeftuinen en Global Payroll) die parallel verliepen omwille van de zeer korte tijdspanne. Zij nam actief deel aan de opbouw van de 2 eindproducten, het routeplan en de doenbaarheidsstudie. De verschillende mogelijke scenario s werden door Karin en haar team in detail beschreven, gedocumenteerd en ingeschat. In deze leidersrol was Karin de voornaamste contactpersoon bij de klant en was zij verantwoordelijk voor alle project management activiteiten (planning, monitoring, kwaliteitsbeheer en issue management), zij leidde de stuurgroep en statusvergaderingen Klant British Telecom (BT) tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HCM v8.8 Implementatie van PS Recruitment v8.8 Projectbeschrijving: BT startte na de wereldwijde uitrol van PeopleSoft Administer Workforce een vervolg traject met de volgende subprojecten: upgrade naar PeopleSoft HCM v8.8, de implementatie van de modules Recruitment en Training en het algemene applicatie onderhoud. Bijdrage: Karin was de Project Manager voor de implementatie van de modules Recruit, e-recruit en e-recruit Manager Desktop. Karin organiseerde de werkvergaderingen met de klant en was actief betrokken bij het ontwerp van de beste oplossing voor BT met als extra streefdoel een zo vanilla mogelijke implementatie. Karin was verantwoordelijk voor alle project management activiteiten zoals mijlpaalplanning, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, controle, kwaliteitsverzekering en probleembeheer. pagina 5 van 12

6 Klant British Telecom (BT) tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HCM v8.0 en v8.8 AM voorber. US HR, benefits en payroll Projectbeschrijving: Na de volledige uitrol van de module Administer Workforce, vroeg BT aan Capgemini om haar globale PeopleSoft applicatie te onderhouden. Er werd een transitie fase opgezet met een speciale focus op de BT US vestigingen. Bijdrage: Karin leidde een bezoek aan de BT US vestigingen, voor een doorlichting met een speciale focus op de specifieke US HR, benefits and payroll processen. Tijdens interviews en discussies over alle aspecten van deze bedrijfsprocessen, de inkomende en uitgaande stromen, de drukke periodes, de communicatie aspecten, het behandelen van status wijzigingen (open enrollment, wijzigingen in de gezinstoestand, wijzigingen in de arbeidsrelatie, beëindigingen), wijzigingen in de benefits leveranciers, verwachte wijzigingen bij deze benefits leveranciers, reeds aangekondige aanpassingen, plannen voor de toekomst, ideeën, verwachtingen van de leveranciers,... werden onderzocht en gerapporteerd. Terug in België organiseerde Karin de kennisoverdracht naar alle leden van het applicatie onderhoudsteam. Karin blijft ook de functionele expert en contactpersoon voor de klant Klant Pfizer tot Rol Project Management Omgeving PeopleSoft HCM v8.3 Belgisch deel global PS implementatie Projectbeschrijving: Het hoofdkantoor van Pfizer Corporate lanceerde het TIGHR-project (Totally Integrated Global Human Resources) aan de hand van PeopleSoft 8. Dit werd algauw een ambitieuze globale implementatie, vertrekkende vanuit de VS en Canada, en gevolgd door een wereldwijd uitrol-programma voor medewerkers. Het programma werd geleid vanuit New York, en de globale toepassing werd gerund in het Globale Data Center in New Jersey. Elk implementatieland had een eigen landenteam om het project ter plaatse te organiseren. Voor België betekende dit de implementatie en de aanpassing aan de plaatselijke reglementering van de centrale HRMS-modules voor positiebeheer, personeelsadministratie, globale projectenopvolging en de administratie van basisvoordelen, samen met de ontwikkeling van een payroll interface. Bijdrage: Als Project Manager plande en coördineerde Karin het Belgische team (14 personen met klant medewerkers, consultants en verscheidene subcontractors) tijdens deze uiterst complexe en snelle implementatie. Ze was ook de belangrijkste schakel tussen de globale en de lokale implementatieteams. Karin was verantwoordelijk voor alle activiteiten rond projectbeheer (mijlpaalplanning, taken en resources, voorbereiding van managementbeslissingen, opvolging, controle, kwaliteitsverzekering en probleembeheer) in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (met inbegrip van verschillende subcontractors). Als payroll expert voerde Karin het ingewikkelde design uit van de payroll interface, en overzag ze de ontwikkelingen. Ze was nauw betrokken bij het uitvoeren van verschillende testen (van eenheden, integratie en gebruikers). Karin gaf de gebruikerstraining voor de payroll interface aan de payroll administrators Klant Belgocontrol tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PS derde partij applicatie implementatie Projectbeschrijving: De klant besloot om een carrièremanagement module voor PeopleSoft HRMS te implementeren. Bijdrage: Karin was Project Manager en verantwoordelijk voor het coachen van de nieuwe PeopleSoft gebruikers in de fase van de behoeftenverzameling en de gap analyse, de opstart, de testen en de gegevensconversie. Ze voerde dit project management en deze taken i.v.m. organisatorische gereedheid uit als supervisor van een andere consultant. pagina 6 van 12

7 Klant Euroclear Bank tot Rol Project Manager en Payroll Expert Omgeving PeopleSoft, e-blox en bedrijfseigen appl Euro payroll en integratie project Projectbeschrijving: Na een eerste basisimplementatie van PeopleSoft HRMS (Administer Workforce, Track Global Assignments en Plan Salaries) en de selectie van een nieuwe Payroll leverancier, wenste de klant de samenwerking met Karin verder te zetten. Bijdrage: Karin was Project Manager van de verschillende clusters die zich concentreerden op de verschillende aspecten van het integratie- en implementatieproject. De verschillende clusters waren: a) Tijd en Aanwezigheid, een intern ontwikkeld systeem dat verbeterd werd en waarvoor een interface naar e-blox ontwikkeld werd, b) PeopleSoft met een externe payroll interface die een implementatie en aanpassingen nodig had, c) SD-Worx en hun toepassing e-blox, d) SIGAGIP vervanging en ontmanteling, e) HR Data Warehouse en f) Organisatorische Gereedheid. Karin was verantwoordelijk voor alle activiteiten i.v.m project management (planning van mijlpalen, taken en resources, voorbereiding van managementbesluiten, opvolging, controle, kwaliteitsverzekering en probleemopvolging) in nauwe samenwerking met de verschillende leiders van de clusters. Karin verzorgde de PeopleSoft training voor de HR-gebruikers van de nieuwe infrastructuur en was actief betrokken bij de creatie van een volledige intranet documentatie-tool om de nieuwe payroll processen te ondersteunen. Tijdens een 3 maand durende parallelle run werden alle problemen die uit de testen naar boven kwamen, opgelost en werd alles goed voorbereid voor een vlotte go-live van de nieuwe euro-payroll op 1 januari Karin verzekerde in de eerste twee maanden van 2002 dat alle overgangsproblemen afkomstig van de cutover van het ene sociaal kantoor naar het andere aangepakt en opgelost werden Klant Euroclear Bank tot Rol Project Manager en Payroll Expert Assistentie bij RFP payroll leverancier Projectbeschrijving: Wegens het niet voldoen aan de euro van het huidige payroll-systeem (SIGAGIP) en de behoefte aan integratie tussen PeopleSoft en het intern ontwikkelde Tijd & Aanwezigheid-systeem, vroeg de klant om assistentie tijdens het opstellen van een offerteaanvraag. Bijdrage: Karin was Project Manager van het consultant/klant team. In haar functie leidde ze een klein team en introduceerde ze een tool voor selectie van een sociaal kantoor om het proces te vergemakkelijken. Karin hielp de klant bij de evaluatie van de top-3 weerhouden leveranciers Klant Belgocontrol tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PS HRMS + derde partij payroll engine Projectbeschrijving: De klant besliste om PeopleSoft HRMS en Financials te implementeren en om een payroll engine te implementeren van een derde aanbieder die deze in PeopleSoft ontwikkelde. Bijdrage: Karin was Project Manager voor het Human Resources en payrollgedeelte van het project. Ze voerde met haar team de AS IS studies uit en leidde het implementatieteam. Ze was verantwoordelijk voor alle project management taken met nadruk op de kwaliteitsbeheerscontrole naar de onderaannemer en de klant toe. Ze was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van de technische en analytische opleveringen. Ze beheerde de globale planning en timemanagement van het project. Naast de implementatie van de personeelsadministratie leidde zij ook het carrièrebeheer, de rekrutering en de training implementatietracks. pagina 7 van 12

8 Klant Euroclear Bank tot Rol Project Manager Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PeopleSoft HRMS implementatie Projectbeschrijving: De klant vroeg om een evaluatie en vervolgens om assistentie bij een implementatie ter ondersteuning van de splitsing van de Amerikaanse financiële groep en hun overgangsproject met als deadline december Bijdrage: Karin was de Project Manager van het consultant/klant team. In deze hoedanigheid leidde zij een klein evaluatieteam om de beste oplossing te bepalen in de vorm van ofwel de PeopleSoft US implementatie ofwel een snelle ontwikkelingstrack gebaseerd op de weerhouden voorwaarden. De implementatie werd door Karin beheerd in functie van de bereikte resultaten. Karin was verantwoordelijk voor alle project management activiteiten (planning, monitoring, controle, kwaliteitsbeheer en issue management) in nauwe samenwerking met de klant. Ze stelde een samenhangend en productief team samen en benutte de individuele vaardigheden en collectieve vaardigheden van de groep. In deze leidersrol was zij tevens de voornaamste contactpersoon bij de klant Klant PricewaterhouseCoopers tot Rol Assessment Manager Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PeopleSoft HRMS implementatie Projectbeschrijving: PricewaterhouseCoopers is wereldwijd PeopleSoft HRMS aan het implementeren. Het EMEA implementatieteam bestaande uit vele verschillende nationaliteiten wordt vanuit Londen geleid. Bijdrage: Karin maakte hiervan deel uit als Assessment Manager voor Luxemburg. In deze hoedanigheid was Karin de spilfiguur tussen het EMEA projectteam en de klant, de PricewaterhouseCoopers HR organisatie in Luxemburg. Ze leidde het internationale team dat de evaluatie en de haalbaarheidsstudie uitvoerde. Karin was verantwoordelijk voor het Assessment book, de voorstelling van de resultaten en het implementatieplan aan het PricewaterhouseCoopers Executive Committee in Luxemburg Klant ARCO (BACOB, DVV, LBK) tot Rol Functioneel Expert Project Manager LBK Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PeopleSoft HRMS implementatie Projectbeschrijving: De implementatie is voor drie maatschappijen van de groep, met 1 projectteam om de samenwerking te promoten, tezelfdertijd gebeurd. De doelstelling was de realisatie in de mate van het mogelijke van een gezamenlijk procesdesign, set-up, maatwerk en een workflow toepassing ter ondersteuning van de HR processen. Bijdrage: Karin was actief betrokken bij de implementatie van de modules personeelsadministratie en aan- en afwezigheden. Zij begeleidde de functionele analyse met de gebruikers van de verschillende organisaties. Voor de module aan- en afwezigheden leidde Karin de analyse van de interface en de contractonderhandelingen met een tijdsregistratie/klokken leverancier. Karin werkte ook nauw samen met de gebruikers tijdens de testfase voor de modules personeelsadministratie, aan- en afwezigheden en rekrutering. Voor LBK vervulde Karin tevens de rol van Project Manager voor alle activiteiten van deze implementatie. pagina 8 van 12

9 Ervaring als een kennis- of domeinexpert en trainer: Klant Interne consulting organisatie tot Rol Project Manager en Expert Omgeving PeopleSoft HCM v8.8 Voorverkoop, ontwikkeling diensten en producten Bijdrage: Als een PeopleSoft Human Resources expert in de publieke sector en met een diepe kennis van payroll adviseerde Karin en leidde zij het bouwen van een proof of concept en demo voor verscheidene Belgische publieke sector organisaties, in samenwerking met PeopleSoft België. Karin deed de feasibility studie, definieerde een aanpak en zoomde in op alle project aspecten voor de ontwikkeling van de Belgische publieke sector extensie met de PeopleSoft Global Payroll module Klant Knowledge Management tot Rol Project Manager en Expert Omgeving Samensmelting PricewaterhouseCoopers en IBM interne Knowledge Management activiteit Bijdrage: Als ervaren Project Manager van PeopleSoft opdrachten nam Karin deel aan een intern integratie project om de globale methodologien inzake PeopleSoft implementaties van PwC Consulting en van IBM Business Consulting Services samen te brengen Rol Functioneel Expert tot Omgeving Interne consulting organisatie Voorverkoop, ontwikkeling diensten en producten Bijdrage: Als PeopleSoft Human Resources expert was Karin zeer nauw betrokken bij enkele uitgebreide pré-sales activiteiten zoals het opstellen van offertes, het maken van een proof of concept, het geven van presentaties aangaande de verscheidene offertes en uitgebreide PeopleSoft demonstraties in België en Abu Dhabi (re-seller activiteiten voor PeopleSoft in het Midden-Oosten) Klant Punch International tot Rol Functioneel Payroll Expert Selectie Payroll en overgangsplanning Projectbeschrijving: De klant wenste een payroll leverancier te selecteren die aan de nieuwe activiteiten en HR-vereisten kon voldoen. Bijdrage: Karin interviewde verschillende leden van de directie om de behoeftes te definiëren en vervolgens verbeterde ze een tool voor de selectie van een sociaal bureau. Karin verdiepte zich in de materie en hielp de klant bij de evaluatie van 2 mogelijke oplossingen. Karin bepaalde de SLA samen met de klant. Na de beslissing en de contract-onderhandelingen, stelde Karin een gedetailleerde planning en een gedetailleerd transitieplan op voor de toekomstige processen in de personeelsadministratie Klant Stad, Haven en OCMW Antwerpen tot Rol Functioneel Teamleider Omgeving PeopleSoft HRMS v7.5 PeopleSoft HRMS implementatie Projectbeschrijving: PeopleSoft implementatie in een Grote Vlaamse Stad, OCMW en Havenbestuur. Bijdrage: Karin leidde verschillende werkgroepen met sleutelgebruikers uit de 3 verschillende deelnemende organisaties. Tijdens deze werkgroepen werden de behoeften van de verschillende gebruikers in kaart gebracht, op elkaar afgestemd en gedefinieerd teneinde PeopleSoft voor een totale populatie van werknemers te implementeren. De analyses tijdens de werkgroepen dienden voor de bepaling van de gewenste gemeenschappelijke en decentrale functionaliteiten op korte, pagina 9 van 12

10 middenlange en lange termijn. Karin begeleidde o.a. enkele reengineering trajecten binnen de werkgroepen en met de HRM directies van de verschillende organisaties. De resultaten van de functionele werkgroepen basissignalitiek, aan- en afwezigheden en brutobepaling werden door Karin vertaald naar ontwikkelingsbehoeften. De interactie met de werkgroepen rekrutering en evaluatie, met het oog op een optimale integratie van alle HRM processen, was een constante bezorgdheid. Karin was actief betrokken bij de globale projectorganisatie en tijdens alle fasen van het project: planning en initiatie, definitie van de werkprocessen, detailanalyse, ontwikkeling, testen en communicatie (training van de gebruikers, documentatie, helpdesk) Klant Petrofina tot Rol Functioneel Personeelsadmin. Expert Shared services organisatie Projectbeschrijving: In het kader van de opzet van een shared services organisatie, waarbij ondersteuningsfuncties voor de raffinage- en chemische activiteiten worden samengebracht, werden een HR procesharmonisatie en mogelijkheden tot procesverbetering onderzocht. Het onderzoek resulteerde in een action plan voor het stroomlijnen van de rekrutering, training en payroll functies (in SAP) en stelde een nieuw functioneringsmodel voor, gebaseerd op de gedeelde verwerking van verrichtingen. Bijdrage: Karin werkte mee aan de analyse van de payroll functie. In de volgende fase van het project ontwierp ze samen met het departement personeelsadministratie van de klant het nieuwe payroll proces in het shared services model Klant Sabena tot Rol Functioneel Expert Analyse van een payroll systeem Projectbeschrijving: De klant vroeg een analyse uit te voeren van hun payroll systeem om een lastenkohier op te stellen voor de hernieuwing van hun systeem met het oog op de problematiek van het jaar 2000 en de Euro. De functionele analyse betreffende de proces inventaris en beschrijving werd op het op maat gemaakte pakket van de klant uitgevoerd. Bovendien werd er advies verleend over de mogelijkheden om de bedrijfsprocessen van de personeelsdienst te verbeteren (wat oorspronkelijk niet voorzien was binnen het kader van dit project). Bijdrage: Karin s bijdrage tot het project was kort maar krachtig. Zij nam de gedetailleerde analyse en beschrijving van de voornaamste personeelscategorieën voor haar rekening, namelijk het vliegend personeel en het grondpersoneel. Karin ontwierp de verschillende processen om tot een uitsplitsing van subprocessen en activiteiten te komen, rekening houdende met alle beloningsaspecten betreffende deze personeelscategorieën Klant Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot Rol Consultant HR strategie en HRIS analyse Projectbeschrijving: Het gemeentelijk havenbedrijf wenste nà ongeveer 6 maanden activiteit als een zelfstandige entiteit zijn Human Resources strategie en doelstellingen in verband met haar personeelsinformatie-systemen in kaart te brengen. Bijdrage: Karin deed een grondige analyse en een nazicht op de volledigheid en coherentie van de HR-processen en de procesinrichting. Deze strategie-analyse diende als uitgangspunt voor het ontwerpen van de toekomstige processen, voor het definiëren van de mate van concentratie vs. deconcentratie, voor het opstellen van een beschrijving van de functionele architectuur en om de huidige voorzieningen te toetsen aan de gedefinieerde behoeften. Het aanbod van de personeelsinformatie-systemen (AS IS) werd door middel van interviews, workshops en studie van de documentatie in kaart gebracht. Op basis van de informatie verzameld tijdens de fases van de strategie-analyse en de inventarisatie werd een beschrijving opgesteld van de toekomstige behoeften (TO BE) op korte, middenlange en lange termijn. pagina 10 van 12

11 Klant Stad, Haven en OCMW Antwerpen tot Rol Project Manager en Payroll Expert Payroll analyse Projectbeschrijving: Door de IT leverancier van de drie betrokken organisaties worden 2 payroll applicaties ondersteund en onderhouden. Bijdrage: Tijdens de analyse heeft Karin de huidige functionaliteiten van de 2 toepassingen beschreven. Daarnaast werd een aanduiding gemaakt welke functionaliteiten een zuiver payroll, personeels-administratief of HRM doel hebben. Een schaduw-scenario dat de bruto-netto berekening voor de vele gebruikers quasi onzichtbaar maakt werd uitgetekend. Het resultaat is een beschrijving van een payroll-motor die enkel nog voor de bruto-netto berekening en alle nazorg, zoals de wettelijke verplichtingen i.v.m. RSZPPO, fiscaliteit, kinderbijslagkas, zal gebruikt worden. Ook oplossingen voor jaar 2000 en de Euro werden gezocht. Karin leidde de werkgroepen met de verschillende systeembeheerders om de verschillende opties voor het bereiken van de doelstellingen en hun haalbaarheid per traject te onderzoeken. Op basis van de resultaten van deze samenwerking werd het voorkeur traject opgesteld en gedocumenteerd Klant Generale Bank / Banque Générale tot Rol Payroll Expert Payroll pakket selectie Projectbeschrijving: De HR afdeling van deze bank werkte met een binnenshuis ontwikkeld systeem, waarrond een aantal functionele satellieten draaien. Deze satellieten waren bestaande pakketten (op de markt) en in-house ontwikkelingen. Het loonberekeningspakket was niet Y2K Compliant, en niet aan de EURO aangepast. Toch wenste de bank de lonen van haar personeel vanaf in EURO te betalen. Het project startte met een inventarisatie van alle huidige payroll functionaliteiten en van de directe interfaces met de loonadministratie. De visie op lange termijn naar een totale integratie met een HRM-pakket werd mee in het voorstel opgenomen. Bijdrage: Nadat ze had deelgenomen aan de basisinterviews, droeg Karin voornamelijk bij tot een diepgaande analyse van de nodige functionaliteiten m.b.t. de salaris- en tijdsbeleidmodules. Nadien nam ze actief deel aan de uitwerking van de functionele analyse en de studie van de verscheidene systemen op de markt aanwezig Klant Cockerill-Sambre tot Rol Consultant Re-engineering personeelsadministratie Projectbeschrijving: In de context van een strategisch plan in het vooruitzicht van het jaar 2000, vroeg Cockerill-Sambre om de processen inzake personeelsadministratie te analyseren, verscheidene scenario s voor te stellen, alsook een implementatieplan uit te werken ter kosten- en headcount reductie, wachttijdvermindering, en de kwaliteit en diensten aan de operationele eenheden te verbeteren. Bijdrage: Karin droeg bij tot de verscheidene workshops en tot het analysewerk. Ze nam tevens deel aan de bepaling van de oplossing en schreef mee het verslag. Ze was vooral actief in IT verwante en benchmarking aspecten van deze opdracht Klant Electrabel tot Rol Consultant Voorstudie SAP R/3 HR implementatie Projectbeschrijving: In dit project werden alle Human Resources Management processen geanalyseerd: administratie, training, veiligheid, HR (beleidsontwikkeling en manpower plan). Bijdrage: Karin heeft de toekomstige functionaliteiten voor de personeelsadministratie (tijdsregistratie, payroll actieven en gepensioneerden, signalitiek, agendafunctie en workflow) vertaald naar vereiste functionaliteiten toe in het toekomstig te implementeren informatiesysteem SAP. pagina 11 van 12

12 Loopbaan: Vanaf 2007 zelfstandig Programma of Project Manager en trainer bij do-ation. Tussen 1997 en eind 2006 consultant en Project Manager bij PricewaterhouseCoopers, IBM en Capgemini. Tussen 1986 en 1996 HR operationele functies in verschillende bedrijven oa. Alcatel en Hansa Mertens. Training: Program, Project Management and Consulting skills 2007 : PMP, Project Management Professional, certification achieved at PMI (the world s leading not-for profit association for the project management profession) 2006 : Project Excellence 2006 : Auditing Project Management 2005 : member PMI (Project Management International) 2004 : Engagement Management the Capgemini way 2002 : Process Mapping - Analysis and Improvement, Managing Projects 2001 : Facilitating workshops, Consultative Sales training 2000 : Selection Skills, People Management Skills, Basics of Communication 1998 : Change Management Practitioner 1997 : Process Mapping & Modelling, Goal Directed Project Management HRM process 2001 : the Euro in payroll 1999 : Statuut van Ambtenaar en Contractueel PeopleSoft HCM 2005 : delta PeopleSoft HCM v : Core Global Payroll v8.8, Core Global Absences v8.8, Global Payroll Country Extension for the Netherlands v8.8, Base Benefits and Benefits Administration v8.0/ : Workforce Analytics, Enterprise Performance Management, Balanced Scorecard v : Time and Labor v : PeopleSoft delta training v : PeopleTools delta training v7, Business Process Design v : Query and Crystal Reporting v7, PeopleTools I & II v6 pagina 12 van 12

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale

Nadere informatie

2012-2013 koersvast en wendbaar

2012-2013 koersvast en wendbaar 2012-2013 koersvast en wendbaar 2012-2013 koersvast en wendbaar 5 STRATEGIE Een jaar van verandering SD Worx zette in 2012 sterke prestaties neer. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden steeg

Nadere informatie

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod Naam : René Welmerink E-mail : rene.welmerink@qurius.nl Studentnummer : 835488294 Versie : 1.0 Datum : januari 2009 Masteropleiding : Business

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002

ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002 ICT Boek FOD Financiën Finale versie juli 2002 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING...7 1.1. ALGEMENE INLEIDING... 7 1.2. BLAUWDRUK... 9 1.3. LEIDENDE PRINCIPES... 12 2. ICT NETWERK: TOEGEPASTE METHODOLOGIE...18

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM

Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 30/9, Simon Bolivarlaan 1000 BRUSSEL Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Opening van de offertes: e-tendering: verplicht Locatie: Fedict 30/ 9, Si

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek

Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek Initiator Onderzoeksteam Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek maart 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Utrecht, 13 maart 2012 Met trots presenteren Daywize, Atos Consulting, Deloitte Consulting

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

ARINSO in een oogopslag

ARINSO in een oogopslag in een oogopslag In 2004 vierden we s tiende verjaardag. Over dit decennium is uitgegroeid tot een wereldleider in HR Systems & Services, met bijna 1800 medewerkers in 22 landen wereldwijd. Enkele kerncijfers:

Nadere informatie

E-HRM ADMINISTRATIE IN BELGISCHE ORGANISATIES: LITERATUURSTUDIE EN EMPIRISCH ONDERZOEK

E-HRM ADMINISTRATIE IN BELGISCHE ORGANISATIES: LITERATUURSTUDIE EN EMPIRISCH ONDERZOEK Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2003-2004 E-HRM ADMINISTRATIE IN BELGISCHE ORGANISATIES: LITERATUURSTUDIE EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector SD Worx - Publieke Sector Van Schoonbekeplein 6-2000 Antwerpen Tel. 03 220 21 88 - Fax 03 226 51 76 www.sdworx.be/publiekesector www.sdworx.be/publiekesector Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

Nadere informatie

Contractmanagement: naar een contractualisering van de sturings- en arbeidsrelatie t.a.v. de leidende ambtenaren INHOUDSOPGAVE

Contractmanagement: naar een contractualisering van de sturings- en arbeidsrelatie t.a.v. de leidende ambtenaren INHOUDSOPGAVE Contractmanagement: naar een contractualisering van de sturings- en arbeidsrelatie t.a.v. de leidende ambtenaren INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... 6 Verenigd Koninkrijk... 6 Denemarken... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie